Brede School Tilburg Dr. Hub van Doorneweg RB Tilburg Tel www. bredeschooltilburg. nl. Kindercampus de Vuurvogel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brede School Tilburg Dr. Hub van Doorneweg 91 5026 RB Tilburg Tel. 013-463 07 62 www. bredeschooltilburg. nl. Kindercampus de Vuurvogel"

Transcriptie

1 19 Juni 2011 Brede School Tilburg Dr. Hub van Doorneweg RB Tilburg Tel www. bredeschooltilburg. nl In dit nummer 1 Kindercampus de Vuurvogel 3 Wonen in ruil voor vrijwilligerswerk 4 Scoren voor Gezondheid 5 Wij zijn er trots op! 6 Pilot Playing for Success 8 Klusklup in uitvoering 10 Brede School Tilburg bezoekt Amsterdam In de kaders: 1 Mini-symposium 3 Brochure "Professionaliseren in brede schoolwerk" 5 Rapport Jonge Ouders over schooltijden 7 Oproep voor leerlingen Topklas 7 Het plezier van lezen stimuleren 7 Inkomenskaart Tilburg Adressen brede scholen in de wijk 9 Adressen brede scholen 9 Onderzoek MFA s in Tilburg 9 Onderzoek ouderbetrokkenheid in Tilburgse brede scholen 10 Colofon Pilot integraal kindcentrum Kindercampus de Vuurvogel Sinds 1 januari 2011 is de Kindercampus de Vuurvogel gestart. Deze kindercampus heeft één leidinggevende en is hiermee vergelijkbaar met een integraal kindcentrum. Aanleiding voor een interview met Ingrid van Beuzekom directeur/unitmanager van Kindercampus de Vuurvogel. Kindercampus de Vuurvogel Sinds 1 januari jl. is de pilot Kindercampus de Vuurvogel gestart. Het betreft een pilot van een jaar, waarin ervaring wordt opgedaan met één leidinggevende van de medewerkers werkzaam in alle sectoren. Ingrid geeft aan dat ze enthousiast is over de constructie. Er heeft al een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden met ouders en medewerkers. Ouders die zowel gebruik maken van de school als van de opvang zijn erg enthousiast. Ouders die alleen gebruik maken van de school zijn neutraal. Ook de medewerkers zijn positief. De medewerkers krijgen veel meer inzicht in de werkwijze van de school of de werkwijze in de kinderopvang. Naarmate het inzicht groter is, is er ook meer respect voor elkaar. Zo heeft laatst een leerkracht ingevallen op de peuterspeelzaal. De voordelen? Ingrid ziet nu al de volgende voordelen: Op een natuurlijke wijze komen alle medewerkers elkaar tegen (gebruik van een personeelskamer), met als gevolg dat er veel makkelijker dwarsverbanden ontstaan. Aankondiging Brede School Tilburg organiseert op 21 november 2011 Mini-symposium Spreker is o.a. Micha de Winter hoogleraar pedagogiek Ochtendprogramma is voor alle geïnteresseerden toegankelijk. Middagprogramma is alleen voor de leden van de wijkstuurgroepen van de brede scholen toegankelijk. It takes a village to raise a child

2 Nr pag 2 In dit nummer Eén kind, één plan bij zorgkinderen verloopt uitstekend tussen school en buitenschoolse opvang. Doorgaande lijn peuterspeelzaal / kinderdagverblijf. School is nog in ontwikkeling. Multi-functioneel gebruik van ruimtes (met name buitenschoolse opvang en school). Efficiencyvoordelen, zoals bij één directeur. Zijn er ook nadelen? Op de vraag of er ook nadelen zijn, geeft Ingrid aan dat het ingewikkeld is om met drie verschillende CAO s te werken (welzijn, onderwijs en kinderopvang). Dit leidt soms ook tot vragen bij de medewerkers. Er zou wat haar betreft een CAO Jeugd moeten komen. Daarnaast zijn haar overheadtaken toegenomen. Zij participeert in het directeurenoverleg van Opmaat, maar ook in het overleg van unitmanagers bij Kinderstad. Zij heeft bij Kinderstad meegedaan aan het inwerkprogramma van nieuwe unitmanagers en was onder de indruk van de wijze waarop Kinderstad nieuwe mensen inwerkt. Hoe zie je de toekomst van een integraal kindcentrum? Ingrid geeft aan veel verwachtingen te hebben van de ontwikkeling ten aanzien van integrale kindcentra, omdat je op een Directeur/Unitmanager: Ingrid van Beuzekom is in dienst bij Opmaat en voor twee dagen in de week gedetacheerd bij Kinderstad. natuurlijke wijze de verbinding tussen de verschillende werksoorten maakt. Multifunctionele Accommodaties (zoals bijvoorbeeld de Symfonie) vindt zij een ingewikkelder construct, als er twee scholen in gehuisvest zijn. Maar door de krimp in het onderwijs verwacht zij dat er tussen scholen onderling ook veel meer samenwerking zal ontstaan. Gegevens Kindercampus de Vuurvogel bestaat uit: 1 school 230 kinderen 19 leerkrachten 1 peuterspeelzaal 45 kinderen 1 pedagogische medewerkster 1 kinderdagverblijf 60 kinderen 9 pedagogische medewerksters 1 buitenschoolse opvang 28 kinderen 3 pedagogische medewerksters 1 voorschoolse opvang 10 kinderen 1 pedagogische medewerkster De school heeft een continurooster; de lestijden zijn 8.30 uur uur, behalve op woensdag tot uur. De kinderen hebben drie kwartier pauze tussen de middag: 15 minuten in de klas samen met de leraar/lerares en 30 minuten om buiten te spelen. Het buitenspelen wordt begeleid door vrijwilligers.

3 Nr pag 3 'Woonproject Wonen in Nieuw Jeruzalem Wonen in ruil voor vrijwilligerswerk Brochure Professionaliseren in bredeschoolwerk Het NJI heeft een brochure gemaakt waarin is beschreven welke kwaliteiten brede schoolprofessionals moeten hebben. Belangrijke uitgangspunten zijn: 1. Een gedeelde pedagogische visie. 2. Gezamenlijke begripsvorming. 3. Samen ontwikkeltrajecten voor kinderen opzetten. 4. Gezamenlijk instrumenten gebruiken. 5. Meedenken en meewerken in de brede schoolorganisatie. De brochure is verkrijgbaar bij het NJI of bij de BST. Op woensdag 27 april 2011 ondertekenden René Scherpenisse, directeur woonstichting Tiwos, en vier vrijwilligers een contract waarin een afgesproken aantal uren inzet voor het project Nieuw Wonen in Jeruzalem wordt beloond met (bijna) gratis wonen. Renovatie woningen De wijk Jeruzalem ondergaat sinds een aantal jaren een flinke opknapbeurt. De renovatie van een groot aantal woningen is vorig jaar afgerond. De woningen die tijdens deze grootscheepse renovatie zijn gebruikt als wisselwoning, zijn afgelopen oktober gesloopt. Vier woningen zijn echter bewaard gebleven en twee daarvan worden nu door Tiwos aangeboden aan 4 geselecteerde vrijwilligers. Grietje is studente Humanistiek aan de universiteit van Utrecht, Lisa studeert Algemene Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg, Tjolina is studente Cultureel Maatschappelijke Vorming aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en Mike is tweedejaars student Geschiedenis aan de lerarenopleiding eveneens aan de Fontys Hogeschool. Alle vier hebben zij met elkaar gemeen dat zij zich in willen zetten voor een prettige woon- en leefomgeving en zijn ze bereid om hiervoor als vrijwilliger bij diverse initiatieven aan de slag te gaan. Sleuteloverdracht in het woonproject van links naar rechts: Tjolina Minderman, Grietje Smit, René Scherpenisse (directeur Tiwos), Peter Cival (Tiwos), Mike Muijen, Lisa Ruskus Foto gemaakt door Bart van Hattem Contract In het wooncontract is vastgelegd dat de vrijwilligers zich 12 uur per week inzetten Van links naar rechts: Tjolina, Mike, Lisa en Grietje voor de wijk. Voor 8 uur liggen de werkzaamheden vast; bijvoorbeeld deelname in het beheerteam van de speeltuin aan de Betuwestraat, ondersteuning voor het vrouwenwerk in het buurthuis, ondersteuning werkzaamheden voor het festival Koningshaven, mentoringtrajecten in het basis- en voortgezet onderwijs en het kindervakantiewerk. Vier uur per week vullen de vrijwilligers zelf in. Samen met de bewoners in Jeruzalem zullen zij initiatieven opzetten en uitvoeren. Het wooncontract geldt in eerste instantie voor een jaar, bij een succesvolle invulling bestaat de mogelijkheid tot verlenging van het contract. Het project wordt begeleid door Tiwos en de partners van de Brede School Koningshaven. Voor meer informatie over het woonproject Wonen in Nieuw Jeruzalem kunt u contact opnemen met Laudy Brouwer bredeschooltilburg.nl), brede school coördinator in Koningshaven of met de wijkconsulent

4 Nr pag 4 Resultaten Scoren voor Gezondheid Circa 400 kinderen hebben zich aan hun contract met een Willem II-speler gehouden: 20 weken lang hebben ze meer bewogen en er een gezonder eetpatroon op na gehouden. Uiteraard hoefden ze dit niet alleen te doen, maar werden ze hierbij, door middel van diverse activiteiten, geholpen. Supermarktbezoek en lunch Door een bezoek aan een supermarkt in de omgeving van de school werd kinderen geleerd hoe ze gezonde producten kunnen onderscheiden van niet-gezonde producten. Een deskundige van de GGD Hart voor Brabant begeleidde dit. Tevens werden er ingrediënten voor een gezonde lunch gekocht, die op school werd samengesteld en verorberd. Willem II loopspel Scholen konden ook kiezen om deel te nemen aan het Willem II loopspel dat speciaal voor Scoren voor Gezondheid door stagiaires van het ROC Sport en Bewegen ontwikkeld is: in een spelvorm met vragen en opdrachten werden kinderen aangezet tot bewegen. Dit Een gezamenlijke warming-up voordat de eindclinic begint spel werd voor de meeste scholen uitgevoerd bij een amateurvoetbalvereniging. Spelers en speelsters van Willem II namen ook met plezier aan dit spel deel. Een onderdeel van het Willem II loopspel is latje trap. Een aantal kinderen met SVG resultaat lengte meisjes SVG resultaat lengte jongens SVG resultaat gewicht meisjes SVG resultaat gewicht jongens SVG resultaat BMI meisjes SVG resultaat BMI jongens Gegevens lengte en gewicht voor en na 'Scoren voor gezondheid'

5 Nr pag 5 Rapport Jonge Ouders over schooltijden Uit onderzoek blijkt dat 25% van de ouders bewust kiest voor school en opvang in één gebouw. Zo'n 55% van de ouders wil andere schooltijden en vindt het prettig als school en buitenschoolse opvang op één locatie te vinden zijn. De bij scholen populaire modellen voor andere tijden gaan minder ver dan ouders willen en hebben vooralsnog weinig ruimtelijke consequenties. Het onderzoek is in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOink. Het rapport kunt u downloaden via de website: de hoogste score mocht de finale in het Koning Willem II stadion spelen: tijdens de rust van een wedstrijd van de Willem II idolen. Jawel idolen, want dat blijven voetballers van wwillem II voor kinderen, ongeacht het niveau waarop wedstrijden gespeeld worden. Resultaten Scoren voor Gezondheid Tilburg heeft voor de unieke uitvoering van dit project een keurmerk van de stichting Meer dan Voetbal ontvangen: het Meer dan Voetbal Label. Een label dat toegekend wordt aan projecten die gerelateerd zijn aan een BVO (Betaald Voetbal Organisatie) en een positieve maatschappelijke bijdrage leveren. Aan het begin en aan het einde van het project Scoren voor Gezondheid worden door de afdeling Sportontwikkeling van de gemeente Tilburg fittesten uitgevoerd. Een onderdeel hiervan is het vaststellen van de Body Mass Index (BMI). De BMI geeft de verhouding tussen het gewicht en de lengte van een persoon weer. Het geeft aan of iemand een gezond gewicht heeft. Voor het eerst zijn de gegevens van de deelnemende kinderen van Scoren voor Gezondheid Tilburg in kaart gebracht. In de bijgaande grafieken kunt u aflezen wat de resultaten zijn. De lengte van de kinderen is in deze periode toegenomen, terwijl het gemiddelde gewicht is afgenomen, zowel bij jongens als meisjes. Dit laatste geldt eveneens voor de BMI s: een afname van deze omvang bij kinderen in de groei is een zeer goed resultaat. OBS De Sleutel haalt hoge Citoscore Wij zijn er trots op! Groep 8 van OBS de Sleutel heeft dit jaar een topprestatie geleverd waar ze trots op zijn. Door de volgorde van de methode los te laten en onderwijs op maat te geven hebben zij dit jaar een Citogemiddelde van 539 op de kaart gezet. Dit klinkt voor sommige misschien als een goed resultaat, maar voor de groep en hun leerkrachten is het een topprestatie gezien de situatie waar ze vandaan komen. Door het werk tot op vaardigheidsniveau te analyseren en daarna doelgerichte lessen te geven is er met de kinderen opbrengstgericht gewerkt. De motivatie van de kinderen lag in deze werkvorm hoog, omdat ze bewust werden van wat ze aan het leren waren. Wat kon ik eerst nog niet en wat kan ik nu al wel!

6 Nr pag 6 Kinderen leren in een WOW-factor Pilot Playing for Success In april is de pilot Playing for Success van start gegaan voor kinderen uit het basisonderwijs. Op deze wijze worden de doelstellingen en de resultaten van het project zichtbaar. Het ligt in de bedoeling dat op termijn ook groepen met leerlingen uit het speciaal en voortgezet onderwijs gaan starten. Ontvangst Twee leerkrachten en vier PABO-stagiaires ontvingen de vijftien kinderen en hun ouders in de perskamer van Willem II. Jawel perskamer, want de kinderen die deelnemen aan Playing for Succes zijn VIP s en mogen zich in alle ruimtes in en om het Koning Willem II stadion begeven. Nadat de kinderen richting het leercentrum waren vertrokken, was er voor de ouders aansluitend een informatiebijeenkomst. Leercentrum Het leercentrum van PfS Tilburg bevindt zich onder de tribune van vak J, aan de achterkant van het stadion met uitzicht op de trainingsvelden. Met hulp van Willem II en diverse sponsoren is dit lokaal tot een leercentrum met een Willem II uitstraling omgetoverd. Geen gewoon tapijt, maar kunstgras. Vanuit het leercentrum worden de opdrachten uitgevoerd. Het curriculum bestaat uit diverse opdrachten die gerelateerd zijn aan rekenen, taal en Ondertekening van certificaat PfS te midden van Rowin van Zaanen en Kingo ICT en worden volgens het concept van levensecht leren uitgezet: rekenen aan de hand van opdrachten in de fanshop, taal door een interview voor te bereiden en af te nemen met een Willem II-speler, foto s maken van diverse plekken in en rond het stadion en dit verwerken in een powerpointpresentatie. In de kleedkamer bij Willem ll

7 Nr pag 7 Oproep voor leerlingen Topklas In het schooljaar start er weer een Topklas, vanwege het opmerkelijke succes van de huidige Topklas. Kinderen die dit schooljaar deelnamen aan de Topklas, stromen in september één of twee niveaus hoger in dan het niveau van het schooladvies van vorig schooljaar. De Topklas is bedoeld voor kinderen met kwaliteiten voor VMBO-T of hoger, maar nu niet dit advies krijgen vanwege hun Nederlandse taalachterstand. Voor het schooljaar zijn nog plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie WSNS, Jet van Zantvoort, Selectie De aanmelding van de kinderen verloopt aan de hand van selectiecriteria, veelal op het sociale-emotionele vlak, via de scholen. Kinderen van groep 7 en 8 die om diverse redenen onderpresteren komen voor dit project in aanmerking. Het doel van Playing for Success is om gedurende 10 weken kinderen een boost te geven, zodat ze we weer lekker in hun vel zitten en dit tot betere schoolprestaties leidt. Onderzoek heeft aangetoond dat dit ook daadwerkelijk bereikt wordt. Progressie Wie kan beter verwoorden wat het project voor effect heeft, dan een deelnemer zelf. Wekelijks heeft Rens op zijn school verslag uitgebracht aan de directeur. Na de eerste bijeenkomst stond het volgende stukje in zijn verslag: Toen hebben we het kinderkwaliteiten spel gespeeld. Dat was echt leuk. Ik heb nu al meer zelfvertrouwen gekregen want ik best wel in veel dingen goed. Dat wist ik eigenlijk niet. Toen mama mij kwam ophalen vloog ik haar om de nek en heb dit meteen verteld. Ik mocht mama het spel laten zien en mijn eigen map waar in staat wat ik goed kan. Je moest ook zeggen wat je wil leren en toen zei ik grenzen stellen. Maar volgende keer ga ik er misschien nog bijzetten vertrouwen krijgen in mijzelf. Na de zevende bijeenkomst was Rens zijn reactie als volgt: Aan mama heb ik vandaag verteld dat ik wel meer zelfvertrouwen heb gekregen. Ik durf beter iets te zeggen tegen iemand als ik het er niet mee eens ben of als ik iets niet wil. Maar ook dat ik mijn verkeersdiploma vandaag kon halen. Dat ik het gewoon kon. Het plezier van lezen stimuleren De Stichting Plezier in Lezen (SPiL) is opgericht om lezen, - en vooral het plezier daarinte stimuleren bij kinderen in Tilburg en wijde omgeving. Een van de activiteiten om dit te bereiken is het organiseren van een kinderboekenfeest, voor het eerst op zondagmiddag 2 oktober 2011 in Popcentrum 013 in Tilburg. Ook reikt de stichting elk jaar een prijs uit voor het beste kinderboek, geschreven en/of geïllustreerd door kinderen zelf. Voorzitter van het bestuur is kinderboekenschrijfster Jolanda Horsten. Overige bestuursleden zijn: Harriëtte Griep (directie Kinderstad en bestuur Johan Stekelenburg Stichting) Roel van Gestel (Uitgeverij Zwijsen) Marjolein van Doorn (communicatieadviseur) Jan Stoel (Bureau Cultuur in Scholen Tilburg) Inkomenskaart Tilburg 2011 De gemeente Tilburg heeft een inkomenskaart gemaakt. Deze kaart geeft een handig overzicht van landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen. De kaart wordt verspreid onder alle maatschappelijke organisaties. Heeft u de kaart nog niet: dan kunt u deze aanvragen bij de gemeente Tilburg of bij uw brede schoolcoördinator.

8 Nr pag 8 Brede scholen in de wijk akwamarijn Marina Smits BrON Ellen Vink Angelique de Kort Groenewoud Yoni Paridaans Heikant/Quirijnstok Beppie Smit Koningshaven Yoni Paridaans Oud Zuid Marina Smits t Zand Tineke Vermeer Stokhasselt Mieke van der Loop TamTam Angelique de Kort Wandelbos Anton van Opdorp Hoe is het de klusklups vergaan? Klusklup in uitvoering In een voorgaande nieuwsbrief hebben we de start van vijf Klusklups in Tilburg, Oisterwijk en Gilze en Rijen, aangekondigd. Even ter herinnering: bovenbouwleerlingen van de basisschool maken tijdens bijeenkomsten op de Klusklup van alles voor verenigingen, verzorgingstehuizen en maatschappelijke organisaties in de wijk. De kinderen krijgen daarbij vrijwillige hulp van ondernemers uit de buurt. In dit artikel geven we u een beeld van de 1e ronde klusklups. Wat moet je doen voordat je een tuin aanplant? Start Na de werving van de kinderen via de basisscholen is op 15 februari de eerste klusklup van start gegaan. De kinderen kregen uitleg over De Klusklup en maakten kennis met elkaar. Daar kwamen ze echter niet voor: ze wilden direct aan de slag! Wel maakten de te passen bodywarmers met op de achterkant het logo van iedere klusklup indruk. Het geeft het geheel een mooi plaatje. Zo verliep het begin ongeveer bij de andere klusklups. Ondertussen hadden de klusklupscoaches er voor gezorgd dat er opdrachtgevers en vakmensen bereid waren aan dit project deel te nemen. Hierbij dient aangetekend te worden dat het binnenhalen van opdrachten niet altijd gemakkelijk was, met name door de onbekendheid met het fenomeen Klusklup. Sommige opdrachtgevers waren ook twijfelachtig over de uitvoering van een opdracht: wordt er wel kwaliteit geleverd? Gedragen de kinderen zich wel netjes? Toch is het de klusklupcoaches gelukt om een gevarieerd aanbod aan opdrachten in hun wijk c.q. gemeente binnen te halen, soms zelf geworven en soms aangedragen door derden die De Klusklup een warm hart toedragen. Eerst even afplakken Beeld Om u een beeld te schetsen van een periode klusklup, mailen wij u naast deze nieuwsbrief ook een nieuwsbrief van Klusklup akwamarijn. Bij het lezen van deze nieuwsbrief krijgt u een goede indruk van het project. Voor meer informatie:

9 Brede Scholen Centrale Organisatie Ans Keij directeur Adrienne Verschuren beleidsmedewerker Corry van den Bosch management assistente Laudy Brouwer Projectleider Mathilde van der Pol projectleider VDA Zuid Ellen Vink projectleider In de buurt naar School Brede School Voortgezet Onderwijs Yoni Paridaans Brede Scholen Oisterwijk en Moergestel Sille Dohmen Brede School Gilze en Rijen Beppie Smit Onderzoek MFA s in Tilburg Nr pag 9 In het kader van een MBA-opleiding hebben vier studenten onderzoek gedaan naar de relatie tussen de besturing van een MFA en de exploitatie. Opdrachtgevers waren de gemeente Tilburg (afdeling Onderwijs & Jeugd) en het bestuur van de Brede School Tilburg. Het onderzoek bestaat uit literatuuronderzoek, interviews met landelijke experts en interviews met de gebruikers van de MFA s de Symfonie en het Zuiderkwartier. Op basis van de literatuur en de resultaten van de interviews wordt het rapport afgesloten met conclusies en aanbevelingen. De belangrijkste aanbevelingen zijn: Ontwikkel een inhoudelijke gemeenschappelijke visie waarin de MFA diensten centraal staan. Ontwikkel een besturingsmodel voor de MFA op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen (krachtenmodel). Zoek naar de mogelijkheden van een neutraal persoon, die samen met de partners de randvoorwaarden samenstelt om te komen tot inhoudelijke samenwerking. Maak veel meer gebruik van gezamenlijke inkoop (energie, schoonmaak, etc.). Zorg voor een eenduidig verhuurbeleid. Geïnteresseerden kunnen het onderzoekrapport downloaden via de site van de Brede School Tilburg: Onderzoek naar ouderbetrokkenheid in de Tilburgse brede scholen In het kader van een afstudeerproject van de opleiding Social Work, Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) van Avans Hogeschool hebben drie studenten onderzoek gedaan naar de Ouderbetrokkenheid in de brede scholen in Tilburg. Het doel was om een visie Ouderbetrokkenheid te maken, die gedragen wordt door de partners in de brede scholen. Hoewel het onderzoek nog niet heeft geleid tot een visiedocument, ligt er voldoende materiaal om op korte termijn hieraan invulling te geven. De belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek zijn: Over het algemeen zijn de partners tevreden over de huidige activiteiten in het kader van ouderbetrokkenheid. Echter er is nog ruimte voor verbetering ten aanzien van communicatie en initiatieven. Het is wenselijk om ouders een prominentere rol te geven in de brede school. Deze rol is nu zeer beperkt. Maak een stedelijke visie ten aanzien van ouderbetrokkenheid, waarin de partners samen met de ouders, per brede school, invulling geven aan het gewenste programma. Het rapport is tevens een handig naslagwerk wat er zowel landelijk als stedelijk op het gebied van ouderbetrokkenheid voorhanden is. Geïnteresseerden kunnen het onderzoekrapport downloaden via de site van de Brede School Tilburg:

10 Nr pag 10 Op verzoek zijn op papier gestelde exemplaren beschikbaar. De nieuwsbrief mag worden doorgezonden naar derden. De nieuwsbrief is ook te lezen op de website van de Brede School Tilburg: Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een naar: Redactie Corry van den Bosch Ans Keij Tekstbijdragen Laudy Brouwer Ans Keij Mieke van der Loop Erika Matijsen Adrienne Verschuren Colofon Brede School Tilburg bezoekt Amsterdam Donderdag 19 mei gingen alle brede school coördinatoren met een kleine bus naar Amsterdam: het voelde als een heus schoolreisje!! We werden om uur ontvangen op het hoofdkantoor van de Weekendschool in het WTC gebouw; Gemma Beij vertelde over het ontstaan van de Weekendschool en over de follow-up trajecten die de Weekendschool organiseert voor oudleerlingen. Brede School Zuid Oost Daarna vertrokken we naar Amsterdam Zuid-Oost: daar stond een heerlijke lunch voor ons gereed. Jan Baan, coördinator van de Brede School Zuid Oost vertelde ons alles over de organisatie en het buitenschoolse aanbod van de Brede School Zuid Oost. De registratie van deelname aan de buitenschoolse activiteiten is in Amsterdam Zuid Oost heel goed georganiseerd. Op het einde van de middag kregen we nog een rondleiding, onder leiding van een deskundige gids, door de Jordaan. Het was een informatieve, inspirerende maar vooral een hele gezellige dag!! Opmaak en vormgeving Studio Erik Boot Meer informatie? Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief special vragen, suggesties of opmerkingen, neem dan contact op met Van links naar rechts: knielend: Ellen Vink, Tineke Vermeer, Beppie Smit. Daarachter: Anton van Opdorp, Ans Keij, Adrienne Verschuren, Angelique de Kort, Corry van den Bosch, Mathilde van der Pol, Sille Dohmen, Yoni Paridaans, Mieke van der Loop, Marina Smits en Laudy Brouwer. Wij wensen u een zonnige en fijne zomervakantie! It takes a village to raise a child

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur Voorwoord De schoolgids is een wettelijk verplicht document voor de ouders, dat elk schooljaar moet worden goedgekeurd door de MR. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie die u moet weten over

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

5-GELIJKEDAGENMONITOR 2e meting 2012-2013

5-GELIJKEDAGENMONITOR 2e meting 2012-2013 5-GELIJKEDAGENMONITOR 2e meting 2012-2013 5-GELIJKEDAGENMONITOR 2 e meting 2012-2013 - eindrapport - dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom dr. M. de Weerd (projectleider) Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 4 JUNI 2013 2 DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL

Nadere informatie

VOOR IEDEREEN EEN PLEK

VOOR IEDEREEN EEN PLEK ( ( impuls Jaargang 7 Nr. 24 Zomer 2013 VOOR IEDEREEN EEN PLEK Collega in de schijnwerpers Schakelen tussen 4 scholen PASSEND ONDERWIJS Wat betekent dat voor de leerkracht? LB-leerkrachten Verschillen

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

Blijf actief door. Vmbo in beweging TIPS, AANBEVELINGEN EN PRAKTIJKVOORBEELDEN

Blijf actief door. Vmbo in beweging TIPS, AANBEVELINGEN EN PRAKTIJKVOORBEELDEN Blijf actief door Vmbo in beweging TIPS, AANBEVELINGEN EN PRAKTIJKVOORBEELDEN Inhoud Voorwoord 2 Inleiding 4 Verankering van sport en bewegen 6 Bereik inactieve leerlingen 8 Zes praktijkvoorbeelden IJburg

Nadere informatie

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Deze publicatie is gemaakt in het kader van de landelijke conferentie Scoren op het Digitaal Trapveld 7 november 2001 te Rotterdam

Nadere informatie

Andere Tijden. Slim personeelsbeleid

Andere Tijden. Slim personeelsbeleid Andere Tijden Slim personeelsbeleid in het kindcentrum voor 0- tot 12-jarigen Praktische Adviezen over Nieuwe Schooltijden, nr. 4 - mei 2012 PO-Raad, Het Kinderopvangfonds en BOinK Colofon Deze uitgave

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

Bureau Onderzoek, mei 2004 in samenwerking met de Vensterschool Hoornse Wijken

Bureau Onderzoek, mei 2004 in samenwerking met de Vensterschool Hoornse Wijken 3 Corpus den Hoorn Noord Jeanine Vosselman, Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Harriët Timmermans, Vensterschool Hoornse Wijken, Groningen Karin Braakman, HVD/GGD Gemeente Groningen Bureau Onderzoek,

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 2014-2015 Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 1 1. Een woord vooraf Met deze schoolgids willen wij u een zo goed mogelijk beeld geven van onze school. U vindt

Nadere informatie

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone rotterdam.nl/onderzoek Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van de stuurgroep Wijkteam Children s Zone 2014

Nadere informatie

Uitdagend en ambitieus onderwijs Casebeschrijvingen van 13 scholen en opleidingen

Uitdagend en ambitieus onderwijs Casebeschrijvingen van 13 scholen en opleidingen Uitdagend en ambitieus onderwijs Casebeschrijvingen van 13 scholen en opleidingen Uitdagend en ambitieus onderwijs Casebeschrijvingen van 13 scholen en opleidingen Opdrachtgever: Onderwijsraad Utrecht,

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie