Aanvulling voor Het Theorieboek Personenauto 28 e DRUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvulling voor Het Theorieboek Personenauto 28 e DRUK"

Transcriptie

1 Aanvulling voor Het Theorieboek Personenauto 28 e DRUK Door wijzigingen in de wet en de Europese regelgeving zijn er enkele verkeersregels veranderd. Toevoegen op pagina 25 De algemene norm Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd. Aan de basis van alle verkeersregels ligt artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 ook wel de algemene norm genoemd. De regels beogen een veilig gebruik van de weg. In het verkeer is het echter niet mogelijk om voor alle specifieke situaties een regel te maken. De algemene norm voorziet in de gevallen waarin regels ontbreken en geldt dus altijd. De algemene norm is gericht op sociaal weggedrag waarbij u ook rekening houdt met fouten van andere weggebruikers. Met name het veroorzaken van gevaar is een belangrijk aspect. Zelfs de kans op het veroorzaken van gevaar is strafbaar. Stoer rijgedrag met slingeren is een voorbeeld waaruit gevaar kan ontstaan. Een ander aspect is het hinderen. Omdat er al snel sprake is van enige hinder (eigenlijk alleen al door de aanwezigheid op de weg) wordt hier vooral de onnodige hinder bedoeld. Denk daarbij aan het naast elkaar blijven rijden op de autosnelweg, het onnodig langzaam rijden of het expres even remmen. De laatste twee voorbeelden kunnen ook al snel gevaar opleveren. Pagina Op autosnelwegen geldt een maximum snelheid van 130 km per uur, mits anders aangegeven. Experimenten 130 km per uur komt te vervallen en vervangen door norm 130 km per uur. In de tabel op pagina 96 moet staan 130 in plaats van 120/130 Norm 130 km per uur Na een aantal experimenten m.b.t. de snelheid op autosnelwegen is de maximumsnelheid (norm) 130 km per uur. Op autosnelwegen waar deze snelheid niet mogelijk is, bijvoorbeeld i.v.m. het milieu of de verkeersveiligheid, zal een lagere snelheid gelden. Dat wordt dan door borden aangegeven. Er zijn ook plaatsen waar de maximumsnelheid van 130 km alleen voor een deel van de tijd geldt (bijvoorbeeld s nachts). Overdag kan de snelheid dan beperkt worden tot bijvoorbeeld 100 of 120 km per uur. Ook deze beperking wordt door borden worden aangegeven. Op de autosnelweg is de maximumsnelheid 130 km per uur. Aanduiding van de verschillende maximumsnelheden in Nederland. Dit bord is geplaatst bij grensovergangen en havens. J 39 Beweegbare paal. Pagina 234 bord aangepast en pagina 228 een nieuw bord erbij. 1

2 Hoofdstuk 33 Het examen en het hoofdstuk 34 Rijbewizen zijn vooruitlopend op de ingangsdatum ( ) als volgt aangepast. (Hierover worden in het eerste half jaar 2013 nog geen vragen gesteld op het examen). Het theorie-examen Om tot het theorie-examen B te worden toegelaten, moet u de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Bij het verschijnen aan de CBR-balie moet u een geldig en wettig op uw naam gesteld identificatiebewijs kunnen laten zien. Ook moet u een identieke, recente en goedgelijkende pasfoto meenemen. Het theorie-examen kunt u aanvragen via uw rijschoolhouder of bij het CBR. Het theorie-examen bestaat uit vragen over wet- en regelkennis, vragen met betrekking tot verkeersinzicht en vragen omtrent gevaarherkenning. De vragen worden via monitoren gepresenteerd en moeten beantwoord worden door middel van een antwoordkastje. Het examen bestaat uit zogeheten ja/nee-vragen, enige meerkeuzevragen (multiple choice) en open vragen (invulvragen). Om de ja/nee-vragen te beantwoorden moet u gebruikmaken van de ja/nee-toetsen op het antwoordkastje. Bij meerkeuzevragen hebt u de beschikking over een A-, B- en C- knop. Open vragen zijn vragen over maten, gewichten en snelheden. Deze moet u beantwoorden met de cijfertoetsen 0 tot en met 9 en de komma. U moet altijd het meest juiste en volledige antwoord geven. Een fout antwoord kunt u binnen de gestelde tijd wissen met de gele wisknop; u mag dan opnieuw een antwoord geven. Geslaagde kandidaten ontvangen meteen het theoriecertificaat. Dit theoriecertificaat blijft 18 maanden na afgifte geldig en dient voor aanvang van het praktijkexamen en of tussentijdse toets aan de examinator te worden getoond. Bewaar het zorgvuldig! Mocht u het certificaat toch kwijtraken, dan kunt u bij het CBR tegen betaling en na overlegging van de oude theorie-examenaanvraagkaart een kopie aanvragen. Bent u die ook kwijt, dan moet u opnieuw het theorie-examen afleggen. Het praktijkexamen Als u aan een praktijkexamen wilt deelnemen moet u ten minste 18 jaar oud zijn. Neemt u deel aan het project begeleid autorijden (2toDrive) dan is dat 17 jaar. Verder moet u in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat voor de categorie van het af te leggen praktijkexamen. Ook heeft u een recente en goedgelijkende pasfoto nodig, een geldig en wettig op uw naam gesteld identificatiebewijs, de oproepkaart, ingevuld zelfreflectieformulier en eventueel het adviesformulier van uw tussentijdse toets. Het aanvragen van een examen kunt u het beste door uw rijschoolhouder laten verzorgen. Voor elke rijbewijscategorie bestaat een apart praktijkexamen. Categorie B (Personenauto) Het B-examen wordt afgenomen in een personenauto die aan de speciale wettelijke eisen moet voldoen. Het examen duurt ± 55 minuten en bestaat uit drie onderdelen: voorbereidings- en controlehandelingen, voertuigbeheersing en verkeersdeelneming. Tijdens het examen wordt binnen- en buiten de bebouwde kom en op auto(snel)wegen gereden, tevens moet de kandidaat zelfstandig een route kunnen rijden en zelfstandig een bijzondere manoeuvre uit kunnen voeren. Categorie E achter B (aanhangwagen) Het E achter B examen wordt afgenomen als u verschijnt met een personenauto en een aanhangwagen die voldoen aan de wettelijke eisen. Het examen duurt 55 minuten en bestaat uit drie onderdelen: voorbereidings- en controlehandelingen, voertuigbeheersing en verkeersdeelneming. Tijdens het examen wordt binnen- en buiten de bebouwde kom en op auto(snel)wegen gereden. Voor het praktijkexamen van de categorie BE moet u tenminste 18 jaar oud zijn. Automatische koppeling of versnelling (Automaat) Als u een examen aflegt met een motorvoertuig dat voorzien is van een automatische koppeling of versnelling, dan zal de examinator nadat u geslaagd bent de stempel automaat op uw rijvaardigheidsbewijs plaatsen. Deze aantekening wordt ook op uw rijbewijs geplaatst. Met dit beperkte rijbewijs mag u uitsluitend motorvoertuigen besturen die voorzien zijn van een automatische koppeling of versnelling (automaat). Als u later een rijbewijs zonder beperking wilt, moet u opnieuw een praktijkexamen afleggen in/op een handgeschakeld motorvoertuig. Geneeskundige verklaring Als u in verband met een handicap of ziekte -voordat u aan een rijopleiding begint- wilt weten of aan u een Geneeskundige Verklaring kan worden uitgereikt, moet u een Eigen Verklaring met een aantekening van een arts (niet uw huisarts) invullen en zenden aan de geneeskundige van het CBR. Op de Eigen Verklaring moet u het woord informatie vermelden. De geneeskundige van het CBR zal dan contact met u opnemen. 2

3 Nader onderzoek Als u bij het CBR of de CCV binnen vijf jaar vier keer bent gezakt voor een rijexamen van dezelfde categorie, kan u voor dat rijexamen nog uitsluitend terecht bij het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR). Als u voor dit examen ook wordt afgewezen zal de rijvaardigheidsadviseur een nagesprek met u houden, waarbij u advies wordt gegeven hoe u de rijvaardigheid kan verbeteren. U moet het volgende examen wederom aanvragen bij het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR). Geslaagd voor het praktijkexamen Als u geslaagd bent voor het praktijkexamen, vraagt de examinator of u nog goed gezond bent. Als dat zo is, moet u opnieuw de Eigen Verklaring dateren en ondertekenen. U krijgt dan van hem een Verklaring van rijvaardigheid (dat is geen rijbewijs) en een Verklaring van geschiktheid. Met deze bescheiden en twee recente en identieke goedgelijkende pasfoto s, kunt u in de plaats waar u als ingezetene staat ingeschreven het rijbewijs ophalen. Dat moet u binnen zes maanden na afgifte doen, omdat de gedateerde Verklaring van rijvaardigheid in totaal zo lang geldig is. Het rijbewijs Het aanvragen van een rijbewijs doet u bij de balie van het Gemeentehuis in uw woonplaats. U kunt hier terecht voor: - Uw eerste rijbewijs. - De vernieuwing van uw rijbewijs. Na tien jaar moet uw rijbewijs worden vervangen door een nieuw rijbewijs. Een medische keuring is daarbij verplicht voor de categorieën C, D, CE en DE (vrachtwagen en bus). Daarnaast is een Eigen Verklaring nodig. - De vervanging van uw gestolen of vermiste rijbewijs. Hiervoor moet u eerst aangifte doen bij de politie. Het Nederlandse proces-verbaal moet u laten zien aan de medewerker van het Gemeentehuis. - De uitbreiding met een nieuwe categorie. Als u een aanvullende rijbevoegdheid heeft gehaald voor bijvoorbeeld een motorfiets of autobus, dan moet uw rijbewijs worden vernieuwd. Ook hierbij is een medische keuring verplicht voor de categorieën C, D, CE en DE (vrachtwagen en bus). Daarnaast is een Eigen Verklaring nodig. - Vervanging bij beschadiging van uw rijbewijs. - Vervanging met beperking (afgifte na ongeldig verklaring). Om verschillende redenen kan uw rijbevoegdheid worden beperkt. Dat betekent dat de rijbevoegdheid voor een bepaalde categorie van voertuigen niet meer geldig is. Er moet dan een rijbewijs worden aangemaakt waar de beperking in is verwerkt. - Het omwisselen van een Nederlands militair rijvaardigheidsbewijs. Een militair rijvaardigheidsbewijs is niet algemeen geldend (bijvoorbeeld in het buitenland). De gemeente kan uw militair rijbewijs omwisselen voor een normaal rijbewijs. - Het omwisselen van uw buitenlands rijbewijs. Het beginnersrijbewijs Beginnende automobilisten krijgen het zogenoemde beginnersrijbewijs. Dit rijbewijs kunnen zij, naast de bestaande straf en/of boete, kwijt raken als zij binnen de eerste vijf jaar drie (wordt twee) zware verkeersovertredingen begaan. Daaronder wordt verstaan: bumperkleven, met meer dan 30 km per uur de toegestane maximumsnelheid overschrijden, onder invloed van alcohol (meer dan 0,2 promille) een voertuig besturen en het veroorzaken van ongevallen waarbij gewonden of doden vallen. Het beginnersrijbewijs is ingevoerd om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Beginnende bestuurders zijn namelijk veel vaker bij verkeersongevallen betrokken dan ervaren rijders. Een groot deel van de beginners is jonger dan 24 jaar. Na drie (wordt twee) zware overtredingen wordt het rijbewijs geschorst en volgt een onderzoek dat bestaat uit een theoretische proef en een rijproef. Naast educatie staat de kwaliteit van het rijgedrag tijdens het onderzoek voorop. Als de bestuurder voor één van de twee of voor beide proeven zakt, wordt het rijbewijs definitief ongeldig verklaard. Om weer in het bezit te komen van een rijbewijs moet opnieuw een theorie-examen en een praktijkexamen worden afgelegd. Als beginnende automobilisten worden betrapt met een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille zijn zij verplicht een driedaagse EMA cursus bij het CBR te volgen (EMA staat voor Educatieve Maatregel Alcohol). Als ze voor de tweede keer worden betrapt op rijden onder invloed, geldt een promillage van 0,5. Alle kosten van de proeven, herexamens en de EMA cursus zijn uiteraard voor eigen rekening. Na een aaneengesloten periode van vijf jaar wordt het beginnersrijbewijs (stilzwijgend) automatisch omgezet naar een definitief rijbewijs. Het puntenrijbewijs Naast het beginnersrijbewijs is er ook een puntenrijbewijs voor alcoholovertreders ingevoerd. Dat houdt in dat iemand die in 5 jaar tijd twee keer door de rechter wordt veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol, zijn rijbewijs kwijt is en niet meer mag rijden. Deze overtreders krijgen voor elke eerste overtreding één punt en bij de volgende overtreding met een promillage van ten minste 1,3 het volgende punt, waarna het rijbewijs automatisch ongeldig wordt. Ook het weigeren om mee te werken aan een alcoholonderzoek levert een punt op. Na de periode van de rijontzegging moet de bestuurder opnieuw rij-examen doen. Verwacht wordt dat er binnenkort (na invoering van de verplichte speekseltest) ook een puntenrijbewijs voor drugsovertreders wordt ingevoerd. 3

4 Nieuwe rijbewijsregels Vanaf 19 januari 2013 gelden er nieuwe rijbewijsregels. Zij worden ingevoerd in verband met de implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn. Door deze richtlijn worden in alle landen van de Europese Unie de rijbewijsregels hetzelfde. Ook voor de categorieën B en BE zijn er aanpassingen. Aandachtspunten bij afgifte rijbewijs Als u examen doet vóór 19 januari 2013 gaat u dan tijdig naar de gemeente om het rijbewijs aan te vragen. Als het besluit tot afgifte nog vóór 19 januari 2013 door de gemeente wordt genomen, gelden voor u de bevoegdheden van vóór 19 januari Of u het rijbewijs dan vervolgens pas na deze datum ophaalt, maakt geen verschil. U moet het rijbewijs wel binnen 3 maanden ophalen, want anders wordt het rijbewijs ongeldig. Is de verklaring van rijvaardigheid geregistreerd vóór 19 januari 2013, maar wordt het besluit tot afgifte op of ná 19 januari 2013 genomen? Dan gelden voor u de bevoegdheden van ná 19 januari Schema s rijbewijzen B en BE Voor het rijbewijs B en BE zijn enkele regels veranderd. In bijgaande schema s is dat te zien. Na 19 januari 2013 zijn alleen de 2 rechterkolommen nog van kracht. De linker kolom (oude situatie tot ) vervalt dan. Oude situatie tot Nieuwe situatie voor rijbewijscategorieën afgegeven voor Nieuwe situatie voor rijbewijscategorieën afgegeven op of na Trekkend voertuig: drie of vierwielige motorrijtuigen met toegestane maximummassa van ten hoogste 3500 kg, ten hoogste 8 personen, exclusief bestuurder. Leeftijd: vanaf 18 jaar (vanaf 17 jaar in kader van 2toDrive ). Examen: theorie- en praktijkexamen. (1) toegestane maximummassa van ten hoogste 750 kg of (2) toegestane maximummassa van meer dan 750 kg, maar niet meer dan de ledige massa van het trekkend voertuig én totale combinatie met toegestane maximummassa van ten hoogste 3500 kg. Trekkend voertuig: drie of vierwielige motorrijtuigen met toegestane maximummassa van ten hoogste 3500 kg, maximaal 8 personen, exclusief bestuurder. Leeftijd: vanaf 18 jaar (vanaf 17 jaar in kader van 2toDrive ). Examen: theorie- en praktijkexamen. (1) toegestane maximummassa van ten hoogste 750 kg of (2) toegestane maximummassa van meer dan 750 kg, maar niet meer dan de ledige massa van het trekkend voertuig én totale combinatie met toegestane maximummassa van ten hoogste 3500 kg. Opmerking: De gemotoriseerde driewieler mag nog steeds bestuurd worden met een rijbewijscategorie B. Trekkend voertuig: vierwielige motorrijtuigen met toegestane maximummassa van ten hoogste 3500 kg, maximaal 8 personen, exclusief bestuurder. Leeftijd: vanaf 18 jaar (vanaf 17 jaar in kader van 2toDrive ). Examen: theorie- en praktijkexamen. (1) toegestane maximummassa van ten hoogste 750 kg of (2) toegestane maximummassa van meer dan 750 kg, maar niet meer dan de ledige massa van het trekkend voertuig én totale combinatie met toegestane maximummassa van ten hoogste 3500 kg. Opmerking: De gemotoriseerde driewieler valt niet meer rijbewijscategorie B, maar onder rijbewijscategorie A. 4

5 Voortbewegen van een aanhangwagen Met een personenauto of een bestelauto (categorie B) mag ook een aanhangwagen met een toegestane maximummassa van 3500 kg worden voortbewogen. Soms weegt de aanhangwagen meer dan het trekkend voertuig. Kijk daarom altijd in het kentekenbewijs of de auto de aanhangwagen wel mag trekken. Op het kentekenbewijs staat dat vermeld als: Maximum te trekken als aanhangwagen, bijvoorbeeld: ongeremd 700 kg; geremd 1800 kg. Oude situatie tot Nieuwe situatie voor rijbewijscategorieën afgegeven voor Nieuwe situatie voor rijbewijscategorieën afgegeven op of na Trekkend voertuig: categorie B. Leeftijd: vanaf 18 jaar. Examen: praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs B). toegestane maximummassa van meer dan 750 kg. Trekkend voertuig: categorie B. Leeftijd: vanaf 18 jaar. Examen: praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs B). toegestane maximummassa van meer dan 750 kg. Opmerking: De huidige rechten van rijbewijshouders categorie BE blijven behouden. Ook na vernieuwing van het rijbewijs in de toekomst. Trekkend voertuig: categorie B. Leeftijd: vanaf 18 jaar. Examen: praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs B). (1) toegestane maximummassa van aanhangwagen of oplegger mag ten hoogste 3500 kg bedragen of (2) toegestane maximummassa van de oplegger of middenas-aanhangwagen mag meer bedragen dan 3500 kg mits: - de toegestane maximumlast onder de koppeling van de oplegger of middenas-aanhangwagen niet meer bedraagt dan het verschil tussen de toegestane maximummassa van het trekkend voertuig en de massa in rijklare toestand van het trekkend voertuig en - de toegestane maximumlast dan wel de som van de toegestane maximumaslasten van de oplegger of middenas-aanhangwagen niet meer bedraagt dan 3500 kg. Bij een overschrijding is rijbewijs C1E noodzakelijk. Rijbewijs B+ (code 96) Naast het rijbewijs BE is er ook een rijbewijs B+ (code 96). Nadat u examen heeft gedaan voor de categorie BE kunt u vanaf 19 januari 2013 kiezen voor een rijbewijs BE of een rijbewijs B+ (code 96). Met dit laatste rijbewijs kunt u minder gewicht vervoeren dan met BE. Voor het rijbewijs B+ (code 96) gaat het om vierwielige motorrijtuigen met een toegestane maximummassa van ten hoogste 3500 kg, maximaal 8 personen, exclusief bestuurder (dus categorie B), met daaraan gekoppeld een aanhangwagen of oplegger met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg. De combinatie met een aanhangwagen of een oplegger mag dan een toegestane maximummassa van ten hoogste 4250 kg hebben. De leeftijd van de bestuurder is vanaf 18 jaar. Het rijbewijs is 10 jaar geldig. Het praktijkexamen is gelijk aan het BE-examen. Is er eenmaal gekozen voor rijbewijs B+ (code 96), dan kan dat niet meer omgezet worden naar rijbewijs BE. 5

6 Uitzondering rijbewijs BE In het rijbewijs BE is een uitzondering (voor de maximum toegestane massa van 3500 kg) gemaakt voor zwaardere middenaanhangwagens en opleggers. Zijn deze aanhangwagens of opleggers zwaarder dan 3500 kg, dan vallen zij in een aantal gevallen toch onder rijbewijs BE. Dat is het geval als een deel van de massa van de aanhangwagen of oplegger kan worden overgedragen op het trekkend voertuig. De toegestane maximumaslast(en) van de aanhangwagen of oplegger mag niet meer bedragen dan 3500 kg. Heeft het trekkende voertuig echter nog wat draagkracht over (verschil tussen toegestane maximummassa en rijklaar gewicht) dan is dat overdraagbaar. De grens daarvan is wel de toegestane maximumlast onder de koppeling. Voorbeeld: Trekkend voertuig: Toegestane maximummassa: 3000 kg Massa in rijklare toestand: 2000 kg Oplegger: De toegestane maximummassa is 4000 kg. De toegestane maximumaslast is 3500 kg. De maximumlast onder de koppeling is 500 kg. In dit geval mag er maximaal 500 kg (maximumlast op de koppeling) van de oplegger overgedragen worden aan het trekkend voertuig. Deze 500 kg is minder dan het verschil tussen de toegestane maximummassa van 3000 kg en de massa in rijklare toestand van 2000 kg van het trekkend voertuig. Deze combinatie mag dus met een rijbewijs BE bestuurd worden. Is de maximumaslast van de aanhangwagen of oplegger meer dan 3500 kg of kan er onvoldoende massa worden overgedragen, dan geldt voor het besturen van zo n combinatie rijbewijs C1. Tip Bij de bepaling van de categorie rijbewijzen is de massa van het voertuig van belang. De toegestane maximummassa, de toegestane maximumlast onder de koppeling en de toegestane maximumaslast staan vermeld op het kentekenbewijs en zijn opgenomen in het kentekenregister. De massa in rijklare toestand staat vermeld op kentekenbewijzen die vanaf 2009 zijn afgegeven. Daarnaast is deze waarde, ook voor kentekens van vóór 2009, opgenomen in het kentekenregister. Oude rechten Hebt u een rijbewijs BE afgegeven vóór 19 januari 2013? De oude regels blijven van kracht, ook bij verlenging. Dat betekent dat u in een aantal gevallen met een zwaardere aanhangwagen of oplegger kunt blijven rijden. De auto heeft een ledige massa van 1405 kg en de toegestane massa van de caravan is 1700 kg, samen minder dan 3500 kg, dus rijbewijs B. 6

7 Beperking rijbewijs Als u voor een van de categorieën A, B, C of D met goed gevolg een praktijkexamen heeft afgelegd in of op een 'automaat' (motorvoertuig met een automatische koppeling of versnelling), dan krijgt u een rijbewijs dat alleen geldig is voor een 'automaat' voor de desbetreffende categorie. Deze beperking wordt in het rijbewijs aangetekend, de beperking van de rijbewijzen A, B, C of D kan door een nieuwe praktijkexamen voor een van de categorieën A, B, C of D met een handgeschakeld motorrijtuig worden opgeheven. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat als u rijbewijs B 'automaat' heeft en u legt - met goed gevolg - een praktijkexamen af met een handgeschakelde vrachtauto of autobus, dan vervalt de automaatbeperking bij rijbewijs B. De automaatbeperking bij rijbewijs A kan uitsluitend worden opgeheven door een, met goed gevolg afgelegd, praktijkexamen met een handgeschakelde motorfiets. Als u door een lichamelijke handicap alleen een, aan de handicap, aangepast motorvoertuig kunt besturen, wordt na een met goed gevolg afgelegd praktijkexamen, een rijbewijs afgegeven dat alleen geldig is voor het besturen van een aan die handicap aangepast motorvoertuig. De codering van eventuele beperkingen/vermeldingen wordt op het rijbewijs vermeld. Als u bij de aanvraag voor een praktijkexamen een Geneeskundige Verklaring indient,waarop is vermeld dat u alleen met een bril of contactlenzen naar behoren een voertuig kunt besturen, krijgt u na een met goed gevolg afgelegd praktijkexamen, een rijbewijs met een aantekening dat u tijdens het rijden een bril of contactlenzen moet dragen. Zorg er ook voor dat u altijd een reservebril bij u heeft. Eventueel andere beperkingen zoals uitsluitend te mogen rijden in een bepaalde regio of de verplichting tot het laten aanbrengen van bepaalde kunst- of hulpmiddelen, worden ook op het rijbewijs vermeld. Geldigheidsduur rijbewijs Een rijbewijs dat is afgegeven aan een aanvrager die de leeftijd van 60 jaar nog niet heeft bereikt, is geldig voor de duur van tien achtereenvolgende jaren, gerekend vanaf de dag van afgifte. Dat geldt niet voor rijbewijzen van de categorieën C en D. Die rijbewijzen zijn vanaf 9 januari 2013 vijf jaar geldig. Voor mensen die reeds een rijbewijs C of D bezitten gaat de nieuwe regel in na verlenging van hun rijbewijs. Een rijbewijs dat is afgegeven aan een aanvrager vanaf 60 jaar die nog niet de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, is geldig vanaf de dag van afgifte tot de dag waarop de leeftijd van 70 jaar is bereikt. Een rijbewijs dat is afgegeven aan een aanvrager vanaf 65 jaar is geldig voor de duur van vijf achtereenvolgende jaren, gerekend vanaf de dag van afgifte. Na de leeftijd van 70 jaar zal bij de aanvraag voor verlenging een verklaring van geschiktheid overlegd moeten worden. Beperking geldigheidsduur rijbewijs Een kortere geldigheidsduur is mogelijk als een redelijke grond bestaat voor het vermoeden dat de aanvrager over een zodanige geestelijke of lichamelijke gesteldheid beschikt dat een kortere termijn noodzakelijk is. De geldigheidsduur kan dan worden beperkt vanaf de dag van afgifte tot de dag waarop de termijn verstrijkt waarvoor de houder naar verwachting geschikt zal zijn voor het besturen van motorrijtuigen. Verlies geldigheid Het rijbewijs verliest zijn geldigheid onder meer: - door afgifte van een nieuw rijbewijs dan wel een vervangend rijbewijs; - door omwisseling tegen een rijbewijs dat aan de houder door het daartoe bevoegde gezag in het buitenland is afgegeven, voor de categorie of categorieën van motorrijtuigen waarop de omwisseling betrekking heeft; - gedurende de tijd dat aan de houder de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen is ontzegd; - door het onbevoegd daarin aanbrengen van wijzigingen; - door het overlijden van de houder; - door ongeldigheidsverklaring voor de categorie of categorieën waarop de ongeldigheidsverklaring betrekking heeft. Als een geldig rijbewijs versleten is of geheel of gedeeltelijk onleesbaar is geworden, kan een nieuw rijbewijs worden afgegeven. Dat geldt ook in geval van verlies van het rijbewijs. Een versleten of geheel of gedeeltelijk onleesbaar rijbewijs verliest zijn geldigheid en moet worden ingeleverd. 7

8 Verbod motorrijtuigen besturen Het is verboden een motorrijtuig te besturen bij: - ontzegging van de rijbevoegdheid door een rechterlijke uitspraak of strafbeschikking; - ongeldigverklaring van categorie of categorieën van het rijbewijs (rijden tijdens rijonderricht of examen is toegestaan); - invordering van het rijbewijs bij geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid (rijden tijdens gevorderde rijproef is toegestaan); - schorsing van de rijbevoegdheid (rijden tijdens gevorderde rijproef is toegestaan); - invordering van het rijbewijs bij: geconstateerd alcoholgebruik van meer dan een AAG van 570 microgram per liter uitgeademde lucht of een BAG van 1,3 promille. geconstateerd alcoholgebruik van meer dan een AAG van 350 microgram per liter uitgeademde lucht of een BAG van 0,8 promille (voor beginnende bestuurders). weigering ademanalyse of bloedonderzoek. overschrijding maximumsnelheid meer dan 50 km per uur bij auto s. overschrijding maximumsnelheid meer dan 30 km per uur bij bromfietsen. in gevaar brengen verkeersveiligheid; - invordering of inneming van het rijbewijs op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Begeleid autorijden voor 17-jarigen De overheid heeft het middels een voorlopige maatregel mogelijk gemaakt dat jongeren van 17 jaar hun autorijbewijs (categorie B) kunnen halen. Tot hun achttiende jaar mogen deze jongeren dan (alleen in Nederland) onder begeleiding van een coach autorijden. Dit experiment, dat zes jaar duurt, is eind 2011 gestart. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich inschrijven voor het theorie-examen bij het CBR. Ook kunnen zij vanaf 16,5 jaar starten met rijlessen via een rijschool naar keuze. Het praktijkexamen kan aangevraagd worden door jongeren die vanaf de dag dat de maatregel in werking is getreden 17 jaar worden. Bij de aanvraag moeten zij in het bezit zijn van een theoriecertificaat dat 1,5 jaar geldig is. Bij het begeleid rijden zijn de exameneisen hetzelfde als bij de huidige examens. Als de jongeren slagen voor het examen krijgen zij een gewoon rijbewijs. De jonge bestuurder moet tot zijn achttiende jaar voldoen aan de gebruikelijke eisen die aan een bestuurder worden gesteld. Verder moet hij minimaal 17 jaar zijn, in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en een begeleiderpas waarop minimaal 1 en maximaal 5 geregistreerde begeleiders zijn vermeld. Een begeleider (coach) moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personen-autorijbewijs (rijbewijs B) en minimaal 27 jaar oud zijn. Hij mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen en geen verplichte alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad. Verder mag hij in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid opgelegd hebben gekregen door het CBR. Tijdens de begeleiding mag hij niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen. Tijdens een controle moet hij een geldig rijbewijs kunnen tonen. De RDW toetst of de opgegeven coach aan bovengenoemde eisen voldoet. 8

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto Nieuwe regels voor het rijbewijs B Voor bestuurders van een personenauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een personenauto? Dan moet u rekening houden met nieuwe regels. Deze

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Voor bestuurders van een personenauto met een oplegger of middenasaanhangwagen met een gewicht van meer dan 3500 kg Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto Nieuwe regels voor het rijbewijs C Voor bestuurders van een vrachtauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs gaan halen voor het besturen van een vrachtauto? Of beschikt u al over een rijbewijs C? Dan moet u

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Voor bestuurders van een personenauto met een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van maximaal 3500 kg of met een oplegger of middenasaanhangwagen met een

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Waarom is er een nieuwe Europese rijbewijs richtlijn opgesteld? De huidige (tweede) Europese rijbewijsrichtlijn is in de afgelopen jaren vaak aangepast. Daarom is

Nadere informatie

het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen

het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen c Met ingang van 1 juni 1996 veranderen er regels rondom het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen hebben te maken met het halen van een rijbewijs. Nieuw is bijvoorbeeld dat per voertuigcategorie

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs D. Voor bestuurders van een bus voor meer dan 8 personen

Nieuwe regels voor het rijbewijs D. Voor bestuurders van een bus voor meer dan 8 personen Nieuwe regels voor het rijbewijs D Voor bestuurders van een bus voor meer dan 8 personen Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een bus voor meer dan 8 personen? Of beschikt u al over

Nadere informatie

(Bijna) alles over rijbewijzen

(Bijna) alles over rijbewijzen (Bijna) alles over rijbewijzen Categorie: Bevoegdheden: AM A Met dit rijbewijs mag je een bromfiets besturen. een motor (of scooter); een motor (of scooter) met zijspan; een motor (of scooter) met aanhangwagen.

Nadere informatie

2toDrive. Proef begeleid rijden. Rijlessen voor 16.5 jarigen per 1 november 2011 van start! Autorijschool PVE Schönbergweg 57 1323 GT Almere

2toDrive. Proef begeleid rijden. Rijlessen voor 16.5 jarigen per 1 november 2011 van start! Autorijschool PVE Schönbergweg 57 1323 GT Almere 2toDrive Proef begeleid rijden Rijlessen voor 16.5 jarigen per 1 november 2011 van start! Disclaimer De informatie in deze presentatie over de proef Begeleid Rijden is grotendeels afkomstig van de presentatie,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden 2toDrive (begeleid rijden) Algemeen Wat is 2toDrive? 2toDrive is een experiment waarbij een 17-jarige onder begeleiding van een coach rijervaring opdoet. Jongeren en beginnende

Nadere informatie

Nieuwe rijbewijsregels vanaf 2013

Nieuwe rijbewijsregels vanaf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 6.8.2.41 Nieuwe rijbewijsregels vanaf 2013 bronnen Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) d.d. 2.8.2012 datum inwerkingtreding naar verwachting 19.1.2013

Nadere informatie

Het rijbewijs tot 19-01-2013 en na 19-01-2013

Het rijbewijs tot 19-01-2013 en na 19-01-2013 Het rijbewijs tot 19-01-2013 en na 19-01-2013 Oude situatie (tot 19-01-2013) Nieuwe situatie (na 19-01-2013) AM (nationale categorie) Voertuig: bromfiets, snorfiets (AM2) of, vierwielig brommobiel van

Nadere informatie

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ====================================================================

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ==================================================================== Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 10, vierde lid, 16, derde lid, en 17 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel)

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) 1. WETTEN 9 1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 [Definities] 1 In deze wet wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 277 Besluit van 30 mei 1996, houdende uitvoering van de Wegenverkeerswet 1994 (Reglement rijbewijzen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Theorie Lesmateriaal (boeken) 22,50 Theorie examen CBR 40,- Online theoriecursus

Theorie Lesmateriaal (boeken) 22,50 Theorie examen CBR 40,- Online theoriecursus Bromfiets opleidingen Bromfiets opleidingen Prijzen Theorie Lesmateriaal (boeken) 22,50 Theorie examen CBR 40,- Online theorie cursus 35,- Praktijk Rijles (per uur) 44,- Rijles (per 1½ uur) 66,- Praktijk

Nadere informatie

2) Ik heb geen rijbewijs en ik wil graag met de tractor rijden. Wat moet ik doen?

2) Ik heb geen rijbewijs en ik wil graag met de tractor rijden. Wat moet ik doen? December, 2014 Vraag en antwoord Deze vragen en antwoorden geven de nodige uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor

Nadere informatie

Juli 2015. Vraag en antwoord

Juli 2015. Vraag en antwoord Juli 2015 Vraag en antwoord Deze vragen en antwoorden geven de nodige uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor motorrijtuig

Nadere informatie

Wijzigingen vanaf 01.05.2013

Wijzigingen vanaf 01.05.2013 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Brusselsesteenweg 460, 2800 Mechelen BE-0400.824.586 RPR rechtsgebied Mechelen BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Santvoortbeeklaan 34/36-2100 DEURNE BE-0404.288.971

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs A. Voor bestuurders van een motor of motorscooter

Nieuwe regels voor het rijbewijs A. Voor bestuurders van een motor of motorscooter Nieuwe regels voor het rijbewijs A Voor bestuurders van een motor of motorscooter Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een motor of motorscooter? Dan moet u rekening houden met nieuwe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 324 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen Nr. 13 VOORSTEL VAN WET ZOALS HET LUIDT

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Vanaf 1 maart 2010 moet u voor het halen van rijbewijs voor de brommobiel een theorie- en een praktijkexamen afleggen.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 433 Wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

Nadere informatie

Vraag en antwoord T-rijwijs

Vraag en antwoord T-rijwijs Vraag en antwoord T-rijwijs Deze vragen en antwoorden geven de nodige uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor motorrijtuig

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het rijbewijs voor de brommobiel moet u slagen voor een theorie- en een praktijkexamen. Deze examens zijn ingevoerd

Nadere informatie

Informatie folder 2015 Rijbewijs C1- C- E

Informatie folder 2015 Rijbewijs C1- C- E Het adres voor al uw rijopleidingen Orionweg 6 8938 AH Leeuwarden Tel: 058-2880004 Fax: 058 2 88 00 05 www.berendknol.nl info@berendknol.nl Informatie folder 2015 Rijbewijs C1- C- E Voorwoord Zoekt u een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd: STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34176 6 december 2013 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 december 2013, nr. IENM/SK-2013/142441,

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Vanaf 1 maart 2010 moet u voor het halen van het rijbewijs voor de brommobiel een theorie- en een praktijkexamen afleggen.

Nadere informatie

Vier keer gezakt... dan een onderzoek rijvaardigheid

Vier keer gezakt... dan een onderzoek rijvaardigheid Vier keer gezakt... dan een onderzoek rijvaardigheid Niet iedereen slaagt in één keer voor het rijexamen. Sterker nog, ruim de helft van de kandidaten heeft één of meer herkansingen nodig om het examen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

Examen doen voor de auto

Examen doen voor de auto Examen doen voor de auto Voor het autorijbewijs (categorie B) moet u theorieexamen en praktijkexamen doen. Het theorie-examen test of u beschikt over voldoende verkeersinzicht en kennis van de regels.

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het rijbewijs voor de brommobiel moet u slagen voor een theorie- en een praktijkexamen. Deze examens zijn ingevoerd

Nadere informatie

Het rijbewijs voor motor en motorscooter. Het rijbewijs voor motor en motorscooter maart 2011 1

Het rijbewijs voor motor en motorscooter. Het rijbewijs voor motor en motorscooter maart 2011 1 Het rijbewijs voor motor en motorscooter Motorrijden is populair bij jong en oud. Als motorrijder bent u wel kwetsbaar. Daarom heeft Europa een strenge wetgeving voor het motorrijbewijs. Wat u moet doen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING INFORMATIE RIJ-OPLEIDING VRACHTWAGEN & AANHANGWAGEN ACHTER VRACHTWAGEN Voor persoonlijke informatie Openingstijden kantoor Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag REGULIERE RIJOPLEIDING CATEGORIE C

Nadere informatie

Informatieboekje. Verkeersschool Eddy Bouwhuis

Informatieboekje. Verkeersschool Eddy Bouwhuis Informatieboekje Verkeersschool Eddy Bouwhuis 1 Verkeersschool Eddy Bouwhuis Adres : Hugo de Grootstraat 6 7942 HA MEPPEL Telefoon : 0522 24 22 22 Fax : 0522 240 250 E-mail Website : info@eddybouwhuis.nl

Nadere informatie

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen www.cbr.nl Voor het verkrijgen van het bromfietsrijbewijs officieel het rijbewijs AM moet je vanaf 1 maart 2010

Nadere informatie

CBR en rijgeschiktheid

CBR en rijgeschiktheid CBR en rijgeschiktheid Helmut van der Smitte Deskundige Praktische Rijgeschiktheid Breda, 5 februari 2015 Onderwerpen 1. Het CBR kerntaken 2. Rijgeschiktheid mobiliteit: wet- en regelgeving en praktische

Nadere informatie

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het verkrijgen van het bromfietsrijbewijs officieel het rijbewijs AM moet je vanaf 1 maart 2010 zowel een

Nadere informatie

Aanhangswagens en caravans trekken

Aanhangswagens en caravans trekken Aanhangswagens en caravans trekken Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van de rijbewijzen

Nadere informatie

Invoering derde rijbewijs richtlijn

Invoering derde rijbewijs richtlijn Invoering derde rijbewijs richtlijn CCV September 2012 CCV is een zelfstandig onderdeel van het CBR en is hét examenhuis voor de sector transport en logistiek Agenda Introductie Inleiding gevolgd door

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

Hallo mogen wij ons even voorstellen

Hallo mogen wij ons even voorstellen Hallo mogen wij ons even voorstellen Wij zijn Verkeersschool Janssen en bedanken je voor het benaderen van informatie over jou rijopleiding. Denk je nog steeds dat het behalen van je rijbewijs duur en

Nadere informatie

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A)

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) * vanaf 1 mei 2013 Ervaring en vertrouwen Een ontspannen tochtje op zondag. Een weekendje weg. Elke dag vlot door de files. Er zijn redenen te over waarom

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs. Informatie over het theorie- en het praktijkexamen

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs. Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het bromfietsrijbewijs moet u theorie-examen en praktijkexamen doen. test of u beschikt over voldoende verkeersinzicht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, regio Zuid te Eindhoven hem niet heeft geïnformeerd over het positieve

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs A. Voor bestuurders van een motor of motorscooter

Nieuwe regels voor het rijbewijs A. Voor bestuurders van een motor of motorscooter Nieuwe regels voor het rijbewijs A Voor bestuurders van een motor of motorscooter Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een motor of motorscooter? Dan moet u rekening houden met nieuwe

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 352 Besluit van 27 augustus 2003, houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen ter implementatie van richtlijn nr. 2000/56/EG van de Commissie

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

Voorstel voor een richtlijn (COM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) Amendement 87 Artikel 4, lid 1, categorie B. Motivering

Voorstel voor een richtlijn (COM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) Amendement 87 Artikel 4, lid 1, categorie B. Motivering 16.2.2005 A6-0016/87 AMENDEMENT 87 Amendement 87 Artikel 4, lid 1, categorie B - motorvoertuigen met een maximaal toegestane massa van ten hoogste 3 500 kg en waarin ten hoogste acht personen worden vervoerd,

Nadere informatie

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Versie: 1.0 (definitief) Datum: 5 december 2012 Inhoud 1. Proces tot 19 januari 2013... 3 2. Proces na 19 januari 2013... 3 3. Omvang doelgroep / aantallen aanvragen...

Nadere informatie

Het rijbewijs voor motor en motorscooter

Het rijbewijs voor motor en motorscooter Het rijbewijs voor motor en motorscooter Motorrijden is populair bij jong en oud. Als motorrijder ben je wel relatief kwetsbaar. Daarom is er in Europa een strenge wetgeving voor het motorrijbewijs van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 477 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Aanvulling Motorfiets theorieboek rijbewijs A voor 5 e en 6 e druk

Aanvulling Motorfiets theorieboek rijbewijs A voor 5 e en 6 e druk Aanvulling Motorfiets theorieboek rijbewijs A voor 5 e en 6 e druk De mogelijkheid bestaat dat er bij afbeeldingen van verkeersborden de kleuren rood en blauw gescheiden zijn door een witte bies en de

Nadere informatie

Vraag en antwoord. Algemeen

Vraag en antwoord. Algemeen T-rijbewijs Rijd je wel eens op een trekker of motorrijtuig met beperkte snelheid? Let dan op: in Nederland is per 1 juli 2015 het trekkerrijbewijs ingevoerd. Vanaf dan moet iedere bestuurder van een landbouwof

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten en een enkele wijziging van technische aard Op de voordracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 16972 Wijziging van de Wegenverkeerswet (Verlenging geldigheidsduur en decentralisatie afgifte rijbewijzen) Nr. 13 HERDRUK NADER GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 6 juni 2006 Ons kenmerk HDJZ/AWW/2006-717 Doorkiesnummer - Bijlage(n) 2 Uw kenmerk

Nadere informatie

Afstemmingsbijeenkomst Categorie B + E CBR

Afstemmingsbijeenkomst Categorie B + E CBR Afstemmingsbijeenkomst Categorie B + E Doelstelling 3e Europese rijbewijsrichtlijn Conformeren aan alle regels en voorschriften Uniformiteit bevorderen Programma 3 e Europese rijbewijsrichtlijn Toelating

Nadere informatie

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Wijzigingen aan het KB 23/03/1998 (RB) Wijzigingen aan het KB 04/05/2007 (VKB) 1 Treedt in werking Vanaf 01/05/2013

Nadere informatie

Verkeerschool Kees de Vaan Grote Kerkstraat 33 4261BB Wijk en Aalburg Tel. 0416-693068 Fax. 0416-695305 www.keesdevaan.nl

Verkeerschool Kees de Vaan Grote Kerkstraat 33 4261BB Wijk en Aalburg Tel. 0416-693068 Fax. 0416-695305 www.keesdevaan.nl Verkeerschool Kees de Vaan Grote Kerkstraat 33 4261BB Wijk en Aalburg Tel. 0416-693068 Fax. 0416-695305 www.keesdevaan.nl Je rijbewijs is een eenmalige investering waarvan je jou leven lang profijt kunt

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

De geschiedenis van het Nederlandse rijbewijs

De geschiedenis van het Nederlandse rijbewijs De geschiedenis van het Nederlandse rijbewijs 1906 Nederland kent sinds 1 januari 1906 een officieel landelijk geldend rijbewijs. Voor die tijd gaf het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid vergunningen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 693 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 693 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 26 september

Nadere informatie

Onder vernummering van het negende lid van artikel 5 tot tiende lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

Onder vernummering van het negende lid van artikel 5 tot tiende lid wordt een lid ingevoegd, luidende: Versie Internetconsultatie februari 2017 Besluit van tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden, en een enkele andere wijziging Op de voordracht

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1, onderdeel i, vervalt.

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1, onderdeel i, vervalt. Besluit van Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van, nr. IenM/BSK-, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op de artikelen 111, eerste lid, onderdeel b, en 118,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 416 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 1 september 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur

Nadere informatie

Wijziging omwisselingsproces EU per 13 juli 2017

Wijziging omwisselingsproces EU per 13 juli 2017 Wijziging omwisselingsproces EU per 13 juli 2017 Vanaf 13 juli wijzigt het omwisselingsproces voor iemand met een rijbewijs uit de EU/EVA. De aanvrager kan vanaf die datum kiezen tussen vernieuwen (huidige

Nadere informatie

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op Quickscan Rapport Samenvatting In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs gescand op taalniveau en leesbaarheid.

Nadere informatie

Memo. Postbus 154 3990 DD Houten Telefoon 030 290 1624 Email info@tcvt.nl Web www.tcvt.nl BTW 8081.87.326.B01.1210 KvK 11046480

Memo. Postbus 154 3990 DD Houten Telefoon 030 290 1624 Email info@tcvt.nl Web www.tcvt.nl BTW 8081.87.326.B01.1210 KvK 11046480 Memo Postbus 154 3990 DD Houten Telefoon 030 290 1624 Email info@tcvt.nl Web www.tcvt.nl BTW 8081.87.326.B01.1210 KvK 11046480 datum 27 oktober 2015 referentie 15-185(def-2) T-rijbewijs en TCVT betreft

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 322 Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende straf

Nadere informatie

Motor. Verkeersschool Cranenbroek. In deze brochure vindt u alles wat u moet weten voor en tijdens uw opleiding voor de motor.

Motor. Verkeersschool Cranenbroek. In deze brochure vindt u alles wat u moet weten voor en tijdens uw opleiding voor de motor. Verkeersschool Cranenbroek Motor In deze brochure vindt u alles wat u moet weten voor en tijdens uw opleiding voor de motor. Verkeersschool Cranenbroek Instraat 21 St.Luciastraat 9 0495-49 17 14 www.verkeersschoolcranenbroek.nl

Nadere informatie

Met een handicap veilig achter het stuur

Met een handicap veilig achter het stuur Met een handicap veilig achter het stuur Een rijbewijs betekent mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat als u afhankelijk bent van een rolstoel? Of een arm of been niet goed kunt gebruiken? Kunt

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy - Verplichte boorddocumenten - Rijbewijs - Toepassingsgebied vakbekwaamheid en vrijstellingen - Nieuwe alcoholwet ( professionele bestuurder ) - Ladingzekerheid HINP Uyttendaele Davy versie december 2014

Nadere informatie

Europese Richtlijn vakbekwaamheid -basiskwalificatie

Europese Richtlijn vakbekwaamheid -basiskwalificatie vakbekwaamheid D Europese Richtlijn vakbekwaamheid -basiskwalificatie In de Europese Richtlijn vakbekwaamheid worden eisen gesteld aan aspirant beroepschauffeurs. Daarnaast zijn actieve bus- en vrachtautochauffeurs

Nadere informatie

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS PRINCIPE KB Rijbewijs 23 maart 1998 KB Rijbewijs, vakbekwaamheid en nascholing, 4 mei 2007 De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (Koninklijk Besluit betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 324 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 462 Besluit van 21 november 2015 tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de intrekking van de mogelijkheid onder bepaalde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 392 Besluit van 14 oktober 2015 tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met enkele wijzigingen van technische aard betreffende

Nadere informatie

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen.. wat kunnen wij voor jou betekenen? Een goede rijopleiding die duidelijk en omvattend is!

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen.. wat kunnen wij voor jou betekenen? Een goede rijopleiding die duidelijk en omvattend is! Even vooraf.. De rijschool Harm Hoek (- Averdijk) bestaat sinds 1 april 1999. Wij geven rijles voor auto, motor, aanhangwagen en bromfiets. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen.. wat kunnen wij

Nadere informatie

Nieuwe verkeersregels

Nieuwe verkeersregels Nieuwe verkeersregels Kampioen september 2015 Nieuwe regels 2008-2016 23 december 2015 - De afgelopen jaren zijn er heel wat nieuwe verkeersregels bijgekomen in Nederland. Van regels voor het doorkruisen

Nadere informatie

Onder vernummering van het negende lid van artikel 5 tot elfde lid worden twee leden ingevoegd, luidende:

Onder vernummering van het negende lid van artikel 5 tot elfde lid worden twee leden ingevoegd, luidende: Besluit van tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden, en een enkele redactionele wijziging en van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging e.d. (art.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging e.d. (art. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9414 31 mei 2011 Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging e.d. (art. 9 WVW 1994) Categorie: Opsporing, vervolging

Nadere informatie

Eisen examenvoertuig categorieën C1, C1E, D1 en D1e

Eisen examenvoertuig categorieën C1, C1E, D1 en D1e categorieën C1, C1E, D1 en D1e > automaat Deze voertuigeisen zijn van toepassing op voertuigen die gebruikt worden voor C1, D1, C1E en D1E examens. De examenvoertuigen dienen te voldoen aan de

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

Even vooraf.. Motorrijden heeft veel voordelen, echter het heeft ook veel nadelen..

Even vooraf.. Motorrijden heeft veel voordelen, echter het heeft ook veel nadelen.. Even vooraf.. Als je 18 jaar of ouder bent, dan mag je motorrijlessen nemen. Kies je ervoor om op je 18e, 19e of 20e jaar examen te doen, dan zul je een rijbewijs ontvangen voor de lichte categorie motor.

Nadere informatie