Jaarverslag Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren"

Transcriptie

1 Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren

2 Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team Team Team Team Hulp en advies Maatschappelijk Werk Vrijwilliger en mantelzorger Jeugd en jongeren Senioren Samen leven in wijk en buurt 38 Organisatie 3.1 De organisatie in Financieel overzicht Locaties & adressen 43 Colofon 44

3 Voorwoord jaarverslag 2014 In het voorwoord van het jaarverslag 2013 schreef ik: wij geloven in de kracht en talenten van mensen. Dit is afgelopen jaar niet minder geworden; integendeel. In ons werk zien we dat inwoners van Hoogeveen hun talenten in willen zetten voor betere en leefbare buurten. In buurten en wijken zien we dat burgers weer meer zelf verantwoordelijk willen zijn voor de oplossingen in hun buurt en oplossingen kiezen die specifiek bij hun buurt passen. Bewoners gaan steeds meer uit van hun eigen kracht en graag stimuleren wij dat. Ook inwoners die bij de SWW aankloppen voor hulp lukt het vaak om, met een steuntje in de rug, weer op eigen kracht verder te gaan. In dit publieksjaarverslag laten wij een aantal voorbeelden zien van wat, in onze ogen, goed welzijnswerk is. Goed welzijnswerk is volgens ons helpen voorkomen dat problemen gaan ontstaan of dat bestaande problemen groter worden. Wij noemen dit preventie. Goede preventie hoeft vaak niet veel geld te kosten, maar kan wel tot enorme besparingen leiden. Toch zijn sommige problemen niet te voorkomen: samen met de hulpvrager zoeken onze medewerkers dan naar oplossingsmogelijkheden en een passend antwoord. Daarmee zijn onze medewerkers in buurten en wijken een soort van sociale huisarts. De SWW is er ook voor vrijwilligers die actief willen zijn om een betere en mooiere samenleving tot stand te brengen. Deze vrijwilligers kunnen, evenals mantelzorgers, rekenen op onze ondersteuning zodat ze zo goed mogelijk hun belangrijke werk kunnen doen. In ons werk zoeken wij de verbinding en samenwerking met andere organisaties, professionele en vrijwilligersorganisaties, om elkaar te versterken in de uitvoering van ons werk. Het voor u liggende jaarverslag beschrijft een aantal voorbeelden en situaties waarin medewerkers van de Stichting Welzijnswerk actief zijn geweest in Vanwege de enorme hoeveelheid van activiteiten is het echter onmogelijk om compleet te zijn in ons jaaroverzicht. Desondanks hopen wij u met dit jaarverslag een goed beeld te geven over onze inzet voor de burgers in de gemeente Hoogeveen in 2014 en wensen u daarbij veel leesplezier. Johan Bosman Directeur Stichting Welzijnswerk Hoogeveen 3

4 1.0 Gebieden 1.1 Team Het gebiedsteam heeft in 2014 de lijn meer zaken integraal op te pakken energiek doorgezet. Behalve binnen het project Opgroeien in Elim worden ook andere zaken steeds meer met succes integraal opgepakt. Het jeugdoverleg in de dorpen is multidisciplinair samengesteld uit SWW-ers en mensen van de politie en gemeente. Jeugdoverlast op diverse locaties in Hollandscheveld heeft op de agenda gestaan en is aangepakt door middel van het voeren van gesprekken met jongeren, hun ouders en omwonenden. Op verschillende scholen is in samenwerking met de bibliotheek en de politie een ouderavond over social media georganiseerd. Vanuit de politie ligt de nadruk daarbij op de risico s en gevaren voor kinderen in diverse leeftijden. Vanuit het schoolmaatschappelijk werk werden ouders met elkaar in gesprek gebracht aan de hand van stellingen over het gebruik van social media in gezinnen. 4 Integrale aanpak werkt in gebiedsteam

5 1.0 Gebieden 1.1 Project Opgroeien in Elim Opgroeien in Elim is een project gericht op ouders met kinderen tot 12 jaar. Het team brengt een bezoek aan deze ouders. De gesprekken zijn erop gericht om samen met de ouders en hun kinderen activiteiten te ontwikkelen gericht op het beter, leuker en veiliger maken van het opgroeien in Elim. Sinds eind 2013 zijn door het projectteam met ruim 200 gezinnen met kinderen in de leeftijd tot 12 jaar gesprekken gevoerd over het opgroeien in Elim. Boeiende gesprekken die veel nuttige informatie opleverden en die de gesignaleerde kloof tussen hulpverlening en ouders merkbaar verkleind heeft. Het team dat de gesprekken voerde was multidisciplinair samengesteld. Het bestond uit een maatschappelijk werker, twee schoolmaatschappelijk werkers, een opbouwwerker en een jongerenwerker. Ouders waar ik normaal gesproken niet binnenkwam (zorgmijders), spraken mij een keer in Elim aan met de vraag wanneer zij aan de beurt waren voor een Opgroeien in Elim -gesprek. Ze dachten namelijk dat ik hen nu zelf zou mijden. Vanuit dat gesprek heb ik sindsdien wel toegang tot het gezin en verloopt de hulpverlening (op financieel gebied en in de relationele sfeer) prima. Uit het project zijn drie vervolgprojecten ontwikkeld gericht op talentontwikkeling van kinderen. Het eerste project richt zich op preventie alcohol, tabak en druggebruik door middel van huiska- mervoorlichtingen. Het tweede project richt zich op de taalontwikkeling en bevorderen van het lezen. De werkgroep Lezen in Elim gaat zich bezighouden met het opzetten van een uitleenpunt voor boeken, vanwege het ontbreken van een bibliotheek in het dorp, en het ontwikkelen van activiteiten om het (voor)lezen te bevorderen. Het derde project is het opzetten van een dorpsbus, onderhouden en gereden door vrijwilligers, waardoor het voor kinderen in Elim gemakkelijker wordt een sport of activiteit als muziek of dans buiten het dorp te kunnen doen. Voortbordurend op de uitgangspunten van Opgroeien in Elim is het project Elim Energiek gestart, met steun van het Oranjefonds. Binnen Elim Energiek wordt met diverse partijen gewerkt aan de talentontwikkeling van kinderen. De opgestarte projecten kunnen binnen Elim Energiek geborgd worden. Medewerker van projectgroep Opgroeien in Elim Jos van Egmond in gesprek met mevrouw H. Speelman, inwoonster van Elim. (Foto: Desirée M. Boom) 5

6 1.0 Gebieden 1.1 Opbouwwerk Vanuit het team zijn de initiatiefgroepen in de dorpen ondersteund bij het formuleren van diverse projectideeën voor de korte klap van de Smederijen; hieruit zijn een groot aantal ideeën met een sociale inslag gehonoreerd. Denk aan een break-/streetdancecursus voor de jeugd in Nieuw Moscou, een fotoclub in Tiendeveen, het project sociaal gedrag, elke dag op De Hoeksteen in Nieuweroord, de CtC-Day (Creatief Technisch Cultureel) in Pesse en meer. Ook is er in de dorpen aandacht geweest voor informatie-uitwisseling over voor mekaar, een project dat gericht is op noaberschap, burenhulp en de (informele) zorg, een onderwerp dat de komende jaren steeds meer zal gaan spelen. 6 Elim Energiek Elim Energiek is geselecteerd voor het tweejarige programma Kracht van Sport van het Oranje Fonds. Dit programma richt zich op initiatieven die met sport een duurzame bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de maatschappij. In het project Elim Energiek werken de SWW, Dorpssmederij Elim, Combinatiefunctionaris Gemeente Hoogeveen, Korfbalvereniging Elko, Voetbalvereniging SC Elim, CBS De Palm en OBS Het Hoeltien, locatie Vogelvlucht samen. Het ging in het voorjaar van 2014 van start. Doel is een structureel aanbod op het gebied van talentontplooiing te realiseren voor kinderen in Elim van 0-18 jaar. Kinderen / jongeren kunnen deelnemen aan diverse activiteiten en hun talent ontdekken. Door de betrokkenheid van de sportverenigingen, kunnen zij zichzelf laten zien als een plek waar je meer kunt doen dan alleen sporten. Bewoners / jongeren worden ook meer betrok- ken bij het welzijn van ouderen, bijvoorbeeld door het organiseren van een verwendag of spelletjesmiddag met en voor ouderen. Kinderen / jongeren krijgen de mogelijkheid hun talent met trots te presenteren. Vanaf de start van Elim Energiek zijn er inmiddels een aantal activiteiten op vijf talentgebieden gerealiseerd. De betrokkenheid van de samenwerkende partijen en vrijwilligers uit het dorp wordt steeds groter door de zichtbaarheid van Elim Energiek. Het ontdekken van talent gaat volop door in Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Elim Energiek (Foto: E.v.D. Fotografie)

7 1.0 Gebieden 1.2 Team In gebiedsteam De Weide/ Erflanden worden steeds meer taken integraal opgepakt. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid als er zorgen zijn in de wijk of met individuen. Een goed voorbeeld van een integraal project is het project alleenstaande moeders. In dit project werkt maatschappelijk werk samen met het opbouwwerk aan het versterken van contacten tussen alleenstaande moeders. 7 Sociale cohesie versterken Opbouwwerk Het wijkteam heeft op basis van signalen over het welbevinden van bewoners willekeurig bewoners bezocht in de Aak en het Anker/Schuttevaer. De bezoeken zijn in tweetallen afgelegd en de uitkomsten en vervolgacties zijn per brief aan de bewoners teruggekoppeld. Bewoners wonen met plezier in hun buurt en hebben goede onderlinge contacten. Volgend uit de bezoeken heeft een aantal mensen aangeboden andere bewoners uit de straat te willen helpen indien daar behoefte aan is. Voor het Anker is een burenhulpcentrale in het leven geroepen. Een aantal bewoners is vrijwilliger geworden bij verschillende maatschappelijke organisaties. Het opbouwwerk heeft ondersteuning gegeven aan het project Buurthulp Voorelkaar, een burenhulpcentrale voor de Weide / Erflanden. Met Buurthulp Voorelkaar wordt er een platform geboden waarbij bewoners zelf hulp kunnen bieden of vragen. Daardoor kan het eigen sociale netwerk van de buurtbewoners worden uitgebreid. De lancering van een website waarop vraag en aanbod elkaar kunnen vinden en een fysieke aanmeldbalie in de wijk staat gepland voor begin Voor het Steenbergerpark is een nieuwe bewonerscommissie opgezet. Deze heeft inmiddels met succes een aantal activiteiten georganiseerd in het park. Doel daarvan is het park te gebruiken om de sociale cohesie in de wijk te versterken. De werkgroep krijgt ondersteuning van het opbouwwerk.

8 1.0 Gebieden 1.2 EigenWijze vrouwendag Woensdag 1 oktober 2014 Inclusief goodiebag Iv Meld je gratis aan! Aanmelden kan tot 23 september 2014! vol = vol EigenWijze vrouwendag De EigenWijze vrouwendag is als idee ontstaan na deelname aan de Zomerschool van het Oranjefonds door Annemarie Leenders, maatschappelijk werker, en Elke Kremer, opbouwwerker bij de SWW. Wij zijn op zoek gegaan naar een innovatieve manier om van onderaf een project te laten ontstaan. Op basis van signalen die wij hadden, hebben wij ons gericht op alleenstaande vrouwen met een klein netwerk om zich heen. We zijn gestart met het interviewen van een groot aantal vrouwen over waar hun behoefte ligt. Eigenlijk kwamen daar drie thema s uit: informatie, ontspanning en ontmoeting. Uit de gesprekken meldden zich drie enthousiaste vrouwen die de organisatie van een speciale dag op zich wilden nemen. Dat hebben we gedaan in de vorm van een projectgroep met ondersteuning van ons vertelt Annemarie. De dag vond plaats op 1 oktober in het Toon Hermanshuis. De organisatie van de dag, de invulling van het programma, de publiciteit en het werven van deelnemers is door de projectgroep uitgevoerd. De bijbehorende website is ontwikkeld door Eyemedia en Scauting. Het programma bood ruimte voor informatie, ontspanning en ontmoeting met keuze uit de workshops: budgetteren, beauty, yoga, kiezen voor kansen en doe het zelf. Tijdens de lunch was er een informatiemarkt met medewerking van een budgetcoach, een medewerker van de SWW, twee Door alleenstaande vrouwen, voor alleenstaande vrouwen! Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4 Beauty Meld je gratis aan voor 2 workshops inclusief lunch: Doe-het-zelf Locatie: Toon Hermanhuis aan de Hoofdstraat nr. 1 Budgetteren Voor meer informatie en/of aanmelden: of bel naar: Mindfulness en ontspanning Datum en tijd: Woensdag 1 oktober 2014 van 10:00 uur tot uur sociaal raadslieden en twee coaches. Zij hadden antwoorden op hele diverse vragen over o.a. financiën, opvoeding en persoonlijke ontwikkeling. Daarna volgde de tweede workshopronde. De dag werd afgesloten in de tuin. Jacolien Zwiep, een van de vrouwen uit de projectgroep blikt terug: Het was erg leuk om te organiseren. De dag zelf zijn er zo n 30 vrouwen geweest. Het was erg mooi om te zien hoe de vrouwen in gesprek met elkaar gingen en ervaringen uitwisselden. Sommige, vooral jonge vrouwen, vonden het fijn om even aandacht voor zichzelf te hebben. Elke vult aan: vooraf hadden wij ingeschat dat deze dag vooral jong gescheiden vrouwen zou trekken, maar er was ook veel belangstelling van vrouwen die al langer alleenstaand waren en bijvoorbeeld al oudere kinderen hadden. De reacties waren in ieder geval erg positief. Inmiddels is er een Eigenwijze Vrouwen koffieochtend geweest, ook weer met workshops, één informatieve over geweldloze communicatie en één creatieve: kerstversieringen maken van ruwgewassen schapenwol. In 2015 nemen andere vrouwen het stokje over om de EigenWijze vrouwen activiteiten te continueren. Zo staat weer een koffieochtend en een kledingruilbeurs op het programma. 8

9 1.0 Gebieden 1.2 WMO-pilot Opbouwwerk en maatschappelijk werk maken deel uit van de WMO-pilot van de gemeente Gezond ouder worden in de wijk in de Weide. Behalve de gemeente zijn ook het gezondheidscentrum, Icare en Indigo betrokken bij de pilot. Deze heeft als doel verbindingen te leggen tussen voorzieningen voor ouderen en waar nodig nieuw aanbod te ontwikkelen dat ouderen kan helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Om de behoefte te peilen zijn wij in gesprek gegaan met ouderen in de wijk. Voor deelnemers aan de WMO-pilot is een buurtrestaurant georganiseerd om kwetsbare ouderen kennis te laten maken met de welzijnsactiviteiten in de buurt. Het eerste resul- taat hiervan is dat de bestaande buurtrestaurants in de wijk 10 nieuwe deelnemers konden noteren. Omdat ouderen de zondag vaak als een lange dag ervaren, zijn er inmiddels met succes een aantal etentjes op zondag georganiseerd in Buurtrestaurant De Vecht. Opbouwwerker Elke Kremer: De pilot heeft een betere samenwerking tussen de betrokken partijen opgeleverd: samen creëren we eenvoudige oplossingen voor de betrokken ouderen en we weten elkaar sneller te vinden. Ik ben blij dat de pilot een vervolg krijgt in Speerpunt zal dan ook zijn mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen, dat is ook goed voor hun sociale contacten. 9

10 1.0 Gebieden 1.3 Team Het gebiedsteam heeft te maken gehad met veel aanmeldingen voor maatschappelijk werk. Ons doel is cliënten zo laagdrempelig mogelijk te helpen, met zo min mogelijk hulpverleners. Onze inzet is gericht op de eigen kracht van de burger, met hulp vanuit zijn eigen omgeving en met vrijwilligers. Hoofdproblematiek blijft financiën, maar we signaleren een sterke toename van multi-problem aanmeldingen. We gaan outreachend op pad om mensen waar bijvoorbeeld sprake is van huurachterstand of vervuiling te motiveren voor hulpverlening. Door kennisoverdracht over de werkzaamheden van het maatschappelijk werk aan werkcoaches en inkomensconsulenten van de gemeente is de samenwerking versterkt en kan onze hulpverlening aan cliënten effectiever, vaak eerder, worden ingezet. Door ons meer op preventie en voorlichting over veel voorkomende problemen in de wijk te richten hopen wij dat burgers zich eerder voor hulp bij ons aanmelden, op een moment dat de problematiek minder gecompliceerd is en sneller opgelost kan worden. Buurtbewoners weten ons goed te vinden tijdens de spreekuurochtenden van het maatschappelijk werk. We signaleren een sterke toename van multi-problem aanmeldingen. 10

11 1.0 Gebieden 1.3 Speeddaten in de Verzetsbuurt Op basis van de gehouden enquête in de wijk heeft de stuurgroep van de Smederijen o.a. de Verzetsbuurt aangewezen als een buurt waarin het lange klap traject in gang gezet moet worden. Deze buurt scoort sociaal namelijk lager dan het Hoogeveens gemiddelde. Dit is de reden dat de aandacht van het wijkteam uit moet gaan naar het trachten de buurt sociaal op een hoger niveau te tillen. eigen woon- en leefomgeving ervaren. In het najaar zijn 30 speeddaters op stap geweest om gesprekken te voeren met buurtbewoners. De speeddaters waren medewerkers van organisaties die betrokken zijn bij het wonen en welzijn in de buurt. Aan bod kwamen de vragen hoe men het wonen in de buurt ervaart, welke ideeën de bewoner heeft ter verbetering van de buurt en wat de bewoner daar zelf aan kan bijdragen. 11 Bewoners geven in de enquête aan zichzelf niet goed te kunnen redden bij het oplossen van problemen. De sociale cohesie scoort ook laag in dit gebied: het samen doen is minimaal in de Verzetsbuurt. Bewoners voelen zich vaak onveilig in en rond hun woning en zijn bang slachtoffer te worden van geweld. Een hoog percentage (boven het Hoogeveens gemiddelde) geeft aan zich niet gezond te voelen (vooral fysiek) en hierdoor niet in staat te zijn om o.a. aan activiteiten mee te doen. Er is geen panklare oplossing hier verandering in aan te brengen. De opbouwwerker heeft in samenspraak met de gebiedsregisseurs de methode speeddaten bedacht. Het speeddaten is het voeren van een kort gesprekje tussen de professional en de bewoner. Met deze aanpak hoopt het wijkteam door middel van persoonlijk contact nieuwe gezichtspunten te krijgen over hoe bewoners de Een aantal resultaten uit de gesprekken: bewoners willen graag in de buurt blijven wonen maar maken zich soms zorgen over de samenstelling en samenleving in de buurt. Bij het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt vragen zij hulp van betrokken organisaties, vooral waar het betreft het opgroeien van de kinderen in de buurt. Daarnaast was een conclusie dat er een gelatenheid is onder de bewoners. Dit is te duiden als gevolg van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen waar nieuwe zekerheid weer een plek moet krijgen. Met de resultaten van de gesprekken gaan de organisaties die in de buurt werkzaam zijn in 2015 aan de slag. De SWW wil door verbinding met de buurt aan te gaan trachten de samenleving te kantelen zodanig dat iedereen weer goed kan participeren en zelfredzaam kan zijn.

12 SWW Hoogeveen 1.0 Gebieden 1.3 Buurtmoestuin in de Zeeheldenbuurt Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de tuin Het idee voor een buurtmoestuin ontstond bij de initiatiefgroep van de Smederijen Zeeheldenbuurt: een plek in de buurt waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dat verhoogt de leefbaarheid en de saamhorigheid in de buurt. Een inventarisatie in de buurt leerde dat er voldoende animo was onder de bewoners. Het zoeken naar een geschikte plek kon beginnen. Dat werd het terrein naast de crossbaan en het speelveld achter De Kajuit. In de zomer is het terrein ingericht met 9 tuintjes en drie extra houten bakken. Ook kinderen hebben hun eigen plek in de moestuin om groente te verbouwen. De 9 bewoners die een moestuintje onderhouden, vormen samen een collectief. Zij hebben afspraken gemaakt over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de tuin. Het moestuinproject is bekostigd vanuit het wijkbudget van de Smederijen. Daarnaast heeft de Protestantse Gemeenschap Hoogeveen een donatie gedaan. Ook Terra Nostra en volkstuinvereniging Ons Domein hebben zich ingezet voor de totstandkoming van de buurtmoestuin. 12

13 1.0 Gebieden 1.4 Team Op beide locaties in het gebied is gewerkt aan het toegankelijk maken van wijkgebonden informatiemateriaal voor bewoners. Bewoners kunnen de weg naar de locatie/het team zowel fysiek als digitaal/telefonisch steeds beter vinden. In de wijk Wolfsbos is er op de woensdagochtend wekelijks spreekuur in het Jannes van der Sleedenhuis voor vragen van bewoners en vragen uit de buurt. Ook daar neemt de aanloop toe, op deze laagdrempelige locatie. 13 Opbouwwerk Het opbouwwerk in Krakeel heeft o.a. ondersteuning gegeven aan de actieve bewonersgroep De Kometen en bij de totstandkoming van wijkkrant De Goudsmid. Ook is veel aandacht van het wijkteam uitgegaan naar de sport- en speelmogelijkheden van de jeugd in de wijk en het leefbaar en schoon houden van de leefomgeving. Daaruit is de werkgroep Krakeel Schoon voortgekomen. Het toegankelijk maken van wijkgebonden informatiemateriaal voor bewoners

14 1.0 Gebieden 1.4 Werkgroep De Kometen De bewonersgroep De Kometen in Krakeel is een hele actieve groep die zich inzet voor het organiseren van leuke activiteiten voor de wijk. In dat kader ontvingen zij ook een bijdrage van het Leefbaarheidsfonds die gebruikt is om het wijkfeest in de zomer te organiseren. Ook op Burendag organiseerde de werkgroep een zeskamp voor de wijk. Ook zijn leden van de werkgroep vrijwilliger tijdens verschillende sport- en spelactiviteiten op het Krajicek Court in de wijk. De werkgroep werkt ook mee in de redactie van De Goudsmid, de gezamenlijke wijkkrant voor de wijken Krakeel, Wolfsbos en Zuid, die in 2014 gerealiseerd is. De Goudsmid In de wijken Krakeel, Wolfsbos en Zuid bestonden drie wijkkrantjes. Aangezien de drie wijken gezamenlijk één Smederijgebied vormen is in 2014 gestart met één gezamenlijke wijkkrant onder de naam De Goudsmid. De redactie wordt gevormd door actieve bewoners uit de drie wijken, met ondersteuning van de Smederijen en het opbouwwerk van de SWW. Het streven is de redactie, na een opstartfase, zelfstandig te laten draaien. Via opbrengsten uit advertenties en eventuele fondsen trachten we de wijkkrant in 2015 kostendekkend te krijgen. De Goudsmid verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 8000 exemplaren. Het blad bevat een uitgebreide agenda met activiteiten uit de drie wijken, daarnaast interviews, achtergrondverhalen en nieuws uit de wijken. 14

15 1.0 Gebieden 1.4 Opbouwwerk Het opbouwwerk in Wolfsbos richtte zich o.a. het verbinden van ouderen met de buurtbewoners in de wijk zodat wederzijds gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige talenten en ongewenste eenzaamheid voorkomen kan worden. Zo is in samenwerking met het Jannes van der Sleedenhuis en de bibliotheek een leesclub opgezet. In april hebben ouderen in de wijk deelgenomen aan gesprekstafels over Ouder worden in Wolfsbos. In samenwerking met het ouderenwerk en de Rotary Hoogeveen De Wolden is een project opgezet voor de bewoners van De Kluft. In gesprekken met de bewoners stond hun gevoel van welzijn centraal. 15 Krakeel Schoon De werkgroep Krakeel Schoon is begin 2014 opgestart als werkgroep om de wijk Krakeel schoner te krijgen en schoon te houden. De aanleiding daarvoor waren de vele meldingen en klachten bij de wijkbeheerder over zwerfvuil in de wijk. Tijdens een bijeenkomst met buurtbewoners was de werkgroep snel een feit. De werkgroep gaat maandelijks met vrijwilligers op pad om zwerfvuil in de wijk te verzamelen. De gemeente ondersteunt het bewonersinitiatief en stelt materiaal beschikbaar zoals veiligheidshesjes met opdruk gemeente schoon, grijpstokken, handschoenen, vuilniszakken en een kar om zakken op te vervoeren. Wethouder Steenbergen ging ook al enkele keren mee op pad. Ook doet Krakeel Schoon mee aan de jaarlijkse Landelijke Opschoondag in het voorjaar. Deze dag heeft als doel heel Nederland enthousiast te maken om samen te zorgen voor een schone leefomgeving. foto: Facebookpagina Krakeel Schoon

16 1.0 Gebieden 1.4 Daarnaast gaat veel aandacht uit naar het in contact brengen van mensen en organisaties in de wijk met als doel te werken aan een leefbare, sterke wijk. Samenwerking met de Trans in Krakeel heeft geresulteerd in een beschreven werkmethode. Deze is in 2014 uitgerold waarbij alle organisaties uitgenodigd zijn die persoonlijke begeleiding bieden aan mensen met een beperking, verslavingsproblematiek en GGZ-problematiek. Betrokken netwerkpartners zijn de Trans, Promens Care, Visio, Icare MEE, GGZ, VNN en het Leger des Heils. Het derde speerpunt voor het opbouwwerk is het ondersteunen van burgerinitiatieven in de wijk. Een voorbeeld daarvan is het Bewonerscollectief Wolfsbos (BCW). Deze groep is voortgekomen uit de initiatiefgroep van de Smederijen rondom de ontwikkeling van het inmiddels afgeblazen multifunctioneel centrum in de wijk. Het BCW is toch doorgegaan met invulling van de wijkfunctie. Het gebouw van de voormalige bibliotheek in winkelcentrum De Wielewaal is hiervoor beschikbaar gesteld: d Olde Bieb is inmiddels iedere woensdagochtend geopend voor wijkbewoners die gezellig een kopje koffie willen drinken of een praatje willen maken. Aan de verdere invulling wordt gewerkt. Zie casus op pag. 39. Andere voorbeelden zijn de internationale vrouwengroep Boeket en de werkgroep Kunstwark in t Park. Met de werkgroep is een netwerk gesmeed met het Jannes van der Sleedenhuis als locatie. Het festival is met succes georganiseerd in mei De werkgroep gaat in 2015 verder met de organisatie van de 3e editie van het festival. Internationale vrouwengroep Boeket organiseert twee keer per maand een koffieochtend voor vrouwen in het Jannes van der Sleedenhuis, locatie Wolfsbos, in Hoogeveen. De groep ontving in 2014 een donatie van het Leefbaarheidsfonds ter ondersteuning van haar activiteiten. Werkgroep Boeket De internationale vrouwengroep Boeket organiseert tweewekelijkse koffieochtenden in de wijk voor autochtone en allochtone vrouwen. Gemiddeld komen er 15 tot 30 vrouwen uit heel Hoogeveen. Het is een bonte mix van culturen en leeftijden in de groep: vrouwen van 18 nationaliteiten en diverse leeftijden, variërend van 1e generatie (65+), maar ook 2e en 3e generatie en soms zelfs met kinderen. Tijdens de ochtenden wordt er veel gepraat en informatie gedeeld, maar ook is er tijd om te knutselen of komt er een gast informatie geven. Uit de groep is inmiddels een zwem- en een naaigroep voortgekomen. De vrouwen van Boeket doen vaak mee aan evenementen in en om het Jannes van der Sleedenhuis: ze zorgen voor lekkere hapjes van verschillende culturen. In 2014 ontving Boeket een bijdrage van het Leefbaarheidsfonds ter ondersteuning van haar activiteiten. 16

17 SWW Hoogeveen 1.0 Gebieden De Kluft Woongebouw De Kluft ligt tussen de Alteveerstraat op de loer. Uit de gesprekken kwam naar voren en de Tichelwerkstraat aan de rand van Hooge- dat veel mensen hulp bij de huishouding of bij veen. In het complex wonen ouderen tussen de 60 de lichamelijke verzorging nodig hebben. Ook en 92 jaar, zelfstandig. maken veel mensen gebruik van een rollator bij In samenwerking tussen de Rotary, de SWW en de het lopen. Dat waren aspecten waar we rekening bewonerscommissie is een brief opgesteld aan mee moesten houden bij het organiseren van een alle bewoners met daarin de aankondiging van uitstapje voor de bewoners. Bijkomend wilden wij het bezoek dat zij konden verwachten. Een bezoek ook graag de gelegenheid bieden aan mensen met als onderwerp van gesprek het gevoel van om hun contacten met medebewoners te verster- welzijn van de bewoners. Douwe van der Werf, ken licht Van der Werf toe. oud-huisarts in Noordscheschut en lid van de Ro- Het werd een actieve middag bij Hotel De Ha- taryclub daarover: Bij 2/3 van de bewoners zijn vixhorst in De Wijk voor 24 bewoners met een rond- wij ook daadwerkelijk op bezoek gegaan en heb- leiding langs de expositie Beatrix in Beelden en ben met ze gesproken over wat zij doen, hoe zij workshops boetseren en schilderen. De bewoners leven, met voor een aantal van hen fysieke onge- genoten zichtbaar van het creatief bezig zijn en makken en waar hun behoefte ligt aan gezamen- gaven elkaar ook aanwijzingen en tips. Het resul- lijke activiteiten of contact met medebewoners taat: van de verschillende kleine schilderwerkjes van De Kluft. is één groot schilderij gemaakt en de geboetseer- Doordat mensen steeds ouder worden, partner de koppen van Willem-Alexander zijn tot twee en/of vrienden om hen heen verliezen en vaak kunstwerken van vier koppen samengesteld. Deze te maken krijgen met fysieke en psychische be- zijn in november aan de bewoners aangeboden lemmeringen, komen sommigen nauwelijks meer en hebben een plaats in de gezamenlijke ruimte de deur uit of in contact met anderen. Eenzaam- in De Kluft gekregen. heid en sociaal isolement onder ouderen liggen

18 2.1 Hulp en advies Maatschappelijk werk Hulp en advies Maatschappelijk Werk Algemeen Maatschappelijk Werk In 2014 werden in totaal 968 casussen maatschappelijk werk afgesloten, tegen 1124 in Van de 968 casussen had 76% minder dan 10 contactmomenten. Van de overige 24% varieerde het aantal contacten tussen 10 en meer dan 20. Het aantal vragen rond financiën betreft 45% van het totaal. Financiële problemen zijn vaak de aanleiding voor contact met het maatschappelijk werk, onderliggende problematieken komen daarbij aan het licht. Psychosociale problematiek, problemen met instanties, huisvestingsproblemen, echtscheiding en (huiselijk) geweld vormen de top 5 van de aanmeldingen. Vrijwilligers Algemeen Maatschappelijk Werk / Informatie en advies Door de vrijwilligers van het AMW werden 1042 hulpvragen beantwoord, 13% meer dan in In bijna 90% van de gevallen was 1 contact voldoende om cliënten weer op weg te helpen. Ongeveer 66% van de vragen betroffen financiële kwesties, 24% problemen met instanties en vragen over PGB (WMO en ABWZ) volgen. In vergelijking met 2013 zien wij een toename in het aantal vragen betreffende instanties, iets dat zeker samenhangt met de aangekondigde veranderingen in het zorgstelsel ingaande in januari Hulp Online Noord SWW is vanaf medio 2013 aangesloten bij Hulp Online Noord. Twee medewerkers zijn betrokken bij het project Hulp Online Noord. Bij Hulp Online Noord kunnen inwoners van de provincies Groningen en Drenthe terecht op de website en tijdens de chatspreekuren voor informatie en hulp op het gebied van welzijn, ondersteuning en maatschappelijke dienstverlening. Bij Hulp Online zijn cliënten zelf regiehouder van hun eigen hulpverlening, kunnen hun eigen dossier inzien en zelf gespreksverslagen schrijven. Hulp Online zorgt er op deze manier voor dat de hulpverlening kostenen tijdsbesparend is, al dan niet in een gecombineerde vorm met face-to-face hulpverlening, de zogenaamde blended hulpverlening. Binnen SWW is via een Kenniscafé voorlichting gegeven aan het team maatschappelijk werkers over de mogelijkheden van Hulp Online in een blended-vorm hulpvragen vragen over financien 66% Voor school- en jeugdmaatschappelijk werk kijk op pag. 27. Samen leven in wijk & buurt vragen divers 10% vragen over instanties en PGB 24% Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren

19 2.1 Hulp en advies Maatschappelijk werk TAALGROEP 9 DEELNEMERS MANNENGROEP 25 DEELNEMERS ZWEMGROEP VROUWEN 37 DEELNEMERS VROUWENGROEP 10 DEELNEMERS Maatwerk ZWEMGROEP MANNEN 24 DEELNEMERS 19 TAFELTENNISGROEP 9 DEELNEMERS DIGITALE GROEP 1 11 DEELNEMERS KOOKGROEP 16 DEELNEMERS NAAIGROEP 14 DEELNEMERS DIGITALE GROEP 2 8 DEELNEMERS Maatwerk De focus is in dit jaar vooral komen te liggen bij de allochtone burgers in de gemeente Hoogeveen, met als doelstelling het vergroten van o.a. maatschappelijke participatie en het versterken van de eigen competenties, eigen kracht, leren meedoen en taalvaardigheid. Bij een deel van de doelgroep is de focus nadrukkelijk gericht om dichterbij de arbeidsmarkt te komen. Positieve ontwikkeling en persoonlijke groei zijn dagelijks waar te nemen bij onze deelnemers. In 2014 had Maatwerk 41 deelnemers, waarvan 27 van allochtone afkomst. Alle individuele maatwerkcontracten zijn dit jaar beëindigd. 13 deelnemers zijn vrijwilligerswerk gaan doen, 13 deelnemers zijn in groepen gaan deelnemen, anderen zijn ofwel uit de uitkering gegaan, een combinatie van betaald en vrijwilligerswerk gaan doen, mantelzorg en vrijwilligerswerk gaan combineren of bleken niet te motiveren of fysiek niet in staat. Vrouwengroep Maatwerk tijdens een dagje Texel In 2014 hebben 10 verschillende groepen met een gemiddelde groepsgrootte van 17 deelnemers gefunctioneerd. Met uitzondering van de zelfsturende groepen zijn de groepen door professionals begeleid. Er is gewerkt met specifiek mannen- en vrouwengroepen en gemengde groepen, afhankelijk van de activiteit en achtergrond van de deelnemers. Een belangrijke beweging is dat deelnemers uit verschillende landen met elkaar participeren en elkaar steunen en stimuleren. In 2015 wordt het groepswerk voortgezet, vooral gericht op de allochtone medeburgers, met als doel hen voor te bereiden op integratie in de Hoogeveense samenleving. Dit gaat meer en meer in samenwerking met het opbouwwerk, het verenigingsleven en de werkcoaches. Maatwerk stelt jaarlijks een eigen jaarverslag op. Dit is bij ons op te vragen.

20 2.1 Hulp en advies Maatschappelijk werk is het overigens een combinatie van deze factoren. De schoolmaatschappelijk werker van de rebound probeert in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te raken bij een jongere in de school van herkomst. Hij kan op deze manier preventief werken om, waar mogelijk, een reboundplaatsing te voorkomen. Anderzijds heeft het tot doel ouders en jongere zo goed mogelijk te begeleiden naar de rebound en mee te kijken waar actuele problemen opgelost kunnen worden. De inzet van het schoolmaatschappelijk werk in de regierol tussen leerling, ouders, school en eventuele externe hulpverleners wordt in 2015 gecontinueerd. 20 Project Voortijdige Schoolverlaters en Rebound In het Project Voortijdige Schoolverlaters Hoogeveen werken we samen met het Roelof van Echten College en het RSG Wolfsbos aan het terugdringen en voorkomen van schooluitval in Hoogeveen. Schoolmaatschappelijk werkers zijn de verbindende schakel tussen de jongere, het systeem rondom de jongere waarover zorg is, school en hulpverlening. Rebound Hoogeveen is de gezamenlijke achtervang van het Roelof van Echten College en het RSG Wolfsbos. De rebound is voor jongeren die in het reguliere onderwijs vastlopen. Dit kan zijn door problematiek van de jongere zelf, gedragsproblemen, psychiatrische problematiek, problemen thuis of schoolgerelateerde problemen. Vaak Maatje op Maat Maatje op Maat heeft als doel leerlingen succesvol een onderwijstraject te laten doorlopen. Een Maatje stimuleert een leerling die daarbij een steuntje in de rug nodig heeft. Het gaat om leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs, in het vervolgonderwijs en in het MBO. De doelstelling voor Maatje op Maat voor 2014 was om minimaal 15 nieuwe aanmeldingen binnen te krijgen. In totaal hebben 23 jongeren zich aangemeld in Extra PR bij het schoolmaatschappelijk werk, op basisscholen en het voortgezet onderwijs levert direct nieuwe aanmeldingen op. Het maken van een goede match tussen deelnemer en vrijwilliger is soms lastig omdat de wens of de hulpvraag van de deelnemer niet past bij het aanbod van vrijwilliger(s). Het werven van vrijwilligers blijft een aandachtspunt. Doelstellingen: vergroten van maatschappelijke participatie, versterken van eigen kracht, leren meedoen en taalvaardigheid.