Verhuizen: wat moet u doen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verhuizen: wat moet u doen"

Transcriptie

1 Verhuizen: wat moet u doen 100% wonen

2 Verhuizen: Wat moet u doen? Voor wie is deze brochure bedoeld? Als u verhuisplannen heeft en in een woning woont van SallandWonen, dan bevat deze brochure waardevolle informatie voor u. In deze brochure zijn de stappen die u moet nemen als u de huurovereenkomst opzegt op een rij gezet. 3 Verhuizen: Verhuizen:wat watmoet moetuudoen doen 3

3 Als u gaat verhuizen is de informatie in deze brochure altijd op u van toepassing. Het maakt niet uit of u naar een andere huurwoning of naar een koopwoning vertrekt. Deze brochure is uitgebracht door SallandWonen. De voorschriften bij het opzeggen van de huur zijn gebaseerd op de algemene bepalingen horende bij de huurovereenkomst en het Nieuw Burgerlijk Wetboek. De huurovereenkomst opzeggen Als u gaat verhuizen moet u, voordat het zover is, de huurovereenkomst opzeggen. Hierdoor maakt u kenbaar dat u niet langer van de woning gebruik wilt maken. Aangezien de huurovereenkomst schriftelijk is aangegaan dient het beëindigen van deze overeenkomst ook schriftelijk te gebeuren. Om het u gemakkelijk te maken kunt u gebruik maken van het opzegformulier. Deze kunt u downloaden van onze website, (www.sallandwonen.nl) bij ons opvragen of bij ons aan de balie invullen. Maakt u geen gebruik van dit formulier, dan stuurt u SallandWonen een brief of mail waarin u vermeldt dat u de huur wilt opzeggen en op welke datum u de sleutels inlevert. 4

4 Tenminste één maand voordat u uit uw woning vertrekt zegt u de huur op. Dit kan op elke werkdag van de maand. Voorbeeld: u stuurt ons, SallandWonen, op 14 juni een brief met de aankondiging dat u de huur op wilt zeggen. Als wij de huuropzegging op 15 juni ontvangen, is de huur per 15 juli opgezegd. Degenen die de huurovereenkomst met de woningcorporatie zijn aangegaan, tekenen de huuropzegging. Bent u alleen? Dan tekent u de huuropzegging. Zijn er naast u nog andere huisgenoten die ook de overeenkomst zijn aangegaan, dan moeten ook zij de huuropzegging ondertekenen. Vergeet niet uw nieuwe adres en uw huidige en eventueel nieuwe telefoonnummer te vermelden! Als wij uw huuropzegging hebben ontvangen, ontvangt u van ons hiervan een schriftelijke bevestiging. Ook staat in deze brief de datum per wanneer u de huur opzegt vermeld. Zodra u de woning heeft opgezegd wordt een voorinspectie gepland, daarna gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. De voorinspectie In onze schriftelijke bevestiging van uw huuropzegging staat een datum voor de voorinspectie met onze opzichter gepland. Tijdens de voorinspectie neemt hij een aantal zaken met u door. Bijvoorbeeld hoe u de woning moet achterlaten en hoe u met de volgende huurder afspraken maakt met betrekking tot het eventueel overnemen van losse voorzieningen. Ook wordt er gekeken of er beschadigingen in of aan uw woning zijn die u zelf moet herstellen. Daarnaast wordt door de opzichter beoordeeld of wij de aanpassingen die u zelf heeft gedaan van u overnemen. 4 5

5 De opzichter controleert onder andere of: - Kranen en andere sanitaire voorzieningen goed functioneren - Schakelaars en stopcontacten vastzitten en onbeschadigd zijn - Glasruiten onbeschadigd zijn - De tuin er ordelijk uitziet - Er veranderingen aan de woning zijn aangebracht Daarnaast zal hij/zij verzoeken: - spijkers, pluggen, schroeven, haken, stickers, plakplastic, beplakkingen op aanrecht, kasten en binnendeuren en vervuiling van lijmresten te verwijderen - de woning schoon op te leveren Alle afspraken worden vastgelegd in een inspectierapport. Deze wordt zowel door u als de opzichter ondertekend, waarna u een kopie ontvangt. De eindinspectie Wij vragen u uiterlijk drie werkdagen van tevoren een afspraak te maken met de opzichter voor de eindinspectie. U kunt hiervoor contact opnemen met de medewerkers van afdeling Wonen. Tijdens de eindinspectie bekijkt de opzichter of alle losse voorzieningen die u in de woning had aangebracht, uit de woning zijn verwijderd of door de volgende huurder zijn overgenomen. Als u tijdens de voorinspectie met de opzichter afspraken heeft gemaakt over bijvoorbeeld het repareren van beschadigingen of het ongedaan maken van veranderingen, controleert hij/zij bij de eindinspectie of dit ook daadwerkelijk is gebeurd. Ook kan het zijn dat de opzichter bepaalde gebreken constateert die niet te zien waren bij de voorinspectie. Tijdens de voorinspectie was de woning nog Verhuizen:Wat moet u doen 6

6 gemeubileerd en lag er tapijt op de vloer. Deze gebreken worden alsnog in het inspectierapport opgenomen. In overleg met u spreekt de opzichter af wanneer deze gebreken gerepareerd moeten zijn. In de regel krijgt u hiervoor nog een paar dagen de tijd. Omdat de woning gedurende deze dagen nog niet klaar is voor de volgende huurder berekent SallandWonen huur over deze extra dagen. Wij bieden u de mogelijkheid de gebreken tegen betaling door ons te laten opknappen. U kunt dit met de opzichter overleggen. Hij/zij kan u ook vertellen welke kosten hieraan verbonden zijn. Als u de gebreken door ons laat opknappen, berekenen wij geen extra huur. Net als bij de voorinspectie wordt ook bij de eindinspectie een rapport opgesteld. Na ondertekening door u en de opzichter ontvangt u hiervan een kopie. Na overeenstemming over de eindinspectie met de opzichter worden de sleutels door u in de woning aan de opzichter overhandigd. De huur eindigt op de dag dat de sleutels worden ingeleverd met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Huurbetaling laatste maand en de servicekosten Stel u heeft uw woning per 9 september opgezegd. Eind augustus wordt de huur voor de hele maand dan automatisch van uw rekening afgeschreven. U woont echter nog maar negen dagen van de maand september in de woning. U krijgt later het bedrag aan teveel betaalde huur terug. Dit wordt opgenomen in de zogenoemde eindafrekening. Ook eventuele kosten als gevolg van de eindinspectie worden hierin opgenomen. Binnen vier weken na de eindinspectie ontvangt u van SallandWonen een afrekening. Hierop staat duidelijk vermeld of u nog herstelkosten of openstaande huur moet betalen, c.q. terug ontvangt. Ook een eventuele vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen wordt vermeld. Als u naast huur ook servicekosten betaalt, dan vindt de afrekening hiervan plaats als het kalenderjaar is afgelopen. SallandWonen stuurt u dan zo spoedig mogelijk de eindafrekening van de servicekosten. Dit gebeurt uiterlijk voor 1 juli van het volgend kalenderjaar. 4 7

7 Overname Misschien heeft u tijdens uw verblijf voorzieningen in de woning aangebracht. Of u deze voorzieningen kunt overdragen aan de nieuwe huurder hangt af van wat voor type voorziening het is: los of nagelvast. Niet alle voorzieningen worden door ons geaccepteerd. Wat zijn losse voorzieningen? Een losse voorziening is een voorziening die niet met de woning is verbonden. Losse voorzieningen zijn uw eigendom. U kunt ze dus meenemen naar uw volgende woning of doorverkopen aan de volgende huurder. Voorbeelden van losse voorzieningen zijn: - kachels en haarden - wasemkappen - geiser en boiler - gordijnen, rails, vitrage, roedes, lamellen, zonwering, jaloezieën - tapijt, zeil en andere losgelegde vloerbedekking zoals verhuisbaar parket, plavuizen op board en dergelijke - armaturen De procedure Als u de woning oplevert, mogen er geen losse voorzieningen meer in de woning aanwezig zijn. Uitzonderingen op deze regel zijn die voorzieningen die worden overgenomen door de volgende huurder. Als de volgende huurder voorzieningen overneemt, moet u dit vastleggen op het overnameformulier. Dit formulier ontvangt u bij de voorinspectie. Zowel u als de nieuwe huurder moeten dit formulier ondertekenen. Soms is de nieuwe huurder nog niet bekend als u vertrekt. In dat geval kunt u een lijst opstellen van de voorzieningen die u ter overname wilt aanbieden. Deze voorzieningen kunt u bij uw vertrek achterlaten in de woning, echter wel voor eigen risico. Als de nieuwe huurder de zaken niet wil overnemen, bent u aansprakelijk voor het ontruimen van deze voorzieningen uit de woning. 8

8 Wat zijn nagelvaste voorzieningen? Veranderingen die niet meer los kunnen worden gezien van het huis, worden nagelvaste voorzieningen genoemd. In het Nieuw Burgerlijk Wetboek is bepaald dat deze veranderingen eigendom worden van de verhuurder. U kunt deze veranderingen dus niet verkopen aan de nieuwe huurder. Voorbeelden van nagelvaste voorzieningen zijn: - cv-installatie of extra radiator - wasmachine-aansluiting - dakraam/dakkapel - geveldoorvoeren voor wasdroger, gevelkachel, wasemkap en geiser - vaste trap of vlizotrap De procedure Als u veranderingen in de woning heeft aangebracht in overleg met SallandWonen, dan weet u al of u deze veranderingen kunt laten zitten of moet wegbreken. Is dit niet gebeurd dan bekijkt onze opzichter of wij alsnog met de veranderingen akkoord kan gaan. Wij gaan alleen akkoord met de verandering als deze in een goede technische staat is en als wij verwachten dat deze geen probleem zal opleveren bij verhuur, ook op langere termijn. De voorbeelden van nagelvaste voorzieningen die hierboven staan genoemd, worden door ons geaccepteerd. Voorbeelden van nagelvaste voorzieningen die wij niet accepteren zijn: - tempex, spaanplafonds en behang op plafonds - (brand)gevaarlijke voorzieningen en of aanpassingen - schilderwerk op gevels - voorzetbeglazing 9

9 Handige tips bij verhuizen - Meterstanden: vergeet niet voor de sleuteloverdracht zelf de meterstanden van de gas-, elektra- en watermeter op te nemen en door te geven aan uw energieleverancier en Vitens op de dag van de eindcontrole. - Telefoon/tv/internet: geef uw verhuizing op tijd door aan de telefoonmaatschappij/provider. - Doorsturen post: maak gebruik van de verhuisservice van TNT Post. Deze verhuisservice, waarvoor op het postkantoor formulieren verkrijgbaar zijn, stuurt uw post één, twee of drie maanden door naar uw nieuwe adres. - Gemeente: binnen vijf dagen na de verhuizing moet u de verhuizing melden bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waarin uw nieuwe woning staat. Dit kan ook schriftelijk. Vermeld in dat geval uw naam, geboortedatum, oude en nieuwe adres, verhuisdatum en het aantal personen met wie u verhuist. Stuur ook een kopie van uw legitimatiebewijs mee. - Afval: bij een verhuizing ontstaat vaak afval. Voor de nieuwe huurder is het vervelend om met uw afval te blijven zitten. Zorg ervoor dat bij oplevering van de woning afvalcontainers en milieubox leeg en schoon zijn. Weet u niet waar u met uw afval terecht kunt, kijk dan op de afvalwijzer van de gemeente. Tot het moment dat u bij de gemeente uw verhuizing heeft doorgegeven worden ledigingen van de afvalcontainer aan u doorberekend Denk verder aan het oversluiten of beëindigen van uw inboedelverzekering, het wijzigen of beëindigen van overige verzekeringen, uitkering, studiebeurs, etc. Vergeet ook de verhuiswagen niet! Nog vragen? Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben over uw verhuizing, dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de afdeling Wonen. Aan de inhoud van deze brochure kunt u geen rechten ontlenen. 10

10 Uitgave december 2011 SallandWonen Domineeskamp CC Raalte Postbus AD Raalte T: F:

U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten.

U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten. U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten. Inhoud Verhuizen? We maken het u graag gemakkelijk pagina 3 De huur opzeggen pagina 4 De vooropname pagina 5 De

Nadere informatie

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken!

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Procedure bij verhuizen Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Inhoudsopgave > Huur opzeggen 1 Huur opzeggen 1 Opzegtermijn 2 Huurbetaling 2 Voor- en eindcontrole 3 Overname 4 Nieuwe huurder niet bekend

Nadere informatie

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname Verhuizen Als u gaat verhuizen, hebt u van alles te doen. U gaat een drukke tijd tegemoet. Met leuke activiteiten, maar u zult ook een aantal zaken formeel moeten regelen. In deze folder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

Huuropzegging en oplevering

Huuropzegging en oplevering uitgave april 2014 Huuropzegging en oplevering Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. Er moet vaak van alles geregeld worden

Nadere informatie

De huurovereenkomst opzeggen

De huurovereenkomst opzeggen De huurovereenkomst opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u tijdig uw huurovereenkomst bij de Noordwijkse Woningstichting (NWS) opzeggen. Dit moet schriftelijk gebeuren, nooit telefonisch. Hoe u dat kunt

Nadere informatie

U kunt bij woningbouwvereniging Oudewater elke werkdag van de maand de huur opzeggen. U hoeft dus niet te wachten tot het einde van de maand.

U kunt bij woningbouwvereniging Oudewater elke werkdag van de maand de huur opzeggen. U hoeft dus niet te wachten tot het einde van de maand. Woning verlaten Woning verlaten Als u gaat verhuizen, gaat u vaak een leuke, maar drukke tijd tegemoet. Bij een verhuizing komt namelijk veel kijken. U moet een aantal formele zaken regelen, zoals de

Nadere informatie

Huur opzeggen. Hoe doe ik dat?

Huur opzeggen. Hoe doe ik dat? Huur opzeggen. Hoe doe ik dat? Gaat u binnenkort verhuizen? GroenWest wil het u zo gemakkelijk mogelijk maken. Hier leest u wat u kunt doen om uw verhuizing goed voor te bereiden. Uiteraard kunt u met

Nadere informatie

ALLES OVER VERHUIZEN SCHRIFTELIJK OPZEGGEN OPZEGTERMIJN BEVESTIGING

ALLES OVER VERHUIZEN SCHRIFTELIJK OPZEGGEN OPZEGTERMIJN BEVESTIGING ALLES OVER VERHUIZEN U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier komt veel bij kijken, voor u als huurder en voor Woningstichting Goed Wonen als verhuurder.

Nadere informatie

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 De huur opzeggen bij Brabantse Waard 4 Uw huurwoning opleveren 5 Geldzaken rondom uw woning 5 Veelgestelde vragen van huurders

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Verhuizen

wonen begint bij mensen Verhuizen wonen begint bij mensen Verhuizen U gaat binnenkort verhuizen of bent nog op zoek naar een andere woning. Verhuizen is een hele klus; er moet veel worden geregeld. In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN

HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN Met inachtneming van een huuropzeggingstermijn van minimaal 1 maand wil ik als gemachtigde de huurovereenkomst inzake de woning: (adres) te (plaats) op (datum laatste

Nadere informatie

Deze folder geeft u informatie over (bijna) alles wat te maken heeft met het opzeggen van de huur.

Deze folder geeft u informatie over (bijna) alles wat te maken heeft met het opzeggen van de huur. Huur opzeggen Deze folder geeft u informatie over (bijna) alles wat te maken heeft met het opzeggen van de huur. 1. Het opzeggen van de huur De huur moet schriftelijk opgezegd worden. U kunt bij ons een

Nadere informatie

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit dan tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei

Nadere informatie

HET HOE EN WAT BIJ HET OPZEGGEN VAN DE HUUR HUUR OPZEGGEN

HET HOE EN WAT BIJ HET OPZEGGEN VAN DE HUUR HUUR OPZEGGEN HET HOE EN WAT BIJ HET OPZEGGEN VAN DE HUUR HUUR OPZEGGEN Huur opzeggen Zodra u de huur opzegt, wordt er van alles in gang gezet. In deze brochure leest u wat u rondom het opzeggen van de huur moet weten.

Nadere informatie

Verhuizen uit een woning van Maasvallei

Verhuizen uit een woning van Maasvallei Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat. Verhuizen is een hele klus. Veel mensen

Nadere informatie

Informatie voor huurders van Vidomes. Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning

Informatie voor huurders van Vidomes. Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning Verhuizen? Zo laat u uw huidige woning achter Verhuist

Nadere informatie

Woning aangeboden en nu?

Woning aangeboden en nu? Woning aangeboden en nu? Als wij u een woning hebben aangeboden, valt er veel te regelen. U moet beslissen of u de woning wilt accepteren en na acceptatie hebben wij een aantal gegevens van u nodig. In

Nadere informatie

Klussen in huis. Inleiding. Toestemming. Toestemming aanvragen

Klussen in huis. Inleiding. Toestemming. Toestemming aanvragen in Klussen in huis Inleiding Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV s) in huurwoningen van Woningstichting de Zaligheden (WSZ). De woning die u van WSZ huurt, wilt u graag inrichten naar uw eigen smaak.

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen Huurbeëindiging Waar moet de huurder aan denken bij het opzeggen van de huur. En hoe moet de woning opgeleverd worden? In deze brochure vindt u alle informatie hierover en doorlopen we de stappen die we

Nadere informatie

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging.

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging. INFORMATIE OVER: Informatie voor huurders van Vidomes huur betalen inwonen, medehuurderschap en deelopzegging klachten melden huur opzeggen contact met Vidomes Welkom bij Vidomes WELKOM Welkom bij Vidomes!

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning

Veranderingen aan de woning uitgave juli 2015 Veranderingen aan de woning Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? De Zes Kernen wil graag dat u van uw woning kunt genieten. Wilt u uw woning naar eigen smaak inrichten?

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles. wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles. wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na verloop van tijd verouderen. Op www.seysterveste.nl vindt

Nadere informatie

Meer informatie: 7.4/0308. l telefoon: (026) 3 712 712 l fax: (026) 3 712 345. l Kadestraat 1 6811 CA Arnhem l Postbus 5229 6802 EE Arnhem

Meer informatie: 7.4/0308. l telefoon: (026) 3 712 712 l fax: (026) 3 712 345. l Kadestraat 1 6811 CA Arnhem l Postbus 5229 6802 EE Arnhem Meer informatie: l Kadestraat 1 6811 CA Arnhem l Postbus 5229 6802 EE Arnhem l telefoon: (026) 3 712 712 l fax: (026) 3 712 345 l e-mail: info@volkshuisvesting.nl l internet: www.volkshuisvesting.nl 7.4/0308

Nadere informatie

huur opzeggen wonen met karakter

huur opzeggen wonen met karakter huur opzeggen wonen met karakter wonen met karakter Als u de huur van uw woning wilt opzeggen moet u met veel zaken rekening houden. De huur moet schriftelijk worden opgezegd, de woning moet goed verzorgd

Nadere informatie

Woonwijzer Welkom bij De Vooruitgang. www.devooruitgang.com

Woonwijzer Welkom bij De Vooruitgang. www.devooruitgang.com Woonwijzer Welkom bij De Vooruitgang www.devooruitgang.com Welkom beste huurder. U woont (binnenkort) in een woning van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang. Dat brengt bepaalde rechten en plichten met

Nadere informatie