De huur opzeggen. Wonen zonder zorgen. j een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De huur opzeggen. Wonen zonder zorgen. j een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing?"

Transcriptie

1 Wonen zonder zorgen De huur opzeggen mt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verh g? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een ve izing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij ee rhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken b verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijke komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verh g? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een ve izing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij ee rhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken b verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijke j een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Wat komt er k

2 Wat komt er kijken bij een verhuizing? Gaat u binnenkort verhuizen? Dan heeft u veel te regelen. Zo moet bijvoorbeeld de huur worden opgezegd en uw woning aan Wierden en Borgen worden opgeleverd. Maar hoe moet dit? Wat mag u bijvoorbeeld wel en niet in de woning achterlaten? In deze brochure vindt u meer informatie over het opzeggen en achter laten van uw woning. De opzegging U kunt de huur van uw woning op verschillende manieren opzeggen. Telefonisch, per , persoonlijk op ons kantoor of per brief. Ook kunt u via onze website de huur beëindigen. Vermeld in uw opzegging altijd de datum waarop de huur moet eindigen, het telefoonnummer waarop u het best bereikbaar bent en uw nieuwe adres. Ook kunt u een voorkeur aangeven voor de datum en het tijdstip waarop onze medewerker bij u langs komt voor een voorinspectie. Wat een voorinspectie precies is, leest u verderop in deze brochure. U kunt de huurovereenkomst op iedere gewenste datum beëindigen. Wel moet u rekening houden met een minimale opzegtermijn van een maand. Wilt u de huur bijvoorbeeld beëindigen op 18 juni? Laat ons dat dan voor 18 mei weten. Ook mag de einddatum niet in het weekend of op een feestdag vallen. Binnen vijf werkdagen nadat u de woning heeft opgezegd, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de opzegging. In deze brief staat de datum waarop de huur eindigt en de datum en tijd wanneer onze medewerker langskomt voor de voorinspectie van uw woning. De voorinspectie Op het afgesproken tijdstip loopt onze medewerker met u door de woning om aan te geven welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd voordat u de sleutel inlevert. Dit wordt vastgelegd in een opnamestaat en vanzelfsprekend ontvangt u hiervan een kopie. In de algemene huurvoorwaarden staat dat de woning leeg en in goede staat moet worden opgeleverd. Schoon, heel, veilig en compleet zijn daarbij de belangrijkste criteria. Verderop in deze brochure treft u een overzicht aan, waarmee u zelf eenvoudig kunt

3 nagaan hoe u de woning, berging en tuin moet achterlaten. Zelf aangebrachte veranderingen Veel huurders hebben hun woning naar eigen smaak aangepast. Zo kan er bijvoorbeeld een douchecabine, dakraam of uitbouw zijn geplaatst. Heeft u voor het aanbrengen van een verandering toestemming gevraagd en gekregen? Dan bent u ook schriftelijk geïnformeerd of en onder welke voorwaarden u de verandering achter mag laten. In de toestemmingsbrief staat ook of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Wierden & Borgen toetst de verandering tijdens de voorinspectie aan de voorwaarden om te bepalen of de verandering ook daadwerkelijk mag blijven. Indien u geen toestemming heeft gevraagd of heeft gekregen, moet u de zelf aangebrachte verandering in principe verwijderen. In een enkel geval kan Wierden en Borgen bepalen dat de verandering mag blijven. Dit hangt af van de technische staat van de verandering en het te verwachten onderhoud. Ook mag de verandering de verhuurbaarheid van de woning niet schaden. Het kan zijn dat Wierden en Borgen de verandering van u overneemt, of dat u deze eventueel aan de nieuwe huurder aan mag bieden. Dit wordt aangegeven bij de voorinspectie. Ter overname Wierden en Borgen neemt geen roerende zaken over. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gordijnen, vloerbedekking of losse kasten. De overname van roerende zaken is iets tussen u en de nieuwe huurder. Als de nieuwe huurder van uw woning al bekend is, dan kan deze contact met u opnemen voor het bezichtigen van de woning. Vraag bij twijfel naar de aanbiedingsbrief die de nieuwe huurder van Wierden en Borgen heeft ontvangen. Vervolgens kunt u afspreken wat u in, aan of buiten de woning achterlaat. Dit legt u vast in het overnameformulier dat u samen met de nieuwe huurder ondertekent en aan Wierden en Borgen overhandigt bij de eindcontrole. U kunt niet alles ter overname aanbieden. Spoorbielzen mogen bijvoorbeeld nooit in de tuin achterblijven. Onze medewerker vertelt u bij de voorinspectie wat wel of niet voor overname in aanmerking komt. alsnog binnen drie werkdagen moet verwijderen. Om teleurstelling te voorkomen kijkt Wierden en Borgen daarom kritisch naar de zaken die u ter overname wilt aanbieden. Spullen die (licht) vervuild of beschadigd zijn kunnen nooit ter overname worden aangeboden. U kunt de huur daarom het beste zo vroeg mogelijk opzeggen. De kans is dan namelijk groter dat de nieuwe huurder bekend is en u zaken ter overname aan kunt bieden. De eindinspectie Voordat de huur wordt beëindigd wordt een eindinspectie uitgevoerd. Onze medewerker plant deze afspraak met u in tijdens de voorinspectie. Tijdens de eindinspectie wordt gecontroleerd of alle werkzaamheden die op de opnamestaat staan, zijn uitgevoerd. Als deze punten op de einddatum niet of niet goed zijn uitgevoerd dan voert Wierden en Borgen deze uit. De kosten hiervan worden bij u in rekening gebracht. Ook kan de einde huurdatum worden opgeschoven. U kunt dan alsnog in de gelegenheid worden gesteld om de werkzaamheden uit te voeren. Daarmee wordt echter ook de periode dat u de woning huurt verlengd en loopt de huur(betaling) langer door. Gelukkig verloopt de eindinspectie meestal zonder problemen en neemt Is er nog geen nieuwe huurder? Dan kunt u met Wierden en Borgen afspraken maken over de spullen die ter overname kunnen worden aangeboden en voorlopig in de woning achter mogen blijven. U loopt echter wel het risico dat, indien de nieuwe huurder geen overname wenst, u uw goederen Wonen zonder zorgen

4 onze medewerker de sleutels na de inspectie van u in ontvangst. Vergeet hierbij de sleutels van eventuele portiekdeuren en brievenbussen niet! De eindafrekening Na uw vertrek uit de woning ontvangt u binnen enkele weken van ons een eindafrekening. Teveel of te weinig betaalde huur, eventueel door Wierden en Borgen uitgevoerde herstelwerkzaamheden en andere nog openstaande rekeningen worden daarin verrekend. Als u ons heeft gemachtigd om de huur automatisch te incasseren, dan stopt deze vanzelf op de laatste dag dat u de woning huurt. Gas, water en elektriciteit Vergeet bij uw verhuizing niet om de contracten voor onder andere gas, elektra, water en telefoon te wijzigen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Om te voorkomen dat water- en energiebedrijven teveel bij u in rekening brengen, is het belangrijk de meterstanden op de laatste huurdag door te geven. Op de websites van deze bedrijven vindt u informatie over hoe u dit het beste kunt doen. Tips Met de verhuisservice van PostNL kunt u regelen dat uw post automatisch met u mee verhuisd. Uw verzekeraar, uw bank en andere bedrijven sturen de post dan naar uw nieuwe adres. Zorg dat u de gemeente op de hoogte stelt van uw adreswijziging. Dit kunt u doen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u gaat wonen. Wanneer u gebruik maakt van Huurtoeslag is het belangrijk om de verhuizing door te geven aan de Belastingdienst. Via de website van de Belastingdienst kunt u wijzigingen doorgeven met het aanvraag- en wijzigingsprogramma huur- en zorgtoeslag. Vragen Hebt u nog vragen na het lezen van deze brochure? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer U kunt natuurlijk ook ons kantoor bezoeken. Dit kan op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot uur en van tot uur. Op vrijdag zijn wij van 8.30 tot uur geopend. Wonen zonder zorgen

5 Richtlijnen Met deze richtlijnen kunt u eenvoudig nagaan hoe u uw woning, berging en tuin moet achterlaten als u gaat verhuizen. Deze lijst is bedoeld als hulpmiddel en is geen volledige opsomming van alle voorkomende situaties. Als algemene richtlijn geldt dat uw woning bij de oplevering schoon, heel, veilig en compleet dient te zijn. Checklist bij verhuizing: Algemeen Alle tijdens de verhuurperiode aan de woning aangebrachte schade is hersteld. Alle tot de woning behorende goederen zijn in de woning achtergelaten. Het origineel aantal sleutels van zowel binnen- als buitendeuren, bergingen, garages e.d. is aanwezig. Het schilderwerk (binnen) is in goede staat en stickers, plakplastic, plakhaken e.d. zijn verwijderd. Zelf aangebrachte veranderingen voldoen aan de door Wierden en Borgen opgestelde eisen. Aangebrachte WMO voorzieningen zijn niet zonder toestemming van Wierden en Borgen verwijderd. Kosten die herstelwerkzaamheden met zich meebrengen worden in rekening gebracht. Zonder toestemming verwijderde onderdelen moeten (eventueel tegen betaling) worden teruggeplaatst. Als in de woning verlijmd vloerzeil aanwezig is, dan moet dit bij Wierden en Borgen worden gemeld. Bevat dit zeil asbest, dan zorgt Wierden en Borgen ervoor dat dit professioneel wordt verwijderd. Berging, schuur en garage Een berging, schuur of garage is leeg en bezemschoon. Zelf aangebrachte elektra mag blijven zitten mits vakkundig en veilig aangebracht. Zelf geplaatste schuren en garages kunnen, als de kwaliteit goed is en voldaan is aan geldende wet- en regelgeving, ter overname worden aangeboden. Overname is niet mogelijk indien niet aan de voorwaarden uit de toestemmingsbrief van Wierden en Borgen is voldaan of wanneer asbest in de aanbouw is verwerkt. CV Radiatoren en radiatorkranen zijn niet overgeverfd of gesausd, stickervrij en schoon. Radiatoren, radiatorkranen en ketelommantelingen zijn schoon en heel. De cv-installatie is voldoende gevuld met water. De slang, vulset en de ontluchtingssleutel zijn aanwezig. In oktober tot en met maart is de thermostaat afgesteld op 10 graden en staan alle radiatoren open. Deuren en ramen Deuren zijn aanwezig zonder gaten, krassen, en lopers/zakkers en zijn egaal van kleur geschilderd. Het deurbeslag is heel, onbeschilderd en functioneert naar behoren. Sleutels van ramen zijn aanwezig en zitten in het slot. Ramen zijn schoon en onbeschadigd. Gebroken, ontbrekende en/of geverfde ruiten zijn vervangen. Het schilderwerk (binnen) van kozijnen en deuren ziet er goed uit en is met de juiste materialen aangebracht. Elektra Alle standaard stopcontacten en schakelaars voor lichtpunten zijn aanwezig, schoon, heel en ongeverfd. Zelf aangebrachte en doorgekoppelde elektra is verwijderd. Elektrische bedrading is voorzien van een veilige afsluiting (kroonstenen). Er hangen geen losse draden uit muren of plafonds. Alle aansluitpunten voor telefoon, televisie, en internet zijn aanwezig en in goede staat. Zelf aangebrachte aansluitingen zijn verwijderd. De verzegeling van de groepenkast en de gasinstallatie zijn niet verbroken. Keuken Het keukenblok en aanrechtblad zijn schoon (vet- en kalkvrij), heel en leeg. Het keukenblok is niet (over) geschilderd. De afzuiging is schoon en heel, inclusief alle roosters. Een eventueel in de keuken aanwezige gasleiding moet zijn afgedopt of zijn voorzien van een kraan. Door huurders geplaatst inbouwapparatuur is verwijderd. Kunststof schroten en polystyreenplaten zijn verwijderd in verband met brandveiligheidseisen. Plafonds Plafonds zijn vrij van beschadigingen en schimmel. Rails voor gordijnen en lamellen zijn verwijderd. Plafonds zijn schoon, egaal van kleur en in een lichte kleur of wit geschilderd. Sanitair Toiletten zijn compleet, schoon en heel. Wasbakken, fonteintjes, kranen, douchegarnituur, afvoerputjes, spiegels, planchetten e.d. zijn aanwezig en in goede staat. Alles is schoon, kalkvrij en heel. De tegels en voegen in de badkamer en het toilet zijn schoon en onbeschilderd. Trap De trap is vrij van vloerbedekking(resten), spijkers en schroeven. De treden zijn vlak en schoon. Trapleuningen zijn aanwezig, zitten vast en zijn schoon en heel. De vlizotrap is heel en compleet (inclusief haak, stok en/of trekkoord). Tuin De tuin verkeert in een goede staat van onderhoud en maakt een verzorgde indruk. Struiken, planten en bomen woekeren niet en zien er verzorgd uit. Door u geplante bomen of struiken die te dicht bij de erfgrens staan of overlast kunnen veroorzaken zijn verwijderd. Alleen beheersbare bomen kunnen ter overname worden aangeboden. Bomen met een hoogte van meer dan vijf meter zijn over het algemeen niet beheersbaar meer. Schuttingen en andere erfafscheidingen verkeren in een goede staat, zijn heel en recht. Erfafscheidingen voor de woning zijn niet hoger dan één meter, achter de woning niet hoger dan twee meter. De bestrating is egaal, vlak en bezemschoon. Losse rommel, tuinafval of vuilnis is verwijderd en de containers zijn geleegd en schoon in de berging geplaatst. Vloeren Vloerbedekking, laminaat of parket is verwijderd, tenzij sprake is van overname. Plavuizen en tegels zijn onbeschadigd en netjes gelegd. In de woning is minimaal 1m ² aan resttegels aanwezig. Vloeren zijn egaal, vlak, schoon, onbeschilderd en onbeschadigd. Er zijn geen vloerbedekkingsresten, spijkers en schroeven aanwezig. Plinten zijn aanwezig, zitten vast en zijn onbeschadigd. De plinten zijn dekkend geschilderd, egaal van kleur maar niet gesausd. Wanden Wanden dienen onbeschadigd en behangklaar te worden opgeleverd en zijn vrij van schroeven, spijkers en pluggen. Dergelijke gaten hoeven niet te zijn gestopt. Grove gaten in wanden zijn dichtgemaakt. Muren zijn glad en klaar om te behangen of sausen en betegelde wanden zijn schoon en onbeschadigd. Wanden met afgescheurd, bekrast of loszittend behang zijn volledig behang vrij gemaakt. Sierpleister is toegestaan, mits egaal en fijn van structuur. De korrelgrootte bedraagt maximaal 3 millimeter.

6 De Vlijt 30, 9781 NR Bedum Postbus 103, 9780 AC Bedum T: (050) F: (050) E: Wonen zonder zorgen

Woning verlaten. Huur opzeggen: wat komt daar bij kijken?

Woning verlaten. Huur opzeggen: wat komt daar bij kijken? Woning verlaten Huur opzeggen: wat komt daar bij kijken? Bij een verhuizing komt veel kijken. U moet een aantal formele zaken regelen, de huur moet worden opgezegd en de woning moet leeg en schoon worden

Nadere informatie

U verlaat een huurwoning van Woningstichting Barneveld: de spelregels

U verlaat een huurwoning van Woningstichting Barneveld: de spelregels Verhuizen U verlaat een huurwoning van Woningstichting Barneveld: de spelregels Als u gaat verhuizen naar een nieuwe woning, dan komt er heel wat regelwerk op u af. Huurt u van Woningstichting Barneveld,

Nadere informatie

Ik wil de huur opzeggen

Ik wil de huur opzeggen Ik wil de huur opzeggen Als u gaat verhuizen, dan moet u de huur opzeggen. Wat moet u dan allemaal regelen? Als u de huur op wilt zeggen van uw woning, dan is de eerste stap om dit kenbaar te maken aan

Nadere informatie

De huurovereenkomst opzeggen

De huurovereenkomst opzeggen De huurovereenkomst opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u tijdig uw huurovereenkomst bij de Noordwijkse Woningstichting (NWS) opzeggen. Dit moet schriftelijk gebeuren, nooit telefonisch. Hoe u dat kunt

Nadere informatie

HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN

HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN Met inachtneming van een huuropzeggingstermijn van minimaal 1 maand wil ik als gemachtigde de huurovereenkomst inzake de woning: (adres) te (plaats) op (datum laatste

Nadere informatie

Alles over Huur opzeggen & woning verlaten

Alles over Huur opzeggen & woning verlaten Alles over Huur opzeggen & woning verlaten U heeft besloten de huur van uw woning bij Vereniging Hendrick de Keyser op te zeggen. Een aantal belangrijke zaken moet nog geregeld worden voordat u de deur

Nadere informatie

U kunt bij woningbouwvereniging Oudewater elke werkdag van de maand de huur opzeggen. U hoeft dus niet te wachten tot het einde van de maand.

U kunt bij woningbouwvereniging Oudewater elke werkdag van de maand de huur opzeggen. U hoeft dus niet te wachten tot het einde van de maand. Woning verlaten Woning verlaten Als u gaat verhuizen, gaat u vaak een leuke, maar drukke tijd tegemoet. Bij een verhuizing komt namelijk veel kijken. U moet een aantal formele zaken regelen, zoals de

Nadere informatie

Meer informatie? Bezoekadres: Postadres: :ORGELOOS 5W

Meer informatie? Bezoekadres: Postadres: :ORGELOOS 5W Meer informatie? Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact op met Volksbelang. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0492 538 815, of via e-mail info@volksbelanghelmond.nl.

Nadere informatie

Huuropzegging en oplevering

Huuropzegging en oplevering uitgave april 2014 Huuropzegging en oplevering Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. Er moet vaak van alles geregeld worden

Nadere informatie

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 De huur opzeggen bij Brabantse Waard 4 Uw huurwoning opleveren 5 Geldzaken rondom uw woning 5 Veelgestelde vragen van huurders

Nadere informatie

ALLES OVER VERHUIZEN SCHRIFTELIJK OPZEGGEN OPZEGTERMIJN BEVESTIGING

ALLES OVER VERHUIZEN SCHRIFTELIJK OPZEGGEN OPZEGTERMIJN BEVESTIGING ALLES OVER VERHUIZEN U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier komt veel bij kijken, voor u als huurder en voor Woningstichting Goed Wonen als verhuurder.

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende:

HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende: HUUR OPZEGGEN U gaat verhuizen naar een andere woning en wilt de huur van uw huidige woning bij WSG opzeggen. Voordat u definitief de deur achter u dicht kunt trekken, moet u nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Deze folder geeft u informatie over (bijna) alles wat te maken heeft met het opzeggen van de huur.

Deze folder geeft u informatie over (bijna) alles wat te maken heeft met het opzeggen van de huur. Huur opzeggen Deze folder geeft u informatie over (bijna) alles wat te maken heeft met het opzeggen van de huur. 1. Het opzeggen van de huur De huur moet schriftelijk opgezegd worden. U kunt bij ons een

Nadere informatie

HET HOE EN WAT BIJ HET OPZEGGEN VAN DE HUUR HUUR OPZEGGEN

HET HOE EN WAT BIJ HET OPZEGGEN VAN DE HUUR HUUR OPZEGGEN HET HOE EN WAT BIJ HET OPZEGGEN VAN DE HUUR HUUR OPZEGGEN Huur opzeggen Zodra u de huur opzegt, wordt er van alles in gang gezet. In deze brochure leest u wat u rondom het opzeggen van de huur moet weten.

Nadere informatie

Verhuizen vanuit een huurwoning van Triada

Verhuizen vanuit een huurwoning van Triada Verhuizen vanuit een huurwoning van Triada Verhuizen vanuit een huurwoning van Triada Verhuizen is meer dan dozen inpakken en een nieuw behangetje uitzoeken. Verhuizen betekent ook veel regelwerk. In deze

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Daar komt van alles bij kijken

Ik ga verhuizen. Daar komt van alles bij kijken Ik ga verhuizen Daar komt van alles bij kijken Bij een verhuizing komt heel wat kijken. Naast allerlei praktische zaken moet u ook nog van alles regelen. De huur opzeggen bijvoorbeeld. Afspraken maken

Nadere informatie

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Verhuizen Een verhuizing regel je eenvoudig thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op

Nadere informatie

Huur opzeggen. Wat komt er allemaal bij kijken?

Huur opzeggen. Wat komt er allemaal bij kijken? Huur opzeggen Wat komt er allemaal bij kijken? Huur opzeggen Inleiding U heeft aangegeven de huur op te gaan zeggen. Als u gaat verhuizen heeft u een drukke tijd voor de boeg. Er is van alles te regelen

Nadere informatie

Een nieuwe woning betrekken is een leuk vooruitzicht, maar vraagt er ook om enkele zaken goed te regelen. In deze brochure leest u in vijf stappen

Een nieuwe woning betrekken is een leuk vooruitzicht, maar vraagt er ook om enkele zaken goed te regelen. In deze brochure leest u in vijf stappen Huur opzeggen in vijf stappen Stap 1 Een nieuwe woning betrekken is een leuk vooruitzicht, maar vraagt er ook om enkele zaken goed te regelen. In deze brochure leest u in vijf stappen hoe u onbezorgd

Nadere informatie

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

beleid: februari 2010, versie: 2014

beleid: februari 2010, versie: 2014 Verhuizen beleid: februari 2010, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die goed

Nadere informatie

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname Verhuizen Als u gaat verhuizen, hebt u van alles te doen. U gaat een drukke tijd tegemoet. Met leuke activiteiten, maar u zult ook een aantal zaken formeel moeten regelen. In deze folder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

Huur opzeggen. Hoe doe ik dat?

Huur opzeggen. Hoe doe ik dat? Huur opzeggen. Hoe doe ik dat? Gaat u binnenkort verhuizen? GroenWest wil het u zo gemakkelijk mogelijk maken. Hier leest u wat u kunt doen om uw verhuizing goed voor te bereiden. Uiteraard kunt u met

Nadere informatie

Beëindiging huurovereenkomst

Beëindiging huurovereenkomst Beëindiging huurovereenkomst 1 De kans is groot dat u op een bepaald moment besluit om te gaan verhuizen naar een andere woning. Zo n verhuizing betekent dat u een drukke periode tegemoet gaat. Er moet

Nadere informatie

Huur opzeggen en verhuizen. waar je thuis bent...

Huur opzeggen en verhuizen. waar je thuis bent... Huur opzeggen en verhuizen waar je thuis bent... Hoe kan ik de huur opzeggen? Wanneer u een andere woning heeft gevonden en wilt verhuizen, zegt u de huur van uw woning bij HEEMwonen op. Als u een aparte

Nadere informatie

Verhuizen: wat moet u doen

Verhuizen: wat moet u doen Verhuizen: wat moet u doen 100% wonen Verhuizen: Wat moet u doen? Voor wie is deze brochure bedoeld? Als u verhuisplannen heeft en in een woning woont van SallandWonen, dan bevat deze brochure waardevolle

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Verhuizen

wonen begint bij mensen Verhuizen wonen begint bij mensen Verhuizen U gaat binnenkort verhuizen of bent nog op zoek naar een andere woning. Verhuizen is een hele klus; er moet veel worden geregeld. In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

Verhuizen uit een woning van Maasvallei

Verhuizen uit een woning van Maasvallei Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat. Verhuizen is een hele klus. Veel mensen

Nadere informatie

U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten.

U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten. U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten. Inhoud Verhuizen? We maken het u graag gemakkelijk pagina 3 De huur opzeggen pagina 4 De vooropname pagina 5 De

Nadere informatie