Brede School Tilburg Dr. Hub van Doorneweg RB Tilburg Tel www. bredeschooltilburg. nl. Kindercampus de Vuurvogel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brede School Tilburg Dr. Hub van Doorneweg 91 5026 RB Tilburg Tel. 013-463 07 62 www. bredeschooltilburg. nl. Kindercampus de Vuurvogel"

Transcriptie

1 19 Juni 2011 Brede School Tilburg Dr. Hub van Doorneweg RB Tilburg Tel www. bredeschooltilburg. nl In dit nummer 1 Kindercampus de Vuurvogel 3 Wonen in ruil voor vrijwilligerswerk 4 Scoren voor Gezondheid 5 Wij zijn er trots op! 6 Pilot Playing for Success 8 Klusklup in uitvoering 10 Brede School Tilburg bezoekt Amsterdam In de kaders: 1 Mini-symposium 3 Brochure "Professionaliseren in brede schoolwerk" 5 Rapport Jonge Ouders over schooltijden 7 Oproep voor leerlingen Topklas 7 Het plezier van lezen stimuleren 7 Inkomenskaart Tilburg Adressen brede scholen in de wijk 9 Adressen brede scholen 9 Onderzoek MFA s in Tilburg 9 Onderzoek ouderbetrokkenheid in Tilburgse brede scholen 10 Colofon Pilot integraal kindcentrum Kindercampus de Vuurvogel Sinds 1 januari 2011 is de Kindercampus de Vuurvogel gestart. Deze kindercampus heeft één leidinggevende en is hiermee vergelijkbaar met een integraal kindcentrum. Aanleiding voor een interview met Ingrid van Beuzekom directeur/unitmanager van Kindercampus de Vuurvogel. Kindercampus de Vuurvogel Sinds 1 januari jl. is de pilot Kindercampus de Vuurvogel gestart. Het betreft een pilot van een jaar, waarin ervaring wordt opgedaan met één leidinggevende van de medewerkers werkzaam in alle sectoren. Ingrid geeft aan dat ze enthousiast is over de constructie. Er heeft al een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden met ouders en medewerkers. Ouders die zowel gebruik maken van de school als van de opvang zijn erg enthousiast. Ouders die alleen gebruik maken van de school zijn neutraal. Ook de medewerkers zijn positief. De medewerkers krijgen veel meer inzicht in de werkwijze van de school of de werkwijze in de kinderopvang. Naarmate het inzicht groter is, is er ook meer respect voor elkaar. Zo heeft laatst een leerkracht ingevallen op de peuterspeelzaal. De voordelen? Ingrid ziet nu al de volgende voordelen: Op een natuurlijke wijze komen alle medewerkers elkaar tegen (gebruik van een personeelskamer), met als gevolg dat er veel makkelijker dwarsverbanden ontstaan. Aankondiging Brede School Tilburg organiseert op 21 november 2011 Mini-symposium Spreker is o.a. Micha de Winter hoogleraar pedagogiek Ochtendprogramma is voor alle geïnteresseerden toegankelijk. Middagprogramma is alleen voor de leden van de wijkstuurgroepen van de brede scholen toegankelijk. It takes a village to raise a child

2 Nr pag 2 In dit nummer Eén kind, één plan bij zorgkinderen verloopt uitstekend tussen school en buitenschoolse opvang. Doorgaande lijn peuterspeelzaal / kinderdagverblijf. School is nog in ontwikkeling. Multi-functioneel gebruik van ruimtes (met name buitenschoolse opvang en school). Efficiencyvoordelen, zoals bij één directeur. Zijn er ook nadelen? Op de vraag of er ook nadelen zijn, geeft Ingrid aan dat het ingewikkeld is om met drie verschillende CAO s te werken (welzijn, onderwijs en kinderopvang). Dit leidt soms ook tot vragen bij de medewerkers. Er zou wat haar betreft een CAO Jeugd moeten komen. Daarnaast zijn haar overheadtaken toegenomen. Zij participeert in het directeurenoverleg van Opmaat, maar ook in het overleg van unitmanagers bij Kinderstad. Zij heeft bij Kinderstad meegedaan aan het inwerkprogramma van nieuwe unitmanagers en was onder de indruk van de wijze waarop Kinderstad nieuwe mensen inwerkt. Hoe zie je de toekomst van een integraal kindcentrum? Ingrid geeft aan veel verwachtingen te hebben van de ontwikkeling ten aanzien van integrale kindcentra, omdat je op een Directeur/Unitmanager: Ingrid van Beuzekom is in dienst bij Opmaat en voor twee dagen in de week gedetacheerd bij Kinderstad. natuurlijke wijze de verbinding tussen de verschillende werksoorten maakt. Multifunctionele Accommodaties (zoals bijvoorbeeld de Symfonie) vindt zij een ingewikkelder construct, als er twee scholen in gehuisvest zijn. Maar door de krimp in het onderwijs verwacht zij dat er tussen scholen onderling ook veel meer samenwerking zal ontstaan. Gegevens Kindercampus de Vuurvogel bestaat uit: 1 school 230 kinderen 19 leerkrachten 1 peuterspeelzaal 45 kinderen 1 pedagogische medewerkster 1 kinderdagverblijf 60 kinderen 9 pedagogische medewerksters 1 buitenschoolse opvang 28 kinderen 3 pedagogische medewerksters 1 voorschoolse opvang 10 kinderen 1 pedagogische medewerkster De school heeft een continurooster; de lestijden zijn 8.30 uur uur, behalve op woensdag tot uur. De kinderen hebben drie kwartier pauze tussen de middag: 15 minuten in de klas samen met de leraar/lerares en 30 minuten om buiten te spelen. Het buitenspelen wordt begeleid door vrijwilligers.

3 Nr pag 3 'Woonproject Wonen in Nieuw Jeruzalem Wonen in ruil voor vrijwilligerswerk Brochure Professionaliseren in bredeschoolwerk Het NJI heeft een brochure gemaakt waarin is beschreven welke kwaliteiten brede schoolprofessionals moeten hebben. Belangrijke uitgangspunten zijn: 1. Een gedeelde pedagogische visie. 2. Gezamenlijke begripsvorming. 3. Samen ontwikkeltrajecten voor kinderen opzetten. 4. Gezamenlijk instrumenten gebruiken. 5. Meedenken en meewerken in de brede schoolorganisatie. De brochure is verkrijgbaar bij het NJI of bij de BST. Op woensdag 27 april 2011 ondertekenden René Scherpenisse, directeur woonstichting Tiwos, en vier vrijwilligers een contract waarin een afgesproken aantal uren inzet voor het project Nieuw Wonen in Jeruzalem wordt beloond met (bijna) gratis wonen. Renovatie woningen De wijk Jeruzalem ondergaat sinds een aantal jaren een flinke opknapbeurt. De renovatie van een groot aantal woningen is vorig jaar afgerond. De woningen die tijdens deze grootscheepse renovatie zijn gebruikt als wisselwoning, zijn afgelopen oktober gesloopt. Vier woningen zijn echter bewaard gebleven en twee daarvan worden nu door Tiwos aangeboden aan 4 geselecteerde vrijwilligers. Grietje is studente Humanistiek aan de universiteit van Utrecht, Lisa studeert Algemene Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg, Tjolina is studente Cultureel Maatschappelijke Vorming aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en Mike is tweedejaars student Geschiedenis aan de lerarenopleiding eveneens aan de Fontys Hogeschool. Alle vier hebben zij met elkaar gemeen dat zij zich in willen zetten voor een prettige woon- en leefomgeving en zijn ze bereid om hiervoor als vrijwilliger bij diverse initiatieven aan de slag te gaan. Sleuteloverdracht in het woonproject van links naar rechts: Tjolina Minderman, Grietje Smit, René Scherpenisse (directeur Tiwos), Peter Cival (Tiwos), Mike Muijen, Lisa Ruskus Foto gemaakt door Bart van Hattem Contract In het wooncontract is vastgelegd dat de vrijwilligers zich 12 uur per week inzetten Van links naar rechts: Tjolina, Mike, Lisa en Grietje voor de wijk. Voor 8 uur liggen de werkzaamheden vast; bijvoorbeeld deelname in het beheerteam van de speeltuin aan de Betuwestraat, ondersteuning voor het vrouwenwerk in het buurthuis, ondersteuning werkzaamheden voor het festival Koningshaven, mentoringtrajecten in het basis- en voortgezet onderwijs en het kindervakantiewerk. Vier uur per week vullen de vrijwilligers zelf in. Samen met de bewoners in Jeruzalem zullen zij initiatieven opzetten en uitvoeren. Het wooncontract geldt in eerste instantie voor een jaar, bij een succesvolle invulling bestaat de mogelijkheid tot verlenging van het contract. Het project wordt begeleid door Tiwos en de partners van de Brede School Koningshaven. Voor meer informatie over het woonproject Wonen in Nieuw Jeruzalem kunt u contact opnemen met Laudy Brouwer bredeschooltilburg.nl), brede school coördinator in Koningshaven of met de wijkconsulent

4 Nr pag 4 Resultaten Scoren voor Gezondheid Circa 400 kinderen hebben zich aan hun contract met een Willem II-speler gehouden: 20 weken lang hebben ze meer bewogen en er een gezonder eetpatroon op na gehouden. Uiteraard hoefden ze dit niet alleen te doen, maar werden ze hierbij, door middel van diverse activiteiten, geholpen. Supermarktbezoek en lunch Door een bezoek aan een supermarkt in de omgeving van de school werd kinderen geleerd hoe ze gezonde producten kunnen onderscheiden van niet-gezonde producten. Een deskundige van de GGD Hart voor Brabant begeleidde dit. Tevens werden er ingrediënten voor een gezonde lunch gekocht, die op school werd samengesteld en verorberd. Willem II loopspel Scholen konden ook kiezen om deel te nemen aan het Willem II loopspel dat speciaal voor Scoren voor Gezondheid door stagiaires van het ROC Sport en Bewegen ontwikkeld is: in een spelvorm met vragen en opdrachten werden kinderen aangezet tot bewegen. Dit Een gezamenlijke warming-up voordat de eindclinic begint spel werd voor de meeste scholen uitgevoerd bij een amateurvoetbalvereniging. Spelers en speelsters van Willem II namen ook met plezier aan dit spel deel. Een onderdeel van het Willem II loopspel is latje trap. Een aantal kinderen met SVG resultaat lengte meisjes SVG resultaat lengte jongens SVG resultaat gewicht meisjes SVG resultaat gewicht jongens SVG resultaat BMI meisjes SVG resultaat BMI jongens Gegevens lengte en gewicht voor en na 'Scoren voor gezondheid'

5 Nr pag 5 Rapport Jonge Ouders over schooltijden Uit onderzoek blijkt dat 25% van de ouders bewust kiest voor school en opvang in één gebouw. Zo'n 55% van de ouders wil andere schooltijden en vindt het prettig als school en buitenschoolse opvang op één locatie te vinden zijn. De bij scholen populaire modellen voor andere tijden gaan minder ver dan ouders willen en hebben vooralsnog weinig ruimtelijke consequenties. Het onderzoek is in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOink. Het rapport kunt u downloaden via de website: de hoogste score mocht de finale in het Koning Willem II stadion spelen: tijdens de rust van een wedstrijd van de Willem II idolen. Jawel idolen, want dat blijven voetballers van wwillem II voor kinderen, ongeacht het niveau waarop wedstrijden gespeeld worden. Resultaten Scoren voor Gezondheid Tilburg heeft voor de unieke uitvoering van dit project een keurmerk van de stichting Meer dan Voetbal ontvangen: het Meer dan Voetbal Label. Een label dat toegekend wordt aan projecten die gerelateerd zijn aan een BVO (Betaald Voetbal Organisatie) en een positieve maatschappelijke bijdrage leveren. Aan het begin en aan het einde van het project Scoren voor Gezondheid worden door de afdeling Sportontwikkeling van de gemeente Tilburg fittesten uitgevoerd. Een onderdeel hiervan is het vaststellen van de Body Mass Index (BMI). De BMI geeft de verhouding tussen het gewicht en de lengte van een persoon weer. Het geeft aan of iemand een gezond gewicht heeft. Voor het eerst zijn de gegevens van de deelnemende kinderen van Scoren voor Gezondheid Tilburg in kaart gebracht. In de bijgaande grafieken kunt u aflezen wat de resultaten zijn. De lengte van de kinderen is in deze periode toegenomen, terwijl het gemiddelde gewicht is afgenomen, zowel bij jongens als meisjes. Dit laatste geldt eveneens voor de BMI s: een afname van deze omvang bij kinderen in de groei is een zeer goed resultaat. OBS De Sleutel haalt hoge Citoscore Wij zijn er trots op! Groep 8 van OBS de Sleutel heeft dit jaar een topprestatie geleverd waar ze trots op zijn. Door de volgorde van de methode los te laten en onderwijs op maat te geven hebben zij dit jaar een Citogemiddelde van 539 op de kaart gezet. Dit klinkt voor sommige misschien als een goed resultaat, maar voor de groep en hun leerkrachten is het een topprestatie gezien de situatie waar ze vandaan komen. Door het werk tot op vaardigheidsniveau te analyseren en daarna doelgerichte lessen te geven is er met de kinderen opbrengstgericht gewerkt. De motivatie van de kinderen lag in deze werkvorm hoog, omdat ze bewust werden van wat ze aan het leren waren. Wat kon ik eerst nog niet en wat kan ik nu al wel!

6 Nr pag 6 Kinderen leren in een WOW-factor Pilot Playing for Success In april is de pilot Playing for Success van start gegaan voor kinderen uit het basisonderwijs. Op deze wijze worden de doelstellingen en de resultaten van het project zichtbaar. Het ligt in de bedoeling dat op termijn ook groepen met leerlingen uit het speciaal en voortgezet onderwijs gaan starten. Ontvangst Twee leerkrachten en vier PABO-stagiaires ontvingen de vijftien kinderen en hun ouders in de perskamer van Willem II. Jawel perskamer, want de kinderen die deelnemen aan Playing for Succes zijn VIP s en mogen zich in alle ruimtes in en om het Koning Willem II stadion begeven. Nadat de kinderen richting het leercentrum waren vertrokken, was er voor de ouders aansluitend een informatiebijeenkomst. Leercentrum Het leercentrum van PfS Tilburg bevindt zich onder de tribune van vak J, aan de achterkant van het stadion met uitzicht op de trainingsvelden. Met hulp van Willem II en diverse sponsoren is dit lokaal tot een leercentrum met een Willem II uitstraling omgetoverd. Geen gewoon tapijt, maar kunstgras. Vanuit het leercentrum worden de opdrachten uitgevoerd. Het curriculum bestaat uit diverse opdrachten die gerelateerd zijn aan rekenen, taal en Ondertekening van certificaat PfS te midden van Rowin van Zaanen en Kingo ICT en worden volgens het concept van levensecht leren uitgezet: rekenen aan de hand van opdrachten in de fanshop, taal door een interview voor te bereiden en af te nemen met een Willem II-speler, foto s maken van diverse plekken in en rond het stadion en dit verwerken in een powerpointpresentatie. In de kleedkamer bij Willem ll

7 Nr pag 7 Oproep voor leerlingen Topklas In het schooljaar start er weer een Topklas, vanwege het opmerkelijke succes van de huidige Topklas. Kinderen die dit schooljaar deelnamen aan de Topklas, stromen in september één of twee niveaus hoger in dan het niveau van het schooladvies van vorig schooljaar. De Topklas is bedoeld voor kinderen met kwaliteiten voor VMBO-T of hoger, maar nu niet dit advies krijgen vanwege hun Nederlandse taalachterstand. Voor het schooljaar zijn nog plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie WSNS, Jet van Zantvoort, Selectie De aanmelding van de kinderen verloopt aan de hand van selectiecriteria, veelal op het sociale-emotionele vlak, via de scholen. Kinderen van groep 7 en 8 die om diverse redenen onderpresteren komen voor dit project in aanmerking. Het doel van Playing for Success is om gedurende 10 weken kinderen een boost te geven, zodat ze we weer lekker in hun vel zitten en dit tot betere schoolprestaties leidt. Onderzoek heeft aangetoond dat dit ook daadwerkelijk bereikt wordt. Progressie Wie kan beter verwoorden wat het project voor effect heeft, dan een deelnemer zelf. Wekelijks heeft Rens op zijn school verslag uitgebracht aan de directeur. Na de eerste bijeenkomst stond het volgende stukje in zijn verslag: Toen hebben we het kinderkwaliteiten spel gespeeld. Dat was echt leuk. Ik heb nu al meer zelfvertrouwen gekregen want ik best wel in veel dingen goed. Dat wist ik eigenlijk niet. Toen mama mij kwam ophalen vloog ik haar om de nek en heb dit meteen verteld. Ik mocht mama het spel laten zien en mijn eigen map waar in staat wat ik goed kan. Je moest ook zeggen wat je wil leren en toen zei ik grenzen stellen. Maar volgende keer ga ik er misschien nog bijzetten vertrouwen krijgen in mijzelf. Na de zevende bijeenkomst was Rens zijn reactie als volgt: Aan mama heb ik vandaag verteld dat ik wel meer zelfvertrouwen heb gekregen. Ik durf beter iets te zeggen tegen iemand als ik het er niet mee eens ben of als ik iets niet wil. Maar ook dat ik mijn verkeersdiploma vandaag kon halen. Dat ik het gewoon kon. Het plezier van lezen stimuleren De Stichting Plezier in Lezen (SPiL) is opgericht om lezen, - en vooral het plezier daarinte stimuleren bij kinderen in Tilburg en wijde omgeving. Een van de activiteiten om dit te bereiken is het organiseren van een kinderboekenfeest, voor het eerst op zondagmiddag 2 oktober 2011 in Popcentrum 013 in Tilburg. Ook reikt de stichting elk jaar een prijs uit voor het beste kinderboek, geschreven en/of geïllustreerd door kinderen zelf. Voorzitter van het bestuur is kinderboekenschrijfster Jolanda Horsten. Overige bestuursleden zijn: Harriëtte Griep (directie Kinderstad en bestuur Johan Stekelenburg Stichting) Roel van Gestel (Uitgeverij Zwijsen) Marjolein van Doorn (communicatieadviseur) Jan Stoel (Bureau Cultuur in Scholen Tilburg) Inkomenskaart Tilburg 2011 De gemeente Tilburg heeft een inkomenskaart gemaakt. Deze kaart geeft een handig overzicht van landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen. De kaart wordt verspreid onder alle maatschappelijke organisaties. Heeft u de kaart nog niet: dan kunt u deze aanvragen bij de gemeente Tilburg of bij uw brede schoolcoördinator.

8 Nr pag 8 Brede scholen in de wijk akwamarijn Marina Smits BrON Ellen Vink Angelique de Kort Groenewoud Yoni Paridaans Heikant/Quirijnstok Beppie Smit Koningshaven Yoni Paridaans Oud Zuid Marina Smits t Zand Tineke Vermeer Stokhasselt Mieke van der Loop TamTam Angelique de Kort Wandelbos Anton van Opdorp Hoe is het de klusklups vergaan? Klusklup in uitvoering In een voorgaande nieuwsbrief hebben we de start van vijf Klusklups in Tilburg, Oisterwijk en Gilze en Rijen, aangekondigd. Even ter herinnering: bovenbouwleerlingen van de basisschool maken tijdens bijeenkomsten op de Klusklup van alles voor verenigingen, verzorgingstehuizen en maatschappelijke organisaties in de wijk. De kinderen krijgen daarbij vrijwillige hulp van ondernemers uit de buurt. In dit artikel geven we u een beeld van de 1e ronde klusklups. Wat moet je doen voordat je een tuin aanplant? Start Na de werving van de kinderen via de basisscholen is op 15 februari de eerste klusklup van start gegaan. De kinderen kregen uitleg over De Klusklup en maakten kennis met elkaar. Daar kwamen ze echter niet voor: ze wilden direct aan de slag! Wel maakten de te passen bodywarmers met op de achterkant het logo van iedere klusklup indruk. Het geeft het geheel een mooi plaatje. Zo verliep het begin ongeveer bij de andere klusklups. Ondertussen hadden de klusklupscoaches er voor gezorgd dat er opdrachtgevers en vakmensen bereid waren aan dit project deel te nemen. Hierbij dient aangetekend te worden dat het binnenhalen van opdrachten niet altijd gemakkelijk was, met name door de onbekendheid met het fenomeen Klusklup. Sommige opdrachtgevers waren ook twijfelachtig over de uitvoering van een opdracht: wordt er wel kwaliteit geleverd? Gedragen de kinderen zich wel netjes? Toch is het de klusklupcoaches gelukt om een gevarieerd aanbod aan opdrachten in hun wijk c.q. gemeente binnen te halen, soms zelf geworven en soms aangedragen door derden die De Klusklup een warm hart toedragen. Eerst even afplakken Beeld Om u een beeld te schetsen van een periode klusklup, mailen wij u naast deze nieuwsbrief ook een nieuwsbrief van Klusklup akwamarijn. Bij het lezen van deze nieuwsbrief krijgt u een goede indruk van het project. Voor meer informatie:

9 Brede Scholen Centrale Organisatie Ans Keij directeur Adrienne Verschuren beleidsmedewerker Corry van den Bosch management assistente Laudy Brouwer Projectleider Mathilde van der Pol projectleider VDA Zuid Ellen Vink projectleider In de buurt naar School Brede School Voortgezet Onderwijs Yoni Paridaans Brede Scholen Oisterwijk en Moergestel Sille Dohmen Brede School Gilze en Rijen Beppie Smit Onderzoek MFA s in Tilburg Nr pag 9 In het kader van een MBA-opleiding hebben vier studenten onderzoek gedaan naar de relatie tussen de besturing van een MFA en de exploitatie. Opdrachtgevers waren de gemeente Tilburg (afdeling Onderwijs & Jeugd) en het bestuur van de Brede School Tilburg. Het onderzoek bestaat uit literatuuronderzoek, interviews met landelijke experts en interviews met de gebruikers van de MFA s de Symfonie en het Zuiderkwartier. Op basis van de literatuur en de resultaten van de interviews wordt het rapport afgesloten met conclusies en aanbevelingen. De belangrijkste aanbevelingen zijn: Ontwikkel een inhoudelijke gemeenschappelijke visie waarin de MFA diensten centraal staan. Ontwikkel een besturingsmodel voor de MFA op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen (krachtenmodel). Zoek naar de mogelijkheden van een neutraal persoon, die samen met de partners de randvoorwaarden samenstelt om te komen tot inhoudelijke samenwerking. Maak veel meer gebruik van gezamenlijke inkoop (energie, schoonmaak, etc.). Zorg voor een eenduidig verhuurbeleid. Geïnteresseerden kunnen het onderzoekrapport downloaden via de site van de Brede School Tilburg: Onderzoek naar ouderbetrokkenheid in de Tilburgse brede scholen In het kader van een afstudeerproject van de opleiding Social Work, Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) van Avans Hogeschool hebben drie studenten onderzoek gedaan naar de Ouderbetrokkenheid in de brede scholen in Tilburg. Het doel was om een visie Ouderbetrokkenheid te maken, die gedragen wordt door de partners in de brede scholen. Hoewel het onderzoek nog niet heeft geleid tot een visiedocument, ligt er voldoende materiaal om op korte termijn hieraan invulling te geven. De belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek zijn: Over het algemeen zijn de partners tevreden over de huidige activiteiten in het kader van ouderbetrokkenheid. Echter er is nog ruimte voor verbetering ten aanzien van communicatie en initiatieven. Het is wenselijk om ouders een prominentere rol te geven in de brede school. Deze rol is nu zeer beperkt. Maak een stedelijke visie ten aanzien van ouderbetrokkenheid, waarin de partners samen met de ouders, per brede school, invulling geven aan het gewenste programma. Het rapport is tevens een handig naslagwerk wat er zowel landelijk als stedelijk op het gebied van ouderbetrokkenheid voorhanden is. Geïnteresseerden kunnen het onderzoekrapport downloaden via de site van de Brede School Tilburg:

10 Nr pag 10 Op verzoek zijn op papier gestelde exemplaren beschikbaar. De nieuwsbrief mag worden doorgezonden naar derden. De nieuwsbrief is ook te lezen op de website van de Brede School Tilburg: Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een naar: Redactie Corry van den Bosch Ans Keij Tekstbijdragen Laudy Brouwer Ans Keij Mieke van der Loop Erika Matijsen Adrienne Verschuren Colofon Brede School Tilburg bezoekt Amsterdam Donderdag 19 mei gingen alle brede school coördinatoren met een kleine bus naar Amsterdam: het voelde als een heus schoolreisje!! We werden om uur ontvangen op het hoofdkantoor van de Weekendschool in het WTC gebouw; Gemma Beij vertelde over het ontstaan van de Weekendschool en over de follow-up trajecten die de Weekendschool organiseert voor oudleerlingen. Brede School Zuid Oost Daarna vertrokken we naar Amsterdam Zuid-Oost: daar stond een heerlijke lunch voor ons gereed. Jan Baan, coördinator van de Brede School Zuid Oost vertelde ons alles over de organisatie en het buitenschoolse aanbod van de Brede School Zuid Oost. De registratie van deelname aan de buitenschoolse activiteiten is in Amsterdam Zuid Oost heel goed georganiseerd. Op het einde van de middag kregen we nog een rondleiding, onder leiding van een deskundige gids, door de Jordaan. Het was een informatieve, inspirerende maar vooral een hele gezellige dag!! Opmaak en vormgeving Studio Erik Boot Meer informatie? Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief special vragen, suggesties of opmerkingen, neem dan contact op met Van links naar rechts: knielend: Ellen Vink, Tineke Vermeer, Beppie Smit. Daarachter: Anton van Opdorp, Ans Keij, Adrienne Verschuren, Angelique de Kort, Corry van den Bosch, Mathilde van der Pol, Sille Dohmen, Yoni Paridaans, Mieke van der Loop, Marina Smits en Laudy Brouwer. Wij wensen u een zonnige en fijne zomervakantie! It takes a village to raise a child

Jaarverslag 2010 Brede School Tilburg

Jaarverslag 2010 Brede School Tilburg Jaarverslag 2010 Brede School Tilburg it takes a village to raise a child Jaarverslag2010 BredeSchoolTilburg InterviewmetJanAarts,voorzitterBredeSchoolTilburg Eenfrisseblikenduidelijkzijn DietweeeigenschappenzijnJanAartsophetlijfgeschreven.Deafgelopenvijfjaar

Nadere informatie

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats Nieuwsbulletin voor ouders over het project Naar gelijke schooltijden No 3, Februari 2012 Vorig jaar is het project Naar gelijke schooltijden van start gegaan. Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Nadere informatie

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 16 september 2015 nr. 03

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 16 september 2015 nr. 03 Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com Tel 0161-451541 home-page: www.debolstergilze.nl JAARGANG 20 Wekelijkse nieuwsbrief 16 september 2015 nr. 03 NIEUWS VAN DE DIRECTIE Drukke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

Brede School Tilburg. De brede scholen bruisen van de activiteiten. Nieuwsbrief. In dit nummer. It takes a village to raise a child

Brede School Tilburg. De brede scholen bruisen van de activiteiten. Nieuwsbrief. In dit nummer. It takes a village to raise a child 13 April 2010 Brede School Tilburg Dr. Hub van Doorneweg 91 5026 RB Tilburg Tel. 013-463 07 62 www. bredeschooltilburg. nl De brede scholen bruisen van de activiteiten Deze nieuwsbrief informeert u over

Nadere informatie

Het Kindcentrum Informatie voor professionals

Het Kindcentrum Informatie voor professionals Het Kindcentrum 0-13 Informatie voor professionals De kenmerken Op steeds meer plekken in s-hertogenbosch wordt gewerkt aan Kindcentra 0-13. In een kindcentrum staan het kind en zijn of haar ontwikkeling

Nadere informatie

Informatiegids Leercentrum Nijmegen

Informatiegids Leercentrum Nijmegen Informatiegids Leercentrum Nijmegen Inhoud Voorwoord Gegevens Leercentrum Nijmegen Missie Visie en doelen Personeel Publiciteit Het programma Contact met scholen Selectie van leerlingen Internetprotocol

Nadere informatie

Playing for Success Achterhoek

Playing for Success Achterhoek Playing for Success Achterhoek Inhoud Voorwoord Gegevens Leercentrum Achterhoek Missie Visie en doelen Personeel Publiciteit Het programma Contact met scholen Selectie van leerlingen Internetprotocol Voorwoord

Nadere informatie

Gluren bij de buren Den Haag

Gluren bij de buren Den Haag Gluren bij de buren Den Haag Het Landelijk Steunpunt organiseert in de maanden maart en april zes bijeenkomsten van Gluren bij de buren. Tijdens Gluren bij de buren kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen

Nadere informatie

t Nieuwskwartier Post! Continurooster Schooltijden: Maandag, dinsdag en donderdag: Kijkochtend

t Nieuwskwartier Post! Continurooster Schooltijden: Maandag, dinsdag en donderdag: Kijkochtend Nummer 1 Augustus 2013 Jaargang 1 t Nieuwskwartier Post! Continurooster Schooltijden: Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 uur - 14.30 uur September 06 Kijkochtend 13 Verjaardagen juffen en meesters 16

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Zilveren Maan. Start van het schooljaar 2015-2016 Zes weken zomervakantie zijn voorbij gevlogen! van Openbare Basisschool

Nieuwsbrief. De Zilveren Maan. Start van het schooljaar 2015-2016 Zes weken zomervakantie zijn voorbij gevlogen! van Openbare Basisschool Nieuwsbrief van Openbare Basisschool De Zilveren Maan veertiende jaargang nummer 1 datum: 28-08-2015 De Zilveren Maan Start van het schooljaar 2015-2016 Zes weken zomervakantie zijn voorbij gevlogen! De

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Frank Studulski - Sardes 16 december 2011

Frank Studulski - Sardes 16 december 2011 Frank Studulski - Sardes 16 december 2011 Onderwerpen 1. Ontstaan brede school & definiëring 2. Theoretische basis 3. Ontwikkeling laatste tien jaar 4. Gebouwen 5. Integrale kindcentra 6. Opbrengsten 7.

Nadere informatie

Het worden andere tijden!

Het worden andere tijden! Het worden andere tijden! 1.0 Redenen voor andere schooltijden (bron: verschillende onderzoeken door scholen) Waarom zou een school willen overstappen op andere tijden? Kort gezegd gaat het erom meer rust

Nadere informatie

Kom eens langs voor een rondleiding!

Kom eens langs voor een rondleiding! Hele dagopvang 0-4 jaar Peuterspeelzaal 2-4 jaar Buitenschoolse opvang 4-13 jaar Kom eens langs voor een rondleiding! www.kindcentrumdeark.nl Omdat leren een Kunst is!? Inschrijven Kijk op eark.nl dcentrumd

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum?

Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum? Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum? Frank Studulski Kenniscentrum Kindcentra Deze handout gaat in op een veel gestelde vraag: hoe worden wij een integraal kindcentrum (IKC)? De handout geeft

Nadere informatie

Gezonde basisschool van de toekomst in de startblokken Wanneer starten we nu echt? Lunchen op school; hoe gaat dat in z n werk?

Gezonde basisschool van de toekomst in de startblokken Wanneer starten we nu echt? Lunchen op school; hoe gaat dat in z n werk? Gezonde basisschool van de toekomst in de startblokken Het afgelopen jaar hebben wij u regelmatig bijgepraat over de Gezonde Basisschool van de Toekomst. In het begin was de informatie nog vrij vaag. We

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Jaargang 26 Nr. 11. Vrije dagen 16 mei Pinksteren

Jaargang 26 Nr. 11. Vrije dagen 16 mei Pinksteren Jaargang 26 Nr. 11 Vrije dagen 16 mei Pinksteren Bijzondere activiteiten 17 mei Sport4Kids 19 mei Slotfeest Schoolschrijver 23 tot 27 mei Verkeersweek 27 mei Landelijk verkeersexamen 27 mei Reünie 27 mei

Nadere informatie

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Introductie. Page 1. Beste ouder/verzorger,

Introductie. Page 1. Beste ouder/verzorger, Introductie Beste ouder/verzorger, U staat op het punt om een vragenlijst over het educatieve partnerschap tussen u en uw school in te vullen. Met educatief partnerschap wordt de relatie tussen ouders/verzorgers

Nadere informatie

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 02 september 2015 nr. 01

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 02 september 2015 nr. 01 Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com Tel 0161-451541 home-page: www.debolstergilze.nl JAARGANG 20 Wekelijkse nieuwsbrief 02 september 2015 nr. 01 NIEUWS VAN DE DIRECTIE Opening

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Brede School Tilburg Dr. Hub van Doorneweg 91 5026 RB Tilburg Tel. 013-463 07 62 www. bredeschooltilburg. nl.

Jaarverslag 2010. Brede School Tilburg Dr. Hub van Doorneweg 91 5026 RB Tilburg Tel. 013-463 07 62 www. bredeschooltilburg. nl. BST special Jaarverslag 2010 Brede School Tilburg Dr. Hub van Doorneweg 91 5026 RB Tilburg Tel. 013-463 07 62 www. bredeschooltilburg. nl 18 Mei 2011 In dit nummer 1 Inleiding Ans Keij 1 Interview met

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught SAMENWERKEN Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Donderdag 18 april Hét symposium over

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben of interesse hebben in één van de projecten neem dan gerust contact op.

Mocht u vragen hebben of interesse hebben in één van de projecten neem dan gerust contact op. Hierbij alweer de derde maatschappelijk nieuwsbrief van FC Dordrecht. Hoewel de maatschappelijke projecten niet direct gekoppeld zijn aan de resultaten van het eerste elftal is het toch wel prettig om

Nadere informatie

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER VRAGENLIJST CONTINUROOSTER Beste ouders, Via deze brief willen we u informeren over het continurooster. We willen uw mening vragen of het continurooster eventueel moet worden ingevoerd op onze school.

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

Pagina 1. Pagina 2. Pagina 3. Pagina 4

Pagina 1. Pagina 2. Pagina 3. Pagina 4 4 februari 2016 Pagina 1 Inleiding Nieuwe leerlingen inschrijven Half negen Tevredenheids peiling Pagina 2 Geboren Reisverslag Commissie nieuwe schooltijden Pagina 3 Hulpouders gezocht Trefbaltoernooi

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Armhoefse Akker (BSO) Van Heutszstraat 1A 5018EV TILBURG Registratienummer 143220834

Inspectierapport BSO Armhoefse Akker (BSO) Van Heutszstraat 1A 5018EV TILBURG Registratienummer 143220834 Inspectierapport BSO Armhoefse Akker (BSO) Van Heutszstraat 1A 5018EV TILBURG Registratienummer 143220834 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 09-03-2015

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF

FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF SANNE NIEMER & EMMA VAN DEN EYNDE FEBRUARI 2015 Introductie In het najaar van 2014 is in 8 steden, op 10 locaties de pilot LEFF uitgevoerd. In deze factsheet worden

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. Amber uit groep Carnaval op school

Nieuwsbrief februari Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. Amber uit groep Carnaval op school OBS De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief februari 2015 Maandag

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Us Kubus (PSZ) Barten 11 8447 BS HEERENVEEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal Us Kubus (PSZ) Barten 11 8447 BS HEERENVEEN Inspectierapport Peuterspeelzaal Us Kubus (PSZ) Barten 11 8447 BS HEERENVEEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: HEERENVEEN Datum inspectie: 07-10-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Discussieavond. 27-06-2014 Agenda

Discussieavond. 27-06-2014 Agenda 27-06-2014 Agenda Discussieavond 30-06 doorschuifmiddag 30-06 schoomaakavond 01-07 afscheid groep 8 02-07 afscheid juf Houkje 04-07 laatste schooldag 05-07 t/m 17-08 ZOMERVAKANTIE Zoon voor juf Bianca!

Nadere informatie

Bij deze willen wij iedereen die heeft meegeholpen nogmaals hartelijk bedanken!!!!

Bij deze willen wij iedereen die heeft meegeholpen nogmaals hartelijk bedanken!!!! Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 2014-2015 nr 5 september BeweegWijs De lijnen staan op het plein! Het ziet er echt mooi uit en de kinderen

Nadere informatie

ONZE CLUB HELMOND SPORT IS MEER DAN VOETBAL SAMEN EEN MAATSCHAPPELIJK DOEL. Samen

ONZE CLUB HELMOND SPORT IS MEER DAN VOETBAL SAMEN EEN MAATSCHAPPELIJK DOEL. Samen ONZE CLUB Samen HELMOND SPORT IS MEER DAN VOETBAL SAMEN EEN MAATSCHAPPELIJK DOEL VOORWOORD Philippe van Esch SAMEN NOG BETER WORDEN Helmond Sport wil een open club zijn, waar je makkelijk binnen kunt stappen.

Nadere informatie

Playing for Success Alkmaar

Playing for Success Alkmaar Playing for Success Alkmaar Nieuwsbrief nummer 2 Opening Playing for Successs een SUCCES!! Vanaf dag één dat we samen zijn gaan werken aan PfS Alkmaar wisten we dat met de deelnemers iets bijzonders gaan

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Basisschool St. Bernardus Postbus 27, 4750 AA Oud Gastel telefoon: website :

Basisschool St. Bernardus Postbus 27, 4750 AA Oud Gastel telefoon: website : 2014-2015 Basisschool St. Bernardus Postbus 27, 4750 AA Oud Gastel telefoon: 0165-511870 e-mail: bsbernardus@bsbernardus.nl website : www.bsbernardus.nl NIEUWSBRIEF 121a De afgelopen week is er een informatieavond

Nadere informatie

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 2015 Jaarverslag Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 Het jaarverslag 2015 is in een ander jasje gestoken. In het kort komen een aantal speerpunten

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Tool for talent. Nieuwsbrief Scholenstichting Pastoor Ariëns 16 december 2014

Tool for talent. Nieuwsbrief Scholenstichting Pastoor Ariëns 16 december 2014 Nieuwsbrief Scholenstichting Pastoor Ariëns 16 december 2014 Dit is de 16e nieuwsbrief van Scholenstichting Pastoor Ariëns. Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar voor alle personeelsleden van

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong

Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong Inleiding Dit plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen is een verdiepingsdocument op het stedelijke aannamebeleid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting BSO Bernisse Inleiding Stichting BSO Bernisse (onderdeel van Stichting Kinderopvang de Bonte vlinder) heeft met diverse basisscholen afspraken gemaakt

Nadere informatie

FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF

FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF SANNE NIEMER & EMMA VAN DEN EYNDE FEBRUARI 2015 Introductie In het najaar van 2014 is in 8 steden, op 10 locaties de pilot LEFF uitgevoerd. In deze factsheet worden

Nadere informatie

NIEUWS. 2 oktober 2015. Beste ouders,

NIEUWS. 2 oktober 2015. Beste ouders, 2 oktober 2015 NIEUWS Beste ouders, In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de schoolontwikkeling en een aantal praktische zaken en stellen stagiaires en de nieuwe vakdocent gym zich aan u voor. Schoolontwikkeling

Nadere informatie

De Geluksvogel. Welkom! Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media

De Geluksvogel. Welkom! Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media Nummer 1: december 2014 De Geluksvogel Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Inhoud: Welkom Nieuw onderwijsconcept Even voorstellen.. Info avond nieuwbouw Welkom! Nieuwbouwproject Integraal KindCentrum

Nadere informatie

Continuroosterplan Basisschool De Drijfveer Willemsmulderplein 5 5582JJ Waalre

Continuroosterplan Basisschool De Drijfveer Willemsmulderplein 5 5582JJ Waalre Continuroosterplan Basisschool De Drijfveer Willemsmulderplein 5 5582JJ Waalre Commissie Continurooster Versie juni 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Waarom een Continurooster op De Drijfveer Inleiding

Nadere informatie

Beleid VST OBS Da Vinci

Beleid VST OBS Da Vinci Beleid VST OBS Da Vinci Schooljaar 2015-2016 1 Voorwoord OBS Da Vinci wil graag tegemoet komen aan de veranderende maatschappij waarbij er steeds vaker twee verdieners zijn in het gezin. Daarom maken wij

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014'

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Juni 2014 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 Stichting Bij-1 info@bij-1.nl

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 10 juni 2016

Nieuwsbrief 17 10 juni 2016 Nieuwsbrief 17 10 juni 2016 Agenda 13 t/m 15 juni 15 t/m 17 juni 22 juni 1 juli Schoolkamp groepen 3, 4 en 5 Schoolkamp groepen 6, 7 MR vergadering, 19.30 uur Uitgifte nieuwsbrief 18 Het groene schoolplein

Nadere informatie

Hofbode 18 6 juli 2015. Samen beter met ouders. o.a. Schooljaar 2015-2016

Hofbode 18 6 juli 2015. Samen beter met ouders. o.a. Schooljaar 2015-2016 Hofbode 18 6 juli 2015 o.a. Schooljaar 2015-2016 Samen beter met ouders Oudergesprekken schooljaar 2015-2016 Zoals u al eerder in de Hofbode hebt kunnen lezen hebben we dit schooljaar met de werkgroep,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Welkom bij Vlietkinderen

Welkom bij Vlietkinderen Welkom bij Vlietkinderen 1 Colofon Redactie Robert Heusinkveld Yvonne Bood Vormgeving Dare to Design* Contact Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Klantenservice klantenservice@vlietkinderen.nl T 070 317

Nadere informatie

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 Pluskinderopvang 0615267632 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Weeknieuws 13 cursus 2015 2016

Nadere informatie

Op zaterdag 30 mei van 14.30 tot 17.00 uur organiseert Segnocollectief het jaarlijkse Open Huis in het Assink in Neede.

Op zaterdag 30 mei van 14.30 tot 17.00 uur organiseert Segnocollectief het jaarlijkse Open Huis in het Assink in Neede. Nieuwsbrief 10 - Juni 2015 Segnocollectief Bootexcursie groep 7 Poetsavond Studiedag Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige Technieklessen Afsluiting Muziek van de toekomst Oudergesprekken Naschoolse activiteiten

Nadere informatie

SAMENVATTING onderzoek. Playing for Success

SAMENVATTING onderzoek. Playing for Success SAMENVATTING onderzoek SAMENVATTING onderzoek is een naschools programma voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool die (tijdelijk) minder goed functioneren op school dan zij zouden kunnen.

Nadere informatie

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar educatief centrum Educatief centrum de Bongerd is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren,

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Meneer Rob krijgt andere taken binnen Delta-onderwijs

Meneer Rob krijgt andere taken binnen Delta-onderwijs Dinsdag 27 mei 2015 Internet: www.obsduizendpoot.nl e-mail: directie@obsduizendpoot.nll Woensdag 27 mei 2015 Internet: www.obsduizendpoot.nl E-mail: directie@obsduizendpoot.nl Woensdag 27 mei 2015 Internet:

Nadere informatie

Verlengde leertijd en educatieve samenhang. OBS De Boog te Rotterdam

Verlengde leertijd en educatieve samenhang. OBS De Boog te Rotterdam Verlengde leertijd en educatieve samenhang. OBS De Boog te Rotterdam Deze praktijkbeschrijving is gemaakt met subsidie van het ministerie van OCW in het kader van het project Opvang op school. De beschrijving

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum De Weisterbeek Horst November 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Kindcentrum De Weisterbeek Horst November 2015. Inleiding Nieuwsbrief Kindcentrum De Weisterbeek Horst November 2015 Inleiding Beste ouder(s), verzorger(s), We hebben een hele sportieve periode achter de rug, daar vertellen we u graag meer over! In het Weisterbeek

Nadere informatie

21 mei. 20 mei. 27 mei. Entree toets groep 7. Agenda

21 mei. 20 mei. 27 mei. Entree toets groep 7. Agenda 1 Entree toets groep 7 Op 25 april 2013 was het dan eindelijk zover. De naam Koningin Beatrixschool heeft plaatsgemaakt voor CBS de Koning. Deze naam is uit 115 inzendingen gekozen, omdat de naam verwijst

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Afscheid

In deze nieuwsbrief. Afscheid In deze nieuwsbrief Agenda: Afscheid Vakantierooster Vrije (mid)dagen Meester Peter Plusklas Nieuws vanuit de MR Nieuws vanuit de Ouderraad Lezen in de zomervakantie Vakantiebijbelclub Resto van Harte

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

Protocol continurooster De Veenbrug

Protocol continurooster De Veenbrug Protocol continurooster De Veenbrug 1. Waarom een Continurooster op De Veenbrug 1.1 Inleiding Aanleiding voor De Veenbrug om het continurooster in te voeren is een combinatie van factoren en vragen van

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 20 november 2014

Nieuwsbrief nummer 20 november 2014 Nieuwsbrief nummer 20 november 2014 Belangrijke data Donderdag 25 december: gesloten i.v.m. Kerst Donderdag 1 januari: gesloten i.v.m. Nieuwjaar Maandag 23 t/m vrijdag 27 februari gesloten i.v.m. voorjaarsvakantie

Nadere informatie

Meer bewegen voor meer kinderen

Meer bewegen voor meer kinderen Meer bewegen voor meer kinderen Paulusschool, Noorderlicht 2008-2009 Inzet van beweegteams voor sport-en spelontwikkeling De Paulusschool heeft vanaf het schooljaar 2008-2009 een inzet van beweegteams

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Het Tangram nieuwsbrief

Het Tangram nieuwsbrief Katholieke Dalton Basisschool Jaargang 2013-2014 Nummer 7 28 februari 2014 Van de directie Olifanten De eerste week na de voorjaarsvakantie is alweer voorbij. De kinderen en leerkrachten zijn allen afgelopen

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Ervaringen om nooit te vergeten

Ervaringen om nooit te vergeten Ervaringen om nooit te vergeten Handleiding Stichting Kinderwerk Op Kamp! - Ervaringen om nooit te vergeten - SAMENVATTING Colofon Tekst Froukje Hajer Redactie Mirjam van Klink, Anna Lakmaker, Zwaan Lakmaker,

Nadere informatie

Wat fijn dat nu (bijna) iedereen op tijd komt! Op deze manier kunnen we op tijd met alle kinderen de ochtend starten en houden we de rust in de groep.

Wat fijn dat nu (bijna) iedereen op tijd komt! Op deze manier kunnen we op tijd met alle kinderen de ochtend starten en houden we de rust in de groep. Jaargang 33, nummer 12 Volgend Kolfje verschijnt op 26 maart 2015. Maandag 9 maart t/m donderdag 19 maart Kunstproject met afsluitend een tentoonstelling Vrijdag 27 maart Palmpasen, info volgt. Op 29 april

Nadere informatie

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015 Patrijsstraat 2 4043MR Opheusden Tel: 0488-441451 Email: info@paletopheusden.nl www.paletopheusden.nl AFWEZIGHEID DIRECTIE Ik wil u informeren over mijn afwezigheid de komende periode. Helaas staat mij

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

Opzet continurooster basisschool de Klim-op Haaren

Opzet continurooster basisschool de Klim-op Haaren Opzet continurooster basisschool de Klim-op Haaren Handleiding voor ouders Inhoudsopgave 1. Continurooster 1.1 Lesrooster 1.2 Visie op het continurooster 2. Uitwerking continurooster 2.1 Visie op de lunch

Nadere informatie

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Aanleiding voor deze avond Signalen van team en ouders (tevredenheidsonderzoek) Tendens binnen de Groeiling Veranderingen in de maatschappij Doel van deze avond Informatie

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF juli 2016

NIEUWSBRIEF juli 2016 Beste ouders, en andere betrokkenen en geïnteresseerde lezers, In onze nieuwsbrief kunt u lezen over allerlei wetenswaardigheden en leuke gebeurtenissen, vanuit onze vestigingen. Zo proberen we u op de

Nadere informatie

O.b.s. De Hasselbraam Anna Polaktuin JS Heerhugowaard

O.b.s. De Hasselbraam Anna Polaktuin JS Heerhugowaard O.b.s. De Hasselbraam Anna Polaktuin 26 1705 JS Heerhugowaard www.dehasselbraam.com Continurooster m.i.v. schooljaar 2013-2014 Inhoud Voorwoord... 3 1. Waarom een continurooster?... 4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone) 13-06-2014 Agenda Nieuwe leerlingen 16 t/m 19-06 Avondvierdaagse 17-06 MR-vergadering 18-06 weekviering groep 8B 20-06 talentenkijker in gr. 6, 6/7 en 7 Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie over een bericht opvragen, of reageren op

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Vliegwereld (PSZ) Isabella van Spanjestraat 4 5122LE Rijen

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Vliegwereld (PSZ) Isabella van Spanjestraat 4 5122LE Rijen Inspectierapport Peuterspeelzaal De Vliegwereld (PSZ) Isabella van Spanjestraat 4 5122LE Rijen Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Gilze en Rijen Datum inspectie: 05-06-2015

Nadere informatie

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteiten, doelstelling en doelgroep Hoofdactiviteit van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk (hierna: SPO) bestaat uit het exploiteren

Nadere informatie

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2016-2017 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 5 gelijke dagenmodel? 3. Uitwerking 5 gelijke dagenmodel 4. Overig 1. Voorwoord BS Matthias voert m.i.v. schooljaar

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep.

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Continurooster Protocol Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Juni 2015 Voorwoord De Thomas van Aquinoschool hanteert vanaf schooljaar 2015 2016 een continurooster. Een continurooster

Nadere informatie

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2014-2015

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2014-2015 Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 5 gelijke dagenmodel? 3. Uitwerking 5 gelijke dagenmodel 4. Overig 5. Evaluatie 1. Voorwoord BS De Hinkstap gaat

Nadere informatie

Schoolnieuws. Leuke school!

Schoolnieuws. Leuke school! Nieuwsbrief mei 2016 In deze nieuwsbrief: Schoolnieuws Leuke school! Kalender Zomerschool Utrecht Opbrengst sponsorloop Koningsspelen Schoolreisjes Verlof juf Sarah en juf Maaike Interview eindcito Nieuws

Nadere informatie

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief september 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Tarieven 2014. Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar. geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur

Tarieven 2014. Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar. geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur Tarieven 2014 Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur Voor het jaar 2014 hanteren wij de volgende tarieven: (Geldig per 1 januari 2014. Prijswijzigingen voorbehouden.

Nadere informatie