B&W-Aanbiedingsformulier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B&W-Aanbiedingsformulier"

Transcriptie

1 B&W.nr , d.d. 10 februari 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit "Willem de Zwijgerlaan BESLUITEN ns advies van de commissie 1. De beantwoording van de zienswijzen ten aanzien van het verkeersbesluit Willem de Zwijgerlaan vast te stellen; 2. het verkeersbesluit met bijbehorende bebordingstekeningen (tekeningnummers IB tot en met IB ) ongewijzigd vast te stellen; Samenvatting De Willem de Zwijgerlaan moet worden aangepast. De weg is versleten, er wordt een forse toename van verkeer verwacht en er zijn gewijzigde verkeerskundige eisen. Ook wordt de wijk Leiden Noord door de Willem de Zwijgerlaan gesplitst in een noordelijk en zuidelijk deel. Inpassing van de weg in de ruimtelijke plannen van de omgeving heeft als doel de kwaliteit van die omgeving te vergroten en de noordelijk gelegen wijken met de zuidelijke te verbinden. Door hoogwaardige herinrichting, het aanbrengen van groene elementen en met name de bouw van twee overkluizingen krijgt de nieuwe Willem de Zwijgerlaan een totaal ander karakter. Door de overkluizing ter hoogte van de Gooimeerlaan komt het park 'Tuin van Noord' aan de voeten te liggen van Nieuw Leyden. Door de overkluizing ter hoogte van de huidige Kooilaan kan het centrum Kooiplein uitgebreid worden. Op de overkluizingen worden fiets- en voetpaden aangelegd. De overkluizingen zorgen voor verkeersveilige oplossingen. Verkeerslichten komen te vervallen zodat het verkeer beter doorstroomt en de luchtkwaliteit langs de route verbetert. De transformatie van de Willem de Zwijgerlaan zal ongeveer vier jaar duren. De werkzaamheden starten naar verwachting in het derde kwartaal van 2008 en zijn in 2012 klaar. De aanleg gebeurt in twee hoofdfasen. De eerste fase bestaat uit het verleggen van de Gooimeerlaan en het kruispunt ter hoogte van de Sumatrastraat / IJsselmeerlaan. Gedurende de eerste fase wordt het verkeer voor zover mogelijk geleid over 2x tweerijstroken. Wel wordt een aantal aansluitende wegen tijdelijk afgesloten en omgeleid. In de tweede fase worden de overkluizingen en de overige wegvakken van de Willem de Zwijgerlaan aangelegd. In deze fase wordt de weg over een groot deel versmald om de overkluizingen te kunnen bouwen.

2 VERKEERSBESLUIT Verkeersbesluit Willem de Zwijgerlaan (tekeningen IB tot en met IB 08021) Burgemeester en wethouders van Leiden; Overwegende, dat de grootste ruimtelijke onderbreking in Leiden Noord wordt gevormd door de Willem de Zwijgerlaan; dat door de weg Leiden Noord wordt gesplitst in een noordelijk en een zuidelijk deel; dat de weg een belangrijke regionale- en stedelijke verkeersfunctie vervult; dat de Willem de Zwijgerlaan moet worden aangepast om ook in de toekomst zijn verkeersfunctie te kunnen blijven vervullen; dat groot onderhoud aan de Willem de Zwijgerlaan noodzakelijk is; dat gelijkertijd de weg kan worden ingepast in de nieuwe ruimtelijke plannen (Groenoordhallen en omgeving, Nieuw Leyden, Kooiplein en omgeving); van de aansluitende omgeving; dat met als doel de kwaliteit van de omgeving te vergroten; dat de Willem de Zwijgerlaan door een hoogwaardige herinrichting met gebruikmaking van groene elementen het karakter van stadsboulevard krijgt; dat door de bouw van een overkluizing en een tunnel de noordelijk gelegen wijken met de zuidelijke verbonden worden verbonden; dat de overkluizing komt ter hoogte van de aansluiting van de huidige Gooimeerlaan die hiervoor verlegd wordt; dat de tunnel komt ter hoogte van de huidige Kooilaan; dat door de overkluizing het groen uit de Tuin van Noord over de weg Nieuw Leyden ingetrokken zal worden; dat door de tunnel het centrum Kooiplein over de weg kan worden uitgebreid ; dat het verkeer op de Willem de Zwijgerlaan in de toekomst, mede door de ruimtelijke ontwikkelingen eromheen, toe neemt; dat, indien de infrastructuur niet wordt aangepast, de doorstroming ernstig wordt verstoord, met gevolg dat filevorming zowel binnen als buiten de spitsen toeneemt c.q. optreedt ; dat het bijgevolg ook een toename van geluidhinder en luchtverontreiniging zal betekenen; dat er eveneens door de toename van de barrièrewerking verkeersonveilige situaties voor fietsers en voetgangers ontstaan;

3 dat in het voorliggende ontwerp de Willem de Zwijgerlaan over de gehele lengte een profiel van minimaal 2x2 rijstroken behoudt; dat ter plaatse van aansluitingen (extra) opstelstroken zijn aangebracht; dat de lengte van de opstelstroken door middel van een dynamisch verkeermodel is bepaald; dat om het toekomstige verkeer optimaal te verwerken het aantal aansluitingen tot een minimum beperkt is; dat daar waar aansluitingen noodzakelijk zijn, zoveel mogelijk T-aansluitingen zijn toegepast; dat van west naar oost zijn de grootste veranderingen aan de Willem de Zwijgerlaan: - de aansluitingen van de Haarlemmerweg en de Floris Versterlaan zijn vervallen - een nieuwe aansluiting in het verlengde van de Flemingstraat - de aansluiting van de Koningstraat vervalt - de aansluiting van de Gooimeerlaan wordt in westelijke richting verlegd (komt uit tegenover de Koningstraat) - een overkluizing ter hoogte van de huidige aansluiting van de Gooimeerlaan - de aansluiting van de Marnixstraat (noordzijde) vervalt. De ontsluiting van De Hoven (west) vindt via een nieuwe verbinding (parkweg) op de Gooimeerlaan plaats - een overkluizing ter hoogte van de Kooilaan - de (directe) aansluiting van de Kooilaan vervalt en wordt vervangen door een éénrichtingscircuit - de (ongeregelde) aansluiting van de parallelweg aan de noordzijde van de Willem de Zwijgerlaan op de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van het Van Riebeeckhof komt de vervallen dat de werkzaamheden aan de Willem de Zwijgerlaan in 2008 starten zullen en in 2012 gerealiseerd zijn. dat vanwege de omvang van de werkzaamheden deze in fases worden uitgevoerd; dat gedurende een gedeelte van de periode dat de werkzaamheden worden uitgevoerd het verkeer slechts mogelijk blijft over 2x1 rijstroken in plaats van over 2x2 rijstroken; dat daarbij een aantal aansluitingen op de Willem de Zwijgerlaan komt te vervallen, waardoor omleidingsroutes noodzakelijk zijn; dat voor de fasering van de werkzaamheden en de uitvoering hiervan een separaat verkeersbesluit wordt genomen; dat genoemde straten zijn gelegen binnen de bebouwde kom en bij de gemeente in beheer is; dat ter zake overleg is gevoerd met de politie Hollands Midden, Brandweer, omwonenden en met het bevoegd gezag van de provincie en de aangrenzende gemeenten, waarvan het verkeer op wegen anders dan die waarop het verkeersbesluit betrekking heeft, rechtstreeks kan worden beinvloed;

4 Gelet op artikel 15, lid 1, Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 12 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en artikel 15, lid 2 Wegenverkeerswet 1994 kan het hierna vermelde besluit door het college kan worden genomen; BESLUITEN Albertine Agnesstraat te plaatsen het bord model L8 van bijlage 1 van het RVV ter aanduiding van een doodlopende weg te plaatsen het onderbord 0B54 uitgezonderd (brom)fietsers; te handhaven 3 borden model E6 van bijlage 1 van het RVV ter aanduiding van een gehandicaptenplaats, waarvan één voorzien van het onderbord met de tekst passagier ; Beatrixstraat te verwijderen het bord model J18 van bijlage 1 van het RVV ter aanduiding van een wegversmalling ter hoogte van huisnummer 39; te verwijderen het bord model J19 van bijlage 1 van het RVV ter aanduiding van een wegversmalling ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan; te plaatsen het bord model L8 van bijlage 1 van het RVV ter aanduiding van een doodlopende weg ter hoogte van de Bernhardkade; Antillenstraat te verwijderen het bord model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders ter hoogte van de Sumatrastraat; te verwijderen het bord model E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een parkeerverbod ter hoogte van de Sumatrastraat; te verwijderen het bord model E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een parkeerverbod aan de zuidzijde van de Antillenstraat ter hoogte van de Curaçaostraat; te verwijderen het bord model J21 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een waarschuwing voor spelende kinderen ter hoogte van de Sumatrastraat; te handhaven te plaatsen het bord model A1/E10 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het begin van een 30 km zone aan de oostzijde van de Antillenstraat; te handhaven het bord model A2/E11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het einde van een 30 km zone aan de oostzijde van de Antillenstraat; te plaatsen het bord model A1/E10 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het begin van een 30 km zone aan de westzijde van de Antillenstraat;

5 te plaatsen het bord model A2/E11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het einde van een 30 km zone aan de westzijde van de Antillenstraat; Verlegde Bernhardkade te plaatsen het bord model B5 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van voorrangskruispunt zijweg rechts ter hoogte van de Kooilaan; te plaatsen het bord model C4 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een eenrichtingsweg in de richting van de Surinamestraat ter hoogte van de Kooilaan; te plaatsen het bord model G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht fietspad voorzien van asmarkering aan de zuidzijde van de verlegde Bernhardkade ter hoogte van de Kooilaan; te plaatsen het bord model G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht fietspad voorzien van asmarkering aan de zuidzijde van de verlegde Bernhardkade ter hoogte van de Bernhardstraat; Bernhardkade te verwijderen het bord model E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een parkeerverbod aan de zuidzijde van de Bernhardkade ten oosten van de Beatrixstraat; te plaatsen het bord model A1/E10 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het begin van een 30 km zone aan de zijde van de Bernhardstraat; te plaatsen het bord model A2/E11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het einde van een 30 km zone aan de zijde van de Bernhardstraat; Bernhardstraat te plaatsen het bord model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan; te plaatsen de bord model C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een eenrichtingsverkeer voor bestuurders in de richting van de Bernhardkade; te plaatsen het bord model het bord model C4 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een eenrichtingsweg in de richting van de Kooilaan ter hoogte van de Bernhardkade te plaatsen het bord model G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht fietspad voorzien van asmarkering aan de westzijde van de Bernhardstraat ter hoogte van de Bernhardkade; te plaatsen het bord model G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht fietspad voorzien van asmarkering aan de westzijde van de Bernhardstraat ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan;

6 Curaçaostraat te verwijderen het bord model L8 van bijlage 1 van het RVV ter aanduiding van een doodlopende weg aan de noordzijde van de Antillenstraat; te verwijderen het bord model E2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van verbod om stil te staan aan de westzijde van de Curaçaostraat ter hoogte van de Antillenstraat; te plaatsen het bord model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders aan de oostzijde van de Curaçaostraat ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan; te plaatsen het bord model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan op de middengeleider; te plaatsen de borden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een geslotenverklaring voor bestuurders in de richting van de Bernhardstraat; te plaatsen het bord model C4 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een eenrichtingsweg in de richting van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de Antillenstraat; te plaatsen het bord model D6r van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichte rijrichting op de middengeleider ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan; te plaatsen het bord model C4 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een eenrichtingsweg in de richting van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de Surinamestraat; te plaatsen het bord model D103 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verwijzing bromfietser naar rechts ter hoogte van de Antillenstraat; te plaatsen het bord model G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht fietspad voorzien van asmarkering aan de oostzijde van de Curaçaostraat ten zuiden van de Antillenstraat; te plaatsen het bord model G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht fietspad voorzien van asmarkering aan de oostzijde van de Curaçaostraat ten noorden van de Surinamestraat; (brom) fietspad aan de noordzijde van de Antillenstraat; (brom) fietspad met asmarkering op de middengeleider ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan; Flemingstraat (brom) fietspad aan de oostzijde van de Flemingstraat ter hoogte van de Musschenbroekstraat; te plaatsen het bord model A1/E10 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het begin van een 30 km zone aan de westzijde van de Flemingstraat ter hoogte van de Musschenbroekstraat;

7 te plaatsen het bord model A2/E11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het einde van een 30 km zone aan de oostzijde van de Flemingstraat ter hoogte van de Musschenbroekstraat; te plaatsen de borden model D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een gebod voor alle bestuurders voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft op de middengeleider ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan; aan te leggen een voetgangersoversteekplaats, zoals bedoeld in artikel 49.2 van het RVV 1990 ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan; te plaatsen de borden model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders aan weerszijden van oostelijke rijbaan van de Flemingstraat ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan; Gooimeerlaan te verwijderen de borden van bijlage 1 van het RVV 1990 op de te verleggen Gooimeerlaan; Verlegde Gooimeerlaan aan te leggen een voetgangersoversteekplaats, zoals bedoeld in artikel 49.2 van het RVV 1990 ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan; te plaatsen het bord model A1/E10 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het begin van een 30 km zone aan de oostzijde van de Gooimeerlaan ter hoogte van de Marnixstraat; te plaatsen het bord het bord model A2/E11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het einde van een 30 km zone aan de oostzijde van de Gooimeerlaan ter hoogte van de Marnixstraat; te plaatsen het bord model A1/E10 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het begin van een 30 km zone aan de oostzijde van de verlegde Gooimeerlaan van de verlegde Gooimeerlaan aan de noordzijde van de fietsverbinding naar de Willem de Zwijgerlaan; te plaatsen het bord model A2/E11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het einde van een 30 km zone aan de aan de oostzijde van de verlegde Gooimeerlaan aan de noordzijde van de fietsverbinding naar de Willem de Zwijgerlaan; te plaatsen het bord model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders aan zuidzijde van de rotonde; te plaatsen het bord model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders aan noordzijde van de rotonde; te plaatsen het bord model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders aan zuidzijde van de rotonde; te plaatsen de borden model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders aan weerszijden van de westelijke rijbaan van de Gooimeerlaan ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan; te plaatsen de borden model D1 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een rotonde;

8 te plaatsen de borden model D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een gebod voor alle bestuurders voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft op de middengeleiders; te plaatsen de borden model D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een gebod voor alle bestuurders voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft op de middengeleiders van de Gooimeerlaan; (brom) fietspad voorzien van asmarkering aan de noordzijde van de Marnixstraat; (brom) fietspad voorzien van asmarkering aan de oostzijde van de Gooimeerlaan aan de zuidzijde van de rotonde; (brom) fietspad voorzien van asmarkering aan de oostzijde van de Gooimeerlaan aan de noordzijde van de rotonde; (brom) fietspad voorzien van asmarkering aan de westzijde van de Gooimeerlaan aan de zuidzijde van de rotonde; (brom) fietspad voorzien van asmarkering aan de westzijde van de Gooimeerlaan aan de noordzijde van de rotonde; te plaatsen de borden model J23 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een waarschuwing voor voetgangers ten zuiden van het benzinestation; te plaatsen de borden model L2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van de aanleg van een voetgangersoversteekplaats, zoals bedoeld in artikel 49.2 van het RVV 1990 aan de zuidzijde van de rotonde; te plaatsen de borden model L2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van de aanleg van een voetgangersoversteekplaats, zoals bedoeld in artikel 49.2 van het RVV 1990 aan de noordzijde van de rotonde; te plaatsen de borden model L2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van de aanleg van een voetgangersoversteekplaats, zoals bedoeld in artikel 49.2 van het RVV 1990 aan de westzijde van de rotonde; Hallenweg te plaatsen het bord model A1/E10 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het begin van een 30 km zone ten westen van de rotonde op de Gooimeerlaan; te plaatsen het bord model A2/E11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het einde van een 30 km zone ten westen van de rotonde op de Gooimeerlaan;

9 te plaatsen het bord het bord model G12A van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht (brom) fietspad voorzien van asmarkering aan de zuidzijde van de Hallenweg ter hoogte van de middengeleider; te plaatsen de borden model D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een gebod voor alle bestuurders voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft op de middengeleider Kooilaan te verwijderen het bord model B3 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een voorrangskruispunt ter hoogte van de Surinamestraat; te verwijderen de borden van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van het Kooiplein ten noorden van de Surinamestraat en ten zuiden van de Willem de Zwijgerlaan m.u.v. het bord model E6; te verwijderen het bord model model E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een parkeerplaats voor gehandicapten; tevens parkeerverbod voor ander voertuigen ter hoogte 100 t/m 190 en te verplaatsen naar de parkeergarage; te handhaven het bord model G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht fietspad ter hoogte van de noordzijde van de Ringkade; te verplaatsen de borden model D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een gebod voor alle bestuurders voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft op de middengeleiders naar de nieuw aan te leggen middengeleider tussen de Ringkade en de verlegde Surinamestraat; te verplaatsen de borden model L2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van de aanleg van een voetgangersoversteekplaats, zoals bedoeld in artikel 49.2 van het RVV 1990 naar de verplaatste voetgangersoversteekplaats aan de zuidzijde van de verlegde Surinamestraat; te plaatsen het bord model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders te hoogte van de Surinamestraat; te plaatsen het bord model G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht fietspad ter hoogte van de zuidzijde van de Ringkade; te plaatsen de borden model L3 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een bushalte aan weerszijden van de Kooilaan ter hoogte van de zuidzijde van de Ringkade; Koningstraat te plaatsen model L8 van bijlage 1 van het RVV ter aanduiding van een doodlopende weg uitgezonderd (brom)fietsers aan de oostzijde van de Koningstraat ten noorden van de flat De Waaijer; te verwijderen het bord model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders voorzien van het onderbord 0B5030B104 (brom)fietsers in twee richtingen aan de oostzijde van de Koningstraat ter hoogte van de zuidelijke ventweg van de Willem de Zwijgerlaan; te verwijderen het bord model E2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van verbod om stil te staan aan de oostzijde van de Koningstraat ter hoogte van de zuidelijke ventweg van de Willem de Zwijgerlaan;

10 te plaatsen de borden model C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een geslotenverklaring voor bestuurders in de richting van de zuidelijke ventweg van de Willem de Zwijgerlaan aan de oostzijde van de Koningstraat; te verwijderen model L8 van bijlage 1 van het RVV ter aanduiding van een doodlopende weg uitgezonderd (brom)fietsers van de zuidelijke ventweg van de Willem de Zwijgerlaan aan de oostzijde van de Koningstraat; te verwijderen het bord model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders aan de noordzijde van de ventweg van de Willem de Zwijgerlaan; te verwijderen het bord model E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een parkeerverbod aan de noordzijde van noordelijke ventweg van de Willem de Zwijgerlaan aan de oostzijde van de Koningstraat; te verwijderen het bord model B3 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een voorrangskruispunt aan de noordzijde van noordelijke ventweg van de Willem de Zwijgerlaan aan de oostzijde van de Koningstraat; te verwijderen het bord model B3 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een voorrangskruispunt aan de noordzijde van noordelijke ventweg van de Willem de Zwijgerlaan aan de westzijde van de Koningstraat; te verplaatsen het bord model A1/E10 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het begin van een 30 km zone naar de zuidzijde van de fietsdoorsteek naar de ventwegen van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de Koningstraat; te verplaatsen het bord model A2/E11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het einde van een 30 km zone naar de zuidzijde van de fietsdoorsteek naar de ventwegen van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de Koningstraat; te plaatsen het bord model D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een gebod voor alle bestuurders voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft op de middengeleider van de ventwegen van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de Koningstraat; te plaatsen het bord model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders aan de westzijde van de (brom) fietsdoorsteek van de Willem de Zwijgerlaan; fietsverbinding Nieuw Leyden te plaatsen het bord model G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht fietspad voorzien van het onderbord 0B505 in tweerichtingen aan de zuidzijde van de Willem de Zwijgerlaan;

11 Marnixstraat te verwijderen het bord model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders voorzien van het onderbord 0B5030B104 (brom)fietsers in twee richtingen aan de westzijde van de Marnixstraat aan de noordzijde van de Willem de Zwijgerlaan; te verwijderen het bord model G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht fietspad aan de oostzijde van de Marnixstraat ter hoogte van de zuidzijde van de Willem de Zwijgerlaan; te verwijderen het bord model G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht fietspad aan de oostzijde van de Marnixstraat ter hoogte van de Van der Duynstraat; te plaatsen het bord model A1/E10 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het begin van een 30 km zone aan westzijde van de Marnixstraat en de noordzijde van de Van der Duynstraat; te plaatsen het bord model A2/E11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het einde van een 30 km zone aan de oostzijde van de Marnixstraat en de noordzijde van Van der Duynstraat; te verplaatsen de borden model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders aan de oostzijde van de Marnixstraat ter hoogte van de zuidzijde van Willem de Zwijgerlaan; te plaatsen de borden model D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een gebod voor alle bestuurders voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft op de middengeleider ter hoogte van de zuidzijde van de Willem de Willem de Zwijgerlaan; (brom) fietspad voorzien van asmarkering aan de oostzijde van de Marnixstraat ter hoogte van de zuidzijde van de Willem de Zwijgerlaan; te plaatsen het bord model het bord model G12A van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht (brom) fietspad aan de oostzijde van de Marnixstraat ter hoogte van de Van der Duynstraat; Oegstgeesterweg; te handhaven het bord model G12A van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht (brom) fietspad voorzien van asmarkering ten noorden van de uitrit van de Maredijk; te plaatsen de borden model B1 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een voorrangsweg aan weerszijden van de westelijke rijbaan; te plaatsen de borden model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders aan weerszijden van de (brom)fietsoversteek ten noorden van de Schipholweg; (brom) fietspad voorzien van asmarkering ten zuiden van de uitrit van de Maredijk;

12 (brom) fietspad voorzien van asmarkering ten noorden van de Schipholweg langs de oostelijke rijbaan van de Oegsgeesterweg; (brom) fietspad voorzien van asmarkering aan de westzijde van de Oegstgeesterweg ter hoogte van de Schipholweg; Pieter Bothstraat te plaatsen het bord model A1/E10 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het begin van een 30 km zone ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan; te plaatsen het bord model A2/E11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het einde van een 30 km zone ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan; te plaatsen het bord model D5r van bijlage 1 van het RVV ter aanduiding van een gebod tot het volgen van de richting die op het bord is aangegeven uitgezonderd (brom)fietsers ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan; te plaatsen het bord model E2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van verbod om stil te staan ter hoogte van huisnummer 27; te plaatsen het bord model L8 van bijlage 1 van het RVV ter aanduiding van een doodlopende weg uitgezonderd (brom)fietsers ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan; Ringkade te handhaven het bord model A1/E10 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het begin van een 30 km zone ter hoogte van de Kooilaan; te handhaven het bord model A2/E11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het einde van een 30 km zone ter hoogte van de Kooilaan; Sabastraat te handhaven het bord model G7 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een voetpad ter hoogte van de Antillenstraat; Schipholweg te verwijderen het bord model G12A van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht (brom) fietspad voorzien van het onderbord 0B505 in tweerichtingen aan de noordelijke rijbaan van de Schipholweg ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan; te handhaven een busbaan, waarop het woord Lijnbus is aangebracht, zoals bedoeld in artikel 81 van het RVV 1990 op de noordelijke rijbaan van de Schipholweg; te handhaven de borden model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders aan de weerszijden van de zuidelijke rijbaan ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan;

13 te handhaven de borden model L2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van de aanleg van een voetgangersoversteekplaats, zoals bedoeld in artikel 49.2 van het RVV 1990 aan de uiterste zijden van de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan; te plaatsen de borden model B2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van einde voorrangsweg op de zuidelijke rijbaan ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan; (brom) fietspad voorzien van asmarkering aan de zuidelijke rijbaan ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan; Sumatrastraat; te verwijderen de borden model B1 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een voorrangsweg in het gedeelte tussen de Surinamestraat en de Willem de Zwijgerlaan; te verwijderen de borden model B2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van einde voorrangsweg in het gedeelte tussen de Surinamestraat en de Willem de Zwijgerlaan; te verwijderen het bord model D103 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verwijzing bromfietser naar rechts ter hoogte van de doorsteek naar de Willem de Zwijgerlaan; te verwijderen het bord model E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een parkeerverbod ter hoogte van de noordzijde van de Surinamestraat; te verwijderen het bord model G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht fietspad met asmarkering ter hoogte van de Surinamestraat; te verwijderen het bord model G12A van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht (brom) fietspad aan de westzijde van de Sumatrastraat ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan; te verwijderen het bord model L2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van de aanleg van een voetgangersoversteekplaats, zoals bedoeld in artikel 49.2 van het RVV 1990 tussen de Surinamestraat en de Antillenstraat aan de westzijde van de Sumatrastraat; te handhaven het bord model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders aan beide zijden van de oostelijke rijbaan van de Sumatrastraat; te handhaven het bord model D104 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verwijzing bromfietser naar links ter hoogte van de zuidzijde van de Antillenstraat; te handhaven het bord model G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht fietspad ter hoogte van de zuidzijde van de Antillenstraat; te handhaven het bord model G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht fietspad ter hoogte van de zuidzijde van de Surinamestraat; te handhaven het bord model G12A van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht (brom) fietspad met asmarkering aan de noordzijde van de doorsteek naar de Willem de Zwijgerlaan;

