Programmaportfolio inburgering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmaportfolio inburgering"

Transcriptie

1 Programmaportfolio inburgering

2

3 WAT doet ITpreneurs? In Nederland ontwikkelen wij effectieve programma s gericht op maatschappelijke ontwikkeling en integratie. Hierbij maken wij gebruik van blended learning via multimediale toepassingen. Dat houdt in dat wij onderdelen als e-learning, game-based learning en televisie combineren met persoonlijke interventies. Met deze aanpak bundelen wij het beste van twee werelden; een hoogwaardig en persoonlijk contact van docenten met plezierig- en efficiënt leren via multimediale oplossingen. een bekroond portfolio inburgering en participatie ITpreneurs heeft een compleet dekkend programmaportfolio inburgering en participatie. Door de Europese Commissie is deze methodiek bekroond met een e-inclusion Award. Sinds kort hebben wij een speciale website om ons hele portfolio voor inburgering en participatie aan u te presenteren. Benieuwd naar wie onze programma s al gebruiken en wat ze er van vinden? Wilt u zien hoe onze programma s eruit zien, of hoe ze zich onderscheiden van andere programma s? Neem dan een kijkje op de website inburgering.itpreneurs.nl Ik zie uit naar uw bezoek aan onze website! Andrew Alihusain, Accountmanager Inburgering 3

4 waarom kozen al meer dan 30 taalaanbieders voor de programma s van itpreneurs? Het unieke van de ITpreneurs methodieken is dat ieder programmaonderdeel vanuit een eigen dimensie het leer- en participatieproces van de deelnemer versterkt. Er is veel variatie op hetzelfde thema. Dit is erg belangrijk voor de doelgroep, die over het algemeen laagopgeleid, langzaam lerend en minder actief is. Daarnaast bieden de methodieken ook veel visuele en auditieve ondersteuning door gebruik te maken van televisie, e-learning, illustraties en spel. De programma s leren de deelnemers stapsgewijs en met afnemende begeleiding te handelen in belangrijke situaties in de praktijk. Al onze programma s zijn voorzien van een Service Desk. Voor vragen met betrekking tot het gebruik van het betreffende programma kunt u een support ticket openen. Binnen één werkdag krijgt u antwoord op uw vraag. training en consulting op maat Begeleiden van cursisten naar het inburgeringsexamen is zeer uitdagend. U heeft te maken met een continue instroom, verschillende taalniveaus, korte trajecten, beperkte budgetten, individuele begeleiding etc. Voordat u als uitvoeringsorganisatie begint met één of meer van onze programma s, krijgt u een advies over de implementatie van het prorgramma in uw organisatie en uw trajecten. uitstekende service Wij hechten veel waarde aan hechte, strategische en duurzame samenwerking met onze klanten. Nancy Steutel is onze Customer Service Manager. Bij haar kunt u terecht met al uw algemene vragen die betrekking hebben op de klantrelatie tussen ITpreneurs en uw organisatie. Wij communiceren regelmatig via onder andere onze nieuwsbrieven naar klanten en partners over actuele ontwikkelingen binnen en om ITpreneurs. In de eerste week van iedere maand sturen wij een gebruikersupdate naar alle docenten en beheerders die met onze inburgeringsprogramma s werken. Nancy Steutel, Customer Service Manager 4

5 het gemak van een complete leerlijn Met het inburgerportfolio van ITpreneurs kunt u cursisten van alle niveaus begeleiden tot aan het examen. Indien uw cursisten de Nederlandse taal nog niet voldoende machtig zijn kunt u ze met Klaar voor de Start voorbereiden op het werken met de CP s. Er zijn zelfs voorbeelden van organisaties die Klaar voor de Start inzetten in hun alfabetiseringsgroepen. profiteer van volumevoordeel Behalve de methodische consistentie is de complete leerlijn ook voordelig als het gaat om het inkopen van gebruikerslicenties; het aantal licenties dat u aanschaft voor de verschillende profielen wordt gezamenlijk opgenomen in één staffel. Zo profiteert u van volumevoordeel en bent u verzekerd van alle benodigde materialen om uw cursisten met succes voor te bereiden op het examen en te begeleiden naar duurzame participatie in de Nederlandse samenleving. De aanschaf van aanvullende materialen is niet meer nodig. prijzen, voordelen, demo s, testimonials: alles op een website Klanten van ITpreneurs vindt u in het gehele land. Benieuwd naar hoe docenten en inburgeraars de programma s van ITpreneurs ervaren? Neem dan een kijkje bij onze video testimonials. Bent u benieuwd naar hoe onze programma s werken en hoe ze eruit zien? Bekijk dan de videodemo s van alle afzonderlijke productonderdelen. inburgering.itpreneurs.nl ExamEnvoorbErEiding ondernemend nederlands Profiel Ondernemerschap nederlands aan het WErk Profiel Werk nederlands onder anderen Profiel Maatschappelijke Participatie thuis in nederlands Profiel OGO ronduit nederlands KNS klaar voor de start A0 naar A1 5

6 waaruit bestaan de programma s? Authentiek oefenmateriaal voor lezen en schrijven Overzichtelijke handleidingen en lessuggesties TV-sERIE met herkenbare verhaallijnen eigen leerportaal met alle documentatie Duizenden e-learningoefeningen Virtuele omgeving om de praktijk te simuleren Spreekoefeningen Begin- en eindtoetsen Woordenlijsten met contextrijke zin moduele Examenvoorbereiding eerste ron 1 wat is kluss 2 Spelgebaseerd leren je stroom, tweede de filmkijk en en? Noem een paar voorb gas en wate eelden. r voor een nieuw huis? cp7 ronde film KijKen wat is waar? Omcirkel het goede antwoord waarom is er nog geen stroom, gas en water in a. hij heeft het nieuw e huis van b. hij heeft het nog niet gereg Dennis? eld het niet nodig 2 wat moet Dennis doen om stroom, water en gas a. hij moet voor zijn nieuw b. hij moet zich aanmelden e woning bij een het aan de te krijgen? buren vrage energiebedrijf en 3 waterleidin n heeft Denn gbedrijf is aan het eind van de film stroom, a. Ja, hij gas en wate r? b. Nee, heeft eindelijk stroo hij heeft geen m Niet invu stroom llen als 4 gaat Denn u al via is nu kluss automatis en? a. Nee,che incasso hij aalt! b. Ja, hij heeft geenbet gaat zijn huis energie meer Onderget verven eke 1 Machtig Naam ing autom ati nde, Adres 1 Pos tcode sche afs chrijv ing derde ronkla dentn umme film r KijK Is Dennis snel en klaar met het regelen van stroom, gas en wate r voor zijn nieuwe huis? machtigt Evides tot 2 Denn Plaats is belt met van de zijn energ atis?che door hem automkrijgt iebedrijf. wat afschrijvin /haar ver moet hij doen g in 10 schuldigd bankreken voordat hij termijne elektricitei e bedrag ingnum t en gas n (tot we mer en van of deropzegg zijn/haar ing ) pos tbankn 3 ummer wat is dat de meterstan den doorg en gaat even? waar akkoord om moet je dat doen met hierover? zijn of wo de bepalingen en voorsc rden vas tgelegd. hrif ten die doo r de ban Datum kinstellin gen en de Pos tba nk Wilt u er Handte rek ken eni ing ng de macht iging nog mee houden dat, zol niet is ver werkt en ang u een acc eptgiro u de not van ons a met acc ont vangt, eptgiro moet bet alen. BurgErsch CP7 w w w.e Nederland heeft verschillende energiebedrijven die gas, water en elektriciteit leveren. Elk huis in Nederland heeft een meter van een energiebedrijf om te zien hoeveel gas, water, en elektriciteit u gebruikt. Ook hebben veel huizen een vaste telefoonaansluiting. In cruciale praktijksituatie 7 oefent u met betalen van meterstanden. En u oefent het doorgeven en met het regelen van een telefoonaansluiting. vides.n l CP06 Huisvesting BSDH6-V1.0 water, ElEkt ricite It, telefoon 3 Contact Klantense rvi vides. nl. telefonisch melden. via ww w.e ce Voor alg emene vragen op maand kunt u tere ag t/m cht bij de vrijdag van 08. Klantense 00 t/m rvice uur. tarief) kunt u dag en nacht (lokaal Storingen nden ides.nl Vertrouw g idin beroemgevinvg1.0 oor v en _ ADH02 s is e u L a 2 H KVDS Website ter? ww w.ev en opvoeding POOgO-V1.0 U kunt uw vraag ook alti jd stellen Correspo tie Evides Wa terbedrijf Klant Con tac t Cen trum Pos tbus HC Rot terdam en goed drinkwa Praktijk opdrachten ondheid onderwijs, gez Meer we ten over Evides Aan de inhou d Voorwaarde van deze folder kunt onze webs n, de Aansluitvo ite. orwaardenu geen rechten en de Tarie ontlenen. venregelin Voorwaarde n zijn van g. Deze kunt u opvra toep gen bij assing, zoals vastg de Klant enservice elegd in de Algemene of down loaden van docenten handleiding ap - cp7 gas, Ga na ar geef on de website va n line uw meterst Evides en and do or. Daarna ast is er veel han vinden, dig zoa e ls: de nieuws kwaliteit informatie te en van uw buurt en water tips, we water, rkzaam de water heden tar iev in uw van onz en. Maak e online ook geb Hier kun ser vice ruik t u o.a. verhuizin Mijn Evides. gen doo uw bet aalwijze rgeven en aanpas sen. Gas, Water, elektriciteit, telefoon Them d met w ater hoe regel

