RVE Medische Microbiologie. Bijlage jaarverslag 2012 Feiten en cijfers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RVE Medische Microbiologie. Bijlage jaarverslag 2012 Feiten en cijfers"

Transcriptie

1 RVE Medische Microbiologie Bijlage jaarverslag 2012 Feiten en cijfers

2 Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie en het Multidisciplinair Laboratorium voor Moleculaire Diagnostiek Bijlage jaarverslag RLMMI 2011: Feiten en cijfers Inhoudsopgave Pagina Productie Productie naar soort aanvrager 3 Productiegegevens per factuurcode 3 Kosten 5 Kwaliteit van zorg: Vistatiebezoeken 6 Interne audits 6 Klachten 7 Externe rondzendingen 8 Doorlooptijden 10 Kwaliteit van Arbeid: Medewerkers Medewerkers (in dienst, mutaties, uit dienst, stagiares, arts-assistenten, jubilea) 11 Verzuim 11 jaargesprekken 11 Scholing 12 Arbo en Milieu 13 Melding Incidenten Medewerkers (MIM) 13 Werkplekonderzoeken 13 Klimaatklachten 13 Ontruimingsoefeningen 13 Medewerkerstevredenheidonderzoek 13 Wetenschappelijke publicaties 14 Proefschriften 17 Boeken 17 Abstracts, voordrachten en posters 17 2

3 Productie - Productie naar soort aanvrager srt. aanvrager Verschil (%) 1e lijn (huisartsen) ,19% 2e lijn (specialisten JBZ) ,58% 3e lijn (o.a. specialisten Bernhoven) ,03% Totaal ,31% - Productiegegevens per factuurcode (bacteriologie, MD, parasitologie en mycologie) Bron MI-portal Verschil (%) Aan- en afnames , HYBRIDISATIE - GEAUTOMATISEERD , DNA-AMPLIFICATIE - KWALITATIEF - GEAUTOMATISEERD , DNA-AMPLIFICATIE - KWALITATIEF - HANDMATIG , RNA-AMPLIFICATIE - KWALITATIEF , DNA-RNA-AMPLIFICATIE - KWANTITATIEF , DNA-RNA-ANALYSE BV SEQUENTIEBEPALING OF SUBTYPERING , ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME MBV IMMUNOBLOT , GISTPROEF FECES , MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM - ALGEMEEN , MICROSCOPISCH ONDERZOEK -GEKLEURD EN ONGEKLEURD- ELK ,5 BACT KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE , RESISTENTIEBEP. -DIFFUSIEMETHODE- KWALITATIEF BACT , RESISTENTIEBEP. KWNT. MBV MRC-ETEST PER ANTIBIOT. BACT , INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA BETALACTAMASETEST , MICROSCOPISCH ONDERZOEK -GEKLEURD EN ONGEKLEURD- ELK ,6 MYCO MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE -ZIEHL-NEELSEN , ANTISTREPTOLYSINE- ANTI-DNASE B- ANTISTAFYLOLYSINETITER , TREPONEMA PALLIDUM HEMAGGLUTINATIETEST -TPHA , FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTISTOFFENREACTIE - FTA-ABS , VDRL-REACTIE -KWANTITATIEF , MICROSC.OND.PARASIETEN -UITSTR.-DIKKE DRUP-EOSINE-JODIUM , WORMEIEREN -CONCENTRATIE , PROTOZOAIRE CYSTEN -CONCENTRATIE , SCHISTOSOMA -ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE , STRONGYLOIDES -BAERMANN-CONCENTRATIE , HBS ANTIGEEN , IGT-IGG-IGA- ANTIST.TEGEN ELK MICRO-ORG. MBV IMMUNO-ASSAY , ANTISTOFTITERSTIJGING MBV NEUTRALISATIE PER SERUMPAAR IGM ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME MBV IFT , IGT-IGG-IGA ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORG. MBV IFT , IGM ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME MBV IMMUNO-ASS ,1 3

4 Bron MI-portal MICROB.A.G.-TOXINE DIRECT IN PAT.MAT.MBV BV IMM.ASS. BACT , MICROB.A.G.-TOXINE DIRECT IN PAT.MAT.MBV BV IMM.ASS. VIRO , MICROB.A.G.-TOXINE DIRECT IN PAT.MAT.MBV BV IMM.ASS. MYCO , MICROB.A.G.-TOXINE DIRECT IN PAT.MAT.MBV BV IMM.ASS. PARA , MICROB.A.G.-TOXINE DIRECT IN PAT.MAT.MBV BV IMM.ASS. SERO , KWEEKPROEF - MINDER DAN 2 MEDIA BACT , KWEEKPROEF MEDIA BACT , KWEEKPROEF - MEER DAN 3 MEDIA BACT , BLOEDKWEEK - AEROOB EN ANAEROOB , DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN BACT , KWEEKPROEF - MINDER DAN 2 MEDIA MYCO , KWEEKPROEF MEDIA MYCO , DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN MYCO , KINKHOESTSEROLOGIE --IGM EN IGG , ORDERTARIEF KLINISCH-CHEM.EN ,3 MICROBIOL.LABORATORIUMONDERZ NIET DOOR LAB. GEPRIKT -BV TROMB.DIENST- EN THUISAFN. GBL ,8 Total % 4

5 Kosten Budget Realisatie Verschil Salariskosten Sociale lasten Voedingskosten Huishoudelijke kosten Algemene kosten Patientgebonden kosten Terrein- en gebouwkosten Kapitaallasten Bezuigingen/reserves 2 e lijn Doorberekende kosten Diverse baten en lasten Verplichtingen Kostenresultaat Omzet 1 e lijn Productieresultaat Totaal JBZ-resultaat Genormaliseerd bedrijfsresultaat Zowel de aantallen als ook de totale omzet voor de eerste lijn is gestegen. Deze toename van de productie voor de huisartsen heeft geleid tot een financieel productieresultaat voor dit onderdeel van ,--. Deze productie voor de 1 e lijn is tevens bijna geheel verantwoordelijk voor het positieve financieel eindresultaat van ,-- 5

6 Kwaliteit van zorg - Visitatiebezoekens Op 23 mei 2012 heeft de visitatie plaatsgevonden van de Algemene Visitatie Commissie van de NvMM. De AVC concludeert dat de artsen-microbioloog in voldoende mate alle werkzaamheden verrichten die tot het takenpakket behoren dat door de NvMM zijn beschreven in het beroepsprofiel van de arts-microbioloog. De commissie doet 9 aanbevelingen die zijn opgenomen in een plan van aanpak. - Interne audits In 2012 zijn 17 van de geplande 19 audits uitgevoerd. Hiervan waren 7 audits die in 2011 op het programma stonden maar die door de verhuizing naar de nieuwbouwlocatie niet zijn uitgevoerd. De 2 audits die niet zijn uitgevoerd betreffen: - de TB-afdeling. Deze staat gepland zodra het BSL-3 laboratorium in gebruik is genomen. - De audit die de effectiviteit van de afgehandelde actiepunten als onderwerp heeft zal in de eerste helft van 2013 uitgevoerd worden. Veel actiepunten zijn in het laatste kwartaal van 2012 vastgesteld en controle op de effectiviteit zal een half jaar hierna plaatsvinden. WerkplekAudit-onderdeel Uitgevoerd d.d. 1 Feces Bacteriologie/Parasitologie+ H13 KH V 2 Feces Bacteriologie/Parasitologie+ Hoofdstuk 6 en 7 KH V 3 Externe audit (visitatie) V Operationaliteit en effectiviteit afgehandelde actiepunten 4 Bloed/ IC/ Vloeibare + H8 KH V 5 Serologie+ H 14 KH V 6 Urine /wattenstokken/ +H15 KH V 7 MRSA + H,10,11,12 KH V 8 Steriliteitscontroles apotheek, scopen dialysewaters + H V KH 9 Urine /wattenstokken/sputum + KH 9, V 10 Administratie + H KH V 11 TB + H 1,3 KH - Volgt indien BSL-3 operationeel 12 Serologie+ Hoofdstuk 6 en 7 KH V 13 MRSA + H 14 KH V 14 Mycologie + H 11,12 KH V 15 Mediabereiding V 16 Bloed/ IC/ Vloeibare + H8 KH V 17 Effectiviteit van afgehandelde actiepunten audits - Volgt in PCR LKCH blok V 19 PCR MMB virussen V Actiepunten en afhandeling Vanuit de audits zijn er door de verantwoordelijke medewerkers 137 actiepunten opgesteld. Hiervan zijn er inmiddels 109 (= 80%) afgehandeld. 6

7 - Klachten VIM-meldingen: 7 VIM Vals-positieve TPHA gerapporteerd. VIM Quantiferron uitslag onjuist gerapporteerd. VIM Galotamannantest niet uitgevoerd. Patiënt opnieuw opgeroepen. VIM Patient in isolatie gelegen vanwege niet uitgevoerd BMRO onderzoek. VIM Prikaccident: HCV test niet cito uitgevoerd. VIM BMRO niet ingezet bij opname na buitenlands ziekenhuis. VIM Uit Sputa van 2 patienten identieke pseudomonas gekweekt. Verwisseling bij aanvrager. Klachten via database: Procesface Aantal klachten Materiaalafname 164 Monsterontvangst 2516 Aanvraaginvoer med.micr. 141 Overig pre-analyse 37 Analyse 52 Overig post-analyse 3 Rapportage 7 Arbo 1 Totaal aantal klachten 2909 Materiaalafname - In verkeerd medium afgenomen - MRSA-kweek verkeerd afgenomen Monsterontvangst: Aanvraaginvoer: - Klachten van poli s en huisartsen, voornamelijk van niet volledig ingevulde aanvraagformulieren.. - Verkeerde aanvragers gerapporteerd Overig pre-analyse - - orders op valid0 lijst, materiaal niet ingezet. Verkeerd uitgevoerde Modbac-acties waardoor niet de juiste onderzoeken zijn uitgevoerd. Analyse - Klachten over onderzoeken die niet zijn uitgevoerd cq vertraging hebben opgelopen in proces molis/kiestra/malditof, bijv wel in Kiestra,nooit geskilled 7

8 - Externe rondzendingen Serologie CMV/EBV/Toxoplasma RZ 1 RZ 2 RZ 3 Hepatitis ABC RZ 1 RZ 2 Score/max 18/18 13/15 13/13 18/18 20/20 Helicobacter 8/8 AST/anti-DNAse B 8/8 HIV 7/8 Immuniteitserologie 10/10 Kinkhoest 6/8 Respiratoire serologie 12/12 Lues/Lyme 16/16 Totaalscore Serologie 96% Parasitologie Score/max Rondzending 1: Rondzending 2: 9/9 8/8 Rondzending 3: 9/9 Rondzending 4: 9/9 Totaalscore Parasitologie 100% BAC Kweek Score/max Rondzending 1: 4/8 Rondzending 2: 12/14 Rondzending 3: 6/8 Rondzending 4: 8/8 Totaalscore BAC Kweek 79% Rondzending 1: Shigella boydi en B.cereus gemist. Middels onderwijs aan medewerkers hier een vervolg aan gegeven. Rondzending 2: B.vulgaris gemist, in klinische informatie geen aanleiding voor anaerobe kweek. Geen actie.rondzending 3: C.diphteriae gemist. 85% van de labs hebben deze gemist. Evaluatie afwachten. BAC: Resistentiebepaling Score/max Rondzending 1: Rondzending 2: 54/54 40/40 Totaalscore Resistentiebepaling 100 % Mycologie: Score/max Rondzending 1: Rondzending 2: 7/8 5/8 Totaalscore mycologie 75% 8

9 Rondzending 1: Tr. tonerans i.p.v. Tr. soudanese. Stam wordt weinig gevonden in de routine. Geen actie. Rondzending 2:Eenmaal Trichophyton ipv Microsporum. Stam wordt opnieuw opgekweekt. Eenmaal Cr.neoformans i.p.v. Cr. Gattii. De Vitek kan geen onderscheid maken, klinisch niet van belang. Geen actie. Moleculaire Diagnostiek: MMB Organisatie Score CT-A QCMD 100% enterovirus QCMD 83 %* HSV QCMD 100% CMV QCMD 100% B. pertussis QCMD 100% InfA/B QCMD 100% PCP QCMD 100% Parasieten SKML 50%** Parasieten SKML 100% Parasieten SKML 100% Parasieten SKML 100% Parasitic Gastroenteritis Pilot Studie QCMD 75%*** Klinische genetica organisatie score Modhem QC BCR SKML 100% SKML SKML 100% Modhem QC JAK2 SKML 100% SKML SKML 100% Modhem QC AML SKML 100% * Twee laag positieve samples gemist (geen "core" samples). In 2011 werden samples van zelfde EV-type en load wel gedetecteerd. De 2 samples zijn opnieuw ingezet, samen met 2 positieve samples uit dezelfde rondzending. EV Ct-waarden liggen nu lager en de 2 laag-positieve samples worden wel gedetecteerd. De Ct-waarden van het PDV controle virus liggen niet lager. De eerste analyse is om onduidelijke redenen suboptimaal geweest. ** Één sample met lage load E. histolytica en G. lamblia is negatief getest. G. lamblia was in heel lage load aanwezig, viel niet uit te sluiten dat dit door sampling error niet in alle samples aanwezig was. Acties m.b.t. de negatieve E.histolytica: vergelijking uitgevoerd met positieve controles van alle darmparasieten met LVI Groningen en Izore Leeuwarden, beiden laten vergelijkbare gevoeligheden zien met onze testen. Daarnaast is de huidige NED probe vergeleken met nieuwe FAM probe. Dit laat geen verhoging van gevoeligheid zien, wel mooiere curves. Zodra de batch NED-probe op is, zal overgeschakeld worden naar probe met FAM label. *** Cryptosporidium gemist (parasiet werden wel gedetecteerd door 4,9% en 9,8% van de deelnemers) door lage load. Driemaal Dientamoeba fragilis gedetecteerd. Mogelijke verklaringen: 1) gevoeligheid van JBZ-test is erg hoog (gemiddelde Ct JBZ-test voor Dientamoeba fragilis is 7,4 Ct lager dan de Ct waarde opgegeven door QCMD), 2) contaminatie. De twee echt negatieve monsters werden wel goed gescoord. 9

10 - doorlooptijden De doorlooptijd is gebaseerd op de tijd van binnenscannen op het laboratorium tot en met de tijd van rapportage naar de aanvrager. Onderzoek Doorlooptijd (dagen) 2012 Bacteriologisch onderzoek bloed 5,4 Bacteriologisch onderzoek urine midstream 2,3 Bacteriologisch onderzoek sputum 3,2 Bacteriologisch onderzoek cervixuitstrijken 3,0 HSB-onderzoek cervixuitstrijken 2,7 Candida albicans cervixuitstrijken 3,1 GO-kweek cervixuitstrijken 3,0 Salmonella/Shigella feces 3,1 MRSA kweek Neus/keel 3,2 Chlamydia psittaci antistoffen 5,2 FTA 2,0 EBV M 3,5 HIV 3,0 HBS A 3,0 Kinkhoest 3,9 Glamp 4,2 MRSAP 3,2 TPHA 3,3 Borm 4,6 Coxg2 4,4 Aspergillus antigeen test 9,2 Difterie onderzoek (extern) 26,1 Van de bepalingen die voor 90% de totale productie van het laboratorium uitmaken zijn de doorlooptijden bepaald. 10

11 Kwaliteit van arbeid - Medewerkers In dienst Mw. C.M.I.R. (Chantal) Bongaarts (voor de periode van 1 jaar) Mw. R.A.M. (Rianne) Degen Mutaties Mw. I. J.M.(Ingrid) Dirks van 32 uur naar 28 uur Uit dienst Mw. J.C.J. (Inge) Hurkmans Mw. L. (Linsey) van Lieverloo Stagiaires t/m Dhr. A.J. (Bart) Versteeg Arts-assistenten microbioloog in opleiding t/m Mw. A.E. (Ann-Emmie) Nieman t/m Dhr. B. B.(Bas) Wintermans (afgestudeerd) Jubilea mw. K.(Karin) Dokter, 25 jaar in dienst mw. M. (Marion) Mulders, 25 jaar in dienst Overleden mw. S. (Sandra) Schouten. - Verzuim Verzuim (%) Beëindigings-frequentie MMB 4,9 4,4-2,23 H&I. 1,8 4, Moleculaire 0,7 1,4-0,82 Diagnostiek RVE MMB 3,7 4,0 1,72 1,72 JBZ - 5,4 1,54 1,35 - Jaargesprekken Medewerkers MMB : Er zijn geen jaargesprekken gevoerd Medewerkers MD : 100% jaargesprekken zijn gevoerd Medewerkers Hen I : 100% jaargesprekken gevoerd Unithoofden/KAM/applicatie: 100% jaargesprekken zijn gevoerd 11

12 - Scholing Scholingsplan 2012 Opleiding Deelnemer(s) Voltooid NvMM voorjaarsvergadering Delegatie van de MD V /MMB Promotie-onderzoek (PhD-student) Ronald Huijsmans Loopt Leiderschapstraject JBZ, Theo van Well, Sander V Leenders Opleiding tot intern auditor Marieke Dalleu, Marcel V Sterks HBO symposium Mycologie en Natasja v Duijvendijk, V workshop Mien Bettinger, Astrid de Gier, Doortje Raaijmakers- Scheepers, Bioly Ikele Malaria nascholing Analisten MMB - CCKL opleiding tot ambtelijk Christian Roovers V secretaris Afronding opleiding tot hygiëniste. Francien van der V Vondervoort Opleiding tot hygiëniste. Jamie Meeklenkamp V Microbiologen en hygiënisten behalen minimaal de vereiste nascholingspunen. Microbiologen en hygiënisten V (onderdeel her-registratie arts-microbiologen) Scholingsactiviteten 2012 Datum Activiteiten Voor wie Ned Ver Parasitologie MRSA in Beira Medewerkers MMB/MD 8 t/m 10 Opleiding Interne auditor bij Marcel Sterks en Marieke Dalleu febr Kerteza Presentatie resultaten medewerkersonderzoek Medewerkers MMB/MD Presentatie chronische Q-koorts Medewerkers MMB/MD en reumapatiënten HBO symposium Mycologie en workshop Natasjav Duijvendijk, Mien Bettinger, Astrid de Gier, Doortje Raaijmakers-Scheepers, Bioly Ikele Presentatie Vaat-Q Medewerkers MMB/MD Voorjaarsvergadering NVMM Natasja, Carla, Marcel Voorjaarsvergadering NVMM Natasja, Eric, Suzanne, Walter Herhaling scholing Kiestra Bioly, Mien, Miranda, Lia, Carla, Lian Herhaling scholing Kiestra Annelies, Tamara, Ma-Ling, Marcel, Rianne Herhaling scholing Kiestra Laura, Karin, Doortje, Marieke, Anke, Chantal Presentatie awareness Medewekers MMB CBRN/biorisk Carbapenemase wat en hoe Medewerkers MMB en H&I Vakantie en verzuim Medewerkers MMB en H&I Gistendeterminatie Medewerkers MMB Malditof onderzoek Medewerkers MMB en MD Congres Medische Microbiologie 'Een reis met Sjoukje, Lian, Laura 12

13 gevolgen' WHAMM Eric, Natasja Malditof gebruikersdag Eric, Natasja - Arbo en Milieu Melding Incidenten Medewerkers (MIM) Melding MIM Diefstal op afdeling H&I MIM Trifluoroacetic acid gespat op huid waardoor lichte brandwond. MIM Aanvraag Creutzveld Jacob niet juist ingestuurd waardoor mogelijke blootstelling kan zijn opgetreden. MIM Schouderklachten na werken op Kiestralijn. MIM Melding na Norovirusinfectie medewerker. Er was geen verband aantoonbaar met het onderzoeksmateriaal. Actie Melding bij Facilitair Bedrijf Melding besproken in kwaliteitsoverleg. Veiligheidsmaatregelen volgens voorschrift. Geen actie. Aanvrager gewezen op procedure voor het inzenden van CFJ-verdacht materiaal. Werkplekonderzoeken uitgevoerd. Veiligheid bij het verwerken van onderzoeksmaterialen opnemen in auditprogramma Werkplekonderzoeken Naar aanleiding van diverse arbo-klachten zijn er werkplekonderzoeken uitgevoerd op de afdelingen mediabereiding, bacteriologie, serologie, moleculaire diagnostiek en administratie. Op de afdeling mediabereiding is een aanpassing gedaan aan de werkhoogte van de autoclaveerpan en is een tilhulp aangeschaft voor het verwerken van de bestellingen. Op de moleculaire diagnostiek is een schuifplan voor de verschillende vriezers opgesteld. Hierdoor zullen de klimaatklachten in de verschillende ruimtes aanzienlijk moeten afnemen. De overige klachten zijn opgenomen in een algemeen plan van aanpak welk in 2013 zal worden afgerond. Klimaatklachten In 2012 zijn er 14 klimaatklachten (te warm / te koud ) doorgegeven aan het facilitair Bedrijf. Er vinden aanpassingen van instellingen plaats door het Facilitair Bedrijf maar de problemen, die spelen over de gehele afdeling, zijn eind 2012 niet opgelost. Ontruimingsoefeningen In 2012 is er tweemaal een ontruimingssignaal geweest in het H-gebouw. Beide malen betrof het een vals alarm. Eenmaal was het signaal slecht hoorbaar en was er onduidelijkheid of de afdeling MMB/MD ontruimd moest worden. Hierna is de afspraak met de BHV-organisatie gemaakt dat er alleen ontruiming dient plaats te vinden bij een duidelijk signaal op de eigen verdieping. Het facilitair bedrijf zal de alarmering in gaan richten voor het gehele H-gebouw. Het ontruimingsplan is tweemaal besproken in het algemeen werkoverleg en maakt deel uit van de KAM instructie voor nieuwe medewerkers. Medewerker tevredenheidonderzoek Begin 2012 zijn de resultaten bekend geworden van het ziekenhuisbrede medewerker tevredenheidonderzoek. Deze resultaten zijn besproken me de medewerkers en knelpunten zijn opgenomen in het jaarplan

14 WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES Meekelenkamp JC, Schneeberger PM, Wever PC, Leenders AC. Comparison of ELISA and indirect immunofluorescent antibody assay detecting Coxiella burnetii IgM phase II for the diagnosis of acute Q fever. Eur J Clin Microbiol Infect Dis Jun;31(6): PMID: Schimmer B, Notermans DW, Harms MG, Reimerink JH, Bakker J, Schneeberger P, Mollema L, Teunis P, van Pelt W, van Duynhoven Y. Low seroprevalence of Q fever in The Netherlands prior to a series of large outbreaks. Epidemiol Infect Jan;140(1): PMID: Hogema BM, Slot E, Molier M, Schneeberger PM, Hermans MH, van Hannen EJ, van der Hoek W, Cuijpers HT, Zaaijer HL. Coxiella burnetii infection among blood donors during the 2009 Q-fever outbreak in The Netherlands. Transfusion Jan;52(1): PMID: Morroy G, Bor HH, Polder J, Hautvast JL, van der Hoek W, Schneeberger PM, Wijkmans CJ. Self-reported sick leave and long-term health symptoms of Q-fever patients. Eur J Public Health Dec;22(6): PMID: van der Hoek W, Hogema BM, Dijkstra F, Rietveld A, Wijkmans CJ, Schneeberger PM, Zaaijer HL. Relation between Q fever notifications and Coxiella burnetii infections during the 2009 outbreak in The Netherlands. Euro Surveill Jan 19;17(3): PMID: van der Hoek W, Schneeberger PM, Oomen T, Wegdam-Blans MC, Dijkstra F, Notermans DW, Bijlmer HA, Groeneveld K, Wijkmans CJ, Rietveld A, Kampschreur LM, van Duynhoven Y. Shifting priorities in the aftermath of a Q fever epidemic in 2007 to 2009 in The Netherlands: from acute to chronic infection. Euro Surveill Jan 19;17(3): PMID: Van Balen T, Nieman AE, Hermans MH, Schneeberger PM, de Vries E. Bordetella holmesii meningitis in a 12-year old anorectic girl. Pediatr Infect Dis J, 2012 Apr;31(4): PMID: Blaauw GJ, Notermans DW, Schimmer B, Meekelenkamp J, Reimerink JH, Teunis P, Schneeberger PM. The application of an enzyme-linked immunosorbent assay or an immunofluorescent assay test leads to different estimates of seroprevalence of Coxiella burnetii in the population. Epidemiol Infect Jan;140(1): PMID: Raven S, Hautvast JL, Herremans T, Leenders AC, Schneeberger PM. Solitary IgM phase II response has a limited predictive value in the diagnosis of acute Q fever. Epidemiol Infect Nov;140(11): PMID: Dijkstra F, van der Hoek W, Wijers N, Schimmer B, Rietveld A, Wijkmans CJ, Vellema P, Schneeberger PM. The Q fever epidemic in The Netherlands: characteristics of notified acute Q fever patients and the association with dairy goat farming. FEMS Immunol Med Microbiol Feb;64(1):3-12. PMID:

15 Teunis PF, Schimmer B, Notermans DW, Leenders AC, Wever PC, Kretzschmar ME, Schneeberger PM. Time-course of antibody responses against Coxiella burnetii following acute Q fever. Epidemiol Infect Apr 4:1-12 PMID: Munster JM, Steggerda LM, Leenders AC, Aarnoudse JG, Hak E. Screening for Coxiella burnetii infection during pregnancy: pros and cons according to the Wilson and Jungner criteria. Euro Surveill Jan 19;17(3): Review. PMID: Munster JM, Leenders AC, Hamilton CJ, Hak E, Aarnoudse JG, Timmer A. Placental histopathology after Coxiella burnetii infection during pregnancy. Placenta Feb;33(2): PMID: van der Hoek W, Morroy G, Renders NH, Wever PC, Hermans MH, Leenders AC, Schneeberger PM. Epidemic Q Fever in Humans in the Netherlands. Adv Exp Med Biol. 2012;984: PMID: van Wijk PT, Meiberg AE, van Dam BA, Groenewold MH, Bruers JJ, Schneeberger PM. The risk of blood exposure incidents in dental practices in the Netherlands. Community Dent Oral Epidemiol Dec;40(6): PMID: Schneeberger PM, Meiberg AE, Warmelts J, Leenders SC, van Wijk PT. Registration of blood exposure accidents in The Netherlands by a nationally operating call center. Infect Control Hosp Epidemiol Oct;33(10): PMID: van de Veerdonk FL, Wever PC, Hermans MH, Fijnheer R, Joosten LA, van der Meer JW, Netea MG, Schneeberger PM. IL-18 serum concentration is markedly elevated in acute EBV infection and can serve as a marker for disease severity. J Infect Dis Jul;206(2): PMID: Wegdam-Blans MC, Wielders CC, Meekelenkamp J, Korbeeck JM, Herremans T, Tjhie HT, Bijlmer HA, Koopmans MP, Schneeberger PM. Diagnostic values of commonly used serological tests for the detection of Coxiella burnetii antibodies reevaluated after comparison in well defined acute and follow-up sera. Clin Vaccine Immunol Jul;19(7): PMID: Trefwoorden: Q-koorts, serologische testen van der Hoek W, Wielders CC, Schimmer B, Wegdam-Blans MC, Meekelenkamp J, Zaaijer HL, Schneeberger PM. Detection of phase I IgG antibodies to Coxiella burnetii with EIA as a screening test for blood donations. Eur J Clin Microbiol Infect Dis Nov;31(11): PMID: Trefwoorden: Q-koorts, bloeddonaties van der Hoek H, van de Kassteele J, Bom B, de Bruin A, Dijkstra F, Schimmer B, Vellema P, ter Schegget R, Schneeberger P. Smooth incidence maps give valuable insight into Q fever outbreaks in the Netherlands. Geospatial Health Nov;7(1): PMID: Kampschreur LM, Wever PC, Wegdam-Blans MC, Delsing CE, Bleeker-Rovers CP, Sprong T, van Kasteren ME, Coutinho RA, Schneeberger PM, Notermans DW, Bijlmer HA, Koopmans MP, Nabuurs-Franssen MH, Oosterheert JJ. on behalf of the Dutch Q Fever Consensus Group. Defining chronic Q fever: a matter of debate. J Infect Oct;65(4):362-3 PMID: Wielders CC, Kampschreur LM, Schneeberger PM, Jager MM, Hoepelman AI, Leenders AC, Hermans MH, Wever PC. 15

16 Early Diagnosis and Treatment of Patients with Symptomatic Acute Q Fever Do Not Prohibit IgG Antibody Responses to Coxiella burnetii. Clin Vaccine Immunol Oct;19(10): PMID: Trefwoorden: Q-koorts, antilichaamrespons Wever PC, van Bergen L. Prevention of tetanus during the First World War. Med Humanit Dec;38(2): PMID: Kampschreur LM, Oosterheert JJ, Koop AM, Wegdam-Blans MC, Delsing CE, Bleeker-Rovers CP, De Jager-Leclercq MG, Groot CA, Sprong T, Nabuurs-Franssen MH, Renders NH, van Kasteren ME, Soethoudt Y, Blank SN, Pronk MJ, Groenwold RH, Hoepelman AI, Wever PC. Microbiological challenges in the diagnosis of chronic q Fever. Clin Vaccine Immunol May;19(5): PMID: de Jager CP, Wever PC, Gemen EF, van Oijen MG, van Gageldonk-Lafeber AB, Siersema PD, Kusters GC, Laheij RJ. Proton pump inhibitor therapy predisposes to community-acquired Streptococcus pneumoniae pneumonia Aliment Pharmacol Ther Nov;36(10): PMID: Wegdam-Blans MC, Kampschreur LM, Delsing CE, Bleeker-Rovers CP, Sprong T, van Kasteren ME, Notermans DW, Renders NH, Bijlmer HA, Lestrade PJ, Koopmans MP, Nabuurs-Franssen MH, Oosterheert JJ; Dutch Q fever Consensus Group. Chronic Q fever: review of the literature and a proposal of new diagnostic criteria. J Infect Mar;64(3): PMID: Vissers E, de Jager CP, Hilbink M, Kusters R, van Gageldonk-Lafeber AB, Wever PC. Hypophosphatemia, fever and prolonged length of hospital stay in seronegative PCR positive patients as compared to seropositive patients with early acute Q fever pneumonia. Clin Chem Lab Med Feb 4;50(8): PMID: Loonen AJ, Jansz AR, Stalpers J, Wolffs PF, van den Brule AJ. An evaluation of three processing methods and the effect of reduced culture times for faster direct identification of pathogens from BacT/ALERT blood cultures by MALDI-TOF MS. Eur J Clin Microbiol Infect Dis Jul;31(7): PMID: Loonen AJ, Jansz AR, Bergland JN, Valkenburg M, Wolffs PF, van den Brule AJ. Comparative study using phenotypic, genotypic and proteomics methods for identification of staphylococci. J Clin Microbiol Apr;50(4): PMID: Loonen AJ, Schuurman R, van den Brule AJ. Highlights from the 7th European meeting on molecular diagnostics. Expert review of molecular diagnostics, 2012 Jan;12(1):17-9. PMID: Kampschreur LM, Dekker S, Hagenaars JC, Lestrade PJ, Renders NH, de Jager-Leclercq MG, Hermans MH, Groot CA, Groenwold RH, Hoepelman AI, Wever PC, Oosterheert JJ. Identification of risk factors for chronic Q fever, the Netherlands. Emerg Infect Dis Apr;18(4): PMID:

17 PROEFSCHRIFTEN Leenders AC: copromotor voor: Promotie J.M. Munster Promotores: Hak E, Aarnoudse JG, copromotor: Leenders AC. Q fever during pregnancy. Lessons from the Dutch epidemic. Groningen 10 oktober ISBN Schneeberger PM: copromotor voor: Promotie W. van der Hoek Promotor: Coutinho R, copromotor: Schneeberger PM. The Q fever epidemic in the Netherlands. Utrecht 26 juni BOEKEN Ingham C, Schneeberger PM. Can We Improve on the Petri Dish with Porous Culture Supports? pp.3-15 (13); In "The Role of New Technologies in Medical Microbiological Diagnosis and Research. Editors,John P. Hays and W. B. van Leeuwen. 2012; e ISBN: ; doi: / Hoffmann JJ, Peters FP, Schneeberger PM, Slabbers GH. Interpretatie van medisch laboratoriumonderzoek. Uitgever Bohn Stafleu van Loghum 2012; ISBN van der Hoek W, Morroy G, Renders NH, Wever PC, Hermans MH, Leenders AC, Schneeberger PM. Chapter 17: Epidemic Q Fever in Humans in the Netherlands in Coxiella burnetii, p In: Recent Advances and New Perspectives in Research of the Q Fever Bacterium. Springer and Science Business Media Dordrecht, ABSTRACTS, VOORDRACHTEN EN POSTERS Wielders CC, Kampscheur LM, Schneeberger PM, Jager MM, Hoepelman IM, Leenders AC, Hermans MH, Wever PC. Poster: Early diagnosis of acute Q fever does not prohibit IgG antibody responses to Coxiella burnetii. JBZ Wetenschapsdag 15 feb 2012, Den Bosch. Schneeberger PM Quels sont les outils diagnostiques microbiologiques? Journées Nationales d'infectiologie 14 juin (Tours, la France) Fièvre Q aux Pays Bas. Wielders CC Voordracht: Serological follow-up four years after acute Q fever diagnosis. International Q fever symposium, Amsterdam, 7 June 2012 Trefwoorden: Q-koorts, follow-up Wielders CC, Wijnbergen PC, Schellekens JJ, Schneeberger PM, Wever PC, Hermans MHA. Vordracht: The diagnostic value of real-time PCR in the diagnosis of acute Q fever infections. NVMM Najaarsvergadering, Zeist, 15 November 2012 Trefwoorden: Q-koorts, real-time PCR Wielders CC, Kampschreur LM, Schneeberger PM, Jager MM, Hoepelman AI, Leenders AC, Hermans MH, Wever PC. Poster: Early diagnosis of acute Q fever does not prohibit IgG antibody responses to Coxiella burnetii. Wetenschapsmiddag JBZ, s-hertogenbosch, 15 februari 2012 Trefwoorden: Q-koorts, antilichaamrespons 17

18 Wegdam-Blans MC, Wielders CC, Meekelenkamp J, Korbeeck JM, Herremans T, Tjhie HT, Bijlmer HA, Koopmans MP, Schneeberger PM. Poster: Evaluation of commonly used serological tests for the detection of Coxiella burnetii antibodies in well-defined acute and follow-up sera. NVMM Voorjaarsvergadering, Arnhem, April 2012 Trefwoorden: Q-koorts, serologische testen Wegdam-Blans MC, Wielders CC, Meekelenkamp J, Korbeeck JM, Herremans T, Tjhie HT, Bijlmer HA, Koopmans MP, Schneeberger PM. Evaluation of commonly used serological tests for the detection of Coxiella burnetii antibodies in well-defined acute and follow-up sera. International Q fever symposium, Amsterdam, 7 June 2012 Trefwoorden: Q-koorts, serologische testen Loonen AJ, Tosserams J, de Jager P, Wever P, van den Brule AJ. Poster: Clinical Evaluation of a Novel Non-Enzymatic Method for Enrichment of Pathogen DNA from Whole Blood: a Pilot Study. American Society for Microbiology, San Fransisco USA, Loonen AJ, Habraken M, de Bresser MA, Hermans M, van den Brule AJ. Poster: Detection of Staphylococcus aureus RNA improves detection from whole blood and is a potential marker to measure pathogen viability. Dutch society for medical microbiology, Papendal NL, Loonen AJ, Bos MP, van Meerbergen B, Catsburg A, Savelkoul P, Neerken S, van de Wiel P, van den Brule AJ. Poster: Multicenter evaluation of a novel non-enzymatic method for enrichment of pathogen DNA from large volumes of whole blood. Dutch society for medical microbiology, Papendal NL, Loonen AJ, Tosserams J, de Jager P, Wever P, van den Brule AJ. Voordracht: Clinical evaluation of methods for enrichment of pathogen DNA from whole blood combined with a search for a good infection marker for patient preselection. Dutch society for medical microbiology, Zeist NL, Hagenaars JC, Wever PC, Vlake AW, Renders NH van Petersen AS, de Jager-Leclercq MG, Moll FL, Koning OH, Hoekstra CJ. Voordracht: Value of single FDG-PET/CT in diagnosing vascular chronic Q-fever. International Q fever symposium, Amsterdam, the Netherlands, 7 juni Hagenaars JC, Wever PC, Vlake AW, Renders NH van Petersen AS, de Jager-Leclercq MG, Moll FL, Koning OH, Hoekstra CJ. Poster: Value of single FDG-PET/CT in diagnosing vascular chronic Q-fever. 52 st ICAAC, San Francisco, Verenigde Staten, 9-12 september Hagenaars JC, Wever PC, Vlake AW, Renders NH van Petersen AS, de Jager-Leclercq MG, Moll FL, Koning OH, Hoekstra CJ. Voordracht: Value of single FDG-PET/CT in diagnosing vascular chronic Q-fever. Najaarsvergadering voor Nederlandse verenging voor Vaatchirurgie te Ede, Hagenaars JC. Voordracht: Vasculaire chronische Q-koorts: reflecties rond de behandeling. Vascular rounds , UMC Utrecht. PUBLICATIES (NIET PUBMED) - 18

Jaarverslag RLMMI 2010. Bijlage: Feiten en cijfers

Jaarverslag RLMMI 2010. Bijlage: Feiten en cijfers Jaarverslag RLMMI 2010 Bijlage: Feiten en cijfers Jaarverslag RLMMI 2010 Bijlage: Feiten en cijfers Inhoudsopgave Pagina Productie Productie per soort aanvrager 3 Productiegegevens per bepaling (bacteriologie,

Nadere informatie

Implementatiestrategie richtlijn koemelkallergie blz 14 LUCHTWEGINFECTIES BIJ DOWN SYNDROOM BLZ 16

Implementatiestrategie richtlijn koemelkallergie blz 14 LUCHTWEGINFECTIES BIJ DOWN SYNDROOM BLZ 16 JUNI 2013, NUMMER 4 s-hertogenbosch Implementatiestrategie richtlijn koemelkallergie blz 14 LUCHTWEGINFECTIES BIJ DOWN SYNDROOM BLZ 16 EFFECT CONDITIETRAINING OP VERMOEIDHEID MS-PATIËNTEN BLZ 24 Voorwoord

Nadere informatie

Foto s voorkant: HIV, Aspergillus fumigatus, DNA helix. Staphylococcus aureus, Giardia lamblia

Foto s voorkant: HIV, Aspergillus fumigatus, DNA helix. Staphylococcus aureus, Giardia lamblia JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...2 2. Taak- en doelstelling Stichting Medische Microbiologie...3 3. Kwaliteitsbeleid...4 3.1 Externe kwaliteitscontrole... 4 3.2 Behaalde

Nadere informatie

Q-fever, Query-fever, Coxiella burnetii-infectie

Q-fever, Query-fever, Coxiella burnetii-infectie Q-koorts Q-fever, Query-fever, Coxiella burnetii-infectie A78 1. Historie Q-koorts is een zoönose. De 'Q' in Q-koorts verwijst naar het woord 'Query', dat vraag of vraagteken betekent. Tot 1937 was de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Streeklaboratorium GGD Amsterdam

Jaarverslag 2012 Streeklaboratorium GGD Amsterdam Jaarverslag 2012 Streeklaboratorium GGD Amsterdam Colofon Redactie en Tekst I. Linde, K. Adams, A. van Dam, C. Signet, D. Abma, A. Speksnijder, S. Bruisten Gegevensverzameling en vormgeving M.S. van Rooijen,

Nadere informatie

Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4. Ontwikkelingen en activiteiten... 9 ! "!#$ #$ %&#$ &## ## '## +#* .

Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4. Ontwikkelingen en activiteiten... 9 ! !#$ #$ %&#$ &## ## '## +#* . Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4 Ontwikkelingen en activiteiten... 9! "!#$ #$ %&#$ &## ## '## (&)#* +#*,-#*.#/ '0)#/ Bijzondere activiteiten...13 Personeel

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 DEFINITIEF

Jaarverslag 2008. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 DEFINITIEF Jaarverslag 2008 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 Transfusielaboratorium. Zelfs bij verregaande automatisering blijft daarnaast handwerk essentieel

Nadere informatie

Landelijke richtlijn Preventie iatrogene Hepatitis B Augustus 2007

Landelijke richtlijn Preventie iatrogene Hepatitis B Augustus 2007 Landelijke richtlijn Preventie iatrogene Hepatitis B Augustus 2007 Contact: Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding Postbus 1, interne postbak 13 3720

Nadere informatie

KLINISCHE PATHOLOGIE GELRE ZIEKENHUIZEN Locatie Apeldoorn

KLINISCHE PATHOLOGIE GELRE ZIEKENHUIZEN Locatie Apeldoorn Jaarverslag 2010 KLINISCHE PATHOLOGIE GELRE ZIEKENHUIZEN Locatie Apeldoorn Adres: Albert Schweitzerlaan 31 Postcode en plaats: 7334 DZ Apeldoorn Telefoon: 055-5818250 Fax: 055-5818917 E-mail: klinischepathologie@gelre.nl

Nadere informatie

Commissie preventie iatrogene transmissie van HBV, HCV en HIV

Commissie preventie iatrogene transmissie van HBV, HCV en HIV Landelijke richtlijn preventie transmissie van hepatitis B van medisch personeel naar patiënten 3e editie vastgesteld op 10 september 2012 Commissie preventie iatrogene transmissie van HBV, HCV en HIV

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF INHOUD INHOUD Inhoud 1 Leeswijzer 3 Voorwoord 4 Wetenschap in Reinier de Graaf 7 Discipline-overstijgend onderwijs 11 Onderzoek doen 17 Wetenschapsdag 21

Nadere informatie

Jaarverslag Wetenschappelijk Onderzoek. Meander Academie

Jaarverslag Wetenschappelijk Onderzoek. Meander Academie Jaarverslag Wetenschappelijk Onderzoek 2014 Meander Academie 2 Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2014 INHOUDSOPGAVE WETENSCHAPSBUREAU...5 Samenstelling... 5 Activiteiten... 5 COMMISSIE MEDISCH WETENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis

Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Certificaat nr 42 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Inleiding... 4 3. Review en samenvatting beleidsjaar 2006... 5 4. Impressies

Nadere informatie

Passie voor Infectie. Huisman Onderzoekscentrum voor Infectieziekten en Publieke Gezondheid. Rotterdam

Passie voor Infectie. Huisman Onderzoekscentrum voor Infectieziekten en Publieke Gezondheid. Rotterdam Passie voor Infectie Huisman Onderzoekscentrum voor Infectieziekten en Publieke Gezondheid Rotterdam Inhoud 1. Voorwoord 5 2. Missie 7 3. In gesprek met professor Huisman 9 4. Afgerond promotieonderzoek

Nadere informatie

Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland XII. Herziening SWAB richtlijn Behandeling MRSA dragers

Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland XII. Herziening SWAB richtlijn Behandeling MRSA dragers Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland XII Herziening SWAB richtlijn Behandeling MRSA dragers Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), februari 2012 Voorbereidingscommissie: Dr. Heiman

Nadere informatie

Down syndroom kansbepaling met de eerste trimester combinatietest 2002-2004

Down syndroom kansbepaling met de eerste trimester combinatietest 2002-2004 RIVM rapport 230024001/2007 Down syndroom kansbepaling met de eerste trimester combinatietest 2002-2004 PCJI Schielen, M van Leeuwen, LH Elvers, JG Loeber Contact: PCJI Schielen Laboratorium voor Infectiediagnostiek

Nadere informatie

Wetenschappelijk jaarverslag 2012

Wetenschappelijk jaarverslag 2012 Wetenschappelijk jaarverslag 2012 Wetenschappelijk jaarverslag 2012 HagaZiekenhuis van de Wetenschap Inhoud Wetenschapsbeleid 4 Ondersteuning Wetenschapsbureau 5 Behandelde onderzoeken 6 Wetenschappelijk

Nadere informatie

Waarom is er geen betrouwbare test

Waarom is er geen betrouwbare test Waarom is er geen betrouwbare test voor de ziekte van Lyme? door Niek Haak met dank aan Tom Grier, Alexander Klusman en Theodoor Scheepers illustraties: Marianne Geugjes, Marja Visser en Niek Haak 1 Borrelia

Nadere informatie

Vaccinatie van zwangere vrouwen tegen seizoensgriep 2010-2011

Vaccinatie van zwangere vrouwen tegen seizoensgriep 2010-2011 Vaccinatie van zwangere vrouwen tegen seizoensgriep 2010-2011 Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Vaccinatie

Nadere informatie

Infectieziekten Bulletin

Infectieziekten Bulletin Jaargang 22 nummer 8 oktober 2011 Themanummer MRSA MRSA in Nederland: Het water stijgt, maar de dijken houden stand Colofon Hoofdredactie Mw. W.L.M. Ruijs, Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding,

Nadere informatie

Influenza (achtige ziektebeelden) Rubriekhouder: Nationaal Influenza Centrum (1970-2013)

Influenza (achtige ziektebeelden) Rubriekhouder: Nationaal Influenza Centrum (1970-2013) Influenza (achtige ziektebeelden) Rubriekhouder: Nationaal Influenza Centrum (1970-2013) Inleiding Influenza is een belangrijk volksgezondheidsprobleem. Influenza veroorzaakt extra consulten en visites

Nadere informatie

20 e Jaargang Juni 2012 Nummer 2

20 e Jaargang Juni 2012 Nummer 2 20 e Jaargang Juni 2012 Nummer 2 Thema: Infectiepreventie Een blik op het heden, de toekomst, richtlijnen en een nieuwe opleiding Knuffels in de couveuse? NTMM-lezersenquête 2012 CROI 2012 Nederlands Tijdschrift

Nadere informatie

Jaarverslag Pathologie 2005

Jaarverslag Pathologie 2005 Jaarverslag Pathologie 2005 www.vumc.nl/pathologie/professionals Fotografie en Vormgeving Ron Otsen Jaap van Veldhuisen 2005 Instituut voor Pathologie VUmc In herinnering 26 mei 2005 is overleden Stephan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 AFDELING ENDOCRINOLOGIE VAKGROEP INTERNE GENEESKUNDE. Universitair Medisch Centrum Groningen

JAARVERSLAG 2005 AFDELING ENDOCRINOLOGIE VAKGROEP INTERNE GENEESKUNDE. Universitair Medisch Centrum Groningen JAARVERSLAG 2005 AFDELING ENDOCRINOLOGIE VAKGROEP INTERNE GENEESKUNDE Universitair Medisch Centrum Groningen Postadres Bezoekadres Postbus 30.001 Hanzeplein 1 9700 RB Groningen 9713 GZ Groningen Telefoon:

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUW BELEID

TIJD VOOR EEN NIEUW BELEID TIJD VOOR EEN NIEUW BELEID JAAR VERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 1. Organisatie stichting WIP 6 1.1 Bestuur WIP 6 1.2 Regieraad WIP 7 1.3 Bureau WIP 9 2. Strategisch beleidsplan 2012-2015 10 2.1 Algemeen 10

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 / 2011 / 2012

JAARVERSLAG 2010 / 2011 / 2012 JAARVERSLAG 2010 / 2011 / 2012 AFDELING PATHOLOGIE ERASMUS MC JOSEPHINE NEFKENS INSTITUUT ROTTERDAM 1 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 5 1. Doelstellingen afdeling Pathologie, Erasmus MC... 6 2. Klinische

Nadere informatie

Wetenschap. Onze lieve. There are no such things as applied sciences, only applications of science" Wetenschapsdag 2010

Wetenschap. Onze lieve. There are no such things as applied sciences, only applications of science Wetenschapsdag 2010 Onze lieve Wetenschap Onze Lieve Wetenschap is het wetenschapsblad van het onze lieve vrouwe gasthuis te amsterdam jaargang 4 nummer 1 april 2011 Wetenschapsdag 2010 Van bed naar beter Therapie bij pseudocroup

Nadere informatie

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, januari 2010

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, januari 2010 Bilthoven, januari 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Lijst met afkortingen en acroniemen... 3 Hoofdstuk 2 Introductie... 4 2.1 Doelstellingen ISIS-AR... 4 2.2 Voorwaarden bij start ISIS-AR april 2007... 5

Nadere informatie

epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon

epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon : epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon : epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon

Nadere informatie

Beschouwing pandemie van Nieuwe Influenza-A-virus (H1N1) Antibioticaresistentiesurveillance in Nederland: ISIS-AR en ISISweb

Beschouwing pandemie van Nieuwe Influenza-A-virus (H1N1) Antibioticaresistentiesurveillance in Nederland: ISIS-AR en ISISweb 4 Beschouwing pandemie van Nieuwe Influenza-A-virus (H1N1) Antibioticaresistentiesurveillance in Nederland: ISIS-AR en ISISweb Geschiedenis van de microbiologie Stage in het buitenland tijdens de opleiding;

Nadere informatie