Offerte aanvraag oktober 2011 SAP Hosting en Beheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Offerte aanvraag oktober 2011 SAP Hosting en Beheer"

Transcriptie

1 1 e Nota van Inlichtingen Offerte aanvraag oktober 2011 SAP Hosting en Beheer Contactgegevens: Dhr. Wiet. van den Berg Postbus GX Den Haag Algemene opmerking van de redactie A) Veel dezelfde vragen zijn gesteld over een omissie in het RFP; de checklist in te dienen documenten is vervallen, terwijl daar in de tekst soms nog sprake van is. B) De MVO vragenlijst wordt soms genoemd evenals de Leveranciersvragenlijst; deze documenten zijn identiek. Leverancier A N r. Document 1 Request for Proposal 2 Request for Proposal 3 Request for Proposal Hfst. /Par. P a g i n a Vraag Leverancier In de tekst wordt gesproken over bijlage 2 Checklist in te dienen documenten. Dit document is niet aangetroffen. Kan de Checklist in te dienen documenten worden bijgevoegd? In de tekst wordt gesproken over bijlage 1 De Leveranciersvragenlijst:. Er is een bijlage aangetroffen met de naam MVO Leveranciers-vragenlijst aangetroffen. Is dit de bewuste bijlage 1? vermeld een postadres waar de offerte dient te worden ingeleverd. Is het ook mogelijk om betreffende offerte op het Zie bij Algemene opmerking A Correct, zie bij Algemene opmerking B Ja

2 4 Request for Proposal 5 Request for Proposal 6 Request for Proposal 7 Request for Proposal , 5.1.2, 7.6, 7.6.1, 1 3, 2 1, bezoekers-adres van Oxfam Novib in Den Haag in te dienen? Van de onder punt 2 genoemde SAP Portal is duidelijk dat het technisch SAP applicatiebeheer in scope is. Maar draagt leverancier ook volledige verantwoordelijkheid voor de lagen onder de applicatie? (zoals Operating System, Hardware, etc.) Moet alle functionaliteit binnen de gestelde RTO eisen (PRD: 8u, DEV en QAS: 16u) beschikbaar zijn indien één van beide datacenters volledig uitvalt? Moeten de geboden uitwijkvoorzieningen er rekening mee houden dat de RTO eisen ook bij groei van data onveranderd gehandhaafd worden, dus incl. doorlooptijd van restores? Moet alle functionaliteit van alle SAP omgevingen beschikbaar zijn voor de toekomstige gedecentraliseerde veldkantoren? Zijn er andere client applicaties die de omgeving zullen gaan benaderen? Paragraaf 7.4 beschrijft dat zorg draagt voor de SAP en SAP Database licenties. Maar tevens dat leverancier verantwoordelijk is voor de benodigde DB licenties. Welke DB licenties worden hier bedoeld? Zie onderstaand 1.1 Zie onderstaand 1.2 Zie onderstaand 1.3 Zie onderstaand Nee, in de huidige situatie valt het OS en de hardware onder verantwoordelijkheid van en dat blijft zo. 1.2 Op beide vragen is het antwoord ja, met de kanttekening dat inzicht wil hebben in de kosten van scherpere danwel lossere RTO eisen. 1.3

3 Is op dit moment moeilijk te zeggen omdat nog geen enkel veldkantoor met SAP werkt behalve via Adobe Forms. Het zal waarschijnlijk een groeimodel zijn waarbij we bijv. eerst met het Financiële systeem op een veldkantoor gaan werken en later met Sales of Inkoop. We moeten rekening houden met het feit dat alle functionaliteit beschikbaar moet komen. 1.4 Dit is een fout. Alleen draagt zorg voor de DB licenties. Leverancier B 1) Kunt u ons verduidelijken wat precies de noodzaak is van een upscaling van 500 GB per dag en tot 2 TB over enkele dagen, aub? Het kan incidenteel nodig zijn om snel een extra systeem of extra schijfruimte te verkrijgen. De getallen/doorlooptijden zijn indicatief. Het gaat vooral om schaalbaarheid en dat vertaalt zich in doorlooptijd. 2) In de EWA wordt melding gemaakt van een QC-server voor BI en ERP productie. Gaat dit over een single of dual QC, aub? Deze servers zijn single quad-core systemen 3) Kunt u ons vertellen wat de grootte is van de BWO database, aub? Grootte BWO 32 GB 4) Hoeveel downtime kan er worden getolereerd voor de migratie van de bestaande systemen naar het nieuwe platform, aub? Wij gaan uit van een weekend. Mocht het nodig zijn om vrijdag voorafgaand aan het migratieweekend down te gaan dan zullen we dat tolereren. Leverancier C 1. Hoofdstuk 2.4: vragenlijst In H 2.4 staat het volgende: Aantoonbaar gedurende de laatste drie jaren voorafgaande aan de datum van aanmelding tenminste 4, in aard en omvang, vergelijkbare leveringen als hoofdaannemer en voor minstens 100% zelfstandig hebben uitgevoerd, waarvan minimaal 2 opdrachten een minimale omvang van excl. BTW per opdracht per jaar hebben; ervaringsopdrachten dienen conform het Model Referentprojecten opgenomen in bijlage 4 te worden aangeleverd In hoofdstuk 2.4 van uw aanbestedingsdocument verwijst u naar bijlage 4, Model Referentprojecten. Deze bijlage hebben wij niet gevonden. Kunt u ons deze bijlage toesturen? Aan het tenderdossier op de website is een template/format toegevoegd. Leverancier D 1. Kunt u aangeven hoe groot de huidige bandbreedte van de lijnverbinding is tussen HQ en de huidige Central Hosting leverancier? 2Mbit up/down

4 2. Wat zijn de database groottes van de omgevingen: a. SAP ECC 6.0 QAS; 964,1 GB b. SAP ECC 6.0 DEV; 139,3 GB c. SAP BI 7.0 BWP; 116,1 GB d. SAP BI 7.0 BWD; 80,3 GB 3. In paragraaf 4.6 wordt gesproken over een nieuwe Portal omgeving. Kunt u aangeven wat dit gaat betekenen? Portal omgeving wordt op een nieuwe virtuele omgeving gezet en ge-upgrade naar versie Netweaver 7 enhancementpack 2 of In paragraaf 4.7 wordt over de niet-standaard SAP koppelingen gesproken. Kan meer inzage geven ten aanzien van technische inrichting over de huidige koppeling tussen de SAP ECC omgeving en het filesysteem op locatie. Zijn er alternatieven om dit op een andere wijze te realiseren, dit vanuit security oogpunt? Netwerkbeheer heeft voor de huidige koppeling SAP filesysteem de verschillende SAPServices de juiste permissies op het netwerk verleend. 5. In paragraaf wordt er een facility uptime geëist (of gewenst) van 99,999%. Wat wordt hier specifiek mee bedoeld? Toegang tot het gebouw, beschikbaarheid stroom, etcetera? En hoe verhoudt zich dat met de gevraagde beschikbaarheidnormen (99%-95%) genoemd in paragraaf 8.3? Facility uptime gaat inderdaad over de datacenter infrastructuur. Het beschikbaarheidspercentage genoemd in paragraaf 8.3 heeft betrekking op de beschikbaarheid van de SAP applicaties. 6. In paragraaf is in het plaatje bij Central Hosting de MS AD shadow copy (waarschijnlijk bedoeld Microsoft Active Directory) getekend. Hier wordt in de paragrafen 3.2 en 3.3 niet aan gerefereerd? Kunt u aangeven of het beheer van de MS AD s (inclusief hosting van de MS AD shadow copy) in scope is? Dit gaat inderdaad over Active Directory. Het beheer hiervan ligt bij. 7. In paragraaf (en de tabel op pagina 17) is in het plaatje bij Central Hosting de SMP (waarschijnlijk bedoeld SAP Solution Manager Productie) getekend. Hier wordt in de paragrafen 3.2 en 3.3 niet aan gerefereerd? Kunt U aangeven of het beheer en hosting van de SMP in scope is? Zo ja, kunt u aangeven waar deze SAP Solution Manager, buiten SAP technisch beheer, voor wordt gebruikt? Ja, beheer en hosting van de SMP valt binnen de scope. Op dit moment wordt de SAP solution manager gebruikt om CCMS alerts ( on alert) te genereren en EWA (Early Watch Analysis) rapportages te creëren en gebruikt dit systeem als voor CUA (Central User Admin), echter niet voor alle systemen. Koppeling Active Directory en SMP bestaat. Voor users op systemen die niet via SMP worden onderhouden, is het user-beheer lokaal. 8. In paragraaf 7.1 wordt gesproken dat op leverancier in bijzondere gevallen een beroep wordt gedaan voor het transporteren. Kunt u voorbeelden van die bijzondere gevallen geven? Als er bv igv ziekte/vakantie geen technisch beheerder aanwezig is 9. In paragraaf 7.4 wordt gesteld dat eigenaar blijft van de SAP en SAP Database Licenties. In de laatste zin van die alinea staat dat dienstverlener verantwoordelijke is voor de benodigde OS- en DB-licenties! Dit lijkt een vergissing. DB licenties zijn eigendom van Oxfam, kunt u dat bevestigen? Is een vergissing. Veronderstelling klopt. 10. In paragraaf 7.5 wordt gevraag om een online omgeving. Ten aanizen van beschikbaarheidspercentage, is daar de resultaten in de maandelijkse rapportage voldoende voor? Ja 11. In paragraaf 7.5 wordt gesteld dat er 1 x per jaar verslag moet worden gedaan van de back-up en recovery test. Er wordt in de tabel in paragraaf 7.8 opgesomd Gecontroleerde failover test. Moeten we er van uitgaan dat 1 keer per jaar een failover test moet worden uitgevoerd? Zo ja, betreft het dan de SAP systemen SAP ECC 6.0 PRD, SAP BI 7.0 BWP en SAP BO BOP? Het betreft inderdaad de produktieve systemen.

5 12. In paragraaf 7.5 wordt gesproken over een slechte performance als : 3x een slechte SLA in de afgelopen 12 maanden. Kan aangeven wat bedoeld wordt met een slechte SLA? Welke KPI s zijn daarin belangrijk en wat zijn de gewenste service levels? In overleg met toekomstige leverancier zullen deze KPI s gedefinieerd worden. 13. In paragraaf (en de tabel op pagina 17) wordt gesproken over de QAB omgeving? Is deze in of out of scope van deze RfP? De QAB is enkel een raadpleegsysteem. Het is een bevroren situatie van PRD. QAB valt binnen de scope van deze RFP echter buiten het backup schema aangegeven in In paragraaf 7.8 op pagina 31 wordt in de tabel met activiteiten die op aanvraag ingepland kunnen worden de volgende activiteiten genoemd:enhancement package (excl. Functionele inrichting); a. OS Versie upgrade; b. OS patchlevel; c. DB versie upgrade; d. DB Patchlevel upgrade; e. SAP Support package stack; Wil Oxfam een vaste prijs voor deze activiteiten voor het integrale SAP Systemenlandschap of wordt een prijsspecificatie per enkelvoudig SAP systeem voor deze activiteiten gevraagd? Per enkelvoudig SAP systeem 15. In paragraaf 8.2 wordt gesteld dat Officiële (Nederlandse) feestdagen niet automatisch gelden als zondagen. Kunt U specifieker zijn wat dat betekent/inhoudt? werkt in een internationale omgeving. Wij zitten in landen waar soms op Nederlandse door-deweekse feestdagen gewoon gewerkt wordt. Het kan dan onwenselijk zijn om het service- of onderhoudswindow van een zondag aan te houden. 16. Eisen en wensen van Oxfam leiden tot een hosting voorstel, hierbij is een OS/DB migratie nodig naar Linux en Oracle, DB2 of Max DB, is dit gezien het huidige OS en DB acceptabel, met name in relatie tot benodigde DB licentie (DB kost circa 8% van de licentiewaarde). Nee, een OS/DB migratie is niet gewenst en niet in scope. 17. Het aantal vereiste referenties van 4 waarvan 2 minimaal ,- omvang per jaar? Gezien de omvang van uw landschap en eisen ten aanzien van beheer zal deze exploitatie aanzienlijk lager uitvallen. Gaat u akkoord met referenties in de orde van circa ,= per jaar of referenties die qua SAP systemen landschap en beheereisen vergelijkbaar zijn met de eisen van? JA 18. Is het ook akkoord de offerte op locatie Mauritskade te Den Haag, af te leveren JA 19. Graag ontvangen wij de volgende bijlagen in word formaat: a. Bijlage 2 (bijlage A) Akkoordverklaring inkoopvoorwaarden b. Bijlage 4 (ontbreekt) met het Model Referentprojecten c. De MVO Leveranciersvragenlijst De beschikbare bestanden worden alleen als PDF geleverd, deze staan trouwens niet op slot. Zie verder onder algemene opmerkingen. Leverancier E 2. Hoofdstuk 2.4: vragenlijst In de RFP wordt in hoofdstuk 2.4 verwezen naar een vragenlijst. Het is ons niet duidelijk waarnaar precies verwezen wordt. Kunt u aangeven waar u naar verwijst en

6 wat de 'knock out' criteria zijn? Zie pagina 1 bij Algemene opmerking van de redactie 2. Pagina 17 Overzicht van de servers en Oxfam geeft dat de server Uranus beschikt over een H drive t.b.v. archive. Kunt u aangeven hoe groot deze partitie is in GB. SAP- Systemen die op dut moment worden gehost. De grootte van schijf H op Uranus is 194GB 3. Pagina 19 Artikel 4.7 Koppeling Inschrijver wil graag een overzicht ontvangen van de typen (SAP en NON-SAP) en hoeveelheden interfaces die gedefinieerd zijn. 1. SAP-koppelingen aan filesysteem: - Archiefbestanden - Andere bestandslocaties op de fileserver waarvan toegang is geregeld voor het SAP-serviceaccount 2. Koppelingen van server met externe FTP-locaties: - Op de server moet het FTP-programma PuTTY geïnstalleerd staan. Dit programma wordt door maatwerk aangeroepen om FTP-sessies te starten op OS niveau. - De volgende (s)ftp sites moeten benaderbaar zijn: Interfaces met banken, printbedrijven, webshops, ed. lopen via de bovenstaande (s)ftp-locaties of via de bestandslocaties op de fileserver bij OxfamNovib Het betreft hier de volgende bestandsformaten:.xml.csv.txt (Fixed With) Bank:.SWIFT.GMU 4. Tekening gewenste systeemlandschap pagina 22 Lopen alle WAN connecties over het internet via Site- 2-Site? Of zijn er andere WAN providers waar de inschrijver mee te maken krijgt.

7 Is op dit moment lastig te zeggen. Het idee is dat alle veldkantoren uiteindelijk via ons WAN ontsloten worden. We moeten er echter ook rekening mee houden dat expats buiten ons netwerk om verbinding willen maken met SAP. Dit zou bijv. via SNC (Secure Network Connect) kunnen lopen. Het is aan inschrijver om de verschillende opties te presenteren. 5. Pagina 23 artikel connectiviteit Zijn er eisen ten aanzien van de zonering binnen netwerk laag? Denk aan presentatie, applicatie en database laag? Nee, dit is ter beoordeling aan leverancier 6. Pagina 23 artikel connectiviteit Wat is de huidige bandbreedte van de primaire WAN verbindingen. 2Mbit up/down 7. Pagina 23 artikel connectiviteit Kan inzicht geven in de gewenste bandbreedte voor de S2S / Wan verbindingen? Nee, is op dit moment niet te zeggen omdat we in een opstartfase zitten 8. Kunt u aangeven waarom Novib zowel een Netweaver 7.0 SAP BW als een netweaver 7.1 SAP BW omgeving operationeel heeft? We hebben een oude BW omgeving BWD en BWP (netweaver 7.0) en een nieuwe BW omgeving BWO, BWQAS en BWP-new (netweaver 7.1). De bedoeling is dat de oude omgeving vervangen wordt door de nieuwe. Op welke termijn dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk NVI 9. NVI Is het mogelijk de nota van inlichtingen enkele dagen eerder te ontvangen in verband met tijdslijnen? Neen Algemeen 10. Algemeen Inschrijver verzoekt u aan te geven welke inkoopvoorwaarden, algemeen of IT, prevaleert? Gelet op de soort aanvraag prevaleert ICT, gevolgd door algemeen. Algemene Inkoopvoorwaarden

8 11. Artikel 7a Algemene Inkoopvoorwaarden Fatale termijnen als uitgangspunt nemen past naar onze mening niet in bij de rest van de overeenkomst en de beoogde samenwerking. De wet (6:82 BW) gaat uit van een schriftelijke ingebrekestelling. Wij stellen voor om het om te draaien: termijnen zijn niet fataal, tenzij ze uitdrukkelijk wel als fataal zijn overeengekomen. Gaat u akkoord met deze suggestie? Indien het antwoord ontkennend is, ontvangt Inschrijver graag een toelichting. Neen, deze offerte aanvraag heeft betrekking op een zeer bedrijfskritisch proces. Pas bij het opstellen en nader invullen van de overeenkomst met bijbehorende KPI s wordt bezien of fatale termijnen afgezwakt gaan worden. 12. Artikel 9a Algemene Inkoopvoorwaarden Inschrijver wenst in deze bepaling terug te zien dat alvorens verzuim in werking treedt hij schriftelijk in gebreke gesteld wordt waarna een redelijke termijn tot nakoming geboden zal worden. Tevens stelt Inschrijver voor artikel 6:74BW van toepassing te verklaren. Gaat u akkoord met deze suggestie? Neen, deze offerte aanvraag heeft betrekking op een zeer bedrijfskritisch proces. Pas bij het opstellen en nader invullen van de overeenkomst kan uw suggestie wellicht gaan gelden voor niet fatale termijnen. 13. Artikel 11a Algemene Inkoopvoorwaarden Een niet nader omschreven ongelimiteerde vrijwaring van derden is een niet calculeerbaar bedrijfsrisico dat redelijkerwijs niet kan worden verwacht geaccepteerd te worden door een bedrijf met gezonde bedrijfsvoering. Inschrijver verzoekt u het handhaven van dit artikel in heroverweging te nemen of aan te geven tot welke vrijwaringen het wordt beperkt en tot welk maximum bedrag. U kunt vooralsnog volstaan met een opgaaf van uw maximale verzekerde limiet. 14. Artikel 13a + 13b Algemene Inkoopvoorwaarden Inschrijver kan, door de reikwijdte, niet akkoord gaan met het voorgestelde artikel aangaande aansprakelijkheid. Inschrijver wenst een bepaling m.b.t. de aansprakelijkheid op te nemen waarbij de totale cumulatieve aansprakelijkheid beperkt is tot uitsluitend directe schade met een bepaald bedrag per gebeurtenis tot een maximum bedrag per jaar. Gevolg- en/of indirecte schade dient volledig te worden uitgesloten. Vrijwaring tegen aanspraken van derden impliceert ook een onbeperkte aansprakelijkheid en dit is onacceptabel voor Inschrijver en bovendien ook niet gebruikelijk in de

9 branche. Inschrijver stelt voor een nadere beperking/uitsluiting van aansprakelijkheid op te nemen waarmee de risico s op een aanvaardbaar niveau verdeeld worden. Inschrijver stelt vooruitlopend op uw antwoord reeds een tekstvoorstel voor. 1.De totale aansprakelijkheid van Inschrijver, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot vergoeding van de volgende schade en tot de daarbij genoemde maximum bedragen: a dood- en letselschade tot een maximum van EUR , per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis; b zaakschade, bestaande uit de redelijke kosten van herstel of vervanging tot een maximum van EUR per gebeurtenis; c schade die Opdrachtgever aantoonbaar lijdt als gevolg van het niet beschikbaar zijn van een Dienst, voor zover deze Dienst een elektronische communicatiedienst betreft, als gevolg van een toerekenbare tekortkoming Inschrijver of als gevolg van een administratieve fout van Inschrijver tot een maximum van EUR per benadeelde met een maximum van EUR per gebeurtenis; d aantoonbare redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade met maximum van EUR per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Voor de schade genoemd onder b tot en met d geldt een absoluut maximum van EUR gedurende de looptijd van de Overeenkomst. 2. De in artikel lid 1 genoemde beperkingen van aansprakelijkheid vervallen in geval de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van het bestuur van Inschrijver. 3. Aansprakelijkheid van Inschrijver voor niet in lid 1 opgenomen schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste

10 besparingen, verlies van gegevens, schade door bedrijfsstagnatie en leegloop van personeel, aan derden verschuldigde boetes en vergoedingen en verminderde goodwill is te allen tijde uitgesloten. 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Inschrijver meldt. 5. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid zijn van overeenkomstige toepassing op vrijwaringen. 6. Indien Partijen naast het recht op schadevergoeding een boete zijn overeengekomen, zullen de eventueel verbeurde contractuele boetes en uitgekeerde en/of uit te keren bedragen op grond van vrijwaringen in mindering worden gebracht op de eventuele schadevergoeding terzake van dezelfde gebeurtenis. 7. Opdrachtgever vrijwaart Inschrijver en medewerkers van Inschrijver voor alle aanspraken van derden, in het bijzonder voor aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Inschrijver geleverde apparatuur, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen. Stemt Opdrachtgever hiermee in? Indien het antwoord ontkennend is, ontvangt Inschrijver graag een toelichting per suggestie en een alternatief voorstel. U kunt vooralsnog volstaan met een opgaaf van uw maximale verzekerde limiet voor elk van de genoemde componenten. Uitsluitingen dient u duidelijk aan te geven op de akkoordverklaring van de inkoopvoorwaarden. Nr. betreft Vraag

11 15. Artikel 18 Algemene Inkoopvoorwaarden Inschrijver heeft kennis genomen van de diverse bepalingen aangaande beëindiging en is van mening dat de bepalingen te verstrekkend zijn en niet past bij de samenwerking welke partijen voor ogen hebben. Inschrijver verzoekt u om die reden de diverse artikelen buiten toepassing te verklaren en één artikel in de raamovereenkomst op te nemen met de volgende tekst: Naast de wettelijke gronden voor ontbinding, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij: a surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend; b in staat van faillissement is verklaard; c beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest door curatelenstelling. Onverminderd alle andere rechten kunnen Partijen de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien door de andere Partij of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon, die deel uitmaakt van de organisatie van de wederpartij of aan een van zijn vertegenwoordigers. Bent u bereid hiermee in te stemmen? Indien het antwoord ontkennend is, ontvangt Inschrijver graag een toelichting. Wij gaan vanzelfsprekend uit van, en streven naar een goede samenwerking. Als onverhoopt gedurende de looptijd van de overeenkomst daar verandering in komt handhaven wij onverkort dit artikel 18. Uw aanpassing kunt u benoemen in de akkoordverklaring van de inkoopvoorwaarden. Inkoopvoorwaarden ICT 16. Inkoopvoorwaarden ICT Inschrijver merkt op dat de ICT Inkoopvoorwaarden zodanig zijn opgesteld dat zij onvoldoende aansluiten op de overeen te komen dienstverlening. Inschrijver verzoekt u vriendelijk de ICT Inkoopvoorwaarden buiten toepassing te verklaren, waardoor slechts uw Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing worden. Uw Algemene Inkoopvoorwaarden bieden naar onze mening al voldoende aangrijpingspunten. Bent u bereid hiermee akkoord te gaan? Indien het antwoord ontkennend is, ontvangt Inschrijver graag een toelichting. Neen, indien u van mening bent dat enkele bepalingen onvoldoende aansluiten of wellicht niet relevant zijn, dan zal dit waarschijnlijk geen obstakel zijn in de uitvoering van de overeenkomst. Desgewenst kunt u dit op de daarvoor bestemde

12 plekken aangeven in de akkoordverklaring van de inkoopvoorwaarden 17. Artikel 19 Inkoopvoorwaarden ICT De boeteclausule is ruim geformuleerd. Iedere overschrijding van iedere willekeurige termijn in de overeenkomst leidt tot een boete voor Inschrijver. Tevens is niet opgenomen dat de tekortkoming toerekenbaar moet zijn. Daarnaast is er geen absoluut maximum en staat de hoogte van de boete niet in verhouding met de tekortkoming. Deze onzekerheid werkt aanzienlijk door in de aan te bieden prijzen. Inschrijver wenst dit artikel te schrappen daar het artikel aangaande aansprakelijkheid reeds voldoende verhaalsmogelijkheden biedt. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met het schrappen van de boetebepalingen verzoekt Inschrijver de bedragen in ieder geval aanzienlijk te beperken tot 5.000,- per gebeurtenis met een maximum van ,-, waarbij artikel 6:92BW onverkort van toepassing wordt verklaard. Gaat u akkoord met het schrappen van dit artikel dan wel het artikel aan te passen zodat het tegemoet komt aan de bovenstaande wensen van Inschrijver? Uw suggestie kunt u op de daarvoor bestemde plaats aangeven in de akkoordverklaring van de inkoopvoorwaarden. Leverancier F In hoofdstuk 2.2 van de RFQ SAP Hosting en Beheer bij verwijst u naar bijlage 1 (leveranciersvragenlijst) en bijlage 2 (checklist in te dienen documenten). Verder zijn alle documenten in PDF. Vraag 1. Pagina 9, paragraaf 2.2: Hier wordt gerefereerd aan de Bijlage 1: Leveranciers vragenlijst. Welke bewijsstukken wenst u dat wij toevoegen aan de offerte? Daar krijgt u alle vrijheid. Beschikbare, aanvullende Informatie mag u benoemen en pas fysiek indienen na ons verzoek. Vraag 2. Pagina 11, paragraaf 2.4: U stelt hier dat gelet op de solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit, dat inschrijver voldoende financiële en economische draagkracht heeft. Bij welke solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit is de draagkracht voor u voldoende? De kengetallen dienen in ieder geval positief te zijn, en worden geranked met alle inschrijvers Vraag 3. Pagina 11, paragraaf 2.4: Ten behoeve van het bewijs voor voldoende financiële draagkracht wordt aangegeven dat alleen de jaarrekening 2010 onvoldoende is. Welke gegevens wil overlegd krijgen zodat het bewijs wel voldoende is? Als voorbeeld; uw eigen financiële (kwartaal) verslag, als cijfers maar auditable zijn. Vraag 4. Pagina 11, paragraaf 2.4: Hier wordt gerefereerd aan de Bijlage 4: Model Referentieprojecten. Voor zover wij kunnen nagaan is deze bijlage niet verstrekt. Klopt het dat wij een eigen opmaak voor de referenties mogen opbouwen? Zo ja, heeft u hierin eisen wat zeker moet terugkomen in de referenties? Een model is toegevoegd aan het dossier op onze webpagina. Vraag 5. Pagina 11, paragraaf 2.4:

13 Volstaat hier de mededeling dat genoemd calamiteiten- en/of V&G-plan aanwezig is of moet dit ook worden meegestuurd? Wij interpreteren deze vraag dat wanneer de vraag bevestigend wordt beantwoord, genoemd plan kan worden opgevraagd bij gunning van de opdracht. Correct. Vraag 6. Pagina 11, paragraaf 2.4: U vraagt om akkoord te gaan met een referentiebezoek op verzoek van aanbestedende dienst. a. Bedoeld u hier een referentiebezoek bij de inschrijvende organisaties of bij één of meerdere van de vier inschrijvende organisaties? Het laatste b. Wenst u een eigen verklaring door inschrijvende organisatie die wij toevoegen waarin wij dit bevestigen? Niet noodzakelijk Vraag 7. Pagina 11, paragraaf 2.4: Voldoen aan het Programma van Eisen en Wensen. Wordt hier door per onderdeel van de lijst van Eisen en Wensen een commentaar gevraagd of volstaat de bevestiging dat men hieraan voldoet, eventueel aangevuld met opmerkingen van de inschrijver? Bevestiging volstaat, eventueel aangevuld met commentaar Vraag 8. Pagina 11, paragraaf 2.4: Hier wordt gesproken over een relationele component die wordt meegewogen bij de gunning. Wat bedoelt hiermee? Er moet op zowel bedrijfs- alsmede persoonlijk niveau een klik zijn. Dan kan bij de kennismaking of presentatie van doorslaggevende betekenis zijn. Vraag 9. Pagina 11, paragraaf 2.4: Bij kwaliteit schrijft u: Wordt beoordeeld adhv de beschrijving van de dienstverlening, de mate waarin voldaan wordt aan het programma van eisen en wensen en de uitkomst van een evt. referentiebezoek. Ook wordt hier een relationele component in meegewogen aan de hand van de presentatie van de offerte. a. Wat wenst u terug te zien in de beschrijving van de dienstverlening? Dit is de vrijheid van de leverancier om dit in te vullen. verwacht een bondige beschrijving van wijze waarop het technisch beheer wordt ingevuld, hierbij specifiek op de situatie van ingaand. b. Krijgt elke inschrijver een referentiebezoek? Neen. c. Is dit een referentiebezoek bij de inschrijver of bij een door de inschrijver aangemelde referent? Een bezoek bij een aangemelde referent. Vraag 10. Pagina 13, paragraaf 3.3, punt 3: Er wordt gerefereerd aan beveiligings- en capaciteitseisen t.b.v. de beveiligde lijnverbindingen. Waar staan deze beveiligings- en capaciteitseisen beschreven? Staan niet beschreven. Waar het om gaat is dat de lijnverbindingen veilig zijn en voldoende capaciteit hebben om de gewenste performance te halen. De norm hierbij zijn de indicatoren (responstijden etc.) die in bijgevoegde Early Watch rapportages zijn vermeld. Vraag 11. Pagina 39, Hoofdstuk 10: Wordt het Transitieplan waar over wordt gesproken reeds bij de offerte verwacht of is dit een deliverable die na gunning als eerste opgeleverd moet worden. In de beantwoording van de RFP wil inzicht krijgen in de wijze waarop levernacier de transitie aanpakt. Het definitieve transitieplan verwachten we na gunning. Vraag 12. Pagina 40, hoofdstuk 11: U vraagt hier om een detaillering van de offerte. Mogen wij hier zelf een uitwerking van maken? Wenst u een toelichting op onze offerte? Ja, leverancier mag dit naar eigen inzicht uitwerken. Een toelichting is gewenst. Vraag 13. hoofdstuk 3 t/m 8, algemeen: Hoeveel SAPS zijn benodigd voor de productie omgevingen? Gegevens zijn niet beschikbaar. Na gunning zal definitieve sizing moeten plaatsvinden. Vraag 14. hoofdstuk 3 t/m 8, algemeen: Wat is de actuele CPU load? Vraag 15. hoofdstuk 3 t/m 8, algemeen: Wat is de Disk I/O per seconde van verschillende systemen?

14 Vraag 16. hoofdstuk 3 t/m 8, algemeen: Hoe vaak wenst een back-up van de non productie omgevingen? Vraag 17. hoofdstuk 3 t/m 8, algemeen: Wat is de verwachte update frequentie van de QAS systemen? Hetzelfde als PRD Vraag 18. hoofdstuk 3 t/m 8, algemeen: VPN connecties kantoren: hoe verloop dit op dit moment? Wat wordt er van de leverancier verwacht? (Door aan te leggen of door leverancier aan te leggen?) Verbinding tussen veldkantoren waar Managing is, wordt door aangelegd. Waar implementing is (zie pag. 22 RFP) is nog niet helemaal duidelijk hoe dit gaat. Mochten deze kantoren op ons WAN aangesloten worden, dan is daar verantwoordelijk voor. Wij willen echter ook de optie uitgewerkt zien waarin gebruikers buiten het netwerk direct, bijv. via SNC toegang kunnen krijgen tot de SAP systemen. Vraag 19. hoofdstuk 3 t/m 8, algemeen: MS Active Directory Shadow copy: Verwacht ook dat de leverancier het beheer van de AD server doet of doet dit zelf? Dit doet zelf Vraag 20. hoofdstuk 3 t/m 8, algemeen: Site to Site VPN: welke snelheid, over Internet of een eigen verbinding? Over internet, bandbreedte veldkantoren is wisselend. Vraag 21. Inkoopvoorwaarden ICT: In artikel 4.2 is opgenomen dat alle prijzen en tarieven vaststaan voor de duur van de Overeenkomst. Is hier indexatie mogelijk? Neen, vaste tarieven zijn niet aan indexatie onderhevig. Vraag 22. Inkoopvoorwaarden ICT: In artikel 6.1 staat dat de IE-rechten bij Opdrachtgever berusten. Kunt u bevestigen dat bestaande methodieken, tools etc. niet onderhevig zijn aan enige eigendomsoverdracht onder deze opdracht aan Opdrachtgever? Ja Vraag 23. Inkoopvoorwaarden ICT: In artikel 10.1 sub u inzake garanties dient leverancier na aflevering van de zaken/diensten aan Opdrachtgever in staat te zijn om nog voor een periode van 36 maanden daarna onderdelen te leveren aan Opdrachtgever. Deze termijn is vrij ruim. Bent u bereid deze termijn bij te stellen naar 12 maanden? Dit doet namelijk meer recht aan uitgangspunten in het zakelijk verkeer; Ja Vraag 24. Inkoopvoorwaarden ICT: In artikel 14 inzake aansprakelijkheid wordt geen maximale aansprakelijkheidsbedragen genoemd. Klopt het dat de maximale aansprakelijkheid van toepassing op deze opdracht gelijkstaat aan de maximale opdrachtsom? U kunt vooralsnog volstaan met een opgaaf van uw maximale verzekerde limiet voor elk van de genoemde componenten. Vraag 25. Inkoopvoorwaarden ICT: In artikel 14 inzake aansprakelijkheid wordt geen maximale aansprakelijkheidsbedragen genoemd. Onze beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft een maximumdekking van euro per gebeurtenis en euro maximaal per jaar. Is deze verzekering afdoende? Uw suggestie kunt u op de daarvoor bestemde plaats aangeven in de akkoordverklaring van de inkoopvoorwaarden. Vraag 26. Inkoopvoorwaarden ICT: In artikel 21.6 staat dat de kosten voor het inwerken van vervangend personeel niet voor rekening komt van Opdrachtgever. a. Welke termijn voor inwerken geldt hiervoor? Zie b b. Bent u bereid om de maximale termijn hiervoor op 5 dagen te zetten? ja Vraag 27. Inkoopvoorwaarden ICT: Artikel 22 gaat over een verbod van overname personeel. Kunt u dit artikel wederkerig maken? Is bespreekbaar. Vraag 28. Inkoopvoorwaarden:

15 In artikel 7a staat dat bij niet tijdige levering de leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Wij vinden het echter redelijk eerst een ingebrekestelling te laten plaatsvinden, voordat verzuim intreedt. Dit valt binnen de wettelijke kaders. Kunt u dit aanpassen? Uw suggestie kunt u benoemen in de akkoordverklaring van de inkoopvoorwaarden. Vraag 29. Inkoopvoorwaarden: In artikel 9a staat dat bij een toerekenbare tekortkoming van leverancier, deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Wij vinden het echter redelijk eerst een ingebrekestelling te laten plaatsvinden, voordat verzuim intreedt. Dit valt binnen de wettelijke kaders. Kunt u dit aanpassen? Uw suggestie kunt u benoemen in de akkoordverklaring van de inkoopvoorwaarden. Vraag 30. Inkoopvoorwaarden: In artikel 9.2 is een boetebeding neergelegd. Kunt u terughoudend met dit beding omgaan? Neen. Het is aan opdrachtnemer te zorgen dat dit artikel niet in werking treedt. Vraag 31. Inkoopvoorwaarden: In artikel 13a is leverancier aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan in verband met de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Klopt het dat de maximale aansprakelijkheid van toepassing op deze opdracht gelijkstaat aan de maximale opdrachtsom? Uw suggestie kunt u benoemen in de akkoordverklaring van de inkoopvoorwaarden. Vraag 32. Inkoopvoorwaarden: In artikel 13a is leverancier aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan in verband met de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Onze beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft een maximumdekking van euro per gebeurtenis en euro maximaal per jaar. Is deze verzekering afdoende? Uw suggestie kunt u benoemen in de akkoordverklaring van de inkoopvoorwaarden. Vraag 33. Inkoopvoorwaarden: In artikel 16a staat dat gerechtigd is om te allen tijde zaken zowel tijdens de productie, bewerking en opslag als na levering te (doen) keuren. Kunt u bevestigen dat dit na oplevering en acceptatie niet meer mogelijk is? Ja. Vraag 34. Inkoopvoorwaarden: In artikel 16c staat dat indien een keuring, zoals bedoeld in dit artikel, door toedoen van leverancier niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden, dan wel indien een keuring moet worden herhaald, de kosten hiervan voor rekening komen voor leverancier. Kunnen wij er vanuit gaan dat dit alleen geldt voor vooraf aangekondigde keuringen? Ja.

Nota van Inlichtingen aanbesteding Elektronische handtekeningen systeem gemeente Venlo 10 december 2012

Nota van Inlichtingen aanbesteding Elektronische handtekeningen systeem gemeente Venlo 10 december 2012 Nota van Inlichtingen aanbesteding Elektronische handtekeningen systeem gemeente Venlo 10 december 2012 Vraag 1 Hoofdstuk Overeenkomst Artikel 7 paginanummer Inschrijver kan, gezien de reikwijdte van dit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Aanvullend document ARBIT Voorwaarden: vraag 104 NVI

Aanvullend document ARBIT Voorwaarden: vraag 104 NVI Aanvullend document ARBIT Voorwaarden: vraag 104 NVI Vraag Tekstvoorstel leverancier Antwoord Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten 8.3.Bij verschil van mening tussen partijen over intellectuele eigendomsrechten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Voeding, dranken en aanverwante producten

Voeding, dranken en aanverwante producten 2 e Nota van Inlichtingen Openbare Europese aanbesteding Voeding, dranken en aanverwante producten Ten behoeve van Drenthe College Aanbestedingsnummer: 2013/S 102-174076 juni 2013, Ingenion Alle rechten

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Nota van Inlichtingen IT-dienstverlening Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: IT-dienstverlening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Omschrijving: De Zeeuwse VO scholen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Europese aanbesteding Financieel pakket. 2 e Nota van Inlichtingen

Europese aanbesteding Financieel pakket. 2 e Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Financieel pakket 2 e Nota van Inlichtingen # Document Paragraaf Citaat Vraag Antwoord 1 1e Nota van inlichtingen Antwoord op 2 1e Nota van inlichtingen Antwoord op vraag 6 3 1e Nota

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Evry BV, Ondernemingsweg 66t, 2404 HN Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 DEFINITIES.........................................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

1e Nota van inlichtingen

1e Nota van inlichtingen Onderstaand staan de ontvangen vragen met betrekking tot bovengenoemde aanbesteding en de daarbij door de opdrachtgever geformuleerde antwoorden. De vragen zijn geanonimiseerd en direct overgenomen van

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst zoals gegenereerd met de Bewerkersovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/bewerkersovereenkomstgenerator/

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP. tussen

OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP. tussen OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP tussen Koraal Groep Valkstraat 14 Postbus 5109, 6130 PC SITTARD vertegenwoordigd door de heer mr. drs. R.W.M. Quik

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Moslimbruiloft.nl.

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Moslimbruiloft.nl. Algemene voorwaarden plaatsing advertentie Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor een advertentie/bedrijfspresentatie op de website van Moslimbruiloft.nl. Indien er in deze voorwaarden over

Nadere informatie

Toelichting: Dit is de 1ste Nota van Inlichtingen voor de aanbesteding Netwerkapparatuur voor de gemeente 's Hertogenbosch.

Toelichting: Dit is de 1ste Nota van Inlichtingen voor de aanbesteding Netwerkapparatuur voor de gemeente 's Hertogenbosch. Nota van Inlichtingen Netwerkapparatuur Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Netwerkapparatuur gemeente 's-hertogenbosch 49394N Omschrijving: De gemeente gaat haar netwerkinfrastructuur grotendeels

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Materialen in de Nederlandse Economie Datum: 24 oktober 2014

1 e Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Materialen in de Nederlandse Economie Datum: 24 oktober 2014 1 e Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Materialen in de Nederlandse Economie Datum: 24 oktober 2014 In deze nota van inlichtingen geeft de aanbestedende dienst antwoord op de in het kader van

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die RSH ICT Managment, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59206543,

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer

Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de de F. van Dijk secretaris van de Raad voor

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; b. Bewegingsvisie: Bewegingsvisie is een groep van samenwerkende orthopedische leveranciers

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen I

Nota van Inlichtingen I Nota van Inlichtingen I inzake de EU- aanbesteding voor het leveren van een Flowcytometer met hoge gevoeligheid t.b.v. Stichting NIOZ, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) 24 augustus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen OVALPICTURE en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OBJECTEN DE MEENT, DE HOUT EN HOORNSE VAART TUSSEN ALKMAAR SPORT N.V. EN [NAAM LEVERANCIER] OVEREENKOMSTNUMMER

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

DatuX support diensten 2012

DatuX support diensten 2012 DatuX support diensten 2012 Wilt u beschikken over een Linux professional wanneer u dat wilt? Dat kan: Met een support contract van DatuX bent u hier van verzekerd. Tevens kunt u uw servers laten beheren

Nadere informatie

Europese aanbesteding voor een ICT-netwerk infrastructuur in 2 percelen

Europese aanbesteding voor een ICT-netwerk infrastructuur in 2 percelen Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding voor een ICT-netwerk infrastructuur in 2 percelen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Europese aanbesteding voor een ICT-netwerk infrastructuur in

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Schinkelshoek & Verhoog: Opdrachtbrief: een document van Schinkelshoek & Verhoog, waarin de

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 2011-01 1. DEFINITIES 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's, inclusief afbeeldingen, scripts, databases en formulieren 1.2 Hosting: het fysiek onderbrengen

Nadere informatie

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel]

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel] 1 Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Kunt u aangeven wat wordt bedoeld met organische groei? Kunt u aangeven welke de huidge providers zijn voor vaste en mobiele abonnementen? Onde organische groei wordt verstaan aanschaf van mobiele toestellen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake

Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake <ondertitel waarin de aard van Prestatie tot uitdrukking komt> Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouwformae v.o.f.

Algemene voorwaarden Bouwformae v.o.f. Algemene voorwaarden Bouwformae v.o.f. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening in de ruimste zin van het woord, die door Bouwformae v.o.f.,

Nadere informatie

Overeenkomst voor de levering van Telecommunicatie diensten tussen. Waterschap Hunze en Aa s. [Opdrachtnemer]

Overeenkomst voor de levering van Telecommunicatie diensten <nader specificeren> tussen. Waterschap Hunze en Aa s. [Opdrachtnemer] Concept Overeenkomst Overeenkomst voor de levering van Telecommunicatie diensten tussen Waterschap Hunze en Aa s en [Opdrachtnemer] Deze Overeenkomst gaat in op 1 juni 2015. Waterschap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor cliënten van Kindercoachpraktijk JOY- KINDERCOACHING I. Algemeen I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling en ARS Traffic & Transport Technology B.V. Gemeente Utrecht Partijen: 1. De gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

De Veiligheidsregio Haaglanden. Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk

De Veiligheidsregio Haaglanden. <Naam bedrijf> Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk De Veiligheidsregio Haaglanden en Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk Paraaf Opdrachtnemer: Paraaf Opdrachtgever: 1 Raamovereenkomst Bedrijfsmaatschappelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij De ondergetekenden: 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. mr. C.A.J.F. Verheij, Secretaris Directeur, hierna te noemen 'Opdrachtgever',

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Omschrijving: Levering en implementatie werkende WFM oplossing inclusief gevraagde dienstverlening

Omschrijving: Levering en implementatie werkende WFM oplossing inclusief gevraagde dienstverlening Nota van Inlichtingen Workforce Mangement oplossing Aanbesteding Workforce Mangement oplossing Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie: 1100043598 Omschrijving: Levering en implementatie werkende

Nadere informatie

Europese Aanbesteding Vaste en mobiele telecommunicatiediensten. Nota van Inlichtingen 1.0 EA VMTD 1311

Europese Aanbesteding Vaste en mobiele telecommunicatiediensten. Nota van Inlichtingen 1.0 EA VMTD 1311 Elke nota is een accumulatie van vorige nota s. Aan deze nota is toegevoegd: vraag 4 en verder. Nota van Inlichtingen 1.0 EA VMTD 1311 Vragen Verwijzing in offerte aanvraag Vraag 1. Inlichtingen Afgelopen

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Algemene inkoopvoorwaarden van COMRON INTERNATIONAL B.V. ( Comron ) gevestigd te (1422 AD) Uithoorn, aan de Amsterdamseweg 20, gedeponeerd in het handelsregister onder dossiernummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie