service kosten en gratis diensten wonen met karakter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "service kosten en gratis diensten wonen met karakter"

Transcriptie

1 service kosten en gratis diensten wonen met karakter

2 Lefier zorgt ervoor dat uw woning in orde is en blijft zodat u kunt wonen in een woning waarin u zich thuis voelt. Daarnaast leveren wij diensten om uw woongenot verder te verhogen. Een aantal van deze diensten kunnen wij u gratis aanbieden. Een aantal andere diensten betaalt u met de zogeheten servicekosten. U heeft dus zelf geen omkijken naar deze zaken. Dat is wel zo gemakkelijk! In deze brochure vertellen wij u meer over de servicekosten en de gratis diensten. wat zijn servicekosten? Als huurder van Lefier betaalt u huur. Daarnaast betaalt u servicekosten voor het gebruik van diensten, fondsen, energie en water. Uiteraard zijn de servicekosten niet voor alle huurders hetzelfde. Als u woonruimte, een bedrijfspand, een berging, garage, parkeerplaats of carport huurt, is het dus belangrijk om te weten welk bedrag u betaalt voor servicekosten en welke service u daarvoor terug krijgt. twee soorten servicekosten Er zijn verrekenbare en niet-verrekenbare servicekosten. Verrekenbare servicekosten zijn die servicekosten waarvoor wij u maandelijks een voorschotbedrag in rekening brengen. Bijvoorbeeld het elektraverbruik in het trappenhuis en de schoonmaakkosten. Eenmaal per jaar rekent Lefier de servicekosten met u af op basis van de daadwerkelijke kosten. De totale kosten worden evenredig verdeeld over alle bewoners. Het kan dus zijn dat u geld moet bijbetalen of geld terug krijgt. Voor niet-verrekenbare servicekosten (fondsen ) betaalt u een vast bedrag. Een voorbeeld hiervan is het ontstoppingsfonds en het glasfonds. De fondsen vormen een soort reservering voor het verhelpen van problemen. Bijna iedere huurder maakt gebruik van de fondsen en betaalt hiervoor een zeer klein bedrag. De kosten zijn vooraf vastgesteld en kunnen jaarlijks veranderen. Een aantal servicekosten kun u opgeven voor de berekening van de huurtoeslag. Om te zien welke dit zijn verwijzen wij u naar de belastingdienst. Hiervoor kunt u bellen: of de website bezoeken. Verrekenbare servicekosten zijn die servicekosten waarvoor wij u maandelijks een voorschotbedrag in rekening brengen. Voor niet-verrekenbare servicekosten (fondsen ) betaalt u een vast bedrag.

3 welke servicekosten zijn er? De meeste servicekosten spreken voor zich. Sommige zijn wat ingewikkelder. Hieronder lichten wij de meest gangbare servicekosten toe. Een keer per jaar berekent Lefier de werkelijke servicekosten. Wij vergelijken het voorschotbedrag dat u betaald heeft met de werkelijk gemaakte kosten. schoonmaakkosten In een aantal wooncomplexen zijn centrale ruimten (denk aan portalen, portieken, boxgangen, galerijen en trappenhuizen). Deze vragen om een regelmatige schoonmaakbeurt, zoals dweilen, stofzuigen, zemen. Hiervoor brengt Lefier de kosten bij u als bewoners in rekening. Hieronder valt ook het wassen van de ramen. energiekosten De kosten van het elektraverbruik in de centrale ruimten worden door Lefier doorberekend aan de huurders. Lefier kan deze kosten pas uitrekenen als de energieleverancier (bv. Essent) de afrekening stuurt. Als Lefier de afrekening van de energieleverancier ontvangt, wordt de afrekening servicekosten Een aantal servicekosten kun u opgeven voor de berekening van de huurtoeslag. Om te zien welke dit zijn verwijzen wij u naar de belastingdienst. opgesteld. Het komt voor dat de afrekening van de energieleverancier later bij Lefier binnen komt dan nodig is om tijdig met de huurders af te rekenen. In dat geval maakt Lefier een schatting op basis van ervaring. water In een aantal complexen wordt alleen het collectieve watergebruik gemeten. In dat geval worden de kosten verrekend met de verschillende huishoudens in het gebouw. In sommige wooncomplexen hebben we individuele tussenmeters geplaatst, die het waterverbruik per woning meten. Lefier krijgt in dit geval een keer per jaar de afrekening van het waterleidingbedrijf en verrekent dit met u als huurder. stookkosten Een deel van onze huurders betaalt een voorschot voor de stookkosten. Ook deze stookkosten rekenen we een keer per jaar met u af. We verrekenen de werkelijke kosten van het afgelopen jaar met de betaalde voorschotten. We laten u vervolgens weten of u een bedrag terugkrijgt of moet bijbetalen. meterstand opnemen De meterstanden worden opgenomen door Ista Nederland. Kijk voor meer infomatie over uw afrekening en het opnemen van de standen op (> infotheek en dan > voor bewoners). Of zie de brochure van ista die u bij uw afrekening ontvangt.

4 wanneer worden de servicekosten afgerekend? Eén keer per jaar rekenen wij de servicekosten met u af. Het is wettelijk verplicht deze af te rekenen voor 1 juli. Voordat u de afrekening van de servicekosten ontvangt, bespreekt Lefier Stadskanaal de conceptafrekening met de bewonerscommissie of huurdersvereniging. Is er geen bewonerscommissie of huurdersvereniging aanwezig dan ontvangt u direct de definitieve afrekening. het afrekenen van de servicekosten De verrekenbare servicekosten die u maandelijks betaalt, zijn voorschotbedragen. Zo betaalt u in de loop van het jaar al een groot gedeelte van de geschatte kosten. Om te voorkomen dat u bij de afrekening voor verrassingen komt te staan, proberen wij de totale servicekosten zo goed mogelijk in te schatten. Eén keer per jaar berekent Lefier de werkelijke servicekosten. Wij vergelijken het voorschotbedrag dat u in een kalenderjaar, dus van 1 januari t/m 31 december, betaald heeft met de werkelijk gemaakte kosten. Het is mogelijk dat u volgens afrekening nog een gedeelte moet bijbetalen of dat u geld terug krijgt. De niet-verrekenbare servicekosten staan aan het begin van het jaar al vast, hiervoor hoeft u niets bij te betalen en krijgt u ook niets terug. Als deze kosten hoger worden, bijvoorbeeld doordat de verzekeraar de premie verhoogt, passen wij deze servicekosten in het nieuwe jaar aan. heeft u teveel betaald? Als blijkt dat wij u teveel in rekening hebben gebracht, stort Lefier het teveel betaalde bedrag binnen enkele weken terug op uw rekening. Is het verschil tussen het betaalde voorschot en de werkelijke kosten kleiner dan 1,- dan verrekenen wij dit bedrag niet met u. heeft u te weinig betaald? Als blijkt dat wij u te weinig in rekening hebben gebracht, dient u het bedrag dat u te weinig heeft betaald alsnog aan ons te betalen. U kunt gebruik maken van de acceptgiro die Lefier u stuurt. Ook als u de huur via automatische incasso betaalt, kunt u met deze acceptgiro betalen. Lefier incasseert de servicekostenafrekening namelijk niet automatisch. Hier geldt dat als het verschil tussen het betaalde voorschot en de werkelijke kosten kleiner is dan 5,-, wij dit bedrag niet met u verrekenen. Als u het bedrag niet in een keer kunt betalen, kunt u contact met ons opnemen om te bespreken of u een regeling kunt treffen. hoe ziet uw rekening er uit? Op de servicekostenafrekening vindt u een overzicht van de verrekenbare servicekosten die u betaalt: totale kosten Dit zijn de totale kosten voor het gehele complex/gebouw. uw aandeel Dit is het totaal van de werkelijke kosten die voor uw rekening komen. Wij houden hierbij rekening met de periode waarin u in de woning hebt gewoond. voorschot Dit is het totaal van de door u betaalde voorschotbedragen in een jaar. administratiekosten Voor het bijhouden van de administratie van de servicekosten brengt Lefier u administratiekosten in rekening. Deze bedragen maximaal 5% van de werkelijke servicekosten.

5 saldo Dit is het verschil tussen de werkelijke kosten plus de administratiekosten en wat u betaald heeft aan voorschotbedragen. Hebt u te weinig betaald, dan sturen wij een acceptgiro mee bij de servicekostenafrekening. aanpassen voorschot servicekosten Lefier probeert de voorschotbedragen die u betaalt voor de servicekosten zoveel mogelijk af te stemmen op de werkelijke kosten. Dat lukt nooit helemaal. Elk jaar passen wij op 1 juli de voorschotten servicekosten aan. De nieuwe bedragen voor de servicekosten kunt u vinden in de huurspecificatie die u aantreft bij de brief over de jaarlijkse huuraanpassing, die in april van elk jaar verzonden wordt. bezwaar maken tegen de afrekening Bent u het niet eens met de afrekening? Dan kunt u de huurcommissie inscha-kelen. U heeft daar twee jaar de tijd voor. Om bezwaar in te dienen vraagt u een formulier (te downloaden via aan bij de huurcommissie of bij Lefier. U en Lefier betalen een bijdrage in de kosten van de procedure. De bijdrage bedroeg in ,- voor de huurder. De huurcommissie neemt uw verzoek in behandeling. Houdt u er rekening mee dat u de afrekening wel betaalt. Het is niet toegestaan om bij voorbaat een bedrag in te houden op uw huur. Blijkt uit de uitspraak van de huurcommissie dat u minder hoeft te betalen, dan stort Lefier het teveel betaalde bedrag terug op uw rekening. heeft u nog vragen over uw afrekening? Heeft u naar aanleiding van uw afrekening nog vragen, dan kunt u bellen met Lefier, Wonen en Welzijn, heeft u opmerkingen of vragen over de uitvoering van de diensten? Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de uitvoering van de diensten. U vindt bijvoorbeeld dat het trappenhuis niet netjes wordt schoongemaakt. Wacht dan niet, maar meld het ons direct. U kunt hiervoor het hele jaar contact opnemen met onze wijkbeheerders, dhr. J.Abbing of dhr. E. de Vries via telefoonnummer of per Bent u het niet eens met de afrekening? Dan kunt u de huurcommissie inschakelen. U heeft daar twee jaar de tijd voor.

6 Als u direct een melding maakt en niet wacht tot u de servicekostenafrekening ontvangt, dan kunnen wij er mogelijk iets aan doen. gratis diensten Als bij uw woning een gemeenschappelijke buitentuin of groenvoorziening hoort dan onderhoudt Lefier dit voor eigen rekening. Het gaat hierbij om het maaien van het gras, het snoeien en vervangen van de beplanting en de bemesting van de tuin, arbeidsloon en dergelijke. schoonmaken goten Heeft u klachten over de goot omdat deze bijvoorbeeld overloopt of sterk vervuild is, neem dan gerust contact op met het onderhoudsbedrijf van Lefier, adressen lefier Stadskanaal Beneluxlaan 64 Stadskanaal Postbus PA Emmen gratis onderhoud en storingsmeldingen: Ista Nederland b.v. Nieuwpoortweg AP Schiedam t f lampen vervangen in portieken Lefier vervangt regelmatig lampen in de portieken van flats, zodat u niet in het donker komt te staan. Als u een kapotte lamp ziet, kunt u dat aan Lefier doorgeven. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

7 lefier Stadskanaal Beneluxlaan 64 I Stadskanaal Postbus I 7800 PA Emmen t I f gratis onderhouds- en storingsmeldingen

Servicekosten. Elkien kent zes verrekenbare servicekosten:

Servicekosten. Elkien kent zes verrekenbare servicekosten: Servicekosten Ieder jaar ontvangen huurders van Elkien een afrekening van de servicekosten. Daarop staan de door u betaalde voorschotten en de echte kosten. We geven graag een toelichting op het onderwerp

Nadere informatie

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over servicekosten Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over Lorem ipsum dolor sit amet servicekosten Bewoners van appartementencomplexen en flatwoningen betalen naast

Nadere informatie

huur betalen wonen met karakter

huur betalen wonen met karakter huur betalen wonen met karakter wonen met karakter Bij het huren van een woning hoort ook het betalen van de huur. In deze brochure vindt u informatie over de opbouw van de huurprijs, de betalingswijzen,

Nadere informatie

HUUR. Alles wat u moet. weten over uw huur. Thuis in de buurt

HUUR. Alles wat u moet. weten over uw huur. Thuis in de buurt HUUR Alles wat u moet weten Thuis in de buurt Uw huur... Een van de belangrijkste verplichtingen van het huren van een woning is dat u aan Tiwos elke maand huur betaalt. Over dit onderwerp geven wij u

Nadere informatie

verrekenbare servicekosten

verrekenbare servicekosten Bij 3B Wonen betaalt u naast de huur ook servicekosten. Deze servicekosten betaalt u maandelijks via een voorschot, tegelijk met de huur. Voorbeelden van servicekosten zijn schoonmaken van de algemene

Nadere informatie

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Huren bij Servatius Genieten van het leven doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht

Nadere informatie

Huur en huurbetaling

Huur en huurbetaling Huur en huurbetaling U heeft met Intermaris een huurovereenkomst afgesloten. Hierin zijn de rechten en plichten vastgelegd. Zo heeft u als huurder het recht gebruik te maken van de woonruimte en de plicht

Nadere informatie

Voor uw huis betaalt u huur. Het is verstandig om dit op tijd te doen. Want op tijd

Voor uw huis betaalt u huur. Het is verstandig om dit op tijd te doen. Want op tijd Dit betaal ik Dit betaal ik Voor uw huis betaalt u huur. Het is verstandig om dit op tijd te doen. Want op tijd betalen draagt bij aan zorgeloos wonen. In deze folder leest u alles over huur betalen, huurachterstand,

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Huur opzeggen en verhuizen. waar je thuis bent...

Huur opzeggen en verhuizen. waar je thuis bent... Huur opzeggen en verhuizen waar je thuis bent... Hoe kan ik de huur opzeggen? Wanneer u een andere woning heeft gevonden en wilt verhuizen, zegt u de huur van uw woning bij HEEMwonen op. Als u een aparte

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname Verhuizen Als u gaat verhuizen, hebt u van alles te doen. U gaat een drukke tijd tegemoet. Met leuke activiteiten, maar u zult ook een aantal zaken formeel moeten regelen. In deze folder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

Servicekosten. Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder.

Servicekosten. Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder. Servicekosten Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder. Uw woonplezier. Onze service! Wij bieden u graag service... Als u een woning van ons huurt, huurt u niet

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

Servicekostenbeleid 2013 en verder

Servicekostenbeleid 2013 en verder Servicekostenbeleid 2013 en verder In dit document is het beleid Servicekosten weergegeven. Deze beleidsuitgangspunten zijn in gezamenlijkheid tussen 3B Wonen, drie bestuursleden van de Huurdersvereniging-Lansingerland

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Grat is iding handle bondoon voor W isat ies n lidorga % B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Veel huurders betalen per maand een bedrag aan servicekosten. Daarvoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene voorwaarden. huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte In deze algemene voorwaarden huurovereenkomst staan de verplichtingen van u en

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 De huur opzeggen bij Brabantse Waard 4 Uw huurwoning opleveren 5 Geldzaken rondom uw woning 5 Veelgestelde vragen van huurders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

U gaat een woning huren, wat nu?

U gaat een woning huren, wat nu? Een nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning! Deze folder geeft snel antwoord op veelgestelde vragen. U vindt nuttige informatie over huren bij Beter Wonen; of het nu gaat om onderhoud, het betalen van

Nadere informatie

Huur en verhuur van kamers 2011-2012

Huur en verhuur van kamers 2011-2012 Huur en verhuur van kamers 2011-2012 Inhoud 1 Inleiding 02 2 Afspraken over huren en verhuren 03 2.1 Huurovereenkomst 03 2.2 Huurprijs 03 2.3 Overige afspraken 03 2.4 Hospitakamers 03 2.5 Verplichtingen

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Verhuizen Een verhuizing regel je eenvoudig thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 model 2013 1 wijzigingen voorbehouden SOPHIES REGLEMENT INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 4 VOORDEUR 4 SLEUTELS 4 TUSSENDEUREN 4 GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK 5 LIFT 5

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 1. Warmtewet algemeen Het waarom van de Warmtewet Als een huurder is aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming (1 grote installatie voor

Nadere informatie