Jaarverslag RLMMI Bijlage: Feiten en cijfers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag RLMMI 2010. Bijlage: Feiten en cijfers"

Transcriptie

1 Jaarverslag RLMMI 2010 Bijlage: Feiten en cijfers

2 Jaarverslag RLMMI 2010 Bijlage: Feiten en cijfers Inhoudsopgave Pagina Productie Productie per soort aanvrager 3 Productiegegevens per bepaling (bacteriologie, MD, parasitologie en mycologie) 4 Productiegegevens per bepaling serologie (aantallen) 5 Kosten 6 Kwaliteit van Arbeid: Medewerkers In dienst 7 Mutaties 7 Uit dienst 7 Stagiares 7 Arts-assistenten microbioloog in opleiding 7 Afgestudeerd 7 Jubilea 7 Verzuim 8 Melding Incidenten Medewerkers (MIM) 8 Jaargesprekken 8 Scholing 8 Kwaliteit van zorg: Aanvragers /Patienten Accreditatie 9 Externe audits 9 Interne audits 9 Klachten 9 Externe rondzendingen 10 Publicaties PubMed arikelen Medische Microbiologie 11 Non-Pubmed artikelen Medische Microbiologie 12 Voordrachten en posters wetenschappelijke bijeenkomsten Medische Microbiologie 12 Wetenschappelijke publicaties Moleculaire Diagnostiek 15 Abstracts, voordrachten, posters Moleculaire Diagnostiek 15 2

3 Productie per soort aanvrager Medische Microbiologie (MMB/MD): Cijfers Emiweb srt. aanvrager Verschil (%) 1e lijn e lijn e lijn Totaal Productie e lijn 2e lijn 3e lijn Het totaal aantal bacteriologische- en immunologische bepalingen is in 2010 licht gestegen. Voor de bacteriologie is de eerste en tweede lijn duidelijk gestegen, maar is er voor de derde lijn een afname van ongeveer 10%. De serologische bepalingen zijn voor de eerste lijn licht gedaald, voor de tweede lijn licht gestegen en voor de derde lijn sterk gestegen (>40%) Bepalingen die gedaan worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek (bijv. Q-koorts-trials) zijn niet opgenomen in de hierboven weergegeven productiecijfers. Het betreft in ondezoeken aangaande Q-koorts projecten. 3

4 Productiegegevens per bepaling (bacteriologie, parasitologie en mycologie). Type bepaling Aantal DNA amplificatie N. gonorrhoeae DNA amplificatie Chlamydia DNA/RNA amplificatie handmatig Microscopisch onderzoek (grampreparaat) Morfologisch onderzoek sputum Kweek tbc Kweek Bloedkweken Resistentie per 4 antibiotica (Agar diffusie) Resistentiebepaling per antibioticum (MIC) Β-lactamase Kweek N. gonorrhoeae Ziehl-Neelsen - auraminekleuring C. difficile toxine Kweek mycologie +KOH Malaria onderzoek (dikke druppel) Amoeben Wormeieren + cyste ophoping Schistosoma Determinatie Adeno Rota RSV MRSA ESBL VRE

5 Productiegegevens per bepaling serologie (aantallen). Type bepaling Paul Bunnell AST TPHA FTA VDRL HBsAg Anti-HBs Anti-HBc Anti-mycoplasma Hepatitis A IgM Hepatitis A IgG Hepatitis B e-ag Hepatitis B anti-e Aspergillus IgG Borrelia IgG C. trachomatis Hepatitis C Helicobacter Bordetella IgG Legionella IgG + IgM IgM EBV IgG EBV (anti EBNA) anti-hiv CMV IgM CMV IgG Q-koorts (Coxiella) Rubella IgG Toxoplasma IgM Toxoplasma IgG Yersinia

6 Kosten Medische Microbiologie + Moleculaire Diagnostiek ( ) Jaarbudget 2010 Realisatie 2010 Verschil Salariskosten Sociale Lasten Voedingskosten Huishoudelijke kosten Algemene kosten Patiëntgebonden kost Terrein en gebouwbeh Kapitaallasten Bezuinigingen/reserves Doorberekende kosten Baten en lasten vorige jaren Verplichtingen Kostenresultaat Omzet 1 e lijn Productieresultaat Afdeling Hygiëne en Infectie Preventie ( ) Jaarbudget 2010 Realisatie 2010 Verschil Totale kosten

7 Kwaliteit van Arbeid: Medewerkers In dienst mw M. Peele (Mandy) voor tijdelijk contract op de Medische Microbiologie mw C.W.F.van Helvert (Lotte) op de Moleculaire Diagnostiek mw A. van Wijnen (Annemarie) voor tijdelijk contract op de Medische Microbiologie van A.J. Versteeg (Bart) voor 0-uren contract op de Medische Microbiologie mw R.A.M. Degen (Rianne) voor tijdelijk contract op de Medische Microbiologie Mutaties mw F.J. van de Vondervoort-Gerritsma (Francien) van de Medische Microbiologie naar Ziekenhuishygiëne mw N. van Duijvendijk (Natasja) van analist vv Medische Microbiologie naar unithoofd serologie, mycologie, parasitologie mw J.C.E. Meekelenkamp (Jamie) van unithoofd serologie, mycologie, parasitologie naar analist vv Medische Microbiologie Uit dienst mw S.W.G. Mooren (Sylvia) Stagiaires t/m Marly Theunissen, diagnostiekstage, MLO Eindhoven t/m M. van de Boom (Mara), diagnostiekstage1, MLO Eindhoven t/m mw R.A.M. Degen (Rianne), diagnostiekstage HLO HAN t/m D. van Dijk (Denny), diagnostiekstage HLO Eindhoven t/m A.J. Versteeg (Bart), afstudeerstage HLO Utrecht t/m N. van Ruth (Niek), diagnostiekstage, MLO Eindhoven Arts-assistenten microbioloog in opleiding t/m mw.l.j. Hess (Dorine) t/m mw A.E. Nieman (Ann-Emmie) t/m mw S.J. Vainio (Saara) Afgestudeerd mw S.J.M. Levels (Suzanne),diploma HLO Medische Microbiologie mw A.J.W. van Vlerken (Anke), diploma HLO Medische Microbiologie Jubilea jarig dienstjubileum W.T.M. Braam (Walter) ,5 jarig dienstjubileum mw T.H.A.M. Raijmakers-Scheepers (Doortje) Verzuim 2010 (%) 2009 (%) 2008 (%) Frequentie 2010 Medische Microbiologie 3,6 3,7 5,6 2,69 Hygiëne en 7,2 4,8 8,2 1,27 infectiepreventie Moleculaire Diagnostiek 1,0 1,0 1,2 1,25 JBZ 4,5 4,6 5,1 1,46 7

8 Meldingen Incidenten Medewerkers (MIM) Er zijn in MIM-mldingen ontvangen. Eenmaal zijn open spuiten ontvangen waaruit patiëntenmateriaal lekte. Verder een melding over een huidcontact met gloeiende ose. De betrokken medewerker is behandeld op de spoedeisende hulp. Jaargesprekken Er zijn in 2010 voor de MMB en MD 100% jaargesprekken gevoerd. Scholing BioMerieux training Veilig Werken in Laboratoria, Utrecht Symposium ESBL Rotterdam Symposium ESBL Tilburg Nascholing mycologie Leiden Werkbezoek Duitsland Malditof Carbapenase presentatie Eric WHAMM bijeenkomst Presentatie Q-koorts afstuderen Bart Versteeg Presentatie SKML door Peter Wever Cursus Medische Terminologie Reanimatiecursus (tevens 09/06/10) VIM-meldingen afhandelen volgens D.A.M. (CKO) Presentatie beeldschermwerk marielle Dekeling Symposium HKM Q-koorts, door N. renders Factory Acceptance Test (FAT Kiestra) Voorlichting "Werk naar Werk" door afd. sociale zaken Eucast bijeenkomst Nieuwegein Brukner dagen in Bremen Congres NVML "Med Microbiologie in verandering Communicatietraining Cursus Safer Prospectieve Risico Analyse CKO Eric Hazenberg, Suzanne Levels, Doortje Scheepers Christian Roovers, Walter Braam Carla Schogt, Mien Bettinger, Laura Verputten, Josee Werten Tine Vrouwenvelder, Nanda van Loon Jamie Meekelenkamp, Astrid de Gier, Bioly Ikele, Mien Bettinger, Sjoukje Boonstra Walter Braam, Eric Hazenberg, Suzanne Levels alle medewerkers Eric Hazenberg alle medewerkers mmb alle medewerkers Hanneke Raaijmakers Christian Roovers Christian Roovers alle medewerkers Christian Roovers alle medewerkers Eric Hazenberg, Suzanne Levels, Christian Roovers, Walter Braam, Natasja van Duijvendijk, Leonie Ruijs Gehele cluster Eric Hazenberg, Marcel Sterks Eric Hazenberg, Suzanne Levels Eric Hazenberg, Natasja van Duijvendijk, Mien Bettinger, Doortje Scheepers Alle medewerkers mmb Christian Roovers 8

9 Kwaliteit van zorg: Accreditatie In juni 2010 is de CCKL-accreditatie verworven. Externe audits Voor CCKL heeft in 2010 een papieren documentcontrole plaatsgevonden. Deze is succesvol afgerond. Interne audits In 2010 zijn 8 interne audits uitgevoerd: Alle audits zijn besproken in het kwaliteitsoverleg en per audit zijn de actiepunten vastgelegd in een database. Overzichten van openstaande actiepunten worden periodiek gegenereerd. De actiepunten betreffen voornamelijk kleinere afwijkingen. - Inwerken van medewerkers/stagiaires - Medewerkers niet altijd op de hoogte van bestaande voorschriften Klachten - VIM-meldingen In 2010 zijn er 8 VIM-meldingen ontvangen. Deze zijn alle besproken in het kwaliteitsoverleg. In 5 gevallen is de procedure aangepast - Klachten via interne database Sinds december 2010 kunnen klachten rechtstreeks ingevoerd worden via het laboratoriuminformatiesysteem en zijn ze gejkoppeld aan een onderzoeksaanvraag. Dit heeft het aantal meldingen enorm doen toenemen GOA/MOA december Klachten - Aantal ingevoerde klachten 2010 Er is 2010 een toename van het aantal geregistreerde klachten. In november is de administratie begonnen met het registreren van klachten rechtstreeks vanuit Molis. Ook de GOA/MOA klachten die voorheen handmatig geturfd werden, worden nu via Molis in de overzichten opgenomen. Vanaf half december kan de hele afdeling klachten registreren via Molis. De drempel om klachten te melden wordt hierdoor aanzienlijk verlaagd en de klacht is gekoppeld aan het bijbehorende Molisnummer. 9

10 Elk kwartaal worden de klachten besproken in het kwaliteitsoverleg en eventueel actiepunten vastgesteld. Externe rondzendingen - Medische Microbiologie rondzendingen 2010 Score (%) Serologie 100 Parasitologie: 84 Bacteriologie kweek: 54 Bacteriologie resistentie 55 Mycobacteriën 60 Mycologie 58 - Moleculaire Diagnostiek QCMD (Quality Control for Molecular Diagnostics): Panels 2010 Score (%) Chl. trachomatis A 90 VZV 80 Enterovirus 100 HSV 100 CMV 100 EBV 100 Leg. pneumophila 80 Chl. trachomatis B 100 N. gonorrhoeae 100 M. tuberculosis 100 B.pertussis 100 Influenza 100 Hmpv. 100 Influenza H Typering 100 Norovirus 100 Totaal: 97% 10

11 PUBLICATIES PubMed artikelen Medische Microbiologie PM Schneeberger, MHA Hermans, EJ van Hannen, JJA Schellekens, AC Leenders, PC Wever. PCR detecting of Coxiella burnetii DNA in serum of patients is an indispensable tool for diagnosis of acute Q-fever. Clin Vaccine Immunol 2010;17: PTL van Wijk, GJ Boland, A Voss, PM Schneeberger. Impact of new guidelines for blood exposure incidents in The Netherlands. Occup Med (Lond). 2010;60: P van Wijk, PM Schneeberger, KT Heimeriks, GJ Boland, I Karagiannis, J Geraedts, WLM Ruijs. Occupational needle stick incidents in the Netherlands. Eur J Public Health. 2010; 20: B Schimmer, R ter Schegget, M Wegdam, L Züchner, A de Bruin, PM Schneeberger, T Veenstra, P Vellema, W van der Hoek. The use of a geographic information system to identify a dairy goat farm as the most likely source of an urban Q-fever outbreak. BMC Infect Dis 2010; 10: 69. W van der Hoek, F Dijkstra, B Schimmer, PM Schneeberger, P Vellema, C Wijkmans, R ter Schegget, V Hackert, Y van Duynhoven. Q fever in the Netherlands: an update on the epidemiology and control measures. Euro Surveill 2010;15:pii= W van der Hoek, F Dijkstra, A Rietveld, CJ Wijkmans, JE Steenbergen, DW Notermans, PM Schneeberger. Drie Jaar Q-koorts in Nederland: snellere diagnose. Ned Tijdschr Geneeskd 2010: MCA Wegdam-Blans, MH.Nabuurs-Franssen, AM. Horrevorts, MF. Peeters, PM Schneeberger, HA Bijlmer. Laboratoriumdiagnostiek van acute Q-koorts. Ned Tijdschr Geneeskd 2010;154:A2388. PC Wever, CHP Arts, CAR Groot, PJ Lestrade, OHJ Koning, NHM Renders. Screening op chronische Q-koorts bij symptomatische patiënt met aneurysma of prothese van de aorta. Ned Tijdschr Geneeskd 2010;154:A2122. MAA Kusters, EFA Gemen, RHJ Verstegen, PC Wever, E de Vries. Both normal memory counts and decreased naive cells favor intrinsic defect over early senescence of Down syndrome T lymphocytes. Ped Res 2010;67: MM Jager, JL Murk, R Pique, MW Wulf, ACAP Leenders, AG Buiting, JA Bogaards, JA Kluytmans, CM Vandenbroucke-Grauls. Prevalence of carriage of meticillin-susceptible and meticillin-resistant Staphylococcus aureus in employees of five microbiology laboratories in The Netherlands. J Hosp Infect 2010;74: JM Munster, AC Leenders, W van der Hoek, PM Schneeberger, A Rietveld, J Riphagen-Dalhuisen, RP Stolk, CJ Hamilton, E de Vries, J Meekelenkamp, JR Lo-Ten-Foe, A Timmer, LT De Jong-van den Berg, JG Aarnoudse, E Hak. Cost-effectiveness of a screening strategy for Q fever among pregnant woman in risk areas: a clustered randomized controlled trial. BMC Womens Health. 2010;10:32. GJ Limonard, MH Nabuurs-Franssen, G Weers-Pothoff, C Wijkmans, R Besselink, AM Horrevorts, PM Schneeberger, CA Groot. One-year follow-up of patients of the ongoing Dutch Q fever outbreak: clinical, serological and echocardiographic findings. Infection ;38: GJ Limonard, JB Peters, MH Nabuurs-Franssen, G Weers-Pothoff, R Besselink, CA Groot, Dekhuijzen PN, Vercoulen JH. Detailed analysis of health status of Q fever patients 1 year after the first Dutch outbreak: a case-control study. QJM 2010;103:

12 CPC de Jager, PTL van Wijk, RB Mathoera, J de Jongh-Leuvenink, T van der Poll, PC Wever. Lymphocytopenia and neutrophil-lymphocyte count ratio predict bacteremia better than conventional infection markers in an emergency care unit. Crit Care 2010;14:R192. LM Kampschreur, MCA Wegdam-Blans, SFT Thijsen, CAR Groot, PM Schneeberger, AAMJ Hollander, JHEM Schijen, NLA Arents, JJ Oosterheert, PC Wever. Acute Q fever related inhospital mortality in the Netherlands. Neth J Med 2010;68: F Dijkstra, J Riphagen-Dalhuisen, N Wijers, E Hak, MA van der Sande, G Morroy, PM Schneeberger, B Schimmer, DW Notermans, W van der Hoek. Antibiotic therapy for acute Q fever in The Netherlands in 2007 and 2008 and its relation to hospitalization. Epidemiol Infect 2010 Nov 19:1-10. [Epub ahead of print]. Non-PubMed artikelen Medische Microbiologie PC Wever. Q-koorts versus de media. Ned Tijdschr Med Microbiol 2010;18:26. PM Schneeberger. Wits and no genes. Ned Tijdschr Med Microbiolog 2010;18:7-8. TJ Daha, MAJ Bilkert-Mooiman, C Ballemans, G Frijstein, JN Keeman, RA de Man, JE van Steenbergen, G Weers-Pothoff, HL Zaaijer. Gezondheidszorgmedewerkers met hepatitis B in Nederland, Infect Bull 2010;21:online publicatie. Voordrachten en posters wetenschappelijke bijeenkomsten Medische Microbiologie MM Jager, G Weers-Pothoff, MHA Hermans, JJA Schellekens, JCE Meekelenkamp, PM Schneeberger, PC Wever. Evaluation of a diagnostic algorithm for acute Q-fever in an outbreak setting. ECCMID, Wenen, Oostenrijk, april 2010 (voordracht). B Schimmer, DW Notermans, MG Harms, JHJ Reimerink, J Bakker, PM Schneeberger, L Mollema, PFM Teunis, W Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap.van Pelt, YTHP van Duynhoven. Seroprevalence of Q fever in The Netherlands just preceding a series of large outbreaks. ECCMID, Wenen, Oostenrijk, april 2010 (poster). PM Schneeberger, B Schimmer, F Dijkstra, A Rietveld, D Notermans, M Wegdam-Blans, Y van Duynhoven, BJ van Rotterdam, P Vellema, H-J Roest, C Wijkmans, W van der Hoek. Epidemiology and control of Q fever in the Netherlands, ECCMID, Wenen, Oostenrijk, april 2010 (voordracht). B Schimmer, R ter Schegget, M Wegdam, L Züchner, A de Bruin, PM Schneeberger, T Veenstra, P Vellema, W van der Hoek. The use of a geographic information system to identify a dairy goat farm as the most likely source of an urban Q-fever outbreak. ECCMID, Wenen, Oostenrijk, april 2010 (poster). MM Jager, G Weers-Pothoff, MHA Hermans, JJA Schellekens, JCE Meekelenkamp, PM Schneeberger, PC Wever. Evaluation of a diagnostic algorithm for acute Q-fever in an outbreak setting. Voorjaarsvergadering NVMM, Papendal, april 2010 (voordracht). NHM Renders, CM Stekelenburg, PJ Lestrade, CHP Arts, PC Wever. In-hospital screening for Q-fever in patients undergoing elective and emergency aneurysm repair. Voorjaarsvergadering NVMM, Papendal, april 2010 (voordracht). PM Schneeberger. Diagnostic Dilemma's for Q fever. Voorjaarsvergadering NVMM, Papendal, april 2010 (voordracht). 12

