Management in de Zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management in de Zorg"

Transcriptie

1 Bekijk de video van Michelle met Layar Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal

2 Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in Leiden Interactive Print Download de gratis Layar App via de app-store Scan de cover en de pagina s met het AR icoon Bekijk video s en extra informatie Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij. De meest actuele informatie is te vinden op hsleiden.nl.

3 Jouw toekomst met Management in de Zorg Je werkt in de zorg- of welzijnssector en wilt je loopbaan een impuls geven? Een goed idee, want het werkveld heeft behoefte aan zorgprofessionals die vorm kunnen geven aan persoonlijk leiderschap. De huidige ontwikkelingen in het werkveld van marktwerking tot innovatie stellen steeds meer eisen aan de vaardigheden van professionals in zorg en welzijn. Hogeschool Leiden biedt vervolgopleidingen aan op drie niveaus die optimaal op elkaar aansluiten: Associate degree, bachelor en post-hbo. In deze brochure vind je alles over het bachelorprogramma, zoals informatie over hoe de studie is opgebouwd en wat de toelatingsvoorwaarden zijn. Daarom Hogeschool Leiden De managementopleidingen van Hogeschool Leiden kenmerken zich door een persoonlijke benadering. Docenten en deelnemers kennen elkaar en de persoonlijke ontwikkeling staat centraal. De opleidingen zijn praktijkgericht en afgestemd op het werkveld. Jouw werkomgeving is ook je dynamische werkomgeving: je brengt jouw nieuwe kennis daar meteen in de praktijk. Zo leer je als professional in te spelen op ontwikkelingen in jouw vakgebied. Je krijgt hier vanuit de opleiding ondersteuning bij, met aandacht voor jouw individuele situatie en capaciteiten. Dat deze aanpak werkt blijkt uit beoordelingen van de studenten. Bij diverse onderwijsevaluaties scoort Management in de Zorg al een aantal jaren gemiddeld een acht of hoger. Drie opleidingsniveaus De basisopleiding richt zich op werkende zorgprofessionals en (aankomend) leidinggevenden op operationeel niveau. Je leert bijvoorbeeld hoe je leiding geeft aan medewerkers en het team en productie- en jaarwerkplannen opstelt. Na een jaar sluit je de opleiding af met een Associate degree (Ad). Ook is er de mogelijkheid om na een jaar door te stromen naar de bacheloropleiding als je aan de gestelde voorwaarden voldoet. Ben je werkzaam als leidinggevende of manager op tactisch niveau, dan kun je kiezen voor de tweejarige bacheloropleiding Management in de Zorg. Jouw capaciteiten liggen dan niet meer alleen op het operationeel, maar met name op tactisch vlak. Dit betekent dat je meedenkt over beleidsontwikkeling en kennis en vaardigheden hebt op het gebied van het inrichten van structuren en processen, verandermanagement, innovatie en onderzoek. Na de bacheloropleiding kun je nog verder studeren. Heb je een managementfunctie op hoog niveau in zorg en welzijn, wil jij je managementvaardigheden aanscherpen of heb je ambitie om door te groeien? Met de eenjarige post-hbo-opleiding, Bedijfskunde in de Zorg (voorheen VO-M) leer je moderne managementinzichten en instrumenten te gebruiken en ontwikkel je vaardigheden op strategisch niveau. Nieuwsgierig naar wat de andere (management)opleidingen te bieden hebben? Lees dan de uitgebreide brochures 3

4 Dit is Management in de Zorg De zorg- en welzijnssector ontwikkelt zich voortdurend. Instellingen krijgen steeds meer te maken met complexe bedrijfsmatige en beleidsmatige vraagstukken. Personeelsbeleid, verandermanagement, financieel beheer en kwaliteitszorg zijn hier voorbeelden van. Daarnaast zijn begrippen als prestatie- en kwaliteitsindicatoren, resultaatafspraken en vraaggestuurd werken gemeengoed geworden. De manager speelt bij dit alles een centrale rol. Competentiegericht De bacheloropleiding Management in de Zorg is gericht op het verwerven of verder ontwikkelen van de competenties die een manager moet bezitten, zodat je zowel op operationeel als op tactisch niveau een bijdrage kunt leveren aan de organisatie waarin je werkt. Jouw persoonlijke ontwikkeling staat voorop. Je doet kennis op van verschillende terreinen van bedrijfsvoering, zoals marketing en financiën, informatieverwerking, verandermanagement, ketenmanagement en human resource management. Maar je leert ook hoe je veranderingen in een organisatie kunt initiëren en implementeren, en door bijvoorbeeld coachend leiderschap weet je mensen te inspireren en te stimuleren. Hierbij is uiteraard steeds de vraag van de cliënt of de markt richtinggevend voor je handelen en bepalend voor het resultaat. Praktijkgericht De opleiding is vormgegeven in samenwerking met het werkveld. Kenmerkend voor professionals op het niveau van tactisch management is dat zij in staat zijn diverse rollen, methoden en technieken toe te passen, onafhankelijk van de situatie. De vraagstukken die je tegenkomt zijn complex en kunnen niet worden opgelost met standaardprocedures. Tijdens de opleiding fungeert je eigen werksituatie als krachtige en belangrijke leeromgeving. De authentieke taken en producten van een manager vormen namelijk het uitgangspunt en je voert praktijkopdrachten uit binnen jouw organisatie. Uiteraard word je hierbij ondersteund door een begeleider uit de eigen organisatie. Wat je leert heeft directe relevantie voor je eigen werk. Studentgericht De studie begint met het in kaart brengen van wat je al kan en wat je nog moet leren en het maken van een studieplan. Sommige competenties heb je wellicht al, bijvoorbeeld omdat je al veel ervaring hebt met leidinggeven aan een team. Op basis van aantoonbaar verworven competenties kun je voor één of meer modules vrijstelling aanvragen bij de Examencommissie. Carrière en toekomst Na afronding van deze opleiding kun als manager in de zorg- en welzijnssector een bijdrage leveren aan beleidsontwikkeling door onderzoek en advies. Planning en organisatie bepalen de koers van jouw team of afdeling en je stemt vraag en aanbod cliëntgericht af. Door de kwaliteit van de bedrijfsprocessen te analyseren, kun je voorstellen doen tot verbetering. Je hebt een herkenbare, goed onderbouwde visie op het beroep. Mogelijkheden Met het bachelordiploma Management in de Zorg kun je terecht bij instellingen die zorg en dienstverlening aan patiënten en cliënten centraal stellen. Denk aan ziekenhuizen, thuiszorg, ouderenzorg, psychiatrische instellingen, jeugdzorg, kinderopvang en zorg voor verstandelijk gehandicapten. Functies die je hier kunt vervullen zijn (afhankelijk van de omvang en organisatiestructuur van de instelling) bijvoorbeeld team-, groeps- of unitleider van middelgrote tot grote werkeenheden, afdelingshoofd of zorgmanager. Je bent dan werkzaam als ondernemer in de zorg en stelt je afwisselend op als organisator, coach, veranderaar, intermediair en beleidsontwikkelaar. Daarnaast is ook bij belangenorganisaties, welzijnsinstellingen, ziektekostenverzekeraars en bij de overheid behoefte aan mensen die specifieke kennis van zorg en maatschappelijke dienstverlening combineren met een managementopleiding. 4

5 Wat vindt Jacquelien? Jacquelien Jonkman is teamleider van de dialyseafdeling van Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp. Ze miste een relevante managementopleiding en vond Management in de Zorg. Net als ik combineren veel studiegenoten deze opleiding met een drukke baan en een gezin.. Dat vraagt een hoop energie van iedereen. De modules van Hogeschool Leiden boden me structuur en dat was voor mij erg prettig. De docenten zoeken mee naar oplossingen zodra alle bezigheden elkaar dreigen te verdringen. Er wordt sowieso goed geluisterd. Feedback van studenten wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de lesprogramma s. De opleiding is opvallend leerzaam, ook in persoonlijke zin. Met studieonderdelen als Management, Beleid en Wetgeving heb je dat in eerste instantie niet zo in de gaten. Maar bij Veranderkunde en Professionalisering leer je ook hoe je als persoon in je vak staat. Doordat je de theorie meteen in de praktijk kunt toepassen, krijg je inzicht in verschillende situaties en omstandigheden van je werk. Hierdoor kom je steviger in het zadel te zitten. Dat komt dus mijn studie, mijn werk én mij ten goede. 5

6 Opbouw van de studie Een reguliere bachelor duurt vier jaar. Bij Hogeschool Leiden is de bacheloropleiding Management in de Zorg een een duale opleiding van twee jaar. Deze opleiding is bedoeld voor zorgprofessionals die als leidinggevende of manager op tactisch niveau werkzaam zijn in de zorg- en dienstverlening. door colleges, trainingen en practica. Tijdens de colleges, verzorgd door vakdocenten, krijg je modellen en theorieën aangeboden. Tijdens trainingen en practica werk je aan je management- en onderzoeksvaardigheden. Eerste deel opleiding In het eerste jaar van de opleiding oriënteer je je (nader) op het tactisch middenmanagementniveau en de vraagstukken die daar spelen. Aan bod komen onderwerpen als arbeids- en gezondheidsrecht, beleidsontwikkeling, verander- en projectmanagement en organisatiekunde. De onderwerpen overstijgen het van dag-tot-dag runnen van een afdeling of werkeenheid. Bij tactisch management gaat het om visie en beleidsontwikkeling, langetermijnplanningen en procesinnovatie. Je leert met een onderzoekende houding een managementvraagstuk te beschrijven en te analyseren. Ook hou je vanaf het begin van je studie een portfolio bij waarin je je vorderingen en je leerproces beschrijft. Tweede deel opleiding Het tweede deel is gericht op verdieping van je managementkennis en vaardigheden. We gaan nader in op bedrijfscommunicatie, ondernemerschap en onderzoek. Je kiest een afgebakend managementvraagstuk voor je afstudeeropdracht. Tijdens de opdrachten werk je verder aan de ontwikkeling van jouw visie op, en professionalisering in, het beroep. Productgestuurd Het onderwijs is productgestuurd, dat wil zeggen dat je werkt aan professionele taken met materiaal dat in de beroepspraktijk bruikbaar is. Dit kan bijvoorbeeld een afdelingsbeleidsplan zijn of een plan om het ziekteverzuim te verminderen. Een aantal taken voer je individueel uit, andere met meerdere studenten. Bij het werken aan deze taken word je ondersteund 6

7 Iets voor jou? Je werkt als (beginnend) leidinggevende in de zorg- of welzijnssector en wil je verder bekwamen om beter toegerust te zijn voor de functie die gaat komen of die je al vervult. Bij de opleiding Management in de Zorg vind je nieuwe vaardigheden en theoretische verdieping van jouw beroep. Persoonlijke ontwikkeling De persoonlijke ontwikkeling van de studenten staat centraal bij onze managementopleidingen. Dit uit zich in aandacht voor je professionele effectiviteit, gericht op het vergroten van de professionele benadering van jouw werk, én voor je persoonlijke effectiviteit. Tijdens intervisie bespreek je uitdagingen waarmee je bij de beroepsuitoefening geconfronteerd wordt. Door het schrijven van persoonlijke reflectieverslagen kijk je tijdens de studie voortdurend terug op wat je leert. Je beschrijft hoe je nieuwe vaardigheden in je werk gebruikt en bouwt verder aan een eigen, goed onderbouwde visie. Hard werken Met een studiebelasting van uur per week naast een baan en privéverplichtingen is deze opleiding behoorlijk pittig. De opleiding is prettig ambitieus : de docenten stimuleren je om jouw grenzen te verkennen. Het is zoeken naar de balans tussen studie, werk en privé. Maar aan je studiegenoten kun je veel steun hebben. 7

8 Wat vindt Bianca? Bianca Lucas volgde naast haar baan als casemanager in de verslavingszorg de deeltijdopleiding Management in de Zorg. Ze is inmiddels teamcoördinator: De opleiding heeft mij geleerd een visie te ontwikkelen. Je bachelor halen naast je baan is behoorlijk pittig. Aan de andere kant lag de inhoud dicht bij mijn werk, wat het ook weer behapbaar maakte. Het eerste deel bestaat voornamelijk uit theorie, met vakken als kwaliteit, recht, bedrijfskunde en coaching. Sterk gericht dus op de functie van manager. In het afstudeerjaar doe je een onderzoek. Daarbij heb je regelmatig contact met je medestudenten en docenten. Ik vond het prettig om in die fase veel feedback te krijgen. Dankzij deze opleiding heb ik geleerd een visie te vormen op mijn werk en zelf beleid te ontwikkelen. Ik kan mijn creativiteit kwijt en dat geeft mijn werk een extra dimensie. Meer informatie over oud-studenten en hun huidige baan is te vinden op jouw-toekomst.hsleiden.nl Goed om te weten voordat je kiest De bacheloropleiding Management in de Zorg (duaal) is bestemd voor mensen met praktijkervaring in de zorg- en welzijnssector. Om de opleiding te kunnen volgen ben je tijdens de opleiding werkzaam in één van deze sectoren als leidinggevende op tactisch niveau. Toelatingsvoorwaarden Er zijn vier voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de opleiding Management in de Zorg: Je hebt een getuigschrift Associate degree Management in de Zorg of je bezit een vergelijkbaar niveau door een andere opleiding of ervaring. Je hebt minimaal twee jaarwerkervaring in de sector zorg en welzijn. Je kunt op het werk opdrachten uitvoeren. Je werkt ten minste 20 uur per week in de zorg- of welzijnssector (incl. maatschappelijke dienstverlening) in een leidinggevende functie. Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure. Daarin toetsen we de bovenstaande toelatingsvoorwaarden. Als je geen Ad-getuigschrift hebt, neemt de opleiding een assessment af om te bepalen of je op een vergelijkbaar niveau functioneert. Inschrijven Op hsleiden.nl/managementinzorg/inschrijven kun je het aanmeldingsformulier Management in de Zorg downloaden. Stuur het volledig ingevulde formulier, met kopieën van relevante diploma s, naar ons toe. Je wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek. Daarnaast moet jij je aanmelden op studielink.nl. 8

9 Inschrijfdatum Een van de maatregelen die de regering heeft uitgewerkt in de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid hoger onderwijs betreft het vervroegen van de deadline voor een inschrijving voor een opleiding in het hoger onderwijs. Voor welke datum je je straks uiterlijk moet inschrijven, is te vinden op studielink.nl. Kosten Het collegegeld voor het studiejaar 2014/2015 bedraagt 1.906,- voor duaal. Het bedrag voor 2015/2016 is medio maart 2015 bekend. Daarnaast moet je rekenen op ongeveer 700 voor studieboeken (totaal voor beide jaren). Voor het volgen van deze opleiding is het handig als je over een eigen computer beschikt. Meer informatie vind je op hsleiden.nl. Studieduur en studiebelasting De standaard studieduur is twee jaar. Je hebt één dag per week les op donderdag. Daarnaast moet je rekenen op ongeveer twee tot drie dagdelen aan voorbereiding. In totaal is de studiebelasting 20 uur per week. De opleiding houdt de vakantieperiodes van regio Leiden aan. Studieadvies De keuze voor een opleiding is een belangrijke beslissing. Denk er daarom goed over na. Bezoek één van onze open dagen, de data staan op pagina 11. Kijk ook op hsleiden.nl voor meer informatie en het programma tijdens een open dag. Tijdens open dagen zijn onze studentendecanen aanwezig. Je kunt bij hen terecht met vragen over je studiekeuze, eventuele twijfels en persoonlijke omstandigheden, zoals studeren met een functiebeperking. Onder een functiebeperking verstaan we alle aandoeningen die chronisch van aard zijn en die tot studievertraging kunnen leiden. Bijvoorbeeld een motorische of zintuiglijke handicap, psychische belemmeringen, spraakstoornis, dyslexie/dyscalculie, autismespectrumstoornis of AD(H)D. Hogeschool Leiden biedt voorzieningen die je ondersteunen bij het volgen van de studie, zoals tentamentijdverlenging. Wil je hierover meer weten kijk dan op hsleiden.nl/studentenvoorzieningen/decaan. Incompany Onderdelen van de opleiding Management in de Zorg kunnen ook incompany voor het (aankomend) middenmanagement van een organisatie worden gegeven. Heb je interesse? Neem dan contact op met Tineke Kleijne via of 9

10 Hogeschool Leiden, meer dan een opleidingsinstituut Hogeschool Leiden staat voor passie, talent en menselijke maat. We zijn een betrokken hogeschool. Bij ons werken docenten met liefde en kennis voor het vakgebied, docenten die jou uitdagen tot luisteren, nieuwsgierigheid en het stellen van vragen. We vinden het belangrijk dat jij jouw talenten en ambities kunt ontwikkelen, zodat je zelf de kansen creëert voor je loopbaan. Uiteindelijk draait het om welke bijdrage jij aan de samenleving wilt gaan leveren. Jij wordt de professional waar de beroepspraktijk behoefte aan heeft. Jij zorgt ervoor dat werkgevers zeggen: je moet ze van Hogeschool Leiden hebben. Denkt Hogeschool Leiden denkt altijd vooruit. Continu werken we aan verbetering en innovatie van ons onderwijs en de samenwerking met de beroepspraktijk. Vraagstukken vanuit de praktijk worden door onze lectoraten en kenniskringen in samenwerking met het werkveld grondig onderzocht. Dit levert nieuwe kennis, ideeën en kansen op die worden doorvertaald naar jouw opleiding. Doet Hogeschool Leiden doet er alles aan om het beste in jou naar boven te halen. Van jou vragen we inzet, betrokkenheid, een kritische houding en een gezonde dosis nieuwsgierigheid. Wij stimuleren jouw ambitie om uit te blinken. Zo kun je bijvoorbeeld deelnemen aan ons Honoursprogramma; het excellentieprogramma waarin je, naast je reguliere opleiding, samen met studenten van verschillende opleidingen werkt aan een thema of project. Ook krijg je de kans om je kennis te verbreden. Bijvoorbeeld door onderdelen van andere opleidingen te volgen of een kijkje over de grens te nemen in de vorm van buitenlandse stages of deel te nemen aan ontwikkelingsprojecten. Voelt Onderwijs is meer dan alleen het overdragen van kennis. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een duurzame samenleving waarin respect voor de ander normaal is, diversiteit het uitgangspunt is en waarin jij als individu en straks als professional bijdraagt aan een gezond milieu. Wij willen je inspireren, stimuleren, ondersteunen en laten voelen dat passie, talent en menselijke maat zo typerend voor ons zijn. Leiden: meer dan een studentenstad Hogeschool Leiden ligt midden in het BioScience Park, het grootste life sciences kenniscentrum in Nederland, en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Kennisuitwisseling en samenwerking op onze kennisgebieden Jeugd, Life Sciences en Zorg kunnen wij hierdoor goed invullen. Dankzij de kennisinstellingen en de bedrijven op het BioScience Park, is Leiden de status van studentenstad ontstegen en heeft de stad regionaal en nationaal een sleutelpositie weten te verwerven als Kennisstad. Echt een plek waar jij het beste in jezelf naar boven kan gaan halen. Bekijk video over Hogeschool Leiden met Layar 10

11 Meer info? Meer weten over Management in de Zorg? hsleiden.nl/managementinzorg facebook.com/hsleiden.miz Maak een goede keuze Bekijk keuzevideo of ga direct online met Layar Je opleiding is van grote invloed op je carrière. Bereid je dus goed voor. Kom bijvoorbeeld naar de open dag, zoek extra informatie online en praat eens met iemand met een beroep dat aansluit op de studie. Meer weten? Vraag het onze studentendecaan Toch een andere studie? Bekijk ook eens deze opleidingen: Opleiding tot Verpleegkundige Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Commerciële Economie Kom kijken en ervaren! Open dagen Zaterdag 15 november Woensdag 14 januari (avond) Zaterdag 7 februari Woensdag 29 april (avond) Proefstuderen Kijk op hsleiden.nl voor actuele data voor proefstuderen voor deze opleiding. Meld je aan voor een open dag of proefstuderen via hsleiden.nl 11

12 Scan met Layar voor direct contact Hogeschool Leiden Zernikedreef CK Leiden Postbus AJ Leiden hsleiden.nl facebook.com/hsleidennl twitter.com/hsleidennl linkedin.com/company/hogeschool-leiden

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd Bekijk de video van Floortje met Layar 2015 2016 Commerciële Economie Bachelor of Marketing / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Gidion Zandbergen bij Infotheek in Leiden Interactive Print Download

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

Master Management en Innovatie. in maatschappelijke organisaties

Master Management en Innovatie. in maatschappelijke organisaties Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties Veranderingen: drijfveren voor innovaties Marktwerking, decentralisatie, vergrijzing, hogere kwaliteitseisen. In hoog tempo wordt u geconfronteerd

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Associate degree Bedrijfskunde & agribusiness Management, Beleid & Buitenruimte

Associate degree Bedrijfskunde & agribusiness Management, Beleid & Buitenruimte Ad Associate degree Bedrijfskunde & agribusiness Management, Beleid & Buitenruimte Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten 20 20 11 12 Ad n de prakt Associate degree De sector buitenruimte is volop

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Associate degree. nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Associate degree. nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs Associate degree nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs 1 Vergroot je carrièrekansen met een Associate degree Het Associate-degree-programma is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Leraar technisch beroepsonderwijs

Leraar technisch beroepsonderwijs Leraar technisch beroepsonderwijs 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - Voltijd Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Uit eigen ervaring Ik heb de lerarenopleiding Bouwkunde [nu een van de studieroutes

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Magistrum 2015-2016. Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs

Magistrum 2015-2016. Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs Magistrum 2015-2016 Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs Colofon Opdrachtgever Redactie Ontwerp Fotografie Druk Magistrum Magistrum Studio Beige Corné Clemens, Clemens Communicatie

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2012-2013 Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, is opgericht in januari 2009 als opvolger van

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie