Jaarbericht 2009 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbericht 2009 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis"

Transcriptie

1 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Telefoon (020) Postbus HM Amsterdam Internet End-logo_aflopend_FC_rechts.ai Dit is het standaard logo om te gebruiken. Indien er geen aflopend logo kan worden gebruikt, kan worden uitgeweken naar andere varianten. Dit logo wordt altijd rechts aflopend gebruikt, snijlijnen geven de afsnede aan. De hoeken geven minimale witruimte aan. Het logo is op 100% opgemaakt in het document en mag alleen vergroot worden, dit heeft te maken met de minimale marge. Jaarbericht 2009 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

2 1 in vele opzichten Het OLVG bestond in jaar. Een magisch getal van drie 1-en. Ze staan symbool voor een groeiende eenheid in alle plannen en activiteiten die we ondernemen. 1 in vele opzichten drukt kernachtig uit waarom 2009 een bijzonder jaar was. Daarbij staat de patiënt in het OLVG op de allereerste plaats. Altijd en overal. Het cijfer 1 speelde in 2009 op meerdere fronten een belangrijke rol. Zo vierde Teaching Hospital afgelopen jaar haar eerste lustrum. Met het aantreden van Anita Arts en Peter van der Meer als nieuwe bestuursleden vormt onze Raad van Bestuur weer een geheel, met 1 visie. Colofon Samenstelling Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, mei 2010 Teksten Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, In Beeld Fotografie Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Drukwerk Drukkerij Koopmans, Zwanenburg Concept, vormgeving, redactie en productie In Beeld, Amsterdam Kijk voor het volledige jaardocument op bij het onderdeel Over het OLVG > Publicaties > Jaardocument. Vol trots begroetten wij in 2009 ook onze eerste accreditatie door het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). Hieraan is door alle medewerkers hard gewerkt en deze erkenning geeft een geweldige stimulans om onze resultaten de komende jaren opnieuw te overtreffen. Het OLVG wil constant blijven werken aan verbetering van de zorg. In 2009 werd het OLVG verkozen tot Topwerkgever. En ook ons jaarverslag viel in 2009 in de prijzen. Het OLVG werd eerste in het onderzoek Governance in de zorg, waarmee accountantskantoor Ernst & Young de jaarverslagen van honderd toonaan - gevende zorginstellingen beoordeelde. Natuurlijk lieten we het 111-jarig jubileum niet ongemerkt voorbijgaan. Twee avonden vierden we met alle medewerkers feest. Met het thema Jij staat op 1 hebben we laten zien hoe belangrijk elke medewerker van het OLVG is voor het slagen van onze missie laat op veel gebieden een voortgaande lijn zien. Als Raad van Bestuur zetten we alles op alles om onze toonaangevende positie te behouden. Raad van Bestuur OLVG, dr. D.J. (Douwe) Hemrika, voorzitter drs. J.C.H.G. (Anita) Arts drs. P.E. (Peter) van der Meer MBA

3 Nu we als team compleet zijn, kunnen we ons sterk maken voor de nieuwe strategie Met de komst van Anita Arts en Peter van der Meer is de Raad van Bestuur weer compleet. Voorzitter Douwe Hemrika kan weer op bestuurlijk niveau samenwerken met collega s. De buitenwereld eist meer van bestuurders dan vroeger en vooral onze samenwerkingsverbanden vragen veel aandacht. Daar heb ik nu meer tijd voor. Op klantgerichtheid, aantoonbare kwaliteit, financiële sturing en relaties met huisartsen kan het OLVG nog beter scoren. Nu we als team compleet zijn, kunnen we ons hier sterk voor maken. Meer weten over de plannen? In 2009 is het OLVG strategisch beleidsplan inclusief het medisch beleidsplan voor de periode tot stand gekomen. Dit is het resultaat van een aantal kritische vragen die we onszelf organisatiebreed hebben gesteld: vragen over nieuwe ontwikkelingen binnen de zorgmarkt en de veranderende behoeftes van onze patiënten, bezoekers, huisartsen en verzekeraars. Maar ook vragen over onszelf. Voor de komende drie jaar hebben we concrete doelen vastgesteld. Door de strategie van het OLVG mee te nemen in alle jaarplannen en deze dagelijks uit te dragen naar onze patiënten, bezoekers, huisartsen en verzekeraars, kunnen we het verschil maken. Peter van der Meer, Douwe Hemrika en Anita Arts - Raad van Bestuur Drie bestuurders met 1 visie

4 Kwaliteit hoort in onze genen te zitten We hebben er hard voor geknokt en zijn trots op het resultaat. Dit kwaliteitskeurmerk geeft aan dat het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg onze kwaliteit heeft getoetst en dat we voldoen aan de gestelde eisen van adequate en veilige zorg. Ook hebben we laten zien dat we voortdurend werken aan verbetering. Het NIAZ was lovend over ons effectieve kwaliteitssysteem, onze beleidsvisie, de constructieve overlegstructuur, planning- en controlcyclus en interne visitatiecultuur. Ook de enthousiaste betrokkenheid van al onze medewerkers is het NIAZ niet ontgaan. Projectteam NIAZ - Bart Bruijn, Rineke Geschiere en Hanneke Jenje Onze 1e NIAZ-accreditatie: loon naar hard werken Hoe verloopt zo n NIAZ-bezoek? Om dit kwaliteitskeurmerk ook over vier jaar weer binnen te halen, blijven we onszelf constant ontwikkelen. Het registreren en toetsen van bijzondere verpleegkundige handelingen, procedures voor beheer, onderhoud en vervanging van medische apparatuur en medicatieveiligheid zijn punten waarop het nog beter kan en moet. Aan deze verbeteracties besteden we in 2010 extra aandacht. We zorgen ervoor dat kwaliteit in onze genen zit. Daarmee behouden we onze toonaangevende positie en kunnen we onze kwalitatieve en veilige zorg naar een hoger niveau tillen.

5 Uitblinken in zorg De introductie van marktwerking heeft de onderlinge concurrentie tussen ziekenhuizen aangewakkerd. Patiënten kunnen nu ook kiezen voor een ziekenhuis buiten de eigen regio. Consumentenorganisaties, zorgverzekeraars, inspectie en politiek stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de zorg. Daarom wordt het steeds belangrijker onszelf te onderscheiden. Waarin blinken we uit in het OLVG? Het zorgaanbod van het OLVG bestaat uit brede basiszorg, topklinische zorg en pluszorg. We profileren ons als ziekenhuis met name op het gebied van hart- en vaatziekten en spoedeisende geneeskunde. Erica Bakkum, voorzitter Medische Staf Nummer 1 in Amsterdam: nu en in de toekomst De komende jaren gaat het OLVG zich verder verdiepen in de ontwikkeling van nieuwe zorginitiatieven op het gebied van ouderengeneeskunde, preventieve geneeskunde, lifestyle- en vroegdiagnostiek. Al onze centres of excellence - centra van unieke kennis en vaardigheden - houden we in ere. We verwachten van elke medische afdeling jaarlijks minimaal twee innovatieve plannen, vooral plannen die een bijdrage leveren aan hart- en vaatziekten en spoedeisende geneeskunde. Daarmee wil het OLVG toonaangevend zijn en blijven.

6 And the winner is Bij het OLVG delen we geen Oscars uit, maar de belangrijke rol die onze medewerkers iedere dag vervullen in het leveren van uitmuntende patiëntenzorg wordt zeer gewaardeerd. En hoe reageren verpleegkundigen hierop? Verpleegkundigen en verzorgenden spelen een cruciale rol in de zorg aan onze patiënten. Daarom willen we dat onze medewerkers zich continu blijven ontwikkelen. Eind 2009 zijn diverse projecten gestart met de doelstelling om de verpleegkundige kwaliteit en professionaliteit te bevorderen. We organiseren daarvoor allerlei trainingen. Verpleegkundig personeel moet zich voorbereiden op herregistratie in het BIG-register, bijzondere verpleegkundige handelingen worden getoetst en verpleegkundigen volgen een alert-training om snel te kunnen reageren als de vitale functies van een patiënt veranderen. Ook stimuleren we verpleegkundigen om de ontwikkelingen uit het vak goed bij te houden. José Klunder, voorzitter Verpleegkundig StafConvent Verpleegkundigen en verz orgenden op de 1ste plaats Om inzichtelijk te maken dat we deskundig zijn en op een kwalitatief hoog niveau werken, registreren we deskundigheid, opleidingen en scholing in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden. In samenwerking met de andere Santeon ziekenhuizen doet het OLVG mee aan het project Excellente Zorg, dat is geïnspireerd door de Magneetziekenhuizen in Amerika. Centraal hierin staat het verbeteren van de omstandigheden en de aantrekkelijkheid van het vak verpleegkundige en verzorgende, en daarmee de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg.

7 Hart voor de mens en hart voor je werk Het Teaching Hospital heeft zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld en een vaste positie veroverd binnen het OLVG. Op opleidings- en onderzoeksgebied werkt het OLVG nauw samen met het AMC in Amsterdam. Het eerste lustrum werd groots gevierd met een open dag, een symposium, een wetenschapsdag, een wetenschapsprijs en een heuse CAT-walk. Deze Critical Appraised Topic (CAT)-walk bestond uit een presentatie van de laatste mode op het gebied van wetenschappelijk onderzoek: een sprekend voorbeeld van de functie die het OLVG inneemt als topklinisch ziekenhuis. Tijdens het symposium hebben we duidelijk gemaakt waar het in de zorg om draait. In een periode waarin het vooral gaat over zakelijkheid en efficiëntie hebben wij behoefte aan menselijkheid, barmhartigheid en persoonlijke aandacht. Een leven lang leren in het OLVG gaat niet alleen over de vakkennis en vaardigheden van experts, maar ook over motivatie, reflectie en empathie. Door hier in onze opleiding, ons onderwijs en onderzoek meer aandacht aan te besteden, kunnen we op dit gebied winst boeken. Maarten Schutte, directeur Teaching Hospital Een leven lang leren in het OLVG? Teaching Hospital viert 1e lustrum

8 Soepele doorstroom naar passende zorg Een patiënt is klaar met zijn medische behandeling maar blijft toch in een ziekenhuisbed liggen omdat in verzorgings- en verpleeghuizen nog geen ruimte is: het is een lastig probleem in de zorg. Hoe lossen we een verkeerde bed -dag op? Samen met Amsta en Zorggroep Amsterdam- Oost (ZGAO) zocht het OLVG naar een structurele oplossing en werd het initiatief Tijdelijke zorg gestart. Een patiënt die klaar is met zijn medische behandeling maar nog niet naar huis kan, krijgt nu tijdelijke zorg aangeboden in het OLVG. Daarnaast zorgen ZGAO en Amsta ervoor dat er altijd benodigde bedden in het verpleegof verzorgingshuis vrij zijn zodat er goede doorstroom mogelijk is. Dit realiseren we door informatie-uitwisseling en een goede onderlinge afstemming. Joke Courlander, projectleider ontslagmanagement en ketenzorg Patiënt altijd op 1 Ook zijn artsen en verpleegkundigen vanaf de eerste opnamedag gericht op wat de patiënt nodig heeft na ontslag uit het ziekenhuis. We luisteren daarbij goed naar de wensen van de patiënt en de familie. Patiënten krijgen in de Tijdelijke zorg -fase tijd om te herstellen en zich voor te bereiden op de volgende stap: terug naar huis (met thuiszorg) of de verhuizing naar een verzorgings- of verpleeghuis. De samenwerking met Amsta en ZGAO is een succes, want sinds 2008 nam het aantal verkeerde beddagen in het OLVG fors af. In 2009 daalde dit van 4520 naar 2447.

