*HEUXLNVDDQZLM]LQJ. :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH /99

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*HEUXLNVDDQZLM]LQJ. :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89005832 09/99"

Transcriptie

1 ZLQ WHU K OWH U *6 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH /99

2

3 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ YRRU:LQWHUKDOWHU*DVWURQRP9DDWZDVPDFKLQH*6,QKRXGVRSJDYH bladzijde 1 Toepassingen Plaatsen en eerste opstarten Veiligheidsinstructies Bedienings- en controle-elementen Het functioneren van de vaatwasmachine Voorbereiden voor het wassen... 4 Zeepdosering Wassen... 6 Waspauze Na het wassen Onderhoud en reiniging... 9 Ontkalken Storingen Emissiewaarden EG-conformiteitsverklaring /99

4

5 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ YRRU:LQWHUKDOWHU*DVWURQRP9DDWZDVPDFKLQH*6 De gebruiksaanwijzing behoort altijd binnen handbereik van de vaatwasmachine te liggen. Het niet in acht nemen van dit teken kan personen in gevaar brengen. Het niet in acht nemen van dit teken kan tot schade aan de vaatwasmachine leiden. Dit teken verbiedt het gebruik van hogedrukreinigers of stoomstraalapparaten. Dit teken wijst op aanbevelingen of bijzonderheden. 7RHSDVVLQJHQ De :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP9DDWZDVPDFKLQH*6mag alleen voor reiniging van serviesgoed uit gastronomische en aanverwante bedrijven worden gebruikt. Bij verandering van de constructie of ander gebruik van de vaatwasmachine, die zonder schriftelijke toestemming van de firma Winterhalter Gastronom GmbH worden uitgevoerd, vervalt de garantie en aansprakelijkheid op het produkt. Indien, door het niet in acht nemen van in deze handleiding vermelde aanwijzingen, een schade aan de vaatwasmachine optreedt, vervalt de aanspraak op garantie van Winterhalter Gastronom GmbH. 3ODDWVHQHQHHUVWHRSVWDUWHQ Het opstellen van de vaatwasmachine en het aansluiten aan de door de klant geïnstalleerde aan- en afvoerleidingen overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een erkende installateur aan de hand van de Installatiehandleiding voor Winterhalter Gastronom Glazen-, vaatwas- en besteknaspoelmachines laten uitvoeren. Hoofdzekeringen en hoofdschakelaar dienen door de klant te worden geïnstalleerd. Na het voorgeschreven aansluiten aan de door de klant geïnstalleerde verzorgingsleidingen, contact opnemen met de voor de locatie verantwoordelijke Winterhalter-vertegenwoordiging. Het eerste opstarten (het zogenaamde inwassen) en de instructies voor de bediening van de vaatwasmachine worden door de Winterhalter-servicedienst uitgevoerd. Gelieve de In bedrijfstellingsvoorschrift voor Winterhalter Gastronom vaatwas- en apparatenspoelmachines te gebruiken

6 9HLOLJKHLGVLQVWUXFWLHV De vaatwasmachine alleen in gebruik nemen na het lezen en begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Over de bediening en werkwijze van de vaatwasmachine dient u zich persoonlijk door de Winterhalter-servicedienst te laten instrueren. Vaatwasmachine alleen gebruiken zoals in de gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Bij gevaar en storing de vaatwasmachine onmiddellijk uitschakelen. De door de klant geïnstalleerde hoofdschakelaar uitschakelen. Pas daarna is de vaatwasmachine spanningsvrij. Geen machine-afdekking of machinedeel openen, indien daarvoor gereedschap nodig is. Werkzaamheden aan de elektrische installatie uitsluitend door specialisten laten uitvoeren. Allereerst de vaatwasmachine van het stroomnet afsluiten. Het water in de vaatwasmachine is geen drinkwater. Bij storingen, waarvan de oorzaak niet bij de door de klant geïnstalleerde water- of stroomverzorging ligt, de Winterhalter-servicedienst op de hoogte stellen. Bij storingen, waarvan de oorzaak niet bekend is, vaatwasmachine niet opnieuw inschakelen totdat de storingsoorzaak bekend is. Indien noodzakelijk, Winterhalter-servicedienst op de hoogte stellen. Alleen zeep en glansspoelmiddelen gebruiken, die voor industriële vaatwasmachines geschikt zijn. Wij bevelen de door Winterhalter Gastronom ontwikkelde produkten aan. Deze zijn speciaal op Winterhalter Gastronom vaatwasmachines afgestemd. Alle aangegeven hoeveelheden zijn gebaseerd op Winterhalter Gastronom produkten. Op verpakkingen vermelde gevarenaanwijzingen opvolgen. Bij de dagelijkse reiniging erop letten, dat in het binnenwerk van de vaatwasmachine geen ijzeren deeltjes achterblijven. Dit kan roesten veroorzaken. De roestdeeltjes kunnen van niet-roestvrij spoelgoed, van reinigingshulpstukken, van beschadigde draadkorven of van niet-roestvrije toevoerleidingen afkomstig zijn. De kap tot het volgende gebruik geopend laten, zodat de de binnenkant kan opdrogen. Dit is voor een duurzame corrosiebescherming ook bij edelstaal van belang. De vaatwasmachine tegen vorst beschermen. Watertransporterende systemen kunnen door bevriezing worden beschadigd. Geen hand-afwasmiddel gebruiken. Dit leidt tot een sterke schuimontwikkeling in de vaatwasmachine

7 'HYDDWZDVPDFKLQHLVVWUDDOZDWHUEHVWHQGLJ9DQEXLWHQHFKWHUQLHWPHW HHQKRJHGUXNRIVWRRPVWUDDOUHLQLJHUDIVSXLWHQ De noodzakelijke door de klant te installeren FI-aardlekschakelaar overeenkomstig de voorschriften regelmatig door het bedienen van de testknop op het functioneren controleren. Naast de dagelijkse reiniging, bevelen wij aan, de vaatwasmachine minstens tweemaal per jaar door een Winterhalter-servicemonteur te laten inspecteren. %HGLHQLQJVHQFRQWUROHHOHPHQWHQ $DQ8LWVFKDNHODDU Aan/Uit-schakelaar LQGUXNNHQ: spoelmachine wordt ingeschakeld. Controlelampje van de Aan/Uit-schakelaar is verlicht. Aan/Uit-schakelaar LQGUXNNHQ: spoelmachine wordt uitgeschakeld. Controlelampje in de Aan/Uit-schakelaar is niet verlicht. &RQWUROHODPSMHIXQFWLRQHHUWDOOHHQPHWJHYXOGHWDQN Controlelampje is verlicht: opwarmfase van de tank. Controlelampje is niet verlicht: opwarmfase beëindigd. &RQWUROHODPSMHSURJUDPPD Controlelampje is verlicht: spoelprogramma loopt. Controlelampje is niet verlicht: spoelprogramma beëindigd. 237,21(/(8,792(5,1* 'UXNVFKDNHODDUYRRUGHDIYRHUSRPS Schakelaar LQGUXNNHQ: afvoerpomp pompt tankwater weg (schakelaar is verlicht). Schakelaar XLWVFKDNHOHQ: afvoerpomp buiten bedrijf (schakelaar is niet verlicht). +HWIXQFWLRQHUHQYDQGHYDDWZDVPDFKLQH Na het inschakelen verwarmt de vaatwasmachine het water in de boiler. Tijdens deze opwarmfase wordt de tank stootsgewijs met water gevuld en tegelijkertijd verwarmd. Het controlelampje voor de temperatuur licht op na het vullen van de tank totdat de vooraf ingestelde temperatuur is bereikt. Daarna gaat het controlelampje uit en is steeds weer verlicht tijdens de opwarmfases van de tank. Wanneer de tank geheel is gevuld, wordt een spoelgang opgestart om aan te duiden dat de machine bedrijfsklaar is. De vaatwasmachine is voorzien van een automatische kapstart. Bij het sluiten van de kap moet met een lichte druk de startstand worden bereikt. Het spoelprogramma begint, zodra de kap wordt gesloten. De voorraadcontainer voor het glansspoelmiddel wordt apart van de vaatwasmachine opgesteld. De dosering voor het glansspoelmiddel wordt door de vaatwasmachine automatisch geregeld

8 9RRUEHUHLGHQYRRUKHWZDVVHQ Afsluitkraan van de wateraanvoer RSHQHQ De door de klant geïnstalleerde hoofdschakelaar LQVFKDNHOHQ Aanwezige hoeveelheid in de glansspoelmiddelcontainer en de zeepcontainer (alleen bij automatische zeepdosering) FRQWUROHUHQ Lege containers vervangen of navullen. Veiligheidsinstructies op de verpakking opvolgen. Standpijp met een lichte draaibeweging in de spoeltank plaatsen. &RQWUROHUHQ, of de afvoerzeef, pompzeef, korfzeef en vlakzeef op hun plaats liggen. Geen serviesgoed in de machine plaatsen. Kap VOXLWHQ

9 Spoelmachine inschakelen: Aan/Uit-schakelaar LQGUXNNHQ: spoelmachine wordt ingeschakeld. Controlelampje in de Aan/Uit-schakelaar is verlicht. Tank wordt door de boiler gevuld en verwarmd. Wanneer de tank geheel is gevuld, wordt een spoelgang opgestart om aan te duiden dat de machine bedrijfsklaar is. Controlelampje is verlicht: opwarmfase. Controlelampje is niet verlicht: opwarmfase beëindigd. = =HHSGRVHULQJ Wanneer de vaatwasmachine van een extern zeep-doseersysteem is voorzien, vervallen de handelingen voor een manuele zeepdosering. In dit geval regelt de vaatwasmachine de zeepdosering automatisch. De daarbij behorende gebruiksaanwijzing opvolgen. 0DQXHOH]HHSYRRUGRVHULQJ Zeeppoeder met beker op vlakzeef doseren. Dosering: ca. 120 gr. Wij bevelen Winterhalter Gastronom zeeppoeder aan. Daarbij de aanbevolen dosering hanteren. Veiligheidsinstructies op de zeepverpakking opvolgen. Kap sluiten, spoelprogramma start

10 Controlelampje is verlicht: spoelprogramma loopt. Controlelampje is niet verlicht: spoelprogramma beëindigd. 0DQXHOH]HHSQDGRVHULQJ De manuele nadosering van het zeeppoeder moet steeds na ca. 5 spoelgangen worden herhaald. Bij de nadosering 60gr. zeeppoeder in de korfzeef doseren. Aansluitend spoelprogramma starten. :DVVHQ Etensresten van serviesgoed verwijderen (evt. met sproeier voorreinigen), in korf SODDWVHQ: Borden met de bovenkant naar voren. Kopjes en glazen met de opening naar onder. Bestek in korven zetten. Met de stelen naar beneden en ongesorteerd. Kap soxlwhqhet spoelprogramma wordt automatisch gestart. Controlelampje is verlicht: spoelprogramma loopt. Controlelampje is niet verlicht: spoelprogramma beëindigd

11 Kap RSHQHQ Korf HUXLWQHPHQ Met het openen van de kap gaat het controlelampje weer aan. Het spoelprogramma staat nu op stand-by. Zodra het controlelampje na 5 sec. weer uitgaat, is het voortzetten van het programma mogelijk. Het programma start automatisch door het sluiten van de kap. Vlakzeef af en toe op vervuiling controleren en evt. reinigen. Tankwater op vervuiling controleren. Evt. afvoeren en machine opnieuw vullen. = :DVSDX]H De kap niet geheel sluiten, maar in de onderste stand laten staan, zodanig, dat het spoelprogramma niet wordt ingeschakeld

12 1DKHWZDVVHQ Kap openen en korf eruit nemen. Vlakzeven eruit nemen en reinigen. Standpijp eruit trekken, tank loopt leeg. $DQZLM]LQJ: als de spoelmachine in een speciale uitvoering voorzien is van een afvoerpomp om het tankwater af te pompen, moet na het verwijderen van de standpijp de witte schakelaar worden ingedrukt. Nogmaals indrukken beëindigt het afpompen. Binnenkant van de vaatwasmachine uitspuiten en reinigen. Controleren, of de binnenkant volledig gereinigd is. Achtergebleven verontreinigingen met een zachte borstel verwijderen. Indien noodzakelijk, binnenkant van de vaatwasmachine nogmaals uitspuiten. Bij machines met afvoerpomp controleren, of de tank geheel leeg is. Indien noodzakelijk, nogmaals de witte schakelaar indrukken. Na het legen, de schakelaar weer uitschakelen. Gedemonteerde onderdelen (standpijp, vlakzeef, pompzeef) weer terugplaatsen

13 Spoelmachine uitschakelen. Aan/Uit-schakelaar indrukken: spoelmachine wordt uitgeschakeld. Controlelampje in de Aan/Uit-schakelaar is niet verlicht. Afsluitkraan van de wateraanvoer VOXLWHQ Door de klant geïnstalleerde hoofdschakelaar XLWVFKDNHOHQ 'HPDFKLQHLVQXVSDQQLQJVYULM. Kap open laten zodat de binnenruimte kan drogen. De buitenwanden van de vaatwasmachine met schoonmaakmiddel voor edelstaal schoonmaken. Wij bevelen Winterhalter Gastronom Edelstaalreiniger en Winterhalter Edelstaalverzorging aan. 2QGHUKRXGHQUHLQLJLQJ Kap RSHQHQ Vlakzeef demonteren en UHLQLJHQ Pompzeef demonteren en UHLQLJHQ Sproeiarmen demonteren en sproeiers op vervuiling FRQWUROHUHQ

14 Gedemonteerde onderdelen weer terugplaatsen. De buitenwanden van de vaatwasmachine met schoonmaakmiddel voor edelstaal schoonmaken. Wij bevelen Winterhalter Gastronom Edelstaalreiniger en Winterhalter Edelstaalverzorging aan. = 2QWNDONHQ Machine leeg laten lopen. Zeeptoevoer RQGHUEUHNHQAanzuigpijp uit de zeepcontainer verwijderen. Machine opnieuw YXOOHQ. Ontkalkingsmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant toevoegen. 'HYHUPHOGHYHLOLJKHLGVLQVWUXFWLHVRSYROJHQ Lange wasprogramma 3-5 maal LQVFKDNHOHQ (circulatie max. 10 minuten). Hierdoor wordt de kalkaanslag opgelost. Machine leeg laten lopen. Het ontkalkingsmiddel onder JHHQHQNHOHYRRUZDDUGH voor meerdere uren in de machine laten. Zeeptoevoer weer in bedrijf stellen. Machine opnieuw vullen. Machine nog 3-5 maal het lange wasprogramma laten doorlopen. Machine leeg maken of voor volgende spoelgang in gebruik nemen

15 6WRULQJHQ 3UREOHHP 2RU]DDNXLWZHUNLQJ 2SORVVLQJ Vaatwasmachine kan niet worden ingeschakeld De door de klant geïnstalleerde hoofdschakelaar is niet ingeschakeld De door de klant geïnstalleerde hoofdschakelaar inschakelen. Vaatwasmachine wordt niet gevuld Spoelprogramma start niet Spoelgoed wordt niet schoon Afsluitkraan gesloten Bij machines met afvoerpomp: witte schakelaar is ingedrukt en verlicht. Kap niet geheel gesloten Programma niet op stand-by Zeep te laat gedoseerd of zeepcontainer leeg Vlakzeef vervuild Sproeiers in de wasarmen verstopt Functiestoring in de waterzuivering Afsluitkraan openen Schakelaar indrukken. Controlelampje moet uitgaan. Kap geheel sluiten. Kap nogmaals kort openen, totdat het witte controlelampje uitgaat. Zeepcontainer navullen of zeep nadoseren Vlakzeef reinigen Sproeiers reinigen Winterhalter-servicedienst bellen (PLVVLHZDDUGHQ Geluids-emissiewaarden De waarden zijn op de werkvloer gemeten. (DIN EN ISO 11202)

*6*6*6 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ. :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89007109-00/01-01

*6*6*6 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ. :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89007109-00/01-01 ZLQ WHU K OWH U *6*6*6 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89007109-00/01-01 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ YRRU:LQWHUKDOWHU*DVWURQRPJHUHHGVFKDSSHQZDVPDFKLQHV*6*6*6,QKRXGVRSJDYH

Nadere informatie

www.winterhalter.de 89007680-00/09-01

www.winterhalter.de 89007680-00/09-01 ZLQ WHU K OWHU %HWULHEVDQOHLWXQJ 2SHUDWLQJLQVWUXFWLRQV *HEUXLNVDDQZLM]LQJ *6*6 :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89007680-00/09-01

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Operating instructions Manuel d utilisation GS 202, GS 215

Gebruiksaanwijzing Operating instructions Manuel d utilisation GS 202, GS 215 win ter h lte r Gebruiksaanwijzing Operating instructions Manuel d utilisation GS 202, GS 215 Winterhalter Gastronom GmbH Postfach 1152 D-88070 Meckenbeuren Telefoon 07542/402-0 Telefax 07542/402-199 www.winterhalter.de.

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift EcoStar/FV/OR/DV

Bedieningsvoorschrift EcoStar/FV/OR/DV Universele vaatwerkspoelmachine EcoStar FV/OR/DV groep 1 1. Installatievoorschrift 2. Werking van de machine 3. Voorbereiding 4. Bediening 5. Uitzetten en reinigen 6. Verklaring van de symbolen 7. Het

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Bedieningspaneel 4 Verwarmingslade 4 Werking 4 Keuze van de temperatuur 5 Verwarmingstijden 5 Laadcapaciteit 6 Naar buiten trekken van de lade 7 Bedieningspaneel 1. Temperatuurknop

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding

Installatie- en gebruikshandleiding Installatie- en gebruikshandleiding Eco, Hydro und Duo Voorlader Glazenwasmachines Voorlader Vaatwasmachines Inhoudsopgave Voor Classeq Voorlader glazenwas en vaatwasmachines Deel Titel Pagina 1 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Business Line 200 Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding

Installatie- en gebruikshandleiding Installatie- en gebruikshandleiding Doorschuifvaatwasmachines H 857 en H 957 Winterhalter Installatie en gebruikshandleiding Deel Titel Bladzijde(n) 1 Veiligheidsinstructies 1 2 De CLASSEQ-machine 2 3

Nadere informatie

! Veiligheid De machine aan de buitenkant niet met een slang of een hogedrukreiniger

! Veiligheid De machine aan de buitenkant niet met een slang of een hogedrukreiniger Richtlijnen voor installatie en gebruik van de vaatwasmachines model AMX-E Inhoud blz. 1. Installatie... 3 2. Aansluiting... 3 3. Bediening... 4 4. Het eerste gebruik... 5 5. Instellen dosering afwasmiddel...

Nadere informatie

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada 1. Beschrijving van het apparaat 1. AAN / UIT-schakelaar 2. Controlelampje 3. Koffie/heetwater schakelaar 4. Temperatuur controlelampje 5. Stoomschakelaar

Nadere informatie

www.krups.com 06 02 18

www.krups.com 06 02 18 www.krups.com 1 2 MAXI MINI MAXI MINI 3 4 5 6 stop Deutsch 4 English 7 Français 9 Nederlands 11 Español 14 Português 16 Italiano 18 Dansk 20 Norsk 22 Svenska 24 Suomi 26 λληνικ 28 T Türkçe 31 Slovensko

Nadere informatie

Hobart AM/AMX/AUX Doorschuifvaatwasmachines

Hobart AM/AMX/AUX Doorschuifvaatwasmachines Hobart AM/AMX/AUX Doorschuifvaatwasmachines Hobart Doorschuifvaatwasmachines Dat een vaatwasmachine een schone vaat oplevert, is vanzelfsprekend. Als u echter bij een grote belasting van de machine door

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de kokend water kraan JBA25L

Installatiehandleiding voor de kokend water kraan JBA25L Installatiehandleiding voor de kokend water kraan JBA25L Hartelijk dank voor uw aanschaf van dit Deense kwaliteitsproduct. Het doel van deze handleiding is tweeledig. Een: basisaanwijzingen en aanbevelingen

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Business Line 100 Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding

Nadere informatie

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Gebruiksaanwijzing Elmasonic S Ultrasoonreinigingsapparaat MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Lees aandachtig de bijgevoegde handleiding en bewaar deze voor de service na verkoop. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Notice EO.qxp:bouilloire 1.qxp 19/09/07 15:18 Page 1 F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC AR

Notice EO.qxp:bouilloire 1.qxp 19/09/07 15:18 Page 1  F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC AR Notice 0827838 EO.qxp:bouilloire 1.qxp 19/09/07 15:18 Page 1 www.krups.com F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC AR fig. 1 fig. 2 1 2 fig. 3 fig. 4 auto 2 1 fig. 5 1 2 on fig. 6 fig. 7 fig. 8 off off on

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix TW 600 tapijtreiniger

GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix TW 600 tapijtreiniger GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix TW 600 tapijtreiniger Cleanfix Benelux B.V. De Scheper 255 5688 HP OIRSCHOT Telefoon: 0499 55 00 33 Internet: www.cleanfix.nl Telefax: 0499 55 00 60 E-mail: info@cleanfix.nl

Nadere informatie

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini.

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini. Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Cup-a-Soup Mini. Met deze aanschaf heeft u altijd een heerlijk Cup-a-Soup moment binnen handbereik. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Voorspoelmachine WD-PRM 6 & WD-PRM 7. Onderhoudshandboek

Voorspoelmachine WD-PRM 6 & WD-PRM 7. Onderhoudshandboek Voorspoelmachine WD-PRM 6 & WD-PRM 7 (vertaling van de originele documentatie) Onderhoudshandboek S/N: Geldig vanaf: 01. 01. 2011 Rev.: 2.0 WD-PRM 6 & WD-PRM 7 Rev. 1. Veiligheidsinstructies... 1 1.1

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. SatéJet Dispenser

Inhoudsopgave. SatéJet Dispenser Inhoudsopgave Inleiding...1 Veiligheidsinstructies...2 Technische gegevens...4 Benodigde ruimte...5 Benaming onderdelen...6 Werkingsprincipe...7 Bedieningsinstructies...8 Instellingen...10 Onderhoudsschema...11

Nadere informatie

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank!

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank! voor klanten GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE Hartelijk dank! U hebt gekozen voor een kwaliteitsproduct van de firma LEINER. Lees deze handleiding a.u.b zorgvuldig door, zodat u lang plezier kunt beleven

Nadere informatie

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015 Installatie & Onderhoudsinstructies 1 10-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen.

Nadere informatie

NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System. Gebruikershandleiding

NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System. Gebruikershandleiding NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System Gebruikershandleiding 1 INHOUD & WAARSCHUWINGEN INHOUD HOOFDSTUK: 1 INHOUD & WAARSCHUWINGEN HOOFDSTUK: 2 BASIS ONDERDELEN HOOFDSTUK: 3 VULLEN PRODUCTEN HOOFDSTUK:

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 04.02 1 75522500 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koffiecontainer Brewer Hoofdschakelaar Schraper Filterplaathouder

Nadere informatie

Voorlader vaatwasmachines UC serie. Gebruiksaanwijzing

Voorlader vaatwasmachines UC serie. Gebruiksaanwijzing Voorlader vaatwasmachines UC serie Gebruiksaanwijzing Korte gebruiksaanwijzing BELANGRIJK: Lees voor het eerste gebruik de uitgebreide gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Machine inschakelen

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Amalfi Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding voor de

Nadere informatie

GLAZEN- EN VAATWASMACHINES INSTALLATIE EN BEDIENING INSTRUCTIES. BarAid 500/800. Vanaf serienummer:

GLAZEN- EN VAATWASMACHINES INSTALLATIE EN BEDIENING INSTRUCTIES. BarAid 500/800. Vanaf serienummer: GLAZEN- EN VAATWASMACHINES BarAid 500/800 INSTALLATIE EN BEDIENING INSTRUCTIES Vanaf serienummer: 8652 0001 REV. 19.01.2009 DE 2 21617-A-01-09 CONTENT Page 1 BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN... 4 2 INSTALLATIE...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789 Gebruikershandleiding Maart 2010 Artikelnummer 19789 Serienummer : Registratienummer : Telefoonnummer service : Leverancier : Inhoudsopgave Inleiding...4 Veiligheidsinstructies...5 Specificaties...7 Beschrijving

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Cremona Espresso Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Algemene informatie Belangrijk Inhoud van de handleiding

Nadere informatie

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE 700.403.276A Bravilor Bonamat 04 2002 Bravilor Bonamat Pascalstraat 20 1704 RD Heerhugowaard Nederland Inhoudsopgave 1. Module 3 en 7 (heetwater)........................................

Nadere informatie

Glazen- en vaatwasmachines FX- / GX-serie

Glazen- en vaatwasmachines FX- / GX-serie Glazen- en vaatwasmachines FX- / GX-serie INSTALLATIE BEDIENING Serienummer 87141400 en hoger VERSIE 30.01.03 Belangrijke mededelingen Gebruiken conform de regelgeving Deze machine dient exclusief te worden

Nadere informatie

Model GX-60 en GX-60S. Glazen- en vaatwasmachine

Model GX-60 en GX-60S. Glazen- en vaatwasmachine Model GX-60 en GX-60S Glazen- en vaatwasmachine INSTRUCTIES VOOR HET INSTALLEREN EN HET IN WERKING STELLEN VAN DE GX-60 en GX-60 S AFWASMACHINES INHOUD 1. Installatie...3 2. Aansluitingen...3 3. Bediening...4

Nadere informatie

Overtuigend in prestatie en bedieningsgemak

Overtuigend in prestatie en bedieningsgemak Doorschuifvaatwasmachine PT-500 Overtuigend in prestatie en bedieningsgemak PT-500 PT-500 wast gewoonweg schitterend Met de PT-500 presenteert Winterhalter een nieuwe doorschuifvaatwasmachine die snel

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20 Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL HEETWATERAPPARAAT HWA 20 1 HWA 20 2 3 5 4 4 Fig. 1 GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het

Nadere informatie

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin 1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat (en onderste warmhoudplaatje) 2. Aan/uit schakelaar voor bovenste warmhoudplaatje 3. Warmhoudplaatje 4. Glazen kan, thermoskan

Nadere informatie

1. Schakelaar aan/uit, PID controler 11. Manometer

1. Schakelaar aan/uit, PID controler 11. Manometer Mod. 04005 Silvano Handleiding QM 4005 Graag bedanken wij u voor de aanschaf van ons product. Voor ingebruikname van de machine, raden we u aan deze handleiding aandachtig te lezen voor correct gebruik

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210 ES

Beknopte instructies Gallery 210 ES Beknopte instructies Gallery 210 ES 1 595258000 2011.10 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koppenplateau Kannenplateau Koffiecontainer Instant-ingrediëntcontainer

Nadere informatie

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Filteren (Filtering) Normale functie Het water van het zwembad wordt na het zand van de filter gepasseerd te zijn,

Nadere informatie

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar Uw vision groepenverdeler van Hager installatieautomaat ( groep ) testknop aardlekschakelaar hoofdschakelaar coderingsstreep (zwart of grijs) De

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

Gereedschappenwasmachine UX/UXL

Gereedschappenwasmachine UX/UXL Gereedschappenwasmachine UX/UXL Installatie Werking Belangrijke informatie Gebruik volgens de voorschriften Vaatwasmachines van Hobart zijn uitsluitend bestemd voor het reinigen van potten, pannen, bakplaten,

Nadere informatie

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar. Uw vision groepenverdeler van Hager

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar. Uw vision groepenverdeler van Hager Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar Uw vision groepenverdeler van Hager De groepenverdeler in uw meterkast Beste bewoner, Uw Hager-groepenverdeler zorgt dat u op veilige wijze stroom

Nadere informatie

,-60$&+,1(# 0RGHO#4078

,-60$&+,1(# 0RGHO#4078 ,QVWDOODWLH Een plaats kiezen voor de ijsmachine De plaats die voor de ijsmachine wordt gekozen, moet voldoen aan de volgende criteria. Wanneer niet aan alle vermelde criteria wordt voldaan, kiest u een

Nadere informatie

Alfamix (wasmachines) Handleiding

Alfamix (wasmachines) Handleiding Hot-fill systeem voor wasmachines Montage- en gebruikershandleiding Tot 90% van het energieverbruik van een wasmachine is elektriciteit gebruikt bij het opwarmen van warm water. De Alfamix laat toe om

Nadere informatie

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0.

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0. UB 64 NL 06.0.43510 Hohenstein O Spann elektrische deken Gebruiksaanwijzing...2 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Inhoud Nederlands 1. Leveringsomvang... 3 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

Winterhalter GS 600-serie. Winterhalter gereedschappenwasmachines. Gun uzelf het beste

Winterhalter GS 600-serie. Winterhalter gereedschappenwasmachines. Gun uzelf het beste Winterhalter GS 600-serie Winterhalter gereedschappenwasmachines Gun uzelf het beste GS 600-serie Winterhalter wasmachines voor pannen, platen en gereedschappen Groot vaatwerk, grote prestaties de GS 600-serie

Nadere informatie

Bediening. Gebruiksklaar maken

Bediening. Gebruiksklaar maken De Isomac Venus is een Italiaanse espressomachine voor thuisgebruik. De machine wordt gemaakt in de buurt van Milaan. De buitenkant is van roestvrij staal. Bovenop bevindt zich een rvs kopjeswarmer/houder.

Nadere informatie

Vaatwasmachine. Handleiding DR53E. Model 2006

Vaatwasmachine. Handleiding DR53E. Model 2006 Vaatwasmachine DR53E Handleiding? Model 2006 Inhoudsopgave pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen 5 2.1. Machinaal afwassen. 5 2.2. Mechanische werking. 5 2.3. Chemische werking. 5 2.4. Toestand

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr. 330-1030 Inhoudsopgave 1. Algemene aanwijzingen 2. Veiligheidseisen 3. Transport en plaatsing 4. Bediening 5. Reiniging 6. Technische gegevens

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing FX-20E/S vaatwasmachines

Gebruiksaanwijzing FX-20E/S vaatwasmachines Hobart Foster Holland b.v. Pompmolenlaan 12 3447 GK Woerden Tel.: (0348) 46 26 26 Fax: (0348) 43 01 17 E-mail: info@hobartfoster.nl Internet: www.hobartfoster.nl Gebruiksaanwijzing INSTRUCTIES VOOR HET

Nadere informatie

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 -

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 - aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010-1 - AANVULLENDE HANDLEIDING AQUA PLUS Deze handleiding is uitsluitend ter aanvulling van de handleiding van de Altech Eclips (papieren of DVD

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Dylan. Elektrische hanghaard met afstandsbediening

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Dylan. Elektrische hanghaard met afstandsbediening Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Dylan Elektrische hanghaard met afstandsbediening Belangrijk: Lees deze montagehandleiding en gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat u de haard plaatst en

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

Altijd aan uw zijde. Gebruiksaanwijzing B.E. MV 50 L L B.E. MH 100 L L. BEnl

Altijd aan uw zijde. Gebruiksaanwijzing B.E. MV 50 L L B.E. MH 100 L L. BEnl Altijd aan uw zijde Gebruiksaanwijzing B.E. MV 50 L... 200 L B.E. MH 100 L... 200 L BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheid... 3 1.1 Algemene veiligheidsinstructies... 3 1.2 CE-markering... 4 1.3

Nadere informatie

Virtuele omheining Animal Away

Virtuele omheining Animal Away 950-376 Virtuele omheining Animal Away nr. 570-143 Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! Veiligheidsinstructies Lees de in de onderhavige gebruikshandleiding

Nadere informatie

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7686/90 Gebruiksaanwijzing HD7692, HD7690, HD7686 2 1 48 Nederlands Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het

Nadere informatie

Vaatwasmachine DR60. Handleiding

Vaatwasmachine DR60. Handleiding Vaatwasmachine DR60 Handleiding Model 2006 Inhoudsopgave pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen 5 2.1. Machinaal afwassen. 5 2.2. Mechanische werking. 5 2.3. Chemische werking. 5 2.4. Toestand

Nadere informatie

Afdichting van gas en waterlekken zonder afbraak

Afdichting van gas en waterlekken zonder afbraak 2015 Afdichting van gas en waterlekken zonder afbraak Firma ALLEGRETTI BVBA Dilbeekstraat 104 1080 Brussel Telefoon : +32(2)410.88.80. Fax : +32(2)414.81.60. Email : info@allegretti.be Website : www.allegretti.be

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

GLAZENWASMACHINE INSTALLATIE EN BEDIENING INSTRUCTIES. BarAid 400. Vanaf serienummer:

GLAZENWASMACHINE INSTALLATIE EN BEDIENING INSTRUCTIES. BarAid 400. Vanaf serienummer: GLAZENWASMACHINE BarAid 400 INSTALLATIE EN BEDIENING INSTRUCTIES Vanaf serienummer: 8649 1065 REV. 19.01.2009 DE 2 21618-A-01-09 INHOUD Page 1 BELANGRIJKE MEDEDELINGEN... 4 2 INSTALLATIE... 5 2.1 Opstelling...

Nadere informatie

Algemene waarschuwingen

Algemene waarschuwingen Mitaca M4 PLUS Lees deze aanbevelingen aandachtig want ze bevatten belangrijke informatie over een veilige installatie, gebruik en onderhoud van de automaat. Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor toekomstig

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

Onderhoudsinstructies

Onderhoudsinstructies 1 Onderhoudsinstructies 10-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmode-knop C: Indicator 1 [1] Uitschakelen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing KOFFIEZETAPPARAAT

Gebruiksaanwijzing KOFFIEZETAPPARAAT Gebruiksaanwijzing KOFFIEZETAPPARAAT NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1.1 Inleiding Wij zijn verheugd, dat uw keuze is gevallen op één van onze kwaliteitsprodukten. De apparaten zijn speciaal ontworpen

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G E-mail: info@dutchsolarsystems.com Website: www.dutchsolarsystems.com

H A N D L E I D I N G E-mail: info@dutchsolarsystems.com Website: www.dutchsolarsystems.com G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G E-mail: info@dutchsolarsystems.com Website: www.dutchsolarsystems.com Inhoud Gebruikershandleiding DSS Zonneboilersystemen 1 Werking 1 2 Status Regel Unit 3 3

Nadere informatie

Pannenwasmachine DR180E. Handleiding

Pannenwasmachine DR180E. Handleiding Pannenwasmachine DR180E Handleiding Model 2006 Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen 5 2.1. Machinaal afwassen. 5 2.2. Mechanische werking. 5

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RTW100

Gebruiksaanwijzing RTW100 Gebruiksaanwijzing RTW100 Inhoudsopgave Technische gegevens Beschrijving apparaat Elektrische aansluiting Installatie en adviezen Beschrijving bedieningspaneel De eerste keer Adviezen Storingen en mogelijke

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

HD 100. 06.0.43510 Hohenstein. O Elektrische bovendeken Gebruiksanwijzing

HD 100. 06.0.43510 Hohenstein. O Elektrische bovendeken Gebruiksanwijzing HD 100 NL 06.0.43510 Hohenstein O Elektrische bovendeken Gebruiksanwijzing Inhoud 1. Leveringsomvang... 3 1.1 Beschrijving van het apparaat... 3 2. Belangrijke aanwijzingen Voor later gebruik bewaren...

Nadere informatie

Elektronische keramische verwarming

Elektronische keramische verwarming Elektronische keramische verwarming Gebruiksaanwijzing Art.-No. 37419 230V~ 50Hz 1800W Belangrijke informatie 1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Belangrijk: Het apparaat mag

Nadere informatie

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD F05, F15, F18 1 1 2 3 2 3 1 230V~AC 2 3 2 4 12V DC HOT OFF 4 12V 5 DC HOT OFF COLD F15 3 5 COLD F05 3 F05, F15, F18 4 5 1 1 2 230V~AC 12V DC COLD HOT 6 OFF 2 5 3 F18 F18 4 0 6 1 7 1 F18 4 F05, F15, F18

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 3000 & 3002

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 3000 & 3002 GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 3000 & 3002 Hartelijk gefeliciteerd met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het raadzaam dat

Nadere informatie

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 109881 Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 NL/B NEDERLANDS Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 74 2. Aanwijzingen voor veiligheid, normen, voorschriften en wettelijke regelingen 75 3. Beoogd gebruik...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix TW 300 tapijtreiniger

GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix TW 300 tapijtreiniger GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix TW 300 tapijtreiniger Cleanfix Benelux B.V. De Scheper 255 5688 HP OIRSCHOT Telefoon: 0499 55 00 33 Internet: www.cleanfix.nl Telefax: 0499 55 00 60 E-mail: info@cleanfix.nl

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Lazio bonen Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding voor

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING

GEBRUIKERS HANDLEIDING OMNIA GEBRUIKERS HANDLEIDING NESCAFÉ KOFFIE AUTOMAAT INHOUD pagina Veiligheidswaarschuwingen... 3 Vorst waarschuwing... 3 Heet water waarschuwing... 3 Doorspoelen van de automaat... 4 Reinigen van de mixersystemen...

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

BRUSH ACTIV. Notice d emploi A lire attentivement et à conserver Gebruiksaanwijzing Zorgvuldig lezen en bewaren 039200/29-05

BRUSH ACTIV. Notice d emploi A lire attentivement et à conserver Gebruiksaanwijzing Zorgvuldig lezen en bewaren 039200/29-05 BRUSH ACTIV Notice d emploi A lire attentivement et à conserver Gebruiksaanwijzing Zorgvuldig lezen en bewaren 039200/29-05 B C D A E F G J L K H I 1. DESCRIPTION GENERALE A Corps de l appareil B Bouton

Nadere informatie

Handleiding aansluiten en in gebruik nemen zelfaanzuigende SHE pompen

Handleiding aansluiten en in gebruik nemen zelfaanzuigende SHE pompen Handleiding aansluiten en in gebruik nemen zelfaanzuigende SHE pompen Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Uitvoering 3 Installatie 3 Vullen 5 Starten ( eerste keer) 5 Starten ( normaal gebruik) 5

Nadere informatie

Hotto boilerkraan plaatsen

Hotto boilerkraan plaatsen Hotto boilerkraan plaatsen Hotto boilerkraan plaatsen Materialen Gereedschap Hotto Quadro kraan Chroom Steeksleutel Hotto Arco kraan RVS Hotto Arco kraan Chroom Hotto Quadro kraan RVS http://bit.ly/29e6suk

Nadere informatie

Combi steamer Plus lijn HFED modellen. Pagina 1. Combi steamer

Combi steamer Plus lijn HFED modellen. Pagina 1. Combi steamer Plus lijn HFED modellen Installatie Pagina 1 Werking GEBRUIKERSHANDLEIDING HFED-modellen COMBI STEAMERS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. INSTALLATIE 2 1.1 WATERAANSLUITING 2 1.2 AFVOERAANSLUITING 2 1.3 ELEKTRISCHE

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR A B C * * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmodus-knop C: Indicator 1 [1] Draai de fitting-ontvanger

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

Electrische Boiler. Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H

Electrische Boiler. Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H Electrische Boiler Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H Wij feliciteren u met de aanschaf van uw boiler. De electrische verwarmers

Nadere informatie

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK INSTALLATIE INSTRUCTIES 12-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie