Human Resource Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Human Resource Management"

Transcriptie

1 Bekijk de video van Anne met Layar Human Resource Management Bachelor of Human Resource Management / voltijd

2 Deze brochure is verrijkt met Alumnus Willeke van Egmond bij DZB bedrijven in Leiden Interactive Print Download de gratis Layar App via de app-store Scan de cover en de pagina s met het AR icoon Bekijk video s en extra informatie Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij. De meest actuele informatie is te vinden op hsleiden.nl.

3 Jouw toekomst met Human Resource Management Arbeid is de centrale factor in elke organisatie. Zonder arbeid kan een organisatie niet functioneren. Tegelijk is arbeid een centrale factor in veel mensenlevens. Door te werken krijgen mensen inkomsten en sociale contacten en ontwikkelen zij zichzelf. De werkende mens is de doelgroep van de Human Resource (HR)-professional. Het bedrijfsleven vraagt steeds vaker om flexibele, breed inzetbare medewerkers die, door hun onderzoekende en kritische houding, snel kunnen inspelen op veranderingen. Trefwoorden op de arbeidsmarkt zijn talentmanagement, loopbaanbegeleiding- en -ontwikkeling, beloning, organisatie- en cultuurverandering, financiële verkenningen en berekeningen, internationale context, arbeidsrecht, recht, Het Nieuwe Werken en het gebruik van nieuwe media in HRM. Al deze trefwoorden vallen onder één noemer: het vermogen te veranderen. Dat wordt van de moderne werknemer gevraagd en dat moeten HR-professionals kunnen stimuleren. Zij moeten zelf mee kunnen gaan in alle veranderingen én anderen kunnen helpen het maximale te halen uit hun organisatie of loopbaan. Generalist De opleiding Human Resource Management (HRM) leidt je op tot generalist, iemand die startbekwaam is om in verschillende organisaties en in verschillende functies te kunnen werken. Je hebt straks kennis van functies waarbij het individu centraal staat (zoals loopbaancoaching, loopbaanadvies en arbeidsbemiddeling), functies waarbij de organisatie centraal staat (personeelsadviseur, organisatieadviseur) en functies die zich afspelen boven en tussen organisaties (functies die zich richten op arbeidsmarktbeleid, wet- en regelreving). Zelf breng je ook het een en ander in: je bent geïnteresseerd in mensen, hebt overtuigingskracht en durft met een kritische blik te kijken. Als HR-professional vervul je een dienstverlenende en adviserende rol. Je denkt zakelijk en houdt de belangen van de medewerker en de organisatie in het oog. Praktijk Bij HRM ben je vanaf het eerste jaar bezig met de beroepspraktijk. Alles wat je leert is van belang voor je beroep. In kleine groepjes werk je met een praktijkgerichte projectopdracht aan het oplossen van een probleem. Je leert bijvoorbeeld een re-integratieplan op te stellen voor een arbeidsongeschikte medewerker. Ook voer je vanaf het begin van de opleiding opdrachten uit in de praktijk, bijvoorbeeld door middel van werkbezoeken, interviews en een oriëntatiestage. Je leert samenwerken, discussiëren en een presentatie houden. Zelf doen, daar geloven we in bij Hogeschool Leiden. Het is jouw toekomst, jij bent de regisseur van je eigen opleiding. Uiteraard krijg je daarvoor alle begeleiding die je nodig hebt. Je krijgt les van docenten met ervaring in het werkveld, ervaring die docenten inzetten bij de invulling van de lessen. 3

4 Carrièreperspectief Waar je gaat werken als je HRM hebt gestudeerd, hangt af van je interesses en capaciteiten. Tijdens de studie word je breed opgeleid. Je ontwikkelt jezelf tot een effectieve en innovatieve HR-professional die overal op het brede terrein van arbeidsrelaties terecht kan. Functie-inhoud We geven een paar voorbeelden van mogelijke activiteiten en functies: Recruitment, je houdt je bezig met werving en selectie van medewerkers of met arbeidsmarktbeleid. Coaching, je begeleidt mensen in hun loopbaanontwikkeling of bij individuele ontwikkelvraagstukken Consultancy, je adviseert het management van organisaties bij veranderingen, functionerings-, en beloningsvraagstukken. Projectmanagement, je begeleidt de implementatie van nieuwe werkwijzen of systemen. Mogelijke werkgevers HR-professionals tref je in diverse soorten organisaties aan, bijvoorbeeld: bij de overheid (ministeries, gemeenten, politie); in arbeidsbemiddeling (loopbaanadviescentra, adviesbureaus voor studie- en beroepskeuze en uitzendbranche); in het bedrijfsleven, bij grote en kleine bedrijven; in de zorg- en welzijnssector (zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra en jeugdzorg); bij adviesbureaus, arbodiensten en vakorganisaties. Carrièrekansen Je kansen op werk zijn goed: de meeste studenten vinden binnen een jaar na afstuderen een baan. Sommige studenten maken de keuze om verder te studeren aan de universiteit. Bijvoorbeeld bestuurskunde, personeelswetenschappen of psychologie. Via een pre-master programma aan de betreffende universiteit bereid je je dan voor op een universitaire master. Voorwaarden voor toelating verschillen per universiteit. Je herkent gediplomeerde HR-professionals onder de namen van verschillende functies, zoals: HRM er, P&O er, personeelsfunctionaris, loopbaanadviseur, intercedent, medewerker UWV werkbedrijf, opleidingsfunctionaris, trainer/ coach, organisatieadviseur, medewerker werving en selectie, recruiter, arbeidsdeskundige, re-integratietrajectbegeleider, medewerker mobiliteitscentrum. 4

5 Wat vindt Charlotte? Charlotte Massaar, student: Ik woon in Nootdorp, dus studeren in Den Haag of Rotterdam lag voor de hand. Toch koos ik voor Hogeschool Leiden. Het is hier gezellig, sfeervol en de docenten kennen je persoonlijk. Zelfs de docenten van voorgaande jaren vragen in het voorbijgaan even hoe het met me gaat. Ik wist al heel lang dat ik deze opleiding wilde doen. Het is een mooie combinatie tussen zakelijk en sociaal. We krijgen Bedrijfskunde, Sociaal Recht, Ontslagrecht, maar ook Psychologie en Communicatie. Vanaf het eerste jaar loop je al stage en dat helpt je te bedenken wat je na de opleiding wilt gaan doen. Mijn eerste stage liep ik bij een kinderopvangorganisatie, daar was maar één HRM-medewerker. Het volgende jaar zat ik bij een enorm groot juristenkantoor. Daar was voor elk HR-vraagstuk een aparte afdeling. De stage daarna was bij een autoleasemaatschappij waar ik ervaring kon opdoen met allerlei verschillende activiteiten: werving en selectie, contracten, verzuim en advisering. Ik wil straks graag aan de slag bij bedrijven die problemen hebben op bepaalde HR-gebieden. Dan ga ik helpen door te coachen, trainingen te geven en te adviseren. Eerst wil ik veel ervaring opdoen in de praktijk. En als ik alle kennis in huis heb, dus echt allround ben, begin ik misschien wel voor mezelf. 5

6 Opbouw van de studie Bij HRM ga je zelf aan de slag, vanaf dag één! Elk studiejaar is opgedeeld in vier periodes van elk tien weken. Je leert binnen de hogeschool maar ook daarbuiten. Je werkt op verschillende manieren aan je toekomstig beroep: je maakt kennis met de theorie in hoor- en werk-colleges, oefent op praktijksituaties, traint je professionele vaardigheden en loopt stage in een beroepsrelevante organisatie. Kenmerkend aan onze opleiding is dat je in je eerste jaar al 30 dagen op oriëntatiestage gaat. Zo weet je zeker dat je gekozen studie en werkveld bij je passen. Handig, nu de overheid steeds strikter wordt in het meebetalen aan je studie. Toepassing Vanaf het begin van de opleiding maak je al concrete beroepsproducten. Ter voorbereiding op de beroepspraktijk, waarin je vaak een probleem- of vraagstelling moet onderzoeken en een advies moet uitbrengen, werk je op de hogeschool in projecten. Er worden afwisselende thema s behandeld aan de hand van een uitgebreide casus uit de beroepspraktijk. Bijvoorbeeld: organisatie X heeft een ziekteverzuim van 10%. In de rol van HR-professional adviseer je het management hoe dit omlaag te krijgen. Om zo n casus op te lossen, heb je kennis én inzicht nodig. In een groepje van ongeveer vier studenten verricht je onderzoek en zoek je in de literatuur naar mogelijke oplossingen die je verwerkt in een adviesnota. De docent is coach en begeleider. Omdat je veel adviesnota s, analyses en andere schriftelijke producten gaat opstellen, is het belangrijk dat je foutloos Nederlands kunt schrijven. 6 Kennis De HR-professional moet van veel markten thuis zijn. Vandaar dat je gedegen kennis moet opbouwen door zelfstandige literatuurstudie. De stof wordt in colleges en met behulp van casussen verder uitgewerkt. Het betreft onderwerpen als management van een organisatie, psychologie, arbeidsrecht, bedrijfseconomie en arbeidsverhoudingen, maar ook Engels is onderdeel van het curriculum. Ter afsluiting van een collegeperiode doe je een individuele toets.

7 Trainingen Naast de theorie is het toepassen van je kennis in vaardigheden en houding essentieel. Het ontwikkelen of verbeteren hiervan doe je in praktische trainingen. Bijvoorbeeld interviewen, samenwerken, conflicthantering en onderhandelen, gespreksvoering, het schrijven van een nota of het opzetten van een onderzoek. Om een bepaalde vaardigheid te oefenen, wordt soms gebruik gemaakt van een rollenspel. Aan de hand van een praktijksituatie wordt een bepaalde situatie nagespeeld, waarin elk van de deelnemers een rol vervult die vooraf is afgesproken. Bijvoorbeeld een conflictsituatie in een project of met een manager. In demonstraties worden je vaardigheden beoordeeld. Bij steeds meer onderdelen wordt ook e-learning ingezet, waarbij je kennis en vaardigheden interactief ontwikkelt en toetst. Oriëntatie op het beroep De opleiding HRM is een beroepsopleiding. Al in het eerste studiejaar komen mensen uit het beroepenveld over hun ervaringen praten. Dit geeft je vast een idee van mogelijke banen of functies die je kunt gaan vervullen. In het tweede helft van je eerste jaar maak je kennis met het échte werk tijdens een oriëntatiestage. Je loopt dan 15 weken lang, 2 dagen per week, mee op een hr-afdeling. Deze oriëntatiestage geeft zowel jou als de opleiding een concreter beeld van je geschiktheid en je interesse in het vak. Je gaat zelf op zoek naar een passende stage, uiteraard met begeleiding vanuit de opleiding. Studie(loopbaan)begeleiding Naast de beroepsinhoud krijg je tijdens je studie ondersteuning bij het studeren in de vorm van gesprekken met je studieloopbaanbegeleider over studievoortgang, motivatie en prestaties. Je leert bewust na te denken over je studiekeuze (heb ik wel de juiste richting gekozen?), studievaardigheden (plannen, leren studeren) en studiehouding (afspraken nakomen, inzet, zelfstandigheid, initiatief nemen). Je werkt gedurende je hele studieloopbaan aan een portfolio met je studieplan, motivaties, leerdoelen en resultaten, zodat je een persoonlijk ontwikkelplan (POP) opstelt en steeds bijstelt. Zo leer je tijdens de opleiding je loopbaan te sturen. Bindend studieadvies Aan het eind van het eerste jaar krijg je een studieadvies. Je krijgt een bindend negatief studieadvies als je minder dan 50 EC (studiepunten) hebt behaald (van de 60 EC) en/of als je de voorwaardelijke taaltoets niet hebt behaald. Je mag deze opleiding aan Hogeschool Leiden dan niet voortzetten. 7

8 Toetsing In het eerste jaar word je vooral beoordeeld door middel van kennis- en toepassingstoetsen, presentaties, een product (bijvoorbeeld een werkstuk) of een demonstratie. Je parate kennis wordt getoetst en er wordt tegelijkertijd gekeken of je de goede vragen stelt, snel kunt beslissen en hoe je reageert als je met problemen wordt geconfronteerd. Het schema op de volgende bladzijde geeft een overzichtelijk beeld van de opbouw van de studie. Het vak HR-professional wordt elke periode gegeven en loopt als een rode draad door de opleiding. In dit vak werk je aan je professionele ontwikkeling door bijvoorbeeld te kijken naar actuele ontwikkelingen of je voor te bereiden op een stageperiode. Studiebelasting Ieder jaar telt veertig studieweken. Iedere week ben je ongeveer veertig uur met je studie bezig. De ingeroosterde lessen, waarvan bij een aantal vakken aanwezigheid verplicht is om deel te mogen nemen aan de toetsing, worden op vaste dagdelen (maximaal vijf per week) aangeboden. Daarnaast verwerf je zelfstandig kennis en voer je opdrachten uit. Daarbij word je niet aan je lot overgelaten. De docenten helpen je op weg en zijn beschikbaar voor vragen. Minoren Alle bacheloropleidingen van Hogeschool Leiden bestaan uit een major en één of meer minoren. De major staat voor het hoofdprogramma van de opleiding (in dit geval dus HRM) en de minor uit de vrije keuzeruimte. In de major verwerf je de competenties die horen bij jouw beroep. De major omvat maximaal 210 studiepunten (EC). Daarnaast besteed je 30 EC aan één of twee minoren naar keuze. Met de keuze van de minor geef je zelf richting aan je opleiding. Er worden verschillende minoren aangeboden waaruit je kunt kiezen. Bijvoorbeeld als je een tijdje in het buitenland wilt studeren of modules wilt volgen aan een universiteit. Alles kan, zolang het maar te maken heeft met je beroepsontwikkeling en de stof van voldoende inhoudelijk niveau is. 8

9 Opbouw van de studie Human Resource Management voltijd Jaar 1 Thema Periode 1 Dit is HRM Periode 2 Instroom Periode 3 Doorstroom Periode 4 Uitstroom Niveau Operationeel Operationeel Operationeel Operationeel 2 Inhoud Thema Niveau - Human Resource Management: Basis - Bedrijfskunde: Organisaties en Management - Communicatievaardigheden, mondelijk en schriftelijk - Onderzoeksvaardigheden - HR-professional (persoonlijke ontwikkeling) Duurzaam HRM Tactisch - Werving en selectie - Human Resource Management; instrumenten - Bedrijfskunde: financieeleconomisch - Onderzoeksvaardigheden - Communicatievaardigheden, mondeling en schriftelijk - Engels - HR-Professional; (persoonlijke ontwikkeling) Duurzaam organiseren Tactisch - Doorstroomprocessen in organisaties - Psychologie van de arbeid - Human Resource Management: verdieping - Onderzoeksvaardigheden - Oriëntatiestage (15 weken x 2 dagen) - HR-professional (persoonlijke ontwikkeling) HR-Beleid Tactisch - Uitstroom: ontslag, pensionering en outplacement - Oriëntatiestage - Recht - Communicatievaardigheden, mondeling - Engels - HR-Professional (persoonlijke ontwikkeling) Arbeidsmarkt en loopbaanontwikkeling Tactisch / Strategisch 3 Inhoud Thema - Participatie en vitaliteit - Recht - Zakelijk schrijven - Onderzoeksvaardigheden - HR-professional (persoonlijke ontwikkeling) - Engels Beleid en onderzoek - Duurzaam organiseren - Bedrijfskunde: organisatie vormen en -structuren - Training financiën - Leren profileren - HR-adviesgesprekken - HR-professional (persoonlijke ontwikkeling) Beleid en onderzoek - Uitvoerende stage (20 weken x 4 dagen) - Intervisie - Groei en verandering - Engels Organisatieontwikkeling - Stage - Intervisie - HR in de praktijk Internationalisering (Engelstalig blok) Niveau Tactisch / Strategisch Tactisch / Strategisch Tactisch / Strategisch Tactisch / Strategisch 4 Inhoud Thema* - Stage (20 weken x 4 dagen) - Intervisie - Bedrijfskunde - Onderzoeksvaardigheden Minoren - Stage (20 weken x 4 dagen) - Intervisie - HR-Outside in - Inside out - De ondernemende HRM er Minoren - Organisatieontwikkeling - Cultuurverandering - HR-adviesgesprekken - Financiën - Engels - HR-professional (persoonlijke ontwikkeling) Afstuderen - Breaking bounderies - International HRM - Recht - HR-Professional (persoonlijke ontwikkeling) Afstuderen Niveau Strategisch / Tactisch Strategisch / Tactisch Strategisch / Tactisch Strategisch / Tactisch Inhoud Afhankelijk van de gekozen minoren, bijvoorbeeld: loop baanconsultancy, werken in en met groepen, HR-Analytics, leiderschap Afhankelijk van de gekozen minoren, bijvoorbeeld: loop baanconsultancy, werken in en met groepen, HR-Analytics, leiderschap - Afstudeeropdracht - Workshops gerelateerd aan thema s - Afstudeeropdracht - Workshops gerelateerd aan thema s

10 Iets voor jou? HRM is een vak waarbij je vooral zakelijk betrokken bent bij mensen in organisaties. Vaak kom je namelijk te werken voor het management van een organisatie, waarbij de bedrijfsbelangen voorop staan. Bewust kiezen De mogelijkheid om langer dan vier jaar over je studie te doen wordt steeds beperkter door maatregelen van de overheid en ook wij als opleiding leggen de lat hoog. We raden je dan ook sterk aan je vooraf goed te oriënteren op de studie van jouw keuze. We nemen deel aan de open dagen van de hogeschool en bieden je de mogelijkheid tot proefstuderen. Onderstaande vragen helpen je om bewust na te denken over de studie HRM. De typische HRM er bestaat niet, maar onderstaande vragen kunnen je helpen om te bedenken of je tot je recht kunt komen in het werkveld. Visie Ons doel is het aanboren van jouw leergierigheid. De drang om kennis te vergaren en zo een goede beroepskracht te worden, is belangrijker dan het verzamelen van studiepunten. Op die manier word je een professionele en bekwame beroepsbeoefenaar HRM, die zó aan de slag kan. Samenvattend combineert de opleiding HRM het zakelijke met het menselijke. Capaciteiten Kan ik mijn gedachten goed onder woorden brengen? Kan ik kritisch nadenken en kan ik tegen kritiek? Ben ik flexibel? Kan ik snel tot de kern van een probleem doordringen? Neem ik initiatieven? Kan ik knopen doorhakken? Ben ik ondernemend en gewend om zelf achter zaken aan te gaan? Kan ik zelfstandig werken, maar ook in teamverband? Interesses Wil ik verantwoordelijkheid dragen? Vind ik vraagstukken over mens, arbeid en organisatie interessant? Wil ik mij verplaatsen in de vraag van de ander? Zie ik een opleiding als een investering in mijn eigen ontwikkeling? Ben ik zakelijk georiënteerd? 10

11 Wat vinden Anouk en Harm? Anouk Wetselaar, HR-assistant Zij studeerde in 2011 af aan de opleiding HRM van Hogeschool Leiden en werkt nu als HR-assistant bij Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij TUI Nederland. Al tijdens mijn afstuderen boden ze mij een baan aan vanwege een zwangerschapsverlof. Geweldig natuurlijk. Ook daarna hoefde ik niet te solliciteren. De manager HR van Pels Rijcken was bij het eindgesprek van mijn studie, een paar maanden later werd ik door hen benaderd voor een baan. Door mijn opleiding kan ik de klanten concreet advies geven over de inrichting van het systeem en kan ik de gebruikers helpen ermee te leren werken. Ook de ervaring die ik in diverse commissies van de opleiding heb opgedaan zijn voor mij zeer waardevol. Ik heb geleerd dat ik toegevoegde waarde kan bieden op het gebied van advisering, en dat maakt het verschil. Benieuwd hoe jouw toekomst eruit kan zien? Ontdek meer over Anouk, Joost en andere oud-studenten en hun huidige baan op jouw-toekomst.hsleiden.nl Mijn werk bestaat o.a. uit het bijhouden van de personeelsadministratie. Bijvoorbeeld het opstellen van contracten en diverse brieven, zoals bij indiensttreding, uitdiensttreding, zwangerschap of ziekte. Maar ook de registratie en analyse van het ziekteverzuim, en de organisatie van het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Heel afwisselend dus. Het leukste aan dit werk is dat je met alle medewerkers contact hebt; je spreekt iedereen. Verder vind ik het leuk om advies te geven met betrekking tot het personeelsbeleid. Ik wil op termijn graag doorgroeien naar de functie van HR-adviseur zodat ik dit in de toekomst vaker kan doen Harm Engelsman, HRM-adviseur bij Driessen HRM: Ik ben in 2009 afgestudeerd en na vier jaar in de uitzendbranche ben ik nu aan de slag gegaan bij Driessen HRM, een dienstverlener op het gebied van HRM voor de overheid. Ik verkoop, implementeer en ontwikkel een elektronisch HRM-systeem dat organisaties in de publieke sector, en dan met name in het onderwijs, helpt hun werkzaamheden op het gebied van Personeel & Organisatie te vereenvoudigen. Mijn baan is een mooie mix. Ik denk zowel na over commerciële als over HRM-vraagstukken. 11

12 Goed om te weten voordat je kiest Toelatingsvoorwaarden Voor de meeste hbo-bacheloropleidingen word je toegelaten met een diploma havo of vwo of mbo-4. Voor masters en post-hbo-opleidingen is in de meeste gevallen een afgeronde hbo-opleiding voldoende. Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen voor het profiel of het vakkenpakket of andere bijzondere toelatingseisen. Toelatingsvoorwaarden 21+ Als je niet in het bezit bent van één van de vereiste diploma s en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een toelatingsonderzoek aanvragen via Loting Voor sommige opleidingen is het aantal opleidingsplaatsen beperkt. Bij een studie met een loting kan maar een bepaald aantal studenten de opleiding volgen. Meestal gelden hiervoor geen aanvullende opleidingseisen. Numerus fixus Voor sommige opleidingen mogen we een beperkt aantal studenten toelaten. Voor deze opleidingen gelden vaak aanvullende opleidingseisen of geldt een selectieprocedure. Kosten Voor het volgen van een hbo-opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Voor het studiejaar is dat 1.906,- Het bedrag voor het studiejaar is maart 2015 bekend. Onder bepaalde voorwaarden betaal je instellingscollegegeld. Naast collegegeld betaal je nog kosten voor studiemateriaal, zoals boeken en syllabi. De kosten hiervoor verschillen per opleiding. Studieadvies De keuze voor een opleiding is één van de belangrijkste beslissingen in je leven. Denk er daarom goed over na. Bezoek één van onze open dagen en kom proefstuderen. Tijdens open dagen zijn onze studentendecanen aanwezig. Je kunt bij hen terecht met vragen over je studiekeuze, eventuele twijfels en persoonlijke omstandigheden, zoals studeren met een functiebeperking. Onder een functiebeperking verstaan we alle aandoeningen die chronisch van aard zijn en die tot studievertraging kunnen leiden. Bijvoorbeeld een motorische of zintuiglijke handicap, psychische belemmeringen, spraakstoornis, dyslexie/dyscalculie, autismespectrumstoornis of AD(H)D. Hogeschool Leiden biedt voorzieningen die je ondersteunen bij het volgen van de studie, zoals tentamentijdverlenging. Wil je hierover meer weten kijk dan op hsleiden.nl/studentenvoorzieningen/decaan. Kijk voor de meest actuele informatie over toelating en inschrijving voor de studie van jouw keuze op 12

13 Alle mogelijkheden spraken me aan. Dynamisch vakgebied. Ik voelde me hier meteen thuis. Studenten leren van elkaar. Ik leerde mezelf pas echt kennen op deze studie. Het is meer dan alleen een studie. Ik werd hier echt geprikkeld om te leren. 13

14 Hogeschool Leiden, meer dan een opleidingsinstituut Hogeschool Leiden staat voor passie, talent en menselijke maat. We zijn een betrokken hogeschool. Bij ons werken docenten met liefde en kennis voor het vakgebied, docenten die jou uitdagen tot luisteren, nieuwsgierigheid en het stellen van vragen. We vinden het belangrijk dat jij jouw talenten en ambities kunt ontwikkelen, zodat je zelf de kansen creëert voor je loopbaan. Uiteindelijk draait het om welke bijdrage jij aan de samenleving wilt gaan leveren. Jij wordt de professional waar de beroepspraktijk behoefte aan heeft. Jij zorgt ervoor dat werkgevers zeggen: je moet ze van Hogeschool Leiden hebben. Denkt Hogeschool Leiden denkt altijd vooruit. Continu werken we aan verbetering en innovatie van ons onderwijs en de samenwerking met de beroepspraktijk. Vraagstukken vanuit de praktijk worden door onze lectoraten en kenniskringen in samenwerking met het werkveld grondig onderzocht. Dit levert nieuwe kennis, ideeën en kansen op die worden doorvertaald naar jouw opleiding. Doet Hogeschool Leiden doet er alles aan om het beste in jou naar boven te halen. Van jou vragen we inzet, betrokkenheid, een kritische houding en een gezonde dosis nieuwsgierigheid. Wij stimuleren jouw ambitie om uit te blinken. Zo kun je bijvoorbeeld deelnemen aan ons Honoursprogramma; het excellentieprogramma waarin je, naast je reguliere opleiding, samen met studenten van verschillende opleidingen werkt aan een thema of project. Ook krijg je de kans om je kennis te verbreden. Bijvoorbeeld door onderdelen van andere opleidingen te volgen of een kijkje over de grens te nemen in de vorm van buitenlandse stages of deel te nemen aan ontwikkelingsprojecten. Voelt Onderwijs is meer dan alleen het overdragen van kennis. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een duurzame samenleving waarin respect voor de ander normaal is, diversiteit het uitgangspunt is en waarin jij als individu en straks als professional bijdraagt aan een gezond milieu. Wij willen je inspireren, stimuleren, ondersteunen en laten voelen dat passie, talent en menselijke maat zo typerend voor ons zijn. Leiden: meer dan een studentenstad Hogeschool Leiden ligt midden in het BioScience Park, het grootste life sciences kenniscentrum in Nederland, en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Kennisuitwisseling en samenwerking op onze kennisgebieden Jeugd, Life Sciences en Zorg kunnen wij hierdoor goed invullen. Dankzij de kennisinstellingen en de bedrijven op het BioScience Park, is Leiden de status van studentenstad ontstegen en heeft de stad regionaal en nationaal een sleutelpositie weten te verwerven als Kennisstad. Echt een plek waar jij het beste in jezelf naar boven kan gaan halen. Bekijk video over Hogeschool Leiden met Layar 14

15 Meer info? Meer weten over Human Resource Management? hsleiden.nl/hrm facebook.com/hsleiden.hrm Maak een goede keuze Bekijk keuzevideo of ga direct online met Layar Je opleiding is van grote invloed op je carrière. Bereid je dus goed voor. Kom naar de open dag, doe mee met proefstuderen, zoek extra informatie online en praat eens met iemand met een beroep dat aansluit op de studie. Meer weten? Vraag het onze studentendecaan Toch een andere studie? Bekijk ook eens deze opleidingen: Toegepaste Psychologie Communicatie Sociaal- Juridische Dienstverlening Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Kom kijken en ervaren! Open dagen Zaterdag 15 november Woensdag 14 januari (avond) Zaterdag 7 februari Woensdag 29 april (avond) Proefstuderen Kijk op hsleiden.nl voor actuele data voor proefstuderen voor deze opleiding. Meld je aan voor een open dag of proefstuderen via hsleiden.nl 15

16 Scan met Layar voor direct contact Hogeschool Leiden Zernikedreef CK Leiden Postbus AJ Leiden hsleiden.nl facebook.com/hsleidennl twitter.com/hsleidennl linkedin.com/company/hogeschool-leiden

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd Bekijk de video van Floortje met Layar 2015 2016 Commerciële Economie Bachelor of Marketing / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Gidion Zandbergen bij Infotheek in Leiden Interactive Print Download

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie

Bekijk de video van Dion met Layar. Informatica. Bachelor of Information Technology / voltijd

Bekijk de video van Dion met Layar. Informatica. Bachelor of Information Technology / voltijd Bekijk de video van Dion met Layar 2015 2016 Informatica Bachelor of Information Technology / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Ravi Chotkan bij Studio Projectie in Leiden. Interactive Print

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

FAQ FAQ FA AQ FAQ FAQ

FAQ FAQ FA AQ FAQ FAQ FAQ FAQ FA Hounours AQ FAQ FAQ Business Studies FA Voltijd Alkmaar Den Haag Diemen Haarlem - Rotterdam Waar wordt Business Studies aangeboden? Business Studies wordt aangeboden op de locaties Alkmaar,

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Creative Business. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Creative Business. Opleidingen 2015-2016 voltijd Creative Business Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Creative Business Opleidingen 2015-2016 Inhoud Welkom 3 Opleidingsoverzicht Creative Business 4 Opleidingen: Associate-degreeprogramma Crossmediale Communicatie

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

People for Business - Business for People

People for Business - Business for People HOGESCHOOL ZUYD People & Business Management Sittard WERKEND LEREN People for Business - Business for People Hogeschool Zuyd Jouw partner in een succesvolle loopbaan Met ruim 13.500 studenten en 40 (brede)

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

Docenten weten waar ze het over hebben

Docenten weten waar ze het over hebben Next level leraar Kijk jij graag verder dan de muren van het klaslokaal? Bij de Marnix Academie leer je niet alleen les te geven in een groot aantal vakken, je leert ook te kijken naar de ontwikkeling

Nadere informatie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie Studeren aan de universiteit 2011-2012 Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie 2 Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis

Nadere informatie

Opstapcursus rekenen en taal

Opstapcursus rekenen en taal Pabo-magazine Den Haag Dordrecht Rotterdam De Universitaire Pabo Kun je geen keuze maken tussen de Pabo en Pedagogiek? Dan doe je ze toch allebei! Je studeert drie dagen per week bij de Pabo en twee dagen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

BACHELOR OPLEIDINGEN VOLTIJD 2010-2011. Training & Human Development. Opleidingskunde

BACHELOR OPLEIDINGEN VOLTIJD 2010-2011. Training & Human Development. Opleidingskunde Wil je mensen iets leren, maar niet voor de klas? BACHELOR OPLEIDINGEN VOLTIJD 2010-2011 Training & Human Development Opleidingskunde Inhoudsopgave Opleidingskunde, een vak met toekomst Opleidingskunde,

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016 STUDIEJAAR 2015-2016 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies LEVEN IS BEWEGEN Een directe bijdrage leveren aan het functioneren van mensen. Het verschil tussen niet werken en wel werken, sporten

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management [34609] voltijd / deeltijd Accreditatietermijn: 01-01-2012 t/m 31-12-2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Studenten aan de universiteit zijn niet voor één gat te vangen. Ze zijn op zoek naar

Studenten aan de universiteit zijn niet voor één gat te vangen. Ze zijn op zoek naar Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis in de studieboeken duiken. Het is een manier van leven. Je bezoekt een interessante lezing of brengt de middag

Nadere informatie

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN 4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN voor hbo- en wo-bachelors 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - associate

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

Daarom. Werken Wij met het rotterdams onderwijs model

Daarom. Werken Wij met het rotterdams onderwijs model Daarom Werken Wij met het rotterdams onderwijs model INHOUD Inleiding - De rode draad 4 1 Rotterdam 5 1.1 De vier Rotterdamse pijlers op een rij 8 1.2 Een Rotterdams assortiment 9 1.3 Een Rotterdamse

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014

Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014 Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014 www.windesheimflevoland.nl Inhoudsopgave Welkom bij Windesheim Flevoland! Beste student, Welkom bij Windesheim Flevoland! Wat maakt studeren bij Windesheim Flevoland

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie