Opleiding tot Verpleegkundige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding tot Verpleegkundige"

Transcriptie

1 Bekijk de video van Az-Eddine met Layar Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal

2 Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam Interactive Print Download de gratis Layar App via de app-store Scan de cover en de pagina s met het AR icoon Bekijk video s en extra informatie Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij. De meest actuele informatie is te vinden op hsleiden.nl. Hogeschool Leiden werkt met ROC Leiden en LUMC samen binnen de Zorg Academie Leiden.

3 Jouw toekomst met Verpleegkunde Als hbo-verpleegkundige ben je de spil in de zorg aan patiënten. Je hebt contact met andere zorgverleners zoals artsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, en natuurlijk met de patiënt en diens familie. Het beroep stelt behoorlijke hoge eisen aan jou, zoals een dienstverlenende instelling, stabiliteit, zelfstandigheid, flexibiliteit en sociale vaardigheden. Denker en doener Als hbo er kun je problemen en situaties analyseren, oplossingen bedenken en die (laten) uitvoeren. Je werkt met mensen die zich veelal in een zorgelijke situatie bevinden en daar heb je oog voor. De mens staat altijd centraal en is het uitgangspunt van jouw zorg. De hbo-verpleegkundige is een denker én een doener. Nadenken, analyseren, evalueren, maar ook zelf aanpakken als de situatie daar om vraagt. Zorgverlener Op basis van observaties en gesprekken met de patiënt stel je vast welke verpleegkundige zorg hij of zij nodig heeft en legt dit vast in een verpleegplan. Hoe ernstig is de situatie? Hoe sterk is de patiënt? Wat kan hij aan en hoe bied je hem de beste zorg? Dat kan eenvoudig zijn, bijvoorbeeld wassen of een wond verzorgen. Je kunt dat zelf doen of delegeren. Soms is de benodigde zorg ingewikkelder. Er is veel apparatuur nodig of je moet emotionele gesprekken voeren, voorlichting geven of overleggen met arts en familie. Telkens evalueer je hoe de zorg is uitgevoerd. Dit doe je met collega-verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten en/of maatschappelijk werkers. Op basis van deze evaluaties pas je je verpleegplan weer aan. Regisseur Jij regisseert de totale zorg voor de patiënt. Je zorgt dat andere hulpverleners, zoals een arts, een fysiotherapeut, een diëtist of een maatschappelijk werker naar de patiënt gaan en dat onderzoek op tijd plaatsvindt. Gaat de patiënt naar huis? Jij regelt de nazorg en zorgt dat thuis de juiste hulpmiddelen en medicijnen beschikbaar zijn. Coach Verder stimuleer en motiveer je collega s, stagiaires en andere medewerkers in de organisatie en geef je feedback op hun handelen. Je werkt nieuwkomers op de afdeling in en begeleidt stagiaires bij het maken van hun stageplan. Je treedt op als raadgever, gids, mentor en je hebt een voorbeeldfunctie. Ontwerper Je speelt een belangrijke rol in het bedenken en opstellen van maatregelen om de verpleegkundige zorg te verbeteren. Denk aan het ontwikkelen van voorschriften of protocollen om patiënten beter te kunnen injecteren, wassen of laten slapen. Je moet op de hoogte zijn van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en deze kunnen vertalen naar je eigen handelen. Je baseert je verpleegkundig handelen onder andere op basis van evidence based practice. Als hbo-verpleegkundige lever je een bijdrage aan toetsing van de kwaliteit van zorg en de totstandkoming van het verpleegbeleid. Beroepsbeoefenaar Je bent lid van de verpleegkundige beroepsgroep en dat brengt verplichtingen met zich mee. Je houdt je aan beroepscodes en ethische codes en werkt actief mee aan de bevordering van de deskundigheid van de beroepsgroep. Zo blijft de kwaliteit van het verpleegkundig beroep op het vereiste peil en voldoet het aan de maatschappelijke criteria. Carrière en toekomst Met de Opleiding tot Verpleegkundige word je verpleegkundige op het hoogste niveau. Je gaat een verantwoordelijke functie uitoefenen. 3

4 Je bent breed opgeleid en hebt kennis en ervaring opgedaan in en over verschillende sectoren van de gezondheidszorg. Je kunt met je getuigschrift Bachelor of Nursing veel kanten op. Je krijgt met veel verschillende patiënten in verschillende situaties te maken; een patiënt met een psychose, met een verslaving of een verstandelijke handicap. Andere taken van de hbo-verpleegkundige liggen bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteitsverbetering van de zorg, deskundigheidsbevordering van jezelf en van collega s. Nederland vergrijst, en dat betekent dat er in de nabije toekomst veel verpleegkundigen nodig zijn in de ouderenzorg. In het opleidingsprogramma en op de werkplek zal de zorg voor de ouder wordende mens een belangrijke plaats innemen. De verpleegkundige van de toekomst krijgt te maken met zogenaamde zorgketens en met patiënten met een groter zelfmanagement. Breed vakgebied Wie het diploma heeft van een verpleegkundige opleiding op hbo-niveau, voldoet aan de EU-richtlijnen om in de Europese Unie als verpleegkundige te kunnen werken. Je kunt terecht op veel plaatsen in de gezondheidszorg, zoals: Algemene en psychiatrische ziekenhuizen Verpleeghuizen Thuiszorg Verslavingszorg Ouderenzorg Ambulance Psychiatrische instellingen Voorzieningen voor mensen met een verstandelijke handicap Gemeentelijke Geneeskundige Diensten (GGD) Gezinsvervangende tehuizen Gevangenissen Doorstuderen Na je opleiding kun je je verder specialiseren. Bijvoorbeeld in oncologie, intensive care/coronary care, kinderverpleegkunde of ambulanceverpleegkundige. Je kunt ook doorstuderen. Voorbeelden van vervolgopleidingen zijn: management in de zorg, praktijkopleider, gezondheidswetenschappen en verplegingswetenschappen. Of de masteropleiding Advanced Nursing Practice, die op Hogeschool Leiden wordt gegeven. Eigen regie versterken Delen van kennis en ervaring speelt een belangrijke rol in het onderwijs van Hogeschool Leiden. Het centrale thema van de zorgopleidingen van Hogeschool Leiden is eigen regie versterken. De lector Eigen Regie en zijn kenniskring buigen zich met docenten en studenten van de zorgopleidingen en met professionals uit de beroepspraktijk over vraagstukken die om een multidisciplinaire aanpak vragen. Zij delen kennis en ervaringen en voeren gezamenlijk onderzoek uit. Het onderwijs vindt plaats in interactie met het lectoraat; studenten kunnen tijdens hun studie deelnemen aan onderzoeks- en innovatieprojecten van de kenniskring. 4

5 Wat vindt Wic? Wic van de Poppe is student Verpleegkunde. Hij volgt de duale variant. Hij koos voor Hogeschool Leiden omdat de school goed bereikbaar en kleinschalig is. Brede opleiding Ik woon in Hoofddorp en naar Leiden is het maar 16 minuten met de trein. Maar nog belangrijker: Hogeschool Leiden is kleinschalig. Dat viel direct op toen ik bij andere hogescholen ging kijken. Ook is het contact met de docenten goed. Ze kennen je en ze zijn goed benaderbaar. Je bent hier geen nummer en dat is heel prettig. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik een sociaal beroep wil. Het is een brede opleiding waarmee ik straks alle kanten op kan. Je hoeft niet per sé verpleegkundige te worden! Na mijn tweede jaar ben ik de duale opleiding gaan doen. Ik werk bij het LUMC en ben daarnaast één dag per week op school. Behalve dat ik het gevoel heb dat ik nog beter wordt opgeleid, krijg ik nu ook salaris. Ook mijn minor volg ik volgend jaar in het LUMC, ik heb gekozen voor oncologie. Als ik straks klaar ben, weet ik dat ik bij het LUMC kan blijven. Mijn baan wil ik dan combineren met een vervolgstudie. Wat precies weet ik nog niet. Misschien een specialisatie of juist verder op een overstijgend niveau, zoals beleid maken. Het wordt dus of de diepte of de hoogte in! 5

6 Opbouw van de studie Wij bieden uitdagend en afwisselend onderwijs dat motiveert om te studeren. Daarbij is het onderwijs competentiegericht. Uitgangspunt voor het onderwijs is wat de hbo-verpleegkundige moet kennen en kunnen in de praktijk. Het programma is in samenwerking met het werkveld gemaakt, daardoor is het goed op de praktijk toegesneden. Beroepsvaardigheden In verschillende onderwijsvormen komen beroepsvaardigheden aan de orde. Tijdens de trainingen beroepsvaardigheden leer je bijvoorbeeld gesprekken voeren. In het skills lab (het praktijklokaal) oefen je verpleegtechnische handelingen. Voltijdstudenten lopen stages, duale studenten combineren de opleiding met een baan in een zorginstelling. Zo leer je tijdens je opleiding de beroepspraktijk kennen én ervaar je zelf welke kennis en vaardigheden nodig zijn. De propedeuse Tijdens je eerste studiejaar, de propedeuse, oriënteer je je op de studie en je toekomstige baan. Wat doe je als verpleegkundige precies? Wat is je toekomstige rol? Wat moet je kunnen? Wat zijn straks jouw taken en verantwoordelijkheden? In het propedeutisch jaar krijg je te maken met probleemgestuurd onderwijs, projectonderwijs en vaardigheidsonderwijs. In de vier perioden staan verschillende thema s centraal. De rol van zorgverlener komt tijdens het eerste jaar uitgebreid aan bod, zowel in theorie als in het vaardigheidsonderwijs. Je maakt ook kennis met de praktijk door een 10-weekse stage in een zorginstelling. 6

7 Studieadvies De propedeuse is een afspiegeling van de hele studie. Lukt het in de geplande tijd? Dan weet je dat je de studie in principe aan kunt. Halverwege de propedeuse krijg je een tussentijds advies, aan het einde krijg je een bindend advies. Haal je tijdens je eerste jaar van inschrijving niet ten minste 46 van de 60 EC (studiepunten), dan valt dit bindend studieadvies negatief uit. Je mag de Opleiding tot Verpleegkundige dan niet voortzetten aan Hogeschool Leiden. De exacte criteria staan uitgebreid omschreven in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) dat je aan het begin van je studie ontvangt. Hoofdfase In het tweede studiejaar start de hoofdfase. In deze fase wisselen onderwijs en stages elkaar af. Vanaf het derde jaar volg je een tweejarige differentiatie: algemene gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg of maatschappelijke gezondheidszorg. De stages en de theorie in de laatste twee jaar zijn gericht op verdieping van je kennis binnen de door jou gekozen differentiatierichting. In de tweejarige differentiatie kun je je goed voorbereiden op het werkveld waarin je wilt gaan werken. Minoren Alle bacheloropleidingen van Hogeschool Leiden bestaan uit een major en één of meer minoren. In de major verwerft elke student de competenties die horen bij het specifieke beroepsprofiel. Met de keuze voor een minor geeft de student zelf sturing aan de verdere beroepsgerichte ontwikkeling. Je kiest met een minor voor verdere verdieping, verbreding of voor doorstroming naar een verwante masteropleiding. Bij de Opleiding tot Verpleegkundige bestaat de vrije keuze ruimte (minor) uit 30 EC. Onderwijs Je werkt in kleine groepen aan taken en casussen die je in de praktijk tegenkomt. Je analyseert een situatie, bepaalt wat de kern van het probleem is en zoekt met elkaar naar oplossingen. In het eerste studiejaar zijn de groepen kleiner van samenstelling dan tijdens de vervolgjaren van je studie. Op die manier kun je tijdens het eerste jaar aan deze manier van samenwerken wennen. Daarnaast wordt veel in projecten gewerkt. Deze bestaan uit een opdracht waar je met je medestudenten aan werkt, onder begeleiding van een docent. Het eindresultaat kan variëren: een presentatie, een door jou en je medestudenten ontwikkelde brochure of een verpleegplan. Uiteraard leer je ook veel van vakken als anatomie, pathologie en de sociale wetenschappen. De theorie van deze vakken komt uitgebreid aan bod in de propedeuse. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn belangrijke eigenschappen bij deze studie. In de propedeuse zal je nog veel sturing van de docent krijgen, in latere fasen van de opleiding ligt de sturing van het leren veel meer bij jou. Beoordeling Op verschillende momenten in de opleiding kijken we hoe ver je bent met het verwerven van je competenties. Dit gebeurt op diverse manieren. Zo maak je opdrachten die voortkomen uit de theorie en projecten. Ook worden er theoretische toetsen afgenomen, vooral in de eerste twee jaar van de studie. Verder is je portfolio, waarin je verslag doet van je studievoortgang, een middel om te bewijzen hoe ver je bent. Tijdens de stages in de praktijk wordt ook beoordeeld of je de gewenste vaardigheden al in de vingers hebt. 7

8 Studieloopbaanbegeleiding Begeleiding in je studie en je loopbaan is goed geregeld bij onze opleiding. Je krijgt een programma aangeboden waar je in kleine groepen aan werkt. Met je studieloopbaanbegeleider voer je gesprekken over je studievoortgang, motivatie en prestaties en je studievaardigheden. Tijdens het eerste jaar heb je meer gesprekken met je begeleider dan tijdens de hoofdfase, wanneer er meer zelfmanagement van je gevraagd wordt. In een latere fase van de opleiding komt het accent van de studiebegeleidingsgesprekken meer te liggen op je latere loopbaan: waar wil je graag werken of wil je misschien een vervolgstudie doen? En hoe kun je je daar op voorbereiden, welke keuzes in het programma kun je maken? Ook dit leg je vast in je portfolio. Internationaal Tijdens de opleiding kun je je internationaal oriënteren. Het cluster zorg, waar de opleiding onder valt, werkt samen met diverse internationale partners. Dit biedt mogelijkheden voor een minor in het buitenland of voor kortdurende uitwisselingen. Zo gingen verpleegkundestudenten de afgelopen jaren naar Suriname, de Antillen, Tanzania, Kenia, Zuid-Afrika, Ghana, maar ook naar België. Met wat initiatief kom je ver! In het duale traject is een internationale oriëntatie alleen mogelijk in overleg met de werkgever. Zorginnovatiecentrum De Opleiding tot Verpleegkundige heeft samen met ziekenhuizen en instellingen voor ouderenzorg een aantal Zorg Innovatie Centra (ZIC) opgezet. ZIC s zijn gevestigd op een of meerdere afdelingen van een zorginstelling en werken intensief samen met het lectoraat Eigen Regie. Studenten leren in een uitdagende omgeving samenwerken; ze verlenen evidence based zorg in een multidisciplinair team en voeren samen met zorgprofessionals praktijkonderzoek uit. Leerwerkplaatsen Tijdens je opleiding kun je ook geplaatst worden op een leerwerkplaats (LWP). Ook hier staan leren van en met elkaar centraal. Samen met 7 tot 14 andere studenten ben je verantwoordelijk voor de zorg aan 8 tot 10 patiënten. Je wordt hierin begeleid door een werkbegeleider. Op deze manier kun je alle competenties van verpleegkundige ontwikkelen. De docent verzorgt het onderwijs op de locatie, zo komen praktijk en onderwijs dicht bij elkaar. 8

9 Voltijdtraject (vier jaar) Het voltijdtraject is vooral bedoeld voor schoolverlaters havo, vwo en mbo niveau 4. De propedeuse duurt een jaar, daarna volgt de hoofdfase van drie jaar. Praktijkervaring doe je op via stages. Duaaltraject (vier jaar) De eerste twee jaar volgen alle studenten het voltijdtraject. Als je van aanpakken weet, goed kunt plannen en snel een betaalde baan wilt, kun je voor de duale opleiding kiezen. Vanaf het derde jaar kan je eventueel starten met de duale variant (leren-werken). Voordat je aan de duale fase van de opleiding begint, moet je solliciteren bij één van de zorginstellingen waarmee Hogeschool Leiden samenwerkt. Elke zorginstelling heeft zijn eigen beleid hierover. De adressen en telefoonnummers van de instellingen waar je kunt solliciteren vind je op: hsleiden.nl/verpleegkunde/zorginstellingen. Tijdens het eerste en tweede jaar loop je net als de voltijdstudent stage in twee verschillende settings. Tijdens de duale fase heb je elke week één dag les op de hogeschool. Je praktijkervaring doe je dus grotendeels op terwijl je werkt. Je hebt recht op studiefinanciering én je ontvangt een salaris. Mbo-traject Voor mbo-verpleegkundigen is het mogelijk om in drie jaar het hbo-diploma te halen. Het eerste jaar bestaat uit een speciaal traject om op hbo-niveau te komen. In het eerste jaar is ook de propedeuse opgenomen. Je kunt dit traject volgen als voltijdof als duaal-student. Vanaf het derde jaar doe je mee met het reguliere programma. Dit traject start bij een minimum van 28 deelnemers. Kijk op hsleiden.nl/verpleegkunde. 9

10 Iets voor jou? Je bent geïnteresseerd in het functioneren van het menselijk lichaam én in het omgaan met mensen. Zorgen voor mensen ligt in je aard. Ook ben je geïnteresseerd in hoe mensen met elkaar omgaan. Daarnaast gaan de discussies over de gezondheidszorg niet aan jou voorbij. Je hebt een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel en een kritische, open instelling en een actieve inslag. Studeren vind je leuk, vooral wanneer je zelf dingen moet ontdekken. Bij Hogeschool Leiden kun je kiezen uit verschillende trajecten. Het onderwijs sluit altijd goed aan op je vooropleiding, maar let op: hoe korter het traject, hoe meer eigen initiatief en inzet er vereist is. Kijk op pagina 9 welk traject iets voor jou is. Je houdt van aanpakken en organiseert gemakkelijk. Je kunt goed zelfstandig werken én goed samenwerken. Je wilt graag in de zorgsector aan de slag en hier werken met heel diverse patiënten, maar ook met andere zorghulpverleners uit andere instellingen of disciplines. Als jij iemand bent die om mensen geeft, nieuwsgierig bent hoe je mensen door gezondheidszorg echt kunt helpen, goed met mensen kunt omgaan én een goede opleiding wilt, dan is Opleiding tot Verpleegkundige jouw opleiding! Realiseer je hierbij wel dat het beroep van verpleegkundige een pittig beroep is dat veel verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Methodisch en systematisch handelen Als startend verpleegkundige ken je de theoretische achtergronden en ben je in staat je taken op een verantwoorde wijze uit te voeren. Je weet je verpleegtechnische en sociale vaardigheden op de juiste manier in te zetten en handelt methodisch en systematisch. Organisatorisch ben je zorgvuldig en dat geldt ook voor je omgang met patiënten en collega s. Je ziet niet op tegen een moeilijk gesprek. Op het gebied van beleid, organisatie en management lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van je afdeling, unit of de organisatie waar je werkt. 10

11 Wat vindt Dina? Dina Leergaard is praktijkopleider bij het Diaconessenhuis in Leiden en begeleidt daar studenten Verpleegkunde bij het opdoen van relevante praktijkervaring. Vanuit haar rol als praktijkopleider bespreekt Dina zowel de persoonlijke ontwikkeling van de student, als de vaardigheden binnen het beroep van verpleegkundige in individuele gesprekken en groepssessies. De voortgang stemt zij af met diverse collega s op de verpleegafdeling waaronder teamleiders en seniorverpleegkundigen. Coaching op maat is boeiend en uitdagend om te geven, zo help ik studenten in de ontwikkeling tot een zelfstandig beroepsbeoefenaar. Tijdens een stage krijg je als student de gelegenheid om kennis op te doen en vaardigheden uit te voeren in een veilige werk- en leeromgeving. Naast het praktisch verplegen zijn er veel andere leermomenten die je als student volgt, zoals wekelijks klinische lessen gegeven door professionals, bed side teaching - een interactieve les waarbij de arts een casus bespreekt bij de patiënt aan bed, moreel beraad - een casusbespreking geleidt door de geestelijke verzorger waarbij stil wordt gestaan bij onder andere ethische dilemma s - en klinisch redeneren, waarbij je als student een casus uitwerkt en bespreekt. We bieden zowel reguliere stageplaatsen als stageplaatsen op een leerwerkkamer en in het ZIC; het Zorg Innovatie Centrum. Bij het ZIC staat Evidence Based Practice en professionalisering van het verpleegkundig beroep centraal. MBO-V en HBO-V studenten werken samen en voeren alle zorg van A tot Z zelfstandig uit voor eigen patiënten onder. Verpleegkunde is: werken met mensen en voor mensen in een dynamische inspirerende omgeving, vanuit een coördinerende, professionele rol met een gepassioneerde houding en specialistische kennis. 11

12 Goed om te weten voordat je kiest Toelatingsvoorwaarden Voor de meeste hbo-bacheloropleidingen word je toegelaten met een diploma havo of vwo of mbo-4. Voor masters en post-hboopleidingen is in de meeste gevallen een afgeronde hbo-opleiding voldoende. Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen voor het profiel of het vakkenpakket of andere bijzondere toelatingseisen. Toelatingsvoorwaarden duaal Voor de duale opleidingsvariant gelden dezelfde toelatingsvoorwaarden als voor de voltijdopleiding. Om de duale variant te kunnen volgen, moet je daarnaast in het derde of vierde jaar een contract met een zorginstelling hebben. Toelatingsvoorwaarden 21+ Als je niet in het bezit bent van één van de vereiste diploma s en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een toelatingsonderzoek aanvragen via Loting Voor sommige opleidingen is het aantal opleidingsplaatsen beperkt. Bij een studie met een loting kan maar een bepaald aantal studenten de opleiding volgen. Meestal gelden hiervoor geen aanvullende opleidingseisen. Numerus fixus Voor sommige opleidingen mogen we een beperkt aantal studenten toelaten. Voor deze opleidingen gelden vaak aanvullende opleidingseisen of geldt een selectieprocedure. Kosten Voor het volgen van een hbo-opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Voor het studiejaar is dat 1.906,- Het bedrag voor het studiejaar is maart 2015 bekend. Onder bepaalde voorwaarden betaal je instellingscollegegeld. Naast collegegeld betaal je nog kosten voor studiemateriaal, zoals boeken en syllabi. De kosten hiervoor verschillen per opleiding. Studieadvies De keuze voor een opleiding is één van de belangrijkste beslissingen in je leven. Denk er daarom goed over na. Bezoek één van onze open dagen en kom proefstuderen. Tijdens open dagen zijn onze studentendecanen aanwezig. Je kunt bij hen terecht met vragen over je studiekeuze, eventuele twijfels en persoonlijke omstandigheden, zoals studeren met een functiebeperking. Onder een functiebeperking verstaan we alle aandoeningen die chronisch van aard zijn en die tot studievertraging kunnen leiden. Bijvoorbeeld een motorische of zintuiglijke handicap, psychische belemmeringen, spraakstoornis, dyslexie/ dyscalculie, autismespectrumstoornis of AD(H)D. Hogeschool Leiden biedt voorzieningen die je ondersteunen bij het volgen van de studie, zoals tentamentijdverlenging. Wil je hierover meer weten kijk dan op hsleiden.nl/studentenvoorzieningen/decaan. Kijk voor de meest actuele informatie over toelating en inschrijving voor de studie van jouw keuze op 12

13 Al de mogelijkheden spraken me aan. Dynamisch vakgebied. Ik voelde me hier meteen thuis. Studenten leren van elkaar. Ik leerde mezelf pas echt kennen op deze studie. Het is meer dan alleen een studie. Ik werd hier echt geprikkeld om te leren. 13

14 Hogeschool Leiden, meer dan een opleidingsinstituut Hogeschool Leiden staat voor passie, talent en menselijke maat. We zijn een betrokken hogeschool. Bij ons werken docenten met liefde en kennis voor het vakgebied, docenten die jou uitdagen tot luisteren, nieuwsgierigheid en het stellen van vragen. We vinden het belangrijk dat jij jouw talenten en ambities kunt ontwikkelen, zodat je zelf de kansen creëert voor je loopbaan. Uiteindelijk draait het om welke bijdrage jij aan de samenleving wilt gaan leveren. Jij wordt de professional waar de beroepspraktijk behoefte aan heeft. Jij zorgt ervoor dat werkgevers zeggen: je moet ze van Hogeschool Leiden hebben. Denkt Hogeschool Leiden denkt altijd vooruit. Continu werken we aan verbetering en innovatie van ons onderwijs en de samenwerking met de beroepspraktijk. Vraagstukken vanuit de praktijk worden door onze lectoraten en kenniskringen in samenwerking met het werkveld grondig onderzocht. Dit levert nieuwe kennis, ideeën en kansen op die worden doorvertaald naar jouw opleiding. Doet Hogeschool Leiden doet er alles aan om het beste in jou naar boven te halen. Van jou vragen we inzet, betrokkenheid, een kritische houding en een gezonde dosis nieuwsgierigheid. Wij stimuleren jouw ambitie om uit te blinken. Zo kun je bijvoorbeeld deelnemen aan ons Honoursprogramma; het excellentieprogramma waarin je, naast je reguliere opleiding, samen met studenten van verschillende opleidingen werkt aan een thema of project. Ook krijg je de kans om je kennis te verbreden. Bijvoorbeeld door onderdelen van andere opleidingen te volgen of een kijkje over de grens te nemen in de vorm van buitenlandse stages of deel te nemen aan ontwikkelingsprojecten. Voelt Onderwijs is meer dan alleen het overdragen van kennis. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een duurzame samenleving waarin respect voor de ander normaal is, diversiteit het uitgangspunt is en waarin jij als individu en straks als professional bijdraagt aan een gezond milieu. Wij willen je inspireren, stimuleren, ondersteunen en laten voelen dat passie, talent en menselijke maat zo typerend voor ons zijn. Leiden: meer dan een studentenstad Hogeschool Leiden ligt midden in het BioScience Park, het grootste life sciences kenniscentrum in Nederland, en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Kennisuitwisseling en samenwerking op onze kennisgebieden Jeugd, Life Sciences en Zorg kunnen wij hierdoor goed invullen. Dankzij de kennisinstellingen en de bedrijven op het BioScience Park, is Leiden de status van studentenstad ontstegen en heeft de stad regionaal en nationaal een sleutelpositie weten te verwerven als Kennisstad. Echt een plek waar jij het beste in jezelf naar boven kan gaan halen. Bekijk video over Hogeschool Leiden met Layar 14

15 Meer info? Meer weten over Opleiding tot Verpleegkundige? hsleiden.nl/verpleegkunde facebook.com/hsleiden.hbov Maak een goede keuze Bekijk keuzevideo of ga direct online met Layar Je opleiding is van grote invloed op je carrière. Bereid je dus goed voor. Kom naar de open dag, doe mee met proefstuderen, zoek extra informatie online en praat eens met iemand met een beroep dat aansluit op de studie. Meer weten? Vraag het onze studentendecaan Toch een andere studie? Bekijk ook eens deze opleidingen: Opleiding tot Fysiotherapeut Sociaal Pedagogische Hulpverlening Kunstzinnige Therapie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Kom kijken en ervaren! Open dagen Zaterdag 15 november Woensdag 14 januari (avond) Zaterdag 7 februari Woensdag 29 april (avond) Proefstuderen Kijk op hsleiden.nl voor actuele data voor proefstuderen voor deze opleiding. Meld je aan voor een open dag of proefstuderen via hsleiden.nl 15

16 Scan met Layar voor direct contact Hogeschool Leiden Zernikedreef CK Leiden Postbus AJ Leiden hsleiden.nl facebook.com/hsleidennl twitter.com/hsleidennl linkedin.com/company/hogeschool-leiden

Opleiding tot Verpleegkundige. Bachelor of Nursing / voltijd - duaal

Opleiding tot Verpleegkundige. Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam Jouw toekomst met Verpleegkunde Als hbo-verpleegkundige ben je de

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige. Bachelor of Nursing - Voltijd

Opleiding tot Verpleegkundige. Bachelor of Nursing - Voltijd 2018 2019 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing - Voltijd In het kort Als verpleegkundige met een hboopleiding ben jij de spil in de zorg aan patiënten. Je verleent zorg aan patiënten die vaak

Nadere informatie

Brede Propedeuse Zorg & Welzijn. Propedeuse - Voltijd

Brede Propedeuse Zorg & Welzijn. Propedeuse - Voltijd 2018 2019 Brede Propedeuse Zorg & Welzijn Propedeuse - Voltijd In het kort Heb jij de ambitie om mensen verder te helpen? Spreekt het jou aan om in de zorg of hulpverlening te werken? Hogeschool Leiden

Nadere informatie

Brede Propedeuse Zorg & Welzijn. Propedeuse - Voltijd

Brede Propedeuse Zorg & Welzijn. Propedeuse - Voltijd 2018 2019 Brede Propedeuse Zorg & Welzijn Propedeuse - Voltijd In het kort Heb jij de ambitie om mensen verder te helpen? Spreekt het jou aan om in de zorg of hulpverlening te werken? Hogeschool Leiden

Nadere informatie

Bekijk de video van Marijke met Layar. Docent Muziek. Bachelor of Music in Education / voltijd

Bekijk de video van Marijke met Layar. Docent Muziek. Bachelor of Music in Education / voltijd Bekijk de video van Marijke met Layar 2015 2016 Docent Muziek Bachelor of Music in Education / voltijd Deze brochure is verrijkt met Interactive Print Download de gratis Layar App via de app-store Scan

Nadere informatie

Bekijk de video van Niniane met Layar. Docent Dans/Euritmie. Bachelor of Dance in Education / voltijd - deeltijd

Bekijk de video van Niniane met Layar. Docent Dans/Euritmie. Bachelor of Dance in Education / voltijd - deeltijd Bekijk de video van Niniane met Layar 2015 2016 Docent Dans/Euritmie Bachelor of Dance in Education / voltijd - deeltijd Deze brochure is verrijkt met Interactive Print Download de gratis Layar App via

Nadere informatie

Bekijk de video van Krista met Layar. Vrijeschool Pabo. Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd

Bekijk de video van Krista met Layar. Vrijeschool Pabo. Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd Bekijk de video van Krista met Layar 2015 2016 Vrijeschool Pabo Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd Deze brochure is verrijkt met Interactive Print Download de gratis Layar App

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bekijk de video van Rick met Layar 2015 2016 Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor of Social Work / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Tara Polane bij Curium in Oegstgeest Interactive

Nadere informatie

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor of Social Work / voltijd

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor of Social Work / voltijd Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor of Social Work / voltijd Alumnus Daan Peters voor het Gerechtsgebouw in Rotterdam Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar

Nadere informatie

Opleiding tot Fysiotherapeut

Opleiding tot Fysiotherapeut Bekijk de video van Stefan met Layar 2015 2016 Opleiding tot Fysiotherapeut Bachelor of Physiotherapy / voltijd Deze brochure is verrijkt met Interactive Print Download de gratis Layar App via de app-store

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDE. November 2017 Opleiding Verpleegkunde

VERPLEEGKUNDE. November 2017 Opleiding Verpleegkunde VERPLEEGKUNDE November 2017 Opleiding Verpleegkunde Inhoud presentatie Over het beroep Verpleegkunde in beeld Over de opleiding Praktische informatie Gelegenheid voor vragen Het beroep Wat doet een verpleegkundige?

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Bachelor of Social Work / voltijd

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Bachelor of Social Work / voltijd Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor of Social Work / voltijd Alumna Tara Polane bij Curium in Oegstgeest Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bekijk de video van Mitchel met Layar 2015 2016 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor of Social Work / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Daan Peters voor het Gerechtsgebouw in Rotterdam

Nadere informatie

Opleiding tot Fysiotherapeut. Bachelor of Science / voltijd

Opleiding tot Fysiotherapeut. Bachelor of Science / voltijd Opleiding tot Fysiotherapeut Bachelor of Science / voltijd Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij. De meest actuele informatie is te vinden

Nadere informatie

Vrijeschool Pabo. Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd

Vrijeschool Pabo. Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd Vrijeschool Pabo Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij. De meest actuele

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg. Associate degree of Health Care Management / duaal

Associate degree Management in de Zorg. Associate degree of Health Care Management / duaal Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis Overduin in Katwijk Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten

Nadere informatie

Kunstzinnige Therapie beeldend, muziek of spraak & drama. Bachelor of Arts Therapies / voltijd

Kunstzinnige Therapie beeldend, muziek of spraak & drama. Bachelor of Arts Therapies / voltijd Kunstzinnige Therapie beeldend, muziek of spraak & drama Bachelor of Arts Therapies / voltijd Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij. De

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

Bekijk de video van Frank met Layar. Bio-informatica. Bachelor of Bio-informatics / voltijd

Bekijk de video van Frank met Layar. Bio-informatica. Bachelor of Bio-informatics / voltijd Bekijk de video van Frank met Layar 2015 2016 Bio-informatica Bachelor of Bio-informatics / voltijd Deze brochure is verrijkt met Interactive Print Download de gratis Layar App via de app-store Scan de

Nadere informatie

Verpleegkundige opleiding Niveau 4

Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Welkom We willen je van harte uitnodigen om student verpleegkundige te worden in het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein en Utrecht.

Nadere informatie

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work - Voltijd

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work - Voltijd 2018 2019 Sociaal Werk Bachelor of Social Work - Voltijd In het kort Als sociaal werker bied jij ondersteuning aan mensen die in de problemen zitten en er, ook met hulp van familie en bekenden, niet meer

Nadere informatie

Management in de Zorg. Bachelor of Health Care Management / duaal

Management in de Zorg. Bachelor of Health Care Management / duaal Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in Leiden Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar

Nadere informatie

Verpleegkundige opleiding Niveau 4

Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Welkom Het St. Antonius Ziekenhuis voert, in nauwe samenwerking met het MBO Utrecht, de versnelde opleiding tot verpleegkundige uit. Dit is

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Niveau 5 Tatiana Goijaerts 4e jaars leerling-verpleegkundige niveau 5 In de verpleging kun je echt alle kanten op Het stond voor Tatiana Goijaerts (23) nog

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

Master Advanced Nursing Practice

Master Advanced Nursing Practice Master Advanced Nursing Practice Alumnus Rosaline Theeuwen bij Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij.

Nadere informatie

Bio-informatica. Bachelor of Bio-informatics / voltijd

Bio-informatica. Bachelor of Bio-informatics / voltijd Bio-informatica Bachelor of Bio-informatics / voltijd Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij. De meest actuele informatie is te vinden

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie

Toegepaste Psychologie Bekijk de video van Merel met Layar 2015 2016 Toegepaste Psychologie Bachelor of Applied Psychology / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Maarten Bikker bij I am Progrez in Den Haag Interactive

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd 2018 2019 Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd In het kort Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd 2018 2019 Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd In het kort Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke

Nadere informatie

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Heb jij: talent voor organiseren, een flexibele instelling en hart voor mensen? Kom dan bij ons studeren! Gezondheidszorg > HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Lerarenopleiding Omgangskunde

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Lerarenopleiding Omgangskunde Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care Bachelor of Teacher Education Social Skills Associate degree of Education

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Verzorgende-IG MBO-Verpleegkundige

Verzorgende-IG MBO-Verpleegkundige Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 02 2014-2015 Verzorgende-IG MBO-Verpleegkundige www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie. Bachelor of Applied Psychology - Voltijd

Toegepaste Psychologie. Bachelor of Applied Psychology - Voltijd 2018 2019 Toegepaste Psychologie Bachelor of Applied Psychology - Voltijd In het kort Als toegepast psycholoog ben je geïnteresseerd in het gedrag van mensen, maar ben je geen hulpverlener. Jij bent expert

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs

Leraar Basisonderwijs Bekijk de video van Denise met Layar 2015 2016 Leraar Basisonderwijs Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd Deze brochure is verrijkt met De groententuintjes van Haanstra School Leiden Interactive

Nadere informatie

Welkom bij Verpleegkunde. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Welkom bij Verpleegkunde. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Welkom bij Verpleegkunde Opleiding Verpleegkunde Voor wie is deze presentatie? U heeft een mbo-diploma Verpleegkunde (niveau 4) of een in-serviceopleiding A, B of Z afgerond en u heeft een BIG-registratie

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. SPH voltijd de opleiding en het werkveld.... voor haar een nieuwe liefde vindt

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. SPH voltijd de opleiding en het werkveld.... voor haar een nieuwe liefde vindt Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH voltijd de opleiding en het werkveld... voor haar een nieuwe liefde vindt Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) voltijd Een pension voor dak- en thuisloze jongeren.

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care -

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - 2018 2019 Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Ben jij geïnteresseerd in gezondheid, gezond

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd 2018 2019 Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Ben jij geïnteresseerd in gezondheid,

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie. Bachelor of Applied Psychology / voltijd

Toegepaste Psychologie. Bachelor of Applied Psychology / voltijd Toegepaste Psychologie Bachelor of Applied Psychology / voltijd Alumnus Maarten Bikker bij I am Progrez in Den Haag Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat,

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie. Bachelor of Applied Psychology - Voltijd

Toegepaste Psychologie. Bachelor of Applied Psychology - Voltijd 2018 2019 Toegepaste Psychologie Bachelor of Applied Psychology - Voltijd In het kort Als toegepast psycholoog ben je geïnteresseerd in het gedrag van mensen, maar ben je geen hulpverlener. Jij bent expert

Nadere informatie

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work / voltijd

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work / voltijd Sociaal Werk Bachelor of Social Work / voltijd Alumna Tara Polane bij Curium in Oegstgeest Jouw toekomst met Sociaal Werk Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat,

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

... haar helpt een toekomst op te bouwen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. MWD voltijd de opleiding en het werkveld

... haar helpt een toekomst op te bouwen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. MWD voltijd de opleiding en het werkveld ... haar helpt een toekomst op te bouwen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening MWD voltijd de opleiding en het werkveld Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) voltijd Bij sommige mensen gaat het

Nadere informatie

Bekijk de video van Dion met Layar. Informatica. Bachelor of Information Technology / voltijd

Bekijk de video van Dion met Layar. Informatica. Bachelor of Information Technology / voltijd Bekijk de video van Dion met Layar 2015 2016 Informatica Bachelor of Information Technology / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Ravi Chotkan bij Studio Projectie in Leiden. Interactive Print

Nadere informatie

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek HVA TECHNIEK BEDRIJFSWISKUNDE 2013-2014 Bedrijfswiskunde: jij wordt degene die de feiten kent. Bij Bedrijfswiskunde draait het om het oplossen

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work / voltijd

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work / voltijd Sociaal Werk Bachelor of Social Work / voltijd Alumna Tara Polane bij Curium in Oegstgeest Jouw toekomst met Sociaal Werk Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat,

Nadere informatie

Volg je hart, gebruik je hoofd. Verpleegkundige in opleiding

Volg je hart, gebruik je hoofd. Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde 22 Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs. Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd

Leraar Basisonderwijs. Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd Leraar Basisonderwijs Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij. De meest actuele

Nadere informatie

Informatie over de opleiding en de praktijk HBO Verpleegkunde niveau 6

Informatie over de opleiding en de praktijk HBO Verpleegkunde niveau 6 1-11-016 Status Definitief Referentie WAD/PK 1/5 Auteur(s) Annemarie ten Klooster/Petra Kramp Informatie over de opleiding en de praktijk HBO Verpleegkunde niveau 6 Stichting Maasstad Ziekenhuis Alle rechten

Nadere informatie

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Bachelor of Biology & Medical Laboratory / voltijd

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Bachelor of Biology & Medical Laboratory / voltijd Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Bachelor of Biology & Medical Laboratory / voltijd Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij. De

Nadere informatie

Bekijk de video van Laila met Layar. Chemie. Bachelor of Chemistry / voltijd

Bekijk de video van Laila met Layar. Chemie. Bachelor of Chemistry / voltijd Bekijk de video van Laila met Layar 2015 2016 Chemie Bachelor of Chemistry / voltijd Deze brochure is verrijkt met Interactive Print Download de gratis Layar App via de app-store Scan de cover en de pagina

Nadere informatie

Lerend werken, werkend leren voor het beroep radiotherapeutisch laborant (HBO)

Lerend werken, werkend leren voor het beroep radiotherapeutisch laborant (HBO) Lerend werken, werkend leren voor het beroep radiotherapeutisch laborant (HBO) Trekt jou de combinatie van techniek en patiëntencontact aan? En wil je daarbij leren én direct geld verdienen? MAASTRO clinic

Nadere informatie

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies IPS EXCELLENTIE STUDIEJAAR 2014-2015 Domein Health Instituut Paramedische Studies 2 Instituut Paramedische Studies Domein Health Excellentieprogramma s Paramedische Studies Uitdagende talentprogramma s

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING. Verpleegkunde

BACHELOROPLEIDING. Verpleegkunde BACHELOROPLEIDING Verpleegkunde Studiejaar 2016 / 2017 Verpleegkunde, iets voor jou? Je zorgt graag voor mensen en je staat altijd klaar voor anderen. Je bent meelevend en staat stevig in je schoenen.

Nadere informatie

Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum. Opleiding tot verpleegkundige

Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum. Opleiding tot verpleegkundige Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum Inleiding In deze brochure vind je informatie over de verpleegkundige opleidingen en de daarop

Nadere informatie

Leerlijnen voor verpleegkundigen

Leerlijnen voor verpleegkundigen Diakonessenhuis Leerlijnen voor verpleegkundigen Loopbaanontwikkeling in het Diakonessenhuis Bij- en nascholing Coaching Communicatie Experimenteren met nieuw gedrag Leren en werken Oefenen in de praktijk

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER > ONDERWIJSASSISTENT

Nadere informatie

Hbo-bachelor verloskunde

Hbo-bachelor verloskunde Hbo-bachelor verloskunde zaterdag 8 november 2014 algemene informatie opleiding Willeke Boom, Teamleider propedeuse Korine Meulepas, Teamleider postpropedeuse Jasper de Jong, student Janneke Mathijssen,

Nadere informatie

Verzorgende-IG en MBO-Verpleegkundige. Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Emmen

Verzorgende-IG en MBO-Verpleegkundige. Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Emmen #3 en MBO-Verpleegkundige Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Emmen Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Lef L Up! Voor een zelfverzekerde stap in je loopbaan

Lef L Up! Voor een zelfverzekerde stap in je loopbaan Lef L Up! Voor een zelfverzekerde stap in je loopbaan Lef L Up! Voor een zelfverzekerde stap in je loopbaan Automatisering en robotisering zorgen voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Met

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Roosendaal 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Management in de Zorg - Associate degree. Associate degree in Health Care Management - Duaal

Management in de Zorg - Associate degree. Associate degree in Health Care Management - Duaal 2018 2019 Management in de Zorg - Associate degree Associate degree in Health Care Management - Duaal In het kort Wat heb jij nodig om optimaal te functioneren als professional in de zorg, maatschappelijke

Nadere informatie

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht VUmc Zigma 2017-2018 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij

Nadere informatie

Management in de Zorg - Associate degree. Associate degree in Health Care Management - Duaal

Management in de Zorg - Associate degree. Associate degree in Health Care Management - Duaal 2018 2019 Management in de Zorg - Associate degree Associate degree in Health Care Management - Duaal In het kort Wat heb jij nodig om optimaal te functioneren als professional in de zorg, maatschappelijke

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hanze.nl/opendag

Nadere informatie

Management in de Zorg - Bachelor degree. Bachelor of Health Care Management - Duaal

Management in de Zorg - Bachelor degree. Bachelor of Health Care Management - Duaal 2018 2019 Management in de Zorg - Bachelor degree Bachelor of Health Care Management - Duaal In het kort Wat heb jij nodig om optimaal te functioneren als leidinggevende of manager in de zorg, maatschappelijke

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Betrokken en kritisch?

Betrokken en kritisch? Betrokken en kritisch? Maak kennis met de verpleegkundige opleidingen van GGZ ingeest Beschik je over inlevingsvermogen? Ga je graag met mensen om? Ook als ze anders doen dan de meeste mensen? Heb je een

Nadere informatie

Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius. Operatieassistent & anesthesiemedewerker. Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond!

Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius. Operatieassistent & anesthesiemedewerker. Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond! Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius Operatieassistent & anesthesiemedewerker Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond! Mensen opleiden vinden we belangrijk in Laurentius. Daarom

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2017-2018 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Selectie

Nadere informatie

Sociaal-Juridische Dienstverlening

Sociaal-Juridische Dienstverlening Bekijk de video van Sigrid met Layar 2015 2016 Sociaal-Juridische Dienstverlening Bachelor of Social Legal Services / voltijd Deze brochure is verrijkt met Student Debora Pol bij MeerWaarde, organisatie

Nadere informatie

GEZONDHEIDSZORG MEER INFORMATIE EN AANMELDEN ONZE OPLEIDINGEN

GEZONDHEIDSZORG MEER INFORMATIE EN AANMELDEN ONZE OPLEIDINGEN GEZONDHEIDSZORG GEZONDHEIDSZORG Ben je het liefst praktisch bezig en houd je van afwisseling? Vind je het leuk om met mensen samen te werken? Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en wil je anderen

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen?

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen? Gaan studeren Wil je na je havo-, vwo- of mbo-diploma graag verder studeren aan een hogeschool of universiteit? Maar weet je niet zeker of dat kan vanwege je functiebeperking? Dan helpt deze folder je

Nadere informatie

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd 2018 2019 Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Heb jij oog voor wat jongeren wél kunnen en wil jij ze hierin

Nadere informatie

Chemie. Bachelor of Chemistry / voltijd

Chemie. Bachelor of Chemistry / voltijd Chemie Bachelor of Chemistry / voltijd Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij. De meest actuele informatie is te vinden op hsleiden.nl.

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hva.nl/opendagen

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd 2018 2019 Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Heb jij oog voor wat jongeren wél kunnen en wil jij ze hierin

Nadere informatie

Duaal opleidingstraject tot verpleegkundige

Duaal opleidingstraject tot verpleegkundige Duaal opleidingstraject tot verpleegkundige Niveau 5 Inleiding Met deze folder willen we je graag informeren over het duale opleidingstraject tot verpleegkundige niveau 5 (HBO) in dienst van het Bravis

Nadere informatie

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL)

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25477 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Management in de Zorg - Associate degree. Associate degree in Health Care Management - Duaal

Management in de Zorg - Associate degree. Associate degree in Health Care Management - Duaal 2018 2019 Management in de Zorg - Associate degree Associate degree in Health Care Management - Duaal In het kort Wat heb jij nodig om optimaal te functioneren als professional in de zorg, maatschappelijke

Nadere informatie