subsidiemogelijkheden voor ondernemers in Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "subsidiemogelijkheden voor ondernemers in Groningen"

Transcriptie

1 subsidiemogelijkheden voor ondernemers in Groningen

2 subsidiemogelijkheden voor ondernemers in Groningen Bent u van plan uw bedrijf te vestigen dan wel uit te breiden? Ondervindt u nadelen van de economische crisis? Dan is het zinvol te (laten) onderzoeken of er voor u (regionale of nationale) subsidiemogelijkheden zijn. Medewerkers van het Bedrijvenloket, onderdeel van de afdeling Economische Zaken van de gemeente Groningen, kunnen u hierbij uitstekend van dienst zijn.

3 subsidiemogelijkheden voor ondernemers in Groningen Hieronder ziet u de belangrijkste subsidies op een rij. Heeft u vragen? Neem contact op met het Bedrijvenloket: bel (050) regeling wat kan deze regeling bieden? voor wie? 1 NIOF 2008 Financiële ondersteuning bij het inhuren van extern advies en implementatie van een ontwikkelingstraject Voor MKB-ondernemingen in de drie noordelijke provincies 2 IPR 2008 Financiële ondersteuning bij vestigingprojecten en uitbreidingsprojecten Voor ondernemingen waarbij de omzet voor 50% of meer afkomstig is van buiten Noord-Nederland 3 HRM 2009 Financiële ondersteuning op het gebied van personeelsmanagement en de verbetering en inzetbaarheid van werknemers Voor MKB-ondernemers in de drie noordelijke provincies 4 Innovatiekrediet Kredietmogelijkheden voor ontwikkelingsprojecten met veel commerciële potentie maar nog grote risico s MKB-ondernemingen met innovatieve ideeën 5 Innovatievoucher Tot 5000,- subsidie op de aanvraag van een octrooi of het laten beantwoorden van een kennisvraag door een kennisinstelling MKB-ondernemingen 6 BBMKB Borgstellingskrediet MKB-ondernemingen met maximaal 250 fte s en een maximale omzet van 50 miljoen 7 WBSO Compensatie van loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk Voor iedere ondernemer 8 Loonkostensubsidie / premiekorting ouderen 50% subsidie van het wettelijk minimumloon / 6.500,- minder premieafdracht per jaar Voor iedere ondernemer 9 BBZ-IOAZ Startkapitaal voor ondernemers die starten vanuit een uitkering. Inkomensondersteuning voor gevestigde ondernemers Ondernemers die starten vanuit een uitkering en gevestigde ondernemers die in financiële moeilijkheden verkeren 10 Microkrediet Een krediet van maximaal ,- Iedere ondernemer die beschikt over aantoonbare ondernemersvaardigheden en een haalbaar ondernemersplan 11 Energiescan 75% subsidie van de kosten van een energiescan met een maximum van 3000,- MKB-bedrijven in de gemeente Groningen of eigenaren / exploitanten van een bedrijfsverzamelgebouw in de gemeente Groningen 12 Duurzaamheidscan Gratis advies over mogelijkheden energiekosten te verlagen Alle ondernemers in de gemeente Groningen die nieuwbouw gaan realiseren 13 EIA Mogelijkheid 44% van de investeringskosten in duurzame energie af te trekken van de fiscale winst Ondernemers die investeren in duurzame energie 14 MIA / Vamil Mogelijkheid tot 40% van de het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

4 1 NIOF 2008 Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit voor wie is de regeling bestemd? De regeling is bedoeld voor MKB-ondernemingen in de drie noordelijke provincies en ondersteunt verschillende projecten met een innovatief karakter. De NIOF 2008 is een subsidieregeling van het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland). De SNN heeft als belangrijkste doel de economische groei in het noorden te stimuleren en de concurrentiepositie binnen Nederland en Europa te verstevigen. Dit doet het SNN met name door het verstrekken van subsidies voor specifieke projecten en individuele ondernemers. De NIOF 2008 kan financiële ondersteuning bieden bij: n Het inhuren van extern advies. De subsidiale kosten voor een extern adviesrapport bedragen minimaal ,- en kunnen maximaal ,- per aanvraag bedragen. Het subsidiepercentage wordt jaarlijks vastgesteld en bekendgemaakt via de website van SNN. Met een samenwerkingsovereenkomst kunnen meerdere ondernemingen (cluster) een aanvraag indienen op de eigen kosten in het gezamenlijk project. Iedere ondernemer binnen het cluster moet hiervoor een eigen aanvraag indienen. Het subsidiepercentage voor 2009 bedraagt 50%. n Implementatie van een ontwikkelingstraject. De subsidiale kosten voor implementatie bedragen minimaal ,- en kunnen maximaal ,- per aanvraag bedragen. Het subsidiepercentage wordt jaarlijks vastgesteld en bekend gemaakt via de website van SNN. Voor 2009 is dit 7,5% voor het MKB en 15% voor kleine bedrijven. n Het in dienst nemen van een kennisdrager. De subsidiabele kosten voor het in dienst nemen van een kennisdrager bedragen minimaal ,- en kunnen maximaal ,- per twee jaar bedragen. Het subsidiepercentage wordt jaarlijks vastgesteld en bekend gemaakt via de website van SNN. Voor 2009 is dit 35%. hoe kan ik de subsidie aanvragen? Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op de website van het SNN, Zowel de brochure over deze regeling als een aanvraagformulier zijn te downloaden vanaf deze site. Ook kunt u concact opnemen met de SNN uitvoeringsorganisatie, (050) Let u bij het indienen van een aanvraag wel op de termijn: een aanvraag moet binnen 4 weken na het aangaan van een eerste verplichting door het SNN ontvangen zijn.

5 2 IPR 2008 InvesteringsPremieRegeling voor wie is de regeling bestemd? Deze regeling, eveneens van de SNN, is bedoeld voor stuwende ondernemingen die zich gaan vestigen of uitbreiden in de zogenaamde steunkaartgebieden van Noord-Nederland. Alleen stuwende ondernemingen behoeren tot de doelgroep. Dit zijn ondernemingen waarvan de omzet voor 50% of meer afkomstig is van buiten Noord-Nederland. Ook ondernemingen die verwachten op korte termijn stuwend te zijn, komen in aanmerking voor subsidie. De IPR kan ondersteuning bieden aan een investeringsproject waarbij onderscheid wordt gemaakt in twee soorten investeringsprojecten: n Vestigingsproject - het stichten of verplaatsen van een stuwende onderneming in/naar een steunkaartgebied n Uitbreidingsproject - uitbreiding van een hoofdkantoor, proeffabriek of laboratorium. In de loop van het jaar 2009 zal de IPR 2008 in aangepaste vorm, dat wil zeggen alleen vestigingsprojecten en geen uitbreidingsprojecten, worden voortgezet. In afwachting hiervan is het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2009 voorlopig op 0,- gesteld. hoe kan ik de subsidie aanvragen? Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op de website van het SNN, Zowel de brochure over deze regeling als een aanvraagformulier zijn te downloaden vanaf deze site. Ook kunt u concact opnemen met de SNN uitvoeringsorganisatie, telefoon (050) HRM Human Resource Management plus 2009 voor wie is de regeling bestemd? Deze ook van het SNN afkomstige regeling is bedoeld voor individuele MKB ondernemingen en clusters van samenwerkende ondernemingen in de drie noordelijke provincies. wat houdt deze regeling in? Doel van de HRM regeling is ondersteuning te bieden op het gebied van personeelsmanagement en de verbetering en inzetbaarheid van werknemers. De regeling omvat 2 onderwerpen: n Het inhuren van een extern adviseur voor het professionaliseren van het personeelsmanagement. De subsidiale kosten bedragen minimaal 7.500,- en maximaal ,-. Het maximale subsidiebedrag is ,- per kalenderjaar. Voor clusters van samenwerkende ondernemingen bedragen de subsidiale kosten minimaal 2.500,- en maximaal ,-. Het maximale subsidiebedrag bedraagt ,- per kalenderjaar. n Het inhuren van een extern adviseur voor de verbetering van de inzetbaarheid van werknemers. De subsidiale kosten bedragen minimaal 7.500,- en maximaal ,-. Het maximale subsidiebedrag is ,- per kalenderjaar. hoe kan ik deze subsidie aanvragen? Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op de website van het SNN, Zowel de brochure over deze regeling als een aanvraagformulier zijn te downloaden vanaf deze site. Ook kunt u concact opnemen met de SNN uitvoeringsorganisatie, telefoon (050)

6 4 Innovatiekrediet voor wie is de regeling bestemd? Deze regeling is bedoeld voor MKB ondernemingen die innovatieve ideeën hebben, beschikken over kennis, visie en ambitie, maar niet over voldoende financiële slagkracht. Het Innovatiekrediet is een risicodragend krediet voor de financiering van ontwikkelingsprojecten met veel commerciële potentie maar nog grote technische risico s. De projecten zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. Het Innovatiekrediet vermindert het financiële risico voor de ondernemer: mislukt het project, dan hoeft het Innovatiekrediet niet te worden terugbetaald. Een Innovatiekrediet kan ertoe bijdragen dat er voor alle partijen, zowel banken, ondernemingen en andere investeerders, een optimaal financieringsevenwicht ontstaat, waarin risico s en verhoudingen goed zijn gespreid. hoe kan ik van de regeling gebruik maken? Via de website van Senternovem, kan een quickscan worden verricht. Aan de hand van deze quickscan zal een adviseur van Senter Novem inschatten of het plan voldoende raakvlakken heeft met het Innovatiekrediet. Wanneer deze inschatting positief is, is het zinvol een aanvraag in te dienen. Aanvragen voor het Innovatiekrediet kunnen het gehele jaar doorlopend worden ingediend. De aanvraag wordt indivueel beoordeeld; er vindt geen onderlinge vergelijking plaats. Aanvraagformulieren kunnen ook via de website van senternovem worden verkregen.

7 5 Innovatievouchers voor wie is de regeling bestemd? MKB-ondernemers die een kennisvraag hebben die wellicht zou kunnen worden beantwoord door een kennisinstelling. Daarnaast kan de innovatievoucher worden gebruikt door MKBondernemers die een octrooi willen aanvragen. Een onderneming is altijd in ontwikkeling. U bepaalt als ondernemer zelf de koers, maar soms zijn de kennis en kunde en de frisse blik van een externe adviseur nodig om een nieuwe richting te bepalen. Met de innovatievoucher kunt u op een bijzonder voordelige manier een adviseur inschakelen. Een innovatievoucher is een virtuele tegoedbon, die een MKBondernemer kan inruilen tegen kennis of voor het betalen van octrooikosten. Er bestaan drie soorten innovatievouchers: n Een kleine voucher ter waarde van 2.500,- Hierbij ontvangt u eenmalig een gratis advies ter waarde van 2.500,-. Van u wordt geen eigen bijdrage verlangd, maar alleen een afdracht van de BTW. De kleine voucher is eenmalig in te zetten en kunt u alleen aanvragen wanneer u nog niet eerder een voucher heeft ontvangen. n Een grote voucher ter waarde van 7.500,- Hierbij is uw eigen bijdrage 2.500,- (1/3 van de totale projectkosten), met daarnaast BTW-afdracht over het gehele bedrag. Het inzetten van meerdere grote vouchers is mogelijk. Bedrijven kunnen ook als cluster een grote voucher aanvragen, om bv gezamenlijk een extern adviseur in te zetten. Een cluster van bedrijven kan maximaal 10 vouchers aanvragen. n Private innovatievouchers Vanaf 11 mei 2009 zijn de mogelijkheden van de innovatievoucher uitgebreid door de start van de pilot private innovatievouchers. Deze private innovatievouchers kunnen worden besteed bij private kennisleveranciers indien specifieke kennisvragen niet kunnen worden beantwoord door publieke kennisinstellingen. Voor deze pilot zijn 250 kleine en 250 grote vouchers beschikbaar. hoe kan ik van de regeling gebruik maken? Innovatievouchers worden uitgegeven door Senternovem. Om de innovatievoucher aan te vragen, heeft u DigiD nodig. Ondernemers kunnen een inlogcode aanvragen op Vervolgens kunt u bij SenterNovem inloggen met uw ontvangen DigiD inlogcode. Voor meer informatie over de innovatievouchers en voor het aanvragen daarvan kunt u terecht op De private innovatievouchers kunnen eveneens worden aangevraagd bij Senternovem. Syntens zal ondersteuning bieden bij het formuleren van de kennisvraag en het vinden van de juiste private kennisleverancier. Meer informatie vindt u op

8 6 BBMKB Besluit Borgstellingsregeling MKB voor wie is de regeling bestemd? De borgstellingsregeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 fte s en een maximale omzet van 50 miljoen. Verreweg de meeste mkb ers kunnen er gebruik van maken, waaronder ook veel vrije beroepers. Slechts een beperkt aantal mkb-bedrijven is uitgesloten van de regeling. In een aantal situaties kunt u rekenen op extra steun. Dat is het geval als u starter bent, als uw investering zich richt op technologische innovatie en als u een krediet wilt afsluiten om de verontreinigde bodem van uw bedrijfsterrein te saneren. Als u aan de voorwaarden voldoet, kan het ministerie van Economische Zaken zich borgstellen voor dat deel van de lening waarvoor u geen zekerheden kunt bieden. Dat kan de drempel verlagen voor de bank om u een lening te verstrekken. Het is uiteindelijk de bank die beslist om al of niet gebruik te maken van de BBMKB. Mocht u gedurende de looptijd niet in staat blijken uw lening af te lossen en er verder onvoldoende opbrengsten zijn, dan kan de bank voor het bedrag van de borgstelling terugvallen op de overheid: de overheid staat dus garant. hoe kan ik van de regeling gebruik maken? De borgstellingsregeling hoeft niet door u zelf te worden aangevraagd. De bank beslist of zij u een borgstellingskrediet verleend en onder welke voorwaarden. Wel kunt u uw bank verzoeken zonodig gebruik te maken van de borgstellingsregeling.

9 7 WBSO Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk voor wie is de regeling bestemd? Iedere ondernemer in Nederland die Speur- en Ontwikkelingswerk gaat doen, kan een WBSOaanvraag indienen. Van midden- en kleinbedrijf tot multinational, van starter tot familiebedrijf. Of u nu innovatieve software ontwikkelt, vernieuwende hulpmiddelen voor de bouwnijverheid bedenkt, of een efficiëntere productielijn ontwikkelt voor de voedingsmiddelenindustrie. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt. De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk, vergelijkbaar met research and development, compenseert. Eén van de afwegingen die u maakt wanneer u van plan S&O bent te gaan verrichten, zijn de kosten van uw project. De WBSO helpt u bij de financiering van uw project. De WBSO kent drie faciliteiten, te weten: n Een tegemoetkoming in de loonkosten die gemoeid zijn met S&O in de vorm van een vermindering van de af te dragen loonheffing. Dit bedraagt per kalenderjaar 42% van de eerste ,- van het totale S&O-loon en 14% van het resterende S&O-loon. n Een aftrek S&O voor zelfstandige ondernemers. n Een extra tegemoetkoming voor startende ondernemers of ondernemingen hoe kan ik van de regeling gebruik maken? Via de website van senternovem, kunt u het aanvraagprogramma downloaden. De WBSO kent een flexibel aanvraagregiem. U kunt meerdere keren per jaar een aanvraag indienen en zelf de periode van de aanvraag bepalen. Daarnaast is op de website een uitgebreide handleiding te vinden.

10 8 Loonkostensubsidie / Premiekorting ouderen voor wie zijn deze regelingen bestemd? De regelingen zijn bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland, van midden- en kleinbedrijf tot multinational. wat houden deze regelingen in? Om in aanmerking te komen voor loonkostensubsidie dient u als werkgever de werknemer ten minste 12 maanden in dienst te nemen. De werknemer moet jonger zijn dan 50 jaar en een WGA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering ontvangen of een jaar WW hebben. De subsidie bedraagt 50% van het wettelijke minimumloon bij een volledig dienstverband. Wanneer de werknemer ouder is dan 50 jaar kunt u wellicht gebruik maken van de regeling premiekorting ouderen. Premiekorting ontvangt u wanneer u iemand in dienst neemt die ouder is dan 50 jaar en die voorafgaand aan de dienstbetrekking een uitkering op grond van de WW, WAO, WIA, WAZ, Wajong, WIK, Wamil, WWB, IOAW, IOAZ of Appa ontvangt. Voor deze werknemer hoeft op jaarbasis 6.500,- minder premie te worden afgedragen, dit zolang het dienstverband voortduurt, met een maximum van drie jaar. Deze premiekorting wordt doorberekend bij de loonaangifte. hoe kan ik van deze regelingen gebruik maken? Meer informatie over de loonkostensubsidie en het aanvraagformulier loonkostensubsidie kunt u vinden op Om van de regeling premiekorting ouderen gebruik te kunnen maken heeft u van uw werknemer een doelgroepverklaring nodig. Hierin staat dat de werknemer inderdaad een uitkering had op de dag voordat hij in dienst kwam. Deze verklaring kan worden aangevraagd door te bellen naar UWV Telefoon Werknemers: Meer informatie over de hoogte van de premiekorting, de voorwaarden en de verekening vindt u bij de Belastingdienst. Ook kunt u bellen met de Belastingtelefoon via

11 9 BBZ - IOAZ regeling voor wie is deze regeling bestemd? Startende ondernemers en gevestigde zelfstandigen kunnen in een aantal gevallen voor financiële bijstand een beroep doen op het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ). Als startende ondernemer kun je gedurende maximaal 36 maanden aanspraak maken op aanvullende inkomensondersteuning wanneer het inkomen uit het eigen bedrijf beneden het bijstandsniveau ligt. In eerste instantie betreft het een renteloze lening, later wordt aan de hand van het inkomen over het voorafgaande jaar bepaald of een deel moet worden terugbetaald. Daarnaast kan de gemeentelijke sociale dienst aan een startende ondernemer een bedrijfskapitaal verstrekken van ,- als rentedragende lening. Tenslotte kan de gemeente een bedrag voor begeleidingskosten en voorbereidingskosten (bv. t.b.v. het doen van marktonderzoek of scholing) beschikbaar stellen. Gevestigde ondernemers kunnen, in geval van tijdelijke inkomensproblemen, een periodieke uitkering ontvangen. Het BBZ vult het inkomen aan tot aan de bijstandsnorm. Het betreft hier een renteloze lening van maximaal 1 jaar, met de mogelijkheid dit met maximaal 24 maanden te verlengen. Aan de hand van het inkomen over het voorafgaande jaar wordt bepaald of een deel moet worden terugbetaald. Daarnaast kan vanuit het BBZ bedrijfskapitaal worden verkregen als rentedragende lening. Het maximale bedrag is ,-. Tenslotte biedt het BBZ ook aanvulling op het inkomen van zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf. Een IOAZ-uitkering is een Inkomensvoorziening (uitkering) voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen die hun bedrijf of zelfstandig beroep moeten beëindigen, omdat de inkomsten daaruit onvoldoende zijn. hoe kan ik van deze regelingen gebruik maken? Meer informatie over de BBZ- en of IOAZ-regeling kunt u verkrijgen bij de Gemeente Groningen, dienst Sociale Zaken en Werk, afdeling Zelfstandigen, telefoon (050) of bij de dienst ROEZ, Bedrijvenloket, telefoon (050)

12 10 Microkrediet voor wie is deze regeling bestemd? Voor iedere (kleine) ondernemer die beschikt over aantoonbare ondernemersvaardigheden en een haalbaar ondernemersplan. Bij deze regeling kan de ondernemer in aanmerking komen voor een lening van maximaal bij Qredits. Qredits is een gespecialiseerde kredietverlener die zich richt op de financiering van kleine ondernemingen in Nederland. Qredits is de handelsnaam van stichting Microkrediet Nederland. Deze stichting is een uniek initiatief van ABN AMRO Bank, Fortis Bank Nederland, ING Nederland en Rabobank Nederland in samenwerking met het Fonds Werken aan Wonen, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doel van deze stichting is de ontwikkeling van het kleinbedrijf te bevorderen door specifieke kredietverlening- en coachingsfaciliteiten aan te bieden aan kleine ondernemers of zelfstandigen (ZZP'ers). Het gaat om leningen tot een maximum van ,-. De kredieten hebben een vast rentetarief gedurende de looptijd en hebben een looptijd van 1 tot maximaal 10 jaar. Daarbij biedt Qredits de nodige ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van individuele tijd en aandacht van een bedrijfsadviseur en professionele coaching. Qredits heeft geen winstoogmerk en wil vooral haar visie praktisch vormgeven om ondernemerschap in Nederland breder toegankelijk te maken. hoe kan ik van deze regeling gebruik maken? Meer informatie en een aanvraagformulier kunt u vinden op

13 11 Energiescan voor wie is deze regeling bestemd? De regeling is bedoeld voor MKB-bedrijven in de gemeente Groningen of voor eigenaren of exploitanten van een bedrijfsverzamelgebouw in de gemeente Groningen. Een energiescan onderzoekt in welke onderdelen van uw bedrijf onnodig energie wordt verbruikt. De installaties in uw bedrijf worden kritisch onder de loep genomen. Een energiescan levert u een helder advies op over alle mogelijkheden om in uw bedrijf structureel energie en daarmee kosten te besparen. De gemeente Groningen wil bedrijven actief ondersteunen om energie te besparen en stelt daarom subsidie beschikbaar om een energiescan te laten uitvoeren. Per bedrijf bedraagt de subsidie 75% van de kosten van de energiescan tot een maximum van 3000,-. hoe kan ik van deze regeling gebruik maken? Meer informatie en een aanvraagformulier voor de subsidie van energiescans kunt u vinden op 12 Duurzaamheidscan voor wie is deze regeling bestemd? Bedrijven in de gemeente Groningen die nieuwbouw realiseren. Met de gratis duurzaamheidscan wil de gemeente Groningen ondernemers actief ondersteunen bij duurzaam ondernemen. De duurzaamheidscan wijst u op rendabele maatregelen om energiekosten, en daarmee exploitatiekosten, te verlagen. Ervaren adviseurs kijken naar het voorlopig ontwerp van uw bedrijfspand en geven adviezen over energiebesparing, mogelijkheden duurzame energie en duurzaam ruimtegebruik. Door de adviezen toe te passen in het definitieve ontwerp van uw bedrijfspand kunt u optimaal profiteren van de kostenvoordelen. Daarnaast bieden diverse banken hypotheken tegen aantrekkelijke rentepercentages aan wanneer duurzaam wordt gebouwd of verbouwd. Informeer bij uw bank naar de mogelijkheden hiervan. hoe kan ik van deze regeling gebruik maken? Voor meer informatie over de duurzaamheidscan kunt u contact opnemen met Petra Hof, adviseur duurzaam ondernemen gemeente Groningen, (050) of

14 13 EIA Energie-investeringsaftrek voor wie is deze regeling bestemd? Ondernemers die investeren in energiebesparing en duurzame energie. Als u een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft dat aan de energieprestatie-eisen voldoet, mag een extra bedrag ter grootte van 44% van het investeringsbedrag ten laste worden gebracht van de winst. De kosten van één bedrijfsmiddel moeten minimaal 450,- bedragen en het totale bedrag aan energie-investeringen moet per kalenderjaar ten minste 2.200,- zijn. Hoe kan ik van deze regeling gebruik maken? Meer informatie en een aanvraagformulier kunt u vinden op 14 MIA Milieu-investeringsaftrek + VAMIL Willekeurige afschrijvingen Milieu-investeringen voor wie is deze regeling bestemd? Voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De MIA en Vamil zijn twee verschillende regelingen, maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen genoemd die in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil. De Milieulijst wordt jaarlijks herzien. Tot 40 procent van het investeringsbedrag mag worden afgetrokken van de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. De Vamil biedt een liquiditeitsen rentevoordeel. Ondernemers die Vamil voor een bedrijfsmiddel toepassen mogen dit bedrijfsmiddel willekeurig ofwel vrij afschrijven. hoe kan ik van deze regeling gebruik maken? Meer informatie, zoals de Milieulijst en een aanvraagformulier, kunt u vinden op

15 Aan de inhoud van deze uitgave kunt u geen rechten ontlenen

16 meer weten Bedrijvenloket dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken Gedempte Zuiderdiep 98 postbus JB Groningen (050)

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Inhoudsopgave Inleiding 5 Thema 1: Duurzame overheid en andere thema s 7 Thema 2: Duurzame energieproductie

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Horeca sector

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Horeca sector 20142014 SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN Horeca sector De overheid ondersteunt de Nederlandse Horeca sector op diverse manieren. In deze brochure treft u niet alle regelingen aan, maar wel de meest relevante. Of

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Retail sector

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Retail sector SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN Retail sector 2014 2014 De overheid ondersteunt de Nederlandse retail sector op diverse manieren. In deze brochure treft u niet alle regelingen aan, maar wel de meest relevante. Of

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Gebruik subsidie- en fiscale instrumenten Agentschap NL in de S&Z-agrosectoren in 2010

Gebruik subsidie- en fiscale instrumenten Agentschap NL in de S&Z-agrosectoren in 2010 Gebruik subsidie- en fiscale instrumenten Agentschap NL in de S&Z-agrosectoren in 2010 Oktober 2011 Datum Oktober 2011 Status Definitief Pagina 1 van 1 Colofon Projectnaam Gebruik subsidie- en fiscale

Nadere informatie

Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet. In opdracht van

Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet. In opdracht van Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet In opdracht van Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet Om uw bedrijfsplannen te realiseren heeft u

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN METAAL SECTOR

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN METAAL SECTOR SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN METAAL SECTOR 2014 2014 De overheid ondersteunt de Nederlandse Metaal sector op diverse manieren. In deze brochure treft u niet alle regelingen aan, maar wel de meest relevante. Of

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Extra fiscaal rendement

Extra fiscaal rendement www.pwc.nl Extra fiscaal rendement Investeringsfaciliteiten 2014 Inhoud Voorwoord 5 Investeringsaftrek 6 Research & development aftrek (RDA) 21 Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek) 23

Nadere informatie

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden?

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Informatie, advies en financieringsmogelijkheden voor ondernemers Heeft u een eigen bedrijf of zelfstandig beroep en lukt het u (tijdelijk) niet

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN GRAFI-MEDIA SECTOR

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN GRAFI-MEDIA SECTOR SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN GRAFI-MEDIA SECTOR 2014 2015 De overheid ondersteunt de Nederlandse Grafi-Media sector op diverse manieren. In deze brochure treft u niet alle regelingen aan, maar wel de meest relevante.

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

www.pwc.nl Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten 2013

www.pwc.nl Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten 2013 www.pwc.nl Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten 2013 Inhoud Voorwoord 5 Investeringsaftrek 7 Energie-investeringsaftrek ( EIA ) 8 Milieu-investeringsaftrek ( MIA ) 13 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Ondernemen. 2010 Handboek

Ondernemen. 2010 Handboek 2010 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en sociale verzekeringspremies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten

Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten Mei 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Zelfstandigen met schulden 6 Hoofdstuk 2 Dienstverlening voor zelfstandigen

Nadere informatie

de ondernemers krant #special

de ondernemers krant #special de ondernemers krant #special Hierbij ontvangt u onze eindejaarspecial voor 2014 / 2015. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten februari 2009 Geachte lezer, Met deze eerste nieuwsbrief in 2009 willen wij u informeren over de nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Werken terwijl je een WW-uitkering krijgt 6. Hoofdstuk 3: Werkzaamheden opgeven aan het UWV 9

Hoofdstuk 2: Werken terwijl je een WW-uitkering krijgt 6. Hoofdstuk 3: Werkzaamheden opgeven aan het UWV 9 WERKLOOS WERKEN Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: De WW 4 Wanneer heb je recht op een WW-uitkering? 4 Hoe lang duurt de WW-uitkering? 4 Hoe hoog is de WW-uitkering? 5 Speciale regelingen voor oudere

Nadere informatie