Opleiding tot Verpleegkundige

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding tot Verpleegkundige"

Transcriptie

1 Bekijk de video van Az-Eddine met Layar Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal

2 Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam Interactive Print Download de gratis Layar App via de app-store Scan de cover en de pagina s met het AR icoon Bekijk video s en extra informatie Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij. De meest actuele informatie is te vinden op hsleiden.nl. Hogeschool Leiden werkt met ROC Leiden en LUMC samen binnen de Zorg Academie Leiden.

3 Jouw toekomst met Verpleegkunde Als hbo-verpleegkundige ben je de spil in de zorg aan patiënten. Je hebt contact met andere zorgverleners zoals artsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, en natuurlijk met de patiënt en diens familie. Het beroep stelt behoorlijke hoge eisen aan jou, zoals een dienstverlenende instelling, stabiliteit, zelfstandigheid, flexibiliteit en sociale vaardigheden. Denker en doener Als hbo er kun je problemen en situaties analyseren, oplossingen bedenken en die (laten) uitvoeren. Je werkt met mensen die zich veelal in een zorgelijke situatie bevinden en daar heb je oog voor. De mens staat altijd centraal en is het uitgangspunt van jouw zorg. De hbo-verpleegkundige is een denker én een doener. Nadenken, analyseren, evalueren, maar ook zelf aanpakken als de situatie daar om vraagt. Zorgverlener Op basis van observaties en gesprekken met de patiënt stel je vast welke verpleegkundige zorg hij of zij nodig heeft en legt dit vast in een verpleegplan. Hoe ernstig is de situatie? Hoe sterk is de patiënt? Wat kan hij aan en hoe bied je hem de beste zorg? Dat kan eenvoudig zijn, bijvoorbeeld wassen of een wond verzorgen. Je kunt dat zelf doen of delegeren. Soms is de benodigde zorg ingewikkelder. Er is veel apparatuur nodig of je moet emotionele gesprekken voeren, voorlichting geven of overleggen met arts en familie. Telkens evalueer je hoe de zorg is uitgevoerd. Dit doe je met collega-verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten en/of maatschappelijk werkers. Op basis van deze evaluaties pas je je verpleegplan weer aan. Regisseur Jij regisseert de totale zorg voor de patiënt. Je zorgt dat andere hulpverleners, zoals een arts, een fysiotherapeut, een diëtist of een maatschappelijk werker naar de patiënt gaan en dat onderzoek op tijd plaatsvindt. Gaat de patiënt naar huis? Jij regelt de nazorg en zorgt dat thuis de juiste hulpmiddelen en medicijnen beschikbaar zijn. Coach Verder stimuleer en motiveer je collega s, stagiaires en andere medewerkers in de organisatie en geef je feedback op hun handelen. Je werkt nieuwkomers op de afdeling in en begeleidt stagiaires bij het maken van hun stageplan. Je treedt op als raadgever, gids, mentor en je hebt een voorbeeldfunctie. Ontwerper Je speelt een belangrijke rol in het bedenken en opstellen van maatregelen om de verpleegkundige zorg te verbeteren. Denk aan het ontwikkelen van voorschriften of protocollen om patiënten beter te kunnen injecteren, wassen of laten slapen. Je moet op de hoogte zijn van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en deze kunnen vertalen naar je eigen handelen. Je baseert je verpleegkundig handelen onder andere op basis van evidence based practice. Als hbo-verpleegkundige lever je een bijdrage aan toetsing van de kwaliteit van zorg en de totstandkoming van het verpleegbeleid. Beroepsbeoefenaar Je bent lid van de verpleegkundige beroepsgroep en dat brengt verplichtingen met zich mee. Je houdt je aan beroepscodes en ethische codes en werkt actief mee aan de bevordering van de deskundigheid van de beroepsgroep. Zo blijft de kwaliteit van het verpleegkundig beroep op het vereiste peil en voldoet het aan de maatschappelijke criteria. Carrière en toekomst Met de Opleiding tot Verpleegkundige word je verpleegkundige op het hoogste niveau. Je gaat een verantwoordelijke functie uitoefenen. 3

4 Je bent breed opgeleid en hebt kennis en ervaring opgedaan in en over verschillende sectoren van de gezondheidszorg. Je kunt met je getuigschrift Bachelor of Nursing veel kanten op. Je krijgt met veel verschillende patiënten in verschillende situaties te maken; een patiënt met een psychose, met een verslaving of een verstandelijke handicap. Andere taken van de hbo-verpleegkundige liggen bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteitsverbetering van de zorg, deskundigheidsbevordering van jezelf en van collega s. Nederland vergrijst, en dat betekent dat er in de nabije toekomst veel verpleegkundigen nodig zijn in de ouderenzorg. In het opleidingsprogramma en op de werkplek zal de zorg voor de ouder wordende mens een belangrijke plaats innemen. De verpleegkundige van de toekomst krijgt te maken met zogenaamde zorgketens en met patiënten met een groter zelfmanagement. Breed vakgebied Wie het diploma heeft van een verpleegkundige opleiding op hbo-niveau, voldoet aan de EU-richtlijnen om in de Europese Unie als verpleegkundige te kunnen werken. Je kunt terecht op veel plaatsen in de gezondheidszorg, zoals: Algemene en psychiatrische ziekenhuizen Verpleeghuizen Thuiszorg Verslavingszorg Ouderenzorg Ambulance Psychiatrische instellingen Voorzieningen voor mensen met een verstandelijke handicap Gemeentelijke Geneeskundige Diensten (GGD) Gezinsvervangende tehuizen Gevangenissen Doorstuderen Na je opleiding kun je je verder specialiseren. Bijvoorbeeld in oncologie, intensive care/coronary care, kinderverpleegkunde of ambulanceverpleegkundige. Je kunt ook doorstuderen. Voorbeelden van vervolgopleidingen zijn: management in de zorg, praktijkopleider, gezondheidswetenschappen en verplegingswetenschappen. Of de masteropleiding Advanced Nursing Practice, die op Hogeschool Leiden wordt gegeven. Eigen regie versterken Delen van kennis en ervaring speelt een belangrijke rol in het onderwijs van Hogeschool Leiden. Het centrale thema van de zorgopleidingen van Hogeschool Leiden is eigen regie versterken. De lector Eigen Regie en zijn kenniskring buigen zich met docenten en studenten van de zorgopleidingen en met professionals uit de beroepspraktijk over vraagstukken die om een multidisciplinaire aanpak vragen. Zij delen kennis en ervaringen en voeren gezamenlijk onderzoek uit. Het onderwijs vindt plaats in interactie met het lectoraat; studenten kunnen tijdens hun studie deelnemen aan onderzoeks- en innovatieprojecten van de kenniskring. 4

5 Wat vindt Wic? Wic van de Poppe is student Verpleegkunde. Hij volgt de duale variant. Hij koos voor Hogeschool Leiden omdat de school goed bereikbaar en kleinschalig is. Brede opleiding Ik woon in Hoofddorp en naar Leiden is het maar 16 minuten met de trein. Maar nog belangrijker: Hogeschool Leiden is kleinschalig. Dat viel direct op toen ik bij andere hogescholen ging kijken. Ook is het contact met de docenten goed. Ze kennen je en ze zijn goed benaderbaar. Je bent hier geen nummer en dat is heel prettig. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik een sociaal beroep wil. Het is een brede opleiding waarmee ik straks alle kanten op kan. Je hoeft niet per sé verpleegkundige te worden! Na mijn tweede jaar ben ik de duale opleiding gaan doen. Ik werk bij het LUMC en ben daarnaast één dag per week op school. Behalve dat ik het gevoel heb dat ik nog beter wordt opgeleid, krijg ik nu ook salaris. Ook mijn minor volg ik volgend jaar in het LUMC, ik heb gekozen voor oncologie. Als ik straks klaar ben, weet ik dat ik bij het LUMC kan blijven. Mijn baan wil ik dan combineren met een vervolgstudie. Wat precies weet ik nog niet. Misschien een specialisatie of juist verder op een overstijgend niveau, zoals beleid maken. Het wordt dus of de diepte of de hoogte in! 5

6 Opbouw van de studie Wij bieden uitdagend en afwisselend onderwijs dat motiveert om te studeren. Daarbij is het onderwijs competentiegericht. Uitgangspunt voor het onderwijs is wat de hbo-verpleegkundige moet kennen en kunnen in de praktijk. Het programma is in samenwerking met het werkveld gemaakt, daardoor is het goed op de praktijk toegesneden. Beroepsvaardigheden In verschillende onderwijsvormen komen beroepsvaardigheden aan de orde. Tijdens de trainingen beroepsvaardigheden leer je bijvoorbeeld gesprekken voeren. In het skills lab (het praktijklokaal) oefen je verpleegtechnische handelingen. Voltijdstudenten lopen stages, duale studenten combineren de opleiding met een baan in een zorginstelling. Zo leer je tijdens je opleiding de beroepspraktijk kennen én ervaar je zelf welke kennis en vaardigheden nodig zijn. De propedeuse Tijdens je eerste studiejaar, de propedeuse, oriënteer je je op de studie en je toekomstige baan. Wat doe je als verpleegkundige precies? Wat is je toekomstige rol? Wat moet je kunnen? Wat zijn straks jouw taken en verantwoordelijkheden? In het propedeutisch jaar krijg je te maken met probleemgestuurd onderwijs, projectonderwijs en vaardigheidsonderwijs. In de vier perioden staan verschillende thema s centraal. De rol van zorgverlener komt tijdens het eerste jaar uitgebreid aan bod, zowel in theorie als in het vaardigheidsonderwijs. Je maakt ook kennis met de praktijk door een 10-weekse stage in een zorginstelling. 6

7 Studieadvies De propedeuse is een afspiegeling van de hele studie. Lukt het in de geplande tijd? Dan weet je dat je de studie in principe aan kunt. Halverwege de propedeuse krijg je een tussentijds advies, aan het einde krijg je een bindend advies. Haal je tijdens je eerste jaar van inschrijving niet ten minste 46 van de 60 EC (studiepunten), dan valt dit bindend studieadvies negatief uit. Je mag de Opleiding tot Verpleegkundige dan niet voortzetten aan Hogeschool Leiden. De exacte criteria staan uitgebreid omschreven in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) dat je aan het begin van je studie ontvangt. Hoofdfase In het tweede studiejaar start de hoofdfase. In deze fase wisselen onderwijs en stages elkaar af. Vanaf het derde jaar volg je een tweejarige differentiatie: algemene gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg of maatschappelijke gezondheidszorg. De stages en de theorie in de laatste twee jaar zijn gericht op verdieping van je kennis binnen de door jou gekozen differentiatierichting. In de tweejarige differentiatie kun je je goed voorbereiden op het werkveld waarin je wilt gaan werken. Minoren Alle bacheloropleidingen van Hogeschool Leiden bestaan uit een major en één of meer minoren. In de major verwerft elke student de competenties die horen bij het specifieke beroepsprofiel. Met de keuze voor een minor geeft de student zelf sturing aan de verdere beroepsgerichte ontwikkeling. Je kiest met een minor voor verdere verdieping, verbreding of voor doorstroming naar een verwante masteropleiding. Bij de Opleiding tot Verpleegkundige bestaat de vrije keuze ruimte (minor) uit 30 EC. Onderwijs Je werkt in kleine groepen aan taken en casussen die je in de praktijk tegenkomt. Je analyseert een situatie, bepaalt wat de kern van het probleem is en zoekt met elkaar naar oplossingen. In het eerste studiejaar zijn de groepen kleiner van samenstelling dan tijdens de vervolgjaren van je studie. Op die manier kun je tijdens het eerste jaar aan deze manier van samenwerken wennen. Daarnaast wordt veel in projecten gewerkt. Deze bestaan uit een opdracht waar je met je medestudenten aan werkt, onder begeleiding van een docent. Het eindresultaat kan variëren: een presentatie, een door jou en je medestudenten ontwikkelde brochure of een verpleegplan. Uiteraard leer je ook veel van vakken als anatomie, pathologie en de sociale wetenschappen. De theorie van deze vakken komt uitgebreid aan bod in de propedeuse. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn belangrijke eigenschappen bij deze studie. In de propedeuse zal je nog veel sturing van de docent krijgen, in latere fasen van de opleiding ligt de sturing van het leren veel meer bij jou. Beoordeling Op verschillende momenten in de opleiding kijken we hoe ver je bent met het verwerven van je competenties. Dit gebeurt op diverse manieren. Zo maak je opdrachten die voortkomen uit de theorie en projecten. Ook worden er theoretische toetsen afgenomen, vooral in de eerste twee jaar van de studie. Verder is je portfolio, waarin je verslag doet van je studievoortgang, een middel om te bewijzen hoe ver je bent. Tijdens de stages in de praktijk wordt ook beoordeeld of je de gewenste vaardigheden al in de vingers hebt. 7

8 Studieloopbaanbegeleiding Begeleiding in je studie en je loopbaan is goed geregeld bij onze opleiding. Je krijgt een programma aangeboden waar je in kleine groepen aan werkt. Met je studieloopbaanbegeleider voer je gesprekken over je studievoortgang, motivatie en prestaties en je studievaardigheden. Tijdens het eerste jaar heb je meer gesprekken met je begeleider dan tijdens de hoofdfase, wanneer er meer zelfmanagement van je gevraagd wordt. In een latere fase van de opleiding komt het accent van de studiebegeleidingsgesprekken meer te liggen op je latere loopbaan: waar wil je graag werken of wil je misschien een vervolgstudie doen? En hoe kun je je daar op voorbereiden, welke keuzes in het programma kun je maken? Ook dit leg je vast in je portfolio. Internationaal Tijdens de opleiding kun je je internationaal oriënteren. Het cluster zorg, waar de opleiding onder valt, werkt samen met diverse internationale partners. Dit biedt mogelijkheden voor een minor in het buitenland of voor kortdurende uitwisselingen. Zo gingen verpleegkundestudenten de afgelopen jaren naar Suriname, de Antillen, Tanzania, Kenia, Zuid-Afrika, Ghana, maar ook naar België. Met wat initiatief kom je ver! In het duale traject is een internationale oriëntatie alleen mogelijk in overleg met de werkgever. Zorginnovatiecentrum De Opleiding tot Verpleegkundige heeft samen met ziekenhuizen en instellingen voor ouderenzorg een aantal Zorg Innovatie Centra (ZIC) opgezet. ZIC s zijn gevestigd op een of meerdere afdelingen van een zorginstelling en werken intensief samen met het lectoraat Eigen Regie. Studenten leren in een uitdagende omgeving samenwerken; ze verlenen evidence based zorg in een multidisciplinair team en voeren samen met zorgprofessionals praktijkonderzoek uit. Leerwerkplaatsen Tijdens je opleiding kun je ook geplaatst worden op een leerwerkplaats (LWP). Ook hier staan leren van en met elkaar centraal. Samen met 7 tot 14 andere studenten ben je verantwoordelijk voor de zorg aan 8 tot 10 patiënten. Je wordt hierin begeleid door een werkbegeleider. Op deze manier kun je alle competenties van verpleegkundige ontwikkelen. De docent verzorgt het onderwijs op de locatie, zo komen praktijk en onderwijs dicht bij elkaar. 8

9 Voltijdtraject (vier jaar) Het voltijdtraject is vooral bedoeld voor schoolverlaters havo, vwo en mbo niveau 4. De propedeuse duurt een jaar, daarna volgt de hoofdfase van drie jaar. Praktijkervaring doe je op via stages. Duaaltraject (vier jaar) De eerste twee jaar volgen alle studenten het voltijdtraject. Als je van aanpakken weet, goed kunt plannen en snel een betaalde baan wilt, kun je voor de duale opleiding kiezen. Vanaf het derde jaar kan je eventueel starten met de duale variant (leren-werken). Voordat je aan de duale fase van de opleiding begint, moet je solliciteren bij één van de zorginstellingen waarmee Hogeschool Leiden samenwerkt. Elke zorginstelling heeft zijn eigen beleid hierover. De adressen en telefoonnummers van de instellingen waar je kunt solliciteren vind je op: hsleiden.nl/verpleegkunde/zorginstellingen. Tijdens het eerste en tweede jaar loop je net als de voltijdstudent stage in twee verschillende settings. Tijdens de duale fase heb je elke week één dag les op de hogeschool. Je praktijkervaring doe je dus grotendeels op terwijl je werkt. Je hebt recht op studiefinanciering én je ontvangt een salaris. Mbo-traject Voor mbo-verpleegkundigen is het mogelijk om in drie jaar het hbo-diploma te halen. Het eerste jaar bestaat uit een speciaal traject om op hbo-niveau te komen. In het eerste jaar is ook de propedeuse opgenomen. Je kunt dit traject volgen als voltijdof als duaal-student. Vanaf het derde jaar doe je mee met het reguliere programma. Dit traject start bij een minimum van 28 deelnemers. Kijk op hsleiden.nl/verpleegkunde. 9

10 Iets voor jou? Je bent geïnteresseerd in het functioneren van het menselijk lichaam én in het omgaan met mensen. Zorgen voor mensen ligt in je aard. Ook ben je geïnteresseerd in hoe mensen met elkaar omgaan. Daarnaast gaan de discussies over de gezondheidszorg niet aan jou voorbij. Je hebt een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel en een kritische, open instelling en een actieve inslag. Studeren vind je leuk, vooral wanneer je zelf dingen moet ontdekken. Bij Hogeschool Leiden kun je kiezen uit verschillende trajecten. Het onderwijs sluit altijd goed aan op je vooropleiding, maar let op: hoe korter het traject, hoe meer eigen initiatief en inzet er vereist is. Kijk op pagina 9 welk traject iets voor jou is. Je houdt van aanpakken en organiseert gemakkelijk. Je kunt goed zelfstandig werken én goed samenwerken. Je wilt graag in de zorgsector aan de slag en hier werken met heel diverse patiënten, maar ook met andere zorghulpverleners uit andere instellingen of disciplines. Als jij iemand bent die om mensen geeft, nieuwsgierig bent hoe je mensen door gezondheidszorg echt kunt helpen, goed met mensen kunt omgaan én een goede opleiding wilt, dan is Opleiding tot Verpleegkundige jouw opleiding! Realiseer je hierbij wel dat het beroep van verpleegkundige een pittig beroep is dat veel verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Methodisch en systematisch handelen Als startend verpleegkundige ken je de theoretische achtergronden en ben je in staat je taken op een verantwoorde wijze uit te voeren. Je weet je verpleegtechnische en sociale vaardigheden op de juiste manier in te zetten en handelt methodisch en systematisch. Organisatorisch ben je zorgvuldig en dat geldt ook voor je omgang met patiënten en collega s. Je ziet niet op tegen een moeilijk gesprek. Op het gebied van beleid, organisatie en management lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van je afdeling, unit of de organisatie waar je werkt. 10

11 Wat vindt Dina? Dina Leergaard is praktijkopleider bij het Diaconessenhuis in Leiden en begeleidt daar studenten Verpleegkunde bij het opdoen van relevante praktijkervaring. Vanuit haar rol als praktijkopleider bespreekt Dina zowel de persoonlijke ontwikkeling van de student, als de vaardigheden binnen het beroep van verpleegkundige in individuele gesprekken en groepssessies. De voortgang stemt zij af met diverse collega s op de verpleegafdeling waaronder teamleiders en seniorverpleegkundigen. Coaching op maat is boeiend en uitdagend om te geven, zo help ik studenten in de ontwikkeling tot een zelfstandig beroepsbeoefenaar. Tijdens een stage krijg je als student de gelegenheid om kennis op te doen en vaardigheden uit te voeren in een veilige werk- en leeromgeving. Naast het praktisch verplegen zijn er veel andere leermomenten die je als student volgt, zoals wekelijks klinische lessen gegeven door professionals, bed side teaching - een interactieve les waarbij de arts een casus bespreekt bij de patiënt aan bed, moreel beraad - een casusbespreking geleidt door de geestelijke verzorger waarbij stil wordt gestaan bij onder andere ethische dilemma s - en klinisch redeneren, waarbij je als student een casus uitwerkt en bespreekt. We bieden zowel reguliere stageplaatsen als stageplaatsen op een leerwerkkamer en in het ZIC; het Zorg Innovatie Centrum. Bij het ZIC staat Evidence Based Practice en professionalisering van het verpleegkundig beroep centraal. MBO-V en HBO-V studenten werken samen en voeren alle zorg van A tot Z zelfstandig uit voor eigen patiënten onder. Verpleegkunde is: werken met mensen en voor mensen in een dynamische inspirerende omgeving, vanuit een coördinerende, professionele rol met een gepassioneerde houding en specialistische kennis. 11

12 Goed om te weten voordat je kiest Toelatingsvoorwaarden Voor de meeste hbo-bacheloropleidingen word je toegelaten met een diploma havo of vwo of mbo-4. Voor masters en post-hboopleidingen is in de meeste gevallen een afgeronde hbo-opleiding voldoende. Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen voor het profiel of het vakkenpakket of andere bijzondere toelatingseisen. Toelatingsvoorwaarden duaal Voor de duale opleidingsvariant gelden dezelfde toelatingsvoorwaarden als voor de voltijdopleiding. Om de duale variant te kunnen volgen, moet je daarnaast in het derde of vierde jaar een contract met een zorginstelling hebben. Toelatingsvoorwaarden 21+ Als je niet in het bezit bent van één van de vereiste diploma s en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een toelatingsonderzoek aanvragen via Loting Voor sommige opleidingen is het aantal opleidingsplaatsen beperkt. Bij een studie met een loting kan maar een bepaald aantal studenten de opleiding volgen. Meestal gelden hiervoor geen aanvullende opleidingseisen. Numerus fixus Voor sommige opleidingen mogen we een beperkt aantal studenten toelaten. Voor deze opleidingen gelden vaak aanvullende opleidingseisen of geldt een selectieprocedure. Kosten Voor het volgen van een hbo-opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Voor het studiejaar is dat 1.906,- Het bedrag voor het studiejaar is maart 2015 bekend. Onder bepaalde voorwaarden betaal je instellingscollegegeld. Naast collegegeld betaal je nog kosten voor studiemateriaal, zoals boeken en syllabi. De kosten hiervoor verschillen per opleiding. Studieadvies De keuze voor een opleiding is één van de belangrijkste beslissingen in je leven. Denk er daarom goed over na. Bezoek één van onze open dagen en kom proefstuderen. Tijdens open dagen zijn onze studentendecanen aanwezig. Je kunt bij hen terecht met vragen over je studiekeuze, eventuele twijfels en persoonlijke omstandigheden, zoals studeren met een functiebeperking. Onder een functiebeperking verstaan we alle aandoeningen die chronisch van aard zijn en die tot studievertraging kunnen leiden. Bijvoorbeeld een motorische of zintuiglijke handicap, psychische belemmeringen, spraakstoornis, dyslexie/ dyscalculie, autismespectrumstoornis of AD(H)D. Hogeschool Leiden biedt voorzieningen die je ondersteunen bij het volgen van de studie, zoals tentamentijdverlenging. Wil je hierover meer weten kijk dan op hsleiden.nl/studentenvoorzieningen/decaan. Kijk voor de meest actuele informatie over toelating en inschrijving voor de studie van jouw keuze op 12

13 Al de mogelijkheden spraken me aan. Dynamisch vakgebied. Ik voelde me hier meteen thuis. Studenten leren van elkaar. Ik leerde mezelf pas echt kennen op deze studie. Het is meer dan alleen een studie. Ik werd hier echt geprikkeld om te leren. 13

14 Hogeschool Leiden, meer dan een opleidingsinstituut Hogeschool Leiden staat voor passie, talent en menselijke maat. We zijn een betrokken hogeschool. Bij ons werken docenten met liefde en kennis voor het vakgebied, docenten die jou uitdagen tot luisteren, nieuwsgierigheid en het stellen van vragen. We vinden het belangrijk dat jij jouw talenten en ambities kunt ontwikkelen, zodat je zelf de kansen creëert voor je loopbaan. Uiteindelijk draait het om welke bijdrage jij aan de samenleving wilt gaan leveren. Jij wordt de professional waar de beroepspraktijk behoefte aan heeft. Jij zorgt ervoor dat werkgevers zeggen: je moet ze van Hogeschool Leiden hebben. Denkt Hogeschool Leiden denkt altijd vooruit. Continu werken we aan verbetering en innovatie van ons onderwijs en de samenwerking met de beroepspraktijk. Vraagstukken vanuit de praktijk worden door onze lectoraten en kenniskringen in samenwerking met het werkveld grondig onderzocht. Dit levert nieuwe kennis, ideeën en kansen op die worden doorvertaald naar jouw opleiding. Doet Hogeschool Leiden doet er alles aan om het beste in jou naar boven te halen. Van jou vragen we inzet, betrokkenheid, een kritische houding en een gezonde dosis nieuwsgierigheid. Wij stimuleren jouw ambitie om uit te blinken. Zo kun je bijvoorbeeld deelnemen aan ons Honoursprogramma; het excellentieprogramma waarin je, naast je reguliere opleiding, samen met studenten van verschillende opleidingen werkt aan een thema of project. Ook krijg je de kans om je kennis te verbreden. Bijvoorbeeld door onderdelen van andere opleidingen te volgen of een kijkje over de grens te nemen in de vorm van buitenlandse stages of deel te nemen aan ontwikkelingsprojecten. Voelt Onderwijs is meer dan alleen het overdragen van kennis. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een duurzame samenleving waarin respect voor de ander normaal is, diversiteit het uitgangspunt is en waarin jij als individu en straks als professional bijdraagt aan een gezond milieu. Wij willen je inspireren, stimuleren, ondersteunen en laten voelen dat passie, talent en menselijke maat zo typerend voor ons zijn. Leiden: meer dan een studentenstad Hogeschool Leiden ligt midden in het BioScience Park, het grootste life sciences kenniscentrum in Nederland, en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Kennisuitwisseling en samenwerking op onze kennisgebieden Jeugd, Life Sciences en Zorg kunnen wij hierdoor goed invullen. Dankzij de kennisinstellingen en de bedrijven op het BioScience Park, is Leiden de status van studentenstad ontstegen en heeft de stad regionaal en nationaal een sleutelpositie weten te verwerven als Kennisstad. Echt een plek waar jij het beste in jezelf naar boven kan gaan halen. Bekijk video over Hogeschool Leiden met Layar 14

15 Meer info? Meer weten over Opleiding tot Verpleegkundige? hsleiden.nl/verpleegkunde facebook.com/hsleiden.hbov Maak een goede keuze Bekijk keuzevideo of ga direct online met Layar Je opleiding is van grote invloed op je carrière. Bereid je dus goed voor. Kom naar de open dag, doe mee met proefstuderen, zoek extra informatie online en praat eens met iemand met een beroep dat aansluit op de studie. Meer weten? Vraag het onze studentendecaan Toch een andere studie? Bekijk ook eens deze opleidingen: Opleiding tot Fysiotherapeut Sociaal Pedagogische Hulpverlening Kunstzinnige Therapie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Kom kijken en ervaren! Open dagen Zaterdag 15 november Woensdag 14 januari (avond) Zaterdag 7 februari Woensdag 29 april (avond) Proefstuderen Kijk op hsleiden.nl voor actuele data voor proefstuderen voor deze opleiding. Meld je aan voor een open dag of proefstuderen via hsleiden.nl 15

16 Scan met Layar voor direct contact Hogeschool Leiden Zernikedreef CK Leiden Postbus AJ Leiden hsleiden.nl facebook.com/hsleidennl twitter.com/hsleidennl linkedin.com/company/hogeschool-leiden

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd Bekijk de video van Floortje met Layar 2015 2016 Commerciële Economie Bachelor of Marketing / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Gidion Zandbergen bij Infotheek in Leiden Interactive Print Download

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016 STUDIEJAAR 2015-2016 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies LEVEN IS BEWEGEN Een directe bijdrage leveren aan het functioneren van mensen. Het verschil tussen niet werken en wel werken, sporten

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

www.studietry-outs.nl 201-201

www.studietry-outs.nl 201-201 www.studietry-outs.nl 201-201 Studie try-outs - Een Lob activiteit - Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Winnaar Hoger Onderwijsprijs 2000 Uitgave augustus 2014 Hoe gaat het nu echt op zo n vervolgopleiding?

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes dr. M.R. Scheffer Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes Kijk, zo kan t wél! Alternatieve leerroutes in het hbo voor studenten met een functiebeperking: een maatwerkwijze Kijk, zo kan t wél! Alternatieve

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie voltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Studiekeuze en geloof. Grenzen verleggen. Verkorte studieroutes. Je vindt het in Ede! Groeien als professional? Bezoek een Open Dag of Experience Day

Studiekeuze en geloof. Grenzen verleggen. Verkorte studieroutes. Je vindt het in Ede! Groeien als professional? Bezoek een Open Dag of Experience Day Voorlichtingskrant van de Christelijke Hogeschool Ede 2014-2015 www.che.nl Studiekeuze en geloof Wil jij als professional en als christen wat betekenen in de samenleving? Hoe betrek je je geloof bij je

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

BACHELOR OPLEIDINGEN VOLTIJD 2010-2011. Training & Human Development. Opleidingskunde

BACHELOR OPLEIDINGEN VOLTIJD 2010-2011. Training & Human Development. Opleidingskunde Wil je mensen iets leren, maar niet voor de klas? BACHELOR OPLEIDINGEN VOLTIJD 2010-2011 Training & Human Development Opleidingskunde Inhoudsopgave Opleidingskunde, een vak met toekomst Opleidingskunde,

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor opleiding Verpleegkunde CROHO-34560 voltijd / deeltijd /duaal De opleiding verpleegkunde is geaccrediteerd van 1 januari 2007

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN 4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN voor hbo- en wo-bachelors 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - associate

Nadere informatie

Ontdek of jij de Zorg-factor hebt!

Ontdek of jij de Zorg-factor hebt! magazine over leren en werken in de zorg Ontdek of jij de Zorg-factor hebt! Gezondheidszorg & techniek Belangrijk werk?! Iets goed doen voor een ander? COLOFON De Z factor is een uitgave van de vereniging

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Industrieel Product Ontwerpen Voltijd CROHO: 34389 Datum: Juli 2013 Het studentenstatuut van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

Hogeschool Inholland. Opleiding tot Verpleegkundige. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool Inholland. Opleiding tot Verpleegkundige. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool Inholland Opleiding tot Verpleegkundige Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2012 2/69 NQA Hogeschool Inholland: Uitgebreide Opleidingsbeoordeling Opleiding

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie