COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders"

Transcriptie

1 COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1

2 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel informeel (vrienden, familie) als formeel (bijvoorbeeld consultatiebureau of huisarts), zodat ze daarna weer op eigen kracht verder kunnen. Dit is echter niet voor iedere ouder vanzelfsprekend. Coach je kind werkt aan het versterken van de eigen kracht van ouders. We maken ouders in de eigen vertrouwde omgeving bewust van hun eigen capaciteiten 2 Coach je kind is een schot in de roos. Soms zit een school al jaren met een gezin in de maag, en dit programma biedt een uitweg.

3 als opvoeder. Hiermee wordt de basis gelegd. Opvoeders kunnen vol zelfvertrouwen het heft in eigen handen nemen en hun kinderen optimaal ondersteunen bij het opgroeien. Coach je kind versterkt het vermogen van ouders om zelfredzaam te zijn als opvoeders en helpt hen een sociaal netwerk op te bouwen. De regie en verantwoording voor de opvoeding ligt primair bij ouders. Niet alle ouders zijn in staat om deze regie in opvoeding te nemen en hun kinderen een goede start in het leven mee te geven. Ouders kunnen onzekerheid ervaren of tegen problemen aanlopen die ze niet direct zelfstandig kunnen oplossen. Coach je kind begeleidt ouders om deze onzekerheid weg te nemen en leert hen om op eigen kracht oplossingen te zoeken voor problemen. Preventie Allerlei omstandigheden en risicofactoren, zoals armoede of een gebrek aan taalkennis, kunnen de ontwikkeling van (migranten)-ouders en hun kinderen bemoeilijken. Wanneer ouders niet in staat zijn om opvoedvragen of -problemen zelfstandig op te lossen en/of zorg mijden, kunnen opvoedproblemen onnodig uitgroeien. Dit leidt tot gebruik van dure en specialistische (jeugd) zorg. Coach je kind werkt preventief, betrekt beide ouders, vergroot de eigen kracht van ouders en versterkt hun opvoedvaardigheden. Hierdoor worden ouders actieve opvoeders en draagt Coach je kind bij aan het normaliseren van opvoedvragen en -problemen. Doelgroep Coach je kind is bedoeld voor alle (migranten)- ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. De doelgroep van Coach je kind ervaart opvoedonmacht en/of -onzekerheid. Ouders kunnen door allerlei problemen, zoals depressieve klachten of schulden, niet toekomen aan het actief opvoeden van hun kinderen. Of ze weten niet hoe ze de opvoeding vorm Momenteel nemen er in verschillende stadsdelen in Amsterdam gezinnen deel aan Coach je kind. Ook heeft SIPI subsidie ontvangen van het Europees Integratiefonds om gezinnen te kunnen begeleiden. Er is een methodiekhandleiding en een theoretische onderbouwing beschikbaar. Europees Integratiefonds Van EU naar lokaal 3

4 moeten geven. Vaak zit oud zeer (andere zorgen en frustraties) hierbij in de weg. Ook kunnen (migranten)ouders te maken hebben met verschillende referentiekaders en hun eigen opvoedgewoonten en de verwachtingen in de Nederlandse samenleving moeilijk combineren. Grote kans van slagen Coach je kind heeft een grote kans van slagen, omdat het individueel maatwerk is. Ouders bepalen zelf de doelen die de gezinscoach bewaakt. Ook het aantal coaching sessiesis afhankelijk van de behoefte van de ouders. De aanpak is cultuurspecifiek. Er is aandacht voor de integratie van de normen van de ouders in de samenleving waarin hun kinderen opgroeien. De gezinscoach betrekt beide ouders. Vader en moeder nemen beiden deel aan Coach je kind en gaan samen opvoeden. Alle gezinscoaches van SIPI zijn pedagogisch opgeleid en Triple P geschoold. Er is zo nodig afstemming met andere vormen van hulpverlening Snel en effectieve hulp in de vertrouwde omgeving 4 Coach je kind Coach je kind is een practice based methodiek die SIPI in samenspraak met de doelgroep heeft ontwikkeld. Het is een preventieve, laagdrempelige en cultuurspecifieke opvoedondersteuning, ontwikkeld en afgestemd op de Nederlandse samenleving. Coach je kind is intensief, biedt individuele opvoedondersteuning aan huis en werkt outreachend: de vraag van de ouders staat centraal. Ouders worden begeleid door

5 Het is net alsof we in het donker hebben geleefd. Wat we nu geleerd hebben, is een openbaring. professionele en pedagogisch opgeleide gezins coaches. De coaches zijn geschoold in de methode Coach je kind en Triple P. De gezinsbegeleiding door Coach je kind bestaat uit 2 fasen. In de eerste fase ligt de nadruk op (versterking van) de eigen kracht van ouders, op bewustwording en herstel van communicatie tussen ouders en kind(eren). Het sluit nauw aan bij de belevingswereld van de (migranten) ouders. Deze bewustwording maakt de weg vrij voor fase twee; het ontwikkelen en verbeteren van opvoedvaardigheden. Ouders worden zich bewust van hun eigen opvoedvisie en -gedrag en ontwikkelen opvoedvaardigheden. Daarnaast worden ouders zelfverzekerder en hebben ze een sociaal netwerk opgebouwd en/of uitgebreid. Wat levert het op? Uiteraard verschillen de resultaten van gezin tot gezin. Het hoofddoel is dat ouders zich daadwerkelijk zekerder voelen als opvoeder en meer opvoedvaardigheden hebben ontwikkeld. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat: Ouders meer opvoedbesef en inzicht hebben. Ouders leren omgaan met botsende normen in de opvoeding in de Nederlandse samenleving. 5

6 Vaders sterker betrokken zijn bij de opvoeding. Ouders meer op één lijn staan als het gaat om opvoeding Ouders bepaalde opvoedvaardigheden hebben verbeterd en hun kinderen beter kunnen bijsturen. Samenwerking met en verwijzing door professionals Professionals, zoals schoolmaatschappelijk werkers of medewerkers van een Ouder- en Kindcentrum, en andere instellingen die zich bezig houden met ouders en/of kinderen, kunnen een gezin aanmelden voor Coach je kind. Signalen hiervoor kunnen o.a. zijn: een kind dat regelmatig te laat en/of zonder ontbijt op school komt, een kind dat veelvuldig niet luistert, ouders die het probleemgedrag van het kind bagatelliseren, handelen van ouders is niet afgestemd op wat het kind nodig heeft etc. Na aanmelding neemt de gezinscoach contact op met het gezin en maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek en intake. Na afronding van de intakefase worden, Ik voel me steviger, zekerder, weerbaarder tegenover mijn zoontje Ik ben nu veel duidelijker en consequenter naar mijn kind. Vroeger wist ik niet zo goed wat ik van mijn kind kon verwachten! Als de familie bij ons op bezoek kwam, dan probeerde hij me uit en liet ik hem zijn gang gaan. Ik schaamde me voor zijn gedrag. Als ik hem probeerde op te voeden werd ik door mijn familie teruggefloten. 6

7 Coach je Kind is kosteneffectief en normaliseert opvoedvragen. Het leert ouders om zelfstandig naar antwoorden of oplossingen te zoeken op gebied van opvoeden en opgroeien. samen met ouders, de doelstellingen voor de coaching vastgesteld. Tijdens het traject vindt terugkoppeling plaats aan degene die de verwijzing gedaan heeft. Indien de gezinscoach andere problemen binnen het gezin signaleert, zoals (beginnende) schulden of overbelasting, wordt er samenwerking gezocht met andere instanties. Op die manier worden problemen tijdig gesignaleerd en kan er snel en efficiënte hulp worden geboden. Zo wordt er vanuit één plan (samen)gewerkt en ontvangt het gezin de hulp die het nodig heeft op een goed afgestemde manier. Ouders die zelf hulp zoeken Ouders kunnen uiteraard ook zelf contact opnemen met SIPI om begeleiding te krijgen. Ouders die het traject hebben doorlopen en afgerond zijn door Coach je kind weer beschikbaar voor het opvoeden en zijn ook zelfbewuster. Zij vertellen hierover in hun omgeving en raden het aan bij andere ouders die vergelijkbare problemen hebben. Dit kan drempelverlagend werken voor andere ouders. De positieve ervaringen worden op deze manier met elkaar gedeeld en kunnen voorkomen dat opvoedvragen uitgroeien tot zwaardere problemen. 7

8 SIPI werkt voor SIPI is een innovatieve, betrouwbare partner voor training en scholing in taal, inburgering, opvoeding en jeugd en re-integratie. Daarnaast doen we onderzoek en ontwikkelen we advies. Bestaande en potentiële opdrachtgevers zijn: Dienst Werk & Inkomen, UWV, gemeenten, ministeries, woningbouwverenigingen, scholen, ROC s, welzijnsorganisaties en (jeugd)zorginstellingen. SIPI werkt met SIPI blijft haar producten en diensten verbeteren. Daarvoor werken we onder andere samen met Fontys Hogescholen, het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen (ITTA), Primoris Educational Services en CINOP. Voor eigen projecten zoeken we (mede-)financiering bij het Oranjefonds, VSB-fonds, Stichting Doen, Skanfonds en Stichting Instituut Gak. Daarnaast deelt SIPI graag haar expertise en kennis met organisaties die multi-etnische vraagstukken hebben. Contact SIPI Zuiderzeeweg KJ Amsterdam t f e. Colofon SIPI 2013 Vormgeving: ZuidWester design Drukwerk: dea druk & media 8 Europees Integratiefonds Van EU naar lokaal

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Gezin in Balans Terug in het gezin en terug in de samenleving Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Waar werkt Gezin

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Wat kan Altra bieden?

Wat kan Altra bieden? Wat kan Altra bieden? Specialistische jeugd & opvoedhulp Passend onderwijs Speciaal onderwijs Aanmelden voor specialistische jeugdhulp van Altra: 06-11759999 of aanmeldpunt@altra.nl Aanmelden voor crisishulp:

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Visiedocument Preventieve Zorg voor Jeugd JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Preventieve Zorg voor Jeugd Titel Preventieve Zorg voor Jeugd, JGZ als preventieve basis binnen de

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Handreiking Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Auteurs: Moniek van Dijk en Bert Prinsen Deze handreiking maakt onderdeel uit van de Gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat?

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Verwey-Jonker Instituut Onder wijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Freek de Meere Vita Los Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Evaluatie Utrechtse pilots onderwijs zorgarrangementen Freek de Meere

Nadere informatie

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Nadere informatie

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha de Winter Marije Koeman Alieke Hofland Marloes van Verseveld Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Onze opdracht RIBW K/AM begeleidt mensen die kwetsbaar zijn vanwege psychiatrische

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Denktank Transformatie Jeugdstelsel Beter met minder Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Beter met minder Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht Bezoekadres: Catharijnesingel

Nadere informatie

Jongerenwerk als schakel in positief jeugdbeleid

Jongerenwerk als schakel in positief jeugdbeleid Jongerenwerk als schakel in positief jeugdbeleid Trees Pels Marjan de Gruijter Jongerenwerk als schakel in positief jeugdbeleid Trees Pels Marjan de Gruijter Juni 2014 Kenniswerkplaats Tienplus Verwey-Jonker

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien maart 2013 Ben Plandsoen actief in de decentralisaties Jeugd en Passend Onderwijs: lokaal als PvdA-wethouder, regionaal ook als toezichthouder,

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Te veel problemen onder één dak

Te veel problemen onder één dak Te veel problemen onder één dak Een quickscan naar multi-probleemgezinnen in Groningen Jeanine Vosselman Louis Polstra Marcel Daalman Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, februari 2005 Bureau Onderzoek

Nadere informatie