7 Ondernemend Nederlands Ondernemerschap Ondernemend Nederlands (ON) is een educatief programma voor inburgeraars met het profiel Ondernemerschap. Het bereidt deze inburgeraars voor op het het Inburgeringsexamen door alle lesstof aan te bieden rond de vereiste Cruciale Praktijksituaties. Dit gebeurt volgens de beproefde methodiek van ITpreneurs, die van blended learning, een combinatie van film, e-learning, oefenen met authentiek materiaal, groepsbijeenkomsten, portfolio, begeleiding door een coach / docent en examenvoorbereiding. Cruciale praktijksituaties Ondernemend Nederlands bevat naast Burgerschap, Werk Zoeken & KNS lesmateriaal voor de specifieke CP s Ondernemerschap, onderverdeeld in CP s met betrekking tot relevante instanties (1-6) en CP s met betrekking tot de eigen bedrijfsvoering (7-12). CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 CP10 CP11 CP12 De Kamer van Koophandel Contact met uitkeringsinstantie De belastingdienst De bank Contact met de verzekeraar Controlerende Instanties Het bedrijfsplan Een bedrijfsruimte huren Promotie De inkoop De verkoop Financieel Management De domeinen 1. Ondernemerschap 2. Werk zoeken 3. Burgerschap 4. KNS Ondernemend Nederlands is ontwikkeld door ITpreneurs i.s.m. het ROC van Amsterdam 7

8 Ondernemend Nederlands bevat alle onderdelen voor het examen Het profiel van de ondernemer vraagt om een eigen invulling van de cursuselementen. De (aankomende) ondernemer is zelfstandig, actief, heeft het vaak druk en staat meestal midden in de praktijk. De nadruk in Ondernemend Nederlands ligt dan ook op het zelfstandig leren door middel van een uitgebreid multimediaal leerprogramma dat bestaat uit: Televisie: documentaire filmpjes over situaties waar (aankomende) ondernemers (taal)handelingen uitvoeren E-learning: Alle CP s uit alle domeinen Authentiek oefenmateriaal voor lezen en schrijven Spreekoefeningen Begin- en eindtoetsen Woordenlijsten met betekenis en contextrijke zin Scenario s om de praktijk te simuleren Examenvoorbereidingsmodule Inzicht in voortgang van de verschillende onderdelen De (aankomend) ondernemer volgt ook groepslessen. Daarin wisselen de ondernemers ervaringen uit, geven elkaar tips en oefenen met relevante gesprekken waarbij ze feedback krijgen van elkaar en van de docent. De groepslessen vinden één keer per week plaats. Wanneer er meer begeleiding nodig is, kunnen er meer groepslessen plaatsvinden. In de docentenhandleiding en coachingsgids staan vele suggesties voor docent en coach. Ondernemend Nederlands biedt meer dan voorbereiding op het Inburgeringsexamen Begeleiding op afstand met betrekking tot het eigen bedrijf. De ondernemer kan nuttige documenten laten becommentariëren, hulp vragen bij lastige situaties, etc.het contact tussen begeleider en ondernemer vindt onder andere plaats via slow chat Vastleggen en bouwen aan het eigen netwerk op gemakkelijke, digitale wijze Simuleren van de praktijk door middel van het oefenen met scenario s Gemakkelijk relevante informatie vinden over activiteiten, brancheorganisaties, etc. door middel van een virtuele stad. 8

9 nederlands aan het Werk Werk Nederlands aan het Werk (NAHW) is een totaalprogramma, zowel qua inhoud als opzet. Het programma behandelt alle cruciale praktijksituaties voor het domein Werk, inclusief de verplichte onderdelen Burgerschap en KNS. In NAHW worden verschillende didactische middelen en media ingezet: Televisie: filmpjes met fictieve verhalen waarin herkenbare personen spelen in voor de doelgroep relevante situaties, gebruikmakend van relevante (taal)handelingen E-learning (alle CP s uit alle domeinen) Authentiek oefenmateriaal voor lezen en schrijven Spreekoefeningen Begin- en eindtoetsen Woordenlijsten met betekenis en contextrijke zin Scenario s om de praktijk te simuleren Examenvoorbereidingsmodule CruCiale Praktijksituaties Nederlands aan het Werk bevat naast Burgerschap (10 CP s) en KNS (8 thema s) lesmateriaal voor de specifieke CP s voor het profiel Werk: De Domeinen Werk zoeken Werk algemeen Werk specifiek (waarbij gekozen moet worden uit drie sectoren: Handel & Dienstverlening, Zorg & Welzijn en Techniek) Burgerschap KNS Domein Werk zoeken CP11 Op zoek naar werk CP12 Solliciteren CP13 Het arbeidscontract Domein Werk algemeen CP14 De arbeidsvoorwaarden CP15 Het functioneringsgesprek CP16 Ziek- en betermelden CP17 Het werkoverleg CP18 Overleggen met collega s CP19 In gesprek met collega s Nederlands aan het Werk is ontwikkeld door ITpreneurs i.s.m. het ITTA, Albeda College, ROC Midden Nederland en ROC Eindhoven 9

10 nederlands aan het Werk bevat alle onderdelen voor het examen Het inburgeringexamen vergt kennis en vaardigheden rond 36 Cruciale Praktijksituaties (CP s). Deze CP s vormen het hart van het lespakket Nederlands aan het Werk. Er kan stap voor stap worden gewerkt aan het verwerven van kennis en taalvaardigheid, maar voor meer gevorderde inburgeraars kan ook selectief een programma samengesteld worden. De specifieke taalelementen binnen de CP s komen aan bod via verschillende onderdelen. De combinatie hiervan zorgt voor een effectieve en leuke leeromgeving. Een afsluitende examenmodule zorgt ervoor dat de verworven kennis en vaardigheden pal voor het examen opgefrist en paraat aanwezig zijn. De inburgeraar wordt zo optimaal voorbereid en gaat met een goede kans op positief resultaat het examen in. Domein Werk specifiek techniek CP20 Omgaan met klanten CP21 Rapporteren CP22 Omgaan met Arbovoorschriften CP23 Klachten afhandelen CP24 Werkinstructies begrijpen zorg & Welzijn CP30 Omgaan met klanten CP31 Rapporteren CP32 Omgaan met Arbovoorschriften CP33 Klachten afhandelen CP34 Werkinstructies begrijpen handel & Dienstverlening CP25 Omgaan met klanten CP26 Rapporteren CP27 Omgaan met Arbovoorschriften CP28 Klachten afhandelen CP29 Werkinstructies begrijpen 10

11 Nederlands Onder Anderen Maatschappelijke Participatie Nederlands Onder Anderen (NOA) is een educatief programma voor inburgeraars met het profiel Maatschappelijke Participatie. Het bereidt deze inburgeraars voor op het het Inburgeringsexamen door alle lesstof aan te bieden rond de vereiste Cruciale Praktijksituaties. Dit gebeurt volgens de beproefde methodiek van ITpreneurs, die van blended learning, een combinatie van film, e-learning, oefenen met authentiek materiaal, groepsbijeenkomsten, portfolio, begeleiding door een coach / docent en examenvoorberding. Cruciale praktijksituaties Nederlands Onder Anderen bevat naast Burgerschap & KNS lesmateriaal voor de specifieke CP s voor Maatschappelijke Participatie, onderverdeeld in CP s met betrekking tot actief zijn in de buurt (1 7) en CP s met betrekking tot functioneren in vrijwilligerswerk (CP 7 11) en Vrijwilligerswerk zoeken: Domein Maatschappelijke Participatie CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 CP10 CP11 Wijkvoorzieningen Meedoen aan wijkactivitet Lezen en Cultuur Meepraten over de buurt Verkeer en vervoer Gebruik maken van gezondheidszorg Sport en en bewegen In gesprek met mijn begeleider Werkoverleg Informeel contact met collega s Overleggen met collega s De domeinen 1. Maatschappelijke Participatie 2. (Vrijwilligers)werk zoeken 3. Burgerschap 4. KNS Domein Op zoek naar vrijwilligerswerk CP1 Op zoek naar Vrijwilligerswerk CP2 Een intakegesprek voor vrijwilligerswerk CP3 Afspraken maken over het vrijwilligerswerk Nederlands Onder Anderen is ontwikkeld door ITpreneurs i.s.m. de CED-Groep 11

12 Nederlands Onder Anderen bevat alle onderdelen voor het examen Het profiel van de inburgeraar met het profiel Maatschappelijke participatie vraagt om een specifieke aanpak. Belangrijk in Nederlands Onder Anderen is het activeren van de inburgeraar door middel van het voorbereiden en uitvoeren van veel verschillende relevante, aantrekkelijke activiteiten. Dit gebeurt zowel door multimediale middelen als door werkelijke coaching. De middelen bestaan uit: Televisie: filmpjes met fictieve verhalen waarin herkenbare personen spelen in voor de doelgroep relevante situaties, gebruikmakend van relavante (taal)handelingen E-learning: alle CP s uit alle domeinen Authentiek oefenmateriaal voor lezen en schrijven Spreekoefeningen Begin- en eindtoetsen Woordenlijsten met betekenis en contextrijke zin Scenario s om de praktijk te simuleren Examenvoorbereidingsmodule Inzicht in voortgang van de verschillende onderdelen De inburgeraars volgen ook groepslessen. Daarin oefenen ze met de taal. Ook bereiden ze hun handelingen in de praktijk voor. Ze krijgen daarbij feedback van elkaar en van hun docent / coach. Nederlands Onder Anderen biedt meer dan voorbereiding op het Inburgeringsexamen Een virtuele wijk met reële wijkinformatie. Dit is een hulpmiddel bij het structureel en duurzaam actief worden van de inburgeraar. Er is gemakkelijk toegankelijk relevante informatie over activiteiten in de eigen wijk en oproepen voor actief worden in vrijwilligerswerk. Inzicht in eigen netwerken (gebruik van voorzieningen, sociaal netwerk en maatschappelijk netwerk) en het vergroten ervan. Dit gebeurt onder andere met een digitale test: Simuleren van de praktijk door middel van het oefenen met scenario s 12

13 Thuis in nederlands Onderwijs, GezOndheid en OpvOedinG Thuis in Nederlands (TiN) is een innovatieve, multimediale methode voor inburgeraars OGO (opvoeding, gezondheid, onderwijs). Het doel van de methode is om hen effectief voor te bereiden op het inburgeringsexamen en toe te leiden naar duurzame participatie. Alle lessen zijn erop gericht om taal, kennis en houding adequaat toe te passen in de praktijk. Om dat te bereiken, worden verschillende didactische middelen en media ingezet: Televisie: filmpjes met fictieve verhalen waarin herkenbare personen spelen in voor de doelgroep relevante situaties, gebruikmakend van relevante (taal)handelingen E-learning: alle CP s uit alle domeinen Authentiek oefenmateriaal voor lezen en schrijven Spreekoefeningen Begin- en eindtoetsen Woordenlijsten met betekenis en contextrijke zin Scenario s om de praktijk te simuleren Examenvoorbereidingsmodule Participatiespel Virtuele wijk Cruciale praktijksituaties Thuis in Nederlands bevat naast Burgerschap (10 CP s), Werk zoeken (3 CP s) en KNS (8 thema s) lesmateriaal voor de specifieke CP s voor het profiel OGO: de leerdoelen 1. Burgerschap 2. Werk zoeken 3. Onderwijs, gezondheid en opvoeding 4. KNS domein OGO Cp1 Op het consultatiebureau Cp2 De speelzaal Cp3 Naar de basisschool Cp4 Contact met de basisschool Cp5 Veiligheid Cp6 Lezen en spelen Cp7 Vrije tijd Cp8 Naar het voortgezet onderwijs Cp9 In gesprek over de toekomst Cp10 De huisarts Cp11 De tandarts Thuis in Nederlands is ontwikkeld door ITpreneurs i.s.m. het ITTA en het ROC Mondriaan 13

14 Thuis in nederlands bevat alle onderdelen voor het examen Het unieke van TiN is dat ieder productonderdeel vanuit een eigen dimensie het leer- en participatieproces van de deelnemer versterkt. Er is veel variatie op hetzelfde thema. Dit is erg belangrijk vanwege de doelgroep, die over het algemeen laagopgeleid, moeilijk lerend en minder actief is. Daarnaast biedt TiN ook veel visuele en auditieve ondersteuning door gebruik te maken van televisie, e-learning, afbeeldingen en spel. Aan de basis van TiN staat de ondersteuning met een goede aanpak: TiN leert deelnemers stapsgewijs en met afnemende begeleiding te laten handelen in belangrijke situaties in de praktijk. De inburgeraars volgen ook groepslessen. Daarin oefenen ze met de taal. Ook bereiden ze hun handelingen in de praktijk voor. Ze krijgen daarbij feedback van elkaar en van hun docent / coach. participatie meetbaar gemaakt TiN stimuleert duurzame participatie. Het participatieprogramma is een integraal onderdeel van TiN, dat vanuit verschillende invalshoeken de deelnemer motiveert meer interactie met de samenleving te hebben. De voortgang van de participatie van een deelnemer kan door de docenten worden gevolgd via het leervolgsysteem in het leerportaal. Bij de afronding van TiN is hierdoor duidelijk te zien welke voortgang een deelnemer heeft gemaakt op het gebied van duurzame participatie. Tin biedt innovatieve hulpmiddelen Om participatie Te stimuleren Een virtuele wijk met reële wijkinformatie. Dit is een hulpmiddel bij het structureel en duurzaam actief worden van de inburgeraar. Er is gemakkelijk toegankelijk relevante informatie over activiteiten in de eigen wijk en oproepen voor actief worden in vrijwilligerswerk. Een virtueel participatiespel waar deelnemers hun kennis van Nederland en de Nederlandse gewoonten testen. Het spel kent een eenvoudige, toegankelijke opzet. 14

15 KLAAR VOOR DE START WAT DOET U MET INBURGERAARS MET TAALNIVEAU A0? Klaar voor de Start is het eerste programma waarin inburgeraars al vanaf taalniveau 0 taal leren en vaardigheden opdoen aan de hand van handelingen in de praktijk. Zo bereidt de inburgeraar zich alvast voor op het werken aan cruciale praktijksituaties. HOE GEBEURT DAT? Klaar voor de Start heeft een thematische aanpak, net als de cruciale praktijksituaties. De inburgeraar oefent veel met gesprekken en doet opdrachten in de praktijk. Ieder thema heeft dezelfde onderdelen: filmpje, e-learning, groepslessen en praktijkopdrachten. De inburgeraar doet veel oefeningen en álle praktijkopdrachten samen met anderen. Zo leert hij in een veilige, vertrouwde setting naar buiten te gaan en opdrachten te doen in een nieuwe omgeving. WELKE THEMA S zijn ER? Naar een nieuwe school Huis en omgeving Vervoer Gezondheid Werk Feestdagen en vrije tijd De basisschool Gemeente THEMA S BESTAAN UIT: Groepslessen E-learning Televisieserie Praktijkopdrachten Behalve aan het verhogen van het taalniveau werkt Klaar voor de Start ook aan andere kennis en vaardigheden die de inburgeraar nodig heeft. Bijvoorbeeld het leren werken met de computer en het leren plannen van werkzaamheden. Klaar voor de Start is ontwikkeld door ITpreneurs i.s.m. het ROC Mondriaan 15

16 IEDEREEN KAN ER MEE WERKEN! Het programma is zo samengesteld dat langzame én snellere inburgeraars ermee kunnen werken. Voor de docent is er een praktische handleiding beschikbaar met een ruime keuze aan aantrekkelijke en gevarieerde werkvormen. De handleiding biedt ook suggesties hoe deelnemers op eigen niveau een opdracht kunnen doen. Aan het eind van het programma doet de inburgeraar een digitale toets. Ook het aantal praktijkopdrachten dat de inburgeraar gedaan heeft telt mee. DE OPzET VAN HET PROGRAMMA De opzet van Klaar voor de Start is gelijk aan die van andere programma s uit het inburgerportfolio van ITpreneurs. Daardoor wordt de deelnemer optimaal voorbereid op het inburgeringsprogramma. Behalve taal leert de deelnemer ook (zelfstandig) werken met de computer en in groepjes opdrachten doen in de praktijk. DE DEELNEMER WERKT AAN: Taal Sleutelvaardigheden (vooral Plannen & Organiseren en Leren) Computervaardigheden Zelfstandig werken Leren kennen van de praktijk Leren handelen in de praktijk Hoewel Klaar voor de Start ontwikkeld is voor gealfabetiseerde inburgeraars zijn er voorbeelden van organisaties die het programma met succes inzetten in de alfabetiseringsgroepen. Kijk voor voorbeelden op de website onder referenties. 16

17 Ronduit nederlands Kennis van de Nederlandse samenleving Ronduit Nederlands is een online KNS-programma, geschikt voor de zelfstandige leerder, met taalniveau A2. Het programma omvat ongeveer 40 uur zelfstudiemateriaal. Omdat het programma online is, kan de leerder het altijd en overal gebruiken. De acht thema s van Ronduit Nederlands Thema 1 Werk en inkomen Thema 2 Omgangsvormen, waarden en normen Thema 3 Wonen Thema 4 Gezondheid en gezondheidszorg Thema 5 Geschiedenis en geografie Thema 6 Instanties Thema 7 Staatsinrichting en rechtsstaat Thema 8 Onderwijs en opvoeding Ieder thema is op dezelfde manier opgebouwd. Per thema bestaat Ronduit Nederlands uit Filmpjes met fictieve verhalen waarin herkenbare personen spelen in voor de doelgroep relevante situaties, gebruikmakend van relevante (taal) handelingen E-learning: de inhoud van de thema s met oefenvragen Een begintoets en een thematoets Een oefen- en proefexamen Ronduit Nederlands is een programma van ITpreneurs 17

18 Door de opzet en aanpak is Ronduit Nederlands uitermate geschikt voor zelfstandig gebruik. Ieder thema is onderverdeeld in overzichtelijke modules. Het informatieve deel van ieder thema bestaat uit korte stukken tekst gevolgd door vragen. De leerder kan zelf het tempo bepalen. Iedere vraag, iedere dia met informatie kan eindeloos herhaald worden. De leerder krijgt meteen feedback. Er zijn woordenlijsten met de betekenis van woorden, aangevuld met een contextrijke zin. De woordenlijst is steeds oproepbaar binnen ieder thema. De leerstof is beeldend door gebruik van situatieschetsen. Teksten en instructies worden ook door voice over ondersteund. Gesproken teksten worden gelijktijdig ondersteund door foto s en animaties. Het programma is aantrekkelijk door de variatie. Voorbeeld van een informatieve dia. De tekst wordt uitgesproken. De meter en de kaart verschijnen tijdens het spreken. De meterstand verschuift van de meter naar de juiste plek op de kaart. Voorbeeld van een vraag. Wanneer de leerder op de knop versturen drukt, krijgt hij meteen feedback. 18

19 inburgering.itpreneurs.nl ITpreneurs CSI B.V. Weena NJ Rotterdam

20 Succesverhalen Het participatieprogramma van TiN biedt veel mogelijkheden en ideeën voor activiteiten die moeten leiden tot duurzaam participeren. Onderwijsadviseur ROC Mondriaan Zowel docenten als Wi-kandidaten vinden de aanpak prettig en doelgericht. Docent NT2 Gilde Opleidingen NAHW was het eerste complete programma gericht op inburgering. Teamleider Team Inburgering en Participatie ROC de Leijgraaf Klaar voor de Start geeft zelfvertrouwen. Alfacursisten hebben het gevoel dat ze al meedoen met het inburgeren. Coördinator Alfagroepen ROC Nijmegen Met Nederlands aan het Werk is de kans op een geslaagd inburgertraject groot en worden de inburgeraars uitstekend voorbereid op examen. Manager Marketing Service AGENS De deelnemers zijn positief over de programma s, ze vinden het leuk om ermee te werken. Projectleider Inburgering Albeda College inburgering.itpreneurs.nl 20

2015 Inburgering en ISK

2015 Inburgering en ISK 2015 Inburgering en ISK 1. Inleiding De ambitie voor het inburgeringbeleid richt zich vooral op het creëren van kansen voor mensen die mede doordat ze onze taal niet spreken en schrijven problemen ondervinden

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014

Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014 Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014 www.windesheimflevoland.nl Inhoudsopgave Welkom bij Windesheim Flevoland! Beste student, Welkom bij Windesheim Flevoland! Wat maakt studeren bij Windesheim Flevoland

Nadere informatie

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding Professionaliseren met Skool Training en onderwijsbegeleiding Inhoud ICT effectief Alles start met een visie Coaching ICT-coördinator Werken met SkoolControl SkoolControl, overal en altijd Mediawijsheid

Nadere informatie

Starttraject. Begin bij jezelf

Starttraject. Begin bij jezelf Starttraject Begin bij jezelf Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 3 2. Inleiding empowerment 5 3. Draaiboek starttraject 11 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiden, afdeling wijkgerichte inburgering

Nadere informatie

Maatjesproject voor allochtone vrouwen

Maatjesproject voor allochtone vrouwen Handleiding Maatjesproject voor allochtone vrouwen Deze handleiding is een hulpmiddel voor gemeenten, en andere organisaties, die participatie van allochtone vrouwen willen bevorderen door het inzetten

Nadere informatie

Management bij IPD Opleidingen

Management bij IPD Opleidingen Management bij IPD Opleidingen Praktijkopleiding Management en Organisatie Praktijkgericht Persoonlijk Professioneel versie: v01-20132801 Leren leidinggeven op de manier die bij u past! Inhoud IPD Management

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl Inleiding Heutink ICT heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een volwaardig gesprekspartner voor het onderwijs. Op grond van onze ervaring hebben

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

voor ouders, school en kinderopvang

voor ouders, school en kinderopvang Trainingen Cursussen Bijeenkomsten voor ouders, school en kinderopvang 20.000 deelnemers per jaar, Kwaliteit in uitvoering Al 30 jaar vertrouwd, Actueel en vernieuwend 2 Voor Onderwijs & Kinderopvang Ouders

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

KORTE BERICHTEN ALGEMEEN WERKENDEN/WERKZOEKENDEN INBURGERING INBURGERING. c o l o f o n. De nieuwe regering heeft spannende projecten op de rol.

KORTE BERICHTEN ALGEMEEN WERKENDEN/WERKZOEKENDEN INBURGERING INBURGERING. c o l o f o n. De nieuwe regering heeft spannende projecten op de rol. KORTE BERICHTEN nr. 47 maart 2007 ALGEMEEN WERKENDEN/WERKZOEKENDEN voorheen Nederlands op de Werkvloer c o l o f o n Bijna een op de vijf inwoners van Nederland op 1 januari 2006 is allochtoon. Iedereen

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse Schoolgids 2015-2017 Cbs Het Anker Spijkenisse Inhoudsopgave Welkom op onze school... 2 Waarom kiezen ouders voor onze school... 3 Over onze school... 3 Onze missie, visie identiteit.3 Onze kernwaarden...

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 5 n Basisopleiding Intercedent 6 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 7 n Examentraining

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Academie kss. groepscursussen, trainingen en themabijeenkomsten

Opleidingsbrochure Academie kss. groepscursussen, trainingen en themabijeenkomsten Opleidingsbrochure Academie kss groepscursussen, trainingen en themabijeenkomsten inleiding 6 WELKOM BIJ De Academie KSS! 6 Direct aanmelden? 7 inhoudsopgave A. ARBOschOLINGEN 8 BHV en EHBO bij kinderen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie