Glazen- en vaatwasmachines FX- / GX-serie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Glazen- en vaatwasmachines FX- / GX-serie"

Transcriptie

1 Glazen- en vaatwasmachines FX- / GX-serie INSTALLATIE BEDIENING Serienummer en hoger VERSIE

2 Belangrijke mededelingen Gebruiken conform de regelgeving Deze machine dient exclusief te worden gebruikt voor het wassen van vaatwerk zoals borden, kopjes, glazen, bestek, dienbladen, enz. Niet gebruiken voor elektrisch verwarmde kook- en warmhoudapparatuur. Veiligheid Spuit de machine nooit met een slang schoon. Het "Let op"-symbool staat naast instructies die essentieel zijn voor de veilige bediening van de machine. Lees deze passages s.v.p. zeer grondig door. Aansprakelijkheid Installaties en reparaties die niet door goedgekeurde monteurs worden uitgevoerd, het gebruik van niet-oorspronkelijke reserveonderdelen en technische wijzigingen aan de machine kunnen van invloed zijn op de in de standaard verkoopvoorwaarden vermelde garantie. Het geluidsniveau van de machine is 70 db (A) De in deze gebruikshandleiding omschreven machine heeft de volgende aansluitspanningen: 400 V / 50 Hz / 3 Ph / N / PE of 230 V / 50 Hz / 1 Ph / N / PE 2

3 Installatie en gebruiksaanwijzing voor modellen in de FX- / GX-serie Inhoud Pagina 1 Installatie Aansluitingen Aansluiting doseerpomp afwasmiddel Bedieningspaneel Eerste gebruik Instellingen Ingebruikname Uitschakelen en reinigen van de machine Zout bijvullen in de ontharder Temperaturen bekijken Storingen Vorstpreventie Onderhoud Probleemoplossing

4 1 Installatie 1.1 Locatie De machine kan direct tegen de muur worden geplaatst. Zet de machine waterpas door aan de voeten te draaien. Verdeel het gewicht van de machine gelijk over alle voeten. 2 Aansluitingen 2.1 Aansluiting elektriciteit Moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd monteur conform de nationale en plaatselijke codes. De stroomtoevoer moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje. Zie voor aanpassing aan een alternatieve stroomtoevoer het bedradingsschema. De respectievelijke schema s bevinden zich naast de aansluitklem. De smeltveiligheid en de kabeldwarsdoorsnede moeten voldoen aan de vereisten. Er moet een afbreekinrichting aanwezig zijn om het voedingssnoer aan te sluiten (isolatieschakelaar of toegankelijke contactstop). Conform EN moet het apparaat worden aangesloten op een equipotentiale geleider. De koppelschroef ( ) bevindt zich naast de kabelingang. 2.2 Aansluiting water De machine moet op drinkbaar water worden aangesloten. Voor water met een zeer hoog mineralengehalte wordt aangeraden het water te behandelen. A Machines zonder ontharder of aanvullend programma voor koud naspoelen Sluit de machine aan op zacht en indien mogelijk warm water (4 o Clark = 0,534 mmol/l, max. 60 o C). Waterdruk 0,5 10 bar. Belangrijk: de waterdruk mag niet lager zijn dan 0,5 bar. Indien de waterdruk boven 10 bar is: zorg voor reduceerventiel bij de bron. Sluit de wartelmoer "A" (19mm) van de wateraanvoerslang aan op het afsluitventiel op de locatie. Maak geen knik in de aanvoerslang en knip de slang niet af. Gebruik voor een eventuele verlenging een geschikte drukslang. 4

5 A Machines met ontharder of aanvullend programma voor koud naspoelen Machines met ontharder: Sluit de machine indien mogelijk aan op warm water (max. 60 o C). Waterdruk 0,5 10 bar. Belangrijk: de waterdruk mag niet lager zijn dan 0,5 bar. Machines met programma voor koud naspoelen: Sluit de machine aan op zacht (4 o Clark = 0,534 mmol/l) en koud water. Waterdruk 0,5 10 bar. Belangrijk: de waterdruk mag niet lager zijn dan 0,5 bar. Indien de waterdruk boven 10 bar is: zorg voor reduceerventiel bij de bron. Sluit de wartelmoer "A" (19mm) van de wateraanvoerslang aan op het afsluitventiel op de locatie. Maak geen knik in de aanvoerslang en knip de slang niet af. max. 1 m 2.3 Aansluiting afvoer De aansluiting tussen de machine en de afvoer op de locatie mag niet hoger zijn dan één meter. Maak geen knik in de afvoerslang. 3 Aansluiting doseerpomp afwasmiddel Is er geen afwasmiddeldoseerpomp besteld, sluit de externe doseerpomp dan aan zoals hieronder omschreven. Moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd monteur conform de lokale en nationale codes. Zorg ervoor dat de tank leeg is. Zet de hoofdschakelaar uit of haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder het onderste voorpaneel. Verwijder de plastic beschermkap. Draai de koppelschroeven op de montageplaat los en zet de plaat opzij. 5

6 Draai de koppelschroeven van de aftapklep los, maak de slangbeugels los, ontkoppel de elektrische aansluitingen en verwijder de klep. A Draai de wartelmoer bij de doseerinlaat (A) van de waspomp los en verwijder de vervangingsslang. Sluit een slang (PVC / 6 mm buiten Ø x 4 mm binnen Ø) aan tussen de drukzijde van de doseerpomp en de doseerinlaat (A) van de waspomp. Sluit de plug (B) van de bedradingshuls aan op de doseerpomp (max. 100 VA). B Plaats de aftapklep terug, sluit de slangen aan, zet de slangbeugels vast, sluit de elektrische aansluitingen aan en schroef de klep en het steunstuk aan. Bevestig de montageplaat, draai de schroeven vast. Controleer of de contacten vastzitten en draai zonodig vast. Plaats de kunststof beschermkap terug. Plaats het voorpaneel terug, zet de hoofdschakelaar op de locatie aan of steek de stekker in het stopcontact. Zie hoofdstuk 6.1 voor de instelling van de doseerpomp. 6

7 4 Bedieningspaneel ➀ ➁ ➂ ➃ Machine AAN/UIT (tijdens gebruik verlicht) Knop Start Knop Afvoeren Knop Programma Met deze knop zet u de machine aan. In noodgevallen (bijv. een storing) kunt u de machine onmiddellijk zonder afvoercyclus uitzetten door nogmaals op deze knop te drukken. Na het uitschakelen is de machine niet spanningsvrij! Met deze knop start u de wascyclus. De knop licht op om de modus van de machine aan te geven: ROOD = vullen en verwarmen van machine begint GROEN = machine is gereed voor gebruik BLAUW = geselecteerde programma loopt Door deze knop twee seconden ingedrukt te houden, start het afvoer- en zelfreinigingsprogramma. Na afloop van het programma schakelt de machine automatisch uit. Na het uitschakelen is de machine niet spanningsvrij! Met deze knop is het mogelijk een keuze te maken uit verschillende vooraf ingestelde programma s, afhankelijk van het model en de apparatuur. Het programmanummer (bijv. P02) verschijnt op de temperatuurindicator Naspoelen ➅. ➄ Temperatuurindicator Wassen (o C) Geeft alleen informatie weer op verzoek (zie hoofdstuk 10). ➅ Temperatuurindicator Naspoelen (o C) Geeft alleen informatie weer op verzoek (zie hoofdstuk 10). ➆ Zout bijvullen Geeft aan dat er regeneratiezout moet worden toegevoegd. (Alleen bij ingebouwde ontharder.) ➇ Service-indicator Geeft een storing in de machine aan. 7

8 5 Eerste gebruik 5.1 Naspoelmiddel Open de klep van de naspoelmiddelhouder (indien aanwezig) door op de onderkant van de klep te duwen. Haal de dop van de houder en vul de houder met naspoelmiddel. Indien geen naspoelmiddelhouder ingebouwd: Plaats de zuigslang (blauw) in het voorraadvat met naspoelmiddel. 5.2 Afwasmiddel (alleen optioneel) Gebruik in de ingebouwde afwasmiddelpomp geen zuurhoudende afwasmiddelen! (De ph-waarde moet hoger zijn dan 7.) Plaats de zuigslang (wit) in de afwasmiddelhouder. Gebruik uitsluitend afwas- en naspoelmiddel voor industrieel gebruik. Lees de veiligheidsvoorschriften en -instructies van de fabrikant goed door! 5.3 Ontharder (alleen optioneel) De machine wordt afgeleverd zonder zout. Voor het eerste gebruik moet de ontharder worden gevuld met zout en water. Open de deur. Schroef de deksel van de ontharder en vul de ontharder met twee kilo zoutkorrels (gebruik geen zouttabletten). Vul de ontharder met water. Reinig de sluiting en rand van de deksel zorgvuldig voordat u de ontharder sluit. Sluit de ontharder en draai de deksel goed vast. 5.4 Vullen van de naspoelboiler en voordosering Open de afsluitklep. Zet de hoofdschakelaar aan of steek de stekker in het stopcontact. Druk op AAN/UIT ➀. De knop is nu verlicht. Op de temperatuurindicator Naspoelen ➅ verschijnt "bof" en het lampje knippert. Vul de naspoel-boiler zoals hieronder omschreven. Druk nogmaals op AAN/UIT ➀ om de machine uit te zetten. Open de deur en druk tegelijkertijd op Programma ➃ en Afvoeren ➂ totdat de temperatuurindicator Naspoelen ➅ wederom "bof" aangeeft. Druk op Start ➁. Op de temperatuurindicator Wassen ➄ verschijnt "001". Wacht totdat de indicator "000" aangeeft. Sluit de deur. De machine schakelt uit en is nu gereed voor gebruik. 8

9 6 Instellingen Uitsluitend met uitgeschakelde machine. Open de deur en druk tegelijkertijd op Programma ➃ en Afvoeren ➂ totdat de temperatuurindicator Naspoelen ➅ "bof" aangeeft. Indien er gedurende de volgende tien seconden geen knop wordt ingedrukt, schakelt de indicator uit en worden de nieuwe instellingen opgeslagen. 6.1 Aanpassing van de hoeveelheid afwasmiddel Druk nogmaals op Programma ➃. De temperatuurindicator Naspoelen ➅ geeft aan: "CH1" = aanpassing van de hoeveelheid afwasmiddel. De temperatuurindicator Wassen ➄ geeft bijvoorbeeld aan: "-10" = vooraf aangepaste waarde van de doseertijd = 10 sec. Pas de doseertijd voor het afwasmiddel aan door herhaaldelijk op Start ➁ te drukken totdat de indicator Wassen ➄ de gewenste waarde (0-50 sec. 0,8-40 g) aangeeft. (Aanpassing moet worden gedaan volgens aanbevelingen van de chemicaliënleverancier.) 6.2 Aanpassing van de hoeveelheid naspoelmiddel Druk nogmaals op Programma ➃. De temperatuurindicator Naspoelen ➅ geeft aan: "CH2" = aanpassing van de hoeveelheid naspoelmiddel. De temperatuurindicator Wassen ➄ geeft bijvoorbeeld aan: "-12" = vooraf aangepaste waarde van de doseertijd = 12 sec. Pas de doseertijd voor het naspoelmiddel aan door herhaaldelijk op Start ➁ te drukken totdat de indicator Wassen ➄ de gewenste waarde (0-50 sec. 0,1-5,4 g) aangeeft. (Aanpassing moet worden gedaan volgens aanbevelingen van de chemicaliënleverancier.) 6.3 Aanpassing van de hardheid van het water (Uitsluitend met optionele ontharder.) Pas de ontharder als volgt aan op de plaatselijke hardheid van het water (vraag na bij het plaatselijke waterschap): Druk nogmaals op Programma ➃. De temperatuurindicator Naspoelen ➅ geeft aan: "H02"= aanpassing van de ontharder (indien ingebouwd). Druk net zo vaak op Start ➁ totdat de temperatuurindicator Naspoelen ➅ de gewenste waarde (H01-H03)aangeeft. H01 = tot 12 o eh / H02 = 13 tot 25 o eh / H03 = 26 tot 37 o eh waterhardheid (eh = Clark). 9

10 6.4 Vullen van de zuigslang met afwasmiddel Vul de zuigslang tussen de injector en de houder als volgt met afwasmiddel: Sluit de deur. De temperatuurindicator Naspoelen ➅ geeft aan: "SF1" = vullen van zuigslang afwasmiddel. Vul de zuigslang met afwasmiddel door gedurende één minuut de Start-knop ➁ ingedrukt te houden. 6.5 Vullen van de zuigslang met naspoelmiddel Vul de zuigslang tussen de injector en de houder als volgt met naspoelmiddel: Druk nogmaals op Programma ➃. De temperatuurindicator Naspoelen ➅ geeft aan: "SF2"= vullen van zuigslang met naspoelmiddel. Houd de Start-knop ➁ ongeveer drie minuten ingedrukt. Maakt u gebruik van een externe houder met een langere zuigslang, houd de Start-knop dan ongeveer zes minuten ingedrukt. 7 Ingebruikname 7.1 Voorbereiding Controleer of de was- en naspoelarmen, filters en zeven juist zijn geplaatst. Open de afsluitklep, zet de hoofdschakelaar aan of steek de stekker in het stopcontact. Controleer of er voldoende afwas- en naspoelmiddel in de houders aanwezig is. Sluit de deur en druk op AAN ➀. De tank wordt gevuld. De Start-knop ➁ is tijdens de vul- en verwarmingscyclus rood verlicht. De machine is gereed om met het wasprogramma te beginnen zodra de Start-knop groen licht geeft. 10

11 Plaats glazen en kopjes met de opening naar beneden in het rek. Verwijder grove voedselresten voordat u borden in het rek plaatst. Spoel vette voedselresten af. 7.2 In werking stellen Plaats het rek in de machine en sluit de deur. Druk op Start ➁. Tijdens de afwascyclus is de Start-knop blauw verlicht. Zodra de Start-knop op groen springt, is het afwasprogramma voltooid. Open de deur en verwijder het rek. Laat het vaatwerk gedurende één minuut drogen (uitwasemen). Programma selecteren: De machine loopt automatisch met een gemiddelde cyclustijd. Indien nodig kunt u een korter of langer programma selecteren. Om het huidige programma te bekijken, drukt u voordat u het afwasprogramma start op Programma ➃. U kunt het wasprogramma wijzigen door nogmaals op Programma te drukken. P 01 = glazen P 02 = normaal vervuild vaatwerk P 03 = vaatwerk met gedroogde voedselresten Het geselecteerde programma blijft in gebruik totdat de machine wordt uitgeschakeld. 11

12 8 Uitschakelen en reinigen van de machine 8.1 Uitschakelen Sluit de deur en houd gedurende twee seconden de knop Afvoeren ➂ ingedrukt. LET OP: De machine laat de tank leeglopen en reinigt de binnenkant van de wastank automatisch met warm water. Verwijder de overige grove voedselresten handmatig. Zodra de knop Afvoeren ➂ uitgaat: Zet de hoofdschakelaar op de locatie uit of trek de stekker uit het stopcontact en sluit de aftapklep op de locatie! 8.2 Reinigen (dagelijks) Open de deur, verwijder de filters en reinig deze. Spoel de fijne filter door. Plaats de filters terug. Laat de deur open staan ten behoeve van de ventilatie. A B 8.3 Reinigen (wekelijks) Verwijder de was- en naspoelarmen en spoel deze door. Gebruik de zijkant van de fijne filter (B) als moersleutel om de zeskantschroef los te draaien (A) door deze tegen de richting van de klok in te draaien. 12

13 9 Zout bijvullen in de ontharder (alleen optioneel) Zodra de indicator Zout bijvullen ➆ knippert, moet de ontharder worden gevuld met regeneratiezout. Wacht totdat het wasprogramma is afgelopen. Open de deur. Schroef de deksel van de ontharder en vul de ontharder met twee kilo zoutkorrels (gebruik geen zouttabletten). Reinig de sluiting en rand van de deksel zorgvuldig voordat u de ontharder sluit. Draai de deksel vast. De indicator Zout bijvullen ➆ gaat na enige minuten uit. 10 Temperaturen bekijken Druk op de knop Programma ➃ en houd deze drie seconden ingedrukt totdat de temperatuurindicators Wassen ➄ en Naspoelen ➅ de feitelijke temperaturen ( o C) aangeven. De indicators gaan na tien seconden nadat u de Programmaknop ➃ heeft losgelaten uit. Permanente temperatuurweergave kan op verzoek door de servicemonteur worden geactiveerd. DOS 11 Storingen De Service-indicator ➇ licht op en op de temperatuurindicator Naspoelen ➅ verschijnt een code, bijv. "AL" = afvoerstoring. De volgende storingen kunnen zich voordoen (geef de foutcode door aan het HOBART servicekantoor): CODE MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING FIL Afsluitklep is gesloten. Open de afsluitklep op de locatie en zet machine weer aan. Vulklep of vulsysteem defect. Bel de HOBART klantenservice. AL Afvoerslang geblokkeerd. Reinig de afvoerslang en start de afvoercyclus opnieuw. Afvoersysteem defect. Bel de HOBART klantenservice. UL Afvoerslang geblokkeerd. Reinig de afvoerslang en start de afvoercyclus opnieuw. Vulsysteem of afvoersysteem defect. Bel de HOBART klantenservice. F01 Temperatuursonde "naspoel-boiler" defect. Bel de HOBART klantenservice. F02 Temperatuursonde "tank" defect. Bel de HOBART klantenservice. HEI Verwarming naspoel-boiler defect. Misschien beperkt programma mogelijk. Bel de HOBART klantenservice. 13

14 12 Vorstpreventie Bij vorst of indien de machine langere tijd niet wordt gebruikt (bijv. bij seizoensgebonden gebruik) moet de machine volledig worden geleegd. Dit moet worden uitgevoerd door de HOBART klantenservice. Neem hiervoor contact op met uw plaatselijke HOBART kantoor. Opnieuw instellen voor gebruik: Open de deur en druk tegelijkertijd op Programma ➃ en Afvoeren ➂ totdat de temperatuurindicator Naspoelen ➅ wederom "bof" aangeeft. Druk op Start ➁. Op de temperatuurindicator Wassen ➄ verschijnt "001". Wacht totdat de indicator "000" aangeeft. Sluit de deur. De machine schakelt uit en is nu gereed voor gebruik. 13 Onderhoud Voor een probleemloos werkende machine raden wij u aan een onderhoudscontract af te sluiten met uw plaatselijke HOBART servicekantoor. 14 Probleemoplossing TYPE STORING MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING Slecht wasresultaat Vaatwerk is niet schoon. Wasarmen stijf (moeten eenvoudig Verwijder de wasarmen en maak ze grondig met de hand te draaien zijn). schoon. Controleer of wateruitlaat van de machine naar de armen vrij is. Sproeiers van wasarmen zijn verstopt Verwijder de wasarmen, verwijder de reinigings- (visuele controle). kap en spoel ze goed af totdat het vuil is verwijderd. Plaats ze op de juiste manier terug. Sproeiers van naspoelarmen zijn Verwijder de naspoelarmen en ontkalk ze in een verstopt (mogelijk door kalkaanslag). aparte bak. Concentratie afwasmiddel te laag Controleer de ingestelde afwasmiddelconcentratie. of te hoog. Zie ook punt 6.1 van de gebruiksaanwijzing. Grove filter vervuild. Verwijder, leeg en reinig de filter. Fijne filter vervuild of verstopt door Verwijder de fijne filter. Indien zwaar vervuild: kalkaanslag. weken in een azijnoplossing en vervolgens grondig reinigen totdat de poriën open staan. Reinig de filter dagelijks (zie gebruiksaanwijzing). Verkeerd programma geselecteerd Selecteer programma met langere wascyclus. voor zwaar vervuild vaatwerk. 14

15 Probleemoplossing ART DER STÖRUNG MÖGLICHE URSACHEN ABHILFE Slecht wasresultaat Vaatwerk of glazen Concentratie naspoelmiddel te laag. Verhoog de concentratie (zie gebruiksaanwijzing). drogen niet goed. Vaatwerk is nog vet. 1. Concentratie afwasmiddel te laag: verhogen (zie gebruiksaanwijzing). 2. Controleer of juiste afwasmiddel wordt gebruikt. Zo niet, kies sterker middel. 3. Voer vervuild water af en vul de machine opnieuw. Controleer hoe vooraf wordt geschrapt. Rek is niet geschikt voor type Gebruik de juiste rekken om een hellende stand vaatwerk (hellend). te creëren waardoor water uit openingen kan wegvloeien. Vaatwerk blijft na afloop van het Haal het vaatwerk uit de machine zodra de cyclus programma te lang in de machine. is voltooid zodat het kan drogen. Vaatwerk of glazen zijn Concentratie naspoelmiddel te hoog. Verlaag de hoeveelheid (zie aanwijzingen). gestreept en gevlekt. Hard water of hoog mineralengehalte. Controleer de waterkwaliteit. Vraag na bij het plaatselijke waterschap. Aangeraden waarden: Ideale hardheid is 4 o Clark. Ideaal geleidend vermogen is max. 150 µs/cm voor glazen en max. 400 µs/cm voor vaatwerk. Rek is niet geschikt voor type Gebruik de juiste rekken om een hellende stand vaatwerk (hellend). te creëren waardoor water uit openingen kan wegvloeien. Onvoldoende concentratie naspoel- Verhoog hoeveelheid naspoelmiddel (zie middel veroorzaakt vlekken. gebruiksaanwijzing). Machine met ontharder: Verkeerd type zout gebruikt. Gebruik uitsluitend zoutkorrels. Overige problemen Glazen zijn geheel of Oppervlak van glazen is ruw en Dit wordt niet veroorzaakt door een storing in de gedeeltelijk troebel. poreus, dit wordt glascorrosie machine. Vervang door nieuwe glazen. genoemd. Glazen breken. Verkeerde rekken voor glazen of Gebruik de juiste rekken. vaatwerk worden gebruikt. Machine stopt plotseling Machine is aangesloten op "maximale Sluit de machine afzonderlijk aan (bel elektricien). tijdens het wasprogramma. voeding", waardoor de energieverbruiker op een gegeven punt wordt uitgeschakeld, of de machine is aan een andere energieverbruiker gekoppeld. Zekering op de locatie gesprongen. Controleer de zekeringen op de locatie. Indien er gedurende zes uur geen knop wordt ingedrukt, schakelt de machine automatisch uit zonder het water af te voeren. Start de machine opnieuw aan zoals hieronder omschreven: Druk op AAN/UIT ➀. Druk op Afvoeren ➂ en wacht totdat de machine is geleegd en wordt uitgeschakeld. Start de machine opnieuw op zoals omschreven in hoofdstuk 7. 15

16 Aangezien HOBART continu werkt aan verbetering van de producten mogen specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.

GLAZENWASMACHINE INSTALLATIE EN BEDIENING INSTRUCTIES. BarAid 400. Vanaf serienummer:

GLAZENWASMACHINE INSTALLATIE EN BEDIENING INSTRUCTIES. BarAid 400. Vanaf serienummer: GLAZENWASMACHINE BarAid 400 INSTALLATIE EN BEDIENING INSTRUCTIES Vanaf serienummer: 8649 1065 REV. 19.01.2009 DE 2 21618-A-01-09 INHOUD Page 1 BELANGRIJKE MEDEDELINGEN... 4 2 INSTALLATIE... 5 2.1 Opstelling...

Nadere informatie

Gereedschappenwasmachine UX/UXL

Gereedschappenwasmachine UX/UXL Gereedschappenwasmachine UX/UXL Installatie Werking Belangrijke informatie Gebruik volgens de voorschriften Vaatwasmachines van Hobart zijn uitsluitend bestemd voor het reinigen van potten, pannen, bakplaten,

Nadere informatie

GLAZEN- EN VAATWASMACHINES INSTALLATIE EN BEDIENING INSTRUCTIES. BarAid 500/800. Vanaf serienummer:

GLAZEN- EN VAATWASMACHINES INSTALLATIE EN BEDIENING INSTRUCTIES. BarAid 500/800. Vanaf serienummer: GLAZEN- EN VAATWASMACHINES BarAid 500/800 INSTALLATIE EN BEDIENING INSTRUCTIES Vanaf serienummer: 8652 0001 REV. 19.01.2009 DE 2 21617-A-01-09 CONTENT Page 1 BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN... 4 2 INSTALLATIE...

Nadere informatie

GC-SERIE. Vanaf serienummer:

GC-SERIE. Vanaf serienummer: Glazenwasmachines GC-SERIE Installatie- en gebruikershandleiding Vanaf serienummer: 8649 4001 VERSIE 26.06.2009 DE Inhoud Pagina 1 Belangrijke opmerkingen... 4 2 Installatie... 5 2.1 Opstelling... 5 2.2

Nadere informatie

DOORSCHUIF VAATWASMACHINE. BarAid 900. Vanaf serie nummer: REV. 10.11.2008

DOORSCHUIF VAATWASMACHINE. BarAid 900. Vanaf serie nummer: REV. 10.11.2008 DOORSCHUI VAATWASMACHINE BarAid 900 Installatie en bediening instructies Vanaf serie nummer: 8658 0001 REV. 10.11.2008 DE 2 AG-21508-A-06-07 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 BElangrijke mededelingen... 4 2 Installatie...

Nadere informatie

DOORSCHUIF VAATWASMACHINES

DOORSCHUIF VAATWASMACHINES DOORSCHUI VAATWASMACHINES ECOMAX 602 / 612 INSTALLATIE BEDIENING Vanaf serienummer: 8657 1001 Vertaling van origineel VERSIE MEI 2010 DE 2 21604-A-10-08 INHOUD Pagina 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 4 2 INSTALLATIE...

Nadere informatie

Model GX-60 en GX-60S. Glazen- en vaatwasmachine

Model GX-60 en GX-60S. Glazen- en vaatwasmachine Model GX-60 en GX-60S Glazen- en vaatwasmachine INSTRUCTIES VOOR HET INSTALLEREN EN HET IN WERKING STELLEN VAN DE GX-60 en GX-60 S AFWASMACHINES INHOUD 1. Installatie...3 2. Aansluitingen...3 3. Bediening...4

Nadere informatie

GLAZEN- EN VAATWASMACHINES ECOMAX

GLAZEN- EN VAATWASMACHINES ECOMAX GLAZEN- EN VAATWASMACHINES ECOMAX 402/502 (vertaling van origineel) INSTALLATIE BEDIENING Vanaf serienummer: 8663 0001 VERSIE 09-04-10 DE 221724-B-04-10 INHOUD Pagina 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 4 2 INSTALLATIE...

Nadere informatie

Krattenwasmachine Model FUX-Compact

Krattenwasmachine Model FUX-Compact Krattenwasmachine Model FUX-Compact INSTALLATIE BEDIENING VERSIE 07/04/03 Inhoud Installatie en gebruiksaanwijzing voor model FUX Pagina 1 Montage... 3 2 Aansluiting elektriciteit... 4 3 Aansluiting water...

Nadere informatie

Combi steamer Plus lijn HFED modellen. Pagina 1. Combi steamer

Combi steamer Plus lijn HFED modellen. Pagina 1. Combi steamer Plus lijn HFED modellen Installatie Pagina 1 Werking GEBRUIKERSHANDLEIDING HFED-modellen COMBI STEAMERS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. INSTALLATIE 2 1.1 WATERAANSLUITING 2 1.2 AFVOERAANSLUITING 2 1.3 ELEKTRISCHE

Nadere informatie

*HEUXLNVDDQZLM]LQJ. :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89005832 09/99

*HEUXLNVDDQZLM]LQJ. :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89005832 09/99 ZLQ WHU K OWH U *6 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89005832 09/99 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ YRRU:LQWHUKDOWHU*DVWURQRP9DDWZDVPDFKLQH*6,QKRXGVRSJDYH

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

! Veiligheid De machine aan de buitenkant niet met een slang of een hogedrukreiniger

! Veiligheid De machine aan de buitenkant niet met een slang of een hogedrukreiniger Richtlijnen voor installatie en gebruik van de vaatwasmachines model AMX-E Inhoud blz. 1. Installatie... 3 2. Aansluiting... 3 3. Bediening... 4 4. Het eerste gebruik... 5 5. Instellen dosering afwasmiddel...

Nadere informatie

Hobart AM/AMX/AUX Doorschuifvaatwasmachines

Hobart AM/AMX/AUX Doorschuifvaatwasmachines Hobart AM/AMX/AUX Doorschuifvaatwasmachines Hobart Doorschuifvaatwasmachines Dat een vaatwasmachine een schone vaat oplevert, is vanzelfsprekend. Als u echter bij een grote belasting van de machine door

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

[INSTALLATIE HANDLEIDING]

[INSTALLATIE HANDLEIDING] [INSTALLATIE HANDLEIDING] o Aquacombi @ info@aquacombi.nl W www.aquacombi.nl T 088 98 99 100 1 VOORDAT U BEGINT WATERDRUK De voorgeschreven werkingsdruk ligt tussen 1,5 en 6 bar. Bij stromend water, mag

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Beknopte handleiding Lees de aanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. A B C D E F G H c I L M N A. Elektronische bedieningsgroep B. Vriesvak (als de

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Bedieningspaneel 4 Verwarmingslade 4 Werking 4 Keuze van de temperatuur 5 Verwarmingstijden 5 Laadcapaciteit 6 Naar buiten trekken van de lade 7 Bedieningspaneel 1. Temperatuurknop

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift EcoStar/FV/OR/DV

Bedieningsvoorschrift EcoStar/FV/OR/DV Universele vaatwerkspoelmachine EcoStar FV/OR/DV groep 1 1. Installatievoorschrift 2. Werking van de machine 3. Voorbereiding 4. Bediening 5. Uitzetten en reinigen 6. Verklaring van de symbolen 7. Het

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Beknopte handleiding Lees de aanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. A B C D E F G H I L M A. Elektronische bedieningsgroep B. Vriesvak (als de koelkast

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Waterontharder VT1000. Gebruikers handleiding

Waterontharder VT1000. Gebruikers handleiding Waterontharder VT1000 Gebruikers handleiding Pagina 2 van 16 VT1000 rev1 Inhoudsopgave. Pagina 1. Belangrijke informatie. 4. 2. Algemeen. 5. 3. Installatie 6. 3.1. Inhoud levering 6. 3.2. Installeren 7.

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing EcoAir 60 Gebruiksaanwijzing Technische specificaties. Algemeen Netspanning: 230V/50Hz Ampère: 16 Wattage: 3000 Afmeting: 515x975x40mm (BxHxD) Gewicht leeg: 42 kg Pompen Aantal: 2x (douche- en afvalwater)

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing INDUSTRIELE ONTVOCHTIGER. Model:ED 0850E. Wij bedanken u voor het aanschaffen van ons product.

Gebruiksaanwijzing INDUSTRIELE ONTVOCHTIGER. Model:ED 0850E. Wij bedanken u voor het aanschaffen van ons product. Gebruiksaanwijzing INDUSTRIELE ONTVOCHTIGER Model:ED 0850E Wij bedanken u voor het aanschaffen van ons product. Gelieve de volgende informatie nauwkeurig te lezen voordat u dit apparaat gebruikt. WWW.EURODRY.NL

Nadere informatie

Alfamix (wasmachines) Handleiding

Alfamix (wasmachines) Handleiding Hot-fill systeem voor wasmachines Montage- en gebruikershandleiding Tot 90% van het energieverbruik van een wasmachine is elektriciteit gebruikt bij het opwarmen van warm water. De Alfamix laat toe om

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7686/90 Gebruiksaanwijzing HD7692, HD7690, HD7686 2 1 48 Nederlands Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7 Montageinstructies Veiligheid afwasautomaat 4 Vereisten installatie 5 Instructies installatie 7 Veiligheid afwasautomaat De veiligheid van uzelf en van andere personen is erg belangrijk. We hebben een

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

CSD-UC SERIE Werking VERSIE 1. 20/07/2004

CSD-UC SERIE Werking VERSIE 1. 20/07/2004 CSD-UC SERIE Werking VERSIE 1. 20/07/2004 2 Gebruiksaanwijzing CSD-serie Hobart combi-steamers Inhoud Pagina INFORMATIE OVER ICONEN IN HET VENSTER 4 1. GEBRUIK VAN HET BEDIENINGSPANEEL 7 1-1 De oven aanzetten

Nadere informatie

TRUCK COFFEE MAKER. User s manual. Check our website www.quintezz.com for more languages

TRUCK COFFEE MAKER. User s manual. Check our website www.quintezz.com for more languages TRUCK COFFEE MAKER User s manual GB FR D E Check our website www.quintezz.com for more languages IEIDING Geachte klant, U hebt gekozen voor de aankoop van een QUINTEZZ Truck koffiezetapparaat. Wij willen

Nadere informatie

Mod:FABY-2. Production code: FABY-2

Mod:FABY-2. Production code: FABY-2 11/2008 Mod:FABY-2 Production code: FABY-2 Handleiding met instructies Voordat u met de machine gaat werken, moet deze handleiding met aandacht gelezen worden. Het veronachtzamen van de aanwijzingen die

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING IN ONTVANGST NEMEN VAN HET APPARAAT INLEIDING TECHNISCHE GEGEVENS PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE VAN DE TRANSPARANTE

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Inductie Kookplaten IET1R IETD2R IETW2R IED1R IEDD2R

Inductie Kookplaten IET1R IETD2R IETW2R IED1R IEDD2R Inductie Kookplaten IET1R IETD2R IETW2R IED1R IEDD2R Installatie Werking Installatie- en gebruikershandleiding VOOR HOBART INDUCTIEKOOKPLATEN Inhoud Pagina INSTALLATIE 1.1 Installatie 3 1.2 Afmetingen

Nadere informatie

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk.

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

INSTALLATIE, INGEBRUIKNAME, GEBRUIK, ONDERHOUD.

INSTALLATIE, INGEBRUIKNAME, GEBRUIK, ONDERHOUD. WATERONTHARDERS INSTALLATIE, INGEBRUIKNAME, GEBRUIK, ONDERHOUD. AS 105 AS 145 AS 175 AS 205 Geachte klant, Hartelijk dank voor het vertrouwen in de AmySoft waterontharder. Met AmySoft heeft u gekozen voor

Nadere informatie

Afzuigkap. Gebruiksaanwijzing. Model EMV602

Afzuigkap. Gebruiksaanwijzing. Model EMV602 Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Model EMV602 Inhoudsopgave pagina Technische gegevens 3 Beschrijving apparaat 4 Installatie 5 Installatie 6 Installatie opmerkingen 7 Veiligheidsvoorschriften en adviezen 8

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RTW100

Gebruiksaanwijzing RTW100 Gebruiksaanwijzing RTW100 Inhoudsopgave Technische gegevens Beschrijving apparaat Elektrische aansluiting Installatie en adviezen Beschrijving bedieningspaneel De eerste keer Adviezen Storingen en mogelijke

Nadere informatie

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Gebruiksaanwijzing Elmasonic S Ultrasoonreinigingsapparaat MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Lees aandachtig de bijgevoegde handleiding en bewaar deze voor de service na verkoop. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3.

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Lees voordat u de afwasmachine gebruikt eerst de installatieen onderhoudsinstructies aandachtig door! 1. OVERZICHT. Tabel 1.1.

Lees voordat u de afwasmachine gebruikt eerst de installatieen onderhoudsinstructies aandachtig door! 1. OVERZICHT. Tabel 1.1. NL GSXK 5020 Lees voordat u de afwasmachine gebruikt eerst de installatieen onderhoudsinstructies aandachtig door! 1. OVERZICHT Programmatoets Druk (meerdere malen) op de toets tot het lampje van het gewenste

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Centraal stofzuigsysteem DUO 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Gebruik altijd een Allaway microfiber stofzak voor de DUO. 9 6 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Allaway centrale

Nadere informatie

Doet u dit niet, dan is het risico: heet vet uit de slang over u, of een ander, heen.

Doet u dit niet, dan is het risico: heet vet uit de slang over u, of een ander, heen. Handleiding BS 505 Let op! U werkt met heet vet. Let dus erg goed op met wat u doet. Draag veiligheidskleding bij vetfiltreren. Laat u niet afleiden en... werk volgens gebruiksaanwijzing. Wees voorzichtig!

Nadere informatie

RHIMA FX Bandmachines

RHIMA FX Bandmachines RHIMA FX Bandmachines De RHIMA FX bandvaatwasmachines zijn geheel vervaardigd van roestvrijstaal, d.w.z. frame, tanks, waspijpen, wasarmen, filters, etc. De wastanks zijn zelfs vervaardigd van het hoogwaardige

Nadere informatie

Afzuigkap. Gebruiksaanwijzing Model EMV604

Afzuigkap. Gebruiksaanwijzing Model EMV604 Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Model EMV604 NL Inhoudsopgave pagina Technische gegevens 3 Beschrijving apparaat 4 Installatie 5 Installatie 6 Installatie opmerkingen 7 Veiligheidsvoorschriften en adviezen

Nadere informatie

(zie rechts voor een beschrijving van de extra functies)

(zie rechts voor een beschrijving van de extra functies) Beknopte handleiding Tabel LEES DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING EN DE MONTAGE-INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT! NL -1- PROGRAMMAKEUZE- TOETS Druk (meerdere malen)

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 810 E.S.E.

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 810 E.S.E. GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 810 E.S.E. Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren

Nadere informatie

15kg mouleer- en tempereermachine. Handleiding

15kg mouleer- en tempereermachine. Handleiding Mol d Art b.v.b.a. A2 Industriepark 16 B-3290 Diest-Webbekom België Tel.: ++32 (0) 13 33 41 77 Fax.: ++32 (0) 13 33 47 04 e-mail: website: info@moldart.be www.moldart.be 15kg mouleer- en tempereermachine

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

Notice EO.qxp:bouilloire 1.qxp 19/09/07 15:18 Page 1 F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC AR

Notice EO.qxp:bouilloire 1.qxp 19/09/07 15:18 Page 1  F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC AR Notice 0827838 EO.qxp:bouilloire 1.qxp 19/09/07 15:18 Page 1 www.krups.com F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC AR fig. 1 fig. 2 1 2 fig. 3 fig. 4 auto 2 1 fig. 5 1 2 on fig. 6 fig. 7 fig. 8 off off on

Nadere informatie

Aqua Laser Stoomreiniger (art.nr. 808.378)

Aqua Laser Stoomreiniger (art.nr. 808.378) Gebruiksaanwijzing Aqua Laser Stoomreiniger (art.nr. 808.378) Lees voor het gebruik van de Aqua Laser stoomreiniger de veiligheidsvoorschriften goed door. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bij het gebruik

Nadere informatie

Handleiding. New LaundryPure. goed voor uw kleding. goed voor uw gezondheid. goed voor uw beurs. goed voor het milieu. voor de

Handleiding. New LaundryPure. goed voor uw kleding. goed voor uw gezondheid. goed voor uw beurs. goed voor het milieu. voor de Handleiding voor de New LaundryPure goed voor uw kleding goed voor uw gezondheid goed voor uw beurs goed voor het milieu Lees goed deze gebruiksaanwijzing door voor de juiste aansluiting en werking. Juli

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding

Installatie- en gebruikshandleiding Installatie- en gebruikshandleiding Doorschuifvaatwasmachines H 857 en H 957 Winterhalter Installatie en gebruikshandleiding Deel Titel Bladzijde(n) 1 Veiligheidsinstructies 1 2 De CLASSEQ-machine 2 3

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie BEDIENINGSELEMENTEN 1. Temperatuurregeling. Afzonderlijk instelbaar voor de bestuurder en de passagier voorin. 2. Programma voor maximaal ontdooien. 3. Luchtverdeling. In de geselecteerde

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE 700.403.276A Bravilor Bonamat 04 2002 Bravilor Bonamat Pascalstraat 20 1704 RD Heerhugowaard Nederland Inhoudsopgave 1. Module 3 en 7 (heetwater)........................................

Nadere informatie

Lucht bevat altijd een zekere hoeveelheid water, in de vorm van waterdamp. Hierdoor

Lucht bevat altijd een zekere hoeveelheid water, in de vorm van waterdamp. Hierdoor Enkele opmerkingen over vochtigheid Lucht bevat altijd een zekere hoeveelheid water, in de vorm van waterdamp. Hierdoor wordt de vochtigheidsgraad van een omgeving bepaald. De hoeveelheid waterdamp bevat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing KA 3482

Gebruiksaanwijzing KA 3482 Gebruiksaanwijzing KA 3482 Gebruiksaanwijzing Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 1 GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 2 INHOUD 1. REGISTRATIE SERIENUMMERS 2. INLEIDING 3. BESCHRIJVING VAN DE STAPELAAR 4. WERKING VAN DE STAPELAAR 5. INSTALLEREN VAN DE STAPELAAR 6. GEBRUIKEN VAN

Nadere informatie

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING MINI-WASMACHINE Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING Uitpakken: Deze mini-wasmachine is volledig geassembleerd verzonden en met de bedieningshandleiding. Inspecteer het product na het uit de doos te

Nadere informatie

3D-printerpen 2016 versie Handleiding

3D-printerpen 2016 versie Handleiding 3D-printerpen 2016 versie Handleiding Gefeliciteerd! U bent nu in het bezit van de nieuwste generatie 3D-printerpen. Hiermee heeft u het creëren van unieke 3D-tekeningen, miniaturen en accessoires zelf

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 3000 & 3002

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 3000 & 3002 GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 3000 & 3002 Hartelijk gefeliciteerd met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het raadzaam dat

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. De ideale temperatuur voor de conservering van levensmiddelen is al van te voren ingesteld in de fabriek. Als het geluidsalarm wordt ingeschakeld,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20 Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL HEETWATERAPPARAAT HWA 20 1 HWA 20 2 3 5 4 4 Fig. 1 GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het

Nadere informatie

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O nl Smoke Alarm Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Graphics 4 2 Inleiding 6 3 Montage 7 4 Onderhoud 9 5 Technische specificaties 10 6 Klantenservice 12 Bosch Sicherheitssysteme

Nadere informatie

INHOUD. 1. Waarschuwing 1. 2. Technische specificatie 2. 3. Benaming componenten 3. 4. Uitleg display-symbolen 4. 5. Gebruik per kopje of glas 5

INHOUD. 1. Waarschuwing 1. 2. Technische specificatie 2. 3. Benaming componenten 3. 4. Uitleg display-symbolen 4. 5. Gebruik per kopje of glas 5 INHOUD Pagina 1. Waarschuwing 1 2. Technische specificatie 2 3. Benaming componenten 3 4. Uitleg display-symbolen 4 5. Gebruik per kopje of glas 5 6. Gebruik per kan 5 7. Bijzondere functies 6 - Volume

Nadere informatie

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin 1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat (en onderste warmhoudplaatje) 2. Aan/uit schakelaar voor bovenste warmhoudplaatje 3. Warmhoudplaatje 4. Glazen kan, thermoskan

Nadere informatie

(zie rechts voor een beschrijving van de extra functies)

(zie rechts voor een beschrijving van de extra functies) Beknopte handleiding Tabel PROGRAMMAKEUZETOETS Druk (meerdere malen) op de toets Programma s tot het lampje van het gewenste programma gaat branden (zie Programmatabel hieronder). TOETS STARTEN/HERVATTEN

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ascaso Dream

GEBRUIKSAANWIJZING Ascaso Dream GEBRUIKSAANWIJZING Ascaso Dream Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Innova espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het raadzaam

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC INHOUDSOPGAVE GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER

HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER Inhoud INSTALLATIE... 2 GEVOELIGHEIDSDETECTIE... 3 HUISDIERMODUS... 4 TESTEN... 5 WANNEER IS DE BEWEGINGSMELDER ACTIEF?... 6 LED AAN/UIT SELECTIE... 6 DETECTIEPATROON... 6 VEELGESTELDE

Nadere informatie

(zie rechts voor een beschrijving van de extra functies)

(zie rechts voor een beschrijving van de extra functies) Beknopte handleiding Tabel LEES DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING EN DE MONTAGE-INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT! (zie rechts voor een beschrijving van de extra functies)

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Bij sommige modellen kan een geluidsalarm worden ingeschakeld. Dit betekent dat er een temperatuuralarm is afgegaan: houd de knop voor het

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini.

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini. Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Cup-a-Soup Mini. Met deze aanschaf heeft u altijd een heerlijk Cup-a-Soup moment binnen handbereik. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Convectie oven Voor banketbakkers En bakkerijen. Model REP 044S

Gebruikershandleiding. Convectie oven Voor banketbakkers En bakkerijen. Model REP 044S Gebruikershandleiding Convectie oven Voor banketbakkers En bakkerijen Model REP 044S 1 Versie S Elektronica met 99 programma s, met automatische 4-programma volgorde - programma management toets met 4

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding

Installatie- en gebruikshandleiding Installatie- en gebruikshandleiding Eco, Hydro und Duo Voorlader Glazenwasmachines Voorlader Vaatwasmachines Inhoudsopgave Voor Classeq Voorlader glazenwas en vaatwasmachines Deel Titel Pagina 1 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Installatie- en gebruikershandleiding Solo toiletlift

Installatie- en gebruikershandleiding Solo toiletlift Voor installatie: Controleer het product Neem direct contact op met uw leverancier indien blijkt dat de Solo toiletlift beschadigd is tijdens het transport. Controleer de inhoud van de doos - Solo toiletlift

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE 1 Introductie 2 Het display De Thallo is een mechanische wandventilator verkrijgbaar in twee uitvoeringen: Thallo Basic en Thallo Plus. De Thallo Basic werkt

Nadere informatie

Algemene informatie. Tips: Voor uw veiligheid:

Algemene informatie. Tips: Voor uw veiligheid: Tips: - Gaat u de tuin ruim water geven, schuif de by-pass kraan dan dicht, vergeet niet om na het sproeien deze weer open te schuiven. - Twijfelt u of de ontharder het wel doet, kijk dan of er op uw thee

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

TECNOLUX CH90EL. Gebruiksaanwijzing

TECNOLUX CH90EL. Gebruiksaanwijzing TECNOLUX CH90EL Gebruiksaanwijzing GEBRUIKERSHANDLEIDING CH-60E-L CH-90E-L Lees aandachtig deze handleiding alvorens de dampkap in gebruik te nemen Lees en bewaar deze instructies goed INSTRUCTIES, GEBRUIK

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie