De huurovereenkomst opzeggen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De huurovereenkomst opzeggen"

Transcriptie

1 De huurovereenkomst opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u tijdig uw huurovereenkomst bij de Noordwijkse Woningstichting (NWS) opzeggen. Dit moet schriftelijk gebeuren, nooit telefonisch. Hoe u dat kunt doen leest u hieronder. Als alleen u of alleen uw partner verhuist, gebruik dan het formulier Deelopzegging. Huurt u een parkeerplaats/garage van de NWS? Als de parkeerplaats/garage aan de woning gekoppeld is, wordt deze automatisch beëindigd. Wanneer u een parkeerplaats/garage apart huurt die niet aan de woning gekoppeld is, moet u deze apart opzeggen. U mag de parkeerplaats/garage dan natuurlijk ook blijven huren. In deze brochure leest u alles over het opzeggen van uw woning of parkeerplaats/garage en wat daar allemaal bij komt kijken. Hoe opzeggen? U kunt de huur op drie manieren opzeggen: 1. U downloadt het huuropzeggingsformulier en stuurt dat ingevuld op naar: Noordwijkse Woningstichting Van Panhuysstraat JR NOORDWIJK of Postbus AE NOORDWIJK 2. U stuurt een brief naar de NWS met daarin de volgende gegevens: de datum waarop u uw huurovereenkomst wilt beëindigen; uw huidige en toekomstige adres plus het telefoonnummer waarop u voor en na de verhuizing bereikbaar bent; als uw bankrekeningnummer wijzigt vermeld dit dan ook; geef ook in uw brief aan of u uw medewerking verleent aan bezichtiging van uw woning voor eventuele kandidaat huurders. 3. U komt naar ons kantoor, Van Panhuysstraat 16, en vult aan de balie een Huuropzeggingsformulier in. Brochure Huuropzegging Pagina 1 van 9

2 Opzegtermijn De opzegtermijn is minimaal één maand. Deze opzegtermijn gaat in op de werkdag waarop de NWS uw opzegging ontvangt. U mag zelf bepalen op welke datum u de huurovereenkomst opzegt, zolang het maar een werkdag is. De laatste huurdatum mag dus niet in het weekend of op een feestdag vallen. U mag natuurlijk ook langer dan een maand van te voren uw huurovereenkomst opzeggen. De NWS heeft dan meer tijd om een nieuwe huurder voor uw woning te vinden. Het kan namelijk enkele weken duren voor de volgende kandidaat bekend is. Voordeel voor u is dat eventuele overname van roerende goederen in uw woning geregeld kan worden met een volgende huurder. Bevestiging van de huuropzegging Nadat de huuropzegging door de NWS ontvangen is, ontvangt u een brief waarin wordt bevestigd dat uw brief of formulier is ontvangen. In deze brief staat ook de datum waarop uw huur afloopt en wanneer een wijkopzichter van de Noordwijkse Woningstichting langskomt voor een voorinspectie en eindinspectie. De schriftelijke beëindiging van de huurovereenkomst is voor beide partijen bindend. Brochure Huuropzegging Pagina 2 van 9

3 Inspecties na huuropzegging Voorinspectie Vlak na opzegging van de huur vindt een voorinspectie plaats. De wijkopzichter beoordeelt of u zaken moet repareren of in verhuurbare staat moet terugbrengen. De wijkopzichter maakt een rapport van de voorinspectie. U krijgt hier een kopie van. Hier staan nog geen zaken in die pas bij de eindinspectie van de woning geconstateerd kunnen worden. In het voorinspectierapport staat ook een indicatie van de kosten voor eventuele reparaties die nog moeten worden uitgevoerd. Zie hiervoor onze lijst Vaste prijzen huurders mutaties en schade. In deze lijst staan de kosten vermeld van een aantal veel voorkomende werkzaamheden in de woning. Als er zaken zijn die voor uw rekening moeten worden hersteld of vervangen, dan berekent de NWS de kosten van reparatie of vervanging aan u door. Te allen tijde zal de opzichter een gedeelte van de aangebrachte vloerbedekking vrij maken ter controle op asbest. Dit in het belang van uw eigen veiligheid. Eindinspectie De eindinspectie valt op de laatste dag dat u huurder bent. De wijkopzichter controleert of de woning leeg is en de werkzaamheden zoals genoemd in het voorinspectierapport zijn uitgevoerd. Let u er ook op dat de woning schoon wordt opgeleverd! Als de woning nog gebreken vertoont, wordt u in de gelegenheid gesteld om deze te herstellen. Houdt u er rekening mee dat u dan wel de huur doorbetaalt. Wanneer u de gebreken niet wilt herstellen, brengt de NWS de kosten bij u in rekening. Dit gebeurt ook als de herstelde gebreken niet aan onze kwaliteitseisen voldoen. Als de woning tijdens de eindinspectie akkoord is bevonden, levert u alle sleutels samen met de milieupas in bij de wijkopzichter. Brochure Huuropzegging Pagina 3 van 9

4 Overname en vergoeding van zelf aangebrachte voorziening(en) door de huurder Roerende zaken mogen alleen in de woning achterblijven als deze door de nieuwe huurder worden overgenomen. Dit dient op het overnameformulier te worden vastgelegd. U krijgt hiervoor geen vergoeding van de NWS. Bij onroerende zaken kunnen zich twee situaties voordoen: 1. Als de NWS geen toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van de voorziening(en) dan kan de verhuurder de huurder verzoeken de zelf aangebrachte voorziening(en) ongedaan te maken. Dit zal altijd gebeuren als de zelf aangebrachte voorziening(en) niet voldoen aan de kwaliteitseisen die de NWS stelt. Lees hier meer over in Zelf voorzieningen aanbrengen. Ook als naar het oordeel van de verhuurder de zelf aangebrachte voorziening(en) de verhuurbaarheid schaadt zal de verhuurder de huurder verzoeken de zelf aangebrachte voorzieningen te verwijderen. Van dit recht zal de NWS geen gebruik maken als een nieuwe huurder te kennen geeft de zelf aangebrachte voorzieningen te willen overnemen, tenzij uiteraard de veiligheid in het geding is. Dit wordt op het overnameformulier vastgelegd. 2. Heeft de NWS wel toestemming gegeven voor het aanbrengen van de zelf aangebrachte voorzieningen, dan kan de verhuurder besluiten de voorzieningen bij verhuizing in de woning achter te laten. De vertrekkende huurder is vrij om onroerende voorzieningen, zoals harde vloerafwerking, rolluiken en zonwering, ter overname aan te bieden aan de nieuwe huurder. Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen U krijgt van de NWS geen vergoeding. Voor een aantal voorzieningen aan de woning waarvoor de NWS toestemming heeft gegeven, zoals een serre, gemetselde garage, carport, cv-installatie, keuken en een slaapkamer op zolder met vaste trap, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding achteraf. Dit is mogelijk als de kosten van de zelf aangebrachte voorzieningen doorberekend kunnen worden in de nieuwe huur van de nieuwe huurder. De vergoeding aan de vertrekkende huurder is dan maximaal gelijk aan de contante waarde van de huurverhoging over de restant levensduur van de zelf aangebrachte voorzieningen. Bij de Brochure Huuropzegging Pagina 4 van 9

5 berekening van de restant levensduur wordt uitgegaan van een lineaire afschrijving van de voorziening over 10 jaar. U hebt overigens altijd het recht een zelf aangebrachte voorzieningen ongedaan te maken en mee te nemen naar uw nieuwe woning. U dient dan de woning terug te brengen in de zogeheten oude staat. Als voorbeeld: u hebt een inbouwkeuken geplaatst en neemt deze keuken mee naar uw nieuwe adres. U dient dan een standaard keukenblok terug te plaatsen. Dit kan altijd in overleg met de afdeling Technische Zaken of bij de woonspecialist van de NWS. Brochure Huuropzegging Pagina 5 van 9

6 Hoe laat u uw woning achter? Let bij de oplevering van de woning op de volgende zaken: De woning en berging zijn bij oplevering leeg en bezemschoon. Als dat niet het geval is, wordt de woning op kosten van de huurder gereinigd; De woning wordt compleet opgeleverd: ventilatieroosters, closetbril, enz., worden bij het ontbreken in rekening gebracht; Sanitair is in schone, goede, onbeschadigde staat. Kranen, planchetten, spiegels en sproeikop zijn in goede staat aanwezig; Sifons, afvoeren, dekseltjes, eventuele kettingen en afvoerpluggen van gootstenen en wastafels, wasmachines en doucheafvoeren zijn aanwezig en niet beschadigd; Het verwijderen en eventueel vervangen van niet deskundig aangebrachte sanitaire toestellen zoals ligbaden, zitbaden en wastafels; Het herstellen van de door u of in opdracht van u aangebrachte wijzigingen van de oorspronkelijke waterleidingen, zodat deze aan de normen voldoen; Schakelaars en wandcontactdozen zitten vast, zijn onbeschadigd en functioneren naar behoren. De schakelaar van de mechanische ventilatie moet in de oorspronkelijke staat zijn; Lichtpunten zijn voorzien van een deksel en/of kroonsteentje; Het herstellen van door de huurder aangebrachte uitbreidingen van de oorspronkelijke elektrische installatie, zodat deze aan de norm voldoet; Vulslang en ontluchtingssleutel van de cv en de bedieningsvoorschriften daarvan worden bij de cv achtergelaten; Het binnen schilderwerk heeft geen extreme en/of donkere kleuren; Alle kozijnen zijn in oorspronkelijke staat en onbeschadigd; Buitenramen en buitendeuren zijn in oorspronkelijke staat en onbeschadigd; Alle binnendeuren zijn aanwezig en hangen op de oorspronkelijke plaats en zijn voorzien van deugdelijk sluitwerk; Wanden, deuren, plafonds en houtwerk zijn vrij van spijkers, krammen, schroeven, pluggen, gordijnrails, enz. De gaten die hierdoor ontstaan, zijn dichtgemaakt met een daarvoor geschikt middel; Keukenblok, keuken- en bovenkastjes zijn onbeschadigd en staan in oorspronkelijke staat; Brochure Huuropzegging Pagina 6 van 9

7 Alle deurkrukken, handgrepen, raamboompjes, uitzetijzers, sloten en slotplaatjes zijn aanwezig en technisch in orde; De traptreden, stootborden en leuningen van de trap zijn aanwezig en zijn vlak en glad; Plinten en stofdorpels zijn aanwezig, schoon en onbeschadigd; Sauswerk op wanden en plafond is vlak, strak en egaal; Wand, vloer en vensterbanktegels die zijn beschadigd of gebroken, zijn hersteld of vervangen; Antennes en schotelantennes verwijderen en de schade als gevolg daarvan herstellen; Intercominstallatie en huistelefoon, in goede staat; De tuin is, inclusief bestrating en erfafscheiding, in goede staat; Gemetselde of betonnen elementen zoals vijvers, bloembakken, pergola s en barbecue verwijderen, tenzij de volgende huurder deze door middel van een overnameformulier overneemt; Bomen, struiken en heesters zijn netjes onderhouden. Door de huurder geplante of hoge bomen worden gekapt door de huurder. Indien noodzakelijk wordt daar een kapvergunning voor aangevraagd. Begroeiing aan gevels en berging verwijderen; Stickers, affiches, kledinghaakjes, enz. zijn verwijderd en eventuele beschadigingen hersteld; Alle vloerbedekking is verwijderd, tenzij de volgende huurder deze middels een overnameformulier overneemt. Belangrijk! Wacht met het weghalen van vloerzeil en (colo)vinyltegels tot de opzichter is langs geweest voor de voorinspectie. Hij kan u vertellen of deze vloerbedekking eventueel asbest bevat; De ondervloer is schoon, onbeschadigd en egaal; Sleutels van de algemene toegangsdeuren, meterkastdeur, brievenbus en milieupas moeten tijdens de eindinspectie worden ingeleverd bij de opzichter. Alle overige sleutels van binnenen kastdeuren laat u in de betreffende deuren. Eventueel ontbrekende sleutels en/of milieupas worden bij u in rekening gebracht. Oplevering parkeerplaats/garage De parkeerplaats/garage is bij oplevering leeg en bezemschoon. Als dat niet het geval is, wordt de parkeerplaats/garage op kosten van de huurder gereinigd. Brochure Huuropzegging Pagina 7 van 9

8 Waar moet u verder nog aan denken? Huurbetaling stopzetten Wanneer u de NWS gemachtigd heeft om de huur automatisch van uw rekening af te boeken of u elke maand een acceptgiro ontvangt, dan zorgt de NWS voor het tijdig stopzetten hiervan. Hebt u uw bank gemachtigd om de huur elke maand automatisch naar de NWS over te maken? Dan moet u zelf regelen dat dit stopt. Hiervoor bestaan speciale kaarten die u bij uw bank gratis kunt afhalen. Hebt u uw werkgever of uitkeringsinstantie gemachtigd om de huur automatisch naar de NWS over te maken? Dan moet u dit zelf stop zetten. Huurtoeslag Als u huurtoeslag ontvangt, bent u zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in gezinssamenstelling, inkomen, verhuizing en alle andere vormen van wijziging die direct invloed hebben op de hoogte van de huurtoeslag. Hierover kunt u een wijzigingsformulier opvragen of downloaden bij de Belastingdienst: Elektra, gas en water Geef uw verhuizing op tijd door aan uw water- en energieleverancier(s). U moet dit uiterlijk twee weken voor het beëindigen van het contract doen. Bij de eindopname stelt u samen met de opzichter van de NWS de meterstanden vast. Deze vult u in op de formulieren die u van uw water- en energieleverancier(s) heeft ontvangen. Overige aansluitingen en diensten Denk ook aan de volgende andere zaken: Telefoon Kabelaansluiting Verzekeringen Verhuisservice bij de KPN Adreswijzigingen Brochure Huuropzegging Pagina 8 van 9

9 Adreswijziging bevolkingsregister Wanneer u verhuist binnen Nederland, dan schrijft u zichzelf in bij de gemeente waar u gaat wonen, zij geven dit door aan de Gemeente Noordwijk. U hoeft zich dus niet uit te schrijven. Wanneer u naar het buitenland verhuist, dient u zich wel uit te schrijven bij de Gemeente Noordwijk. Eindafrekening Eventuele herstelkosten noteren wij op het inspectieformulier en hiervoor ontvangt u een rekening. De afrekening van eventuele stook- en servicekosten ontvangt u op een later tijdstip. De afrekening servicekosten vóór 1 juli van het aankomend jaar. De afrekening stookkosten geldt alleen voor complexen die voorschotten hebben betaald in de huur. Deze afrekening kunt u voor 1 december van het aankomend jaar ontvangen. In verband met deze afrekening(en) is het van belang dat uw bankrekeningnummer en uw nieuwe adres bij ons bekend zijn. Grofvuil Voor een afspraak met het grofvuil kunt u van tevoren een afspraak maken met de gemeente. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de gemeente of u belt het algemene nummer (071) Nog vragen? Mochten er verder nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met de woonspecialisten van de Noordwijkse Woningstichting: telefoon of Brochure Huuropzegging Pagina 9 van 9

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 De huur opzeggen bij Brabantse Waard 4 Uw huurwoning opleveren 5 Geldzaken rondom uw woning 5 Veelgestelde vragen van huurders

Nadere informatie

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Informatie voor huurders van Vidomes. Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning

Informatie voor huurders van Vidomes. Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning Verhuizen? Zo laat u uw huidige woning achter Verhuist

Nadere informatie

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken!

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Procedure bij verhuizen Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Inhoudsopgave > Huur opzeggen 1 Huur opzeggen 1 Opzegtermijn 2 Huurbetaling 2 Voor- en eindcontrole 3 Overname 4 Nieuwe huurder niet bekend

Nadere informatie

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij. Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben

Nadere informatie

ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN

ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN Zelf klussen Zelf klussen: veel kan, maar niet alles mag U huurt een huis bij deltawonen. Om van uw huis uw thuis te maken, wilt u uw woning misschien aanpassen

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid veranderingen in een huurwoning van Zeilstra Beheer B.V. Inhoud Veranderingen in een huurwoning...blz. 2 Roerende en onroerende zaken...blz. 2 Zelf aangebrachte

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het serviceabonnement 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen.

Nadere informatie

Meer informatie: 7.4/0308. l telefoon: (026) 3 712 712 l fax: (026) 3 712 345. l Kadestraat 1 6811 CA Arnhem l Postbus 5229 6802 EE Arnhem

Meer informatie: 7.4/0308. l telefoon: (026) 3 712 712 l fax: (026) 3 712 345. l Kadestraat 1 6811 CA Arnhem l Postbus 5229 6802 EE Arnhem Meer informatie: l Kadestraat 1 6811 CA Arnhem l Postbus 5229 6802 EE Arnhem l telefoon: (026) 3 712 712 l fax: (026) 3 712 345 l e-mail: info@volkshuisvesting.nl l internet: www.volkshuisvesting.nl 7.4/0308

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het service 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen. In deze

Nadere informatie

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging.

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging. INFORMATIE OVER: Informatie voor huurders van Vidomes huur betalen inwonen, medehuurderschap en deelopzegging klachten melden huur opzeggen contact met Vidomes Welkom bij Vidomes WELKOM Welkom bij Vidomes!

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Uw woning richt u natuurlijk in naar eigen inzicht en smaak. Mogelijk wilt u ook echt iets in de woning wijzigen. Stek werkt daar graag

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen

Zelf uw woning veranderen Zelf uw woning veranderen In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kunt u uw huurwoning wel degelijk aanpassen aan uw eigen woonwensen. Als u uw huurwoning naar eigen persoonlijke smaak kan veranderen,

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont Organisatie en doelstelling Woningbouwvereniging Reeuwijk is ontstaan

Nadere informatie

Alles over het onderhoud in mijn huurwoning

Alles over het onderhoud in mijn huurwoning Alles over het onderhoud in mijn huurwoning Bij de totstandkoming van deze brochure zijn we zeer zorgvuldig te werk gegaan. Toch kan het voorkomen dat u in deze brochure niet direct de informatie vindt

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen

Zelf uw woning aanpassen Zelf uw woning aanpassen ruimte voor leven Zelf uw woning aanpassen Wonen is iets persoonlijks. U kunt uw woning zoveel mogelijk naar uw eigen smaak inrichten en aanpassen. Maar wilt u iets aan de woning

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

Onderhoud voor de huurder of verhuurder?

Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Onderhouds ABC Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Bij het sluiten van een huurcontract voor een woning gaat u als huurder en Waterweg Wonen als verhuurder een aantal verplichtingen aan. et onderhoud

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

nieuwbouw BAKKERSLAAN IJHORST

nieuwbouw BAKKERSLAAN IJHORST nieuwbouw BAKKERSLAAN IJHORST Pagina 1 van 16 Informatiebrochure Aan de Bakkerslaan in IJhorst, waar voorheen vier verouderde huurwoningen van VechtHorst stonden, bouwen we 8 appartementen en 3 woningen,

Nadere informatie

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken.

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken. Zelf klussen in huis Als huurder wilt u uw woning graag naar uw persoonlijke smaak en wensen inrichten. Iedereen woont natuurlijk graag in een woning waarin hij of zij zich thuis voelt. Daarom kan het

Nadere informatie

samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat

samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat 28/06-12 Weidestraat 2 Postbus 212 5240 AE Rosmalen T. 073 851 00 00 F. 073 851 00 10 E. info@kleinemeierij.nl I. www.kleinemeierij.nl voert

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Veranderingen

Zelf Aangebrachte Veranderingen Zelf Aangebrachte Veranderingen Veranderingen in de woning aanbrengen? WONINGSTICHTING BUITENLUST Een woning voldoet nooit helemaal aan al uw woonwensen en misschien denkt u er wel eens aan om een kleine

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Woningverandering/ ZAV beleid. Maak van uw huis een thuis

Baston Wonen. informatie. Woningverandering/ ZAV beleid. Maak van uw huis een thuis Baston Wonen informatie Maak van uw huis een thuis Woningverandering/ ZAV beleid Vooraf toestemming verplicht In het overzicht vanaf pagina 5, kunt u lezen of toestemming vooraf verplicht is. Is toestemming

Nadere informatie

Zelf klussen. 100% wonen

Zelf klussen. 100% wonen Zelf klussen 100% wonen Zelf klussen Klussen in, aan en/of om uw huurwoning Huurders hebben bij SallandWonen veel vrijheid om hun woning naar eigen smaak aan te passen. We gaan er daarbij wel van uit dat

Nadere informatie