*6*6*6 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ. :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRQ 7HOHID[ LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH /01-01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*6*6*6 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ. :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89007109-00/01-01"

Transcriptie

1 ZLQ WHU K OWH U *6*6*6 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRQ 7HOHID[ LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH /01-01

2

3 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ YRRU:LQWHUKDOWHU*DVWURQRPJHUHHGVFKDSSHQZDVPDFKLQHV*6*6*6,QKRXGVRSJDYH 1 Toepassingen Plaatsen en eerste opstarten Veiligheidsinstructies Bedieningspaneel Het functioneren van de gereedschappenwasmachine Wasprogramma s Voor het wassen Wassen Wisselen van het normale naar de speciale programma s Verandering van de programma-instelling Na het wassen Onderhoud en reiniging Storingen Emissiewaarden EG-conformiteisverklaring

4

5 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ YRRU:LQWHUKDOWHU*DVWURQRPJHUHHGVFKDSSHQZDVPDFKLQHV*6*6*6 De gebruiksaanwijzing behoort altijd binnen handbereik van de gereedschappenwasmachine te liggen. Het niet in acht nemen van dit teken kan personen in gevaar brengen. Het niet in acht nemen van dit teken kan tot schade aan de gereedschappenwasmachine leiden. Dit teken verbiedt het gebruik van hogedrukreinigers of stoomstraalapparaten. Dit teken wijst op aanbevelingen of bijzonderheden. 7RHSDVVLQJHQ De :LQWHUKDOWHU *DVWURQRP JHUHHGVFKDSSHQZDVPDFKLQHV *6 *6 XQG *6 mogen alleen voor reiniging van vaatwerk uit gastronomische en aanverwante bedrijven (slagerijen, bakkerijen) worden gebruikt. Bij verandering aan de constructie of ander gebruik van de gereedschappenwasmachine, die zonder schriftelijke toestemming van de firma Winterhalter Gastronom GmbH wordt uitgevoerd, vervalt de garantie en aansprakelijkheid op het produkt. Indien, door het niet in acht nemen van de in deze handleiding vermelde aanwijzingen, een schade aan de gereedschappenwasmachine optreedt, vervalt de aanspraak op garantie aan Winterhalter Gastronom GmbH. 3ODDWVHQHQHHUVWHRSVWDUWHQ Het opstellen van de gereedschappenwasmachine en de aansluiting aan de door de klant geïnstalleerde toe- en afvoerleidingen overeenkomstig de landspecifieke en plaatselijke voorschriften door erkende installateurs aan de hand van de Installatiehandleiding voor Winterhalter Gastronom gereedschappenwasmachines laten uitvoeren. Hoofdzekeringen en hoofdschakelaar dienen door de klant te worden geïnstalleerd. Na het voorgeschreven aansluiten aan de door de klant geïnstalleerde verzorgingsleidingen, contact opnemen met de voor de locatie verantwoordelijke Winterhalter-vertegenwoordiging. Het eerste opstarten (het zogenaamde inwassen) en instructie voor de bediening van de gereedschappenwasmachine wordt door de Winterhalter-servicedienst uitgevoerd. Gelieve de Inbedrijfstellingsvoorschrift voor Winterhalter Gastronom Spoelmachines GS 502/GS 515/GS 640/GS 650/GS 660 te gebruiken

6 3 9HLOLJKHLGVLQVWUXFWLHV De gereedschappenwasmachine alleen in gebruik nemen na het lezen en begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Over de bediening en werkwijze van de gereedschappenwasmachine zich persoonlijk door de Winterhalter-monteur laten instrueren. De gereedschappenwasmachine alleen bedienen zoals in de gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Bij gevaar en storing de gereedschappenwasmachine onmiddellijk uitschakelen. De door de klant geïnstalleerde hoofdschakelaar uitschakelen. Pas daarna is de gereedschappenwasmachine spanningsvrij. Geen machine-afdekking of machinedeel openen, indien hiervoor gereedschap wordt benodigd. Werkzaamheden aan de elektrische installatie uitsluitend door specialisten laten uitvoeren. Van te voren de gereedschappenwasmachine van het stroomnet afsluiten. Het water in de gereedschappenwasmachine is geen drinkwater. Niet gebruiken voor het toebereiden van eten of drinken. Bij storingen, waarvan de oorzaak niet bij de door de klant geïnstalleerde waterof stroomverzorging ligt, de Winterhalter servicedienst op de hoogte stellen. Bij storingen, waarvan de oorzaak niet bekend is, gereedschappenwasmachine niet opnieuw inschakelen totdat de storingsoorzaak bekend is. Indien noodzakelijk, Winterhalter-servicedienst op de hoogte stellen. Alleen was en naglansmiddelen gebruiken, die voor industriële gereedschappenwasmachines geschikt zijn. Wij bevelen de door Winterhalter Gastronom ontwikkelde producten aan. Deze zijn speciaal op Winterhalter Gastronom gereedschappenwasmachines afgestemd. Alle aangegeven hoeveelheden zijn gebaseerd op Winterhalter Gastronom produkten. Op verpakkingen vermelde gevarenaanwijzingen in acht nemen. Bij de dagelijkse reiniging erop letten, dat in het binnenwerk van de gereedschappenwasmachine geen roestende deeltjes achterblijven. Dit kan roesten veroorzaken. De roestdeeltjes kunnen van niet-roestvrij vaatwerk, van reinigingshulpstukken, van beschadigde draadkorven of van niet-roestvrije toevoerleidingen afkomstig zijn. De deuren tot het volgende gebruik geopend laten, zodat de binnenkant kan opdrogen. Dit is voor een duurzame corrosiebescherming ook bij edelstaal van belang. De gereedschappenwasmachine tegen vorst beschermen. Watervoerende systemen kunnen door bevriezing worden beschadigd. Geen hand-afwasmiddel gebruiken. Dit leidt tot een sterke schuimontwikkeling in de gereedschappenwasmachine

7 'HJHUHHGVFKDSSHQZDVPDFKLQHLVVWUDDOZDWHUEHVWHQGLJ,3;9DQEXLWHQ HFKWHUQLHWPHWHHQKRJHGUXNRIVWRRPVWUDDOUHLQLJHUDIVSXLWHQ De door de klant geïnstalleerde FI-aardlekschakelaar overeenkomstig de voorschriften regelmatig door het bedienen van de testknop op het functioneren controleren. Naast de dagelijkse reiniging, bevelen wij aan, de gereedschappenwasmachine minstens tweemaal per jaar door een Winterhalter-servicemonteur te laten inspecteren. 4 %HGLHQLQJVSDQHHO Het bedieningspaneel bevindt zich aan de onderste kast. DOS & Aan/uit-schakelaar 2 Tankleging / zelfreiniging 3 Controlelampje voor storing 4 Controlelampje bij gebrek aan was- of naglansmiddel (optie) 5 Controlelampje voor aangesloten waterontharder (optie) 6 Programmatoets normaal programma 7 Temperatuuraanduiding boiler 8 Temperatuuraanduiding tank 9 Activeert speciale programma s (10-13) 10 Kort programma 11 Niet in gebruik 12 Koudwatervoorspoeling (optie) 13 Intensief programma 14 Toetsenbereik voor speciale programma s

8 +HWIXQFWLRQHUHQYDQGHJHUHHGVFKDSSHQZDVPDFKLQH Na het inschakelen van de machine worden de boiler en tank gevuld en tot bedrijfstemperatuur verwarmd. De programmatoets (6) is tijdens de opwarmfase rood verlicht. Zodra de vooraf ingestelde temperaturen (tank: ca. 60 C, boiler : ca. 85 C) zijn bereikt, is de machine bedrijfsklaar. De programmatoets (6) is nu groen verlicht. De machine draait met volautomatische programma s, die uit de onderdelen wassen, uitdruipen en naspoelen bestaan. De dosering voor het naglansmiddel geschiedt door middel van een ingebouwd doseersysteem. De container voor het naglansmiddel kan bij de GS 660 in de machine worden bewaard. Bij de andere machines wordt de voorraadcontainer gescheiden van de machine opgeslagen. De dosering van wasmiddel geschiedt met de hand (poeder) of via een ingebouwd of extern doseersysteem (vloeibare zeep), afhankelijk van de uitvoering van de machine. De container voor het wasmiddel kan bij de GS 660 in de machine worden bewaard. Bij de andere machines wordt de voorraadcontainer gescheiden van de machine opgeslagen. :DVVHQDe circulatiepomp pompt het waswater uit de tank via de sproeiarmen en sproeiers over het vaatwerk. Daarbij draaien de sproeiarmen, waardoor een krachtige en effectieve reiniging van het vaatwerk gegarandeerd is. Tijdens het circuleren wordt het waswater permanent door een zeefsysteem en de gepatenteerde Mediamat Cyclo (filter voor zwevende deeltjes) geleid. 8LWGUXLSHQ Na het wassen volgt een korte pauze, zodat het waswater van het vaatwerk kan afdruipen. 1DVSRHOHQ Bij het laatste programmapunt wordt het gereinigde vaatwerk met schoon, heet water nagespoeld om zeepresten te verwijderen en om het vaatwerk voor een optimaal drogen buiten de machine te verwarmen. Het naspoelwater ververst bovendien het waswater. 6 :DVSURJUDPPD V De gereedschappenwasmachine heeft verschillende wasprogramma s. Het desbetreffende wasprogramma wordt op het bedieningspaneel geselecteerd. 3URJUDPPD 1RUPDDOSURJUDPPD.RUWSURJUDPPD,QWHQVLHISURJUDPPD 1RUPDDOSURJUDPPDPHW NRXGZDWHUYRRUVSRHOLQJRSWLH 7DQNOHJLQJ]HOIUHLQLJLQJ Normaal vervuild vaatwerk gemiddelde indroogtijd Licht vervuild vaatwerk Korte/geen indroogtijd Sterk vervuild vaatwerk Lange indroogtijd 7RHOLFKWLQJ Vaatwerk met eiwithoudende vervuiling Stolling wordt door afspoelen met koud water verhinderd. Automatische reiniging van de machine: Het vervuilde spoelwater wordt afgepompt en de binnenruimte van de machine aansluitend met schoon water uitgespoeld.. Na beëindiging van het reinigingsprogramma schakelt de machine automatisch uit

9 9RRUKHWZDVVHQ Afsluitkraan van de watertoevoer RSHQHQ Door de klant geïnstalleerde hoofdschakelaar LQVFKDNHOHQ Aanwezige hoeveelheid in de naglansmiddelcontainer en de wasmiddelcontainer (alleen bij automatische zeepdosering) FRQWUROHUHQ Lege containers vervangen of bijvullen. Veiligheidsinstructies op de verpakking in acht nemen. &RQWUROHUHQ, of de vlakzeven, de korfzeef en de zeef in de bodem van de tank (afvoerzeef) op hun plaats zijn. Geen vaatwerk in de machine plaatsen. Deur VOXLWHQ. Aan/Uit-schakelaar (1) LQGUXNNHQopwarmfase begint. Programmatoets is rood: de tank wordt stootsgewijs via de boiler gevuld en opgewarmd. Programmatoets is groen: vul- en opwarmfase beëindigd. Deur moet tijdens het vullen / opwarmen gesloten blijven. Deur RSHQHQ

10 = :DVPLGGHOGRVHULQJ Als de gereedschappenwasmachine van een ingebouwd of extern wasmiddel-doseersysteem is voorzien, vervallen de handelingen voor een manuele wasmiddeldosering. In dit geval regelt de gereedschappenwasmachine de wasmiddeldosering automatisch. Bij een extern wasmiddel-doseersysteem de daarbij behorende gebruiksaanwijzing opvolgen. 0DQXHOHZDVPLGGHOYRRUGRVHULQJ Waspoeder met beker in korfzeef doen. Wij bevelen Winterhalter Gastronom waspoeder aan. Daarbij de aanbevolen dosering opvolgen. Veiligheidsinstructies op de wasmiddelverpakking in acht nemen. 9RRUGRVHHUWDEHO bij gebruik van het Winterhalter Gastronom :DVPLGGHO3: 7DQNYROXPH 'RVHHUKRHYHHOKHLG :LQWHUKDOWHU PDDWEHNHU *6*6 85 l 255 g 1 *6 125 l 375 g 1 1/2 (*)Bij sterk vervuild vaatwerk of bij b.v. zeer hard water moet met een grotere hoeveelheid wasmiddel worden gerekend. Andere wasmiddelen dienen overeenkomstig de desbetreffende gegevens op de verpakking te worden gedoseerd Deur VOXLWHQ Normaal programma startenhiervoor toets (6)LQGUXNNHQ Waspoeder wordt met het spoelwater vermengd. 'HYDDWZDVPDFKLQHLVQXEHGULMIVNODDU

11 0DQXHOHZDVPLGGHOQDGRVHULQJ De manuele nadosering van het waspoeder moet steeds na ca.5 wasprogramma s worden herhaald. Bij de nadosering waspoeder conform tabel in de korfzeef doen. Aansluitend wasprogramma starten. 1DGRVHHUWDEHO bij gebruik van het Gastronom :DVPLGGHO3: 6FKRRQZDWHU QDVSRHOLQJ 'RVHHUKRHYHHOKHLG :LQWHUKDOWHU PDDWEHNHU *6*6 ca. 5 l/korf 75 g 1/2 *6 ca. 7,5 l/korf 110 g 3/4 (*) Bij sterk vervuild vaatwerk of bij b.v. zeer hard water moet met een grotere hoeveelheid wasmiddel worden gerekend. Andere wasmiddelen dienen overeenkomstig de desbetreffende gegevens op de verpakking te worden gedoseerd. = :LVVHOHQYDQW\SHZDVPLGGHOYORHLEDUH]HHS Bij het wisselen van W\SH ZDVPLGGHO (ook bij dezelfde fabrikant) is voor het aansluiten van het nieuwe wasmiddel het doorspoelen van de zuig- en drukslangen met schoon water noodzakelijk. Anders kunnen door het vermengen van verschillende soorten wasmiddel daaruit ontstane uitkristallisaties tot functiestoring van de doseerpomp leiden. Indien dit niet in acht wordt genomen, vervalt de garantie en de aansprakelijkheid op het product aan Winterhalter Gastronom GmbH. +DQGHOZLM]H Aanzuiglans uit de lege wasmiddelcontainer nemen en in een met schoon water gevulde container steken. Meerdere wasprogramma s activeren, totdat duidelijk schoon water via de doseerpomp in de machine werd getransporteerd. De zuig- en drukslangen worden daarbij doorgespoeld. Aanzuiglans in de container met het nieuwe wasmiddel steken. Machine op gelijke wijze als voorheen bedienen

12 :DVVHQ Voordat het vaatwerk in de machine wordt ingeruimd, grove etensresten en afval verwijderen: sausresten verwijderen, aangekoekte resten losweken. Daarbij geen stalen schuursponzen gebruiken, omdat daardoor roest in de machine terecht kan komen. Vaatwerk zoals emmers, pannen, ketels, bakvormen enz. met de opening naar onder in de korf leggen. De vrije tussenruimtes kunnen met klein vaatwerk zoals opscheplepels en dergelijke worden opgevuld. Het vaatwerk niet over elkaar leggen, daar hierdoor schaduwbereiken ontstaan, die het wasresultaat verminderen. Bakplaten naar voren hellend in de korf steken. Erop letten, dat de vervuilde zijde naar onder staat. Bestek en andere kleine onderdelen in het kunststof mandje voor kleine onderdelen deponeren. Na het inruimen wordt dit mandje op de gereedschappenkorf geplaatst. Messen en andere spitse voorwerpen met de greep naar boven plaatsen. Lange scherpe voorwerpen in de korf leggen of met de hand afwassen. Lichte onderdelen van b.v. kunststof kunnen bij het wassen verschuiven of zich omdraaien. Evt. een kunststof korf over deze lichte onderdelen plaatsen. Deur soxlwhq Wasprogramma VHOHFWHUHQ Programmatoets (6) LQGUXNNHQ, wasprogramma loopt. Programmatoets (6) is blauw. Programmatoets (6) is groen: wasprogramma is beëindigd Deur RSHQHQ Korf HUXLWQHPHQ Vaatwerk XLWUXLPHQ en op zuiverheid FRQWUROHUHQ en buiten de machine aan de lucht laten opdrogen. Korfzeef regelmatig op vervuiling controleren en evt. reinigen. Korfzeef kan zonder voorafgaande tankleging worden verwijderd. Tankwater op vervuiling controleren. Evt. afvoeren en machine opnieuw vullen. In spoelpauzes deur gesloten laten, om onnodig energieverlies te vermijden en om de bewegingsvrijheid rond om de machine niet in te perken

13 9 :LVVHOHQYDQKHWQRUPDOHQDDUGHVSHFLDOHSURJUDPPD V Voor het wisselen van het normale programma naar de speciale programma s (kort programma, intensief programma of normaal programma met koudwatervoorspoeling) moet eerst het toetsenbereik met de speciale programma s worden geactiveerd. Dan worden ook de temperaturen voor tank en boiler weergegeven (echter niet tijdens het programma). Hiertoe functietoets LQGUXNNHQ. DOS & Het toetsenbereik met de speciale programma s is geactiveerd. De temperaturen voor tank en boiler worden weergegeven. Deur VOXLWHQ.RUWSURJUDPPDRILQWHQVLHISURJUDPPD Afhankelijk van vervuilingsgraad van het vaatwerk één van beide speciale programma s VHOHFWHUHQ.RUWSURJUDPPD: toets en tevens LQGUXNNHQ of,qwhqvlhisurjudp: toets en tevens LQGUXNNHQ C Voorbeeld: Bedieningspaneel tijdens een spoelgang met het geselecteerde NRUWH SURJUDPPD. Toets is blauw. C Bedieningspaneel bij programmaeinde Toets is groen. Deur RSHQHQ Korf HUXLWQHPHQ Vaatwerk XLWUXLPHQ. Deur VOXLWHQ of ander vaatwerk inruimen en wassen. Elke volgende spoelgang wordt van nu af aan met deze instelling uitgevoerd, totdat een ander programma geselecteerd of een de Plus-toets ingedrukt wordt

14 = 1RUPDDOSURJUDPPDPHWNRXGZDWHUYRRUVSRHOLQJRSWLRQHHOYHUNULMJEDDU Deze voorziening voorziet in het afspoelen van HLZLWKRXGHQGHYHUYXLOLQJYOHHVHQ EORHGUHVWHQ van vaatwerk, om stollen van het hierin zich bevindende eiwit bij het wassen met heet waswater te verhinderen. De machine kan met PDQXHOHNRXGZDWHUYRRUVSRHOLQJzijn uitgevoerd, met de keuze of koud voorgespoeld wordt of niet, of met DXWRPDWLVFKHNRXGZDWHUYRRUVSRHOLQJ die bij elke spoelgang koud voorspoelt. 0DQXHOHNRXGZDWHUYRRUVSRHOLQJ Voorwaarde voor de verdere procedure: het toetsenbereik met de speciale programma s is geactiveerd (toetsen 10, 12 en 13 zijn verlicht), het vaatwerk bevindt zich in de machine en de deur is gesloten. & Toets LQGUXNNHQ DOS Normaal programma VHOHFWHUHQ: Aan het begin van het nu startende spoelprogramma wordt het vaatwerk met koud water voorgespoeld ter aanvulling op het normale wasprogramma met heet waswater en hete schoon water-naspoeling. Elke volgende spoelgang wordt van nu af aan met deze instelling uitgevoerd, totdat een ander programma (kort of intensief) geselecteerd of een de Plus-toets ingedrukt wordt. $XWRPDWLVFKHNRXGZDWHUYRRUVSRHOLQJ Aan het begin van het programma wordt het vaatwerk steeds koud voorgespoeld. Functietoets kan niet geselecteerd worden. $DQZLM]LQJYRRUPDQXHOHZDVPLGGHOQDGRVHULQJ Erop letten, dat de wasmiddelconcentratie in het waswater bij gebruik van koudwatervoorspoeling sneller afneemt. Bij permanent gebruik van deze voorziening iets hoger nadoseren. 1DGRVHHUWDEHO bij gebruik van het Winterhalter Gastronom :DVPLGGHO3: 6FKRRQZDWHU QDVSRHOLQJ 'RVHHUKRHYHHOKHLG :LQWHUKDOWHU PDDWEHNHU *6*6 ca. 5 l/korf 110 g 3/4 *6 ca. 7,5 l/korb 165 g 1 (*)Bij sterk vervuild vaatwerk of bij b.v. zeer hard water moet met een grotere hoeveelheid wasmiddel worden gerekend. Andere wasmiddelen dienen overeenkomstig de desbetreffende gegevens op de verpakking te worden gedoseerd. n

15 9HUDQGHULQJYDQGHSURJUDPPDLQVWHOOLQJ Het veranderen van de programma-instelling voor de speciale programma s kan bij geopende of gesloten deur worden uitgevoerd. = :LVVHOHQELQQHQGHVSHFLDOHSURJUDPPD V Gewenst programma VHOHFWHUHQ (toets indrukken). Hierdoor wordt het voorheen geselecteerde programma uitgeschakeld. Deur sluiten. Programmatoets LQGUXNNHQ = :LVVHOHQYDQKHWVSHFLDOHSURJUDPPDQDDUKHWQRUPDOHSURJUDPPD Functietoets LQGUXNNHQ Het toetsenbereik met de speciale programma s is niet meer verlicht. Deur sluiten. Programmatoets LQGUXNNHQ Normale programma loopt

16 1DKHWZDVVHQ = 7DQNOHHJORRS]HOIUHLQLJLQJ Met het reinigingsprogramma wordt de binnenkant van de gereedschappenwasmachine gereinigd. Het vervuilde spoelwater wordt afgepompt. De machine schakelt na beëindiging van het reinigingsprogramma automatisch uit. Vaatwerk XLWUXLPHQkorf in de machine VFKXLYHQdeur VOXLWHQ DOS & Functietoets LQJHGUXNWKRXGHQ 2 seconden & Bedieningspaneel tijdens het reinigingsprogramma. Toets blinkt. Bedieningspaneel bij programma-einde. C Deur RSHQHQ Korfzeef en vlakzeef eruit nemen en UHLQLJHQ

17 Afvoerzeef eruit nemen en UHLQLJHQ Machine van binnen op zuiverheid inspecteren. Vuilresten evt. met een borstel verwijderen. Geen stalen schuursponzen gebruiken, daar hierdoor roest in de machine terecht kan komen. De verwijderde onderdelen na het reinigen weer WHUXJSODDWVHQ Kap open laten zodat de binnenruimte kan drogen. De buitenwanden van de gereedschappenwasmachine met schoonmaakmiddel voor roestvrijstaal schoonmaken. Wij bevelen Winterhalter Gastronom Roestvrijstaalreiniger en Winterhalter Roestvrijstaalverzorging aan. = 8LWVFKDNHOHQ Na het einde van het reinigingsprogramma is de besturing van de gereedschappenwasmachine uitgeschakeld. De machine is nog niet spanningsvrij. Afsluitkraan van de watertoevoer VOXLWHQ Door de klant geïnstalleerde hoofdschakelaar XLWVFKDNHOHQ 'HPDFKLQHLVQXVSDQQLQJVYULM

18 2QGHUKRXGHQUHLQLJLQJ Deur RSHQHQ Korfzeef en vlakzeven eruit nemen en UHLQLJHQ Sproeiarmen YHUZLMGHUHQ en sproeiers op vervuiling LQVSHFWHUHQevt.UHLQLJHQ Afvoerzeef YHUZLMGHUHQ op vervuiling LQVSHFWHUHQevt.UHLQLJHQ Vuilresten binnen in de machine b.v. met een borstel YHUZLMGHUHQ Zeef en sproeiarmen weer terugplaatsen. Toevoerzeef na de waterafsluitkraan schoon maken. De buitenwanden van de gereedschappenwasmachine met schoonmaakmiddel voor roestvrijstaal schoonmaken. Wij bevelen Winterhalter Gastronom Roestvrijstaalreiniger en Winterhalter Roestvrijstaalverzorging aan

19 = 2QWNDONHQ Machine ODWHQOHHJORSHQ. Wasmiddeltoevoer RQGHUEUHNHQaanzuiglans uit de wasmiddelcontainer nemen. Machine opnieuw YXOOHQ. 7RHYRHJHQ van het ontkalkingsmiddel volgens opgave op etiket. /HWRSGHRSJHGUXNWHYHLOLJKHLGVLQVWUXFWLHV Intensief programma 1-2 maal LQVFKDNHOHQ (circulatie max. 10 minuten). Hierdoor wordt de kalkaanslag opgelost. Machine ODWHQOHHJORSHQ. +HWRQWNDONLQJVPLGGHORQGHUJHHQHQNHOHYRRUZDDUGHPHHUGHUHXUHQLQGH PDFKLQHODWHQ Wasmiddeltoevoer weer in bedrijf stellen. Machine opnieuw vullen. Machine nog 2 maal in intensief programma laten lopen. Machine uitruimen of voor volgende spoelgang in gebruik nemen

20 6WRULQJHQ Indien het symbool voor storing verlicht is, moet de gereedschappenwasmachine worden uitgeschakeld (Aan-Uit schakelaar indrukken) Daarna volgt de aanwijzing (UU met de foutcode. Verklaringen van de storingen, zie onderstaande tabel. $DQGXLGLQJ 3UREOHHP 2RU]DDNXLWZHUNLQJ 2SORVVLQJ gereedschappen wasmachine kan niet worden ingeschakeld Wasprogramma start niet De door de klant geïnstalleerde hoofdschakelaar is niet ingeschakeld Deur niet geheel gesloten De door de klant geïnstalleerde hoofdschakelaar inschakelen. Deur geheel sluiten. Vaatwerk wordt niet schoon Cijfer 1, 11 of 12 Wasmiddel te laag gedoseerd of wasmiddelcontainer leeg Vlakzeef vervuild Sproeiers in de wasarmen verstopt Functiestoring in de waterontharder gereedschappenwasmachin e schakelt volledig uit gereedschappenwasmachin e kan niet meer worden ingeschakeld Wasmiddelcontainer bijvullen of wasmiddel na-doseren Korfzeef en vlakzeven reinigen Sproeiers reinigen Winterhalter-servicedienst bellen Winterhalter-servicedienst bellen Cijfer 5 Water-hoofdafsluitkraan gesloten gereedschappenwasmachin e functioneert maar gedeeltelijk Water-hoofdafsluitkraan openen Winterhalter-servicedienst bellen Cijfer 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 gereedschappenwasmachin e functioneert maar gedeeltelijk Winterhalter-servicedienst bellen

21 = 6WRULQJVPHOGLQJGRRUSURJUDPPDWRHWV Deze toets knippert of is URRG verlicht bij temperaturen buiten de vooraf ingestelde waarde: 3HUPDQHQWYHUOLFKW: Temperatuur in de boiler of tank ligt onder de ingestelde waarde (alleen bij het eerste opwarmen). Zodra de ingestelde waarden zijn bereikt, is de toets groen verlicht..qlsshuolfkw: De temperatuur in de boiler of tank is hoger dan 95 C. 9HUEUDQGLQJVJHYDDU: Machine onmiddellijk uitschakelen. Het symbool voor storing (3) en de foutcode (UU of (UUverschijnen. Onmiddellijk de Winterhalter-servicedienst op de hoogte stellen. De machine niet meer inschakelen. = 6WRULQJVPHOGLQJHQELMPDFKLQHVPHWVSHFLDOHXLWYRHULQJ Pieklastuitschakeling actief gereedschappenwasmachi ne functioneert maar gedeeltelijk Wachten tot de pieklastuitschakeling de machine weer geheel inschakelt. De weergave ECO verdwijnt. DOS Gebrek aan wasmiddel of naglansmiddel gereedschappenwasmachi ne functioneert maar gedeeltelijk Was- of naglansmiddel navullen Storing in de aangesloten waterontharder gereedschappenwasmachi ne functioneert maar gedeeltelijk Desbetreffende handleiding raadplegen (PLVVLHZDDUGHQ Geluids-emissiewaarden De op de werkvloer gemeten emissiewaarde conform DIN EN ISO 11202: L paeq < 70dB

*HEUXLNVDDQZLM]LQJ. :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89005832 09/99

*HEUXLNVDDQZLM]LQJ. :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89005832 09/99 ZLQ WHU K OWH U *6 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89005832 09/99 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ YRRU:LQWHUKDOWHU*DVWURQRP9DDWZDVPDFKLQH*6,QKRXGVRSJDYH

Nadere informatie

www.winterhalter.de 89007680-00/09-01

www.winterhalter.de 89007680-00/09-01 ZLQ WHU K OWHU %HWULHEVDQOHLWXQJ 2SHUDWLQJLQVWUXFWLRQV *HEUXLNVDDQZLM]LQJ *6*6 :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89007680-00/09-01

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Operating instructions Manuel d utilisation GS 202, GS 215

Gebruiksaanwijzing Operating instructions Manuel d utilisation GS 202, GS 215 win ter h lte r Gebruiksaanwijzing Operating instructions Manuel d utilisation GS 202, GS 215 Winterhalter Gastronom GmbH Postfach 1152 D-88070 Meckenbeuren Telefoon 07542/402-0 Telefax 07542/402-199 www.winterhalter.de.

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift EcoStar/FV/OR/DV

Bedieningsvoorschrift EcoStar/FV/OR/DV Universele vaatwerkspoelmachine EcoStar FV/OR/DV groep 1 1. Installatievoorschrift 2. Werking van de machine 3. Voorbereiding 4. Bediening 5. Uitzetten en reinigen 6. Verklaring van de symbolen 7. Het

Nadere informatie

Hobart AM/AMX/AUX Doorschuifvaatwasmachines

Hobart AM/AMX/AUX Doorschuifvaatwasmachines Hobart AM/AMX/AUX Doorschuifvaatwasmachines Hobart Doorschuifvaatwasmachines Dat een vaatwasmachine een schone vaat oplevert, is vanzelfsprekend. Als u echter bij een grote belasting van de machine door

Nadere informatie

Winterhalter GS 600-serie. Winterhalter gereedschappenwasmachines. Gun uzelf het beste

Winterhalter GS 600-serie. Winterhalter gereedschappenwasmachines. Gun uzelf het beste Winterhalter GS 600-serie Winterhalter gereedschappenwasmachines Gun uzelf het beste GS 600-serie Winterhalter wasmachines voor pannen, platen en gereedschappen Groot vaatwerk, grote prestaties de GS 600-serie

Nadere informatie

A Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken.

A Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken. QUICKSTRT B0R WRSCHUWING it is slechts een korte handleiding! Lees voor het gebruik of onderhoud van het apparaat de bij het apparaat gevoegde gebruiksaanwijzing. Bij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding

Installatie- en gebruikshandleiding Installatie- en gebruikshandleiding Eco, Hydro und Duo Voorlader Glazenwasmachines Voorlader Vaatwasmachines Inhoudsopgave Voor Classeq Voorlader glazenwas en vaatwasmachines Deel Titel Pagina 1 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Art-No NL Handleiding

Art-No NL Handleiding Art-No. 18141 NL Handleiding Art-No. 18142 Digitale momentsleutel Art.nr. 18141 3/8 aandrijving, 17-170 Nm Art.nr. 18142 1/2 aandrijving, 20-200 Nm Handleiding Inhoud verpakking: Momentsleutel Batterijen,

Nadere informatie

Voorlader vaatwasmachines UC serie. Gebruiksaanwijzing

Voorlader vaatwasmachines UC serie. Gebruiksaanwijzing Voorlader vaatwasmachines UC serie Gebruiksaanwijzing Korte gebruiksaanwijzing BELANGRIJK: Lees voor het eerste gebruik de uitgebreide gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Machine inschakelen

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

Glazen- en vaatwasmachines FX- / GX-serie

Glazen- en vaatwasmachines FX- / GX-serie Glazen- en vaatwasmachines FX- / GX-serie INSTALLATIE BEDIENING Serienummer 87141400 en hoger VERSIE 30.01.03 Belangrijke mededelingen Gebruiken conform de regelgeving Deze machine dient exclusief te worden

Nadere informatie

RLX HEETWATER/STOOM MODULE

RLX HEETWATER/STOOM MODULE Bravilor Bonamat RLX HEETWATER/STOOM MODULE 700.403.277 Bravilor Bonamat 12 2001 Bravilor Bonamat Pascalstraat 20 1704 RD Heerhugowaard Nederland Inhoudsopgave 1. Module 4 en 8 (heetwater/stoom).................................

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding

Installatie- en gebruikshandleiding Installatie- en gebruikshandleiding Doorschuifvaatwasmachines H 857 en H 957 Winterhalter Installatie en gebruikshandleiding Deel Titel Bladzijde(n) 1 Veiligheidsinstructies 1 2 De CLASSEQ-machine 2 3

Nadere informatie

RHIMA doorschuifmachine WD-7 GREEN

RHIMA doorschuifmachine WD-7 GREEN RHIMA doorschuifmachine WD-7 GREEN Vanaf heden is de WD-7 leverbaar met de RHIMA PRM-7 voorwasmachine, wasemcondensunit met energieterugwinning en warmtewisselaar met energieterugwinning. De RHIMA WD-7

Nadere informatie

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD F05, F15, F18 1 1 2 3 2 3 1 230V~AC 2 3 2 4 12V DC HOT OFF 4 12V 5 DC HOT OFF COLD F15 3 5 COLD F05 3 F05, F15, F18 4 5 1 1 2 230V~AC 12V DC COLD HOT 6 OFF 2 5 3 F18 F18 4 0 6 1 7 1 F18 4 F05, F15, F18

Nadere informatie

Handleiding. Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B

Handleiding. Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B Handleiding Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B Het bedieningspaneel De selectieknop U kiest hier het gewenste programma. LED-scherm Het lampje van uitgestelde start licht op om u de uitgestelde starttijd

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Amalfi Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding voor de

Nadere informatie

Gereedschappenwasmachine UX/UXL

Gereedschappenwasmachine UX/UXL Gereedschappenwasmachine UX/UXL Installatie Werking Belangrijke informatie Gebruik volgens de voorschriften Vaatwasmachines van Hobart zijn uitsluitend bestemd voor het reinigen van potten, pannen, bakplaten,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix TW 600 tapijtreiniger

GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix TW 600 tapijtreiniger GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix TW 600 tapijtreiniger Cleanfix Benelux B.V. De Scheper 255 5688 HP OIRSCHOT Telefoon: 0499 55 00 33 Internet: www.cleanfix.nl Telefax: 0499 55 00 60 E-mail: info@cleanfix.nl

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

Combi steamer Plus lijn HFED modellen. Pagina 1. Combi steamer

Combi steamer Plus lijn HFED modellen. Pagina 1. Combi steamer Plus lijn HFED modellen Installatie Pagina 1 Werking GEBRUIKERSHANDLEIDING HFED-modellen COMBI STEAMERS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. INSTALLATIE 2 1.1 WATERAANSLUITING 2 1.2 AFVOERAANSLUITING 2 1.3 ELEKTRISCHE

Nadere informatie

Overtuigend in prestatie en bedieningsgemak

Overtuigend in prestatie en bedieningsgemak Doorschuifvaatwasmachine PT-500 Overtuigend in prestatie en bedieningsgemak PT-500 PT-500 wast gewoonweg schitterend Met de PT-500 presenteert Winterhalter een nieuwe doorschuifvaatwasmachine die snel

Nadere informatie

Handleiding Hifri. Versie HiFri V1.0

Handleiding Hifri. Versie HiFri V1.0 Handleiding Hifri Versie HiFri V1.0 Inhoudsopgave Handleiding Hifri... 1 Versie HiFri... 1 Inhoudsopgave... 2 Inschakelen van de Hifri... 3 Opstartscherm :... 3 Hoofdscherm :... 4 Opwarmen van de Hifri

Nadere informatie

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini.

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini. Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Cup-a-Soup Mini. Met deze aanschaf heeft u altijd een heerlijk Cup-a-Soup moment binnen handbereik. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

www.krups.com 06 02 18

www.krups.com 06 02 18 www.krups.com 1 2 MAXI MINI MAXI MINI 3 4 5 6 stop Deutsch 4 English 7 Français 9 Nederlands 11 Español 14 Português 16 Italiano 18 Dansk 20 Norsk 22 Svenska 24 Suomi 26 λληνικ 28 T Türkçe 31 Slovensko

Nadere informatie

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE 700.403.276A Bravilor Bonamat 04 2002 Bravilor Bonamat Pascalstraat 20 1704 RD Heerhugowaard Nederland Inhoudsopgave 1. Module 3 en 7 (heetwater)........................................

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM331 Gebruiksaanwijzing NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING

Nadere informatie

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING IN ONTVANGST NEMEN VAN HET APPARAAT INLEIDING TECHNISCHE GEGEVENS PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE VAN DE TRANSPARANTE

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Business Line 200 Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Cremona Espresso Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Algemene informatie Belangrijk Inhoud van de handleiding

Nadere informatie

HUDSON REED NL ALGEMENE HANDLEIDING THERMOSTATISCHE DOUCHEPANELEN

HUDSON REED NL ALGEMENE HANDLEIDING THERMOSTATISCHE DOUCHEPANELEN HUDSON REED NL ALGEMENE HANDLEIDING THERMOSTATISCHE DOUCHEPANELEN Algemene Handleiding Hudson Reed Thermostatische Douchepanelen Titel: Algemene HandleidingThermostatische Douchepanelen Date: 1 st June

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 04.02 1 75522500 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koffiecontainer Brewer Hoofdschakelaar Schraper Filterplaathouder

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Blz. 20 REINIGING EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0.

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0. UB 64 NL 06.0.43510 Hohenstein O Spann elektrische deken Gebruiksaanwijzing...2 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Inhoud Nederlands 1. Leveringsomvang... 3 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Business Line 100 Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding

Nadere informatie

Inweekmiddel codes 00701

Inweekmiddel codes 00701 Inweekmiddel codes 00701 Onderhoud Poeder product voor het verwijderen van vervuilingen in diverse keukenmachines. Tevens geschikt als vaatwasreiniger voor het verwijderen van hardnekkige eiwit- en zetmeelresten.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig gemonteerde

Nadere informatie

Quick Reference Guide

Quick Reference Guide Quick Reference Guide Januari 2011 DR 39(S) Compacte voorlader voor het reinigen van glazen, koppen en schotels Capaciteit 30 korven per uur 1 Programma van 120 sec. Electromechanische bediening Deurbeveiligingsschakelaar:

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

DAGELIJKSE REFERENTIEGIDS

DAGELIJKSE REFERENTIEGIDS DAGELIJKSE REFERENTIEGIDS NL DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT. Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op www.whirlpool.eu/register Lees voordat u het apparaat gaat

Nadere informatie

Handleiding. New LaundryPure. goed voor uw kleding. goed voor uw gezondheid. goed voor uw beurs. goed voor het milieu. voor de

Handleiding. New LaundryPure. goed voor uw kleding. goed voor uw gezondheid. goed voor uw beurs. goed voor het milieu. voor de Handleiding voor de New LaundryPure goed voor uw kleding goed voor uw gezondheid goed voor uw beurs goed voor het milieu Lees goed deze gebruiksaanwijzing door voor de juiste aansluiting en werking. Juli

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

VAATWASSEN MET HOBART VOORLADERS

VAATWASSEN MET HOBART VOORLADERS VAATWASSEN MET HOBART VOORLADERS MODELLEN EN UITVOERINGEN FX PLUS MODEL FX topprestaties met de plus-lijn De FX voorlader geeft een fantastisch wasresultaat. Zuinig in het verbruik, duurzaam in de uitvoering

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

Inhoudsopgave. SatéJet Dispenser

Inhoudsopgave. SatéJet Dispenser Inhoudsopgave Inleiding...1 Veiligheidsinstructies...2 Technische gegevens...4 Benodigde ruimte...5 Benaming onderdelen...6 Werkingsprincipe...7 Bedieningsinstructies...8 Instellingen...10 Onderhoudsschema...11

Nadere informatie

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Gebruiksaanwijzing Elmasonic S Ultrasoonreinigingsapparaat MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Lees aandachtig de bijgevoegde handleiding en bewaar deze voor de service na verkoop. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

HD 100. 06.0.43510 Hohenstein. O Elektrische bovendeken Gebruiksanwijzing

HD 100. 06.0.43510 Hohenstein. O Elektrische bovendeken Gebruiksanwijzing HD 100 NL 06.0.43510 Hohenstein O Elektrische bovendeken Gebruiksanwijzing Inhoud 1. Leveringsomvang... 3 1.1 Beschrijving van het apparaat... 3 2. Belangrijke aanwijzingen Voor later gebruik bewaren...

Nadere informatie

A Stoel naar voren klappen. B Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken. C Klap de stoel naar achteren.

A Stoel naar voren klappen. B Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken. C Klap de stoel naar achteren. QUIKSTRT R/D 00/50 WRSHUWING Dit is slechts een korte handleiding! Lees voor het gebruik of onderhoud van het apparaat de bij het apparaat gevoegde gebruiksaanwijzing. ij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin 1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat (en onderste warmhoudplaatje) 2. Aan/uit schakelaar voor bovenste warmhoudplaatje 3. Warmhoudplaatje 4. Glazen kan, thermoskan

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 -

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 - aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010-1 - AANVULLENDE HANDLEIDING AQUA PLUS Deze handleiding is uitsluitend ter aanvulling van de handleiding van de Altech Eclips (papieren of DVD

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Bedieningspaneel 4 Verwarmingslade 4 Werking 4 Keuze van de temperatuur 5 Verwarmingstijden 5 Laadcapaciteit 6 Naar buiten trekken van de lade 7 Bedieningspaneel 1. Temperatuurknop

Nadere informatie

SANMEDI CIRCUMANI 6000+ / 6100+ / 6200+ / 6300+ GEBRUIKSAANWIJZING AFSTANDSBEDIENING. closetzitting met onderdouche, föhn en geurafzuiging

SANMEDI CIRCUMANI 6000+ / 6100+ / 6200+ / 6300+ GEBRUIKSAANWIJZING AFSTANDSBEDIENING. closetzitting met onderdouche, föhn en geurafzuiging SANMEDI CIRCUMANI 6000+ / 6100+ / 6200+ / 6300+ closetzitting met onderdouche, föhn en geurafzuiging GEBRUIKSAANWIJZING AFSTANDSBEDIENING GEBRUIK AFSTANDSBEDIENING: Voor een duidelijker overzicht worden

Nadere informatie

NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System. Gebruikershandleiding

NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System. Gebruikershandleiding NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System Gebruikershandleiding 1 INHOUD & WAARSCHUWINGEN INHOUD HOOFDSTUK: 1 INHOUD & WAARSCHUWINGEN HOOFDSTUK: 2 BASIS ONDERDELEN HOOFDSTUK: 3 VULLEN PRODUCTEN HOOFDSTUK:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20. Algemeen. Ruimtetemperatuur handmatig instellen. Automatische nachtverlaging inschakelen

Gebruikersinstructie. Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20. Algemeen. Ruimtetemperatuur handmatig instellen. Automatische nachtverlaging inschakelen 7160 1300 10/00 Zorgvuldig bewaren! Gebruikersinstructie Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20 Algemeen De kamerthermostaat Nefit ModuLine 20 is een modulerende kamerthermostaat, die voorzien is van: Een

Nadere informatie

SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS

SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS MODELLEN: ES3 ES4 ES5 ES65 Installatie- en bedieningsvoorschriften Onderhoudsinstructies Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden. 4.1.4 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Notice EO.qxp:bouilloire 1.qxp 19/09/07 15:18 Page 1 F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC AR

Notice EO.qxp:bouilloire 1.qxp 19/09/07 15:18 Page 1  F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC AR Notice 0827838 EO.qxp:bouilloire 1.qxp 19/09/07 15:18 Page 1 www.krups.com F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC AR fig. 1 fig. 2 1 2 fig. 3 fig. 4 auto 2 1 fig. 5 1 2 on fig. 6 fig. 7 fig. 8 off off on

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Eco 10. Eco 10 Castelmonte 1 of 14 Rev. 01

Eco 10. Eco 10 Castelmonte 1 of 14 Rev. 01 Eco 10 Eco 10 Castelmonte 1 of 14 Rev. 01 Inhoud opgave 1. Dagelijks gebruik... 3 2. Eerste opstart... 4 3. Bediening van de Eco 10 Pelletkachel... 4 4. De Toetsen en functies van het display... 5 8. De

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING TIMER SCHAKELAAR Sleutelschakelaar met timerfunctie 230/380V / 4 x 10 Amp - 1 x 2 AMP inschakelbaar incl. LED controle, uitvoering opbouw ASW BV 2011 Technische Handleiding Documentversie

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CULION BTC600, BTC650

Gebruiksaanwijzing CULION BTC600, BTC650 Gebruiksaanwijzing CULION BTC600, BTC650 Tel: 038-3328844 Fax: 038-3329802 Omschrijving BTC ovens zijn uitermate geschikt voor het gebruik in restaurants, cateringbedrijven, fastfood restaurants, broodjeszaken

Nadere informatie

Roetdeeltjesfilter. Handleiding 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Roetdeeltjesfilter. Handleiding 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Roetdeeltjesfilter 12.07 - Handleiding H 51098687 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Voorwoord Voor een veilig gebruik van het interne transportmiddel is kennis nodig, die u in deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Techneco Blomberg warmtepompboiler. Typen: BL 160 BL 200 BL 250 BL 300 E,V,W

Gebruikershandleiding Techneco Blomberg warmtepompboiler. Typen: BL 160 BL 200 BL 250 BL 300 E,V,W Gebruikershandleiding Techneco Blomberg warmtepompboiler Typen: BL 160 BL 200 BL 250 BL 300 E,V,W Voorwoord Geachte klant, Met de Techneco warmtepompboiler heeft u een apparaat aangeschaft, waarmee u de

Nadere informatie

Alfamix (wasmachines) Handleiding

Alfamix (wasmachines) Handleiding Hot-fill systeem voor wasmachines Montage- en gebruikershandleiding Tot 90% van het energieverbruik van een wasmachine is elektriciteit gebruikt bij het opwarmen van warm water. De Alfamix laat toe om

Nadere informatie

GLAZENWASMACHINE INSTALLATIE EN BEDIENING INSTRUCTIES. BarAid 400. Vanaf serienummer:

GLAZENWASMACHINE INSTALLATIE EN BEDIENING INSTRUCTIES. BarAid 400. Vanaf serienummer: GLAZENWASMACHINE BarAid 400 INSTALLATIE EN BEDIENING INSTRUCTIES Vanaf serienummer: 8649 1065 REV. 19.01.2009 DE 2 21618-A-01-09 INHOUD Page 1 BELANGRIJKE MEDEDELINGEN... 4 2 INSTALLATIE... 5 2.1 Opstelling...

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

GLAZEN- EN VAATWASMACHINES INSTALLATIE EN BEDIENING INSTRUCTIES. BarAid 500/800. Vanaf serienummer:

GLAZEN- EN VAATWASMACHINES INSTALLATIE EN BEDIENING INSTRUCTIES. BarAid 500/800. Vanaf serienummer: GLAZEN- EN VAATWASMACHINES BarAid 500/800 INSTALLATIE EN BEDIENING INSTRUCTIES Vanaf serienummer: 8652 0001 REV. 19.01.2009 DE 2 21617-A-01-09 CONTENT Page 1 BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN... 4 2 INSTALLATIE...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

HK 45 Cosy Hohenstein. O Verwarmingskussen Gebruiksaanwijzing

HK 45 Cosy Hohenstein. O Verwarmingskussen Gebruiksaanwijzing HK 45 Cosy NL 06.0.43510 Hohenstein O Verwarmingskussen Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Leveringsomvang... 3 1.1 Beschrijving van het apparaat... 3 2. Belangrijke aanwijzingen Voor later gebruik bewaren...

Nadere informatie

Vaatwerk- en Glazenspoelmachines. Voorlader EcoStar 430 F / 530 F Doorschuifautomaat EcoStar 545 D. Groep

Vaatwerk- en Glazenspoelmachines. Voorlader EcoStar 430 F / 530 F Doorschuifautomaat EcoStar 545 D. Groep Vaatwerk- en Glazenspoelmachines Voorlader EcoStar 430 F / 530 F Doorschuifautomaat EcoStar 545 D Groep EcoStar 430 F : Glazenspoelmachine van professionele klasse EcoStar 530 F : Het topmodel voor een

Nadere informatie

Fig.1a Fig.1b

Fig.1a Fig.1b SIET SIET 1 3 Fig.1a 4 2 1 3 5 4 2 Fig.1b Fig.2 Fig.3 Fig.4 s Fig.5 s Fig.6 Fig.7 T (min) SIET CRZ SIET CDZ T (min) 30 20 5 A SIET CRIZ s Fig.8 Fig.9 T (min) Fig.10 HR (%) 5 (!) (!) 20 90% 10 80% 5 70%

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

HD 50 O Warmtecape Warmtedeken Gebruiksaanwijzing

HD 50 O Warmtecape Warmtedeken Gebruiksaanwijzing HD 50 NL O Warmtecape Warmtedeken Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com Inhoud 1. Leveringsomvang...3 1.1 Beschrijving van het apparaat...3 2. Belangrijke

Nadere informatie

Afdichting van gas en waterlekken zonder afbraak

Afdichting van gas en waterlekken zonder afbraak 2015 Afdichting van gas en waterlekken zonder afbraak Firma ALLEGRETTI BVBA Dilbeekstraat 104 1080 Brussel Telefoon : +32(2)410.88.80. Fax : +32(2)414.81.60. Email : info@allegretti.be Website : www.allegretti.be

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker VRT 35. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker VRT 35. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing VRT 35 BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Nadere informatie

Handleiding. Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus

Handleiding. Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus Handleiding Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus Handsealmachine type Standard Plus is specifiek bestemd voor het sluiten van kunststof en aluminium schalen, die worden voorzien van een hitte bestendige

Nadere informatie

! Veiligheid De machine aan de buitenkant niet met een slang of een hogedrukreiniger

! Veiligheid De machine aan de buitenkant niet met een slang of een hogedrukreiniger Richtlijnen voor installatie en gebruik van de vaatwasmachines model AMX-E Inhoud blz. 1. Installatie... 3 2. Aansluiting... 3 3. Bediening... 4 4. Het eerste gebruik... 5 5. Instellen dosering afwasmiddel...

Nadere informatie

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Filteren (Filtering) Normale functie Het water van het zwembad wordt na het zand van de filter gepasseerd te zijn,

Nadere informatie

Hotto boilerkraan plaatsen

Hotto boilerkraan plaatsen Hotto boilerkraan plaatsen Hotto boilerkraan plaatsen Materialen Gereedschap Hotto Quadro kraan Chroom Steeksleutel Hotto Arco kraan RVS Hotto Arco kraan Chroom Hotto Quadro kraan RVS http://bit.ly/29e6suk

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G E-mail: info@dutchsolarsystems.com Website: www.dutchsolarsystems.com

H A N D L E I D I N G E-mail: info@dutchsolarsystems.com Website: www.dutchsolarsystems.com G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G E-mail: info@dutchsolarsystems.com Website: www.dutchsolarsystems.com Inhoud Gebruikershandleiding DSS Zonneboilersystemen 1 Werking 1 2 Status Regel Unit 3 3

Nadere informatie

Glazen- en vaatwasmachines. FX / GX-serie (Plus) INSTALLATIE WERKING

Glazen- en vaatwasmachines. FX / GX-serie (Plus) INSTALLATIE WERKING Glazen- en vaatwasmachines X / GX-serie (Plus) INSTALLATIE WERKING Vanaf serienr. 8652 0001 VERSIE 27.02.2007 D Belangrijke aandachtspunten: Gebruik volgens reglement: Deze machine dient uitsluitend gebruikt

Nadere informatie

INHOUD. 1. Waarschuwing 1. 2. Technische specificatie 2. 3. Benaming componenten 3. 4. Uitleg display-symbolen 4. 5. Gebruik per kopje of glas 5

INHOUD. 1. Waarschuwing 1. 2. Technische specificatie 2. 3. Benaming componenten 3. 4. Uitleg display-symbolen 4. 5. Gebruik per kopje of glas 5 INHOUD Pagina 1. Waarschuwing 1 2. Technische specificatie 2 3. Benaming componenten 3 4. Uitleg display-symbolen 4 5. Gebruik per kopje of glas 5 6. Gebruik per kan 5 7. Bijzondere functies 6 - Volume

Nadere informatie

CSD-UC SERIE Werking VERSIE 1. 20/07/2004

CSD-UC SERIE Werking VERSIE 1. 20/07/2004 CSD-UC SERIE Werking VERSIE 1. 20/07/2004 2 Gebruiksaanwijzing CSD-serie Hobart combi-steamers Inhoud Pagina INFORMATIE OVER ICONEN IN HET VENSTER 4 1. GEBRUIK VAN HET BEDIENINGSPANEEL 7 1-1 De oven aanzetten

Nadere informatie