Jaarbericht 2009 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbericht 2009 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis"

Transcriptie

1 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Telefoon (020) Postbus HM Amsterdam Internet End-logo_aflopend_FC_rechts.ai Dit is het standaard logo om te gebruiken. Indien er geen aflopend logo kan worden gebruikt, kan worden uitgeweken naar andere varianten. Dit logo wordt altijd rechts aflopend gebruikt, snijlijnen geven de afsnede aan. De hoeken geven minimale witruimte aan. Het logo is op 100% opgemaakt in het document en mag alleen vergroot worden, dit heeft te maken met de minimale marge. Jaarbericht 2009 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

2 1 in vele opzichten Het OLVG bestond in jaar. Een magisch getal van drie 1-en. Ze staan symbool voor een groeiende eenheid in alle plannen en activiteiten die we ondernemen. 1 in vele opzichten drukt kernachtig uit waarom 2009 een bijzonder jaar was. Daarbij staat de patiënt in het OLVG op de allereerste plaats. Altijd en overal. Het cijfer 1 speelde in 2009 op meerdere fronten een belangrijke rol. Zo vierde Teaching Hospital afgelopen jaar haar eerste lustrum. Met het aantreden van Anita Arts en Peter van der Meer als nieuwe bestuursleden vormt onze Raad van Bestuur weer een geheel, met 1 visie. Colofon Samenstelling Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, mei 2010 Teksten Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, In Beeld Fotografie Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Drukwerk Drukkerij Koopmans, Zwanenburg Concept, vormgeving, redactie en productie In Beeld, Amsterdam Kijk voor het volledige jaardocument op bij het onderdeel Over het OLVG > Publicaties > Jaardocument. Vol trots begroetten wij in 2009 ook onze eerste accreditatie door het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). Hieraan is door alle medewerkers hard gewerkt en deze erkenning geeft een geweldige stimulans om onze resultaten de komende jaren opnieuw te overtreffen. Het OLVG wil constant blijven werken aan verbetering van de zorg. In 2009 werd het OLVG verkozen tot Topwerkgever. En ook ons jaarverslag viel in 2009 in de prijzen. Het OLVG werd eerste in het onderzoek Governance in de zorg, waarmee accountantskantoor Ernst & Young de jaarverslagen van honderd toonaan - gevende zorginstellingen beoordeelde. Natuurlijk lieten we het 111-jarig jubileum niet ongemerkt voorbijgaan. Twee avonden vierden we met alle medewerkers feest. Met het thema Jij staat op 1 hebben we laten zien hoe belangrijk elke medewerker van het OLVG is voor het slagen van onze missie laat op veel gebieden een voortgaande lijn zien. Als Raad van Bestuur zetten we alles op alles om onze toonaangevende positie te behouden. Raad van Bestuur OLVG, dr. D.J. (Douwe) Hemrika, voorzitter drs. J.C.H.G. (Anita) Arts drs. P.E. (Peter) van der Meer MBA

3 Nu we als team compleet zijn, kunnen we ons sterk maken voor de nieuwe strategie Met de komst van Anita Arts en Peter van der Meer is de Raad van Bestuur weer compleet. Voorzitter Douwe Hemrika kan weer op bestuurlijk niveau samenwerken met collega s. De buitenwereld eist meer van bestuurders dan vroeger en vooral onze samenwerkingsverbanden vragen veel aandacht. Daar heb ik nu meer tijd voor. Op klantgerichtheid, aantoonbare kwaliteit, financiële sturing en relaties met huisartsen kan het OLVG nog beter scoren. Nu we als team compleet zijn, kunnen we ons hier sterk voor maken. Meer weten over de plannen? In 2009 is het OLVG strategisch beleidsplan inclusief het medisch beleidsplan voor de periode tot stand gekomen. Dit is het resultaat van een aantal kritische vragen die we onszelf organisatiebreed hebben gesteld: vragen over nieuwe ontwikkelingen binnen de zorgmarkt en de veranderende behoeftes van onze patiënten, bezoekers, huisartsen en verzekeraars. Maar ook vragen over onszelf. Voor de komende drie jaar hebben we concrete doelen vastgesteld. Door de strategie van het OLVG mee te nemen in alle jaarplannen en deze dagelijks uit te dragen naar onze patiënten, bezoekers, huisartsen en verzekeraars, kunnen we het verschil maken. Peter van der Meer, Douwe Hemrika en Anita Arts - Raad van Bestuur Drie bestuurders met 1 visie