14 te plaatsen /te handhaven/ de verwijderen de borden model D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een gebod voor alle bestuurders voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft op de middengeleiders i.v.m. aanpassingen; te plaatsen het bord model D103 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verwijzing bromfietser naar rechts ter hoogte van de Surinamestraat; (brom) fietspad met asmarkering ter hoogte van de Surinamestraat; (brom) fietspad met asmarkering aan de zuidzijde van de doorsteek naar de Willem de Zwijgerlaan; (brom) fietspad met asmarkering aan de oostzijde van de Sumatrastraat ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan; te plaatsen de borden model L2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van de aanleg van een voetgangersoversteekplaats, zoals bedoeld in artikel 49.2 van het RVV 1990 ter hoogte van de noordzijde van de Surinamestraat; Surinamestraat te verwijderen het bord model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders ter hoogte van de Sumatrastraat; te verwijderen het bord model E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een parkeerverbod ter hoogte van de Sumatrastraat; te verwijderen de borden model L2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van de aanleg van een voetgangersoversteekplaats, zoals bedoeld in artikel 49.2 van het RVV 1990 ter hoogte van de Sumatrastraat; te verwijderen de borden model L2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van de aanleg van een voetgangersoversteekplaats, zoals bedoeld in artikel 49.2 van het RVV 1990 ter hoogte van huisnummer 108; te verwijderen de borden model L2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van de aanleg van een voetgangersoversteekplaats, zoals bedoeld in artikel 49.2 van het RVV 1990 ter hoogte van huisnummer 166; te handhaven het bord model A1/E10 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het begin van een 30 km zone aan beide zijden van de Sumatrastraat; te handhaven het bord model A2/E11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het einde van een 30 km zone aan beide zijden van de Sumatrastraat; te plaatsen het bord model A1/E10 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het begin van een 30 km zone ter hoogte van de Curaçaostraat;

15 te plaatsen het bord model A2/E11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het einde van een 30 km zone ter hoogte van de Curaçaostraat; te plaatsen de borden model de borden model C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een geslotenverklaring voor bestuurders in de richting van de Sumatrastraat voorzien van het onderbord 0B54 uitgezonderd (brom)fietsers; te plaatsen het bord model C4 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een eenrichtingsweg in de richting van de Kooilaan voorzien van het onderbord 0B54 uitgezonderd (brom)fietsers; Verlegde Surinamestraat te plaatsen het bord model G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht fietspad voorzien van asmarkering aan de zuidzijde van de huidige Surinamestraat; te plaatsen het bord model het bord model G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht fietspad voorzien van asmarkering ten oosten van de Kooilaan; IJsselmeerlaan te verwijderen de borden model B1 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een voorrangsweg aan beiden zijden van de westelijke rijbaan ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan; te verwijderen de borden model B2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van einde voorrangsweg aan beide zijden van de westelijke rijbaan ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan; te verwijderen het bord model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders voorzien van het onderbord 0B5030B104 (brom)fietsers in twee richtingen ten zuiden van het Joop Vervoornpad; te verwijderen het bord model C15 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een geslotenverklaring voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen ten noorden van het Joop Vervoornpad; te verwijderen het bord model D103 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verwijzing bromfietser naar rechts ten noorden van het Joop Vervoornpad; te verwijderen het bord model E2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van verbod om stil te staan op de middenberm ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan; te verwijderen het bord model E2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van verbod om stil te staan voorzien van het onderbord met de tekst: Let op bromfietsers op rijbaan aan de oostzijde van de oostelijke rijbaan van de IJsselmeerlaan; te verwijderen het bord model G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht fietspad voorzien van het onderbord OB505 in beide richtingen ten zuiden van het Joop Vervoornpad; te handhaven de borden model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders aan beide zijden van de westelijke rijbaan ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan;

16 te handhaven het bord model D104 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verwijzing bromfietser naar links aan de oostzijde van de oostelijke rijbaan van de IJsselmeerlaan ter hoogte van de doorsteek ; te handhaven de borden model D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een gebod voor alle bestuurders voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft op de middengeleiders; te handhaven het bord model G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht fietspad voorzien van asmarkering aan de oostzijde van de oostelijke rijbaan van de IJsselmeerlaan ter hoogte van de doorsteek; te plaatsen het bord van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een fietsstraat ter hoogte van de Slaaghsloot aan de westzijde van westelijke rijbaan van de IJsselmeerlaan ten zuiden van de doorsteek; te plaatsen het bord model A1/E10 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het begin van een 30 km zone ter hoogte van de Slaaghsloot aan westzijde van de westelijke rijbaan van de IJsselmeerlaan ten zuiden van de doorsteek; te plaatsen het bord model A2/E11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van het einde van een 30 km zone ter hoogte van de Slaaghsloot aan de westelijke rijbaan van de IJsselmeerlaan ten zuiden van de doorsteek; te plaatsen het bord model B1 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een voorrangsweg ten noorden van de doorsteek aan de westzijde van de westelijke rijbaan van de IJsselmeerlaan; te plaatsen het bord model B1 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een voorrangsweg ten zuiden van de doorsteek aan de oostzijde van de oostelijke rijbaan van de IJsselmeerlaan; te plaatsen het bord model C4 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter verduidelijking van de rijrichting ter hoogte van de doorsteek aan de westzijde van de westelijke rijbaan van de IJsselmeerlaan; te plaatsen het bord model D103 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verwijzing bromfietser naar rechts ter hoogte van de Slaaghsloot aan de westelijke rijbaan van de IJsselmeerlaan ten noorden van de doorsteek; te plaatsen het bord model G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht fietspad voorzien van asmarkering ter hoogte van de Slaaghsloot aan de westelijke rijbaan van de IJsselmeerlaan ten noorden van de doorsteek; (brom) fietspad voorzien van asmarkering aan aan de oostzijde van het fietspad van de oostelijke rijbaan van de IJsselmeerlaan; Willem de Zwijgerlaan te verwijderen de bestaande bebording van de te verleggen Willem de Zwijgerlaan ten oosten van de te verleggen Gooimeerlaan en ten westen van de Marnixstraat; te verwijderen de borden van bijlage 1 van het RVV 1990 in het gedeelte van de Willem de Zwijgerlaan omringd door de Haarlemmerweg Musschenbroekstraat en Flemingstraat;

17 te verwijderen het bord model B1 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een voorrangsweg aan de westzijde van de Kooilaan; te verwijderen het bord model B1 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een voorrangsweg ter hoogte van het fietspad langs de zuidelijke rijbaan ter hoogte van de Koningstraat; te verwijderen het bord model B1 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een voorrangsweg aan de noordzijde van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de Jan Pieterszoon Coenhof; te verwijderen het bord model B1 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een voorrangsweg aan de noordzijde van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de westelijke tak van de Van Riebeeckhof; te verwijderen de borden model B3 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een voorrangskruispunt aan de noordzijde van de Willem de Zwijgerlaan aan weerszijden van de Marnixstraat; te verwijderen het bord model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders voorzien van het onderbord 0B5030B104 (brom)fietsers in twee richtingen langs het fietspad van de zuidelijke rijbaan ter hoogte van de westzijde van de Koningstraat; te verwijderen het bord model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders aan voorzien van het onderbord 0B5030B104 (brom)fietsers in twee richtingen ter hoogte van de verlegde Gooimeerlaan; te verwijderen de borden model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders aan de noordzijde en de zuidzijde van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de Marnixstraat; te verwijderen het bord model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders op de middengeleider ten noorden van de Schipholweg; te verwijderen het bord model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders aan noordzijde van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de westelijke tak van de Van Riebeeckhof; te verwijderen het bord model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders ter hoogte van de westzijde van de IJsselmeerlaan; te verwijderen het bord model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders aan de zuidzijde van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de oostzijde van de Sumatrastraat ter hoogte van het fietspad; te verwijderen het bord model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplichting voorrang te verlenen aan bestuurders aan de zuidzijde van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de oostzijde van de Sumatrastraat;

18 te verwijderen het bord model C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een geslotenverklaring voor bestuurders in de richting van de Bernhardstraat voorzien van een onderbord uitgezonderd (brom)fietsers; te verwijderen het bord model C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een geslotenverklaring voor bestuurders in de richting van de Marnixstraat aan de zuidzijde van de Willem de Zwijgerlaan voorzien van het onderbord OB54 uitgezonderd (brom)fietsers; te verwijderen het bord model C4 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een eenrichtingsweg in de richting van de Gooimeerlaan aan de noordzijde van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de Jan Pieterszoon Coenhof; te verwijderen het bord model C15 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een geslotenverklaring voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen aan de noordzijde van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de westelijke tak van de Van Riebeeckhof; te verwijderen/te handhaven en te plaatsen de borden model D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een gebod voor alle bestuurders voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft op de middengeleiders; te verwijderen de borden model G12A van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht (brom) fietspad voorzien van het onderbord 0B505 in tweerichtingen ter hoogte van de verlegde Gooimeerlaan ten behoeve van de voormalige fietsoversteek; te verwijderen de borden model G12A van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht (brom) fietspad aan de zuidzijde van de Willem de Zwijgerlaan aan weerszijden van de Marnixstraat voorzien van het onderbord 0B505 in tweerichtingen; te verwijderen de borden model G12A van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht (brom) fietspad voorzien van asmarkering en het onderbord 0B505 in twee richtingen aan beide zijden van de Willem de Zwijgerlaan ten zuiden van de Schipholweg; te verwijderen het bord model G12A van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht (brom) fietspad voorzien van het onderbord 0B505 in tweerichtingen aan de noordzijde van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de voormalige fietstunnel; te verwijderen de borden model G12A van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht (brom) fietspad voorzien van het onderbord OB505 in beide richtingen ter hoogte van het kruispunt met de IJsselmeerlaan; te verwijderen het bord model G12A van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht (brom) fietspad voorzien van het onderbord OB505 in beide richtingen op de noordelijke rijbaan ter hoogte van de Zijkdijkbrug; te verwijderen het bord model G12A van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht (brom) fietspad voorzien van het onderbord OB505 in beide richtingen op de zuidelijke rijbaan ter hoogte van de Zijkdijkbrug; te verwijderen de borden model G12A van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht (brom) fietspad voorzien van het onderbord OB505 in beide richtingen aan de zuidzijde van

19 de voormalige ligging van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de Sumatrastraat en aan de noordzijde van de voormalige ligging van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de IJsselmeerlaan; te verwijderen de borden model L2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van de aanleg van een voetgangersoversteekplaats, zoals bedoeld in artikel 49.2 van het RVV 1990 ter hoogte van de Floris Versterlaan; te verwijderen de borden model L2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van de aanleg van een voetgangersoversteekplaats, zoals bedoeld in artikel 49.2 van het RVV 1990 ten noorden van de Schipholweg; te verwijderen het bord model L3 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een bushalte ter hoogte van de Bernhardstraat; te verwijderen het bord model L3 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een bushalte ter hoogte van huisnummer 44; te verwijderen het bord model L3 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een bushalte van de zuidelijke rijbaan ter hoogte van de westzijde van de Sumatrastraat; te verwijderen het bord model L3 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een bushalte langs de noordelijke rijbaan ter hoogte van huisnummer 1a; te verwijderen het bord model L8 van bijlage 1 van het RVV ter aanduiding van een doodlopende weg van de noordelijke rijbaan ter hoogte van de IJsselmeerlaan; te verwijderen het bord model L8 van bijlage 1 van het RVV ter aanduiding van een doodlopende weg voorzien van het onderbord uitrit vrijhouden, parkeren verboden ter hoogte van de verlegde Gooimeerlaan; te handhaven/aan te leggen een busbaan, waarop het woord Lijnbus is aangebracht, zoals bedoeld in artikel 81 van het RVV 1990 op de noordelijke rijbaan van de Willem de Zwijgerlaan van de Gooimeerlaan tot de Schipholweg; te handhaven het bord model B3 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een voorrangskruispunt aan de zuidzijde van de Willem de Zwijgerlaan ten oosten van de Marnixstraat ter hoogte van de fietsstraat; te handhaven het bord model B3 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een voorrangskruispunt aan de zuidzijde van de Willem de Zwijgerlaan ten westen van de Marnixstraat; te handhaven de borden model C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een geslotenverklaring voor bestuurders in de richting van de Willem de Zwijgerlaan voorzien van het onderbord 0B54 uitgezonderd (brom)fietsers van de eerste 30 m van de doorsteek vanaf de Sumatrastraat richting Willem de Zwijgerlaan; te handhaven de borden model D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een gebod voor alle bestuurders voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft op de middengeleiders ter hoogte van de Schipholweg;

20 te handhaven het bord model G12A van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een verplicht (brom) fietspad voorzien van asmarkering aan de zuidzijde van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de oostzijde van de Sumatrastraat en te verwijderen het onderbord model OB505 in beide richtingen; te handhaven het bord model L3 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een bushalte aan de noordzijde van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van huisnummer 44 voorzien van het onderbord OB54 uitgezonderd (brom)fietsers; te handhaven het bord model L3 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een bushalte op de noordelijke rijbaan aan de westzijde van de IJsselmeerlaan; te handhaven model L8 van bijlage 1 van het RVV ter aanduiding van een doodlopende weg uitgezonderd (brom)fietsers aan de zuidzijde van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van huisnummer 219; aan te leggen een uitritten, zoals bedoeld in artikel 54 van het RVV 1990 ter hoogte van de aansluiting van de zijwegen op de ventwegen van de Willem de Zwijgerlaan; aan te leggen een busstrook, waarop het woord Lijnbus is aangebracht, zoals bedoeld in artikel 81 van het RVV 1990 op de noordelijke rijbaan van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de overkluizing ter hoogte van Nieuw Leyden; aan te leggen een busstrook, waarop het woord Lijnbus is aangebracht, zoals bedoeld in artikel 81 van het RVV 1990 op de noordelijke rijbaan van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de overkluizing ter hoogte van het Kooiplein; aan te leggen een busstrook, waarop het woord Lijnbus is aangebracht, zoals bedoeld in artikel 81 van het RVV 1990 op de noordelijke rijbaan van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de westzijde van de IJsselmeerlaan; aan te leggen een busstrook, waarop het woord Lijnbus is aangebracht, zoals bedoeld in artikel 81 van het RVV 1990 op de zuidelijke rijbaan van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de oostzijde van de Sumatrastaat; aan te leggen een busstrook, waarop het woord Lijnbus is aangebracht, zoals bedoeld in artikel 81 van het RVV 1990 op de zuidelijke rijbaan van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de overkluizing ter hoogte van het Kooiplein; aan te leggen een busbaan, waarop het woord Lijnbus is aangebracht, zoals bedoeld in artikel 81 van het RVV 1990 op de zuidelijke rijbaan van de Willem de Zwijgerlaan van de Flemingstraat tot en met de overkluizing ter hoogte van Nieuw Leyden; te plaatsen het bord van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een fietsstraat ter hoogte van de Abraham Crijnssenstraat voorzien van het onderbord OB502 in beide richtingen; te plaatsen het bord van bijlage 1 van het RVV 1990 ter aanduiding van een fietsstraat ter hoogte van beide zijden van de Stuyvesanthof ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan voorzien van het onderbord OB502 in beide richtingen;

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.0447 d.d. 24-04-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit tijdelijke herinrichting Bargelaan BESLUITEN Behoudens advies van de commissie VM 1. in te stemmen met het ontwerp-verkeersbesluit

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.0832 d.d. 7-8-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit herinrichting Kennedylaan-Wagnerplein i.k.v. vestiging filiaal Hoogvliet Behoudens advies van de commissie VM BESLUITEN

Nadere informatie

Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest)

Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest) B&W-nr.: 06.0342 d.d. 14-03-2006 Onderwerp Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest) BESLUITEN Behoudens advies van de commissie VOCS 1. in te stemmen met het

Nadere informatie

B en W nummer ; besluit d.d Ontwerp verkeersbesluit Rivierduinen

B en W nummer ; besluit d.d Ontwerp verkeersbesluit Rivierduinen B en W nummer 12.01141. ; besluit d.d. 14-2-2012 Onderwerp Ontwerp verkeersbesluit Rivierduinen Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het ontwerp verkeersbesluit Rivierduinen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0742, d.d. 16 augustus 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit "Sylvius-gebied" Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. In te stemmen met het ontwerp-verkeersbesluit Sylvius-gebied

Nadere informatie

BESLUITEN. Aanpassingen ten behoeve van nieuwbouw ROC Lammenschanspark. B&W-nr.: d.d

BESLUITEN. Aanpassingen ten behoeve van nieuwbouw ROC Lammenschanspark. B&W-nr.: d.d B&W-nr.: 06.0986 d.d. 08-08-2006 Onderwerp Aanpassingen ten behoeve van nieuwbouw ROC Lammenschanspark BESLUITEN 1. in te stemmen met het ontwerp verkeersbesluit Aanpassingen t.b.v. nieuwbouw ROC Lammenschanspark

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 07.0312 d.d. 27-03-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit tijdelijke Dellaertweg BESLUITEN Behoudens advies van de commissie VM 1. in te stemmen met het ontwerp-verkeersbesluit

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Beho de commissie VOCS B&W-nr.: 06.0977 d.d. 22-08-2006 Onderwerp Verkeersmaatregelen Fietsers voorrang van rechts (2 e fase), het opheffen van een zebra op de Vierlinghlaan, het in de voorrang brengen

Nadere informatie

Perssamenvatting: In december 2010 heeft de gemeenteraad besloten om een parkeergarage op het Morspoortterrein te bouwen.

Perssamenvatting: In december 2010 heeft de gemeenteraad besloten om een parkeergarage op het Morspoortterrein te bouwen. B en W nr. 12.0381 d.d. 17-4-2012 Onderwerp Verkeersbesluit "Aanpassen infrastructuur t.b.v. de Morspoortgarage en instellen parkeerverbodszone Transvaal 1 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1.

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 12.0866 d.d. 2-10-2012 Onderwerp Verkeersbesluit Diamantlaan Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Het verkeersbesluit Diamantlaan met de bijbehorende tekening ST 12066 ongewijzigd

Nadere informatie

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr mei Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr mei Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 27768 17 mei 2018 VERKEERSBESLUIT Nummer besluit: 17.013 Datum besluit: 17 mei 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0120, d.d. 9 februari 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Ontwerp-verkeersbesluit Aanleg rotonde Schuttersveld-Dellaertweg Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. in te stemmen met

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

B en W. nr d.d Onderwerp Verkeersbesluit Rivierduinen

B en W. nr d.d Onderwerp Verkeersbesluit Rivierduinen B en W. nr. 12.0612 d.d. 19-6-2012 Onderwerp Verkeersbesluit Rivierduinen Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De beantwoording van de zienswijzen ten aanzien van het verkeersbesluit Rivierduinen

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12119 29 april 2015 ONTWERP - VERKEERSBESLUIT Herinrichting IJsselkade, Spinbaan, Melkweg en nieuw aan te leggen parallelweg

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0011, d.d. 20 januari 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit "Verkeerscirculatie Levendaal-West" Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. In te stemmen met het ontwerp-verkeersbesluit

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart STAATSCOURANT 7 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 63412 november 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart Nr. 2018/433509 Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47219 december 2015 VERKEERSBESLUIT Nummer 15u0031264/ 2015.12819 Onderwerp: Herinrichting IJsselkade, Spinbaan, Melkweg

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Floraplein

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Floraplein STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 17261 23 maart 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Floraplein Nr. 2018/99505 Burgemeester en wethouders van Haarlem;

Nadere informatie

Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen Ebbingestraten

Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen Ebbingestraten STAATSCOURANT 10 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 65387 november 2017 Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen Ebbingestraten Kampen Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

B en W nummer ; besluit d.d

B en W nummer ; besluit d.d B en W nummer 11.1362 ; besluit d.d.20-12- 2011 Onderwerp Ontwerp verkeersbesluit "Kleine aanpassingen Infrastructuur i.v.m. de vervanging van de verkeerslichten Rijnsburgerweg-Warmonderweg Besluiten:Behoudens

Nadere informatie

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen 30 km zone omgeving Churchilllaan Haarlem

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen 30 km zone omgeving Churchilllaan Haarlem STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 69082 december 2016 Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen 30 km zone omgeving Churchilllaan Haarlem Nr. 2016/537717 Burgemeester

Nadere informatie

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 31102 8 juni 2017 Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog Zaaknr. : 651118

Nadere informatie

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen omgeving KinderhuisvestHaarlem

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen omgeving KinderhuisvestHaarlem STAATSCOURANT 23 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 63623 november 2016 Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen omgeving KinderhuisvestHaarlem Nr. 2016/503583 Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit herinrichting De Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat tussen het Concertgebouwplein en de Amstelveenseweg te Amsterdam-Zuid.

Verkeersbesluit herinrichting De Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat tussen het Concertgebouwplein en de Amstelveenseweg te Amsterdam-Zuid. STAATSCOURANT 14 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 72662 december 2017 Verkeersbesluit herinrichting De Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat tussen het Concertgebouwplein

Nadere informatie

dat Westergracht gelegen is binnen de bebouwde kom van Haarlem;

dat Westergracht gelegen is binnen de bebouwde kom van Haarlem; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34135 28 juni 2016 Verkeersbesluit verkeersmaatregelenwestergracht Haarlem Nr. 2016/235814 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT. Gedempte Zuiderdiep 98. Afdeling Stadsontwikkeling. Postbus JB Groningen. Datum Bijlage(n) 1 Kenmerk

VERKEERSBESLUIT. Gedempte Zuiderdiep 98. Afdeling Stadsontwikkeling. Postbus JB Groningen. Datum Bijlage(n) 1 Kenmerk Afdeling Stadsontwikkeling VERKEERSBESLUIT Bezoekadres Gedempte Zuiderdiep 98 Postadres Postbus 7081 9701 JB Groningen Datum 19-05-2016 Bijlage(n) 1 Kenmerk 5559632 Opsteller Luc van der Hoogen Tel. (050)

Nadere informatie

Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Oudeweg Haarlem

Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Oudeweg Haarlem STAATSCOURANT 14 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46146 december 2015 Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Oudeweg Haarlem Nr. 2015/495731 Burgemeester en

Nadere informatie

Definitief verkeersbesluit Waarderbrug - Spaarndamseweg - Industrieweg

Definitief verkeersbesluit Waarderbrug - Spaarndamseweg - Industrieweg Definitief verkeersbesluit Waarderbrug - Spaarndamseweg - Industrieweg Haarlem Nr. 2013/475521 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994),

Nadere informatie

Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting

Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting Middenweg-Zuid - Fietsstraat Bij17-289 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Delftplein Haarlem

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Delftplein Haarlem STAATSCOURANT 26 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42393 november 2015 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Delftplein Haarlem Nr. 2015/445329 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit Helpman. Nr februari Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit Helpman. Nr februari Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT 25 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10071 februari 2016 Verkeersbesluit Helpman Bezoekadres Gedempte Zuiderdiep 98 Postadres Postbus 7081 9701 JB Groningen

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Europaweg Haarlem

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Europaweg Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 34984 20 juni 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Europaweg Haarlem Nr. 2018/179186 Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kinderhuisvest en omgeving Haarlem

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kinderhuisvest en omgeving Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 32291 7 juni 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kinderhuisvest en omgeving Haarlem Nr. 2018/193143 Burgemeester en

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. N325; ontwerp-verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen

PROVINCIAAL BLAD. N325; ontwerp-verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 46 11 januari 2017 N325; ontwerp-verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen ONTWERP-VERKEERSBESLUIT

Nadere informatie

Verkeersbesluit bromfiets op de rijbaan omgeving Amsterdamsevaart

Verkeersbesluit bromfiets op de rijbaan omgeving Amsterdamsevaart STAATSCOURANT 7 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 63405 november 2018 Verkeersbesluit bromfiets op de rijbaan omgeving Amsterdamsevaart Nr. 2018/455744 Burgemeester en

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en Wethouders; Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,

Het College van Burgemeester en Wethouders; Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, ONTWERP Verkeersbesluit De knip Prins Hendrikkade e.o. Datum: Nr. : Het College van Burgemeester en Wethouders; Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr juli Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT. Nr juli Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20669 15 juli 2015 Gemeente Leiden, defintief verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregeleni.h.k.v. realisatie project

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT 20 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49776 september 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 2016.13321 Onderwerp: Aanpassen stationsomgeving Doetinchem Burgemeester

Nadere informatie

N325; verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen

N325; verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13579 15 maart 2017 N325; verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen VERKEERSBESLUIT

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21507 26 april 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 2016.12175 Onderwerp: wijzigingen rondom Bilderdijkstraat en Bezelhorstweg

Nadere informatie

Slotemaker de Bruïneweg; verkeersmaatregelen (herinrichting)

Slotemaker de Bruïneweg; verkeersmaatregelen (herinrichting) megen Onderwerp: Slotemaker de Bruïneweg; verkeersmaatregelen (herinrichting) Kenmerk: 17.0001510 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; 0 8 MEI 2017 Overwegende, dat de Slotemaker de Bruïneweg

Nadere informatie

Verkeersbesluit gemeente Amersfoort wijk Vermeerkwartier/Leusderkwartier: verkeersmaatregelen ten behoeve van de Kersenbaan.

Verkeersbesluit gemeente Amersfoort wijk Vermeerkwartier/Leusderkwartier: verkeersmaatregelen ten behoeve van de Kersenbaan. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9392 2 april 2015 Verkeersbesluit gemeente Amersfoort wijk Vermeerkwartier/Leusderkwartier: verkeersmaatregelen ten behoeve

Nadere informatie

JUNI Onderwerp: Prins Mauritssingel, Laauwikstraat en omgeving; fietstunnel. Kenmerk: Nijmegen,

JUNI Onderwerp: Prins Mauritssingel, Laauwikstraat en omgeving; fietstunnel. Kenmerk: Nijmegen, Verkeersbesluit Onderwerp: Prins Mauritssingel, Laauwikstraat en omgeving; fietstunnel Kenmerk: 15.0004627 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; JUNI 2015 Overwegende, dat knooppunt Lent een

Nadere informatie

STAATSCOURANT. VERKEERSBESLUIT:Centerpoort - Nieuwgraaf ; Nr september Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT. VERKEERSBESLUIT:Centerpoort - Nieuwgraaf ; Nr september Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT 21 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 31302 september 2015 VERKEERSBESLUIT:Centerpoort - Nieuwgraaf 15int02029, 10 september 2015 Onderwerp: diverse verkeersmaatregelen

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kalverstraat, Hoofdstraat-Zuid, Molenstraat - Centrum (30 km zone en eenrichtingsverkeer)

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kalverstraat, Hoofdstraat-Zuid, Molenstraat - Centrum (30 km zone en eenrichtingsverkeer) STAATSCOURANT 12 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 54550 oktober 2016 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kalverstraat, Hoofdstraat-Zuid, Molenstraat - Centrum (30 km

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie B&W.nr. 11.0204 dd 8 maart 2011 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Ontwerpverkeersbesluit Lammenschanspark BESLUITEN 1. In te stemmen met het ontwerp verkeersbesluit Lammenschanspark

Nadere informatie

BORCHI DI TRAFIKO NOBO ANEKSO LEI DI TRAFIKO 2000

BORCHI DI TRAFIKO NOBO ANEKSO LEI DI TRAFIKO 2000 BORCHI DI TRAFIKO NOBO ANEKSO LEI DI TRAFIKO 2000 Willemstad, juli 2000 Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving _ Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord

Nadere informatie

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT 15 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 61040 november 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 1017729 Onderwerp: Aanpassingen Stationsomgeving Doetinchem Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersborden: Groep A - Snelheid

Verkeersborden: Groep A - Snelheid Verkeersborden: Groep A - Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid Verkeersborden: Groep B

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen 023 terrein (de Entree)

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen 023 terrein (de Entree) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9350 1 april 2015 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen 023 terrein (de Entree) Nr. 2014/469792 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Tijdelijke verkeersmaatregel Noorderbrug. Nr oktober Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT. Tijdelijke verkeersmaatregel Noorderbrug. Nr oktober Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT 18 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 55366 oktober 2016 Tijdelijke verkeersmaatregel Noorderbrug Ruimte / Mobiliteit / 2016-33275 Gemeente Maastricht Overwegingen

Nadere informatie

dat de Buitenrustlaan, Rustenburgerlaan, Schalkwijkerstraat en Schipholweg gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Haarlem;

dat de Buitenrustlaan, Rustenburgerlaan, Schalkwijkerstraat en Schipholweg gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Haarlem; STAATSCOURANT 4 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 59682 november 2016 Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen t.g.v. renovatiewerkzaamheden Buitenrustbruggen Haarlem

Nadere informatie

Definitief verkeersbesluit Herinrichting Middenweg-Zuid - Fietsstraat

Definitief verkeersbesluit Herinrichting Middenweg-Zuid - Fietsstraat STAATSCOURANT 7 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 51262 september 2017 Definitief verkeersbesluit Herinrichting Middenweg-Zuid - Fietsstraat Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verkeersbesluit Ehrenfestweg (na inspraak/zienswijzenprocedure)

Verkeersbesluit Ehrenfestweg (na inspraak/zienswijzenprocedure) B en W.nr. 12.0210, d.d. 13 maart 2012 Onderwerp Verkeersbesluit Ehrenfestweg (na inspraak/zienswijzenprocedure) Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Het verkeersbesluit Ehrenfestweg met bijbehorende

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Entree Oost

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Entree Oost STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 56393 3 oktober 2017 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Entree Oost Nr. 2017/431538 Burgemeester en wethouders van Haarlem;

Nadere informatie

dat de Jachtlaan gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Apeldoorn;

dat de Jachtlaan gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Apeldoorn; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 43469 27 juli 2018 Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Jachtlaan t.h.v. spoorwegovergang Nr. 2018-410162 Burgemeester

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Verkeersborden overzicht

Verkeersborden overzicht Verkeersborden overzicht Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen Verkeersleermiddelen EU NL Inhoudsopgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

Verkeersborden. voorbeeld blad 1 tm 8

Verkeersborden. voorbeeld blad 1 tm 8 Verkeersborden overzicht Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen Verkeersleermiddelen EU NL Inhoudsopgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

dat de wegen die hiervoor benoemd zijn wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat de wegen die hiervoor benoemd zijn wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994; STAATSCOURANT 10 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 70417 december 2018 Verkeersbesluit uitbreiding voetgangerszone Haarlem Nr. 2018/550276 Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Gemeente Leiden, verkeersbesluit definitieve inrichting Bargelaan ter hoogte van LEVEL gebouw. Nr

STAATSCOURANT. Gemeente Leiden, verkeersbesluit definitieve inrichting Bargelaan ter hoogte van LEVEL gebouw. Nr STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23148 augustus 2014 Gemeente Leiden, verkeersbesluit definitieve inrichting Bargelaan ter hoogte van LEVEL gebouw Burgemeester

Nadere informatie

spoorwegovergang Nieuwe Aamsestraat Elst.

spoorwegovergang Nieuwe Aamsestraat Elst. STAATSCOURANT 20 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22810 augustus 2014 Definitief verkeersbesluit tijdelijke spoorwegovergang Nieuwe Aamsestraat Elst Ons kenmerk: 14INT02127

Nadere informatie

Definitief verkeersbesluit rotonde Hamburgerstraat-Oude Telgterweg gemeente Ermelo

Definitief verkeersbesluit rotonde Hamburgerstraat-Oude Telgterweg gemeente Ermelo STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13414 11 maart 2016 Definitief verkeersbesluit rotonde Hamburgerstraat-Oude Telgterweg gemeente Ermelo Het college van

Nadere informatie

Gemeente Leiden, verkeersbesluittijdelijke maatregelen in verband met herstelwerkzaamheden Jan van Houtbrug

Gemeente Leiden, verkeersbesluittijdelijke maatregelen in verband met herstelwerkzaamheden Jan van Houtbrug STAATSCOURANT 5 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 41797 augustus 2016 Gemeente Leiden, verkeersbesluittijdelijke maatregelen in verband met herstelwerkzaamheden Jan van

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden

Bijlage 1 Verkeersborden Bijlage 1 Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid A 1 A 2 Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord worden weergegeven kan het zwarte symbool in wit worden uitgevoerd

Nadere informatie

Verkeersborden met omschrijving

Verkeersborden met omschrijving Verkeersborden met omschrijving............................................................. Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord

Nadere informatie

Gemeente Leiden Leiden Bio Science Park actualisering verkeersborden en verkeerstekens

Gemeente Leiden Leiden Bio Science Park actualisering verkeersborden en verkeerstekens STAATSCOURANT 25 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30303 oktober 2013 Gemeente Leiden Leiden Bio Science Park actualisering verkeersborden en verkeerstekens Burgemeester

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving........................................................................ Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch

Nadere informatie

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1259 10 januari 2017 Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem Nr. 2016/144799 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

2013, nr. 39. Dat aan de noordzijde van beide rotondes een pad is aangelegd voor fietsers en bromfietsers;

2013, nr. 39. Dat aan de noordzijde van beide rotondes een pad is aangelegd voor fietsers en bromfietsers; Uitgegeven: 27 juni 2013 2013, nr. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLAN van 25 juni 2013, no. 01064688, afdeling Beheer en Onderhoud tot plaatsing van verkeerstekens

Nadere informatie

dat de gecombineerde oversteek van fietsers en voetgangers op de Clemensstraat als onveilig wordt ervaren;

dat de gecombineerde oversteek van fietsers en voetgangers op de Clemensstraat als onveilig wordt ervaren; STAATSCOURANT Nr. 33722 7 oktober 2015 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verkeersbesluit wijzigen voorrang fietsoversteek Clemensstraat Soest Kenmerk Ruimte/1345519 Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Vijzelgracht en Nieuwe Vijzelstraat Amsterdam

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Vijzelgracht en Nieuwe Vijzelstraat Amsterdam STAATSCOURANT 2 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 44935 augustus 2017 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Vijzelgracht en Nieuwe Vijzelstraat Amsterdam Nummer 2017-017099D

Nadere informatie

Het vaststellen van de openingstijden kan wel aan het college worden gedelegeerd of gemandateerd.

Het vaststellen van de openingstijden kan wel aan het college worden gedelegeerd of gemandateerd. TOELICHTING WEGSLEEPVERORDENING DORDRECHT Artikel 1 In dit artikel worden de begrippen gedefinieerd. Artikel 2 De uitvoering van de wegsleepverordening is een bevoegdheid van het college. Het wegslepen

Nadere informatie

Ontwerp verkeersbesluit

Ontwerp verkeersbesluit Ontwerp verkeersbesluit voetgangersgebieden Stadshart Bij16-464 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn

Nadere informatie

Nr. 29420 STAATSCOURANT Verkeersbesluit Beethovengebied Amsterdam-Zuid. Staatscourant 2016 nr. 29420 3 juni 2016

Nr. 29420 STAATSCOURANT Verkeersbesluit Beethovengebied Amsterdam-Zuid. Staatscourant 2016 nr. 29420 3 juni 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29420 3 juni 2016 Verkeersbesluit Beethovengebied Amsterdam-Zuid. Kenmerk: Z-16-43477 Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie

Nadere informatie

megen Voorstadslaan - Weurtseweg; verkeersmaatregelen i.v.m. ontwikkelingen Waalfrontgebied (Havenplein) Onderwerp: Kenmerk: 16.

megen Voorstadslaan - Weurtseweg; verkeersmaatregelen i.v.m. ontwikkelingen Waalfrontgebied (Havenplein) Onderwerp: Kenmerk: 16. Verkeersbesluit GEMEENTE megen Onderwerp: Voorstadslaan Weurtseweg; verkeersmaatregelen i.v.m. ontwikkelingen Waalfrontgebied (Havenplein) Kenmerk: 6.000050 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN;

Nadere informatie

Verkeersmaatregel Hogewoerd, Plantage, Rijnstraat en Vierde Binnenvestgracht. BESLUITEN

Verkeersmaatregel Hogewoerd, Plantage, Rijnstraat en Vierde Binnenvestgracht. BESLUITEN Behoudens advies van de commissie VOCS Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersmaatregel Hogewoerd, Plantage, Rijnstraat en Vierde Binnenvestgracht. In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kenaupark en omgeving Haarlem

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kenaupark en omgeving Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 32290 7 juni 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kenaupark en omgeving Haarlem Nr. 2018/198772 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer 63 onderwerp: Wegsleepregeling iz-nummer 480773 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 juni

Nadere informatie

Datum: 24 januari 2017 Onderwerp: verkeersbesluit voor bromfiets op de rijbaan Westtangent, Krusemanlaan, Zuidtangent en Broekerweg

Datum: 24 januari 2017 Onderwerp: verkeersbesluit voor bromfiets op de rijbaan Westtangent, Krusemanlaan, Zuidtangent en Broekerweg VERKEERSBESLUIT Bromfiets op de Rijbaan 2017 Datum: 24 januari 2017 Onderwerp: verkeersbesluit voor bromfiets op de rijbaan Westtangent, Krusemanlaan, Zuidtangent en Broekerweg BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Definitief verkeersbesluit Rondweg Reeuwijk. Nr september 2013

STAATSCOURANT. Definitief verkeersbesluit Rondweg Reeuwijk. Nr september 2013 STAATSCOURANT 11 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25466 september 2013 Definitief verkeersbesluit Rondweg Reeuwijk Gelezen: -gelezen het advies aan burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

Gemeente Leiden, verkeersbesluitdiverse definitieve verkeersmaatregelen i.h.k.v. ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan (OBSP)

Gemeente Leiden, verkeersbesluitdiverse definitieve verkeersmaatregelen i.h.k.v. ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan (OBSP) STAATSCOURANT 5 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 41558 augustus 2016 Gemeente Leiden, verkeersbesluitdiverse definitieve verkeersmaatregelen i.h.k.v. ongelijkvloerse

Nadere informatie

Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden

Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47279 december 2015 Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden Burgemeester

Nadere informatie

Voornemen verkeersbesluit gemeente Haarlemmermeer Weteringbrug Huigsloterdijk/Leimuiderdijk

Voornemen verkeersbesluit gemeente Haarlemmermeer Weteringbrug Huigsloterdijk/Leimuiderdijk STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 16854 25 maart 2019 Voornemen verkeersbesluit gemeente Haarlemmermeer Weteringbrug Huigsloterdijk/Leimuiderdijk Onderwerp:

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Oude Waalsdorperweg/Van Alkemadelaan (ICC, diverse verkeersmaatregelen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Oude Waalsdorperweg/Van Alkemadelaan (ICC, diverse verkeersmaatregelen) STAATSCOURANT 26 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5807 februari 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Oude Waalsdorperweg/Van Alkemadelaan (ICC, diverse verkeersmaatregelen)

Nadere informatie

Einde Autosnelweg. Woonerf

Einde Autosnelweg. Woonerf Autosnelweg min 60 - max 130 km/u Einde Autosnelweg max 80 km/u Autoweg min 50 - max 100 km/u Einde Autoweg min 50 - max 100 km/u Woonerf max 15 km/u - stapvoets Woonerf met snelheidsbeperking Einde woonerf

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Meppel werkt buro Hollema aan de uitwerking van de planvorming voor de

Nadere informatie

Verkeersbesluit voor instellen voorrang fietsers en voetgangers op rotondes

Verkeersbesluit voor instellen voorrang fietsers en voetgangers op rotondes STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 56152 3 oktober 2018 Verkeersbesluit voor instellen voorrang fietsers en voetgangers op rotondes 1. Aanleiding In de gemeente

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Definitief verkeersbesluit voetgangersgebieden Stadshart. Nr september 2017

STAATSCOURANT. Definitief verkeersbesluit voetgangersgebieden Stadshart. Nr september 2017 STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 54353 september 2017 Definitief verkeersbesluit voetgangersgebieden Stadshart Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Diverse verkeersmaatregelen in de Oranjelaan in verband met het project Stationsomgeving

Diverse verkeersmaatregelen in de Oranjelaan in verband met het project Stationsomgeving STAATSCOURANT 12 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24714 augustus 2015 Diverse verkeersmaatregelen in de Oranjelaan in verband met het project Stationsomgeving Burgemeester

Nadere informatie

Stadsbeheer Bureau Parkeren en Verkeersmanagement Zpr Nijmegen

Stadsbeheer Bureau Parkeren en Verkeersmanagement Zpr Nijmegen Zpr Nijmegen Onderwerp: Griftdijk-Terralaan-Grote Boel; rotonde Kenmerk: 18.0001486 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; 19 MAART 2018 Overwegende, dat in Nijmegen-Noord door de landelijke

Nadere informatie

*2014001531* Zaaknummer: 2014/1529 Referentie: 2014/1531 VERKEERSBESLUIT CENTRUM PATERSWOLDE. Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo,

*2014001531* Zaaknummer: 2014/1529 Referentie: 2014/1531 VERKEERSBESLUIT CENTRUM PATERSWOLDE. Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, *2014001531* Zaaknummer: 2014/1529 Referentie: 2014/1531 VERKEERSBESLUIT CENTRUM PATERSWOLDE. Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, Gelet op: De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (art.

Nadere informatie

Verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in verband met realisatie vrijliggende busbaan Willemskade

Verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in verband met realisatie vrijliggende busbaan Willemskade STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34611 29 juni 2016 Verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in verband met realisatie vrijliggende busbaan Willemskade

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT. Stadsontwikkeling

VERKEERSBESLUIT. Stadsontwikkeling Stadsontwikkeling VERKEERSBESLUIT Bezoekadres Gedempte Zuiderdiep 98 Postadres Postbus 7081 9701 JB Groningen Datum 20-10-2016 Bijlage(n) 3 Kenmerk 5707520 Opsteller Luc van der Hoogen Tel. 14 050 Onderwerp

Nadere informatie

Verkeersborden Nederland voor Onderweg

Verkeersborden Nederland voor Onderweg Verkeersborden Nederland voor Onderweg Voor iedere Nederlandse weggebruiker is het van belang de verkeersregels en de verkeersborden te kennen. Voor velen zal de betekenis -en het vereiste gedrag of handelen-

Nadere informatie

Onderwerp: St. Jacobslaan; verkeersmaatregelen deel tussen Slotemaker de Bruïrieweg - Hatertseweg. Kenmerk: Nijmegen,

Onderwerp: St. Jacobslaan; verkeersmaatregelen deel tussen Slotemaker de Bruïrieweg - Hatertseweg. Kenmerk: Nijmegen, Verkeersbesluit GEMEENTE Onderwerp: St. Jacobslaan; verkeersmaatregelen deel tussen Slotemaker de Bruïrieweg - Hatertseweg. Kenmerk: 15.1890483 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; 29 JUNI

Nadere informatie

op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Verkeersbesluit Instellen eenrichtingsweg parkeerterrein Watercipresstraat ter hoogte van de supermarkt. Nummer: DS0/2013/3210986ns Steller: Dienst: Stadsbeheer Da rum: 19 december 2013 Burgemeester en

Nadere informatie