13 PC Wever, EJ van Hannen, JJA Schellekens, JWJM van Lokven, PM Schneeberger, HL Zaaijer, MHA. Hermans. Detection of Coxiella burnetii DNA in veterinary samples and supermarket dairy products using routine hospital developed real-time PCR techniques. Voorjaarsvergadering NVMM, Papendal, april 2010 (voordracht). LM Kampschreur, PM Schneeberger, MM Jager, AIM Hoepelman, ACAP Leenders, MHA Hermans, PC Wever. Early antibiotic treatment of acute Q-fever does not preclude IgG antibody responses to Coxiella burnetii. Voorjaarsvergadering NVMM, Papendal, april 2010 (poster). CM Stekelenburg, NHM Renders, P Lestrade, PC Wever, OH Koning, CHP Arts. Q-koorts screening bij patiënten die een electieve of acute aneurysma operatie ondergaan. Chirurgendagen, Veldhoven, mei 2010 (voordracht). PC Wever. Q-koorts, een complexe diagnostiek! Infectieziektenserologie-SKML deelnemersmiddag, Het Trippenhuis, Amsterdam, 27 mei 2010 (voordracht). PC Wever. Diagnostiek en behandeling bij Q-koorts. Bijeenkomst Academische Werkplaats AMPHI, Studiecentrum Soeterbeeck, Ravenstein, 1 juni 2010 (voordracht). PC Wever. Q-koorts. Cursus Serologische Diagnostiek van Infectieziekten, VU Medisch Centrum, Amsterdam, juni 2010 (voordracht). ACAP Leenders. Q & A s over Q koorts. Schellekens symposium Infecties in de Obstetrie en Gynaecologie, Den Haag, 18 juni 2010 (voordracht) A Meijer, M Jonges, F Abbink, W Ang, T Beersma, P Bloembergen, C Boucher, E Claas, G Donker, J Gooskens, L Isken, A de Jong, ACAP Leenders, M van der Lubben, E Mascini, B Niesters, JJ Oosterheert, A Osterhaus, R Riesmeijer, A Riezebos-Brilman, M Schutten, F Sebens, F Stelma, C Swaan, A Timen, A van t Veen, E van dervries, M Wierik, M Koopmans. Oseltamivir resistant pandemic A(H1N1) 2009 influenza viruses detected in the Netherlands. Options for the Control of Influenza VII, HongKong, China, 3-7 september 2010 (voordracht en poster). P Teunis, B Schimmer, ACAP Leenders, D Notermans, T Herremans, PC Wever, PM Schneeberger. Modeling longitudinal serum antibody responses against Coxiella burnetii phase I and II in patients with acute Q fever. ICAAC, Boston, Verenigde Staten, september 2010 (poster). W van der Hoek, B Versteeg, JCE Meekelenkamp, NHM Renders, ACAP Leenders, G Weers- Pothoff, PC Wever, PM Schneeberger. How to identify chronic Q fever with serologic follow-up. ICAAC, Boston, Verenigde Staten, september 2010 (poster). N van de Sande, M Leverstein, J Muilwijk, M Janssen, H de Neeling, A Leenders, PM Schneeberger. Should Pig-MRSA Be Part Of The Dutch Search And Destroy Policy For MRSA? ICAAC, Boston, Verenigde Staten, september 2010 (poster). BT van der Meeren, KD Chaganial, A Pfeiffer, E Gomez, JJ Ferro, C Macome, R Abdul, FJ van de Vondervoort, K Steidel, PC Wever. Extremely high prevalence of multi-resistance among uropathogens from hospitalized children in Beira, Mozambique. ICAAC, Boston, Verenigde Staten, september 2010 (poster). ACAP Leenders. Q & A s over Q koorts. Stafbijeenkomst. Diaconessenziekenhuis, Utrecht, 14 oktober 2010 (voordracht). JM Munster, ACAP Leenders, JG Aarnoudse, E Hak for the Q fever during pregnancy study group, The Netherlands. A screening strategy for Q fever during pregnancy. ESCAIDE, Lissabon, Portugal, november 2010 (poster). 13

14 J Hautvast, B Schimmer, H Aangenend, A Lenferink, PM Schneeberger, P Vellema, Y van Duijnhoven. Risk factors for Q fever infections in dairy goat farmers households in the Netherlands. ESCAIDE, Lissabon, Portugal, november 2010 (poster). S Raven, JLA Hautvast, T Herremans, ACAP Leenders, PM Schneeberger. Predictive value of solitary IgM phase II positive serology in acute Q fever; comparison of IFA and ELISA. ESCAIDE, Lissabon, Portugal, november 2010 (poster). J Whelan, B Schimmer, H Vromen, PM Schneeberger, J Meekelenkamp, W van der Hoek, MR du Ry van Beest Holle. Q fever in culling workers before and after animal culling in the Netherlands, ESCAIDE, Lissabon, Portugal, november 2010 (voordracht). R Naesens, K Magerman, I Gyssens, AC Leenders, G Coppens, E Oris, J Craeghs, I Thoelen, P Gabriëls, M Vandevelde, A Forier, L Waumans, R Cartuyvels. Q-fever in Belgian Limburg: myth or reality? Najaarsvergadering NVMM/VIZ/BVIKM, Amsterdam, november 2010 (poster). R van den Brom, B Schimmer, PM Schneeberger, W Swart, W van der Hoek, P Vellema. Seroepidemiological survey for Coxiella bunetii antibodies and associated risk factors in Dutch livestock veterinarians. Najaarsvergadering NVMM/VIZ/BVIKM, Amsterdam, november 2010 (poster). T Herremans, B Hogema, J Galama, M Peeters, C. Nijhuis, D Notermans, M Nabuurs, PM Schneeberger, M Wegdam, A Horrevorts, I van Loo, B Vlaminckx, H Zaaijer, M Koopmans, H. Berkhout, H Bijlmer. Comparison of the performance of CFA, IFA and ELISA assays for the serodiagnosis of Q fever by quality assessment. Najaarsvergadering NVMM/VIZ/BVIKM, Amsterdam, november 2010 (voordracht). NHM Renders. Chronic Q fever, a previously rare disease in the Netherlands. Najaarsvergadering NVMM/VIZ/BVIKM, Amsterdam, november 2010 (voordracht). LM Kampschreur, CA de Vries Feyens, NHM Renders, MHA Hermans, JJ Oosterheert, PJ Lestrade, P Elsman, PC Wever. Chronic Q-fever related dual pathogen endocarditis: case reports of three patients. Najaarsvergadering NVMM/VIZ/BVIKM, Amsterdam, november 2010 (voordracht). E Vissers, CPC de Jager, R Kusters, AB van Gageldonk-Lafeber, PC Wever. Hypophosphatemia and prolonged length of hospital stay in seronegative PCR positive patients with early acute Q- fever. Najaarsvergadering NVMM/VIZ/BVIKM, Amsterdam, november 2010 (poster). 14

15 Wetenschappelijke publicaties Moleculaire Diagnostiek Schmeits PC, Hermans MH, van Geest-Daalderop JH, Poodt J, de Sauvage Nolting PR, Conemans JM. VKORC1 mutations in patients with partial resistance to phenprocoumon. Br J Haematol Mar;148(6): PMID: trefwoorden: VKORC1, mutatie Schneeberger PM, Hermans MH, van Hannen EJ, Schellekens JJ, Leenders AC, Wever PC. Realtime PCR with serum samples is indispensable for early diagnosis of acute Q fever. Clin Vaccine Immunol Feb;17(2): PMID: trefwoorden: Q fever, diagnosis Tilburg JJ, Melchers WJ, Pettersson AM, Rossen JW, Hermans MH, van Hannen EJ, Nabuurs- Franssen MH, de Vries MC, Horrevorts AM, Klaassen CH. Interlaboratory evaluation of different extraction and real-time PCR methods for the detection of Coxiella burnetii DNA in serum. J Clin Microbiol Nov;48(11): PMID: trefwoorden: Q fever, PCR Huijsmans CJ, Damen J, van der Linden JC, Savelkoul PH, Hermans MH. Comparative analysis of four methods to extract DNA from paraffin-embedded tissues: effect on downstream molecular applications. BMC Res Notes Sep 14;3:239. PMID: trefwoorden: paraffine, DNA extractie Abstracts, voordrachten, posters Moleculaire Diagnostiek Zee, A van der, Hermans MH, Kroonen R, Breugelmans AJ, Mooy N, Westenend PJ. Poster: Evaluation of an internally controlled semi-quantitative real-time PCR for detection of Pneumocystis jiroveci in paraffin-embedded clinical samples. European Meeting on Molecular Diagnostics, Scheveningen, 22/ Geraats CW, Catsburg A, Savelkoul P, Hermans MH. Poster: Evaluation of a commercial real time PCR test (Presto CT/NG Test) for simultaneous detection of CT and NG. European Meeting on Molecular Diagnostics, Scheveningen, 22/ Poodt J, Schmeits PC, Van Geest-Daalderop JH, Conemans JM, Hermans MH. Poster: Patients with partial resistance to acenocoumarol and phenprocoumon; screening the VKORC1 gene. European Meeting on Molecular Diagnostics, Scheveningen, 22/ Poodt J, Hermans MH. Poster: Ultra-sensitive and fast detection of the JAK2V617F mutation in patients with a myeloproliferative disease. European Meeting on Molecular Diagnostics, Scheveningen, 22/ Zee A van der, Hermans M, Kroonen R, Breugelmans A-J, Mooy N, Westenend PJ. 15

16 Poster: Evaluation of an internally controlled semi-quantitative real-time PCR for detection of Pneumocystis jiroveci in paraffin-embedded clinical materials. European Meeting on Molecular Diagnostics, Scheveningen, 22/ Schellekens J, Wever P, Schneeberger P, van Hannen E, Leenders A, Hermans M. Poster: Real-time PCR is indispensable for early diagnosis of acute Q-fever. European Meeting on Molecular Diagnostics, Scheveningen, Huijsmans CJ, Damen J, van der Linden JC, Savelkoul PH, Hermans MH. Poster: Comparison of four methods to extract DNA from paraffin embedded tissues for molecular applications. European Meeting on Molecular Diagnostics, Scheveningen, en Pathologendagen Zeist, 7/

Influenza (achtige ziektebeelden) Rubriekhouder: Nationaal Influenza Centrum (1970-2013)

Influenza (achtige ziektebeelden) Rubriekhouder: Nationaal Influenza Centrum (1970-2013) Influenza (achtige ziektebeelden) Rubriekhouder: Nationaal Influenza Centrum (1970-2013) Inleiding Influenza is een belangrijk volksgezondheidsprobleem. Influenza veroorzaakt extra consulten en visites

Nadere informatie

PUBLICATIES AQUARIUS AEAM VRIES J DE.

PUBLICATIES AQUARIUS AEAM VRIES J DE. PUBLICATIES AQUARIUS AEAM, Denollet J, Hamming JF, VRIES J DE. Age-related differences in invasive treatment of peripheral arterial disease: disease severity versus social support as determinants. J Psychosom

Nadere informatie

Passie voor Infectie. Huisman Onderzoekscentrum voor Infectieziekten en Publieke Gezondheid. Rotterdam

Passie voor Infectie. Huisman Onderzoekscentrum voor Infectieziekten en Publieke Gezondheid. Rotterdam Passie voor Infectie Huisman Onderzoekscentrum voor Infectieziekten en Publieke Gezondheid Rotterdam Inhoud 1. Voorwoord 5 2. Missie 7 3. In gesprek met professor Huisman 9 4. Afgerond promotieonderzoek

Nadere informatie

Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland XII. Herziening SWAB richtlijn Behandeling MRSA dragers

Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland XII. Herziening SWAB richtlijn Behandeling MRSA dragers Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland XII Herziening SWAB richtlijn Behandeling MRSA dragers Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), februari 2012 Voorbereidingscommissie: Dr. Heiman

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 / 2011 / 2012

JAARVERSLAG 2010 / 2011 / 2012 JAARVERSLAG 2010 / 2011 / 2012 AFDELING PATHOLOGIE ERASMUS MC JOSEPHINE NEFKENS INSTITUUT ROTTERDAM 1 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 5 1. Doelstellingen afdeling Pathologie, Erasmus MC... 6 2. Klinische

Nadere informatie

Emerging zoonoses: Early warning and surveillance in the Netherlands

Emerging zoonoses: Early warning and surveillance in the Netherlands Emerging zoonoses: Early warning and surveillance in the Netherlands Emerging zoonoses: early warning and surveillance in the Netherlands Emerging zoonoses: early warning and surveillance in the Netherlands

Nadere informatie

Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4. Ontwikkelingen en activiteiten... 9 ! "!#$ #$ %&#$ &## ## '## +#* .

Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4. Ontwikkelingen en activiteiten... 9 ! !#$ #$ %&#$ &## ## '## +#* . Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4 Ontwikkelingen en activiteiten... 9! "!#$ #$ %&#$ &## ## '## (&)#* +#*,-#*.#/ '0)#/ Bijzondere activiteiten...13 Personeel

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Maatschap orthopedie en traumatologie. Medisch Centrum Haaglanden. Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie

Jaarverslag 2010 Maatschap orthopedie en traumatologie. Medisch Centrum Haaglanden. Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie Jaarverslag 2010 Maatschap orthopedie en traumatologie Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie (datum) Handtekening drs. B.J.W. Thomassen Onderzoeker orthopedie (datum) Handtekening 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Figuur 2.7. Figuur 2.8

Figuur 2.7. Figuur 2.8 Figuur 2.7 Sterftekansen naar leeftijd en levensverwachting bij geboorte van mannen in Nederland, 1850-2008 (Bron: CBS-bevolkingsstatistiek, bewerkt door NIDI) Figuur 2.8 Sterftekansen naar leeftijd en

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. to (m/y) 05/1988. 08/1996 to 06/1993 08/1999

CURRICULUM VITAE. to (m/y) 05/1988. 08/1996 to 06/1993 08/1999 CURRICULUM VITAE Proposed position in the programme: 1. Family name: Beaujean 2. First names: Desirée Jacqueline Mathieu Angélique 3. Date of birth: 21-02-1970 4. Nationality: Dutch 5. Civil status: Married

Nadere informatie

LTekenbeet: dilemma s in de huisartsenpraktijk

LTekenbeet: dilemma s in de huisartsenpraktijk Marije Brouwer, Marloes Rietmeijer-Mentink, Hein Sprong, Hans van der Wouden, Patrick Bindels Nascholing LTekenbeet: dilemma s in de huisartsenpraktijk Inleiding Lymeziekte is vernoemd naar de plaats Lyme

Nadere informatie

Medewerkers GVV. Assistent- geneeskundigen in opleiding tot tropenarts Mevr. W. (Willika) Engel tot 01.07

Medewerkers GVV. Assistent- geneeskundigen in opleiding tot tropenarts Mevr. W. (Willika) Engel tot 01.07 Geachte lezer, Voor u ligt het laatste papieren exemplaar van het jaarverslag van de Vakgroep Gynaecologie, Verloskunde en Voortplantingsgeneeskunde (GVV) van het Deventer Ziekenhuis. In 1973 is het eerste

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF INHOUD INHOUD Inhoud 1 Leeswijzer 3 Voorwoord 4 Wetenschap in Reinier de Graaf 7 Discipline-overstijgend onderwijs 11 Onderzoek doen 17 Wetenschapsdag 21

Nadere informatie

Waarom is er geen betrouwbare test

Waarom is er geen betrouwbare test Waarom is er geen betrouwbare test voor de ziekte van Lyme? door Niek Haak met dank aan Tom Grier, Alexander Klusman en Theodoor Scheepers illustraties: Marianne Geugjes, Marja Visser en Niek Haak 1 Borrelia

Nadere informatie

Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven

Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven 1. Stand van zaken ISIS-AR & Plannen voor ISIS 2011 Maurine Leverstein - van Hall presenteerde de realisatie van de planning

Nadere informatie

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE Voorwoord Jaarindex: Verloskunde onderzoek in Nederland Dit is de zevende jaargang van de jaarindex Verloskunde onderzoek

Nadere informatie

jaarverslag het oogziekenhuis rotterdam

jaarverslag het oogziekenhuis rotterdam jaarverslag het oogziekenhuis rotterdam 2013 In Balans 2013 jaarverslag het oogziekenhuis rotterdam Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Het Oogziekenhuis Rotterdam waarin de belangrijkste ontwikkelingen

Nadere informatie

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, januari 2010

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, januari 2010 Bilthoven, januari 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Lijst met afkortingen en acroniemen... 3 Hoofdstuk 2 Introductie... 4 2.1 Doelstellingen ISIS-AR... 4 2.2 Voorwaarden bij start ISIS-AR april 2007... 5

Nadere informatie

Vaccinatie van zwangere vrouwen tegen seizoensgriep 2010-2011

Vaccinatie van zwangere vrouwen tegen seizoensgriep 2010-2011 Vaccinatie van zwangere vrouwen tegen seizoensgriep 2010-2011 Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Vaccinatie

Nadere informatie

Voorbeeld wetenschappelijk artikel

Voorbeeld wetenschappelijk artikel Voorbeeld wetenschappelijk artikel Hierna is een uitgewerkt voorbeeld geplaatst van een wetenschappelijk artikel dat is geschreven in overeenstemming met de inhoud van hoofdstuk 9 Handleiding medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon

epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon : epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon : epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon

Nadere informatie

Oncologiedagen 2011 voor Nederland en Vlaanderen

Oncologiedagen 2011 voor Nederland en Vlaanderen Oncologiedagen 2011 voor Nederland en Vlaanderen Programma en Samenvattingen 17 en 18 november 2011 Hotel en Congrescentrum Papendal Arnhem Georganiseerd door: Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie

Nadere informatie

HagaScoop. 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: 21 november 2013 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Den Haag

HagaScoop. 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: 21 november 2013 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Den Haag HagaScoop WETENSCHAPPELIJK TIJDSCHRIFT HAGAZIEKENHUIS supplement Nummer 3 - november 03 jaargang 4 Abstracten HagaZiekenhuis 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: november 03 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis,

Nadere informatie

Posterabstracts. 1. Evaluation of lipoprotein integrity in commercial and home-made NCCLS C37-P like calibrators

Posterabstracts. 1. Evaluation of lipoprotein integrity in commercial and home-made NCCLS C37-P like calibrators Ned Tijdschr Klin Chem 2001; 26: 65-111 Lipiden Posterabstracts Samenvattingen van de posterpresentaties tijdens het 54 e Congres van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie op 11 en 12 april 2001

Nadere informatie

Down syndroom kansbepaling met de eerste trimester combinatietest 2002-2004

Down syndroom kansbepaling met de eerste trimester combinatietest 2002-2004 RIVM rapport 230024001/2007 Down syndroom kansbepaling met de eerste trimester combinatietest 2002-2004 PCJI Schielen, M van Leeuwen, LH Elvers, JG Loeber Contact: PCJI Schielen Laboratorium voor Infectiediagnostiek

Nadere informatie

Richtlijn Semenanalyse

Richtlijn Semenanalyse Richtlijn Semenanalyse Drs. C. Beijer, klinisch chemicus, Rijnland ziekenhuis, Leiderdorp Dr. R.van Kooij, embryoloog, MC Kinderwens, Leiderdorp Prof. Dr. S. Repping, embryoloog, AMC, Amsterdam, voorzitter

Nadere informatie

Voorwoord van de voorzitter p.2. 1. Ontwikkelingen in 2012 p.4. 2. Samenvattingen gehonoreerde projecten CORR in 2012 p.5. 3. Voortgangsverslagen p.

Voorwoord van de voorzitter p.2. 1. Ontwikkelingen in 2012 p.4. 2. Samenvattingen gehonoreerde projecten CORR in 2012 p.5. 3. Voortgangsverslagen p. Jaarverslag 2012 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER D e Stichting CORR is in het vierde jaar van haar bestaan aangeland. Een groot deel van de subsidie is inmiddels gealloceerd en heeft geleid tot de start van

Nadere informatie

Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose

Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose MANDATERENDE VERENIGINGEN: Nederlandsche Internisten Vereeniging Nederlandse Orthopaedische

Nadere informatie

1. Algemene gegevens / General Information

1. Algemene gegevens / General Information Subsidieaanvraagformulier / Grant Application Form Aanvraagnummer / Application number: 3280 1. Algemene gegevens / General Information DEFINITIEF Projecttitel / Project title Pregnancy-induced hypertension

Nadere informatie

READER. Cursus Sepsis : herkennen en behandelen in de prehospitale setting

READER. Cursus Sepsis : herkennen en behandelen in de prehospitale setting READER Cursus Sepsis : herkennen en behandelen in de prehospitale setting Rationale achter logo Druppel bloed beeldt sepsis uit. Sepsis valt als een druppel naar beneden, dit is hoe snel het kan toeslaan

Nadere informatie