Wonen op Den Heuvel ALGEMEEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wonen op Den Heuvel ALGEMEEN"

Transcriptie

1 Wonen op Den Heuvel ALGEMEEN Den Heuvel is een wooncomplex in het hart van Velp. Binnen loopafstand vindt u alle gangbare winkels, de apotheek, het postkantoor, het NS-station en kerken van verschillende geloofsgemeenschappen. Het centrum van Velp telt enkele uitstekende restaurants. Voor de deur bevinden zich een bushalte en een groot (vrij) parkeerplein. Op het plein is wekelijks een gezellige markt. Eronder liggen 89 garageboxen, in eigendom van de Heuvelbewoners. Het gebouw Op de begane grond van het complex bevinden zich winkels en kantoren, een bibliotheek en een supermarkt. De in totaal 127 koopwoningen bestaan uit 2, 3 en 4-kamerappartementen. Langs de noord-, west- en zuidvleugels lopen galerijen; de eerste twee zijn gesloten, de laatste is open. Een audio-video systeem en brandvoorzieningen zorgen voor een grote mate van veiligheid. De deuren op de galerijen worden elektrisch bediend. Post en krant worden bij uw voordeur afgeleverd. Er zijn twee logeerkamers die u tegen een geringe vergoeding kunt huren. Beheer De zorg voor het gebouw en de bewoners is in handen van twee verenigingen: de wettelijk verplichte Vereniging van Eigenaren en de Coöperatieve Vereniging tot verlening van diensten U.A.. Als eigenaar van een appartement bent u automatisch lid van beide verenigingen. Bezitters van winkels, bedrijfspanden en garages zijn alleen lid van de Vereniging van Eigenaren. Vereniging van Eigenaren Met de aankoop van uw appartement krijgt u een aandeel van Den Heuvel in eigendom. U bent mede verantwoordelijk voor een aantal zaken, gericht op het instandhouden van het wooncomplex. Namens u verzorgt het bestuur van de Vereniging van Eigenaren zaken, zoals beheer, onderhoud en schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten, opstalverzekering, reservering en planning. Coöperatieve Vereniging tot verlening van diensten Deze vereniging verzorgt met name de serviceverlening. Daaronder vallen zaken als het waterverbruik, ophalen en afvoeren van huisvuil en oud papier, het verrichten van klusjes in de appartementen en verhuur van logeerkamers. Ook beschikt de vereniging over een informatiepunt voor dienstverlening op het gebied van zorg en welzijn. Pagina 1/9 oktober 2007

2 BEWONERS Gemiddeld tweederde van alle bewoners zijn ouder dan 65 jaar. Dankzij de uitstekende voorzieningen is zelfstandig wonen mogelijk tot op hoge leeftijd: appartementen met ruime kamers, brede deuren en geen drempels automatische schuifdeuren bij de ingangen en elektrisch te bedienen tochtdeuren op de galerijen in elk appartement een audio-video installatie met zicht op de hoofdingang twee logeerkamers voor uw eventuele gasten twee keer per week vuilnis ophaalservice bij uw voordeur één keer per week ophaalservice oud papier bij uw voordeur bezorging post en krant in uw brievenbus bij uw voordeur hulp van beheerder bij zoeken naar oplossing voor welzijn en dienstverlening Door middel van een bepaling in de voorlopige koopakte wordt een kandidaat voor een appartement erop gewezen dat er eerst een kennismakingsgesprek komt met de Commissie nieuwe bewoners. Daarin wordt onder meer gesproken over rechten en plichten van de toekomstige bewoner. De instemming van de Commissie wordt door de makelaar als ontbindende voorwaarde in de voorlopige koopakte opgenomen. Via het huisorgaan Heuvelnieuws worden bewoners en gebruikers van het complex periodiek geïnformeerd over allerlei zaken die van belang zijn. SERVICE Het wooncomplex Den Heuvel heeft een uitgebreid service pakket, met de volgende onderdelen: Klusjes Bewoners kunnen dagelijks tussen en uur een gewenst klusje melden bij de beheerder van het complex. De beheerder zorgt ervoor dat de werkzaamheden volgens planning worden uitgevoerd. De aard van de klus moet aan de volgende criteria voldoen: werkzaamheden van technische of sociale aard uitvoering vereist geen specifieke bevoegdheid geen verpleegkundige of medische handelingen uitvoering gratis tot 30 minuten; daarboven geldt een jaarlijks vast te stellen tarief Pagina 2/9 oktober 2007

3 Huisvuil- en oud papier service Elke dinsdag- en vrijdagochtend tussen en uur wordt uw goed gesloten, niet-lekkende vuilniszak opgehaald bij uw voordeur. Alleen het gebruik van KOMO of van vergelijkbare kwaliteit zakken is toegestaan. U kunt uw vuilniszak de avond ervoor na uur naast uw voordeur klaarzetten. Voor het afvoeren van glas moet u uiteraard gebruik maken van de glasbak. De dichtstbijzijnde bak vindt u bij ABN/AMRO op de Hoofdstraat. Oud papier wordt elke maandagochtend opgehaald. Legt u het papier de avond ervoor zo veel mogelijk in het kastje naast de voordeur. Bereikbaarheid 24 uur De medewerkers van Den Heuvel zijn tijdens kantooruren bereikbaar via het telefoonnummer Buiten kantooruren kunt u in noodgevallen contact opnemen met de servicelijn van Metea, telefoon De medewerkers van Metea zoeken dan contact met een van de huisinstallateurs of een medewerker van Den Heuvel. Gebruikt u de servicelijn alleen in zeer dringende gevallen. Als u buiten kantooruren een externe leverancier of een medewerker van Den Heuvel oproept voor iets dat betrekking heeft op de algemene ruimten, zijn hier voor u geen kosten aan verbonden. Heeft uw oproep van derden, zowel binnen als buiten kantooruren, betrekking op uw eigen appartement, dan komen de kosten wel voor uw rekening. In noodgevallen waarin een huisarts, ziekenauto, politie of brandweer nodig is, neemt u uiteraard contact op met de betreffende instantie. Voor de volledigheid treft u hierbij de telefoonnummers aan: noodnummer (politie, brandweer, ambulance) 112 politie bij niet-dringende zaken huisartsenpost Logeerkamers Den Heuvel beschikt over twee tweepersoons logeerkamers, die u tegen geringe vergoeding kunt huren voor uw gasten. De huurprijs bedraagt 20,00 per dag voor de eerste vier dagen, daarna betaalt u 17,50 per dag. Bedlinnen kunt u eventueel ook van ons huren, tegen reinigingskosten van 4,50 per bed. De huismeesters verrichten het schoonmaakwerk van de kamers. U kunt dagelijks tussen en uur een aanvraag voor een logeerkamer doorgeven aan de beheerder. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst gehonoreerd. U mag tot maximaal 14 aaneengesloten dagen van een logeerkamer gebruikmaken. Pagina 3/9 oktober 2007

4 WELZIJN Den Heuvel beschikt over een meldpunt welzijn en dienstverlening, en er vinden diverse sociale activiteiten plaats. Meldpunt Den Heuvel biedt een meldpunt waar bewoners met vragen over welzijn en dienstverlening terechtkunnen, waarbij u kunt denken aan: aanvraag alarmeringssysteem of hulp thuiszorg inschakelen verpleegkundige of huishoudelijke hulp hulp in de huishouding boodschappendienst vakpersoneel, zoals een loodgieter, aannemer etc. Voor zorg, het verrichten van medische en verpleegkundige handelingen, kunt u terecht bij een gespecialiseerde zorgpartner. Als bewoner kunt u met deze partij dan naar eigen wens een contract afsluiten. Sociale activiteiten Als u het op prijs stelt om nader contact te hebben met medebewoners, is het goed te weten dat er iedere tweede woensdagochtend van de maand om uur samen koffie wordt gedronken bij restaurant Olde Dubbelink aan de Hoofdstraat in Velp. Informatie over eventuele andere activiteiten treft u aan op het infobord bij de ingangen. ONDERHOUD De onderhoudsactiviteiten die de komende 10 jaar in Den Heuvel moeten plaatsvinden, zijn door de Vereniging van Eigenaren vastgelegd in een meerjarenonderhoudsplan. Het noodzakelijke onderhoud wordt door deskundige firma s uitgevoerd. Jaarlijks vindt een visuele inspectie van het complex plaats door bouwkundig specialisten. ORGANISATIE Algemene ledenvergadering De algemene ledenvergadering is het besluitvormende orgaan. Van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren zijn lid de eigenaren van bedrijfspanden, garages en appartementen. Van de algemene ledenvergadering van de Coöperatieve Vereniging zijn alleen de appartementseigenaren lid. Bestuur De beide besturen worden benoemd door de leden van de Verenigingen. De wijze van benoeming en aftreden van bestuursleden is in de statuten vastgelegd. Het bestuur zorgt voor uitvoering van de door de algemene ledenvergadering vertegenwoordigers van de in het complex gevestigde bedrijven zitting. Pagina 4/9 oktober 2007

5 Het bestuur van de Coöperatieve Vereniging bestaat alleen uit bewoners. Beide verenigingen hebben hetzelfde dagelijks bestuur. Commissies De commissie onderhoud valt onder de Vereniging van Eigenaren. De commissie adviseert het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren over uit te voeren onderhoud en controleert zonodig het uitgevoerde onderhoud door derden. De commissie nieuwe bewoners valt onder de Coöperatieve Vereniging. Nieuwe bewoners moeten vóór definitieve aankoop met de commissie kennismaken. De commissie informeert nieuwe bewoners over het wonen op Den Heuvel. Het is de plicht van de verkopende makelaar de potentiële koper hierop te wijzen. Na de definitieve aankoop, wordt de administratieve afhandeling door de externe beheerder Metea verzorgd. De commissie welzijn valt onder de Coöperatieve Vereniging. De commissie denkt actief mee over de invulling van service en zorg op Den Heuvel, in samenspraak met de beheerder. De commissie van toezicht heeft de wettelijke taak de jaarrekening van de Vereniging van Eigenaren en de Coöperatieve Vereniging te beoordelen en een advies uit te brengen aan de algemene ledenvergadering. Daarnaast heeft zij adviesrecht bij de begroting. De commissie van toezicht opereert onafhankelijk van het bestuur. Personeel Den Heuvel heeft drie medewerkers in dienst. De beheerder is het aanspreekpunt voor alle bewoners en is verantwoordelijk voor het meldpunt, overige administratie en de operationele coördinatie. De twee huismeesters hebben het technisch onderhoud van het gebouw, de klusjes en de schoonmaakwerkzaamheden in hun takenpakket. De beheerder en de huismeesters zijn dagelijks tijdens kantooruren aanwezig. Bij onderlinge afwezigheid vervangen de beheerder en huismeesters elkaar. Kantooruren zijn: maandag t/m donderdag :00 uur en uur vrijdag :00 uur en uur Sleutelbewaarders Heeft u per abuis de deur dicht laten vallen of heeft u uw sleutel vergeten, dan kan buiten de kantooruren de sleutelbewaarder u helpen aan een reservesleutel. Pagina 5/9 oktober 2007

6 BEHEER Den Heuvel heeft het administratief, technisch en secretarieel beheer uitbesteed aan Metea. Deze externe beheerder zorgt in hoofdzaak voor: financiën (incasseren ledenbijdrage, begroting en jaarrekening opstellen) ledenadministratie en verzorgen eigendomsoverdracht organiseren en bijeenroepen van de algemene ledenvergadering groot en klein onderhoud servicelijn (bereikbaarheid buiten kantooruren) Bij verkoop van uw appartement, bedrijfspand of garage brengt Metea de administratieve kosten voor overdracht bij u in rekening. De kosten zijn voor de kopende en de verkopende partij ieder 55 (prijspeil 2005). Dit bedrag wordt opgenomen op de afrekening die u van de notaris ontvangt. BELANGRIJKE ZAKEN VOOR BEWONERS Voor huidige en nieuwe bewoners volgt hierna een opsomming van een aantal belangrijke zaken. Bij aankoop Neemt u voorafgaand aan de aankoop van uw appartement kennis van de statuten, het huishoudelijk reglement en de jaarrekening van de Vereniging van Eigenaren en de Coöperatieve Vereniging Den Heuvel. Deze documenten ontvangt u van uw makelaar, maar de informatie is ook op onze website te vinden: De makelaar informeert u vóór aankoop over de hoogte van de servicekosten (Coöperatieve Vereniging) en de eigenaarlasten (Vereniging van Eigenaren). U kunt deze ook vinden op onze website. U ontvangt via de notaris de sleutels van uw appartement. Het openen van alle deuren die toegang geven tot de woongebouwen gebeurt via chipsloten. De daartoe benodigde geprogrammeerde chipsleutels ontvangt u via de notaris tegen betaling van een borgsom van 7 per sleutel. Hebt u een garage, dan ontvangt u bovendien van de verkoper een afstandsbediening voor het openen van het toegangshek tot de parkeergarage. Bij overdracht van het appartement zorgt de makelaar voor opname van de meterstanden van elektriciteit en gas. Pagina 6/9 oktober 2007

7 Gaat u verhuizen dan wordt u verzocht dat tijdig aan de beheerder kenbaar te maken en datum en tijd met hem te bespreken. Op donderdag kunt u pas na uur met een verhuiswagen bij het wooncomplex komen, vanwege de markt op het plein. Verhuizen op zondag is niet toegestaan. U wordt geacht iedere bouwkundige wijziging (bijv. bad/douche, keuken) vooraf voor te leggen aan de beheerder. Wijzigingen moeten aan alle vaktechnische eisen voldoen. In bijzondere gevallen is toestemming van het bestuur nodig. Houdt u er bij de eventuele aanschaf van een (elektrische) rolstoel of invalidenscooter rekening mee dat u deze in een van de eigen ruimtes moet stallen. Servicekosten en eigenaarlasten zijn door u per vooruitbetaling verschuldigd bij voorkeur per automatisch incasso door storting op bankrekening t.n.v. de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel te Velp. Metea informeert u na aankoop over de bijdrage en stuurt u een machtiging tot automatisch incasso. Voor de vereiste jaarlijkse controle van uw verwarmingsketel heeft Den Heuvel een aantrekkelijke raamovereenkomst met Romijnders gesloten. Daarbinnen sluit u zelf uw eigen contract af. Formulieren zijn beschikbaar bij de beheerder. Alle woonappartementen zijn voorzien van een brandmelder. De bewoner heeft de plicht de brandmelder te onderhouden. Let u erop dat deze brandmelder in het appartement aanwezig is. Op last van de brandverzekeraar en de brandweer moeten brandpreventie maatregelen worden getroffen in de garages. De voorlopige kosten over de periode worden geraamd op ruim Garage-eigenaren moeten rekening houden met een extra bijdrage tot een bedrag van in de periode 2005 tot Uiterlijk in 2007 zullen de drie liften worden vervangen. Dit is eerder dan in het meerjarenonderhoudsplan is vastgesteld. De reserves voorzien niet in de volledige financiering. Dit hangt samen met de afname van de reserves met 0,3 miljoen ten gevolge van de afsluiting van het gebouw en brandpreventiemaatregelen in In de periode moeten eigenaren van een appartement daarom rekening houden met een extra bijdrage. Dit bedrag loopt op tot ongeveer in deze periode. Pagina 7/9 oktober 2007

8 Huisregels Tot slot geven wij een opsomming van de belangrijkste huisregels. Dringend verzoek om hiervan een gewoonte te maken: De hoofdkraan van was- en vaatmachines sluiten wanneer de machine niet in gebruik is. Om een goede controle mogelijk te maken vragen wij u zeer dringend om bij afwezigheid van langer dan 24 uur, de beheerder hiervan in kennis te stellen. Uw appartement wordt dan in de controlerondes opgenomen. Laat u t ook even weten als u weer thuis bent? Pagina 8/9 oktober 2007

9 Dit mag beslist niet: Kleedjes of beddengoed uitkloppen over de balustraden of uit de ramen. Was zichtbaar op het balkon hangen. Aanplakbiljetten voor de ramen hangen (ook niet in verkiezingstijd). Plaatsen van plantenbakken en dergelijke op de corridors buiten de voordeurnissen. Plaatsen van meubelstukken in de gemeenschappelijke ruimten zonder overleg met het bestuur. Radio en TV zodanig hard aanzetten dat de buren hiervan hinder ondervinden, zeker tussen en uur. Uiteraard geldt dit ook voor andere geluidsproducerende zaken en activiteiten. Het aanbrengen van parket of andere harde vloerbedekking, met uitzondering van de eerste woonlaag. Houden van huisdieren zonder voorgaand overleg met de beheerder. Boren in plafonds en vloeren zonder voorafgaande toestemming van de beheerder of de huismeesters (zij weten waar de leidingen zitten). Boor- en sloopwerkzaamheden vóór uur en na uur op werkdagen. Boor- en sloopwerkzaamheden in het weekend. Ten slotte Alleen met medewerking van alle bewoners kunnen we een prettige, goed functionerende leefgemeenschap in stand houden. Rekening houden met uw medebewoners is ook in uw eigen belang. Voor verdere informatie over alle genoemde en niet-genoemde aspecten van het wonen op Den Heuvel kunt u contact opnemen met de beheerder: telefoon of per Het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Het Bestuur van de Coöperatieve Vereniging Den Heuvel U.A. Pagina 9/9 oktober 2007

Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg

Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg WELKOMSTMAP CEDERFLAT TILBURG. INHOUD : 1. Inhoud 2. Welkomstbrief 3. Informatie V.V.E. algemeen 4. Huishoudelijk reglement 5. Aanvraagformulier naamplaatje

Nadere informatie

Inhoudsopgave STICHTING MARIËNHOVEN

Inhoudsopgave STICHTING MARIËNHOVEN Aanleunwoningen Woonzorgcentrum Theresia Huize Elisabeth Woonz W zorgcentrum Th Elisabeth Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Contactgegevens 3 Belangrijke telefoonnummers 4 Ruimte voor aantekeningen

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Akkerleven

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Akkerleven Welkom in Zo thuis als mogelijk Woonzorgcentrum Akkerleven Inhoud 1. Wij zijn Pieter van Foreest... 6 1.1 Pieter van Foreest... 6 1.2 Zo thuis als mogelijk... 6 1.3 Excellente zorg... 6 1.4 Daar heeft

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Informatie De Wetering

Informatie De Wetering Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1 Welkom in zorgcentrum De Wetering

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

INFORMATIE NIEUWE BEWONERS

INFORMATIE NIEUWE BEWONERS INFORMATIE NIEUWE BEWONERS Esseboom 2, 1251 CP, Laren, 035-5386797 www.rosaspierhuis.nl Januari 2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. INTRODUCTIE NIEUWE BEWONERS... 4 3. ZORGVISIE...

Nadere informatie

Wonen in zorgcentrum Ververshof. Tussen stadscentrum en park

Wonen in zorgcentrum Ververshof. Tussen stadscentrum en park Wonen in zorgcentrum Ververshof Tussen stadscentrum en park Welkom bij zorgcentrum Ververshof In deze brochure geven wij informatie over het wonen, de zorg en diensten van zorgcentrum Ververshof in Weert.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Pagina: 1 van 15 Huishoudelijk Reglement zoals in gewijzigde vorm goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2004 Inhoudsopgave Algemeen 2 Koppeling met akte van splitsing en splitsingsreglement

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand DUINRAND - NOLENSSTRAAT 2-2221 CE KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE DUINRAND --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

Welkom in woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in woonzorgcentrum Beatrix Welkom in woonzorgcentrum Beatrix Regio midden-man/pr&comm-wj/12maart2015 QuaRijn Woonzorgcentrum Beatrix 1 Inhoudsopgave QuaRijn, dichtbij in zorg... 4 Contact... 4 Inleiding... 5 Hartelijk welkom!...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen Inhoudsopgave Welkom 1: Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Regenboog 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Welkom in woonzorgcentrum Ewoud en Elisabeth Gasthuis

Welkom in woonzorgcentrum Ewoud en Elisabeth Gasthuis Welkom in woonzorgcentrum Ewoud en Elisabeth Gasthuis regio west-man/pr&comm-wj/4maart2015 1 Inhoudsopgave QuaRijn, dichtbij in zorg... 4 Contact... 4 Hartelijk welkom!... 5 Zes eeuwen Ewoud en Elisabeth

Nadere informatie

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013 Versiedatum: 05-12-2013 Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van afdeling Duinvogel van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze

Nadere informatie

Welkom bij Woonkracht10

Welkom bij Woonkracht10 Welkom bij Woonkracht10 woonwijzer Welkom bij Woonkracht10 Inhoud Welkom bij Woonkracht10 4 Huurprijzen 5 Hoe betaalt u de huur? 5 Huurverhoging 5 Hoe wordt de huurprijs van uw woning bepaald? 6 Overige

Nadere informatie

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken?

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van Vidomes en De Goede Woning die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. Ik kom graag bij u langs. Geachte bewoner

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Generaal Foulkesweg 347 Wageningen www.barten-tiemessen.nl

Generaal Foulkesweg 347 Wageningen www.barten-tiemessen.nl Generaal Foulkesweg 347 Wageningen www.barten-tiemessen.nl Generaal Foulkesweg 9, 6703 BH Wageningen Telefoon (0317) 42 26 00 E-mail: info@barten-tiemessen.nl Omschrijving Generaal Foulkesweg 347 - Wageningen

Nadere informatie

Informatiegids voor de zorgvragers van de verpleegafdeling

Informatiegids voor de zorgvragers van de verpleegafdeling Informatiegids voor de zorgvragers van de verpleegafdeling Versiedatum: 05-12-2013 1 Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van de verpleegafdeling van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze informatiegids

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38 Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers Versiedatum: 05-12-2013 Pagina 1 van 38 Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze informatiegids is geschreven

Nadere informatie