4 Kwaliteit hoort in onze genen te zitten We hebben er hard voor geknokt en zijn trots op het resultaat. Dit kwaliteitskeurmerk geeft aan dat het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg onze kwaliteit heeft getoetst en dat we voldoen aan de gestelde eisen van adequate en veilige zorg. Ook hebben we laten zien dat we voortdurend werken aan verbetering. Het NIAZ was lovend over ons effectieve kwaliteitssysteem, onze beleidsvisie, de constructieve overlegstructuur, planning- en controlcyclus en interne visitatiecultuur. Ook de enthousiaste betrokkenheid van al onze medewerkers is het NIAZ niet ontgaan. Projectteam NIAZ - Bart Bruijn, Rineke Geschiere en Hanneke Jenje Onze 1e NIAZ-accreditatie: loon naar hard werken Hoe verloopt zo n NIAZ-bezoek? Om dit kwaliteitskeurmerk ook over vier jaar weer binnen te halen, blijven we onszelf constant ontwikkelen. Het registreren en toetsen van bijzondere verpleegkundige handelingen, procedures voor beheer, onderhoud en vervanging van medische apparatuur en medicatieveiligheid zijn punten waarop het nog beter kan en moet. Aan deze verbeteracties besteden we in 2010 extra aandacht. We zorgen ervoor dat kwaliteit in onze genen zit. Daarmee behouden we onze toonaangevende positie en kunnen we onze kwalitatieve en veilige zorg naar een hoger niveau tillen.

5 Uitblinken in zorg De introductie van marktwerking heeft de onderlinge concurrentie tussen ziekenhuizen aangewakkerd. Patiënten kunnen nu ook kiezen voor een ziekenhuis buiten de eigen regio. Consumentenorganisaties, zorgverzekeraars, inspectie en politiek stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de zorg. Daarom wordt het steeds belangrijker onszelf te onderscheiden. Waarin blinken we uit in het OLVG? Het zorgaanbod van het OLVG bestaat uit brede basiszorg, topklinische zorg en pluszorg. We profileren ons als ziekenhuis met name op het gebied van hart- en vaatziekten en spoedeisende geneeskunde. Erica Bakkum, voorzitter Medische Staf Nummer 1 in Amsterdam: nu en in de toekomst De komende jaren gaat het OLVG zich verder verdiepen in de ontwikkeling van nieuwe zorginitiatieven op het gebied van ouderengeneeskunde, preventieve geneeskunde, lifestyle- en vroegdiagnostiek. Al onze centres of excellence - centra van unieke kennis en vaardigheden - houden we in ere. We verwachten van elke medische afdeling jaarlijks minimaal twee innovatieve plannen, vooral plannen die een bijdrage leveren aan hart- en vaatziekten en spoedeisende geneeskunde. Daarmee wil het OLVG toonaangevend zijn en blijven.

6 And the winner is Bij het OLVG delen we geen Oscars uit, maar de belangrijke rol die onze medewerkers iedere dag vervullen in het leveren van uitmuntende patiëntenzorg wordt zeer gewaardeerd. En hoe reageren verpleegkundigen hierop? Verpleegkundigen en verzorgenden spelen een cruciale rol in de zorg aan onze patiënten. Daarom willen we dat onze medewerkers zich continu blijven ontwikkelen. Eind 2009 zijn diverse projecten gestart met de doelstelling om de verpleegkundige kwaliteit en professionaliteit te bevorderen. We organiseren daarvoor allerlei trainingen. Verpleegkundig personeel moet zich voorbereiden op herregistratie in het BIG-register, bijzondere verpleegkundige handelingen worden getoetst en verpleegkundigen volgen een alert-training om snel te kunnen reageren als de vitale functies van een patiënt veranderen. Ook stimuleren we verpleegkundigen om de ontwikkelingen uit het vak goed bij te houden. José Klunder, voorzitter Verpleegkundig StafConvent Verpleegkundigen en verz orgenden op de 1ste plaats Om inzichtelijk te maken dat we deskundig zijn en op een kwalitatief hoog niveau werken, registreren we deskundigheid, opleidingen en scholing in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden. In samenwerking met de andere Santeon ziekenhuizen doet het OLVG mee aan het project Excellente Zorg, dat is geïnspireerd door de Magneetziekenhuizen in Amerika. Centraal hierin staat het verbeteren van de omstandigheden en de aantrekkelijkheid van het vak verpleegkundige en verzorgende, en daarmee de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg.

7 Hart voor de mens en hart voor je werk Het Teaching Hospital heeft zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld en een vaste positie veroverd binnen het OLVG. Op opleidings- en onderzoeksgebied werkt het OLVG nauw samen met het AMC in Amsterdam. Het eerste lustrum werd groots gevierd met een open dag, een symposium, een wetenschapsdag, een wetenschapsprijs en een heuse CAT-walk. Deze Critical Appraised Topic (CAT)-walk bestond uit een presentatie van de laatste mode op het gebied van wetenschappelijk onderzoek: een sprekend voorbeeld van de functie die het OLVG inneemt als topklinisch ziekenhuis. Tijdens het symposium hebben we duidelijk gemaakt waar het in de zorg om draait. In een periode waarin het vooral gaat over zakelijkheid en efficiëntie hebben wij behoefte aan menselijkheid, barmhartigheid en persoonlijke aandacht. Een leven lang leren in het OLVG gaat niet alleen over de vakkennis en vaardigheden van experts, maar ook over motivatie, reflectie en empathie. Door hier in onze opleiding, ons onderwijs en onderzoek meer aandacht aan te besteden, kunnen we op dit gebied winst boeken. Maarten Schutte, directeur Teaching Hospital Een leven lang leren in het OLVG? Teaching Hospital viert 1e lustrum

8 Soepele doorstroom naar passende zorg Een patiënt is klaar met zijn medische behandeling maar blijft toch in een ziekenhuisbed liggen omdat in verzorgings- en verpleeghuizen nog geen ruimte is: het is een lastig probleem in de zorg. Hoe lossen we een verkeerde bed -dag op? Samen met Amsta en Zorggroep Amsterdam- Oost (ZGAO) zocht het OLVG naar een structurele oplossing en werd het initiatief Tijdelijke zorg gestart. Een patiënt die klaar is met zijn medische behandeling maar nog niet naar huis kan, krijgt nu tijdelijke zorg aangeboden in het OLVG. Daarnaast zorgen ZGAO en Amsta ervoor dat er altijd benodigde bedden in het verpleegof verzorgingshuis vrij zijn zodat er goede doorstroom mogelijk is. Dit realiseren we door informatie-uitwisseling en een goede onderlinge afstemming. Joke Courlander, projectleider ontslagmanagement en ketenzorg Patiënt altijd op 1 Ook zijn artsen en verpleegkundigen vanaf de eerste opnamedag gericht op wat de patiënt nodig heeft na ontslag uit het ziekenhuis. We luisteren daarbij goed naar de wensen van de patiënt en de familie. Patiënten krijgen in de Tijdelijke zorg -fase tijd om te herstellen en zich voor te bereiden op de volgende stap: terug naar huis (met thuiszorg) of de verhuizing naar een verzorgings- of verpleeghuis. De samenwerking met Amsta en ZGAO is een succes, want sinds 2008 nam het aantal verkeerde beddagen in het OLVG fors af. In 2009 daalde dit van 4520 naar 2447.

9 Gewapend tegen griep Het crisisdraaiboek lag klaar, de Participatieoverleg versterkt betrokkenheid bij het OLVG In een grote organisatie is het niet altijd makkelijk om draagvlak te creëren. Daarom introduceerde de Ondernemingsraad samen met de Raad van Bestuur het participatieoverleg. Dit overleg speelt een belangrijke rol bij het versterken van de communicatie binnen het OLVG. De Ondernemingsraad heeft afgelopen jaar de voordelen van het participatieoverleg onder de aandacht gebracht. In 2010 wordt deze vorm van overleg in het OLVG ingevoerd. Hierdoor worden medewerkers nog meer betrokken bij ons ziekenhuis. afdelingen waren voorbereid op besmettingsgevaar en ook qua logistiek waren alle medewerkers goed geïnformeerd om optimale zorg te bieden. Specifieke interventies zijn in gang gezet om verspreiding van het griepvirus te voorkomen. Gelukkig is er geen echte grieppandemie geweest. Het OLVG heeft hiermee echter wel aangetoond dat het snel en adequaat maatregelen kan treffen. In een noodsituatie staat onze organisatie snel op scherp. Voor een volgende keer zijn we goed voorbereid. Mag het een menuutje meer zijn? Wie lang niet in de centrale hal van het OLVG de Lichtstraat is geweest, zal waarschijnlijk verrast wor- OLVG-patiëntenpanel: Wie doet er mee? Het OLVG stelt de mening van onze patiënten zeer op prijs. Op initiatief van de Patiëntenraad kunnen patiënten nu lid worden van hun patiëntenpanel en hun mening geven over de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. In 2009 werd de organisatie Nieuw: CQ-index Het OLVG wil een transparant ziekenhuis zijn en zet zich in om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. Samen met de andere vijf Santeon ziekenhuizen zijn we in 2009 gestart met het opzetten van de digitale CQ-index (Consumer Quality Index). Dit doen we met Stichting Miletus, een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars voor het meten van de ervaringen van patiënten in de zorg. De CQindex is een gestandaardiseerde en gevalideerde methode om continu online klantervaringen te meten, te analyseren en te rapporteren. In de eerste helft van 2010 wordt de pilot CQ-index uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek gebruiken we om de zorg waar nodig te verbeteren. den. De voor het OLVG zo typerende rond het panel voorbereid, begin plek heeft een ware facelift onder is het patiëntenpanel van start gaan. De nieuwe winkelvoorzieningen gegaan. Vier keer per jaar vullen de en het restaurant voor bezoekers leden online een vragenlijst in, waar- zorgen voor een fonkelnieuwe uit- bij de privacy van gegevens wordt straling. Op het menu staan gezonde gegarandeerd. De Patiëntenraad zorgt sandwiches en wokmaaltijden. Ook er voor dat de stem van de patiënt het menu voor patiënten is uitge- wordt gehoord. breid, waardoor de variatie in maaltijden nu nog groter is.

10 OLVG-TV en olvg.nl Om onze patiënten nog beter te informeren en van dienst te zijn, is vorig jaar september OLVG-TV live Gedragscode steun in de rug De goede naam van het OLVG hebben we mede te danken aan tevreden patiënten en bezoekers. Onze medewerkers staan hierbij centraal, want iedereen die bij het OLVG werkt bepaalt het gezicht van het ziekenhuis. Daarom hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht besloten om over wenselijk en integer gedrag duidelijke afspraken te maken. In 2009 zijn de geschreven en ongeschreven regels die gelden in een toonaangevend en gastvrij ziekenhuis op papier gezet. Deze regels zijn verwoord in zes gedragsregels in de Gedragscode Medewerkers OLVG. Vaatcentrum Amsterdam Vanuit hun eigen locaties werken de vaatchirurgen van het OLVG en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis nauw samen onder de naam Vaatcentrum Amsterdam. Ze verrichten de meest uiteenlopende handelingen: van halsslagaderoperaties en aneurysmaoperaties tot spataderoperaties. Er werken zes vaatchirurgen in het gegaan. Informatie over het spreekuur, het laatste nieuws, onze vacatures en entertainment: op OLVG-TV houden we bezoekers en patiënten voortdurend up-to-date. En dat doen we natuurlijk ook via onze vernieuwde website Risicovolle handelingen Voor elke verpleegkundige en verzorgende staat veiligheid voorop. Het is daarom belangrijk de eigen vaardigheden op het gebied van risicovolle handelingen op peil te houden. Voor iedere afdeling van het OLVG is vastgesteld welke voorbehouden en risicovolle handelingen mogen worden verricht. De afspraken en voorwaarden zijn vastgelegd in een uitvoeringsregeling. Teaching Hospital verzorgt vanaf 2010 trainingen en onderwijsmodules om het OLVG nog veiliger te maken. Helemaal top! Het OLVG mocht ook in 2009 het landelijke keurmerk Topwerkgever voeren. Dat blijkt uit de door het internationale onderzoeksbureau CRF gepubliceerde lijst van Top Employers Nederland De Corporate Research Foundation was vooral enthousiast over onze bedrijfscultuur. Ook al onze partners van Santeon behoren tot de topwerkgevers. Vaatcentrum, waardoor acute ingrepen, zeven dagen per week, 24 uur per dag kunnen worden uitgevoerd.

11 Het OLVG: toonaangevend en gastvrij Het OLVG positioneert zich de komende jaren als hét ziekenhuis waar excellente medische behandelingen samengaan met een buitengewone mate van gastvrijheid. Een ambitie die wordt weerspiegeld in de twee kernwaarden van het OLVG: toonaangevend en gastvrij. Deze kernwaarden vormen de ankerpunten waarmee het OLVG zich wil onderscheiden van andere zorgaanbieders. Ook fungeren ze voor alle medewerkers als leidraad bij hun dagelijks handelen. Specialisten in mensenwerk De zorg aan onze patiënten staat altijd centraal. Dit tonen we aan door hun belangen op de eerste plaats te zetten, écht te luisteren en ons persoonlijk in te zetten bij het vinden van goede oplossingen. Het OLVG biedt basiszorg van een hoog niveau en onderscheidt zich in het topklinische segment. Daarom zijn we voortdurend in ontwikkeling. Transparantie zorgt voor duidelijkheid Niet alleen de vraag naar transparant beleid wordt groter. Ook de roep om transparantie over de kwaliteit van de medische zorg neemt toe. Daarom hechten wij veel waarde aan de verkregen NIAZ-accreditatie. Het OLVG wil een transparant ziekenhuis zijn en zet zich in om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. In 2009 zijn de prestatie-indicatoren voor de Inspectie van de Gezondheidszorg en voor Zichtbare Zorg verzameld en via openbaar gemaakt. Deze zijn ook te raadplegen via en OLVG is een Santeon ziekenhuis Zes toonaangevende, topklinische ziekenhuizen verspreid over Nederland bundelen hun krachten onder de naam Santeon, voorheen Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen. Als nationale ziekenhuisgroep streven we naar de hoogste kwaliteit van medische zorg en gastvrijheid. Wat ons bindt is een gedeelde passie voor mensen en innovatieve zorg. Samen zoeken we steeds naar vernieuwende oplossingen om de beste medische zorg te leveren aan onze patiënten. Santeon bestaat uit het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam, het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein, het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven, het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, het Medisch Spectrum Twente in Enschede en het Martini Ziekenhuis in Groningen. Kerngegevens OLVG Het OLVG is het enige, grote algemene topklinische ziekenhuis midden in Amsterdam. We profileren ons als ziekenhuis met name op het gebied van hart- en vaatziekten en de spoedeisende geneeskunde. De komende jaren gaat het OLVG zich verder verdiepen in de ontwikkeling van nieuwe zorginitiatieven op het gebied van ouderengeneeskunde, preventieve geneeskunde, lifestyle- en vroegdiagnostiek. Capaciteit Erkende bedden Productiegegevens Gestarte DBC s (in A- en B-segment) Opnamen Eerste polikliniekbezoeken Dagverplegingen Zware dagverplegingen Verpleegdagen Aantal verkeerde beddagen Gemiddeld aantal verpleegdagen per patiënt 6.1 5,9 Personeel Aantal medewerkers in loondienst Waarvan medisch specialisten Fte medewerkers in loondienst Aantal vrijwilligers 80 71

12 Resultaat 2009 Geconsolideerde resultatenrekening per (x 1000 in euro s, na resultaatbestemming) Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Inkomsten Medische Staf niet WTG-budget DBC-opbrengsten B-segment Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Opleidingsfonds CBOG Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Geconsolideerde balans per (x 1000 in euro s) Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC s Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Bedrijfsresultaat Resultaten Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Belastingen Resultaat boekjaar Passiva Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Resultaatbestemming Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve instandhouding Overige reserve Bestemmingsreserve resultaatbesteding units Belang van derden Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Toonaangevend en Gastvrij Jaarverantwoording 2014 directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Met ingang van 1 maart 2013 zijn het OLVG en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis bestuurlijk gefuseerd.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

Bij dit jaarverslag. Bezuinigingen is het sleutelwoord voor het huidige kabinet. Daarbij wordt de gezondheidszorg

Bij dit jaarverslag. Bezuinigingen is het sleutelwoord voor het huidige kabinet. Daarbij wordt de gezondheidszorg Jaarverslag 2010 Bij dit jaarverslag In de vijver van het zorglandschap verandert het HagaZiekenhuis van een lelijk eendje in een prachtige zwaan. Een eendje dat weliswaar goede patiëntenzorg biedt, getuige

Nadere informatie

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken JAARVERSLAG 2013 Merijn en Enrique bij het Boxie kunstwerk 2013 IN HET KORT 1.939 Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten 1 e 104.507 Eerste polibezoeken 258 Co-assistenten 75.157 Klinische verpleegdagen

Nadere informatie

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 3. Governance... 7 3.1 Bestuur en toezicht... 7 3.2 Bedrijfsvoering... 10 3.3 Cliëntenraad...

Nadere informatie

Jaardocument 2008. Stichting Holding Isala klinieken

Jaardocument 2008. Stichting Holding Isala klinieken Jaardocument 2008 Stichting Holding Isala klinieken Jaardocument 2008 Stichting Holding Isala klinieken 1 2 op de drempel naar een nieuw begin: het realiseren van een ziekenhuis op één locatie Inhoudsopgave

Nadere informatie

2 JAARDOCUMENT 2013 RADBOUDUMC. Jaardocument 2013

2 JAARDOCUMENT 2013 RADBOUDUMC. Jaardocument 2013 Radboudumc Jaardocument 2013 2 JAARDOCUMENT 2013 RADBOUDUMC Jaardocument 2013 Dit document bevat een integrale vastlegging van de financiële en maatschappelijke verantwoording, waarbij voor het eerst gebruik

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf. Geachte lezer, Hierbij presenteren wij met trots het ziekenhuisbeleidskader en het medisch beleidsplan 2012-2016. Afgelopen jaar is binnen verschillende geledingen van ziekenhuis Bernhoven met veel aandacht

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2014

Maatschappelijk Jaarverslag 2014 Maatschappelijk Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Bij de titel van dit jaaroverzicht 3 Deel 1 - Over het IJsselland Ziekenhuis 4 Profiel 4 Belangrijkste ontwikkelingen 5 in de externe omgeving Strategie en

Nadere informatie

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 pag. 2/121

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 pag. 2/121 Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 7 2 Profiel van de organisatie... 8 2.1 Algemene identificatiegegevens... 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 Vastgesteld door directie PsyQ Beheer B.V. d.d. 18 mei 2011 Goedgekeurd door AVA PsyQ Beheer B.V. d.d. 24 juni 2011 PsyQ Beheer BV bestuurt de PsyQ-vestigingen

Nadere informatie

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk inhoudsopgave Voorwoord 4 leeswijzer 4 inleiding 5 managementsamenvatting 6 hoofdstuk 1 Algemene introductie 8 1.1 De omgeving 9 1.2 netwerkorganisatie

Nadere informatie

Groei door samenwerking

Groei door samenwerking Groei door samenwerking academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2007 Groei door samenwerking In het jaarverslag geven wij een beeld van de wijze waarop het azm in 2007 is gegroeid en ook de komende

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

Vilans jaarverslag 2012

Vilans jaarverslag 2012 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 7892301, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Mission Statement LUMC

Mission Statement LUMC Jaarverslag 2009 jaarverslag 2009 leids universitair medisch centrum Mission Statement LUMC Het Leids Universitair Medisch Centrum streeft naar een (inter)nationaal erkende vooraanstaande rol in de verbetering

Nadere informatie

Werk veilig met VMS Zorg!

Werk veilig met VMS Zorg! Werk veilig met VMS Zorg! Het landelijke systeem voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen Leiderschap in veiligheid Betrokkenheid van patiënten Duidelijke verantwoordelijkheden Veilige communicatie Inzicht

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Liefde op het eerste klantcontact Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Inhoudsopgave 1. Nieuwe tijden vragen nieuwe vormen van samenwerking

Nadere informatie