Uitwerking van het regionale Plan Münsterland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwerking van het regionale Plan Münsterland"

Transcriptie

1 Uitwerking van het regionale Plan Münsterland Zakelijk deelplan energie Informaties voor geїnteresseerden aan de Nederlandse kant De verandering in de energiewinning in de richting van duurzame productie van energie op de basis van duurzame energieën is een van de belangrijkste maatschappelijke doelen in Duitsland voor de komende jaren. Om dit ambitieuze doel te kunnen bereiken moet ook van de instrumenten van de landelijke en regionale planning worden gebruik gemaakt. Zo worden er in Noordrijn-Westfalen nu bij de uitwerking van de nieuwe landelijke ontwikkelingsplannen (LEP) voor Noordrijn-Westfalen voor het eerst doelen en beginselen van de ruimtelijke ordening met betrekking tot de onderwerpen milieubescherming en gebruik van regeneratieve energieën ontwikkeld. Deze beginselen vormen de wettelijke basis voor het regionale plan. Ook de regionale planning in het Münsterland (district Borken, Coesfeld, Steinfurt en Warendorf en de stad Münster) ondersteunt met het ingediende ontwerp van het zakelijk deelplan energie het proces van verandering op het gebied van het milieu en de energie. De ontwikkeling en uitbreiding van duurzame energieën staat in nauwe verbinding met de gebruikmaking van terreinen en dus ook door concurrentie voor wat betreft het gebruik van de ruimte en andere ruimtelijke implicaties. Het sturen van de plaatsen voor in het bijzonder de beduidende en voor de ruimte relevante duurzame energieën in het Münsterland zijn dit de windenergie en het gebruik van de biomassa door biogasinstallaties en PV installaties in de vrije ruimte vindt vooral op regionaal gebied plaats. Als gevolg daarvan worden er nu strategieën voor het zakelijk deelplan energie ontwikkeld om de nodige ruimtelijke eisen met de concurrerende belangen zoals bv. van de vestigings- en landschapsontwikkeling, de landbouw en de natuur- en soortenbescherming in overeenstemming te brengen. Naast deze belangrijke sturende beginselen voor de regionale planning is ook nog beslissend dat de door het regionale plan toegestane speelruimte door de 1

2 regionale en gemeentelijke organen en ook door de investeerders wordt waargenomen om aan de met de veranderingen in de energiewinning verbonden doelen en verwachtingen te voldoen. Om deze redenen werd het plan door een wetenschappelijk gefundeerde empirische expertise van de Hogeschool Münster begeleid. 1 Het doel ervan is de drie elementen energie-efficiëntie, energiebesparing en regeneratieve energiewinning meer in het centrum van het regionale denken en handelen te zetten. Naast de regelingen voor het vastleggen van standplaatsen voor de winning van duurzame energie worden nog andere ressorts bij het zakelijke deelplan energie betrokken. Alles bij elkaar houdt het voor ons liggende concept van het zakelijk deelplan energie de doelen en principes in in vorm van teksent en tekeningen met uitleg en redenering.. Installatie voor de exploitatie van windenergie. Installatie voor de exploitatie van biomassa. Installatie voor de exploitatie van zonenergie (PV). Terreinen voor de combinatie van duurzame energievormen (energiepark). Vestiging van elektrische centrales. Combinaties van leidingen en. Aardgaswinning uit onconventionele vindplaatsen Bij het onderwerp aardgaswinning uit onconventionele vindplaatsen hoort onder andere ook het in het Münsterland controversieel gediscuteerde onderwerp fracking. Wat dit betreft houdt het conceptplan een duidelijke formulering van de doelen in die de bescherming van absoluut noodzakelijke bronnen en daarbij vooral het water uitdrukkelijk prioriteit voor plannen voor de energiewinning verleent die deze bronnen in gevaar brengen of waar de risico s voor de bronnen niet precies in te schatten zijn. 2

3 Bij de meeste boven genoemde onderwerpen houdt het zakelijke deelplan energie alleen informatieve teksten in. Getekende afbeeldingen worden uitsluitend voor windenergieterreinen, PV-installaties en voor de zogenoemde energieparken gemaakt. Het conceptplan bevindt zich als bijlage een uitvoerige beschrijving erover hoe de hier voorgestelde windenergieterreinen als geprefereerde terreinen vastgesteld werden. Bij de selectie van de windenergieterreinen werden voornamelijk twee doelen beoogd: Aan de ene kant moest gewaarborgd worden dat er in dit deelplan alleen terreinen worden voorgesteld die geen conflicten veroorzaken. Aan de andere kant moeten de hier gepresenteerde windenergieterreinen in het geheel volgens de doelstelling van het landelijk ontwikkelingsplan (LEP) Noordrijn-Westfalen minstens 6000 hectare omvatten. Alle regelingen van het conceptplan worden begeleid door een omvangrijk milieurapport. Daarbij werd ook een controle van de milieumedia aan de Nederlandse kant doorgevoerd om te waarborgen dat er geen grensoverschrijdende benadeling van het milieu volgens de Gemeinsame Erklärung über die Zusammenarbeit bei der Durchführung grenzüberschreitender Unverträglichkeitsprüfungen sowie grenzüberschreitender Strategischer Umweltprüfungen im deutschniederländischen Grenzraum tussen het ministerie voor infrastructuur en milieu in Nederland en de Duitse Bondsrepubliek zullen optreden. Langs de Duits- Nederlandse grens zullen er in het zakelijk deelplan energie geen nieuwe windenergieterreinen worden gepresenteerd. Bij het tot aan de Nederlandse grens gaande windenergieterrein in de stad Bocholt gaat het om een al bestaand windpark. De regionale raad Münster heeft in zijn vergadering op 30 juni 2014 de districtsregering in Münster opgedragen de ontwikkelingsprocedure voor het regionale plan Münsterland zakelijk deelplan energie door te voeren. Als eerste stap wordt van 18 augustus tot 19 december

4 een procedure voor de deelname doorgevoerd. In deze periode kunnen degenen die aan de procedure officieel deelnemen voorstellen en bezwaren inbrengen. Aan de Nederlandse kant horen bij de deelnemers onder andere de naburige provincies als verantwoordelijke instantie van de daarginds bevoegde regionale planning, de naburige gemeentes en waterschappen en bovendien aan de Duitse kant onder andere de voor het plangebied verantwoordelijke gemeentes, districten, kamers en instanties voor zover zij met de ruimtelijke maatregelen en planningen te maken hebben. Ook het brede publiek kan in de boven aangegeven periode zijn standpunt hierbij duidelijk maken. Dit geldt ook voor de betrokken burgers, ondernemingen en instanties aan de Nederlandse kant van het plangebied. Na afloop van deze periode zal de districtsregering Münster de op tijd ingebrachte standpunten nader bespreken, suggesties en bezwaren van de bij de procedure betrokkenen tegen elkaar en onder elkaar afwegen. Bij alle suggesties en bezwaren worden dan compromisvoorstellen geformuleerd. In aansluiting daarop worden deze compromisvoorstellen met de bij de procedure betrokkenen bediscussieerd. Hierbij gaat het voor de regionale planning erom een zo groot mogelijke consensus met alle betrokkenen te bereiken. Op basis van de daarbij bereikte resultaten zal het regionale conceptplan nog eens worden herzien. Als er grote wijzigingen worden aangebracht, volgt opnieuw een gelegenheid ter inzage van het geactualiseerde conceptplan. Ten slotte besluit de regionale raad over de inhoud van het nieuwe regionale plan en neemt daarbij het zogenoemde plaatsingsbesluit. Daarbij moet er ook over die inhoud van het plan een beslissing worden genomen waar vooraf geen regionaal consensus kon worden gevonden. Op dit moment moeten volgens de planning, dus tot het voorjaar 2015, de binnengekomen standpunten geanalyseerd en geëvalueerd worden en dan wordt de discussie met de betrokkenen gevoerd. Het plaatsingsbesluit door de regionale raad moet medio 2015 volgen. Daarna is dan het opgestelde plan aan 4

5 de Staatskanzlei NRW als bevoegde instantie van het land voor te leggen. Met de publicatie in het Gesetz-und Verordnungsblatt NRW wordt het zakelijk deelplan energie rechtsgeldig. Indien u vragen hebt met betrekking tot de inhoud van het zakelijk deelplan energie, kunt u zich richten aan:. de heer Lauer tel.: 0251/ ) voor inhoudelijke vragen of aan. de heer DR. Wolf tel.: 0251/ ) voor vragen over de procedure. 5

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingplan ten behoeve van een nieuwe grote Zeesluis in IJmuiden Augustus 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.

Nadere informatie

Ministerie van VROM Eindrapport strategische milieubeoordeling Ministerie van VROM >

Ministerie van VROM Eindrapport strategische milieubeoordeling Ministerie van VROM > > www.vrom.nl Strategische milieubeoordeling Derde Nota Waddenzee Eindrapport strategische milieubeoordeling van het concept aangepast deel 3 van de planologische kernbeslissing Derde Nota Waddenzee Strategische

Nadere informatie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie Transitie Competent een onderzoek naar de relatie tussen competentie en transitie Coendert Slendebroek, juni 2009 Onderzoeksverslag Transitie Competent Pagina 2 van 166 Onderzoeksverslag Transitie Competent

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7028 15 maart 2013 Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels 14 december 2012 1 Aanleiding, doel en reikwijdte

Nadere informatie

RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES

RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES Buisje leggen, niemand zeggen? juli 2001 1 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 3 Samenvatting 4 Aanbevelingen 11 Hoofdstuk 1. inleiding 12 1.1. Taakopdracht

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011 Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer 7 juli 2011 Participatie is een belangrijk onderdeel van het Windplan Wieringermeer. In de Structuurvisie Windplan Wieringermeer valt participatie onder

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie 30 800 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII)

Nadere informatie

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Inhoudsopgave 3 1. INLEIDING 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Investeren in herstructurering

Investeren in herstructurering De mogelijke bijdrage van Rabo Vastgoed aan het oplossen van de financiële knelpunten bij de herstructurering van bedrijventerreinen ir. C.L. Hulsman MCD-scriptie november 2007 Scriptie ter afronding van

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ Dat. 2 8 MEI 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99

Nadere informatie

HANDREIKING MASTERPLANNEN BODEMENERGIE SKB

HANDREIKING MASTERPLANNEN BODEMENERGIE SKB HANDREIKING MASTERPLANNEN BODEMENERGIE SKB HANDREIKING MASTERPLANNEN BODEMENERGIE SKB 20 oktober 2011 075757228:0.3 Definitief B02034.000224.0200 075757228:0.3 ARCADIS 2 Inhoud Voorwoord 7 1 Handreiking

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Nota van Antwoord

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Nota van Antwoord Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Nota van Antwoord Nota van Antwoord Kabinetsreactie op de zienswijzen over het ontwerp- Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee en op de reactie van geraadpleegde

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Odoorn locatie Zuiderdiep 158 te Tweede Exloermond

Bestemmingsplan Buitengebied Odoorn locatie Zuiderdiep 158 te Tweede Exloermond Bestemmingsplan Buitengebied Odoorn locatie Zuiderdiep 158 te Tweede Exloermond ONTWERP Opdrachtgever: Rapportnummer: RB 10.024 Datum vrijgave: Mei 2012 Opsteller: M. Beek Goedkeuring: H. de Roo Gemeente

Nadere informatie

Bestuurlijke reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet

Bestuurlijke reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet Bestuurlijke reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet Op 21 november stuurde u ons het concept toe van uw Rapport Investeringen TenneT in Nederlands

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Inhoud 1. Aanleiding p. 1 2. Project of plan/programma vindt plaats op Nederlands grondgebied: Nederland

Nadere informatie

Rapport vooronderzoek digitale bestemmingsplannen en archivering

Rapport vooronderzoek digitale bestemmingsplannen en archivering Rapport vooronderzoek digitale bestemmingsplannen en archivering Gemeentearchief Amsterdam In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Begeleidingsgroep Convenant Archieven

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 814 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en vorderingen op het gebied van elektriciteit en

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

Algemene tellingen in de twintigste eeuw De methode van onderzoek bij personen en bedrijven

Algemene tellingen in de twintigste eeuw De methode van onderzoek bij personen en bedrijven Algemene tellingen in de twintigste eeuw De methode van onderzoek bij personen en bedrijven J.G.S.J. van Maarseveen (red.) Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan 428 2273

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring op hoofdlijnen: doel en inhoud In 2005 hebben Nederland en Duitsland een Gezamenlijke Verklaring

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

Nadere informatie

Duurzaamheid: kansen en grenzen in het recht

Duurzaamheid: kansen en grenzen in het recht Duurzaamheid: kansen en grenzen in het recht 1 Inhoud Voorwoord (M.T.H. de Gaay Fortman) 5 Duurzaam inkopen Duurzaam aanbesteden (J.W.A. Meesters) 7 Duurzaam bouwen Duurzaamheidseisen in exploitatieplannen

Nadere informatie