Bekijk de video van Thamar met Layar. HBO-Rechten. Bachelor of Laws / voltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bekijk de video van Thamar met Layar. HBO-Rechten. Bachelor of Laws / voltijd"

Transcriptie

1 Bekijk de video van Thamar met Layar HBO-Rechten Bachelor of Laws / voltijd

2 Deze brochure is verrijkt met Alumnus Myrna Lindeboom bij SRK Rechtsbijstand in Zoetermeer Interactive Print Download de gratis Layar App via de app-store Scan de cover en de pagina s met het AR icoon Bekijk video s en extra informatie Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij. De meest actuele informatie is te vinden op hsleiden.nl.

3 Jouw toekomst met HBO-Rechten Onze maatschappij is een stuk ingewikkelder dan vroeger; het aantal wetten en regels is enorm toegenomen. Meer regels betekent automatisch: meer werk voor juristen! Niet alleen voor rechters en advocaten. Ook het bedrijfsleven en de overheid hebben in toenemende mate behoefte aan juridisch geschoold personeel. Hbo-juristen kunnen dus veel kanten op. Kennis en creativiteit Als hbo-jurist combineer je een stevige dosis juridische kennis met een talent voor creatieve oplossingen. Je onderhandelt met en bemiddelt tussen partijen, je bereidt dossiers voor, je maakt rechtszaken gereed, schrijft brieven, stelt dagvaardingen op of je behandelt verzoeken en bezwaarschriften. Tijdens je opleiding verwerf je de competenties die je nodig hebt om adviezen uit te brengen en om beslissingen te nemen. Carrièrekansen Arbeidsmarktonderzoek wijst uit dat er behoefte bestaat aan juristen die niet in de zogenoemde togaberoepen (rechter, officier van justitie, advocaat) terechtkomen. Als hbo-jurist kun je aan de slag in uitvoerende, beleids-, staf-, of adviesfuncties, waar je verschillende taken hebt. Eén ding staat vast: je krijgt altijd te maken met juridische regels, procedures en diverse belangen. Commercieel en overheid Je werkt over het algemeen bij commerciële bedrijven, overheden, rechtbanken, notariskantoren, gerechtsdeurwaarders, rechtsbijstandsverzekeraars en advocatenkantoren. Je schrikt er niet voor terug grote dossiers over juridische kwesties aan te leggen, wetteksten te interpreteren en rechtszaken voor te bereiden. Je bespreekt met cliënten de strategie die je volgt om een juridische zaak tot een goed einde te brengen. Gedegen kennis van een groot aantal rechtsgebieden behoort daarom tot je bagage. Praktisch De praktijk speelt een grote rol in de opleiding. Je leert vooral de juridische kennis die je opdoet toe te passen. Je werkt bijvoorbeeld aan opdrachten die aan de praktijk zijn ontleend. In je derde jaar loop je tien maanden stage. Dat mag een stage zijn van 10 maanden of twee keer vijf maanden. Een gedegen voorbereiding op het echte werk! 3

4 Voorbeelden van taken Je bent juridisch medewerker bij een advocatenkantoor en maakt een juridische analyse in een echtscheidingszaak. Je stelt de processtukken op en schrijft een concept pleitnotitie. Je bent secretaris bij een commissie bezwaar bij een gemeente en schrijft een conceptadvies voor een beslissing op bezwaar over een bouwvergunning. Je bent medewerker bij een gerechtsdeurwaarderskantoor en stelt de processtukken op m.b.t. een ingebrekestelling, aanmaning of dagvaarding. Je bent medewerker bij een rechtsbijstandsverzekeraar en verdedigt de belangen van een cliënt in een ontslagzaak. Je bent juridisch medewerker op een notariskantoor en stelt de statuten op voor een studentenvereniging. Je bent griffier bij een rechtbank en schrijft het concept van een uitspraak. Je bent lid van de geschillencommissie in de reisbranche en neemt samen met de andere leden de beslissing over een geschil tussen een reisorganisatie en een burger. Je bent bedrijfsjurist en behandelt de ontslagprocedure van een werknemer. Voorbeelden van werkgevers Midden- en kleinbedrijf, verzekeraars en banken Geschillencommissies, kantongerechten en rechtbanken Advocatenkantoren Rechtsbijstandverzekeraars Notariskantoren Gerechtsdeurwaarderskantoren Gemeenten, provincies, waterschappen Juridisch loket Juridisch adviesbureau Ombudsman Vakbonden Juridische afdelingen van grote ondernemingen 4

5 Wat vindt Jolijn? Jolijn Baas is studente HBO-Rechten. Zij koos voor Hogeschool Leiden vanwege de kleinschaligheid en de goede omgang met de docenten. Ik heb altijd al de sterke overtuiging gehad dat iedereen recht heeft op hulp. De opleiding HBO-Rechten lag daarom voor de hand. Tijdens een open dag van Hogeschool Leiden zag ik dat het hier kleinschaliger is dan bij andere hogescholen en dat vond ik erg fijn. Omdat ook de omgang met de docenten goed is, besloot ik te kiezen voor Hogeschool Leiden. De eerste periode van de opleiding bestaat uit een oriëntatie op alle verschillende rechtsgebieden. Daarna wordt per blok een rechtsgebied met de daarbij behorende vakken behandeld. Dit vind ik erg prettig, je verdiept je echt in één gebied. Ook positief vind ik de goede begeleiding door docenten, en dat er echte praktijksituaties binnen projecten worden gebruikt. Zo zijn we kort geleden bezig geweest met de wijziging van een bestemmingsplan, welke de bouw van een parkeergarage bij de Morspoort mogelijk moet maken. Op dit moment heb ik een hele periode in het Engels les over het European Union Law. Heel handig om de juiste termen binnen het internationale recht te kennen. Het oefenen met het gebruik van wetboeken en het opstellen van brieven en dagvaardingen zijn hele belangrijke juridische vaardigheden die ik tot nu toe heb aangeleerd. Uiteindelijk wil ik graag advocate worden binnen het strafrecht. Daarom ga ik straks eerst doorstuderen aan de universiteit. 5

6 Opbouw van de studie Omdat je op veel verschillende plekken binnen het werkveld terecht kunt komen, maak je tijdens de opleiding kennis met uiteenlopende beroepen. Je leert de theorie, oefent praktijksituaties en traint je professionele vaardigheden. Soms individueel, vaak in groepen. Altijd gericht op je beroep en afgestemd op jouw professionele ontwikkeling. Beroepen centraal De studie is verdeeld over vier jaar. Ieder jaar is opgedeeld in vier blokken van tien weken. De eerste twee jaar staat in ieder blok een beroep uit de juridische praktijk centraal. Je maakt kennis met de werkzaamheden die bij dat beroep horen en leert de theorie en vaardigheden die je nodig hebt. Als afsluiting van het blok werk je aan een zogenoemd beroepsproduct : een concrete opdracht die kenmerkend is voor dat beroep. Aan het eind van ieder blok zijn er toetsen en assessments. Per week ben je ongeveer veertig uur met je studie bezig. Het derde jaar loop je tien maanden stage. In het tweede deel van de stage doe je een praktijkgericht onderzoek. Je vierde jaar besteed je twee blokken aan keuzevakken, de minoren. De laatste twee blokken zijn er om af te studeren. Eerste jaar Je begint breed en oriënteert je op het beroepenveld en het vakgebied. Je volgt inleidende vakken in de belangrijkste rechtsgebieden en je leert hoe een wet tot stand komt. In het tweede blok staat het privaatrecht centraal. Wat doet een medewerker bij een rechtsbijstandverzekeraar? Je volgt verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomstenrecht en leert hoe je klanten adviseert aan de hand van een concreet geschil. Het derde blok gaat over bestuursrecht en bestuursprocesrecht. Je leert hoe je als juridisch medewerker bij een gemeente vergunningen behandelt. Tevens leer je hoe de procedure van bezwaar en beroep verloopt. 6

7 Het laatste blok verdiep je je in de functie van gerechtssecretaris. Je volgt vakken op het gebied van strafrecht, ethiek en criminologie. Wat je geleerd hebt breng je in de praktijk in een debat over een actueel strafrechtelijk vraagstuk. Bindend studieadvies Aan het eind van het eerste jaar krijg je een studieadvies. Als je 60 EC haalt in het eerste jaar, heb je de propedeuse binnen. Je krijgt een bindend negatief studieadvies wanneer je minder dan 50 EC hebt behaald. In dat geval mag je deze opleiding aan Hogeschool Leiden niet voortzetten. Haal je 50 EC of meer maar minder dan 60 EC, dan moet je in het tweede jaar de niet behaalde tentamens of toetsen opnieuw doen. We stellen bewust hoge eisen aan het eerste jaar; de ervaring leert dat het op die manier minder moeite kost om je studie succesvol af te ronden. Tweede jaar Het tweede jaar begint met een blok over de advocatuur: je hebt de rol van juridisch medewerker bij een advocatenkantoor. Je verdiept je in personen en familierecht, goederenrecht en volgt vakken op het gebied van communicatie en Engels. In het project maak je voor een cliënt het dossier in een echtscheidingszaak. Het project wordt afgesloten met een rechtszitting. Blok twee focust op het openbaar bestuur, met vakken als bestuursrecht, omgevingsrecht, belastingrecht en bestuurskunde. Je kruipt in de huid van een juridisch medewerker bij een gemeente die werkt aan een nieuw bestemmingsplan. Het formuleren van de zienswijzen van de burgers, en de wijze waarop de gemeente deze juridisch correct moet behandelen, behoort tot jouw taak in het project. Een wethouder van Leiden doet de aftrap van dit project. Het derde blok staat het bedrijfsleven centraal. Daar horen vakken bij als ondernemingsrecht, arbeidsrecht, insolventierecht en bedrijfskunde. Als praktijkopdracht moet je een juridisch advies opstellen over een faillissement en de doorstart van een bedrijf. In het laatste blok behandelen we het recht van de Europese Unie (EU-recht). Je gaat aan de slag met het de omzetting van EU-recht naar het Nederlands recht. Je verdiept je in institutioneel EU-recht, de interne markt en vrij verkeer, mededinging en Europees beleid. We brengen een tweedaags bezoek aan de EU-instellingen in Brussel. Dit blok kan ook in het Engels gevolgd worden. Studieloopbaanbegeleiding Tijdens de opleiding kun je rekenen op goede begeleiding. Met behulp van opdrachten en gesprekken laten we je nadenken over je capaciteiten, interesses, eigenschappen en resultaten. Periodiek bespreek je met je studieloopbaanbegeleider je vorderingen, je sterke en zwakke punten, je stageplaats en keuzevakken. 7

8 Derde jaar Je hebt inmiddels kennis opgedaan van uiteenlopende rechtsgebieden. Ook weet je hoe je een juridisch probleem volgens een bepaald stappenplan moet aanpakken, hoe je een juridische brief schrijft, een bezwaarschrift opstelt, een (intake) gesprek voert, feedback geeft en ontvangt, een dossier samenstelt en omgaat met dilemma s. De hoogste tijd om dit alles in de praktijk te brengen: je loopt tien maanden stage bij een bedrijf of instelling van je keuze. Je kunt ook kiezen voor twee stages van vijf maanden. Regelmatig kom je terug naar de hogeschool voor trainingen (o.a. mediation en onderzoek, organisatie en werkprocessen). Tijdens de stage krijg je intervisie met medestudenten, toegesneden op wat je in de praktijk doet. Ook doe je een praktijkgericht onderzoek op je stageplaats. Vierde jaar De eerste twee blokken van het vierde jaar volg je minoren. De tweede helft van het jaar werk je aan een afstudeeropdracht bij een echte opdrachtgever. Het bedrijf en een docent begeleiden je bij de uitvoering van dit afstudeeronderzoek. Tijdens een presentatie presenteer je de resultaten. Minor Naast de vaste vakken in het programma is er ruimte die je zelf mag invullen: de minoren. Het gaat om 30 EC, oftewel een half jaar studietijd. Wat je kiest, bepaal je zelf. Je kunt je specialiseren in een bepaald aspect van je toekomstige beroep, zoals notariaat, internationaal recht, bestuursrecht, privaatrecht, sociaal recht of gezondheidsrecht. Maar je kunt er ook voor kiezen over de grenzen van het vakgebied heen te kijken. Denk aan een minor Spaans, Psychologie of Jeugdzorg. Ook kun je vakken volgen bij een universiteit of andere hogeschool, in Nederland of in het buitenland Competentiegericht onderwijs Een competentieprofiel beschrijft de kwaliteiten die iemand moet hebben om een beroep succesvol te kunnen uitoefenen. Voor HBO-Rechten is een landelijk beroeps- en opleidingsprofiel vastgesteld. Het gaat daarbij om een combinatie van kennis, vaardigheden, eigenschappen en houdingsaspecten die nodig zijn voor een startbekwame hbo-jurist. Voorbeelden competenties Het gaat bijvoorbeeld om het behandelen van rechtsvragen, het geven van juridische adviezen, het behartigen van belangen, onderhandelen en bemiddelen, het nemen van juridische beslissingen en het opstellen en wijzigen van regelingen. Maar ook algemene competenties zoals feedback geven, onderzoek doen, vergaderen, brieven schrijven, samenwerken met anderen en ethisch handelen. Toetsen De compenties worden getoetst in de projecten aan het eind van ieder blok. Dit gebeurt niet alleen in de vorm van theorietoetsen, maar steeds vaker maakt de opleiding gebruik van een assessment. Dit kunnen bijvoorbeeld presentaties, rollenspellen, werkstukken of verslagen zijn. 8

9 Leerplanschema HBO-Rechten voltijd Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 1 Thema De oriënterende hbo-jurist De hbo-jurist in het privaatrecht De hbo-jurist in het bestuursrecht De hbo-jurist in het strafrecht Beroepsproduct Analyseren van de totstandkoming van een wet Het schrijven van een juridisch advies Het doorlopen van de bezwaarprocedure Voeren van een debat over een actueel strafrechtelijk vraagstuk 2 Rechtsgebieden Thema - Staatsrecht - Inleiding Privaatrecht - Inleiding Bestuursrecht - Strafrecht en Internationaal recht - Taal voor recht - Juridische vaardigheden De hbo-jurist binnen de advocatuur - Verbintenissenrecht - Bijzondere overeenkomsten - Inleiding Burgerlijk procesrecht - Taal voor recht - Juridische vaardigheden - Gespreksvaardigheden De hbo-jurist in het openbaar bestuur - Bestuursrecht - Bestuursprocesrecht - Sociologie - Taal voor recht - Juridische vaardigheden - Training samenwerken De hbo-jurist in het bedrijf - Materieel strafrecht - Formeel strafrecht - Ethiek en Criminologie - Juridische vaardigheden - Presenteren en Debatteren De hbo-jurist in de Europese context Beroepsproduct Een dossier in een echtscheidingszaak De zienswijzen van burgers in het bestemmingsplan Een advies over de doorstart van een bedrijf De omzetting van EU-recht naar Nederlands recht 3 4 Vakgebieden - Personen- en familierecht - Goederenrecht - Legal English - Slecht nieuwsgesprek en conflicthantering - Taal voor recht Stage Mediation - Omgevingsrecht - Bestuurskunde - Belastingrecht - Legal English - Onderzoeksvaardigheden Stage Opdrachten Werkprocessen - Arbeidsrecht - Ondernemingsrecht - Insolventierecht - Bedrijfskunde en balans lezen - Onderhandelen Stage Praktijkonderzoek op stageplaats - Institutioneel EU-recht - Mededingingsrecht - Interne markt en vrij verkeer - Europees beleid Stage Praktijkonderzoek op stageplaats Minor 1 Minor 2 Afstudeeronderzoek Afstudeeronderzoek 9

10 Iets voor jou? Puzzelen Je ziet de juridische regels en procedures als een puzzel en vindt het leuk je daarin te verdiepen. Je kunt goed luisteren, analyseren, oplossingsgericht werken, adviseren en argumenteren. Je adviezen, betogen en analyses weet je helder te formuleren. Taal is een van de gereedschappen van de jurist, dus een goede beheersing van de Nederlandse taal is onmisbaar. Nauwkeurig en creatief Je weet grenzen te trekken en bent stressbestendig. Ook sta je stevig in je schoenen: je durft een beslissing te nemen. Je bent zorgvuldig en nauwkeurig. En je bent creatief. Je zegt niet zo snel: dat kan niet of dat mag niet, maar zoekt naar de mogelijkheden in de wet. De hbo-jurist werkt met ingewikkelde wetten, regels en procedures. Belangrijk is dus dat je goed kunt analyseren, een juridisch vraagstuk aan een cliënt kunt uitleggen en een duidelijk advies kunt geven. Je moet rechtsregels snel weten te vinden, ze toe kunnen passen, jurisprudentie kunnen lezen en een goed dossier kunnen opbouwen. 10

11 Wat vinden Inge en Daniëlle? Inge Smit, Jurist Wonen bij SRK Rechtsbijstand Alumnus HBO-Rechten Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij SRK. Gelijk na mijn stage ben ik in dienst getreden bij SRK en ik ben hier ook afgestudeerd in het vierde jaar. Ik kon dus na mijn studie meteen aan de slag als jr. Rechtshulpverlener. Ik houd mij momenteel bezig met erf-, familie-, appartement-, en huurrecht. Met de nadruk op het erfrecht en huurrecht. Ik heb een eigen praktijk en behandel een zaak van start tot finish. Ik handel zelfstandig en met eigen verantwoordelijkheid de zaak af. Soms door te corresponderen of te onderhandelen en soms door te procederen. Ik heb baat bij het feit dat de opleiding zo praktijkgericht is. Wat er aan bod is gekomen tijdens de studie zie ik terug in mijn werkzaamheden en kan ik in de praktijk brengen en verder ontwikkelen. Daniëlle van Egmond, Junior Parketsecretaris Alumnus HBO-Rechten Na mijn stage kon ik blijven plakken bij het arrondissement. Hartstikke fijn natuurlijk dat ik direct na mijn studie een vaste baan heb kunnen krijgen in het vakgebied dat me zo aanspreekt. Het kunnen achterhalen waarom iemand een delict pleegt fascineert me. Met name het psychologische aspect. In mijn huidige baan zorg ik ervoor dat de Officier van Justitie zijn werk goed voorbereid kan uitvoeren. Is er voldoende bewijs om een verdachte te vervolgen? Heeft de verdachte al een strafblad? Een beetje CSI Miami in de praktijk dus eigenlijk. Benieuwd hoe jouw toekomst eruit kan zien? Ontdek meer over onze oud-studenten en hun huidige baan op jouw-toekomst.hsleiden.nl 11

12 Goed om te weten voordat je kiest Toelatingsvoorwaarden Voor de meeste hbo-bacheloropleidingen word je toegelaten met een diploma havo of vwo of mbo-4. Voor masters en post-hbo-opleidingen is in de meeste gevallen een afgeronde hbo-opleiding voldoende. Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen voor het profiel of het vakkenpakket of andere bijzondere toelatingseisen. Toelatingsvoorwaarden 21+ Als je niet in het bezit bent van één van de vereiste diploma s en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een toelatingsonderzoek aanvragen via Loting Voor sommige opleidingen is het aantal opleidingsplaatsen beperkt. Bij een studie met een loting kan maar een bepaald aantal studenten de opleiding volgen. Meestal gelden hiervoor geen aanvullende opleidingseisen. Studieadvies De keuze voor een opleiding is één van de belangrijkste beslissingen in je leven. Denk er daarom goed over na. Bezoek één van onze open dagen en kom proefstuderen. Tijdens open dagen zijn onze studentendecanen aanwezig. Je kunt bij hen terecht met vragen over je studiekeuze, eventuele twijfels en persoonlijke omstandigheden, zoals studeren met een functiebeperking. Onder een functiebeperking verstaan we alle aandoeningen die chronisch van aard zijn en die tot studievertraging kunnen leiden. Bijvoorbeeld een motorische of zintuiglijke handicap, psychische belemmeringen, spraakstoornis, dyslexie/dyscalculie, autismespectrumstoornis of AD(H)D. Hogeschool Leiden biedt voorzieningen die je ondersteunen bij het volgen van de studie, zoals tentamentijdverlenging. Wil je hierover meer weten kijk dan op hsleiden.nl/studentenvoorzieningen/decaan. Numerus fixus Voor sommige opleidingen mogen we een beperkt aantal studenten toelaten. Voor deze opleidingen gelden vaak aanvullende opleidingseisen of geldt een selectieprocedure. Kosten Voor het volgen van een hbo-opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Voor het studiejaar is dat 1.906,- Het bedrag voor het studiejaar is maart 2015 bekend. Onder bepaalde voorwaarden betaal je instellingscollegegeld. Naast collegegeld betaal je nog kosten voor studiemateriaal, zoals boeken en syllabi. De kosten hiervoor verschillen per opleiding. Kijk voor de meest actuele informatie over toelating en inschrijving voor de studie van jouw keuze op 12

13 Alle mogelijkheden spraken me aan. Dynamisch vakgebied. Ik voelde me hier meteen thuis. Studenten leren van elkaar. Ik leerde mezelf pas echt kennen op deze studie. Het is meer dan alleen een studie. Ik werd hier echt geprikkeld om te leren. 13

14 Hogeschool Leiden, meer dan een opleidingsinstituut Hogeschool Leiden staat voor passie, talent en menselijke maat. We zijn een betrokken hogeschool. Bij ons werken docenten met liefde en kennis voor het vakgebied, docenten die jou uitdagen tot luisteren, nieuwsgierigheid en het stellen van vragen. We vinden het belangrijk dat jij jouw talenten en ambities kunt ontwikkelen, zodat je zelf de kansen creëert voor je loopbaan. Uiteindelijk draait het om welke bijdrage jij aan de samenleving wilt gaan leveren. Jij wordt de professional waar de beroepspraktijk behoefte aan heeft. Jij zorgt ervoor dat werkgevers zeggen: je moet ze van Hogeschool Leiden hebben. Denkt Hogeschool Leiden denkt altijd vooruit. Continu werken we aan verbetering en innovatie van ons onderwijs en de samenwerking met de beroepspraktijk. Vraagstukken vanuit de praktijk worden door onze lectoraten en kenniskringen in samenwerking met het werkveld grondig onderzocht. Dit levert nieuwe kennis, ideeën en kansen op die worden doorvertaald naar jouw opleiding. Doet Hogeschool Leiden doet er alles aan om het beste in jou naar boven te halen. Van jou vragen we inzet, betrokkenheid, een kritische houding en een gezonde dosis nieuwsgierigheid. Wij stimuleren jouw ambitie om uit te blinken. Zo kun je bijvoorbeeld deelnemen aan ons Honoursprogramma; het excellentieprogramma waarin je, naast je reguliere opleiding, samen met studenten van verschillende opleidingen werkt aan een thema of project. Ook krijg je de kans om je kennis te verbreden. Bijvoorbeeld door onderdelen van andere opleidingen te volgen of een kijkje over de grens te nemen in de vorm van buitenlandse stages of deel te nemen aan ontwikkelingsprojecten. Voelt Onderwijs is meer dan alleen het overdragen van kennis. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een duurzame samenleving waarin respect voor de ander normaal is, diversiteit het uitgangspunt is en waarin jij als individu en straks als professional bijdraagt aan een gezond milieu. Wij willen je inspireren, stimuleren, ondersteunen en laten voelen dat passie, talent en menselijke maat zo typerend voor ons zijn. Leiden: meer dan een studentenstad Hogeschool Leiden ligt midden in het BioScience Park, het grootste life sciences kenniscentrum in Nederland, en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Kennisuitwisseling en samenwerking op onze kennisgebieden Jeugd, Life Sciences en Zorg kunnen wij hierdoor goed invullen. Dankzij de kennisinstellingen en de bedrijven op het BioScience Park, is Leiden de status van studentenstad ontstegen en heeft de stad regionaal en nationaal een sleutelpositie weten te verwerven als Kennisstad. Echt een plek waar jij het beste in jezelf naar boven kan gaan halen. Bekijk video over Hogeschool Leiden met Layar 14

15 Meer info? Meer weten over HBO-Rechten? hsleiden.nl/hborechten facebook.com/hsleiden.recht Maak een goede keuze Bekijk keuzevideo of ga direct online met Layar Je opleiding is van grote invloed op je carrière. Bereid je dus goed voor. Kom naar de open dag, doe mee met proefstuderen, zoek extra informatie online en praat eens met iemand met een beroep dat aansluit op de studie. Meer weten? Vraag het onze studentendecaan Toch een andere studie? Bekijk ook eens deze opleidingen: Sociaal- Juridische Dienstverlening Commerciële Economie Human Resource Management Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Kom kijken en ervaren! Open dagen Zaterdag 15 november Woensdag 14 januari (avond) Zaterdag 7 februari Woensdag 29 april (avond) Proefstuderen Kijk op hsleiden.nl voor actuele data voor proefstuderen voor deze opleiding. Meld je aan voor een open dag of proefstuderen via hsleiden.nl 15

16 Scan met Layar voor direct contact Hogeschool Leiden Zernikedreef CK Leiden Postbus AJ Leiden hsleiden.nl facebook.com/hsleidennl twitter.com/hsleidennl linkedin.com/company/hogeschool-leiden

Human Resource Management

Human Resource Management Bekijk de video van Anne met Layar 2015 2016 Human Resource Management Bachelor of Human Resource Management / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Willeke van Egmond bij DZB bedrijven in Leiden

Nadere informatie

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd Bekijk de video van Floortje met Layar 2015 2016 Commerciële Economie Bachelor of Marketing / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Gidion Zandbergen bij Infotheek in Leiden Interactive Print Download

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie

Toegepaste Psychologie Bekijk de video van Merel met Layar 2015 2016 Toegepaste Psychologie Bachelor of Applied Psychology / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Maarten Bikker bij I am Progrez in Den Haag Interactive

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie

Bekijk de video van Dion met Layar. Informatica. Bachelor of Information Technology / voltijd

Bekijk de video van Dion met Layar. Informatica. Bachelor of Information Technology / voltijd Bekijk de video van Dion met Layar 2015 2016 Informatica Bachelor of Information Technology / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Ravi Chotkan bij Studio Projectie in Leiden. Interactive Print

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo Deventer spreekt je aan! Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo voltijd, deeltijd, academische pabo, vwo route 2015-2016 saxion.nl/pabo Index Hoofdstuk 1 Leraar basisonderwijs:

Nadere informatie

FAQ FAQ FA AQ FAQ FAQ

FAQ FAQ FA AQ FAQ FAQ FAQ FAQ FA Hounours AQ FAQ FAQ Business Studies FA Voltijd Alkmaar Den Haag Diemen Haarlem - Rotterdam Waar wordt Business Studies aangeboden? Business Studies wordt aangeboden op de locaties Alkmaar,

Nadere informatie

Docenten weten waar ze het over hebben

Docenten weten waar ze het over hebben Next level leraar Kijk jij graag verder dan de muren van het klaslokaal? Bij de Marnix Academie leer je niet alleen les te geven in een groot aantal vakken, je leert ook te kijken naar de ontwikkeling

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Creative Business. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Creative Business. Opleidingen 2015-2016 voltijd Creative Business Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Creative Business Opleidingen 2015-2016 Inhoud Welkom 3 Opleidingsoverzicht Creative Business 4 Opleidingen: Associate-degreeprogramma Crossmediale Communicatie

Nadere informatie

Je vindt het in Ede! Grenzen verleggen. CHE-Transfer. Een kijkje in het studentenleven van Anne. Meer zien? Bezoek een Open Dag of Experience Day

Je vindt het in Ede! Grenzen verleggen. CHE-Transfer. Een kijkje in het studentenleven van Anne. Meer zien? Bezoek een Open Dag of Experience Day Voorlichtingskrant van de Christelijke Hogeschool Ede 2011-2012 Studiekeuze en geloof Wil jij als professional en als christen wat betekenen in de samenleving? Hoe betrek je je geloof bij je keuze voor

Nadere informatie

Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs

Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs De drijfveren van een eerstejaars Mijn moeder is lerares en ook mijn oom en tante geven les op een basisschool. Je kunt dus wel zeggen dat het vak van basisschoolleraar

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

In totaal legden 59 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat is uw geboortedatum? Deze antwoorden werden gegeven:

In totaal legden 59 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat is uw geboortedatum? Deze antwoorden werden gegeven: In totaal legden 59 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat is uw geboortedatum? Deze antwoorden werden gegeven: - 29/11/1968-11-11-1992 - 06-01-1991-13-05-1987 - 26-09-1992-1989 - 26 oktober

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

BACHELOR OPLEIDINGEN VOLTIJD 2010-2011. Training & Human Development. Opleidingskunde

BACHELOR OPLEIDINGEN VOLTIJD 2010-2011. Training & Human Development. Opleidingskunde Wil je mensen iets leren, maar niet voor de klas? BACHELOR OPLEIDINGEN VOLTIJD 2010-2011 Training & Human Development Opleidingskunde Inhoudsopgave Opleidingskunde, een vak met toekomst Opleidingskunde,

Nadere informatie

Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014

Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014 Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014 www.windesheimflevoland.nl Inhoudsopgave Welkom bij Windesheim Flevoland! Beste student, Welkom bij Windesheim Flevoland! Wat maakt studeren bij Windesheim Flevoland

Nadere informatie

Zo... Studeer je. Saskia Grit, Roel Grit. Eerste druk

Zo... Studeer je. Saskia Grit, Roel Grit. Eerste druk Zo... Studeer je Saskia Grit, Roel Grit Eerste druk Zo studeer je Saskia Grit Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Omslagillustratie: Shutterstock Deze uitgave is gedrukt

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design

Communication and Multimedia Design Studiegids Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs... 7

Nadere informatie

Studiekeuze en geloof. Grenzen verleggen. Verkorte studieroutes. Je vindt het in Ede! Groeien als professional? Bezoek een Open Dag of Experience Day

Studiekeuze en geloof. Grenzen verleggen. Verkorte studieroutes. Je vindt het in Ede! Groeien als professional? Bezoek een Open Dag of Experience Day Voorlichtingskrant van de Christelijke Hogeschool Ede 2014-2015 www.che.nl Studiekeuze en geloof Wil jij als professional en als christen wat betekenen in de samenleving? Hoe betrek je je geloof bij je

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS

DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS De bevlogen docent Ik vind het belangrijk om aan studenten mee te geven dat ieder mens en ieder kind een persoonlijk verhaal heeft en dat dat verhaal er mag zijn.

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie