Koopgarant. Kopen met korting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koopgarant. Kopen met korting"

Transcriptie

1 Koopgarant Kopen met korting

2 Inhoudsopgave Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Terugkoopgarantie Winst en verlies delen Zelf in de woning wonen Verkopen aan een kind Rekenvoorbeelden: wat krijgt u bij terugkoop? Wat komt er verder kijken bij de aankoop van uw woning? Kosten koper Kwaliteit Erfpacht Appartementsrecht De financiering Maximale hypotheeksom Nationale Hypotheek Garantie is verplicht Tekenen voor de woning De koopovereenkomst Bedenktijd Ontbindende voorwaarden Overdracht Verbouwingsmogelijkheden Appartement: denk aan toestemming van de VvE Installaties Investeren in de woning Leidt een investering tot een hogere terugkoopprijs? Meer informatie Pagina 2 Pagina 3

3 Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Met Koopgarant koopt u uw woning met fikse korting. En toch wordt u volledig eigenaar van de woning. De korting heeft grote voordelen: u houdt iedere maand geld over voor andere dingen, omdat u een lagere hypotheek kunt afsluiten. Of u kunt dankzij de korting een duurdere woning kopen dan anders. We noemen deze korting ook wel een retourkorting. Het is namelijk niet zo dat de korting wordt omgezet in winst als u de woning weer verkoopt aan Welbions. U verkoopt de woning met dezelfde korting weer terug aan ons. Terugkoopgarantie Kent u dat? Slapeloze nachten, omdat u uw woning niet heeft verkocht, terwijl u al wel een nieuw huis heeft gekocht? Gelukkig niet. Want bij Koopgarant hoeft u niet wakker te liggen. Als u uw woning wilt verkopen, bent u verplicht de woning aan Welbions aan te bieden. Welbions koopt vervolgens de woning van u terug. U hoeft alleen een brief te sturen, waarin u aangeeft uw woning te willen verkopen. De verkoopprocedure duurt in principe maximaal drie maanden. Met Koopgarant maakt Welbions de aanschaf van een woning wel heel aantrekkelijk: korting op de koopsom en een terugkoopgarantie van Welbions! Zo heeft u lagere woonlasten én bent u verzekerd van gegarandeerde verkoop. Winst en verlies delen Bij terugkoop wordt de terugkoopprijs berekend aan de hand van een nieuwe taxatie. De door u betaalde koopprijs is de basis voor de terugkoopprijs. Een waardestijging of waardedaling van uw woning deelt u met Welbions. Als de waarde van de woning is gestegen, deelt u bij de verkoop de winst met Welbions. Bij waardedaling delen wij het verlies met u. Ontwikkelt Pagina 4

4 Zelf in de woning wonen Koopgarant kan gunstig zijn. Als de waarde sterker stijgt dan gemiddeld, was u achteraf wellicht financieel beter af geweest met normale koop. Maar als de waarde daalt heeft u de voordelen van zowel de lagere woonlasten als het gedeelde verlies. Verbeteringen die u in de woning aanbrengt houden wij buiten de winstdeling: de onafhankelijke taxateur bepaalt hiervan de waarde en deze worden voor 100% aan u vergoed. Welbions voorziet mensen van huisvesting. Om te voorkomen dat verkeerd gebruik wordt gemaakt van de woningen die wij verhuren of verkopen, mag u de woning niet verhuren of als bedrijfsruimte gebruiken. U moet er zélf in wonen. In sommige gevallen maken wij een uitzondering, bijvoorbeeld bij tijdelijk verblijf in het buitenland. U moet hiervoor wel toestemming hebben. Rekenvoorbeelden: wat krijgt u bij terugkoop? Bestaande woning (korting van 20%) Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop ,-- U betaalt 80% van de marktwaarde ,-- Waardeontwikkeling Marktwaarde bij terugkoop ,-- Marktwaarde bij aankoop ,-- Waardestijging ,-- Terugkoopprijs Aankoopprijs ,-- 70% van de waardestijging ,-- U krijgt voor de woning terug ,-- Verkopen aan een kind Wilt u de woning verkopen aan uw kind? Dat kan. Wij maken dan geen gebruik van ons terugkooprecht. Uw kind kan de woning van u overnemen. Ook hij/zij wordt dan net als u een Koopgarantkoper met alle bijzondere voorwaarden. De terugkoopprijs die uw kind in de toekomst krijgt bij verkoop aan Welbions, is nooit hoger dan de terugkoopprijs die u als eerste koper op dat moment zou hebben gekregen. Bij doorverkoop komt het nodige kijken, zoals fiscale regels. Meestal is het voor u gunstiger om de woning via Welbions door te verkopen aan uw kind. Om problemen te voorkomen moet u doorverkoop altijd in overleg met Welbions regelen. Let wel: doorverkoop is niet mogelijk als de woning specifiek voor ouderen is bestemd en de koper die u op het oog heeft niet de vereiste leeftijd heeft. Pagina 6 Pagina 7

5 Wat gebeurt er als de waarde van de bestaande woning is gestegen mede door investering? Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop ,-- U betaalt 80% van de marktwaarde ,-- Waardeontwikkeling Marktwaarde bij terugkoop ,-- Marktwaarde bij aankoop ,-- Waardestijging ,-- Waarvan door investering 5.000,-- Terugkoopprijs Aankoopprijs ,-- Waardestijging door investering 5.000,-- 70% van de waardestijging ,-- U krijgt voor de woning terug ,-- Wat komt er verder kijken bij de aankoop van uw woning? Kosten koper Bij het kopen van een woning moet u rekening houden met kosten koper. Een deel hangt direct samen met de koop, een deel heeft te maken met de financiering. De kosten voor de financiering zijn direct aftrekbaar voor de belasting in het jaar van aankoop. Kosten bij aankoop Overdrachtsbelasting (6%) Notariskosten leveringsakte Inschrijfkosten kadaster en splitsingskosten Verrekening eigenaarlasten Totaal ongeveer 10% van de koopsom Kosten van financiering Provisie hypotheek Notariskosten hypotheekakte Taxatie voor financiering Kosten Nationale Hypotheek Garantie Totaal ongeveer 2% van de koopsom De kosten hangen samen met de hoogte van de koopsom. In totaal komt dat bij een bestaande woning meestal neer op ongeveer 12% van de koopsom. De aankoopkorting die u krijgt bij Koopgarant leidt dus ook tot lagere bijkomende kosten. Pagina 8 Pagina 9

6 Kwaliteit Erfpacht Voor de meeste mensen is het moeilijk te beoordelen of een woning in goede staat verkeert. En of er grote onkosten te verwachten zijn. Om u hier inzicht in te geven laat Welbions een bouwtechnisch rapport opstellen door een onafhankelijk bureau. De installaties van gas en elektra worden altijd door een gecertificeerd bedrijf beoordeeld en veilig aan u opgeleverd. Bij aankoop van een woning koopt u een erfpachtrecht dat is uitgegeven door Welbions. Erfpacht is een juridisch instrument, dat veel toepassingen kent. Het erfpachtrecht is eeuwigdurend en de erfpachtcanon koopt u eeuwigdurend af. De afkoopsom is in de koopsom inbegrepen. De erfpacht gebruiken we alleen om de bijzondere Koopgarantvoorwaarden goed juridisch vast te leggen. In de praktijk merkt u niets van de erfpacht. Appartementsrecht Als u een appartement koopt, koopt u formeel een appartementsrecht en wordt u automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het beheer van de VvE wordt verzorgd door een bestuurder. De bestuurder moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen. De bestuurder zorgt voor goed voorbereide ledenvergaderingen. Ook incasseert hij/zij de VvE-bijdragen. De hoogte van de bijdrage wordt door de VvE vastgesteld. Hiervan wordt onder meer het onderhoud aan het gebouw en de opstalverzekering betaald. U ontvangt de begroting van de VvE en de meerjarenonderhoudsplanning. Zo heeft u goed inzicht in het functioneren van de VvE en weet u waarvoor u betaalt. Pagina 10 Pagina 11

7 De financiering Bedenktijd Komt u na het tekenen van de koopovereenkomst tot de Maximale Hypotheek conclusie dat u overhaast heeft gehandeld? U kunt dan binnen hypotheeksom U kunt een hypothecaire lening afsluiten, zolang die niet hoger drie werkdagen na het tekenen van de koopovereenkomst de is dan de koopsom plus 12% voor de kosten koper en een even- koop ongedaan maken. tuele woonlastenverzekering, plus 10 % voor een verbouwing. Ontbindende In de koopovereenkomst staat dat u de koopovereenkomst kunt Nationale Hypotheek De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is door de overheid voorwaarden ontbinden als u geen financiering (hypotheek) kunt krijgen. Garantie is verplicht ingesteld om de risico s van kopen te beperken. De voordelen: U kunt de koopakte ook ontbinden als u geen hypotheek met de hoogte van de lening is, volgens de landelijke NHG kunt afsluiten. U krijgt vier weken om de financiering normen, afgestemd op uw inkomen; en de NHG te regelen. Om de koopakte te ontbinden moet u u betaalt een lagere rente; schriftelijk een verzoek indienen. Hierbij moeten van tenminste als u (buiten uw schuld) in financiële problemen komt, twee financiers afwijzingen getoond worden. lost de NHG een restschuld bij verkoop af. Welbions heeft er ook belang bij dat u niet door uw Overdracht Ongeveer twee weken nadat u de financiering heeft geregeld hypotheek in de problemen komt. Daarom moet de kan de overdracht bij de notaris plaatsvinden. Dan is de woning woning gefinancierd worden met NHG. Lees meer hier- van u en krijgt u de sleutels. Vlak voor de overdracht gaat u de over in de folder van de NHG, verkrijgbaar bij Welbions woning inspecteren met onze woonmakelaar. of uw hypotheekadviseur of kijk op Tekenen voor de woning Verbouwingsmogelijkheden Een nieuwe keuken, een dakkapel of een andere badkamer. U heeft misschien grote verbouwingsplannen om uw woonplezier te vergroten. Welbions kan u advies geven hoe u een De koopovereenkomst Onze woonmakelaar, die u begeleidt bij het kopen van de verbouwing het beste aanpakt. Voor een eventuele verhoging woning, stelt de koopovereenkomst op. De woonmakelaar van de hypotheek heeft u toestemming van Welbions nodig. neemt de inhoud van de koopovereenkomst met u door. Deze moet ook weer met NHG worden afgesloten. Het tekenen van de koopovereenkomst is niet vrijblijvend. U bent dan verplicht de woning dan ook echt af te nemen. Appartementen: Let u wel even op als u in een appartement woont: u heeft Bij uitstel van de levering van de woning of als de koop denk aan toestemming toestemming nodig van de Vereniging van Eigenaren voor niet doorgaat, brengen wij u kosten in rekening. Maar er van de VvE aanpassingen aan de buitenkant van de woning (zoals bijvoor- zijn uitzonderingen: de zogenaamde bedenktijd en de beeld kozijnen, balkons of een dakterras). Om geluidsoverlast ontbindende voorwaarden. te voorkomen, stelt de VvE vaak strenge eisen aan harde vloerbedekking, zoals laminaat of plavuizen. Pagina 12 Pagina 13

8 Installaties De installaties van alle woningen die Welbions verkoopt, Meer informatie Heeft u na het lezen van de folder nog vragen over Koopgarant? worden door een gecertificeerd bedrijf gekeurd. Helaas is onze Onze woonmakelaars helpen u graag. Voor algemene informatie ervaring dat klussen aan elektra, gas en verwarming niet altijd bezoekt u onze website Voor het actuele aan- op verantwoorde wijze gebeurt. Wij adviseren u dergelijke bod Koopgarantwoningen kijkt u op klussen te laten uitvoeren door een erkend installatiebedrijf. Investeren in de woning Als u uw woning verbouwt kan dat een aardige verhoging van de waarde opleveren. Deze verbeteringen worden buiten de winstdeling gehouden. Een onafhankelijk taxateur bepaalt de waarde van de verbeteringen en deze worden voor 100% aan u vergoed. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de verbouwing goed is uitgevoerd en de benodigde vergunningen en toestemmingen verleend zijn. Om de berekening duidelijk te maken hebben we in deze folder een rekenvoorbeeld opgenomen. Het gebeurt soms dat een woning er op achteruit is gegaan door toedoen van de eigenaar. Dat kan leiden tot een verlaging van de verkoopprijs. Leidt een investering De kosten van een investering leiden nooit tot een even hoge tot een hogere waardestijging. De gemiddelde koper heeft niet precies terugkoopprijs? dezelfde smaak als u. En in de loop van de tijd wordt een verbetering minder waard. Hoe duurzamer de investering is en hoe minder aan smaak onderhevig, hoe hoger de waarde. Veel doe-het-zelf werk wordt door een volgende bewoner weer verwijderd. Werk van een vakman wordt meer gewaardeerd. Bij de taxatie van de verbeteringen wordt alleen rekening gehouden met onroerende zaken. Daarmee bedoelen we zaken die aard- en nagelvast aan de woning zitten. Vloerafwerking, zoals tapijt en laminaat vallen daar niet onder, tegels, sanitair Als u uw woning verbouwt kan dat een aardige verhoging van de waarde opleveren. Deze verbeteringen worden buiten de winstdeling gehouden. en een aanrecht wel. Pagina 14 Pagina 15

9 Adresgegevens a Paul Krugerstraat 44 Postbus AK Hengelo t f e i

Koopgarant. Kopen met korting

Koopgarant. Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting Inhoudsopgave 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Terugkoopgarantie Winst en verlies delen Zelf in de woning wonen Verkopen aan een kind Rekenvoorbeelden:

Nadere informatie

Koopgarant bij nieuwbouw

Koopgarant bij nieuwbouw Koopgarant bij nieuwbouw Koopgarant Uw huis, uw thuis, uw Stek uw eigendom! Een eigen huis wie droomt er niet van? Maar een woning kopen is voor veel mensen financieel niet haalbaar. Stek wil het u makkelijker

Nadere informatie

K O O P G A R A N T. Koopgarant. Bestaande eengezinswoningen. Kopen zonder zorgen

K O O P G A R A N T. Koopgarant. Bestaande eengezinswoningen. Kopen zonder zorgen K O O P G A R A N T Koopgarant Bestaande eengezinswoningen Kopen zonder zorgen W O N I N G S T I C H T I N G B U I T E N L U S T Inhoud 1. Dit is Koopgarant..............................................................................................................3

Nadere informatie

Koopgarant KOPEN ZONDER ZORGEN

Koopgarant KOPEN ZONDER ZORGEN Koopgarant KOPEN ZONDER ZORGEN Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Dit is koopgarant 04 Welke kosten maakt u Bij Het kopen van een Woning? 06 Wanneer is De Woning van u? 08 Hoe zorgt u voor een goede FinanCiering?

Nadere informatie

Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering?

Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering? Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering? Samen werken aan wonen Koopgarant kopen met korting Door de hoge prijzen op de woningmarkt is

Nadere informatie

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant Kopen mét korting en zónder zorgen Koopgarant Inhoud 1. Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? 4 2. Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? 7 3. Wanneer is de woning van u? 8 4. Hoe zorgt u voor goede

Nadere informatie

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant Kopen mét korting en zónder zorgen Koopgarant Inhoud 1. Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? 4 2. Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? 6 3. Wanneer is de woning van u? 7 4. Hoe zorgt u voor goede

Nadere informatie

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Delft, Dordrecht, Spijkenisse en Rotterdam Bent u op zoek naar een betaalbare koopwoning in Rotterdam, Delft, Dordrecht of

Nadere informatie

koopgarant kopen zonder zorgen

koopgarant kopen zonder zorgen koopgarant kopen zonder zorgen > Koopgarant - Kopen zonder zorgen RWS Partner in wonen vindt dat u als klant moet kunnen kiezen als het om wonen gaat. En dan niet alleen in de keuze van het soort woning,

Nadere informatie

Te Woon: Koopcomfort. Kopen met gemak

Te Woon: Koopcomfort. Kopen met gemak Te Woon: Koopcomfort Kopen met gemak Koopcomfort Kopen met gemak Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Koopcomfort Welke kosten maakt u bij het kopen van een woning? Wanneer is de woning van u? Hoe zorgt u voor een goede

Nadere informatie

Arendsweg 3-c. Koopsom: 67.000 k.k. 3082 NA Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 78 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop

Arendsweg 3-c. Koopsom: 67.000 k.k. 3082 NA Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 78 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Arendsweg 3-c 3082 NA Rotterdam woonoppervlakte 78 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 67.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Koopgarant Kopen zonder zorgen

Koopgarant Kopen zonder zorgen h e t b i l d t f e rwerderadiel m e n a l d u madeel f r a n e k e r a d e e l Koopgarant Kopen zonder zorgen Veel mensen denken er wel eens over om een huis te kopen. Maar de stap om het ook daadwerkelijk

Nadere informatie

I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t. Koopgarant en Kooprecht

I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t. Koopgarant en Kooprecht I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t Koopgarant en Kooprecht Koopgarant en Kooprecht en wat er allemaal komt kijken bij het kopen van een woning Meerkeuzewoning Woningstichting

Nadere informatie

Aart Van Der Leeuwlaan 123. Koopsom: 152.000 k.k. 2624 PM Delft. Woonbron Makelaars

Aart Van Der Leeuwlaan 123. Koopsom: 152.000 k.k. 2624 PM Delft. Woonbron Makelaars Aart Van Der Leeuwlaan 123 2624 PM Delft woonoppervlakte 89 m2 3 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 152.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Oosterbakenpad 166. Vraagprijs: 207.500 k.k. 3192 XV Hoogvliet Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 108 m2 2 slaapkamers te koop

Oosterbakenpad 166. Vraagprijs: 207.500 k.k. 3192 XV Hoogvliet Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 108 m2 2 slaapkamers te koop Oosterbakenpad 166 3192 XV Hoogvliet Rotterdam woonoppervlakte 108 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 207.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Mina Krusemanstraat 32. Vraagprijs: 215.000 k.k. 2614 JH Delft. Woonbron Makelaars

Mina Krusemanstraat 32. Vraagprijs: 215.000 k.k. 2614 JH Delft. Woonbron Makelaars Mina Krusemanstraat 32 2614 JH Delft woonoppervlakte 80 m2 perceeloppervlakte 116 m2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 215.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen (c) Een eigen huis is een aantrekkelijk idee. Een eigen plek, die u kunt inrichten en vorm geven op uw manier. Bovendien is een huis een goede investering

Nadere informatie

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Datum: 1 januari 2012 Voordelig en veilig een woning kopen van Waardwonen U kent ons waarschijnlijk als verhuurder van woningen. Dat zijn wij ook en dat blijven wij

Nadere informatie

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant!

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Inleiding Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Na jaren van stijgende prijzen, zijn de huizenprijzen de afgelopen jaren flink gedaald. Best spannend om nu een woning te

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

> Koopgarant: kopen zonder zorgen!

> Koopgarant: kopen zonder zorgen! > Koopgarant: kopen zonder zorgen! Koopgarant: kopen zonder zorgen! Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar is de stap naar een koopwoning erg groot? Vraagt u zich wel eens af of uw inkomen toereikend

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning U wilt graag voor het eerst een woning kopen. Misschien heeft u al een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning op het oog.

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning best groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw

Nadere informatie

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen Slimmer Kopen Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat

Nadere informatie

Slimmer Kopen. Brochure Slimmer Kopen 13.08 februari 2014. Pagina 1 van 8

Slimmer Kopen. Brochure Slimmer Kopen 13.08 februari 2014. Pagina 1 van 8 De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval is Slimmer Kopen misschien een slim idee.

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie