Toegepaste Psychologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toegepaste Psychologie"

Transcriptie

1 Bekijk de video van Merel met Layar Toegepaste Psychologie Bachelor of Applied Psychology / voltijd

2 Deze brochure is verrijkt met Alumnus Maarten Bikker bij I am Progrez in Den Haag Interactive Print Download de gratis Layar App via de app-store Scan de cover en de pagina s met het AR icoon Bekijk video s en extra informatie Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij. De meest actuele informatie is te vinden op hsleiden.nl.

3 Jouw toekomst met Toegepaste Psychologie Welke sollicitant is het meest geschikt voor een openstaande functie? Hoe zetten we een voorlichtingscampagne op om gezond gedrag te bevorderen? Welke maatregelen zorgen ervoor dat een woonwijk veiliger aanvoelt? Wat is de beste ondersteuning bij faalangst? Als praktisch opgeleide hbo-psycholoog kun jij ondersteuning bieden bij het beantwoorden van die vragen. Gedrag van mensen De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Door de groeiende individualisering in de samenleving zijn mensen steeds meer aangewezen op zichzelf. De vrijheid om individuele keuzes te maken is groot. Dat is uitdagend, maar brengt tegelijk een flinke eigen verantwoordelijkheid met zich mee. Individuen, bedrijven en organisaties hebben daarom een groeiende behoefte aan informatie over (de voorspelbaarheid van) gedrag van mensen in verschillende situaties en hebben behoefte aan ondersteuning bij het maken van keuzes. Toegepast psychologen bieden die ondersteuning. Toegepaste Psychologie is een vierjarige bacheloropleiding, gericht op het ontwikkelen van de kennis, vaardigheden en professionele houding die je in de beroepspraktijk nodig hebt. De opleiding is internationaal erkend en baseert zich op de meest recente kennis, inzichten en toepassingen van de psychologie. Het gedrag van mensen staat hierbij centraal. Psychologie: meten is weten Psychologie is een sociale wetenschap. Analyseren en diagnosticeren van menselijk gedrag vormen de basis van het functioneren van de hbo er Toegepaste Psychologie. Als toegepast psycholoog maak je gebruik van kennis en methoden uit de wetenschappelijke psychologie en ben je in staat deze kennis op praktische wijze toe te passen in dienstverlenende situaties. Hierbij gaat het steeds om het bevorderen van gezond en zelfstandig functioneren van mensen. Je ondersteunt (groepen) individuen en organisaties bij keuzes en gedragsverandering. Carrière en toekomst Met de opleiding Toegepaste Psychologie kun je veel kanten op. Je kunt aan de slag in het bedrijfsleven, bij maatschappelijke organisaties of bij de overheid. Nederlandse bedrijven en instellingen verwachten in de nabije toekomst meer hbo-ers in dienst te nemen voor taken op het gebied van arbeid en organisatie, onderwijs en ontwikkeling of gezondheid en zorg. Je zult nauw samenwerken met andere deskundigen in een team, zoals pedagogen, personeelswerkers, beleidsmakers, leerkrachten, communicatiedeskundigen en (markt)onderzoekers. Mogelijke werkgevers zijn: Werving- en selectiebureaus Bedrijven voor opleiding, training en coaching Uitzendbureaus GGD Arbodiensten P&O-afdelingen van bedrijven Gemeenten Toegepast psychologen zijn in staat praktijkgericht onderzoek en psychologische testen uit te voeren. Je weet genoeg van statistiek om conclusies te kunnen trekken uit de testresultaten. Je werkt in teamverband en kunt communiceren met collega s uit je eigen discipline en andere disciplines. Je bent steeds op zoek naar een goede afstemming van je product (advies, training, voorlichting etc.) op je doelgroep. 3

4 Je ontwikkelt je tijdens de opleiding tot een specialist in menselijk gedrag en je bereidt je voor op diverse rollen. Je wordt een gedragsonderzoeker, die gebruik maakt van diverse vormen van onderzoek en psychologische toetsen om tot op de bodem uit te zoeken waarom mensen doen wat ze doen. Je leert menselijk gedrag te beïnvloeden, in de rol van trainer, voorlichter of coach. Je adviseert anderen over de mogelijkheden om keuzes en gedrag te beïnvloeden. Met jouw kennis en vaardigheden kun je straks uiteenlopende functies vervullen, zoals: Loopbaanadviseur Trainer Consumentenvoorlichter Coach Casemanager Onderzoeker Begeleider Sociaal ondernemer Zzp er Instellingsfixus Hogeschool Leiden heeft een instellingsfixus voor de voltijd opleiding Toegepaste Psychologie ingesteld. Studenten worden decentraal geselecteerd. De hogeschool vindt het voor de kwaliteit van deze opleiding belangrijk dat zowel de toetreding van afstudeerders op de arbeidsmarkt, als de inbedding in het werkveld geleidelijk plaatsvindt. Een te grote instroom van het aantal studenten kan dit nadelig beïnvloeden. Kijk op hsleiden.nl om te zien wat de instellingsfixus betekent voor je inschrijving. Samenwerking Hogeschool Leiden werkt samen met vijf andere opleidingen Toegepaste Psychologie. Dat betekent dat er veel overeenkomsten zijn tussen de opleidingen, maar ook dat iedere opleiding een eigen gezicht heeft. De eisen aan afgestudeerden zijn vastgesteld in nauw overleg met vertegenwoordigers van het werkveld. Daarnaast onderhoudt Hogeschool Leiden voor deze opleiding intensieve contacten met de Universiteit Leiden. Doorstroomprogramma s Met de Universiteit Leiden zijn afspraken gemaakt over mogelijkheden om door te stromen naar één van de vier masterspecialisaties van de opleiding Psychologie: Applied Cognitive Psychology Economic and Consumer Psychology Social and Organisational Psychology Occupational Health Psychology Als je hiervoor in aanmerking wilt komen moet je in jaar 4 de pre-universitaire minor volgen en een onderzoeksscriptie schrijven. 4

5 Wat vindt Nora? Nora Cherif is student Toegepaste Psychologie. Ze koos voor Hogeschool Leiden omdat de klassen klein zijn en studenten veel individuele aandacht krijgen. Werken met jongeren Ik woon in Amsterdam en heb daar ook mbo gedaan. Het was vanzelfsprekend om daar te blijven, maar ik koos toch voor Hogeschool Leiden. Toegepaste Psychologie staat goed aangeschreven in Leiden. De klassen zijn klein en studenten krijgen veel individuele aandacht. Ook vind ik het fijn dat alle opleidingen onder één dak zijn en niet zoals in Amsterdam verspreid over faculteiten. Ik heb al een sociale mbo-opleiding achter de rug, dus helemaal nieuw was de opleiding niet. Maar ik geniet elke dag, vooral van de casuïstiek. Dat betekent dat je je kennis toepast in de praktijk. Vanaf het eerste jaar heb je elke periode een groot project. Ongemerkt word je steeds minder aan het handje gehouden. In de laatste periode van het tweede jaar mochten we zelf beslissen hoe we het praktijkonderzoek wilden inrichten en onze eigen invalshoek bedenken. Dat is ontzettend leuk. Als ik straks klaar ben, wil ik werken met jongeren. En dan vooral de moeilijk bereikbare doelgroepen, jongeren met gedragsproblemen. Daarnaast vind ik werken met jongeren met een bi-culturele achtergrond erg leuk. Het is niet altijd even makkelijk om in twee culturen op te groeien. Ik ben zelf Marokkaans-Nederlandse en begrijp daarom beter wat ze doormaken. Ik kan een ervaringsdeskundige en een rolmodel voor deze jongeren zijn. 5

6 Opbouw van de studie Bij Hogeschool Leiden ga je vanaf dag één zelf aan de slag. Je leert binnen de hogeschool, maar ook daarbuiten. In de eerste jaren van de opleiding Toegepaste Psychologie maak je kennis met vijf inhoudelijke gebieden. De vijf inhoudelijke gebieden zijn: Arbeid en organisatie Maatschappelijke participatie en veiligheid Gezondheid en zorg Onderwijs en ontwikkeling Consument en gedrag In jaar 3 en 4 kies je voor een brede opleiding of kies je voor één van de drie afstudeerrichtingen: Toegepast Psycholoog in arbeidsorganisaties: Mensen werken in de toekomst langer door, werken in steeds complexere omgevingen, werken veelal samen. Om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen en te houden vergt veel van organisaties: goed kunnen selecteren, goede voorwaarden kunnen bieden en mensen prestaties kunnen laten leveren. Van werknemers wordt veel verwacht: willen blijven leren, om kunnen gaan met veranderingen. Daarnaast wordt een grote flexibiliteit verwacht (en geëist). Toegepast Psychologen kunnen organisaties en werknemers adviseren bij de uitvoering van hun werk, kunnen werknemers ondersteunen bij het vinden van een evenwicht tussen draagkracht en draaglast. Niet alleen oudere werknemers, maar ook jonge werknemers. Daarnaast kunnen toegepast psychologen voor en binnen organisaties optreden als trainer. Zowel via trainingsbureaus als via consultatiebureaus. 6

7 Toegepast Psycholoog op het terrein van sociale veiligheid: Toegepast Psychologen kunnen preventief, pro-actief en reactief gedrag van kinderen, jongeren en adolescenten beïnvloeden. We leren onze studenten in verschillende modules oorzaken en etiologie van crimineel gedrag te onderkennen, leren hen hoe en waar (achter de voordeur) gedrag kan worden beïnvloed. In interventieteams leren studenten hoe gewenst gedrag van jongeren kan worden gestimuleerd. Anders dan bij sociaal werk gaat het hier om (het ontstaan) het crimineel gedrag en hoe dat te veranderen. Beroepen: wijkcoach t.b.v. een veilige omgeving, jongerencoach, lid van een interventieteam, met de nodige ervaring zou het mogelijk moeten zijn om in de veiligheidsketen (politie, sociale dienst, jeugdzorg, reclassering, belastingdienst) op te treden als coordinator. Werkwijze Tijdens de opleiding doe je kennis op over psychologische theorieën, methoden en technieken, bijvoorbeeld over verschillende psychodiagnostische testen en modellen van menselijk gedrag. Je traint praktische vaardigheden zoals gesprekstechnieken en observatietechnieken. Je leert psychologische testen uitvoeren, inclusief het analyseren, herformuleren en interpreteren van gegevens. Centraal staat: denken (analyseren), voelen (kijken, luisteren) en kracht (feedback krijgen en geven). Toegepast Psycholoog op het terrein van sociaal ondernemen: Er is behoefte aan generalisten die breed en overstijgend kunnen kijken en het vermogen tot Empoweren hebben: mensen hun eigen kracht en oplossingsvermogen laten ervaren. Dat kan o.a. met coaching en voorlichting worden bereikt. Generalisten die verbindingen kunnen leggen tussen groepen, intercultureel kunnen werken en vernieuwende oplossingen kunnen (laten) bedenken, uitvoeren en evalueren. Professionals die kunnen onderzoeken of/wat werkt en nodig is om bewoners jong en oud hun eigen oplossingen te laten vinden. 7

8 Je ontwikkelt een beroepshouding die nodig is in je latere werk. Je leert reflecteren op je eigen handelen en samen te werken met collega s. Met behulp van een portfolio geef je vorm aan je eigen studieloopbaan. De verschillende werkvormen zijn colleges, trainingen, studieloopbaanbegeleiding, projecten en (praktijk)opdrachten. Competentiegericht leren De student staat centraal, dat is de kern van de onderwijsvisie van Hogeschool Leiden. Het onderwijs en de organisatie van de hogeschool zijn erop afgestemd om jou je eigen leerroute te laten volgen tijdens de opleiding. Je verwerft acht kerncompetenties die nodig zijn om je toekomstige beroep te kunnen uitoefenen en je in dat beroep te blijven ontwikkelen. Een competentie beschrijft de kwaliteiten die iemand moet hebben en gebruiken om succesvol een beroep te kunnen uitoefenen. Het gaat om een combinatie van kennis, vaardigheden, eigenschappen en je houding ten opzichte van je eigen professionaliteit. Toegepaste Psychologie van Hogeschool Leiden kent drie afstudeerrichtingen en één doorstroomprofiel: Toegepast Psycholoog in arbeidsorganisaties Toegepast Psycholoog op het terrein van sociale veiligheid Toegepast Psycholoog op het terrein van sociaal ondernemen In het derde jaar van de opleiding maak je een keuze: voor één van deze afstudeerrichtingen voor een brede opleiding, waarbij je geen afstudeerrichting kiest om door te stromen naar de masterfase van de opleiding Psychologie aan de Universiteit Leiden, al dan niet in combinatie met een afstudeerrichting In de opleiding Toegepaste Psychologie ontwikkel je acht competenties: Assessen Adviseren Begeleiden en coachen Trainen Voorlichten Praktijkgericht onderzoeken Interdisciplinair en internationaal samenwerken Professionaliseren Samen vormen deze competenties een geheel. Zonder assessment kun je geen advies geven of een begeleidingstraject opzetten. Zonder praktijkgericht onderzoek kun je geen bijdrage leveren aan de ontwikkeling van je vakgebied. 8

9 Praktijkgericht De opleiding Toegepaste Psychologie is een beroepsopleiding, die goed past bij studenten met een praktische instelling. Het bestuderen van de theorie gebeurt aan de hand van projecten, praktijkvoorbeelden en beroeps- en praktijkopdrachten. Gedurende de studie is er op verschillende manieren contact met de beroepspraktijk. Je gaat op excursie naar organisaties in het werkveld en professionals komen in gastcolleges vertellen over hun ervaringen. In het tweede studiejaar oriënteer je je op praktijk via een eendaagse stage. In het derde jaar loop je een half jaar stage. Binnen en buiten de hogeschool werk je in projectteams aan praktijkopdrachten. Het doen van toegepast onderzoek maakt deel uit van deze opdrachten. Een paar voorbeelden van mogelijke praktijkopdrachten: Je werkt bij een gezondheidscentrum en je ontwikkelt een voorlichtingsbijeenkomst voor jongeren over overgewicht: hoe ontstaat het, hoe kun je het voorkomen en hoe kun je ermee omgaan? Je werkt bij een werving- en selectiebureau en ontwikkelt een assessment om sollicitanten te testen op hun geschiktheid voor een bepaalde functie. Je werkt bij een woningcorporatie en zet een programma op om criminaliteit in de wijk te voorkomen. Je sluit de studie af met het maken van een beroepsproduct, bijvoorbeeld: een trainershandleiding interculturele comunicatie voor leerlingen havo 4; een onderzoek naar uitstelgedrag onder 1e-jaarsstudenten Communicatie; een voorlichtingscampagne gericht op jongeren op het gebruik van drankjes als redbull te verminderen. Zelf je loopbaan sturen Je werkt gedurende je studie aan een portfolio met je studieplan, leerdoelen en resultaten. Je krijgt daarbij ondersteuning in de vorm van gesprekken met je studieloopbaanbegeleider over studievoortgang, motivatie en prestaties. Je leert bewust na te denken over je studiekeuze (heb ik de juiste studie gekozen?), studievaardigheden (plannen en leren studeren) en studiehouding (afspraken nakomen, inzet, zelfstandigheid en initiatief). Zo leer je tijdens de opleiding je loopbaan te sturen. Dat is een goede basis voor zelfstandigheid in je latere beroepsuitoefening. Bindend Studieadvies De studie Toegepaste Psychologie is een vierjarige opleiding. Aan het eind van het eerste jaar (propedeutische fase) krijg je een studieadvies. Als je minder dan 48 studiepunten hebt gehaald (van de 60 studiepunten), krijg je een bindend negatief studieadvies. Het bindend negatief studieadvies geldt ook aan het einde van het tweede studiejaar als je minder dan 60 studiepunten hebt behaald. Je mag dan de opleiding Toegepaste Psychologie niet aan Hogeschool Leiden voortzetten. Major en minors Alle bacheloropleidingen van Hogeschool Leiden bestaan uit een major en één of meer minors. De major is het hoofdprogramma. Daarin verwerf je de competenties die horen bij jouw toekomstig beroep. De major omvat 210 studiepunten van de in totaal 240 studiepunten. In de hoofdfase van de opleiding besteed je 60 studiepunten aan twee minoren van je eigen keuze. Je volgt tenminste één minor van 30 studiepunten die wordt aangeboden door de opleiding Toegepaste Psychologie; de keuze van een tweede minor, ook van 30 studiepunten, is vrij. Met de keuze van de minoren krijg je de kans om je te ontwikkelen zoals jij dat wilt. Want bij ons stuur jij je eigen opleiding. Wil je bijvoorbeeld meer weten van een bepaald 9

10 Iets voor jou? aspect van je toekomstige beroep, dan kun je kiezen voor een verdiepende minor. Heb je juist behoefte aan een wat bredere blik en wil je over de grenzen van je beroep heenkijken? Ook dat kan. Alle opleidingen van Hogeschool Leiden bieden verschillende minoren aan waaruit je kunt kiezen. Veel kan, zolang het maar te maken heeft met je beroepsontwikkeling. Ook moet de stof van voldoende inhoudelijk niveau zijn. Minoren die je bijvoorbeeld kunt volgen zijn: Jeugdcriminaliteit en Veiligheid Levenslooppsychologie Ouderschap, Opvoeding en Preventie Sociaal ondernemen Pre-universitaire minor Talentmanagement Training en coaching Meer informatie over de invulling van de major en minors staat op hsleiden.nl. Psychologie is een exacte menswetenschap, je hebt hart voor mensen en een analytische, onderzoekende geest. Je kracht als hbo er Toegepaste Psychologie is je praktische instelling met als basis voor je handelen een gefundeerde theoretische basis. Je bent nieuwsgierig naar de drijfveren van mensen en je hebt interesse in maatschappelijke vraagstukken. Je bent betrokken, maar op een zakelijke manier: je staat emotioneel stevig in je schoenen en je kunt ook afstand nemen. Verder ben je makkelijk in de omgang en in staat tot zelfreflectie. Als je graag in de hulpverlening wilt werken dan is Toegepaste Psychologie niet de geschikte opleiding. Wiskunde en statistiek Psychologische testen, gebruik van statistische technieken en methoden van onderzoek zijn zeer belangrijk in de studie. Als je weinig affiniteit met wiskunde hebt, is het moeilijk om de opleiding succesvol af te ronden. Talen Tijdens de studie wordt er een beroep gedaan op je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels. Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden vinden wij van groot belang. Daarnaast is beheersing van de Engelse taal noodzakelijk voor een succesvolle studie en in de beroepsuitoefening. Tijdens de studie is een deel van de literatuur Engelstalig en je zult dan ook soms verslagen schrijven in het Engels. Affiniteit met Engels is dus een pré. Wil je weten of de studie Toegepaste Psychologie iets voor jou is? Doe dan de test op hsleiden.nl/toegepastepsychologie 10

11 Wat vinden Carmen & Margriet? Carmen Schilperoord zette veel stappen vooruit voordat ze als gezinscoach aan de slag ging bij de Opvoedpoli. De opleiding Toegepaste Psychologie hielp me op weg. Na wat omzwervingen op de banenmarkt, startte ik met mijn studie Toegepaste Psychologie omdat ik toen pas wist ik wat ik wilde: mensen trainen en coachen. Tijdens mijn opleiding op Hogeschool Leiden kwamen die disciplines ruimschoots aan bod. Voor mijn laatste opdracht, het schrijven van een scriptie, ontwikkelde ik een basistraining bij de Opvoedpoli. Sinds mijn afstuderen werk ik als gezinscoach bij de Opvoedpoli en dat bevalt van beide kanten uitstekend. Margriet Pronk studeerde Toegepaste Psychologie en koos hiervoor omdat dit vakgebied zich richt op de ontwikkeling van de gezonde mens. Hoe motiveer je mensen iets aan te pakken? Die vraag maakte mij nieuwsgierig. Iedereen heeft iets aan Toegepaste Psychologie. Het vak richt zich, in tegenstelling tot klinische psychologie, niet op beperkingen maar op een gezonde ontwikkeling. Denk aan coaching, training of voorlichting. Tijdens de opleiding heb ik veel geoefend met gesprekstechnieken, observeren, maar ook onderzoek. Zo kon ik meteen de theorie van bijvoorbeeld statistiek in praktijk brengen. Dat maakte het voor mij veel begrijpelijker. Bij alle opdrachten was samenwerken het sleutelwoord. Ik ben nu projectmedewerker kwaliteitsbeleid en personeelsmanagement bij een thuiszorgorganisatie. Een mooie kans om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van de organisatie en van het personeel. 11

12 Goed om te weten voordat je kiest Toelatingsvoorwaarden Voor de meeste hbo-bacheloropleidingen word je toegelaten met een diploma havo of vwo of mbo-4. Voor masters en post-hbo-opleidingen is in de meeste gevallen een afgeronde hbo-opleiding voldoende. Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen voor het profiel of het vakkenpakket of andere bijzondere toelatingseisen. Toelatingsvoorwaarden 21+ Als je niet in het bezit bent van één van de vereiste diploma s en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een toelatingsonderzoek aanvragen via Kies bewust Kiezen voor een opleiding die bij je past is niet gemakkelijk. Dit blijkt ieder collegejaar opnieuw. Meer dan 25% van de studenten kiest één of meerdere keren voor een studie die uiteindelijk niet goed blijkt te passen. Zonde van de inzet, tijd en het geld. Het stappenplan van Kies Bewust helpt jou daarom bij het maken van de juiste studiekeuze. Je kunt starten met dit programma via hsleiden.nl/kies-bewust/. Wil je je aanmelden voor TP? De vragenlijst (LSS) van Kies Bewust is een verplicht onderdeel van de decentrale selectie. We adviseren je ook om de Reality Check te doen. Loting Voor sommige opleidingen is het aantal opleidingsplaatsen beperkt. Bij een studie met een loting kan maar een bepaald aantal studenten de opleiding volgen. Meestal gelden hiervoor geen aanvullende opleidingseisen. Numerus fixus Voor sommige opleidingen mogen we een beperkt aantal studenten toelaten. Voor deze opleidingen gelden vaak aanvullende opleidingseisen of geldt een selectieprocedure. Kosten Voor het volgen van een hbo-opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Voor het studiejaar is dat 1.906,- Het bedrag voor het studiejaar is maart 2015 bekend. Onder bepaalde voorwaarden betaal je instellingscollegegeld. Naast collegegeld betaal je nog kosten voor studiemateriaal, zoals boeken en syllabi. De kosten hiervoor verschillen per opleiding. Studieadvies De keuze voor een opleiding is één van de belangrijkste beslissingen in je leven. Denk er daarom goed over na. Bezoek één van onze open dagen en kom proefstuderen. Tijdens open dagen zijn onze studentendecanen aanwezig. Je kunt bij hen terecht met vragen over je studiekeuze, eventuele twijfels en persoonlijke omstandigheden, zoals studeren met een functiebeperking. Onder een functiebeperking verstaan we alle aandoeningen die chronisch van aard zijn en die tot studievertraging kunnen leiden. Bijvoorbeeld een motorische of zintuiglijke handicap, psychische belemmeringen, spraakstoornis, dyslexie/ dyscalculie, autismespectrumstoornis of AD(H)D. Hogeschool Leiden biedt voorzieningen die je ondersteunen bij het volgen van de studie, zoals tentamentijdverlenging. Wil je hierover meer weten kijk dan op hsleiden.nl/studentenvoorzieningen/decaan. Kijk voor de meest actuele informatie over toelating en inschrijving voor de studie van jouw keuze op 12

13 Al de mogelijkheden spraken me aan. Dynamisch vakgebied. Ik voelde me hier meteen thuis. Studenten leren van elkaar. Ik leerde mezelf pas echt kennen op deze studie. Het is meer dan alleen een studie. Ik werd hier echt geprikkeld om te leren. 13

14 Hogeschool Leiden, meer dan een opleidingsinstituut Hogeschool Leiden staat voor passie, talent en menselijke maat. We zijn een betrokken hogeschool. Bij ons werken docenten met liefde en kennis voor het vakgebied, docenten die jou uitdagen tot luisteren, nieuwsgierigheid en het stellen van vragen. We vinden het belangrijk dat jij jouw talenten en ambities kunt ontwikkelen, zodat je zelf de kansen creëert voor je loopbaan. Uiteindelijk draait het om welke bijdrage jij aan de samenleving wilt gaan leveren. Jij wordt de professional waar de beroepspraktijk behoefte aan heeft. Jij zorgt ervoor dat werkgevers zeggen: je moet ze van Hogeschool Leiden hebben. Denkt Hogeschool Leiden denkt altijd vooruit. Continu werken we aan verbetering en innovatie van ons onderwijs en de samenwerking met de beroepspraktijk. Vraagstukken vanuit de praktijk worden door onze lectoraten en kenniskringen in samenwerking met het werkveld grondig onderzocht. Dit levert nieuwe kennis, ideeën en kansen op die worden doorvertaald naar jouw opleiding. Doet Hogeschool Leiden doet er alles aan om het beste in jou naar boven te halen. Van jou vragen we inzet, betrokkenheid, een kritische houding en een gezonde dosis nieuwsgierigheid. Wij stimuleren jouw ambitie om uit te blinken. Zo kun je bijvoorbeeld deelnemen aan ons Honoursprogramma; het excellentieprogramma waarin je, naast je reguliere opleiding, samen met studenten van verschillende opleidingen werkt aan een thema of project. Ook krijg je de kans om je kennis te verbreden. Bijvoorbeeld door onderdelen van andere opleidingen te volgen of een kijkje over de grens te nemen in de vorm van buitenlandse stages of deel te nemen aan ontwikkelingsprojecten. Voelt Onderwijs is meer dan alleen het overdragen van kennis. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een duurzame samenleving waarin respect voor de ander normaal is, diversiteit het uitgangspunt is en waarin jij als individu en straks als professional bijdraagt aan een gezond milieu. Wij willen je inspireren, stimuleren, ondersteunen en laten voelen dat passie, talent en menselijke maat zo typerend voor ons zijn. Leiden: meer dan een studentenstad Hogeschool Leiden ligt midden in het BioScience Park, het grootste life sciences kenniscentrum in Nederland, en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Kennisuitwisseling en samenwerking op onze kennisgebieden Jeugd, Life Sciences en Zorg kunnen wij hierdoor goed invullen. Dankzij de kennisinstellingen en de bedrijven op het BioScience Park, is Leiden de status van studentenstad ontstegen en heeft de stad regionaal en nationaal een sleutelpositie weten te verwerven als Kennisstad. Echt een plek waar jij het beste in jezelf naar boven kan gaan halen. Bekijk video over Hogeschool Leiden met Layar 14

15 Meer info? Meer weten over Toegepaste Psychologie? hsleiden.nl/toegepastepsychologie facebook.com/hsleidennl Maak een goede keuze Bekijk keuzevideo of ga direct online met Layar Je opleiding is van grote invloed op je carrière. Bereid je dus goed voor. Kom naar de open dag, doe mee met proefstuderen, zoek extra informatie online en praat eens met iemand met een beroep dat aansluit op de studie. Meer weten? Vraag het onze studentendecaan Toch een andere studie? Bekijk ook eens deze opleidingen: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Kom kijken en ervaren! Open dagen Zaterdag 15 november Woensdag 14 januari (avond) Zaterdag 7 februari Woensdag 29 april (avond) Proefstuderen Kijk op hsleiden.nl voor actuele data voor proefstuderen voor deze opleiding. Meld je aan voor een open dag of proefstuderen via hsleiden.nl 15

16 Scan met Layar voor direct contact Hogeschool Leiden Zernikedreef CK Leiden Postbus AJ Leiden hsleiden.nl facebook.com/hsleidennl twitter.com/hsleidennl linkedin.com/company/hogeschool-leiden

Human Resource Management

Human Resource Management Bekijk de video van Anne met Layar 2015 2016 Human Resource Management Bachelor of Human Resource Management / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Willeke van Egmond bij DZB bedrijven in Leiden

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie

Bekijk de video van Dion met Layar. Informatica. Bachelor of Information Technology / voltijd

Bekijk de video van Dion met Layar. Informatica. Bachelor of Information Technology / voltijd Bekijk de video van Dion met Layar 2015 2016 Informatica Bachelor of Information Technology / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Ravi Chotkan bij Studio Projectie in Leiden. Interactive Print

Nadere informatie

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd Bekijk de video van Floortje met Layar 2015 2016 Commerciële Economie Bachelor of Marketing / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Gidion Zandbergen bij Infotheek in Leiden Interactive Print Download

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs... 7

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo Deventer spreekt je aan! Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo voltijd, deeltijd, academische pabo, vwo route 2015-2016 saxion.nl/pabo Index Hoofdstuk 1 Leraar basisonderwijs:

Nadere informatie

Docenten weten waar ze het over hebben

Docenten weten waar ze het over hebben Next level leraar Kijk jij graag verder dan de muren van het klaslokaal? Bij de Marnix Academie leer je niet alleen les te geven in een groot aantal vakken, je leert ook te kijken naar de ontwikkeling

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016 STUDIEJAAR 2015-2016 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies LEVEN IS BEWEGEN Een directe bijdrage leveren aan het functioneren van mensen. Het verschil tussen niet werken en wel werken, sporten

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Creative Business. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Creative Business. Opleidingen 2015-2016 voltijd Creative Business Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Creative Business Opleidingen 2015-2016 Inhoud Welkom 3 Opleidingsoverzicht Creative Business 4 Opleidingen: Associate-degreeprogramma Crossmediale Communicatie

Nadere informatie

Je vindt het in Ede! Grenzen verleggen. CHE-Transfer. Een kijkje in het studentenleven van Anne. Meer zien? Bezoek een Open Dag of Experience Day

Je vindt het in Ede! Grenzen verleggen. CHE-Transfer. Een kijkje in het studentenleven van Anne. Meer zien? Bezoek een Open Dag of Experience Day Voorlichtingskrant van de Christelijke Hogeschool Ede 2011-2012 Studiekeuze en geloof Wil jij als professional en als christen wat betekenen in de samenleving? Hoe betrek je je geloof bij je keuze voor

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Domein Health Instituut voor Paramedische Studies

Studiegids 2012-2013. Domein Health Instituut voor Paramedische Studies Studiegids 2012-2013 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies Een sprekend beroep Spreken en verstaan is jouw terrein; het mooiste wat je kunt bereiken is mensen uit hun isolement halen. Ze spreken

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie Studeren aan de universiteit 2011-2012 Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie 2 Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis

Nadere informatie

FAQ FAQ FA AQ FAQ FAQ

FAQ FAQ FA AQ FAQ FAQ FAQ FAQ FA Hounours AQ FAQ FAQ Business Studies FA Voltijd Alkmaar Den Haag Diemen Haarlem - Rotterdam Waar wordt Business Studies aangeboden? Business Studies wordt aangeboden op de locaties Alkmaar,

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Opstapcursus rekenen en taal

Opstapcursus rekenen en taal Pabo-magazine Den Haag Dordrecht Rotterdam De Universitaire Pabo Kun je geen keuze maken tussen de Pabo en Pedagogiek? Dan doe je ze toch allebei! Je studeert drie dagen per week bij de Pabo en twee dagen

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs

Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs De drijfveren van een eerstejaars Mijn moeder is lerares en ook mijn oom en tante geven les op een basisschool. Je kunt dus wel zeggen dat het vak van basisschoolleraar

Nadere informatie

Studenten aan de universiteit zijn niet voor één gat te vangen. Ze zijn op zoek naar

Studenten aan de universiteit zijn niet voor één gat te vangen. Ze zijn op zoek naar Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis in de studieboeken duiken. Het is een manier van leven. Je bezoekt een interessante lezing of brengt de middag

Nadere informatie

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA²

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² leer-kracht voor de toekomst BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² PERFECTE COMBINATIE: LESGEVEN ÉN ONDERZOEKEN Je wilt graag lesgeven in het basisonderwijs. Dat kan met een hbo-diploma. Maar met jouw vwo-diploma

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

People for Business - Business for People

People for Business - Business for People HOGESCHOOL ZUYD People & Business Management Sittard WERKEND LEREN People for Business - Business for People Hogeschool Zuyd Jouw partner in een succesvolle loopbaan Met ruim 13.500 studenten en 40 (brede)

Nadere informatie

DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS

DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS De bevlogen docent Ik vind het belangrijk om aan studenten mee te geven dat ieder mens en ieder kind een persoonlijk verhaal heeft en dat dat verhaal er mag zijn.

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie