Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken"

Transcriptie

1 Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken

2 Inhoudsopgave 3 De huur opzeggen bij Brabantse Waard 4 Uw huurwoning opleveren 5 Geldzaken rondom uw woning 5 Veelgestelde vragen van huurders 6 Tips voor de eindopname 7 Welke zaken regelt u 7 Handige contactgegevens overzichtelijk bij elkaar Ondanks grote zorg, kan het zijn dat de informatie in deze brochure gedeeltelijk is gewijzigd of is achterhaald. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. 2 BRA mei 2012

3 De huur opzeggen bij Brabantse Waard Als u gaat verhuizen, is het nodig dat u de huurovereenkomst per brief of via onze website beëindigt. Zowel Brabantse Waard als u dient een aantal zaken te regelen. Zo verricht Brabantse Waard een aantal administratieve handelingen. U kunt de huur van een woning van Brabantse Waard op elke dag van de maand opzeggen. Er geldt minimaal één maand opzegtermijn. Deze maand gaat in op de (werk-) dag waarop de beëindiging van de huurovereenkomst bij ons binnenkomt. Binnen enkele dagen ontvangt u van ons een bevestigingsbrief. In deze brief vermelden wij de definitieve einddatum en de dagen waarop onze opzichter bij u langskomt (zie: opleveren van uw huurwoning). Huurbetaling De volledige huurprijs bent u verschuldigd tot en met de einddatum van de huurovereenkomst aan Brabantse Waard. Heeft u Brabantse Waard gemachtigd om de huurprijs automatisch van uw rekening af te laten schrijven? Wij zorgen ervoor dat de automatische incasso wordt stopgezet op de datum dat de huurovereenkomst eindigt. Betaalt u op een andere manier de huurprijs? U dient er dan zelf voor te zorgen dat dit eindigt. Manieren om de huurovereenkomst te beëindigen De huurovereenkomst kunt u op meerdere manieren opzeggen: Via onze website Hier vindt u een digitaal opzeggingsformulier. Via het officiële huuropzeggingsformulier. Dit formulier kunt u tijdens kantooruren bij ons opvragen. Tijdens openingstijden aan de balie van ons kantoor. Elke dag van de maand kunt u de huur opzeggen Samen zorgen we dat alle zaken geregeld worden zodat u zich bezig kunt houden met uw nieuwe woning en de verhuizing Brabantse Waard Over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken 3

4 Het opleveren van uw huurwoning is zo geregeld Onze opzichter komt snel bij u langs na ontvangst van de huuropzegging Veelgestelde vragen van huurders 1. Moet ik zelf lopende contracten van telefoon, energie, enzovoorts beëindigen? U dient inderdaad zelf uw verhuizing door te geven aan al deze (nuts)bedrijven. Brabantse Waard heeft hierin geen rol. Zo behoort u zelf uw post door te laten sturen. Ruim van tevoren (ongeveer twee weken tot een maand) dient u de nutsbedrijven door te geven om eventueel het contract te beëindigen. Tijdens de eindopname noteert onze opzichter de meterstanden van gas, energie en water op het opnamerapport. Hiervan krijgt u een doorslag. Deze meterstanden dient u daarna zelf door te geven aan de nutsbedrijven waar u energie afneemt of aan het waterschap (Brabantse Delta) en/of waterleverancier (Brabant Water). 2. Kan ik spullen overdragen aan een nieuwe huurder? Ja, wanneer een nieuwe huurder bekend en bereid is (delen van) uw inventaris over te nemen. U kunt hierover onderling afspraken maken. Die afspraken zet u beiden op papier en ondertekent u gezamenlijk. U kunt de overeenkomst tijdens de eindopname aan de opzichter geven. Wil een nieuwe huurder niets overnemen, heeft hij/zij ook dat recht. Brabantse Waard is in deze geen partij. 3. Hoe verloopt het overdragen van spullen aan een nieuwe huurder precies? Na de vooropname geeft de opzichter aan onze medewerkers van de afdeling Wonen door of er bijzonderheden zijn. Als de woning na uw vertrek direct kan worden verhuurd, maken we een selectie van woningzoekenden. De geselecteerde woningzoekende ontvangt vervolgens van ons een aanbiedingsbrief. In deze brief staat ook het door u opgegeven telefoonnummer, zodat de woningzoekende u kan bellen om de woning te bezichtigen. Voordat u de woningzoekende in uw woning toelaat, mag u deze brief aan de geïnteresseerden vragen. U spreekt vervolgens samen met de woningzoekende af welke spullen worden overgenomen. Dit legt u vast op het daarvoor bestemde overnameformulier wat u heeft ontvangen bij bevestiging van uw huuropzegging. Als er op het moment dat u de woning verlaat nog geen nieuwe huurder bekend is, dient u alle roerende zaken te verwijderen. 4. Wanneer kan ik mijn spullen niet aan een nieuwe huurder overdragen? In het geval dat wij de woning voor verkoop aanbieden of bij herstructurering. De woning wordt dan niet aangeboden aan een woningzoekende. Soms gelden voor deze oplevering andere richtlijnen. De opzichter laat u dit tijdens de vooropname weten. Ook als er geen nieuwe huurder bekend is, is het niet mogelijk om uw spullen over te dragen. Die spullen kunt u dan ook niet in de woning achterlaten. Wij rekenen erop dat u uw spullen tijdig verwijdert. 5. Hoe moet ik omgaan met zelf aangebrachte voorzieningen, zoals een luxe keuken, in en/of aan de woning? De opzichter gaat na of hiervoor toestemming is aangevraagd en verleend. Daarnaast bekijkt de opzichter de onderhoudsstaat en of de zelf aangebrachte voorziening(en) binnen het beleid van Brabantse Waard past/passen. Dit is dus maatwerk. De opzichter beoordeelt dit tijdens de vooropname en maakt hierover afspraken met u. 4

5 Geldzaken rondom uw woning Eindafrekening Na inlevering van de sleutels ontvangt u op korte termijn van ons een eindafrekening. Zoals eerder in deze brochure is vermeld, kan het zijn dat u te veel of te weinig huur heeft betaald. Daarnaast kan het zijn dat we werkzaamheden voor uw rekening hebben verricht. U vindt dit terug op de eindafrekening. Onder de streep van deze rekening staat een bedrag dat u ofwel aan Brabantse Waard bent verschuldigd, dan wel van ons tegoed heeft. Servicekosten Het kan zijn dat u naast de kale huurprijs ook servicekosten voor uw woning betaalde. Voor deze servicekosten ontvangt u naast de eindafrekening nog een aparte rekening. Houd u er rekening mee dat de afrekening van de servicekosten maar één keer per jaar plaatsvindt. In verband met de berichtgeving over de afrekening van de servicekosten vragen wij u vriendelijk uw nieuwe adres aan ons door te geven. Huurtoeslag Als u op dit moment huurtoeslag ontvangt, is het goed om te weten dat de huurtoeslag stopt aan het einde van de maand waarin u uw woning verlaat. Houd er rekening mee dat u pas daarna in aanmerking komt voor huurtoeslag voor uw nieuwe woning. Het is niet mogelijk om voor twee woningen tegelijkertijd huurtoeslag te ontvangen. Uw huurwoning opleveren Opleveren van uw huurwoning Uw huurwoning levert u leeg en schoon aan onze opzichter op. Verder in deze brochure treft u ook een handig overzicht aan van de meest gestelde vragen. Onze opzichter kan u meer informatie geven. Hij bezoekt u snel na ontvangst van de huuropzegging. In de bevestigingsbrief staan de data en tijdstippen dat onze opzichter u thuis bezoekt.het eerste bezoek is de vooropname en het laatste bezoek de eindopname. Vooropname U ontvangt van Brabantse Waard na opzegging van uw huurwoning een bevestigingsbrief waarin met u een afspraak wordt gemaakt voor de vooropname. De opzichter loopt tijdens de vooropname samen met u door de woning. Zo kan de opzichter nagaan wat u eventueel nog aan de woning dient op te knappen voordat u de woning definitief oplevert. Dit noteert de opzichter in een opnamerapport. de opzichter noteert dan ook de bedragen die in rekening worden gebracht wanneer u niet tot herstel overgaat. Zowel u als de opzichter ondertekenen het opnamerapport. Hierdoor weet u onmiddellijk wat er van u wordt verwacht zodat u de woning goed oplevert. In deze folder staan ook algemene tips om uw woning probleemloos aan ons op te leveren (zie tips voor de eindopname ). Mocht uw huurwoning zijn bekleed met vloerbedekking (zeil) uit de jaren 70 tot 80 van de vorige eeuw, dan kan dit asbest bevatten. Bij verwijdering is dit schadelijk voor de menselijke gezondheid. Daarom verwijdert Brabantse Waard dit voor u. Hiervoor brengen wij géén kosten in rekening. Als u dergelijke vloerbedekking heeft, kunt u dit tijdens de opname tegen onze opzichter zeggen. Eindopname Na enkele weken is het dan zover. U levert de lege woning definitief op aan Brabantse Waard. De opzichter komt opnieuw bij u langs. Daarbij gaat de opzichter na of u de afspraken van de vooropname bent nagekomen en het gehuurde goed is opgeleverd (zie tips voor de eindopname ). De opzichter noteert dit op het opnamerapport. Ook dit rapport wordt door zowel u als de opzichter ondertekend. Als u de woning in goede staat oplevert, kunt u de sleutels direct aan de opzichter overhandigen. Wanneer u de huurwoning op de afgesproken datum niet goed oplevert, geven wij u officieel de kans om dit binnen een redelijke periode alsnog te doen. Over deze periode bent u de huurprijs verschuldigd. Na die periode wordt opnieuw een eindopname verricht. Wanneer de woning dan nog niet goed wordt opgeleverd, laat Brabantse Waard de werkzaamheden uitvoeren. De daaraan verbonden kosten worden ook bij u in rekening gebracht. Wij gaan ervan uit dat u het zover niet laat komen. U voorkomt dit door de afspraken tijdens de vooropname na te komen, evenals de tips voor de eindopname. Brabantse Waard Over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken 5

6 Tips voor de eindopname Hieronder een lijst met de meest voorkomende zaken waaraan onze opzichter beoordeelt of u de woning goed aan Brabantse Waard oplevert. Deze lijst is niet volledig, maar geeft een goede indruk. Er zijn geen spullen meer in de woning aanwezig, behalve wanneer er spullen worden overgenomen door de nieuwe huurder. De binnenkozijnen en (binnen-)deuren zijn onbeschadigd en egaal dekkend in een neutrale kleur geschilderd (in twee verfbeurten dekkend over te schilderen). Spijkers, schroeven, pluggen enzovoorts zijn verwijderd uit wanden, plafonds, deuren en tegelwerk. Alle ruiten zijn onbeschadigd. Alle schakelaars, stopcontacten, huistelefoons, montagekabels op plafonds en wanden zijn aanwezig, niet geschilderd of gesausd, en in orde. Wanden en plafonds hebben een neutrale kleur (in twee verfbeurten dekkend over te schilderen). Stickers zijn verwijderd. Alle sanitaire voorzieningen zijn in orde en schoon. Al het hang- en sluitwerk is aanwezig en in orde. Vloerbedekking en lijmresten zijn verwijderd en eventuele beschadigingen zijn hersteld. Gordijnen met rail en luxaflex zijn verwijderd. (Kunststof)schrootjes zijn verwijderd. De bij de woning behorende inventaris (deuren, keukenkastjes enz.) is aanwezig en in orde. De bij de woning behorende tuin/balkon/galerij is netjes en goed onderhouden. Bij tuinen geldt dat de begroeiing, zoals bomen en struiken, een aanvaardbare hoogte hebben. Dit dient u met de opzichter af te stemmen tijdens de vooropname. De bij de woning behorende bestrating, erfafscheiding en -afsluiting zijn aanwezig en in orde. Zelf aangebrachte voorzieningen dienen tijdens de vooropname te worden besproken met de opzichter (zie veel gestelde vragen van huurders ). De afvalcontainers/kliko s zijn leeg en schoon in de berging geplaatst. Bij het verwijderen van elektra dienen muren en plafonds voorzien te worden van afdekplaatjes en kroonsteentjes. In het geval van water- en/of gasaansluitingen geldt hetzelfde voor afdoppen. 6

7 Loop de tips voor de eindopname even na met de meest voorkomende zaken waaraan onze opzichter beoordeelt of u de woning goed aan Brabantse Waard oplevert Welke zaken regelt u Het stopzetten van uw telefoon-, televisieen/of internetabonnement op uw oude adres. Voor onderstaande zaken zorgt u zelf. Het doorgeven van meterstanden aan de nutsbedrijven, het waterschap Brabantse Delta en waterleverancier Brabant Water. Het laten overschrijven van uw inboedelverzekering naar uw nieuwe adres of stopzetten van uw inboedelverzekering. Binnen vijf dagen na verhuizing uw nieuwe adres doorgeven aan de (nieuwe) gemeente. Handige contactgegevens overzichtelijk bij elkaar Hieronder gegevens van andere instanties of bedrijven, waarvan u desgewenst gebruik kunt maken. Huurdersvereniging Moerdijkse Waard Postbus 118, 4760 AC Zevenbergen T (contactpersoon: de heer Kouters) Belangenbehartiging leden, gesprekspartner Brabantse Waard. Verhuisservice van PostNL Hier kunt u uw nieuwe adres doorgeven om de post (tijdelijk) door te laten sturen. T (klantenservice PostNL) Gemeente Moerdijk, afdeling persoonsbeheer T Let op: Verhuismelding is verplicht, uiterlijk binnen vijf dagen na verhuizing. De registratiedatum is ook van belang voor eventuele huurtoeslag. Belastingdienst Huurtoeslag aanvragen of wijzigen. T (gratis nummer) Brabantse Waard, afdeling verhuur T (bereikbaar tussen uur en uur, op vrijdagmiddag is ons kantoor gesloten) Brabantse Waard Over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken 7

8 Heeft u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen? Neem dan gerust contact op!

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij. Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen

Zelf uw woning veranderen Zelf uw woning veranderen In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kunt u uw huurwoning wel degelijk aanpassen aan uw eigen woonwensen. Als u uw huurwoning naar eigen persoonlijke smaak kan veranderen,

Nadere informatie

ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN

ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN Zelf klussen Zelf klussen: veel kan, maar niet alles mag U huurt een huis bij deltawonen. Om van uw huis uw thuis te maken, wilt u uw woning misschien aanpassen

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken.

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken. Zelf klussen in huis Als huurder wilt u uw woning graag naar uw persoonlijke smaak en wensen inrichten. Iedereen woont natuurlijk graag in een woning waarin hij of zij zich thuis voelt. Daarom kan het

Nadere informatie

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel 1 Huren bij Stadgenoot Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Stadgenoot is een grote woningcorporatie. We verhuren ruim

Nadere informatie

Zelf klussen. 100% wonen

Zelf klussen. 100% wonen Zelf klussen 100% wonen Zelf klussen Klussen in, aan en/of om uw huurwoning Huurders hebben bij SallandWonen veel vrijheid om hun woning naar eigen smaak aan te passen. We gaan er daarbij wel van uit dat

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Veranderingen

Zelf Aangebrachte Veranderingen Zelf Aangebrachte Veranderingen Veranderingen in de woning aanbrengen? WONINGSTICHTING BUITENLUST Een woning voldoet nooit helemaal aan al uw woonwensen en misschien denkt u er wel eens aan om een kleine

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid veranderingen in een huurwoning van Zeilstra Beheer B.V. Inhoud Veranderingen in een huurwoning...blz. 2 Roerende en onroerende zaken...blz. 2 Zelf aangebrachte

Nadere informatie

Voor uw huis betaalt u huur. Het is verstandig om dit op tijd te doen. Want op tijd

Voor uw huis betaalt u huur. Het is verstandig om dit op tijd te doen. Want op tijd Dit betaal ik Dit betaal ik Voor uw huis betaalt u huur. Het is verstandig om dit op tijd te doen. Want op tijd betalen draagt bij aan zorgeloos wonen. In deze folder leest u alles over huur betalen, huurachterstand,

Nadere informatie

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus advies bij uw klus vergoedingen als u verhuist Zelf klussen aan uw woning Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Deze brochure gaat over

Nadere informatie

Spelregels versie 2 (december 2013)

Spelregels versie 2 (december 2013) Spelregels versie 2 (december 2013) Wonen op maat U huurt een woning van St. Joseph en heeft nog een woonwens. Dat kan uiteenlopen van een dakraam, zonnepanelen op het dak of een nieuwe erfafscheiding.

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

I n formatiebroch u re. Zelf klussen en verbouwen

I n formatiebroch u re. Zelf klussen en verbouwen I n formatiebroch u re Zelf klussen en verbouwen Wilt u veranderingen of voorzieningen in of aan uw woning aanbrengen? Deze brochure informeert u over de mogelijkheden en de richtlijnen die hiervoor gelden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Veranderingen aanbrengen in uw huurwoning In deze brochure kunt u ons beleid lezen over Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Hoewel we de brochure met uiterste zorg hebben

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Uw woning richt u natuurlijk in naar eigen inzicht en smaak. Mogelijk wilt u ook echt iets in de woning wijzigen. Stek werkt daar graag

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis 1 Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis Zelf uw droomkeuken plaatsen? Plannen om de zolder te verbouwen? Schuurtje in de tuin? Een tweede toilet in de badkamer?

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie