Installatie- en gebruikshandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatie- en gebruikshandleiding"

Transcriptie

1 Installatie- en gebruikshandleiding Eco, Hydro und Duo Voorlader Glazenwasmachines Voorlader Vaatwasmachines

2 Inhoudsopgave Voor Classeq Voorlader glazenwas en vaatwasmachines Deel Titel Pagina 1 Veiligheidsinstructies 1 2 De Classeq-machine 2 3 Installatie Inbedrijfstelling Het gebruik Onderhoud Storingen Classeq Roebuck Way Knowlhill Milton Keynes MK5 8WH

3 1.0 Veiligheidsinstructies voor omgang met de machine 1.1 Lees aandachtig deze instructies alvorens de machine te installeren en in gebruik te nemen! Een foutieve installatie, onvakkundige bediening of veranderingen kunnen verwondingen veroorzaken of schade veroorzaken aan de machine. Opzettelijke schade: schade door verwaarlozing en gebrek aan reiniging, het niet naleven van deze aanwijzingen en het weigeren van de plaatselijke wetten of onbevoegde technische veranderingen, zetten iedere garantie buiten werking en bevrijdt de fabricant van iedere aansprakelijkheid. Schade, in het bijzonder veroorzaakt door minerale afzettingen (b.v. verkalking), hebben in geen geval aanspraak op de garantie. 1.2 Installatie: De installatie mag enkel door een erkende CLASSEQ - vakman gedaan worden, en dat in overeenstemming met de geldende regelgeving en met deze instructies. 1.3 Veranderingen: Classeq behoudt zich het recht toe om aan de machines of aan de inhoud van deze handleiding veranderingen aan te brengen zonder verwittiging. 1.4 Bediening: Het toestel mag alleen door getraind personeel gebruikt worden. 1.5 Storingen/slechte werking: In het geval van een storing of slechte werking MOETEN de stroom en watertoevoer aan de muur uitgeschakeld worden en niet alleen aan de machine uitgeschakeld worden. Wij bevelen deze maatregel ook bij de dagelijkse ingebruikname van de wasmachine aan! 1.6 Vervangings en reserve-onderdelen: Het toestel mag alleen hersteld worden door een erkende Classeq -vakman en enkel met de originele Classeq onderdelen. Blz 1

4 2.0 Het toestel 2.1 Het uitpakken van het toestel: Gebruik de gepaste middelen en een beschermende uitrusting om schade bij het uitpakken en bij het behandelen de machine te vermijden. Verwijder voor het installeren de gehele kartonnen verpakking en de folie die zich in het toestel bevindt. Verzeker u ervan dat alle verpakkingsmaterialen worden verwijderd in regel met de plaatselijk geldende regels. 2.2 Bijgeleverde stukken: De volgende stukken worden met de machine geleverd: 2 x Korf 1 x Bestekkorf(Alleen bij vaatwasmachines) 1 x Watertoevoerslang 2 x Vlakzeef 2 x Extra zeven (alleen bij machines zonder afvoerpomp) 1 x Standpijp(Alleen bij machines zonder afvoerpomp) 2 x Installatiekits met gewichten (voor de dosering van zeep en naglansmiddel) 1 x Handleiding voor installatie en gebruik van het toestel (moet bij de klant blijven) 3.0 Installatie Benodigde gereedschappen 4.0mm - 6-Imbussleutel Schroevendraaier (klein) Zijkniptang Waterpas 3.1 De plaats: Zorgt u ervoor, dat er genoeg ruimte is voor de installatie en bediening evenals toegang tot het stopconntact (elektrische hoofdschakelaar) of de wateraansluiting toegankelijk is. Het stopcontact en de wateraansluiting mogen zich niet achter de machine bevinden. Stelt u de machine zo in, dat hij loodrecht staat en de voetjes gelijkmatig belast zijn. Let er bij het installeren op dat toestellen op een onderstel, de toestellen met een 400x400 mm Korf tot 90 kg, en toestellen met een 500x500 mm Korf tot 135 kg mogen wegen in volgeladen toestand. Blz 2

5 3.2 De elektrische aansluiting: De elektrische aansluitingen moeten volgens de lokaal geldende voorschriften uitgevoerd worden door een geautoriseerde vakman. Onderzoekt u voordat u de electriciteit aansluit, of de beschikbare stroom en afgezekerd vermogen met het typeschild op het toestel overeenkomt Verhoging van de electrische prestatie: Maschines met een korf van 500 x 500 mm kunnen op verschillende netten en zekeringen aangesloten worden (zie afbeeldingen hierna). Opgelet: Veranderingen aan de electrische uitrusting en aansluiting van de CLASSEQ vaatwasmachine mogen alleen door een geschoolde technicus uitgevoerd worden A Een fase Brug tussen L1, L2 en L3 uitnemen Verzeker u ervan dat de brug voor de nul(n) wordt ingevoegd. 30 A Een fase Verzeker u ervan dat alle bruggen die afgebeeld zijn ingevoegd zijn. (L1, L2 en L3) Verzeker u ervan dat de bruggen voor de nul (N) zijn ingevoegd. Drie fasen Alleen Eco3 en H750 toestellen kunnen omgezet worden naar 3-fasen aansluiting. Hiertoe worden de bruggen op het aansluitblok tussen L1 L2 & L3 verwijderd. Dan wordt een nieuwe 5polige voedingskabel aan L1, L2, L3, N en aarde (PE) aangesloten. Blz 3

6 3.3 Wateraansluiting: Het toestel wordt geleverd met een watertoevoerslang, om het toestel aan het bouwkundige kraan (G ¾ ) aan te sluiten. Bij de installatie en de inbedrijfstelling moeten alle verbindingen op lekken onderzocht worden Eisen aan de watertoevoer: Bij de watertoevoer op het volgende letten: Temperatuur van het inkomende water 55 C maximum De dynamische waterdruk met drukboiler Min. 2 bar tot max. 6 bar De dynamische waterdruk zonder drukboiler Min. 0,5 bar tot max. 6 bar Wanneer aan de hierboven vermelde eisen niet wordt voldaan, wordt het prestatievermogen van de machine verminderd. Verzeker u ervan, dat voor het gebruik van de machine geen kalkhoudend water gebruikt wordt. Dit kan schade aan de machine toebrengen Het waterafvoersysteem De machines zijn of met, of zonder afvoerpomp verkrijgbaar. Bij de installatie dienen de afvoerslang en de bouwkundige afvoer volgens de gebruikshandleiding aangesloten te worden. Alle modellen zonder afvoerpomp Een flexibele afvoerslang moet aan de afvoerwateruitgang op de achterkang van de machine bevestigd worden. De afvoerslang moet met natuurlijke afloop van de machine tot de afvoer gevoerd worden. Ø 40mm afvoerbuis moet onder de onderkant van de machine bevestigd worden. Blz 4 Heeft u vragen over het afvoersysteem van het toestel, neem contact op met een CLASSEQ dealer of adviseur.

7 mm Alle Modellen met afvoerpomp Een flexibele afvoerslang moet aan de afvoerwateruitgang op de achterkant van de machine bevestigd worden. De afvoerslang kan, maar hoeft niet, met natuurlijke afloop naar de bouwkundige afvoer (40mm) gevoerd worden. OPGELET: Het afpompen van het afvoerwater is bij machines met een 400x400 mm korf tot een hoogte van 400mm, en bij machines met een 500x500 mm korf tot een hoogte van 750mm mogelijk, gemeten vanaf de onderkant van het machineoppervlak. Of Blz 5

8 4.0 Inbedrijfstelling. 4.1 Naglansmiddel en zeep: De slang voor naglansmiddel en zeep moet correct aan ieders doseerunit bevestigd zijn (de doseerunits bevinden zich achter de onderste voorplaat van de machine). Bevestig de bijgeleverde gewichten aan het uiteinde van de slangen voor reinigingsmiddel en naspoelmiddel. Steek daarna het slanguiteinde met het gewicht in de bijbehorende houder. Verzeker u ervan, dat de chemische verbindingen een beluchtingsmogelijkheid hebben, zodat de dosering niet beïnvloedt kan worden. LET OP: Er mag alleen proffesionele zeep en naglans gebruikt worden Het vullen met naglansmiddel en zeep en het ontluchten van de doseerunit Deze actie is alleen nodig bij de inbedrijfstelling van het toestel en niet wanneer het normaal gebruikt wordt. Verzeker u ervan, dat de tank leeg is en er zich geen water in het toestel bevindt. Sluit de bouwkundige watervoorziening af. Schakel nu het toestel aan de hoofdstroomvoorziening en op het bedieningspaneel voor ca. 90 seconden in. Schakel nu de machine op het bedieningspaneel weer uit. Draai de bouwkundige watervoorziening weer open. De doseerunits worden aangestuurd en ontlucht. De machine kan nu in geschakeld en gebruikt worden. Blz 6

9 4.1.2 Dosering van chemische middelen (zeep- /naglansmiddel): De instelling van de doseerunits moet door een opgeleide technici op locatie gebeuren, volgens de doseeraanbeveling van de fabrikant die op elk chemisch product staat. De aanpassing vindt plaats door middel van de stelschroeven, die zich rechtsboven op de doseerunits bevinden. De zeepdoseerunit bevindt zich links De naglansmiddeldoseerunit bevindt zich rechts Aanpassingen worden gedaan door aan de instelschroef aan de voorkant van de pomp te draaien + Dosering verhogen = Met de klok mee draaien - Dosering verlagen = Tegen de klok in draaien 4.2 Naspoel en waswatertemperaturen De naspoel en waswatertemparaturen van de CLASSEQ machine is instelbaar. Toch mogen de instellingen alleen door een geschoolde technicus veranderd worden. Maschinetype Naspoeltemp. Waswatertemp. Glazenwasmachine 70 c Vaatwasmachine 80 c 55 c Blz 7

10 4.4 Toelating van gebruikers van het toestel: Classeq beveelt het aan om na voltooiing van de ingebruikname een gedetailleerde instructie aan de gebruiker gegeven wordt. De volgende punten moeten daarbij aan de orde komen: Wat te doen bij een storing? (electrische hoofdschakelaar) uitschakelen en de watertoevoer aan de muur afsluiten. De machine inschakelen Toepassing en gebruik Dagelijks afsluitproces Reiniging en verzorging Naspoelmiddel en reinigingsmiddel aanvullen Zodra de installatie en ingebruikname van de machine afgerond zijn, MOET de voor u liggende gebruikershandleiding bij de eindgebruiker blijven. 5.0 Het gebruik 5.1 Machineomschrijving: De opbouw van commerciele vaatwasmachines onderscheidt zich van toestellen voor gebruik in huis, daar ze ontwikkeld worden om in korte tijd hoge wasresultaten te behalen. Het wasresultaat kan beïnvloedt worden door externe factoren als de temperatuur en de druk van het inkomende water, de hardheid van het water en de keuze van reinigingsmiddel. CLASSEQ beveelt daarom een ontharder aan, afhankelijk van de kwaliteit van het water, of het toevoegen van zacht water. Voor verdere informatie over waterontharders en reinigingsmiddelen kunt u zich tot de dealer van uw toestel richten. Blz 8

11 5.2 Bediening: Maak u zich voor het inschakelen van het toestel, vertrouwd met het bedieningspaneel aan de voorkant van het toestel, evenals met de locatie van de hoofdschakelaar en de bouwzijdige kraan AAN/UIT lamp (rood) 2. AAN/UIT schakelaar 3. Lamp (groen), Machine gereed voor gebruik 4. Start-Schakelaar Wasprogramma 5. Lamp (blauw), Wasprogramma is actief OF afpompen is actief Opmerking! Houdt u er rekening mee, dat bij toestellen met afvoerpomp de startschakelaar en controlelamp (blauw) ook dienen als schakelaar en controlelamp voor het ledigen/afpompen. Symbool voor ledigen/afpompen door middel van een afvoerpomp. Wanneer dit symbool niet op het bedieningspaneel staat, betreft het een toestel zonder afvoerpomp. Heeft u nog verdere vragen, richt u zich dan op uw CLASSEQ dealer. Blz 9

12 5.3 Het inschakelen van de machine: Verzeker u eerst ervan, dat zowel de water als de stroomvoorziening aangesloten zijn op de machine en de schakelaar ingeschakeld is. Druk nu op de AAN/UIT schakelaar op het bedieningspaneel van de vaatwasmachine. De machine wordt nu automatisch gevuld en opgewarmd. Wanneer doseerunits voor zeep en naglansmiddel ingebouwd zijn, dan wordt automatisch de juiste hoeveelheid gedoseerd. Gedurende het vullen en opwarmen moet de deur gesloten blijven. 5.4 De machine is gereed voor gebruik: De vaatwasmachine is gereed voor gebruik zodra de benodigde temperaturen bereikt zijn (zie hiervoor ook hoofdstuk 4.3) 5.5 Het starten van een wasprocedure: Om een vaatwasprocedure te starten, opent u de deur, vult u de machine met een korf, en zorgt u ervoor dat de bovenste en onderste sproeiarmen niet geblokkeerd zijn. Sluit de deur en bedien de start-schakelaar van het wasproces. Het wasproces begint, afhankelijk van het bereiken van de gewenste temperaturen. Gedurende het wasproces is de blauwe controlelamp verlicht. Zodra de controlelamp (blauw) niet meer verlicht is (aan het einde van het wasproces), opent u de deur en neemt de gewassen korf eruit. 5.6 Afvoer van het waswater gedurende het gebruik: Bij wasmachines zonder afvoerpomp loopt overvloedig water via de standpijp weg. Bij machines met een ingebouwde afvoerpomp wordt automatisch per wasprogramma een bepaalde hoeveelheid waswater afgepompt. CLASSEQ beveelt u aan minstens 1x per dag het spoelwater te verversen, dwz. na gebruik de wasmachine volledig laten leeglopen! Blz 10

13 5.6 Het ledigen van de wasmachine: Machines zonder afvoerpomp (Bv Eco 2 en Hydro 700) Schakel het toestel op het bedieningspaneel uit. Neem het filter en de standpijp uit de wastank. De machine zal zich door de zwaartekracht ledigen. Plaats na de lediging de standpijp en het gereinigde filter weer in de machine. Machines met afvoerpomp (Bv Eco 3 en Hydro 750) Schakel het toestel op het bedieningspaneel uit. Sluit de deur. Druk op de startschakelaar van de wasprogramma. De blauwe controle lamp geeft aan dat de wastank geledigd wordt. Wanneer de wasprogramma controlelamp uitschakelt, sluit dan het toestel van de electriciteit af en plaats de gereinigde zeven er weer in.. Opmerking! CLASSEQ beveelt aan, de wasmachine na het ledigen van de electriciteit en watervoorziening af te sluiten. Op grond van hygiëne wordt aanbevolen dat na het ledigen van de machine de deur open blijft, om zo de natuurlijke droging van de wastanks te ondersteunen. Blz 11

14 6.0 Reinigen 6.1 Voor het reinigen: Schakel de machine uit en sluit hem van het de electriciteit af, voor u de machine gaat reinigen. WAARSCHUWING GEBRUIK GEEN STAALWOL, STALEN BORSTELS of ander schadelijk material. NIET schoonmaken met stoom en het apparaat NIET afspoelen, noch de binnenkant als de buitenkant. 6.2 Reiniging van het interieur: Verwijder de was en naspoelarmen uit de machine, en reinig deze. Voor u de spoelarmen weer terugplaatst, verwijdert u alle eventuele vervuiling Neem het filter uit het toestel en reinig deze in warm water. WAARSCHUWING: Voor u het interieur van de machine reinigt, moet u zich ervan verzekeren, dat alle scherpe voorwerpen zorgvuldig verwijderd zijn. Dit zijn bijvoorbeeld glasscherven en andere objecten die schade veroorzaken kunnen. Maak nu het interieur van de wastanks schoon. Verzeker ervan dat alle afvalresten verwijderd zijn en de wastank zuiver is. Plaats nu alle filters en sproeiarmen weer in de machine. Blz 12

15 6.3 Reiniging van het exterieur: Veeg de buitenkant met een vochtige (NIET NAT- TE) doek/spons af. Nadat het gereinigd en gedroogd is kan het buitenoppervlak met een RVS-verzorgingsproduct behandeld worden. Die beschermt het RVSoppervlak en vermindert hervervuiling. 7.0 Problemen oplossen Voor u contact opneemt met de service-dienst, controleer het volgende: Controleer, of de machine aan de hoofdwater en stroomvoorziening verbonden is en of beide ingeschakeld zijn. Controleer het niveau van de naspoelmiddel- en reinigerreservoirs. Controleer of de standpijp goed op de machine is aangesloten. Is het filter gereinigd? ANMERKUNG Indien u beroep doet op onze service-dienst wanneer de machine nog onder de garantie valt, en blijkt dat het falen veroorzaakt wordt door het niet naleven van deze handleiding, worden de normale kosten voor de service in rekening gebracht. 7.1 De machine vult zich niet: De machine start niet: De machine spoelt niet: Controleer of de watervoorziening geopend is. Controleer of de wateraanvoerslang niet geknikt of bekneld is. Controleer of het toestel ook daadwerkelijk ingeschakeld is. Laat de machine volledig leeglopen, en probeer de machine opnieuw te vullen. Blz 13

16 7.2 De machine vult zich te langzaam: Controleer of de waterkraan volledig opengedraaid is. Controleer de druk van de wateraanvoer, die bij een vaatwasmachine zonder ingebouwde afvoerpomp boven de 2bar moet zijn. Controleer en reinig de sproeinozzels (deze bevinden zich in de sproeiarmen binnenin de machine). Controleer of de wateraanvoerslang niet geknikt of bekneld is Verwijder de drukregelaar of drukverminderaar, reinig deze en plaats hem terug aan de bouwkundige watertoevoer. 7.3 De machine warmt niet op: Ledig de machine volledig en probeer hem opnieuw te vulen. Controleer het opwarmen. Controleer de temperatuur van de watertoevoer, aangezien afwijkingen in de watertemperatuur de opwarmtijd van de machine kunnen beïnvloeden. Controleer of de wastank het juiste waterniveau heeft bereikt. 7.4 De machine loopt niet leeg: Controleer en reinig alle filters in de machine. Controleer of de standpijp / de afvoer niet verstopt of geblokkeerd is. 7.5 Slechte wasresultaten: Controleer de dosering van reinigingschemicaliën. Richt u zich bij tot uw Classeq dealer. Controleer en reinig de was en naspoelnozzels op de armen. Reinig de filters binnenin het toestel en controleer of die correct geplaatst zijn. Blz 14

17 Controleer of de watertoevoer volledig opengedraaid is. Voer een voor-reiniging van de vaat voor, voor deze in de vaatwasmachine ingeruimd wordt. Glazen moeten bij doffe plekken, die zich niet laten verwijderen eventueel vervangen worden. (glascorrosie) Bij kalkvlekken op de glazen heeft u misschien een waterbehandelingsysteem nodig. Bespreek met uw dealer, welke methode van waterbehandeling voor u het beste is. Bij een ingebouwde ontharder dient u deze volgens de aanwijzingen met speciaal zout aan te vullen (geen eetbaar zout). 7.6 De machine loopt over: Laat de machine volledig leeglopen. Hervul hem en controleer de hoogte van het water. Controleer en reinig alle filters in het toestel. Controleer of passende standpijp (geschikt voor de machine) is geplaatst. Controleer of de standpijp / de afvoer niet verstopt of geblokkeerd is.. Loopt de machine nog steeds over, sluit dan eerst de machine van de hoofdstroomvoorziening af en sluit de kraan. 7.7 De machine gaat niet AAN: Controleer de juiste instelling van de bouwkundige schakelaars. Zijn de bijbehorende zekeringen in orde? Staat de hoofdschakelaar van het net AAN? 7.8 De machine gaat niet UIT: Sluit de hoofdstroomvoorziening af, voor u een servicetechnicus benadert. Blz 15

18 Opmerkingen Classeq Winterhalter Nederland Ericssonstraat ML Rijen Nederland Website

Installatie- en gebruikshandleiding

Installatie- en gebruikshandleiding Installatie- en gebruikshandleiding Doorschuifvaatwasmachines H 857 en H 957 Winterhalter Installatie en gebruikshandleiding Deel Titel Bladzijde(n) 1 Veiligheidsinstructies 1 2 De CLASSEQ-machine 2 3

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK VAN ECO 2, 3 H 500, 700, 750 DUO 2, 3, 500, 750

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK VAN ECO 2, 3 H 500, 700, 750 DUO 2, 3, 500, 750 HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK VAN ECO 2, 3 H 500, 700, 750 DUO 2, 3, 500, 750 Aanwijzingen en instructies voor installatie en bediening van Classeq glas-en bordenwassystemen Deel Titel Pagina

Nadere informatie

*HEUXLNVDDQZLM]LQJ. :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89005832 09/99

*HEUXLNVDDQZLM]LQJ. :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89005832 09/99 ZLQ WHU K OWH U *6 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89005832 09/99 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ YRRU:LQWHUKDOWHU*DVWURQRP9DDWZDVPDFKLQH*6,QKRXGVRSJDYH

Nadere informatie

DOORSCHUIFVAATWASSERS

DOORSCHUIFVAATWASSERS HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK VAN HYDRO 857 - HYDRO 957 DOORSCHUIFVAATWASSERS Instructies voor installatie en bediening van Classeq doorschuifvaatwassers / bordenwassers Deel Titel Pagina 1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Nadere informatie

Waterontharder VT1000. Gebruikers handleiding

Waterontharder VT1000. Gebruikers handleiding Waterontharder VT1000 Gebruikers handleiding Pagina 2 van 16 VT1000 rev1 Inhoudsopgave. Pagina 1. Belangrijke informatie. 4. 2. Algemeen. 5. 3. Installatie 6. 3.1. Inhoud levering 6. 3.2. Installeren 7.

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

Voorspoelmachine WD-PRM 6 & WD-PRM 7. Onderhoudshandboek

Voorspoelmachine WD-PRM 6 & WD-PRM 7. Onderhoudshandboek Voorspoelmachine WD-PRM 6 & WD-PRM 7 (vertaling van de originele documentatie) Onderhoudshandboek S/N: Geldig vanaf: 01. 01. 2011 Rev.: 2.0 WD-PRM 6 & WD-PRM 7 Rev. 1. Veiligheidsinstructies... 1 1.1

Nadere informatie

SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS

SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS MODELLEN: ES3 ES4 ES5 ES65 Installatie- en bedieningsvoorschriften Onderhoudsinstructies Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden. 4.1.4 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

!"#$%&'(()' PRIJSLIJST Inclusief specificaties. MADEinBRITAIN

!#$%&'(()' PRIJSLIJST Inclusief specificaties.  MADEinBRITAIN !"#$%&'(()' *+,-)('.//#0 PRIJSLIJST 2017 Inclusief specificaties MADEinBRITAIN www.classeq.nl Hydro vaatwasmachines Voorladers Robuuste vaatwassers met ingebouwde doseerpompen voor een juiste dosering

Nadere informatie

Handleiding. New LaundryPure. goed voor uw kleding. goed voor uw gezondheid. goed voor uw beurs. goed voor het milieu. voor de

Handleiding. New LaundryPure. goed voor uw kleding. goed voor uw gezondheid. goed voor uw beurs. goed voor het milieu. voor de Handleiding voor de New LaundryPure goed voor uw kleding goed voor uw gezondheid goed voor uw beurs goed voor het milieu Lees goed deze gebruiksaanwijzing door voor de juiste aansluiting en werking. Juli

Nadere informatie

Waterontharder KVD-613 / KVD-621. Gebruikers handleiding

Waterontharder KVD-613 / KVD-621. Gebruikers handleiding Waterontharder KVD-613 / KVD-621 Gebruikers handleiding Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 4 Pagina 2. Algemeen 5 3. Installatie 6 3.1 Installatie 6 3.2 In werkingstelling 8 4. Bediening 9 5. Jaarlijks

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20 Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL HEETWATERAPPARAAT HWA 20 1 HWA 20 2 3 5 4 4 Fig. 1 GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility. Facilitair BV QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.nl Pulpmatic Vermaler Installatie handleiding Pulpmatic Vermaler Installatie Handleiding Roterend mes onder in vermaalkamer

Nadere informatie

Model EF-2000W Handleiding

Model EF-2000W Handleiding Thermic Dynamics Eco Class Heater Model EF-2000W Handleiding Waarschuwingen Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en dient niet gebruikt te worden voor andere doeleinden, zoals in een niet-huiselijke

Nadere informatie

HUDSON REED NL ALGEMENE HANDLEIDING THERMOSTATISCHE DOUCHEPANELEN

HUDSON REED NL ALGEMENE HANDLEIDING THERMOSTATISCHE DOUCHEPANELEN HUDSON REED NL ALGEMENE HANDLEIDING THERMOSTATISCHE DOUCHEPANELEN Algemene Handleiding Hudson Reed Thermostatische Douchepanelen Titel: Algemene HandleidingThermostatische Douchepanelen Date: 1 st June

Nadere informatie

[INSTALLATIE HANDLEIDING]

[INSTALLATIE HANDLEIDING] [INSTALLATIE HANDLEIDING] o Aquacombi @ info@aquacombi.nl W www.aquacombi.nl T 088 98 99 100 1 VOORDAT U BEGINT WATERDRUK De voorgeschreven werkingsdruk ligt tussen 1,5 en 6 bar. Bij stromend water, mag

Nadere informatie

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding PERFECTCOOL Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

De hogedrukreiniger is robuust en eenvoudig te bedienen, echter als problemen zich voordoen, benader dan uw dealer. Veiligheid

De hogedrukreiniger is robuust en eenvoudig te bedienen, echter als problemen zich voordoen, benader dan uw dealer. Veiligheid Gefeliciteerd met uw nieuwe hogedrukreiniger. Om ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk plezier van uw machine heeft, vragen wij u deze instrukties zorgvuldig te lezen voor de machine te gebruiken. De

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing EcoAir 60 Gebruiksaanwijzing Technische specificaties. Algemeen Netspanning: 230V/50Hz Ampère: 16 Wattage: 3000 Afmeting: 515x975x40mm (BxHxD) Gewicht leeg: 42 kg Pompen Aantal: 2x (douche- en afvalwater)

Nadere informatie

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING IN ONTVANGST NEMEN VAN HET APPARAAT INLEIDING TECHNISCHE GEGEVENS PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE VAN DE TRANSPARANTE

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Electrische Boiler. Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H

Electrische Boiler. Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H Electrische Boiler Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H Wij feliciteren u met de aanschaf van uw boiler. De electrische verwarmers

Nadere informatie

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin 1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat (en onderste warmhoudplaatje) 2. Aan/uit schakelaar voor bovenste warmhoudplaatje 3. Warmhoudplaatje 4. Glazen kan, thermoskan

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

Wateraansluiting afhankelijk van model

Wateraansluiting afhankelijk van model Veiligheidsinstructies Leveringsomvang afhankelijk van het model De wasautomaat is zwaar Voorzichtig bij het tillen. Opgelet: Bevroren slangen kunnen scheuren/barsten.de wasautomaat niet in ruimtes plaatsen

Nadere informatie

Glazen- en vaatwasmachines FX- / GX-serie

Glazen- en vaatwasmachines FX- / GX-serie Glazen- en vaatwasmachines FX- / GX-serie INSTALLATIE BEDIENING Serienummer 87141400 en hoger VERSIE 30.01.03 Belangrijke mededelingen Gebruiken conform de regelgeving Deze machine dient exclusief te worden

Nadere informatie

1. Naam van het product Bubbelpaneel. 2. Product code Kleur Zwart of wit

1. Naam van het product Bubbelpaneel. 2. Product code Kleur Zwart of wit 1. Naam van het product Bubbelpaneel 2. Product code 18523 3. Kleur Zwart of wit 4. Korte beschrijving Het best van twee werelden - een paneel en een bubbelunit in één! Een schitterend product van ROMPA.

Nadere informatie

L N L N. Fig.3 L N L N. Fig.4

L N L N. Fig.3 L N L N. Fig.4 SILET DESIG L L Fig.3 L L Fig.4 L L Ls Fig.5 L L Ls Fig.6 T (min) Fig.7 SILET CRZ L L Ls Fig.8 L L Fig.9 T (min) Fig.10 HR (%) CT-12/14 12 V 50Hz 230 V 50Hz TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L SILET-100 CZ

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Hobart AM/AMX/AUX Doorschuifvaatwasmachines

Hobart AM/AMX/AUX Doorschuifvaatwasmachines Hobart AM/AMX/AUX Doorschuifvaatwasmachines Hobart Doorschuifvaatwasmachines Dat een vaatwasmachine een schone vaat oplevert, is vanzelfsprekend. Als u echter bij een grote belasting van de machine door

Nadere informatie

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7 Montageinstructies Veiligheid afwasautomaat 4 Vereisten installatie 5 Instructies installatie 7 Veiligheid afwasautomaat De veiligheid van uzelf en van andere personen is erg belangrijk. We hebben een

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift EcoStar/FV/OR/DV

Bedieningsvoorschrift EcoStar/FV/OR/DV Universele vaatwerkspoelmachine EcoStar FV/OR/DV groep 1 1. Installatievoorschrift 2. Werking van de machine 3. Voorbereiding 4. Bediening 5. Uitzetten en reinigen 6. Verklaring van de symbolen 7. Het

Nadere informatie

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Filteren (Filtering) Normale functie Het water van het zwembad wordt na het zand van de filter gepasseerd te zijn,

Nadere informatie

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK INSTALLATIE INSTRUCTIES 12-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Techneco Blomberg warmtepompboiler. Typen: BL 160 BL 200 BL 250 BL 300 E,V,W

Gebruikershandleiding Techneco Blomberg warmtepompboiler. Typen: BL 160 BL 200 BL 250 BL 300 E,V,W Gebruikershandleiding Techneco Blomberg warmtepompboiler Typen: BL 160 BL 200 BL 250 BL 300 E,V,W Voorwoord Geachte klant, Met de Techneco warmtepompboiler heeft u een apparaat aangeschaft, waarmee u de

Nadere informatie

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op we

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op we Type I Type II (Inclusief CO ) WERKINGSPRINCIPE CHILLER 0 www.bravilor.com Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

RHIMA doorschuifmachine WD-7 GREEN

RHIMA doorschuifmachine WD-7 GREEN RHIMA doorschuifmachine WD-7 GREEN Vanaf heden is de WD-7 leverbaar met de RHIMA PRM-7 voorwasmachine, wasemcondensunit met energieterugwinning en warmtewisselaar met energieterugwinning. De RHIMA WD-7

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU

Nadere informatie

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gelieve alvorens het toestel te gebruiken, de instructies in deze handleiding grondig te lezen. Inhoud Pg. Veiligheid 2 Aansluiting van de gasfles 3

Nadere informatie

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker.

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker. GEBRUIK NL Wij danken u voor het kopen van een Rowenta waterkoker. Leest u de volgende instructies, die van toepassing zijn op al onze modellen, alstublieft zorgvuldig door en houd ze bij de hand. Open

Nadere informatie

NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System. Gebruikershandleiding

NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System. Gebruikershandleiding NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System Gebruikershandleiding 1 INHOUD & WAARSCHUWINGEN INHOUD HOOFDSTUK: 1 INHOUD & WAARSCHUWINGEN HOOFDSTUK: 2 BASIS ONDERDELEN HOOFDSTUK: 3 VULLEN PRODUCTEN HOOFDSTUK:

Nadere informatie

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING MINI-WASMACHINE Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING Uitpakken: Deze mini-wasmachine is volledig geassembleerd verzonden en met de bedieningshandleiding. Inspecteer het product na het uit de doos te

Nadere informatie

Fig.1a Fig.1b

Fig.1a Fig.1b SIET SIET 1 3 Fig.1a 4 2 1 3 5 4 2 Fig.1b Fig.2 Fig.3 Fig.4 s Fig.5 s Fig.6 Fig.7 T (min) SIET CRZ SIET CDZ T (min) 30 20 5 A SIET CRIZ s Fig.8 Fig.9 T (min) Fig.10 HR (%) 5 (!) (!) 20 90% 10 80% 5 70%

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

Eventueel vocht in de trommel is afkomstig van de eindcontrole. Aansluitkabel. Waterafvoer

Eventueel vocht in de trommel is afkomstig van de eindcontrole. Aansluitkabel. Waterafvoer Veiligheidsinstructies Leveringsomvang De wasautomaat is zwaar - wees voorzichtig bij het tillen. Let op: bevroren slangen kunnen scheuren/barsten. Wasautomaat niet in vorstgevoelige ruimten of buiten

Nadere informatie

Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e : Pa e 1

Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e : Pa e 1 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 : Pa e 1 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 : Pa e A H B H1 H2 C J I D I1 E G F J I2 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 :

Nadere informatie

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp Voor gebruik aandachtig lezen Alle veiligheidsvoorschriften nakomen Voor toekomstig gebruik bewaren Deze montagehandleiding bevat belangrijke

Nadere informatie

www.krups.com 06 02 18

www.krups.com 06 02 18 www.krups.com 1 2 MAXI MINI MAXI MINI 3 4 5 6 stop Deutsch 4 English 7 Français 9 Nederlands 11 Español 14 Português 16 Italiano 18 Dansk 20 Norsk 22 Svenska 24 Suomi 26 λληνικ 28 T Türkçe 31 Slovensko

Nadere informatie

A Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken.

A Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken. QUICKSTRT B0R WRSCHUWING it is slechts een korte handleiding! Lees voor het gebruik of onderhoud van het apparaat de bij het apparaat gevoegde gebruiksaanwijzing. Bij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini.

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini. Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Cup-a-Soup Mini. Met deze aanschaf heeft u altijd een heerlijk Cup-a-Soup moment binnen handbereik. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Handleiding Hifri. Versie HiFri V1.0

Handleiding Hifri. Versie HiFri V1.0 Handleiding Hifri Versie HiFri V1.0 Inhoudsopgave Handleiding Hifri... 1 Versie HiFri... 1 Inhoudsopgave... 2 Inschakelen van de Hifri... 3 Opstartscherm :... 3 Hoofdscherm :... 4 Opwarmen van de Hifri

Nadere informatie

Versie Nederlands

Versie Nederlands NEDERLANDSE INSTALLATIE HANDLEIDING KINETICO DUPLEX COMPACT MODELLEN Waterontharders duplex met geïntegreerd zoutvat / en MiniKB met losse bak Versie Nederlands 2015.2 2020c (EU) 2020c HF / Aquakinetic

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

11/2010. Mod: PV200X. Production code: UR200/OUT430

11/2010. Mod: PV200X. Production code: UR200/OUT430 11/2010 Mod: PV200X Production code: UR200/OUT430 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Belangerijke veiligheidsinstructies NL NL Belangerijke veiligheidsinstructies 1. Om volledig gebruik te maken

Nadere informatie

Handleiding. Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus

Handleiding. Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus Handleiding Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus Handsealmachine type Standard Plus is specifiek bestemd voor het sluiten van kunststof en aluminium schalen, die worden voorzien van een hitte bestendige

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. aks-decubiflow 100. Wisseldruksystemen voor de basisverzorging

Gebruiksaanwijzing. aks-decubiflow 100. Wisseldruksystemen voor de basisverzorging Gebruiksaanwijzing aks-decubiflow 100 Wisseldruksystemen voor de basisverzorging Inhoudstafel Pagina Veiligheidsrichtlijnen... 2 Waarschuwingen... 2 Ingebruikname... 3 Reiniging... 3 Onderhoud... 4 Technische

Nadere informatie

Algemene informatie. Tips: Voor uw veiligheid:

Algemene informatie. Tips: Voor uw veiligheid: Tips: - Gaat u de tuin ruim water geven, schuif de by-pass kraan dan dicht, vergeet niet om na het sproeien deze weer open te schuiven. - Twijfelt u of de ontharder het wel doet, kijk dan of er op uw thee

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

Overtuigend in prestatie en bedieningsgemak

Overtuigend in prestatie en bedieningsgemak Doorschuifvaatwasmachine PT-500 Overtuigend in prestatie en bedieningsgemak PT-500 PT-500 wast gewoonweg schitterend Met de PT-500 presenteert Winterhalter een nieuwe doorschuifvaatwasmachine die snel

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

TRUCK COFFEE MAKER. User s manual. Check our website www.quintezz.com for more languages

TRUCK COFFEE MAKER. User s manual. Check our website www.quintezz.com for more languages TRUCK COFFEE MAKER User s manual GB FR D E Check our website www.quintezz.com for more languages IEIDING Geachte klant, U hebt gekozen voor de aankoop van een QUINTEZZ Truck koffiezetapparaat. Wij willen

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

Waterontharder. Service handleiding KVD-613 / KVD-621. Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl

Waterontharder. Service handleiding KVD-613 / KVD-621. Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Waterontharder KVD-613 / KVD-621 Service handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 4 Pagina 2. Algemeen 5 3. Installatie 6 3.1 Installatie 6 3.2 In werkingstelling

Nadere informatie

Eventueel vocht in de trommel is afkomstig van de eindcontrole. Aansluitkabel. Waterafvoer. Watertoevoer

Eventueel vocht in de trommel is afkomstig van de eindcontrole. Aansluitkabel. Waterafvoer. Watertoevoer Aanwijzingen voor een veilig gebruik Leveringsomvang afh. van model De wasautomaat is zwaar - wees voorzichtig bij het tillen. Let op: Bevroren slangen kunnen scheuren/knappen. Wasautomaat niet in vorstgevaarlijke

Nadere informatie

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1 Heataster ENGLISH ontage- en installatiehandleiding Heataster 201 Booster FANCAIS Heataster 200N (Gas) Booster NEDELANDS NL 1 ENGLISH WAASCHUWINGEN 2 Bestemmelingen van deze handleiding 2 Symbolen 2 Certificatie

Nadere informatie

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Handleiding DRINK-38/SE Belangrijke aanwijzingen: De in dit document genoemde apparaten zijn uitsluitend bedoeld voor het bewaren en koelen van dranken

Nadere informatie

Digitale bagageweger. nr. 200-630. Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7

Digitale bagageweger. nr. 200-630. Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7 Digitale bagageweger nr. 200-630 Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7 Veiligheidsinstructies Lees de in de onderhavige gebruikshandleiding opgenomen

Nadere informatie

Analoog telefoontoestel

Analoog telefoontoestel Gebruikershandleiding Analoog telefoontoestel COMfort 200 Hoorn Basiseenheid Toetsenklavier Haak Krulsnoer Aansluiting krulsnoer Lijnsnoer Aansluiting lijnsnoer Eerste gebruik Verbindt het krulsnoer met

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

Installatiehandleiding (montage aan een dragende muur)

Installatiehandleiding (montage aan een dragende muur) Populierenlaan 59, 1911 BK Uitgeest Telefoon 0251-316482 Fax 0251-314043 Email: mail@sanmedi.nl Website: www.sanmedi.nl Installatie handleiding Lift 03 Type A (opbouw) / CLA Installatiehandleiding (montage

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. De ideale temperatuur voor de conservering van levensmiddelen is al van te voren ingesteld in de fabriek. Als het geluidsalarm wordt ingeschakeld,

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8.  2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

Hotto boilerkraan plaatsen

Hotto boilerkraan plaatsen Hotto boilerkraan plaatsen Hotto boilerkraan plaatsen Materialen Gereedschap Hotto Quadro kraan Chroom Steeksleutel Hotto Arco kraan RVS Hotto Arco kraan Chroom Hotto Quadro kraan RVS http://bit.ly/29e6suk

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Alfamix (wasmachines) Handleiding

Alfamix (wasmachines) Handleiding Hot-fill systeem voor wasmachines Montage- en gebruikershandleiding Tot 90% van het energieverbruik van een wasmachine is elektriciteit gebruikt bij het opwarmen van warm water. De Alfamix laat toe om

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage.

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage. Instructie handleiding MINIBEL Luchtgordijnen Waarschuwingsadvies symbolen Attention, Gevaar, Waarschuwing! Gevaarlijke stroom of hoge voltages! Kans op verwondingen! Gevaar! Sta niet onder de hangende

Nadere informatie

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD F05, F15, F18 1 1 2 3 2 3 1 230V~AC 2 3 2 4 12V DC HOT OFF 4 12V 5 DC HOT OFF COLD F15 3 5 COLD F05 3 F05, F15, F18 4 5 1 1 2 230V~AC 12V DC COLD HOT 6 OFF 2 5 3 F18 F18 4 0 6 1 7 1 F18 4 F05, F15, F18

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC INHOUDSOPGAVE GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RV A+ Versie NL 11/2013 Pagina 1 van 8 Voor ingebruikname Na transport dient het apparaat minstens 24 uur te blijven staan voordat u het aan het

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 1 GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 2 INHOUD 1. REGISTRATIE SERIENUMMERS 2. INLEIDING 3. BESCHRIJVING VAN DE STAPELAAR 4. WERKING VAN DE STAPELAAR 5. INSTALLEREN VAN DE STAPELAAR 6. GEBRUIKEN VAN

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM331 Gebruiksaanwijzing NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING

Nadere informatie

Glazenwasmachine Glazen-/ vaatwasmachine. Doorschuif vaatwasmachine ECOMAX OF ECOMAX AAN U DE KEUS!

Glazenwasmachine Glazen-/ vaatwasmachine. Doorschuif vaatwasmachine ECOMAX OF ECOMAX AAN U DE KEUS! Vaatwasmachines ECOMAX OF ECOMAX AAN U DE KEUS! Doorschuif vaatwasmachine + Het instapmodel vaatwasmachines voor iedereen die de meest voordelige vaatwasmachine zoekt voor professioneel gebruik. Optimaal

Nadere informatie

SALAMANDER Gebruiksaanwijzing

SALAMANDER Gebruiksaanwijzing SALAMANDER Gebruiksaanwijzing Art.no. 688.003 (AT-936) 1 INDEX Hoofdstuk Omschrijving Pagina 0 Introductie 2 1 Functies & Gebruik 3 2 Product Specificaties 3 3 Vervoer & Opslag 3 4 Instructies 3 5 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Onderhoudsinstructies

Onderhoudsinstructies 1 Onderhoudsinstructies 10-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

Bediening. Gebruiksklaar maken

Bediening. Gebruiksklaar maken De Isomac Venus is een Italiaanse espressomachine voor thuisgebruik. De machine wordt gemaakt in de buurt van Milaan. De buitenkant is van roestvrij staal. Bovenop bevindt zich een rvs kopjeswarmer/houder.

Nadere informatie

*6*6*6 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ. :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89007109-00/01-01

*6*6*6 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ. :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89007109-00/01-01 ZLQ WHU K OWH U *6*6*6 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89007109-00/01-01 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ YRRU:LQWHUKDOWHU*DVWURQRPJHUHHGVFKDSSHQZDVPDFKLQHV*6*6*6,QKRXGVRSJDYH

Nadere informatie

Alle producten van Brauer GmbH zijn onder normale water- en werkdruk getest op eventuele lekkages en juiste werking van de cartridge.

Alle producten van Brauer GmbH zijn onder normale water- en werkdruk getest op eventuele lekkages en juiste werking van de cartridge. 555657BOX Unterputz 3 Wege 5603 Nürnberg Garantie & Service Alle producten van Brauer GmbH zijn onder normale water- en werkdruk getest op eventuele lekkages en juiste werking van de cartridge. Wanneer

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Bij sommige modellen kan een geluidsalarm worden ingeschakeld. Dit betekent dat er een temperatuuralarm is afgegaan: houd de knop voor het

Nadere informatie

Nederlands Pagina 1-1. Deutsch Seite 2-1. New. Space Saver

Nederlands Pagina 1-1. Deutsch Seite 2-1. New. Space Saver Space Saver Nederlands Pagina 1-1 Deutsch Seite 2-1 New Space Saver Installation Guide Space Saver Installatiehandleiding en Gebruiksaanwijzing Ontdek de verborgen voordelen Wij streven continu naar om

Nadere informatie