MEMO. Erfpacht als stimuleringsmaatregel van de woningmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEMO. Erfpacht als stimuleringsmaatregel van de woningmarkt"

Transcriptie

1 MEMO Datum: 11 december 2012 Betreft: Opgesteld door: Erfpacht als stimuleringsmaatregel van de woningmarkt M. van den Brule-van Zijl Hierna volgt de samenvatting van de uitkomsten van de bijeenkomst van 8 oktober jl, waarin ook de reacties zijn verwerkt van de verschillende betrokkenen. I. Erfpacht als stimuleringsmaatregel: alle kleine beetjes helpen Als overall conclusie van deze eerste bijeenkomst stellen wij dat erfpacht wel degelijk een bijdrage kan leveren aan het stimuleren van de woningmarkt, echter dat het niet als wondermiddel gezien kan worden: alle kleine beetjes helpen. Daarbij is het van belang dat er duidelijke erfpachtvoorwaarden worden gesteld, met zo min mogelijk onzekerheden voor de koper. II. Rode Loper gedachte Overkoepelend is het van belang dat de koper centraal wordt gesteld: de zogenaamde rode loper gedachte. Wie is de koper en hoe kan aan de randvoorwaarden van deze koper worden voldaan. Daartoe dienen alle partijen (gemeente, woningcorporatie, ontwikkelaars, banken en makelaars) samen te werken, zodat zij goed op de hoogte zijn van elkaars eisen en mogelijkheden. III. Vervolg Afgesproken is dat een aantal zaken verder uitgezocht wordt en dat vervolgens een nieuwe bijeenkomst gepland wordt om de bevindingen te bespreken. Ter voorbereiding op deze tweede bijeenkomst is er een aantal vragen dat nog uitgezet moeten worden bij de verschillende partijen: IV. Welke doelgroepen worden bereikt met de bestaande regelingen? Casade werkt sinds 2004 met Woongarant, Slageland sinds 2 jaar met Slimmer Kopen:

2 Blad 2. Vraag: Door welke doelgroep worden de koopgarantwoningen / Slimmer Kopen woningen gekocht (zittende huurders, starters op de woningmarkt, 40+, etc)? Reactie Casade, Peter Offenberg: Verkopen Zittende huurder geen zittende huurder Totaal % vrije verkoopkoopgarant Vrije verkoop % n.v.t % n.v.t % n.v.t. Aantal terugkopen Koopgarant % % % 8 In totaal had Casade per koopgarantwoningen Vraag: Hoeveel woningen heeft de woningcorporatie inmiddels terug moeten kopen per jaar (in percentage van het aantal verkochte woningen, per jaar)? Reactie Casade, Peter Offenberg: Aantal terugkopen Koopgarant Stelletjes stromen door naar andere koopwoning Terugkoop vaak door echtscheidingen Alleenstaande terug naar ouders door verlies baan

3 Blad 3. De gemeente verstrekt startersleningen. Vraag: Kan de gemeente inzichtelijk maken welke doelgroep daadwerkelijk gebruik maakt van de starterslening? Reactie Gemeente, Willem Ebbers: Startersleningen aantal Niet doorgegaan 11 wel verleend 25, wel verleend gemiddeld nog in procedure 8 Totaal Voorgaande woonsituatie Bij ouders woonachtig 58% aleenstaand in huurwoning 23% samenwonend/gezin in huurwoning 19% Leeftijdscategorieën Ouder dan 42 jaar 6% jaar 16% jaar 29% jaar 42% jonger dan 22 jaar 6% Vraag: Wanneer beginnen kopers in de praktijk met de aflossing van de starterslening? Reactie Gemeente, Willem Ebbers: Conform de regeling start het terugbetalen na 3 jaar (rente+aflossing). Circa 30% maakt gebruik van de mogelijkheid van een hertoets na 3 jaar. Vraag: Is hier onder invloed van de crisis een bepaalde ontwikkeling in zichtbaar? Reactie Gemeente, Willem Ebbers: Is niets over bekend. In zijn algemeenheid en gevoelsmatig kan gesteld worden dat de crisis (lees mensen hebben minder te besteden / kunnen minder geld verkrijgen ) zeker van invloed is in die zin dat men langer doet over aflossing van eenmaal geleend geld.

4 Blad 4. Beleidsvraag gemeente: Is het nog van deze tijd om stapeling van gebruik van stimulerende maatregelen niet toe te staan? (Starterslening combineren met Koopgarant / Slimmer kopen is niet toegestaan). Reactie gemeente, Willem Ebbers: Door deze bepaling te handhaven worden per saldo meerdere personen geholpen worden dan wanneer je stapeling zou toestaan. Bovendien moet men er voor waken dat starters op de koopmarkt niet van meerdere /te veel regelingen gelijktijdig gebruik gaan maken met name met het oog op draagbare lasten en het kunnen voldoen aan terugbetalingsverplichtingen op korte of middellange termijn. Kortom: het antwoord is dus ja en het is nog van deze tijd. Nieuw punt: Vanuit de gedachte om de woningbouw te stimuleren, zou de raad/het college voorgesteld kunnen worden de startersregeling niet meer te beperken tot mensen uit Waalwijk. Binnenkort moet een nieuwe regeling worden voorgesteld aan het college. BVR Projectontwikkeling geeft kopers in bepaalde projecten de keuze tussen kopen op erfpachtgrond en kopen in volle eigendom, waarbij in geval van erfpacht de eigendom van de grond wordt verkocht aan een grondbank, die vervolgens de grond in erfpacht uitgeeft aan de koper van de opstal. Vraag: Wanneer een koper de keuze heeft, in hoeveel gevallen wordt dan gekozen voor erfpacht? Reactie René de Koning, Edwin van Tilburg / De Molenaers: 70% kopers kiest voor Bijzonder Plan Ook wanneer leencapaciteit geen probleem is wordt voor Bijzonder Plan gekozen Lagere maandlast Lange rentevast periode canon (30 jaar) Betere vermogenspositie koper Creëren van vrij besteedbare liquiditeit bij senioren Door verlaging koopsom wel in aanmerking voor NHG (lagere hypotheekrente) Vraag: Welke doelgroep maakt gebruik van erfpacht? Reactie René de Koning, Edwin van Tilburg / De Molenaers: Alle doelgroepen (starters, doorstromers en senioren) Ook in kleine dorpen Erfenismarkt: kinderen erven woning, na 2 jaar nog niet verkocht, fiscus eist erfbelasting op; bloot eigendom wordt verkocht aan grondbank, kinderen krijgen grond in erfpacht: liquiditeit ontstaat. Bij verkoop kan volle eigendom worden geleverd aan koper indien gewenst. Opmerkingen: NHG-grens is verlaagd per naar (was )

5 Blad 5. Actie gemeente: Gemeente en Gloudemans gaan het gesprek aan met de grondbank om te onderzoeken in hoeverre de grondbank ook van meerwaarde zou kunnen zijn voor de gemeente. Gloudemans heeft een oriënterend gesprek gehad met De Molenaers. Afgesproken is dat De Molenaers, (Edwin van Tilburg) in de bijeenkomst van 14 december a.s. het product Bijzonder plan zal presenteren. V. Welke doelgroepen zouden de aanwezigen willen bereiken met uitgifte in erfpacht door de gemeente? Actie gemeente: Gloudemans rekent een aantal scenario s door waarbij de portemonnee van de koper het uitgangspunt is: welke doelgroep is geholpen met uitgifte in erfpacht? Reactie Gloudemans: Gloudemans heeft een (onafhankelijk) hypotheekadviseur gevraagd een aantal scenario s door te rekenen: Uitgangspunten: Uit het vooronderzoek blijkt dat voor starters inmiddels diverse maatregelen bestaan om de woningmarkt te stimuleren. Derhalve richten we ons op de doorstromers: mensen komen van een tussenwoning met een aankoopsom tussen en die doorstromen naar: 1) 2 o/e kapwoning : a. Totale koopsom , waarde opstal ,00 b. Waarde ondergrond ,00 (240 m² a 300,00 per m²) i. Canon 4,5% per jaar ( 3240 p.j.) met en zonder index 2) 2 o/e kapwoning: a. Totale koopsom , waarde opstal ,00 b. Waarde ondergrond ,00 (300 m² a 300,00 per m²) i. Canon 4,5% per jaar ( p.j.) met en zonder index 3) Vrijstaande woning: a. Totale koopsom , waarde opstal ,00 b. Waarde ondergrond ,00 (450 m² a 300,00 per m²) i. Canon per jaar 4,5% (6075 p.j.) met en zonder index 4) Vrijstaande woning: a. Totale koopsom , waarde opstal ,00 b. Waarde ondergrond ,00 (550 m² a 300 per m²) i. Canon per jaar 4,5% (7425 p.j.) met en zonder index Vraag: 1) welk inkomen is benodigd wanneer woning in volle eigendom gekocht wordt? 2) Welk inkomen is benodigd wanneer woning gekocht wordt op erfpachtgrond? De uitkomsten van deze doorrekeningen worden in de bijeenkomst van 14 december a.s. nader besproken.

6 Blad 6. In de afgelopen bijeenkomst is een voorbeeldberekening getoond waaruit blijkt dat vanaf een woning op erfpachtgrond eerder financierbaar is dan een woning op grond in volle eigendom. Vraag: De Rabobank gaat deze berekening verifiëren. Wellicht kan de bank ook met meer nieuwe invalshoeken komen? Reactie Leo Boeren, Rabobank De Langstraat: Reactie Rabobank Nederland: Als de ondergrond in erfpacht wordt uitgegeven en de canon niet wordt afgekocht, hoeft dit uiteraard niet gefinancierd te worden en dus ook niet afgelost. Als de canon wordt afgekocht en dit wordt gefinancierd, dan valt dit uiteraard wel onder de aflosverplichting. Het kan inderdaad het geval zijn dat de financiering van de opstallen binnen de grens van NHG valt. Dit is echter ook afhankelijk van de waarde van de erfpacht (incl. opstal(len). Er wordt in het document melding gemaakt van de NVB Criteria. Rabobank heeft eigen richtlijnen opgesteld met betrekking tot erfpacht. Elke aanvraag met erfpacht wordt aan deze richtlijnen getoetst. Alleen indien de erfpachtvoorwaarden voldoen aan de richtlijnen van Rabobank kan tot financiering worden overgegaan. Daarnaast is het van groot belang dat het geen koopoplossing betreft. Indien het wel een koopoplossing betreft kan er alleen gefinancierd worden op de koopoplossingen van "KoopGarant" en "Slimmer Kopen". In het voorbeeld lijkt de canon zeer voordelig te zijn, maar over het algemeen wordt de canon geïndexeerd tegen de CPI. Het canonpercentage zal in het voorbeeld dan ook al snel hoger zijn dan de hypotheekrente. Daarnaast zal de klant niet profiteren van een eventuele waardestijging van de grond. Het voorbeeld is o.i. eenzijdig opgesteld in het voordeel van een erfpachtconstructie. De Rabobank zal bij beoordeling van een dergelijke financieringsaanvraag alle aspecten meewegen. Aanvullende vragen Gloudemans: 1. Wat zijn de eigen richtlijnen van de Rabobank met betrekking tot erfpacht? 2. Wat wordt er, naast KoopGarant en Slimmer Kopen, verstaan onder een koopoplossing? Reactie Leo Boeren, Rabobank De Langstraat: De richtlijn voor erfpacht is dat elke overeenkomst wordt beoordeeld door een speciaal team en dat de lokale bank op basis van de uitkomst daarvan wel of niet aan de slag kan. Koopoplossingen is een verzamelnaam voor oplossingen die her en der in het land worden bedacht om kopen van woningen aantrekkelijker te maken. Rabobank beoordeeld dit soort oplossingen die bij lokale banken voorbij komen en geeft daar een dwingend advies over af. Momenteel zijn Koopgarant en Slimmer Kopen de enige geaccordeerde kooplossingen. Beleidsvraag gemeente: Hoe ver wil de gemeente gaan met de stimulering van de woningmarkt? (denk aan ingroeicanon (subsidiering)). -

Gebruik en effecten van de Starterslening

Gebruik en effecten van de Starterslening Gebruik en effecten van de Starterslening Gebruik en effecten van de Starterslening Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud

Nadere informatie

Van lenen naar (bouw)sparen. Eindrapport. Peter Boelhouwer Kees Dol Harry van der Heijden Cor Lamain

Van lenen naar (bouw)sparen. Eindrapport. Peter Boelhouwer Kees Dol Harry van der Heijden Cor Lamain Van lenen naar (bouw)sparen Eindrapport Peter Boelhouwer Kees Dol Harry van der Heijden Cor Lamain Van lenen naar (bouw)sparen Van lenen naar (bouw)sparen Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: SNS

Nadere informatie

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Delft, Dordrecht, Spijkenisse en Rotterdam Bent u op zoek naar een betaalbare koopwoning in Rotterdam, Delft, Dordrecht of

Nadere informatie

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later makelaars adviseurs Een nieuwbouwwoning kopen met korting en terugkoopgarantie Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later DE VOORDELEN VAN KOOPGARANT U BETAALT EEN EERLIJKE PRIJS De korting die u krijgt

Nadere informatie

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Een eigen huis Wie droomt daar niet van? De zoektocht naar een eigen woning is leuk, maar er komt wel veel uitzoekwerk bij kijken. Belangrijke

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

NOTITIE. Datum 10 september 2013. Taco van Hoek (020) 583 19 12 tvhoek@eib.nl. Inlichtingen bij

NOTITIE. Datum 10 september 2013. Taco van Hoek (020) 583 19 12 tvhoek@eib.nl. Inlichtingen bij NOTITIE Datum 10 september 2013 Inlichtingen bij Taco van Hoek (020) 583 19 12 tvhoek@eib.nl Effecten van een aantal maatregelen gericht op stimulering van de woningbouw Op verzoek van Bouwend Nederland

Nadere informatie

Informatieboek Grondvermogen. Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen!

Informatieboek Grondvermogen. Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen! Informatieboek Grondvermogen Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen! 1 22 Informatieboek Grondvermogen (aankoop van een woning) U staat op het punt om een woning te kopen Finquiddity

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Mina Krusemanstraat 32. Vraagprijs: 215.000 k.k. 2614 JH Delft. Woonbron Makelaars

Mina Krusemanstraat 32. Vraagprijs: 215.000 k.k. 2614 JH Delft. Woonbron Makelaars Mina Krusemanstraat 32 2614 JH Delft woonoppervlakte 80 m2 perceeloppervlakte 116 m2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 215.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Toetskader Hypothecaire Kredietverlening

Toetskader Hypothecaire Kredietverlening Reactie op consultatiedocument van de AFM, september 2009 Toetskader Hypothecaire Kredietverlening Oktober 2009 Door Consumentenbond Enthovenplein 1 Postbus 1000 2500 BA Den Haag T 070-445 45 49 Contactpersoon

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl Voorwoord De woningmarkt functioneert niet goed en zit op slot zijn veelgehoorde uitdrukkingen om de actuele situatie op de Nederlandse woningmarkt te kenschetsen. De economische crisis veroorzaakte een

Nadere informatie

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6 Kopen met erfpacht is aantrekkelijk omdat u de grond niet direct hoeft te kopen. De belangrijkste factoren die de koopprijs van een woning tot stand brengen zijn de grond waarop het huis is gebouwd en

Nadere informatie

Restschuld in Nederland: omvang en consequenties. Frans Schilder Johan Conijn

Restschuld in Nederland: omvang en consequenties. Frans Schilder Johan Conijn Restschuld in Nederland: omvang en consequenties Frans Schilder Johan Conijn Januari 2012 Hoofdpunten Ruim 500.000 huishoudens hebben op dit moment een potentiële restschuld. Bij verkoop van de woning

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Kopen na de crisis. Doorstroming in een woningmarkt zonder waardestijging EINDRAPPORTAGE

Kopen na de crisis. Doorstroming in een woningmarkt zonder waardestijging EINDRAPPORTAGE RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORTAGE Kopen na de crisis Doorstroming in een woningmarkt zonder waardestijging De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

RAPPORTAGE BREDE AANPAK FINANCIËLE PROBLEMEN HUISBEZITTERS

RAPPORTAGE BREDE AANPAK FINANCIËLE PROBLEMEN HUISBEZITTERS RAPPORTAGE BREDE AANPAK FINANCIËLE PROBLEMEN HUISBEZITTERS COLOFON Auteur: Marco Florijn december 2014, NVVK Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande

Nadere informatie

Kopers verdienen meer! Naar een evenwichtige toepassing van de NIBUD-normen

Kopers verdienen meer! Naar een evenwichtige toepassing van de NIBUD-normen Kopers verdienen meer! Naar een evenwichtige toepassing van de NIBUD-normen Dit essay is geschreven in opdracht van: NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers Auteurs: Peter Boelhouwer, hoogleraar

Nadere informatie

2014: het jaar van je nieuwe koopwoning? NU kopen nog aantrekkelijker! Zorgeloos huren of verhuren. In deze special: apps

2014: het jaar van je nieuwe koopwoning? NU kopen nog aantrekkelijker! Zorgeloos huren of verhuren. In deze special: apps commerciële bijlage apps NVM.nlextra In deze special: Handige informatie, tips & facts! NU kopen nog aantrekkelijker! Wonen 2014 2014: het jaar van je nieuwe koopwoning? HuuR & Verhuur Zorgeloos huren

Nadere informatie

Consultatie nieuwe hypotheekrichtlijnen

Consultatie nieuwe hypotheekrichtlijnen Opgesteld door: Aangeboden door: Consultatie nieuwe hypotheekrichtlijnen De AFM doet voorstellen voor nieuwe richtlijnen voor de verstrekking van hypotheken. Deze nieuwe richtlijnen moeten consumenten

Nadere informatie

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Een woning kopen zonder zorgen Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Woonstad Rotterdam Rochussenstraat 21 3015 EA Rotterdam Telefoon (010) 440 88 00 E-mail info@woonstadrotterdam.nl Postadres Postbus 2370

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie