Meer informatie? Bezoekadres: Postadres: :ORGELOOS 5W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer informatie? Bezoekadres: Postadres: :ORGELOOS 5W"

Transcriptie

1 Meer informatie? Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact op met Volksbelang. U kunt ons bereiken via telefoonnummer , of via Natuurlijk bent u ook welkom aan de balie van ons kantoor. Bezoekadres: Molenstraat 83, Helmond - Postadres: Postbus 276, 5700 AG Helmond - T: F:

2 22 Volksbelang: Midden tussen haar klanten 3 Zorgeloos huren en wonen, Als u gaat verhuizen, dan komt er In deze brochure kunt u lezen wat er De huur opzeggen vaak veel op u af. Het inrichten van uw allemaal komt kijken bij een verhuizing. Gaat u verhuizen naar een andere wo- dat is waar Volksbelang voor staat. nieuwe woning is misschien wel een van Wij informeren u graag over de spel- ning? Dan wilt u natuurlijk niet langer dan...en verhuizen zonder zorgen. Als sociale organisatie die midden tussen de leukste dingen die geregeld moeten worden. Maar ook de oude woning regels die wij hanteren. nodig is huur betalen voor de woning die u gaat verlaten. Daarom is het verstandig vraagt uw aandacht. Een van de vele om zo snel mogelijk de huur van uw haar klanten staat, vindt Volksbelang dingen die u moet regelen, is het op- woning bij Volksbelang op te zeggen. Het zeggen van de huur van de woning die opzeggen van de huur werkt als volgt: het belangrijk om haar klanten eigentijdse en u gaat verlaten. Daarnaast zult u natuurlijk al uw bezittingen uit uw Volksbelang hanteert een opzegtermijn passende service te bieden. oude woning moeten verhuizen. En u van een volle kalendermaand. zult begrijpen dat Volksbelang bijvoor- Een voorbeeld: wanneer u de huur- Ook wanneer u uw woning gaat verlaten. beeld van u verwacht dat u de woning overeenkomst op 1 oktober wilt laten schoon en in goede staat oplevert. eindigen, stuurt u uw huuropzegging vóór 31 augustus naar Volksbelang.

3 4 5 Als wij uw opzegging uiterlijk 31 Wij raden u aan uw huur ruim van tevoren brochure Zorgeloos verhuizen. In de De opzichter vult alle bijzonderheden in die u gaat verlaten. De kandidaat aan Vaste, onroerende goederen, zoals een augustus binnen hebben, zal alles op op te zeggen. Hoe eerder u opzegt, des bevestigingsbrief staat ook de datum en op het voorcontroleformulier. Daarop wie de woning wordt aangeboden, bad of toilet kunnen soms ter overname tijd geregeld en verwerkt zijn. te sneller kunnen wij een nieuwe huurder de tijd wanneer de opzichter langs komt wordt ook genoteerd wat er eventueel kan u vragen de woning te mogen be- worden aangeboden. Dit gaat altijd Stuurt u de opzegging later, dan zal zoeken met wie u eventuele overnames om de voorinspectie te doen. Tijdens nog door u moet worden gedaan om de zichtigen. Wij verzoeken u om hieraan in overleg met de opzichter. In het de huur een maand langer doorlopen. kunt regelen. Daarnaast is het voor u deze inspectie bekijkt de opzichter of woning netjes achter te kunnen laten. uw medewerking te verlenen, maar we overnameformulier legt u, samen met De huur moet schriftelijk worden wel zo prettig als alle afspraken met uw woning in goede staat verkeert, wat In de brochure Zorgeloos verhuizen adviseren u wel om bij een bezichtiging de nieuwe huurder, vast welke zaken opgezegd. Dit kan per brief of met betrekking tot het verlaten van de er eventueel moet worden hersteld en staat duidelijk beschreven welke regels altijd te vragen naar de officiële aanbie- worden overgenomen. Dit schriftelijke behulp van het speciale formulier woning zo snel mogelijk gemaakt zijn. wat wel en niet in de woning kan ach- hiervoor gelden. Wij raden u aan om dingsbrief van Volksbelang. bewijs van overname moet u beiden huuropzegging. Dit formulier is Op die manier kunt u uw verhuizing terblijven. Sommige wijzigingen aan de deze aandachtig door te lezen. ondertekenen en tegelijk met de verkrijgbaar op ons kantoor of u kunt goed plannen. woning kunnen worden overgenomen Wanneer u zaken ter overname wilt sleutels inleveren bij de opzichter. het downloaden via door Volksbelang en met de opzichter Nieuwe bewoner aanbieden, kunt u dit bespreken met langhelmond.nl. De huuropzegging Voorinspectie kunt u overleggen wat u over kunt Zodra wij uw opzegging hebben ont- de volgende huurder. Alleen roerende Eindinspectie en sleutels inleveren moet ondertekend zijn door alle Nadat de huuropzegging is ontvangen laten nemen door de volgende huurder. vangen en de voorinspectie hebben zaken zoals gordijnen, meubels en Om de sleutels in te leveren dient u zelf huurders die staan vermeld op de krijgt u van ons een bevestigingsbrief Daarvoor kunt u het overnameformulier uitgevoerd, zullen we op zoek gaan vloerbedekking, kunt u aan de nieuwe een afspraak te maken met de opzichter. huurovereenkomst. met een overnameformulier en de gebruiken wat u van ons ontvangen hebt. naar een nieuwe huurder voor de woning huurder ter overname aanbieden. Hij komt dan naar de woning toe voor

4 6 7 de eindinspectie en als alle afspraken beschadigingen constateert, krijgt u Eindafrekening Zelf aangebrachte Voor verbouwingen, sloopwerkzaam- verhuren van de woning. In bijzondere nagekomen zijn, neemt hij de sleutels in enkele dagen de tijd om deze te herstel- Ongeveer een maand na uw sleutelinleve- voorzieningen (ZAV) heden en ingrijpende veranderingen situaties stellen wij zelfs een financiële ontvangst. Om een afspraak te maken len. Over deze periode wordt wel huur ring ontvangt u op uw nieuwe adres een Volksbelang probeert optimaal bij te zoals het aanbrengen van zonwe- vergoeding tegenover de aangebrachte kunt u contact opnemen met de techni- berekend. Kiest u ervoor het herstelwerk eindafrekening van Volksbelang. Hierin dragen aan uw wooncomfort. Daarom ringen, afsluitingen, (schotel-) antennes, voorziening. Of de zelf aangebrachte sche dienst, telefoonnummer , door Volksbelang te laten uitvoeren, staat aangegeven wat de eventuele res- kunnen we ons voorstellen dat u zelf zendmasten, isolatievoorzieningen en voorzieningen in overeenstemming dagelijks tussen 9.00 en uur. dan brengen wij de kosten van reparatie terende kosten zijn en wat de waarborg- veranderingen wilt aanbrengen in en cv-installaties hebt u altijd toestemming zijn met de criteria die wij hanteren, is Meestal vindt de eindcontrole plaats in de en de huur over deze periode bij u in som met rente is. Indien u nog geld van om uw woning. U mag een heleboel nodig van Volksbelang. Voorzieningen uitsluitend te beoordelen door Volks- laatste week dat u de woning huurt. In rekening. ons tegoed hebt, zullen wij dit binnen aan uw woning veranderen, maar Volks- kunnen in de woning achterblijven als er belang. Meer hierover leest u in de bro- uw aanwezigheid controleert de opzich- Is alles in orde, dan neemt de opzichter één maand na sleutelinlevering overma- belang stelt wel een aantal voorwaarden schriftelijk toestemming is verleend voor chure Zorgeloos klussen. Deze brochure ter of de afspraken die tijdens de voor- samen met u de meterstanden op van ken naar uw bank- of girorekening. Het is aan veranderingen die achterblijven het aanbrengen van de voorziening en kunt u aanvragen bij Volksbelang, of inspectie gemaakt zijn, zijn nagekomen. elektra, gas en water. Deze meterstan- niet mogelijk om teruggave van de waar- bij het verlaten van uw woning. Soms als de onderhoudstoestand goed is. De downloaden van onze website Eventuele afspraken over het overnemen den dient u zelf door te geven aan uw borgsom te verrekenen met eventuele hebt u toestemming nodig om verande- voorzieningen moeten bouwtechnisch van goederen door de nieuwe huurder leverancier. openstaande huur. Als er kosten zijn voor ringen aan uw woning aan te brengen. en onderhoudstechnisch in een goede worden bij de eindinspectie doorgeno- u, dan kunt u in de eindafrekening zien Soms zelfs een bouwvergunning van de staat verkeren en ze mogen uiteraard men. Als de opzichter gebreken of op welke wijze u die kunt voldoen. gemeente. geen problemen veroorzaken bij het

5 Uitgangspunten bij het controleren van de woning 8 9 Tijdens de voor- en eindinspectie let Veranderingen en verbouwingen Schoon en leeg Sleutels Wanden, vloeren en plafonds onze opzichter op tal van zaken. aan of bij de woning Zijn de woning en de eventuele Zijn alle sleutels van binnendeuren en Zijn alle spijkers, schroeven en haken om ze achter te laten, of neemt de We hebben de meeste hieronder voor u Hebt u toestemming gekregen voor schuur, berging of garage volledig kasten aanwezig in de sloten? uit uw wanden en plafonds verwijderd? volgende huurder ze van u over? op een rijtje gezet, zodat u weet waar het aanbrengen van veranderingen ontruimd, vetvrij en bezemschoon? Hebt u alle sleutels van de buiten Hebt u alle gaten in de wanden en Is uw eventuele behang van een u op kunt letten als u uw woning gaat aan, in of om de woning, zoals voor Hebt u alle losse spullen uit de woning deuren, berging, schuur en eventueel plafonds netjes gedicht en eventu- gangbare kleur en is het goed aange verlaten. Als u alle vragen met Ja kunt het plaatsen of verbouwen van verwijderd, ook vuilnis? brievenbus klaarliggen om bij de ele kale plekken in het schuurwerk bracht op de muren? beantwoorden, zult u uw woning pro- schuurtjes, garages, carports, schut- Hebt u er aan gedacht om uw schotel- eindinspectie af te geven aan de gerepareerd? Hebt u het behang dat niet voldoet aan bleemloos kunnen opleveren. Is dat niet tingen, (wand- en plafond-)betim- antenne te verwijderen en de opzichter, ook de reservesleutels? Is de afwerking van de wanden en de eisen van Volksbelang verwijderd? het geval, dan zult u rekening moeten meringen, verlaagde plafonds en montagegaten te herstellen? Klopt het aantal sleutels met het plafonds nog in de oorspronkelijke Zijn uw wand- en vloertegels schoon, houden met werkzaamheden en kosten balkenplafonds? Zijn de afvalcontainers leeg en schoon? aantal dat staat vermeld op het structuur, of hebt u toestemming van onbeschadigd, onbeschilderd en vrij voor het herstellen van gebreken. Hebt u de veranderingen waarvoor Hebt u de dakgoten van de woning opnameformulier dat u hebt ont- Volksbelang om veranderingen te van boorgaten, kalkaanslag, stickers, u geen toestemming hebt gekregen schoongemaakt en eventuele verstop- vangen bij het aangaan van de laten zitten? plakfolie en lijmresten? ongedaan gemaakt, zonder daarbij pingen verholpen? huurovereenkomst? Hebt u jute bekleding, granolwanden, Is het voegwerk van de wand- en de woning te beschadigen? Zijn alle afvoerputjes schoon en vrij steenstrips en dergelijke verwijderd, vloertegels uitgevoerd in een gang- van verstoppingen? hebt u van Volksbelang toestemming bare kleur (wit of grijs)?

6 10 11 Wordt uw vloerbedekking overgeno- vloeren deskundig gerepareerd? Sanitair Elektra plinten en dergelijke hersteld? Apparatuur men door een volgende huurder? Zijn de oorspronkelijke vloeren vlak, Zijn alle sanitaire voorzieningen en Hebt u bij het verwijderen van uw Is het houtwerk volledig geschilderd Zijn alle apparaten die eigendom zijn Hebt u vloerbedekking die niet wordt onbeschadigd en vrij van kit- en accessoires die bij het aanvaarden van verlichting alle kroonsteentjes terug- in een neutrale kleur? zijn van Volksbelang (bijvoorbeeld de overgenomen weggehaald en hebt u lijmresten? de woning aanwezig waren, nog geplaatst op de aansluitpunten? Verkeren de oorspronkelijke keuken- afzuigkap) nog aanwezig in de woning? ook de lijmresten verwijderd? aanwezig (kranen, doucheslang en Hebt u de centraaldoosdeksels achter- kastjes, aanrechtbladen en vaste Zijn die apparaten compleet, Hebt u toestemming voor het achter- Schilderwerk handdouche, zeepbakjes, spiegels, gelaten of teruggeplaatst? kasten nog in goede staat en zijn ze technisch in orde en onbeschadigd? laten van parket, plavuizen, vloertegels Is het schilderwerk in uw woning en closetrolhouders, wc-brillen, en Zijn alle schakelaars en wandcontact- onbeschadigd en vrij van stickers en Hebt u de apparaten die van uzelf én worden deze overgenomen door de bijgebouwen goed onderhouden dergelijke)? dozen aangebracht volgens de voor- ander plakmateriaal? zijn verwijderd of neemt de volgende de nieuwe huurder? en verkeert het in goede staat? Is het sanitair schoon, onbeschadigd, schriften en zijn ze onbeschadigd, Zijn alle deuren nog voorzien van het bewoner ze van u over? Zijn alle parketvloeren, plavuizen en Is het schilder- en sauswerk van wanden onbeschilderd en in een voor goed bevestigd en onbeschilderd? oorspronkelijke beslag, zoals deur- vloertegels die niet worden overgeno- en plafonds door middel van twee Volksbelang acceptabele kleur? krukken en knoppen? Ruiten en spiegels men verwijderd? behandelingen (gronden en overschil- Als u sanitaire voorzieningen zoals Deuren, kozijnen, plinten en Als u wijzigingen hebt aangebracht Zijn alle ruiten en spiegels schoon, Zijn alle vloeren professioneel deren) weer in goede staat te brengen? een bad, douche of toilet vervangen vaste kasten aan uw (keuken)kasten, hebt u daar- onbeschadigd en vrij van stickers, aangelegd en onbeschadigd? hebt, hebt u daarvoor dan toestem- Zijn alle beschadigingen en/of gebre- voor dan toestemming gekregen van plakfolie en lijmresten? Zijn eventuele loszittende delen in de ming gekregen van Volksbelang? ken aan deuren, vaste kasten, kozijnen, Volksbelang? Hebt u gebroken ruiten laten herstel-

7 12 13 len (eventueel via de glasverzekering Verwarmingsinstallatie Tuin Zijn bomen die niet voldoen aan de Erfafscheidingen Brandgangen en achterompaden van Volksbelang, indien u daaraan Zijn de vulsleutels, vulslang en de Zijn zowel de voor- als achtertuin eisen van Welstand verwijderd, zo Zijn schuttingen, poorten, muurtjes e.d. Zijn de brandgang(en) en achterom- deelneemt)? gebruiksaanwijzing van de eventuele schoon, egaal en onkruidvrij? nodig met een rooivergunning? die tot de woning behoren onbescha- paden die bij uw woning horen individueel gestookte verwarmingsin- Hebt u bergen zand verwijderd Is de oorspronkelijke vierkante meters digd en verkeren ze in goede staat? schoon en onkruidvrij? Kunststof onderdelen stallatie in de woning aanwezig? en kuilen gedicht? bestrating nog op de oorspronkelijke Hebt u de erfafscheidingen die niet Zijn alle kunststof onderdelen Staan alle radiatorkranen open en is Hebt u alle eigen voorzieningen plaats aanwezig? tot de woning behoren verwijderd, Asbesthoudende materialen (bijvoorbeeld het aanrecht en kunst- de thermostaat ingesteld op 10 O C, (zoals een leefkuil, een tuinhaard Voldoet de bestrating die vervangen of hebt u toestemming van Volksbe- Asbesthoudende materialen mogen nooit stof kozijnen) onbeschadigd en om bevriezing van de leidingen te of een vijver) verwijderd, evenals de is door andere materialen aan de lang om ze in overleg met de buren worden overgedragen en dienen op onbeschilderd? voorkomen? restanten daarvan en andere losse geldende normen? en de nieuwe bewoner te laten staan? deskundige wijze verwijderd te worden. Hebt u de aanwezige kunststof wand- Hebt u gecontroleerd of de meters voor voorwerpen? Hebt u de hoogte van de heggen in Houdt u daarbij rekening met de eisen en/of plafondschroten verwijderd? gas en elektra niet uitgeschakeld zijn? Hebt u hoge beplanting verwijderd of de voortuin teruggebracht tot maxi- van de arbeidsinspectie en van de afde- Hebt u toestemming om kunststof Is uw woning voorzien van een kachel gesnoeid en staan eventuele bomen maal 1 meter, en in de achtertuin tot ling Milieu van de gemeente Helmond. sierplafonds in toilet of badkamer te of open haard, kunt u dan aantonen ten minste twee meter van de erfaf- maximaal 1,80 meter? laten zitten en voldoen deze voorzie- dat de schoorstenen in het afgelopen scheiding? ningen aan de (brand)veiligheidseisen? jaar minimaal 1 keer zijn geveegd?

8 Handige weetjes Volksbelang bedankt u voor uw medewerking en wenst u veel woongenot in uw nieuwe woning! Adreswijzigingen Gemeente nieuwe woning komt u pas opnieuw als u gaat verhuizen. In ieder geval Adreswijzigingen regelt u eenvoudig via In het verhuispakket van TPG-post vindt in aanmerking voor huurtoeslag als is het belangrijk dat u uw verhuizing de TPG verhuisservice. Dit pakket kunt u u een standaardformulier met een ant- de toeslag voor uw huidige woning is minimaal 14 dagen voor de sleutelover- ophalen bij een postkantoor bij u in de woordenvelop voor het doorgeven van stopgezet. Het is niet mogelijk om voor dracht meldt. U kunt uw verhuizing buurt of bestellen via de klantenservice uw adreswijziging. Uw adreswijziging twee woningen tegelijk huurtoeslag te eenvoudig doorgeven via van TPG-post. Op die manier kunt u ook dient binnen vijf dagen na de verhuizing ontvangen. De datum van overschrijving water.nl (telefoon ), regelen dat uw post voor een bepaalde door te zijn gegeven aan de afdeling in de gemeente is bepalend voor de (telefoon: ) en tijd wordt doorgestuurd naar uw nieuwe Burgerzaken van de gemeente waarin u huurtoeslag. Meer informatie over (telefoon: ). adres en dat veel van uw abonnemen- gaat wonen. Vergeet niet een kopie van huurtoeslag vindt u op Hebt u gekozen voor een andere ten, uw bank- of girorekeningen, uw uw legitimatiebewijs mee te sturen. nl. U kunt ook contact opnemen met de leverancier voor energie, dan dient u telefoon-, kabel- en internetaansluiting BelastingTelefoon ( ). uw verhuizing ook aan die leverancier automatisch worden verhuisd. Huurtoeslag door te geven. Uw huurtoeslag (voorheen: huursubsidie) Water & Energie stopt aan het einde van de maand Uw leveranciers voor water en energie Op vindt u waarin u de woning verlaat. Voor uw (elektra en gas) willen het van u weten nog meer handige verhuistips.

Meer informatie? Bezoekadres: Postadres: :ORGELOOS 5W

Meer informatie? Bezoekadres: Postadres: :ORGELOOS 5W Meer informatie? Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact op met Volksbelang. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0492 538 815, of via e-mail info@volksbelanghelmond.nl.

Nadere informatie

Midden tussen haar klanten 3

Midden tussen haar klanten 3 22 Volksbelang: Midden tussen haar klanten 3 Zorgeloos huren en wonen, Als u gaat verhuizen, dan komt er In deze brochure kunt u lezen wat er De huur opzeggen vaak veel op u af. Het inrichten van uw allemaal

Nadere informatie

Zorgeloos. verhuizen. Uw woning goed opleveren...

Zorgeloos. verhuizen. Uw woning goed opleveren... Zorgeloos verhuizen Uw woning goed opleveren... Volksinformatie zorgeloos verhuizen...en verhuizen zonder zorgen. Zorgeloos huren, dat is waar Volksbelang voor staat. Als sociale organisatie die midden

Nadere informatie

Verhuizen vanuit een huurwoning van Triada

Verhuizen vanuit een huurwoning van Triada Verhuizen vanuit een huurwoning van Triada Verhuizen vanuit een huurwoning van Triada Verhuizen is meer dan dozen inpakken en een nieuw behangetje uitzoeken. Verhuizen betekent ook veel regelwerk. In deze

Nadere informatie

Huuropzegging en oplevering

Huuropzegging en oplevering uitgave april 2014 Huuropzegging en oplevering Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. Er moet vaak van alles geregeld worden

Nadere informatie

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen ALLES OVER verhuizen 4 U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier komt

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende:

HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende: HUUR OPZEGGEN U gaat verhuizen naar een andere woning en wilt de huur van uw huidige woning bij WSG opzeggen. Voordat u definitief de deur achter u dicht kunt trekken, moet u nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Uw huur opzeggen. Het opzeggen van de huur gaat als volgt: Inspectie door opzichter

Uw huur opzeggen. Het opzeggen van de huur gaat als volgt: Inspectie door opzichter Uw huur opzeggen Verhuizen vanuit een huurwoning van Triada Verhuizen is meer dan dozen inpakken en een nieuw behangetje uitzoeken. Verhuizen betekent ook veel regelwerk. In deze folder vindt u daarover

Nadere informatie

De huur opzeggen als u gaat verhuizen

De huur opzeggen als u gaat verhuizen De huur opzeggen als u gaat verhuizen Wat zijn de stappen? Waar moet u aan denken? Wanneer u een nieuw huis heeft gevonden, zegt u de huur van uw huidige woning op. Daarvoor moeten een aantal dingen gebeuren;

Nadere informatie

De huur opzeggen als u gaat verhuizen

De huur opzeggen als u gaat verhuizen De huur opzeggen als u gaat verhuizen Wat zijn de stappen? Waar moet u aan denken? Wanneer u een nieuw huis heeft gevonden, zegt u de huur van uw huidige woning op. Daarvoor moeten een aantal dingen gebeuren;

Nadere informatie

Beëindiging van de huur

Beëindiging van de huur > Huuropzegging Beëindiging van de huur In deze folder leest u wat er allemaal komt kijken bij de beëindiging van de huur: wát moet u zelf doen en wát doet Woonstichting St. Joseph. Ook geven we u uitleg

Nadere informatie

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

Algemene gegevens Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland Tel: (0186) 899 899 www.hwwonen.nl post@hwwonen.nl

Algemene gegevens Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland Tel: (0186) 899 899 www.hwwonen.nl post@hwwonen.nl Formulier Huur opzeggen Algemene gegevens Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland Tel: (0186) 899 899 www.hwwonen.nl post@hwwonen.nl Bezoekadres Lamborghinilaan 4 3261 ND Oud-Beijerland informatie Huur opzeggen

Nadere informatie

Uw huur opzeggen Voorinspectie Overname Bevestiging huuropzegging Beëindiging huurbetaling Nog geen nieuwe huurders Huurtoeslag Eindinspectie

Uw huur opzeggen Voorinspectie Overname Bevestiging huuropzegging Beëindiging huurbetaling Nog geen nieuwe huurders Huurtoeslag Eindinspectie Als u gaat verhuizen U gaat verhuizen. Daar komt nogal wat bij kijken. Uw huurovereenkomst moet worden opgezegd. In uw nieuwe woning wilt u van alles opknappen. En de woning die u verlaat, moet natuurlijk

Nadere informatie

Huuropzegging en oplevering. Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken?

Huuropzegging en oplevering. Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Huuropzegging en oplevering Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. Er moet vaak van alles geregeld worden voor uw nieuwe woning.

Nadere informatie

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen 1 2 Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen 3 Alles over verhuizen U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier

Nadere informatie

U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten.

U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten. U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten. Inhoud Verhuizen? We maken het u graag gemakkelijk pagina 3 De huur opzeggen pagina 4 De vooropname pagina 5 De

Nadere informatie

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen Verhuizen Wat u moet weten als u gaat verhuizen Inhoudsopgave 5 6 7 8 9 10 11 De huur opzeggen De huuropzegging intrekken Uw woning opleveren Overname Heeft u iets veranderd? Wel of geen inspectie van

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

verhuizen informatie & tips

verhuizen informatie & tips verhuizen informatie & tips VERHUIZEN - informatie en tips U gaat een andere woning betrekken. Veel te doen en veel te regelen, ook tussen u en Woningbouwvereniging Reeuwijk. Om dit goed te laten verlopen

Nadere informatie

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Verhuizen Een verhuizing regel je eenvoudig thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op

Nadere informatie

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op!

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Wat uw reden ook is, u heeft waarschijnlijk meer aan uw hoofd dan het opzeggen

Nadere informatie

Verhuizen uit een woning van Maasvallei

Verhuizen uit een woning van Maasvallei Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat. Verhuizen is een hele klus. Veel mensen

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

De huur van uw woning opzeggen

De huur van uw woning opzeggen De huur van uw woning opzeggen Verhuizen Samenwerken aan een snelle en soepele oplevering Versie Schouwen-Duiveland Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Als u heeft besloten om te gaan verhuizen, heeft

Nadere informatie

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 De huur opzeggen bij Brabantse Waard 4 Uw huurwoning opleveren 5 Geldzaken rondom uw woning 5 Veelgestelde vragen van huurders

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Daar komt van alles bij kijken

Ik ga verhuizen. Daar komt van alles bij kijken Ik ga verhuizen Daar komt van alles bij kijken Bij een verhuizing komt heel wat kijken. Naast allerlei praktische zaken moet u ook nog van alles regelen. De huur opzeggen bijvoorbeeld. Afspraken maken

Nadere informatie

VERHUIZEN?! ZO LAAT U DE WONING ACHTER BIJ VERTREK

VERHUIZEN?! ZO LAAT U DE WONING ACHTER BIJ VERTREK VERHUIZEN?! ZO LAAT U DE WONING ACHTER BIJ VERTREK U heeft de huur van uw woning opgezegd. Er volgt dan een afspraak met de inspecteur over de oplevering van uw woning. Eerst vindt er een voorinspectie

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Wie gaat verhuizen heeft een drukke tijd voor de boeg. U moet van alles regelen voor het eenmaal zover is. Het is daarom belangrijk tijdig de huur

Nadere informatie

Uw huur opzeggen Voorinspectie Overname Bevestiging huuropzegging Beëindiging huurbetaling Nog geen nieuwe huurders Huurtoeslag Eindinspectie

Uw huur opzeggen Voorinspectie Overname Bevestiging huuropzegging Beëindiging huurbetaling Nog geen nieuwe huurders Huurtoeslag Eindinspectie Als u gaat verhuizen U gaat verhuizen. Daar komt nogal wat bij kijken. Uw huurovereenkomst moet worden opgezegd. In uw nieuwe woning wilt u van alles opknappen. En de woning die u verlaat, moet natuurlijk

Nadere informatie

Huuropzegging. gewoon goed wonen

Huuropzegging. gewoon goed wonen Huuropzegging gewoon goed wonen Als u de huur opzegt U hebt uw huurwoning opgezegd of gaat dat binnenkort doen. Wij hopen dat u met plezier bij ons heeft gewoond. Om ook uw vertrek zo goed mogelijk te

Nadere informatie

Verhuizen: wat moet u doen

Verhuizen: wat moet u doen Verhuizen: wat moet u doen 100% wonen Verhuizen: Wat moet u doen? Voor wie is deze brochure bedoeld? Als u verhuisplannen heeft en in een woning woont van SallandWonen, dan bevat deze brochure waardevolle

Nadere informatie

Betrekken of verlaten

Betrekken of verlaten Nieuw 2014 Betrekken of verlaten I N F O R M A T I E F O L D E R V O O R D E V E R T R E K K E N D E E N K O M E N D E H U U R D E R van uw WSN woning Betrekken of verlaten van uw WSN woning Bij het opzeggen

Nadere informatie

De huur opzeggen. Neem dan contact met ons op om een nieuwe afspraak te maken.

De huur opzeggen. Neem dan contact met ons op om een nieuwe afspraak te maken. VERHUIZEN UIT EEN LEEG, VEILIG EN SCHOON HUIS Tijdens een verhuizing komt er veel op u af. Praktische dingen, zoals klussen en inrichten. Maar ook formele zaken. Voor uw nieuwe huis én uw huidige woning.

Nadere informatie

Deze folder geeft u informatie over (bijna) alles wat te maken heeft met het opzeggen van de huur.

Deze folder geeft u informatie over (bijna) alles wat te maken heeft met het opzeggen van de huur. Huur opzeggen Deze folder geeft u informatie over (bijna) alles wat te maken heeft met het opzeggen van de huur. 1. Het opzeggen van de huur De huur moet schriftelijk opgezegd worden. U kunt bij ons een

Nadere informatie

Huuropzegging. Wat er komt kijken bij beëindiging van de huur

Huuropzegging. Wat er komt kijken bij beëindiging van de huur Huuropzegging Wat er komt kijken bij beëindiging van de huur 1 In deze folder leest u wat er allemaal komt kijken bij de beëindiging van de huur: wát moet u zelf doen en wát doet Woonstichting St. Joseph.

Nadere informatie

Bij een verhuizing komt veel kijken. Hoe zeg je op? Misschien ben je al druk bezig met het opknappen en inrichten van je nieuwe huis.

Bij een verhuizing komt veel kijken. Hoe zeg je op? Misschien ben je al druk bezig met het opknappen en inrichten van je nieuwe huis. Verhuizen Bij een verhuizing komt veel kijken. Misschien ben je al druk bezig met het opknappen en inrichten van je nieuwe huis. Maar de woning die je verlaat, moet er ook netjes uitzien voor de nieuwe

Nadere informatie

Zo laat u de woning achter bij vertrek. thuis in Deventer

Zo laat u de woning achter bij vertrek. thuis in Deventer Zo laat u de woning achter bij vertrek thuis in Deventer Inhoud Opleveren van de woning p. 3 Overname p. 6 Eindafrekening p. 7 Zelf regelen bij verhuizing p. 8 Heeft u ons nodig? p. 9 Opleveren van de

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen.

Nadere informatie

Een woning opzeggen vraagt erom enkele zaken goed te regelen. In deze brochure leest u in vijf stappen hoe u de huur kunt opzeggen.

Een woning opzeggen vraagt erom enkele zaken goed te regelen. In deze brochure leest u in vijf stappen hoe u de huur kunt opzeggen. Huur opzeggen in vijf stappen Stap 1 Stap 2 Een woning opzeggen vraagt erom enkele zaken goed te regelen. In deze brochure leest u in vijf stappen hoe u de huur kunt opzeggen. Het is verstandig om de

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen Huuropzegging Het vertrek uit uw woning De beslissing is genomen: u gaat verhuizen. Hoewel uw nieuwe woning veel van uw tijd zal opslokken, komt er nog heel wat kijken bij het

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

WEGWIJZER Verhuizen. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed.nl

WEGWIJZER Verhuizen. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed.nl WEGWIJZER Verhuizen Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg www.woongoed.nl WEGWIJZER Verhuizen Hoe kan ik de huurovereenkomst opzeggen? Wat gebeurt er

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Verhuizen

wonen begint bij mensen Verhuizen wonen begint bij mensen Verhuizen U gaat binnenkort verhuizen of bent nog op zoek naar een andere woning. Verhuizen is een hele klus; er moet veel worden geregeld. In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

voortzetten, bevestigen wij uw opzegging. Daarmee is uw huurovereenkomst officieel beëindigd. U kunt dat dan niet meer terugdraaien.

voortzetten, bevestigen wij uw opzegging. Daarmee is uw huurovereenkomst officieel beëindigd. U kunt dat dan niet meer terugdraaien. Verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken. Misschien bent u al druk bezig met het opknappen en inrichten van uw nieuwe woning. Maar de woning die u achterlaat moet er ook netjes uitzien voor de

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Verhuizen

Natuurlijk wonen. Verhuizen Natuurlijk wonen Verhuizen 1 Verhuizen Wanneer u besluit te verhuizen, zegt u uiteraard uw huurovereenkomst op. Voordat Dunavie uw woning opnieuw kan verhuren, moet er vaak nog het een en ander gebeuren.

Nadere informatie

Huur opzeggen. Wat komt er allemaal bij kijken?

Huur opzeggen. Wat komt er allemaal bij kijken? Huur opzeggen Wat komt er allemaal bij kijken? Huur opzeggen Inleiding U heeft aangegeven de huur op te gaan zeggen. Als u gaat verhuizen heeft u een drukke tijd voor de boeg. Er is van alles te regelen

Nadere informatie

Huurovereenkomst opgezegd...

Huurovereenkomst opgezegd... Huurovereenkomst opgezegd... wat nu? ACM Vastgoed Management B.V. helpt u op weg! Inleiding Als u de huurovereenkomst heeft opgezegd en gaat verhuizen, is het van belang dat u de woning netjes achterlaat.

Nadere informatie

Huur opzeggen bij overlijden

Huur opzeggen bij overlijden Huur opzeggen bij overlijden Huur opzeggen bij overlijden Een familielid of een andere dierbare is overleden en u bent de erfgenaam. Dit brengt met zich mee dat u de huuropzegging van de woning van de

Nadere informatie

Huur opzeggen. het begin van verhuizen

Huur opzeggen. het begin van verhuizen Huur opzeggen het begin van verhuizen Huur opzeggen het begin van verhuizen Als u gaat verhuizen, moet u eerst de huur opzeggen. Om de huuropzegging soepel te laten verlopen, hebben u en Wonen West Brabant

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN ALS NABESTAANDE

HUUR OPZEGGEN ALS NABESTAANDE HUUR OPZEGGEN ALS NABESTAANDE Een familielid of een andere dierbare is overleden en jij bent de erfgenaam. Dit brengt met zich mee dat je de huuropzegging van de woning van de overledene regelt. Wij helpen

Nadere informatie

beleid: februari 2010, versie: 2014

beleid: februari 2010, versie: 2014 Verhuizen beleid: februari 2010, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die goed

Nadere informatie

U kunt bij woningbouwvereniging Oudewater elke werkdag van de maand de huur opzeggen. U hoeft dus niet te wachten tot het einde van de maand.

U kunt bij woningbouwvereniging Oudewater elke werkdag van de maand de huur opzeggen. U hoeft dus niet te wachten tot het einde van de maand. Woning verlaten Woning verlaten Als u gaat verhuizen, gaat u vaak een leuke, maar drukke tijd tegemoet. Bij een verhuizing komt namelijk veel kijken. U moet een aantal formele zaken regelen, zoals de

Nadere informatie

Lek en Waard Wonen. Huur opzeggen. Wat te doen als u gaat verhuizen

Lek en Waard Wonen. Huur opzeggen. Wat te doen als u gaat verhuizen Lek en Waard Wonen Huur opzeggen Wat te doen als u gaat verhuizen Huur opzeggen bij Lek en Waard Wonen Wie gaat verhuizen heeft een drukke tijd voor de boeg. U moet van alles regelen voor het zover is.

Nadere informatie

Huur opgezegd? Het opleverproces

Huur opgezegd? Het opleverproces U heeft de huur opgezegd en wilt graag weten hoe het verder gaat. In deze informatiewijzer beschrijven we het opleverproces, hoe we omgaan met Zelf Aangebrachte Veranderingen en de kosten van de herstelwerkzaamheden

Nadere informatie

Uw huurovereenkomst opgezegd, wat nu?

Uw huurovereenkomst opgezegd, wat nu? Uw huurovereenkomst opgezegd, wat nu? Van t Hof Rijnland Vastgoedmanagement BV J.L. van Rijweg 20-2713 JA ZOETERMEER - telefoon: 079-329 66 66 E-mail: info@hof-rijnland.nl, www.hof-rijnland.nl (Telefonische)

Nadere informatie

als u gaat verhuizen wonen met karakter

als u gaat verhuizen wonen met karakter als u gaat verhuizen wonen met karakter wonen met karakter U heeft besloten uw woning te verlaten. In deze brochure leest u hoe u de huur van uw huidige woning op moet zeggen en wat er verder bij komt

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Het opzeggen van uw huur

Het opzeggen van uw huur Het opzeggen van uw huur Heeft u besloten te verhuizen? Heeft u eraan gedacht om de huur op te zeggen? Het is belangrijk dit tijdig te doen en uw zaken goed te regelen. In deze folder kunt u lezen welke

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen. Hoe eerder u opzegt, hoe beter. Zo

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit dan tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei

Nadere informatie

De huur opzeggen. Wat moet ik allemaal regelen? www.devooruitgang.com

De huur opzeggen. Wat moet ik allemaal regelen? www.devooruitgang.com De huur opzeggen Wat moet ik allemaal regelen? www.devooruitgang.com Als u van plan bent om de huur op te zeggen, komt er van alles op u af. Wat is de opzegtermijn? En hoe zit het met zelf aangebrachte

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

Opzeggen huur Over het opzeggen van de huur

Opzeggen huur Over het opzeggen van de huur Opzeggen huur Over het opzeggen van de huur en wat daarbij komt kijken De huur opzeggen bij Woonkwartier Bij een verhuizing komt veel kijken. Het is in ieder geval belangrijk dat u de huur van uw woning

Nadere informatie

De huur van uw woning opzeggen

De huur van uw woning opzeggen De huur van uw woning opzeggen Verhuizen Samenwerken aan een snelle en soepele oplevering Versie Walcheren Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Als u heeft besloten om te gaan verhuizen, heeft u een

Nadere informatie

als u gaat verhuizen wonen met karakter

als u gaat verhuizen wonen met karakter als u gaat verhuizen wonen met karakter U heeft besloten uw woning te verlaten. In deze brochure leest u hoe u de huur van uw huidige woning op moet zeggen en wat er verder bij komt kijken. Heeft u na

Nadere informatie

De huur opzeggen. Wonen zonder zorgen. j een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing?

De huur opzeggen. Wonen zonder zorgen. j een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wonen zonder zorgen De huur opzeggen mt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken

Nadere informatie

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken!

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Procedure bij verhuizen Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Inhoudsopgave > Huur opzeggen 1 Huur opzeggen 1 Opzegtermijn 2 Huurbetaling 2 Voor- en eindcontrole 3 Overname 4 Nieuwe huurder niet bekend

Nadere informatie

U wilt uw huur opzeggen. Alle regels en tips op een rij.

U wilt uw huur opzeggen. Alle regels en tips op een rij. U wilt uw huur opzeggen Alle regels en tips op een rij. 1 2 Uw huur opzeggen Als u andere woonruimte heeft gevonden en gaat verhuizen, moet u bij de woningcorporatie de huur van uw huidige woning opzeggen.

Nadere informatie

U kunt de huur per dag opzeggen. De opzegtermijn is minimaal één maand. De einddatum moet altijd een werkdag zijn.

U kunt de huur per dag opzeggen. De opzegtermijn is minimaal één maand. De einddatum moet altijd een werkdag zijn. Verhuizen Verhuizen Verhuizen Als u gaat verhuizen, heeft u een hoop te regelen. Niet alleen voor uw nieuwe woning, óók voor de woning die u verlaat. Het begint met het opzeggen van de huur. Hoe en wanneer

Nadere informatie

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen Huurbeëindiging Waar moet de huurder aan denken bij het opzeggen van de huur. En hoe moet de woning opgeleverd worden? In deze brochure vindt u alle informatie hierover en doorlopen we de stappen die we

Nadere informatie

Verhuizen. huuropzegging en oplevering woning

Verhuizen. huuropzegging en oplevering woning Verhuizen huuropzegging en oplevering woning U gaat en daarom wilt u de huur opzeggen. Wanneer moet u opzeggen en waarop wordt uw woning gecontroleerd? Hoe verrekenen we de huur met elkaar en valt er nog

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging inhoud huurbeëindiging 3 Opzeggen van de huur 3 Bevestiging huuropzegging 4 Vertrekkersenquête 5 Wijzigingen van de woning 5 Regels voor schoon en leeg opleveren 5

Nadere informatie

Woning verlaten. Huur opzeggen: wat komt daar bij kijken?

Woning verlaten. Huur opzeggen: wat komt daar bij kijken? Woning verlaten Huur opzeggen: wat komt daar bij kijken? Bij een verhuizing komt veel kijken. U moet een aantal formele zaken regelen, de huur moet worden opgezegd en de woning moet leeg en schoon worden

Nadere informatie

Opleveren STC Loopplank Juni 2013

Opleveren STC Loopplank Juni 2013 Opleveren STC Loopplank Juni 2013 Beste bewoner, In deze folder vind je alle informatie ten aanzien van het opzeggen van je kamer bij STC-Loopplank. We hebben geprobeerd alles duidelijk en bondig op papier

Nadere informatie

Gebroken en beschadigde ruiten zijn vervangen voor de eindcontrole (u hebt een glasverzekering afgesloten, maak daar tijdig gebruik van)

Gebroken en beschadigde ruiten zijn vervangen voor de eindcontrole (u hebt een glasverzekering afgesloten, maak daar tijdig gebruik van) Verhuizing Wanneer u gaat verhuizen naar een andere woning komt er veel op u af. Met deze folder geven wij u een aantal tips over hoe u de woning aan Woningstichting Domus moet opleveren. Daarnaast een

Nadere informatie

Informatie voor huurders van Vidomes. Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning

Informatie voor huurders van Vidomes. Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning Verhuizen? Zo laat u uw huidige woning achter Verhuist

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten veel zaken geregeld worden. Niet alleen voor

Nadere informatie

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname Verhuizen Als u gaat verhuizen, hebt u van alles te doen. U gaat een drukke tijd tegemoet. Met leuke activiteiten, maar u zult ook een aantal zaken formeel moeten regelen. In deze folder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

Huur opgezegd? Welke stappen moet u nemen en hoe laat u uw woning netjes achter?

Huur opgezegd? Welke stappen moet u nemen en hoe laat u uw woning netjes achter? Huur opgezegd? Welke stappen moet u nemen en hoe laat u uw woning netjes achter? Gaat u verhuizen? Bij een verhuizing komt vaak heel veel kijken. Het is een drukke periode waarin u veel moet regelen. In

Nadere informatie

Verhuizen. huuropzegging en oplevering woning

Verhuizen. huuropzegging en oplevering woning huuropzegging en oplevering woning U gaat en daarom wilt u de huur opzeggen. Wanneer moet u opzeggen en waarop wordt uw woning gecontroleerd? Hoe verrekenen we de huur met elkaar en valt er nog iets te

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten er veel zaken geregeld worden. Niet alleen

Nadere informatie

Checklist huuropzegging

Checklist huuropzegging Checklist huuropzegging Elkien stelt voorwaarden aan het goed achterlaten van uw woning. Houdt u zich aan deze voorwaarden en afspraken, dan voorkomt u onnodige kosten na uw verhuizing. Hieronder leggen

Nadere informatie

Alles over Huur opzeggen & woning verlaten

Alles over Huur opzeggen & woning verlaten Alles over Huur opzeggen & woning verlaten U heeft besloten de huur van uw woning bij Vereniging Hendrick de Keyser op te zeggen. Een aantal belangrijke zaken moet nog geregeld worden voordat u de deur

Nadere informatie

VERHUIZEN ZONDER ZORGEN

VERHUIZEN ZONDER ZORGEN VERHUIZEN ZONDER ZORGEN Als je gaat verhuizen heb je een drukke tijd voor de boeg. Wij maken het je graag zo makkelijk mogelijk. In deze folder lees je hoe je de huur opzegt en hoe je de woning netjes

Nadere informatie

U moet uw huur minimaal één maand van tevoren opzeggen. De einddatum moet altijd een werkdag zijn.

U moet uw huur minimaal één maand van tevoren opzeggen. De einddatum moet altijd een werkdag zijn. Verhuizen Verhuizen Verhuizen Als u gaat verhuizen, heeft u een hoop te regelen. Niet alleen voor uw nieuwe woning, óók voor de woning die u verlaat. Het begint met het opzeggen van de huur. Hoe en wanneer

Nadere informatie

Tussen huur opzeggen. en sleutels inleveren

Tussen huur opzeggen. en sleutels inleveren Tussen huur opzeggen en sleutels inleveren Tussen huur opzeggen en sleutels inleveren! Verhuizen naar een andere woning betekent dat u een drukke tijd tegemoet gaat waarin allerlei zaken moeten worden

Nadere informatie

Verhuizen. de spelregels

Verhuizen. de spelregels Verhuizen de spelregels Verhuizen de spelregels Heeft u verhuisplannen? Wij raden u aan tijdig de huur op te zeggen, dan is dat alvast geregeld. Dit en andere zaken waar u voor uw verhuizing op moet letten,

Nadere informatie

ALLES OVER VERHUIZEN SCHRIFTELIJK OPZEGGEN OPZEGTERMIJN BEVESTIGING

ALLES OVER VERHUIZEN SCHRIFTELIJK OPZEGGEN OPZEGTERMIJN BEVESTIGING ALLES OVER VERHUIZEN U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier komt veel bij kijken, voor u als huurder en voor Woningstichting Goed Wonen als verhuurder.

Nadere informatie

Inhoud. 1 Huur opzeggen... 3 2 Inspecties... 4 3 Zelf klussen in de woning... 4 4 Checklist... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoud. 1 Huur opzeggen... 3 2 Inspecties... 4 3 Zelf klussen in de woning... 4 4 Checklist... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Huur opzeggen Inhoud 1 Huur opzeggen... 3 2 Inspecties... 4 3 Zelf klussen in de woning... 4 4 Checklist... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 1 Huur opzeggen Gaat u verhuizen? Of wilt u de huur opzeggen

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Ik wil de huur opzeggen

Ik wil de huur opzeggen Ik wil de huur opzeggen Als u gaat verhuizen, dan moet u de huur opzeggen. Wat moet u dan allemaal regelen? Als u de huur op wilt zeggen van uw woning, dan is de eerste stap om dit kenbaar te maken aan

Nadere informatie

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? U huurt een woning* bij Woonpalet en wil deze opzeggen. In deze brochure leest u wat daar bij komt kijken. Wij vertellen

Nadere informatie

Huur opzeggen en verhuizen. waar je thuis bent...

Huur opzeggen en verhuizen. waar je thuis bent... Huur opzeggen en verhuizen waar je thuis bent... Hoe kan ik de huur opzeggen? Wanneer u een andere woning heeft gevonden en wilt verhuizen, zegt u de huur van uw woning bij HEEMwonen op. Als u een aparte

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei wilt

Nadere informatie

De huurovereenkomst opzeggen

De huurovereenkomst opzeggen De huurovereenkomst opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u tijdig uw huurovereenkomst bij de Noordwijkse Woningstichting (NWS) opzeggen. Dit moet schriftelijk gebeuren, nooit telefonisch. Hoe u dat kunt

Nadere informatie

beleid: februari 2010, versie: 2015

beleid: februari 2010, versie: 2015 Verhuizen beleid: februari 2010, versie: 2015 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die goed

Nadere informatie