subsidiemogelijkheden voor ondernemers in Groningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "subsidiemogelijkheden voor ondernemers in Groningen"

Transcriptie

1 subsidiemogelijkheden voor ondernemers in Groningen

2 subsidiemogelijkheden voor ondernemers in Groningen Bent u van plan uw bedrijf te vestigen dan wel uit te breiden? Ondervindt u nadelen van de economische crisis? Dan is het zinvol te (laten) onderzoeken of er voor u (regionale of nationale) subsidiemogelijkheden zijn. Medewerkers van het Bedrijvenloket, onderdeel van de afdeling Economische Zaken van de gemeente Groningen, kunnen u hierbij uitstekend van dienst zijn.

3 subsidiemogelijkheden voor ondernemers in Groningen Hieronder ziet u de belangrijkste subsidies op een rij. Heeft u vragen? Neem contact op met het Bedrijvenloket: bel (050) regeling wat kan deze regeling bieden? voor wie? 1 NIOF 2008 Financiële ondersteuning bij het inhuren van extern advies en implementatie van een ontwikkelingstraject Voor MKB-ondernemingen in de drie noordelijke provincies 2 IPR 2008 Financiële ondersteuning bij vestigingprojecten en uitbreidingsprojecten Voor ondernemingen waarbij de omzet voor 50% of meer afkomstig is van buiten Noord-Nederland 3 HRM 2009 Financiële ondersteuning op het gebied van personeelsmanagement en de verbetering en inzetbaarheid van werknemers Voor MKB-ondernemers in de drie noordelijke provincies 4 Innovatiekrediet Kredietmogelijkheden voor ontwikkelingsprojecten met veel commerciële potentie maar nog grote risico s MKB-ondernemingen met innovatieve ideeën 5 Innovatievoucher Tot 5000,- subsidie op de aanvraag van een octrooi of het laten beantwoorden van een kennisvraag door een kennisinstelling MKB-ondernemingen 6 BBMKB Borgstellingskrediet MKB-ondernemingen met maximaal 250 fte s en een maximale omzet van 50 miljoen 7 WBSO Compensatie van loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk Voor iedere ondernemer 8 Loonkostensubsidie / premiekorting ouderen 50% subsidie van het wettelijk minimumloon / 6.500,- minder premieafdracht per jaar Voor iedere ondernemer 9 BBZ-IOAZ Startkapitaal voor ondernemers die starten vanuit een uitkering. Inkomensondersteuning voor gevestigde ondernemers Ondernemers die starten vanuit een uitkering en gevestigde ondernemers die in financiële moeilijkheden verkeren 10 Microkrediet Een krediet van maximaal ,- Iedere ondernemer die beschikt over aantoonbare ondernemersvaardigheden en een haalbaar ondernemersplan 11 Energiescan 75% subsidie van de kosten van een energiescan met een maximum van 3000,- MKB-bedrijven in de gemeente Groningen of eigenaren / exploitanten van een bedrijfsverzamelgebouw in de gemeente Groningen 12 Duurzaamheidscan Gratis advies over mogelijkheden energiekosten te verlagen Alle ondernemers in de gemeente Groningen die nieuwbouw gaan realiseren 13 EIA Mogelijkheid 44% van de investeringskosten in duurzame energie af te trekken van de fiscale winst Ondernemers die investeren in duurzame energie 14 MIA / Vamil Mogelijkheid tot 40% van de het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

4 1 NIOF 2008 Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit voor wie is de regeling bestemd? De regeling is bedoeld voor MKB-ondernemingen in de drie noordelijke provincies en ondersteunt verschillende projecten met een innovatief karakter. De NIOF 2008 is een subsidieregeling van het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland). De SNN heeft als belangrijkste doel de economische groei in het noorden te stimuleren en de concurrentiepositie binnen Nederland en Europa te verstevigen. Dit doet het SNN met name door het verstrekken van subsidies voor specifieke projecten en individuele ondernemers. De NIOF 2008 kan financiële ondersteuning bieden bij: n Het inhuren van extern advies. De subsidiale kosten voor een extern adviesrapport bedragen minimaal ,- en kunnen maximaal ,- per aanvraag bedragen. Het subsidiepercentage wordt jaarlijks vastgesteld en bekendgemaakt via de website van SNN. Met een samenwerkingsovereenkomst kunnen meerdere ondernemingen (cluster) een aanvraag indienen op de eigen kosten in het gezamenlijk project. Iedere ondernemer binnen het cluster moet hiervoor een eigen aanvraag indienen. Het subsidiepercentage voor 2009 bedraagt 50%. n Implementatie van een ontwikkelingstraject. De subsidiale kosten voor implementatie bedragen minimaal ,- en kunnen maximaal ,- per aanvraag bedragen. Het subsidiepercentage wordt jaarlijks vastgesteld en bekend gemaakt via de website van SNN. Voor 2009 is dit 7,5% voor het MKB en 15% voor kleine bedrijven. n Het in dienst nemen van een kennisdrager. De subsidiabele kosten voor het in dienst nemen van een kennisdrager bedragen minimaal ,- en kunnen maximaal ,- per twee jaar bedragen. Het subsidiepercentage wordt jaarlijks vastgesteld en bekend gemaakt via de website van SNN. Voor 2009 is dit 35%. hoe kan ik de subsidie aanvragen? Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op de website van het SNN, Zowel de brochure over deze regeling als een aanvraagformulier zijn te downloaden vanaf deze site. Ook kunt u concact opnemen met de SNN uitvoeringsorganisatie, (050) Let u bij het indienen van een aanvraag wel op de termijn: een aanvraag moet binnen 4 weken na het aangaan van een eerste verplichting door het SNN ontvangen zijn.

5 2 IPR 2008 InvesteringsPremieRegeling voor wie is de regeling bestemd? Deze regeling, eveneens van de SNN, is bedoeld voor stuwende ondernemingen die zich gaan vestigen of uitbreiden in de zogenaamde steunkaartgebieden van Noord-Nederland. Alleen stuwende ondernemingen behoeren tot de doelgroep. Dit zijn ondernemingen waarvan de omzet voor 50% of meer afkomstig is van buiten Noord-Nederland. Ook ondernemingen die verwachten op korte termijn stuwend te zijn, komen in aanmerking voor subsidie. De IPR kan ondersteuning bieden aan een investeringsproject waarbij onderscheid wordt gemaakt in twee soorten investeringsprojecten: n Vestigingsproject - het stichten of verplaatsen van een stuwende onderneming in/naar een steunkaartgebied n Uitbreidingsproject - uitbreiding van een hoofdkantoor, proeffabriek of laboratorium. In de loop van het jaar 2009 zal de IPR 2008 in aangepaste vorm, dat wil zeggen alleen vestigingsprojecten en geen uitbreidingsprojecten, worden voortgezet. In afwachting hiervan is het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2009 voorlopig op 0,- gesteld. hoe kan ik de subsidie aanvragen? Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op de website van het SNN, Zowel de brochure over deze regeling als een aanvraagformulier zijn te downloaden vanaf deze site. Ook kunt u concact opnemen met de SNN uitvoeringsorganisatie, telefoon (050) HRM Human Resource Management plus 2009 voor wie is de regeling bestemd? Deze ook van het SNN afkomstige regeling is bedoeld voor individuele MKB ondernemingen en clusters van samenwerkende ondernemingen in de drie noordelijke provincies. wat houdt deze regeling in? Doel van de HRM regeling is ondersteuning te bieden op het gebied van personeelsmanagement en de verbetering en inzetbaarheid van werknemers. De regeling omvat 2 onderwerpen: n Het inhuren van een extern adviseur voor het professionaliseren van het personeelsmanagement. De subsidiale kosten bedragen minimaal 7.500,- en maximaal ,-. Het maximale subsidiebedrag is ,- per kalenderjaar. Voor clusters van samenwerkende ondernemingen bedragen de subsidiale kosten minimaal 2.500,- en maximaal ,-. Het maximale subsidiebedrag bedraagt ,- per kalenderjaar. n Het inhuren van een extern adviseur voor de verbetering van de inzetbaarheid van werknemers. De subsidiale kosten bedragen minimaal 7.500,- en maximaal ,-. Het maximale subsidiebedrag is ,- per kalenderjaar. hoe kan ik deze subsidie aanvragen? Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op de website van het SNN, Zowel de brochure over deze regeling als een aanvraagformulier zijn te downloaden vanaf deze site. Ook kunt u concact opnemen met de SNN uitvoeringsorganisatie, telefoon (050)

6 4 Innovatiekrediet voor wie is de regeling bestemd? Deze regeling is bedoeld voor MKB ondernemingen die innovatieve ideeën hebben, beschikken over kennis, visie en ambitie, maar niet over voldoende financiële slagkracht. Het Innovatiekrediet is een risicodragend krediet voor de financiering van ontwikkelingsprojecten met veel commerciële potentie maar nog grote technische risico s. De projecten zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. Het Innovatiekrediet vermindert het financiële risico voor de ondernemer: mislukt het project, dan hoeft het Innovatiekrediet niet te worden terugbetaald. Een Innovatiekrediet kan ertoe bijdragen dat er voor alle partijen, zowel banken, ondernemingen en andere investeerders, een optimaal financieringsevenwicht ontstaat, waarin risico s en verhoudingen goed zijn gespreid. hoe kan ik van de regeling gebruik maken? Via de website van Senternovem, kan een quickscan worden verricht. Aan de hand van deze quickscan zal een adviseur van Senter Novem inschatten of het plan voldoende raakvlakken heeft met het Innovatiekrediet. Wanneer deze inschatting positief is, is het zinvol een aanvraag in te dienen. Aanvragen voor het Innovatiekrediet kunnen het gehele jaar doorlopend worden ingediend. De aanvraag wordt indivueel beoordeeld; er vindt geen onderlinge vergelijking plaats. Aanvraagformulieren kunnen ook via de website van senternovem worden verkregen.

7 5 Innovatievouchers voor wie is de regeling bestemd? MKB-ondernemers die een kennisvraag hebben die wellicht zou kunnen worden beantwoord door een kennisinstelling. Daarnaast kan de innovatievoucher worden gebruikt door MKBondernemers die een octrooi willen aanvragen. Een onderneming is altijd in ontwikkeling. U bepaalt als ondernemer zelf de koers, maar soms zijn de kennis en kunde en de frisse blik van een externe adviseur nodig om een nieuwe richting te bepalen. Met de innovatievoucher kunt u op een bijzonder voordelige manier een adviseur inschakelen. Een innovatievoucher is een virtuele tegoedbon, die een MKBondernemer kan inruilen tegen kennis of voor het betalen van octrooikosten. Er bestaan drie soorten innovatievouchers: n Een kleine voucher ter waarde van 2.500,- Hierbij ontvangt u eenmalig een gratis advies ter waarde van 2.500,-. Van u wordt geen eigen bijdrage verlangd, maar alleen een afdracht van de BTW. De kleine voucher is eenmalig in te zetten en kunt u alleen aanvragen wanneer u nog niet eerder een voucher heeft ontvangen. n Een grote voucher ter waarde van 7.500,- Hierbij is uw eigen bijdrage 2.500,- (1/3 van de totale projectkosten), met daarnaast BTW-afdracht over het gehele bedrag. Het inzetten van meerdere grote vouchers is mogelijk. Bedrijven kunnen ook als cluster een grote voucher aanvragen, om bv gezamenlijk een extern adviseur in te zetten. Een cluster van bedrijven kan maximaal 10 vouchers aanvragen. n Private innovatievouchers Vanaf 11 mei 2009 zijn de mogelijkheden van de innovatievoucher uitgebreid door de start van de pilot private innovatievouchers. Deze private innovatievouchers kunnen worden besteed bij private kennisleveranciers indien specifieke kennisvragen niet kunnen worden beantwoord door publieke kennisinstellingen. Voor deze pilot zijn 250 kleine en 250 grote vouchers beschikbaar. hoe kan ik van de regeling gebruik maken? Innovatievouchers worden uitgegeven door Senternovem. Om de innovatievoucher aan te vragen, heeft u DigiD nodig. Ondernemers kunnen een inlogcode aanvragen op Vervolgens kunt u bij SenterNovem inloggen met uw ontvangen DigiD inlogcode. Voor meer informatie over de innovatievouchers en voor het aanvragen daarvan kunt u terecht op De private innovatievouchers kunnen eveneens worden aangevraagd bij Senternovem. Syntens zal ondersteuning bieden bij het formuleren van de kennisvraag en het vinden van de juiste private kennisleverancier. Meer informatie vindt u op

8 6 BBMKB Besluit Borgstellingsregeling MKB voor wie is de regeling bestemd? De borgstellingsregeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 fte s en een maximale omzet van 50 miljoen. Verreweg de meeste mkb ers kunnen er gebruik van maken, waaronder ook veel vrije beroepers. Slechts een beperkt aantal mkb-bedrijven is uitgesloten van de regeling. In een aantal situaties kunt u rekenen op extra steun. Dat is het geval als u starter bent, als uw investering zich richt op technologische innovatie en als u een krediet wilt afsluiten om de verontreinigde bodem van uw bedrijfsterrein te saneren. Als u aan de voorwaarden voldoet, kan het ministerie van Economische Zaken zich borgstellen voor dat deel van de lening waarvoor u geen zekerheden kunt bieden. Dat kan de drempel verlagen voor de bank om u een lening te verstrekken. Het is uiteindelijk de bank die beslist om al of niet gebruik te maken van de BBMKB. Mocht u gedurende de looptijd niet in staat blijken uw lening af te lossen en er verder onvoldoende opbrengsten zijn, dan kan de bank voor het bedrag van de borgstelling terugvallen op de overheid: de overheid staat dus garant. hoe kan ik van de regeling gebruik maken? De borgstellingsregeling hoeft niet door u zelf te worden aangevraagd. De bank beslist of zij u een borgstellingskrediet verleend en onder welke voorwaarden. Wel kunt u uw bank verzoeken zonodig gebruik te maken van de borgstellingsregeling.

9 7 WBSO Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk voor wie is de regeling bestemd? Iedere ondernemer in Nederland die Speur- en Ontwikkelingswerk gaat doen, kan een WBSOaanvraag indienen. Van midden- en kleinbedrijf tot multinational, van starter tot familiebedrijf. Of u nu innovatieve software ontwikkelt, vernieuwende hulpmiddelen voor de bouwnijverheid bedenkt, of een efficiëntere productielijn ontwikkelt voor de voedingsmiddelenindustrie. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt. De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk, vergelijkbaar met research and development, compenseert. Eén van de afwegingen die u maakt wanneer u van plan S&O bent te gaan verrichten, zijn de kosten van uw project. De WBSO helpt u bij de financiering van uw project. De WBSO kent drie faciliteiten, te weten: n Een tegemoetkoming in de loonkosten die gemoeid zijn met S&O in de vorm van een vermindering van de af te dragen loonheffing. Dit bedraagt per kalenderjaar 42% van de eerste ,- van het totale S&O-loon en 14% van het resterende S&O-loon. n Een aftrek S&O voor zelfstandige ondernemers. n Een extra tegemoetkoming voor startende ondernemers of ondernemingen hoe kan ik van de regeling gebruik maken? Via de website van senternovem, kunt u het aanvraagprogramma downloaden. De WBSO kent een flexibel aanvraagregiem. U kunt meerdere keren per jaar een aanvraag indienen en zelf de periode van de aanvraag bepalen. Daarnaast is op de website een uitgebreide handleiding te vinden.

10 8 Loonkostensubsidie / Premiekorting ouderen voor wie zijn deze regelingen bestemd? De regelingen zijn bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland, van midden- en kleinbedrijf tot multinational. wat houden deze regelingen in? Om in aanmerking te komen voor loonkostensubsidie dient u als werkgever de werknemer ten minste 12 maanden in dienst te nemen. De werknemer moet jonger zijn dan 50 jaar en een WGA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering ontvangen of een jaar WW hebben. De subsidie bedraagt 50% van het wettelijke minimumloon bij een volledig dienstverband. Wanneer de werknemer ouder is dan 50 jaar kunt u wellicht gebruik maken van de regeling premiekorting ouderen. Premiekorting ontvangt u wanneer u iemand in dienst neemt die ouder is dan 50 jaar en die voorafgaand aan de dienstbetrekking een uitkering op grond van de WW, WAO, WIA, WAZ, Wajong, WIK, Wamil, WWB, IOAW, IOAZ of Appa ontvangt. Voor deze werknemer hoeft op jaarbasis 6.500,- minder premie te worden afgedragen, dit zolang het dienstverband voortduurt, met een maximum van drie jaar. Deze premiekorting wordt doorberekend bij de loonaangifte. hoe kan ik van deze regelingen gebruik maken? Meer informatie over de loonkostensubsidie en het aanvraagformulier loonkostensubsidie kunt u vinden op Om van de regeling premiekorting ouderen gebruik te kunnen maken heeft u van uw werknemer een doelgroepverklaring nodig. Hierin staat dat de werknemer inderdaad een uitkering had op de dag voordat hij in dienst kwam. Deze verklaring kan worden aangevraagd door te bellen naar UWV Telefoon Werknemers: Meer informatie over de hoogte van de premiekorting, de voorwaarden en de verekening vindt u bij de Belastingdienst. Ook kunt u bellen met de Belastingtelefoon via

11 9 BBZ - IOAZ regeling voor wie is deze regeling bestemd? Startende ondernemers en gevestigde zelfstandigen kunnen in een aantal gevallen voor financiële bijstand een beroep doen op het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ). Als startende ondernemer kun je gedurende maximaal 36 maanden aanspraak maken op aanvullende inkomensondersteuning wanneer het inkomen uit het eigen bedrijf beneden het bijstandsniveau ligt. In eerste instantie betreft het een renteloze lening, later wordt aan de hand van het inkomen over het voorafgaande jaar bepaald of een deel moet worden terugbetaald. Daarnaast kan de gemeentelijke sociale dienst aan een startende ondernemer een bedrijfskapitaal verstrekken van ,- als rentedragende lening. Tenslotte kan de gemeente een bedrag voor begeleidingskosten en voorbereidingskosten (bv. t.b.v. het doen van marktonderzoek of scholing) beschikbaar stellen. Gevestigde ondernemers kunnen, in geval van tijdelijke inkomensproblemen, een periodieke uitkering ontvangen. Het BBZ vult het inkomen aan tot aan de bijstandsnorm. Het betreft hier een renteloze lening van maximaal 1 jaar, met de mogelijkheid dit met maximaal 24 maanden te verlengen. Aan de hand van het inkomen over het voorafgaande jaar wordt bepaald of een deel moet worden terugbetaald. Daarnaast kan vanuit het BBZ bedrijfskapitaal worden verkregen als rentedragende lening. Het maximale bedrag is ,-. Tenslotte biedt het BBZ ook aanvulling op het inkomen van zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf. Een IOAZ-uitkering is een Inkomensvoorziening (uitkering) voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen die hun bedrijf of zelfstandig beroep moeten beëindigen, omdat de inkomsten daaruit onvoldoende zijn. hoe kan ik van deze regelingen gebruik maken? Meer informatie over de BBZ- en of IOAZ-regeling kunt u verkrijgen bij de Gemeente Groningen, dienst Sociale Zaken en Werk, afdeling Zelfstandigen, telefoon (050) of bij de dienst ROEZ, Bedrijvenloket, telefoon (050)

12 10 Microkrediet voor wie is deze regeling bestemd? Voor iedere (kleine) ondernemer die beschikt over aantoonbare ondernemersvaardigheden en een haalbaar ondernemersplan. Bij deze regeling kan de ondernemer in aanmerking komen voor een lening van maximaal bij Qredits. Qredits is een gespecialiseerde kredietverlener die zich richt op de financiering van kleine ondernemingen in Nederland. Qredits is de handelsnaam van stichting Microkrediet Nederland. Deze stichting is een uniek initiatief van ABN AMRO Bank, Fortis Bank Nederland, ING Nederland en Rabobank Nederland in samenwerking met het Fonds Werken aan Wonen, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doel van deze stichting is de ontwikkeling van het kleinbedrijf te bevorderen door specifieke kredietverlening- en coachingsfaciliteiten aan te bieden aan kleine ondernemers of zelfstandigen (ZZP'ers). Het gaat om leningen tot een maximum van ,-. De kredieten hebben een vast rentetarief gedurende de looptijd en hebben een looptijd van 1 tot maximaal 10 jaar. Daarbij biedt Qredits de nodige ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van individuele tijd en aandacht van een bedrijfsadviseur en professionele coaching. Qredits heeft geen winstoogmerk en wil vooral haar visie praktisch vormgeven om ondernemerschap in Nederland breder toegankelijk te maken. hoe kan ik van deze regeling gebruik maken? Meer informatie en een aanvraagformulier kunt u vinden op

13 11 Energiescan voor wie is deze regeling bestemd? De regeling is bedoeld voor MKB-bedrijven in de gemeente Groningen of voor eigenaren of exploitanten van een bedrijfsverzamelgebouw in de gemeente Groningen. Een energiescan onderzoekt in welke onderdelen van uw bedrijf onnodig energie wordt verbruikt. De installaties in uw bedrijf worden kritisch onder de loep genomen. Een energiescan levert u een helder advies op over alle mogelijkheden om in uw bedrijf structureel energie en daarmee kosten te besparen. De gemeente Groningen wil bedrijven actief ondersteunen om energie te besparen en stelt daarom subsidie beschikbaar om een energiescan te laten uitvoeren. Per bedrijf bedraagt de subsidie 75% van de kosten van de energiescan tot een maximum van 3000,-. hoe kan ik van deze regeling gebruik maken? Meer informatie en een aanvraagformulier voor de subsidie van energiescans kunt u vinden op 12 Duurzaamheidscan voor wie is deze regeling bestemd? Bedrijven in de gemeente Groningen die nieuwbouw realiseren. Met de gratis duurzaamheidscan wil de gemeente Groningen ondernemers actief ondersteunen bij duurzaam ondernemen. De duurzaamheidscan wijst u op rendabele maatregelen om energiekosten, en daarmee exploitatiekosten, te verlagen. Ervaren adviseurs kijken naar het voorlopig ontwerp van uw bedrijfspand en geven adviezen over energiebesparing, mogelijkheden duurzame energie en duurzaam ruimtegebruik. Door de adviezen toe te passen in het definitieve ontwerp van uw bedrijfspand kunt u optimaal profiteren van de kostenvoordelen. Daarnaast bieden diverse banken hypotheken tegen aantrekkelijke rentepercentages aan wanneer duurzaam wordt gebouwd of verbouwd. Informeer bij uw bank naar de mogelijkheden hiervan. hoe kan ik van deze regeling gebruik maken? Voor meer informatie over de duurzaamheidscan kunt u contact opnemen met Petra Hof, adviseur duurzaam ondernemen gemeente Groningen, (050) of

14 13 EIA Energie-investeringsaftrek voor wie is deze regeling bestemd? Ondernemers die investeren in energiebesparing en duurzame energie. Als u een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft dat aan de energieprestatie-eisen voldoet, mag een extra bedrag ter grootte van 44% van het investeringsbedrag ten laste worden gebracht van de winst. De kosten van één bedrijfsmiddel moeten minimaal 450,- bedragen en het totale bedrag aan energie-investeringen moet per kalenderjaar ten minste 2.200,- zijn. Hoe kan ik van deze regeling gebruik maken? Meer informatie en een aanvraagformulier kunt u vinden op 14 MIA Milieu-investeringsaftrek + VAMIL Willekeurige afschrijvingen Milieu-investeringen voor wie is deze regeling bestemd? Voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De MIA en Vamil zijn twee verschillende regelingen, maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen genoemd die in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil. De Milieulijst wordt jaarlijks herzien. Tot 40 procent van het investeringsbedrag mag worden afgetrokken van de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. De Vamil biedt een liquiditeitsen rentevoordeel. Ondernemers die Vamil voor een bedrijfsmiddel toepassen mogen dit bedrijfsmiddel willekeurig ofwel vrij afschrijven. hoe kan ik van deze regeling gebruik maken? Meer informatie, zoals de Milieulijst en een aanvraagformulier, kunt u vinden op

15 Aan de inhoud van deze uitgave kunt u geen rechten ontlenen

16 meer weten Bedrijvenloket dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken Gedempte Zuiderdiep 98 postbus JB Groningen (050)

Subsidies voor personeel

Subsidies voor personeel Subsidies voor personeel Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, heeft de overheid een groot aantal maatregelen getroffen. De meest toegepaste regelingen en subsidies voor

Nadere informatie

Subsidiewijzer. Bureau BedrijfsLeven

Subsidiewijzer. Bureau BedrijfsLeven Subsidiewijzer Bureau BedrijfsLeven Subsidiewijzer Subsidies en regelingen voor ondernemers in Stadskanaal Gemeente Stadskanaal Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal Bureau

Nadere informatie

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers De overheid vindt het belangrijk om innovatieve ondernemers te ondersteunen. Daarom zijn er een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen ontwikkelt. Wij bespreken

Nadere informatie

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40 Inhoud Voorwoord 11 1 Het starten van een onderneming en de administratie 13 1.1 Algemeen 13 1.2 Inschrijven in het Handelsregister 13 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst 15 1.4 Het opzetten van een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 De eerste handelingen van de zzp er / 1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Inschrijven in het handelsregister van de onderneming / 1 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst / 3 1.4 Het opzetten

Nadere informatie

Technologische ontwikkeling loont! WBSO en RDA in 2015. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

Technologische ontwikkeling loont! WBSO en RDA in 2015. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Technologische ontwikkeling loont! WBSO en RDA in 2015 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken U wilt iets ontwikkelen of onderzoeken? De WBSO en de RDA verlagen eenvoudig uw (loon)kosten

Nadere informatie

Bijstand voor zelfstandigen

Bijstand voor zelfstandigen Bijstand voor zelfstandigen Bijstand voor zelfstandigen Inhoudsopgave Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 4 Voor wie is het Bbz bestemd? 4 Wanneer komt u voor het Bbz in aanmerking? 5 Mag

Nadere informatie

Bijstandverlening voor zelfstandigen

Bijstandverlening voor zelfstandigen Bijstandverlening voor zelfstandigen Bijstandverlening voor zelfstandigen Inhoudsopgave Wat is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)? 4 Wie kunnen een beroep doen op het Bbz? 5 Kunt u met

Nadere informatie

Ondernemingsfinanciering. _ De overheid helpt

Ondernemingsfinanciering. _ De overheid helpt Ondernemingsfinanciering _ De overheid helpt 2 Introductie Om uw bedrijfsplannen te realiseren heeft u geld nodig. De overheid kan u helpen bij het financieren van uw ondernemingsactiviteiten. In deze

Nadere informatie

bijstandverlening voor starters en zelfstandigen

bijstandverlening voor starters en zelfstandigen bijstandverlening voor starters en zelfstandigen starters en zelfstandigen kunnen voor financiële bijstand een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) uitgave 2009 inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 18 mei 2017

Nieuwsbrief van 18 mei 2017 Nieuwsbrief van 18 mei 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Richtlijnen inrichtingseisen zakelijke bestelauto Forfaitair rendement Box III voor 2018 bekend Compensatieregeling transitievergoeding

Nadere informatie

Dienstverlening Werkplein Helmond aan gevestigde ondernemers Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers op het Werkplein Regio Helmond

Dienstverlening Werkplein Helmond aan gevestigde ondernemers Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers op het Werkplein Regio Helmond Dienstverlening Werkplein Helmond aan gevestigde ondernemers Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers op het Werkplein Regio Helmond Wilt u een onderneming starten of beëindigen of bent u als ondernemer

Nadere informatie

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper 26.01.16 Verdien geld met innovatie Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper In dit whitepaper: Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt

Nadere informatie

Bijstand voor ondernemers en ex-ondernemers. www.niimegen.nl

Bijstand voor ondernemers en ex-ondernemers. www.niimegen.nl Bijstand voor ondernemers en ex-ondernemers www.niimegen.nl Financiële steun voor (ex-) ondernemers Bent u zelfstandig ondernemer en gaat het (even) niet zo goed met uw bedrijf? Of bent u al wat ouder,

Nadere informatie

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Verdien geld met innovatie 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe

Nadere informatie

Innovatie: wat zijn de mogelijkheden?

Innovatie: wat zijn de mogelijkheden? Kennisdocument Innovatie: wat zijn de mogelijkheden? Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe u producten, diensten en

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Subsidies in de medische sector. Subsidieadviesbureau Raad & Daad Louis Ouwerkerk Vincent Klaarenbeek

Subsidies in de medische sector. Subsidieadviesbureau Raad & Daad Louis Ouwerkerk Vincent Klaarenbeek Subsidies in de medische sector Subsidieadviesbureau Raad & Daad Louis Ouwerkerk Vincent Klaarenbeek Agenda Vraag consortiumleden Start subsidies Samenwerking EU/SA Ontwikkelingen personeel en arbeid Regionale

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid

Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Financiële regelingen, fiscale voordelen en adviesdiensten voor de ondernemer Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Als ondernemer wilt u vooruit. Voor sommigen van u

Nadere informatie

3. Investeringen. 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA)

3. Investeringen. 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) 3. Investeringen 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) Met de EIA stimuleert het ministerie van Economische Zaken de aanschaf van bedrijfsmiddelen door ondernemingen die leiden tot energiebesparing of de

Nadere informatie

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Podiumbijeenkomst 11 mei 2017

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Podiumbijeenkomst 11 mei 2017 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Podiumbijeenkomst 11 mei 2017 Voor wie? BBZ: Startende zelfstandigen Gevestigde zelfstandigen Oudere zelfstandigen Beëindigende zelfstandigen IOAZ Inkomensvoorziening

Nadere informatie

Ondernemingsfinanciering

Ondernemingsfinanciering Een beknopt overzicht van de financieringsmogelijkheden die de overheid u kan bieden. Ondernemingsfinanciering Introductie Als ondernemer moet u snel en eenvoudig kunnen zien hoe de overheid kan helpen

Nadere informatie

2.1 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WBSO 2013)

2.1 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WBSO 2013) 2. Innovatie 2.1 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WBSO 2013) De WBSO regeling is bedoeld om ondernemingen te stimuleren op het gebied van technologische innovatie.

Nadere informatie

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies Fiscale zakelijke regelingen & subsidies 6 fiscale regelingen en subsidies voor bedrijven om te besparen op zonnepanelen. Het zelf opwekken van stroom door bedrijven via zonnepanelen is hot. Dat heeft

Nadere informatie

Bijstand aan Zelfstandigen Voor wie is het en hoe vraagt u het aan? www.littenseradiel.nl www.sudwestfryslan.nl Heeft u een eigen bedrijf en verdient u niet voldoende geld om rond te komen? In deze folder

Nadere informatie

Besluit bijstandverlening zelfstandigen; De Bbz-regeling

Besluit bijstandverlening zelfstandigen; De Bbz-regeling Aan onderstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Besluit bijstandverlening zelfstandigen; De Bbz-regeling Betreft informatie voor: de gevestigde ondernemer de startende ondernemer de oudere

Nadere informatie

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Overheidsregelingen. bij zakelijke kredietverlening. Borgstellingskrediet. De Europese Investeringsbank (EIB)

Overheidsregelingen. bij zakelijke kredietverlening. Borgstellingskrediet. De Europese Investeringsbank (EIB) Overheidsregelingen bij zakelijke kredietverlening De Europese en Nederlandse overheden helpen ondernemers op verschillende manieren om zo economische groei en innovatie te stimuleren. Enkele subsidies

Nadere informatie

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet. In opdracht van

Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet. In opdracht van Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet In opdracht van Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet Om uw bedrijfsplannen te realiseren heeft u

Nadere informatie

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel!

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Jo Weerts Directeur - Eigenaar JWinfotainment minder loonbelasting / premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Bijstand aan zelfstandigen Voor wie is het en hoe vraagt u het aan?

Bijstand aan zelfstandigen Voor wie is het en hoe vraagt u het aan? Bijstand aan zelfstandigen Voor wie is het en hoe vraagt u het aan? www.littenseradiel.nl www.sudwestfryslan.nl Heeft u een eigen bedrijf en verdient u niet voldoende geld om rond te komen? Misschien kunt

Nadere informatie

financiële steun voor ondernemers

financiële steun voor ondernemers financiële steun voor ondernemers financiële steun voor onderneme U wilt een eigen bedrijf starten, uw eigen bedrijf behouden of juist stoppen met uw bedrijf. En daar hebt u financiële steun bij nodig.

Nadere informatie

Stad met een hart. Wat heeft de gemeente zelfstandige ondernemers te bieden?

Stad met een hart. Wat heeft de gemeente zelfstandige ondernemers te bieden? Stad met een hart Wat heeft de gemeente zelfstandige ondernemers te bieden? Het team Zelfstandigen met van links naar rechts: Hans van Riemsdijk, John van Splunder en Annette Buitink-Bos. Informatie, advies

Nadere informatie

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Wat is het Bbz? Doelgroepen Ondernemers Soorten bijstand Hoe aanvragen? Wat is het Bbz? Zelfstandig ondernemers

Nadere informatie

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden?

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Informatie, advies en financieringsmogelijkheden voor ondernemers Heeft u een eigen bedrijf of zelfstandig beroep en lukt het u (tijdelijk) niet

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Eigen bedrijf. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Eigen bedrijf. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Eigen bedrijf www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Bureau Zelfstandigen 4 Starters 5 Gevestigde ondernemers 7 Oudere ondernemers 9 Ondernemers die hun bedrijf moeten

Nadere informatie

SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven -

SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven - SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven - Het doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO) is

Nadere informatie

belastingbesparing met de innovatiebox

belastingbesparing met de innovatiebox Innovatiebox belastingbesparing met de innovatiebox Wat innovatie is, hoeven we u niet uit te leggen. Als ondernemer doet u niet anders. Wel willen we u graag wijzen op de fiscale voordelen ervan. Met

Nadere informatie

Financiële steun voor ondernemers

Financiële steun voor ondernemers Financiële steun voor ondernemers Inkomenssteun en bedrijfskapitaal ondersteuning 55-plussers ondersteuning bij bedrijfsbeëindiging Financiële steun voor ondernemers Als ondernemer kunt u te maken krijgen

Nadere informatie

Financiële steun voor ondernemers

Financiële steun voor ondernemers Financiële steun voor ondernemers Inkomenssteun en bedrijfskapitaal ondersteuning 55-plussers ondersteuning bij bedrijfsbeëindiging Financiële steun voor ondernemers Als ondernemer kunt u te maken krijgen

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

Inleiding. Premiekorting

Inleiding. Premiekorting Inleiding De overheid heeft verschillende subsidieregelingen om mensen met een uitkering weer aan het werk te krijgen en te houden. Er zijn verschillende subsidieregelingen specifiek gericht op een bepaalde

Nadere informatie

management consultants Geselecteerde subsidies en belastingvoordelen 2014 Uw partner in innovatie

management consultants Geselecteerde subsidies en belastingvoordelen 2014 Uw partner in innovatie management consultants Geselecteerde subsidies en belastingvoordelen 2014 Uw partner in innovatie VOORWOORD Beste lezer, In het afgelopen jaar is het helder geworden dat het de overheid ernst is de innovatiekracht

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk

FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 25 in opdracht van FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 25 Inhoud Inleiding 3 Effect WBSO 4 Toegekende aanvragen

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen Regelingen en subsidies Snor- en bromfietsen 13-03- 2012 Voorwoord De elektrische scooter is stil en schoon. Een reden waarom gemeenten, provincies en de overheid elektrische snor- en bromfiets subsidiëren.

Nadere informatie

Steun in de rug. voor ondernemers in Rotterdam

Steun in de rug. voor ondernemers in Rotterdam Steun in de rug voor ondernemers in Rotterdam Fotografie: vincent dekkers Bent u tijdens de economische crisis in zwaar weer terecht gekomen? De gemeente vindt het belangrijk dat Rotterdamse bedrijven

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

Eigen bedrijf starten?

Eigen bedrijf starten? Eigen bedrijf starten? Deze brochure gaat in op de bijstandsmogelijkheden voor mensen die een eigen bedrijf of zelfstandig beroep beginnen. We vermelden alleen het begrip eigen bedrijf. Hiermee bedoelen

Nadere informatie

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn:

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Gehuwden/samenwonenden per

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

Van uitkering naar eigen onderneming

Van uitkering naar eigen onderneming Van uitkering naar eigen onderneming Van uitkering naar eigen onderneming Ook als u een uitkering heeft, kunt u een eigen bedrijf beginnen. Bureau Zelfstandigen kan u daarbij helpen. Het starten van een

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 4 Welke

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Een extra reden om mij aan te nemen De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het

Nadere informatie

Ondernemen en innoveren in 2013

Ondernemen en innoveren in 2013 Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Huizen, november 2013 1 Introductie Als ondernemer wilt u vooruit.

Nadere informatie

Wegwijzer voor ondernemers. Regelingen voor zelfstandigen (Bbz en IOAZ)

Wegwijzer voor ondernemers. Regelingen voor zelfstandigen (Bbz en IOAZ) Wegwijzer voor ondernemers Regelingen voor zelfstandigen (Bbz en IOAZ) Wegwijzer voor ondernemers (Bbz / IOAZ) ISD de Kempen De intergemeentelijke sociale dienst (ISD) de Kempen voert voor de vijf Kempengemeenten

Nadere informatie

Bbz-regeling. Ondersteuning voor uw bedrijf

Bbz-regeling. Ondersteuning voor uw bedrijf Bbz-regeling Ondersteuning voor uw bedrijf Bbz-regeling: ondersteuning voor uw bedrijf 1 Bbz-regeling: ondersteuning voor uw bedrijf Wat, waar, wie, wanneer? WAT? Bbz is het Besluit bijstandverlening

Nadere informatie

17-6-2015. Bbz. Carlos Hoegen 16 juni 2015. Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

17-6-2015. Bbz. Carlos Hoegen 16 juni 2015. Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen Bbz Carlos Hoegen 16 juni 2015 Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 1 Ontstaan Bbz en juridische basis > Geschiedenis >Juridische basis ---------------------------------- Doelgroep Zelfstandigen met

Nadere informatie

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 12 februari 2010 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Verordening van 10 februari 2010, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van verbetering van

Nadere informatie

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon.

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon. Premiekortingen en subsidies Inhoud In het kort... 1 Premiekortingen, algemene uitleg... 2 Ad 1) Ouderenkorting, voor uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder... 2 Ad 2) Premiekorting Arbeidsgehandicapte...

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! DRV Subsidie Advies 15-01-2014 Ook in 2014 gelden maatregelen om investeren in personeel te stimuleren. Afdrachtvermindering Speur Ontwikkelingswerk Met

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsregels Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz)

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsregels Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 29 januari 2009 2009 no. 13 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Provinciale Staten van Fryslân van 17 december 2008 tot vaststelling van de regeling Human Resource Management Plus 2009

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Fiscale subsidies voor innovatie. Fiscale subsidies voor innovatie 21-11-2014. Introductie. Fiscale subsidies voor innovatie:

Fiscale subsidies voor innovatie. Fiscale subsidies voor innovatie 21-11-2014. Introductie. Fiscale subsidies voor innovatie: Introductie : WBSO RDA Innovatiebox Afschrijving ineens Innovatiekrediet WBSO RDA Innovatiebox Afschrijving ineens Innovatiekrediet Loonheffingen: korting 35% IB: extra aftrek IB/VPB: investeringsaftrek

Nadere informatie

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Aan het kernteam worden een aantal vragen voorgelegd naar aanleiding van de adviezen uit de zevende

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 2 Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

Nadere informatie

Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven.

Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven. Research- en developmentaftrek Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven. Algemene informatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Geachte cliënt, Bij het in dienst nemen van werknemers die vanuit een uitkering bij u komen werken of jongere werknemers die nog studeren, kunt u aanspraak

Nadere informatie

Technologische ontwikkeling loont! WBSO 2010. >> Als het gaat om innovatie

Technologische ontwikkeling loont! WBSO 2010. >> Als het gaat om innovatie Technologische ontwikkeling loont! WBSO 2010 >> Als het gaat om innovatie Bezig met technologische ontwikkeling? De WBSO verlaagt eenvoudig uw loonkosten Technologische vernieuwing is van groot belang

Nadere informatie

U kunt een tegemoetkoming bij de gemeente aanvragen als u behoort tot één van onderstaande, speciale doelgroepen:

U kunt een tegemoetkoming bij de gemeente aanvragen als u behoort tot één van onderstaande, speciale doelgroepen: Wet kinderopvang Om aanspraak te maken op een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, moet u zelf een opvangplaats voor uw kind regelen. Uitgangspunt van de Wet kinderopvang is dat kinderopvang een

Nadere informatie

Microkrediet Gelderland

Microkrediet Gelderland Microkrediet Gelderland helpt starters en jonge ondernemingen Door de kredietcrisis zijn banken terughoudender met het verstrekken van bedrijfskredieten. Niet iedere ondernemer met een goed bedrijfsplan

Nadere informatie

Loonkostenvoordeel oudere werknemer (56+) U hebt recht op dit voordeel als u een medewerker in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

Loonkostenvoordeel oudere werknemer (56+) U hebt recht op dit voordeel als u een medewerker in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden: Betreft: loonkostenvoordelen per 1-januari 2018 Wezep, december 2017 Loonkostenvoordelen (gaat in per 1-1-2018) Loonkostenvoordelen (LKV s) zijn een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op

Nadere informatie

KIA, MIA en VAMIL-Regeling

KIA, MIA en VAMIL-Regeling KIA, MIA en VAMIL-Regeling Uitleg van de KIA, MIA en VAMIL met betrekking tot de aanschaf van een high speed e-bike. Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken?

Nadere informatie

Fiscaal innoveren en financiering

Fiscaal innoveren en financiering Fiscaal innoveren en financiering Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Ministerie van Economische Zaken Martin Otten Team Energie Innovatie&Financiering T: 088-602 3185 E: martin.otten@rvo.nl Innovatiebeleid

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen voor werkgevers Inhoud Iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen 2 Wat zijn de voordelen? 4 Als u er niet zeker van bent dat

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden (MKB)

Subsidiemogelijkheden (MKB) Subsidiemogelijkheden (MKB) Inleiding Bedrijven die investeren in product- of procesontwikkeling of in inzet van externe deskundigheid voor strategische vraagstukken weten dat de kosten voor de baten uitgaan.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 242 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

De bijstandsmogelijkheden voor zelfstandig ondernemers

De bijstandsmogelijkheden voor zelfstandig ondernemers De bijstandsmogelijkheden voor zelfstandig ondernemers Bureau Zelfstandigen Posbus 63 3770 AB Barneveld Raadhuisplein 2 Barneveld (0342) 495 887 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00

Nadere informatie

Tips voor ondernemers en rechtspersonen

Tips voor ondernemers en rechtspersonen www.stolk-accountants.nl Tips voor ondernemers en rechtspersonen Pro iteer optimaal van de investeringsaftrek en voorkom dat u door veel kleine investeringen de drempel van 2.300 net niet haalt. Vergeet

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Steun in de rug. voor ondernemers in Rotterdam. ondernemen, investeren en innoveren. en inn. Alle mogelijkheden voor subsidies, advies,

Steun in de rug. voor ondernemers in Rotterdam. ondernemen, investeren en innoveren. en inn. Alle mogelijkheden voor subsidies, advies, Steun in de rug voor ondernemers in Rotterdam Rotterdam Ook tijdens wil de economische dat bedrijven crisis ook moeten tijdens dietcrisis Rotterdamse de mog bedrijven kunnen elijkheid blijven krij ondernemen,

Nadere informatie

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD SUBSIDIEFLITS THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING SUBSIDIEFLITS Februari 2016 INNOVATIE De openstellingsdata MIT-zuid voor 2016 zijn bekend Subsidieregeling mkb innovatiestimulering Topsectoren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23199 21 december 2011 Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 13 december 2011, nr.

Nadere informatie

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon.

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon. Premiekortingen en subsidies Inhoud In het kort... 1 Premiekortingen, algemene uitleg... 2 Ouderenkorting, voor uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder... 2 Premiekorting Arbeidsgehandicapte... 4 Jonggehandicaptenkorting

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

NIOF 2010: Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2010 Innovatie en het betreden van markten door het MKB

NIOF 2010: Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2010 Innovatie en het betreden van markten door het MKB NIOF 2010: Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2010 Innovatie en het betreden van markten door het MKB 14 juni 2011 Danny Kerstholt Medewerker afdeling Regelingen Inhoud presentatie Doel en

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

Succesvol innoveren met fiscaal voordeel

Succesvol innoveren met fiscaal voordeel Succesvol innoveren met fiscaal voordeel Inhoudsopgave Pagina Inleiding stimuleringsregelingen in het kort 3 1 Afdrachtvermindering loonbelasting voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) 4 2 De Innovatiebox

Nadere informatie

Nieuwe Wetgeving 2014

Nieuwe Wetgeving 2014 Nieuwe Wetgeving 2014 Graag houden we u op de hoogte van ontwikkelingen op het terrein van wetgeving op administratief-, fiscaal- en financieel gebied. Algemeen Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt per

Nadere informatie