Sociaal-Juridische Dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal-Juridische Dienstverlening"

Transcriptie

1 Bekijk de video van Sigrid met Layar Sociaal-Juridische Dienstverlening Bachelor of Social Legal Services / voltijd

2 Deze brochure is verrijkt met Student Debora Pol bij MeerWaarde, organisatie voor welzijnswerk in de Haarlemmermeer Interactive Print Download de gratis Layar App via de app-store Scan de cover en de pagina s met het AR icoon Bekijk video s en extra informatie Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij. De meest actuele informatie is te vinden op hsleiden.nl.

3 Jouw toekomst met Sociaal-Juridische Dienstverlening Regels en wetten: iedereen heeft er mee te maken. De één bij het aanvragen van studiefinanciering of een uitkering, de ander bij een ontslagprocedure of een strafbaar feit. Voor veel mensen vormen al die regels en wetten een ondoordringbaar oerwoud. Zij roepen de hulp in van deskundigen die de weg wél kennen: de sociaal-juridisch dienstverleners (SJD ers). Praktisch De praktijk speelt een grote rol in de opleiding. Je leert vooral de juridische kennis en de sociale vaardigheden die je opdoet toe te passen. Je werkt bijvoorbeeld aan opdrachten die aan de praktijk zijn ontleend. In je derde jaar loop je tien maanden stage ter voorbereiding op het echte werk. Bemiddelen Een jonge moeder is verlaten door haar man en heeft bijstand nodig. Een huurder wil z n onwillige huisbaas dwingen het lekkende plafond te repareren. Beiden hebben ze iemand nodig die de weg kent in de wetgeving. Iemand die kan uitleggen en partijen bij elkaar kan brengen. Als SJD er sta je deze mensen bij. Ook kun je bijvoorbeeld een jongere begeleiden die zich na een winkeldiefstal moet melden bij Bureau Halt. Je adviseert en informeert hem over de regelgeving en procedures. Je legt uit wat zijn rechten, maar ook wat zijn plichten zijn. Je zoekt uit wat er aan de hand is en bemiddelt tussen mensen. Bij conflicten probeer je escalatie te voorkomen. Je lost problemen op of je verwijst de cliënt door naar een instantie die hem verder helpt. Recht halen Sociaal-Juridische Dienstverlening betekent werken met mensen. Daarom is inlevingsvermogen een onmisbare eigenschap. Geen gezichtspunt is je vreemd, of je nu de belangen van een cliënt behartigt, of een regeling uitvoert voor een sociaal-maatschappelijke instelling. Je kunt samenwerken met instanties en professionele gesprekken voeren. De wet- en regelgeving hoef je daarvoor niet uit je hoofd te leren, maar je moet er wel mee kunnen omgaan. Kies je voor SJD? Dan word je een professional die anderen bijstaat. 3

4 Carrière en toekomst Op het snijvlak van hulpverlening en recht: daar zit de sociaal-juridisch dienstverlener. Na je studie SJD weet je hoe wetten in elkaar zitten. En hoe je ze zo toepast dat je recht doet aan ieder individu. Je hebt dus altijd te maken met regels en met mensen. Jouw functie Met je diploma SJD op zak kun je bij diverse (non-profit) organisaties aan de slag. Zo kun je gaan werken bij Dienst Werk en Inkomen waar je moet vaststellen of iemand recht heeft op een bijstandsuitkering. Om zo n uitkering te ontvangen, moet de cliënt voldoende hebben gesolliciteerd. En dan merk je dat regels nooit helemaal zwart-wit zijn. Want wat is voldoende? Deze en andere situaties kan je tegenkomen in je beroep. De volgende taken kunnen bij jouw functie horen: Je geeft juridisch advies aan de werknemer die vindt dat hij ten onrechte is ontslagen. Je stelt een plan op om een burger van zijn schulden af te helpen. Je bemiddelt tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers. Je ontwikkelt een taakstraf voor veroordeelden. Je behandelt een asielaanvraag. Je helpt iemand met het invullen van formulieren voor huur toeslag. Werkgevers Gaat het om ontslag, uitkeringen, schulden, klachten, asiel of straf? De Sociaal-Juridisch Dienstverlener is de deskundige. Wanneer je afgestudeerd SJD er bent, kun je in allerlei organisaties terechtkomen. Welke kant je kiest, hangt af van je eigen interesse. SJD ers werken vaak in de non-profitsector: Sociale dienst Kinderbescherming Bureau Halt Immigratie- en Naturalisatiedienst Schuldhulpverlening Slachtofferhulp Asielzoekerscentrum Vluchtelingenwerk Reclassering Gemeente Vakbonden Woningcorporaties Sociaal raadslieden 4

5 Wat vindt Ashra? Ashra Pieters wil kwetsbare mensen helpen die bijvoorbeeld in financiële nood verkeren. Het sociale aspect is belangrijk, evenals een zakelijke aanpak. Sociaal-Juridische Dienstverlening lag voor de hand. Afgelopen jaren zag ik leeftijdgenoten en hun ouders worstelen met hun financiën; ze dachten er niet aan om rekeningafschriften te bewaren, kenden het Tj-belastingformulier niet, of vergaten zorgtoeslag aan te vragen. Bovendien konden ze niet omgaan met zakgeld en spaargeld. Ik vind die administratieve en financiële vraagstukken juist leuk. En het past goed bij me om het sociale te combineren met het zakelijke. Ik wil opkomen voor mensen en stevig onderhandelen. Een baan in de schuldhulpverlening ligt voor de hand en de opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening is dan een logische keuze. Maar omdat de opleiding zo breed is, kan ik ook elders terecht: vluchtelingenorganisaties, gemeenten, kinderbescherming, reclassering, enzovoorts. Het studieprogramma is de eerste twee jaar erg gericht op de theoretische kant van recht. Maar omdat er in ieder blok een ander beroepenveld centraal staat, is er voldoende afwisseling. Naast de juridische vakken krijg je ook gespreksvaardigheidstrainingen. Het hogeschoolgebouw is een fijne plek om te zijn. Het is lekker kleurrijk en in elk lokaal hangt een beamer. Verder zijn vrijwel alle docenten werkzaam, of werkzaam geweest in de beroepspraktijk. Zij kunnen interessante praktijkvoorbeelden geven. 5

6 Opbouw van de studie Omdat je op veel verschillende plekken terecht kunt komen, maak je tijdens de opleiding kennis met uiteenlopende beroepen. Je leert de benodigde theorie, oefent praktijksituaties en je traint je professionele vaardigheden. Soms individueel, soms in duo s en soms in groepen. Altijd gericht op je beroep en afgestemd op wat jij op dat moment aan kunt en moet weten. Beroepen centraal De studie is verdeeld over vier jaar. Ieder jaar is opgedeeld in vier blokken van tien weken. De eerste twee jaar staat in ieder blok een beroep centraal. Je maakt kennis met de werkzaamheden die bij dat beroep horen en leert de theorie en vaardigheden die je nodig hebt. Als afsluiting van het blok werk je aan een zogenoemd beroepsproduct : een concrete opdracht die kenmerkend is voor dat beroep. Aan het eind van ieder blok zijn er toetsen en assessments. Per week ben je ongeveer veertig uur met je studie bezig. Het derde jaar loop je tien maanden stage. Aan het eind daarvan voer je een onderzoeksopdracht uit. Je vierde jaar besteed je twee blokken aan keuzevakken, de minoren. De laatste twee blokken zijn er om af te studeren. 6 Eerste jaar Je begint breed en oriënteert je op het beroepenveld en het vakgebied. In het eerste blok volg je inleidende vakken in Staatsrecht, Privaatrecht en Bestuursrecht. Je krijgt een training Basisgespreksvaardigheden. Je bezoekt onder meer de Tweede Kamer, waar je van dichtbij de beoordeling van een wetsvoorstel kunt meemaken. In blok twee staan het privaat- en huurrecht centraal. Wat doet een medewerker bij een woningcorporatie? Je volgt het vak Sociologie en leert hoe je huurders adviseert aan de hand van een concreet geschil. Blok drie richt zich op het werk in de jeugdreclassering en jeugdzorg. Wat drijft een puber om ergens in te breken? Hoe geef je goede voorlichting op scholen? Vakken die je hierin meer inzicht geven zijn Criminologie en Jeugdstrafrecht. Daarnaast volg je trainingen Argumenteren en debatteren en Presenteren en voorlichting.

7 In het laatste blok verdiep je je in Bestuurskunde, de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Bindend studieadvies Aan het eind van het eerste jaar krijg je een studieadvies. Als je in dat jaar alle 60 EC (European Credits) hebt gehaald, ontvang je de propedeuse. Wanneer je minder dan 50 EC hebt behaald krijg je een bindend negatief studieadvies. Je mag dan deze opleiding aan Hogeschool Leiden niet voortzetten. Haal je minstens 50 EC maar minder dan 60 EC, dan zul je in het tweede jaar enkele tentamens of toetsen opnieuw moeten doen. We stellen bewust hoge eisen aan het eerste jaar; de ervaring leert dat het dan minder moeite kost om je studie succesvol af te ronden. Tweede jaar Hoe ga je om met vluchtelingen, familieconflicten, mensen met schulden en multiprobleemgezinnen? Je leert in het eerste blok hoe je vluchtelingen en migranten adviseert over hun verblijf. Begeleidende vakken zijn Sociologie van de migratie en omgaan met diversiteit. In blok twee ga je in op het familierecht en gezondheidsrecht, waarbij je een training krijgt in onflicthantering. Het derde blok kruip je in de huid van een beleidsmedewerker van de gemeente en schrijf je een nota over armoedebeleid. Je leert meer over rechtsgebieden als faillissementsrecht en schuldhulpverlening. In het laatste blok van jaar twee staat het thema De SJD er als sociaal raadsman- vrouw centraal. De vakken psychiatrie, arbeidsen sociaal zekerheidsrecht helpen je daarbij. Derde jaar Het derde jaar staat in het teken van je eigen beroepsontwikkeling in de praktijk. Je kiest zelf een stagebedrijf waar je in het derde jaar tien maanden stage loopt. Tijdens de stage ontwikkel je jouw beroepscompetenties. Een dag in de week ben je in principe op de hogeschool voor werkbegeleiding. De begeleiding sluit aan op de werkzaamheden die je in de praktijk verricht. In het laatste blok van dit jaar voer je een onderzoeksopdracht uit op je stageplaats. Vierde jaar De eerste twee blokken van het vierde jaar stel je zelf samen. In deze periode volg je keuzevakken: de minoren. De tweede helft van het jaar werk je aan een afstudeeropdracht bij een echte opdrachtgever. Het bedrijf en een docent begeleiden je naar de afronding van je afstudeerproject. 7

8 Minor Naast de vaste vakken in het programma (major), is er ruimte die je zelf mag invullen: de minor. Het gaat om 30 EC, oftewel een half jaar studietijd. Wat je kiest, bepaal je zelf. Je kunt je specialiseren in een bepaald aspect van je toekomstige beroep, zoals internationaal recht, bestuursrecht, privaatrecht, sociaal recht of gezondheidsrecht. Maar je kunt er ook voor kiezen om over de grenzen van het vakgebied heen te kijken. Denk aan een minor Spaans, Ondernemen, Psychologie of Rechtsfilosofie. Alles kan, zolang het maar te maken heeft met je beroepsontwikkeling. Ook moet de stof van voldoende inhoudelijk niveau zijn. Studieloopbaanbegeleiding Tijdens de opleiding kun je rekenen op goede begeleiding. Met behulp van opdrachten en gesprekken laten we je nadenken over je capaciteiten, interesses, eigenschappen en resultaten. Periodiek bespreek je met je studieloopbaanbegeleider je vorderingen, je sterke en zwakke punten, je stageplaats en keuzevakken. Competentiegericht onderwijs Een competentieprofiel beschrijft de kwaliteiten die iemand moet hebben om een beroep succesvol te kunnen uitoefenen. Het gaat daarbij om een combinatie van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten. Tijdens de opleiding ontwikkel je bepaalde competenties en bewijs je de toegenomen deskundigheid op elk gebied. Integrale toetsen sluiten het onderwijs af. Dat gebeurt in de vorm van een project waarbij beroepsgerelateerde vraagstukken centraal staan. 8

9 Opbouw van de studie Sociaal-Juridische Dienstverlening voltijd Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 1 Thema De oriënterende SJD er De SJD er als woonconsulent bij een woningcorporatie De SJD er als medewerker Halt / Jeugdreclassering De SJD er als casemanager WWB/WMO 2 Rechtsgebieden Thema - Staatsrecht - Inleiding privaat en bestuursrecht - Basisgespreksvaardigheden - Juridische vaardigheden - Taal voor SJD - Training samenwerken De SJD er bij vluchtelingenwerk - Privaatrecht - Huurrecht - Sociologie - Taal voor SJD - Methodiek De SJD er in de zorg - Strafrecht - Jeugdstrafrecht - Criminologie - Taal voor SJD - Argumenteren en debatteren - Presenteren en voorlichting De SJD er als beleidsmedewerker Werk & Inkomen - Bestuursrecht - Bijzonder bestuursrecht WWB, WMO - Bestuurskunde - Taal voor SJD - Juridische vaardigheden: dossiervorming - Slechtnieuwsgesprek De SJD er als sociaal raadsman of -vrouw 3 Rechtsgebieden - Vreemdelingenrecht - Europees recht - De maatschappelijke context van migratie en integratie - Legal English - Omgaan met diversiteit Mediation - Personen- en familierecht - Gezondheidsrecht - Juridische vaardigheden/ Burgerlijk Procesrecht - Belastingrecht - Ethiek - Conflicthantering en klachtenbehandeling Stage - Consumentenrecht - Insolventierecht - Methodiek van de schuldhulpverlening - Onderzoek - Beleidskunde en beleid schrijven - HUBA Onderzoek in de stage - Sociaal zekerheidsrecht - Arbeidsrecht - Inleiding in de Psychiatrie - Methodiek van een multiprobleemhuishouden - Onderhandelen Onderzoek in de stage 4 Minor 1 Minor 2 Afstuderen Afstuderen 9

10 Iets voor jou? Help je graag mensen en vind je het leuk om problemen uit te pluizen? Heb je juridische interesse en ben je sociaal vaardig? Wil je recht en dienstverlening combineren? Bij Sociaal-Juridische Dienstverlening krijg je die kans. Stevig in je schoenen Je bent geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken en je kunt objectief en weloverwogen te werk gaan. In lastige situaties wil je graag mensen bijstaan, geef je niet snel op en zoek je naar de mogelijkheden in de wet. Daarbij ga je zorgvuldig en nauwkeurig te werk. Je zoekt naar oplossingen en geeft daarvoor de juiste argumenten. Ook sta je stevig in je schoenen: je durft knopen door te hakken. Juridische interesse Omdat je met ingewikkelde wetten, regels en procedures gaat werken, moet je goed kunnen analyseren. Een juridisch vraagstuk kun je uitleggen aan de cliënt en je geeft daarbij een duidelijk advies. Je weet rechtsregels te vinden, kunt jurisprudentie interpreteren en goede dossiers opbouwen. Communicatieve vaardigheden zijn onmisbaar voor de SJD er. Je praat met veel verschillende mensen, onderhandelt, geeft voorlichting en schrijft beleidsstukken en rapporten. Inleven en loslaten Mensenkennis is voor de SJD er erg belangrijk. Als je een aanvraag voor een bijstandsuitkering of asiel moet behandelen, heb je vaak met mensen te maken die niet goed voor hun eigen rechten kunnen opkomen. Daarom heb je inlevingsvermogen nodig, zodat je je realiseert hoe moeilijk de situatie voor je cliënt kan zijn. Als je hem adviseert over stappen die hij kan ondernemen, moet je goed kunnen luisteren en je in de cliënt verplaatsen. Hoe motiveer je hem als hij zelf in actie moet komen? En hoe overtuig je een cliënt als de wet hem benadeelt? Tegelijk moet je onafhankelijk blijven en afstand kunnen nemen. 10

11 Wat vindt Jordy? Jordy Tschur, allround juridisch medewerker Juridisch Loket Den Haag. Inclusief mijn stage ben ik nu drie jaar werkzaam bij het Juridisch Loket in Den Haag; sinds kort met een vast contract. De doelstelling van het Juridisch loket is primair dat alle burgers toegang moeten hebben tot goede juridische informatie. In mijn functie verleen ik eerstelijns advisering en hulp bij bijvoorbeeld ontslag, uithuiszettingen of aansprakelijkheid bij een auto-ongeluk.soms kom je echt schrijnende gevallen tegen en dat is best lastig. Je leert daar wel beter mee omgaan met de tijd. Het werk is divers door de mensen en ook door de verschillende type vragen. Een dossier behandelen van A tot Z lijkt me boeiend, maar dat doen we hier niet. We zien mensen over het algemeen maar één of twee keer. Vaak zijn onze cliënten met onze adviezen en dienstverlening in staat om de zaak af te ronden. Soms vraagt een zaak om een specialist of moet er namens de klant opgetreden worden. Dan verwijzen wij klanten door, naar een advocaat, een sociaal raadsman of andere instanties die klanten de begeleiding kunnen bieden die zij nodig hebben. Benieuwd hoe jouw toekomst eruit kan zien? Ontdek meer over Jordy of andere oud-studenten en hun huidige baan op jouw-toekomst.hsleiden.nl 11

12 Goed om te weten voordat je kiest Toelatingsvoorwaarden Voor de meeste hbo-bacheloropleidingen word je toegelaten met een diploma havo of vwo of mbo-4. Voor masters en post-hbo-opleidingen is in de meeste gevallen een afgeronde hbo-opleiding voldoende. Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen voor het profiel of het vakkenpakket of andere bijzondere toelatingseisen. Toelatingsvoorwaarden 21+ Als je niet in het bezit bent van één van de vereiste diploma s en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een toelatingsonderzoek aanvragen via Loting Voor sommige opleidingen is het aantal opleidingsplaatsen beperkt. Bij een studie met een loting kan maar een bepaald aantal studenten de opleiding volgen. Meestal gelden hiervoor geen aanvullende opleidingseisen. Studieadvies De keuze voor een opleiding is één van de belangrijkste beslissingen in je leven. Denk er daarom goed over na. Bezoek één van onze open dagen en kom proefstuderen. Tijdens open dagen zijn onze studentendecanen aanwezig. Je kunt bij hen terecht met vragen over je studiekeuze, eventuele twijfels en persoonlijke omstandigheden, zoals studeren met een functiebeperking. Onder een functiebeperking verstaan we alle aandoeningen die chronisch van aard zijn en die tot studievertraging kunnen leiden. Bijvoorbeeld een motorische of zintuiglijke handicap, psychische belemmeringen, spraakstoornis, dyslexie/dyscalculie, autismespectrumstoornis of AD(H)D. Hogeschool Leiden biedt voorzieningen die je ondersteunen bij het volgen van de studie, zoals tentamentijdverlenging. Wil je hierover meer weten kijk dan op hsleiden.nl/studentenvoorzieningen/decaan. Numerus fixus Voor sommige opleidingen mogen we een beperkt aantal studenten toelaten. Voor deze opleidingen gelden vaak aanvullende opleidingseisen of geldt een selectieprocedure. Kosten Voor het volgen van een hbo-opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Voor het studiejaar is dat 1.906,-. Het bedrag voor het studiejaar is maart 2015 bekend. Onder bepaalde voorwaarden betaal je instellingscollegegeld. Naast collegegeld betaal je nog kosten voor studiemateriaal, zoals boeken en syllabi. De kosten hiervoor verschillen per opleiding. Kijk voor de meest actuele informatie over toelating en inschrijving voor de studie van jouw keuze op 12

13 Alle mogelijkheden spraken me aan. Dynamisch vakgebied. Ik voelde me hier meteen thuis. Studenten leren van elkaar. Ik leerde mezelf pas echt kennen op deze studie. Het is meer dan alleen een studie. Ik werd hier echt geprikkeld om te leren. 13

14 Hogeschool Leiden, meer dan een opleidingsinstituut Hogeschool Leiden staat voor passie, talent en menselijke maat. We zijn een betrokken hogeschool. Bij ons werken docenten met liefde en kennis voor het vakgebied, docenten die jou uitdagen tot luisteren, nieuwsgierigheid en het stellen van vragen. We vinden het belangrijk dat jij jouw talenten en ambities kunt ontwikkelen, zodat je zelf de kansen creëert voor je loopbaan. Uiteindelijk draait het om welke bijdrage jij aan de samenleving wilt gaan leveren. Jij wordt de professional waar de beroepspraktijk behoefte aan heeft. Jij zorgt ervoor dat werkgevers zeggen: je moet ze van Hogeschool Leiden hebben. Denkt Hogeschool Leiden denkt altijd vooruit. Continu werken we aan verbetering en innovatie van ons onderwijs en de samenwerking met de beroepspraktijk. Vraagstukken vanuit de praktijk worden door onze lectoraten en kenniskringen in samenwerking met het werkveld grondig onderzocht. Dit levert nieuwe kennis, ideeën en kansen op die worden doorvertaald naar jouw opleiding. Doet Hogeschool Leiden doet er alles aan om het beste in jou naar boven te halen. Van jou vragen we inzet, betrokkenheid, een kritische houding en een gezonde dosis nieuwsgierigheid. Wij stimuleren jouw ambitie om uit te blinken. Zo kun je bijvoorbeeld deelnemen aan ons Honoursprogramma; het excellentieprogramma waarin je, naast je reguliere opleiding, samen met studenten van verschillende opleidingen werkt aan een thema of project. Ook krijg je de kans om je kennis te verbreden. Bijvoorbeeld door onderdelen van andere opleidingen te volgen of een kijkje over de grens te nemen in de vorm van buitenlandse stages of deel te nemen aan ontwikkelingsprojecten. Voelt Onderwijs is meer dan alleen het overdragen van kennis. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een duurzame samenleving waarin respect voor de ander normaal is, diversiteit het uitgangspunt is en waarin jij als individu en straks als professional bijdraagt aan een gezond milieu. Wij willen je inspireren, stimuleren, ondersteunen en laten voelen dat passie, talent en menselijke maat zo typerend voor ons zijn. Leiden: meer dan een studentenstad Hogeschool Leiden ligt midden in het BioScience Park, het grootste life sciences kenniscentrum in Nederland, en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Kennisuitwisseling en samenwerking op onze kennisgebieden Jeugd, Life Sciences en Zorg kunnen wij hierdoor goed invullen. Dankzij de kennisinstellingen en de bedrijven op het BioScience Park, is Leiden de status van studentenstad ontstegen en heeft de stad regionaal en nationaal een sleutelpositie weten te verwerven als Kennisstad. Echt een plek waar jij het beste in jezelf naar boven kan gaan halen. Bekijk video over Hogeschool Leiden met Layar 14

15 Meer info? Meer weten over Sociaal-Juridische Dienstverlening? hsleiden.nl/sjd facebook.com/hsleiden.sjd Maak een goede keuze Bekijk keuzevideo of ga direct online met Layar Je opleiding is van grote invloed op je carrière. Bereid je dus goed voor. Kom naar de open dag, doe mee met proefstuderen, zoek extra informatie online en praat eens met iemand met een beroep dat aansluit op de studie. Meer weten? Vraag het onze studentendecaan Toch een andere studie? Bekijk ook eens deze opleidingen: HBO-Rechten Commerciële Economie Human Resource Management Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Kom kijken en ervaren! Open dagen Zaterdag 15 november Woensdag 14 januari (avond) Zaterdag 7 februari Woensdag 29 april (avond) Proefstuderen Kijk op hsleiden.nl voor actuele data voor proefstuderen voor deze opleiding. Meld je aan voor een open dag of proefstuderen via hsleiden.nl 15

16 Scan met Layar voor direct contact Hogeschool Leiden Zernikedreef CK Leiden Postbus AJ Leiden hsleiden.nl facebook.com/hsleidennl twitter.com/hsleidennl linkedin.com/company/hogeschool-leiden

Bekijk de video van Thamar met Layar. HBO-Rechten. Bachelor of Laws / voltijd

Bekijk de video van Thamar met Layar. HBO-Rechten. Bachelor of Laws / voltijd Bekijk de video van Thamar met Layar 2015 2016 HBO-Rechten Bachelor of Laws / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Myrna Lindeboom bij SRK Rechtsbijstand in Zoetermeer Interactive Print Download

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Bekijk de video van Anne met Layar 2015 2016 Human Resource Management Bachelor of Human Resource Management / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Willeke van Egmond bij DZB bedrijven in Leiden

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie

Toegepaste Psychologie Bekijk de video van Merel met Layar 2015 2016 Toegepaste Psychologie Bachelor of Applied Psychology / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Maarten Bikker bij I am Progrez in Den Haag Interactive

Nadere informatie

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd Bekijk de video van Floortje met Layar 2015 2016 Commerciële Economie Bachelor of Marketing / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Gidion Zandbergen bij Infotheek in Leiden Interactive Print Download

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie

Bekijk de video van Dion met Layar. Informatica. Bachelor of Information Technology / voltijd

Bekijk de video van Dion met Layar. Informatica. Bachelor of Information Technology / voltijd Bekijk de video van Dion met Layar 2015 2016 Informatica Bachelor of Information Technology / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Ravi Chotkan bij Studio Projectie in Leiden. Interactive Print

Nadere informatie

Bekijk de video van Birgit met Layar. Communicatie. Bachelor of Communication / voltijd

Bekijk de video van Birgit met Layar. Communicatie. Bachelor of Communication / voltijd Bekijk de video van Birgit met Layar 2015 2016 Communicatie Bachelor of Communication / voltijd Deze brochure is verrijkt met Medewerkers reclamebureau Akron, waaronder een oud-student Communicatie. Interactive

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Lerarenopleiding Omgangskunde

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Lerarenopleiding Omgangskunde Bekijk de video van Bas met Layar 2015 2016 Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care Bachelor of Teacher Education

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Docenten weten waar ze het over hebben

Docenten weten waar ze het over hebben Next level leraar Kijk jij graag verder dan de muren van het klaslokaal? Bij de Marnix Academie leer je niet alleen les te geven in een groot aantal vakken, je leert ook te kijken naar de ontwikkeling

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo Deventer spreekt je aan! Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo voltijd, deeltijd, academische pabo, vwo route 2015-2016 saxion.nl/pabo Index Hoofdstuk 1 Leraar basisonderwijs:

Nadere informatie

Je vindt het in Ede! Grenzen verleggen. CHE-Transfer. Een kijkje in het studentenleven van Anne. Meer zien? Bezoek een Open Dag of Experience Day

Je vindt het in Ede! Grenzen verleggen. CHE-Transfer. Een kijkje in het studentenleven van Anne. Meer zien? Bezoek een Open Dag of Experience Day Voorlichtingskrant van de Christelijke Hogeschool Ede 2011-2012 Studiekeuze en geloof Wil jij als professional en als christen wat betekenen in de samenleving? Hoe betrek je je geloof bij je keuze voor

Nadere informatie

FAQ FAQ FA AQ FAQ FAQ

FAQ FAQ FA AQ FAQ FAQ FAQ FAQ FA Hounours AQ FAQ FAQ Business Studies FA Voltijd Alkmaar Den Haag Diemen Haarlem - Rotterdam Waar wordt Business Studies aangeboden? Business Studies wordt aangeboden op de locaties Alkmaar,

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Zo... Studeer je. Saskia Grit, Roel Grit. Eerste druk

Zo... Studeer je. Saskia Grit, Roel Grit. Eerste druk Zo... Studeer je Saskia Grit, Roel Grit Eerste druk Zo studeer je Saskia Grit Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Omslagillustratie: Shutterstock Deze uitgave is gedrukt

Nadere informatie

Techniek, Ontwerpen en Informatica. Opleidingen 2015-2016 deeltijd

Techniek, Ontwerpen en Informatica. Opleidingen 2015-2016 deeltijd Techniek, Ontwerpen en Informatica Opleidingen 2015-2016 deeltijd 2 Techniek, Ontwerpen en Informatica Opleidingen 2015-2016 Inhoud Voorwoord 3 Opleidingsoverzicht Techniek, Ontwerpen en Informatica 5

Nadere informatie

Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs

Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs De drijfveren van een eerstejaars Mijn moeder is lerares en ook mijn oom en tante geven les op een basisschool. Je kunt dus wel zeggen dat het vak van basisschoolleraar

Nadere informatie

Studeren met onbegrensde mogelijkheden

Studeren met onbegrensde mogelijkheden Studeren met onbegrensde mogelijkheden Binnenkort ga je de middelbare school verlaten. Je gaat een nieuwe en belangrijke fase van je leven in. Vrienden en kennissen gaan wellicht een baan zoeken, maar

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014

Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014 Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014 www.windesheimflevoland.nl Inhoudsopgave Welkom bij Windesheim Flevoland! Beste student, Welkom bij Windesheim Flevoland! Wat maakt studeren bij Windesheim Flevoland

Nadere informatie

Creative Business. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Creative Business. Opleidingen 2015-2016 voltijd Creative Business Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Creative Business Opleidingen 2015-2016 Inhoud Welkom 3 Opleidingsoverzicht Creative Business 4 Opleidingen: Associate-degreeprogramma Crossmediale Communicatie

Nadere informatie

Deeltijdopleidingen. Studiejaar 2013-2014. Opleidingen en cursussen. voor de financiële markt. Fontys Hogeschool Financieel Management

Deeltijdopleidingen. Studiejaar 2013-2014. Opleidingen en cursussen. voor de financiële markt. Fontys Hogeschool Financieel Management Studiejaar 2013-2014 Opleidingen en cursussen voor de financiële markt Fontys Hogeschool Financieel Management 1 Uit eigen ervaring... Deeltijdopleiding Accountancy Ik ben bij Fontys begonnen met de tweejarige

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

2010/2011. Sport & Bewegen. Sport & Bewegen

2010/2011. Sport & Bewegen. Sport & Bewegen Sport & Bewegen 13 Sport & Bewegen Sport-& Bewegingsbegeleider Sport-& Bewegingsleider Vrije tijd & Recreatie Sport-& Bewegingscoördinator: Bewegingsagoog B.O.S.-Medewerker Operationeel Sport- & Bewegingsmanager

Nadere informatie

BACHELOR OPLEIDINGEN VOLTIJD 2010-2011. Training & Human Development. Opleidingskunde

BACHELOR OPLEIDINGEN VOLTIJD 2010-2011. Training & Human Development. Opleidingskunde Wil je mensen iets leren, maar niet voor de klas? BACHELOR OPLEIDINGEN VOLTIJD 2010-2011 Training & Human Development Opleidingskunde Inhoudsopgave Opleidingskunde, een vak met toekomst Opleidingskunde,

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie