02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar"

Transcriptie

1 In gesprek met Barbara Baarsma in dit nummer: Interview gesprek met met Sophie Rob de Wijk, in t Veld directeur HCSS CBS viert 10 jaar Centrum Demografische voor Beleidsstatistiek gevolgen van de economische crisis Een beter publiek debat Jantine op Kriens basis van de feiten VNG over de nieuwe taken van de gemeenten 02 Het relatiemagazine Het van relatiemagazine het Centraal Bureau van voor het de Centraal Statistiek Bureau voor de Statistiek zomer 2014 lente xx

2 zomer 12,8 MILJOEN NEDERLANDERS OP VAKANTIE In het vakantiejaar 2012 is 81 procent van de Nederlandse bevolking op vakantie geweest. Absoluut gezien komt dit neer op 12,8 miljoen vakantiegangers. Samen waren zij goed voor 36,8 miljoen vakanties. Bij bijna de helft van deze vakanties bleef men in eigen land. In Nederland werden 8 miljoen lange vakanties doorgebracht. De gemiddelde duur daarvan was 9,8 dagen. (Bron: CBS) 10,1 MILJOEN KEER ER OP UIT VOOR EEN KORTE VAKANTIE In eigen land trok men er 10,1 miljoen keer op uit voor een korte vakantie. De korte vakanties duurden gemiddeld 3,1 dagen. Het totaal aantal overnachtingen voor binnenlandse vakanties bedroeg 92 miljoen. (Bron: CBS) 2 cbs 02/14

3 voorwoord In juni lanceert het CBS ruim datasets als open data Cijfers in samenhang Na zeven jaar als algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut ben ik op 1 april een nieuwe uitdaging aangegaan als Directeur-Generaal van het CBS. Mijn eerste periode bij het CBS staat in het teken van kennismaking; niet alleen intern maar juist ook met externe partijen zoals ministeries, planbureaus en diverse instellingen. Het eerste beeld van de verschillende gesprekken geeft mij de bevestiging dat het CBS een zeer belangrijke en gewaardeerde positie inneemt in Nederland als het gaat om het voorzien van de samenleving van betrouwbare informatie. Een zeer belangrijk punt dat ik bij het publiceren van informatie van het CBS zie, is dat we de cijfers in samenhang moeten brengen. Alleen dan krijgen cijfers betekenis. Het gaat er in ons werk om belangrijke maatschappelijke verschijnselen te begrijpen en te monitoren. Dit doen wij kwantitatief met indicatoren en statistische technieken. Maar het studieobject blijft steeds het onderliggende verschijnsel, niet de cijfers an sich, zeker niet als die in isolement worden beschouwd. Het komt zelden voor dat slechts een indicator het betreffende verschijnsel adequaat beschrijft, dus is samenhang essentieel. Maar zonder de achterliggende data is dit natuurlijk niet mogelijk. Toename van de beschikbaarheid van deze data genereert nieuwe mogelijkheden. In juni lanceert het CBS bijvoorbeeld ruim datasets als open data. Iedereen, van burger tot bedrijf, kan de inzichtelijk aangeboden CBS-gegevens dan combineren met andere data, waardoor een belangrijke verrijking kan plaatsvinden. De interviews met Jantine Kriens (voorzitter van de VNG-directieraad), Rob de Wijk (directeur Den Haag Centrum voor Strategische Studies/HCSS) en Barbara Baarsma (directeur SEO Economisch Onderzoek) in dit magazine maken duidelijk dat de behoeften aan data alleen maar groter worden. SEO is grootverbruiker van CBS-data, maar heeft nog wel een wensenlijstje van data die het CBS (nog) niet aanbiedt. Het HCSS gebruikt voor het opstellen van rapporten naast de CBS-cijfers ook veel andere bronnen. De organisatie heeft zelf ook enorme databanken beschikbaar met zelf gegenereerde informatie. Kriens vertelt dat de cijfers van het CBS in combinatie met het door KING ontwikkelde instrument worden gebruikt om zowel landelijk als op gemeente- en buurtniveau te kunnen schakelen. Ze hoopt door samenwerking dit instrument verder te ontwikkelen, zodat duiding van de cijfers steeds gemakkelijker wordt. Tjark Tjin-A-Tsoi, Directeur-Generaal zomer

4 colofon 02/14 is het relatiemagazine van het CBS dat als doelstelling heeft de externe relaties van het statistiekbureau te informeren over het CBS en met het CBS verwante relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Het relatiemagazine verschijnt 4 keer per jaar. Uitgave: Centraal Bureau voor de Statistiek Hoofdredactie: Miriam van der Sangen Medewerkers: Cor Kooijman, Marc Laan, Masja de Ree, Jaap van Sandijk, Miriam van der Sangen en Anita Toet Cover: Barbara Baarsma is directeur SEO Fotografie: Hollandse Hoogte en Sjoerd van der Hucht Illustraties: Deborah van der Schaaf Oplage: exemplaren Vormgeving: Edenspiekermann Opmaak: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Tuijtel, Hardinxveld-Giessendam Reacties op het blad zijn welkom via Aan dit nummer werkten mee... Miriam van der Sangen (1958) studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Daarna volgde zij diverse opleidingen op het gebied van management en journalistiek. Begin jaren tachtig trad zij in dienst bij het CBS, waar zij verschillende functies vervulde. De afgelopen 18 jaar werkte zij bij de sector Communicatie. Marc Laan (1952) studeerde af in massapsychologie aan de universiteit van Amsterdam. Hij begon bij het Parool als redacteur buitenland, werd verslaggever economie en later hoofd wetenschap. Sinds 2013 schrijft hij als zelfstandig journalist voor verschillende bladen, onder andere over geld, wetenschap en ict. Masja de Ree (1973) studeerde Nederlandse taalen letterkunde aan de universiteit van Amsterdam. Ze was docent Nederlands en alfabetisering en werkt sinds 2003 als zelfstandig bedrijfsjournalist en eindredacteur voor diverse opdrachtgevers bij de overheid en in de gezondheidszorg. Jaap van Sandijk (1960) studeerde aan de Pedagogische Academie, maar koos na de afronding daarvan voor de journalistiek. Na ervaring te hebben opgedaan bij de regionale radio en krant vestigde hij zich als free lance journalist. Hij schrijft voor diverse vakbladen. 10 Geopolitiek is de wereld aan het veranderen Het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) richt zich op nationale en internationale veiligheid, inclusief terrorisme en veiligheid. Directeur van HCSS is sinds februari 2007 Rob de Wijk. Wij spraken met hem over hoe geopolitiek de wereld aan het veranderen is. 20 Als lokaal bestuurder kun je nooit aan de werkelijkheid ontsnappen Ze staat bekend als een verbinder pur sang, die gaat voor de inhoud. Authentiek en met aversie tegen mannetjesmakerij en lege oneliners. Sinds 1 jaar is ze voorzitter van de directieraad van de VNG en ze prijst zich gelukkig met deze baan. 4 cbs 02/14

5 inhoud 30 Demografische gevolgen van de economische crisis Minder baby s, minder huwelijken, dat is vijf jaar na het begin van de economische crisis wat de statistieken ons vertellen. Maar zijn dat kleine bewegingen of zien we de gevolgen van de crisis straks ook op de langere termijn terug? Het werd eind maart jl. allemaal besproken tijdens het jaarlijkse seminar dat het CBS organiseerde, samen met het NIDI en de NVD. en verder... 6 Kort: gezondheid 8 CBS verlegt horizon over de landsgrenzen heen 16 Kort: economie 18 Economische ontwikkelingen in beeld 26 Kort: vrije tijd en cultuur 28 Samenwerken en kennis delen in de wereld van big data 36 Kort: criminaliteit 38 Steeds meer belangstelling voor CBS-databank 42 Kort: bevolking 50 Open data van het CBS gaan live 54 Kort: actueel 62 Publicaties 64 Vandaag We mogen ons niet in slaap laten sussen door een paar groeicijfers SEO Economisch Onderzoek in Amsterdam voert research uit in opdracht van bedrijven en overheden. De organisatie financiert ook zelf wetenschappelijke studies. Directeur van SEO is econome Barbara Baarsma (1969). Resultaten Volkstelling 2011 bekend Eind maart van dit jaar rondde het CBS de volkstelling van 2011 af. We spraken met de betrokken CBS ers over deze mega-operatie. Ook namen we een kijkje in de keuken bij andere statistische bureaus om te zien hoe zij de volkstelling organiseerden. zomer

6 BIJNA 1 MILJOEN MENSEN BEZOEKT ALTERNATIEVE GENEZER In de periode gaven bijna 1 miljoen mensen aan het jaar voorafgaand onder behandeling te zijn geweest van een alternatieve genezer. Een kwart van hen was onder behandeling van een acupuncturist. 22 procent bracht een bezoek aan de homeopaat en zo n 17 procent gaf aan de chiropractor te bezoeken. Het minst vaak genoemd werden de gebedsgenezer, antroposoof en kruidengenezer. Hoogopgeleiden zijn vaker onder behandeling van een alternatieve genezer dan laag opgeleiden. De alternatieve genezer krijgt van zijn patiënten gemiddeld een 8,1 als rapportcijfer. (Bron: CBS) 6 cbs 02/14

7 Gg kort: gezondheid % JONGEREN ONTVINGEN JEUGDZORG IN 2012 In 2012 ontvingen jongeren in Nederland jeugdzorg. Dit komt neer op ongeveer 3 procent van alle jongeren. Het ging om ambulante jeugdzorg bij meer dan de helft van de jongeren met jeugdzorg ( personen). Bij jongeren ging het om ondertoezichtstelling, een maatregel die het ouderlijk gezag beperkt. Pleegzorg was er voor jongeren. 25 procent van de jongeren ontving in 2012 twee verschillende zorgvormen en 15 procent ontving drie of meer vormen van zorg. Van alle jongeren die in 2012 jeugdzorg ontvingen, is 57 procent van het mannelijke geslacht. De gemiddelde leeftijd voor zowel jongens als meisjes met jeugdzorg is 12 jaar. (Bron: CBS) 77 % VAN DE VROUWEN In 2012 bezochten ongeveer 12 miljoen mensen één of meerdere keren de huisarts. Vrouwen (77 procent) komen meer bij de huisarts dan mannen (66 procent). Dit heeft voor een deel te maken met de gemiddeld oudere leeftijd van vrouwen in ons land. Daarnaast spelen vrouwspecifieke klachten rond baarmoeder, borsten, zwangerschap en anticonceptie een rol. De verschillen tussen mannen en vrouwen TEVREDEN OVER HET LEVEN In 2012 was 85 procent van de bevolking tevreden over het leven. Vooral over hun woning zijn mensen positief. Ruim de helft is hier tevreden over. Ruim een derde is er zelfs zeer tevreden over. Het minst positief zijn mensen over hun financiële situatie. Bijna 7 procent is daar ontevreden over en 20 procent is hiermee tevreden noch ontevreden. (Bron: CBS) BEZOEKT HUISARTS Bb zijn het grootst bij de 16- tot 40-jarigen. In deze leeftijdsgroep heeft ruim drie kwart van de vrouwen minstens eenmaal contact gehad met de huisarts, tegenover zes op de tien mannen. Niet alleen gaan er meer vrouwen naar de huisarts, ze gaan ook vaker dan mannen (respectievelijk 4,9 en 3,4 maal per jaar). (Bron: CBS) Cc zomer

8 8 cbs 02/14 Er liggen grote mogelijkheden voor de regio's als de krachten worden gebundeld

9 aan het woord CBS verlegt horizon over de landsgrenzen heen Eind maart van dit jaar werd bij het CBS de landelijke expertmeeting Wonen en werken in grensoverschrijdend perspectief georganiseerd. Voorbij de grens kijken en met landelijke experts een nieuwe horizon verkennen was dé grote uitdaging van deze dag. Daarbij waren diverse grensregio s in beeld. Frans Duijsings was één van de organisatoren van de conferentie en vertelt over het resultaat ervan. Auteur: Miriam van der Sangen Fotografie: Sjoerd van der Hucht We hebben de conferentie interactief opgezet, legt Duijsings uit. Zo discussieerden de deelnemers in vijf parallelle workshops over werken, wonen, bedrijvigheid, statistiek en beleid in een grensoverschrijdend perspectief. Landsgrenzen werken nog steeds belemmerend als het gaat over wonen en werken over de grens. Er liggen echter grote mogelijkheden voor de regio s als de krachten worden gebundeld. Vooral in krimpende grensregio s is de noodzaak daartoe urgent. Om beleid te kunnen ontwikkelen en de effectiviteit van maatregelen te kunnen monitoren zijn cijfers nodig. Die zijn er nu in onvoldoende mate. Er is zowel behoefte aan structuurcijfers over de gebieden aan beide kanten van de grens als aan het in kaart brengen van grensoverschrijdende activiteiten. Duijsings vertelt dat het CBS gaat kijken in hoeverre het mogelijk is op effectieve wijze cijfers te maken voor de grensgebieden. Daarbij worden ook de regio s aan de Duitse en Belgische landsgrens meegenomen. Dit initiatief werd door de aanwezigen zeer positief ontvangen. Ook CBS er Johan van der Valk is nauw betrokken bij de nieuwe initiatieven. Van der Valk: Wij hadden wel verwacht dat het als een goed idee uit de bus zou komen, want het voorziet in een behoefte. Dat het enthousiasme zó groot zou zijn, hadden we echter niet gedacht. Gebruikers zitten blijkbaar te springen om cijfers. Ook waarderen ze de rol die het CBS hierbij wil spelen. Frans Duijsings benadrukt verheugd te zijn over de enorme belangstelling. Er waren maar liefst 45 verschillende organisaties aanwezig. Naast tal van gemeenten, universiteiten, onderzoeksinstituten en regionale organisaties uit het hele land waren ook deelnemers uit België en Duitsland van de partij. Die internationale deelname gaf een extra dimensie aan de conferentie. Nol Reverda, wetenschappelijk directeur Neimed en lector demografische krimp aan de Zuyd Hogeschool, was een belangrijke schakel. Hij benadrukte het mooie resultaat dat bereikt kan worden door het bij elkaar brengen van interpretatieve wetenschap en de cijfers van het CBS. Ook waren er complimenten voor de deelnemers, die positief geëngageerd meedachten. Zij lieten zich niet leiden door blokkades van wet- en regelgeving, maar keken vooral naar wat grensoverschrijdend mogelijk is, aldus Duijsings. CURRICULUM VITAE VAN FRANS DUIJSINGS Frans Duijsings (1959) studeerde HEAO-Marketing bij de Zuyd Hogeschool en Nima-B bij SRM. Na zijn studie startte hij zijn loopbaan bij het CBS, waar hij werkzaam was in tal van functies op het terrein van innovatie, communicatie, leren en arbeidsmarkt. Veel trajecten ontwikkelde hij samen met externe partners. Op project basis was hij tevens werkzaam als relatie manager voor de Universiteit Maastricht. Momenteel is hij bij het CBS onder andere betrokken bij de ontwikke ling van visualisatietrajecten. zomer

10 Rob de Wijk, directeur HCSS Geopolitiek is de wereld aan het veranderen Het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) richt zich op nationale en internationale veiligheid, inclusief terrorisme en defensie. Directeur van HCSS is sinds februari 2007 Rob de Wijk. Hij is tevens hoogleraar internationale betrekkingen aan de Haagse Campus van de Universiteit Leiden. In 2008 werd hij voorzitter van de Denktank Nationale Veiligheid. We spraken met hem over hoe geopolitiek de wereld aan het veranderen is. Auteur: Miriam van der Sangen Fotografie: Sjoerd van der Hucht 10 cbs 02/14

11 relaties Het vijandbeeld is diep geworteld in de mensheid zomer

12 Curriculum vitae Rob de Wijk Rob de Wijk (1954) is een Nederlandse geschiedkundige en deskundige op het gebied van internationale betrekkingen en veiligheidszaken. Hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1989 promoveerde hij. De Wijk is sinds februari 2007 directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS). Hij was tussen 1999 en 2008 hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Nederlandse Defensie Academie te Breda. Van 2000 tot 2013 was hij verbonden aan de vakgroep politicologie Internationale Betrekkingen Universiteit Leiden. Begin 2013 ging hij over naar de Campus Den Haag van diezelfde universiteit. Sinds 2012 is De Wijk directeur van The Hague Security Delta. Daarnaast heeft hij adviesfuncties in binnen- en buitenland, zoals het voorzitterschap van de Denktank Nationale Veiligheid. Den Haag telt ongeveer 160 internationale organisaties die dagelijks werken aan een veilige en rechtvaardige wereld. Wat voegt Den Haag Centrum voor Strategische Studies daaraan toe? Het is een kennisinstituut dat zich bezighoudt met nationale en internationale veiligheidsvraagstukken. We proberen zoveel mogelijk kennis ter beschikking te stellen aan overheden, het bedrijfsleven en internationale organisaties. Het is een instituut voor strategisch onderzoek. Dat betekent dat wij vooral kijken naar nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van economische veiligheid. Dat is een onderwerp dat wij in belangrijke mate hebben geagendeerd. Onderdeel van economische veiligheid is de grondstoffenpolitiek. Die hebben wij ook op de agenda gezet. Dat is vrij breed en raakt economische zaken, buitenlandse zaken, defensie, etc. We proberen daarmee een basis te leggen voor nieuw beleid. Dat doen we gevraagd en ongevraagd. Op die manier dragen we ons steentje bij aan de discussie. Niet alleen in Den Haag, maar nationaal en internationaal. Kenmerkend voor het HCSS is dat we van buiten naar binnen redeneren. Het probleem van veel politici en instituten is dat zij van binnen naar binnen redeneren. Ze denken dat Nederland het centrum van de wereld is, maar ons land is maar een heel klein radertje in het grote geheel. HCSS kijkt wat er in de wereld gebeurt. Wij denken dat het aanpassingsvermogen van Nederland de sleutel tot succes voor de toekomst is. Uw organisatie beschikt over ongeveer 30 experts op allerlei gebied. Hun rapporten zijn gebaseerd op feiten. Hoe belangrijk is in dit verband de informatie van het CBS voor uw organisatie en welke andere bronnen gebruikt u nog meer? Het CBS is één van onze bronnen en kwalitatief goed. Het verschilt per onderzoek van welke CBS-cijfers we gebruik maken. Maar we gebruiken ook veel andere bronnen, van de OESO tot de denktanks en zusterinstituten. We hebben enorme databanken, want we genereren ook veel informatie zelf. Daarnaast hebben we een heel goed computerprogramma waarmee we het internet continu kunnen afgrazen om te kijken welke ontwikkelingen zich wereldwijd voordoen. We zijn dus inmiddels redelijk goed in het in kaart brengen van toekomstverkenningen en kunnen daaruit conclusies trekken. U bent gespecialiseerd in internationale betrekkingen. Actueel op dit moment zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de Krim, Oekraïne, Rusland en Europa. Zijn we in een nieuwe Koude Oorlog terechtgekomen? Nog niet, maar het lijkt er wel op. Ik denk dat mensen een vijand nodig hebben om zich te organiseren en focus te kunnen aanbrengen in hun eigen bestaan. Het vijanddenken is diep geworteld in de mensheid. Je ziet nu ook opeens dat Europa tekenen begint te vertonen van spreken met één mond. Dat heeft te maken met de situatie in de Oekraïne, de Krim en Rusland. Dat 12 cbs 02/14

13 relaties Wat er écht in de wereld gebeurt, gaat totaal aan de mensen hier in Europa voorbij betekent dat de zaak totaal versimpliceerd wordt. Poetin wordt gezien als de grote vijand, maar er kunnen grote vraagtekens bij worden gezet. Dat hij met de Krim over de schreef is gegaan is zeker, maar het is niet begonnen in Rusland. Het is wél begonnen in de Oekraïne; daar hebben lokale politici de zaak totaal uit de hand laten lopen. Het hangt er helemaal van af hoe iedereen bij zinnen weet te komen. Het probleem van dit soort zaken is dat ze een eigen dynamiek krijgen. Die dynamiek is niet meer te controleren: je weet wel waar je aan begint, maar je weet nooit waar het eindigt. Een heel plausibel scenario is dat het bij de burger uit de hand gaat lopen en dat Rusland uiteindelijk vindt mede ook door zijn eigen retoriek dat het wel moet ingrijpen. Dan heb je natuurlijk de poppen aan het dansen. De crisis in de Oekraïne toont volgens Obama aan dat vrede in Europa geen vanzelfsprekendheid is. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Dat heb ik ook altijd gezegd. We hebben er boeken over vol geschreven. Mensen wilden dat allemaal niet geloven, maar nu blijkt het toch zo te zijn. Het heeft te maken met het proces van de Europese integratie. De vreedzame relaties die hier na de Tweede Wereldoorlog tussen de verschillende landen zijn ontstaan, komen in belangrijke mate door de Europese integratie. Men denkt dat die situatie normaal is, maar dat is niet zo. We hebben het gecreëerd door het proces van Europese integratie, door de NAVO en de OVSE. We hebben een lappendeken aan instituties gemaakt in Europa. Die instituties hebben ervoor gezorgd dat wij stabiel zijn geworden. In die stabiliteit konden wij onszelf ontwikkelen. Dat wordt vaak vergeten door de mensen die zo euro-sceptisch zijn. Zij vinden dat we wel uit de Europese Unie kunnen stappen en vragen zich af wat we nu moeten met die Europese Unie. Zij gaan echt voorbij aan het feit dat er stabiliteit is gecreëerd na de Tweede Wereldoorlog door de institutionele ontwikkeling die Europa heeft meegemaakt. Zo stabiel als nu is Europa eerder in de geschiedenis nooit geweest. Daarom is het ook zo ongelooflijk gevaarlijk om te gaan spelen met de Europese Unie, de NAVO, etc. In die zin is wat er gebeurd is met de Krim wel een wake-up call geweest voor Europa. In West-Europa leven we in een droomwereld. Dat is ook de reden waarom het HCSS naar mijn mening zulke interessante dingen doet. Wij kijken wél hoe de internationale context aan het veranderen is. Wat er écht in de wereld gebeurt, gaat totaal aan de mensen hier in Europa voorbij. Hoe groot is het gevaar dat we de Europese Unie niet overeind kunnen houden? Een plausibel scenario is dat wanneer Engeland zich terugtrekt uit de Europese Unie andere landen volgen. Het zou mij niet verbazen als de neiging om dat voorbeeld te volgen dan ook in Nederland veel sterker wordt. Daarbij wordt echter vergeten dat Nederland de euro heeft en zomer

14 Engeland niet. Met name de wat meer rechtse partijen zouden onmiddellijk zeggen: zie je wel? Dat kunnen wij ook! De Amerikanen maken zich er buitengewoon grote zorgen over dat dat bouwwerk gaat schuiven. Als dat gebeurt, zou de hele Europese Unie wel eens kunnen gaan verkruimelen. Het grote probleem van deze tijd is dat politici het eigen falen in de schoenen schuiven van de Europese Unie. Nederland scoort economisch gezien slecht. We horen qua groei bij de minst presterende landen in Europa. Dat komt echt niet door de Europese Unie. We hebben in de woorden van PvdA-leider Samson tien verloren jaren achter ons door vijf kabinetswisselingen achter elkaar. Dat is in zeer belangrijke mate de verklaring voor de situatie waarin we nu zitten. Obama heeft in maart van dit jaar na de NSS-top in Brussel gezegd dat Europa niet altijd kan blijven rekenen op de Verenigde Staten, vooral niet wat betreft defensie. Kortom: Europa mag zijn defensie volgens de president dus niet verwaarlozen. U bent altijd voorstander geweest van verdubbeling van het budget voor defensie, ook in tijden van bezuinigingen. Ja, omdat ik verstand heb van internationale betrekkingen. Dat is een kwestie van de geschiedenis kennen. Weten wat er kan gebeuren onder bepaalde omstandigheden. In 1993 was ik één van de auteurs van de Prioriteitennota van het ministerie van Defensie. De Balkanoorlogen waren in volle gang. Het team dat de nota geschreven heeft, stelde dat de meest waarschijnlijke crisis in Europa het gevolg zou kunnen zijn van een conflict tussen Rusland en Oekraïne over de Krim. Dat hebben wij toen al voorspeld! Het is eigenlijk heel simpel. De Krim herbergt de Russische vloot in Sebastopol, een haven van Rusland. Er moesten moeizame compromissen worden bereikt over de status van Sebastopol. Rusland is een typische imperiale mogendheid. Een land dat altijd denkt in termen van macht en gebiedsuitbreiding, al zo lang als het bestaat. Je kunt weten dat dit kan gebeuren, zeker omdat dat land geen volledige democratie is. Je moet het echter wel willen zien. De meeste mensen ook politici willen het gewoon niet zien; dat is cognitieve dissonantie. Het is bewezen: in tijden dat men de perceptie heeft dat de dreiging niet hoog is, zijn politici bereid om defensieuitgaven grotendeels af te bouwen. Vroeg of laat word je met de gevolgen ervan geconfronteerd. Dat gebeurt nu. Hetzelfde hebben wij meegemaakt voor de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De geschiedenis herhaalt zich. Niet alleen in Nederland, heel Europa lijdt eraan. Dat is ook de paradox van de Europese integratie: door die integratie zijn we ongekend stabiel en veilig geworden, waardoor mensen dat normaal zijn gaan vinden. En dus kunnen we alles verwaarlozen; de rest van de wereld doet hetzelfde als wij. Dat is echter een fundamentele fout die gemaakt is in de afgelopen decennia. Daar heb ik een boek over geschreven, Supermacht Europa. Nu 14 cbs 02/14

15 relaties Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Het CBS maakte op 15 mei bekend dat de werkloosheid in april van dit jaar is toegenomen met 3 duizend personen. De stijging van de werkloosheid begin dit jaar vlakt daarmee af. Dat komt echter niet doordat er meer banen zijn bijgekomen, maar vooral doordat jongeren zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. De voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in april uit op 687 duizend personen. De werkloosheid liep minder snel op dan in december, januari en februari. Toen kwamen er maandelijks nog ruim 10 duizend werklozen bij. Gemiddeld groeide de werkloze beroepsbevolking de afgelopen drie maanden met 3 duizend personen. wordt mij gevraagd: hoe moeten we verder? Ik zeg dan: je bent jaren te laat. In de discussie die we nu hebben over de economie zie je precies hetzelfde gebeuren. Ook daar zie je de ideologie van het marktdenken. Geopolitiek gezien is dit echter niet zo. Overheden zijn steeds belangrijker in het scheppen van voorwaarden voor economische groei. Als je dat niet wilt zien, ga je down the drain, economisch gezien. Dat is precies wat er nu gebeurt. We denken dat we economisch de weg naar boven hebben gevonden, maar de werkloosheid loopt op. Hoe kan dat nou? HCSS heeft onlangs een nieuwe studie gedaan naar jobless growth. Daaruit blijkt dat het zeer de vraag is of wij die economische groei gepaard kunnen laten gaan met banengroei. Voelt u zich soms een roepende in de woestijn? Ja, maar we krijgen wel iets voor elkaar, hoor. Er komt steeds meer belangstelling voor het verhaal. Ik geef hierover continu lezingen door het hele land. Wij hebben onderwerpen zeker weten te agenderen, zoals grondstoffen. Dat is een strategisch issue geworden in Nederland. Dat geldt ook voor de discussies over grondstoffennationalisme, over de rol van de overheid in de economische ontwikkeling. Er komt een discussie aan over economische veiligheid; die hebben wij in zeer belangrijke mate op de agenda gezet. Ik ben niet helemaal ontevreden over wat wij allemaal voor elkaar krijgen, maar het zijn kleine stapjes vooruit. U begeeft zich al vele decennia in de wereld van de internationale betrekkingen, veiligheid en terrorisme. Bent u de afgelopen jaren somberder geworden over de toestand in de wereld? Ja, oneindig somber! Kijk eens naar Europa! Kijk eens naar Noord-Afrika op dit moment. Het enige land dat stabiel is, is Marokko. Voor de rest is het één grote puinhoop in Noord-Afrika. Het aantal bootvluchtelingen neemt hand over hand toe. Dat leidt tot grote drama's; het ontwricht de zuidelijke regio van de Europese Unie. Kijk eens wat er gebeurt in de Golfregio en natuurlijk met name in Syrië. Dat is een drama! Jemen heeft een burgeroorlog gehad met grote gewapende politieke conflicten. Saoedi-Arabië zou maar zó kunnen gaan hellen. Het gedoe met Georgië hebben wij dan wel achter ons gelaten, maar Oekraïne is nu een geweldige puinhoop. Rond Europa is het nooit eerder zo geweest: één grote, instabiele puinhoop die nu ook de stabiliteit van Europa zelf begint te raken en die de discussie weer oprakelt over defensie. Daar doorheen spelen de discussies over grondstoffenschaarste en defecten ten gevolge van klimaatverandering. Ik kan mij heel goed voorstellen dat mensen denken: ik trek het dekbed over me heen! De problemen worden steeds complexer en het heeft allemaal met elkaar te maken. Een ding is zeker: geopolitiek is de wereld aan het veranderen. Daar zit het grote probleem. Dat maakt mensen ongerust en onzeker. Het maakt hen ontvankelijk voor populisten met simpele oplossingen. zomer

16 BIJNA NEDERLANDSE BEDRIJVEN EXPORTEREN NAAR RUSLAND In 2013 exporteerden bijna Nederlandse bedrijven goederen naar Rusland. Van die ondernemingen is 40 procent een groothandelsbedrijf. Vooral de sectoren handel en industrie doen zaken met Rusland. Samen zijn zij goed voor 90 procent. De groothandel voert veel elektronica uit, zoals computers en printers. Ook zuivel en bloemen zijn belangrijke exportproducten. (Bron: CBS) 16 cbs 02/14

17 Aa kort: economie VERZEKERINGEN BEDRIJFS- GEMIDDELD BIJNA Aa INVESTERINGEN GROEIEN MET 6,7 % In januari 2014 groeiden de bedrijfsinvesteringen in vergelijking met januari 2013 met 6,7 procent. De stijging is voor een belangrijk deel toe te schrijven De prijsstijgingen in 2013 zijn voornamelijk aan de investeringen in de bouw en in machines. Het veroorzaakt door belastingwijzigingen. Zo steeg per is de vierde maand op rij dat de bedrijfsinvesteringen 1 januari 2013 de accijns op tabak. Shag is één van de hoger lagen dan een jaar eerder. In vergelijking met sterkst in prijs gestegen artikelen van De prijs december 2013 is de stijging in januari echter een steeg met bijna 16 procent. Ook verzekeringen stuk kleiner. Dat heeft vooral te maken met de werden fors duurder. Dit kwam door de verhoging autoverkopen. Bedrijven anticipeerden op fiscale van de assurantiebelasting van 9,7 naar 21 procent. maatregelen die op 1 januari 2014 van kracht gingen De inboedelverzekering werd hierdoor bijna 14 en zagen de autoverkoop in december fors stijgen. In procent duurder. Gemiddeld werden verzekeringen januari was dat effect uitgewerkt. (Bron: CBS) vorig jaar bijna 8 procent duurder. (Bron: CBS) Dd ZIEKTEVERZUIM IN 2013 GEDAALD TOT 3,9 % 8 % DUURDER Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2013 gedaald tot 3,9 procent. Dat betekent dat per 1000 werknemers er 39 ziek zijn. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds 1996, het jaar waarin het CBS begon met de huidige manier van waarnemen. Naarmate bedrijven meer werknemers hebben, is het ziekteverzuim hoger. Bij bedrijven met minder dan 10 werknemers bedroeg het verzuim vorig jaar 1,6 procent. Bij bedrijven met 10 tot 100 werknemers bedroeg dit 3,4 procent. Bij de grote bedrijven lag het percentage op 4,7 procent. (Bron: CBS) zomer

18 18 cbs 02/14 We nodigen iedereen van harte uit voor de conferentie eind augustus over het meten en analyseren van de economie

19 aan het woord Economische ontwikkelingen in beeld Van 24 tot en met 29 augustus a.s. vindt in De Doelen te Rotterdam de 33ste IARIW-conferentie plaats. Dit is een tweejaarlijkse internationale conferentie over het meten en analyseren van de economie, inkomens- en vermogensverdelingen, productiviteit, economische groei en vele andere hieraan gerelateerde onderwerpen. Wetenschappers, beleidsmakers, topeconomen en statistici wereldwijd komen bij elkaar om ideeën en kennis uit te wisselen op het gebied van een breed scala aan economische en sociale onderwerpen. Tevens is netwerken met elkaar een belangrijk doel. Auteur: Jaap van Sandijk Fotografie: Sjoerd van der Hucht Het CBS is gastheer van deze prestigieuze conferentie. Een eervolle taak voor ons bureau. Je wordt niet zo maar gevraagd dit te organiseren, zegt Gerard Eding, hoofd Nationale Rekeningen. Hij is belast met de organisatie en nodigt geïnteresseerden van harte uit de conferentie bij te wonen. De IARIW (International Association for Research in Income and Wealth) is een internationale organisatie die onderzoek verricht op het gebied van economische vraagstukken. De organisatie heeft 450 individuele leden uit alle delen van de wereld. Daarnaast zijn er ook veel gerenommeerde organisaties lid. Eén keer in de twee jaar organiseert de IARIW een conferentie. Eding: De conferentie is een combinatie van sessies over inhoudelijke onderwerpen, wetenschappelijke reflectie en ruimte om te netwerken. Wat de inhoud betreft zijn er tal van sprekers, zoals de topeconoom Bart van Ark en Marc Fleurbaey, professor aan de Princeton University in de USA. Ook de voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Paul Schnabel, zal een presentatie geven. Daarnaast zijn er sprekers van belangrijke internationale instituten zoals de OECD, ISI, universiteiten en statistiekbureaus uit verschillende landen. De conferentie duurt een volle week, waarbij er vier conferentiedagen zijn en één dag een sociaal karakter heeft. Netwerken is belangrijk tijdens de conferentie. Daar moet dan ook voldoende ruimte voor zijn. Zo ontstaan veel makkelijker nieuwe ideeën en verbindingen tussen de deelnemers, aldus Eding. De conferentie begint op zondagavond met een welkomstreceptie en een walking dinner. De hele woensdag staat in het teken van kennismaking met de stad Rotterdam. Zo worden de deelnemers s ochtends ontvangen in het stadhuis van Rotterdam, is er een boottocht door de Rotterdamse haven en zijn er s middags excursies naar verschillende delen van Rotterdam en omgeving. De conferentie wordt vrijdagavond afgesloten met een diner. Eding geeft aan dat er twee jaar geleden meer dan 30 verschillende nationaliteiten aanwezig waren. De verwachting is dat er ook nu weer veel internationale deelnemers zullen zijn, van China tot Canada en van Argentinië tot Australië. Wanneer is volgens Eding de conferentie geslaagd? Als we met 300 deelnemers goede discussies hebben gehad en geïnspireerd naar huis gaan, vol met nieuwe ideeën en een uitgebreider netwerk. Voor meer informatie over de inhoud van het programma, de kosten en aanmelden: Gerard Eding (1970) is hoofd Nationale Rekeningen bij het CBS. Hij studeerde macro-economie en ruimtelijke economie aan de Universiteit van Groningen. Sinds 2001 werkt hij bij het CBS in uiteenlopende (management) functies. zomer

20 Jantine Kriens, voorzitter VNG-directieraad Als lokaal bestuurder kun je nooit aan de werkelijkheid ontsnappen 20 cbs 02/14

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Uit een enquête onder bedrijven die actief zijn in Duitsland

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Onderzoek wijst uit dat 86 procent van de Nederlandse ondernemers

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Informatie 17 december 2015

Informatie 17 december 2015 Informatie 17 december 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS Ondanks het aflopen van de economische recessie, is de armoede in Nederland het afgelopen jaar verder gestegen. Vooral het aantal huishoudens dat

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Informatie 10 januari 2015

Informatie 10 januari 2015 Informatie 10 januari 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS ARMOEDE WERELDWIJD Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede leven: zij beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater,

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Armoede en Arbeidsmarkt

Armoede en Arbeidsmarkt 2 Armoede en Arbeidsmarkt Presentatie Masterclass 4: Armoede en arbeidsmarkt op het congres Overerfbare Armoede, Emmen, 25 september 2017 Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Arjen

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

5.6 Het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief

5.6 Het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief 5.6 Het s hoger onderwijs in internationaal perspectief In de meeste landen van de is de vraag naar hoger onderwijs tussen 1995 en 2002 fors gegroeid. Ook in gaat een steeds groter deel van de bevolking

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Annelies Knoppers Hoogleraar pedagogiek en didactiek van sport en lichamelijke opvoeding Universiteit Utrecht

Annelies Knoppers Hoogleraar pedagogiek en didactiek van sport en lichamelijke opvoeding Universiteit Utrecht Annelies Knoppers Hoogleraar pedagogiek en didactiek van sport en lichamelijke opvoeding Universiteit Utrecht Vragen stellen bij schijnbare vanzelfsprekendheden is een basisvoorwaarde voor wetenschappelijk

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Sterkste groei bij werknemers

Sterkste groei bij werknemers In 1994 stagneerde de ontwikkeling van de koopkracht nog. In de daarop volgende jaren nam de koopkracht echter steeds sterker toe: met 1% in 1995 tot 1,5% in 1997. De grootste stijging,,7%, deed zich voor

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl)

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl) Indicator 13 februari 2013 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In 2012 woonden er in Nederland

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Worldschool Young European Specialists. Programma voor deelnemende leerlingen. YES! in het kort. YES! Young European Specialists

Worldschool Young European Specialists. Programma voor deelnemende leerlingen. YES! in het kort. YES! Young European Specialists Worldschool Young European Specialists YES! Young European Specialists Programma voor deelnemende leerlingen YES! is een speciaal onderwijsprogramma voor leerlingen van het VWO, vijfde leerjaar. Honderd

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Aanleiding Eerder bracht het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een rapport uit over het gebruik van jeugdhulp in Fryslân. Deze

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Zekerheden over een onzeker land

Zekerheden over een onzeker land Zekerheden over een onzeker land Parijs, 27 januari 2012 Paul Schnabel Universiteit Utrecht Demografische feiten 2012-2020 Bevolking 17 miljoen (plus 0,5 miljoen) Jonger dan 20 jaar 3,7 miljoen (min 0,2

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden 6 De wereld verandert: om ons heen zien we langzaam systemen en instituties omvallen. Wat daarvoor in de plaats komt? Hbo-onderzoek

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar

Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen Ton Ferber In de jaren 1992 2001 was de gemiddelde looptijd van een WWuitkering elf maanden. Van de 4,3 miljoen beëindigde uitkeringen was de gemiddelde

Nadere informatie

Inclusive Growth and Development Report 2017 van het World Economic Forum: Bevindingen voor Nederland

Inclusive Growth and Development Report 2017 van het World Economic Forum: Bevindingen voor Nederland Inclusive Growth and Development Report 2017 van het World Economic Forum: Bevindingen voor Nederland Nederland scoort relatief hoog op economische groei en het aanpakken van ongelijkheid, maar de ongelijkheid

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Ambitie brengt je naar een hoger niveau

Ambitie brengt je naar een hoger niveau Ambitie: Excellent Lokaal Overheidsmanagement Ambitie brengt je naar een hoger niveau Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Duizenden aanbieders van opleidingen zijn er in overheidsland. En

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het toerisme en de factoren die daarop

Nadere informatie

Dames en heren, staatssecretaris tijdens dit congres zal. Het programmaboekje van vandaag is. gelardeerd met termen uit de scheepvaart.

Dames en heren, staatssecretaris tijdens dit congres zal. Het programmaboekje van vandaag is. gelardeerd met termen uit de scheepvaart. 1 Toespraak DG Hilgersom namens staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het congres De koers van de toekomst op 1 december 2011 bij de Atlant Groep in Helmond. Dames en heren,

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Jaarcongres KIVI NIRIA Presentatie Alexander Rinnooy Kan Lid Innovatieplatform

Jaarcongres KIVI NIRIA Presentatie Alexander Rinnooy Kan Lid Innovatieplatform Jaarcongres KIVI NIRIA 2009 Presentatie Alexander Rinnooy Kan Lid Innovatieplatform Vandaag Vrienden Van Wetenschap Positie van Nederland in de wereld Kennisinvesteringsagenda Sleutelgebieden Wat kunnen

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0 Stadsmonitor -Samenvatting- Modules Samenvatting 1 Wonen en woonaantrekkelijkheid 2 Gezondheid en zorg 3 Werk 4 Duurzame stad 5 Binnenstad 6 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Mijnheer de minister, dames en heren.

Mijnheer de minister, dames en heren. Toespraak van Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, bij de presentatie van het boek 'Behoedzaam Bestuur', over de 200-jarige bestuursgeschiedenis van Zuid- Holland, Den Haag, 19 september

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Potentiële beroepsbevolking Limburg MEI 2014

Neimed Krimpbericht. Potentiële beroepsbevolking Limburg MEI 2014 MEI 214 Neimed Krimpbericht Potentiële beroepsbevolking Voor de ontwikkeling van het aanbod van arbeidskrachten is de potentiële beroepsbevolking van belang. Deze leeftijdsgroep daalt in al sinds 1995.

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

PERSBERICHT. Armoedesignalement 2013: Sterke groei armoede in 2012, maar afzwakking verwacht ONDER EMBARGO TOT DINSDAG 3 DECEMBER 2013, 00:01 UUR

PERSBERICHT. Armoedesignalement 2013: Sterke groei armoede in 2012, maar afzwakking verwacht ONDER EMBARGO TOT DINSDAG 3 DECEMBER 2013, 00:01 UUR PERSBERICHT ONDER EMBARGO TOT DINSDAG 3 DECEMBER 2013, 00:01 UUR Inlichtingen bij Dr. P.H. van Mulligen persdienst@cbs.nl T 070 3374444 Dr. J.C. Vrooman c. vrooman@scp.nl T 070 3407846 of Dr. S.J.M. Hoff

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie

Werkloosheid in de Europese Unie

Werkloosheid in de Europese Unie in de Europese Unie Diana Janjetovic en Bart Nauta De werkloosheid in de Europese Unie vertoont sinds 2 als gevolg van de conjunctuur een wisselend verloop. Door de economische malaise in de jaren 21 23

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht.  Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-033 19 februari 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt verder De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gestegen. In de periode november 2002-januari

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2003-I

Eindexamen aardrijkskunde havo 2003-I Politiek en ruimte Opgave 6 bron 9 In de periode 2000-2006 zal de Europese Unie financiële steun voor sociaal-economische ontwikkeling toekennen aan twee soorten regio s: de regio s met een ontwikkelingsachterstand

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Permanente educatie in Smallingerland Allemaal in ontwikkeling Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Van cursussen professioneel Engels, kennis opdoen bij een andere afdeling tot vierjarige

Nadere informatie

De mensen van de Vierdaagse. Hidde Bekhuis en Koen Breedveld

De mensen van de Vierdaagse. Hidde Bekhuis en Koen Breedveld De mensen van de Vierdaagse Hidde Bekhuis en Koen Breedveld Inleiding / achtergrond Met jaarlijks tegen de één miljoen bezoekers behoort De Vierdaagse van Nijmegen jaar in jaar uit tot de allergrootste

Nadere informatie

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Martijn Souren Ongeveer 7 procent van de werknemers met een verleent zelf mantelzorg. Ze maken daar slechts in beperkte mate gebruik van aanvullende

Nadere informatie

Ouders op de arbeidsmarkt

Ouders op de arbeidsmarkt Ouders op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Johan van der Valk De bruto arbeidsparticipatie van alleenstaande s is sinds 1996 sterk toegenomen. Wel is de arbeidsparticipatie van paren nog steeds een stuk

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II Opgave 4 Slachtoffers van criminaliteit Bij deze opgave horen de teksten 9 tot en met 12, figuur 2 en 3 en tabel 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Ruim drie miljoen Nederlanders worden jaarlijks het slachtoffer

Nadere informatie

Speech ter gelegenheid van de ontvangst van Nederlandse ambassadeurs door de Staten-Generaal, d.d. donderdag 29 januari 2015 Anouchka van Miltenburg, Voorzitter Tweede Kamer Het gesproken woord geldt Geachte

Nadere informatie

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most Over NBTC-NIPO Research Wij zijn een full service onderzoeksbureau op het gebied van vakantie,

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

Werkloosheid toegenomen

Werkloosheid toegenomen Persbericht PB14-005 23 januari 09.30 uur Werkloosheid toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen - In bijna 100 duizend werklozen erbij - Aantal WW-uitkeringen in december

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Verslag bijeenkomst 21 januari 2011 Erasmus MC RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Partners Mijnpijn.nl vinden dat chronische pijn prioriteit

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie De Tweede Kamerverkiezingen van 17 hebben voor grote verschuivingen gezorgd in Amsterdam. De uitkomsten van deze verkiezingen komen uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Verder

Nadere informatie

4. Werkloosheid in historisch perspectief

4. Werkloosheid in historisch perspectief 4. Werkloosheid in historisch perspectief Werkloosheid is het verschil tussen het aanbod van arbeid en de vraag naar arbeid. Het arbeidsaanbod in Noord-Nederland hangt samen met de mate waarin de inwoners

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie