Nieuwsbulletin van IM-mens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbulletin van IM-mens"

Transcriptie

1 Najaar 2008 Nieuwsbulletin van IM-mens IM-mens werkt met ménsen IM-prove nr.2 In deze uitgave: Marcel Baanders, masterplanner bij Friesland Foods Poldermodel in agrarische sector succesvol Wim Loomans over SAP-optimalisatie bij Friesland Foods Onze business laat zich lezen als een spannend jongensboek Boekrecensie door Nicole Hage

2 Special: Agro en Foodsector en tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds persoonlijk betrokken bij enkele projecten. Eerst met name op finance & control, maar al snel raakte ik betrokken bij de beheersing van de goederenstromen. Vooral de ontwikkeling en invoering van grote ERP-projecten ligt me goed, het stroomlijnen van de geld-goederenstromen in de supply chain. Van de directie Affiniteit! Weten hoe de business werkt, hoe bedrijfsprocesssen lopen en hoe grondstoffen en eindproducten eruitzien, voelen, smaken en ruiken. Het zijn wellicht open deuren, maar al te vaak wordt gesuggereerd dat zakelijke dienstverleners ervaring hebben in de sectoren waarvoor ze werken. De praktijk is weerbarstiger. Hoewel IM-mens bekend staat om de roots in de financiële sector, staat ons bedrijf ook met beide benen in de Agro- en Foodsector. Letterlijk met beide benen in de grond, gelet op de boerenafkomst van Remko Koopman en Richard de Vries, maar ook voor wat betreft onze gedegen ervaring en die van menig interim-manager in de branche zelf. Ik, Remko Koopman, ben op een kleine boerderij geboren bij Ten Boer. En hoewel ik de veehouderij van mijn vader een tijdje met veel plezier heb gerund, trok de studie accountancy bij Ernst & Young mij meer. Eén van mijn eerste interimopdrachten was bij een drukkerij van agrarische kranten en tijdschriften, waardoor ik de branche van binnenuit goed leerde kennen. Later werkte ik als interim-manager voor de kaasdivisie van Friesland Foods, het Fries Rundvee Syndicaat en diervoederfabrikant Sloten bv. Sterke Noord-Nederlandse ondernemingen met handelsactiviteiten over de hele wereld. Ik, Richard de Vries, kwam veel bij mijn grootouders over de vloer, die een boerderij hadden in Haren. Ik wilde best boer worden of dierenarts, maar belandde eveneens als accountant bij E&Y. Als interim-manager werkte ik voor Friesland Foods Dat laatste, het ketendenken, is de reden waarom de Nederlandse Agro- en Foodsector het wereldwijd zo goed doet. Er is van oudsher een enorme ervaring opgebouwd, daardoor ligt er een indrukwekkende infrastructuur en is er veel ervaring met efficiency, productinnovatie en logistiek. Tot slot heeft de sector wereldwijd contacten, fabrieken en afzetmarkten. Kwaliteit en just in time-leveren zijn de kernpunten van de sector, grotendeels gestoeld op de beheersing en steeds verdergaande integratie van de productieketen. Maar met de opkomst van nieuwe economieën, klimaatverandering, een tekort aan grondstoffen en spanningen in de energiemarkt is die voorsprong niet vanzelfsprekend. In dat dynamische krachtenveld is een portie noordelijke nuchterheid en een goede click met de sector zeker op zijn plaats. Onze natuurlijke affiniteit vertaalt zich ook naar een groeiend aantal opdrachten in de Agro- en Foodsector. Niet in de laatste plaats omdat deze, voor onze economie zo belangrijke sector sterk in beweging is. De markt vraagt ervaring, het aanvoelen van de typische bedrijfscultuur, het snel doorgronden van processen, inzet van professionele mensen, praktische oplossingen en het delen van de trots op het eindproduct. IM-mens voldoet aan die vraag. We hebben goede mensen, kennen de bedrijfscultuur, kunnen snel aan de slag en kennen de bijzonderheden van de branche. Nederland heeft een hele mooie positie in de wereldmarkt en dat moet vooral zo blijven. Daaraan willen wij graag een bijdrage leveren. Veel leesplezier met onze Agro- en Foodspecial van IM-prove! Remko Koopman en Richard de Vries 2

3 Marcel Baanders, masterplanner bij Friesland Foods Beperkte houdbaarheid en weersinvloed maken werk complexer Het klinkt misschien gek, maar mijn belangrijkste opdracht is dat niemand merkt dat er een wisseling van de wacht gaande is. Daarnaast ben ik bezig met de optimalisatie van het planningssysteem. Een klus waar ik de nodige ervaring mee heb omdat ik als projectmanager bij de leverancier van het systeem heb gewerkt. Marcel Baanders werkt vanaf eind april als masterplanner op het kantoor van Friesland Foods Western Europe in Veenendaal. Een interimklus die de Groningse bedrijfskundige, die via IM-mens bij de zuivelonderneming is gedetacheerd, met veel plezier vervult. Niet in de laatste plaats omdat hij, na de nodige projectmanagementklussen, weer eens echt uitvoerend actief is. Zo houd ik de feeling met de praktijk. Wat je als projectmanager wel wat mist. Daarnaast kan ik mijn kennis van het logistieke systeem, waar ik jaren als projectmanager mee heb gewerkt, goed kwijt en bijspijkeren. Dat doe ik ongeveer één dag per week en dat bestaat uit het maken van een analyse en een verbeterplan om het systeem efficiënter in te richten en beter te benutten. Nog te veel zaken die het programma voor haar rekening kan nemen worden door de medewerkers gedaan. Dat kan anders en efficiënter. Schakel Als masterplanner vervangt hij tijdelijk twee collega s van de plant in Leeuwarden, waar onder meer koffieverrijkers en houdbare melk worden geproduceerd. Vanaf augustus werkt hij tevens een nieuwe masterplanner in. Op de vraag waarom hij in Veenendaal en niet in Leeuwarden zit, antwoordt hij het volgende. Dat is een keuze. Voordeel van Leeuwarden zou zijn dat je dichter op de productie zit en gemakkelijker met de fijnplanner, die de planning van de machines voor zijn rekening neemt, kunt afstemmen. In Veenendaal zit echter het verkoopteam, dus ook de salesplanner, waarmee ik veel contact heb. Dat is natuurlijk ook wel handig. De masterplanner is de schakel tussen het verkoopteam op kantoor en de fijnplanner op de fabriek. Daarmee vervult hij of zij een belangrijke rol in de afstemming tussen de vraag uit de markt en de productie. Dit onderdeel van de logistieke keten moet vooral bij het (tijdig) leveren van dagverse en/ of weersgebonden producten goed op elkaar zijn afgestemd. De meeste logistieke processen zijn onderling uitwisselbaar. Er wordt vaak via vergelijkbare systemen en vaste procedures gewerkt. Specifiek aan de foodsector is dat je vaak afhankelijk bent van weers- en seizoensinvloeden en rekening moet houden met hygiëne-eisen en de beperkte houdbaarheid. Dat maakt het werk niet anders, maar wel wat gecompliceerder. Schaarste Volgens Baanders is het vandaag de dag moeilijk om ervaren planners te vinden en vast te houden. De arbeidsmarkt is krap en, mede daardoor, het verloop van personeel groot. Ook dat is voor mij een reden om dit metier op te pakken. Waarbij, zoals eerder gezegd, de uitdaging zit in het automatiseringsvraagstuk. Over zijn relatie met IM-mens is de zzp er duidelijk. De toegevoegde waarde van IM-mens is voor mij en ik denk ook voor de klant onomstreden. Zelf heb ik profijt van hun uitgebreide relatienetwerk en goede contacten met diverse soorten potentiële opdrachtgevers. Daarnaast nemen ze de administratieve afhandeling voor hun rekening, verzorgen ze workshops en kan ik voor ruggespraak bij de partners terecht. De opdrachtgever heeft aan IM-mens een professionele gesprekspartner die voor hen de beste man voor een opdracht zoekt. Bovendien brengen de adviseurs zelf de nodige kennis en ervaring in. Ook dat is natuurlijk een pre. Even voorstellen Marcel Baanders is afgestudeerd als technisch bedrijfskundige aan de Hanzehogeschool in Groningen. Na een aantal jaren in het buitenland gewerkt te hebben als projectmanager voor een Belgische solution provider (OM-partners) begon hij in 2002 voor zichzelf als projectmanager met als specialisatie logistiek. In die hoedanigheid heeft hij de afgelopen jaren bij diverse bedrijven in met name de Randstad en het midden van het land gewerkt. 3

4 Directeur Pieter Oosterveld van NAK Poldermodel in agrarische sector succesvol Nederland is generaties lang de toonaangevende speler op de wereldmarkt voor graszaden en pootaardappelen. Niet alleen dankzij het klimaat en de bodemgesteldheid, maar zeker ook vanwege het vakmanschap van de boeren. Andere succesfactor is het even bekende als verguisde poldermodel. De Nederlandse boeren begrepen al vroeg dat ze gezamenlijk en samen met de overheid meer konden bereiken dan alleen. Dat vind je terug in het coöperatieve gedachtegoed, de perfecte agrarische infra structuur, de goed georganiseerde bedrijfskolom en de kwaliteitsborging. Er is geen land waar de keuring van zaai- en pootgoed aan zulke strenge eisen moet voldoen als hier. En dat terwijl de sector daar zelf om vraagt. Aan het woord is directeur Pieter Oosterveld van één van Nederlands oudste en meest bekende keuringsdiensten, de NAK. Een afkorting die staat voor de in 1932 opgerichte Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Een stichting die haar naam en faam niet alleen ontleent aan het vermaarde uitgangsmateriaal, maar ook aan de wijze waarop ze generaties lang het belang van kwekers, vermeerderaars, telers, handelaren en de overheid bewaakt. Al deze partijen zijn in ons bestuur vertegenwoordigd. Ondanks de verschillende achtergronden en belangen leidt dat niet tot conflicten. Iedereen weet dat we onze toonaangevende positie op de wereldmarkt voor een belangrijk deel danken aan de strenge keuringseisen die we onszelf opleggen. Die strenge eisen zijn nodig om de gezondheid en raszuiverheid van de agrarische producten te bewaken, vertelt Oosterveld. Met name de pootaardappel is zeer gevoelig voor virussen, bacteriën en weersinvloeden. We doen dan ook veldkeuringen, laboratoriumonderzoek en partijkeuringen op het bedrijf. Zaaigoed is minder weer- en ziektegevoelig, maar daarbij spelen raszuiverheid en het voorkomen van onkruiden een grotere rol. Belangrijk exportproduct In totaal keurt de Emmeloordse semi-overheidsdienst zo n hectare pootgoed, hectare graszaden en ongeveer hectare granen en andere gewassen in het veld. In het lab passeren jaarlijks meer dan monsters de revue. In dezelfde periode worden zo n ton pootaardappelen en ton zaaizaden van het NAK- certificaat voorzien. Dit papier wordt wereldwijd gezien als een kwaliteitsstempel en is een vrijbrief voor onbelemmerd handelsverkeer binnen de EU. Oosterveld vertelt dat 70% van het Nederlandse pootgoed en graszaad wordt geëxporteerd, waarvan een belangrijk deel binnen de uitdijende Europese Unie. De komst en uitbreiding van de EU heeft de telers en handel geen windeieren gelegd. Het heeft de sector een enorme push gegeven. Schaalvergroting Een ontwikkeling die de sector ook niet ongemoeid liet is de globalisering en schaalvergroting in met name de jaren negentig. Zo is het aantal pootgoedtelers de afgelopen decennia gehalveerd, terwijl het areaal nagenoeg gelijk bleef. Het aantal handelsbedrijven nam eveneens sterk af, waarbij 4

5 voor pootaardappelen twee bedrijven nu zo n 70% van de handel voor hun rekening nemen. In de zaaizaadsector ging een aantal bedrijven over in buitenlandse handen. Volgens Oosterveld had de schaalvergroting geen invloed op het imago van beide sectoren. Je weet natuurlijk niet wat er zonder die schaalvergroting was gebeurd, maar beide sectoren waren gezond en zijn dat ook gebleven. Net zo goed als ze hun markt- en concurrentiepositie hebben geconsolideerd. Wel veranderd is de productaansprakelijkheid. Onder invloed van de wereldmarkt, en vooral de Europese wet- en regelgeving, zijn producenten altijd verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde product. Daar kan geen keuring of certificering tegenop, moet Oosterveld bekennen. De kans dat er iets mis is met een gekeurde partij is klein, maar kan nooit uitgesloten worden. Maatregelen Genoemde ontwikkelingen hebben hun weerslag op het reilen en zeilen van de NAK niet gemist. Om de dienstverlening op niveau en betaalbaar voor telers te houden trof het keuringsinstituut een aantal maatregelen. Een efficiëntie- en kwaliteitsslag werd gemaakt door de regionale vestigingen in het centraal gelegen Emmeloord te concentreren. Vervolgens is er fors geïnvesteerd in de laboratoriumfaciliteiten, de flexibiliteit, bereik- en inzetbaarheid van de buitendienst én de uitbreiding en internationalisering van de commerciële activiteiten. Zonder de revenuen van onze commerciële dienstverlening, sinds 1995 ondergebracht in NAK AGRO, zou onze wettelijke keuringstaak veel prijziger zijn geworden, verklaart Oosterveld het ontstaan en het belang van de commerciële tak die het afgelopen jaar 6 miljoen in het laadje bracht. Certificering NAK AGRO maakt gebruik van en borduurt voort op de kennis, ervaring en faciliteiten die de NAK in huis heeft. NAK AGRO voert inspecties uit en doet laboratoriumonderzoek op het gebied van voedselveiligheid. Daarvoor zijn we bevoegd of, beter gezegd, hebben we de accreditatie in huis. De inspecteurs van NAK AGRO beoordelen of producenten en verwerkers van agrarische producten daadwerkelijk voedselveilig werken. Meestal is of wordt dat vastgelegd in een (gecertificeerd) kwaliteitssysteem. Behalve dat we beoordelen of er volgens het kwaliteitssysteem wordt gewerkt, geven we ook trainingen voor het opzetten van een systeem. Klanten en sectoren In de akkerbouwsector is NAK AGRO marktleider op dit terrein. Belangrijke klanten zijn natuurlijk de aardappel-, graan-, graszaad- en suikerbietentelers. Maar ook de verwerkende industrie, glastuinbouw en vollegrondsgroenteteelt behoren tot de klantenkring van de commerciële poot. Samen met de zuivelindustrie hebben we een controlesysteem voor de melkveehouders ontwikkeld. Een kunstje dat we, met onze kennis van controlesystemen, ook voor andere producenten, verwerkers en afnemers in de voedselindustrie kunnen uitvoeren. Net zo goed als de certificering en controle van het kwaliteitssysteem. Via een honderd procent deelneming in ISACert, een onestopshopping audit- en certificatie-instelling voor de agro-foodsector, timmert NAK AGRO ook internationaal aan de weg. ISACert opereert internationaal via lokale franchisenemers, waarvan NAK AGRO de Nederlandse markt voor haar rekening neemt. De instantie is actief in 30, meest westerse landen en certificeert en controleert bijvoorbeeld in de retailsector (BRC, IFS en GlobalGAP), maar ook op het gebied van voedselveiligheid (ISO 2200 en HACCP), diervoerderveiligheid en milieu. Perspectief Vooruitblikkend ziet Oosterveld volop mogelijkheden en groeikansen voor NAK AGRO en ISACert, waarbij hij bijvoorbeeld wil inzetten op duurzaam produceren. Daarin is nog een wereld te winnen. Overigens blijven we ons natuurlijk wel gewoon kwijten van onze wettelijke taak: het keuren en controleren van zaai- en pootgoed. Toch verwacht ik dat er wel iets gaat veranderen. Zo zijn we bezig met een pilot waarin we de waarneming van de teler kunnen meenemen en -wegen bij onze keuringsbeslissingen. Als de proef slaagt en goed wordt ontvangen, slaan we twee vliegen in één klap. De teler, die toch al productaansprakelijk is, krijgt meer eigen verantwoordelijkheid en de NAK kan de frequentie van de bezoeken verlagen. Dat scheelt tijd en geld. Ook gaan we de laboratoriumonderzoeken verder ontwikkelen. Dit betreft zowel de kwalitatieve verbetering als de doorlooptijd. De tijd tussen oogsten en planten wordt steeds korter. De handel heeft snel uitslagen nodig om de klant tijdig te kunnen bedienen. Overigens zijn we ook druk met het ontwikkelingen van software waarmee de teler, online, over de schouder van de keurmeester en laborant kan meekijken. Daarmee verbeteren we onze service en halen we ook wat druk van de ketel in het oogstseizoen. Spreiding Een niet genoemde, maar wel belangrijke reden om de commerciële activiteiten uit te breiden is de betere spreiding van werkzaamheden en risico s. Het zal niemand verbazen als ik zeg dat de piek in onze werkzaamheden tussen april en oktober ligt. De andere maanden hebben we het relatief rustig. Ook daarom is het belangrijk dat we ons werkterrein, dus de activiteiten van NAK AGRO, uitbreiden. Waarbij we dus na drukkelijk ook over de landsgrenzen kijken. Zo zijn we bezig met een nevenvestiging in Marokko. Een land dat de potentie heeft om uit te groeien tot de groentetuin van Europa. Om de activiteiten van NAK AGRO beter en nadrukkelijker onder de aandacht te brengen, heeft Oosterveld onlangs, via IM-mens, een marketingmanager ingehuurd. Hij adviseert over hoe we ons beter kunnen profileren en in de markt zetten. Daarnaast licht hij de verkoopafdeling door en gaat hij de marketing- en pr-medewerkers bijscholen en tijdelijk ondersteunen. Het idee erachter is dat we even de frisse blik van een buitenstaander nodig hebben. Iemand die de zaak van een afstand bekijkt en een impuls kan geven. Zo moet ik bijvoorbeeld zeggen dat we marktgedreven, in plaats van marktgericht, opereren. Een kleine nuance, maar dat zegt inderdaad veel over hoe we de komende jaren met nieuwe ontwikkelingen omgaan. 5

6 Wim Loomans over SAP-optimalisatie bij Friesland Foods Eigenlijke werk begint na de implementatie Het belangrijkste pluspunt van het nieuwe warehousemanagementsysteem is de directe koppeling met de logistieke administratie. Ander voordeel is dat de financiële gegevens snel op businessniveau beschikbaar zijn en geconsolideerd kunnen worden. Tot slot betekent werken met één integraal informatiesysteem minder onderhoud en problemen. Al konden we dat aanvankelijk niet zeggen. De 55-jarige Wim Loomans werd tussen januari en juli dit jaar door IM-mens gedetacheerd bij het Supply Point (distributiecentrum, red.) van Friesland Foods in Ede. Met als opdracht het in februari in gebruik genomen managementinformatiesysteem van SAP verder in te richten en te optimaliseren. Een klus waar de man, die jaren als ICT- en logistiek specialist bij Philip Morris werkte en in 2002 als consultant voor zichzelf begon, graag zijn tanden in zette. Het eigenlijke werk begint vaak na de implementatie. Je kunt zo n project nog zo goed voorbereiden, in de praktijk loop je altijd tegen onverwachte zaken aan. Dat was hier dus ook het geval. Het DC van Riedel Het Supply Point van Friesland Foods in Ede gaat ook wel door het leven als het voormalige distributiecentrum van Riedel, het eens zo bekende frisdrankmerk in de groene fles met forse, plastic draaidop. Het distributiecentrum bestrijkt zo n m2 en zit pal achter de fabriek waar dorstlessers als Appelsientje, Dubbelfris, Taksi en Coolbest van de band rollen. Het Supply Point werkt met een twee ploegendienst en levert aan retailers, de groothandel en kleinere klanten als horecabedrijven en pretparken. Er worden van s morgens 6 tot s avonds 10 uur honderden pallets, op merk en productiedatum, klaargezet voor transport. In een ander deel van het distributiecentrum (de pickstraat, red.) staan kleinere partijen van elk merk gereed om per pallet gesorteerd te worden. Wennen Ook moesten de mensen op kantoor, de orderverwerking, en in het magazijn aan de nieuwe programmatuur wennen. Vooral voor de orderpickers is er het nodige veranderd. Waar ze voorheen uitgeprinte opdrachtformulieren kregen, krijgen ze nu opdrachten via het beeldschermpje op de heftruck. Zodra een klus is uitgevoerd geven ze dat aan en wordt automatisch de volgende opdracht gegenereerd. In het begin liep dat niet soepel en was het wennen. Ook voor de orderverwerkers op kantoor. Nu gaat het uitstekend en zijn ook de chauffeurs enthousiast. Bij de automatisering van het logistieke proces is veel aandacht besteed aan de traceerbaarheid van batches en pallets. Als er klachten over een product zijn, moeten we met één druk op de knop kunnen achterhalen wanneer de betreffende partij is geproduceerd en, tot op palletniveau, wanneer aan wie uitgeleverd. Zo kunnen we controleren waar het mogelijk fout is gegaan en wellicht andere afnemers inlichten. Om de traceerbaarheid van producten te waarborgen, krijgen elke pallet en batch dan ook een uniek nummer. Dat is verwerkt in een barcode. Loomans kijkt met een voldaan gevoel terug op een half jaar Ede. Ik heb me uitstekend vermaakt en veel gedaan. Wat wil je meer, zegt hij met een glimlach. Prettig vond hij ook de ondersteuning van IM-mens. Dit was het tweede project bij Friesland Foods dat ik via hen doe. En ook deze keer klikte het. Hun no-nonsensebenadering spreekt me aan. Net zo goed als ik het prettig vind dat ze geen politiek bedrijven. Ze zeggen waar het op staat, ook tijdens de voortgang- en evaluatiegesprekken die we met het projectteam en het lijnmanagement hadden. Dat is prettig en leerzaam, kan ik vertellen. Lagere bezettingsgraad Een van de zaken die aan het licht kwam, was dat de bezettingsgraad van het magazijn 10% lager lag dan toen er nog met het oude logistieke systeem werd gewerkt. In plaats van konden we slechts pallets in het magazijn kwijt. Een reductie waar ze in de fabriek niet blij mee waren. Zeker wanneer er op volle toeren geproduceerd wordt hebben ze de volledige capaciteit wel nodig. Denk aan de momenten dat er warm weer wordt voorspeld of wanneer de supermarkten met acties komen. Uit de analyse van Wim Loomans bleek dat partijen onvoldoende nauwkeurig werden gesorteerd. Pallets moeten niet alleen op artikel los van elkaar in de stellingen worden gezet, maar bijvoorbeeld ook op houdbaarheidsdatum. Dat gebeurde wel, maar zodanig dat er her en der in het magazijn lege plekken ontstonden. Na analyse hebben we de uitslagstrategie aangepast en de meest efficiënte indeling in het systeem verwerkt. Zo waren er meer zaken waar ze op de werkvloer tegenaan liepen en waarop het programma is aangepast. Wim Loomans 6

7 Jan H. Hoogenboom, controller bij HZPC Holland: Onze business laat zich lezen als een spannend jongensboek Jan H. Hoogenboom De business van pootgoed en consumptieaardappelen is enorm in beweging. Voor Jan Hoogenboom, sinds 1986 controller bij het in Joure gevestigde HZPC Holland, laten de komende jaren zich lezen als een spannend jongensboek. Niet dat hij geen vertrouwen heeft in de toekomst, integendeel. Maar in korte tijd vond een totale omslag plaats. Tot voor enkele jaren was de productie van aardappelen absoluut geen beperkende factor. Tegenwoordig heeft de teler meer alternatieven en is het voor de handelshuizen lastig om areaal te contracteren. Daarnaast stelt de consument steeds hogere eisen aan voeding. Kenmerkend voor de sector is dat de prijs per honderd kilo in de afgelopen 35 tot 40 jaar gemiddeld genomen nauwelijks gewijzigd is. Bij HZPC en haar telers lag de nadruk dan ook op efficiency, schaalvergroting en meer opbrengst per hectare. In de afgelopen jaren is de hele organisatie omgevormd en zijn onderzoek, kennis, innovatieve concepten en buitenlandse licenties de toegevoegde waarde. Toch zie ik voldoende groeipotentie voor HZPC, zegt Hoogenboom. We zullen onze positie als wereldspeler alleen meer moeten bevechten. Hoogenboom vertelt met zichtbaar plezier over de ontwikkelingen in zijn branche. Ik zie het zeker niet als bedreiging, maar we moeten absoluut nieuwe wegen inslaan om onze positie te handhaven. Pootaardappelen zijn een echt exportproduct. We voeren uit naar meer dan zeventig landen in Europa, Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Amerika. Er zijn verkoopkantoren in zeven Europese landen en in Canada, terwijl in Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en Australië rassen in licentie voor ons worden geteeld. Nederland heeft een sterke positie in de export van pootaardappelen. Wij hebben deze koploperspositie te danken aan het gunstige zeeklimaat, de vruchtbare klei, een hoge opbrengst per hectare en een voorsprong van ruim een eeuw telen, veredelen en verhandelen. Wereld verandert snel Toch is dat is niet langer voldoende voor het handhaven van onze leidende positie. De wereld is in rap tempo aan het veranderen. Kijk naar de valutacrisis, de klimaatveranderingen en snel opkomende grootmachten als China, India en Brazilië en tel daarbij de problemen op van de energiemarkt en de toenemende voedseltekorten, en je hebt een compleet andere setting waarin we als bedrijf moeten opereren. Daar komt nog eens bij dat de export van Nederlands pootgoed vanaf eind jaren negentig niet meer is gegroeid. Vier jaar geleden spraken we nog over overproductie en wilden we het areaal terugbrengen. Nu is er te weinig grond en is productie de beperkende factor in Nederland omdat graan en gewassen voor biobrandstoffen sterk concurreren. Ook neemt het risico van de intensieve pootgoedteelt toe. De ziektedruk zowel in het gewas als in de grond neemt steeds verder toe. We zullen de ruimte om te ondernemen dus elders moeten zoeken. Voor een deel vinden we die ruimte in uitbreiding van het areaal in het buitenland, met name in Frankrijk, Duitsland en Schotland. Via dochterondernemingen zorgen we voor de lokale afzet en verkoop, dus niet alleen meer door export vanuit Nederland. Tegelijk stimuleren we de buitenlandse telers om oude rassen te vervangen door modernere, betere rassen. Het innen van licenties krijgt hiermee een belangrijke stimulans. Van push naar pull In 2007 veranderde de organisatie van HZPC van verkoopgericht in een sectorgestuurd bedrijf met aparte afdelingen voor chips, friet, retail en traditioneel. In het verlengde hiervan trekt HZPC de banden aan met de gehele aardappelketen. Voor zes jaar terug spraken we niet met een eind gebruiker als McDonald s, nu zitten we regelmatig om tafel. Deze verandering van een push- naar pullstrategie is voor iedereen even wennen. Dat heeft alles te maken met de toenemende investering in research & development, het ontwikkelen van nieuwe producten en zelfs hele concepten. Voor de friet industrie, onze grootste afnemers, werken we aan aardappelen die beter bakken, makkelijker schillen en goed smaken. Sowieso krijgen vorm, smaaksoorten, authenticiteit, voedingswaarde en calorieën alle aandacht. Onder het label SunLite worden aan een supermarktketen in Spanje bijvoorbeeld consumptieaardappelen geleverd die per 100 gram een stuk minder kilojoules hebben dan een gemiddelde aardappel. Vooral de kennis om die rassen te kunnen telen en vast te stellen dat ze de juiste voedingswaarde hebben, is hier onze return on investment. Mens centraal De mens in de organisatie staat centraler dan ooit, vertelt Hoogenboom, die naast controller ook woordvoerder is voor het concern. Wereldwijd werken er 200 mensen bij de HZPC groep, waarvan 135 in Nederland. Het talent en de kennis van deze mensen is meer dan ooit bepalend voor het succes van onze organisatie. Dat geldt overigens ook voor de telers en kwekers die met ons samenwerken. Bedrijfscultuur, ontplooiingskansen en loyaliteit staan dan ook hoog in het vaandel. 7

8 Afrekenen met illusies Boekrecensie Good to Great van Jim Collins is een aanrader voor elke (interim-)manager die inzicht wil krijgen in de natuurwetten van organisaties. Aangetoond wordt dat grote ego s, wondertechnologieën en instant succesformules een bedrijf uiteindelijk niet verder helpen. Het juiste type leider, een realistische kijk op de organisatie, een gedisciplineerde werkhouding en passende keuzes maken zijn wel ingrediënten om aan langetermijnsucces te bouwen. De schrijver neemt je als lezer mee op een spannende zoektocht naar deze antwoorden. Net als in een goede detective wordt de spanning opgebouwd. Door de grondige onderbouwing van de bevindingen, geeft het boek intellectuele voldoening. De overvloed aan voorbeelden doet enerzijds Amerikaans aan, maar geeft anderzijds wel goed de praktische toepasbaarheid aan. Ik gebruik Good to Great als referentiekader bij het uitvoeren van interim-opdrachten, door onderweg in de auto naar de cd s te luisten, om inspiratie op te doen en mijzelf vragen te stellen. Hebben de mensen in de organisatie voor ogen wat zij willen bereiken? Wordt er gedisciplineerd gewerkt? Is er vertrouwen in succes? Behalve om de organisatie waar je in werkt verder te helpen, kun je de meeste principes ook op jezelf toepassen. In die zin zijn er veel parallellen tussen Good to Great en de boeken van Stephen Covey. Covey beschrijft in De 7 eigenschappen van effectief leiderschap soortgelijke principes voor personen en voegt daar in De 8ste eigenschap de rol van integriteit aan toe. Nicole Hage is zelfstandig interim-manager en werkt samen met IM-mens als projectmanager en verandermanager. Heeft u interesse in het boek Good te Great? Stuur dan een voorzien van uw naam en adres naar onder vermelding van Good to Great De eerste tien belangstellenden ontvangen gratis een exemplaar van dit boek thuis! Nieuws IM-mens houdt groei vast! IM-mens heeft een goed eerste halfjaar gerealiseerd. Tot en met het tweede kwartaal 2008 is IM-mens er in geslaagd de omzetgroei vast te houden. De groei over het eerste halfjaar 2008 is 30% ten opzichte van dezelfde periode in het jaar Afgezet tegen de economische ontwikkelingen en de afvlakkende groei in de branche een prima prestatie. IM-mens ziet het tweede halfjaar met vertrouwen tegemoet. Het groeiende relatienetwerk van zowel opdrachtgevers als interimmanagers biedt een uitstekende basis om de groei- ambitie te continueren en te realiseren. COLOFON Leonard Springerlaan KB GRONINGEN Postbus AC GRONINGEN T F E I Redactie: IM-Mens b.v. Ontwerp en opmaak: RUN Reclameprojecten Tekst: Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar Fotografie: het Hoge Noorden

nederlandse algemene keuringsdienst Personeel, kwaliteit en organisatie voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen www.rva.nl kwaliteitsbewaking

nederlandse algemene keuringsdienst Personeel, kwaliteit en organisatie voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen www.rva.nl kwaliteitsbewaking bedrijfsinformatie www.nak.nl NAK De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen en heeft inmiddels een rijke traditie opgebouwd. Al vanaf 1932 vervult

Nadere informatie

hertalan welkom in de wereld van EPDM

hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan the waterproof solution Hertalan levert wereldwijd unieke EPDM producten voor duurzame en watervaste oplossingen. Als eerste Europese producent van EPDM folies

Nadere informatie

DE KEURING VAN POOTAARDAPPELEN

DE KEURING VAN POOTAARDAPPELEN DE KEURING VAN POOTAARDAPPELEN De omstandigheden in Nederland, zoals klimaat en grondsoort, zijn zeer geschikt voor het telen van pootaardappelen. Daarnaast is het vakmanschap van de Nederlandse telers

Nadere informatie

Exter Aroma zorgt voor efficiency en kostenbesparingen met één enkele oplossing

Exter Aroma zorgt voor efficiency en kostenbesparingen met één enkele oplossing zorgt voor efficiency en kostenbesparingen met één enkele oplossing is een toonaangevende leverancier van smaakstoffen en aroma s voor de voedingsmiddelenindustrie. Exters producten en aroma s vinden hun

Nadere informatie

Globalisering: Uitdagingen voor Food en Agri-business Nijenrode, 24 november 2014

Globalisering: Uitdagingen voor Food en Agri-business Nijenrode, 24 november 2014 Globalisering: Uitdagingen voor Food en Agri-business Nijenrode, 24 november 2014 Inhoud 1 2 3 Bedrijfsprofiel Agrifirm Globalisering Risico s en kansen voor de Food en Agri-business Vragen Bedrijfsprofiel

Nadere informatie

STICHTING VELDLEEUWERIK

STICHTING VELDLEEUWERIK TEGEARRE DJOERSAAM STICHTING VELDLEEUWERIK Stichting Veldleeuwerik is een uniek samenwerkingsverband tussen telers en verwerkende bedrijven om actief duurzame akkerbouw en -productie te stimuleren. Niet

Nadere informatie

Crop Care Competence Centre. Kverneland Group Nieuw-Vennep

Crop Care Competence Centre. Kverneland Group Nieuw-Vennep NL Crop Care Competence Centre Kverneland Group Nieuw-Vennep onze visie Techniek maakt een betere toekomst mogelijk. Wij ontwikkelen intelligente oplossingen voor een betere oogst en een hogere opbrengst.

Nadere informatie

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Mij is gevraagd iets te vertellen over onze pogingen om rendement in de bedrijfsvoering te verbinden met duurzaamheid. Dat is vooral een kwestie om met boerenverstand

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Methode en web-based software voor proces en resultaatverbetering Comm ant & Bouw Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Frans Münninghoff Sandra Steijvers Heijmans gebruikt

Nadere informatie

in control of logistics

in control of logistics in control Logistieke oplossingen over de volle breedte. Geen wereld zo dynamisch als die van de logistiek. Juist daarom overziet Vanboxtel de volle logistieke breedte en biedt daarvoor oplossingen aan.

Nadere informatie

Microsoft. de oplossing voor de voedingsmiddelenindustrie

Microsoft. de oplossing voor de voedingsmiddelenindustrie Microsoft Dynamics AX de oplossing voor de voedingsmiddelenindustrie 2 Microsoft Dynamics AX - FOOD Inzicht begint met Microsoft Dynamics AX U wilt:..constante kwaliteit kunnen leveren......inzage in het

Nadere informatie

Kramp kan groeien dankzij tienjarenplan voor de supply chain

Kramp kan groeien dankzij tienjarenplan voor de supply chain Kramp kan groeien dankzij tienjarenplan voor de supply chain Interview met Jan Frans Berends, Director Logistics Kramp Benelux door Marcel te Lindert Kramp is ambitieus. De internationaal opererende groothandel

Nadere informatie

Persconferentie 18 juni 2013

Persconferentie 18 juni 2013 Programma persconferentie 15.00 uur Welkom door Robert Bouten - PR Fooddrome 15.10 uur Droom en uitgangspunten Fooddrome door PLUS ondernemer Geert Benders 15.30 uur Partnership Fooddrome en PLUS Retail

Nadere informatie

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid nr Tekst 0 Home Thielen Consult is de partner voor bedrijven en organisaties in de voedselketen. Samen met onze klanten bouwen wij aan veilig en eerlijk voedsel. We begeleiden onze klanten en organiseren

Nadere informatie

Idealisme en commercie in relatie tot voedselverspilling: conflict of synergie. AgriFoodTech. 14 December 2016 s-hertogenbosch

Idealisme en commercie in relatie tot voedselverspilling: conflict of synergie. AgriFoodTech. 14 December 2016 s-hertogenbosch Idealisme en commercie in relatie tot voedselverspilling: conflict of synergie AgriFoodTech 14 December 2016 s-hertogenbosch Q-Point B.V. Q-Point is een onafhankelijk adviesbureau voor de agro- en foodsector.

Nadere informatie

Ondernemerschap in Nederland

Ondernemerschap in Nederland Ondernemerschap in Nederland Je neemt deel aan het profiel Ondernemerschap. Dit betekent dat je erover denkt om in de toekomst als ondernemer te gaan werken. Dat is anders dan werken in loondienst. Dan

Nadere informatie

Samenwerken aan een gezonde business

Samenwerken aan een gezonde business Samenwerken aan een gezonde business The Greenery 2 Gezonde ideeën The Greenery is een internationaal groente- en fruitbedrijf. We leveren jaarrond een compleet en dagvers assortiment verse groente en

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket Bedrijf BTL Plastics Sector Productie Producten en diensten Kunststofonderdelen voor industriële voertuigen en machines Website www.btlplastics.com

Nadere informatie

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN.

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. SPORT FRYSLÂN Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. INHOUDSOPGAVE EEN AGILE PROJECTAANPAK 3 INLEIDING 3 4 EEN

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

Professionals in veelogistiek, belangrijke schakel in een duurzame voedselketen

Professionals in veelogistiek, belangrijke schakel in een duurzame voedselketen Professionals in veelogistiek, belangrijke schakel in een duurzame voedselketen Vee&Logistiek Nederland is de brancheorganisatie voor ondernemers in de veehandel en het veetransport, ondernemers met veeverzamelcentra

Nadere informatie

DEELNEMERS REINOUT BEKHOF - PREMIUM GLAS KASPER VAN DER MOLEN - AB VAKWERK JAN ABMA - DRIEPRO BEDRIJFS- ADVISEURS. www.abvakwerk.nl. www.driepro.

DEELNEMERS REINOUT BEKHOF - PREMIUM GLAS KASPER VAN DER MOLEN - AB VAKWERK JAN ABMA - DRIEPRO BEDRIJFS- ADVISEURS. www.abvakwerk.nl. www.driepro. DEELNEMERS REINOUT BEKHOF - PREMIUM GLAS KASPER VAN DER MOLEN - AB VAKWERK JAN ABMA - DRIEPRO BEDRIJFS- ADVISEURS www.premiumglass.nl www.abvakwerk.nl www.driepro.nl 8 RONDE TAFEL Tekst: Henk Poker //

Nadere informatie

Symposium Dag van de Garnaal. 31 oktober De coöperatie

Symposium Dag van de Garnaal. 31 oktober De coöperatie Symposium Dag van de Garnaal 31 oktober 2014 De coöperatie Indeling presentatie 1. NCR 2. De coöperatie Wat zijn ontwikkelingen Hoe werken coöperaties Wat betekenen coöperaties voor agrofood 3. Uitdagingen

Nadere informatie

Krachten bundelen. Verspilling in Nederland

Krachten bundelen. Verspilling in Nederland Voedselverspilling Wereldwijd wordt zeker een derde van al het voedsel verspild. Daarmee worden ook de grondstoffen, het water en de energie verspild die nodig zijn om dat voedsel te produceren, te vervoeren

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten Arjan Dogterom Head of IT Partner Logistics is altijd bereikbaar en bespaart op telefoonkosten met Intercity Zakelijk Partner Logistics is een bedrijf

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Orapi Applied. right chemistry right people

Orapi Applied. right chemistry right people Orapi Applied right chemistry right people Orapi Applied Orapi Applied is wereldwijd één van de belangrijkste leveranciers van gespecialiseerde reinigings- en onderhoudsproducten, waarbij de nadruk ligt

Nadere informatie

Introductie 27/11/2015. Biologische Voeder Grondstoffen Visie 2015-2020. Tom Wiegmans Category manager Organic Feed ingredients.

Introductie 27/11/2015. Biologische Voeder Grondstoffen Visie 2015-2020. Tom Wiegmans Category manager Organic Feed ingredients. 27/11/2015 Biologische Voeder Grondstoffen Visie 2015-2020 Tom Wiegmans Category manager Organic Feed ingredients 26 November 2015 1 Introductie Tom Wiegmans Internationale Agrarische handel gestudeerd

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Eversheds Faasen Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Wat verlangt u van Of u nu een sterke partner zoekt op uw eigen thuismarkt of als buitenlandse onderneming

Nadere informatie

Marktvooruitzichten voor agrarische sector: is Suriname op weg om voedselschuur te worden?

Marktvooruitzichten voor agrarische sector: is Suriname op weg om voedselschuur te worden? Marktvooruitzichten voor agrarische sector: is Suriname op weg om voedselschuur te worden? SCF, Ruud Souverein, 19 januari 2017 1 Wie ben ik? Opgeleid als planoloog (ontwikkelingsplannen) 25 jaar ervaring

Nadere informatie

Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions Supply Chain Solutions Actemium Supply Chain Solutions verbetert uw efficiency op de werkvloer door real-time identificatie en registratie van de goederenstroom. Een naadloze aansluiting tussen uw backofficesysteem

Nadere informatie

24-06-2015. Vertrouwen in de leveranciersketen. Even voorstellen

24-06-2015. Vertrouwen in de leveranciersketen. Even voorstellen Vertrouwen in de leveranciersketen Competence Ambition Themadag Riskplaza 23-6-2015 Confidence Jacob Schilstra Even voorstellen ISACert Internationale certificatie instelling Gespecialiseerd in foodsector

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Ik ben de Klomp. Europees landbouwbeleid groep 5-6. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent.

Ik ben de Klomp. Europees landbouwbeleid groep 5-6. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent Zo! Goedemorgen of goedemiddag, wat is t? Ik moet zo de koeien weer melken, dus... Excuus, dat ik wat stink. Ik heb het zo

Nadere informatie

Inzicht in uw administratie

Inzicht in uw administratie Resultaat groeit Inzicht in uw administratie Resultaat groeit... AgroVision levert gespecialiseerde softwarepakketten voor de gehele agrarische sector. Duizenden collega s gebruiken de pakketten van AgroVision

Nadere informatie

After-market Manager m/v

After-market Manager m/v provincies Groningen en Drenthe ontstaan. Per 1 januari 2017 is, door de samenvoeging met Greve, GroeNoord uitgebreid met vestigingen in de provincies Friesland en Flevoland. Wij bedienen onze klanten

Nadere informatie

Marktbeeld appels en peren

Marktbeeld appels en peren Afzet appels en peren door Russische boycot in de verdrukking Productie De appelproductie in de EU bedroeg in 215 ruim 12 miljard kilo. Dit was de op één na grootste EUoogst ooit. Bijna een derde van de

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

welkom in de wereld van EPDM

welkom in de wereld van EPDM welkom in de wereld van EPDM hertalan the waterproof solution Hertalan levert wereldwijd unieke EPDM producten voor duurzame en watervaste oplossingen. Als eerste Europese en Benelux enige producent van

Nadere informatie

FLYNTH ADVISEURS EN ACCOUNTANTS. Sturen en cultuur gaan altijd samen NATIONALE CONTROLLERSDAG, 11 JUNI 2015

FLYNTH ADVISEURS EN ACCOUNTANTS. Sturen en cultuur gaan altijd samen NATIONALE CONTROLLERSDAG, 11 JUNI 2015 FLYNTH ADVISEURS EN ACCOUNTANTS Sturen en cultuur gaan altijd samen NATIONALE CONTROLLERSDAG, 11 JUNI 2015 Ronald Houtveen Lid Raad van Bestuur FLYNTH, PRETTIG KENNISMAKEN De adviseurs en accountants van

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

Ronald Jansen - Warehouse manager 30 November 2010

Ronald Jansen - Warehouse manager 30 November 2010 Ronald Jansen - Warehouse manager 30 November 2010 Ronald Jansen 25 jaar ervaring in de groente en Fruit als operationele man 20 jaar ervaring in de im-, export van AGF en laatste 3 jaar bij Hispa Voor

Nadere informatie

After-market Manager m/v

After-market Manager m/v provincies Groningen en Drenthe ontstaan. Per 1 januari 2017 is, door de samenvoeging met Greve, GroeNoord uitgebreid met vestigingen in de provincies Friesland en Flevoland. Wij bedienen onze klanten

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Tijdplein. Focus op Tijd en Arbeid

Tijdplein. Focus op Tijd en Arbeid Tijdplein Focus op Tijd en Arbeid Agenda Focus kerncijfers Het markt onderzoek (opzet, uitvoering) Enige afspraken: waar hebben we het over! Een definitie van Plannen (en van TR en UV) Belangrijke uitkomsten

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

AGRO LEAN Supply Chain

AGRO LEAN Supply Chain AGRO LEAN Supply Chain Act2Vision Bedrijfskunde en organisatie Economische omvang van het Nederlandse agrocomplex, een verzamelnaam voor de land- en tuinbouw en de daarmee samenhangende handel en industrie

Nadere informatie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie In een selectiegesprek moet de kandidaat laten zien dat hij over bepaalde eigenschappen, competenties en vaardigheden beschikt. Omdat 'gedrag in het verleden'

Nadere informatie

supply chain traineeship

supply chain traineeship supply chain traineeship HEMA opleiding & ontwikkeling januari 2013 voorwoord HEMA uitbouwen tot een wereldmerk, met vestigingen in heel Europa én daarbuiten: dat is wat we willen. We geloven dat onze

Nadere informatie

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren,

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Keppel-Seghers 28 maart 2011 Mijnheer de Schepen, Mijnheer

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie

Samenwerken aan oplossingen in roestvrijstaal

Samenwerken aan oplossingen in roestvrijstaal Samenwerken aan oplossingen in roestvrijstaal De historie en de dynamiek van nu Meer dan een halve eeuw geleden begon De Jager RVS met het ontwikkelen en bouwen van machines en apparaten in roestvrijstaal

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide.

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Wij staan voor u klaar. Wereldwijd. Al sinds 1921 vervoeren wij goederen voor onze klanten over de gehele wereld. Van

Nadere informatie

In welke landen liggen kansen?

In welke landen liggen kansen? 2 Heb je een sterk onderscheidend product? Bijv: Enige in de wereld Unieke eigenschappen geschiedenis, geografie, sociale betekenis Functioneel/performance Ambachtelijke kwaliteit Beschikbaarheid / prijs

Nadere informatie

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid 2017-2018 Lensing Food B.V. Ruud Harmsen PROCEDUREHANDBOEK Bladzijde 1/7 Inhoud Over Lensing Food B.V. 2 People 3 Voedselveiligheid 3 Sociale betrokkenheid

Nadere informatie

NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld

NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld Frans Keurentjes Raad van Commissarissen / Bestuurslid FrieslandCampina 5 november 2015 Wereldwijd Europa Nederland Duitsland België Griekenland Hongarije Roemenië

Nadere informatie

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Met de komst van een nieuw management nam Rotor een ingrijpende beslissing: ITmaatwerk vervangen door standaardsoftware. Onder het motto Follow

Nadere informatie

GREAT COFFEE MADE EASY

GREAT COFFEE MADE EASY GREAT COFFEE MADE EASY HÉt koffieconcept dat iedereen perfect past Dat is de uitdaging! We hebben goed naar uw wensen geluisterd 1... Wisselende kwaliteit De vraag naar variatie Afval Tijdrovend Ingewikkelde

Nadere informatie

Hoe lang is een optimale voedselketen?

Hoe lang is een optimale voedselketen? Hoe lang is een optimale voedselketen? Zo lang als nodig 29 november 2016, Joost Snels Lengte optimale voedselketen? 2 Lengte optimale voedselketen? = KORT? Primaire productie Be- en verwerken Transport

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

Procademy & De Kindertelefoon

Procademy & De Kindertelefoon procademy Foto: De Kindertelefoon / Lionne Hietberg Zonder procademy was het ons niet gelukt om ons nieuwe ICT systeem zo soepel te installeren. Merel Luichies Beleidsmedewerker Kwaliteit bij Stichting

Nadere informatie

vruchtbare bodem the soil initiative

vruchtbare bodem the soil initiative vruchtbare bodem the soil initiative Frank Brinkman - Bakker Barendrecht Werken aan bodemkwaliteit is essentieel voor de smaak en vooral de houdbaarheid van onze mango s uit Mali Maria Oliveira - Van Oers

Nadere informatie

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Succesvol ERP selecteren en implementeren Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Onze concurrenten hebben veel betere informatie! Onze klanten verwachten meer van ons! Onderhoud

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. TIM Hapert

Kracht door samenwerking. TIM Hapert Kracht door samenwerking TIM Hapert TIM Hapert TIM HAPERT IS EEN ERKEND SPECIALIST IN HET BEWERKEN VAN GIET-, LAS- EN SMEED- STUKKEN. DAARBIJ GEVEN WIJ ONZE KLANTEN SUPPORT VANAF DE ONTWIKKELINGSFASE TOT

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES

Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES EEN WERELDSPELER In aardappelen, groenten en fruit (AGF) is Nederland wereldwijd een belangrijk handelscentrum als nummer

Nadere informatie

Executive Search & Interim Management

Executive Search & Interim Management Executive Search & Interim Management Van de Groep & Olsthoorn Executive Search Interim Management Nationaal en Internationaal Van eigenwijze zelfstandige tot een begrip in de industrie en techniek. Van

Nadere informatie

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven.

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Graydon Brancheonderzoek 2015 Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Voorwoord Nederland is een echt exportland. Op de wereldranglijst van exporterende landen staat Nederland

Nadere informatie

Creëer succes door samen te werken

Creëer succes door samen te werken Middels samenwerking uitgegroeid tot stevige innovatieve zuivelspecialist in Griekse, Turkse en Bulgaarse yoghurt. Creëer succes door samen te werken LED S LOCAL Bijeenkomst 12 MEI 2014 1 AGENDA Impressie

Nadere informatie

MetaalTotaal Service

MetaalTotaal Service MetaalTotaal Service MetaalTotaal Service 2 Over MCB Direct 3 MCB Direct: Specialist in metaal en non-ferro MCB Direct levert metaal en non-ferro uit voorraad. Halffabrikaten en eindproducten, bewerkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. De komende 50 jaar. Nummer 9, oktober - november 2013. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. De komende 50 jaar. Nummer 9, oktober - november 2013. Ondernemend Paprika Inhoud Inleiding Thijs Jasperse: De komende 50 jaar 1 Donderdag 12 december 2013: Bijeenkomst 50 jaar paprika in Nederland 2 P8 aanwezig tijdens Fruit Attraction in Madrid 3 Nationaal Voedingsdebat voor

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Bruggen slaan (naar efficiëntere informatiestromen) Bruggen slaan 1

Bruggen slaan (naar efficiëntere informatiestromen) Bruggen slaan 1 Bruggen slaan (naar efficiëntere informatiestromen) Bruggen slaan 1 Introductie (1) Hoofdlijn presentatie Introductie Basisbegrippen Harmonisatie en optimalisatie Voorbeelden Vragen Bruggen slaan 2 Introductie

Nadere informatie

Food packaging. van der windt. à la carte

Food packaging. van der windt. à la carte Food packaging à la carte Van der Windt, thuis in food Ontwikkelingen te over in de foodindustrie. Versheid, houdbaarheid en voedselveiligheid zijn belangrijke issues aan consumentenzijde. Als foodfabrikant

Nadere informatie

Heeft u volledige controle over uw koelketen?

Heeft u volledige controle over uw koelketen? Heeft u volledige controle over uw koelketen? testo Saveris Retail Chain: de digitale oplossing voor veilige traceerbaarheid en maximale efficiëntie in uw kwaliteitsmanagement. Wat presteert uw kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Zorgeloos in control met Mediclabel

BUSINESS CASE. Zorgeloos in control met Mediclabel BUSINESS CASE Zorgeloos in control met Mediclabel Over Curan Medical Curan Medical B.V. is gespecialiseerd in het vormgeven, ontwikkelen, produceren en verkopen van intermitterende katheters. Met het hoofdkantoor

Nadere informatie

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief.

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Praktijkcase Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Jordy Kool CEO / Sheila Sponselee HR-manager Infotheek digitaliseert talentmanagement en performance

Nadere informatie

Logres Business Solutions. De ERP Partner die uw bedrijf als uitgangspunt neemt.

Logres Business Solutions. De ERP Partner die uw bedrijf als uitgangspunt neemt. Logres Business Solutions De ERP Partner die uw bedrijf als uitgangspunt neemt. Inhoudsopgave Maak kennis met Logres 1 Onze werkwijze 2 Kennismaking Demonstratie Proof of concept 3 Implementatie bedrijfssoftware

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

nederlands Accelereer uw laad proces

nederlands Accelereer uw laad proces Accelereer uw laad proces NEDERLANDS Accelereer uw laad proces Ancra Systems is DE specialist op het gebied van automatische vrachtauto laad- en lossystemen: van standaard Wat zijn automatische laad- en

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders

Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders Bankieren kan echt anders en vooral normaler Beste lezer, Het vertrouwen in banken is historisch laag. En dat is niet verwonderlijk.

Nadere informatie

BOSATLAS VRAGENSET ANTWOORDMODEL VAN HET VOEDSEL NOORDHOFF ATLASPRODUCTIES

BOSATLAS VRAGENSET ANTWOORDMODEL VAN HET VOEDSEL NOORDHOFF ATLASPRODUCTIES DE BOSATLAS VAN HET VOEDSEL VRAGENSET ANTWOORDMODEL NOORDHOFF ATLASPRODUCTIES I. Voeding en welvaart 1. De Human Development Index (HDI) geeft aan hoe welvarend een land is. Vergelijk de HDI met de andere

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

Het samenspel van dienstverlener /dienst ontvanger

Het samenspel van dienstverlener /dienst ontvanger Het samenspel van dienstverlener /dienst ontvanger In de vandale wordt onder spel, Huizinga aangehaald: de aardigheid van het spel verzet zich tegen elke analyse of logische interpretatie Dus zou de conclusie

Nadere informatie

Bezuinigingen leiden tot passende uitbesteding voor Amfors BUSINESS CASE HR

Bezuinigingen leiden tot passende uitbesteding voor Amfors BUSINESS CASE HR Bezuinigingen leiden tot passende uitbesteding voor Amfors BUSINESS CASE HR De komst van de Participatiewet en de daaropvolgende bezuinigingen, waren voor Amfors de aanleiding om zich te verdiepen in het

Nadere informatie