ALLES OVER VERHUIZEN SCHRIFTELIJK OPZEGGEN OPZEGTERMIJN BEVESTIGING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALLES OVER VERHUIZEN SCHRIFTELIJK OPZEGGEN OPZEGTERMIJN BEVESTIGING"

Transcriptie

1 ALLES OVER VERHUIZEN U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier komt veel bij kijken, voor u als huurder en voor Woningstichting Goed Wonen als verhuurder. In deze brochure zetten wij alles op een rijtje vanaf het moment dat u de huur opzegt, tot en met het moment dat u de sleutel van uw woning inlevert. Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. OPZEGTERMIJN De opzegtermijn is één kalendermaand. Het maakt niet uit op welk moment u in de maand opzegt. Wanneer u bijvoorbeeld 18 september wilt verhuizen, dan moet de huuropzegging uiterlijk op 18 augustus bij ons binnen zijn. U kunt natuurlijk altijd eerder opzeggen. Dit kan soms handig zijn. Wij kunnen eerder op zoek naar een nieuwe huurder waar u misschien bepaalde zaken aan wilt overdoen. En u heeft meer tijd voor eventuele herstelwerkzaamheden. Een huuropzegging is definitief. Wij kunnen geen huuropzegging onder voorbehoud accepteren. Wij begrijpen heel goed dat het voor u moeilijk kan zijn om een exacte datum te bepalen, maar voor ons betekent uw opzegging dat wij een nieuwe huurder gaan zoeken voor uw woning. Wij willen aan een nieuwe bewoner, die voor ons een nieuwe klant is, zo goed mogelijk aangegeven wanneer de woning beschikbaar komt. SCHRIFTELIJK OPZEGGEN De huur moet altijd schriftelijk worden opgezegd. Wij verzoeken u daarvoor gebruik te maken van ons huuropzeggingsformulier. Wij hebben speciale formulieren voor een deelopzegging, bijvoorbeeld bij beëindiging samenwoning. Alle formulieren zijn beschikbaar op onze website, maar u kunt deze ook ophalen en/of invullen op ons kantoor. Denkt u eraan dat eventuele medehuurders de huuropzegging ook moeten ondertekenen. Laat ons altijd uw nieuwe adres weten. Dit is belangrijk wanneer wij u nog post willen sturen. Wij raden u ook aan om uw adreswijziging tijdig door te geven aan de gemeente. Dit voorkomt bijvoorbeeld problemen bij het aanvragen van huurtoeslag voor uw nieuwe adres. BEVESTIGING Uiterlijk drie werkdagen nadat wij uw huuropzegging hebben ontvangen, zullen wij in overleg met u afspraken inplannen voor de voorinspectie en eindopname van de huurwoning. U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van uw huuropzegging. Als wij niet akkoord gaan met uw opzegging, heeft dat in het algemeen te maken met het feit dat de medehuurders niet ondertekend hebben of dat u de opzegtermijn niet in acht heeft genomen. Bij het hanteren van een 1

2 onjuiste opzegtermijn gaan wij wel akkoord met de opzegging, maar wij stellen dan de juiste opzegdatum voor. Deze is een maand na ontvangst van de huuropzegging. EERSTE INSPECTIE Een medewerker van Goed Wonen loopt samen met u door de woning. De volgende punten zullen met u besproken worden: - Heeft u de woning goed onderhouden en het klein en dagelijks onderhoud dat voor uw rekening komt, uitgevoerd. - Zijn er zaken die kunnen worden overgenomen door Woningstichting Goed Wonen of de nieuwe huurder? - Heeft u veranderingen aangebracht aan of in de woning en/of tuin? - Is er schade of zijn er gebreken in of aan de woning, waarvan de kosten voor uw rekening komen? De medewerker zal tijdens de inspectie aangeven wat u nog moet doen om de woning en tuin goed achter te laten. Alle afspraken worden vastgelegd op het woninginspectieformulier. Als u dit formulier ondertekent, verklaart u daarmee dat u akkoord bent en verantwoordelijk voor het (laten) herstellen van de genoteerde gebreken. Ook geeft u aan dat er verder geen gebreken zijn aan de woning, of het moet om zaken gaan die pas bij de eindinspectie zichtbaar worden. Na de 1 e inspectie ontvangt u zo spoedig mogelijk een uitgewerkte versie van het woninginspectieformulier. Hierop staan de afspraken en alle werkzaamheden vermeld die u moet (laten) uitvoeren. Ook wordt een bedrag vermeld van de ingeschatte herstelkosten. Wanneer u de afspraken niet, niet voldoende of niet op tijd uitvoert worden deze kosten aan u doorberekend bij de eindafrekening. VERANDERINGEN IN DE WONING Indien u zelf voorzieningen in de woning heeft aangebracht, dan kijkt de opzichter of voor deze voorzieningen toestemming is verleend en of de voorzieningen in goede staat van onderhoud verkeren. Bij de beoordeling van de woning houdt de opzichter uiteraard wel rekening met veroudering van de woning. Voorzieningen of veranderingen die u tijdens uw bewoning zonder onze schriftelijke toestemming heeft aangebracht, moet u verwijderen. U kunt deze zaken echter alsnog ter goedkeuring aan ons voorleggen. Wij beoordelen uw aanvraag op basis van diverse criteria (zie hiervoor de aparte brochure Zelf Aangebrachte Voorzieningen ) en zullen in veel, maar niet alle gevallen, toestemming geven voor de wijzigingen. U kunt dus teleurstellingen voorkomen door vooraf toestemming te vragen. 2

3 OVERNAME DOOR DE NIEUWE HUURDER Roerende zaken (zoals luxaflex, vloerbedekking, laminaat, zonnescherm, ed.) kunt u eventueel ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. De kandidaat-huurder ontvangt bij de toewijzing een overnameformulier dat u kunt gebruiken wanneer u zaken overdoet aan de nieuwe huurder. U regelt de overname zelf met de nieuwe huurder. Wanneer er geen zaken worden overgenomen dan gaan we ervan uit dat u de woning en tuin conform de gemaakte afspraken op het woninginspectieformulier oplevert. De nieuwe huurder is niet verplicht om zaken over te nemen. EINDINSPECTIE Op de laatste dag van de huur vindt de eindinspectie plaats. Als de datum van huurbeëindiging in een weekend of op een feestdag valt, vindt de eindinspectie op de laatste werkdag van de huurperiode plaats. Samen met de opzichter loopt u door de woning en controleert hij of u de woning achterlaat zoals is afgesproken. Dat betekent dat de woning geheel leeg en schoon moet zijn. Als blijkt dat de genoteerde gebreken niet afdoende zijn hersteld, of als er nieuwe gebreken worden geconstateerd, kunnen wij u niet langer de tijd geven om de gebreken alsnog te herstellen. De gebreken zullen wij dan, op uw kosten, herstellen. Dit maken wij door middel van een brief aan u kenbaar. Er zijn immers al een aantal afspraken gemaakt die uitgaan van het tijdstip dat u zelf heeft opgegeven over het inleveren van de sleutels. U moet dan denken aan de aannemer die nog werkzaamheden moet verrichten, de nieuwe huurder die reeds zijn verhuizing heeft gepland, enz. U zult begrijpen dat deze afspraken moeilijk veranderd kunnen worden. Vandaar dat wij heel strikt de einde huurdatum zullen hanteren. Bij de eindcontrole van de woning ondertekenen zowel u als de opzichter het woninginspectieformulier, waarvan u een kopie krijgt. Op dit formulier vindt u een overzicht van de kosten die voor uw rekening zijn. INLEVEREN SLEUTELS Tijdens eindinspectie overhandigt u alle sleutels en het eventuele ingevulde overnameformulier aan de opzichter. Bij elke cilinder horen drie sleutels. Het is prettig als u ze vooraf per soort bundelt (sleutels van voordeur, achterdeur en berging, kasten, raamvergrendeling enz). Het kan ook zijn dat u certificaatcilinders heeft, waar standaard 6 sleutels (waar een sleutelnummer op staat) bij geleverd worden. Deze dienen alle 6 ingeleverd te worden bij mutatie. DOORGEVEN VERHUIZING Meld uw verhuizing op tijd (twee tot vier weken voor de verhuisdatum) bij de leveranciers van gas, elektriciteit, telefoon, 3

4 internet en kabel. Het water meldt u de dag van de sleutelinlevering af bij Brabant Water (Postbus 1068, 5200 BC Den Bosch, telefoonnummer (073) ). U geeft dan ook gelijk de juiste meterstanden door.. DE EINDAFREKENING Binnen 2 maanden na de huurbeëindiging ontvangt u de eindafrekening. Hierop staat wat u eventueel moet bijbetalen (zoals huur of een openstaande factuur) of wat u nog van ons tegoed heeft. Als u kosten moet betalen voor herstel van schade aan de woning, geven we dat duidelijk aan op het woninginspectieformulier. Let op. De afrekening van de servicekosten vindt eenmaal per jaar in januari/februari plaats. Daarom staan deze kosten niet op de eindafrekening, maar ontvangt u achteraf. LAAT DE NIEUWE BEWONER EVEN BINNEN Zodra u uw huur opzegt, gaat Woningstichting Goed Wonen een nieuwe huurder zoeken. Wij zetten uw woning op de website zodat woningzoekenden kunnen reageren. De kandidaat die aan de beurt is, krijgt van ons een schriftelijk aanbod. De kandidaat wil de woning natuurlijk eerst bekijken, voordat hij weet of hij de woning accepteert. Daarom vragen wij u vriendelijk om de kandidaat-huurders binnen te laten, om de woning te bezichtigen. Dit kan ook in uw belang zijn als er bijvoorbeeld dingen zijn die de nieuwe bewoner over kan nemen. De kandidaat-huurder kan altijd de aanbiedingsbrief van Woningstichting Goed Wonen laten zien als bewijs dat hij of zij de woning aangeboden heeft gekregen. Let op. We adviseren u dringend geen sleutels aan de nieuwe huurder af te geven. Als u dat wel doet, bent u verantwoordelijk voor alles wat deze in of aan de woning doet! Dus ook eventuele schade die wij in de woning aantreffen, ook al is die veroorzaakt door de nieuwe bewoner. HOE LAAT IK MIJN WONING ACHTER? In het beginsel geldt dat u uw woning weer in Agoede aan ons moet opleveren. Dat betekent dat beschadigingen hersteld moeten worden en onderdelen die zijn verdwenen weer teruggebracht moeten worden. Indien u veranderingen heeft aangebracht, waarvoor u van ons toestemming heeft gekregen volgens ons ZAV beleid, dan is herstel in oorspronkelijke staat niet noodzakelijk. Reparaties die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, worden afgekeurd en eventueel daaruit voortvloeiende herstelwerkzaamheden worden door ons, voor uw rekening, uitgevoerd. Bij vervanging gaan wij ervan uit dat de nieuwe voorziening tenminste van gelijkwaardige kwaliteitsniveau is als die van 4

5 de voorziening die standaard tot de woning behoorde. Hieronder vindt u de belangrijkste richtlijnen voor het opleveren van uw woning. De algemene voorwaarden en de wet- en regelgeving blijven hierbij in alle gevallen van toepassing. Leeg en schoon Lever de woning schoon, leeg en in goede staat op zonder noemenswaardige schade Ga na of de zelf aangebrachte voorzieningen geplaatst zijn met goedkeuring van Woningstichting Goed Wonen. Bekijk of het werk vakkundig is uitgevoerd en voldoet aan alle wettelijke (veiligheids)- eisen. De opzichter kan uw vragen hierover beantwoorden. Meer informatie vindt u in de brochure Zelf Aangebrachte Voorzieningen. Verwijder de zelf aangebrachte voorzieningen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen. Maak het hele huis schoon. Ontkalk de douche en de kranen, ontsmet de wc, maak de keuken schoon en vetvrij, was de ramen en reinig ventilatieroosters, kozijnen, klinken en schakelaars. Verwijder zaken als vloerbedekking (inclusief onderlagen), gordijnen, plankjes, sierlijsten, stickers op deuren, enzovoort. Verwijder puin en afval in en rond de woning. Leeg de containers. Reparatie Repareer door u veroorzaakte schade aan de woning zoals beschadigde (keuken-) deuren of schade door slechte ventilatie. Doet u dat niet, dan brengen we de kosten in rekening. Behandel wanden en plafonds die gelakt zijn, of aangetast door nicotineaanslag of ander vuil. Soms is het nodig deze nog te schilderen. Zorg ervoor dat vloer- en wandtegels, lichtschakelaars, deurkrukken en kunststof kozijnen schoon, onbeschadigd en onbeschilderd zijn. Lever de woning zo op, dat de nieuwe huurder de wanden maar eenmaal hoeft te schilderen. Verf (donker) gekleurde wanden in een lichte neutrale kleur, Verwijder loszittend behang. Verwijder lijmresten op vloeren en trappen Repareren van schade aan vloeren en trappen ontstaan door het verwijderen van vloerbedekking, plavuizen, parket of tegels Repareren van gaten in plafonds of wanden vervangen van scharnieren, deurkrukken, raamboompjes, uitzetijzers, sloten en slotplaatjes inclusief bevestigingsmiddelen die technisch niet in orde zijn Repareren of vervangen van kranen ten behoeve van sanitaire toestellen en waterleiding die ondeskundig zijn aangebracht of als gevolg van ondeskundige behandeling niet meer functioneren 5

6 Vastzetten van wastafels en fonteintjes die van de muur losgeraakt zijn Vervangen van wastafels, fonteintjes en toiletpotten die vernield zijn, of door vervuiling niet meer te gebruiken zijn Verwijderen en eventueel vervangen van niet deskundig aangebrachte sanitaire toestellen, zoals bijvoorbeeld ligbaden, zitbaden en wastafels Herstellen van door u of in opdracht van u aangebrachte wijzigingen van de oorspronkelijke gas- en waterleidingen en elektrische installatie, zodat deze aan de normen van het betreffende nutsbedrijf voldoen Vervangen van de eventueel zoekgeraakte vulslang met sleutel in woningen met een individuele centrale verwarmingsinstallatie Vervangen van wandcontactdozen en schakelaars, wanneer deze kapot, geverfd of verwijderd zijn Vastzetten van loszittende stopcontacten en schakelaars Aanbrengen van centraaldoosdeksels en kroonsteentjes, als deze ontbreken Verwijderen van antennes en schotelantennes en de eventuele gevolgschade daarvan herstellen Opnieuw schilderen van kwalitatief slecht binnenschilderwerk (bijvoorbeeld zakkers, stof en zanddelen, kwaststrepen of kwastharen) Verwijderen van stickers, plakplaatjes, folie op ramen en dergelijke en het eventuele herstel van beschadigingen als gevolg daarvan Aanvullen van ontbrekende betontegels en opsluitbanden in en rond terrassen en tegelpaden van de tuin Verwijderen van gemetselde of betonnen zaken, zoals bijvoorbeeld vijvers, bloembakken, pergola's, barbecues en degelijke Tuin Laat de tuin netjes en verzorgd achter. Snoei of kap eventueel bomen en struiken. Verwijder bomen die op de erfgrens staan, of op minder dan twee meter van de gevel Verwijder begroeiingen aan gevels en bergingen Knip heggen die hoger zijn dan 1.8 meter. Meterkast De woning moet beschikken over elektra, water en gas en voorzien zijn van originele meters. Heraansluitkosten en het plaatsen van nieuwe meters brengen we in rekening. De inhoud van deze brochure kan onderhevig zijn aan wijzingen ten gevolge van wetgeving en beleidsvoering. U kunt via onze website controleren of u beschikt over de meest recente versie. 6

7 AANTEKENINGEN 7

8 AANTEKENINGEN 8

De huurovereenkomst opzeggen

De huurovereenkomst opzeggen De huurovereenkomst opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u tijdig uw huurovereenkomst bij de Noordwijkse Woningstichting (NWS) opzeggen. Dit moet schriftelijk gebeuren, nooit telefonisch. Hoe u dat kunt

Nadere informatie

Huuropzegging en oplevering

Huuropzegging en oplevering uitgave april 2014 Huuropzegging en oplevering Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. Er moet vaak van alles geregeld worden

Nadere informatie

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname Verhuizen Als u gaat verhuizen, hebt u van alles te doen. U gaat een drukke tijd tegemoet. Met leuke activiteiten, maar u zult ook een aantal zaken formeel moeten regelen. In deze folder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN

HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN Met inachtneming van een huuropzeggingstermijn van minimaal 1 maand wil ik als gemachtigde de huurovereenkomst inzake de woning: (adres) te (plaats) op (datum laatste

Nadere informatie

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

Huur opzeggen. Hoe doe ik dat?

Huur opzeggen. Hoe doe ik dat? Huur opzeggen. Hoe doe ik dat? Gaat u binnenkort verhuizen? GroenWest wil het u zo gemakkelijk mogelijk maken. Hier leest u wat u kunt doen om uw verhuizing goed voor te bereiden. Uiteraard kunt u met

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Verhuizen

wonen begint bij mensen Verhuizen wonen begint bij mensen Verhuizen U gaat binnenkort verhuizen of bent nog op zoek naar een andere woning. Verhuizen is een hele klus; er moet veel worden geregeld. In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 De huur opzeggen bij Brabantse Waard 4 Uw huurwoning opleveren 5 Geldzaken rondom uw woning 5 Veelgestelde vragen van huurders

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit dan tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei

Nadere informatie

Verhuizen uit een woning van Maasvallei

Verhuizen uit een woning van Maasvallei Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat. Verhuizen is een hele klus. Veel mensen

Nadere informatie

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij. Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

Informatie voor huurders van Vidomes. Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning

Informatie voor huurders van Vidomes. Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning Verhuizen? Zo laat u uw huidige woning achter Verhuist

Nadere informatie

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken!

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Procedure bij verhuizen Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Inhoudsopgave > Huur opzeggen 1 Huur opzeggen 1 Opzegtermijn 2 Huurbetaling 2 Voor- en eindcontrole 3 Overname 4 Nieuwe huurder niet bekend

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het serviceabonnement 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen.

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Veranderingen aanbrengen in uw huurwoning In deze brochure kunt u ons beleid lezen over Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Hoewel we de brochure met uiterste zorg hebben

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het service 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen. In deze

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid veranderingen in een huurwoning van Zeilstra Beheer B.V. Inhoud Veranderingen in een huurwoning...blz. 2 Roerende en onroerende zaken...blz. 2 Zelf aangebrachte

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA

BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 3-4 VOORDEUR SLEUTELS TUSSENDEUREN GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK LIFT GEZAMENLIJK SANITAIR, KEUKEN EN WC BUITENRUIMTE

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen

Zelf uw woning veranderen Zelf uw woning veranderen In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kunt u uw huurwoning wel degelijk aanpassen aan uw eigen woonwensen. Als u uw huurwoning naar eigen persoonlijke smaak kan veranderen,

Nadere informatie

Opleveren STC Loopplank Juni 2013

Opleveren STC Loopplank Juni 2013 Opleveren STC Loopplank Juni 2013 Beste bewoner, In deze folder vind je alle informatie ten aanzien van het opzeggen van je kamer bij STC-Loopplank. We hebben geprobeerd alles duidelijk en bondig op papier

Nadere informatie

Jutphaas Plus service-abonnement

Jutphaas Plus service-abonnement Overzicht van het onderhoud aan uw woning en de diensten van zorgorganisatie Vitras Jutphaas Plus service-abonnement Inclusief het Onderhouds-ABC Inhoud 1. Inleiding.......................................

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning

Veranderingen aan de woning uitgave juli 2015 Veranderingen aan de woning Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? De Zes Kernen wil graag dat u van uw woning kunt genieten. Wilt u uw woning naar eigen smaak inrichten?

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 model 2013 1 wijzigingen voorbehouden SOPHIES REGLEMENT INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 4 VOORDEUR 4 SLEUTELS 4 TUSSENDEUREN 4 GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK 5 LIFT 5

Nadere informatie

huur opzeggen wonen met karakter

huur opzeggen wonen met karakter huur opzeggen wonen met karakter wonen met karakter Als u de huur van uw woning wilt opzeggen moet u met veel zaken rekening houden. De huur moet schriftelijk worden opgezegd, de woning moet goed verzorgd

Nadere informatie

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Arnemuiden

Woningbouwvereniging Arnemuiden Bewonersgids Kantooradres Woningbouwvereniging Arnemuiden Langstraat 16b 4341 EE Arnemuiden tel. 0118-601720 fax.0118-602906 e-mail : wbv@wbvarnemuiden.nl www.wbvarnemuiden.nl Bankrelaties Rabobank: IBAN:

Nadere informatie