Handleiding DiginBFT voor notarissen en notariskantoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding DiginBFT voor notarissen en notariskantoren"

Transcriptie

1 Handleiding DiginBFT voor notarissen en notariskantoren Versie 4.0

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemeen Rapporteren aan het BFT Indiening bij interdiscplinaire samenwerking (IDS-kantoren) Een internetapplicatie Startscherm DiginBFT Aanmelden, inloggen en afmelden Aanvragen gebruik DiginBFT Verbinding maken met DiginBFT Eerste keer aanmelden: wachtwoord wijzigen Wachtwoord vergeten Wachtwoord wijzigen Afmelden Gegevens controleren Gegevensinvoer Uw adres Autorisatie van uw accountant Modelstaten invullen Jaarstukken Verslagstaten kantoor... 7 Balans... 7 Resultatenrekening... 7 Overige informatie... 7 Uploaden documenten Verslagstaten privé... 8 Geen persoonlijke vennootschap of buitenmaatschappelijk vermogen... 8 Balans (Persoonlijke vennootschap of buitenmaatschappelijk vermogen)... 8 Vermogensopstelling... 8 Inkomensopstelling... 8 Overige informatie Kwartaalinformatie Kwartaalvergelijking Status indiening Ondersteuning Problemen met de werking van DiginBFT Gegevens wijzigen Technische storingen Index

3 1 Inleiding 1.1 Algemeen Voor u ligt de handleiding van DiginBFT, digitale indiening van financiële verantwoordingsdocumenten aan het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Deze handleiding is opgesteld voor notarissen, notariskantoren en hun accountants. Voor accountantskantoren met een eigen gebruikerscode is een aparte handleiding beschikbaar. Voor het invullen en verzenden van kantoorgegevens en privégegevens gelden afzonderlijke inlogprocedures. Deze handleiding bevat instructies voor beide invoertrajecten. Het BFT maakt, overeenkomstig artikel 2:15 Awb, kenbaar dat via Digin elektronische berichten verstuurd kunnen worden en dat digitale indiening van verantwoordingsdocumenten bij het BFT mogelijk is. Ten behoeve van de indiening ontvangt u een gebruikerscode en een wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk gebruik en het beheer van de gebruikerscode en het wachtwoord. U mag deze gegevens niet aan anderen bekend maken. 1.2 Rapporteren aan het BFT Jaarlijks dienen notarissen hun verantwoordingsdocumenten in bij het BFT. Het BFT vindt het van belang dat de kantoorstukken en de privéstukken volgens de voorgeschreven modelstaten worden ingediend. Om dit te faciliteren en op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke wijze mogelijk te maken is DiginBFT ontwikkeld. De informatie uit DiginBFT wordt opgenomen in de database van het BFT. Vervolgens vindt een kwalitatieve beoordeling plaats en wordt een risicoanalyse uitgevoerd. Notarissen zijn verplicht elk kwartaal een beknopt overzicht van de balans en de resultatenrekening bij het BFT in te dienen. Ook deze informatie wordt geregistreerd in de database. 1.3 Indiening bij interdiscplinaire samenwerking (IDS-kantoren) Voor de indiening van financiële gegevens door IDS kantoren is het volgende van belang. Is er een afzonderlijke rechtspersoon voor de notariële taak binnen een IDS-kantoor, dan dient deze de separate notariële cijfers in. In het andere geval, slechts één rechtspersoon voor het totaal, worden de gezamenlijke cijfers ingediend. In dat geval dient de bewaringspositie van het notariaat apart gemeld te worden. 1.4 Een internetapplicatie Digitale indiening en vastlegging van (financiële) verantwoordingsdocumenten wordt gerealiseerd door het beschikbaar stellen van digitale modelstaten, die online door of namens de relatie kunnen worden ingevuld. Notarissen krijgen voor het indienen van de privé-gegevens een eigen gebruikerscode en wachtwoord en daarnaast een gebruikerscode en wachtwoord voor de kantoorgegevens. Accountantskantoren kunnen een eigen gebruikersaccount krijgen met een verzameloverzicht van alle notarissen waarvoor zij geautoriseerd zijn om in te dienen. Zij hoeven dan niet voor elke notaris specifiek in te loggen.. Voor de digitale indiening wordt een aantal extra gebruikersfunctionaliteiten aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn: Accountants kunnen cijfers automatisch in de online modelstaten importeren. Dit maakt handmatige invoer voor accountants met veel cliënten overbodig; 3

4 Notarissen krijgen op het opgegeven adres een ontvangstbevestiging van de ingediende stukken; De verslagstaten kunnen worden afgedrukt. Dit wordt ook aanbevolen, aangezien de ingediende cijfers over de voorgaande jaren niet meer zichtbaar zijn in DiginBFT. In verband met de vertrouwelijkheid van de gegevens is uitgebreid aandacht besteed aan de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen van het geautomatiseerde proces. Voor de communicatie tussen het BFT en de gebruiker wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. Het BFT draagt zorg voor beveiligde internetlijnen en een beveiligingscertificaat. 2 Startscherm DiginBFT Na het indrukken van de knop Start DiginBFT kunt u met uw gebruikerscode en wachtwoord toegang krijgen tot de applicatie. U komt nu in het startscherm voor uw digitale indiening. Home Met deze knop keert u terug in het startscherm. Handleiding Deze knop verwijst naar de meest recente versie van deze handleidingwerkt niet. Veel gestelde vragen Deze knop verwijst naar een samenvatting van veel gestelde vragen over het gebruik van DiginBFT en inhoudelijke vragen over de in te vullen bladenwerkt niet. Status Indiening Onder het tabblad Status indiening vindt u een overzicht van de status van uw indiening. Vanaf dat scherm kunt u de ingevulde staten definitief verzenden. Verslagstaten (privé) Onder het tabblad Verslagstaten vindt u de modelstaten privé die u kunt invullen en opslaan. Verslagstaten (kantoor) Onder het tabblad Verslagstaten vindt u de modelstaten die u kunt invullen en opslaan. Ook kunt u onder dit tabblad de bij de kantoorstukken gevraagde PDF-documenten uploaden. Kwartaalinformatie (kantoor) Indien u als kantoor bent ingelogd ziet u de keuzeknop voor het indienen van kwartaalinformatie. Kwartaalvergelijking (kantoor) In dit overzicht verschijnen per jaar naast elkaar de gegevens die per kwartaal zijn ingevoerd. Contact Onder het tabblad Contact is vermeld hoe u contact kunt opnemen met het BFT met betrekking tot vragen over de digitale indiening van uw jaarstukken. Autorisatie Accountant Deze handleiding is geschreven voor de beroepsbeoefenaar die zelf de modelstaten invult en verzendt. In de praktijk zal dat (met name voor het kantoorgedeelte) veelal door de administrateur of de accountant worden gedaan. 4

5 3 Aanmelden, inloggen en afmelden 3.1 Aanvragen gebruik DiginBFT Voordat u gebruik kunt maken van digitale indiening vraagt u bij het BFT een gebruikerscode en wachtwoord aan. Maak een verbinding met de website van het BFT (www.bureauft.nl) en kies voor DiginBFT. Op de DiginBFT-pagina treft u de knop aan voor het aanvragen van de gebruikerscode en wachtwoord. Vul het aanvraagformulier in. U krijgt de gebruikerscode en het wachtwoord per separate post toegestuurd naar het bij het BFT bekende postadres Verbinding maken met DiginBFT Werkwijze Maak verbinding met DiginBFT via de website van het BFT (www.bureauft.nl) en kies vervolgens de knop Start DiginBFT. U komt dan in het inlogscherm met mededelingen en koppelingen naar diverse toepassingen. Kies voor Start DiginBFT Typ uw gebruikerscode in het veld Gebruikerscode. Typ uw wachtwoord in het veld Wachtwoord. Klik op Login. Na het inloggen komt u in het startscherm dat toegang geeft tot de functies voor uw digitale indiening. Dit scherm bevat een aantal tabbladen die u kunt openen door erop te klikken Eerste keer aanmelden: wachtwoord wijzigen Met het wachtwoord, dat u via de post van het BFT heeft ontvangen, kunt u één keer inloggen. U moet meteen het ontvangen wachtwoord veranderen in een wachtwoord dat u zelf kunt onthouden en dat bestaat uit (exact) 8 posities, waarvan zes letters en twee tekens of cijfers Wachtwoord vergeten Bent u uw wachtwoord vergeten? Vraag dan een nieuw wachtwoord aan via de betreffende knop op de DiginBFT inlogpagina Wachtwoord wijzigen Uit beveiligingsoverwegingen wordt u jaarlijks gevraagd uw wachtwoord te wijzigen. Wanneer u dat wilt, bijvoorbeeld als u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is geworden, kunt u altijd uw wachtwoord tussentijds wijzigen Afmelden Als u DiginBFT wilt verlaten, is het verstandig om u af te melden (uitloggen) voordat u het systeem sluit. U bent er dan zeker van dat uw gebruikerscode niet kan worden misbruikt. Werkwijze: Klik aan de bovenzijde van het scherm op Loguit. Daarna verschijnt weer het inlogscherm. U kunt nu een andere toepassing starten of uw browser afsluiten Gegevens controleren Controleer alle gegevens goed voordat u ze definitief verzendt. Stel vast dat debet- en credittellingen in de balans gelijk zijn. Het systeem controleert daar op. Sla uw gegevens op. 5

6 4 Gegevensinvoer 4.1 Uw adres Nadat u uw wachtwoord de eerste keer heeft gewijzigd komt u via Home in het startscherm waar u eerst uw adres dient in te vullen en te bevestigen. Indien er reeds een adres getoond wordt, controleer dit dan op juistheid. Als de gegevens niet juist zijn, corrigeer deze dan s.v.p. en klik daarna op bevestigen. Het vermelde adres wordt door het BFT gebruikt voor o.m. correspondentie over de indiening van de modelstaten en de autorisatie van uw accountant. 4.2 Autorisatie van uw accountant Met uw accountant kunt u afspreken dat hij de gegevens van kantoor en / of privé namens u via DiginBFT indient. In dat geval dient ook de accountant zich (éénmalig) via de website van het BFT onder de knop DiginBFT aan te melden. De accountant ontvangt in dat geval separaat van het BFT een gebruikersnaam, een wachtwoord en een autorisatiecode. De accountant informeert u over zijn autorisatiecode, waarna u met deze code uw accountant kunt machtigen om uw gegevens via DiginBFT namens u in te dienen. Hiervoor dient u deze autorisatiecode in het tabblad autorisatie accountant in te vullen. Vervolgens ontvangt u een bericht, waarin de succesvolle autorisatie van uw accountant in DiginBFT aan u wordt bevestigd. Daarna kan uw accountant onder zijn eigen inlogcode de indiening namens u verzorgen. Wanneer de accountant is geautoriseerd kunt u de cijfers inzien en afdrukken maar niet muteren. De machtiging is voor onbepaalde tijd. U kunt de machtiging stopzetten door op de desbetreffende knop te klikken. Volledigheidshalve wijzen we u er op dat, ook indien u uw accountant machtigt om de indiening van de jaargegevens namens u te verzorgen, u verantwoordelijk blijft voor een tijdige en juiste indiening van gegevens. Bij de Verslagstaten privé kan het voorkomen dat uw accountant slechts een deel van de informatie namens u indient. De accountant slaat dan deze informatie in DiginBFT op. Vervolgens kunt u de autorisatie stopzetten en de aanvullende informatie zelf invullen, of een andere accountant (middels het invoeren van diens autorisatiecode) machtigen dit namens u te doen. 4.3 Modelstaten invullen Onder de tabbladen Verslagstaten (kantoor) en Verslagstaten (privé) zijn meerdere schermen opgenomen. Deze kunt u benaderen door gebruik te maken van het navigatiemenu aan de linkerkant van het scherm. Voor het invullen van de modelstaten is geen verplichte volgorde vereist. Onderaan het blad bevinden zich navigatieknoppen om naar het volgende of vorige blad te gaan en een om de ingevoerde gegevens op te slaan. Na de eerste keer opslaan verschijnt een knop om de betreffende staat af te drukken. Opslaan: Het is raadzaam regelmatig op te slaan om de ingevulde gegevens te behouden. Tip: Sla de gegevens op alvorens naar een volgend blad te gaan. Afdrukken: Per modelstaat is een afdrukmogelijkheid aanwezig met in de kop uw gegevens en de afdrukdatum. De afdruk is voor eigen gebruik. 6

7 De bedragen worden aan de rechterzijde van het blad ingevuld in hele euro s. Tussentellingen worden zichtbaar in het kader ernaast. 5. Jaarstukken 5.1 Verslagstaten kantoor Balans Bij Goodwill wordt onderscheid gemaakt tussen betaalde en ingebrachte goodwill; Bij Personen debet wordt het totaal van de vorderingen op cliënten (korte en lange zaken, depots en nalatenschappen) getoond; Bij de bepaling van de bewaringspositie worden alleen de schulden aan personen meegenomen; De aan cliënten verschuldigde rente maakt deel uit van de cliëntenschulden en dus van de bewaarplicht; Kruisposten derdengelden worden bij de Kwaliteitsbankrekeningen betrokken; De verdeling van het Eigen vermogen over de vennoten of aandeelhouders komt bij privé (overige informatie) tot uiting; Een voorbeeld van niet uit de balans blijkende verplichtingen is een langlopende huurverplichting. Resultatenrekening Op het blad Financiële baten en lasten wordt uitgaande van het Resultaat vóór belastingen het Praktijkinkomen berekend. Indien aan vennoten/directieleden salaris of managementfee is betaald neemt u dat apart op; Hetzelfde geldt voor de premie van het notarieel pensioenfonds en voor zover van toepassing de dotatie aan de pensioenvoorziening in eigen beheer, wanneer die ten laste van het kantoorresultaat is gebracht; Vul de Afschrijving goodwill (niet betaald aan derden) en Overige niet praktijkgebonden kosten in; Geef tenslotte de verdeling van het Praktijkinkomen onder de gerechtigden aan. Bij kantoren waarin notarissen samenwerken met andere beroepsbeoefenaren kan voor die andere beroepsbeoefenaren één gezamenlijk bedrag worden ingevuld. Overige informatie Op het blad Kerncijfers en overige informatie geeft u onder meer het aantal in het boekjaar door het kantoor gepasseerde akten en de personele bezetting op. Vervolgens geeft u met behulp van ja/nee keuze aan of er zich al dan niet bijzondere situaties hebben voorgedaan. U wordt verzocht in voorkomende gevallen daarbij een toelichting te geven. Uploaden documenten De uploadfunctie kunt u gebruiken voor het digitaal indienen van documenten die behoren bij de verslagstaten. U kunt uitsluitend pdf-documenten uploaden. Klik op het vergrootglas en selecteer het pdf-bestand dat u wilt uploaden; Nadat u de gewenste documenten heeft geselecteerd, kunt u deze versturen met de knop verzenden; U kunt meerdere bestanden selecteren en tegelijkertijd verzenden. U kunt de bestanden ook afzonderlijk verzenden; U krijgt op het opgegeven adres een ontvangstbevestiging; In het tabblad "Status indiening" dient u de documenten definitief te verzenden. In dit tabblad wordt de status van de indiening van deze documenten vermeld. 7

8 5.2 Verslagstaten privé Geen persoonlijke vennootschap of buitenmaatschappelijk vermogen Indien u heeft aangegeven dat er geen sprake is van een persoonlijke vennootschap of van buitenmaatschappelijk vermogen, wordt u direct naar de verslagstaat voor het vermogen geleid. Desgewenst kunt u alsnog balansgegevens invullen, opslaan en verzenden. Balans (Persoonlijke vennootschap of buitenmaatschappelijk vermogen) Indien u heeft aangegeven dat u via een vennootschap deelneemt in het kantoor, dan wel buitenmaatschappelijk vermogen heeft, voert u de balansgegevens in. Indien sprake is van een holding met een of meerdere dochtervennootschappen neemt u hier de geconsolideerde privé-cijfers op, dus zonder de kantoorcijfers. Bij Goodwill wordt onderscheid gemaakt tussen betaalde en ingebrachte goodwill; Onder de financiële vaste activa neemt u effecten op die voor langere tijd worden aangehouden, bijvoorbeeld ter dekking van een pensioenverplichting of aflossingsverplichtingen in geval van bijvoorbeeld een beleggingshypotheek; De in het komende jaar vervallende aflossingen op langlopende schulden neemt u op onder Overige kortlopende schulden en te betalen kosten. Vermogensopstelling Vermogenscomponenten uitsluitend opgeven voor de aan u toe te rekenen waarde wanneer huwelijkse voorwaarden dat aangeven; Woonhuis waarderen tegen WOZ-waarde; optioneel kunt u de taxatiewaarde opgeven; Inboedel, kunst of verzamelingen (tegen geschatte waarde); alleen vermelden met nadere onderbouwing; Onder Voorzieningen een belastinglatentie opnemen voor de latent verschuldigde belastingen over de vrije reserves in een BV waarvan u eigenaar bent. Dat kan de holding of praktijkvennootschap zijn waarmee u deelneemt in het kantoor of het kantoor zelf wanneer u rechtstreeks eigenaar bent. Inkomensopstelling De cijfers in de diverse rubrieken neemt u over van de aangifte inkomstenbelasting. U geeft aan of de ingevulde gegevens ontleend zijn aan de definitieve aangifte inkomstenbelasting. Indien dit niet het geval is, omdat de aangifte nog niet gereed is, vult u een beste schatting in. Overige informatie Bij de overige informatie vult u geldbedragen in. Het aandeel in het eigen vermogen van het kantoor wordt gebruikt voor de toerekening van de kantoorliquiditeit aan uw totale liquiditeit. Vervolgens wordt u gevraagd om (indien van toepassing) de namen van de in de consolidatie betrokken vennootschappen te vermelden, alsmede de gegevens te vermelden en te uploaden van de niet geconsolideerde vennootschappen. Tenslotte geeft u met behulp van ja/nee keuze aan of er zich al dan niet bijzondere situaties hebben voorgedaan. U wordt verzocht in voorkomende gevallen daarbij een toelichting te geven. 8

9 6. Kwartaalinformatie Indien u als kantoor bent ingelogd ziet u een keuzeknop voor het indienen van kwartaalinformatie. U vult steeds de resultaatgegevens in tot en met het einde van het kwartaal. In het eerste kwartaal van 1-1 t/m 31/3, in het 2 e kwartaal van 1/1 t/m 30/6, enzovoort. NB: De gevraagde informatie betreft het kalenderkwartaal. Houd hiermee rekening indien er bij uw kantoor sprake is van een gebroken boekjaar. Onderaan het blad bevindt zich een knop om de ingevoerde gegevens op te slaan. Na de eerste keer opslaan verschijnt een knop om de staat af te drukken. Opslaan: Het is raadzaam regelmatig op te slaan. De gegevens worden op de DiginBFT database opgeslagen. Afdrukken: Van de verslagstaat wordt een afdruk gemaakt met in de kop uw gegevens en de afdrukdatum. De afdruk is voor eigen gebruik. 7. Kwartaalvergelijking Onder dit tabblad verschijnen per jaar de door u ingevulde kwartalen en het kwartaal van een jaar eerder naast elkaar. U kunt zo de ontwikkeling in de omzet en de kosten volgen en de balansstanden vergelijken. Onderaan het blad bevindt zich een knop om het overzicht af te drukken. 8. Status indiening Onder het tabblad Status indiening vindt u een overzicht van de status van uw indiening. Vanaf dat scherm kunt u de ingevulde modelstaten definitief verzenden. De status verandert dan van Nog in te dienen naar Ingediend. Wanneer de status Ingediend wordt weergegeven, zijn de staten verzonden naar het BFT. U krijgt hiervan een bevestiging op het door u opgegeven adres. 9. Ondersteuning 9.1 Problemen met de werking van DiginBFT Als u problemen heeft met de werking van het systeem kunt u per contact opnemen met de helpdesk van DiginBFT Zorg ervoor dat u altijd uw gebruikerscode vermeldt. Maar wij verzoeken u kijk eerst bij de Veelgestelde vragen FAQ te kijken. Daarin zijn een samenvatting van veel gestelde vragen over het gebruik van DiginBFT en inhoudelijke vragen over de in te vullen bladen opgenomen. 9.2 Gegevens wijzigen U kunt via de website de ingediende rapporten nog wel inzien maar niet meer wijzigen. Indien correctie op de verzonden gegevens noodzakelijk is, kan een nieuwe versie van uw verslagstaat worden ingediend. Neem dan contact op met het BFT via Het BFT kan door u ingediende staten vrijgeven, zodat u wijzigingen kunt aanbrengen en ze opnieuw kunt indienen. Indien u opnieuw wilt beginnen kunt u vragen uw verslagstaat te 9

10 laten resetten. Hiermee keert u terug naar de situatie voordat u gegevens hebt ingevoerd. 9.3 Technische storingen Indien technische gebreken een digitale indiening van de verantwoordingsdocumenten niet mogelijk maken, is de gebruiker verplicht om alsnog binnen de door het BFT gegeven termijn, de verantwoordingsdocumenten schriftelijk in te dienen. Het BFT zal bij een technische storing zo spoedig mogelijk tijdens kantooruren een bericht hierover op zijn website plaatsen onder Indien de technische gebreken zijn opgelost, zal hierover tevens een bericht op de website van het BFT geplaatst worden. 10

11 10. Index accountantskantoren... 3 autorisatiecode... 7 belastinglatentie... 9 bewaringspositie... 8 buitenmaatschappelijk vermogen... 9 effecten... 9 gebruikerscode... 3, 6, 11 gefactureerde diensten... 8 goodwill... 8, 9 helpdesk... 6, 11 holding... 9 huwelijkse voorwaarden... 9 inboedel... 9 kerncijfers... 8 kunst of verzamelingen... 9 managementfee... 8, 10 notarieel pensioenfonds... 8, 10 pensioenverplichting... 9 pensioenvoorziening... 8, 10 personen debet... 8 praktijkinkomen... 8, 10 rente... 8 status indiening... 5, 8, 10 taxatiewaarde... 9 uitloggen... 6 uploadfunctie... 8 verslagstaten... 3, 5, 7, 8, 10 wachtwoord... 3, 6, 7 woonhuis

Handleiding DiginBFT voor gerechtsdeurwaarders en hun kantoren

Handleiding DiginBFT voor gerechtsdeurwaarders en hun kantoren Handleiding DiginBFT voor gerechtsdeurwaarders en hun kantoren Versie 3.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Handleiding... 3 1.2 Rapporteren aan de het BFT... 3 1.3 Een internetapplicatie... 3 2 Startscherm

Nadere informatie

Handleiding DiginBFT voor accountantskantoren

Handleiding DiginBFT voor accountantskantoren Handleiding DiginBFT voor accountantskantoren Versie 4.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Rapporteren aan de het BFT... 3 1.3 Indiening bij interdisciplinaire samenwerking (IDS-kantoren)...

Nadere informatie

Online invullen en beveiliging

Online invullen en beveiliging Online invullen en beveiliging Sinds de dpi 2010 geschiedt de gegevensopvraag online. Na het invullen van uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt via uw mobiele telefoon een code toegestuurd. Nadat deze

Nadere informatie

Pas van Dronten Instructies voor pashouders

Pas van Dronten Instructies voor pashouders Pas van Dronten Instructies voor pashouders In deze instructies leest u hoe u de Pas van Dronten kunt gebruiken. Er wordt uitgelegd: 1. Hoe u de pas kunt registreren op de website www.pasvandronten.nl.

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de leden om eigen gegevens aan te passen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de leden om eigen gegevens aan te passen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de leden om eigen gegevens aan te passen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1 Vooraf 5 1.2 Wat is Mijn.PvdA.nl? 5 1.3 Inloggen op Mijn.PvdA.nl 5

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Pas van Dronten Instructies voor pashouders

Pas van Dronten Instructies voor pashouders Pas van Dronten Instructies voor pashouders In deze instructies leest u hoe u de Pas van Dronten kunt gebruiken. Er wordt uitgelegd: 1. hoe u de pas kunt registreren op de website www.pasvandronten.nl;

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007)

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) 1. Inleiding DiginBFT, de digitale indiening van financiële verantwoordingsdocumenten van notarissen en gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Handleiding mijn.siloah.nl

Handleiding mijn.siloah.nl Handleiding mijn.siloah.nl Siloah biedt de mogelijkheid om uw begeleidingsplan en de dagelijkse rapportage, of dit van de cliënt waarvan u vertegenwoordiger bent, in te zien. Voor het inloggen heeft u

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Uren invoeren 6 3. Overige functionaliteiten Employ UrenOnline 9 4. Contactgegevens

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon: 071-5262449 E-mail: trombosedienst@lumc.nl www.trombosedienst-leiden.nl

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digitale salarisstrook Versie november 2014

Gebruikershandleiding Digitale salarisstrook Versie november 2014 Versie november 2014 OHM Roosevelstraat 18, 2321 BM Leiden Postbus 4009, 2301 RA Leiden T. (071) 5166600 F. (071) 5166699 www.ohm.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Starten met Youforce...4 2.1 Inloggen

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding voor de Opdrachtgever EuroSystems B.V. Nieuwegein 2008, EuroSystems B.V., Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Online urenregistratie Versie 1.3 Release 19-04-2013 I Inhoudsopgave Deel I 1 1 1 Met Multicraft Online is het mogelijk om op ieder gewenst moment online inzicht te hebben in de urenregistratie en facturatie

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Versie 1.2 Release 06-03-2012 I Handleiding Multicraft Online Inhoudsopgave Deel I Handleiding Multicraft Online voor werknemers 1 Handleiding Multicraft

Nadere informatie

Handleiding. Digitale. Salarisstrook. voor. medewerker

Handleiding. Digitale. Salarisstrook. voor. medewerker Handleiding Digitale Salarisstrook voor de medewerker Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN VOORBEREIDING... 3 2 INLOGGEN IN HET MEDEWERKERDOSSIER... 4 3 INHOUD MIJN DOSSIER... 6 4 TABBLAD RESULTATEN...

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15 Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie 1 van 15 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding: Click & Claim opstarten 3 2. In- en uitloggen Click & Claim 4 3. Click & Claim gebruiksklaar maken 5 3.1. Inlezen

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Werken met DIVA. Een handleiding voor ondernemers. Colofon. Dit rapport is opgesteld door Jordi Strang. Datum 30-03-2009. Definitief.

Werken met DIVA. Een handleiding voor ondernemers. Colofon. Dit rapport is opgesteld door Jordi Strang. Datum 30-03-2009. Definitief. Werken met DIVA Een handleiding voor ondernemers Colofon Dit rapport is opgesteld door Jordi Strang Datum 30-03-2009 Status Definitief Versie 1.0 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1 Inloggen in DIVA...4 2 Een

Nadere informatie

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3 Handleiding 7x24.nl Algemeen In deze handleiding kunt informatie vinden over de algemene werkwijze van de site van 7x24.nl. Aspecten als aanmelden, informatie en de helpdesk komen hier aan de orde. Inhoud

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handleiding E-bankieren

Handleiding E-bankieren Handleiding E-bankieren Inhoud 1 Starten met E-bankieren 3 1.1 Inloggen en uitloggen 3 1.2 Wachtwoord wijzigen 3 1.3 Inloggegevens vergeten 3 1.4 Goed om te weten voordat u begint 3 2 Sparen 4 2.1 Naar

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Online urenregistratie Versie 1.3 Release 19-04-2013 I Inhoudsopgave Deel I voor werknemers 1 Deel II voor opdrachtgevers 7 voor werknemers 1 1 voor werknemers Met Multicraft Online is het mogelijk om

Nadere informatie

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties:

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties: HOME Op deze pagina kunt u inloggen op het KledingManagementSysteem (KMS) van Buurman. Bent u uw wachtwoord vergeten? U kunt het via de link klik hier opvragen, het wordt u per e-mail toegezonden. Heeft

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Online urenregistratie Versie 1.2 Release 06-03-2012 I Inhoudsopgave Deel I voor werknemers 1 Deel II voor opdrachtgevers 7 voor werknemers 1 1 voor werknemers Met Multicraft Online is het mogelijk om

Nadere informatie

Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers

Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers Copyright 2013, Centric Netherlands B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

CargoDocs voor Binnenvaartschippers Handleiding

CargoDocs voor Binnenvaartschippers Handleiding CargoDocs voor Binnenvaartschippers Handleiding Januari 2017 Page 1 Inhoudsopgave Introductie 2 Inloggen 3 Inloggen Nieuwe Gebruiker 3 Veranderen Schip 6 Wachtwoord Vergeten 7 Gebruikersnaam Vergeten 7

Nadere informatie

RIVM - Peridos. Handleiding Instellen wachtwoord

RIVM - Peridos. Handleiding Instellen wachtwoord RIVM - Peridos Handleiding Instellen wachtwoord Datum: 9 februari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. INSTELLEN VAN HET WACHTWOORD...4 09-02-2011 Pagina 2 van 6 Inleiding 1. Inleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

Kaderledenwebsite gebruikershandleiding

Kaderledenwebsite gebruikershandleiding Kaderledenwebsite gebruikershandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd op welke manier kaderleden gebruik kunnen maken van de kaderwebsite van FNV Bouw. Inleiding Door in de webbrowser naar https://kaderleden.fnvbouw.nl

Nadere informatie

FPP Web. De voordelen van FPP Web:

FPP Web. De voordelen van FPP Web: FPP Web FPP Web is het online polisadministratie systeem van Fiets Perfect Polis. Met uw dealer code en wachtwoord krijgt u toegang tot een beveiligde omgeving waar u nieuwe polissen kunt aanvragen en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding Taxatieweb Inhoudsopgave Eenmalig aanmelden... 2 Inloggen... 3 Wachtwoord vergeten?... 4 Wijzigen gegevens taxateur... 4 Wijzigen gegevens taxatiebureau... 5 Opdracht ophalen... 6

Nadere informatie

Digitaal aanvragen Vierjarige regeling in het kader van het Kunstenplan 2017-2020

Digitaal aanvragen Vierjarige regeling in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 Digitaal aanvragen Vierjarige regeling in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 Inhoudsopgave Account aanmaken voor het aanvragen van Vierjarige subsidie 2017-2020... 2 Het aanvraagformulier openen...

Nadere informatie

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER HANDLEIDING GEBRUIK WEBSITE 1 HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER Op deze pagina s van dit document vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van het Persoonlijk Digitaal dossier. Inhoud:

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Online urenregistratie Versie 1.4 Release 26-07-2013 I Inhoudsopgave Deel I voor werknemers 1 Deel II App 7 voor werknemers 1 1 voor werknemers Met Multicraft Online is het mogelijk om 24 uur per dag online

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken voor zelfstandigen

Opgave Loon en Premie via Netwerken voor zelfstandigen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Opgave Loon en Premie via Netwerken voor zelfstandigen De uitvoering van de pensioen- en

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

HANDLEIDING VAN OEVEREN ONLINE

HANDLEIDING VAN OEVEREN ONLINE HANDLEIDING VAN OEVEREN ONLINE Laan der Verenigde Naties 99, 2622 PD Delft Postbus 1090 2600 BB tel: 015-2153223 fax: 015-2569999 e-mail: contact@vanoeverenaccountants.nl site: www.vanoeverenaccountants.nl

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding Taxatieweb Inhoudsopgave Eenmalig aanmelden... 2 Inloggen... 3 Wachtwoord vergeten?... 4 Wijzigen gegevens taxateur... 4 Wijzigen gegevens taxatiebureau... 5 Opdracht ophalen... 5

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER

HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER Inhoudsopgave Introductie Toegangsbeheer Afschermen van een specifieke polis Activeren toegangsbeheer Uw toegang Toegang voor uw medewerkers Medewerkers beheren INTRODUCTIE

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim (VV)

Opstarthandleiding Click & Claim (VV) Opstarthandleiding Click & Claim (VV) Versie 7.1 september 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding: Click & Claim opstarten... 3 2 In- en uitloggen Click & Claim... 3 3 Click & Claim gebruiksklaar maken... 4 3.1

Nadere informatie

HANDLEIDING Online personeel en salaris

HANDLEIDING Online personeel en salaris HANDLEIDING Online personeel en salaris Inloggen op loket.nl Via https://online.loket.nl/vsp.prd.loket.new/ kunt u inloggen op de online applicatie van loket.nl. U komt op het onderstaande inlogscherm.

Nadere informatie

Handleiding Online Ondernemingsplan IMK

Handleiding Online Ondernemingsplan IMK Handleiding Online Ondernemingsplan IMK voor de Gebruiker Versie 2.0 Ondanks dat er de grootst mogelijke zorg is besteed aan het 'Online Ondernemingsplan IMK' blijft er de kans bestaan op een technische

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten)

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Basisschoolnet Apeldoorn Inhoudsopgave: Aanmelden (voor ouders) pag. 2 Profiel pag. 9 Groepen pag. 14 Contacten pag. 20 Berichten pag. 23 Foto

Nadere informatie

Handleiding investeren in een Greencrowd-project

Handleiding investeren in een Greencrowd-project Handleiding investeren in een Greencrowd-project Om als investeerder te kunnen deelnemen aan een Greencrowd-project, dienen crowdfunders online een aantal handelingen te doorlopen op www.greencrowd.nl.

Nadere informatie

Handleiding. VGT Portal

Handleiding. VGT Portal Handleiding VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen Zaandam, 13 augustus 2015 Versie: 2015-V 1.4 VGT Zaandam De laatste versie van deze handleiding kunt u altijd hier downloaden. Handleiding VGT Portal

Nadere informatie

Provincie Gelderland Handleiding. Indienen van een subsidieaanvraag, mijn aanvragen en mijn subsidies. 1 Startpagina subsidieportaal...

Provincie Gelderland Handleiding. Indienen van een subsidieaanvraag, mijn aanvragen en mijn subsidies. 1 Startpagina subsidieportaal... Provincie Gelderland Handleiding Indienen van een subsidieaanvraag, mijn aanvragen en mijn subsidies Inhoud 1 Startpagina subsidieportaal... 2 2 Uw persoonlijke startpagina... 2 3 Subsidies... 3 4 Mijn

Nadere informatie

HANDLEIDING DECLARATIETOOL SPORTVERENIGING

HANDLEIDING DECLARATIETOOL SPORTVERENIGING HANDLEIDING DECLARATIETOOL SPORTVERENIGING Sportverenigingen kunnen de kosten van VOG s die zijn aangevraagd voor hun vrijwilligers in 2012 vergoed krijgen. Dit geldt alleen wanneer een vrijwilliger voldoet

Nadere informatie

CitiManager: Beknopte migratiehandleiding voor kaarthouders

CitiManager: Beknopte migratiehandleiding voor kaarthouders Inhoud van deze beknopte handleiding: 1. Hoe registreer ik mij voor CitiManager? a) Uitsluitend kaarthouders in bezit van online rekeningoverzicht b) Uitsluitend kaarthouders met rekeningoverzicht op papier

Nadere informatie

digitale salarisstrook www.raetonline.nl HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK

digitale salarisstrook www.raetonline.nl HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK Versie 1.1 Pagina 1 van 8 augustus 2012 Inleiding Voor iedereen die maandelijks salaris ontvangt is de salarisstrook digitaal beschikbaar. De salarisstroken staan elke

Nadere informatie

Werkinstructie Verzoeken in Mijn Rechtspraak Toezicht

Werkinstructie Verzoeken in Mijn Rechtspraak Toezicht Werkinstructie Verzoeken in Mijn Rechtspraak Toezicht Deze werkinstructie beschrijft: het indienen van een verzoek, het markeren van het verzoek met een spoedindicatie, het toevoegen van PDF-documenten

Nadere informatie

Handleiding voor gebruik Call systeem. Ref. handleidingen/support / handleiding gebruik call systeem

Handleiding voor gebruik Call systeem. Ref. handleidingen/support / handleiding gebruik call systeem Handleiding voor gebruik Call systeem. Ref. handleidingen/support / handleiding gebruik call systeem Aanmelden Aanmelden via: Klik op Helpdesk De eerste keer komt u in het aanmeldscherm: Vul uw gebruikersnaam

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Vertaalplatform

Gebruikershandleiding Vertaalplatform Gebruikershandleiding Vertaalplatform Context Talen, 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebruikershandleiding Vertaalplatform Context Talen... 1 Inloggen... 1 Browsers... 1 Wachtwoord wijzigen... 2

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie bij kwaliteitsvisitatie Dit document is een handleiding voor het gebruik van het online auditsysteem ADAS, gebruikt voorkwaliteitsvisitaties georganiseerd door de NVvP. Inhoudelijke informatie over de

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NMBRS document viewer

Gebruikershandleiding NMBRS document viewer Wat vindt u in deze gebruiksaanwijzing? 1. Voor de eerste keer inloggen 2. Salarisdocumenten en de aangifte Loonheffingen bekijken 3. Wachtwoord wijzigen 4. Een inlog voor meerdere werkgevers (u heeft

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen:

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen: Handleiding Meldpunt Inloggen: U bereikt de site door op Meldpunt te klikken op de site van Arbo Unie. Het is ook mogelijk rechtstreeks in de ardressenbalk van Internet Explorer het adres. https://meldpunt.arbounie.nl

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2011

Stagerage Versie 3 zomer 2011 Stagerage Versie 3 zomer 2011 Algemene bewerkingen BlueBased B.V (2011) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de algemene taken behandeld, die voor alle rollen gelden. De rollen

Nadere informatie

Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website.

Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website. Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website. 1 Inhoud Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website.... 1 Het registratieproces...

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 1 2 Inleiding Om een aanvraag te kunnen doen bij VSBfonds moet u zich eerst online registreren. In deze handleiding vindt u een beschrijving van het registratieproces

Nadere informatie

MIJN GKB HANDLEIDING

MIJN GKB HANDLEIDING Biedt uitkomst HANDLEIDING MIJN GKB Biedt uitkomst Handleiding Mijn GKB Wat is Mijn GKB? Aanmelden voor Mijn GKB Inloggen in Mijn GKB Wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam vergeten? De onderdelen van Mijn

Nadere informatie

In vier stappen Aangetekende post versturen in Mijn PostNL

In vier stappen Aangetekende post versturen in Mijn PostNL In vier stappen Aangetekende post versturen in Mijn PostNL Mijn PostNL is de online omgeving waar u snel en gemakkelijk uw post- en pakketzaken kunt regelen. Stappenkaart Aangetekende post Met deze stappenkaart

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratiepakket. Badminton Nederland. Versie februari 2012 1

Handleiding ledenadministratiepakket. Badminton Nederland. Versie februari 2012 1 Handleiding ledenadministratiepakket Badminton Nederland Versie februari 2012 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Handleiding 3 1.1 Voor u begint 3 2. Inloggen 4 2.1 Wachtwoord Vergeten 5 2.2 Wachtwoord/gebruikersnaam

Nadere informatie

Invoice Portal. Handleiding

Invoice Portal. Handleiding Invoice Portal Handleiding Inhoud Invoice Portal... 3 Activerings e-mail... 3 Account activeren... 4 Inloggen Invoice Portal... 4 Facturenscherm... 5 Selectiemogelijkheden... 6 Enkelvoudige downloads...

Nadere informatie

Handleiding Speciaal voor vraagouders

Handleiding Speciaal voor vraagouders Handleiding Speciaal voor vraagouders Let op: Zie je dit balkje in deze handleiding? Dan hebben wij een tip voor je. Ohw. Wachtwoord kwijt of vergeten? Dan kun je deze resetten door in het inlogscherm

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

Mijn Philadelphia. Welkom bij

Mijn Philadelphia. Welkom bij Welkom bij Mijn Philadelphia Mijn Philadelphia is uw persoonlijke online omgeving. Wanneer u inlogt op deze omgeving, krijgt u toegang tot alle websites en apps van Philadelphia die voor u relevant zijn.

Nadere informatie

Handleiding Digitale Handtekening Osiris Docent. Uitgebreid

Handleiding Digitale Handtekening Osiris Docent. Uitgebreid Handleiding Digitale Handtekening Osiris Docent Uitgebreid Auteur: Jessica Huf Versie: 0.1 1 Inhoudsopgave Resultaten invoeren en Elektronisch Ondertekenen pag. 3 Resultaten Klaarzetten voor Ondertekening

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte?

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen 1 Hoofdmenu... 2 2 Nieuwe Aanvraag... 2 1 Kaart... 3 2 Locatie... 4 3 Aanvrager... 5 4 Opdrachtgever... 5 5 Tijdsbepaling... 5 6 Maatregelen...

Nadere informatie

Handleiding Uw gegevens

Handleiding Uw gegevens opgericht 1 augustus 1932 Handleiding Uw gegevens Gemaakt door : Marcel van Vuuren Gemaakt op : vrijdag 24 juli 2015 Versie : 25052008_v1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanmelden... 4 Aanmelden via de

Nadere informatie

Vervanging BAPI-certificaten

Vervanging BAPI-certificaten Vervanging BAPI-certificaten Inhoudsopgave Deel I: Registratie bij KPN en aanvraag BAPI-certificaten...1 Deel II: Vervangen CA-certificaten en BelastingdienstE certificaat...5 1. Vervangen CA-certificaten...5

Nadere informatie

SSO handleiding. Inhoudsopgave

SSO handleiding. Inhoudsopgave SSO handleiding Inhoudsopgave Inloggen... 2 Wachtwoord vergeten... 2 Eenmaal ingelogd... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Uitloggen... 3 E-learning... 3 RIEsicotoer... 4 Leerlingen... 4 Overzicht leerlingen...

Nadere informatie

Handleiding Curasoft. Het cliëntenportaal. Versie 2.0

Handleiding Curasoft. Het cliëntenportaal. Versie 2.0 Handleiding Curasoft Het cliëntenportaal Versie 2.0 Inleiding Het cliëntenportaal is ontwikkeld om cliënten gemakkelijk online toegang te geven tot zijn of haar vragenlijsten, afspraken en informatie over

Nadere informatie

Handleiding Trainer 1.

Handleiding Trainer 1. Handleiding Trainer 1. 2. Inhoudsopgave Aanmelden Talentvolgsysteem Dotcombond... 6 Inloggen... 6 1ste keer inloggen... 6 Wachtwoord vergeten... 6 Wachtwoord wijzigen... 6 Trainer rol... 7 Team status...

Nadere informatie