Conversieregeling Hier komt tekst Toelichting RIA 26 januari 2017 Hier komt ook tekst Grondzaken. Utrecht.nl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conversieregeling Hier komt tekst Toelichting RIA 26 januari 2017 Hier komt ook tekst Grondzaken. Utrecht.nl"

Transcriptie

1 Conversieregeling 2016 Hier komt tekst Toelichting RIA 26 januari 2017 Hier komt ook tekst Grondzaken

2 Technische Toelichting Conversieregeling 2016 Mark Poley Äge van Beest Remco van Essen

3 Opbouw presentatie - Erfpacht in Utrecht - De referentie: Conversieregeling Het voorstel: Conversieregeling De vergelijking: Overstapregeling Amsterdam - Aanvullende toelichting (o.a. gebruik grondquote & WOZ-waarde) Opbouw presentatie

4 Wat is erfpacht in het algemeen Als de grond in erfpacht is uitgegeven, is de erfpachter geen eigenaar van de grond. Wel krijgt de erfpachter het recht om de grond en het daarop gebouwde of te bouwen huis te gebruiken (de pacht van het erf) tegen een vooraf vastgestelde vergoeding en voor een vooraf vastgelegde termijn. De erfpachter van de grond moet de eigenaar daarvoor een vergoeding (canon) betalen. Dit kan eenmalig zijn, jaarlijks of een andere overeengekomen termijn. De vergoeding betaalt de erfpachter voor het gebruik van de grond. In veel gevallen wordt de vergoeding voor een bepaalde periode vastgesteld. Als die periode afgelopen is, wordt een nieuwe vergoeding bepaald. De erfpachter kan net als bij eigendom hypotheek krijgen op de erfpacht. Erfpacht in Utrecht

5 Ontwikkelingen Erfpacht Utrecht Erfpacht voor wonen in Utrecht Historische gronduitgifte woningbouw: Tot 1961 levering grond overwegend in eigendom Sinds 1961, 1974 en 1983 standaard levering in voortdurende erfpacht Canon afgekocht voor 50 jaar met daarnaast jaarlijkse canon van 11,34; of Geen afkoop maar een jaarlijkse canon voor 50 jaar waarbij de canon om de 10 jaar kan worden herzien. Sinds 1989 wordt grond voor koopwoningen standaard in eeuwigdurend afgekochte erfpacht uitgegeven. In 2003 is op verzoek van de raad een tijdelijk aantrekkelijke conversieregeling voor woningen met voortdurende erfpacht vastgesteld. Op basis van Coalitieakkoord 2014: Sinds 2015 wordt grond voor koopwoningen standaard in vol eigendom geleverd. Sinds 2015 is omzetting van eeuwigdurend afgekochte erfpacht naar vol eigendom mogelijk. Erfpacht in Utrecht

6 Conversie erfpachtcontracten van voor 1989 Niet of tijdelijk afgekocht erfpacht. Circa woningen in twee groepen: Circa woningen: Bij uitgifte van de grond door de gemeente werd bij het afsluiten van de erfpachtovereenkomst de grondwaarde ineens betaald. Door betaling van de grondwaarde werd de canon voor 50 jaar afgekocht, behoudens een jaarlijkse canon van 11,34. Na 50 jaar moet de erfpachter wederom de dan actuele grondwaarde betalen of een jaarlijkse canon als percentage van die grondwaarde. Circa 700 woningen: Bij uitgifte van de grond door de gemeente is de grondwaarde niet ineens betaald. Er wordt 50 jaar lang een jaarlijkse canon betaald waarbij de canon om de 10 jaar kan worden. Na 50 jaar wordt er een nieuwe jaarlijkse canon vastgesteld die minimaal 5% bedraagt van de dan actuele grondwaarde of op basis hiervan wordt er afgekocht. Groot deel van deze contracten loopt in de periode af Erfpacht in Utrecht

7 Essentie Conversieregeling 2003 (Optie 1) Om de financiële pijn van toekomstige canonstijgingen voor erfpachters van woningen met niet eeuwigdurend afgekochte canon (de niet-av 1989 erfpachters) te kunnen wegnemen, heeft de gemeente in 2003 besloten om de voorwaarden waaronder deze groep erfpachters hun erfpachtrecht kunnen converteren naar de AV 1989 te versoepelen. Deze regeling is gebaseerd op het rapport van de werkgroep erfpacht gemeente Utrecht uit 2002 bestaande uit een vertegenwoordiging uit de gemeenteraad en externe deskundigen. De in 2003 geldende regeling is met de kennis van nu aantrekkelijk en dient als referentie voor Conversieregeling De referentie: Conversieregeling 2003

8 Parameters Conversieregeling 2003 (Optie 1) Maatstaf WOZ-waarde, prijspeil 1999 Grondquotes o.b.v. Conservatieve uitgangspunten Werkgroep Erfpacht 2002 Prijsindex % huizenprijsontwikkeling Utrecht Waardeontwikkeling 0% tot einde tijdvak (historisch 3,4% per jr.) Regelingsrente 5,0% vanaf einde tijdvak Hypotheekrente circa 6% (10 jaar vast, zonder NHG, 100% getaxeerde waarde) De regeling hield ook in 2003 in dat voor iedere dag dat later dan 1 januari 2003 werd afgekocht de afkoop al met 5% op jaarbasis zou stijgen. De referentie: Conversieregeling 2003

9 Essentie Conversieregeling 2003 (Opties 2 en 3) Optie 2: Tijdelijke regeling waarbij uiterlijk voor 2004 notarieel is vastgelegd dat betreffende erfpachters conform deze regeling op termijn gaan afkopen. Daarbij wordt een waardeontwikkeling van 2% doorgerekend (0% optie 1) tot einde tijdvak en teruggerekend vanaf einde tijdvak met de regelingsrente van 5%. Optie 3: Voortdurende regeling voor erfpachters die geen gebruik hebben gemaakt van tijdelijk aangeboden opties 1 en 2. Bij optie 3 geldt dezelfde methodiek als bij optie 2, met dit verschil dat de grondwaarde met 3% prijsstijging op jaarbasis wordt opgehoogd tot einde tijdvak en teruggerekend vanaf einde tijdvak met de regelingsrente van 5%. Optie 2 staat nu niet meer open en door de marktontwikkeling komt optie 3 van de conversieregeling 2003 nu nog vaak hoger uit dan de grondwaarde. Deze bestaande regelingen worden niet als aantrekkelijk ervaren. De referentie: Conversieregeling 2003

10 Indicatieve voorbeelduitwerking Conversieregeling 2003 optie 1 (afgekocht) Woningwaarde WOZ Grondquote 32,1% Grondwaarde op basis van WOZ Opslag 30% naar ,30x Grondwaarde 2003 wordt bevroren tot einde 50 jarig contract (bijv. 2035) Bevroren eindwaarde werd met 5,0% rente per jaar teruggerekend naar Teruggerekende afkoopsom op Teruggerekende afkoopsom op Theoretisch benaderde grondwaarde in 2035 (obv 2% p.j.) Het voorstel: Conversieregeling 2016

11 Indicatieve voorbeelduitwerking Conversieregeling 2003 optie 1 (canonbetaling) Woningwaarde WOZ Grondquote 32,1% Grondwaarde op basis van WOZ Opslag 30% naar ,30x Grondwaarde 2003 wordt bevroren tot einde 50 jarig contract (bijv. 2035) Bevroren eindwaarde werd met 5,0% rente per jaar teruggerekend naar Jaarlijkse canon: per jaar (tot 2035) Cumulatieve bevroren canonsverplichting teruggerekend Teruggerekende afkoopsom op Teruggerekende afkoopsom op Theoretisch benaderde grondwaarde in 2035 (obv 2% p.j.) Het voorstel: Conversieregeling 2016

12 Verzoek om Conversieregeling 2016 Ondanks dat de aangeboden optie 1 van de Conversieregeling 2003 financieel aantrekkelijk was, heeft een relatief kleine groep van circa 20% van de aangeschreven erfpachters van deze regeling gebruik gemaakt. Dit had te maken met de complexe materie en de al dan niet bewuste keuze van erfpachters om op dat moment niet af te kopen. Het verzoek van de gemeenteraad in 2016 was het opstellen van een nieuwe conversieregeling die wordt gebaseerd op de regeling uit 2003 (optie 1) maar niet voordeliger wordt dan die regeling. De regeling wordt aangeboden om erfpachters zekerheid te bieden ten aanzien van hun woonsituatie voor de toekomst. Het voorstel: Conversieregeling 2016

13 Parameters Conversieregeling 2016 Maatstaf WOZ-waarde, prijspeil 2015 Grondquotes obv Grondquotes Conversieregeling 2003 Prijsindex obv CBS Huizenprijsindex Utrecht, 16,6% Waardeontwikkeling 0,0% tot einde tijdvak (historisch 3,4% p/j) Regelingsrente 4,35% vanaf einde tijdvak Hypotheekrente 2017 circa 3% (10jr vast, zonder NHG, 100% getaxeerde waarde) Jaarlijkse canon Indien canon wordt betaald, wordt deze herzien naar 2017 en vervolgens niet meer geïndexeerd. Het voorstel: Conversieregeling 2016

14 Achtergrondinformatie bij de regeling Tussentijdse marktontwikkelingen : Inflatie (CBS Consumentenprijsindex) gemiddeld ca. 2,0% per jaar Ontwikkeling WOZ-betrokken woningen gemiddeld ca. 2,2% per jaar CBS Huizenprijsindex Utrecht gemiddeld ca. 3,4% per jaar In algemeenheid zijn de huizenprijzen sterker gestegen dan de bouwkosten, wat in een hogere grondquote had kunnen of moeten resulteren. Dat effect is niet meegenomen. In 2003 was de regelingsrente 5,0% en de hypotheekrente 6%. In 2017 is de regelingsrente 4,35% en de hypotheekrente 3%. Zuiver beoordeeld op de gebruikte parameters is de Conversieregeling 2016 net zo gunstig als de Conversieregeling De absolute afkoopsom is nu wel hoger. Het voorstel: Conversieregeling 2016

15 Indicatieve voorbeelduitwerking Conversieregeling 2016 (afgekochte canon) Woningwaarde WOZ Grondquote 31,4% Grondwaarde op basis van WOZ Opslag obv CBS-index van 16,6% voor Grondwaarde ,166x Grondwaarde Grondwaarde 2017 wordt bevroren tot einde 50 jarig contract (bijv. 2035) Bevroren eindwaarde wordt met 4,35% rente per jaar teruggerekend naar jaar conversie Teruggerekende afkoopsom op Teruggerekende afkoopsom op Theoretisch benaderde grondwaarde in 2035 (obv 2% p.j.) Het voorstel: Conversieregeling 2016

16 Indicatieve voorbeelduitwerking Conversieregeling 2016 (canonbetaling) Woningwaarde WOZ Grondquote 31,4% Grondwaarde op basis van WOZ Opslag obv CBS-index van 16,6% voor Grondwaarde ,166x Grondwaarde 2017 wordt bevroren tot einde 50 jarig contract (bijv. 2035) Bevroren eindwaarde wordt met 4,35% rente per jaar teruggerekend naar jaar conversie Jaarlijkse canon, herzien naar 2017: per jaar (tot 2035) Cumulatieve bevroren canonverplichtingen teruggerekend Teruggerekende afkoopsom op Teruggerekende afkoopsom op Theoretisch benaderde grondwaarde in 2035 (obv 2% p.j.) Het voorstel: Conversieregeling 2016

17 Indicatieve financiële consequenties Conversieregeling 2016 Gerekend over een benadering van alle woningen Op basis van volledige conversie in 2017 Met de Conversieregeling 2016 wordt gemiddeld 27% korting gegeven ten opzichte van de reeds geldende afkoopregeling. Het voorstel: Conversieregeling 2016

18 Indicatieve financiële consequenties Conversieregeling 2016 Uitsluitend op basis van 50 jaar afgekocht Op basis van volledige conversie in 2017 De korting voor erfpachters die de canon voor 50 jaar hebben afgekocht, is gemiddeld 34 % en daarmee hoger dan de korting voor de erfpachters die jaarlijks canon betalen (deze korting is gemiddeld 19%). Het voorstel: Conversieregeling 2016

19 Vergelijking met voorgestelde Conversieregeling Amsterdam Gebruik WOZ-waarde voor vaststelling grondwaarde? Gebruik grondquotes voor vaststelling grondwaarde? WOZ-waarde geïndexeerd? Depreciatie van grondwaarde? Utrecht Ja, met als prijspeildatum 2 jaar voor het moment van afkoop (dus bij afkoop in 2017 wordt de WOZ-waarde met prijspeil 1 januari 2015 gebruikt) Ja, generieke benadering. Grondquotes die gebaseerd zijn op de regeling uit 2003 Ja, vanaf 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 (bij afkoop in 2017) Nee, al in 2003 meegewogen in de generieke grondquotes. Amsterdam Ja, met als peildatum 2 jaar voor het moment van afkoop (voor erfpachters die in 2017 afkopen wordt als korting echter als peildatum 1 januari 2014 gebruikt) Ja, objectspecifieke waardebenadering. Op straatniveau zijn grondquotes vastgesteld (buurtstraatquotes) Nee, geen indexatie Ja, depreciatie van 10% gerekend over de objectspecfieke waardebenadering. Gebruik van een regelingsrente? Ja, van 4,35% Ja, van 4,5% Jaarlijkse verhoging grondwaarde tot einde erfpachttijdvak? Canonbetaling mogelijk bij eeuwigdurende erfpacht? Nee Nee, niet mogelijk conform AV89 Ja, jaarlijkse verhoging is 2% (inflatiecorrectie) Ja Betaling van de afkoopsom in gedeelten mogelijk? Nee Nee In nagenoeg alle gevallen, namelijk vanaf een resterend tijdvak van 8 jaar, is regeling Utrecht aantrekkelijker dan de voorgestelde regeling in Amsterdam. De vergelijking: Overstapregeling Amsterdam

20 Het gebruik van de WOZ-waarde De WOZ waarde is de waarde van de woning volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De WOZ-waarde vertegenwoordigt de waarde van grond en opstal, uitgaande van eigendom. De WOZ-waarde werd gebruikt in 2003 op basis van advies werkgroep Erfpacht en wordt wederom voorgesteld in 2017, zowel in Utrecht als Amsterdam. Tegen de WOZ-waarde is beroep en bezwaar mogelijk. De WOZ-waarde met prijspeil 1 januari 2015 staat nu onherroepelijk vast. De WOZ-waardes in Amsterdam liggen aanzienlijk hoger dan in Utrecht voor vergelijkbare woningen. Aanvullende toelichting

21 Het gebruik van de grondquote De grondquotebenadering, waarbij wordt verondersteld dat de grondwaarde een bepaald aandeel heeft van de totale WOZ-waarde is eenvoudig en transparant. De methodiek met grondquotes werd gebruikt in 2003 op basis van advies werkgroep Erfpacht en wordt wederom voorgesteld in 2017, zowel in Utrecht als Amsterdam. De grondquotes in Amsterdam liggen aanzienlijk hoger dan in Utrecht voor vergelijkbare woningen. De voorgestelde grondquotes in 2017 voor Utrecht zijn net zo net zo behoudend als in 2003, terwijl de sterkere stijging van de huizenprijzen ten opzichte van de bouwkosten een hogere grondquote zou rechtvaardigen. Aanvullende toelichting

22 Betaalbaarheid Op verzoek van de gemeenteraad is ook onderzocht of: - een betaling in gedeelten als canon zou kwalificeren en hierdoor fiscaal voordeel voor de erfpachter zou kunnen ontstaan. Een betaling in gedeelte kwalificeert fiscaal echter niet als canon, maar als rente en aflossing, waardoor geen voordeel bij de erfpachter ontstaat ten opzichte van een reguliere hypotheek. - het mogelijk is betaling in termijnen aan te bieden. Het aanbieden van betaling in termijnen heeft het karakter van een lening. Op grond van wettelijke bepalingen mogen gemeenten alleen leningen verstrekken uit hoofde van de publieke taak. Daarvan is in dit geval geen sprake. Aanvullende toelichting

Toelichting op de conversieregeling Hier komt tekst Toelichting t.b.v. RIA op 7 januari 2016 Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Toelichting op de conversieregeling Hier komt tekst Toelichting t.b.v. RIA op 7 januari 2016 Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Toelichting op de conversieregeling 2003 Hier komt tekst Toelichting t.b.v. RIA op 7 januari 2016 Hier komt ook tekst Conversieregeling 2003 Opbouw toelichting 1. Aanleiding en besluitvorming t.a.v. de

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden Conversieregeling 2016

Overzicht vragen en antwoorden Conversieregeling 2016 Overzicht vragen en antwoorden Conversieregeling 2016 d.d. 25 januari 2017 Inhoudsopgave: Deel I. Vragen en antwoorden, gepubliceerd op website (www.utrecht.nl/erfpachtafkopen): 1. Wie kan er gebruik maken

Nadere informatie

CONVERSIEREGELING 2016

CONVERSIEREGELING 2016 1 CONVERSIEREGELING 2016 Algemene bepalingen voor de conversie naar de Algemene voorwaarden voor de uitgifte van gronden in erfpacht van de gemeente Utrecht 1989 (AV 1989) voor in erfpacht uitgegeven gronden

Nadere informatie

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom Memorandum AAN T. A. V. VAN D A T U M 3 juli 2015 Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur B E T R E F T fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Nadere informatie

Conversieregeling Erfpacht Erfpachters in de wurggreep van de Gemeente Utrecht.!?

Conversieregeling Erfpacht Erfpachters in de wurggreep van de Gemeente Utrecht.!? Erfpachters in de wurggreep van de Gemeente Utrecht.!? d.d. 02.02.2017 RIA 26 januari - uitgangspunten technische toelichting: De Conversieregeling 2016 moet o.a. recht doen aan de (beperkte aantallen)

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Toelichting:

Schriftelijke vragen. Toelichting: Gemeente Amsterdam Gemeenteraad R Schriftelijke vragen Jaar 2017 Volgnummer 22 Datum indiening 17 januari Onderwerp Schriftelijke vragen van het lid Van Osselaer inzake overstapregeling van voortdurende

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

Van erfpacht naar vol eigendom bij woningbouwterreinen

Van erfpacht naar vol eigendom bij woningbouwterreinen Van erfpacht naar vol eigendom bij woningbouwterreinen In de gemeente Zaanstad is het mogelijk om het recht van erfpacht bij woningbouwterreinen om te zetten naar vol eigendom. Hiervan dient de grond door

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van Gemeenteblad Jaar 2017 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Instemmen met het initiatiefvoorstel Overstappen op Eeuwigdurende Erfpacht: een marktconform alternatief van het raadslid

Nadere informatie

B&W-voorstel en besluitnota

B&W-voorstel en besluitnota 2016/255593 B&W-voorstel en besluitnota Domein Domein Stedelijke Ontwikkeling Registratiedatum 30-11-2016 Opsteller A. Post d.d. B&W 13-12-2016 Agendapunt 18 Portefeuille Grondzaken A. Verschuren Registratienummer

Nadere informatie

Conversie van erfpachtrechten naar de AV 1989

Conversie van erfpachtrechten naar de AV 1989 Bijlageboek Behorende bij Conversie van erfpachtrechten naar de AV 1989 (Conversieregeling 2016) REO, Grondzaken Versiedatum: 3 november 2016 Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Infographic 3. Nadere toelichting

Nadere informatie

Eeuwigdurende erfpacht in Amsterdam

Eeuwigdurende erfpacht in Amsterdam Eeuwigdurende erfpacht in Amsterdam Toelichting voor VBO-makelaars Bennie Rusken Manager vernieuwing erfpachtstelsel 2 juni 2016 Inhoud 101 jaar voortdurende erfpacht Waarom nu eeuwigdurende erfpacht?

Nadere informatie

De baten van erfpacht De feiten, de cijfers

De baten van erfpacht De feiten, de cijfers De baten van erfpacht De feiten, de cijfers De baten van erfpacht Sinds 1896 verkoopt Amsterdam als regel geen grond meer, maar geeft deze uit in erfpacht. Eén van de argumenten voor het invoeren van erfpacht

Nadere informatie

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar voor woningeigenaren

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar voor woningeigenaren Van erfpachter tot eigenaar Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar voor woningeigenaren Koop van erfpachtgrond in Alkmaar door woningeigenaren Vanaf 22 april 2009 is het mogelijk voor specifieke

Nadere informatie

Guidance Note Taxatie erfpacht.

Guidance Note Taxatie erfpacht. Guidance Note Taxatie erfpacht. 1. Inleiding. Deze Guidance Note geeft een richtlijn, zoals bedoeld in PV 1.1.6, voor de meest gangbare taxaties die in geval van erfpacht worden opgesteld. De volgende

Nadere informatie

2016/ gemeente Zaanstad Burgemeester & Wethouders

2016/ gemeente Zaanstad Burgemeester & Wethouders *2016256849* 2016/256849 gemeente Zaanstad Burgemeester & Wethouders De leden van de gemeenteraad Zaanstad Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon 14 075 www.zaanstad.nl

Nadere informatie

wonen in oss. nl zelf bouwen met erfpacht? Ook voor u mogelijk!

wonen in oss. nl zelf bouwen met erfpacht? Ook voor u mogelijk! wonen in oss. nl zelf bouwen met erfpacht? Ook voor u mogelijk! inhouds opgave 3 Inleiding 4 Wat is het verschil tussen eigendom en erfpacht? 5 Wat zijn de voor- en nadelen van erfpacht? 6 Canon 6 Grondwaarde

Nadere informatie

AANVULLENDE REGELING ERFPACHT WADDEN

AANVULLENDE REGELING ERFPACHT WADDEN AANVULLENDE REGELING ERFPACHT WADDEN Aanvullend op de Overgangsregeling Erfpacht Staatsbosbeheer 2012 27 april 2012 versienummer 2.1.or.2.12.1 INLEIDING Staatsbosbeheer heeft onlangs nieuwe erfpachtvoorwaarden

Nadere informatie

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar Van erfpachter tot eigenaar Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar Koop van erfpachtgrond in Alkmaar Vanaf 22 april 2009 is het mogelijk voor specifieke groepen erfpachters het erfpachtrecht

Nadere informatie

Reactie op nieuw erfpachtstelsel Amsterdam: van voortdurend naar eeuwigdurende erfpacht

Reactie op nieuw erfpachtstelsel Amsterdam: van voortdurend naar eeuwigdurende erfpacht Reactie op nieuw erfpachtstelsel Amsterdam: van voortdurend naar eeuwigdurende erfpacht Inleiding Door middel van dit document reageert belangenorganisatie VvE Belang op het voorstel van B&W van Amsterdam

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Volgnummer 28 Datum indiening 1 februari

Schriftelijke vragen. Volgnummer 28 Datum indiening 1 februari Gemeente Amsterdam Gemeenteraad R Jaar 2017 Volgnummer 28 Datum indiening 1 februari Schriftelijke vragen Onderwerp Aanvullende schriftelijke vragen van het lid Moorman inzake de overstapregeling van voortdurende

Nadere informatie

Eeuwigdurende erfpacht in Utrecht

Eeuwigdurende erfpacht in Utrecht RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl NOTITIE Eeuwigdurende erfpacht in Utrecht De conversieregeling 2016 onder de loep De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO.

Nadere informatie

Informatiedocument Grondvermogen

Informatiedocument Grondvermogen Informatiedocument Grondvermogen Alles wat u moet weten bij het kopen van een woning op Grondvermogen erfpachtvoorwaarden Meer woning voor uw geld! Informatiedocument Grondvermogen U staat op het punt

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter bij uw erfpacht. April Versie 1.0 Brede erfpacht commissie

Financiële Bijsluiter bij uw erfpacht. April Versie 1.0 Brede erfpacht commissie Financiële Bijsluiter bij uw erfpacht April 2017 - Versie 1.0 Brede erfpacht commissie ^ G De financiële bijsluiter bij uw erfpacht, aangeboden door de gemeente Amsterdam. U heeft een woning op erfpacht.

Nadere informatie

interne mededeling Ontwikkelingsbedrijf Gebiedsontwikkeling Evaluatie Conversieregeling 2003

interne mededeling Ontwikkelingsbedrijf Gebiedsontwikkeling Evaluatie Conversieregeling 2003 interne mededeling Ontwikkelingsbedrijf Gebiedsontwikkeling Postbus 8613 3503 RP Utrecht Telefoon: 030-286 71 10 Fax: 030-286 42 16 Betreft: evaluatie Conversieregeling 2003 Van: projectgroep Erfpacht

Nadere informatie

Leekster Erfpacht. een nieuwbouwhuis ook binnen úw bereik

Leekster Erfpacht. een nieuwbouwhuis ook binnen úw bereik Leekster Erfpacht een nieuwbouwhuis ook binnen úw bereik Erfpacht anno 2014 Een lange historie Erfpacht bestaat al heel lang. Het werd door zowel de oude Egyptenaren als de Romeinen gebruikt als middel

Nadere informatie

Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012. - Mascha van den Brule-van Zijl

Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012. - Mascha van den Brule-van Zijl Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012 Inleiders: - Frederik de Bruijne - Mascha van den Brule-van Zijl Waarom deze bijeenkomst? Op 31 mei jl. heeft de gemeenteraad de Nota grondexploitatie 2012

Nadere informatie

1. Tweede Kamer, Vaste Commissie voor LNV

1. Tweede Kamer, Vaste Commissie voor LNV 1. Tweede Kamer, Vaste Commissie voor LNV Technische briefing over Rapport Groene Erfpacht in Balans en Standpunt Minister daarover. (Erfpachtbeleid Staatsbosbeheer op de Waddeneilanden) Prof. Mr. J. de

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 4 1.1 Parameters... 4 1.2 Tijdelijke korting/scherpe prijs... 4 1.3 Out of the box model... 5 1.

Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 4 1.1 Parameters... 4 1.2 Tijdelijke korting/scherpe prijs... 4 1.3 Out of the box model... 5 1. 2014/207486 Uitvoeringsregels die van toepassing zijn op het omzetten van het recht van erfpacht naar vol eigendom van terreinen die door de gemeente Zaanstad voor gebruik voor woondoeleinden in erfpacht

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad. 070-353 5000 E-mailadres

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad. 070-353 5000 E-mailadres RIS113555_23-FEB-2004 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2004.029 - DSO/2004.599 RIS 113555 Doorkiesnummer 070-353 5000

Nadere informatie

Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam

Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstel Amsterdam Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam Auteur Antoinette Kemper Bert-Jan Karrenbeld Koen Mulder Datum

Nadere informatie

SEBA Wie zijn jullie?

SEBA Wie zijn jullie? SEBA Wie zijn jullie? Buurtteam Erasmusbuurt Fa Jacoubi Bestuur Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA) drs. Koen de Lange voorzitter Ir. Erik Verheul penningmeester Mr. Otto Koppen secretaris Advocatenteam

Nadere informatie

Risico s bij uitgifte van gronden in erfpacht

Risico s bij uitgifte van gronden in erfpacht Risico s bij uitgifte van gronden in erfpacht Hierna wordt eerst in grote lijnen uiteengezet wat erfpacht is, waarna nader ingegaan wordt op de mogelijke financiële risico s die aan erfpacht verbonden

Nadere informatie

Erfpacht óf eigen grond. Gemeente Den Haag

Erfpacht óf eigen grond. Gemeente Den Haag Erfpacht óf eigen grond Gemeente Den Haag 2 Inhoud Wat is eigendom en wat is erfpacht 3 Waarom de keuzemogelijkheid 4 Wat betekent dit voor u? 4 Van erfpacht naar eigen grond 5 Wat kost de bloot eigendom?

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Antwoordnummer RA Amsterdam. Amsterdam, 1 februari Betreft: Inspraak eeuwigdurende erfpacht

Gemeente Amsterdam Antwoordnummer RA Amsterdam. Amsterdam, 1 februari Betreft: Inspraak eeuwigdurende erfpacht Gemeente Amsterdam Antwoordnummer 10999 1000 RA Amsterdam Amsterdam, 1 februari 2017 Betreft: Inspraak eeuwigdurende erfpacht Geachte leden van het College van B&W, In een eerdere reactie heeft de MVA

Nadere informatie

Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten (te vestigen) vanaf 1-1-2013

Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten (te vestigen) vanaf 1-1-2013 Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten (te vestigen) vanaf 1-1-2013 Voorblad Dit document bevat de bancaire richtlijn voor de hypothecaire financiering van woningen voor zover deze particuliere

Nadere informatie

Van erfpacht naar eigen grond

Van erfpacht naar eigen grond Van erfpacht naar eigen grond Hoe wordt u eigenaar van de grond? Van erfpacht naar eigen grond U bezit een woning, maar de grond onder uw huis is eigendom van de gemeente. Misschien zou u liever de grond

Nadere informatie

Memo over Erfpacht Amsterdam

Memo over Erfpacht Amsterdam Memo over Erfpacht Amsterdam Aan: Van: Onderwerp: Vereniging Eigen Huis Rob de Wildt rapport Grondwaardecommissie Amsterdam Project: 30550 Datum: 22-9-2015 Een commissie van drie hoogleraren heeft voor

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 167, 25 BS Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 218 25 EA Den Haag Ons Kenmerk 1217248 Datum 1 mei 215 Betreft Commissiebrief erfpacht Waddeneilanden

Nadere informatie

Erfpachtbeleid gemeente Gooise Meren 2017

Erfpachtbeleid gemeente Gooise Meren 2017 1. Inleiding De gemeente Gooise Meren is op 1 januari 2016 ontstaan uit de fusie van de gemeenten Naarden, Bussum en Muiden. Een fusie betekent harmonisatie van het beleid van de fuserende gemeenten tot

Nadere informatie

Risico s bij uitgifte van gronden in erfpacht

Risico s bij uitgifte van gronden in erfpacht Risico s bij uitgifte van gronden in erfpacht In deze notitie zetten wij eerst in grote lijnen uiteen wat erfpacht is. Daarna gaan wij in op de mogelijke financiële risico s die aan erfpacht verbonden

Nadere informatie

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6 Kopen met erfpacht is aantrekkelijk omdat u de grond niet direct hoeft te kopen. De belangrijkste factoren die de koopprijs van een woning tot stand brengen zijn de grond waarop het huis is gebouwd en

Nadere informatie

OVERSTAPREGELING ERFPACHT Presentatie KANTERSHOF JAN WESSELING 1

OVERSTAPREGELING ERFPACHT Presentatie KANTERSHOF JAN WESSELING 1 Presentatie KANTERSHOF JAN WESSELING 1 SESSIE over VERNIEUWING ERFPACHT door Jan Wesseling INTRODUKTIE OUDE REGELING voortdurende erfpacht NIEUWE REGELING eeuwigdurende erfpacht INSPRAAK OVERSTAPREGELING

Nadere informatie

mooie koopwoningen voor een sociale prijs

mooie koopwoningen voor een sociale prijs 2012 mooie koopwoningen voor een sociale prijs In 2005 is Betaalbare Koopwoningen Zaanstad b.v. (BKZ) in het leven geroepen om de verkoop van sociale koopwoningen in Zaanstad te bevorderen. Inmiddels is

Nadere informatie

erfpacht ROB 2 november 2010 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...

erfpacht ROB 2 november 2010 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond... Stelselherziening lh i erfpacht Voorafgaand aan extra Commissie ROB 2 november 2010 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens onderstaande tool om

Nadere informatie

Criteria voor de financierbaarheid van erfpachtrechten gevestigd vóór 1-4-2012

Criteria voor de financierbaarheid van erfpachtrechten gevestigd vóór 1-4-2012 Criteria voor de financierbaarheid van erfpachtrechten gevestigd vóór 1-4-2012 Inleiding Door ontwikkelingen in de markt is het beleid van een aantal hypothecaire geldverstrekkers ten aanzien van de verstrekking

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Erfpacht in crisistijd.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Erfpacht in crisistijd. Openbaar Onderwerp Erfpacht in crisistijd Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst en J. van der Meer Samenvatting De economische crisis heeft er onder andere

Nadere informatie

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht H.. ' '.. I .',, ...I ..'

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht H.. ' '.. I .',, ...I ..' ..' H.. ' '.. %.',,...... Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht d Erfpacht is het recht op het 'vol genot. iet onroerend goed van iemand anders. Voor dat recht moet de erfpachter een vergoeding betalen

Nadere informatie

Het advies van de Marktwaardecommissie in relatie tot de Overstapregeling

Het advies van de Marktwaardecommissie in relatie tot de Overstapregeling X Gemeente Amsterdam Bezoekadres Weesperplein 8 1018 XA Amsterdam Postbus 1104 moo BC Amsterdam Telefoon 14020 amsterdam.n1 Retouradres: Postbus 1104, woo BC Amsterdam Stichting Erfpachters Belang Amsterdam

Nadere informatie

Rekenmodellen erfpacht

Rekenmodellen erfpacht Rekenmodellen erfpacht Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs 20 oktober 2015 te Erichem Ryan Nijzink Aan deze presentatie kunnen geen rechten ontleend worden. De gebruikte rekenvoorbeelden zijn indicatief

Nadere informatie

Marktwaarde: plaatje van de website van de gemeente Amsterdam

Marktwaarde: plaatje van de website van de gemeente Amsterdam De marktwaarde van het erfpachtrecht in Amsterdam, de grote diefstal nader uitgelegd. Heeft u de rekentool ook ingevuld? Bent u ook zo geschrokken van de afkoopsom voor de overstap naar de eeuwigdurende

Nadere informatie

Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL. Registratienummer : R-nummer : 90.1 Datum besluit B&W : 12december2017 Portefeuillehouder : A.J.

Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL. Registratienummer : R-nummer : 90.1 Datum besluit B&W : 12december2017 Portefeuillehouder : A.J. RAADSVOORSTEL Registratienummer : 1620758 R-nummer : 90.1 Datum besluit B&W : 12december2017 Portefeuillehouder : A.J. Hoekstra Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Grondbrief 2018 Vlaardingen, 12december2017

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Beleid voor uitgifte van gronden in erfpacht Agendapunt Portefeuillehouder: C. van Dijk Kenmerk: 169593 / 171795

Nadere informatie

Koopgarant. Informatieset

Koopgarant. Informatieset Koopgarant Informatieset 26 augustus 2013 Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar. U krijgt een korting bij de aankoop van een woning en heeft daardoor dus lagere woonlasten. De terugkoopgarantie

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid de heer T.U. Dander. sv 2013.076 RIS 256861 Regnr. DSO/2013.0280 Den Haag, 12 maart 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid de heer T.U. Dander. sv 2013.076 RIS 256861 Regnr. DSO/2013.0280 Den Haag, 12 maart 2013 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid de heer T.U. Dander sv 2013.076 RIS 256861 Regnr. DSO/2013.0280 Den Haag, 12 maart 2013 Inzake: Erfpacht De gemeenteraad Het raadslid

Nadere informatie

Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013

Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013 Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013 Erfpacht Amsterdam is een erfpachtgemeente. Dat wil zeggen dat de gemeente eigenaar blijft van de grond. De

Nadere informatie

Kavel te huur, kavel te duur?

Kavel te huur, kavel te duur? Kavel te huur, kavel te duur? In opdracht van Vereniging Eigen Huis Rob de Wildt Jan Scheele juli 2006 Rapportnummer: 93520 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon 020 522

Nadere informatie

Verkoopinformatie. Camperstraat 38 te Amsterdam

Verkoopinformatie. Camperstraat 38 te Amsterdam Verkoopinformatie Camperstraat 38 te Amsterdam 1 Eigenaar Gemeente Amsterdam is voornemens haar eigendom gelegen in de Camperstraat te Amsterdam te vervreemden. De propositie betreft de erfpacht van een

Nadere informatie

Het nieuwe erfpachtstelsel in Amsterdam: effecten op waardering en financiering :45

Het nieuwe erfpachtstelsel in Amsterdam: effecten op waardering en financiering :45 Het nieuwe erfpachtstelsel in Amsterdam: effecten op waardering en financiering 25-04-2017 12:45 Het College van VVD, D66 en SP in de gemeente Amsterdam wil nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart

Nadere informatie

Reactie op Advies waardebepaling bloot eigendom Staatsbosbeheer van de FEDERATIE PARTICULIER GRONDBEZIT EN VERENIGING NATUURMONUMENTEN

Reactie op Advies waardebepaling bloot eigendom Staatsbosbeheer van de FEDERATIE PARTICULIER GRONDBEZIT EN VERENIGING NATUURMONUMENTEN Reactie op Advies waardebepaling bloot eigendom Staatsbosbeheer van de FEDERATIE PARTICULIER GRONDBEZIT EN VERENIGING NATUURMONUMENTEN I BIJZONDER KOPERSBELANG. De problematiek van het bijzonder kopersbelang

Nadere informatie

memo VVD Aalten Reactie Artikel PP in Gelderlander erfpacht 9-8-2013

memo VVD Aalten Reactie Artikel PP in Gelderlander erfpacht 9-8-2013 VVD Aalten Reactie Artikel PP in Gelderlander erfpacht 9-8-2013 Inleiding De fractie van de Progressieve Partij heeft in de Gelderlander van 9-8-2013 en via vragen aan het College van B&W van de gemeente

Nadere informatie

In deze notitie doet de commissie BBV één aanbeveling en één stellige uitspraak:

In deze notitie doet de commissie BBV één aanbeveling en één stellige uitspraak: Erfpacht in het BBV Inleiding Er komen bij de commissie BBV verschillende vragen binnen over het onderwerp erfpacht. Daarom is de volgende toelichtende notitie opgesteld met als indeling: 1. Wat is erfpacht

Nadere informatie

Graag voldoet de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters NVR aan uw verzoek te reageren op het concept rapport.

Graag voldoet de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters NVR aan uw verzoek te reageren op het concept rapport. Postbus 222 6700 AE Wageningen T (0317) 415030 F (0317) 421091 E info@rentmeesternvr.nl I www.rentmeesternvr.nl Van der Feltz advocaten De heer mr W.J.E. van der Werf Javastraat 22 2585 AN DEN HAAG Alleen

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

RIA 15 juli 2014. Hier komt tekst Volle eigendom i.p.v. Erfpacht Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

RIA 15 juli 2014. Hier komt tekst Volle eigendom i.p.v. Erfpacht Hier komt ook tekst. Utrecht.nl RIA 15 juli 2014 Hier komt tekst Volle eigendom i.p.v. Erfpacht Hier komt ook tekst Coalitieakkoord Utrecht stopt met de gronduitgifte in erfpacht voor projecten en nieuwbouw waarin wonen de hoofdfunctie

Nadere informatie

Erfpacht. Meest gestelde vragen. in Amsterdam

Erfpacht. Meest gestelde vragen. in Amsterdam Erfpacht Meest gestelde vragen in Amsterdam Inhoud Inleiding 5 Vragen over erfpacht 7 1 Wat is erfpacht? 7 2 Waarom erfpacht in Amsterdam? 8 3 Hoeveel brengt erfpacht de gemeente op? 8 4 Wat doet de gemeente

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht 1 april 2014 1. Inleiding Deze versie van de instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of ontwikkelaar een gemeentelijk

Nadere informatie

Hieronder alle reacties van Achmea, Delta Lloyd, ING, Obvion en Volksbank (SNS).

Hieronder alle reacties van Achmea, Delta Lloyd, ING, Obvion en Volksbank (SNS). Hieronder alle reacties van Achmea, Delta Lloyd, ING, Obvion en Volksbank (SNS). Reactie Achmea dat hypotheken aanbiedt onder de labels Centraal Beheer en Woonfonds: Centraal Beheer en Woonfonds beraden

Nadere informatie

Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen...

Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen... Een eigen huis nu ook voor jou betaalbaar! Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen... Je koopt de woning en huurt de grond Starters en jonge huishoudens hebben het moeilijk op de Westlandse woningmarkt.

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling. ERFPACHT óf EIGEN GROND

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling. ERFPACHT óf EIGEN GROND Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling ERFPACHT óf EIGEN GROND ERFPACHT óf EIGEN GROND Inhoud Deze brochure 5 Wat is eigendom en wat is erfpacht 5 Van erfpacht naar eigen grond 6 Wat kost het

Nadere informatie

Erfpacht in Amsterdam Canonherziening einde tijdvak, ingroeiregeling en subsidieregeling

Erfpacht in Amsterdam Canonherziening einde tijdvak, ingroeiregeling en subsidieregeling Erfpacht in Amsterdam Canonherziening einde tijdvak, ingroeiregeling en subsidieregeling INHOUD DEFINITIES 3 CANONHERZIENING EINDE TIJDVAK, ALGEMENE BEPALINGEN 1915 5 1 Waarom canonherziening? 5 2 Wat

Nadere informatie

Ing. C.H. (Cor) van Zadelhoff RT RM. Beëdigd rentmeester NVR, gecertificeerd taxateur en makelaar bij Overwater Rentmeesterskantoor BV in Strijen

Ing. C.H. (Cor) van Zadelhoff RT RM. Beëdigd rentmeester NVR, gecertificeerd taxateur en makelaar bij Overwater Rentmeesterskantoor BV in Strijen Ing. C.H. (Cor) van Zadelhoff RT RM Beëdigd rentmeester NVR, gecertificeerd taxateur en makelaar bij Overwater Rentmeesterskantoor BV in Strijen Agrarische erfpacht Agrarische erfpacht, een alternatieve

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Eeuwigdurende erfpacht in Amsterdam

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Eeuwigdurende erfpacht in Amsterdam RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Eeuwigdurende erfpacht in Amsterdam Grondwaarde, canon en afkoop De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen grondslagen nieuw erfpachtbeleid

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen grondslagen nieuw erfpachtbeleid Nota van B&W Onderwerp Vaststellen grondslagen nieuw erfpachtbeleid Portefeuille J. Nieuwenburg Auteurs mr M Ensink MBA, dhr RHT Geskes MRE Telefoon 511 3969 E-mail: rht.geskes@haarlem.nl SO/VG Reg.nr.

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

Informatieboek Grondvermogen. Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen!

Informatieboek Grondvermogen. Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen! Informatieboek Grondvermogen Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen! 1 22 Informatieboek Grondvermogen (aankoop van een woning) U staat op het punt om een woning te kopen Finquiddity

Nadere informatie

Financiële bijsluiter bij uw erfpacht

Financiële bijsluiter bij uw erfpacht Financiële bijsluiter bij uw erfpacht Samenvatting van het Woeker Rapport Amsterdamse Erfpacht Website: http://www.erfpachtbijsluiter.nl Mei 2017 - Versie 1.2 - Inclusief voorstellen B&W april 2017 Brede

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 19-11-2013 Portefeuillehouder: mw. A.J.A. van de Ven Onderwerp Verkoop bloot eigendom van bedrijfspanden en losse garages Samenvatting Op 16 december 2008

Nadere informatie

Erfpacht in Amsterdam. Meest gestelde vragen

Erfpacht in Amsterdam. Meest gestelde vragen Erfpacht in Amsterdam Meest gestelde vragen INHOUD INLEIDING 5 VRAGEN OVER ERFPACHT 7 1 Wat is erfpacht? 7 2 Waarom erfpacht in Amsterdam? 7 3 Hoeveel brengt erfpacht de gemeente op? 8 4 Wat doet de gemeente

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Amsterdam, college van b&w van 29 mei Inleiding.

Schriftelijke vragen. Amsterdam, college van b&w van 29 mei Inleiding. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2012 Publicatiedatum 8 juni 2012 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der ee van 2 februari 2012 inzake de canonvoorziening

Nadere informatie

Vragen en opmerking over erfpacht regeling, gemaakt tijdens informatievergadering Bestuur en Beheer op 28 januari 2014

Vragen en opmerking over erfpacht regeling, gemaakt tijdens informatievergadering Bestuur en Beheer op 28 januari 2014 Vragen en opmerking over erfpacht regeling, gemaakt tijdens informatievergadering Bestuur en Beheer op 28 januari 2014 Inleiding Bij de behandeling van het raadsvoorstel over een erfpachtregeling is een

Nadere informatie

Overstappen naar eeuwigdurende erfpacht Inspraakdocument Overstapregeling voor bestaande erfpachters in Amsterdam

Overstappen naar eeuwigdurende erfpacht Inspraakdocument Overstapregeling voor bestaande erfpachters in Amsterdam Overstappen naar eeuwigdurende erfpacht Inspraakdocument Overstapregeling voor bestaande erfpachters in Amsterdam 9 januari 2017 Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Wie I Conform - PFO Wie O Gewijzigd akkoord - D&H Conform Geparafeerd door: Lourens, C.E.

Parafering besluit PFO Wie I Conform - PFO Wie O Gewijzigd akkoord - D&H Conform Geparafeerd door: Lourens, C.E. agendapunt 3.a.9 947123 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ERFPACHTBELEID EN NIEUWE VOORWAARDEN Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 2 augustus 2011 Aard bespreking Informatief Afstemming MID/JOVG

Nadere informatie

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING!

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT Voordelig kopen, gegarandeerd verkopen In de huidige woningmarkt is de stap naar een koopwoning als starter of middeninkomer vaak onoverbrugbaar.

Nadere informatie

Een woning kopen met Koopgarant

Een woning kopen met Koopgarant Een woning kopen met Koopgarant Trivire heeft regelmatig woningen te koop. Nieuwbouwwoningen én bestaande woningen. Een deel van die woningen verkopen we met Koopgarant. Dat betekent korting op de koopprijs,

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00 Nog vragen? Heeft u nog vragen? Bel ons via telefoonnummer 078 633 16 00. Of stuur een e-mail naar wonen@trivire.nl. U kunt ook langskomen. U vindt ons kantoor aan de Callistolaan 2 in Dordrecht, vlakbij

Nadere informatie

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Uw woning vertegenwoordigt waarschijnlijk een groot deel van uw vermogen. Dat vermogen

Nadere informatie

Op 22 mei 2013 heeft uw college een voorstel vrijgegeven voor nieuwe Amsterdamse erfpachtvoorwaarden ("AB 2013").

Op 22 mei 2013 heeft uw college een voorstel vrijgegeven voor nieuwe Amsterdamse erfpachtvoorwaarden (AB 2013). -Reactie CDA-fractie op voorstel nieuwe erfpachtvoorwaarden (AB2013) door College B & W van Amsterdam p. 1.- Amsterdam, 10 juni 2013 Betreft: Reactie CDA-fractie Amsterdam op het voorstel van het College

Nadere informatie

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen (c) Een eigen huis is een aantrekkelijk idee. Een eigen plek, die u kunt inrichten en vorm geven op uw manier. Bovendien is een huis een goede investering

Nadere informatie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie In deze brochure vindt u algemene informatie over het kopen en terugkopen van een Koopgarantwoning. Het is belangrijk dat u goed

Nadere informatie

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL Blad 1 van 6 CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later makelaars adviseurs Een nieuwbouwwoning kopen met korting en terugkoopgarantie Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later DE VOORDELEN VAN KOOPGARANT U BETAALT EEN EERLIJKE PRIJS De korting die u krijgt

Nadere informatie

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering?

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering? Kopen naar Wens Inhoud 1 Kopen naar Wens: wat betekent dit eigenlijk? Betaalbaar door een lager instapbedrag Wie kan een Kopen naar Wens woning kopen? Bijkopen of doorverkopen Wat kost Kopen naar Wens?

Nadere informatie

FUNDERINGSHERSTEL VERDUURZAMING VAN PARTICULIER WONINGBEZIT IN COMBINATIE MET 4 FEBRUARI 2016

FUNDERINGSHERSTEL VERDUURZAMING VAN PARTICULIER WONINGBEZIT IN COMBINATIE MET 4 FEBRUARI 2016 FUNDERINGSHERSTEL IN COMBINATIE MET VERDUURZAMING VAN PARTICULIER WONINGBEZIT 4 FEBRUARI 2016 1 OMVANG FUNDERINGSPROBLEMATIEK BIJ PARTICULIERE EIGENAREN Totaal circa 14.000 woningen Waarvan 8.100 vooroorlogs

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Aan het college van burgemeester en wethouders Toelichting door vragensteller:

Schriftelijke vragen. Aan het college van burgemeester en wethouders Toelichting door vragensteller: Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2017 Datum indiening 15 augustus 2017 Datum akkoord college van b&w van 31 oktober 2017 Publicatiedatum 2 november 2017 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen

Nadere informatie

Erfpacht op landgoed Vilsteren

Erfpacht op landgoed Vilsteren Erfpacht op landgoed Vilsteren Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Erfpacht in het kort 2.1 Waarom erfpacht? 2.2 Wat is erfpacht? 2.3 Welke nadelen zitten er aan erfpacht? 2.4 Welke voordelen heeft erfpacht?

Nadere informatie

Ervaringen met erfpacht

Ervaringen met erfpacht Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ervaringen met erfpacht 5 maart 2013 Projectnr. 2700.137/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

21 september 2010 Corr.nr , FZ Nummer 28/2010 Zaaknr

21 september 2010 Corr.nr , FZ Nummer 28/2010 Zaaknr 21 september 2010 Corr.nr. 2010-51.197, FZ Nummer 28/2010 Zaaknr. 277311 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de afkoop van het huurcontract met het ABP betreffende

Nadere informatie