Jaarverslag Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren"

Transcriptie

1 Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren

2 Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team Team Team Team Hulp en advies Maatschappelijk Werk Vrijwilliger en mantelzorger Jeugd en jongeren Senioren Samen leven in wijk en buurt 38 Organisatie 3.1 De organisatie in Financieel overzicht Locaties & adressen 43 Colofon 44

3 Voorwoord jaarverslag 2014 In het voorwoord van het jaarverslag 2013 schreef ik: wij geloven in de kracht en talenten van mensen. Dit is afgelopen jaar niet minder geworden; integendeel. In ons werk zien we dat inwoners van Hoogeveen hun talenten in willen zetten voor betere en leefbare buurten. In buurten en wijken zien we dat burgers weer meer zelf verantwoordelijk willen zijn voor de oplossingen in hun buurt en oplossingen kiezen die specifiek bij hun buurt passen. Bewoners gaan steeds meer uit van hun eigen kracht en graag stimuleren wij dat. Ook inwoners die bij de SWW aankloppen voor hulp lukt het vaak om, met een steuntje in de rug, weer op eigen kracht verder te gaan. In dit publieksjaarverslag laten wij een aantal voorbeelden zien van wat, in onze ogen, goed welzijnswerk is. Goed welzijnswerk is volgens ons helpen voorkomen dat problemen gaan ontstaan of dat bestaande problemen groter worden. Wij noemen dit preventie. Goede preventie hoeft vaak niet veel geld te kosten, maar kan wel tot enorme besparingen leiden. Toch zijn sommige problemen niet te voorkomen: samen met de hulpvrager zoeken onze medewerkers dan naar oplossingsmogelijkheden en een passend antwoord. Daarmee zijn onze medewerkers in buurten en wijken een soort van sociale huisarts. De SWW is er ook voor vrijwilligers die actief willen zijn om een betere en mooiere samenleving tot stand te brengen. Deze vrijwilligers kunnen, evenals mantelzorgers, rekenen op onze ondersteuning zodat ze zo goed mogelijk hun belangrijke werk kunnen doen. In ons werk zoeken wij de verbinding en samenwerking met andere organisaties, professionele en vrijwilligersorganisaties, om elkaar te versterken in de uitvoering van ons werk. Het voor u liggende jaarverslag beschrijft een aantal voorbeelden en situaties waarin medewerkers van de Stichting Welzijnswerk actief zijn geweest in Vanwege de enorme hoeveelheid van activiteiten is het echter onmogelijk om compleet te zijn in ons jaaroverzicht. Desondanks hopen wij u met dit jaarverslag een goed beeld te geven over onze inzet voor de burgers in de gemeente Hoogeveen in 2014 en wensen u daarbij veel leesplezier. Johan Bosman Directeur Stichting Welzijnswerk Hoogeveen 3

4 1.0 Gebieden 1.1 Team Het gebiedsteam heeft in 2014 de lijn meer zaken integraal op te pakken energiek doorgezet. Behalve binnen het project Opgroeien in Elim worden ook andere zaken steeds meer met succes integraal opgepakt. Het jeugdoverleg in de dorpen is multidisciplinair samengesteld uit SWW-ers en mensen van de politie en gemeente. Jeugdoverlast op diverse locaties in Hollandscheveld heeft op de agenda gestaan en is aangepakt door middel van het voeren van gesprekken met jongeren, hun ouders en omwonenden. Op verschillende scholen is in samenwerking met de bibliotheek en de politie een ouderavond over social media georganiseerd. Vanuit de politie ligt de nadruk daarbij op de risico s en gevaren voor kinderen in diverse leeftijden. Vanuit het schoolmaatschappelijk werk werden ouders met elkaar in gesprek gebracht aan de hand van stellingen over het gebruik van social media in gezinnen. 4 Integrale aanpak werkt in gebiedsteam

5 1.0 Gebieden 1.1 Project Opgroeien in Elim Opgroeien in Elim is een project gericht op ouders met kinderen tot 12 jaar. Het team brengt een bezoek aan deze ouders. De gesprekken zijn erop gericht om samen met de ouders en hun kinderen activiteiten te ontwikkelen gericht op het beter, leuker en veiliger maken van het opgroeien in Elim. Sinds eind 2013 zijn door het projectteam met ruim 200 gezinnen met kinderen in de leeftijd tot 12 jaar gesprekken gevoerd over het opgroeien in Elim. Boeiende gesprekken die veel nuttige informatie opleverden en die de gesignaleerde kloof tussen hulpverlening en ouders merkbaar verkleind heeft. Het team dat de gesprekken voerde was multidisciplinair samengesteld. Het bestond uit een maatschappelijk werker, twee schoolmaatschappelijk werkers, een opbouwwerker en een jongerenwerker. Ouders waar ik normaal gesproken niet binnenkwam (zorgmijders), spraken mij een keer in Elim aan met de vraag wanneer zij aan de beurt waren voor een Opgroeien in Elim -gesprek. Ze dachten namelijk dat ik hen nu zelf zou mijden. Vanuit dat gesprek heb ik sindsdien wel toegang tot het gezin en verloopt de hulpverlening (op financieel gebied en in de relationele sfeer) prima. Uit het project zijn drie vervolgprojecten ontwikkeld gericht op talentontwikkeling van kinderen. Het eerste project richt zich op preventie alcohol, tabak en druggebruik door middel van huiska- mervoorlichtingen. Het tweede project richt zich op de taalontwikkeling en bevorderen van het lezen. De werkgroep Lezen in Elim gaat zich bezighouden met het opzetten van een uitleenpunt voor boeken, vanwege het ontbreken van een bibliotheek in het dorp, en het ontwikkelen van activiteiten om het (voor)lezen te bevorderen. Het derde project is het opzetten van een dorpsbus, onderhouden en gereden door vrijwilligers, waardoor het voor kinderen in Elim gemakkelijker wordt een sport of activiteit als muziek of dans buiten het dorp te kunnen doen. Voortbordurend op de uitgangspunten van Opgroeien in Elim is het project Elim Energiek gestart, met steun van het Oranjefonds. Binnen Elim Energiek wordt met diverse partijen gewerkt aan de talentontwikkeling van kinderen. De opgestarte projecten kunnen binnen Elim Energiek geborgd worden. Medewerker van projectgroep Opgroeien in Elim Jos van Egmond in gesprek met mevrouw H. Speelman, inwoonster van Elim. (Foto: Desirée M. Boom) 5

6 1.0 Gebieden 1.1 Opbouwwerk Vanuit het team zijn de initiatiefgroepen in de dorpen ondersteund bij het formuleren van diverse projectideeën voor de korte klap van de Smederijen; hieruit zijn een groot aantal ideeën met een sociale inslag gehonoreerd. Denk aan een break-/streetdancecursus voor de jeugd in Nieuw Moscou, een fotoclub in Tiendeveen, het project sociaal gedrag, elke dag op De Hoeksteen in Nieuweroord, de CtC-Day (Creatief Technisch Cultureel) in Pesse en meer. Ook is er in de dorpen aandacht geweest voor informatie-uitwisseling over voor mekaar, een project dat gericht is op noaberschap, burenhulp en de (informele) zorg, een onderwerp dat de komende jaren steeds meer zal gaan spelen. 6 Elim Energiek Elim Energiek is geselecteerd voor het tweejarige programma Kracht van Sport van het Oranje Fonds. Dit programma richt zich op initiatieven die met sport een duurzame bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de maatschappij. In het project Elim Energiek werken de SWW, Dorpssmederij Elim, Combinatiefunctionaris Gemeente Hoogeveen, Korfbalvereniging Elko, Voetbalvereniging SC Elim, CBS De Palm en OBS Het Hoeltien, locatie Vogelvlucht samen. Het ging in het voorjaar van 2014 van start. Doel is een structureel aanbod op het gebied van talentontplooiing te realiseren voor kinderen in Elim van 0-18 jaar. Kinderen / jongeren kunnen deelnemen aan diverse activiteiten en hun talent ontdekken. Door de betrokkenheid van de sportverenigingen, kunnen zij zichzelf laten zien als een plek waar je meer kunt doen dan alleen sporten. Bewoners / jongeren worden ook meer betrok- ken bij het welzijn van ouderen, bijvoorbeeld door het organiseren van een verwendag of spelletjesmiddag met en voor ouderen. Kinderen / jongeren krijgen de mogelijkheid hun talent met trots te presenteren. Vanaf de start van Elim Energiek zijn er inmiddels een aantal activiteiten op vijf talentgebieden gerealiseerd. De betrokkenheid van de samenwerkende partijen en vrijwilligers uit het dorp wordt steeds groter door de zichtbaarheid van Elim Energiek. Het ontdekken van talent gaat volop door in Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Elim Energiek (Foto: E.v.D. Fotografie)

7 1.0 Gebieden 1.2 Team In gebiedsteam De Weide/ Erflanden worden steeds meer taken integraal opgepakt. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid als er zorgen zijn in de wijk of met individuen. Een goed voorbeeld van een integraal project is het project alleenstaande moeders. In dit project werkt maatschappelijk werk samen met het opbouwwerk aan het versterken van contacten tussen alleenstaande moeders. 7 Sociale cohesie versterken Opbouwwerk Het wijkteam heeft op basis van signalen over het welbevinden van bewoners willekeurig bewoners bezocht in de Aak en het Anker/Schuttevaer. De bezoeken zijn in tweetallen afgelegd en de uitkomsten en vervolgacties zijn per brief aan de bewoners teruggekoppeld. Bewoners wonen met plezier in hun buurt en hebben goede onderlinge contacten. Volgend uit de bezoeken heeft een aantal mensen aangeboden andere bewoners uit de straat te willen helpen indien daar behoefte aan is. Voor het Anker is een burenhulpcentrale in het leven geroepen. Een aantal bewoners is vrijwilliger geworden bij verschillende maatschappelijke organisaties. Het opbouwwerk heeft ondersteuning gegeven aan het project Buurthulp Voorelkaar, een burenhulpcentrale voor de Weide / Erflanden. Met Buurthulp Voorelkaar wordt er een platform geboden waarbij bewoners zelf hulp kunnen bieden of vragen. Daardoor kan het eigen sociale netwerk van de buurtbewoners worden uitgebreid. De lancering van een website waarop vraag en aanbod elkaar kunnen vinden en een fysieke aanmeldbalie in de wijk staat gepland voor begin Voor het Steenbergerpark is een nieuwe bewonerscommissie opgezet. Deze heeft inmiddels met succes een aantal activiteiten georganiseerd in het park. Doel daarvan is het park te gebruiken om de sociale cohesie in de wijk te versterken. De werkgroep krijgt ondersteuning van het opbouwwerk.

8 1.0 Gebieden 1.2 EigenWijze vrouwendag Woensdag 1 oktober 2014 Inclusief goodiebag Iv Meld je gratis aan! Aanmelden kan tot 23 september 2014! vol = vol EigenWijze vrouwendag De EigenWijze vrouwendag is als idee ontstaan na deelname aan de Zomerschool van het Oranjefonds door Annemarie Leenders, maatschappelijk werker, en Elke Kremer, opbouwwerker bij de SWW. Wij zijn op zoek gegaan naar een innovatieve manier om van onderaf een project te laten ontstaan. Op basis van signalen die wij hadden, hebben wij ons gericht op alleenstaande vrouwen met een klein netwerk om zich heen. We zijn gestart met het interviewen van een groot aantal vrouwen over waar hun behoefte ligt. Eigenlijk kwamen daar drie thema s uit: informatie, ontspanning en ontmoeting. Uit de gesprekken meldden zich drie enthousiaste vrouwen die de organisatie van een speciale dag op zich wilden nemen. Dat hebben we gedaan in de vorm van een projectgroep met ondersteuning van ons vertelt Annemarie. De dag vond plaats op 1 oktober in het Toon Hermanshuis. De organisatie van de dag, de invulling van het programma, de publiciteit en het werven van deelnemers is door de projectgroep uitgevoerd. De bijbehorende website is ontwikkeld door Eyemedia en Scauting. Het programma bood ruimte voor informatie, ontspanning en ontmoeting met keuze uit de workshops: budgetteren, beauty, yoga, kiezen voor kansen en doe het zelf. Tijdens de lunch was er een informatiemarkt met medewerking van een budgetcoach, een medewerker van de SWW, twee Door alleenstaande vrouwen, voor alleenstaande vrouwen! Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4 Beauty Meld je gratis aan voor 2 workshops inclusief lunch: Doe-het-zelf Locatie: Toon Hermanhuis aan de Hoofdstraat nr. 1 Budgetteren Voor meer informatie en/of aanmelden: of bel naar: Mindfulness en ontspanning Datum en tijd: Woensdag 1 oktober 2014 van 10:00 uur tot uur sociaal raadslieden en twee coaches. Zij hadden antwoorden op hele diverse vragen over o.a. financiën, opvoeding en persoonlijke ontwikkeling. Daarna volgde de tweede workshopronde. De dag werd afgesloten in de tuin. Jacolien Zwiep, een van de vrouwen uit de projectgroep blikt terug: Het was erg leuk om te organiseren. De dag zelf zijn er zo n 30 vrouwen geweest. Het was erg mooi om te zien hoe de vrouwen in gesprek met elkaar gingen en ervaringen uitwisselden. Sommige, vooral jonge vrouwen, vonden het fijn om even aandacht voor zichzelf te hebben. Elke vult aan: vooraf hadden wij ingeschat dat deze dag vooral jong gescheiden vrouwen zou trekken, maar er was ook veel belangstelling van vrouwen die al langer alleenstaand waren en bijvoorbeeld al oudere kinderen hadden. De reacties waren in ieder geval erg positief. Inmiddels is er een Eigenwijze Vrouwen koffieochtend geweest, ook weer met workshops, één informatieve over geweldloze communicatie en één creatieve: kerstversieringen maken van ruwgewassen schapenwol. In 2015 nemen andere vrouwen het stokje over om de EigenWijze vrouwen activiteiten te continueren. Zo staat weer een koffieochtend en een kledingruilbeurs op het programma. 8

9 1.0 Gebieden 1.2 WMO-pilot Opbouwwerk en maatschappelijk werk maken deel uit van de WMO-pilot van de gemeente Gezond ouder worden in de wijk in de Weide. Behalve de gemeente zijn ook het gezondheidscentrum, Icare en Indigo betrokken bij de pilot. Deze heeft als doel verbindingen te leggen tussen voorzieningen voor ouderen en waar nodig nieuw aanbod te ontwikkelen dat ouderen kan helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Om de behoefte te peilen zijn wij in gesprek gegaan met ouderen in de wijk. Voor deelnemers aan de WMO-pilot is een buurtrestaurant georganiseerd om kwetsbare ouderen kennis te laten maken met de welzijnsactiviteiten in de buurt. Het eerste resul- taat hiervan is dat de bestaande buurtrestaurants in de wijk 10 nieuwe deelnemers konden noteren. Omdat ouderen de zondag vaak als een lange dag ervaren, zijn er inmiddels met succes een aantal etentjes op zondag georganiseerd in Buurtrestaurant De Vecht. Opbouwwerker Elke Kremer: De pilot heeft een betere samenwerking tussen de betrokken partijen opgeleverd: samen creëren we eenvoudige oplossingen voor de betrokken ouderen en we weten elkaar sneller te vinden. Ik ben blij dat de pilot een vervolg krijgt in Speerpunt zal dan ook zijn mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen, dat is ook goed voor hun sociale contacten. 9

10 1.0 Gebieden 1.3 Team Het gebiedsteam heeft te maken gehad met veel aanmeldingen voor maatschappelijk werk. Ons doel is cliënten zo laagdrempelig mogelijk te helpen, met zo min mogelijk hulpverleners. Onze inzet is gericht op de eigen kracht van de burger, met hulp vanuit zijn eigen omgeving en met vrijwilligers. Hoofdproblematiek blijft financiën, maar we signaleren een sterke toename van multi-problem aanmeldingen. We gaan outreachend op pad om mensen waar bijvoorbeeld sprake is van huurachterstand of vervuiling te motiveren voor hulpverlening. Door kennisoverdracht over de werkzaamheden van het maatschappelijk werk aan werkcoaches en inkomensconsulenten van de gemeente is de samenwerking versterkt en kan onze hulpverlening aan cliënten effectiever, vaak eerder, worden ingezet. Door ons meer op preventie en voorlichting over veel voorkomende problemen in de wijk te richten hopen wij dat burgers zich eerder voor hulp bij ons aanmelden, op een moment dat de problematiek minder gecompliceerd is en sneller opgelost kan worden. Buurtbewoners weten ons goed te vinden tijdens de spreekuurochtenden van het maatschappelijk werk. We signaleren een sterke toename van multi-problem aanmeldingen. 10

11 1.0 Gebieden 1.3 Speeddaten in de Verzetsbuurt Op basis van de gehouden enquête in de wijk heeft de stuurgroep van de Smederijen o.a. de Verzetsbuurt aangewezen als een buurt waarin het lange klap traject in gang gezet moet worden. Deze buurt scoort sociaal namelijk lager dan het Hoogeveens gemiddelde. Dit is de reden dat de aandacht van het wijkteam uit moet gaan naar het trachten de buurt sociaal op een hoger niveau te tillen. eigen woon- en leefomgeving ervaren. In het najaar zijn 30 speeddaters op stap geweest om gesprekken te voeren met buurtbewoners. De speeddaters waren medewerkers van organisaties die betrokken zijn bij het wonen en welzijn in de buurt. Aan bod kwamen de vragen hoe men het wonen in de buurt ervaart, welke ideeën de bewoner heeft ter verbetering van de buurt en wat de bewoner daar zelf aan kan bijdragen. 11 Bewoners geven in de enquête aan zichzelf niet goed te kunnen redden bij het oplossen van problemen. De sociale cohesie scoort ook laag in dit gebied: het samen doen is minimaal in de Verzetsbuurt. Bewoners voelen zich vaak onveilig in en rond hun woning en zijn bang slachtoffer te worden van geweld. Een hoog percentage (boven het Hoogeveens gemiddelde) geeft aan zich niet gezond te voelen (vooral fysiek) en hierdoor niet in staat te zijn om o.a. aan activiteiten mee te doen. Er is geen panklare oplossing hier verandering in aan te brengen. De opbouwwerker heeft in samenspraak met de gebiedsregisseurs de methode speeddaten bedacht. Het speeddaten is het voeren van een kort gesprekje tussen de professional en de bewoner. Met deze aanpak hoopt het wijkteam door middel van persoonlijk contact nieuwe gezichtspunten te krijgen over hoe bewoners de Een aantal resultaten uit de gesprekken: bewoners willen graag in de buurt blijven wonen maar maken zich soms zorgen over de samenstelling en samenleving in de buurt. Bij het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt vragen zij hulp van betrokken organisaties, vooral waar het betreft het opgroeien van de kinderen in de buurt. Daarnaast was een conclusie dat er een gelatenheid is onder de bewoners. Dit is te duiden als gevolg van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen waar nieuwe zekerheid weer een plek moet krijgen. Met de resultaten van de gesprekken gaan de organisaties die in de buurt werkzaam zijn in 2015 aan de slag. De SWW wil door verbinding met de buurt aan te gaan trachten de samenleving te kantelen zodanig dat iedereen weer goed kan participeren en zelfredzaam kan zijn.

12 SWW Hoogeveen 1.0 Gebieden 1.3 Buurtmoestuin in de Zeeheldenbuurt Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de tuin Het idee voor een buurtmoestuin ontstond bij de initiatiefgroep van de Smederijen Zeeheldenbuurt: een plek in de buurt waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dat verhoogt de leefbaarheid en de saamhorigheid in de buurt. Een inventarisatie in de buurt leerde dat er voldoende animo was onder de bewoners. Het zoeken naar een geschikte plek kon beginnen. Dat werd het terrein naast de crossbaan en het speelveld achter De Kajuit. In de zomer is het terrein ingericht met 9 tuintjes en drie extra houten bakken. Ook kinderen hebben hun eigen plek in de moestuin om groente te verbouwen. De 9 bewoners die een moestuintje onderhouden, vormen samen een collectief. Zij hebben afspraken gemaakt over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de tuin. Het moestuinproject is bekostigd vanuit het wijkbudget van de Smederijen. Daarnaast heeft de Protestantse Gemeenschap Hoogeveen een donatie gedaan. Ook Terra Nostra en volkstuinvereniging Ons Domein hebben zich ingezet voor de totstandkoming van de buurtmoestuin. 12

13 1.0 Gebieden 1.4 Team Op beide locaties in het gebied is gewerkt aan het toegankelijk maken van wijkgebonden informatiemateriaal voor bewoners. Bewoners kunnen de weg naar de locatie/het team zowel fysiek als digitaal/telefonisch steeds beter vinden. In de wijk Wolfsbos is er op de woensdagochtend wekelijks spreekuur in het Jannes van der Sleedenhuis voor vragen van bewoners en vragen uit de buurt. Ook daar neemt de aanloop toe, op deze laagdrempelige locatie. 13 Opbouwwerk Het opbouwwerk in Krakeel heeft o.a. ondersteuning gegeven aan de actieve bewonersgroep De Kometen en bij de totstandkoming van wijkkrant De Goudsmid. Ook is veel aandacht van het wijkteam uitgegaan naar de sport- en speelmogelijkheden van de jeugd in de wijk en het leefbaar en schoon houden van de leefomgeving. Daaruit is de werkgroep Krakeel Schoon voortgekomen. Het toegankelijk maken van wijkgebonden informatiemateriaal voor bewoners

14 1.0 Gebieden 1.4 Werkgroep De Kometen De bewonersgroep De Kometen in Krakeel is een hele actieve groep die zich inzet voor het organiseren van leuke activiteiten voor de wijk. In dat kader ontvingen zij ook een bijdrage van het Leefbaarheidsfonds die gebruikt is om het wijkfeest in de zomer te organiseren. Ook op Burendag organiseerde de werkgroep een zeskamp voor de wijk. Ook zijn leden van de werkgroep vrijwilliger tijdens verschillende sport- en spelactiviteiten op het Krajicek Court in de wijk. De werkgroep werkt ook mee in de redactie van De Goudsmid, de gezamenlijke wijkkrant voor de wijken Krakeel, Wolfsbos en Zuid, die in 2014 gerealiseerd is. De Goudsmid In de wijken Krakeel, Wolfsbos en Zuid bestonden drie wijkkrantjes. Aangezien de drie wijken gezamenlijk één Smederijgebied vormen is in 2014 gestart met één gezamenlijke wijkkrant onder de naam De Goudsmid. De redactie wordt gevormd door actieve bewoners uit de drie wijken, met ondersteuning van de Smederijen en het opbouwwerk van de SWW. Het streven is de redactie, na een opstartfase, zelfstandig te laten draaien. Via opbrengsten uit advertenties en eventuele fondsen trachten we de wijkkrant in 2015 kostendekkend te krijgen. De Goudsmid verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 8000 exemplaren. Het blad bevat een uitgebreide agenda met activiteiten uit de drie wijken, daarnaast interviews, achtergrondverhalen en nieuws uit de wijken. 14

15 1.0 Gebieden 1.4 Opbouwwerk Het opbouwwerk in Wolfsbos richtte zich o.a. het verbinden van ouderen met de buurtbewoners in de wijk zodat wederzijds gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige talenten en ongewenste eenzaamheid voorkomen kan worden. Zo is in samenwerking met het Jannes van der Sleedenhuis en de bibliotheek een leesclub opgezet. In april hebben ouderen in de wijk deelgenomen aan gesprekstafels over Ouder worden in Wolfsbos. In samenwerking met het ouderenwerk en de Rotary Hoogeveen De Wolden is een project opgezet voor de bewoners van De Kluft. In gesprekken met de bewoners stond hun gevoel van welzijn centraal. 15 Krakeel Schoon De werkgroep Krakeel Schoon is begin 2014 opgestart als werkgroep om de wijk Krakeel schoner te krijgen en schoon te houden. De aanleiding daarvoor waren de vele meldingen en klachten bij de wijkbeheerder over zwerfvuil in de wijk. Tijdens een bijeenkomst met buurtbewoners was de werkgroep snel een feit. De werkgroep gaat maandelijks met vrijwilligers op pad om zwerfvuil in de wijk te verzamelen. De gemeente ondersteunt het bewonersinitiatief en stelt materiaal beschikbaar zoals veiligheidshesjes met opdruk gemeente schoon, grijpstokken, handschoenen, vuilniszakken en een kar om zakken op te vervoeren. Wethouder Steenbergen ging ook al enkele keren mee op pad. Ook doet Krakeel Schoon mee aan de jaarlijkse Landelijke Opschoondag in het voorjaar. Deze dag heeft als doel heel Nederland enthousiast te maken om samen te zorgen voor een schone leefomgeving. foto: Facebookpagina Krakeel Schoon

16 1.0 Gebieden 1.4 Daarnaast gaat veel aandacht uit naar het in contact brengen van mensen en organisaties in de wijk met als doel te werken aan een leefbare, sterke wijk. Samenwerking met de Trans in Krakeel heeft geresulteerd in een beschreven werkmethode. Deze is in 2014 uitgerold waarbij alle organisaties uitgenodigd zijn die persoonlijke begeleiding bieden aan mensen met een beperking, verslavingsproblematiek en GGZ-problematiek. Betrokken netwerkpartners zijn de Trans, Promens Care, Visio, Icare MEE, GGZ, VNN en het Leger des Heils. Het derde speerpunt voor het opbouwwerk is het ondersteunen van burgerinitiatieven in de wijk. Een voorbeeld daarvan is het Bewonerscollectief Wolfsbos (BCW). Deze groep is voortgekomen uit de initiatiefgroep van de Smederijen rondom de ontwikkeling van het inmiddels afgeblazen multifunctioneel centrum in de wijk. Het BCW is toch doorgegaan met invulling van de wijkfunctie. Het gebouw van de voormalige bibliotheek in winkelcentrum De Wielewaal is hiervoor beschikbaar gesteld: d Olde Bieb is inmiddels iedere woensdagochtend geopend voor wijkbewoners die gezellig een kopje koffie willen drinken of een praatje willen maken. Aan de verdere invulling wordt gewerkt. Zie casus op pag. 39. Andere voorbeelden zijn de internationale vrouwengroep Boeket en de werkgroep Kunstwark in t Park. Met de werkgroep is een netwerk gesmeed met het Jannes van der Sleedenhuis als locatie. Het festival is met succes georganiseerd in mei De werkgroep gaat in 2015 verder met de organisatie van de 3e editie van het festival. Internationale vrouwengroep Boeket organiseert twee keer per maand een koffieochtend voor vrouwen in het Jannes van der Sleedenhuis, locatie Wolfsbos, in Hoogeveen. De groep ontving in 2014 een donatie van het Leefbaarheidsfonds ter ondersteuning van haar activiteiten. Werkgroep Boeket De internationale vrouwengroep Boeket organiseert tweewekelijkse koffieochtenden in de wijk voor autochtone en allochtone vrouwen. Gemiddeld komen er 15 tot 30 vrouwen uit heel Hoogeveen. Het is een bonte mix van culturen en leeftijden in de groep: vrouwen van 18 nationaliteiten en diverse leeftijden, variërend van 1e generatie (65+), maar ook 2e en 3e generatie en soms zelfs met kinderen. Tijdens de ochtenden wordt er veel gepraat en informatie gedeeld, maar ook is er tijd om te knutselen of komt er een gast informatie geven. Uit de groep is inmiddels een zwem- en een naaigroep voortgekomen. De vrouwen van Boeket doen vaak mee aan evenementen in en om het Jannes van der Sleedenhuis: ze zorgen voor lekkere hapjes van verschillende culturen. In 2014 ontving Boeket een bijdrage van het Leefbaarheidsfonds ter ondersteuning van haar activiteiten. 16

17 SWW Hoogeveen 1.0 Gebieden De Kluft Woongebouw De Kluft ligt tussen de Alteveerstraat op de loer. Uit de gesprekken kwam naar voren en de Tichelwerkstraat aan de rand van Hooge- dat veel mensen hulp bij de huishouding of bij veen. In het complex wonen ouderen tussen de 60 de lichamelijke verzorging nodig hebben. Ook en 92 jaar, zelfstandig. maken veel mensen gebruik van een rollator bij In samenwerking tussen de Rotary, de SWW en de het lopen. Dat waren aspecten waar we rekening bewonerscommissie is een brief opgesteld aan mee moesten houden bij het organiseren van een alle bewoners met daarin de aankondiging van uitstapje voor de bewoners. Bijkomend wilden wij het bezoek dat zij konden verwachten. Een bezoek ook graag de gelegenheid bieden aan mensen met als onderwerp van gesprek het gevoel van om hun contacten met medebewoners te verster- welzijn van de bewoners. Douwe van der Werf, ken licht Van der Werf toe. oud-huisarts in Noordscheschut en lid van de Ro- Het werd een actieve middag bij Hotel De Ha- taryclub daarover: Bij 2/3 van de bewoners zijn vixhorst in De Wijk voor 24 bewoners met een rond- wij ook daadwerkelijk op bezoek gegaan en heb- leiding langs de expositie Beatrix in Beelden en ben met ze gesproken over wat zij doen, hoe zij workshops boetseren en schilderen. De bewoners leven, met voor een aantal van hen fysieke onge- genoten zichtbaar van het creatief bezig zijn en makken en waar hun behoefte ligt aan gezamen- gaven elkaar ook aanwijzingen en tips. Het resul- lijke activiteiten of contact met medebewoners taat: van de verschillende kleine schilderwerkjes van De Kluft. is één groot schilderij gemaakt en de geboetseer- Doordat mensen steeds ouder worden, partner de koppen van Willem-Alexander zijn tot twee en/of vrienden om hen heen verliezen en vaak kunstwerken van vier koppen samengesteld. Deze te maken krijgen met fysieke en psychische be- zijn in november aan de bewoners aangeboden lemmeringen, komen sommigen nauwelijks meer en hebben een plaats in de gezamenlijke ruimte de deur uit of in contact met anderen. Eenzaam- in De Kluft gekregen. heid en sociaal isolement onder ouderen liggen

18 2.1 Hulp en advies Maatschappelijk werk Hulp en advies Maatschappelijk Werk Algemeen Maatschappelijk Werk In 2014 werden in totaal 968 casussen maatschappelijk werk afgesloten, tegen 1124 in Van de 968 casussen had 76% minder dan 10 contactmomenten. Van de overige 24% varieerde het aantal contacten tussen 10 en meer dan 20. Het aantal vragen rond financiën betreft 45% van het totaal. Financiële problemen zijn vaak de aanleiding voor contact met het maatschappelijk werk, onderliggende problematieken komen daarbij aan het licht. Psychosociale problematiek, problemen met instanties, huisvestingsproblemen, echtscheiding en (huiselijk) geweld vormen de top 5 van de aanmeldingen. Vrijwilligers Algemeen Maatschappelijk Werk / Informatie en advies Door de vrijwilligers van het AMW werden 1042 hulpvragen beantwoord, 13% meer dan in In bijna 90% van de gevallen was 1 contact voldoende om cliënten weer op weg te helpen. Ongeveer 66% van de vragen betroffen financiële kwesties, 24% problemen met instanties en vragen over PGB (WMO en ABWZ) volgen. In vergelijking met 2013 zien wij een toename in het aantal vragen betreffende instanties, iets dat zeker samenhangt met de aangekondigde veranderingen in het zorgstelsel ingaande in januari Hulp Online Noord SWW is vanaf medio 2013 aangesloten bij Hulp Online Noord. Twee medewerkers zijn betrokken bij het project Hulp Online Noord. Bij Hulp Online Noord kunnen inwoners van de provincies Groningen en Drenthe terecht op de website en tijdens de chatspreekuren voor informatie en hulp op het gebied van welzijn, ondersteuning en maatschappelijke dienstverlening. Bij Hulp Online zijn cliënten zelf regiehouder van hun eigen hulpverlening, kunnen hun eigen dossier inzien en zelf gespreksverslagen schrijven. Hulp Online zorgt er op deze manier voor dat de hulpverlening kostenen tijdsbesparend is, al dan niet in een gecombineerde vorm met face-to-face hulpverlening, de zogenaamde blended hulpverlening. Binnen SWW is via een Kenniscafé voorlichting gegeven aan het team maatschappelijk werkers over de mogelijkheden van Hulp Online in een blended-vorm hulpvragen vragen over financien 66% Voor school- en jeugdmaatschappelijk werk kijk op pag. 27. Samen leven in wijk & buurt vragen divers 10% vragen over instanties en PGB 24% Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren

19 2.1 Hulp en advies Maatschappelijk werk TAALGROEP 9 DEELNEMERS MANNENGROEP 25 DEELNEMERS ZWEMGROEP VROUWEN 37 DEELNEMERS VROUWENGROEP 10 DEELNEMERS Maatwerk ZWEMGROEP MANNEN 24 DEELNEMERS 19 TAFELTENNISGROEP 9 DEELNEMERS DIGITALE GROEP 1 11 DEELNEMERS KOOKGROEP 16 DEELNEMERS NAAIGROEP 14 DEELNEMERS DIGITALE GROEP 2 8 DEELNEMERS Maatwerk De focus is in dit jaar vooral komen te liggen bij de allochtone burgers in de gemeente Hoogeveen, met als doelstelling het vergroten van o.a. maatschappelijke participatie en het versterken van de eigen competenties, eigen kracht, leren meedoen en taalvaardigheid. Bij een deel van de doelgroep is de focus nadrukkelijk gericht om dichterbij de arbeidsmarkt te komen. Positieve ontwikkeling en persoonlijke groei zijn dagelijks waar te nemen bij onze deelnemers. In 2014 had Maatwerk 41 deelnemers, waarvan 27 van allochtone afkomst. Alle individuele maatwerkcontracten zijn dit jaar beëindigd. 13 deelnemers zijn vrijwilligerswerk gaan doen, 13 deelnemers zijn in groepen gaan deelnemen, anderen zijn ofwel uit de uitkering gegaan, een combinatie van betaald en vrijwilligerswerk gaan doen, mantelzorg en vrijwilligerswerk gaan combineren of bleken niet te motiveren of fysiek niet in staat. Vrouwengroep Maatwerk tijdens een dagje Texel In 2014 hebben 10 verschillende groepen met een gemiddelde groepsgrootte van 17 deelnemers gefunctioneerd. Met uitzondering van de zelfsturende groepen zijn de groepen door professionals begeleid. Er is gewerkt met specifiek mannen- en vrouwengroepen en gemengde groepen, afhankelijk van de activiteit en achtergrond van de deelnemers. Een belangrijke beweging is dat deelnemers uit verschillende landen met elkaar participeren en elkaar steunen en stimuleren. In 2015 wordt het groepswerk voortgezet, vooral gericht op de allochtone medeburgers, met als doel hen voor te bereiden op integratie in de Hoogeveense samenleving. Dit gaat meer en meer in samenwerking met het opbouwwerk, het verenigingsleven en de werkcoaches. Maatwerk stelt jaarlijks een eigen jaarverslag op. Dit is bij ons op te vragen.

20 2.1 Hulp en advies Maatschappelijk werk is het overigens een combinatie van deze factoren. De schoolmaatschappelijk werker van de rebound probeert in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te raken bij een jongere in de school van herkomst. Hij kan op deze manier preventief werken om, waar mogelijk, een reboundplaatsing te voorkomen. Anderzijds heeft het tot doel ouders en jongere zo goed mogelijk te begeleiden naar de rebound en mee te kijken waar actuele problemen opgelost kunnen worden. De inzet van het schoolmaatschappelijk werk in de regierol tussen leerling, ouders, school en eventuele externe hulpverleners wordt in 2015 gecontinueerd. 20 Project Voortijdige Schoolverlaters en Rebound In het Project Voortijdige Schoolverlaters Hoogeveen werken we samen met het Roelof van Echten College en het RSG Wolfsbos aan het terugdringen en voorkomen van schooluitval in Hoogeveen. Schoolmaatschappelijk werkers zijn de verbindende schakel tussen de jongere, het systeem rondom de jongere waarover zorg is, school en hulpverlening. Rebound Hoogeveen is de gezamenlijke achtervang van het Roelof van Echten College en het RSG Wolfsbos. De rebound is voor jongeren die in het reguliere onderwijs vastlopen. Dit kan zijn door problematiek van de jongere zelf, gedragsproblemen, psychiatrische problematiek, problemen thuis of schoolgerelateerde problemen. Vaak Maatje op Maat Maatje op Maat heeft als doel leerlingen succesvol een onderwijstraject te laten doorlopen. Een Maatje stimuleert een leerling die daarbij een steuntje in de rug nodig heeft. Het gaat om leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs, in het vervolgonderwijs en in het MBO. De doelstelling voor Maatje op Maat voor 2014 was om minimaal 15 nieuwe aanmeldingen binnen te krijgen. In totaal hebben 23 jongeren zich aangemeld in Extra PR bij het schoolmaatschappelijk werk, op basisscholen en het voortgezet onderwijs levert direct nieuwe aanmeldingen op. Het maken van een goede match tussen deelnemer en vrijwilliger is soms lastig omdat de wens of de hulpvraag van de deelnemer niet past bij het aanbod van vrijwilliger(s). Het werven van vrijwilligers blijft een aandachtspunt. Doelstellingen: vergroten van maatschappelijke participatie, versterken van eigen kracht, leren meedoen en taalvaardigheid.

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein preventief, signalerend en klant centraal Cintha Tubbing, december 2013 Een korte kennismaking met de organisatie Versa Welzijn de dienst VTH

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Om wie maakt u zich wel eens zorgen?

Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Iedereen heeft wel eens een lastige periode in het leven. Bijvoorbeeld door het verlies van dierbaren, door financiële problemen of door spanningen in de relationele

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Projectgroep, versie 27 september 2011 Vooraf Aan deze visie hebben de volgende partijen bijgedragen: Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen, Catalpa,

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp Wethouder Paans spreekt allereerst zijn steun uit aan professionals

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Bijeenkomst voor burgers van de gemeente Smallingerland

Bijeenkomst voor burgers van de gemeente Smallingerland Bijeenkomst voor burgers van de gemeente Smallingerland Programma 1. Opening en kennismaken 2. Inleiding door wethouder E. Berenst 3. De ambities voor 2012-2015 in vogelvlucht 4. Stellingen debat 1 5.

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010 Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Praktische Thuishulp 4 Samenwerking en externe contacten 6 PR Activiteiten 8 Praktische

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Welzijnswerk Sociaal cultureel werk: Jongerenwerk/kinderwerk Gemeente Organisatie Taken

Welzijnswerk Sociaal cultureel werk: Jongerenwerk/kinderwerk Gemeente Organisatie Taken Welzijnswerk Definitie: Welzijnswerk is een verzamelnaam voor diensten gericht op het bevorderen van welzijn van burgers. Welzijnswerk bestaat uit diverse maatschappelijke diensten en voorzieningen voor

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing Willem (59) Willem heeft chronische rugklachten en kan niet meer werken. Hij is boos en neerslachtig omdat het hem niet lukt een hogere WAO-uitkering te krijgen. Hij vraagt MEE om hulp bij de aanvraag.

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Het Sociaal Team de Post. Preventie in het nieuwe sociaal domein

Het Sociaal Team de Post. Preventie in het nieuwe sociaal domein Het Sociaal Team de Post Preventie in het nieuwe sociaal domein Presentatie Sociaal Team De presentatie bestaat uit drie delen: Terugblik De plek van het Sociaal Team in sociaal domein De taken van het

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk Veens trainingen opkomen voor jezelf een groter netwerk samen leren lotgenoten ontmoeten 1 meer zelfvertrouwen durven vragen Soms zit je met vragen of problemen in je dagelijks leven waar je niet helemaal

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Who Cares! Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Op deze bijeenkomst gingen we in gesprek over de kansen en de grenzen ten aanzien

Nadere informatie

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Januari 2017 Inleiding Het Meldpunt Zorg is een initiatief van de Stichting Samen Onbeperkt in samenwerking het Buurtloket 6211. Naast

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Gewoon opvoeden in Groningen

Gewoon opvoeden in Groningen Gewoon opvoeden in Groningen Voorbeeld : gewoon opvoeden, alledaags opvoeden, alledaagse opvoedvragen Wat is dit? Start: Eigen voorbeeld geven. Voor iedereen verschillend, afhankelijk van de situatie van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016

Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016 Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1 2 Doelstelling 2 2 Organisatie 3 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Coördinatie 3 3.3 Vrijwilligers 3 Activiteiten 4 3 4.1 Werkzaamheden/activiteiten

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO

Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO Op woensdag was er in het gemeentehuis een informatiemiddag van de WMO raad Soest. Het thema was deze keer Omzien naar elkaar. Op de middag

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2017 Vaststelling 2017 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 340.007

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording Inge Bakker Kennispunt Twente 1 Met Respect Versterken eigen kracht Zorg op maat Eén gezin, één plan Behoud het goede Ontwikkelen van werkwijze eigen kracht

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Vorkmeer Nederweert. Notitie transformatie Vrijwilligerspunt Nederweert

Vorkmeer Nederweert. Notitie transformatie Vrijwilligerspunt Nederweert Vorkmeer Nederweert Notitie transformatie Vrijwilligerspunt Nederweert De samenleving verandert en daarmee ook de vraag van de burger. Het is nodig om als organisatie mee te veranderen, om een passende

Nadere informatie

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet?

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet? Datum : 13 februari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 Zaak- / Docnummer : 17-22420/ 20012 Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 Mezzo Landelijke vereniging voor iedereen die voor een naaste zorgt Mezzo: Wij vinden het

Nadere informatie

Beleidsvisie SWW

Beleidsvisie SWW Beleidsvisie SWW 2017-2018 Aanleiding De ontwikkelingen in het sociale domein gaan snel en dit vraagt van de SWW dat voortdurend wordt gekeken of het beleid nog voldoende actueel is. Met deze beleidvisie

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015 2019 Stichting Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen Beleidsplan2015-2019 KADERSTELLING Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Wijkplan Veenendaal-West Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Februari 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Analyse wijksterren 3 SPEERPUNTEN 4 Jeugd 4 Wijkteam 5 Vrijwilligers 5 AANDACHTSPUNTEN

Nadere informatie

Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat

Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat 10-01-2018 Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Pagina 1 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011 JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011 Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland Rien van der Loeff en Willy van Mil Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Algemene inleiding: 3 Doelstelling,

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie