Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober Mascha van den Brule-van Zijl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012. - Mascha van den Brule-van Zijl"

Transcriptie

1 Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012 Inleiders: - Frederik de Bruijne - Mascha van den Brule-van Zijl

2 Waarom deze bijeenkomst? Op 31 mei jl. heeft de gemeenteraad de Nota grondexploitatie 2012 vastgesteld. Daarbij werd tevens een motie aangenomen, waarmee het college werd verzocht: 1. Te onderzoeken of de uitgifte in erfpacht van bouwgrond als stimuleringsmaatregel kan worden ingezet en welke voor- en nadelen daar voor de verschillende partijen aan verbonden zijn; 2. Een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid en/of wenselijkheid of het instrument erfpacht ingezet zou kunnen worden in combinatie met de z.g. Koopgarant Regeling en hierover in overleg te treden met de in de gemeente werkzame corporaties, projectontwikkelaars en financiële instellingen; 3. De resultaten van voorgaande onderzoeken, door middel van een raadsvoorstel voor te leggen aan de raad.

3 Stimuleren woningmarkt in de gemeente Waalwijk Op dit moment zet de gemeente Waalwijk de volgende middelen in om de woningmarkt te stimuleren: Starterslening CPO Smarthome principe Concept Slimmer Kopen Koopcomfort Koopgarant Combinatie CPO en koopgarant Ziet u door de bomen het bos nog?

4 Programma 1. Inleiding, wat verwacht men van vanmiddag? 2. Wie is wie? 3. Koop- en financieringsvarianten 4. Achtergrond erfpacht 5. Hypothecaire lening 6. Voor- en nadelen erfpacht 7. Casussen 8. De rode loper 9. Discussie

5 Koop- en financieringsvarianten (I) Koopvarianten: Koopgarant Slimmer Kopen Kopen naar Wens Financieringsvarianten: Starterslening Starters Renteregeling

6 Koop- en financieringsvarianten (II) Koopgarant: Wordt gebruikt bij zowel nieuwbouw woningen als bij verkoop huurwoningen Korting op de marktwaarde Grond in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven Verplicht bij verkoop woning weer aan te bieden Verplichting tot terugkoop binnen 3 maanden Waardestijging of daling, vastgesteld op basis van een taxatie, naar rato verdeeld over de partijen Reservering verplicht op de balans

7 Koop- en financieringsvarianten (III) Slimmer Kopen: Wordt gebruikt bij zowel nieuwbouw woningen als bij verkoop huurwoningen Korting op de marktwaarde Terugkooprecht of terugkoopplicht Als zekerheid tweede recht van hypotheek voor corporatie Reservering verplicht op de balans

8 Koop- en financieringsvarianten (IV) Kopen naar Wens: Aankoop woning voor 50% tot 95% van de marktwaarde Uitgestelde betaling pas voldoen bij doorverkoop woning Grond in erfpacht vrijgesteld van canon tot volledige afbetaling Indexatie aan de hand van provinciale prijsontwikkeling van het kadaster Delen in winst en verlies (Risicodekking)

9 Koop- en financieringsvarianten (V) Starterslening: Overbrugt verschil tussen aankoopkosten woning en de maximaal verkrijgbare hypotheek volgens de normen van de NHG Recht van tweede hypotheek gevestigd als zekerheid Eerste 3 jaar geen rente en aflossing over starterslening Na 3 jaar omzetting naar annuïtaire lening Boetevrij tussentijds aflossen Bij verkoop woning aflossen

10 Koop- en financieringsvarianten (VI) Starters Renteregeling: Corporatie schiet gedurende 10 jaar 20% van de hypotheekrente voor Hypotheeklasten verminderen hierdoor met circa 25% en hypotheekruimte wordt verruimd Recht van tweede hypotheek gevestigd als zekerheid Na 10 jaar moet rente over voorschotten worden betaald Terugbetalen na 30 jaar of bij verkoop woning Terugbetalen tot maximaal 50% van de gerealiseerde meerwaarde, al het overige wordt kwijtgescholden Boetevrij tussentijds aflossen

11 Koop- en financieringsvarianten (VII) Wat zijn de ervaringen met koop en financieringsvarianten? Gemeente? Projectontwikkelaars? Woningcorporaties? Bank?

12 Erfpacht (I)

13 Erfpacht (II) Wat is erfpacht? Erfpacht is een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft een onroerende zaak van een ander te houden en te gebruiken (artikel 5:85 BW). Voor het recht van erfpacht is een geldbedrag, canon genaamd, verschuldigd.

14 Erfpacht (III) Opties Gronduitgifte in erfpacht aan een particulier Gronduitgifte in erfpacht aan een ontwikkelaar Gemeente koopt grond van een ontwikkelaar gevolgd door heruitgifte in erfpacht Woningcorporaties en erfpacht

15 Erfpacht (IV) Waarom erfpacht?: Sturen van het ruimtelijk beleid; Inkomsten uit erfpacht; Publiekrechtelijke doelen behartigen; Beleggingsmotief; Fiscale motieven; Vlot trekken van de woningbouw??

16 Kenmerken en vormen van erfpacht (I) Looptijd Tijdelijke erfpacht Voortdurende erfpacht Eeuwigdurende erfpacht Canon Hoogte canon Herziening van de canon Betalen canon periodiek of afkopen

17 Kenmerken en vormen van erfpacht (II) Bestemmingswijziging: Alleen met toestemming van eigenaar Splitsing erfpachtrecht: Alleen met toestemming van de eigenaar Einde erfpachtrecht: Erfpachter zegt op, mits in akte van vestiging opgenomen; Bij verzuim van betaling canon Bevoegdheid tot opzegging Vergoeden opstallen erfpachter door eigenaar Na verstrijken periode loopt het erfpachtrecht door en geldt een opzegtermijn van één jaar.

18 Voordelen erfpacht Voordeel voor de koper: Alleen opstal financieren, dus lagere financieringslasten ten opzichte van een hypothecaire lening voor het volledig eigendom Erfpachtcanon kan lager zijn dan hypotheekrente Maandelijks te betalen erfpachtcanon aftrekbaar Rente over afkoopsom canon aftrekbaar Voordeel voor de gemeente: Waardevermeerdering grond voor gemeente Bestemming garanderen door erfpacht Afspraken vastleggen ook voor rechtsopvolgers

19 Nadelen erfpacht Nadeel voor de koper: Bij jaarlijkse canon betaling een lagere hypotheek dan bij afkoop gekapitaliseerde jaarlijkse canon Periodieke verhoging canon indien van toepassing Nadeel voor de gemeente: Niet cashen bij gronduitgifte Gemeente blijft blooteigenaar Risico op niet nakomen betalingsverplichting erfpachter Bij beëindiging vergoeden opstallen Jaarlijkse beheerkosten

20 Ervaringen/discussie met erfpacht (I) Wat zijn de ervaringen met erfpacht? Gemeente? Projectontwikkelaars? Woningcorporaties? Bank?

21 Ervaringen/discussie met erfpacht (II) Zien aanwezigen meerwaarde in erfpachtuitgifte door de gemeente aan particulieren? - Is het een aanvulling op Koopgarant/Slimmer Kopen? -Andere doelgroep -Andere prijsklasse -Andere erfpachtvoorwaarden - Hoe kijken de bank en de woningcorporatie hiertegen aan? - Ziet ontwikkelaar, net als collega-ontwikkelaar, mogelijkheden in uitgifte in erfpacht? - Ziet woningcorporatie mogelijkheden in uitgifte in erfpacht? - Wat zijn de ervaringen tot op heden met uitgifte in erfpacht? - Hoe ver wordt gegaan met de woningstimulering? Denk aan het voorbeeld Entrada in Hilversum (ingroeicanon)

22 Hypothecaire lening (I)

23 Hypothecaire lening (II) Regels nu: Maximaal 50% aflossingsvrij Maximaal 30 jaar renteaftrek Hypotheekvorm is vrij Regels vanaf 1 januari 2013: Geen renteaftrek op een aflossingsvrije hypotheek Maximaal 30 jaar renteaftrek Annuïtair aflossen Geldt niet voor reeds verstrekte hypotheken

24 Hypothecaire lening (III) Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Beschermt koper bij gedwongen verkoop woning Tot een hypotheekwaarde van ,- Korting op hypotheekrente Vanaf 1 januari 2013 zal de NHG beperkt worden tot: - Per 1 juli ,- - Per 1 juli ,- - Per 1 juli ,-

25 Provinciale richtlijn rekenrente (I)

26 Provinciale richtlijn rekenrente (II) Provincie fungeert als financieel toezichthouder Rente (langlopend) reëel 3% 3,5% Maximale rekenrente in een grondexploitatie 4% Uitzonderingen zijn mogelijk

27 Erfpacht als stimuleringsmaatregel (I) Stimulans van de woningmarkt in de koopsector Kan kansen bieden voor bepaalde doelgroepen om toch een woning te kopen Voorbeelden van projecten waarbij erfpacht als stimuleringsmaatregel wordt ingezet: Entrada in Hilversum Suytkade in Helmond Engelenwaard in s-hertogenbosch

28 Erfpacht als stimuleringsmaatregel (II) Erfpacht versus volledig eigendom Voorbeeld: Inkomen man Hypotheek Inkomen vrouw Looptijd 10 jaar Gezamenlijk Rente 4,4% Gewenste woning VON Erfpacht: Geen schulden Looptijd 30 jaar Eigen vermogen Canon 4% Volledig eigendom: Erfpachtconstructie: Gezamenlijk inkomen vereist van minimaal ,- Gezamenlijk inkomen vereist van minimaal ,-

29 Casus (I) Schoonmaakster te Waalwijk Vrouw 50 jaar, schoonmaakster Man 40 jaar, winkelmanager Huidige woonsituatie: huurwoning (scheef huren!) Wens: koopappartement, financiering o.b.v. 1 salaris. Bezoek aan bank: financiering o.b.v. 1 salaris is niet mogelijk. Koop gaat niet door., stel haakt af. TIP: al gedacht aan koopgarant? Stel koopt na uitleg over regeling alsnog op 1 salaris appartement met koopgarant-constructie.

30 Casus (II) Timmerman te Sint-Oedenrode ZZP-er wil woning kopen. Gaat naar bank: hypotheek niet mogelijk, redenen onduidelijk. Timmerman gaat terug naar bank: waarom? Te kort als zelfstandige aan het werk, te verkrijgen hypotheek te laag ( 5000,00). Oplossing: ouders staan garant voor ontbrekende bedrag; Woning alsnog gekocht.

31 De rode loper (I)

32 De rode loper (II) Voor wie bouwen wij nu eigenlijk? Gerichter benaderen doelgroep Neem gegadigde mee aan de hand Overleg en stem af met betrokken partijen De rode loper moet uit!

33 De rode loper (III) Woning- Woningcorporatie Bank Ontwikkelaar KOPER Gemeente Makelaar

34 Discussie (I) Meerwaarde uitgifte in erfpacht door gemeente aan de woningcorporatie - Draagt uitgifte in erfpacht aan de corporatie bij aan het stimuleren van de woningmarkt? - Grotere financiële ruimte voor de corporatie? - Ziet de gemeente deze rol voor haar weggelegd? - Erfpacht in combinatie met Koopgarant?

35 Discussie (II) Meerwaarde uitgifte in erfpacht door de gemeente aan de ontwikkelaar - Draagt uitgifte in erfpacht aan de ontwikkelaar bij aan het stimuleren van de woningmarkt? - Grotere financiële ruimte voor de ontwikkelaar? - Ziet gemeente deze rol voor haar weggelegd? - Hoe kijkt de bank naar de erfpachtuitgifte aan de ontwikkelaar die vervolgens in ondererfpacht weer uitgeeft. - Overwegen ontwikkelaars de inzet van Koopvarianten?

Koopgarant Kopen zonder zorgen

Koopgarant Kopen zonder zorgen h e t b i l d t f e rwerderadiel m e n a l d u madeel f r a n e k e r a d e e l Koopgarant Kopen zonder zorgen Veel mensen denken er wel eens over om een huis te kopen. Maar de stap om het ook daadwerkelijk

Nadere informatie

koopgarant kopen zonder zorgen

koopgarant kopen zonder zorgen koopgarant kopen zonder zorgen > Koopgarant - Kopen zonder zorgen RWS Partner in wonen vindt dat u als klant moet kunnen kiezen als het om wonen gaat. En dan niet alleen in de keuze van het soort woning,

Nadere informatie

MEMO. Erfpacht als stimuleringsmaatregel van de woningmarkt

MEMO. Erfpacht als stimuleringsmaatregel van de woningmarkt MEMO Datum: 11 december 2012 Betreft: Opgesteld door: Erfpacht als stimuleringsmaatregel van de woningmarkt M. van den Brule-van Zijl Hierna volgt de samenvatting van de uitkomsten van de bijeenkomst van

Nadere informatie

Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers

Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers 30 januari 2014 Deze informatie heeft betrekking op de financiering van woningen waarbij in de koopovereenkomst de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen 1

Nadere informatie

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning U wilt graag voor het eerst een woning kopen. Misschien heeft u al een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning op het oog.

Nadere informatie

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen (c) Een eigen huis is een aantrekkelijk idee. Een eigen plek, die u kunt inrichten en vorm geven op uw manier. Bovendien is een huis een goede investering

Nadere informatie

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Datum: 1 januari 2012 Voordelig en veilig een woning kopen van Waardwonen U kent ons waarschijnlijk als verhuurder van woningen. Dat zijn wij ook en dat blijven wij

Nadere informatie

Informatieboek Grondvermogen. Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen!

Informatieboek Grondvermogen. Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen! Informatieboek Grondvermogen Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen! 1 22 Informatieboek Grondvermogen (aankoop van een woning) U staat op het punt om een woning te kopen Finquiddity

Nadere informatie

7558 BK HENGELO Koopsom in koopgarant: 106.000,-- k.k.

7558 BK HENGELO Koopsom in koopgarant: 106.000,-- k.k. Gerrit Peuscherstraat 405 Koopcomfortprijs: 132.500,-- k.k. 7558 BK HENGELO Koopsom in koopgarant: 106.000,-- k.k. Omschrijving: In de groene wijk Hasseler Es gelegen tussenwoning met parkeergelegenheid

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

de Nationale Grondbank N.V. Nederlandse Inflatie Obligatie

de Nationale Grondbank N.V. Nederlandse Inflatie Obligatie de Nationale Grondbank N.V. Nederlandse Inflatie Obligatie NL Inflatie Obligatieleningen DNG 2013-2023/1. max. 15 mln Met hypothecaire zekerheid en pandrecht op de kasstroom en garantie op de Nominale

Nadere informatie

K O O P G A R A N T. Koopgarant. Bestaande eengezinswoningen. Kopen zonder zorgen

K O O P G A R A N T. Koopgarant. Bestaande eengezinswoningen. Kopen zonder zorgen K O O P G A R A N T Koopgarant Bestaande eengezinswoningen Kopen zonder zorgen W O N I N G S T I C H T I N G B U I T E N L U S T Inhoud 1. Dit is Koopgarant..............................................................................................................3

Nadere informatie

Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering?

Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering? Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering? Samen werken aan wonen Koopgarant kopen met korting Door de hoge prijzen op de woningmarkt is

Nadere informatie

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen Slimmer Kopen Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat

Nadere informatie

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant Kopen mét korting en zónder zorgen Koopgarant Inhoud 1. Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? 4 2. Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? 6 3. Wanneer is de woning van u? 7 4. Hoe zorgt u voor goede

Nadere informatie

Inleiding 1. Slimmer Kopen 2. Afspraken

Inleiding 1. Slimmer Kopen 2. Afspraken 1 Inleiding Slimmer Kopen is een woonproduct dat is ontwikkeld en beproefd door woningcorporatie Trudo uit Eindhoven en waarvan door Vallei Wonen de licentie is verworven. Woningen met het Slimmer Kopen

Nadere informatie

I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t. Koopgarant en Kooprecht

I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t. Koopgarant en Kooprecht I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t Koopgarant en Kooprecht Koopgarant en Kooprecht en wat er allemaal komt kijken bij het kopen van een woning Meerkeuzewoning Woningstichting

Nadere informatie

Koopgarant bij nieuwbouw

Koopgarant bij nieuwbouw Koopgarant bij nieuwbouw Koopgarant Uw huis, uw thuis, uw Stek uw eigendom! Een eigen huis wie droomt er niet van? Maar een woning kopen is voor veel mensen financieel niet haalbaar. Stek wil het u makkelijker

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Inventarisatie financieringsconstructies

Inventarisatie financieringsconstructies Inventarisatie financieringsconstructies anders denken en doen Opdrachtgever: Agentschap NL Rotterdam, december 2010 Inventarisatie financieringsconstructies anders denken en doen Opdrachtgever: Agentschap

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

FEITEN EN SPELREGELS

FEITEN EN SPELREGELS FEITEN EN SPELREGELS Feiten & Spelregels Slimmer Kopen Pag 2 1 Slimmer Kopen algemeen Pag 3 Afspraken Pag 4 Beëindiging overeenkomst Pag 8 Bijkomende kosten Pag 9 Vergelijking Slimmer Kopen, (normaal)

Nadere informatie

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant Kopen mét korting en zónder zorgen Koopgarant Inhoud 1. Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? 4 2. Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? 7 3. Wanneer is de woning van u? 8 4. Hoe zorgt u voor goede

Nadere informatie

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst.

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. Hypotheekwoordenboek A Aankoopkeuring Een bouwtechnisch onderzoek naar de bouwkundige staat van een woning. In het keuringsrapport wordt melding gemaakt van bouwkundige gebreken, achterstallig onderhoud

Nadere informatie

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) Memorie

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Koopgarant KOPEN ZONDER ZORGEN

Koopgarant KOPEN ZONDER ZORGEN Koopgarant KOPEN ZONDER ZORGEN Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Dit is koopgarant 04 Welke kosten maakt u Bij Het kopen van een Woning? 06 Wanneer is De Woning van u? 08 Hoe zorgt u voor een goede FinanCiering?

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

Slimmer Kopen. Brochure Slimmer Kopen 13.08 februari 2014. Pagina 1 van 8

Slimmer Kopen. Brochure Slimmer Kopen 13.08 februari 2014. Pagina 1 van 8 De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval is Slimmer Kopen misschien een slim idee.

Nadere informatie