RVE Medische Microbiologie. Bijlage jaarverslag 2012 Feiten en cijfers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RVE Medische Microbiologie. Bijlage jaarverslag 2012 Feiten en cijfers"

Transcriptie

1 RVE Medische Microbiologie Bijlage jaarverslag 2012 Feiten en cijfers

2 Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie en het Multidisciplinair Laboratorium voor Moleculaire Diagnostiek Bijlage jaarverslag RLMMI 2011: Feiten en cijfers Inhoudsopgave Pagina Productie Productie naar soort aanvrager 3 Productiegegevens per factuurcode 3 Kosten 5 Kwaliteit van zorg: Vistatiebezoeken 6 Interne audits 6 Klachten 7 Externe rondzendingen 8 Doorlooptijden 10 Kwaliteit van Arbeid: Medewerkers Medewerkers (in dienst, mutaties, uit dienst, stagiares, arts-assistenten, jubilea) 11 Verzuim 11 jaargesprekken 11 Scholing 12 Arbo en Milieu 13 Melding Incidenten Medewerkers (MIM) 13 Werkplekonderzoeken 13 Klimaatklachten 13 Ontruimingsoefeningen 13 Medewerkerstevredenheidonderzoek 13 Wetenschappelijke publicaties 14 Proefschriften 17 Boeken 17 Abstracts, voordrachten en posters 17 2

3 Productie - Productie naar soort aanvrager srt. aanvrager Verschil (%) 1e lijn (huisartsen) ,19% 2e lijn (specialisten JBZ) ,58% 3e lijn (o.a. specialisten Bernhoven) ,03% Totaal ,31% - Productiegegevens per factuurcode (bacteriologie, MD, parasitologie en mycologie) Bron MI-portal Verschil (%) Aan- en afnames , HYBRIDISATIE - GEAUTOMATISEERD , DNA-AMPLIFICATIE - KWALITATIEF - GEAUTOMATISEERD , DNA-AMPLIFICATIE - KWALITATIEF - HANDMATIG , RNA-AMPLIFICATIE - KWALITATIEF , DNA-RNA-AMPLIFICATIE - KWANTITATIEF , DNA-RNA-ANALYSE BV SEQUENTIEBEPALING OF SUBTYPERING , ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME MBV IMMUNOBLOT , GISTPROEF FECES , MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM - ALGEMEEN , MICROSCOPISCH ONDERZOEK -GEKLEURD EN ONGEKLEURD- ELK ,5 BACT KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE , RESISTENTIEBEP. -DIFFUSIEMETHODE- KWALITATIEF BACT , RESISTENTIEBEP. KWNT. MBV MRC-ETEST PER ANTIBIOT. BACT , INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA BETALACTAMASETEST , MICROSCOPISCH ONDERZOEK -GEKLEURD EN ONGEKLEURD- ELK ,6 MYCO MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE -ZIEHL-NEELSEN , ANTISTREPTOLYSINE- ANTI-DNASE B- ANTISTAFYLOLYSINETITER , TREPONEMA PALLIDUM HEMAGGLUTINATIETEST -TPHA , FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTISTOFFENREACTIE - FTA-ABS , VDRL-REACTIE -KWANTITATIEF , MICROSC.OND.PARASIETEN -UITSTR.-DIKKE DRUP-EOSINE-JODIUM , WORMEIEREN -CONCENTRATIE , PROTOZOAIRE CYSTEN -CONCENTRATIE , SCHISTOSOMA -ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE , STRONGYLOIDES -BAERMANN-CONCENTRATIE , HBS ANTIGEEN , IGT-IGG-IGA- ANTIST.TEGEN ELK MICRO-ORG. MBV IMMUNO-ASSAY , ANTISTOFTITERSTIJGING MBV NEUTRALISATIE PER SERUMPAAR IGM ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME MBV IFT , IGT-IGG-IGA ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORG. MBV IFT , IGM ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME MBV IMMUNO-ASS ,1 3

4 Bron MI-portal MICROB.A.G.-TOXINE DIRECT IN PAT.MAT.MBV BV IMM.ASS. BACT , MICROB.A.G.-TOXINE DIRECT IN PAT.MAT.MBV BV IMM.ASS. VIRO , MICROB.A.G.-TOXINE DIRECT IN PAT.MAT.MBV BV IMM.ASS. MYCO , MICROB.A.G.-TOXINE DIRECT IN PAT.MAT.MBV BV IMM.ASS. PARA , MICROB.A.G.-TOXINE DIRECT IN PAT.MAT.MBV BV IMM.ASS. SERO , KWEEKPROEF - MINDER DAN 2 MEDIA BACT , KWEEKPROEF MEDIA BACT , KWEEKPROEF - MEER DAN 3 MEDIA BACT , BLOEDKWEEK - AEROOB EN ANAEROOB , DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN BACT , KWEEKPROEF - MINDER DAN 2 MEDIA MYCO , KWEEKPROEF MEDIA MYCO , DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN MYCO , KINKHOESTSEROLOGIE --IGM EN IGG , ORDERTARIEF KLINISCH-CHEM.EN ,3 MICROBIOL.LABORATORIUMONDERZ NIET DOOR LAB. GEPRIKT -BV TROMB.DIENST- EN THUISAFN. GBL ,8 Total % 4

5 Kosten Budget Realisatie Verschil Salariskosten Sociale lasten Voedingskosten Huishoudelijke kosten Algemene kosten Patientgebonden kosten Terrein- en gebouwkosten Kapitaallasten Bezuigingen/reserves 2 e lijn Doorberekende kosten Diverse baten en lasten Verplichtingen Kostenresultaat Omzet 1 e lijn Productieresultaat Totaal JBZ-resultaat Genormaliseerd bedrijfsresultaat Zowel de aantallen als ook de totale omzet voor de eerste lijn is gestegen. Deze toename van de productie voor de huisartsen heeft geleid tot een financieel productieresultaat voor dit onderdeel van ,--. Deze productie voor de 1 e lijn is tevens bijna geheel verantwoordelijk voor het positieve financieel eindresultaat van ,-- 5

6 Kwaliteit van zorg - Visitatiebezoekens Op 23 mei 2012 heeft de visitatie plaatsgevonden van de Algemene Visitatie Commissie van de NvMM. De AVC concludeert dat de artsen-microbioloog in voldoende mate alle werkzaamheden verrichten die tot het takenpakket behoren dat door de NvMM zijn beschreven in het beroepsprofiel van de arts-microbioloog. De commissie doet 9 aanbevelingen die zijn opgenomen in een plan van aanpak. - Interne audits In 2012 zijn 17 van de geplande 19 audits uitgevoerd. Hiervan waren 7 audits die in 2011 op het programma stonden maar die door de verhuizing naar de nieuwbouwlocatie niet zijn uitgevoerd. De 2 audits die niet zijn uitgevoerd betreffen: - de TB-afdeling. Deze staat gepland zodra het BSL-3 laboratorium in gebruik is genomen. - De audit die de effectiviteit van de afgehandelde actiepunten als onderwerp heeft zal in de eerste helft van 2013 uitgevoerd worden. Veel actiepunten zijn in het laatste kwartaal van 2012 vastgesteld en controle op de effectiviteit zal een half jaar hierna plaatsvinden. WerkplekAudit-onderdeel Uitgevoerd d.d. 1 Feces Bacteriologie/Parasitologie+ H13 KH V 2 Feces Bacteriologie/Parasitologie+ Hoofdstuk 6 en 7 KH V 3 Externe audit (visitatie) V Operationaliteit en effectiviteit afgehandelde actiepunten 4 Bloed/ IC/ Vloeibare + H8 KH V 5 Serologie+ H 14 KH V 6 Urine /wattenstokken/ +H15 KH V 7 MRSA + H,10,11,12 KH V 8 Steriliteitscontroles apotheek, scopen dialysewaters + H V KH 9 Urine /wattenstokken/sputum + KH 9, V 10 Administratie + H KH V 11 TB + H 1,3 KH - Volgt indien BSL-3 operationeel 12 Serologie+ Hoofdstuk 6 en 7 KH V 13 MRSA + H 14 KH V 14 Mycologie + H 11,12 KH V 15 Mediabereiding V 16 Bloed/ IC/ Vloeibare + H8 KH V 17 Effectiviteit van afgehandelde actiepunten audits - Volgt in PCR LKCH blok V 19 PCR MMB virussen V Actiepunten en afhandeling Vanuit de audits zijn er door de verantwoordelijke medewerkers 137 actiepunten opgesteld. Hiervan zijn er inmiddels 109 (= 80%) afgehandeld. 6

7 - Klachten VIM-meldingen: 7 VIM Vals-positieve TPHA gerapporteerd. VIM Quantiferron uitslag onjuist gerapporteerd. VIM Galotamannantest niet uitgevoerd. Patiënt opnieuw opgeroepen. VIM Patient in isolatie gelegen vanwege niet uitgevoerd BMRO onderzoek. VIM Prikaccident: HCV test niet cito uitgevoerd. VIM BMRO niet ingezet bij opname na buitenlands ziekenhuis. VIM Uit Sputa van 2 patienten identieke pseudomonas gekweekt. Verwisseling bij aanvrager. Klachten via database: Procesface Aantal klachten Materiaalafname 164 Monsterontvangst 2516 Aanvraaginvoer med.micr. 141 Overig pre-analyse 37 Analyse 52 Overig post-analyse 3 Rapportage 7 Arbo 1 Totaal aantal klachten 2909 Materiaalafname - In verkeerd medium afgenomen - MRSA-kweek verkeerd afgenomen Monsterontvangst: Aanvraaginvoer: - Klachten van poli s en huisartsen, voornamelijk van niet volledig ingevulde aanvraagformulieren.. - Verkeerde aanvragers gerapporteerd Overig pre-analyse - - orders op valid0 lijst, materiaal niet ingezet. Verkeerd uitgevoerde Modbac-acties waardoor niet de juiste onderzoeken zijn uitgevoerd. Analyse - Klachten over onderzoeken die niet zijn uitgevoerd cq vertraging hebben opgelopen in proces molis/kiestra/malditof, bijv wel in Kiestra,nooit geskilled 7

8 - Externe rondzendingen Serologie CMV/EBV/Toxoplasma RZ 1 RZ 2 RZ 3 Hepatitis ABC RZ 1 RZ 2 Score/max 18/18 13/15 13/13 18/18 20/20 Helicobacter 8/8 AST/anti-DNAse B 8/8 HIV 7/8 Immuniteitserologie 10/10 Kinkhoest 6/8 Respiratoire serologie 12/12 Lues/Lyme 16/16 Totaalscore Serologie 96% Parasitologie Score/max Rondzending 1: Rondzending 2: 9/9 8/8 Rondzending 3: 9/9 Rondzending 4: 9/9 Totaalscore Parasitologie 100% BAC Kweek Score/max Rondzending 1: 4/8 Rondzending 2: 12/14 Rondzending 3: 6/8 Rondzending 4: 8/8 Totaalscore BAC Kweek 79% Rondzending 1: Shigella boydi en B.cereus gemist. Middels onderwijs aan medewerkers hier een vervolg aan gegeven. Rondzending 2: B.vulgaris gemist, in klinische informatie geen aanleiding voor anaerobe kweek. Geen actie.rondzending 3: C.diphteriae gemist. 85% van de labs hebben deze gemist. Evaluatie afwachten. BAC: Resistentiebepaling Score/max Rondzending 1: Rondzending 2: 54/54 40/40 Totaalscore Resistentiebepaling 100 % Mycologie: Score/max Rondzending 1: Rondzending 2: 7/8 5/8 Totaalscore mycologie 75% 8

9 Rondzending 1: Tr. tonerans i.p.v. Tr. soudanese. Stam wordt weinig gevonden in de routine. Geen actie. Rondzending 2:Eenmaal Trichophyton ipv Microsporum. Stam wordt opnieuw opgekweekt. Eenmaal Cr.neoformans i.p.v. Cr. Gattii. De Vitek kan geen onderscheid maken, klinisch niet van belang. Geen actie. Moleculaire Diagnostiek: MMB Organisatie Score CT-A QCMD 100% enterovirus QCMD 83 %* HSV QCMD 100% CMV QCMD 100% B. pertussis QCMD 100% InfA/B QCMD 100% PCP QCMD 100% Parasieten SKML 50%** Parasieten SKML 100% Parasieten SKML 100% Parasieten SKML 100% Parasitic Gastroenteritis Pilot Studie QCMD 75%*** Klinische genetica organisatie score Modhem QC BCR SKML 100% SKML SKML 100% Modhem QC JAK2 SKML 100% SKML SKML 100% Modhem QC AML SKML 100% * Twee laag positieve samples gemist (geen "core" samples). In 2011 werden samples van zelfde EV-type en load wel gedetecteerd. De 2 samples zijn opnieuw ingezet, samen met 2 positieve samples uit dezelfde rondzending. EV Ct-waarden liggen nu lager en de 2 laag-positieve samples worden wel gedetecteerd. De Ct-waarden van het PDV controle virus liggen niet lager. De eerste analyse is om onduidelijke redenen suboptimaal geweest. ** Één sample met lage load E. histolytica en G. lamblia is negatief getest. G. lamblia was in heel lage load aanwezig, viel niet uit te sluiten dat dit door sampling error niet in alle samples aanwezig was. Acties m.b.t. de negatieve E.histolytica: vergelijking uitgevoerd met positieve controles van alle darmparasieten met LVI Groningen en Izore Leeuwarden, beiden laten vergelijkbare gevoeligheden zien met onze testen. Daarnaast is de huidige NED probe vergeleken met nieuwe FAM probe. Dit laat geen verhoging van gevoeligheid zien, wel mooiere curves. Zodra de batch NED-probe op is, zal overgeschakeld worden naar probe met FAM label. *** Cryptosporidium gemist (parasiet werden wel gedetecteerd door 4,9% en 9,8% van de deelnemers) door lage load. Driemaal Dientamoeba fragilis gedetecteerd. Mogelijke verklaringen: 1) gevoeligheid van JBZ-test is erg hoog (gemiddelde Ct JBZ-test voor Dientamoeba fragilis is 7,4 Ct lager dan de Ct waarde opgegeven door QCMD), 2) contaminatie. De twee echt negatieve monsters werden wel goed gescoord. 9

10 - doorlooptijden De doorlooptijd is gebaseerd op de tijd van binnenscannen op het laboratorium tot en met de tijd van rapportage naar de aanvrager. Onderzoek Doorlooptijd (dagen) 2012 Bacteriologisch onderzoek bloed 5,4 Bacteriologisch onderzoek urine midstream 2,3 Bacteriologisch onderzoek sputum 3,2 Bacteriologisch onderzoek cervixuitstrijken 3,0 HSB-onderzoek cervixuitstrijken 2,7 Candida albicans cervixuitstrijken 3,1 GO-kweek cervixuitstrijken 3,0 Salmonella/Shigella feces 3,1 MRSA kweek Neus/keel 3,2 Chlamydia psittaci antistoffen 5,2 FTA 2,0 EBV M 3,5 HIV 3,0 HBS A 3,0 Kinkhoest 3,9 Glamp 4,2 MRSAP 3,2 TPHA 3,3 Borm 4,6 Coxg2 4,4 Aspergillus antigeen test 9,2 Difterie onderzoek (extern) 26,1 Van de bepalingen die voor 90% de totale productie van het laboratorium uitmaken zijn de doorlooptijden bepaald. 10

11 Kwaliteit van arbeid - Medewerkers In dienst Mw. C.M.I.R. (Chantal) Bongaarts (voor de periode van 1 jaar) Mw. R.A.M. (Rianne) Degen Mutaties Mw. I. J.M.(Ingrid) Dirks van 32 uur naar 28 uur Uit dienst Mw. J.C.J. (Inge) Hurkmans Mw. L. (Linsey) van Lieverloo Stagiaires t/m Dhr. A.J. (Bart) Versteeg Arts-assistenten microbioloog in opleiding t/m Mw. A.E. (Ann-Emmie) Nieman t/m Dhr. B. B.(Bas) Wintermans (afgestudeerd) Jubilea mw. K.(Karin) Dokter, 25 jaar in dienst mw. M. (Marion) Mulders, 25 jaar in dienst Overleden mw. S. (Sandra) Schouten. - Verzuim Verzuim (%) Beëindigings-frequentie MMB 4,9 4,4-2,23 H&I. 1,8 4, Moleculaire 0,7 1,4-0,82 Diagnostiek RVE MMB 3,7 4,0 1,72 1,72 JBZ - 5,4 1,54 1,35 - Jaargesprekken Medewerkers MMB : Er zijn geen jaargesprekken gevoerd Medewerkers MD : 100% jaargesprekken zijn gevoerd Medewerkers Hen I : 100% jaargesprekken gevoerd Unithoofden/KAM/applicatie: 100% jaargesprekken zijn gevoerd 11

12 - Scholing Scholingsplan 2012 Opleiding Deelnemer(s) Voltooid NvMM voorjaarsvergadering Delegatie van de MD V /MMB Promotie-onderzoek (PhD-student) Ronald Huijsmans Loopt Leiderschapstraject JBZ, Theo van Well, Sander V Leenders Opleiding tot intern auditor Marieke Dalleu, Marcel V Sterks HBO symposium Mycologie en Natasja v Duijvendijk, V workshop Mien Bettinger, Astrid de Gier, Doortje Raaijmakers- Scheepers, Bioly Ikele Malaria nascholing Analisten MMB - CCKL opleiding tot ambtelijk Christian Roovers V secretaris Afronding opleiding tot hygiëniste. Francien van der V Vondervoort Opleiding tot hygiëniste. Jamie Meeklenkamp V Microbiologen en hygiënisten behalen minimaal de vereiste nascholingspunen. Microbiologen en hygiënisten V (onderdeel her-registratie arts-microbiologen) Scholingsactiviteten 2012 Datum Activiteiten Voor wie Ned Ver Parasitologie MRSA in Beira Medewerkers MMB/MD 8 t/m 10 Opleiding Interne auditor bij Marcel Sterks en Marieke Dalleu febr Kerteza Presentatie resultaten medewerkersonderzoek Medewerkers MMB/MD Presentatie chronische Q-koorts Medewerkers MMB/MD en reumapatiënten HBO symposium Mycologie en workshop Natasjav Duijvendijk, Mien Bettinger, Astrid de Gier, Doortje Raaijmakers-Scheepers, Bioly Ikele Presentatie Vaat-Q Medewerkers MMB/MD Voorjaarsvergadering NVMM Natasja, Carla, Marcel Voorjaarsvergadering NVMM Natasja, Eric, Suzanne, Walter Herhaling scholing Kiestra Bioly, Mien, Miranda, Lia, Carla, Lian Herhaling scholing Kiestra Annelies, Tamara, Ma-Ling, Marcel, Rianne Herhaling scholing Kiestra Laura, Karin, Doortje, Marieke, Anke, Chantal Presentatie awareness Medewekers MMB CBRN/biorisk Carbapenemase wat en hoe Medewerkers MMB en H&I Vakantie en verzuim Medewerkers MMB en H&I Gistendeterminatie Medewerkers MMB Malditof onderzoek Medewerkers MMB en MD Congres Medische Microbiologie 'Een reis met Sjoukje, Lian, Laura 12

13 gevolgen' WHAMM Eric, Natasja Malditof gebruikersdag Eric, Natasja - Arbo en Milieu Melding Incidenten Medewerkers (MIM) Melding MIM Diefstal op afdeling H&I MIM Trifluoroacetic acid gespat op huid waardoor lichte brandwond. MIM Aanvraag Creutzveld Jacob niet juist ingestuurd waardoor mogelijke blootstelling kan zijn opgetreden. MIM Schouderklachten na werken op Kiestralijn. MIM Melding na Norovirusinfectie medewerker. Er was geen verband aantoonbaar met het onderzoeksmateriaal. Actie Melding bij Facilitair Bedrijf Melding besproken in kwaliteitsoverleg. Veiligheidsmaatregelen volgens voorschrift. Geen actie. Aanvrager gewezen op procedure voor het inzenden van CFJ-verdacht materiaal. Werkplekonderzoeken uitgevoerd. Veiligheid bij het verwerken van onderzoeksmaterialen opnemen in auditprogramma Werkplekonderzoeken Naar aanleiding van diverse arbo-klachten zijn er werkplekonderzoeken uitgevoerd op de afdelingen mediabereiding, bacteriologie, serologie, moleculaire diagnostiek en administratie. Op de afdeling mediabereiding is een aanpassing gedaan aan de werkhoogte van de autoclaveerpan en is een tilhulp aangeschaft voor het verwerken van de bestellingen. Op de moleculaire diagnostiek is een schuifplan voor de verschillende vriezers opgesteld. Hierdoor zullen de klimaatklachten in de verschillende ruimtes aanzienlijk moeten afnemen. De overige klachten zijn opgenomen in een algemeen plan van aanpak welk in 2013 zal worden afgerond. Klimaatklachten In 2012 zijn er 14 klimaatklachten (te warm / te koud ) doorgegeven aan het facilitair Bedrijf. Er vinden aanpassingen van instellingen plaats door het Facilitair Bedrijf maar de problemen, die spelen over de gehele afdeling, zijn eind 2012 niet opgelost. Ontruimingsoefeningen In 2012 is er tweemaal een ontruimingssignaal geweest in het H-gebouw. Beide malen betrof het een vals alarm. Eenmaal was het signaal slecht hoorbaar en was er onduidelijkheid of de afdeling MMB/MD ontruimd moest worden. Hierna is de afspraak met de BHV-organisatie gemaakt dat er alleen ontruiming dient plaats te vinden bij een duidelijk signaal op de eigen verdieping. Het facilitair bedrijf zal de alarmering in gaan richten voor het gehele H-gebouw. Het ontruimingsplan is tweemaal besproken in het algemeen werkoverleg en maakt deel uit van de KAM instructie voor nieuwe medewerkers. Medewerker tevredenheidonderzoek Begin 2012 zijn de resultaten bekend geworden van het ziekenhuisbrede medewerker tevredenheidonderzoek. Deze resultaten zijn besproken me de medewerkers en knelpunten zijn opgenomen in het jaarplan

14 WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES Meekelenkamp JC, Schneeberger PM, Wever PC, Leenders AC. Comparison of ELISA and indirect immunofluorescent antibody assay detecting Coxiella burnetii IgM phase II for the diagnosis of acute Q fever. Eur J Clin Microbiol Infect Dis Jun;31(6): PMID: Schimmer B, Notermans DW, Harms MG, Reimerink JH, Bakker J, Schneeberger P, Mollema L, Teunis P, van Pelt W, van Duynhoven Y. Low seroprevalence of Q fever in The Netherlands prior to a series of large outbreaks. Epidemiol Infect Jan;140(1): PMID: Hogema BM, Slot E, Molier M, Schneeberger PM, Hermans MH, van Hannen EJ, van der Hoek W, Cuijpers HT, Zaaijer HL. Coxiella burnetii infection among blood donors during the 2009 Q-fever outbreak in The Netherlands. Transfusion Jan;52(1): PMID: Morroy G, Bor HH, Polder J, Hautvast JL, van der Hoek W, Schneeberger PM, Wijkmans CJ. Self-reported sick leave and long-term health symptoms of Q-fever patients. Eur J Public Health Dec;22(6): PMID: van der Hoek W, Hogema BM, Dijkstra F, Rietveld A, Wijkmans CJ, Schneeberger PM, Zaaijer HL. Relation between Q fever notifications and Coxiella burnetii infections during the 2009 outbreak in The Netherlands. Euro Surveill Jan 19;17(3): PMID: van der Hoek W, Schneeberger PM, Oomen T, Wegdam-Blans MC, Dijkstra F, Notermans DW, Bijlmer HA, Groeneveld K, Wijkmans CJ, Rietveld A, Kampschreur LM, van Duynhoven Y. Shifting priorities in the aftermath of a Q fever epidemic in 2007 to 2009 in The Netherlands: from acute to chronic infection. Euro Surveill Jan 19;17(3): PMID: Van Balen T, Nieman AE, Hermans MH, Schneeberger PM, de Vries E. Bordetella holmesii meningitis in a 12-year old anorectic girl. Pediatr Infect Dis J, 2012 Apr;31(4): PMID: Blaauw GJ, Notermans DW, Schimmer B, Meekelenkamp J, Reimerink JH, Teunis P, Schneeberger PM. The application of an enzyme-linked immunosorbent assay or an immunofluorescent assay test leads to different estimates of seroprevalence of Coxiella burnetii in the population. Epidemiol Infect Jan;140(1): PMID: Raven S, Hautvast JL, Herremans T, Leenders AC, Schneeberger PM. Solitary IgM phase II response has a limited predictive value in the diagnosis of acute Q fever. Epidemiol Infect Nov;140(11): PMID: Dijkstra F, van der Hoek W, Wijers N, Schimmer B, Rietveld A, Wijkmans CJ, Vellema P, Schneeberger PM. The Q fever epidemic in The Netherlands: characteristics of notified acute Q fever patients and the association with dairy goat farming. FEMS Immunol Med Microbiol Feb;64(1):3-12. PMID:

15 Teunis PF, Schimmer B, Notermans DW, Leenders AC, Wever PC, Kretzschmar ME, Schneeberger PM. Time-course of antibody responses against Coxiella burnetii following acute Q fever. Epidemiol Infect Apr 4:1-12 PMID: Munster JM, Steggerda LM, Leenders AC, Aarnoudse JG, Hak E. Screening for Coxiella burnetii infection during pregnancy: pros and cons according to the Wilson and Jungner criteria. Euro Surveill Jan 19;17(3): Review. PMID: Munster JM, Leenders AC, Hamilton CJ, Hak E, Aarnoudse JG, Timmer A. Placental histopathology after Coxiella burnetii infection during pregnancy. Placenta Feb;33(2): PMID: van der Hoek W, Morroy G, Renders NH, Wever PC, Hermans MH, Leenders AC, Schneeberger PM. Epidemic Q Fever in Humans in the Netherlands. Adv Exp Med Biol. 2012;984: PMID: van Wijk PT, Meiberg AE, van Dam BA, Groenewold MH, Bruers JJ, Schneeberger PM. The risk of blood exposure incidents in dental practices in the Netherlands. Community Dent Oral Epidemiol Dec;40(6): PMID: Schneeberger PM, Meiberg AE, Warmelts J, Leenders SC, van Wijk PT. Registration of blood exposure accidents in The Netherlands by a nationally operating call center. Infect Control Hosp Epidemiol Oct;33(10): PMID: van de Veerdonk FL, Wever PC, Hermans MH, Fijnheer R, Joosten LA, van der Meer JW, Netea MG, Schneeberger PM. IL-18 serum concentration is markedly elevated in acute EBV infection and can serve as a marker for disease severity. J Infect Dis Jul;206(2): PMID: Wegdam-Blans MC, Wielders CC, Meekelenkamp J, Korbeeck JM, Herremans T, Tjhie HT, Bijlmer HA, Koopmans MP, Schneeberger PM. Diagnostic values of commonly used serological tests for the detection of Coxiella burnetii antibodies reevaluated after comparison in well defined acute and follow-up sera. Clin Vaccine Immunol Jul;19(7): PMID: Trefwoorden: Q-koorts, serologische testen van der Hoek W, Wielders CC, Schimmer B, Wegdam-Blans MC, Meekelenkamp J, Zaaijer HL, Schneeberger PM. Detection of phase I IgG antibodies to Coxiella burnetii with EIA as a screening test for blood donations. Eur J Clin Microbiol Infect Dis Nov;31(11): PMID: Trefwoorden: Q-koorts, bloeddonaties van der Hoek H, van de Kassteele J, Bom B, de Bruin A, Dijkstra F, Schimmer B, Vellema P, ter Schegget R, Schneeberger P. Smooth incidence maps give valuable insight into Q fever outbreaks in the Netherlands. Geospatial Health Nov;7(1): PMID: Kampschreur LM, Wever PC, Wegdam-Blans MC, Delsing CE, Bleeker-Rovers CP, Sprong T, van Kasteren ME, Coutinho RA, Schneeberger PM, Notermans DW, Bijlmer HA, Koopmans MP, Nabuurs-Franssen MH, Oosterheert JJ. on behalf of the Dutch Q Fever Consensus Group. Defining chronic Q fever: a matter of debate. J Infect Oct;65(4):362-3 PMID: Wielders CC, Kampschreur LM, Schneeberger PM, Jager MM, Hoepelman AI, Leenders AC, Hermans MH, Wever PC. 15

16 Early Diagnosis and Treatment of Patients with Symptomatic Acute Q Fever Do Not Prohibit IgG Antibody Responses to Coxiella burnetii. Clin Vaccine Immunol Oct;19(10): PMID: Trefwoorden: Q-koorts, antilichaamrespons Wever PC, van Bergen L. Prevention of tetanus during the First World War. Med Humanit Dec;38(2): PMID: Kampschreur LM, Oosterheert JJ, Koop AM, Wegdam-Blans MC, Delsing CE, Bleeker-Rovers CP, De Jager-Leclercq MG, Groot CA, Sprong T, Nabuurs-Franssen MH, Renders NH, van Kasteren ME, Soethoudt Y, Blank SN, Pronk MJ, Groenwold RH, Hoepelman AI, Wever PC. Microbiological challenges in the diagnosis of chronic q Fever. Clin Vaccine Immunol May;19(5): PMID: de Jager CP, Wever PC, Gemen EF, van Oijen MG, van Gageldonk-Lafeber AB, Siersema PD, Kusters GC, Laheij RJ. Proton pump inhibitor therapy predisposes to community-acquired Streptococcus pneumoniae pneumonia Aliment Pharmacol Ther Nov;36(10): PMID: Wegdam-Blans MC, Kampschreur LM, Delsing CE, Bleeker-Rovers CP, Sprong T, van Kasteren ME, Notermans DW, Renders NH, Bijlmer HA, Lestrade PJ, Koopmans MP, Nabuurs-Franssen MH, Oosterheert JJ; Dutch Q fever Consensus Group. Chronic Q fever: review of the literature and a proposal of new diagnostic criteria. J Infect Mar;64(3): PMID: Vissers E, de Jager CP, Hilbink M, Kusters R, van Gageldonk-Lafeber AB, Wever PC. Hypophosphatemia, fever and prolonged length of hospital stay in seronegative PCR positive patients as compared to seropositive patients with early acute Q fever pneumonia. Clin Chem Lab Med Feb 4;50(8): PMID: Loonen AJ, Jansz AR, Stalpers J, Wolffs PF, van den Brule AJ. An evaluation of three processing methods and the effect of reduced culture times for faster direct identification of pathogens from BacT/ALERT blood cultures by MALDI-TOF MS. Eur J Clin Microbiol Infect Dis Jul;31(7): PMID: Loonen AJ, Jansz AR, Bergland JN, Valkenburg M, Wolffs PF, van den Brule AJ. Comparative study using phenotypic, genotypic and proteomics methods for identification of staphylococci. J Clin Microbiol Apr;50(4): PMID: Loonen AJ, Schuurman R, van den Brule AJ. Highlights from the 7th European meeting on molecular diagnostics. Expert review of molecular diagnostics, 2012 Jan;12(1):17-9. PMID: Kampschreur LM, Dekker S, Hagenaars JC, Lestrade PJ, Renders NH, de Jager-Leclercq MG, Hermans MH, Groot CA, Groenwold RH, Hoepelman AI, Wever PC, Oosterheert JJ. Identification of risk factors for chronic Q fever, the Netherlands. Emerg Infect Dis Apr;18(4): PMID:

17 PROEFSCHRIFTEN Leenders AC: copromotor voor: Promotie J.M. Munster Promotores: Hak E, Aarnoudse JG, copromotor: Leenders AC. Q fever during pregnancy. Lessons from the Dutch epidemic. Groningen 10 oktober ISBN Schneeberger PM: copromotor voor: Promotie W. van der Hoek Promotor: Coutinho R, copromotor: Schneeberger PM. The Q fever epidemic in the Netherlands. Utrecht 26 juni BOEKEN Ingham C, Schneeberger PM. Can We Improve on the Petri Dish with Porous Culture Supports? pp.3-15 (13); In "The Role of New Technologies in Medical Microbiological Diagnosis and Research. Editors,John P. Hays and W. B. van Leeuwen. 2012; e ISBN: ; doi: / Hoffmann JJ, Peters FP, Schneeberger PM, Slabbers GH. Interpretatie van medisch laboratoriumonderzoek. Uitgever Bohn Stafleu van Loghum 2012; ISBN van der Hoek W, Morroy G, Renders NH, Wever PC, Hermans MH, Leenders AC, Schneeberger PM. Chapter 17: Epidemic Q Fever in Humans in the Netherlands in Coxiella burnetii, p In: Recent Advances and New Perspectives in Research of the Q Fever Bacterium. Springer and Science Business Media Dordrecht, ABSTRACTS, VOORDRACHTEN EN POSTERS Wielders CC, Kampscheur LM, Schneeberger PM, Jager MM, Hoepelman IM, Leenders AC, Hermans MH, Wever PC. Poster: Early diagnosis of acute Q fever does not prohibit IgG antibody responses to Coxiella burnetii. JBZ Wetenschapsdag 15 feb 2012, Den Bosch. Schneeberger PM Quels sont les outils diagnostiques microbiologiques? Journées Nationales d'infectiologie 14 juin (Tours, la France) Fièvre Q aux Pays Bas. Wielders CC Voordracht: Serological follow-up four years after acute Q fever diagnosis. International Q fever symposium, Amsterdam, 7 June 2012 Trefwoorden: Q-koorts, follow-up Wielders CC, Wijnbergen PC, Schellekens JJ, Schneeberger PM, Wever PC, Hermans MHA. Vordracht: The diagnostic value of real-time PCR in the diagnosis of acute Q fever infections. NVMM Najaarsvergadering, Zeist, 15 November 2012 Trefwoorden: Q-koorts, real-time PCR Wielders CC, Kampschreur LM, Schneeberger PM, Jager MM, Hoepelman AI, Leenders AC, Hermans MH, Wever PC. Poster: Early diagnosis of acute Q fever does not prohibit IgG antibody responses to Coxiella burnetii. Wetenschapsmiddag JBZ, s-hertogenbosch, 15 februari 2012 Trefwoorden: Q-koorts, antilichaamrespons 17

18 Wegdam-Blans MC, Wielders CC, Meekelenkamp J, Korbeeck JM, Herremans T, Tjhie HT, Bijlmer HA, Koopmans MP, Schneeberger PM. Poster: Evaluation of commonly used serological tests for the detection of Coxiella burnetii antibodies in well-defined acute and follow-up sera. NVMM Voorjaarsvergadering, Arnhem, April 2012 Trefwoorden: Q-koorts, serologische testen Wegdam-Blans MC, Wielders CC, Meekelenkamp J, Korbeeck JM, Herremans T, Tjhie HT, Bijlmer HA, Koopmans MP, Schneeberger PM. Evaluation of commonly used serological tests for the detection of Coxiella burnetii antibodies in well-defined acute and follow-up sera. International Q fever symposium, Amsterdam, 7 June 2012 Trefwoorden: Q-koorts, serologische testen Loonen AJ, Tosserams J, de Jager P, Wever P, van den Brule AJ. Poster: Clinical Evaluation of a Novel Non-Enzymatic Method for Enrichment of Pathogen DNA from Whole Blood: a Pilot Study. American Society for Microbiology, San Fransisco USA, Loonen AJ, Habraken M, de Bresser MA, Hermans M, van den Brule AJ. Poster: Detection of Staphylococcus aureus RNA improves detection from whole blood and is a potential marker to measure pathogen viability. Dutch society for medical microbiology, Papendal NL, Loonen AJ, Bos MP, van Meerbergen B, Catsburg A, Savelkoul P, Neerken S, van de Wiel P, van den Brule AJ. Poster: Multicenter evaluation of a novel non-enzymatic method for enrichment of pathogen DNA from large volumes of whole blood. Dutch society for medical microbiology, Papendal NL, Loonen AJ, Tosserams J, de Jager P, Wever P, van den Brule AJ. Voordracht: Clinical evaluation of methods for enrichment of pathogen DNA from whole blood combined with a search for a good infection marker for patient preselection. Dutch society for medical microbiology, Zeist NL, Hagenaars JC, Wever PC, Vlake AW, Renders NH van Petersen AS, de Jager-Leclercq MG, Moll FL, Koning OH, Hoekstra CJ. Voordracht: Value of single FDG-PET/CT in diagnosing vascular chronic Q-fever. International Q fever symposium, Amsterdam, the Netherlands, 7 juni Hagenaars JC, Wever PC, Vlake AW, Renders NH van Petersen AS, de Jager-Leclercq MG, Moll FL, Koning OH, Hoekstra CJ. Poster: Value of single FDG-PET/CT in diagnosing vascular chronic Q-fever. 52 st ICAAC, San Francisco, Verenigde Staten, 9-12 september Hagenaars JC, Wever PC, Vlake AW, Renders NH van Petersen AS, de Jager-Leclercq MG, Moll FL, Koning OH, Hoekstra CJ. Voordracht: Value of single FDG-PET/CT in diagnosing vascular chronic Q-fever. Najaarsvergadering voor Nederlandse verenging voor Vaatchirurgie te Ede, Hagenaars JC. Voordracht: Vasculaire chronische Q-koorts: reflecties rond de behandeling. Vascular rounds , UMC Utrecht. PUBLICATIES (NIET PUBMED) - 18

DIAGNOSTIEK TARIEVEN EERSTE LIJN 2014

DIAGNOSTIEK TARIEVEN EERSTE LIJN 2014 DIAGNOSTIEK TARIEVEN EERSTE LIJN 2014 De onderstaande tarievenlijst geeft een zo goed mogelijk beeld van de kosten van de meest aangevraagde onderzoeken. Afwijkingen kunnen voorkomen. Het kan zijn dat

Nadere informatie

Bijlage jaarverslag 2011 Feiten en cijfers

Bijlage jaarverslag 2011 Feiten en cijfers Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie en het multidisciplinair Laboratorium voor Moleculaire Diagnostiek Bijlage jaarverslag 2011 Feiten en cijfers Laboratorium voor Medische Microbiologie

Nadere informatie

Q-koorts, een complexe diagnostiek! (the JBZ experience!)

Q-koorts, een complexe diagnostiek! (the JBZ experience!) Q-koorts, een complexe diagnostiek! (the JBZ experience!) De microbiologen zagen zieke mensen. In hun ogen waren dat er veel meer dan normaal en zij spraken van een epidemie. ( ) We hebben de epidemie

Nadere informatie

RVE Medische Microbiologie. Jaarverslag 2013

RVE Medische Microbiologie. Jaarverslag 2013 RVE Medische Microbiologie Jaarverslag 2013 Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie en het Multidisciplinair Laboratorium voor Moleculaire Diagnostiek Inhoudsopgave Pagina Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag RLMMI 2010. Bijlage: Feiten en cijfers

Jaarverslag RLMMI 2010. Bijlage: Feiten en cijfers Jaarverslag RLMMI 2010 Bijlage: Feiten en cijfers Jaarverslag RLMMI 2010 Bijlage: Feiten en cijfers Inhoudsopgave Pagina Productie Productie per soort aanvrager 3 Productiegegevens per bepaling (bacteriologie,

Nadere informatie

Prikaccidenten: epidemiologie, opvang en mogelijkheden voor reductie

Prikaccidenten: epidemiologie, opvang en mogelijkheden voor reductie Prikaccidenten: epidemiologie, opvang en mogelijkheden voor reductie Paul van Wijk, september 2014 VU medisch centrum, Amsterdam Jeroen Bosch Ziekenhuis, s-hertogenbosch Inhoud Prikaccidenten risico s

Nadere informatie

Labboekje. Medische Microbiologie. Virologie (LKV) Zoeken op basis van serologie.

Labboekje. Medische Microbiologie. Virologie (LKV) Zoeken op basis van serologie. Labboekje Medische Microbiologie Virologie () Zoeken op basis van serologie. 1 Lab Klinische Virologie Lokatie Bestaat uit K1 zuid en L1 zuid Lab Klinische Virologie bestaat uit de volgende secties: AMM-moleculaire

Nadere informatie

Titel document Afnamematerialen overzicht microbiologie. Wijziging

Titel document Afnamematerialen overzicht microbiologie. Wijziging Titel document Afnamematerialen overzicht microbiologie Wijzigingen Paragraaf Wijziging Bij Verzenden van patiëntenmateriaal paragraaf toegevoegd m.b.t. het wettelijk verplicht versturen van materiaal

Nadere informatie

Titel document Afnamematerialen overzicht microbiologie. Wijziging. TB PCR urine toegevoegd. Doel Beschrijven afnamematerialen microbiologie

Titel document Afnamematerialen overzicht microbiologie. Wijziging. TB PCR urine toegevoegd. Doel Beschrijven afnamematerialen microbiologie Titel document Afnamematerialen overzicht microbiologie Wijzigingen Paragraaf Wijziging TB PCR urine toegevoegd Doel Beschrijven afnamematerialen microbiologie Toepassingsgebied Medische microbiologie

Nadere informatie

Titel document Afnamematerialen overzicht microbiologie. Wijziging

Titel document Afnamematerialen overzicht microbiologie. Wijziging Titel document Afnamematerialen overzicht microbiologie Wijzigingen Paragraaf Tabel 2 Wijziging Toevoeging: Voor het verzenden van de materialen geldt dat de het transportmedium goed moet worden gesloten

Nadere informatie

De Q koorts epidemie in Nederland

De Q koorts epidemie in Nederland De Q koorts epidemie in Nederland Coxiella burnetii Wim van der Hoek, artsepidemioloog, Centrum Infectieziektebestrijding 1 Huisarts Herpen Toename Q koorts? Microbioloog Huisarts Sint Oedenrode Mei Juni

Nadere informatie

Laboratoria Stichting PAMM. Pathologie en Medische Microbiologie

Laboratoria Stichting PAMM. Pathologie en Medische Microbiologie Laboratoria Stichting PAMM Pathologie en Medische Microbiologie Na Lunchtijd Na Lunchtijd Locatie Adherentie gebied van de PAMM voor medische microbiologie 800.000 mensen Zuid-Oost Brabant Onderzoeken

Nadere informatie

Moleculaire diagnostiek darmparasieten overzicht 2014

Moleculaire diagnostiek darmparasieten overzicht 2014 Moleculaire diagnostiek darmparasieten overzicht 2014 Jaap van Hellemond, parasitoloog Erasmus MC & Havenziekenhuis, Rotterdam Lid namens NVP Theo Schuurs, moleculair bioloog Izore, Centrum Infectieziekten

Nadere informatie

Kweek algemeen, BRMO Onderzoek per onderdeel Tarief

Kweek algemeen, BRMO Onderzoek per onderdeel Tarief Medische Microbiologie en Infectieziekten 024-3657514 www.medischemicrobiologie.nl www.cwz.nl Tarievenwijzer 1e lijnsdiagnostiek 2015 (per 01-04-2015) De tarievenwijzer 1 e lijnsdiagnostiek geeft een overzicht

Nadere informatie

Uitbestede onderzoeken

Uitbestede onderzoeken Medische Microbiologie Uitbestede onderzoeken Het MSL MM besteed het onderzoek uit op: Instelling locatie Aciclovir resistentiebepaling HSV Oorspronkelijk materiaal/uitstrijk op wattendrager in virusmedi

Nadere informatie

Uitbestede onderzoeken

Uitbestede onderzoeken Medische Microbiologie Uitbestede onderzoeken Het MSL MM besteed het onderzoek uit op: Aciclovir resistentiebepaling HSV Oorspronkelijk materiaal/uitstrijk op wattendrager in virusmedium Afrikaanse slaapziekte

Nadere informatie

Rondzending nieuwe stijl - een integraal aanpak. Sectie bacteriologie/mycologie dr. Tanja Schülin

Rondzending nieuwe stijl - een integraal aanpak. Sectie bacteriologie/mycologie dr. Tanja Schülin Rondzending nieuwe stijl - een integraal aanpak Sectie bacteriologie/mycologie dr. Tanja Schülin Rondzending bacteriologie Kweek algemeen 5x Sputum Feces Wond Difterie/Gonorrhoe Legionella/Bordetella Resistentie

Nadere informatie

Valkuilen bij diagnostiek hepatitis ABC

Valkuilen bij diagnostiek hepatitis ABC Valkuilen bij diagnostiek hepatitis ABC Streeklab GGD Amsterdam, 30 okt 2009 Hans L. Zaaijer, arts-microbioloog AMC - Klinische Virologie / Sanquin - Bloedoverdraagbare Infecties leverontsteking chemisch/toxisch

Nadere informatie

Moleculaire diagnostiek

Moleculaire diagnostiek Moleculaire diagnostiek van infectieziekten Arjan de Jong 8 december 2015 Moleculaire diagnostiek Diagnostiek op basis van moleculair biologische (DNA/RNA) technieken Moleculaire diagnostiek van infecties

Nadere informatie

SKML-parasitologie rondzendingen; tijd voor moleculaire diagnostiek?

SKML-parasitologie rondzendingen; tijd voor moleculaire diagnostiek? SKML-parasitologie rondzendingen; tijd voor moleculaire diagnostiek? Theo Schuurs, moleculair bioloog Lid namens WMDI / NVMM Izore, Centrum Infectieziekten Friesland, Leeuwarden Huidige rondzendingen SKML-parasitologie:

Nadere informatie

Moleculaire diagnostiek darmparasieten overzicht 2013

Moleculaire diagnostiek darmparasieten overzicht 2013 Moleculaire diagnostiek darmparasieten overzicht 2013 Theo Schuurs, moleculair bioloog Lid namens WMDI / NVMM Izore, Centrum Infectieziekten Friesland, Leeuwarden Aanbieders kwaliteitsrondzendingen (tot

Nadere informatie

Detectie van pneumocystis in broncheoalveolaire lavage. Rafke Schoffelen 15-12-2015 IC Radboudumc

Detectie van pneumocystis in broncheoalveolaire lavage. Rafke Schoffelen 15-12-2015 IC Radboudumc Detectie van pneumocystis in broncheoalveolaire lavage Rafke Schoffelen 15-12-2015 IC Radboudumc Casus Man, 78 jaar Behandeld met rituximab en prednison Verdenking pneumocystis pneumonie(pcp) Start cotrimoxazol

Nadere informatie

Lijst verrichtingen laboratorium Medische Microbiologie

Lijst verrichtingen laboratorium Medische Microbiologie Lijst verrichtingen laboratorium Medische Microbiologie In de lijst met verrichtingen van het laboratorium Medische Microbiologie vindt u een overzicht van alle testen die het laboratorium doet. In dit

Nadere informatie

LABORATORIUM VOOR MEDISCHE MICROBIOLOGIE EN INFECTIEPREVENTIE JAAR VERSLAG

LABORATORIUM VOOR MEDISCHE MICROBIOLOGIE EN INFECTIEPREVENTIE JAAR VERSLAG LABORATORIUM VOOR MEDISCHE MICROBIOLOGIE EN INFECTIEPREVENTIE JAAR VERSLAG 2010 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe format van het jaarverslag van het Regionaal Laboratorium voor Medische Microbiologie

Nadere informatie

Ebola een harde wake-up call

Ebola een harde wake-up call VHF national reference laboratory VHF WHO collaborating centre Ebola een harde wake-up call Paraatheid van internationale laboratoria Chantal Reusken Viroscience ErasmusMC Paraatheid van internationale

Nadere informatie

Kweek algemeen, BRMO Onderzoek per onderdeel Tarief

Kweek algemeen, BRMO Onderzoek per onderdeel Tarief Medische Microbiologie en Infectieziekten 024-3657514 www.medischemicrobiologie.nl www.cwz.nl Tarievenwijzer 2016 (per 01-02-2016) De tarievenwijzer 1 e lijnsdiagnostiek geeft een overzicht van de tarieven

Nadere informatie

Uitbestede onderzoeken

Uitbestede onderzoeken Д1Х3Medische Microbiologie Uitbestede onderzoeken Het MSL MM besteed het onderzoek uit op: Aciclovir resistentiebepaling HSV Oorspronkelijk materiaal/uitstrijk op wattendrager in virusmedium Afrikaanse

Nadere informatie

Legionella. De overdracht. Jacob P. Bruin Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland Haarlem

Legionella. De overdracht. Jacob P. Bruin Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland Haarlem Legionella De overdracht Jacob P. Bruin Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland Haarlem Legionella Inhoud: Legionella bacterie Infectieroute Diagnostiek Kweek Urine antigeentesten Serologie

Nadere informatie

IZORE CONCEPT. 1 REGIONAAL DICHTBIJ snel en goed bereikbaar persoonlijk contact met aanvragers regionale patiëntinformatie

IZORE CONCEPT. 1 REGIONAAL DICHTBIJ snel en goed bereikbaar persoonlijk contact met aanvragers regionale patiëntinformatie 2016 IZORE CONCEPT Wat drijft ons? We doen alleen zinvolle diagnostiek We geven antwoord op diagnostische vragen en behandeladvies op maat Een regionaal laboratorium bevordert betere zorgverlening in de

Nadere informatie

Microbiologische diagnostiek bij infecties op de Intensive Care. Dr. Jeroen Schouten Intensivist CWZ Nijmegen

Microbiologische diagnostiek bij infecties op de Intensive Care. Dr. Jeroen Schouten Intensivist CWZ Nijmegen Microbiologische diagnostiek bij infecties op de Intensive Care Dr. Jeroen Schouten Intensivist CWZ Nijmegen Casus bespreking Hr M, 1967, SEH op 20 oct 2010 VG -, medicatie - Sinds 1 week niet fit, grieperig.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Special Edition 2014 nr. 2

NIEUWSBRIEF Special Edition 2014 nr. 2 Medische Microbiologie & Infectiepreventie NIEUWSBRIEF Special Edition 2014 nr. 2 Onderzoek / Research Patiëntenzorg en diagnostiek Medische Microbiologie Onderwijs en opleiding Algemene informatie Grensoverschrijdende

Nadere informatie

Drie jaar Q-koorts in Nederland: snellere diagnose

Drie jaar Q-koorts in Nederland: snellere diagnose Onderzoek Drie jaar Q-koorts in Nederland: snellere diagnose Wim van der Hoek, Frederika Dijkstra, Nancy Wijers, Ariene Rietveld, Clementine J. Wijkmans, Jim E. van Steenbergen, Daan W. Notermans en Peter

Nadere informatie

(sero) logisch denken

(sero) logisch denken CLINIC ZGV 17 november 2010 (sero) logisch denken Ries Schouten arts-microbioloog reizigersgeneeskundige Infectie en afweer Patient met blaasjes gelaat HSV IgM + IgG 20 VZV IgM + IgG 200 Leishmania Casus

Nadere informatie

Mortaliteit bij Q koorts

Mortaliteit bij Q koorts Mortaliteit bij Q koorts L.M. Kampschreur Universitair Medisch Centrum Utrecht, Afdeling interne geneeskunde en infectieziekten, Jeroen Bosch Ziekenhuis, s-hertogenbosch, Afdeling interne geneeskunde Achtergrond

Nadere informatie

IgG antistoffen. imuunstatus/vaccin atie: IgG antistoffen. Antistoffen

IgG antistoffen. imuunstatus/vaccin atie: IgG antistoffen. Antistoffen Bepaling Ondertitel Doorlooptijd Doorlooptijd tijdsduur Actinomyces spp. Kweek 10-14 dag(en) Adenovirus Antigeendetectie 1 dag(en) Adenovirus 2-4 dagen Aeromonas spp. Kweek 2-4 dag(en) Anaerobe kweek Kweek

Nadere informatie

Onderzoek in het kort Q-koorts onderzoek in Nederland: resultaten tot nu toe

Onderzoek in het kort Q-koorts onderzoek in Nederland: resultaten tot nu toe Onderzoek in het kort Q-koorts onderzoek in Nederland: resultaten tot nu toe Y.T.H.P. van Duynhoven, P. Wever, F. Dijkstra, W. van der Hoek, H.J. Roest, C. Wijkmans, P. Vellema, T. Oomen, J.E. van Steenbergen

Nadere informatie

Beleidswijziging LA-MRSA

Beleidswijziging LA-MRSA Beleidswijziging LA-MRSA Een project over veegerelateerde MRSA in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en ziekenhuis Bernhoven Jamie Meekelenkamp, deskundige infectiepreventie Wat is MRSA? Staphylococcus aureus

Nadere informatie

Uitbestede onderzoeken

Uitbestede onderzoeken MaassstadLab Medische Microbiologie Uitbestede onderzoeken Het MSL MM besteed het onderzoek uit op: Instelling locatie Afrikaanse slaapziekte (Trypanosoma brucei) antilichamen Parasitologie (bruin formulier)

Nadere informatie

Summary Samenvatting. Chapter 9

Summary Samenvatting. Chapter 9 Summary Samenvatting Chapter 9 Chapter 9 Summary In this thesis we describe the clinical spectrum of Enterovirus (EV) and Human Parechovirus (HPeV) infection in children, with the focus on clinical symptoms,

Nadere informatie

SAMENVATTING VOOR NIET-INGEWIJDEN Kattenkrabziekte. Diagnostische en klinische aspecten van Bartonella henselae infectie

SAMENVATTING VOOR NIET-INGEWIJDEN Kattenkrabziekte. Diagnostische en klinische aspecten van Bartonella henselae infectie 166 Samenvatting SAMENVATTING VOOR NIET-INGEWIJDEN Kattenkrabziekte. Diagnostische en klinische aspecten van Bartonella henselae infectie Deel I Introductie In de introductie van dit proefschrift (Hoofdstuk

Nadere informatie

MaasstadLab Medische Microbiologie. Onderzoekspakket MSL MM

MaasstadLab Medische Microbiologie. Onderzoekspakket MSL MM MaasstadLab Medische Microbiologie Onderzoekspakket MSL MM Voor benodigd (verzend)materiaal en bewaarcondities per onderzoek: Zie pagina"inzenden van materialen" Voor doorlooptijden: Zie pagina:"doorlooptijd"

Nadere informatie

Tarievenlijst Microbiologische onderzoekingen

Tarievenlijst Microbiologische onderzoekingen RIVM Centrum Infectieziekteonderzoek Diagnostiek en Screening A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl T 030 274 91 11 F 030 274 29 71 info@rivm.nl Tarievenlijst

Nadere informatie

Afname materialen MMB en bewaarcondities

Afname materialen MMB en bewaarcondities Anus uitstrijk, GBS - BRMO kweek Strijk stevig met de ESwab langs de anus, terwijl de ESwab om zijn lengte-as roteert. Doe de ESwab zover mogelijk in het meegeleverde buisje. Breek de ESwab op het breekpunt

Nadere informatie

Faecesonderzoek op parasieten

Faecesonderzoek op parasieten Faecesonderzoek op parasieten overzicht 2013 Titia Kortbeek Theo Mank overzicht resultaten 2013 transitie CCKL praktijkrichtlijn naar ISO 15189-2012 stof tot nadenken overzicht resultaten 2013 transitie

Nadere informatie

Prikaccidenten voorkómen blijft nog steeds het beste

Prikaccidenten voorkómen blijft nog steeds het beste Prikaccidenten voorkómen blijft nog steeds het beste Paul van Wijk Academisch Medisch Centrum, Amsterdam Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch Prikaccidenten Verzamelnaam voor prik-, snij-, bijt- en spatongelukken

Nadere informatie

Labboekje. Medische Microbiologie. Virologie (LKV) Zoeken op basis van serologie.

Labboekje. Medische Microbiologie. Virologie (LKV) Zoeken op basis van serologie. Labboekje Medische Microbiologie Virologie () Zoeken op basis van serologie. 1 Inhoudsopgave Adenovirus...4 BK virus...5 Bof serologie...6 Parotitis epidemica...6 Chlamydia trachomatis, zie ook Chlamydia

Nadere informatie

Publications PUBLICATIONS

Publications PUBLICATIONS Publications 164 Publications PUBLICATIONS 1. Heemskerk B, Veltrop-Duits LA, van Vreeswijk T, ten Dam MM, Heidt S, Toes RE, van Tol MJ, Schilham MW. Extensive cross-reactivity of CD4 + adenovirus-specific

Nadere informatie

Afname instructies Medische microbiologie

Afname instructies Medische microbiologie Afname instructies Medische microbiologie Afname materiaal Afname vóór starten antibiotica Zorg voor juiste afname materiaal Zorg voor correcte patiënten labels op zowel materiaal als aanvraagformulier

Nadere informatie

Vaccinatie Q-fever leidt niet tot positieve (tank)melk. 11 mei 2010 Zaal Verploegen, Wijchen Piet Vellema, Hendrik-Jan Roest

Vaccinatie Q-fever leidt niet tot positieve (tank)melk. 11 mei 2010 Zaal Verploegen, Wijchen Piet Vellema, Hendrik-Jan Roest Vaccinatie Q-fever leidt niet tot positieve (tank)melk 11 mei 2010 Zaal Verploegen, Wijchen Piet Vellema, Hendrik-Jan Roest Vaccinatie Q-fever leidt niet tot positieve (tank)melk 11 mei 2010 Zaal Verploegen,

Nadere informatie

Sneltesten voor respiratoire virussen: geschikt voor point-of-care? 13 juni 2017 Werkgroep Algemene Medische Microbiologie

Sneltesten voor respiratoire virussen: geschikt voor point-of-care? 13 juni 2017 Werkgroep Algemene Medische Microbiologie Sneltesten voor respiratoire virussen: geschikt voor point-of-care? 13 juni 2017 Werkgroep Algemene Medische Microbiologie Andrea Bruning, MD PhD AIOS Medische Microbiologie Overzicht Introductie - Point-of-care

Nadere informatie

Aanvraag van medisch microbiologisch onderzoek versie 8 26 september 2014

Aanvraag van medisch microbiologisch onderzoek versie 8 26 september 2014 Procedure Aanvraag van medisch microbiologisch onderzoek versie 8 26 september 2014 wijziging t.o.v. versie 7 mutatienummer: 14/217 3.3 Toegevoegd de tekst: Wanneer van één monster verschillende onderzoeken

Nadere informatie

Whole genome sequencing op direct materiaal voor virus detectie en typering. Janette Rahamat-Langendoen, arts-microbioloog

Whole genome sequencing op direct materiaal voor virus detectie en typering. Janette Rahamat-Langendoen, arts-microbioloog Whole genome sequencing op direct materiaal voor virus detectie en typering Janette Rahamat-Langendoen, arts-microbioloog Acute luchtweginfecties Belangrijke oorzaak van ziekenhuis opnames bij kinderen

Nadere informatie

Een donatie met een staartje

Een donatie met een staartje Een donatie met een staartje Jaap van Hellemond Dept. Medische Microbiologie & Infectieziekten Erasmus MC & Havenziekenhuis Rotterdam Met medewerking van en dank aan Havenziekenhuis, Rotterdam Emmaline

Nadere informatie

Algemeen microbiologisch onderzoek (Materiaal, Wijze van afnemen, verzendmedium, opslag/transport)

Algemeen microbiologisch onderzoek (Materiaal, Wijze van afnemen, verzendmedium, opslag/transport) Algemeen microbiologisch onderzoek (Materiaal, Wijze van afnemen, verzendmedium, opslag/transport) Materiaal Wijze van afnemen Verzendmedium Opslag / Transport Opmerkingen Tractus circulatorius Bloed voor

Nadere informatie

MRSA. Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog

MRSA. Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog MRSA Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog MRSA in het verpleeghuis Op 1-8-2008 wordt bij een medewerker werkzaam op de dubbelzorgafdeling de Wich op St. Jozefsheil te Bakel een MRSA

Nadere informatie

Acute gastro-enteritis Rubriekhouder: Dr. W. van Pelt, (RIVM-CIE) (1992-1993) (1996-2013)

Acute gastro-enteritis Rubriekhouder: Dr. W. van Pelt, (RIVM-CIE) (1992-1993) (1996-2013) Acute gastro-enteritis Rubriekhouder: Dr. W. van Pelt, (RIVM-CIE) (1992-1993) (1996-2013) Inleiding Gastro-enteritis behoort tot de top tien van aandoeningen in Nederland wat betreft incidentie en draagt

Nadere informatie

Tarievenlijst Microbiologische onderzoekingen

Tarievenlijst Microbiologische onderzoekingen RIVM Centrum Infectieziekteonderzoek Diagnostiek en Screeng A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl T 030 274 91 11 F 030 274 29 71 fo@rivm.nl Tarievenlijst Microbiologische

Nadere informatie

LET OP: dit is een onbeheerde kopie; de inhoud kan gewijzigd zijn.

LET OP: dit is een onbeheerde kopie; de inhoud kan gewijzigd zijn. Doel Overzichtelijk weergeven van de werkterreinen van het medisch microbiologisch laboratorium met de mogelijke aanvragen, gebruikte technieken, scoop (accreditatie) en termijn waarop de uitslag bekend

Nadere informatie

Expert waarden in microscopische diagnostiek van de parasitologie.

Expert waarden in microscopische diagnostiek van de parasitologie. Expert waarden in microscopische diagnostiek van de parasitologie. Foekje F. Stelma 1, Jaap van Hellemond 2 1) Dept. Medische Microbiologie, Radboudumc, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen. 2) Dept. Medische

Nadere informatie

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016 Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016 De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren. Disclaimer

Nadere informatie

Is dit een uitbraak? Een retrospectieve evaluatie van syndroomsurveillance voor emerging infections

Is dit een uitbraak? Een retrospectieve evaluatie van syndroomsurveillance voor emerging infections Is dit een uitbraak? Een retrospectieve evaluatie van syndroomsurveillance voor emerging infections Kees van den Wijngaard, Liselotte van Asten, Wilfrid van Pelt, Nico Nagelkerke, Mirjam Kretzschmar, Marion

Nadere informatie

Lijst verrichtingen laboratorium Medische Microbiologie

Lijst verrichtingen laboratorium Medische Microbiologie Lijst verrichtingen laboratorium Medische Microbiologie In de lijst met verrichtingen van het laboratorium Medische Microbiologie vindt u een overzicht van alle testen die het laboratorium doet. In dit

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 26 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van

Nadere informatie

Grenzen aan de veiligheid van bloed

Grenzen aan de veiligheid van bloed Grenzen aan de veiligheid van bloed prof.dr. Hans L. Zaaijer, arts-microbioloog Sanquin Bloedoverdraagbare Infecties & AMC Klinische Virologie Amsterdam 1) enige achtergrond 2) hoe ver te gaan met veiligheid?

Nadere informatie

Focus wie ooit gediagnosticeerd moet nog behandeld worden. Prof. dr. Jan Hendrik Richardus Dr. Robine Hofman Abby Falla, MSc

Focus wie ooit gediagnosticeerd moet nog behandeld worden. Prof. dr. Jan Hendrik Richardus Dr. Robine Hofman Abby Falla, MSc Focus 2016-2017 wie ooit gediagnosticeerd moet nog behandeld worden Prof. dr. Jan Hendrik Richardus Dr. Robine Hofman Abby Falla, MSc Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam Nationale

Nadere informatie

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 12 Copyright 2006 Peter C.A.M. den Boer, Groningen Cognitive self-therapy. A contribution

Nadere informatie

Harm Janssens. Robotisering van manuele handelingen ten behoeve van DNA-analyse

Harm Janssens. Robotisering van manuele handelingen ten behoeve van DNA-analyse Harm Janssens Robotisering van manuele handelingen ten behoeve van DNA-analyse Argentina, Belgium, Brazil. Canada, France, India. Indonesia, Netherlands, Paraguay, Romania, Russia.Thailand, Tunisia,Turkey,

Nadere informatie

Dientamoeba fragilis, de case-control studie en hoe verder?

Dientamoeba fragilis, de case-control studie en hoe verder? Clinical microbioloy and infection 2015 Dientamoeba fragilis, de case-control studie en hoe verder? Maria Dullaert-de Boer 1 4 deelnemende laboratoria Design: Multi Center 1545 cases : patiënten die bij

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN

ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN INTERLINE INFECTIEZIEKTEN januari 2015 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN Inleiding Werkgroepleden: Mevrouw J.W. (Jolande) Bouwhuis, internist-infectioloog De heer P.H.P.

Nadere informatie

De waarde van aviditeitstesten in diagnostiek en rondzendingen

De waarde van aviditeitstesten in diagnostiek en rondzendingen De waarde van aviditeitstesten in diagnostiek en rondzendingen Greet Boland, klinisch microbioloog / MMM er Aviditeitstesten Wat is aviditeit? Wat betekent de uitslag? Wanneer is toepassing zinvol/niet

Nadere informatie

Afname materialen MMB en bewaarcondities

Afname materialen MMB en bewaarcondities Anus uitstrijk, GBS - BRMO kweek Strijk stevig met de ESwab langs de anus, terwijl de ESwab om zijn lengte-as roteert. Doe de ESwab zover mogelijk in het meegeleverde buisje. Breek de ESwab op het breekpunt

Nadere informatie

Laboratoriumdiagnostiek van acute Q-koorts

Laboratoriumdiagnostiek van acute Q-koorts Stand van zaken Laboratoriumdiagnostiek van acute Q-koorts Marjolijn C.A. Wegdam-Blans, Marrigje H.Nabuurs-Franssen, Alphons M. Horrevorts, Marcel F. Peeters, Peter M. Schneeberger en Henk A. Bijlmer Landelijk

Nadere informatie

9 e Post-O.N.S. Meeting

9 e Post-O.N.S. Meeting 9 e Post-O.N.S. Meeting Neutropenie & Antibiotica resistentie Heleen Klein Wolterink Research verpleegkundige Medische Oncologie UMC Utrecht Schiphol introductie Neutropenie: Definitie Symptomen MASSC

Nadere informatie

Q-koorts. Dr. Janna Munster AIOS gynaecologie Pathologendagen

Q-koorts. Dr. Janna Munster AIOS gynaecologie Pathologendagen Q-koorts Dr. Janna Munster AIOS gynaecologie Pathologendagen 30-03-2017 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring

Nadere informatie

Apr Medische Microbiologie

Apr Medische Microbiologie Bij vragen over afname of specifieke onderzoeken altijd vóór afname eerst (0182-50)5070 bellen voor overleg. Materialen langer onderweg dan gestelde bewaartermijnen kunnen niet in behandeling genomen worden

Nadere informatie

Instructie bewaren en verzenden materialen. Let op: strip tot 3/4 dopen in urine; geen vloeibare urine in potje!

Instructie bewaren en verzenden materialen. Let op: strip tot 3/4 dopen in urine; geen vloeibare urine in potje! Urinecontainer Bewaren tot transport Afhankelijk van soort patientenmateriaal Lijntips, urine en respiratoir materiaal (sputum, afzuigsel, BAL): koelkast* Alle andere materialen op kamertemperatuur Container

Nadere informatie

Tarieven Lab diagnostiek 2014

Tarieven Lab diagnostiek 2014 Datum 21 juli 2014 Versie: 2014.1 Auteur: Medische Laboratoria Soort Medische Microbiologie Totaal Doorlooptijd Mogelijk vervolgonderzoek Chlamydia 41,68

Nadere informatie

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015 Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015 De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren. Disclaimer

Nadere informatie

Zorgmodel behandeling patiënten in Maastricht, samenwerking infectie-ziekten/ MDL, en de rol van de hepatitisverpleegkundige

Zorgmodel behandeling patiënten in Maastricht, samenwerking infectie-ziekten/ MDL, en de rol van de hepatitisverpleegkundige Zorgmodel behandeling patiënten in Maastricht, samenwerking infectie-ziekten/ MDL, en de rol van de hepatitisverpleegkundige Nationale hepatitis dag 2015 Beurs van Berlage Amsterdam Ger H. Koek, M.D. PhD

Nadere informatie

Laboratoriumonderzoek MKZ crisis 2001

Laboratoriumonderzoek MKZ crisis 2001 Laboratoriumonderzoek MKZ crisis 2001 Gecertificeerde technieken: 1. Virus antigeen test (IDAS-ELISA) 2. Virus isolatie (VI) op gevoelige cellen (+ IDAS-ELISA) 3. Virus specifieke antistoftest (virus-neutralisatie

Nadere informatie

Casuspresentaties infectieuse serologie: laboratoriumaspecten. Dr. Alex Mewis Klinisch Bioloog Jessa Ziekenhuis - Campus Virga Jesse Hasselt

Casuspresentaties infectieuse serologie: laboratoriumaspecten. Dr. Alex Mewis Klinisch Bioloog Jessa Ziekenhuis - Campus Virga Jesse Hasselt Casuspresentaties infectieuse serologie: laboratoriumaspecten Dr. Alex Mewis Klinisch Bioloog Jessa Ziekenhuis - Campus Virga Jesse Hasselt Infectieuse serologie Borrelia-serologie (Lyme) Toxoplasma gondii

Nadere informatie

De nieuwe meldingsplicht voor tien ziekten Hans van Vliet RIVM-CIb 7 oktober 2008

De nieuwe meldingsplicht voor tien ziekten Hans van Vliet RIVM-CIb 7 oktober 2008 De nieuwe meldingsplicht voor tien ziekten Hans van Vliet RIVM-CIb 7 oktober 2008 Wat bespreken Iets over meldingscriteria De nieuwe ziekten (2 minuten per ziekte!) - Wat is de reden om het te melden -

Nadere informatie

Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde

Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde SHELLEY METSELAAR AIOS SOZG Achtergrond Incidentie - 5-11 per 1000 per jaar 1 Diagnose - Combinatie kliniek, lab, X-thorax Sensitiviteit X-thorax 2 - Pneumonie +/-

Nadere informatie

In het algemeen duidt een RPI < 2 op onvoldoende tijd of vermogen van het beenmerg om te reageren op de anemie.

In het algemeen duidt een RPI < 2 op onvoldoende tijd of vermogen van het beenmerg om te reageren op de anemie. Mededelingen MDC-Amstelland voor (huis)artsen en verloskundigen. november 2011 MDC-Amstelland is sinds 1 juli j.l. een feit, maar hiermee zijn nog niet alle bepalingen met de daarbij behorende referentiewaarden

Nadere informatie

Consultverlening. Achterom zien en vooruit blikken Dr Hans Janssen 19 september 2013, De ReeHorst, Ede

Consultverlening. Achterom zien en vooruit blikken Dr Hans Janssen 19 september 2013, De ReeHorst, Ede Consultverlening Achterom zien en vooruit blikken Dr Hans Janssen 19 september 2013, De ReeHorst, Ede 1 2 3 4 5 6 C n a V 7 M r a a n Onder consultverlening door de laboratoriumspecialist wordt hier verstaan:

Nadere informatie

Onderstaand is een overzicht van de diverse lopende en afgeronde promotie onderzoeken van AMPHI-Infectieziekten in 2015.

Onderstaand is een overzicht van de diverse lopende en afgeronde promotie onderzoeken van AMPHI-Infectieziekten in 2015. Jaarverslag AMPHI Infectieziekten, 2015 In 2015 bestond het samenwerkingsverband van AMPHI-Infectieziekten uit de volgende partijen: GGD Hart voor Brabant, GGD Brabant Zuidoost, GGD West- Brabant, GGD

Nadere informatie

Barrett s Esophagus Revisited:

Barrett s Esophagus Revisited: Barrett s Esophagus Revisited: Epidemiology, Risk Stratification and Cancer Prevention P.J.P. DE JONGE ISBN: 978-90-8559-514-4 Financial support for printing this thesis was kindly given by Stichting Nationaal

Nadere informatie

Calprotectine bepaling in feces

Calprotectine bepaling in feces Erasmus MC Calprotectine bepaling in feces Synoniem: IBD test, Bühlmann Afname Afname voorkeur: Afname volume: Afname condities: Opslag condities: Verzend condities: Feces in buis met schepje Minimaal

Nadere informatie

Development of simplified molecular tools for the diagnosis of kinetoplast diseases

Development of simplified molecular tools for the diagnosis of kinetoplast diseases Development of simplified molecular tools for the diagnosis of kinetoplast diseases Thesis by: Claire M. Mugasa Promotores: Prof. Dr. P.A. Kager & Prof. Dr. George W. Lubega Copromotor: Dr. Henk D.F.H.

Nadere informatie

Medische microbiologie. Onderzoekspakket MSL MM

Medische microbiologie. Onderzoekspakket MSL MM Medische microbiologie Onderzoekspakket MSL MM Voor benodigd (verzend)materiaal en bewaarcondities per onderzoek: Zie pagina"inzenden van materialen" Voor doorlooptijden: Zie pagina: "Doorlooptijd" Voor

Nadere informatie

Nutrition Management Module

Nutrition Management Module Nutrition Management Module with new detection method for subclinical ketosis via milk recording Hiemke Knijn General facts CRV 2012 Owners: CR Delta and VRV (co-operatives) 50.000 customers world-wide

Nadere informatie

CMV, EBV, Toxoplasma. Diagnostiek. Inge Gyssens Dienst infectieziekten Internist infectioloog

CMV, EBV, Toxoplasma. Diagnostiek. Inge Gyssens Dienst infectieziekten Internist infectioloog CMV, EBV, Toxoplasma Diagnostiek Inge Gyssens Dienst infectieziekten Internist infectioloog Man, 50 jaar Sinds 8d uit Thailand, 1 maand verblijf (nieuwe partner aldaar) Branderig gevoel ter hoogte van

Nadere informatie

HAL Bulletin. Nummer 2, December 2008 MFB/KC/HAL HO/DH/AH 2008.004

HAL Bulletin. Nummer 2, December 2008 MFB/KC/HAL HO/DH/AH 2008.004 Onderwerpen: 1. Bloedafname door huisartsen 2. Aanvragen diagnostiek/consultatie 3. Kwaliteitscontrole glucosemeters 4. Aanleveren urines 5. LVF wetenswaardigheden 6. Coeliakie onderzoek 7. Website 8.

Nadere informatie

Ik schrijf u naar aanleiding van een telefoongesprek met dhr. R. Jansen van de belastingsdienst.

Ik schrijf u naar aanleiding van een telefoongesprek met dhr. R. Jansen van de belastingsdienst. Aan: Belastingsdienst Rivierenland Kantoor Nijmegen t.a.v. dhr. van Barneveld Leiden, 30 maart 2004 Betreft: Wijzigingen in de financiële organisatie van de 'Stichting Parasitologische Laboratorium Diagnostiek'

Nadere informatie

Trichomonas vaginalis, ontmaskering van een onderschatte pathogeen? Philippe Willems Promotor: Dr. R. Cartuyvels

Trichomonas vaginalis, ontmaskering van een onderschatte pathogeen? Philippe Willems Promotor: Dr. R. Cartuyvels Trichomonas vaginalis, ontmaskering van een onderschatte pathogeen? Philippe Willems Promotor: Dr. R. Cartuyvels Laboratoriumdiagnostiek T. vaginalis Inleiding Literatuurstudie: opties laboratoriumdiagnostiek

Nadere informatie

STATE OF THE ART MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK VAN VIRALE EN ATYPISCHE LUCHTWEGPATHOGENEN

STATE OF THE ART MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK VAN VIRALE EN ATYPISCHE LUCHTWEGPATHOGENEN MICROLABBLAD informatiebulletin van het laboratorium microbiologie twente achterhoek Het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek wenst alle lezers een heel goed en gezond 2006 toe! Om het jaar goed

Nadere informatie

Hepatitis E, wat moet je ermee?

Hepatitis E, wat moet je ermee? Hepatitis E, wat moet je ermee? Caroline Swanink, arts-microbioloog Rijnstate 11 oktober 2016 Wanneer verricht u diagnostiek naar hepatitis E virus? A. Altijd bij een acuut hepatitis beeld B. Bij een acuut

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg PAL48BY01 Versie 2 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Q koorts informatie voor consulten

Q koorts informatie voor consulten Q koorts informatie voor consulten Q koorts diagnostiek Algemeen Serologie Moleculaire diagnostiek Overige diagnostiek Zwangeren Behandeling Acuut Chronisch Zwangerschap Rol chinolonen bij de behandeling

Nadere informatie