Bijstand voor gevestigde ondernemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijstand voor gevestigde ondernemers"

Transcriptie

1 28 Bijstand voor gevestigde ondernemers Algemene informatie Naast de startende ondernemer (zie IZ folder nr 27 Bijstand voor startende ondernemers kan ook de gevestigde ondernemer voor financiële hulp een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). Deze regeling wordt uitgevoerd door afdeling Zelfstandigen van de dienst Inwonerszaken. In de folder worden achtereenvolgens behandeld: gevestigde ondernemers; oudere ondernemers; arbeidsongeschikte ondernemers; beëindigende ondernemers. Uitvoerende instantie Oktober 2008 Dienst Inwonerszaken Boulevard Heuvelink 4a Telefoon: Correspondentie adres Postbus LK Arnhem

2 Als u meer wilt weten Heeft u vragen over deze folder, neem dan contact op met afdeling Zelfstandigen, telefoon (van maandag tot en met donderdag van tot uur) of maak een afspraak met uw consulent. gevestigde ondernemers Gevestigde ondernemers die gedurende tenminste 1,5 jaar een eigen bedrijf hebben en waarvan het (gezins)-inkomen tijdelijk beneden bijstandsniveau ligt of die moeten investeren om hun bedrijf voort te kunnen zetten, kunnen voor financiële hulp een beroep doen op het Besluit bijstandverlening 1 Bedrijfskapitaal Ondernemers die moeten investeren om hun bedrijf voort te zetten en die hiervoor elders (banken of andere kredietinstellingen) geen hulp kunnen krijgen, kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening Aan zelfstandigen die gedurende een redelijke termijn, doorgaans tenminste 1,5 jaar, als zelfstandige zijn gevestigd, kan maximaal , (stand van zaken per 1/1-2008) als bedrijfskapitaal worden verstrekt. Het betreft hier een rentedragende geldlening. De terugbetalingstermijn is afhankelijk van de aflossingscapaciteit. De maximale terugbetalingstermijn is 10 jaar. 2 tijdelijke aanvullende financiële hulp Evenals andere bijstandsgerechtigden komen zelfstandigen in aanmerking voor bijstand in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan als het inkomen tijdelijk ontoereikend is. Bijvoorbeeld als de straat opengebroken is en er daardoor minder klanten komen of wanneer het bedrijf in verband met ziekte tijdelijk gesloten is. Ondernemers kunnen dan ter overbrugging een aanvulling op hun inkomen aanvragen. De tijdelijke uitkering is gebaseerd op de normen van de Wet Werk en Bijstand (WWB). De uitkering kan worden verhoogd met een woonkostentoeslag, indien er sprake is van een woning in eigendom en eventueel een vergoeding voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De aanvullende uitkering wordt vooralsnog verstrekt in de vorm van een renteloze geldlening. Inkomsten (uit arbeid) worden hierop in mindering gebracht. Na afloop van het boekjaar wordt aan de hand van uw inkomensgegevens bezien welk deel van de lening u moet terugbetalen en welk deel als bijstand wordt verstrekt. De aanvullende bijstand kan worden verstrekt voor de duur van maximaal 12 maanden. In uitzonderingsgevallen is verlenging met maximaal 24 maanden mogelijk.

3 3 voorwaarden Om in aanmerking te komen voor financiële hulp moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan zoals: de toekomstperspectieven moeten reëel zijn; het bedrijf moet na bijstandverlening levensvatbaar zijn; het bedrijf moet rechtmatig gevestigd zijn; men moet minstens 1225 uur per jaar in het hebben of kunnen krijgen (bijvoorbeeld bij banken). woning) en met eventuele inkomsten/ vermogen Indien het bedrijf in een samenwerkingsverband zoals een vennootschap onder firma wordt uitgeoefend, wordt rekening gehouden met de inkomsten en het vermogen van degene(n) met wie de zelfstandige het bedrijf uitoefent. oudere ondernemers Oudere ondernemers van 55 jaar of ouder die nu en naar verwachting de eerstkomende jaren een gering inkomen uit hun bedrijf behalen en waarvan het (gezins)inkomen beneden bijstandsniveau ligt maar die hun bedrijf toch willen voortzetten, kunnen voor financiële hulp een beroep doen op het Besluit bijstandverlening 1 aanvullende financiële hulp De aanvullende uitkering is gebaseerd op de normen van de WWB. De uitkering kan worden verhoogd met een woonkostentoeslag, indien er sprake is van een woning in eigendom en eventueel een vergoeding voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De aanvullende uitkering wordt vooralsnog verstrekt in de vorm van een renteloze geldlening. Inkomsten (uit arbeid) worden hierop in mindering gebracht. Na afloop van het boekjaar wordt aan de hand van uw inkomensgegevens bezien welk deel van de lening u moet terugbetalen en welk deel als bijstand wordt verstrekt. Naast de aanvulling op het inkomen kan aan de oudere ondernemer ook een gering bedrijfskapitaal worden verstrekt. Om in aanmerking te komen voor financiële hulp moet aan diverse voorwaarden worden voldaan zoals: men moet minstens 1225 uur per jaar in men moet 10 jaar voorafgaand aan de aanvraag onafgebroken en rechtmatig als zelfstandige gevestigd zijn; men moet naar verwachting minimaal een nettowinst uit bedrijf of beroep halen van 6.898,- (stand van zaken per 1/1-2008); hebben of kunnen krijgen (b.v. bij banken). woning) en eventuele inkomsten/vermogen

4 arbeidsongeschikte ondernemers Indien een ondernemer om gezondheidsredenen niet of slechts beperkt in staat is zijn bedrijf of zelfstandig beroep tijdelijk uit te oefenen, kan voor financiële hulp een beroep worden gedaan op het Besluit bijstandsverlening 1 de aanvullende uitkering De aanvullende uitkering is gebaseerd op de normen van de WWB. De uitkering kan worden verhoogd met een woonkostentoeslag indien er sprake is van een woning in eigendom en eventueel een vergoeding voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De aanvullende uitkering wordt vooralsnog verstrekt in de vorm van een renteloze geldlening. Inkomsten (uit arbeid) worden hierop in mindering gebracht. Na afloop van het boekjaar wordt aan de hand van uw inkomensgegevens bezien welk deel van de lening u moet terugbetalen en welk deel als bijstand wordt verstrekt. men moet minstens 1225 uur per jaar in het het bedrijf moet rechtmatig gevestigd zijn; men moet niet of onvoldoende tegen ziektekosten verzekerd zijn; hebben of kunnen krijgen (bijvoorbeeld bij banken). woning) en eventuele inkomsten /vermogen beëindigende ondernemers Ondernemers die een bedrijf hebben dat niet levensvatbaar is en daarom willen stoppen kunnen voor tijdelijke financiële hulp een beroep doen op het Besluit bijstandverlening Als het (gezins)inkomen beneden bijstandsniveau ligt kan gedurende ten hoogste twaalf maanden een aanvullende uitkering worden verstrekt. Verlenging van deze termijn met ten hoogste 12 maanden is mogelijk indien de bedrijfsbeëindiging een langere periode noodzakelijk maakt. Aan de ondernemer wordt zo de tijd gegeven om zijn bedrijf af te bouwen. Bij bedrijfsbeëindiging kan géén bedrijfskapitaal worden verstrekt. 1 aanvullende financiële hulp De aanvullende uitkering is gebaseerd op de normen van de WWB. De uitkering kan worden verhoogd met een woonkostentoeslag indien er sprake is van een woning in eigendom en eventueel een vergoeding voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De aanvullende uitkering wordt vooralsnog verstrekt in de vorm van een renteloze geldlening. Inkomsten (uit arbeid) worden hierop in mindering gebracht. Bij bedrijfsbeëindiging wordt aan de hand van uw inkomensgegevens bezien welk deel van de lening u moet terugbetalen en welk deel als bijstand wordt verstrekt. het bedrijf mag nog niet beëindigd zijn; na de aanvraag moet het bedrijf zo spoedig mogelijk worden beëindigd; het bedrijf moet rechtmatig gevestigd zijn. woning) en eventuele inkomsten/vermogen

5 3 hoe aanvragen? Voor meer informatie over deze regeling of voor het indienen van een aanvraag kunt u de Servicelijn van afdeling Zelfstandigen bellen: (bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen en uur). In deze folder zijn alleen de hoofdlijnen van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen opgenomen. Aan deze folder kunnen géén rechten worden ontleend. Bij geschillen is geen beroep op de tekst mogelijk. Als u al een uitkering van de dienst IZ ontvangt dan kunt u een afspraak maken met uw consulent. 4 bezwaar en beroep Als u een aanvraag voor een Bbz-uitkering en/of bedrijfskapitaal hebt ingediend, dan krijgt u meestal binnen 13 weken de beslissing. Bij uitzondering is soms meer tijd nodig, bijvoorbeeld omdat het advies van de Stichting IMK Intermediair nog niet binnen is. Als dat het geval is, krijgt u daarvan bericht. Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u bezwaar aantekenen. U heeft daarvoor 6 weken de tijd, gerekend vanaf de dag nadat de beschikking aan u is verzonden.over de mogelijkheden van bezwaar en beroep leest u meer in IZ-folder nr 8 Bezwaar en beroep. 5 nuttige adressen KvK Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland Kronenburgsingel GM Arnhem Tel.: Belastingdienst Rivierenland/kantoor Arnhem Groningensingel EA Arnhem Internetadressen: Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de dienst Inwonerszaken

Bbz-regeling. Ondersteuning voor uw bedrijf

Bbz-regeling. Ondersteuning voor uw bedrijf Bbz-regeling Ondersteuning voor uw bedrijf Bbz-regeling: ondersteuning voor uw bedrijf 1 Bbz-regeling: ondersteuning voor uw bedrijf Wat, waar, wie, wanneer? WAT? Bbz is het Besluit bijstandverlening

Nadere informatie

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden?

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Informatie, advies en financieringsmogelijkheden voor ondernemers Heeft u een eigen bedrijf of zelfstandig beroep en lukt het u (tijdelijk) niet

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Gebruik minimaregelingen. Bestrijding van armoede onder zelfstandigen

Gebruik minimaregelingen. Bestrijding van armoede onder zelfstandigen Gebruik minimaregelingen Bestrijding van armoede onder zelfstandigen mei 2010 Inhoudsopgave 3 6 13 27 35 37 Inleiding Aanleiding Innovatie Programma Werk en Bijstand Kleine zelfstandigen Opbouw handreiking

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Rondkomen in Almere. Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau

Rondkomen in Almere. Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau Rondkomen in Almere Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau De gemeente Almere vindt het belangrijk dat al haar inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom zijn er ondersteunende

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV

De voorwaarden Generali AOV De voorwaarden Generali AOV Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent,

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil zélf regelen hoe ik weer zo snel mogelijk aan het werk kom Subsidie voor begeleiding naar werk als u niet meer bij uw werkgever aan het werk kunt VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Als

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Inhoud: Wanneer hebt u recht op een WW-uitkering? 4 Hoe vraagt u een WW-uitkering aan? 5 Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering? 6 Wat telt

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Informatiebrochure over kwijtschelding

Informatiebrochure over kwijtschelding Informatiebrochure over kwijtschelding 1. Algemeen In de gemeente Boxtel bestaat de mogelijkheid om van bepaalde belastingen kwijtschelding te krijgen. In deze brochure treft u de nodige informatie aan.

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie