Jaarverslag Rijsimulators: verkeerstraining met toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2002. Rijsimulators: verkeerstraining met toekomst"

Transcriptie

1

2 Jaarverslag 2002 Rijsimulators: verkeerstraining met toekomst

3 Inhoud Deel een, Jaarverslag in het kort 6 2 Kerncijfers en examenresultaten 10 3 Financiële resultaten 12 4 Rijvaardigheid 14 Examens voor de motor, de personenauto en de bromfiets Slagingspercentage Examens voor de beroepschauffeur Nader onderzoek naar de rijvaardigheid Theorie-examens voor de luchtvaart 5 Medische rijgeschiktheid 21 Praktische rijgeschiktheid Ontwikkelingen 6 Vorderingen 24 Onderzoeken EMA-cursussen Bezwaar en beroep 3 7 Activiteiten in de regio s 26 Tussentijdse toets Kwaliteit van de dienstverlening Maatschappelijke contacten 8 De rijschoolbranche 30 9 Ontwikkeling en onderzoek 32 Examens Innovatie Ontwikkelingen in wetten en regels 10 Public relations en voorlichting 36 Jubileum Internet Voorlichting en public relations Media 11 Internationaal 40 Rijopleiding Permanente educatie Uitwisseling Adviezen 12 Sociaal beleid 42 Gezondheid en tevredenheid Kinderopvang Opleiding en ontwikkeling Arbobeleid 13 Ondernemingsraad Raad van Toezicht 45 Deel twee, Rijsimulators: verkeerstraining met toekomst 47

4 Jaarverslag 2002 deel een

5 in het kort I N H E T K O R T De activiteiten van het CBR in 2002 stonden in het teken van de toetreding tot nieuwe markten en verdere groei van het kwaliteitsbewustzijn. Het beleid stond in het teken van: het ontwikkelen van specialismen om de solide bedrijfseconomische basis te continueren en het imago van de organisatie als geheel verder te verbeteren; een hoge mate van innovatie, klantgerichtheid en efficiency om de positie voor de komende jaren te verankeren; inspelen op behoeften en ontwikkelingen in en buiten Nederland op het gebied van verkeer, verkeersveiligheid, verkeerseducatie en vervoer; verdere versterking van de kwaliteit van de dienstverlening; gericht activiteiten verwerven die overeenstemmen met de bedrijfsdoelstellingen; contacten en overleg intensiveren met overheden en politiek, alsmede met binnen- en buitenlandse organisaties. In 2002 vierde het CBR niet alleen zijn 75-jarig jubileum, maar vulde ook zijn nieuwe positie als kennisinstituut in. Als hybride organisatie mag het CBR naast zijn publieke taken actief zijn op de private markt, op voorwaarde dat beide activiteiten strikt gescheiden blijven. Rond 2006 evalueert het ministerie van Verkeer en Waterstaat deze werkwijze. Het is niet uitgesloten dat vanaf 2008 meerdere partijen actief worden in het examineren. Tot dat moment houdt het CBR het monopolie op het afnemen van rijexamens. Trends Drie trends bepalen de komende jaren de richting van onze activiteiten: 1. De grens tussen rijopleiding en -examen zal vervagen. Beide activiteiten zullen niet in één

6 hand komen, maar taken zullen hoe langer hoe meer worden uitgewisseld. De Rijopleiding in Stappen, waar zowel instructeurs als examinatoren toetsen afnemen, is daar een voorbeeld van. 2. Verkeersveiligheid en mobiliteit komen steeds meer in het brandpunt van de maatschappelijke belangstelling te staan. De betrokkenheid van de media en de publieke opinie neemt nu al zienderogen toe. Ook op de politieke agenda komen deze onderwerpen steeds hoger te staan. 3. Het gewicht van de Europese Unie (EU) in de verkeerspolitiek neemt verder toe. Het belang van afstemming van wetten en regels in de EU gaat in de landelijke politiek een steeds belangrijker rol spelen. In het licht van deze ontwikkelingen zal het CBR zich de komende jaren als kennisinstituut steeds meer manifesteren op de Europese markt voor verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. Examens Het totaalbeeld van de examens in 2002 laat een daling van het aantal nieuw aangemelde examens zien. Dat is het gevolg van de economische recessie. Achttienjarigen stelden hun opleiding uit of verdeelden de rijlessen over een langere periode. Het aantal theorie-examens nam per saldo met tweeënhalf procent af. Alleen dat voor de bromfiets nam toe, met vijf procent. Bij de praktijkexamens steeg weliswaar het totaal aantal afgenomen examens met ruim vier procent, maar het aantal nieuw aangemelde examens daalde. Door het toegenomen aantal examinatoren konden wachtende kandidaten sneller op examen. Bij de motorexamens steeg het aantal afgenomen examens met negen procent; maar ook hier zette de daling in de nieuwe aanmeldingen in I N H E T K O R T Het CBR leidde per saldo 75 nieuwe examinatoren op. Voor het vierde achtereenvolgende jaar werd zodoende paal en perk gesteld aan het risico van te lange reserveringstermijnen. Examinatoren, medewerkers voor de theorieexamens en instructeurs werden intensief voorbereid op de veranderingen in het theorie-examen. Op de monitoren in de examenzaal is sinds oktober 2002 niet alleen een foto te zien, maar wordt ook de vraag in beeld gebracht. Het type vragen is uitgebreid met meerkeuze- en open vragen. Slagingspercentages Door de komst van open en meerkeuzevragen daalden de slagingspercentages bij de

7 I N H E T K O R T theorie-examens. Vooral onder kandidaten die zich niet via een rijschool voorbereidden, konden de percentages na 1 oktober dalen met soms twintig procent. Bij de praktijkexamens voor de motor was sprake van een lichte daling met 0,3 procent. Bij die voor de personenauto en de aanhanger steeg het percentage licht met respectievelijk 0,6 en 0,9. Bij de aanstaande beroepschauffeurs was gemiddeld sprake van een daling in de slagingspercentages. Bij de theorie-examens was deze met bijna vier procent het grootst. Bij de praktijkexamens in deze categorie steeg het slagingspercentage, eveneens met vier procent. Jubileum Als onderdeel van het 75-jarig jubileum organiseerde het CBR een aantal publieksactiviteiten waarmee het zijn kennis in dienst van de verkeersveiligheid wilde stellen. In vijftien examencentra werden gratis rijadviezen verstrekt aan bijna tweeduizend automobilisten en nog eens zo n aantal legde een gratis theorie-examen af. Onder de basisscholen werd een prijsvraag uitgeschreven en in het najaar werd op SBS 6 Het Nationale Verkeersexamen uitgezonden. Anderhalf miljoen kijkers volgden dit avondvullende programma. Bij 2,2 miljoen huishoudens viel de leerzame en onderhoudende Rij veilig krant op de deurmat. Ruim vijfduizend instructeurs en rijschoolhouders namen op 1 september, de verjaardag van het CBR, deel aan een feestelijk symposium. Permanente educatie De belangstelling voor bij- en nascholing is de afgelopen jaren gaandeweg gegroeid. Het aantal analyses van de rijvaardigheid van beroepschauffeurs steeg in het verslagjaar met tien procent en IBM Nederland sloot met het CBR een contract voor berijders van een bedrijfswagen of lease-auto. De pleidooien voor een periodieke toets van de theoriekennis en rijvaardigheid van bestuurders van personenauto s en motoren namen toe, onder meer als gevolg van de open dagen in het jubileumjaar. Ook Het Nationale Verkeersexamen wees door de lage slagingspercentages uit hoe nodig het is dat verkeerskennis regelmatig wordt opgefrist. Op de website van het CBR waren de theorietests het drukst bezochte onderdeel. Simulators Met de aankoop van twee topsimulators van het type Adams verwezenlijkte het CBR het voornemen om bijscholing op hoog niveau voor ervaren beroepschauffeurs te ontwikkelen. Tevens is daarmee voor onderzoeksdoeleinden een natuurgetrouwe omgeving te creëren om nieuwe ontwikkelingen voor het menselijk verkeersgedrag te testen. Meer daarover in deel twee van dit verslag. Tussentijdse toets Voor het derde jaar op rij nam het aantal tussentijdse toetsen toe, dit keer met ruim tien procent. Van deze rijproef ter voorbereiding op het praktijkexamen maakte ruim één op de vijf kandidaten gebruik. Hun slagingspercentage lag in 2002 tot zeventien procent hoger dan bij de overige kandidaten. Bij de versneld bijzondere examens voor mensen die een buitenlands rijbewijs willen omzetten, kon voor het tweede jaar van de tussentijdse toets gebruik worden gemaakt. Ruim tachtig procent van de kandidaten die deze mogelijkheid benutten, slaagde in één keer. Rijgeschikt De medisch adviseurs van het CBR verwezen twee procent meer bestuurders van zeventig jaar en ouder naar de medisch specialist. Daarbij nam het aantal verwijzingen naar de oogarts met drie procent af en naar andere specialisten met hetzelfde percentage toe.

8 Het aantal onderzoeken naar de rijgeschiktheid en rijvaardigheid nam verder toe, dit keer met elf procent. De stijging was het gevolg van het toenemend gebruik dat de politie maakt van deze voorziening. Ook het aantal verplichte verwijzingen naar de zogeheten EMA-cursussen (Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer) steeg. Ook deze stijging met tien procent was het gevolg van het toenemend gebruik door de politie. De intensieve voorlichting aan de korpsen begint vruchten af te werpen. Publicatie slagingspercentages Door uitspraken van de rechtbank en de Raad van State werd het CBR verplicht de slagingspercentages van rijscholen te publiceren. Gekozen werd voor een website om de grote hoeveelheid gegevens zo overzichtelijk en actueel mogelijk aan de consument te presenteren. Enkele maanden na de ingebruikname bleek een toenemend aantal rijscholen mogelijkheden te zoeken om de percentages te flatteren. Rijopleiding in stappen In opdracht van de minister van Verkeer en Waterstaat maakte het CBR een begin met de landelijke proef met de Rijopleiding in Stappen (RIS). De opdracht vloeide voort uit de succesvolle proeven in Gelderland, waar stijgingen in de slagingspercentages werden bereikt van dertig procent. Zowel onder rijschoolleerlingen als instructeurs bleek de belangstelling voor de RIS groot. 71 procent van de leerlingen gaf in een marktonderzoek aan min of meer zeker te zijn van zijn voorkeur voor de RIS-methode; tachtig procent van de instructeurs zou de nieuwe opleiding willen leren. Bij een eerste inventarisatie meldden zich ruim duizend instructeurs aan. Bij een kwart van de jaarlijkse verkeersongevallen is een beginnende bestuurder betrokken. De nieuwe fasegewijze rijopleiding moet dat aantal helpen verlagen door verkeersveiliger rijbewijsbezitters af te leveren. De plannen van minister De Boer van Verkeer en Waterstaat om ervaringskilometers aan de opleiding toe te voegen onderdeel van De Rijbewijsrevolutie, die eind 2002 verscheen, zouden een voortreffelijke vooruitgang voor de veiligheid op de weg zijn. CIECA-congres Tijdens het 34ste CIECA-congres, dat plaatsvond in Scheveningen, kondigde minister Netelenbos een proef met een terugkomdag voor kersverse rijbewijsbezitters aan. Tijdens het congres, ditmaal georganiseerd door het CBR, was er niet alleen internationale aandacht voor de verplichte terugkomdag. Ook andere innovaties in de permanente verkeerseducatie werden door sprekers uit diverse EU-landen toegelicht. Algemeen directeur Vaessen van het CBR droeg de voorzittershamer na negen jaar over aan de Belg Vanbroeckhoven. Rijswijk, juli 2003 In 2002 bestond de directie uit: de heer J.P. Vaessen, algemeen directeur de heer drs. P. Tau, directeur Financiën en Economische Zaken mevrouw V.A. Bergkamp, adjunct-directeur I N H E T K O R T

9 2 K erncijfers en examenresultaten Aantallen en resultaten van theorie- en praktijkexamens Theorie Aantal Aantal Slagings- Aantal Aantal Slagingsafgenomen voldoende percentage afgenomen voldoende percentage Categorie A , ,1 B , ,1 CCV , ,4 Bromfiets , ,3 Subtotaal , ,9 10 K E R N C I J F E R S E N E X A M E N R E S U L T A T E N Praktijk Categorie A Eerste examen , ,1 Her-examen , ,0 Totaal , ,8 B Eerste examen , ,2 Her-examen , ,7 Totaal , ,0 C Eerste examen , ,2 Her-examen , ,7 Totaal , ,1 D Eerste examen , ,5 Her-examen , ,7 Totaal , ,9 BE Eerste examen , ,5 Her-examen , ,0 Totaal , ,2 VRP*, CE & DE Eerste examen , ,4 Her-examen , ,2 Totaal , ,1 Subtotaal Eerste examen , ,5 Her-examen , ,2 Totaal , ,4 Niet afgenomen** Totaal

10 Overige aantallen Tussentijdse toets BNOR» Tussentijdse toets nader onderzoeken » Nader onderzoeken » Versneld bijzondere examens t.b.v. omwisseling buitenlands rijbewijs) » Totaal BNOR-praktijkexamens Geneeskundige verklaringen Vorderingen » Onderzoeken » EMA Totale omzet (in miljoen guldens) 90, 7 184,6 Aantal medewerkers nominaal (op fulltime basis) 1.069, ,3 Aantal actieve rijscholen*** Aantal opgevoerde rijscholen Aantal afgevoerde rijscholen K E R N C I J F E R S E N E X A M E N R E S U L T A T E N * VRP = Vakrijproef ** Aangevraagde en betaalde examens die niet zijn afgenomen, bijvoorbeeld wegens verzuimen. *** Peildatum: tweede kwartaal 2002.

11 3 Financiële resultaten Geconsolideerde balans per 31 december 2002 (x 1.000) (na bestemming resultaat) F I N A N C I Ë L E R E S U L T A T E N A ctiva Vaste activa Materiële Vaste Activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventarissen Financiële vaste activa Deelneming 53 - Geldleningen Vlottende activa Onderhanden werk Debiteuren Belastingen en sociale premies Overige vorderingen Overlopende activa Effecten Liquide middelen Totaal activa P assiva Eigen vermogen private middelen Aandeel derden (130) (81) Egalisatiereserve publieke middelen Groepsvermogen Voorzieningen Groot onderhoud Sociaal Begeleidingsplan Sociale voorzieningen Herstructurering organisatie Langlopende schulden Kortlopende schulden Vooruit ontvangen inschrijfgelden Crediteuren Belastingen Overige schulden Overlopende passiva Totaal passiva

12 Geconsolideerde resultatenrekening over 2002 ( 1.000) 2002 % 2001 % Praktijkexamens , ,1 Theorie-examens , ,3 Verklaringen van geschiktheid , ,6 Vorderingen , ,1 Opbrengst overig , ,8 Opbrengst projecten , ,9 Totaal omzet , ,8 Af: uitbestede werkzaamheden , ,8 Opbrengsten , ,0 13 Personeelskosten ,9 58,612 73,2 Afschrijving materiële activa , ,6 Overige bedrijfskosten , ,9 Totaal kosten , ,7 Resultaat 226 0, ,3 Interestbaten en soortgelijke baten en lasten (25) (0,1) 454 0,6 F I N A N C I Ë L E R E S U L T A T E N Resultaat voor belastingen 201 0, ,9 Belastingen (44) 0,0 70 0,1 Resultaat na belastingen 157 0, ,0 Aandeel derden 49 0,0 81 0,1 Resultaat boekjaar 206 0, ,1 ( ) = negatief

13 4 Rijvaardigheid 14 R I J V A A R D I G H E I D De hoofdtaken van de publieke tak van het CBR zijn de beoordeling van de rijvaardigheid, de medische rijgeschiktheid en de vakbekwaamheid van beroepschauffeurs. De belangrijkste producten zijn hier de Verklaringen van rijvaardigheid en vakbekwaamheid alsmede de medische Verklaringen van geschiktheid. De Verklaringen van rijvaardigheid en vakbekwaamheid worden afgegeven door de examinator, de Verklaringen van geschiktheid door de medisch adviseur van het CBR. Deze documenten zijn onmisbaar voor iedereen die op het gemeentehuis een rijbewijs wil aanvragen. Examens voor de motor (A), de personenauto (B) en de bromfiets Theorie-examens Over de hele linie zijn in 2002 ruim 2,5 procent theorieexamens minder afgelegd dan het jaar daarvoor: tegen Het aantal examens voor de personenauto en de motor nam met respectievelijk achttienduizend en achthonderd af en het aantal bromfietsexamens nam met toe. Met uitzondering van de bromfietsexamens was de economische recessie bij de theorie-examens duidelijk zichtbaar. De stijging bij de bromfietsexamens werd veroorzaakt door geruchten dat een praktijkexamen op stapel stond. Veel kandidaten wilden dat vóór zijn door snel op te gaan voor het theorie-examen.

14 Relatie tussen aantallen praktijkexamens categorie A en percentages geslaagden Aantallen Percentage geslaagden % geslaagden herexamens % geslaagden eerste examens Praktijkexamens Bij de afgenomen praktijkexamens waren de Afgenomen herexamens Afgenomen eerste examens gevolgen van de teruggang van de economie nog niet zichtbaar: het totaal aantal nam met ruim vier procent toe. Maar aan het slinkende aantal nieuwe aanvragen was te merken, dat de achttienjarigen hun rijles vaker uitstellen of de lessen over een langere periode uitsmeren. Het aantal afgenomen praktijkexamens voor de Relatie tussen aantallen praktijkexamens categorie B en percentages geslaagden Aantallen Percentage geslaagden % geslaagden herexamens % geslaagden eerste examens Afgenomen herexamens Afgenomen eerste examens personenauto steeg van naar Deze stijging werd niet veroorzaakt door een groeiend aantal nieuwe kandidaten, maar door het toegenomen aantal examinatoren. Daardoor kon het CBR wachtende kandidaten sneller examen afnemen. De voorraad (her)examens nam met veertienduizend af, waardoor de reserveringstermijnen korter werden. Ook bij de motorexamens hetzelfde beeld als bij de examens voor de personenauto: minder nieuwe aanvragen, maar toch meer afgenomen examens. Dankzij het toegenomen aantal examinatoren werden in examens afgenomen, tegen het jaar daarvoor. Maar de stijgende lijn van de afgelopen jaren 15 R I J V A A R D I G H E I D vlakt af. In 2002 werd het beleid om de reserveringstermijnen voor de praktijkexamens op een aanvaardbaar niveau te houden onverminderd voortgezet. Net als de voorgaande vier jaar werden extra nieuwe examinatoren aangetrokken dit keer in totaal 75. Dat aantal moet niet alleen het toenemend aantal vertrekkende VUT-gerechtigde examinatoren opvangen, maar ook extra capaciteit creëren om de reserveringstermijnen verder te verlagen. Per saldo zijn er sinds examinatoren extra bijgekomen.

15 Slagingspercentages voor A-examen met/zonder tussentijdse toets (TTT) Percentage geslaagden Slagingspercentage 40 De invoering van open en meerkeuzevragen 30 op 1 oktober 2002 had soms grote invloed op de slagingspercentages bij de theorie-examens. Kandidaten die zich via een rijschool op het examen hadden voorbereid, slaagden veelal in één keer. Maar onder kandidaten die zich hoog Geen TTT Wel TTT stens met een boek of cd-rom thuis voorbereidden, daalde het slagingspercentage na 1 oktober soms met twintig procent. Over het hele 16 R I J V A A R D I G H E I D verslagjaar genomen steeg het percentage geslaagden bij de bromfietsexamens licht met 1,3 procent ruim een procent minder dan een jaar eerder. Bij het theorie-examen voor de motor daalde het slagingspercentage met 1,2 procent. Bij de personenauto steeg het met 1,1 procent. Het aantal geslaagden bij de praktijkexamens voor de motor nam licht af met 0,3 procent. Bij de personenauto en de aanhanger was sprake van een lichte toename, met respectievelijk Slagingspercentages voor B-examen met/zonder tussentijdse toets (TTT) Percentage geslaagden Geen TTT 0,6 en 0,9 procent. 0 Wel TTT 2002

16 Examens voor de beroepschauffeur Nagenoeg alle examens voor de rijvaardigheids- en vakbekwaamheidsdiploma s voor beroepschauffeurs in Nederland worden afgenomen door de divisie CCV van het CBR. Deze divisie kent een paritair samengestelde raad waarin ondernemersorganisaties (EVO, KNV en TLN) en werknemersorganisaties (CNV en FNV) zitting hebben. De CCV-raad is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van de vakbekwaamheidsexamens. Door de samenstelling van de raad is de invloed van werkgevers en werknemers op het niveau van de vakbekwaamheid gewaarborgd. In 2002 heeft de divisie CCV theorie-examens afgenomen, tegen in Het aantal ingedeelde praktijkexamens (C, D en E: respectievelijk vrachtauto, bus en aanhanger) daalde van in 2001 naar in De belangstelling voor het chauffeursberoep laat al jaren te wensen over. Door de economische recessie wordt het er niet beter op. Het slagingspercentage nam bij de theorie-examens af met 3,9 procent, bij het praktijkexamen voor de vrachtwagen met 0,1 procent en bij de aanhanger met 1,5 procent. Bij de praktijkexamens voor de bus was sprake van een stijging met 2,8 procent. Het aantal diploma-uitreikingen voor de vakbekwaamheidexamens daalde met acht procent naar Kandidaten die voor het ADR-examen willen opgaan, moeten aantonen dat zij in hun opleiding succesvol aan praktijkoefeningen hebben deelgenomen. Door nieuwe richtlijnen en normen werden extra praktijkoefeningen aan het vijfjaarlijkse herhalingsexamen toegevoegd. Daarnaast moeten de opleiders opgave doen van het lesprogramma. Op deze manier bewaakt CCV de uniformiteit van de opleidingen. Al te grote verschillen kunnen een risico vormen voor de kwaliteit van de afgeleverde kandidaten. Daar zijn de verkeersveiligheid en bekwaamheid niet bij gebaat. In 2002 ontvingen chauffeurs het ADR-certificaat (2001: 7.723) en slaagden voor de herhalingstoets (2001: 5.022). De afgelopen vier jaar is het aantal uitgereikte ADR-certificaten met 49 procent afgenomen. Dit werd vrijwel volledig veroorzaakt door de sterke daling van het aantal kandidaten voor de herhalingstoets. Verder maakte CCV een begin met de wijziging van de taxi-examens, het examen Koelvervoer en de vrachtwagenen busexamens. Laatstgenoemde twee veranderen door de invoering in 2003 van een nieuwe Europese richtlijn voor het rijbewijs. Audiovisueel examen De individuele mondelinge theorie-examens Verkeer C en D maakten in januari 2002 plaats voor klassikale audiovisuele. Aanvankelijk daalde het slagingspercentage aanzienlijk, vooral doordat kandidaten niet aan de vaste antwoordtijd gewend waren. Naarmate de voorbereiding verbeterde, steeg het percentage weer tot gemiddeld zestig procent. 17 R I J V A A R D I G H E I D Gevaarlijke stoffen In het belang van de veiligheid moeten chauffeurs die met gevaarlijke stoffen rijden, voldoen aan strenge vakbekwaamheidseisen. Zij beschikken over een ADR-certificaat, waar zij elke vijf jaar een herhalingstoets voor afleggen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de divisie CCV belast met de examinering. Examenhuis De oprichting van het Examenhuis liep vertraging op. Deze nieuwe organisatie is bedoeld om alle examens voor beroepschauffeurs in ons land te bundelen. CCV, het Examenbureau Vervoer en Logistiek (EVL) en Logex brengen daarin hun examens onder. De definitieve oprichting vindt nu plaats op 1 september 2003.

17 Relatie tussen aantallen examens C/D/E en percentages geslaagden Aantallen Percentage geslaagden 66 % geslaagden herexamens % geslaagden eerste examens Advisering ervaren chauffeurs Steeds meer werkgevers in het beroepsvervoer hebben behoefte aan verdere verhoging van de professionaliteit van hun chauffeurs, met name Afgenomen herexamens als het gaat om veilig, comfortabel, kosten- en milieubewust rijgedrag. Een eenmalig examen aan het begin van de loopbaan is niet meer Afgenomen eerste examens genoeg om de kwaliteit en de productiviteit te waarborgen. De divisie CCV biedt daarom rij- 18 vaardigheidsanalyses aan die worden afgesloten met een getuigschrift en waar nodig met een bijscholingsadvies. De analyse is inmiddels Totaal aan geslaagden in 2002 en 2001 voor de CCV-diploma's Toerwagenvervoer, Ambulancevervoer, Bederfelijke goederen, Taxivervoer Aantallen R I J V A A R D I G H E I D onderdeel van het KEMA-keurmerk voor busondernemingen. Bij sommige deelnemende bedrijven zijn de schades sinds de rijvaardigheidsanalyses met maar liefst de helft afgenomen. In 2002 nam CCV 850 (2001: 773) rijvaardigheidsanalyses af. Onder de deelnemers bevonden zich onder meer de Limburgse brandweer, Cargo Boss, Brouwer Tours, Connexxion Tours en BOVO Tours. Door de sterk gegroeide belangstelling is de 400 rijvaardigheidsanalyse de grootste commerciële activiteit van CCV geworden Brandweer CCV analyseerde niet alleen het rijgedrag van de Limburgse brandweer, maar coachte daar ook de mentorchauffeurs. Deze chauffeurs begeleiden collega s in de eerste vijf jaar na het behalen van het certificaat rijvaardigheid. Zij organiseren bijscholing als daar aanleiding voor is. Directiechauffeurs In samenwerking met Interseco en Interdrive, twee opleidingsinstituten voor directiechauffeurs, ontwikkelde CCV voor deze doelgroep een nieuw examen. Voor het examen volgt de kandidaat een basisopleiding. De nieuwe opleiding en het nieuwe examen voorzien in een toenemende vraag onder werkgevers naar professioneel opgeleide directiechauffeurs. Trainingen voor instructeurs Vrachtwagen- en businstructeurs kregen bijscholing, vooral in het rijden met een oplegger in binnen- en buitenland. In totaal verzorgde CCV 32 dagen training op dit gebied. 0 Toerwagenvervoer Ambulancevervoer Bederfelijke goederen Klachten Taxivervoer 2001 De divisie CCV ontving 38 klachten, waarvan 23 over de theorie-examens en vijftien over de praktijkexamens. Twee bleken terecht, zes gedeeltelijk terecht en 29 niet terecht. Eén klacht werd ingetrokken.

18 Nader onderzoek naar de r ijvaardigheid Het nader onderzoek naar de rijvaardigheid is bestemd voor kandidaten die in een periode van vijf jaar vier keer of meer voor het reguliere praktijkexamen zijn gezakt. Een nader onderzoek bij het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), een divisie van het CBR, duurt langer dan een regulier praktijkexamen. Daardoor hebben de adviseurs van de divisie BNOR extra tijd en aandacht voor de kandidaat. Ook de omgeving is anders dan de gebruikelijke CBR-centra. Zo kan de spanning voor een examen aanzienlijk afnemen. De eisen die aan de rijvaardigheid worden gesteld, zijn dezelfde als bij de reguliere praktijkexamens. Nader onderzoeken Het aantal nader onderzoeken steeg in het verslagjaar met acht procent ten opzichte van 2001: tegen Deze stijging was het gevolg van het toegenomen aantal examens. Doordat de tijd tussen aanvraag en examen terugliep, groeide ook het aantal kandidaten voor een nader onderzoek. Het slagingspercentage voor de nader onderzoeken daalde met één procent, van 62 naar 61. Omwisseling buitenlandse rijbewijzen Iedereen die een Nederlands rijbewijs aanvraagt, moet in Nederland wonen en er minstens 185 dagen van het jaar vóór de aanvraag hebben gewoond. Een buitenlands rijbewijs kan zonder examen voor een Nederlands exemplaar worden omgewisseld als het is afgegeven in de Europese Unie of in een ander door de minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen land. Voor automobilisten is anders een versneld bijzonder examen (VBE) het aangewezen middel. Kandidaten krijgen met dit praktijkexamen één keer de gelegenheid aan een rijvaardigheidsadviseur van het BNOR te laten zien dat zij over voldoende vaardigheden beschikken om volwaardig aan het verkeer in Nederland deel te nemen. Slagen zij daar niet in, dan moeten zij een regulier theorie- en praktijkexamen afleggen. 19 R I J V A A R D I G H E I D

19 Relatie tussen aantallen Nader onderzoeken en de percentages geslaagden Aantallen Percentage geslaagden % geslaagden In 2002 nam het BNOR maal een versneld bijzonder examen af, in maal. 76,5 procent slaagde (2001: 71,2). De stijging is voor een belangrijk deel het gevolg van de invoering van de tussentijdse toets. Ruim procent van de kandidaten legde vóór het VBE-examen een tussentijdse toets (TTT) af. Van hen slaagde ruim tachtig procent voor het Afgenomen onderzoeken daaropvolgende examen. Dat is vijftien procent meer dan kandidaten die zonder TTT het VBE-examen aflegden. 20 R I J V A A R D I G H E I D Rijtesten Het BNOR neemt in het kader van de vorderingsprocedure (zie hoofdstuk zes) rijtests af bij bestuurders bij wie twijfel bestaat over de rijvaardigheid. Het gaat hier niet om een herexamen, maar om een onderzoek naar de praktische rijvaardigheid of de theoriekennis. In 2002 werden ruim vijfhonderd rijtests en theorietoetsen afgenomen, twee keer zoveel als het voorafgaande jaar. Deze groei werd vooral veroorzaakt door jonge bestuurders die de politie wegens ernstige overtredingen bij het CBR aanmeldde. Klachten In het verslagjaar werden achttien klachten over het nader onderzoek ingediend en zeventien over het VBE-examen. Vier daarvan waren terecht en negen ten dele terecht. De klachten hadden vooral betrekking op de uitslag en de begeleiding tijdens het examen. Theorie-examens voor de luchtvaart In opdracht van de Rijksluchtvaartdienst nam het CBR voor het derde achtereenvolgende jaar alle theorie-examens voor de Nederlandse burgerluchtvaart af. Onder de kandidaten zijn aanstaande vliegers van de Airbus en Boeing 747, maar ook aspirant-ballonvaarders en -helikopterpiloten. Maandelijks kunnen zij in één of meer van de ruim 160 vakken examen doen in de CBR-examencentra in Assen, Amsterdam, Breda, Eindhoven, Leusden, Maastricht en Utrecht. De afdeling Luchtvaartexamens is gevestigd in het regiokantoor in Amsterdam. In 2002 nam het CBR examens af, zeventien procent minder dan in het voorafgaande jaar maal deden aanstaande beroepsvliegers theorieexamen en maal aankomende privé-vliegers. De daling vond vooral plaats in de eerste helft van het verslagjaar. Mogelijke oorzaken van de daling zijn de nieuwe Europese regels voor de luchtvaartexamens en, evenals bij de andere examens, de teruglopende economie.

20 5 Medische rijgeschiktheid De beoordeling van de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van motorvoertuigen is, naast het toetsen van de rijvaardigheid, één van de hoofdtaken van de publieke tak van het CBR. Die beoordeling vindt plaats: bij iedere aanvraag voor een rijexamen; bij de vernieuwing van het rijbewijs vanaf het zeventigste levensjaar; bij mensen die vanwege een medische aandoening een rijbewijs met kortere geldigheidsduur hebben gekregen; bij mensen die het CBR om een nieuwe beoordeling vragen, omdat hun medische situatie is veranderd; en bij mensen die het rijbewijs in een zogeheten vorderingsprocedure zijn kwijtgeraakt. De beoordeling wordt aangevraagd met een Eigen verklaring, die tien vragen bevat over voor het verkeer relevante ziekten en aandoeningen. Wie alle vragen met nee beantwoordt is medisch geschikt, als er verder geen bezwarende medische gegevens bekend zijn. Het CBR geeft dan een Verklaring van geschiktheid af. Bij mensen die vragen met ja beantwoorden, hangt het van het oordeel van de medisch adviseur van het CBR af of een Verklaring van geschiktheid wordt afgegeven. Er kan eerst nog nader onderzoek door een medisch specialist of een deskundige praktische rijgeschikthied van het CBR nodig zijn. Net als het rijvaardigheidsbewijs is een Verklaring van geschiktheid onmisbaar voor iedereen die op het gemeentehuis een rijbewijs aanvraagt. Het CBR behandelde in aanvragen voor een Verklaring van geschiktheid. 57 procent van de aanvragers beantwoordde alle vragen op de Eigen verklaring met nee en bevestigde daarmee gezond te zijn (2001: 59 procent). 43 procent van de aanvragen werd nader beoordeeld door een medisch adviseur van het CBR, een stijging van twee procent ten opzichte van In 68 procent van de gevallen betrof het aanvragen van mensen die voor het rijbewijs moesten worden gekeurd omdat zij zeventig jaar of ouder waren; een toename van twee procent. Het CBR verwees aanvragers onder en boven de zeventig jaar voor nader onderzoek naar een specialist. Bij de leeftijdscategorie van zeventig jaar en ouder was hier, net als in 2001, een stijging te zien. De verwijzingen naar de oogarts namen tot 2001 toe, maar daalden in het verslagjaar voor het eerst sinds jaren. Afwijzen Van de nader beoordeelde aanvragen werden er afgewezen, omdat de aanvrager ongeschikt was of in de loop van de beoordeling de aanvraag introk. 61 procent van hen was zeventig jaar of ouder, een stijging van maar liefst vijftien procent. De belangrijkste redenen voor afwijzing in de groep van zeventig jaar en ouder waren ernstige oogafwijkingen en hersenziekten (onder andere dementie). Beneden de zeventig jaar waren vooral alcoholmisbruik, hersenziekten (onder andere beroertes) en epilepsie de meest voorkomende redenen voor ongeschiktheid. Uiteindelijk werd 96 procent van de nader beoordeelde aanvragen gehonoreerd. Veertien procent daarvan met een verklaring met een kortere geldigheidsduur vanwege een progressief ziektebeeld. Deze categorie keert binnen één tot tien jaar terug voor een nieuwe beoordeling. Met de afwijzing van de medisch adviseur waren 853 aanvragers het niet eens. Zij maakten gebruik van hun recht op een herkeuring. Voor het eerst in drie jaar is hier sprake van een minieme daling van één procent. 21 M E D I S C H E R I J G E S C H I K T H E I D

Jaarverslag 2003. Lijn brengen in verkeersveiligheid

Jaarverslag 2003. Lijn brengen in verkeersveiligheid Jaarverslag 2003 Lijn brengen in verkeersveiligheid Inhoud Deel een, Jaarverslag 2003 5 1 2003 in het kort 6 2 Kerncijfers en examenresultaten 10 3 Financiële resultaten 12 4 Rijvaardigheid 14 Examens

Nadere informatie

Met een handicap veilig achter het stuur

Met een handicap veilig achter het stuur Met een handicap veilig achter het stuur Een rijbewijs betekent mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat als u afhankelijk bent van een rolstoel? Of een arm of been niet goed kunt gebruiken? Kunt

Nadere informatie

Jaarverslag 2004. Van rijexamens naar mobiliteitsexamens

Jaarverslag 2004. Van rijexamens naar mobiliteitsexamens Jaarverslag 2004 Van rijexamens naar mobiliteitsexamens In 2004 maakte het CBR een begin met de beëindiging van zijn publiek-private koers. In opdracht van verkeersminister Peijs werd gestart met uitplaatsing

Nadere informatie

het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen

het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen c Met ingang van 1 juni 1996 veranderen er regels rondom het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen hebben te maken met het halen van een rijbewijs. Nieuw is bijvoorbeeld dat per voertuigcategorie

Nadere informatie

Met een handicap veilig achter het stuur

Met een handicap veilig achter het stuur Met een handicap veilig achter het stuur Een rijbewijs betekent mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat als je afhankelijk bent van een rolstoel? Of een arm of been niet goed kunt gebruiken? Kun

Nadere informatie

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING INFORMATIE RIJ-OPLEIDING VRACHTWAGEN & AANHANGWAGEN ACHTER VRACHTWAGEN Voor persoonlijke informatie Openingstijden kantoor Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag REGULIERE RIJOPLEIDING CATEGORIE C

Nadere informatie

Vier keer gezakt... dan een onderzoek rijvaardigheid

Vier keer gezakt... dan een onderzoek rijvaardigheid Vier keer gezakt... dan een onderzoek rijvaardigheid Niet iedereen slaagt in één keer voor het rijexamen. Sterker nog, ruim de helft van de kandidaten heeft één of meer herkansingen nodig om het examen

Nadere informatie

CBR en rijgeschiktheid

CBR en rijgeschiktheid CBR en rijgeschiktheid Helmut van der Smitte Deskundige Praktische Rijgeschiktheid Breda, 5 februari 2015 Onderwerpen 1. Het CBR kerntaken 2. Rijgeschiktheid mobiliteit: wet- en regelgeving en praktische

Nadere informatie

Jaarverslag. Te land, te water, in de lucht. Het theorie-examen, van kennis naar inzicht

Jaarverslag. Te land, te water, in de lucht. Het theorie-examen, van kennis naar inzicht Jaarverslag 2005 Te land, te water, in de lucht Het theorie-examen, van kennis naar inzicht Te land, te water, in de lucht Het theorie-examen, van kennis naar inzicht 2 Inhoud 3 Het theorie-examen, van

Nadere informatie

Hallo mogen wij ons even voorstellen

Hallo mogen wij ons even voorstellen Hallo mogen wij ons even voorstellen Wij zijn Verkeersschool Janssen en bedanken je voor het benaderen van informatie over jou rijopleiding. Denk je nog steeds dat het behalen van je rijbewijs duur en

Nadere informatie

BUS (RIJBEWIJS D) Zorgeloos rijden Zorgeloos begeleiden Zorgeloos opleiden. Klompenmakerstraat 19 1991 JJ Velserbroek Tel: 023-53 70 408.

BUS (RIJBEWIJS D) Zorgeloos rijden Zorgeloos begeleiden Zorgeloos opleiden. Klompenmakerstraat 19 1991 JJ Velserbroek Tel: 023-53 70 408. BUS (RIJBEWIJS D) DE THEORIE Elke opleiding voor het D-rijbewijs begint met de theorie. Iedere kandidaat moet naast verkeerskennis ook beschikken over autotechnische- en administratieve kennis. Om beroepsmatig

Nadere informatie

Autorijden. na een ziekte of met een handicap

Autorijden. na een ziekte of met een handicap Autorijden na een ziekte of met een handicap Deze folder is bestemd voor revalidanten (en hun familie) die meer willen weten over het zelf weer gaan autorijden na een ziekte of met een handicap. Is mijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Vernieuwd rijexamen. Te land, te water, in de lucht

Jaarverslag 2007. Vernieuwd rijexamen. Te land, te water, in de lucht Jaarverslag 2007 Vernieuwd rijexamen Te land, te water, in de lucht Jaarverslag 2007 349,5 mm Vernieuwd rijexamen Te land, te water, in de lucht CBR jaarverslag 2007 Vernieuwd examen Inhoud - Governance

Nadere informatie

Examen doen voor de auto

Examen doen voor de auto Examen doen voor de auto Voor het autorijbewijs (categorie B) moet u theorieexamen en praktijkexamen doen. Het theorie-examen test of u beschikt over voldoende verkeersinzicht en kennis van de regels.

Nadere informatie

Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan!

Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan! Uitgebreid Artikel Rijles, autisme, adhd Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan! Inleiding Tegenwoordig kun je al starten met lessen als je 16,5 jaar bent. Iedere jongere wil wel

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u het antwoord op de vragen van het lid Gerkens over de rijvaardigheidstoetsen en het CBR.

Hierbij ontvangt u het antwoord op de vragen van het lid Gerkens over de rijvaardigheidstoetsen en het CBR. abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 6 mei 2005 Ons kenmerk DGP/WV/U.05.01211 Onderwerp Kamervragen Doorkiesnummer Bijlage(n)

Nadere informatie

Vernieuwen voor betaalbare kwaliteit

Vernieuwen voor betaalbare kwaliteit Jaarverslag 2006 Vernieuwen voor betaalbare kwaliteit Te land, te water, in de lucht Jaarverslag 2006 Vernieuwen voor betaalbare kwaliteit Te land, te water, in de lucht CBR jaarverslag 2006 Vernieuwen

Nadere informatie

Theorie Lesmateriaal (boeken) 22,50 Theorie examen CBR 40,- Online theoriecursus

Theorie Lesmateriaal (boeken) 22,50 Theorie examen CBR 40,- Online theoriecursus Bromfiets opleidingen Bromfiets opleidingen Prijzen Theorie Lesmateriaal (boeken) 22,50 Theorie examen CBR 40,- Online theorie cursus 35,- Praktijk Rijles (per uur) 44,- Rijles (per 1½ uur) 66,- Praktijk

Nadere informatie

Proef Begeleid Rijden: Wat vindt de rijschoolbranche?

Proef Begeleid Rijden: Wat vindt de rijschoolbranche? Proef Begeleid Rijden: Wat vindt de rijschoolbranche? 1. Ik ben: Zelfstandig rijschoolhouder zzp 56,4% 234 Rijschoolhouder VOF 13,7% 57 Rijinstructeur in loondienst 7,2% 30 Rijschoolhouder met personeel

Nadere informatie

Revalidatie Autorijden

Revalidatie Autorijden Revalidatie Autorijden Inleiding Deze informatie is bestemd voor revalidanten (en familie) die meer willen weten over het zelf weer gaan autorijden na ziekte of handicap. Meer informatie kunt u lezen in

Nadere informatie

De geschiedenis van het Nederlandse rijbewijs

De geschiedenis van het Nederlandse rijbewijs De geschiedenis van het Nederlandse rijbewijs 1906 Nederland kent sinds 1 januari 1906 een officieel landelijk geldend rijbewijs. Voor die tijd gaf het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid vergunningen

Nadere informatie

Het rijbewijs voor motor en motorscooter

Het rijbewijs voor motor en motorscooter Het rijbewijs voor motor en motorscooter Motorrijden is populair bij jong en oud. Als motorrijder ben je wel relatief kwetsbaar. Daarom is er in Europa een strenge wetgeving voor het motorrijbewijs van

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto Nieuwe regels voor het rijbewijs C Voor bestuurders van een vrachtauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs gaan halen voor het besturen van een vrachtauto? Of beschikt u al over een rijbewijs C? Dan moet u

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20072008 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 173 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Informatie folder 2015 Rijbewijs C1- C- E

Informatie folder 2015 Rijbewijs C1- C- E Het adres voor al uw rijopleidingen Orionweg 6 8938 AH Leeuwarden Tel: 058-2880004 Fax: 058 2 88 00 05 www.berendknol.nl info@berendknol.nl Informatie folder 2015 Rijbewijs C1- C- E Voorwoord Zoekt u een

Nadere informatie

Zijn uw chauffeurs al bezig met de verplichte nascholing?

Zijn uw chauffeurs al bezig met de verplichte nascholing? POWERED BY RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID opleiden & ontwikkelen CODE 95 Zijn uw chauffeurs al bezig met de verplichte nascholing? Informatie voor werkgevers Goed op weg met code 95! De code 95 op het rijbewijs

Nadere informatie

HET AUTORIJBEWIJS. De praktijk

HET AUTORIJBEWIJS. De praktijk HET AUTORIJBEWIJS Het rijbewijs B is het meest gewilde rijbewijs en daar hoort natuurlijk een goede opleiding bij. Hieronder vind je informatie over de theorie en over de praktijk. Heb je na het lezen

Nadere informatie

Examens bus en vrachtauto veranderen per 8 september 2008

Examens bus en vrachtauto veranderen per 8 september 2008 Examens bus en vrachtauto veranderen per 8 september 2008 Alle Europese beroepschauffeurs veilig en vakbekwaam op weg Per 8 september gaat de Europese Richtlijn vakbekwaamheid in. Deze richtlijn heeft

Nadere informatie

<<RIJOPLEIDING IN STAPPEN>> Wees wijs. Haal met CBR RIS Gecertificeerde VERKEERSSCHOOL VAN MAAREN snel en veilig je rijbewijs!!!

<<RIJOPLEIDING IN STAPPEN>> Wees wijs. Haal met CBR RIS Gecertificeerde VERKEERSSCHOOL VAN MAAREN snel en veilig je rijbewijs!!! Wees wijs. Haal met CBR RIS Gecertificeerde VERKEERSSCHOOL VAN MAAREN snel en veilig je rijbewijs!!! Voorwoord De Rijopleiding in Stappen (RIS) is een nieuwe, moderne rijopleiding.

Nadere informatie

Europese Richtlijn vakbekwaamheid -basiskwalificatie

Europese Richtlijn vakbekwaamheid -basiskwalificatie vakbekwaamheid D Europese Richtlijn vakbekwaamheid -basiskwalificatie In de Europese Richtlijn vakbekwaamheid worden eisen gesteld aan aspirant beroepschauffeurs. Daarnaast zijn actieve bus- en vrachtautochauffeurs

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Vanaf 1 maart 2010 moet u voor het halen van rijbewijs voor de brommobiel een theorie- en een praktijkexamen afleggen.

Nadere informatie

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen www.cbr.nl Voor het verkrijgen van het bromfietsrijbewijs officieel het rijbewijs AM moet je vanaf 1 maart 2010

Nadere informatie

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het verkrijgen van het bromfietsrijbewijs officieel het rijbewijs AM moet je vanaf 1 maart 2010 zowel een

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Vanaf 1 maart 2010 moet u voor het halen van het rijbewijs voor de brommobiel een theorie- en een praktijkexamen afleggen.

Nadere informatie

Autorijden na ziekte of met een handicap

Autorijden na ziekte of met een handicap Autorijden na ziekte of met een handicap 1 Inhoud Inleiding 3 Is mijn rijbewijs nog geldig? 4 Rijvaardigheid 4 Eigen verklaring 4 Verandering gezondheid 4 Wie beslist of ik weer mag autorijden? 5 Wat is

Nadere informatie

2toDrive. Proef begeleid rijden. Rijlessen voor 16.5 jarigen per 1 november 2011 van start! Autorijschool PVE Schönbergweg 57 1323 GT Almere

2toDrive. Proef begeleid rijden. Rijlessen voor 16.5 jarigen per 1 november 2011 van start! Autorijschool PVE Schönbergweg 57 1323 GT Almere 2toDrive Proef begeleid rijden Rijlessen voor 16.5 jarigen per 1 november 2011 van start! Disclaimer De informatie in deze presentatie over de proef Begeleid Rijden is grotendeels afkomstig van de presentatie,

Nadere informatie

[In het kader hieronder vindt u voor welke diploma's vrijstelling kan worden verkregen.]

[In het kader hieronder vindt u voor welke diploma's vrijstelling kan worden verkregen.] 1. Kunt u mij iets vertellen over (het invoeren van) het verplichte examen of (het invoeren van) een vakbekwaamheidseis (exameneisen) voor taxichauffeurs? De minister heeft na overleg met de branche besloten

Nadere informatie

HET AUTORIJBEWIJS. Als je op examen gaat heb je nodig: Legitimatie (paspoort of identiteitskaart). Bevestiging van de reservering (niet verplicht).

HET AUTORIJBEWIJS. Als je op examen gaat heb je nodig: Legitimatie (paspoort of identiteitskaart). Bevestiging van de reservering (niet verplicht). HET AUTORIJBEWIJS Het rijbewijs B is het meest gewilde rijbewijs en daar hoort natuurlijk een goede opleiding bij. Hieronder vind je informatie over de theorie en over de praktijk. Heb je na het lezen

Nadere informatie

Aanvulling voor Het Theorieboek Personenauto 28 e DRUK

Aanvulling voor Het Theorieboek Personenauto 28 e DRUK Aanvulling voor Het Theorieboek Personenauto 28 e DRUK Door wijzigingen in de wet en de Europese regelgeving zijn er enkele verkeersregels veranderd. Toevoegen op pagina 25 De algemene norm Het is een

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015 STICHTING VAMEX

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015 STICHTING VAMEX SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015 STICHTING VAMEX TERUGBLIK De laatste drie jaar is er sprake van een stabilisatie van de examenaantallen. Ook in 2015 gaat het om in totaal ongeveer 26.000 examens. In de periode

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, regio Zuid te Eindhoven hem niet heeft geïnformeerd over het positieve

Nadere informatie

NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008

NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008 NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008 Vanaf 10 september 2008 moeten alle bestuurders van een voertuig behorende tot de categorie D en die in beroepsverband rijden,

Nadere informatie

Informatieboekje. Verkeersschool Eddy Bouwhuis

Informatieboekje. Verkeersschool Eddy Bouwhuis Informatieboekje Verkeersschool Eddy Bouwhuis 1 Verkeersschool Eddy Bouwhuis Adres : Hugo de Grootstraat 6 7942 HA MEPPEL Telefoon : 0522 24 22 22 Fax : 0522 240 250 E-mail Website : info@eddybouwhuis.nl

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het rijbewijs voor de brommobiel moet u slagen voor een theorie- en een praktijkexamen. Deze examens zijn ingevoerd

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2014 STICHTING VAMEX

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2014 STICHTING VAMEX SAMENVATTING JAARVERSLAG 2014 STICHTING VAMEX TERUGBLIK Na de sterke daling van het aantal examenkandidaten in de afgelopen jaren (-20% sinds 2010), heeft het aantal examens zich in 2014 nagenoeg gestabiliseerd.

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/401

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/401 Rapport Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/401 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zijn verzoek om verwijdering van de stukken betreffende

Nadere informatie

Het besturen van een voertuig na een TIA of beroerte

Het besturen van een voertuig na een TIA of beroerte Het besturen van een voertuig na een TIA of beroerte Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Neurologie februari 2012 pavo 0594 Inleiding U heeft een TIA of een beroerte gehad. Waarschijnlijk wilt u weer

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

SAMENVATTING. Speerpunt gordel. Achtergrond en doel perceptieonderzoek

SAMENVATTING. Speerpunt gordel. Achtergrond en doel perceptieonderzoek SAMENVATTING Achtergrond en doel perceptieonderzoek Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) is onderdeel van het Openbaar Ministerie en valt onder het Ministerie van Justitie. Het is het

Nadere informatie

Autorijden na een CVA of een TIA

Autorijden na een CVA of een TIA Autorijden na een CVA of een TIA AUTORIJDEN NA EEN CVA OF TIA Het rijbewijs is voor de meeste mensen een groot goed, want het staat voor mobiliteit en vooral voor zelfstandigheid. Bij het behalen van

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) hen met de zinsnede "met de Eigen Verklaring gaat u naar een (Arbo-)arts voor een medisch onderzoek" bij brief van 10 augustus

Nadere informatie

Vraag en antwoord. Algemeen

Vraag en antwoord. Algemeen T-rijbewijs Rijd je wel eens op een trekker of motorrijtuig met beperkte snelheid? Let dan op: in Nederland is per 1 juli 2015 het trekkerrijbewijs ingevoerd. Vanaf dan moet iedere bestuurder van een landbouwof

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs. Informatie over het theorie- en het praktijkexamen

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs. Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het bromfietsrijbewijs moet u theorie-examen en praktijkexamen doen. test of u beschikt over voldoende verkeersinzicht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 462 Besluit van 21 november 2015 tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de intrekking van de mogelijkheid onder bepaalde

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE DEEL TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL. voor het afnemen van het examen

REGLEMENT ALGEMENE DEEL TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL. voor het afnemen van het examen REGLEMENT ALGEMENE DEEL voor het afnemen van het examen TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL ingevolge artikel 2 van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (Stb. 1993, 418) voor het verkrijgen van een

Nadere informatie

Kwartaalcijfers Voorlopige kwartaalcijfers, wijzigingen voorbehouden. Definitieve cijfers worden gepubliceerd in het jaarverslag.

Kwartaalcijfers Voorlopige kwartaalcijfers, wijzigingen voorbehouden. Definitieve cijfers worden gepubliceerd in het jaarverslag. Kwartaalcijfers 2016 Voorlopige kwartaalcijfers, wijzigingen voorbehouden. Definitieve cijfers worden gepubliceerd in het jaarverslag. 1 Rijvaardigheid Theorie-examens Motor (A1 + A) Personenauto (B) Bromfiets/brommobiel

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk gegrond. Rapport Over de handelwijze van het CBR in een situatie waarin de beperkte geldigheid van een rijbewijs vervalt kort nadat een alcoholslotprogramma is opgelegd Oordeel Op basis van het onderzoek vindt

Nadere informatie

2) Ik heb geen rijbewijs en ik wil graag met de tractor rijden. Wat moet ik doen?

2) Ik heb geen rijbewijs en ik wil graag met de tractor rijden. Wat moet ik doen? December, 2014 Vraag en antwoord Deze vragen en antwoorden geven de nodige uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor

Nadere informatie

Verkeerschool Kees de Vaan Grote Kerkstraat 33 4261BB Wijk en Aalburg Tel. 0416-693068 Fax. 0416-695305 www.keesdevaan.nl

Verkeerschool Kees de Vaan Grote Kerkstraat 33 4261BB Wijk en Aalburg Tel. 0416-693068 Fax. 0416-695305 www.keesdevaan.nl Verkeerschool Kees de Vaan Grote Kerkstraat 33 4261BB Wijk en Aalburg Tel. 0416-693068 Fax. 0416-695305 www.keesdevaan.nl Je rijbewijs is een eenmalige investering waarvan je jou leven lang profijt kunt

Nadere informatie

Rijscholen in Cijfers 2011

Rijscholen in Cijfers 2011 Rijscholen in Cijfers 2011 Verdeling rijscholen naar slagingspercentage (eerste praktijkexamen B), in %, 2011 25% 22% 22% 18% 15% 10% 5% 9% 6% 2% 2% 10% 5% 15% 14% 16% 12% 7% 11% 4% 2% 3% 2% 0% 0-10% 11-21-30%

Nadere informatie

Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA)

Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) U bent aangehouden omdat u reed onder invloed van alcohol. Het kan ook zijn dat u hebt geweigerd mee te werken aan een bloed- of adem onderzoek. Mogelijk bent

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A)

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) * vanaf 1 mei 2013 Ervaring en vertrouwen Een ontspannen tochtje op zondag. Een weekendje weg. Elke dag vlot door de files. Er zijn redenen te over waarom

Nadere informatie

4. Het CBR wees het verzoek om een betalingsregeling op 6 juni 2008 af. Het CBR stelde:

4. Het CBR wees het verzoek om een betalingsregeling op 6 juni 2008 af. Het CBR stelde: Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (verder: CBR) zijn verzoek om een betalingsregeling te treffen heeft afgewezen en daarvoor geen motivering heeft

Nadere informatie

Code 95 en dan... Behouden, behalen of verlengen. Oscar Ebbeling

Code 95 en dan... Behouden, behalen of verlengen. Oscar Ebbeling Code 95 en dan... Behouden, behalen of verlengen Oscar Ebbeling Wat is Code 95? Sinds 2008 is de Europese regelgeving omtrent de kwalificaties voor het rijbewijs C en het rijbewijs D aangescherpt. Beroepschauffeurs

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het rijbewijs voor de brommobiel moet u slagen voor een theorie- en een praktijkexamen. Deze examens zijn ingevoerd

Nadere informatie

Juli 2015. Vraag en antwoord

Juli 2015. Vraag en antwoord Juli 2015 Vraag en antwoord Deze vragen en antwoorden geven de nodige uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor motorrijtuig

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Studiedag 8 oktober 2015

Studiedag 8 oktober 2015 Studiedag 8 oktober 2015 Vakbekwaamheid Basiskwalificatie en nascholing Rechtsbronnen Europese richtlijn: 2003/59/EG Nationale regelgeving: KB 23 maart 1998 (rijbewijs) KB 4 mei 2007 (vakbekwaamheid) Doelstelling

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ====================================================================

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ==================================================================== Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 10, vierde lid, 16, derde lid, en 17 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar

Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen Ton Ferber In de jaren 1992 2001 was de gemiddelde looptijd van een WWuitkering elf maanden. Van de 4,3 miljoen beëindigde uitkeringen was de gemiddelde

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport.

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Rapport 2 h2>klacht Beoordeling Conclusie Aanbeveling Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Examenbureau Beroepsvervoer (SEB) hem voor het ondernemersexamen taxivervoer

Nadere informatie

Een project voor de kwetsbare doelgroep beginnende automobilisten Hoe bereik je de beginnende bestuurders in Overijssel?

Een project voor de kwetsbare doelgroep beginnende automobilisten Hoe bereik je de beginnende bestuurders in Overijssel? Een project voor de kwetsbare doelgroep beginnende automobilisten Hoe bereik je de beginnende bestuurders in Overijssel? Samenvatting Het ROVO heeft een werkwijze ontwikkeld die ervoor moet zorgen dat

Nadere informatie

4. Vervolgens diende verzoeksters gemachtigde op 6 mei 2008 een klacht in bij de Nationale ombudsman.

4. Vervolgens diende verzoeksters gemachtigde op 6 mei 2008 een klacht in bij de Nationale ombudsman. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen haar geen rijexamen wilde laten afleggen, omdat haar identificatiebewijs niet voldeed, volgens het CBR. Beoordeling

Nadere informatie

Jaarverslag Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie

Jaarverslag Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie Jaarverslag 2013 Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie Samenstelling jaarverslag: Joanna Mocko, Coördinator Examenbureau Inburgering Het verslag wordt openbaar gemaakt via publicatie op de website

Nadere informatie

T-rijbewijs. Informatiebijeenkomst opleiders

T-rijbewijs. Informatiebijeenkomst opleiders T-rijbewijs Informatiebijeenkomst opleiders Pagina 2 Inhoud Kaders afgifte T-rijbewijs Rijvaardigheid Martina Pronk Pieter Steenhuis en - Theorie examen Martina Pronk - Praktijk examen Rijgeschiktheid

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk. Datum: 25 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/156

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk. Datum: 25 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/156 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk. Datum: 25 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/156 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het CBR zijn partner

Nadere informatie

smithuijsen] winters &> ADVOCATEN de vries J

smithuijsen] winters &> ADVOCATEN de vries J de vries J Gemeente Haarlem t.a.v. de weledelgeleerde heer drs. E.P. Cassee Wethouder Postbus 511 2003 PB HAARLEM Haarlem, 17 oktober 2013 uw ref : onze ref : MEB/ip/N 1341905 inzake : Gemeente Haarlem

Nadere informatie

Rijvaardigheid met of na een hersentumor

Rijvaardigheid met of na een hersentumor Rijvaardigheid met of na een hersentumor Inleiding Een aandoening aan de hersenen kan gevolgen hebben voor uw rijvaardigheid. Deze folder is bestemd voor patiënten die een hersentumor hebben (gehad) en

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk XII Ministerie van Verkeer en Waterstaat IMr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Rijbewijs verlengen. Herkeuring voor mensen met ADHD? Rapport over een onderzoek naar de informatieverstrekking door het CBR.

Rijbewijs verlengen. Herkeuring voor mensen met ADHD? Rapport over een onderzoek naar de informatieverstrekking door het CBR. Rapport Rijbewijs verlengen. Herkeuring voor mensen met ADHD? Rapport over een onderzoek naar de informatieverstrekking door het CBR. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de gedraging van het Centraal

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 i Verandering en vernieuwing 2012 was voor het CBR een jaar van verandering en vernieuwing. Veranderingen in onze producten, zoals de invoering van begeleid autorijden

Nadere informatie

Starten in een dal, profiteren van de top

Starten in een dal, profiteren van de top M200715 Starten in een dal, profiteren van de top drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, november 2007 2 Starten in een dal, profiteren van de top Ondernemers die in 2003 een bedrijf begonnen, waren zich

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Invoering derde rijbewijs richtlijn

Invoering derde rijbewijs richtlijn Invoering derde rijbewijs richtlijn CCV September 2012 CCV is een zelfstandig onderdeel van het CBR en is hét examenhuis voor de sector transport en logistiek Agenda Introductie Inleiding gevolgd door

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR

Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR 2 Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR 3 In dit jaarverslag kijken wij terug op het jaar 2009; een roerig, maar leerzaam jaar. Met de in dat jaar

Nadere informatie

Chauffeursdag/ Schadepreventie (N94)

Chauffeursdag/ Schadepreventie (N94) Chauffeursdag/ Schadepreventie (N94) Inleiding De chauffeursdag heeft als doel om de chauffeur bewust te maken van veel voorkomende schades, inzicht te geven in de gevolgen, kosten en indirecte kosten

Nadere informatie

Je eerste rijles? Natuurlijk BIJ BLOM!

Je eerste rijles? Natuurlijk BIJ BLOM! Je eerste rijles? Natuurlijk BIJ BLOM! Binnenkort ga je jouw eerste rijles nemen, helemaal leuk! Kies vooral een rijschool die bij je past. Wij maken die keuze graag wat makkelijker voor je! Elk jaar leiden

Nadere informatie