Wonen op Den Heuvel ALGEMEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wonen op Den Heuvel ALGEMEEN"

Transcriptie

1 Wonen op Den Heuvel ALGEMEEN Den Heuvel is een wooncomplex in het hart van Velp. Binnen loopafstand vindt u alle gangbare winkels, de apotheek, het postkantoor, het NS-station en kerken van verschillende geloofsgemeenschappen. Het centrum van Velp telt enkele uitstekende restaurants. Voor de deur bevinden zich een bushalte en een groot (vrij) parkeerplein. Op het plein is wekelijks een gezellige markt. Eronder liggen 89 garageboxen, in eigendom van de Heuvelbewoners. Het gebouw Op de begane grond van het complex bevinden zich winkels en kantoren, een bibliotheek en een supermarkt. De in totaal 127 koopwoningen bestaan uit 2, 3 en 4-kamerappartementen. Langs de noord-, west- en zuidvleugels lopen galerijen; de eerste twee zijn gesloten, de laatste is open. Een audio-video systeem en brandvoorzieningen zorgen voor een grote mate van veiligheid. De deuren op de galerijen worden elektrisch bediend. Post en krant worden bij uw voordeur afgeleverd. Er zijn twee logeerkamers die u tegen een geringe vergoeding kunt huren. Beheer De zorg voor het gebouw en de bewoners is in handen van twee verenigingen: de wettelijk verplichte Vereniging van Eigenaren en de Coöperatieve Vereniging tot verlening van diensten U.A.. Als eigenaar van een appartement bent u automatisch lid van beide verenigingen. Bezitters van winkels, bedrijfspanden en garages zijn alleen lid van de Vereniging van Eigenaren. Vereniging van Eigenaren Met de aankoop van uw appartement krijgt u een aandeel van Den Heuvel in eigendom. U bent mede verantwoordelijk voor een aantal zaken, gericht op het instandhouden van het wooncomplex. Namens u verzorgt het bestuur van de Vereniging van Eigenaren zaken, zoals beheer, onderhoud en schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten, opstalverzekering, reservering en planning. Coöperatieve Vereniging tot verlening van diensten Deze vereniging verzorgt met name de serviceverlening. Daaronder vallen zaken als het waterverbruik, ophalen en afvoeren van huisvuil en oud papier, het verrichten van klusjes in de appartementen en verhuur van logeerkamers. Ook beschikt de vereniging over een informatiepunt voor dienstverlening op het gebied van zorg en welzijn. Pagina 1/9 oktober 2007

2 BEWONERS Gemiddeld tweederde van alle bewoners zijn ouder dan 65 jaar. Dankzij de uitstekende voorzieningen is zelfstandig wonen mogelijk tot op hoge leeftijd: appartementen met ruime kamers, brede deuren en geen drempels automatische schuifdeuren bij de ingangen en elektrisch te bedienen tochtdeuren op de galerijen in elk appartement een audio-video installatie met zicht op de hoofdingang twee logeerkamers voor uw eventuele gasten twee keer per week vuilnis ophaalservice bij uw voordeur één keer per week ophaalservice oud papier bij uw voordeur bezorging post en krant in uw brievenbus bij uw voordeur hulp van beheerder bij zoeken naar oplossing voor welzijn en dienstverlening Door middel van een bepaling in de voorlopige koopakte wordt een kandidaat voor een appartement erop gewezen dat er eerst een kennismakingsgesprek komt met de Commissie nieuwe bewoners. Daarin wordt onder meer gesproken over rechten en plichten van de toekomstige bewoner. De instemming van de Commissie wordt door de makelaar als ontbindende voorwaarde in de voorlopige koopakte opgenomen. Via het huisorgaan Heuvelnieuws worden bewoners en gebruikers van het complex periodiek geïnformeerd over allerlei zaken die van belang zijn. SERVICE Het wooncomplex Den Heuvel heeft een uitgebreid service pakket, met de volgende onderdelen: Klusjes Bewoners kunnen dagelijks tussen en uur een gewenst klusje melden bij de beheerder van het complex. De beheerder zorgt ervoor dat de werkzaamheden volgens planning worden uitgevoerd. De aard van de klus moet aan de volgende criteria voldoen: werkzaamheden van technische of sociale aard uitvoering vereist geen specifieke bevoegdheid geen verpleegkundige of medische handelingen uitvoering gratis tot 30 minuten; daarboven geldt een jaarlijks vast te stellen tarief Pagina 2/9 oktober 2007

3 Huisvuil- en oud papier service Elke dinsdag- en vrijdagochtend tussen en uur wordt uw goed gesloten, niet-lekkende vuilniszak opgehaald bij uw voordeur. Alleen het gebruik van KOMO of van vergelijkbare kwaliteit zakken is toegestaan. U kunt uw vuilniszak de avond ervoor na uur naast uw voordeur klaarzetten. Voor het afvoeren van glas moet u uiteraard gebruik maken van de glasbak. De dichtstbijzijnde bak vindt u bij ABN/AMRO op de Hoofdstraat. Oud papier wordt elke maandagochtend opgehaald. Legt u het papier de avond ervoor zo veel mogelijk in het kastje naast de voordeur. Bereikbaarheid 24 uur De medewerkers van Den Heuvel zijn tijdens kantooruren bereikbaar via het telefoonnummer Buiten kantooruren kunt u in noodgevallen contact opnemen met de servicelijn van Metea, telefoon De medewerkers van Metea zoeken dan contact met een van de huisinstallateurs of een medewerker van Den Heuvel. Gebruikt u de servicelijn alleen in zeer dringende gevallen. Als u buiten kantooruren een externe leverancier of een medewerker van Den Heuvel oproept voor iets dat betrekking heeft op de algemene ruimten, zijn hier voor u geen kosten aan verbonden. Heeft uw oproep van derden, zowel binnen als buiten kantooruren, betrekking op uw eigen appartement, dan komen de kosten wel voor uw rekening. In noodgevallen waarin een huisarts, ziekenauto, politie of brandweer nodig is, neemt u uiteraard contact op met de betreffende instantie. Voor de volledigheid treft u hierbij de telefoonnummers aan: noodnummer (politie, brandweer, ambulance) 112 politie bij niet-dringende zaken huisartsenpost Logeerkamers Den Heuvel beschikt over twee tweepersoons logeerkamers, die u tegen geringe vergoeding kunt huren voor uw gasten. De huurprijs bedraagt 20,00 per dag voor de eerste vier dagen, daarna betaalt u 17,50 per dag. Bedlinnen kunt u eventueel ook van ons huren, tegen reinigingskosten van 4,50 per bed. De huismeesters verrichten het schoonmaakwerk van de kamers. U kunt dagelijks tussen en uur een aanvraag voor een logeerkamer doorgeven aan de beheerder. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst gehonoreerd. U mag tot maximaal 14 aaneengesloten dagen van een logeerkamer gebruikmaken. Pagina 3/9 oktober 2007

4 WELZIJN Den Heuvel beschikt over een meldpunt welzijn en dienstverlening, en er vinden diverse sociale activiteiten plaats. Meldpunt Den Heuvel biedt een meldpunt waar bewoners met vragen over welzijn en dienstverlening terechtkunnen, waarbij u kunt denken aan: aanvraag alarmeringssysteem of hulp thuiszorg inschakelen verpleegkundige of huishoudelijke hulp hulp in de huishouding boodschappendienst vakpersoneel, zoals een loodgieter, aannemer etc. Voor zorg, het verrichten van medische en verpleegkundige handelingen, kunt u terecht bij een gespecialiseerde zorgpartner. Als bewoner kunt u met deze partij dan naar eigen wens een contract afsluiten. Sociale activiteiten Als u het op prijs stelt om nader contact te hebben met medebewoners, is het goed te weten dat er iedere tweede woensdagochtend van de maand om uur samen koffie wordt gedronken bij restaurant Olde Dubbelink aan de Hoofdstraat in Velp. Informatie over eventuele andere activiteiten treft u aan op het infobord bij de ingangen. ONDERHOUD De onderhoudsactiviteiten die de komende 10 jaar in Den Heuvel moeten plaatsvinden, zijn door de Vereniging van Eigenaren vastgelegd in een meerjarenonderhoudsplan. Het noodzakelijke onderhoud wordt door deskundige firma s uitgevoerd. Jaarlijks vindt een visuele inspectie van het complex plaats door bouwkundig specialisten. ORGANISATIE Algemene ledenvergadering De algemene ledenvergadering is het besluitvormende orgaan. Van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren zijn lid de eigenaren van bedrijfspanden, garages en appartementen. Van de algemene ledenvergadering van de Coöperatieve Vereniging zijn alleen de appartementseigenaren lid. Bestuur De beide besturen worden benoemd door de leden van de Verenigingen. De wijze van benoeming en aftreden van bestuursleden is in de statuten vastgelegd. Het bestuur zorgt voor uitvoering van de door de algemene ledenvergadering vertegenwoordigers van de in het complex gevestigde bedrijven zitting. Pagina 4/9 oktober 2007

5 Het bestuur van de Coöperatieve Vereniging bestaat alleen uit bewoners. Beide verenigingen hebben hetzelfde dagelijks bestuur. Commissies De commissie onderhoud valt onder de Vereniging van Eigenaren. De commissie adviseert het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren over uit te voeren onderhoud en controleert zonodig het uitgevoerde onderhoud door derden. De commissie nieuwe bewoners valt onder de Coöperatieve Vereniging. Nieuwe bewoners moeten vóór definitieve aankoop met de commissie kennismaken. De commissie informeert nieuwe bewoners over het wonen op Den Heuvel. Het is de plicht van de verkopende makelaar de potentiële koper hierop te wijzen. Na de definitieve aankoop, wordt de administratieve afhandeling door de externe beheerder Metea verzorgd. De commissie welzijn valt onder de Coöperatieve Vereniging. De commissie denkt actief mee over de invulling van service en zorg op Den Heuvel, in samenspraak met de beheerder. De commissie van toezicht heeft de wettelijke taak de jaarrekening van de Vereniging van Eigenaren en de Coöperatieve Vereniging te beoordelen en een advies uit te brengen aan de algemene ledenvergadering. Daarnaast heeft zij adviesrecht bij de begroting. De commissie van toezicht opereert onafhankelijk van het bestuur. Personeel Den Heuvel heeft drie medewerkers in dienst. De beheerder is het aanspreekpunt voor alle bewoners en is verantwoordelijk voor het meldpunt, overige administratie en de operationele coördinatie. De twee huismeesters hebben het technisch onderhoud van het gebouw, de klusjes en de schoonmaakwerkzaamheden in hun takenpakket. De beheerder en de huismeesters zijn dagelijks tijdens kantooruren aanwezig. Bij onderlinge afwezigheid vervangen de beheerder en huismeesters elkaar. Kantooruren zijn: maandag t/m donderdag :00 uur en uur vrijdag :00 uur en uur Sleutelbewaarders Heeft u per abuis de deur dicht laten vallen of heeft u uw sleutel vergeten, dan kan buiten de kantooruren de sleutelbewaarder u helpen aan een reservesleutel. Pagina 5/9 oktober 2007

6 BEHEER Den Heuvel heeft het administratief, technisch en secretarieel beheer uitbesteed aan Metea. Deze externe beheerder zorgt in hoofdzaak voor: financiën (incasseren ledenbijdrage, begroting en jaarrekening opstellen) ledenadministratie en verzorgen eigendomsoverdracht organiseren en bijeenroepen van de algemene ledenvergadering groot en klein onderhoud servicelijn (bereikbaarheid buiten kantooruren) Bij verkoop van uw appartement, bedrijfspand of garage brengt Metea de administratieve kosten voor overdracht bij u in rekening. De kosten zijn voor de kopende en de verkopende partij ieder 55 (prijspeil 2005). Dit bedrag wordt opgenomen op de afrekening die u van de notaris ontvangt. BELANGRIJKE ZAKEN VOOR BEWONERS Voor huidige en nieuwe bewoners volgt hierna een opsomming van een aantal belangrijke zaken. Bij aankoop Neemt u voorafgaand aan de aankoop van uw appartement kennis van de statuten, het huishoudelijk reglement en de jaarrekening van de Vereniging van Eigenaren en de Coöperatieve Vereniging Den Heuvel. Deze documenten ontvangt u van uw makelaar, maar de informatie is ook op onze website te vinden: De makelaar informeert u vóór aankoop over de hoogte van de servicekosten (Coöperatieve Vereniging) en de eigenaarlasten (Vereniging van Eigenaren). U kunt deze ook vinden op onze website. U ontvangt via de notaris de sleutels van uw appartement. Het openen van alle deuren die toegang geven tot de woongebouwen gebeurt via chipsloten. De daartoe benodigde geprogrammeerde chipsleutels ontvangt u via de notaris tegen betaling van een borgsom van 7 per sleutel. Hebt u een garage, dan ontvangt u bovendien van de verkoper een afstandsbediening voor het openen van het toegangshek tot de parkeergarage. Bij overdracht van het appartement zorgt de makelaar voor opname van de meterstanden van elektriciteit en gas. Pagina 6/9 oktober 2007

7 Gaat u verhuizen dan wordt u verzocht dat tijdig aan de beheerder kenbaar te maken en datum en tijd met hem te bespreken. Op donderdag kunt u pas na uur met een verhuiswagen bij het wooncomplex komen, vanwege de markt op het plein. Verhuizen op zondag is niet toegestaan. U wordt geacht iedere bouwkundige wijziging (bijv. bad/douche, keuken) vooraf voor te leggen aan de beheerder. Wijzigingen moeten aan alle vaktechnische eisen voldoen. In bijzondere gevallen is toestemming van het bestuur nodig. Houdt u er bij de eventuele aanschaf van een (elektrische) rolstoel of invalidenscooter rekening mee dat u deze in een van de eigen ruimtes moet stallen. Servicekosten en eigenaarlasten zijn door u per vooruitbetaling verschuldigd bij voorkeur per automatisch incasso door storting op bankrekening t.n.v. de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel te Velp. Metea informeert u na aankoop over de bijdrage en stuurt u een machtiging tot automatisch incasso. Voor de vereiste jaarlijkse controle van uw verwarmingsketel heeft Den Heuvel een aantrekkelijke raamovereenkomst met Romijnders gesloten. Daarbinnen sluit u zelf uw eigen contract af. Formulieren zijn beschikbaar bij de beheerder. Alle woonappartementen zijn voorzien van een brandmelder. De bewoner heeft de plicht de brandmelder te onderhouden. Let u erop dat deze brandmelder in het appartement aanwezig is. Op last van de brandverzekeraar en de brandweer moeten brandpreventie maatregelen worden getroffen in de garages. De voorlopige kosten over de periode worden geraamd op ruim Garage-eigenaren moeten rekening houden met een extra bijdrage tot een bedrag van in de periode 2005 tot Uiterlijk in 2007 zullen de drie liften worden vervangen. Dit is eerder dan in het meerjarenonderhoudsplan is vastgesteld. De reserves voorzien niet in de volledige financiering. Dit hangt samen met de afname van de reserves met 0,3 miljoen ten gevolge van de afsluiting van het gebouw en brandpreventiemaatregelen in In de periode moeten eigenaren van een appartement daarom rekening houden met een extra bijdrage. Dit bedrag loopt op tot ongeveer in deze periode. Pagina 7/9 oktober 2007

8 Huisregels Tot slot geven wij een opsomming van de belangrijkste huisregels. Dringend verzoek om hiervan een gewoonte te maken: De hoofdkraan van was- en vaatmachines sluiten wanneer de machine niet in gebruik is. Om een goede controle mogelijk te maken vragen wij u zeer dringend om bij afwezigheid van langer dan 24 uur, de beheerder hiervan in kennis te stellen. Uw appartement wordt dan in de controlerondes opgenomen. Laat u t ook even weten als u weer thuis bent? Pagina 8/9 oktober 2007

9 Dit mag beslist niet: Kleedjes of beddengoed uitkloppen over de balustraden of uit de ramen. Was zichtbaar op het balkon hangen. Aanplakbiljetten voor de ramen hangen (ook niet in verkiezingstijd). Plaatsen van plantenbakken en dergelijke op de corridors buiten de voordeurnissen. Plaatsen van meubelstukken in de gemeenschappelijke ruimten zonder overleg met het bestuur. Radio en TV zodanig hard aanzetten dat de buren hiervan hinder ondervinden, zeker tussen en uur. Uiteraard geldt dit ook voor andere geluidsproducerende zaken en activiteiten. Het aanbrengen van parket of andere harde vloerbedekking, met uitzondering van de eerste woonlaag. Houden van huisdieren zonder voorgaand overleg met de beheerder. Boren in plafonds en vloeren zonder voorafgaande toestemming van de beheerder of de huismeesters (zij weten waar de leidingen zitten). Boor- en sloopwerkzaamheden vóór uur en na uur op werkdagen. Boor- en sloopwerkzaamheden in het weekend. Ten slotte Alleen met medewerking van alle bewoners kunnen we een prettige, goed functionerende leefgemeenschap in stand houden. Rekening houden met uw medebewoners is ook in uw eigen belang. Voor verdere informatie over alle genoemde en niet-genoemde aspecten van het wonen op Den Heuvel kunt u contact opnemen met de beheerder: telefoon of per Het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Het Bestuur van de Coöperatieve Vereniging Den Heuvel U.A. Pagina 9/9 oktober 2007

Wonen op Den Heuvel ALGEMEEN

Wonen op Den Heuvel ALGEMEEN Wonen op Den Heuvel ALGEMEEN Den Heuvel is een wooncomplex in het hart van Velp. Binnen loopafstand vindt u alle gangbare winkels, de apotheek, het NS-station en kerken van verschillende geloofsgemeenschappen.

Nadere informatie

Begroting 2008 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel november 2007

Begroting 2008 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel november 2007 Begroting 2008 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel november 2007 Inleiding Voor u ligt de begroting 2008. In de onderstaande tabel zijn de totale bijdragen opgenomen per eigenaar inclusief de servicekosten

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 25 april 2012 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij een

Nadere informatie

Begroting 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Mei 2007

Begroting 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Mei 2007 Begroting 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Mei 2007 C O N C E P T Inleiding Voor u ligt de begroting 2007.De totale kosten voor de Vereniging van Eigenaren nemen eenmalig toe met 11.310.

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 20 februari 2013 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij

Nadere informatie

VvE-beheer, wat houdt het in?

VvE-beheer, wat houdt het in? VvE-beheer, wat houdt het in? Informatie over wat een VvE is en met zich mee brengt, en de diensten waarmee Bremavo VvE-beheer u kan helpen. Definitie. VvE staat voor Vereniging van Eigenaars, en is eigenlijk

Nadere informatie

Begroting 2008 van de Coöperatieve Vereniging Den Heuvel November 2007

Begroting 2008 van de Coöperatieve Vereniging Den Heuvel November 2007 Begroting 2008 van de Coöperatieve Vereniging Den Heuvel November 2007 Inleiding Voor u ligt de begroting 2008. De lasten van de Coöperatieve Vereniging stijgen in het begrotingsjaar 2008 ten opzichte

Nadere informatie

Huisreglement. Stichting serviceflat Huize de Wijert

Huisreglement. Stichting serviceflat Huize de Wijert Huisreglement Stichting serviceflat Huize de Wijert Vastgesteld maart 2010 Stichting serviceflat Huize de Wijert Inhoud 1.1 : Serviceloket 2 : Directie 3 : Keuken 4 : Huishouding 5 : Avond en nachtdienst

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor

gemengde complexen informatie voor VvE beheer gemengde complexen informatie voor k o p e r K o p e r s inleiding Met deze brochure willen wij u als eigenaar van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Wooncomplex Honsbergen

Wooncomplex Honsbergen Wooncomplex Honsbergen h u i s v e s t i n g v o o r s e n i o r e n e SS is de grootste verhuurder van seniorenwoningen in Soest. Zij verhuurt zelfstandige woningen aan senioren vanaf 50 jaar. e woningen

Nadere informatie

Verzorgd Wonen in Zaandam Zelfstandig wonen, samen onder één dak

Verzorgd Wonen in Zaandam Zelfstandig wonen, samen onder één dak - Verzorgd Wonen in Zaandam Zelfstandig wonen, samen onder één dak Verzorgd Wonen in Westerwatering, in Zaandam Verzorgd Wonen is een combinatie van zelfstandig wonen, thuiszorg en ondersteunende diensten.

Nadere informatie

Kenmerken Huurprijs p/mnd: 550,- excl. Aantal kamers: 2 Aantal slaapkamers: 1 Woonoppervlakte: 71 m² Borgsom: 900,-

Kenmerken Huurprijs p/mnd: 550,- excl. Aantal kamers: 2 Aantal slaapkamers: 1 Woonoppervlakte: 71 m² Borgsom: 900,- Kenmerken Herman Gorterlaan 5644SJ Eindhoven Huurprijs p/mnd 550,- excl. Huurprijs p/mnd: 550,- Adres: Postcode: Plaatsnaam: Type woning: Aantal kamers: 2 Aantal slaapkamers: 1 excl. Herman Gorterlaan

Nadere informatie

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN Partner voor Verenigingen van Eigenaren Zoekt u ondersteuning bij de organisatie van uw VvE en het onderhoud van uw pand? Wij zijn een onafhankelijke en professionele partner

Nadere informatie

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Inleiding Bij aankoop van een appartement komen bijzonderheden aan de orde die bij de aankoop van een eengezinswoning

Nadere informatie

Wooncomplex De Vijverhof

Wooncomplex De Vijverhof Wooncomplex De Vijverhof h u i s v e s t i n g v o o r s e n i o r e n De SS is de grootste verhuurder van seniorenwoningen in Soest. Zij verhuurt zelfstandige woningen aan senioren vanaf 50 jaar. De woningen

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor Huurders

gemengde complexen informatie voor Huurders VvE beheer gemengde complexen informatie voor Huurders inleiding Met deze brochure willen wij u als huurder van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke zaken. In een

Nadere informatie

Overleg het inpakken in ieder geval met uw verhuizer Begin met inpakken, zodra u de verhuisdozen in huis hebt. Er gaat meer tijd in zitten dan u

Overleg het inpakken in ieder geval met uw verhuizer Begin met inpakken, zodra u de verhuisdozen in huis hebt. Er gaat meer tijd in zitten dan u In de hectiek van verhuizen is het altijd handig om puntsgewijs de regelzaken inzichtelijk te hebben en stuk voor stuk te kunnen afvinken. Dit geeft de zekerheid dat alles gedaan is. HUURCHECK heeft een

Nadere informatie

TE KOOP IRENELAAN 9 B7, WAALRE EECKENRHODE

TE KOOP IRENELAAN 9 B7, WAALRE EECKENRHODE TE KOOP IRENELAAN 9 B7, WAALRE EECKENRHODE Werkelijk prachtig gesitueerd, karakteristiek uitgevoerd zorgappartementencomplex. Zelfstandig wonen met naar behoefte een grote diversiteit aan zorgvoorzieningen.

Nadere informatie

Inleunwoningen. Woonzorgcentrum De Honinghoeve

Inleunwoningen. Woonzorgcentrum De Honinghoeve Inleunwoningen Woonzorgcentrum De Honinghoeve Inleiding Wilt u zelfstandig wonen, maar gebruik maken van voorzieningen die voor u het leven veiliger, comfortabeler en gezelliger maken? Woonzorgcentrum

Nadere informatie

ZODRA U WEET DAT U GAAT VERHUIZEN BIJ DE GEMEENTE WAAR U GAAT WONEN

ZODRA U WEET DAT U GAAT VERHUIZEN BIJ DE GEMEENTE WAAR U GAAT WONEN Verhuische ckli st AIRR Verhuischecklist In de hectiek van verhuizen is het altijd handig om puntsgewijs de regelzaken inzichtelijk te hebben en stuk voor stuk te kunnen afvinken. Dit geeft de zekerheid

Nadere informatie

TE HUUR. Interesse in deze woning? Herman Gorterlaan SE Eindhoven. 432 p.m. ex.

TE HUUR. Interesse in deze woning? Herman Gorterlaan SE Eindhoven. 432 p.m. ex. TE HUUR Herman Gorterlaan 69. 5644 SE Eindhoven 432 p.m. ex. Interesse in deze woning? Bel +31 (0)492 548 935 of ga naar www.vanderduimmakelaardij.nl KENMERKEN Prijs 432 p.m. ex. Postcode 5644 SE Ligging

Nadere informatie

Rotterdam Varenhof 77 Huurprijs 969,70 p.m.

Rotterdam Varenhof 77 Huurprijs 969,70 p.m. Rotterdam Varenhof 77 Huurprijs 969,70 p.m. Omschrijving Varenhof 77 - Rotterdam Aan de rand van de wijk Ommoord treft u "Te Hoogerbrugge"; een fraai gelegen service complex, In totaal telt het complex

Nadere informatie

Verhuischecklist. De verhuischecklist. Een goede voorbereiding is het halve werk

Verhuischecklist. De verhuischecklist. Een goede voorbereiding is het halve werk Verhuischecklist De verhuischecklist Een goede voorbereiding is het halve werk Inleiding De verhuischecklist Zodra u weet dat u gaat verhuizen 2 Bovendien als u in een andere plaats gaat wonen 3 Bij de

Nadere informatie

Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer. Verenigingen van Eigenaren

Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer. Verenigingen van Eigenaren CACHCA Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer Verenigingen van Eigenaren EVEN VOORSTELLEN.. CACHCA VvE beheer is een allround professionele dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren en bezitters

Nadere informatie

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag Welkom bij VvE Beheer Den Haag Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Beheer Den Haag. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de bewoner. Dat dit een hele opgave

Nadere informatie

Compleet wonen in Schavenweide

Compleet wonen in Schavenweide Compleet wonen in Wonen in In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een prachtige en veilige plek om te wonen. bestaat uit

Nadere informatie

HUUR. Alles wat u moet. weten over uw huur. Thuis in de buurt

HUUR. Alles wat u moet. weten over uw huur. Thuis in de buurt HUUR Alles wat u moet weten over uw huur Thuis in de buurt Alles... wat u moet weten Uw huur... Een van de belangrijkste verplichtingen van het huren van een woning is dat u aan Tiwos elke maand huur betaalt.

Nadere informatie

Van Mandersloostraat 42, 2406 CD Alphen Aan Den Rijn

Van Mandersloostraat 42, 2406 CD Alphen Aan Den Rijn Van Mandersloostraat 42, 2406 CD Alphen Aan Den Rijn Huurprijs 850,00 per maand Omschrijving Heeft u altijd al een appartement willen huren in het gezellige stadshart van Alphen?! Dan is dit uw kans! Goed

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

De afrekening servicekosten, hoe zit dat?

De afrekening servicekosten, hoe zit dat? De afrekening servicekosten, hoe zit dat? In deze folder leest u over de afrekening van de servicekosten. Wat zijn servicekosten en hoe worden deze kosten in rekening gebracht? Servicekosten Het bedrag

Nadere informatie

A. Regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten

A. Regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten HUISHOUDELIJK REGLEMENT D.D. 7 juni 2013 als bedoeld in artikel 59 van het splitsingsreglement van appartementencomplex "De Rozenburgh" aan de Zandvoortselaan 84 te Heemstede A. Regels voor het gebruik,

Nadere informatie

Te huur. 25 appartementen Schepenenstraat, IJsselmuiden. Vijfentwintig huurzorgappartementen in het nieuw te bouwen Woonzorgcentrum Maarlenhof.

Te huur. 25 appartementen Schepenenstraat, IJsselmuiden. Vijfentwintig huurzorgappartementen in het nieuw te bouwen Woonzorgcentrum Maarlenhof. Te huur 25 appartementen Schepenenstraat, IJsselmuiden Vijfentwintig huurzorgappartementen in het nieuw te bouwen Woonzorgcentrum Maarlenhof. Beter Wonen bouwt zorgcentrum Maarlenhof In november 2009 is

Nadere informatie

Zorgeloos wonen Vivium Godelinde. Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder

Zorgeloos wonen Vivium Godelinde. Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder Zorgeloos wonen Vivium Godelinde Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder Zorgeloos wonen in Godelinde In Godelinde huurt u uw eigen appartement, om op uzelf

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

Voor actuele huurprijzen kunt u contact opnemen met Woningstichting Tubbergen tel. 0546-622312.

Voor actuele huurprijzen kunt u contact opnemen met Woningstichting Tubbergen tel. 0546-622312. Verhuurbrochure Voorwoord Het seniorenwooncomplex De Kolenbranderhof bevindt zich in het centrum van Tubbergen op de hoek van de Almeloseweg en de Waldeckstraat. De winkels bevinden zich op loopafstand.

Nadere informatie

TE HUUR IN BEST, AAN DE MOLENVESTE 41

TE HUUR IN BEST, AAN DE MOLENVESTE 41 TE HUUR IN BEST, AAN DE MOLENVESTE 41 ERA makelaardij Ed Willems Nieuwstraat 32 5683 KC Best telefoon: 0499-374040 fax: 0499-391465 www.edwillems.nl best@edwillems.nl TE HUUR IN BEST, MOLENVESTE 41. Op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: Artikel 1: De huurder c.q. de eigenaar staat het plaatsen van steigerwerk en het betreden van balkons, terrassen en galerijen, door personeel belast met reiniging

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

Servicekosten. Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder.

Servicekosten. Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder. Servicekosten Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder. Uw woonplezier. Onze service! Wij bieden u graag service... Als u een woning van ons huurt, huurt u niet

Nadere informatie

Jaarrekening 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Juni 2008

Jaarrekening 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Juni 2008 Jaarrekening 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Juni 2008 Bijgaand biedt het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel u de jaarrekening 2007 aan. De Vereniging van Eigenaren heeft

Nadere informatie

Woningstichting Tubbergen verzorgt de verhuur van de appartementen.

Woningstichting Tubbergen verzorgt de verhuur van de appartementen. Verhuurbrochure Voorwoord Het seniorenwooncomplex De Kolenbranderhof bevindt zich in het centrum van Tubbergen op de hoek van de Almeloseweg en de Waldeckstraat. De winkels bevinden zich op loopafstand.

Nadere informatie

Assink ERA Makelaars. makelaars taxateurs hypotheken. www.assinkera.nl. Den Heuvel 194 te Velp

Assink ERA Makelaars. makelaars taxateurs hypotheken. www.assinkera.nl. Den Heuvel 194 te Velp makelaars taxateurs hypotheken Den Heuvel 194 te Velp www.assinkera.nl Algemene gegevens Modern afgewerkt, zo te betrekken appartement midden in centrum van Velp. Hier kunt u wonen met alle voorzieningen

Nadere informatie

Almenum Verzorgd wonen

Almenum Verzorgd wonen Woonzorgcentrum Almenum Verzorgd wonen Verzorgd wonen in Almenum Fraai gelegen aan het Van Harinxmakanaal in historisch Harlingen ligt Woonzorgcentrum Almenum. Almenum heeft 162 comfortabele seniorenwoningen.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees Huishoudelijk Reglement VVE Anthoniushof te Maashees Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 4 Instructies aan het bestuur 5 Orde van de vergadering

Nadere informatie

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties Welkom bij VvE Compleet! Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Compleet. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de eigenaar-bewoner. Dat dit een hele opgave is,

Nadere informatie

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter... 1 Artikel 2 De portefeuille Dagelijks Beheer... 1 Artikel 3 De portefeuille Onderhoudswerkzaamheden... 1 Artikel 4 De financiële commissie (de kascommissie)...

Nadere informatie

HUUR. Alles wat u moet. weten over uw huur. Thuis in de buurt

HUUR. Alles wat u moet. weten over uw huur. Thuis in de buurt HUUR Alles wat u moet weten Thuis in de buurt Uw huur... Een van de belangrijkste verplichtingen van het huren van een woning is dat u aan Tiwos elke maand huur betaalt. Over dit onderwerp geven wij u

Nadere informatie

Onderstaand treft u de uitgebreide verkoopdocumentatie van dit onroerend goed.

Onderstaand treft u de uitgebreide verkoopdocumentatie van dit onroerend goed. Geachte lezer, Onderstaand treft u de uitgebreide verkoopdocumentatie van dit onroerend goed. Indien u nog vragen heeft, een nadere toelichting wenst, of een afspraak voor bezichtiging wilt maken dan vernemen

Nadere informatie

Weteringstraat 2C AALSMEER Vraagprijs: 219.000 k.k.

Weteringstraat 2C AALSMEER Vraagprijs: 219.000 k.k. Weteringstraat 2C AALSMEER Vraagprijs: 219.000 k.k. In het centrum van Aalsmeer bieden wij u aan op de 1e verdieping een mooi starters appartement. Het 2 kamerappartement is netjes afgewerkt en bijgehouden.

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

OBJECT PRESENTATIE. SERVICEFLAT CRONESTEIN 4 kamer appartement 28 Plantijnstraat Leiden TE HUUR

OBJECT PRESENTATIE. SERVICEFLAT CRONESTEIN 4 kamer appartement 28 Plantijnstraat Leiden TE HUUR OBJECT PRESENTATIE SERVICEFLAT CRONESTEIN 4 kamer appartement 28 Plantijnstraat Leiden TE HUUR OVER ONS Waarom SDS Senior Makelaardij? Bent u op zoek naar een gedegen en betrouwbaar makelaar op het gebied

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIEBROCHURE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIEBROCHURE VRIJBLIJVENDE INFORMATIEBROCHURE MODERN 3-KAMER APPARTEMENT MET RUIM BALKON OP HET ZUID-WESTEN GOOOIERSERF 166 TE HUIZEN De locatie Gooierserf 166, 1276 KW te Huizen Een licht 3-kamer appartement gelegen

Nadere informatie

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld Zelfstandig wonen met zorg, service en gemak WZH Hoge Veld gelegen aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag, tussen Rijswijk en Wateringen, biedt Garantwoningen voor ouderen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte De Reuselhof 7 Postboxen 8 Informatieblad Op Dreef

Nadere informatie

Zorgeloos wonen Vivium Godelinde. Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder

Zorgeloos wonen Vivium Godelinde. Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder Zorgeloos wonen Vivium Godelinde Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder Zorgeloos wonen in Godelinde In Godelinde huurt u uw eigen appartement, om op uzelf

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis ondersteunt op alle niveaus en neemt initiatief Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis is specialist op het gebied van beheer van vastgoed.

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE. Appartementen Huis de Rekere

INFORMATIEBOEKJE. Appartementen Huis de Rekere INFORMATIEBOEKJE Appartementen Huis de Rekere INHOUD Inleiding 4 Alarmsysteem 5 Algemene Ledenvergadering 5 Bellenbord 5 Bestuur 5 Betaling servicekosten 6 Bloembakken 6 Brand en inbraakpreventie - 112

Nadere informatie

Nijhofflaan garage - Veenendaal

Nijhofflaan garage - Veenendaal Huurprijs 85,- p.m. Van Ginkel & Van Bemmelen NVM Makelaars Kerkewijk 28 3901 EG Veenendaal Tel: 0318-529919 Fax: 0318-501500 E-mail: info@ginkelbemmelen.nl Omschrijving Te huur: garage aan de Nijhofflaan

Nadere informatie

Stichting De Vondel Algemene Voorwaarden Verstrekkingen Huur Service buiten Overige diensten

Stichting De Vondel Algemene Voorwaarden Verstrekkingen Huur Service buiten Overige diensten Stichting De Vondel Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden zijn de rechten en verplichtingen vermeld, zoals deze gelden voor de bewoners in het gebouw van de Stichting aan de Vondellaan 77 te

Nadere informatie

Comfortabel wonen met service naar wens

Comfortabel wonen met service naar wens Comfortabel wonen met service naar wens VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 1 30-01-2006 11:10:26 juiste balans tussen wonen, zorg en welzijn De VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 2 30-01-2006

Nadere informatie

Zorgeloos wonen Vivium De Gooise Warande. Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder

Zorgeloos wonen Vivium De Gooise Warande. Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder Zorgeloos wonen Vivium De Gooise Warande Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder Zorgeloos wonen in De Gooise Warande In De Gooise Warande huurt u uw eigen appartement,

Nadere informatie

TE KOOP IN BEST, HARTENVIER 81

TE KOOP IN BEST, HARTENVIER 81 TE KOOP IN BEST, HARTENVIER 81 ERA makelaardij Ed Willems Nieuwstraat 32 5683 KC Best telefoon: 0499-374040 fax: 0499-391465 www.edwillems.nl best@edwillems.nl TE KOOP IN BEST, AAN HET HARTENVIER 81. Royaal

Nadere informatie

Informatie voor verhuizing

Informatie voor verhuizing Informatie voor verhuizing De Stouwe, informatiemap 1, augustus 2014 1 Informatie voor verhuizing Wat u hoort te weten voordat u naar uw appartement van een woonzorgcentrum van De Stouwe verhuist Inleiding...

Nadere informatie

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Wie gaat verhuizen heeft een drukke tijd voor de boeg. U moet van alles regelen voor het eenmaal zover is. Het is daarom belangrijk tijdig de huur

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen.

Nadere informatie

Samen wonen in een VvE

Samen wonen in een VvE Samen bouwen aan beter wonen Samen wonen in een VvE 2 Bewonerscommissie en een Vereniging van Eigenaren Samen wonen in een VvE Huren in een Vereniging van Eigenaren Wanneer een woongebouw bestaat uit koop-

Nadere informatie

Roermond Arlo 75 ZEVENDE VERDIEPING

Roermond Arlo 75 ZEVENDE VERDIEPING ALGEMEEN: Gezellig appartement gelegen in het complex Arlo op de 7e verdieping aan de rand van het centrum. Wonen aan het water, met mooi uitzicht op de Maas. Het complex ligt op loopafstand van het outlet

Nadere informatie

Huuropzegging. gewoon goed wonen

Huuropzegging. gewoon goed wonen Huuropzegging gewoon goed wonen Als u de huur opzegt U hebt uw huurwoning opgezegd of gaat dat binnenkort doen. Wij hopen dat u met plezier bij ons heeft gewoond. Om ook uw vertrek zo goed mogelijk te

Nadere informatie

Zinkwerf 21-23 te Den Haag

Zinkwerf 21-23 te Den Haag Vrijblijvende objectinformatie Zinkwerf 21-23 te Den Haag Te koop bedrijfs- en kantoorruimte van ca. 840 m² Pagina 1 van 12 Algemene informatie Te koop Zinkwerf 21-23 te Den Haag Algemeen Op het bedrijventerrein

Nadere informatie

Assink ERA Makelaars. makelaars taxateurs hypotheken. Middachtensingel 44 te Arnhem

Assink ERA Makelaars. makelaars taxateurs hypotheken.  Middachtensingel 44 te Arnhem makelaars taxateurs hypotheken Middachtensingel 44 te Arnhem www.assinkera.nl Algemene gegevens Grootste type 4-KAMERAPPARTEMENT met 3 slaapkamers en zonnig balkon op het westen. Dit goed onderhouden appartementencomplex

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Het regelen van de overname 3 De huurovereenkomst 3 Tenaamstelling en medehuuderschap 4 De huurprijs 4 De fysieke oplevering 5 De eerste huurbetaling 5 Wonen naar wens 6 Aansluitingen

Nadere informatie

Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER

Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Inhoud Wat doet een VvE?... 4 Waarom moet je lid zijn van een VvE?... 4 Hoe werkt een VvE?... 5 Splitsingsakte en splitsingstekening... 7 Stemmen... 8 VvE-bijdrage...

Nadere informatie

VENLO Gulikstraat 76 Vraagprijs: 89.000,- k.k.

VENLO Gulikstraat 76 Vraagprijs: 89.000,- k.k. VENLO Gulikstraat 76 Vraagprijs: 89.000,- k.k. Renée van der Linden Makelaardij Tel: 06 48 33 62 06 k.v.k.: 60533846 Patersstraat 25 info@rvdlmakelaardij.nl btw: NL160003933B01 5801 AT Venray www.rvdlmakelaardij.nl

Nadere informatie

Pieter Jacobszstraat 10-B Amsterdam

Pieter Jacobszstraat 10-B Amsterdam Pieter Jacobszstraat 10-B Amsterdam OMGEVING De woning is gelegen in hartje Amsterdam, tussen de Oudezijds Voorburgwal en de Nes. In de directe omgeving treft u een zeer grote diversiteit aan gezellige

Nadere informatie

MARKT 17 A-D ASSEN. Huurprijs 1.100,- p.m.

MARKT 17 A-D ASSEN. Huurprijs 1.100,- p.m. MARKT 17 A-D ASSEN Huurprijs 1.100,- p.m. OMSCHRIJVING WONING Midden in het centrum en aan het bruisende horecaplein van Assen staan deze vier compleet gerenoveerde 'Loft' appartementen. De appartementen

Nadere informatie

Huurder. in een. VvE Complex

Huurder. in een. VvE Complex Huurder in een VvE Complex Wonen met huurders en eigenaren in een appartementencomplex Het komt vaak voor dat huurders en huiseigenaren samen in een appartementencomplex wonen. Dit noemen wij een gemengd

Nadere informatie

Te Koop Azielaan 552, 3526 SR Utrecht

Te Koop Azielaan 552, 3526 SR Utrecht Te Koop Azielaan 552, 3526 SR Utrecht Azielaan 552, 3526 SR Utrecht Vraagprijs : 175.000,-- k.k. Kadastrale gegevens : Gemeente Utrecht, sectie R, nummer 1008 A17+240 Inhoud : 225 m³ Woonoppervlakte

Nadere informatie

Steenstraat 14-26 - Wijk bij Duurstede

Steenstraat 14-26 - Wijk bij Duurstede Steenstraat 14-26 - Wijk bij Duurstede 190.000,- k.k. De Gier Makelaars Klooster Leuterstraat 29 3961 AX, WIJK BIJ DUURSTEDE Tel: 0343-573144 E- mail: info@degiermakelaars.nl Website: www.degiermakelaars.nl

Nadere informatie

Kerkewijk 66 F - Veenendaal

Kerkewijk 66 F - Veenendaal Huurprijs 995,- p.m. Van Ginkel & Van Bemmelen NVM Makelaars Kerkewijk 28 3901 EG Veenendaal Tel: 0318-529919 Fax: 0318-501500 E-mail: info@ginkelbemmelen.nl Omschrijving Dit goed onderhouden 3-kamer appartement

Nadere informatie

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl VvE-beheer Functioneel beheer 31 mei 2013 Versie: 1.0 E : info@elckerlycweg.nl 1 Administratief en financieel beheer 1.1 Register Bijhouden van de benodigde gegevens van/voor alle leden van de VvE. 1.2

Nadere informatie

- Indien u voor een verhuisbedrijf kiest, kunt u het beste meerdere offertes aanvragen

- Indien u voor een verhuisbedrijf kiest, kunt u het beste meerdere offertes aanvragen Verhuistips! Verhuis Checklist Stap 1 Kort na de beslissing om te verhuizen» - Plan de verhuisdatum - Zeg de huur van uw woning (schriftelijk) op - Bied uw koopwoning bij uw makelaar aan - Bij een koopwoning

Nadere informatie

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Inhoudsopgave Even voorstellen...4 Indicatie en zorgzwaartepakket...5 Verhuizing naar woonservicecentrum...5 Wonen...5 Inrichting...5 Privacy...6 Toegang

Nadere informatie

Willemskade 29-204. 7902 AV Hoogeveen. Vraagprijs: 140.000 k.k. Actium. woonoppervlakte 82 m2 2 slaapkamers te koop

Willemskade 29-204. 7902 AV Hoogeveen. Vraagprijs: 140.000 k.k. Actium. woonoppervlakte 82 m2 2 slaapkamers te koop Willemskade 29-204 7902 AV Hoogeveen woonoppervlakte 82 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 140.000 k.k. Actium verkoop@actiumwonen.nl 0900-06 04 www.actiumwonen.nl Kenmerken Locatie Energie Willemskade

Nadere informatie

LOOLAAN APELDOORN

LOOLAAN APELDOORN LOOLAAN 27-32 APELDOORN 60.000 k.k. www.loolaan27-32.nl Loolaan 27-32, Apeldoorn Let op; het betreft een vanafprijs van 60.000,- k.k. Biedingen vanaf deze prijs worden door verkoper in overweging genomen.

Nadere informatie

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER MVE-VVE Inhoud Wat doet een VvE?.................................................................................... 4 Waarom moet je lid zijn van een VvE?.........................................................

Nadere informatie

Lijnbaansgracht 210 B, Amsterdam

Lijnbaansgracht 210 B, Amsterdam Adres : Lijnbaansgracht 210 B, Amsterdam Wijk : Centrum Perceeloppervlakte : 0 M² Woonoppervlakte : ca. 100 M² Kamers : 4 Bouwjaar : Omstreeks 1990 Inhoud van de woning : ca. 285 M³ Vraagprijs 477.500.--

Nadere informatie

koop appartementen Hospitality - Comfort - Service De servicekosten, u krijgt er veel voor terug

koop appartementen Hospitality - Comfort - Service De servicekosten, u krijgt er veel voor terug 32 koop appartementen Hospitality - Comfort - Service De servicekosten, u krijgt er veel voor terug www.nij-nijlanstate.nl SERVICE EN VEILIGHEID Servicekosten voor appartementen in Nij Nijlânstate liggen

Nadere informatie

Waalre (Aalst) Irenelaan 9 B19

Waalre (Aalst) Irenelaan 9 B19 Waalre (Aalst) Irenelaan 9 B19 In een fraaie, bosrijke omgeving gelegen, keurig afgewerkt seniorentweekamerappartement op 1e verdieping met o.a. royale woonkamer, luxe badkamer, fraai uitzicht vanaf balkon

Nadere informatie

Een hartelijk welkom voor nieuwe bewoners.

Een hartelijk welkom voor nieuwe bewoners. Een hartelijk welkom voor nieuwe bewoners. Nieuwe Symphonie, Buxtehudelaan 1 t.m. 65, 3438 EA Nieuwegein Een mooie plek om te wonen. De bewoners van het eerste uur hebben regelmatig overleg met elkaar.

Nadere informatie

Verhuis Checklist Space Winner

Verhuis Checklist Space Winner Verhuis Checklist Space Winner Een verhuizing vindt altijd in verschillende etappes plaats. Space Winner Self Storage heeft de verhuischecklist uitgewerkt in 9 periodes. Hiermee kunt u de verhuizing goed

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

Espoortstraat 123 Enschede

Espoortstraat 123 Enschede Espoortstraat 123 Enschede WitteWoning Makelaars Jansen - Brinkstraat 16 Losser - Brinkstraat 171A Enschede - www.wittewoningmakelaars.nl Objectomschrijving Fraai uitzicht over Enschede!!! Op loopafstand

Nadere informatie

Herman Gorterlaan 25 - Eindhoven

Herman Gorterlaan 25 - Eindhoven Herman Gorterlaan 25 - Eindhoven Vraagprijs 114.000,- k.k. Omschrijving Dit fraaie 2-kamer serviceappartement is gelegen in het fraaie woonzorg-centrum "Kortonjo". Het appartement is gesitueerd op de eerste

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Ter bespreking op de ALV van 8 juni 2010

Jaarrekening 2009 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Ter bespreking op de ALV van 8 juni 2010 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Ter bespreking op de ALV van 8 juni 2010 Bijgaand biedt het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel u de jaarrekening 2009 aan. De Vereniging van Eigenaren

Nadere informatie

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Zorg Thuis Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl www.rosengaerde.nl

Nadere informatie