9 Gewapend tegen griep Het crisisdraaiboek lag klaar, de Participatieoverleg versterkt betrokkenheid bij het OLVG In een grote organisatie is het niet altijd makkelijk om draagvlak te creëren. Daarom introduceerde de Ondernemingsraad samen met de Raad van Bestuur het participatieoverleg. Dit overleg speelt een belangrijke rol bij het versterken van de communicatie binnen het OLVG. De Ondernemingsraad heeft afgelopen jaar de voordelen van het participatieoverleg onder de aandacht gebracht. In 2010 wordt deze vorm van overleg in het OLVG ingevoerd. Hierdoor worden medewerkers nog meer betrokken bij ons ziekenhuis. afdelingen waren voorbereid op besmettingsgevaar en ook qua logistiek waren alle medewerkers goed geïnformeerd om optimale zorg te bieden. Specifieke interventies zijn in gang gezet om verspreiding van het griepvirus te voorkomen. Gelukkig is er geen echte grieppandemie geweest. Het OLVG heeft hiermee echter wel aangetoond dat het snel en adequaat maatregelen kan treffen. In een noodsituatie staat onze organisatie snel op scherp. Voor een volgende keer zijn we goed voorbereid. Mag het een menuutje meer zijn? Wie lang niet in de centrale hal van het OLVG de Lichtstraat is geweest, zal waarschijnlijk verrast wor- OLVG-patiëntenpanel: Wie doet er mee? Het OLVG stelt de mening van onze patiënten zeer op prijs. Op initiatief van de Patiëntenraad kunnen patiënten nu lid worden van hun patiëntenpanel en hun mening geven over de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. In 2009 werd de organisatie Nieuw: CQ-index Het OLVG wil een transparant ziekenhuis zijn en zet zich in om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. Samen met de andere vijf Santeon ziekenhuizen zijn we in 2009 gestart met het opzetten van de digitale CQ-index (Consumer Quality Index). Dit doen we met Stichting Miletus, een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars voor het meten van de ervaringen van patiënten in de zorg. De CQindex is een gestandaardiseerde en gevalideerde methode om continu online klantervaringen te meten, te analyseren en te rapporteren. In de eerste helft van 2010 wordt de pilot CQ-index uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek gebruiken we om de zorg waar nodig te verbeteren. den. De voor het OLVG zo typerende rond het panel voorbereid, begin plek heeft een ware facelift onder is het patiëntenpanel van start gaan. De nieuwe winkelvoorzieningen gegaan. Vier keer per jaar vullen de en het restaurant voor bezoekers leden online een vragenlijst in, waar- zorgen voor een fonkelnieuwe uit- bij de privacy van gegevens wordt straling. Op het menu staan gezonde gegarandeerd. De Patiëntenraad zorgt sandwiches en wokmaaltijden. Ook er voor dat de stem van de patiënt het menu voor patiënten is uitge- wordt gehoord. breid, waardoor de variatie in maaltijden nu nog groter is.

10 OLVG-TV en olvg.nl Om onze patiënten nog beter te informeren en van dienst te zijn, is vorig jaar september OLVG-TV live Gedragscode steun in de rug De goede naam van het OLVG hebben we mede te danken aan tevreden patiënten en bezoekers. Onze medewerkers staan hierbij centraal, want iedereen die bij het OLVG werkt bepaalt het gezicht van het ziekenhuis. Daarom hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht besloten om over wenselijk en integer gedrag duidelijke afspraken te maken. In 2009 zijn de geschreven en ongeschreven regels die gelden in een toonaangevend en gastvrij ziekenhuis op papier gezet. Deze regels zijn verwoord in zes gedragsregels in de Gedragscode Medewerkers OLVG. Vaatcentrum Amsterdam Vanuit hun eigen locaties werken de vaatchirurgen van het OLVG en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis nauw samen onder de naam Vaatcentrum Amsterdam. Ze verrichten de meest uiteenlopende handelingen: van halsslagaderoperaties en aneurysmaoperaties tot spataderoperaties. Er werken zes vaatchirurgen in het gegaan. Informatie over het spreekuur, het laatste nieuws, onze vacatures en entertainment: op OLVG-TV houden we bezoekers en patiënten voortdurend up-to-date. En dat doen we natuurlijk ook via onze vernieuwde website Risicovolle handelingen Voor elke verpleegkundige en verzorgende staat veiligheid voorop. Het is daarom belangrijk de eigen vaardigheden op het gebied van risicovolle handelingen op peil te houden. Voor iedere afdeling van het OLVG is vastgesteld welke voorbehouden en risicovolle handelingen mogen worden verricht. De afspraken en voorwaarden zijn vastgelegd in een uitvoeringsregeling. Teaching Hospital verzorgt vanaf 2010 trainingen en onderwijsmodules om het OLVG nog veiliger te maken. Helemaal top! Het OLVG mocht ook in 2009 het landelijke keurmerk Topwerkgever voeren. Dat blijkt uit de door het internationale onderzoeksbureau CRF gepubliceerde lijst van Top Employers Nederland De Corporate Research Foundation was vooral enthousiast over onze bedrijfscultuur. Ook al onze partners van Santeon behoren tot de topwerkgevers. Vaatcentrum, waardoor acute ingrepen, zeven dagen per week, 24 uur per dag kunnen worden uitgevoerd.

11 Het OLVG: toonaangevend en gastvrij Het OLVG positioneert zich de komende jaren als hét ziekenhuis waar excellente medische behandelingen samengaan met een buitengewone mate van gastvrijheid. Een ambitie die wordt weerspiegeld in de twee kernwaarden van het OLVG: toonaangevend en gastvrij. Deze kernwaarden vormen de ankerpunten waarmee het OLVG zich wil onderscheiden van andere zorgaanbieders. Ook fungeren ze voor alle medewerkers als leidraad bij hun dagelijks handelen. Specialisten in mensenwerk De zorg aan onze patiënten staat altijd centraal. Dit tonen we aan door hun belangen op de eerste plaats te zetten, écht te luisteren en ons persoonlijk in te zetten bij het vinden van goede oplossingen. Het OLVG biedt basiszorg van een hoog niveau en onderscheidt zich in het topklinische segment. Daarom zijn we voortdurend in ontwikkeling. Transparantie zorgt voor duidelijkheid Niet alleen de vraag naar transparant beleid wordt groter. Ook de roep om transparantie over de kwaliteit van de medische zorg neemt toe. Daarom hechten wij veel waarde aan de verkregen NIAZ-accreditatie. Het OLVG wil een transparant ziekenhuis zijn en zet zich in om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. In 2009 zijn de prestatie-indicatoren voor de Inspectie van de Gezondheidszorg en voor Zichtbare Zorg verzameld en via openbaar gemaakt. Deze zijn ook te raadplegen via en OLVG is een Santeon ziekenhuis Zes toonaangevende, topklinische ziekenhuizen verspreid over Nederland bundelen hun krachten onder de naam Santeon, voorheen Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen. Als nationale ziekenhuisgroep streven we naar de hoogste kwaliteit van medische zorg en gastvrijheid. Wat ons bindt is een gedeelde passie voor mensen en innovatieve zorg. Samen zoeken we steeds naar vernieuwende oplossingen om de beste medische zorg te leveren aan onze patiënten. Santeon bestaat uit het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam, het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein, het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven, het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, het Medisch Spectrum Twente in Enschede en het Martini Ziekenhuis in Groningen. Kerngegevens OLVG Het OLVG is het enige, grote algemene topklinische ziekenhuis midden in Amsterdam. We profileren ons als ziekenhuis met name op het gebied van hart- en vaatziekten en de spoedeisende geneeskunde. De komende jaren gaat het OLVG zich verder verdiepen in de ontwikkeling van nieuwe zorginitiatieven op het gebied van ouderengeneeskunde, preventieve geneeskunde, lifestyle- en vroegdiagnostiek. Capaciteit Erkende bedden Productiegegevens Gestarte DBC s (in A- en B-segment) Opnamen Eerste polikliniekbezoeken Dagverplegingen Zware dagverplegingen Verpleegdagen Aantal verkeerde beddagen Gemiddeld aantal verpleegdagen per patiënt 6.1 5,9 Personeel Aantal medewerkers in loondienst Waarvan medisch specialisten Fte medewerkers in loondienst Aantal vrijwilligers 80 71

12 Resultaat 2009 Geconsolideerde resultatenrekening per (x 1000 in euro s, na resultaatbestemming) Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Inkomsten Medische Staf niet WTG-budget DBC-opbrengsten B-segment Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Opleidingsfonds CBOG Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Geconsolideerde balans per (x 1000 in euro s) Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC s Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Bedrijfsresultaat Resultaten Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Belastingen Resultaat boekjaar Passiva Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Resultaatbestemming Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve instandhouding Overige reserve Bestemmingsreserve resultaatbesteding units Belang van derden Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva

Het jaar 2016 beschreven

Het jaar 2016 beschreven Het jaar 2016 beschreven Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om u op een andere wijze inzage te geven in de jaarcijfers over 2016 en de gebeurtenissen in dat jaar. Allereerst willen wij u meenemen in de

Nadere informatie

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam Serviceconcept ZORGVISIE PERSBERICHT 17 maart 2010 Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die met grote regelmaat mysteryguests gaat inzetten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Samen voor excellente zorg

Samen voor excellente zorg Samen voor excellente zorg Opening Dag van de Verpleging 2011 12 mei 2011 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Vanmiddag vieren we de Dag van de Verpleging in het CWZ met

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 Deze Richtlijn 655 (aangepast 2013) vervangt Richtlijn 655 (herzien 2012) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013. 101 1 Dit hoofdstuk

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 Frank Kaptein Directeur/Bestuurder Intrakoop Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 1 Het DNA van Intrakoop Why: Samenwerking leidt tot nog waardevollere zorg & welzijn

Nadere informatie

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE De toekomst van uw ziekenhuis 2012 VISIE 2016 MISSIE ZGT is hét gastvrije Twentse ziekenhuis waar de patiënt in goede handen is, waar medewerkers met plezier professioneel kunnen en willen werken en waar

Nadere informatie

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA 1.1 Balans per 31 december 2012 (Na resultaatbestemming) 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur (1) 6.944 3.708 Vervoersmiddelen (2) 870 1.160 7.814 4.868

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas Jaarverslaggeving 2014 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Professor Bouman Fonds. Juli 2014, Rotterdam

Jaarverslag Stichting Professor Bouman Fonds. Juli 2014, Rotterdam Jaarverslag 2013 Stichting Professor Bouman Fonds Juli 2014, Rotterdam http://www.boumanggz.nl/boumanfonds Inhoud Inleiding... 3 Algemene informatie... 3 Missie, doelstelling en strategie... 3 Raad van

Nadere informatie

Voorbeeldziekenhuis. Jaarverslagen Analyse

Voorbeeldziekenhuis. Jaarverslagen Analyse Jaarverslagen Analyse 2006-2010 Baten In het bovenste overzicht worden de baten van uw ziekenhuis vergeleken met de vergelijkingsgroep. De totale baten worden opgesplitst in het A-segment, B-segment en

Nadere informatie

Strategische doelstellingen

Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen 2017-2022 Missie en visie Strategische en operationele doelstellingen Missie Sint-Jozefkliniek is een dynamisch regionaal ziekenhuis waar iedereen welkom is. In samenwerking

Nadere informatie

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, ons ziekenhuis met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, óns ziekenhuis De eerste keer dat ik binnenkwam bij de Ommelander Ziekenhuis Groep in 2011 voelde dat voor mij als binnenlopen in een huis

Nadere informatie

Jaarverslag BJ 2013. Stichting Wetenschap Balans. 1 augustus 31 december. Tel 06-46741683 Keileweg 8 3029 BS Rotterdam

Jaarverslag BJ 2013. Stichting Wetenschap Balans. 1 augustus 31 december. Tel 06-46741683 Keileweg 8 3029 BS Rotterdam Jaarverslag BJ 2013 1 augustus 31 december Stichting Wetenschap Balans Tel 06-46741683 Keileweg 8 3029 BS Rotterdam www.swbalans.nl info@swbalans.nl Inhoudsopgave Inhoud Highlights... 1 Strategische highlights...

Nadere informatie

Onderwerp : commentaar op RJ-Uiting : Aanpassingen van richtlijn 655 Zorginstellingen

Onderwerp : commentaar op RJ-Uiting : Aanpassingen van richtlijn 655 Zorginstellingen Van : Boon, drs M. [m.boon@cbs.nl] Gepost om : maandag 1 maart 2010 14:16 Discussie : commentaar op RJ-Uiting 2010-2: Aanpassingen van richtlijn 655 Zorginstellingen Gepost naar : * RJNET Onderwerp : commentaar

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Verder kijken. Jaarbericht 2007 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Verder kijken. Jaarbericht 2007 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Verder kijken. Jaarbericht 2007 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Verder kijken. OLVG Verder kijken. Een bijzondere titel voor dit jaarbericht van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Wij bieden u met dit boekje

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Naam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer Statutaire vestigingsplaats : Kamer van Koophandel Oost Nederland : 41030540 : Goor Inhoudsopgave van de publicatiestukken

Nadere informatie

3.1 Balans per 31 december 2015

3.1 Balans per 31 december 2015 3.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 31-12- ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inventarissen 1.439 Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa 2 85.226

Nadere informatie

Vrienden van OLVG Jaarverslag Bestuur vrienden van OLVG Datum September 2017

Vrienden van OLVG Jaarverslag Bestuur vrienden van OLVG Datum September 2017 Vrienden van Auteur(s) Bestuur vrienden van Datum September 2017 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Fusie vriendenstichtingen en SLAZ 3 3 Doel van de Stichting 3 4 Bestuurssamenstelling 3 5 Comité van

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft

Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 3 5.1.4

Nadere informatie

Stichting Onderzoeksfonds Catharina Ziekenhuis Eindhoven Jaarstukken 2016

Stichting Onderzoeksfonds Catharina Ziekenhuis Eindhoven Jaarstukken 2016 Stichting Onderzoeksfonds Catharina Ziekenhuis Eindhoven Jaarstukken 2016 jaarstukken 2016 1 Inhoudsopgave Jaarstukken 2016 1. Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2016 2.2 Staat

Nadere informatie

STICHTING HARTCENTRUM TWENTE TE ENSCHEDE. Jaarrapport 2016

STICHTING HARTCENTRUM TWENTE TE ENSCHEDE. Jaarrapport 2016 STICHTING HARTCENTRUM TWENTE TE ENSCHEDE Jaarrapport 2016 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen (1) Overlopende activa

Nadere informatie

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer:

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer: Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteldatum: 3 januari 214 Periode: 1 januari 212 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

JAARVERSLAG DoorBrekers

JAARVERSLAG DoorBrekers JAARVERSLAG 2014 DoorBrekers GROEI In 2013 is DoorBrekers gestart met twee nieuwe locaties, namelijk DoorBrekers Zwolle en DoorBrekers Zeeland. Medio 2014 is er op beide locaties een kerngroep ontstaan

Nadere informatie

INLEIDING. De stichting heeft ten doel:

INLEIDING. De stichting heeft ten doel: INLEIDING Algemene gegevens De stichting Vrienden van het CWZ werd bij notariële akte op 11 december 1987 opgericht voor onbepaalde tijd. Zij heeft haar zetel in de Gemeente Nijmegen. De stichting heeft

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Abba Child Care International Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Abba Child Care International Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Abba Child Care International Zeewolde inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

UMC UTRECHT 'DE BESTE ZORG VOOR NU EN IN DE TOEKOMST'

UMC UTRECHT 'DE BESTE ZORG VOOR NU EN IN DE TOEKOMST' UMC UTRECHT 'DE BESTE ZORG VOOR NU EN IN DE TOEKOMST' Het Universitair Medisch Centrum Utrecht legt de nadruk op vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward. Datum: 7-2- 2015

Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward. Datum: 7-2- 2015 Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward Datum: 7-2- 2015 Inhoud Introductie Zorglandschap Suriname Kengetallen AZP Strategisch Plan 2020 Van AZP naar AMC - SU Wat biedt AZP Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Jaarbericht 2008. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Jaarbericht 2008. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Jaarbericht 2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 1 1 iemen en bloeien Ontkiemen en bloeien Het afgelopen jaar kende het OLVG bijzondere momenten. Het was vooral een jaar van zaaien maar er kwamen ook diverse

Nadere informatie

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis Gemeenteraad Oosterhout Amphia Ziekenhuis 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis Programma Het Amphia Ziekenhuis presenteert zich Vernieuwbouw Amphia: zorg voor

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarrekening per 31 december 2008 de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum 2 Jaarrekening 2008 3 Balans per 31 december 2008 4 Resultatenrekening over 2008 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING HARTCENTRUM TWENTE TE ENSCHEDE. Jaarrapport 2015

STICHTING HARTCENTRUM TWENTE TE ENSCHEDE. Jaarrapport 2015 STICHTING HARTCENTRUM TWENTE TE ENSCHEDE Jaarrapport 2015 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen (1) Overlopende activa

Nadere informatie

Kennisbundeling verbetert VTGM parenteralia. door Marc de Leeuw - 22-01-2013

Kennisbundeling verbetert VTGM parenteralia. door Marc de Leeuw - 22-01-2013 Kennisbundeling verbetert VTGM parenteralia Zes ziekenhuisapotheken slaan handen ineen door Marc de Leeuw - 22-01-2013 Zes ziekenhuisapotheken hebben hun krachten gebundeld en werken samen aan een veiliger

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN

STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN JAARVERSLAG OVER 2013 2014 Rob Koster Advies en Administratie 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Beoordelingsverklaring van de accountant n.v.t Jaarverslag bestuur Jaarverslag bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 Amos Powered by Yuki Pagina 1 van 10 Afgedrukt:

JAARVERSLAG 2016 Amos Powered by Yuki Pagina 1 van 10 Afgedrukt: JAARVERSLAG Pagina 1 van 10 BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en inrichting Financiële vaste activa Vorderingen op deelnemingen Langlopende effecten

Nadere informatie

HR strategie in het Jeroen Bosch ziekenhuis 2 december 2014

HR strategie in het Jeroen Bosch ziekenhuis 2 december 2014 HR strategie in het Jeroen Bosch ziekenhuis 2 december 2014 JBZ: 100,000 m2 op gebouwd naar menselijke maat met verschillende gebouwen gekoppeld door een boulevard. Veel groen, glas en ontspanning: healing

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 201 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING 3 Balans 4 Winst-en-verliesrekening 6

Nadere informatie

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Balans per 31 december 2015 ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013 STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus 333 6201 AH Maastricht Publicatierapport 2013 PUBLICATIERAPPORT Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Veni Visie Vici. Duodagen Maarssen mei 2006 Update Woerden nov 2010. Erik Wins, Woerden

Veni Visie Vici. Duodagen Maarssen mei 2006 Update Woerden nov 2010. Erik Wins, Woerden Veni Visie Vici Duodagen Maarssen mei 2006 Update Woerden nov 2010 Erik Wins, Woerden Veni Huisarts positie tot nu toe kwaliteit op hoog en in 2006 goedkoop niveau Na 2006 30% duurder geworden. Gevestigde

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT

JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT INSTELLINGSGEGEVENS Naam instelling : Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn Adres : Flemingstraat 55 Postcode / Woonplaats : 2041 VW Zandvoort Telefoon

Nadere informatie

CONCEPT Jaarrekening 2015

CONCEPT Jaarrekening 2015 Vereniging Synchroon Veghel CONCEPT Jaarrekening 2015 Status: ter goedkeuring Kascommissie 29-feb-16 INHOUD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 BLZ. 1.1. Doelstelling van de organisatie 3 1.2 Samenstelling van

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

De Stadse Voedselbank Groningen Balans 31 december 2012

De Stadse Voedselbank Groningen Balans 31 december 2012 ACTIVA De Stadse Voedselbank Groningen Balans 31 december 2012 PASSIVA VASTE ACTIVA Materiele vaste activa Eigen vermogen - inventarissen 765 - vermogen Stadse Voedselbank Groningen 62.357 - vervoermiddelen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Welzijn te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Welzijn te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Welzijn te Amsterdam Inhoud : Bestuurverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016. R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest Rozenstraat BR Hilversum. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest Rozenstraat BR Hilversum. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest Rozenstraat 65 1214BR Hilversum KvK-nummer: 61760617 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud JAARSTUKKEN 2015 JAARREKENING Balans Staat van Baten

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 Stichting Hanze University Foundation

JAARREKENING 2013 Stichting Hanze University Foundation JAARREKENING 2013 Stichting Hanze University Foundation Inhoud 1 ALGEMEEN... 3 2 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING... 4 3 BALANS (NA RESULTAATSBESTEMMING)... 5 4 WINST EN VERLIESREKENING... 6 5

Nadere informatie

Stichting Sonic Acts. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Sonic Acts. Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 inhoud pagina A Samenstelling bestuur 1 B Balans 2 C Exploitatierekening 3 D Algemene toelichting 4 A. Samenstelling van het bestuur op 31-12-2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten. te Leiden over 2015

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten. te Leiden over 2015 Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2015 INHOUDSOPGAVE Financieel verslag Pagina Balans per 31 december 2015 1 Staat van baten en lasten over 2015 3 Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

Jaarcijfers 2016 van Stichting HOI te Amsterdam

Jaarcijfers 2016 van Stichting HOI te Amsterdam Jaarcijfers 2016 van Stichting HOI te Amsterdam Amsterdam, 5 juli 2017 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Opdracht 1. 2. Resultaat 2. JAARCIJFERS 2016 A. Balans per 31 december 2016 3. B. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 23 oktober 2015 Stichting KamaK Esrein 15 7553

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het

Stichting Vrienden van het Stichting Vrienden van het Korthagenhuis Jaarverslaggeving 2012 25 sep 13 Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 2 1,1 Balans 2010, 2011 en 2012 2 1,2 Resultatenrekening over 2010, 2011 en 2012 3 1,3 Grondslagen

Nadere informatie

GEREGULEERDE JAARREKENING 2011

GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 KERNCIJFERS Ratio s besluit financieel beheer netbeheerder *1 (Artikel 2, lid 1a tot en met lid 1d) Norm Eenheid 2011 2010 EBIT x mln. 236,8

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis. Rotterdam

Jaarrekening Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis. Rotterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2013 8 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Ooms belastingadviesbureau Ampèrestraat 9 1817 DE Alkmaar

Nadere informatie

Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat CP Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat CP Amsterdam. Jaarrekening 2014 Van Walbeeckstraat 2-2 1058CP Amsterdam INHOUD VERANTWOORDING EN ANALYSE 1 Samenstellingsverklaring JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Toelichting op de balans BIJLAGEN 1 Resultaatbestemming

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2015

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie