Steun in de rug. voor ondernemers in Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steun in de rug. voor ondernemers in Rotterdam"

Transcriptie

1 Steun in de rug voor ondernemers in Rotterdam Fotografie: vincent dekkers Bent u tijdens de economische crisis in zwaar weer terecht gekomen? De gemeente vindt het belangrijk dat Rotterdamse bedrijven kunnen blijven ondernemen, investeren en innoveren en werkt daarvoor samen met verschillende partijen in de stad. In deze brochure vindt u informatie over projecten en instanties die u, als ondernemer in Rotterdam, in moeilijke tijden kunnen helpen. Alle mogelijkheden voor subsidies, advies, en stimulering van innovatieve ondernemersideeën, staan hier overzichtelijk bij elkaar.

2

3 Inhoud Steun in de rug voor ondernemers in Rotterdam Advies en Meldpunt Mobiliteit Ondernemen In zwaar weer 4 Ondernemersbalie en Ondernemershuis Zuid 4 Your Navigator 4 daad 5 TwentyTwentY 5 Ondernemers-klankbord 5 Albeda Scholingswinkels 5 Centrum Ondernemen in Delfshaven (COiD) 6 SYntens 6 Financiële Regionaal Bureau Zelfstandigen 7 Microfinanciering 7 Besluit Borgstelling MKB Kredieten (landelijk) 8 Groeifaciliteit 8 Kansenzones ii 8 Subsidieregeling Nieuwe Binnenweg 8 InvesteringsRegeling Ondernemers Overschie (IROO) 9 Veiligheid subsidie voor Kleine Bedrijven (VKB) 9 Loonkosten arrangement 9 Erasmus MC Biomedical Fund 10 Innovatie Prestatie Contracten (IPC) 10 Innovatiekrediet 11 WBSO: Fiscale stimulering van Research & Development 11 Innovatievouchers 11 3

4 Advies en Meldpunt Mobiliteit 010 Meldpunt Mobiliteit 010 helpt Rotterdamse werkgevers bij het vinden van ander werk voor het personeel dat zij door de recessie mogelijk moeten ontslaan. Ook bedrijven die personeel zoeken kunnen bij Meldpunt Mobiliteit 010 terecht. Bovendien helpt het meldpunt ondernemers die met hun inkomen onder het sociaal minimum komen of door de recessie ernstige financiële problemen hebben. Binnen het Meldpunt Mobiliteit 010 hebben het UWV Werkbedrijf, werkgeversservicepunt DAAD, VNO/NCW West, Regionaal Bureau Zelfstandigen, de dienst Sociale Zaken & Werkgelegenheid Rotterdam, het COLO en de Kamer van Koophandel hun krachten gebundeld. Meldpunt Mobiliteit 010 T E. W. Ondernemen In zwaar weer Het project Ondernemen in zwaar weer is een initiatief van het Ondernemersklankbord, de Kamer van Koophandel Rotterdam en het Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam. Ondernemen in zwaar weer helpt ondernemers met faillissementspreventie. Heeft u te maken met haperende omzetten, een oplopende crediteurenpositie, een huurachterstand van meer dan twee maanden of verwacht u binnenkort in deze positie te komen? Neem dan contact op voor faillissementspreventie. Ondernemen in zwaar weer analyseert uw persoonlijke situatie en stelt een plan van aanpak op om de crisis doeltreffend te lijf te gaan. Kamer van Koophandel Rotterdam Afdeling Voorlichting T E. W. Ondernemersbalie en Ondernemershuis Zuid De Ondernemersbalie is het informatieloket van het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Rotterdam en biedt advies en informatie voor (startende) ondernemers. Sinds september 2008 heeft de Ondernemersbalie een tweede vestiging in het Ondernemershuis Zuid. Ondernemers kunnen op beide locaties terecht voor advies over o.a. vergunningen, subsidies, huisvesting, wet- en regelgeving, financieringen en marktkansen. De Ondernemersbalie Bezoekadres: Kamer van Koophandel, Blaak 40, Rotterdam T E. W. Open: maandag en woensdag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot uur, dinsdag van uur tot uur Ondernemershuis zuid Bezoekadres: Weverhoekstraat , Rotterdam T E. W. Open: maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot uur Your Navigator Your Navigator is een coachingstraject voor talentvolle startende ondernemers (met een bedrijf van 0 tot 7 jaar). Startende ondernemers lopen regelmatig tegen situaties aan waarbij ze best wat hulp kunnen gebruiken. Een coach van Your Navigator biedt de die een starter nodig heeft: advies, een sparringpartner, een inspirator, iemand die hem of haar op weg helpt met onderwerpen als marketing, financiën, personeel en management. Praktische informatie Startende mkb-ondernemers (met een bedrijf van 0 tot 7 jaar) uit de regio Rotterdam komen in aanmerking voor een coachingstraject. Ervaren ondernemers (met een bedrijf vanaf 7 jaar) of managers kunnen zich opgeven als coach. Your Navigator Ondernemersbalie OBR T E. W. 4

5 Advies en Steun in de rug voor ondernemers in Rotterdam DAAD DAAD is een servicepunt voor werkgevers uit de regio Rotterdam die snel tot zaken willen komen bij het vinden van personeel, een initiatief van de gemeente Rotterdam en het UWV Werkbedrijf. DAAD zoekt en bemiddelt kandidaten voor u. En wanneer die nog extra training of begeleiding nodig hebben, dan wijst DAAD u de weg naar leer/werktrajecten of korte stageperiodes voor toekomstig personeel. DAAD kan ook bijspringen in de financiering met speciale arrangementen voor bijvoorbeeld scholingstrajecten of andere kosten die gemaakt moeten worden. Zo maakt u gebruik van bestaande en nieuwe regelingen en subsidies op de wijze die u het beste uitkomt. DAAD T E. W. TwentyTwenty TwentyTwenty is een initiatief van de TU Delft, de gemeente Rotterdam en de gemeente Delft. Dit project stelt zich ten doel twintig innovatieve bedrijven in ca. vijf jaar exceptioneel te laten groeien naar een omzet van meer dan 20 miljoen per jaar. Met een op maat gemaakt programma biedt TwentyTwenty ondernemers alle mogelijke steun om snel te kunnen doorgroeien. TwentyTwenty richt zich op bedrijven die de potentie hebben om de nieuwe generatie succesvolle bedrijven van Nederland te worden. Bedrijven die in aanmerking komen voor TwentyTwenty hebben: Een ambitieus, gedreven en zeer gemotiveerd Management Team. Een unieke voorsprong, bijvoorbeeld met patent, marktpositie, e.d. Een schaalbaar businessmodel. Een omzet van 0,5-4 miljoen. Een medewerkersaantal van Mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie. Voldoet uw bedrijf aan deze criteria en heeft u interesse om exceptioneel te groeien, neem dan contact op met Twenty- Twenty. Stichting TwentyTwenty T.a.v. Minnemijn Smit T M E. W. Ondernemersklankbord Het is erg belangrijk dat ondernemers af en toe kunnen klankborden met een ervaren partij die op dezelfde golflengte zit en hen op een deskundige en praktische manier kan begeleiden. In kritieke processen en lastige omstandigheden kan dit een belangrijk verschil maken. Stichting Ondernemersklankbord biedt ondernemers deze mogelijkheid. Heeft u, als ondernemer, moeite met het uitzetten van uw koers, het nemen van een belangrijke beslissing of het doorvoeren van veranderingen, dan kunt u bij Stichting Ondernemersklankbord een beroep doen op een consulent die met u meedenkt. Deze zeer ervaren en deskundige oudondernemers zullen zich graag in uw situatie en vraagstuk inleven en u met raad terzijde staan. Stichting Ondernemersklankbord is er voor iedere ondernemer, of u nu starter bent of vergevorderd. Ook zonder specifieke problemen kunt u hier terecht voor allerlei adviezen. Stichting Ondernemersklankbord T ( ondernemers) 0,20 p/min E. W. Telefonisch bereikbaar van 8.30 tot uur Albeda Scholingswinkels De vier scholingswinkels van het Albeda College ondersteunen en begeleiden ondernemers en starters uit de wijk. Hier kunnen (startende) ondernemers terecht voor educatie en op het gebied van marketing-, reclame-, juridische-, boekhoud- en winkelrichtingsadviezen, informatie en hulp bij het aanvragen van subsidieregelingen. Scholingswinkel Deelgemeente Feijenoord Groene Hilledijk 228 T Scholingswinkel Deelgemeente Delfshaven Nieuwe Binnenweg 356a T Scholingswinkel Centrum Josephlaan 62 T Schollingswinkel Deelgemeente Noord Tollenstraat 39 T

6 Advies en SYNTENS Het Innovatienetwerk voor ondernemers Syntens helpt ondernemers beter, eerder en sneller innoveren. Op zoek naar een partner om nieuwe trends en ontwikkelingen te onderzoeken? Op zoek naar partijen om samen nieuwe technologieën te ontdekken? Op zoek naar een partner om visie mee te ontwikkelen en kansen te onderzoeken? Fotografie: daarzijn Centrum Ondernemen in Delfshaven (COiD) Het Centrum Ondernemen in Delfshaven (COiD) is er voor de ondernemers gevestigd in de deelgemeente Delfshaven. Zowel startende als gevestigde ondernemers kunnen hier terecht voor informatie en vragen over het ondernemerschap om op deze manier het eigen ondernemerschap te versterken. Het sterke punt van het COiD is dat zij door de grote hoeveelheid contacten met zowel ondernemers als personen van allerlei (gemeentelijke) instanties en organisaties goed in staat is om ondernemers te linken aan anderen. Naast de vele contacten die het COiD heeft, organiseert zij regelmatig (netwerk) bijeenkomsten en workshops die afgestemd zijn op de vragen die er bij de ondernemers leven. Centrum Ondernemen in Delfshaven Joke Stenvert Heemraadsplein 19a 3023 BD Rotterdam T M E. W. Dan kan Syntens u helpen! Wij brengen ondernemers bij elkaar en helpen u zo nieuwe kansen te verzilveren. Syntens beschikt in Rotterdam over een zeer goed netwerk in industrie, logistiek en de maritieme sector. De ervaren adviseurs brengen een netwerk mee van 250 collega s en collega-ondernemers die de ondernemer helpen en inspireren bij het realiseren van zijn kansen. Dit netwerk bestaat verder uit kennisinstellingen, brancheorganisaties, overheden, stimuleringsregelingen en marktpartijen waarmee Syntens de ondernemer snel en doeltreffend in contact brengt. Syntens is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Dit betekent dat Syntens u onafhankelijk hulp en advies biedt, zonder dat u daar een rekening voor ontvangt. Ondernemen in moeilijke tijden is andere kansen zien en dus ook slimmer werken. Kijk voor tips en praktijkvoorbeelden op: CONTACT SYNTENS T.a.v. Dhr. N. van den Akker of dhr. P. d Hond T E. W. 6

7 Financiële Steun in de rug voor ondernemers in Rotterdam Regionaal Bureau Zelfstandigen Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam heeft als doel ondernemerschap te stimuleren. Daaronder valt het uitvoeren van de wettelijke regelingen Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en WWIK (Wet Werk en Inkomen Kunstenaars). Ondernemers die door tegenvallende bedrijfsresultaten of arbeidsongeschiktheid onder het sociaal minimum dreigen te komen, kunnen bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen terecht voor financiële en advies. Dat geldt ook voor ondernemers die hun bedrijf (voortijdig) willen beëindigen en voor uitkeringsgerechtigden die zich juist willen oriënteren op het starten van een eigen bedrijf. De WWIK is een inkomensvoorziening voor zowel beginnende kunstenaars die een renderende beroepspraktijk willen opbouwen als voor gevestigde kunstenaars die door omstandigheden tijdelijk een terugval in inkomsten hebben. Praktische informatie Ondernemers kunnen bij het RBZ bedrijfskapitaal en/of een uitkering aanvragen. Zzp-ers kunnen hiervoor ook in aanmerking komen. Voor ondernemers van 55 jaar tot 65 jaar zijn er bijzondere regelingen. Regionaal Bureau Zelfstandigen T E. W. Microfinanciering (Startende) ondernemers ondervinden vaak problemen bij het afsluiten van een lening. Het gaat dan om lage bedragen die voor banken commercieel gezien vaak niet interessant zijn. Bovendien zijn de risico s relatief hoog. Met een borgstellingskrediet of microfinanciering maken starters en doorstarters betere kansen op krediet. De overheid kent twee regelingen voor microfinanciering. Elke regeling wordt in een deel van het land aangeboden en samen hebben ze een landelijke dekking. Ondernemers kunnen dus altijd van één van de twee regelingen gebruikmaken. Voor inwoners van de gemeente Rotterdam staat de overheid borg. Met deze borgstelling kunt u voor een lening aankloppen bij een aantal reguliere banken. Omdat het risico voor de bank dankzij de borgstelling erg laag is, is de bank eerder bereid een lening te verstrekken. Het maximale bedrag waarvoor de overheid borg staat, bedraagt ,-. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam. De adviseur van RBZ kan u ook informeren over mogelijkheden voor hulp bij het opstellen van uw ondernemersplan. Kijk voor meer informatie op of U kunt ook informatie opvragen bij de RBZ-balie in het Ondernemershuis Zuid. Regionaal Bureau Zelfstandigen T E. W. Fotografie: daarzijn 7

8 Financiële Besluit Borgstelling MKB Kredieten (landelijk) U heeft de ambitie om een eigen onderneming te starten of u bent al ondernemer en wilt bijvoorbeeld uitbreiden of innoveren. Om deze bedrijfsplannen te realiseren, heeft u geld nodig. Maar als u te weinig zekerheden kunt bieden, is de kans groot dat de bank u geen lening verstrekt. In zo n situatie kan de landelijke Borgstellingsregeling uitkomst bieden: de overheid staat dan garant voor een deel van de lening. De bank zal daardoor eerder bereid zijn om u krediet te verlenen. De bank kan bij de overheid een beroep doen op de Borgstellingsregeling MKB Kredieten (BBMKB). In een aantal situaties kunt u rekenen op extra steun. Dat is het geval als u starter bent, als uw investering zich richt op technologische innovatie of als u een krediet wilt afsluiten om de verontreinigde bodem van uw bedrijfsterrein te saneren. Als u gebruik wilt maken van het borgstellingskrediet, maakt u dit kenbaar bij uw bank. De borgstellingskredieten worden door een groot aantal banken verleend. Waarschijnlijk biedt dus ook uw huisbankier deze mogelijkheid aan. Een overzicht van de banken waar u zeker terecht kunt, treft u aan op de website over de Borgstellingsregeling. T E. W. Groeifaciliteit Snelle groei, een bedrijfsovername, een buy out of expansie in het buitenland, het zijn allemaal situaties waarin ondernemers doorgaans risicodragend vermogen nodig hebben om hun activiteiten te financieren. Voor mkb-ondernemers is het vaak moeilijker om daarvoor kapitaal aan te trekken dan voor grotere ondernemingen. De regeling Groeifaciliteit is het antwoord van de overheid op deze lacune op de kapitaalmarkt. Deze regeling biedt financiers een garantie van 50% voor financieringen met risicokapitaal. Hun risico s nemen af, terwijl mkb-ers meer kans van slagen hebben bij hun zoektocht naar kapitaal. De regeling is bestemd voor mkb-ondernemers die risicodragend kapitaal aan willen trekken. Als u wilt weten of u tot het MKB wordt gerekend, kunt u op de website de mkb-toets doen. T E. W. Kansenzones II Kansenzones II zijn door de gemeente Rotterdam aangewezen gebieden waar gunstige regelingen gelden voor ondernemers. De subsidieregeling Kansenzones II loopt van 1 juni 2009 tot en met 31 december 2010 en richt zich op het versterken van het vestigingsklimaat voor ondernemers en op het stimuleren van investeringen. U kunt hierbij o.a. denken aan ondernemers die willen investeren in het verbouwen van hun bedrijfspand en het aanschaffen van duurzame bedrijfsmiddelen voor de uitoefening van hun bedrijf. In deze gebieden maken ondernemers onder meer aanspraak op maximaal 40% investeringspremie als ze minimaal ,- euro investeren tot een maximum van ,-. Door het tempo waarmee de aanvragen binnenkomen, zal het budget vóór de einddatum verdeeld zijn. Helaas geldt dan de regel op=op. Aanvragen worden behandeld op basis van ontvangstdatum. De Ondernemersbalie Bezoekadres: Blaak 40, Rotterdam T E. W. Open: maandag en woensdag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot uur. Dinsdag van uur tot uur Subsidieregeling Nieuwe Binnenweg De subsidieregeling Nieuwe Binnenweg geldt voor het gedeelte wat in Delfshaven ligt en kan nog tot 31 december 2011 aangevraagd worden. De regeling richt zich op het revitaliseren van de Nieuwe Binnenweg. Ondernemers kunnen voor verbouwing en herinrichting een subsidie aanvragen voor 55% van de gemaakte kosten met een maximum van ,- (excl. BTW). Als ondernemers in het kader van het brancheringsplan een nieuwe vestiging zoeken op de Nieuwe Binnenweg in Delfshaven, dan kunnen zij voor de verhuizing een subsidie aanvragen van 55% van de gemaakte kosten tot een maximum van 7.000,- (excl. BTW) per aanvraag. De Ondernemersbalie Bezoekadres: Blaak 40, Rotterdam T E. W. Open: maandag en woensdag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot uur, dinsdag van uur tot uur 8

9 Financiële Steun in de rug voor ondernemers in Rotterdam InvesteringsRegeling Ondernemers Overschie (IROO) Bent u eigenaar of ondernemer met een bedrijf dat past binnen het Centrumplan Overschie? Dan kunt u een beroep doen op een aantrekkelijke investeringsregeling: de Investerings Regeling Ondernemers Overschie (IROO). Doel van deze regeling is om het winkelaanbod van Overschie completer te maken en de mogelijkheden te creëren om een aantal winkelstraten in Overschie te voorzien van een eigentijdse uitstraling. Zo wordt winkelen in Overschie nog aantrekkelijker. En meer winkelend publiek betekent meer inkomsten. De investeringssubsidie is bestemd voor de verbouwing en herinrichting van de winkel en voor aanschaf duurzame bedrijfsmiddelen. De subsidie bedraagt 50% van de totale investeringen met een maximum van ,-. B&R adviesgroep T.a.v. Dhr. H. Noordermeer of Dhr. W. Poeran Bezoekadres: Mathenesserlaan 179 T E. W. Ondernemershuis zuid Bezoekadres: Weverhoekstraat , Rotterdam T E. W. Open: maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot uur Veiligheid subsidie voor Kleine Bedrijven (VKB) Ondernemers met een klein bedrijf (maximaal 10 fte) kunnen subsidie krijgen voor het realiseren van veiligheidsmaatregelen met de subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven. Deze subsidie bedraagt maximaal 1.000,- voor de scan en maatregelen samen. Uitgebreide informatie over deze subsidie kunt u vinden op T E. W. Loonkosten arrangement Als ondernemer in de deelgemeente Charlois, Feijenoord en IJsselmonde kunt u gebruik maken van het loonkostenarrangement van de gemeente Rotterdam. Ondernemers gevestigd in deze deelgemeentes kunnen bij het in dienst nemen van een medewerker tot maximaal ,- subsidie per werknemer ontvangen. Voor ondernemers uit de andere wijken van Rotterdam bedraagt de maximale subsidie 5.500,- per werknemer. Deze loonkostensubsidie gaat uit van het 50/50 principe waarbij de gemeente en de ondernemer allebei de helft van de te maken kosten betalen. Praktische informatie Een ondernemer kan gebruik maken van het Loonkostenarrangement als de werknemer nieuw is, uit Rotterdam komt en ingeschreven staat bij het UWV werkbedrijf, een WWB uitkering van de Gemeente Rotterdam ontvangt en/of onder de 27 jaar oud is. De betreffende werknemer dient een jaarcontract te krijgen. Het Loonkostenarrangement loopt tot en met 31 december DAAD T.a.v. dhr. F. van der Meer T E. W. Fotografie: Vincent Dekkers 9

10 Financiële Erasmus MC Biomedical Fund Het Erasmus MC Biomedical Fund bevordert kennisverbetering en innovatie door het aangaan van participaties in nieuwe en vernieuwende biomedische bedrijven. De innovatieketen bestaat uit een serie faciliteiten voor innovatieve ondernemers in alle fasen van hun ontwikkeling: Idee tot pre start-up: het scouten en screenen van ideeën en de vertaling hiervan naar een businessplan met een testmodel en eerste klant of financier. Start-up incubatie: de ontwikkeling van de organisatie en het marktklaar maken van het product of de dienst. Groei & excellentie: het product of de dienst dat op kleine schaal op de markt is gebracht, wordt in deze fase nationaal en internationaal uitgerold. Erasmus MC Biomedical Fund T.a.v. Tom Schwarz T E. W. Innovatie Prestatie Contracten (IPC) De subsidieregeling Innovatie Prestatie Contracten (IPC) is bedoeld voor meerjarige innovatietrajecten van groepen mkbondernemers. Centraal in de IPC-regeling staan samenwerking en kennisoverdracht. De regeling is bedoeld voor groepen van 15 tot 35 bedrijven met een inhoudelijke samenhang, bijvoorbeeld omdat ze werken in dezelfde keten, regio of branche. Deze bedrijven voeren een meerjarig innovatietraject uit. Zij geven zelf aan op welk terrein zij willen innoveren. Het kan gaan om producten, diensten, processen of een combinatie daarvan. Een mkb-organisatie zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een branche-organisatie, treedt op als penvoerder. De subsidie wordt verleend in twee fasen. In de pre IPC-fase verkennen bedrijven de mogelijkheid tot samenwerking en wordt een plan opgesteld. In de IPC-fase wordt het plan uitgevoerd. Voorwaarden Voor het aanvragen van subsidie voor de IPC gelden de volgende voorwaarden: De deelnemer is nog geen verplichtingen aangegaan voor de uitvoering van het innovatietraject. De kosten worden gemaakt binnen de drie jaar van het innovatietraject. De deelnemer heeft in de drie jaar voor de subsidieaanvraag geen subsidie ontvangen via deze regeling. De kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn duidelijk te relateren aan innovatie en het nemen van risico hiertoe. Kosten voor marketing, sales en bedrijfsmiddelen worden niet vergoed. Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 15 en maximaal 35 bedrijven. T E. W. Fotografie: Rotterdam image bank 10

11 Financiële Steun in de rug voor ondernemers in Rotterdam Innovatiekrediet Stel: U bent een (startende) mkb-ondernemer met een innovatief idee. U ziet de kansen in de markt voor een nieuw product. U beschikt over kennis, visie en ambitie, maar niet over voldoende financiële slagkracht. Het Innovatiekrediet kan u dan wellicht helpen. Deze regeling is een risicodragend krediet voor de financiering van ontwikkelingsprojecten met veel commerciële potentie maar nog grote technische risico s. De projecten zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. Het Innovatiekrediet vermindert het financiële risico voor de ondernemer: mislukt het project, dan hoeft het Innovatiekrediet niet te worden terugbetaald. T E. W. Innovatievouchers Wilt u als ondernemer innoveren, dan kunt u profiteren van wetenschappelijke kennis om uw vragen te beantwoorden. Universiteiten en onderzoeksinstellingen hebben deze kennis vaak op de plank liggen, maar helaas weten mkbondernemers en kennisinstellingen elkaar lang niet altijd te vinden. Om een brug te slaan zijn de innovatievouchers in het leven geroepen. Een Innovatievoucher is een virtuele tegoedbon, die een mkb-ondernemer kan inruilen tegen kennis. Ook kan een innovatievoucher worden ingezet voor de betaling van octrooikosten. Op de website leest u hoe een innovatievoucher werkt en hoe u gebruik kunt maken van deze regeling. T E. W. WBSO: Fiscale stimulering van Research & Development De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling die een deel van de Research & Development (de wet noemt dit Speur -en Ontwikkelingswerk) compenseert. De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die onderzoek doet naar technologische vernieuwingen, daarbij tegen knelpunten aanloopt en deze zelf oplost. Of het nu gaat om de ontwikkeling van innovatieve software, vernieuwende hulpmiddelen voor de bouwnijverheid of een efficiëntere productielijn voor de voedingsmiddelenindustrie, de WBSO is er voor de startende ondernemer, het midden- en kleinbedrijf en de multinational. T E. W. Meer informatie Voor nog meer informatie kunt u terecht op Hier vindt u een actueel overzicht van alle projecten en initiatieven waarmee de gemeente Rotterdam in samenwerking met organisaties in de stad ondernemers in moeilijke tijden wil helpen. Tevens kunt u hier deze brochure downloaden. 11

12 Colofon Steun In De Rug voor ondernemers in Rotterdam is een brochure waarin een aantal financieringsregelingen en adviesmaatregelen overzichtelijk bij elkaar is gezet. Kijk voor meer informatie op Redactie Communicatie Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam Vormgeving Studio Léon&Loes, Rotterdam Druk Veenman Drukkers Rotterdam, derde druk augustus 2010 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

subsidiemogelijkheden voor ondernemers in Groningen

subsidiemogelijkheden voor ondernemers in Groningen subsidiemogelijkheden voor ondernemers in Groningen subsidiemogelijkheden voor ondernemers in Groningen Bent u van plan uw bedrijf te vestigen dan wel uit te breiden? Ondervindt u nadelen van de economische

Nadere informatie

Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet. In opdracht van

Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet. In opdracht van Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet In opdracht van Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet Om uw bedrijfsplannen te realiseren heeft u

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Agentschap NL januari 2013

Agentschap NL januari 2013 g mele d. eren oordeel ende e gegeling sfschrijving en nogramma. en op gend p. Ook kelijk iness men lijst epen. oordeel nt n euro. estering; elorganidernemers ele elijk te ederland. ogramma eproductie)

Nadere informatie

Gebruik minimaregelingen. Bestrijding van armoede onder zelfstandigen

Gebruik minimaregelingen. Bestrijding van armoede onder zelfstandigen Gebruik minimaregelingen Bestrijding van armoede onder zelfstandigen mei 2010 Inhoudsopgave 3 6 13 27 35 37 Inleiding Aanleiding Innovatie Programma Werk en Bijstand Kleine zelfstandigen Opbouw handreiking

Nadere informatie

Subsidies in bedrijf. Prinsjesdag 2012: het Nederlandse subsidielandschap is in beweging

Subsidies in bedrijf. Prinsjesdag 2012: het Nederlandse subsidielandschap is in beweging Nummer 48, november 2012, Jaargang 15 Subsidies in bedrijf Nieuwsbrief voor een helder beeld van subsidieregelingen Prinsjesdag 2012: het Nederlandse subsidielandschap is in beweging Het is duidelijk dat

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Naslagwerk subsidiemogelijkheden detailhandel. Inhoudsopgave

Naslagwerk subsidiemogelijkheden detailhandel. Inhoudsopgave Naslagwerk subsidiemogelijkheden detailhandel Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Thema s... 3 2.1 Subsidiethema s:... 3 3 Zelf zoeken:... 4 3.1 Stappenplan... 4 3.2 Subsidies zoeken... 4 4 Investeren in

Nadere informatie

INNOVATIENr. 3 / november 2009

INNOVATIENr. 3 / november 2009 DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Prioriteit Kies je sterktes en ga aan de slag met vernieuwing Octrooien Benut

Nadere informatie

Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten

Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten Mei 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Zelfstandigen met schulden 6 Hoofdstuk 2 Dienstverlening voor zelfstandigen

Nadere informatie

Projectplan IkGroeiSmart

Projectplan IkGroeiSmart Projectplan IkGroeiSmart 2 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Samenvatting 4 IkStartSmart 5 Beleidskader 5 Uitbreiding productportfolio IkStartSmart 7 1. Juridische Check 7 2. RegelingenCheck 7 3. Coach

Nadere informatie

Aan de slag met mijn talent! Je eigen bedrijf in de creatieve sector

Aan de slag met mijn talent! Je eigen bedrijf in de creatieve sector Aan de slag met mijn talent! Je eigen bedrijf in de creatieve sector Inhoud 1 Voorwoord Oriëntatie 2 3 4 Marktverkenning Netwerken Rechtsvormen 5 Huisvesting 6 7 8 Organisatie Administratie Financiën 9

Nadere informatie

Belangrijkste innovatiemogelijkheden voor branches in 2006

Belangrijkste innovatiemogelijkheden voor branches in 2006 Belangrijkste innovatiemogelijkheden voor branches in 2006 Speciaal voor brancheorganisaties hebben MKB-Nederland en VNO-NCW onderstaand overzicht opgesteld van mogelijkheden voor brancheorganisaties om

Nadere informatie

HOUD DE MOTOR DRAAIEND!

HOUD DE MOTOR DRAAIEND! HOUD DE MOTOR DRAAIEND! Politieke investeringen in het midden- en kleinbedrijf Ieke van den Burg Pauline Smeets Nederlandse delegatie van de sociaal-democratische fractie in het Europees Parlement/PvdA-eurodelegatie

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Horeca sector

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Horeca sector 20142014 SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN Horeca sector De overheid ondersteunt de Nederlandse Horeca sector op diverse manieren. In deze brochure treft u niet alle regelingen aan, maar wel de meest relevante. Of

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

RUIMTE VOOR ONDERNEMEN

RUIMTE VOOR ONDERNEMEN Uitvoeringsprogramma Ondernemersbeleid provincie Flevoland 2010-2013 RUIMTE VOOR ONDERNEMEN Inhoud Inleiding 2 1 Eén loket, drie thema s 4 1.1 Onderwijs en ondernemerschap 4 1.1.1 Checklist Assembly of

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Retail sector

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Retail sector SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN Retail sector 2014 2014 De overheid ondersteunt de Nederlandse retail sector op diverse manieren. In deze brochure treft u niet alle regelingen aan, maar wel de meest relevante. Of

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Het belang van scholing van werknemers Beroepen en taken van werknemers veranderen sneller dan vroeger. Het is belangrijk

Nadere informatie

VERDER MET ONDERNEMEN SUCCESVOLLE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN KVK

VERDER MET ONDERNEMEN SUCCESVOLLE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN KVK VERDER MET ONDERNEMEN SUCCESVOLLE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN KVK Verder met ondernemen Succesvolle projecten en activiteiten KvK Omschrijving Om ondernemers te ondersteunen kiezen de Kamers zoveel mogelijk

Nadere informatie

Wurkje foar Fryslân. Samenvatting. mei inoar, mei hert en siel. Wurkje foar Fryslân 1

Wurkje foar Fryslân. Samenvatting. mei inoar, mei hert en siel. Wurkje foar Fryslân 1 Wurkje foar Fryslân Samenvatting mei inoar, mei hert en siel Wurkje foar Fryslân 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Investeren in een sterker Fryslân 5 2. Hoe de agenda tot stand is gekomen 6 Wurkje foar Fryslân,

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Breaking Financial Barriers Over de financiële barrières die innovatieve groeiondernemers ervaren, en hoe deze te slechten zijn

Breaking Financial Barriers Over de financiële barrières die innovatieve groeiondernemers ervaren, en hoe deze te slechten zijn Breaking Financial Barriers Over de financiële barrières die innovatieve groeiondernemers ervaren, en hoe deze te slechten zijn Auteurs: Hendrik van der Meulen, Michiel Strijland, Sascha Bloemhoff, Marcel

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

inhoudsopgave STAP 3 - financieringsinstrumenten Geld speelt een rol Voor wie is dit boekje bestemd? Eerste gids, graag reactie

inhoudsopgave STAP 3 - financieringsinstrumenten Geld speelt een rol Voor wie is dit boekje bestemd? Eerste gids, graag reactie GELD SPEELT EEN ROL voorbereiding Naar de bank of financier inhoudsopgave 05 05 05 07 07 07 Geld speelt een rol Voor wie is dit boekje bestemd? Eerste gids, graag reactie Vooraf Voor welke activiteit

Nadere informatie