Installatie- en gebruikshandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatie- en gebruikshandleiding"

Transcriptie

1 Installatie- en gebruikshandleiding Eco, Hydro und Duo Voorlader Glazenwasmachines Voorlader Vaatwasmachines

2 Inhoudsopgave Voor Classeq Voorlader glazenwas en vaatwasmachines Deel Titel Pagina 1 Veiligheidsinstructies 1 2 De Classeq-machine 2 3 Installatie Inbedrijfstelling Het gebruik Onderhoud Storingen Classeq Roebuck Way Knowlhill Milton Keynes MK5 8WH

3 1.0 Veiligheidsinstructies voor omgang met de machine 1.1 Lees aandachtig deze instructies alvorens de machine te installeren en in gebruik te nemen! Een foutieve installatie, onvakkundige bediening of veranderingen kunnen verwondingen veroorzaken of schade veroorzaken aan de machine. Opzettelijke schade: schade door verwaarlozing en gebrek aan reiniging, het niet naleven van deze aanwijzingen en het weigeren van de plaatselijke wetten of onbevoegde technische veranderingen, zetten iedere garantie buiten werking en bevrijdt de fabricant van iedere aansprakelijkheid. Schade, in het bijzonder veroorzaakt door minerale afzettingen (b.v. verkalking), hebben in geen geval aanspraak op de garantie. 1.2 Installatie: De installatie mag enkel door een erkende CLASSEQ - vakman gedaan worden, en dat in overeenstemming met de geldende regelgeving en met deze instructies. 1.3 Veranderingen: Classeq behoudt zich het recht toe om aan de machines of aan de inhoud van deze handleiding veranderingen aan te brengen zonder verwittiging. 1.4 Bediening: Het toestel mag alleen door getraind personeel gebruikt worden. 1.5 Storingen/slechte werking: In het geval van een storing of slechte werking MOETEN de stroom en watertoevoer aan de muur uitgeschakeld worden en niet alleen aan de machine uitgeschakeld worden. Wij bevelen deze maatregel ook bij de dagelijkse ingebruikname van de wasmachine aan! 1.6 Vervangings en reserve-onderdelen: Het toestel mag alleen hersteld worden door een erkende Classeq -vakman en enkel met de originele Classeq onderdelen. Blz 1

4 2.0 Het toestel 2.1 Het uitpakken van het toestel: Gebruik de gepaste middelen en een beschermende uitrusting om schade bij het uitpakken en bij het behandelen de machine te vermijden. Verwijder voor het installeren de gehele kartonnen verpakking en de folie die zich in het toestel bevindt. Verzeker u ervan dat alle verpakkingsmaterialen worden verwijderd in regel met de plaatselijk geldende regels. 2.2 Bijgeleverde stukken: De volgende stukken worden met de machine geleverd: 2 x Korf 1 x Bestekkorf(Alleen bij vaatwasmachines) 1 x Watertoevoerslang 2 x Vlakzeef 2 x Extra zeven (alleen bij machines zonder afvoerpomp) 1 x Standpijp(Alleen bij machines zonder afvoerpomp) 2 x Installatiekits met gewichten (voor de dosering van zeep en naglansmiddel) 1 x Handleiding voor installatie en gebruik van het toestel (moet bij de klant blijven) 3.0 Installatie Benodigde gereedschappen 4.0mm - 6-Imbussleutel Schroevendraaier (klein) Zijkniptang Waterpas 3.1 De plaats: Zorgt u ervoor, dat er genoeg ruimte is voor de installatie en bediening evenals toegang tot het stopconntact (elektrische hoofdschakelaar) of de wateraansluiting toegankelijk is. Het stopcontact en de wateraansluiting mogen zich niet achter de machine bevinden. Stelt u de machine zo in, dat hij loodrecht staat en de voetjes gelijkmatig belast zijn. Let er bij het installeren op dat toestellen op een onderstel, de toestellen met een 400x400 mm Korf tot 90 kg, en toestellen met een 500x500 mm Korf tot 135 kg mogen wegen in volgeladen toestand. Blz 2

5 3.2 De elektrische aansluiting: De elektrische aansluitingen moeten volgens de lokaal geldende voorschriften uitgevoerd worden door een geautoriseerde vakman. Onderzoekt u voordat u de electriciteit aansluit, of de beschikbare stroom en afgezekerd vermogen met het typeschild op het toestel overeenkomt Verhoging van de electrische prestatie: Maschines met een korf van 500 x 500 mm kunnen op verschillende netten en zekeringen aangesloten worden (zie afbeeldingen hierna). Opgelet: Veranderingen aan de electrische uitrusting en aansluiting van de CLASSEQ vaatwasmachine mogen alleen door een geschoolde technicus uitgevoerd worden A Een fase Brug tussen L1, L2 en L3 uitnemen Verzeker u ervan dat de brug voor de nul(n) wordt ingevoegd. 30 A Een fase Verzeker u ervan dat alle bruggen die afgebeeld zijn ingevoegd zijn. (L1, L2 en L3) Verzeker u ervan dat de bruggen voor de nul (N) zijn ingevoegd. Drie fasen Alleen Eco3 en H750 toestellen kunnen omgezet worden naar 3-fasen aansluiting. Hiertoe worden de bruggen op het aansluitblok tussen L1 L2 & L3 verwijderd. Dan wordt een nieuwe 5polige voedingskabel aan L1, L2, L3, N en aarde (PE) aangesloten. Blz 3

6 3.3 Wateraansluiting: Het toestel wordt geleverd met een watertoevoerslang, om het toestel aan het bouwkundige kraan (G ¾ ) aan te sluiten. Bij de installatie en de inbedrijfstelling moeten alle verbindingen op lekken onderzocht worden Eisen aan de watertoevoer: Bij de watertoevoer op het volgende letten: Temperatuur van het inkomende water 55 C maximum De dynamische waterdruk met drukboiler Min. 2 bar tot max. 6 bar De dynamische waterdruk zonder drukboiler Min. 0,5 bar tot max. 6 bar Wanneer aan de hierboven vermelde eisen niet wordt voldaan, wordt het prestatievermogen van de machine verminderd. Verzeker u ervan, dat voor het gebruik van de machine geen kalkhoudend water gebruikt wordt. Dit kan schade aan de machine toebrengen Het waterafvoersysteem De machines zijn of met, of zonder afvoerpomp verkrijgbaar. Bij de installatie dienen de afvoerslang en de bouwkundige afvoer volgens de gebruikshandleiding aangesloten te worden. Alle modellen zonder afvoerpomp Een flexibele afvoerslang moet aan de afvoerwateruitgang op de achterkang van de machine bevestigd worden. De afvoerslang moet met natuurlijke afloop van de machine tot de afvoer gevoerd worden. Ø 40mm afvoerbuis moet onder de onderkant van de machine bevestigd worden. Blz 4 Heeft u vragen over het afvoersysteem van het toestel, neem contact op met een CLASSEQ dealer of adviseur.

7 mm Alle Modellen met afvoerpomp Een flexibele afvoerslang moet aan de afvoerwateruitgang op de achterkant van de machine bevestigd worden. De afvoerslang kan, maar hoeft niet, met natuurlijke afloop naar de bouwkundige afvoer (40mm) gevoerd worden. OPGELET: Het afpompen van het afvoerwater is bij machines met een 400x400 mm korf tot een hoogte van 400mm, en bij machines met een 500x500 mm korf tot een hoogte van 750mm mogelijk, gemeten vanaf de onderkant van het machineoppervlak. Of Blz 5

8 4.0 Inbedrijfstelling. 4.1 Naglansmiddel en zeep: De slang voor naglansmiddel en zeep moet correct aan ieders doseerunit bevestigd zijn (de doseerunits bevinden zich achter de onderste voorplaat van de machine). Bevestig de bijgeleverde gewichten aan het uiteinde van de slangen voor reinigingsmiddel en naspoelmiddel. Steek daarna het slanguiteinde met het gewicht in de bijbehorende houder. Verzeker u ervan, dat de chemische verbindingen een beluchtingsmogelijkheid hebben, zodat de dosering niet beïnvloedt kan worden. LET OP: Er mag alleen proffesionele zeep en naglans gebruikt worden Het vullen met naglansmiddel en zeep en het ontluchten van de doseerunit Deze actie is alleen nodig bij de inbedrijfstelling van het toestel en niet wanneer het normaal gebruikt wordt. Verzeker u ervan, dat de tank leeg is en er zich geen water in het toestel bevindt. Sluit de bouwkundige watervoorziening af. Schakel nu het toestel aan de hoofdstroomvoorziening en op het bedieningspaneel voor ca. 90 seconden in. Schakel nu de machine op het bedieningspaneel weer uit. Draai de bouwkundige watervoorziening weer open. De doseerunits worden aangestuurd en ontlucht. De machine kan nu in geschakeld en gebruikt worden. Blz 6

9 4.1.2 Dosering van chemische middelen (zeep- /naglansmiddel): De instelling van de doseerunits moet door een opgeleide technici op locatie gebeuren, volgens de doseeraanbeveling van de fabrikant die op elk chemisch product staat. De aanpassing vindt plaats door middel van de stelschroeven, die zich rechtsboven op de doseerunits bevinden. De zeepdoseerunit bevindt zich links De naglansmiddeldoseerunit bevindt zich rechts Aanpassingen worden gedaan door aan de instelschroef aan de voorkant van de pomp te draaien + Dosering verhogen = Met de klok mee draaien - Dosering verlagen = Tegen de klok in draaien 4.2 Naspoel en waswatertemperaturen De naspoel en waswatertemparaturen van de CLASSEQ machine is instelbaar. Toch mogen de instellingen alleen door een geschoolde technicus veranderd worden. Maschinetype Naspoeltemp. Waswatertemp. Glazenwasmachine 70 c Vaatwasmachine 80 c 55 c Blz 7

10 4.4 Toelating van gebruikers van het toestel: Classeq beveelt het aan om na voltooiing van de ingebruikname een gedetailleerde instructie aan de gebruiker gegeven wordt. De volgende punten moeten daarbij aan de orde komen: Wat te doen bij een storing? (electrische hoofdschakelaar) uitschakelen en de watertoevoer aan de muur afsluiten. De machine inschakelen Toepassing en gebruik Dagelijks afsluitproces Reiniging en verzorging Naspoelmiddel en reinigingsmiddel aanvullen Zodra de installatie en ingebruikname van de machine afgerond zijn, MOET de voor u liggende gebruikershandleiding bij de eindgebruiker blijven. 5.0 Het gebruik 5.1 Machineomschrijving: De opbouw van commerciele vaatwasmachines onderscheidt zich van toestellen voor gebruik in huis, daar ze ontwikkeld worden om in korte tijd hoge wasresultaten te behalen. Het wasresultaat kan beïnvloedt worden door externe factoren als de temperatuur en de druk van het inkomende water, de hardheid van het water en de keuze van reinigingsmiddel. CLASSEQ beveelt daarom een ontharder aan, afhankelijk van de kwaliteit van het water, of het toevoegen van zacht water. Voor verdere informatie over waterontharders en reinigingsmiddelen kunt u zich tot de dealer van uw toestel richten. Blz 8

11 5.2 Bediening: Maak u zich voor het inschakelen van het toestel, vertrouwd met het bedieningspaneel aan de voorkant van het toestel, evenals met de locatie van de hoofdschakelaar en de bouwzijdige kraan AAN/UIT lamp (rood) 2. AAN/UIT schakelaar 3. Lamp (groen), Machine gereed voor gebruik 4. Start-Schakelaar Wasprogramma 5. Lamp (blauw), Wasprogramma is actief OF afpompen is actief Opmerking! Houdt u er rekening mee, dat bij toestellen met afvoerpomp de startschakelaar en controlelamp (blauw) ook dienen als schakelaar en controlelamp voor het ledigen/afpompen. Symbool voor ledigen/afpompen door middel van een afvoerpomp. Wanneer dit symbool niet op het bedieningspaneel staat, betreft het een toestel zonder afvoerpomp. Heeft u nog verdere vragen, richt u zich dan op uw CLASSEQ dealer. Blz 9

12 5.3 Het inschakelen van de machine: Verzeker u eerst ervan, dat zowel de water als de stroomvoorziening aangesloten zijn op de machine en de schakelaar ingeschakeld is. Druk nu op de AAN/UIT schakelaar op het bedieningspaneel van de vaatwasmachine. De machine wordt nu automatisch gevuld en opgewarmd. Wanneer doseerunits voor zeep en naglansmiddel ingebouwd zijn, dan wordt automatisch de juiste hoeveelheid gedoseerd. Gedurende het vullen en opwarmen moet de deur gesloten blijven. 5.4 De machine is gereed voor gebruik: De vaatwasmachine is gereed voor gebruik zodra de benodigde temperaturen bereikt zijn (zie hiervoor ook hoofdstuk 4.3) 5.5 Het starten van een wasprocedure: Om een vaatwasprocedure te starten, opent u de deur, vult u de machine met een korf, en zorgt u ervoor dat de bovenste en onderste sproeiarmen niet geblokkeerd zijn. Sluit de deur en bedien de start-schakelaar van het wasproces. Het wasproces begint, afhankelijk van het bereiken van de gewenste temperaturen. Gedurende het wasproces is de blauwe controlelamp verlicht. Zodra de controlelamp (blauw) niet meer verlicht is (aan het einde van het wasproces), opent u de deur en neemt de gewassen korf eruit. 5.6 Afvoer van het waswater gedurende het gebruik: Bij wasmachines zonder afvoerpomp loopt overvloedig water via de standpijp weg. Bij machines met een ingebouwde afvoerpomp wordt automatisch per wasprogramma een bepaalde hoeveelheid waswater afgepompt. CLASSEQ beveelt u aan minstens 1x per dag het spoelwater te verversen, dwz. na gebruik de wasmachine volledig laten leeglopen! Blz 10

13 5.6 Het ledigen van de wasmachine: Machines zonder afvoerpomp (Bv Eco 2 en Hydro 700) Schakel het toestel op het bedieningspaneel uit. Neem het filter en de standpijp uit de wastank. De machine zal zich door de zwaartekracht ledigen. Plaats na de lediging de standpijp en het gereinigde filter weer in de machine. Machines met afvoerpomp (Bv Eco 3 en Hydro 750) Schakel het toestel op het bedieningspaneel uit. Sluit de deur. Druk op de startschakelaar van de wasprogramma. De blauwe controle lamp geeft aan dat de wastank geledigd wordt. Wanneer de wasprogramma controlelamp uitschakelt, sluit dan het toestel van de electriciteit af en plaats de gereinigde zeven er weer in.. Opmerking! CLASSEQ beveelt aan, de wasmachine na het ledigen van de electriciteit en watervoorziening af te sluiten. Op grond van hygiëne wordt aanbevolen dat na het ledigen van de machine de deur open blijft, om zo de natuurlijke droging van de wastanks te ondersteunen. Blz 11

14 6.0 Reinigen 6.1 Voor het reinigen: Schakel de machine uit en sluit hem van het de electriciteit af, voor u de machine gaat reinigen. WAARSCHUWING GEBRUIK GEEN STAALWOL, STALEN BORSTELS of ander schadelijk material. NIET schoonmaken met stoom en het apparaat NIET afspoelen, noch de binnenkant als de buitenkant. 6.2 Reiniging van het interieur: Verwijder de was en naspoelarmen uit de machine, en reinig deze. Voor u de spoelarmen weer terugplaatst, verwijdert u alle eventuele vervuiling Neem het filter uit het toestel en reinig deze in warm water. WAARSCHUWING: Voor u het interieur van de machine reinigt, moet u zich ervan verzekeren, dat alle scherpe voorwerpen zorgvuldig verwijderd zijn. Dit zijn bijvoorbeeld glasscherven en andere objecten die schade veroorzaken kunnen. Maak nu het interieur van de wastanks schoon. Verzeker ervan dat alle afvalresten verwijderd zijn en de wastank zuiver is. Plaats nu alle filters en sproeiarmen weer in de machine. Blz 12

15 6.3 Reiniging van het exterieur: Veeg de buitenkant met een vochtige (NIET NAT- TE) doek/spons af. Nadat het gereinigd en gedroogd is kan het buitenoppervlak met een RVS-verzorgingsproduct behandeld worden. Die beschermt het RVSoppervlak en vermindert hervervuiling. 7.0 Problemen oplossen Voor u contact opneemt met de service-dienst, controleer het volgende: Controleer, of de machine aan de hoofdwater en stroomvoorziening verbonden is en of beide ingeschakeld zijn. Controleer het niveau van de naspoelmiddel- en reinigerreservoirs. Controleer of de standpijp goed op de machine is aangesloten. Is het filter gereinigd? ANMERKUNG Indien u beroep doet op onze service-dienst wanneer de machine nog onder de garantie valt, en blijkt dat het falen veroorzaakt wordt door het niet naleven van deze handleiding, worden de normale kosten voor de service in rekening gebracht. 7.1 De machine vult zich niet: De machine start niet: De machine spoelt niet: Controleer of de watervoorziening geopend is. Controleer of de wateraanvoerslang niet geknikt of bekneld is. Controleer of het toestel ook daadwerkelijk ingeschakeld is. Laat de machine volledig leeglopen, en probeer de machine opnieuw te vullen. Blz 13

16 7.2 De machine vult zich te langzaam: Controleer of de waterkraan volledig opengedraaid is. Controleer de druk van de wateraanvoer, die bij een vaatwasmachine zonder ingebouwde afvoerpomp boven de 2bar moet zijn. Controleer en reinig de sproeinozzels (deze bevinden zich in de sproeiarmen binnenin de machine). Controleer of de wateraanvoerslang niet geknikt of bekneld is Verwijder de drukregelaar of drukverminderaar, reinig deze en plaats hem terug aan de bouwkundige watertoevoer. 7.3 De machine warmt niet op: Ledig de machine volledig en probeer hem opnieuw te vulen. Controleer het opwarmen. Controleer de temperatuur van de watertoevoer, aangezien afwijkingen in de watertemperatuur de opwarmtijd van de machine kunnen beïnvloeden. Controleer of de wastank het juiste waterniveau heeft bereikt. 7.4 De machine loopt niet leeg: Controleer en reinig alle filters in de machine. Controleer of de standpijp / de afvoer niet verstopt of geblokkeerd is. 7.5 Slechte wasresultaten: Controleer de dosering van reinigingschemicaliën. Richt u zich bij tot uw Classeq dealer. Controleer en reinig de was en naspoelnozzels op de armen. Reinig de filters binnenin het toestel en controleer of die correct geplaatst zijn. Blz 14

17 Controleer of de watertoevoer volledig opengedraaid is. Voer een voor-reiniging van de vaat voor, voor deze in de vaatwasmachine ingeruimd wordt. Glazen moeten bij doffe plekken, die zich niet laten verwijderen eventueel vervangen worden. (glascorrosie) Bij kalkvlekken op de glazen heeft u misschien een waterbehandelingsysteem nodig. Bespreek met uw dealer, welke methode van waterbehandeling voor u het beste is. Bij een ingebouwde ontharder dient u deze volgens de aanwijzingen met speciaal zout aan te vullen (geen eetbaar zout). 7.6 De machine loopt over: Laat de machine volledig leeglopen. Hervul hem en controleer de hoogte van het water. Controleer en reinig alle filters in het toestel. Controleer of passende standpijp (geschikt voor de machine) is geplaatst. Controleer of de standpijp / de afvoer niet verstopt of geblokkeerd is.. Loopt de machine nog steeds over, sluit dan eerst de machine van de hoofdstroomvoorziening af en sluit de kraan. 7.7 De machine gaat niet AAN: Controleer de juiste instelling van de bouwkundige schakelaars. Zijn de bijbehorende zekeringen in orde? Staat de hoofdschakelaar van het net AAN? 7.8 De machine gaat niet UIT: Sluit de hoofdstroomvoorziening af, voor u een servicetechnicus benadert. Blz 15

18 Opmerkingen Classeq Winterhalter Nederland Ericssonstraat ML Rijen Nederland Website

Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi NL GB D F Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... Gebruiksdoel...6 Veiligheidinstructies en waarschuwing voor gevaren...7 Veiligheidsvoorzieningen...8 Apparaten

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Vista Instant

Gebruikshandleiding Vista Instant GH-QBG-NL-00 Gebruikshandleiding Vista Instant Uw dealer: Voorwoord Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar hem zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS

Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS Gebruiksaanwijzing 1.1 1.2 1 2.1 2.2 2.3 2 2.4 3 4 5 6 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 Fig. / Abb. 1 2 01/2007 (rev 6) Afmetingen / Dimentions / Maße: OptiVend CHOCO,

Nadere informatie

2 8 1 7 1 8 6 3 4 6 5 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Geachte klant, Voor het koffiezetapparaat Diva maakt u gebruik van pads of koffiepoeder voor het maken van en koffie. Zoals elk huishoudelijk

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 9000 405 553 (8906)

Gebruiksaanwijzing 9000 405 553 (8906) 9000 405 553 (8906) nl Gebruiksaanwijzing S Start ABC 7 8 9 10 Reset 3 sec. h Reset 3 sec 1 2 3 4 5 6 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften............ 4 Bij aflevering....................

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro 90 Series

Handleiding Swiss Egro 90 Series Handleiding Swiss Egro 90 Series Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Copyright protection...4 1.2 Doelstelling van deze gebruikershandleiding...4 1.3 Garantie...4 1.4 Symbolen...4 1.5 Kwaliteitsverzekering...5

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro Serie 50

Handleiding Swiss Egro Serie 50 Handleiding Swiss Egro Serie 50 Inhoud 1 Inleiding... 6 1.1 Bescherming van auteursrecht... 6 1.2 Doel van de handleiding... 6 1.3 Garantie... 6 1.4 Kwaliteitsgarantie... 6 1.5 Gebruikte symbolen... 7

Nadere informatie

Koffie zwart. Koffie / Melk. Koffie / Suiker. Koffie / Melk / Suiker. Chocolade. Cappuccino. Cappuccino / Suiker. Espresso.

Koffie zwart. Koffie / Melk. Koffie / Suiker. Koffie / Melk / Suiker. Chocolade. Cappuccino. Cappuccino / Suiker. Espresso. Animo Koffie zwart Koffie / Melk Koffie / Suiker Koffie / Melk / Suiker Chocolade Cappuccino Cappuccino / Suiker Espresso Espresso / Suiker Heet water Kan koffie zwart GEBRUIKSAANWIJZING NL Dit apparaat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten

Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing en het montageplan voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u vermijdt schade

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE MODELLEN DRE 52 DRE 80 DRE 120 INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE Nederland WARMWATER VOORRAADTOESTELLEN Lees deze handleiding zorgvuldig Waarschuwing Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het toestel

Nadere informatie

FM-120EE(-N) FM-120EE-50(-N) MODEL SERVICEHANDBOEK HOSHIZAKI AUTONOME IJSBLOKJESMACHINE BLOKJES CM-110EE SCHILFERS FM-80EE

FM-120EE(-N) FM-120EE-50(-N) MODEL SERVICEHANDBOEK HOSHIZAKI AUTONOME IJSBLOKJESMACHINE BLOKJES CM-110EE SCHILFERS FM-80EE NR. E2EB-679 UITGAVE: 3 JUNI 2005 HERZIEN: HOSHIZAKI AUTONOME IJSBLOKJESMACHINE MODEL BLOKJES CM-110EE SCHILFERS FM-80EE FM-120EE(-N) FM-120EE-50(-N) SERVICEHANDBOEK INHOUDSOPGAVE PAGINA I. SPECIFICATIES

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6405 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding Versie: 1.6 (Nederlands) ALTENERGY POWER SYSTEM, INC. All rights reserved Pag. 1 Niets uit dit document mag worden gekopieerd zonder schriftelijke

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ISOTWIN CONDENS F 25/30 F30/35

Gebruiksaanwijzing ISOTWIN CONDENS F 25/30 F30/35 Gebruiksaanwijzing ISOTWIN CONDENS F 25/30 F30/35 INHOUDSTAFEL AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Lees mij... 3 1.1 Welkom... 3 1.2 Snelstartgids voor de gebruiker... 4 1.3 Uw waarborg registreren... 5 1.4

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. E-mail: info@coffema.nl - www.coffema.nl

GEBRUIKSAANWIJZING. E-mail: info@coffema.nl - www.coffema.nl ARMONIA ClasSIc GEBRUIKSAANWIJZING E-mail: info@coffema.nl - www.coffema.nl Coffema B.V. De Weegschaal 11a 5215 MN s-hertogenbosch telefoon: 073 613 75 79 telefax: 073 614 21 79 service: 0900 26 333 62

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789 Gebruikershandleiding Maart 2010 Artikelnummer 19789 Serienummer : Registratienummer : Telefoonnummer service : Leverancier : Inhoudsopgave Inleiding...4 Veiligheidsinstructies...5 Specificaties...7 Beschrijving

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL Cafetera para café y capuchino ES Máquina para café e capuchinho GB PT Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο Kaffe- og cappuccinomaskin Kaffemaskin för espresso och cappuccino

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger

Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat. nl-nl

Nadere informatie