Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden"

Transcriptie

1 trog :25 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden Woensdag 14 maart jl. is in het PVVbestuur besloten het kwaliteitssysteem IKB Varkens per 1 mei a.s. te beëindigen. Vrijwel direct na de publieke bekendmaking bleek uit de agrarische pers dat IKB Varkens kosteloos werd overgedaan aan Controlebureau Dierlijke Sector (CBD). Klaarblijkelijk werd dit door enkele van diezelfde PVV-bestuurders reeds vooraf besloten! Privatisering In het voorjaar van 2006 heeft het bedrijfsleven met het Ministerie van Landbouw gesproken over privatisering van de IKB regelingen en de zelfcontrole. Het bedrijfsleven heeft op dat moment toegezegd daarvoor per 1 januari 2007 klaar te zullen zijn. Ook De Groene Belangenbehartiger bv (DGB) heeft het Ministerie deze toezegging gedaan voor haar keurmerk IKB 2004 Varkens. Terwijl IKB 2004 Varkens reeds erkend werd als private organisatie moest het PVV deze slag nog met IKB Varkens maken. Kortom, DGB liep hiermee ruimschoots voor op deze toezegging. IKB Varkens kosteloos overgedaan aan CBD De NVV heeft altijd gepleit voor open aanbesteding van IKB Varkens. Iedere partij in de markt zou IKB Varkens moeten kunnen overnemen. DGB heeft ook aangegeven IKB Varkens te willen kopen. Groot is onze verbazing dan ook nu blijkt dat het systeem door PVV om niet via een binnenweg wordt overgedaan aan CBD. Achterkamertjes Helaas blijkt steeds opnieuw in de IKB-discussie dat er op het gebied van IKB Varkens van alles achter de schermen in achterkamertjes wordt geregeld. De NVV is dan ook verbolgen over het feit dat PVV de privatisering van IKB Varkens regelt door het kwaliteitssysteem kosteloos door te schuiven naar CBD. Het juridisch foefje dat erachter zit, is dat de nieuwe regeling geen IKB Varkens meer heet maar IKB Varken. Onafhankelijke beoordeling Het gekronkel van het PVV met boerengeld is ondemocratisch en niet te rechtvaardigen. PVV was eigenaar van IKB Varkens en heeft miljoenen aan heffingsgelden van varkenshouders geïncasseerd en besteed aan IKB Varkens. Toen tijdens de PVVbestuursvergadering duidelijk werd dat IKB Varkens per 1 mei zomaar zou worden ingetrokken heeft de NVV tegengestemd. De NVV heeft verzocht om een onafhankelijk onderzoek door een certificeringsdeskundige, waaruit zou moeten blijken of er bij dit besluit bestuurlijk op een juiste wijze werd gehandeld. De medebestuurders van PVV hebben geweigerd aan dit verzoek tegemoet te komen. Betrouwbaarheid Het voorstel van DGB om IKB Varkens tegen betaling over te nemen en het systeem te integreren met haar eigen keurmerk IKB 2004 Varkens, werd tijdens de beslissende bestuursvergadering in het geheel niet besproken. Direct ná de vergadering werd duidelijk dat LTO, met medeweten van COV en de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV), al vooraf heeft aangestuurd op de voortzetting van het kwaliteitssysteem IKB Varkens door CBD. De NVV is hierover zelfs tijdens twee vooroverleggen en in de bestuursvergadering niet door de overige PVV-bestuursleden geïnformeerd. Dat betekent dat men in het vooroverleg al op voorhand met een dubbele agenda werkte. Dit zegt toch wel iets over de betrouwbaarheid van deze bestuurders. Code Goed Bestuur Deze handelswijze is in strijd met de in deze zelfde vergadering aangenomen Code van Goed Bestuur. Daar staat namelijk onder Principe 7: "bestuurders houden geen informatie achter tenzij deze vertrouwelijk is". Deze zelfde code schrijft onder Principe 5 voor dat PVV-bestuurders belangenverstrengeling moeten voorkomen en dat elke schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. Diverse PVV-bestuurleden hebben door het voorinformeren van het CBD hen geholpen IKB Varkens met een voorinformatie voort te zetten. CBD is een werkmaatschappij van Centraal Bureau Slachtdieren (CBS) waarin tevens vijf bestuurders van PVV zitting hebben. Met het om niet vergeven of doorschuiven van IKB Varkens aan CBD praat je op z n zachtst gezegd over belangenverstrengeling! Men heeft in de ogen van de NVV nu al de nieuwe bestuurscode met voeten getreden. De partijdigheid van deze bestuurders wordt zo wel heel duidelijk onderstreept. Collectieve PBO-steun juridisch toelaatbaar? Tot grote verbazing van de NVV bleek de website een uur na het PVV-besluit al operationeel! Ook zijn diezelfde dag de klanten van IKB Varkens aangeschreven over de overgang naar CBD. Dit is een hele organisatie, de brieven hebben klaarblijkelijk al van tevoren ter verzending klaargestaan. Het CBD beschikte dus duidelijk over voorinformatie. Wij vragen ons af of deze collectieve PBO (Publieke Bedrijfsorganisatie)- steun aan het CBD (een commercieel bedrijf) juridisch toelaatbaar is. PVV voorzitter Jos Ramekers stelt dat er geen geld voor IKB Varkens gevraagd kàn worden. Dit lijkt de NVV sterk. Vervolg op pag. 2 1

2 trog :25 Pagina 2 2 Déjà-vu-gevoel Afgelopen periode heb ik rondom de discussie over de toekomst van IKB kunnen ervaren hoe sommige van mijn collega PVV-bestuurders eigenlijk in elkaar steken. In twee vooroverleggen over IKB Varkens werd mij gevraagd om alstublieft geen stampij te maken rondom de privatisering van IKB omdat dit het kwaliteitssysteem voor de varkenshouderij zou schaden. Daar was ik het mee eens. De NVV is vóór privatisering en met het beschadigen van het kwaliteitssysteem is niemand gediend. Het kwaliteitssysteem IKB is goed op orde en biedt in de toekomst vele mogelijkheden in verband met de terugtredende overheid. Wat mij natuurlijk op zijn zachtst gezegd dwars zit, is het feit dat men mij bij deze bijeenkomsten èn in de bestuursvergadering voorhield dat iedere willekeurige partij gewoon de regeling IKB Varkens over kon nemen. Iedereen zou hier gelijke kansen hebben. Echter, ik kwam er binnen een uur na het einde van de bestuursvergadering achter dat het CBD de brieven en de website voor de overname al klaar had. Verder was het CBD de enige die de adressen van de deelnemers had. Van gelijke kansen was dus geen sprake. Mijn conclusie: dit commerciële bedrijf beschikte over voorinformatie. En mijn gevoel zegt dat het niet anders kan dan dat PVVbestuurders die ook in het CBS-bestuur zitten hier wat mee te maken hebben. Dit betekent voor mij dus ook dat men in de voorgesprekken met mij opereerde met een dubbele agenda. Dat is op z n zachtst gezegd niet sjiek en zegt iets over hun moraal. Dat deed mij dan ook direct denken aan de nog steeds niet afgesloten kwestie van de toebedeling van de reserves die in het verleden door de varkenshouderij zijn opgebracht en die in de grote pot van het Algemene Weerstandsvermogen zijn ondergebracht. Destijds (maart 2006) is er in een verkenningsvoorstel met behulp van Minister Veerman afgesproken dat er een oormerking van deze gelden op basis van herkomst zou plaatsvinden. Tot op de dag van vandaag is hier geen inhoud aan gegeven. Sterker nog, in diverse besloten bestuursvergaderingen wordt mij steeds maar weer te kennen gegeven dat ik deze kwestie maar moet vergeten. Het zal u niet verbazen dat ik met het hele gedoe rondom IKB een soort déjà-vu-gevoel kreeg. Waar had ik dit eerder gezien? Want ook toen heeft men blijkbaar met een dubbele agenda de gesprekken gevoerd. Maar frappant is toch dat, schijnbaar, de net goedgekeurde Code van Goed Bestuur deze mensen er niet van weerhoudt om op een dergelijke wijze te besturen. Dan rest mij niets anders om dus in de toekomst nog beter op mijn tellen te passen. Immers, een gewaarschuwd mens telt voor twee. De voorzitter Wyno Zwanenburg Vervolg van pag. 1 Als er een partij in de markt is die geld wil betalen om IKB Varkens te kopen, denk hierbij aan de website, de medewerkers, de naam, de registratie van de website, accreditatie, kortom het complete bedrijf IKB Varkens, dan vertegenwoordigt dit een waarde en moet het PVV-bestuur dit serieus beoordelen. Hier laat men geld liggen. De NVV beraadt zich op eventuele te ondernemen stappen. Standbemanning bedankt Elk jaar bemant de NVV stands op landbouwvakbeurzen. In 2007 mochten we beginnen op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij in Gorinchem en hierna zullen Hardenberg en Den Bosch nog volgen. Drielandenbijeenkomst Zij steunen de vakbond Talloze bedrijven sponsoren de NVV, onder andere: Coppens Diervoeding te Helmond De Heus Voeders BV te Ede Dopharma te Raamsdonksveer E.J. Bos Mengvoeders BV te Ederveen Brief Verin, deelname IKB Varken(s) beëindigen voor 2 april Alle deelnemers aan IKB Varkens hebben een brief van Verin ontvangen waarin wordt aangegeven dat zij tot 2 april 2007 de tijd hebben om aan te geven of ze wel of niet meegaan naar CBD. Wilt u een einde maken aan de op de voorpagina omschreven vriendjespolitiek, meld u dan aan bij IKB 2004 Varkens. IKB 2004 Varkens heeft inmiddels bewezen een stabiele marktpartij te zijn. Zij is vàn varkenshouders, vóór varkenshouders en dóór varkenshouders gemaakt. Het aanmeldformulier is als bijlage bij deze Trog bijgevoegd. De achterzijde doet dienst als standaard opzegbrief van uw contract met IKB Varken(s). Faxt u het volledig ingevuld en ondertekend naar De Groene Belangenbehartiger BV, faxnummer Heeft u vragen? Bel gerust: De bemanning van de stand wordt hoofdzakelijk gevormd door regiobestuurders en werkgroepleden. Deze mensen stellen geheel belangeloos hun tijd beschikbaar om enthousiast het beeld en geluid van de NVV uit te dragen. En niet zonder resultaat. De NVV kon ook tijdens deze beurs met zo n kleine bezoekers weer diverse nieuwe leden verwelkomen. Vele bezoekers complimenteerden de NVV met de consistente lijn in beleid en houding. Eind maart vindt de halfjaarlijkse bijeenkomst van de NVV met de ISN (Duitsers) en de DSP (Denen) weer plaats. Dit keer vindt deze op uitnodiging van de DSP plaats in Denemarken. De agenda voor deze bijeenkomst bestaat altijd uit drie hoofdthema s. De eerste is de varkensmarkt met als onderdelen de varkensprijzen, de handelsstromen van biggen en vleesvarkens, de productieverwachtingen en de ontwikkelingen rondom de steeds groter wordende macht van enkele slachterijen. Verder wordt er altijd gesproken over de diergezondheid, dierziektes, voedselveiligheid en de diverse programma s waar we in de verschillende landen mee bezig zijn, bijvoorbeeld salmonella. Ook wordt er informatie uitgewisseld over de stand van zaken omtrent andere wet- en regelgeving bijvoorbeeld op het gebied van dierwelzijn. Met deze bijeenkomsten wordt gewerkt aan intensievere samenwerking tussen de diverse organisaties in de belangrijkste varkenslanden van Europa. Fransen Mengvoeders BV te Erp Geurts Mengvoeders BV te Nistelrode Nooyen Roosters BV te Deurne Nysingh advocaten - notarissen te Apeldoorn

3 trog :25 Pagina 3 Verzoek NVV om gedoogperiode voor IPPC De NVV heeft de laatste tijd diverse keren zowel schriftelijk als mondeling contact gehad met VROM over de implementatie van de IPPC-richtlijn en het intern salderen. Ook is hierover al diverse keren in de Tweede Kamer gesproken, zowel in de Vaste Kamercommissie van LNV als plenair. Toch heeft de NVV recent weer een brief gestuurd aan de nieuwe Minister van VROM, mevrouw Cramer, om nu eindelijk eens de langverwachte en gewenste duidelijkheid over de IPPCrichtlijn te vragen. Staatsecretaris Van Geel De NVV en staatssecretaris Van Geel hebben elkaar in het verleden herhaaldelijk gesproken om nu eens duidelijkheid te verschaffen over de precieze toepassing en implementatie van de IPPC-richtlijn. Immers onze leden die met deze richtlijn te maken hebben, dienen te weten waar ze aan toe zijn. Toetsingskader Maar tot onze teleurstelling is er tot op dit moment nog steeds niet de door ons gevraagde duidelijkheid. In een brief van Minister Veerman van 21 november 2006 (kamerstuk 30654) is richting de Tweede Kamer de verwachting geuit dat het toetsingskader vóór 1 maart 2007 in een definitieve vorm bekend zou zijn. Deze datum is inmiddels dus verstreken en we weten nog niets meer dan dat er een richting en denklijn is uitgesproken. Deze is inmiddels wel met ons besproken maar het definitieve noodzakelijk heldere toetsingskader voor zowel de gemeentes als de ondernemers ontbreekt. Onduidelijkheid Het is voor een ondernemer onmogelijk, ondanks de aangenomen Motie nr. 18 van het lid Koopmans, te weten waar hij aan toe is. In deze, inmiddels aangenomen motie wordt gevraagd de eis te schrappen dat de bestaande stallen van IPPC-bedrijven per 30 oktober 2007 moeten voldoen aan de maximale emissiewaarden uit het Besluit Huisvesting. Hiermee weet een ondernemer wel dat deze eis is vervallen maar hij weet niet hoe hij nu bij een bedrijfsontwikkeling en een daarmee gepaard gaande nieuwe vergunningaanvraag voor zijn bedrijf hiermee moet omgaan. De gemeentes trouwens ook niet. Dit is voor de NVV onacceptabel. Intern salderen Verder wacht de NVV ook nog steeds op duidelijkheid omtrent het intern salderen. In een brief van 27 oktober 2006 (kamerstuk 22343) heeft Van Geel aangegeven dat er een uitgewerkte beleidslijn tezamen met een uitwerking van de systematiek van intern salderen in januari 2007 in een circulaire zou worden neergelegd. Deze is ook nog steeds niet bekend. Gedoogperiode De twee bovengenoemde onduidelijkheden noodzaken de NVV de nieuwe minister te vragen om een soort van gedoogperiode in ogenschouw te nemen voor de overgangstermijnen van de IPPC-bedrijven. Het is voor deze bedrijven gewoon onmogelijk om, met de wetenschap van lange vergunningprocedures en realisatietijd van verbouwingen en/of stalaanpassingen, op korte termijn aan de (nu nog onbekende) gestelde voorwaarden te voldoen. Boer in handelsregister Boeren en tuinders met een eenmanszaak moeten zich toch inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Dat heeft de Tweede Kamer recent besloten. Waarschijnlijk gaat e.e.a. 2008/2009 in. Hoewel de inschrijving een extra administratieve handeling betekent, denkt de Kamer dat het informatie vragen door andere instanties kan worden voorkomen. Overigens zijn niet alleen agrariërs gedwongen zich in te schrijven in het nieuwe basisregister. Het geldt ook voor vrijeberoepsbeoefenaren, kerkgenootschappen en verenigingen van eigenaren. Inschrijving in het Register houdt ook in dat agrariërs heffing moeten gaan betalen. Zoals het er nu uitziet wordt er geen heffing voor regiostimulering en voorlichting geïnd. Wat de gevolgen voor inschrijving via Dienst Regelingen, productschappen etc. zijn is nog niet te overzien. De NVV gaat hierover in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken. RBD-stikkers gaan vervallen Een werkgroep bestaande uit NVV, LTO, NBHV, COV en KNMvD stelt voor dat per 1 mei 2007 (bij de start van een nieuwe erkenningperiode) er geen RBD-stikkers meer worden verstuurd. Het advies moet nog wel door het PVV-bestuur worden overgenomen. De NVV verwacht dat het PVV-bestuur geen bezwaren tegen de afschaffing zal hebben. Voorgesteld wordt: - de huidige systematiek voor transport van boer naar boer niet te wijzigen. Stikkers plakken was hierop al niet meer van toepassing; - voor transport naar de slachterij de huidige systematiek ook ongewijzigd te laten. Alleen het stikker plakken vervalt. Het meeleveren van IKBdocumenten, afvoermelding I&R door de varkenshouder en terugmelding door de slachterij blijven bestaan; - dat UBN s die niet aan de SVD-verplichtingen voldoen te maken krijgen met Tuchtrecht. Bedrijven die een vervoersdocument (VVL) aanvragen voor boer-boer transporten, krijgen de informatie die op de RBD-stikkers staan afgedrukt op dit document. De transporten naar de slachterij vallen niet onder de VVL-verordening en deze transporten dienen ook niet verplicht vooraf te worden aangevraagd. Wel moeten ze achteraf worden afgemeld (varkenshouder) en aangemeld (slachterij). De NVV gaat binnenkort het stoppen met de afmelding op de agenda zetten. Administratieve lasten In 2004 heeft Willie van Gemert (toenmalig NVV-voorzitter) zich ingezet in de LNV-commissie Administratieve Lasten om de lastendruk voor de varkenshouderij te verminderen. Op zijn initiatief is er toen door een LNV-commissie geïnventariseerd welke administratieve verplichtingen in de varkenshouderij verminderd konden worden. In dit rapport is toen ook de RBDregelgeving als overbodig opgenomen. Resultaten Sinds 1 januari 2005 is de LNV-verplichting met betrekking tot SVD- 3 Vervolg op pag. 4

4 trog :25 Pagina 4 De mening van... De bedoeling is dat in deze rubriek een Dagelijks Bestuurslid zijn persoonlijke mening of visie geeft over zaken in of rondom de varkenshouderij. Discussie over De mening van. kan via en dan naar NVV forum. Wie is nu degene die het oppervlakte/grondwater vervuilt!? In het kader van het herstel van een lichamelijk ongemak was ik in de gelegenheid om dagelijks een rondje met de fiets te maken in mijn omgeving. In dit dagelijkse rondje is mij zeer duidelijk geworden dat de alom verbreide mening als zou de gebruiker van onze cultuurgrond (de boer) één van de grootste vervuilers van ons oppervlaktewater zijn, volkomen onjuist is. Deze wijd verspreide mening die door LTO als een gegeven en door anderen zoals provinciale landschappen, milieufederatie en diverse overheden als feit wordt aanvaard, is dus niet juist. Om de feitelijk werkelijkheid weer te geven moet ik u eerst een beeld geven van de situatie die ik tijdens mijn fietstocht in mijn omgeving aantrof. Om het recreatieve fietspad, een pad van ± 1 meter verharding en 1 meter berm dat omgeven wordt door water, te bereiken moet ik eerst een stuk langs de bebouwing van het dorp. Ik passeer dan een zogenaamd bergbezinkbassin. Dit is een bassin waarin vuil water komt wanneer bij een regenbui het rioolstelsel de hoeveelheid water niet kan verwerken. Dit bassin dient dus als reserve van de rioolzuivering. Maar zoals zo vaak in dit land zijn de bassins te klein gebouwd, wat tot gevolg heeft dat bij een flinke regenbui dit bassin het overtollige ongezuiverde rioolwater loost op het oppervlaktewater, in ons geval polderwater. Dit gebeurt niet één keer maar komt regelmatig voor bij een flinke plensbui. Waar private partijen zijn gehouden aan een lozingsvergunning en het dus verboden is om te lozen, mag de gemeente (overheid) dit dus wel. Dit is meten met twee maten! Buiten dit ongezuiverd lozen komt er nog bij dat bij zuivering door de zuiveringsinstallatie van het waterschap (een semi-overheid) slechts 70% wordt gereinigd. Anders gezegd: van 16 miljoen Nederlanders wordt van circa 4 miljoen inwoners het afvalwater ongezuiverd geloosd. Maar ook van andere in het rioolwater voorkomende stoffen zoals anticonceptie, geneesmiddelen en verder in het huishouden gebruikte middelen wordt praktisch niets gezuiverd. Al deze stoffen vervuilen het oppervlakte/grondwater in het buitengebied. Hier komt nog bij dat het waterschap de controle en analyse doet van zijn eigen zuivering, of anders gezegd: het is de slager die zijn eigen vlees keurt. Dan weet u als lezer de uitkomst wel. Wat mij voorts op mijn tocht grenzeloos irriteert is het feit dat boeren worden geconfronteerd met uitrijverboden en bemestingvrije zones langs oppervlakte/polderwater. Dit geldt niet voor de houders van honden en ruiters met hun paarden. Deze groepen staat het vrij staat om de uitwerpselen van hun dieren op de weg en in de berm te deponeren met als gevolg afspoeling naar genoemd water. Ik heb er bij mijn dagelijkse tocht versteld van gestaan om welke grote hoeveelheden dit gaat. Daar komt de vervuiling van het verkeer in het buitengebied nog eens overheen wat ook ongezuiverd in het water terechtkomt. Conclusie De landbouw is niet de grote boosdoener (rapport Vlietpolder), maar het is de burger die vervuilt. Met betrekking tot de Kader Richtlijn Water betekent dit dat de hierboven genoemde bronnen eerst dienen te worden aangepakt voordat er überhaupt nog eens naar de landbouw mag worden gekeken. Ton Kroes, Veehouder/varkenshouder te Woubrugge 4 Vervolg van pag. 3 monitoring komen te vervallen en overgenomen door het PVV in een SVDverordening. Daarna zijn mede door inzet van de NVV de aantallen te onderzoeken bloedmonsters verlaagd. Sinds 1 januari 2006 is de LNV-verplichting voor de klinische inspecties komen te vervallen. De NVV heeft zich toen ervoor ingezet om de erkenningsperiode van één maand op te schuiven naar vier maanden. Als een varkensbedrijf nu voldoet aan de SVD-monitoringsverplichting krijgt het bedrijf voor vier maanden vooruit RBD-stikkers toegestuurd en heeft hiermee toestemming voor het uitvoeren van varkenstransporten. SVD-verordening De SVD-monitoring is nodig om aan te tonen dat we in Nederland SVD-vrij zijn. In het verleden is er door andere landen te gemakkelijk naar Nederland gewezen. Gevolg daarvan was weer dat de export ernstig werd belemmerd. De NVV is dan ook voorstander van harde sancties indien een varkenshouder niet voldoet aan de SVD-monitoringsverplichting. In de PVV SVD-verordening is vastgelegd dat het verboden is varkens afkomstig van een in Nederland gevestigd bedrijf af te leveren, te vervoeren of te ontvangen, tenzij de zending van de varkens vergezeld gaat van een document waaruit blijkt dat het onderzoek naar SVD heeft plaatsgevonden. In de toelichting staat vermeld dat het bedrijf in het bezit moet zijn van een geldige verklaring en dat voor de RBD-regeling dit invulling heeft gekregen door de RBD-stikkers. Met het vervallen van de RBD-regeling is de actieve verwijzing in de SVD-verordening in de lucht komen te hangen. Ergernis In de praktijk blijkt de afgifte van RBD-stikkers tot veel ergernis te leiden. Oorzaken hiervan zijn dat varkenshouders die het bloedonderzoek op SVD tot op het laatste moment uitstellen geen stikkers krijgen en dat er ook door GD fouten gemaakt worden. Resultaat NVV inzet: - verlaging aantal bloedmonsters; - erkenningsperiode van één maand verlengd naar vier maanden; - afschaffing RBD-stikkers. Dit levert collectief minimaal op; - ergernis varkenshouder en dierenarts is verminderd. NVV AGENDA 29 maart 2007, vergadering Landelijk 26 april 2007, vergadering Landelijk 24 mei 2007, vergadering Landelijk 11 juni 2007, Algemene Ledenvergadering, locatie nog niet bekend 28 juni 2007, vergadering Landelijk 23 augustus 2007, vergadering Landelijk

5 trog :25 Pagina 5 Rondetafelgesprek over Innovatie bij Vaste Kamercommissie LNV Op 22 maart leverde ook de NVV haar inbreng bij een Rondetafelgeprek met de Vaste Kamercommissie van LNV over nieuwe perspectieven en ontwikkelingen in de sector met betrekking tot Innovatie. Maar ook de belemmeringen die deze (duurzame) ontwikkelingen tegenwerken of frustreren. Verantwoordelijkheid De NVV is van mening dat de varkenshouderij in het verleden bewezen heeft dat men op diverse fronten haar verantwoordelijkheid heeft genomen en dat men op een innovatieve manier tot oplossingen van knelpunten is gekomen. De ontwikkeling van Groen Labelsystemen is hiervan een voorbeeld. Helaas heeft dit erin geresulteerd dat ander sectoren juist niets of minder inspanningen hoefden te doen op het gebied van Ammoniakemissie. Mest Op dit moment is er één item dat in de varkenshouderij nadrukkelijk op de agenda staat. Onder invloed van de nieuwe mestwetgeving die per 1 januari 2006 in werking is getreden is de mestmarkt voor de varkenshouderij compleet veranderd. Dit heeft geresulteerd in een afname van de acceptatiegraad van varkensmest bij rundveehouders door de discriminatie van varkensmest bij de derogatie. Verder is de varkenshouder via de wettelijke verplichting van AGR en GPS totaal overgeleverd aan de intermediair die daardoor slim en met veel profijt kan handelen. Het resultaat van dit alles is dat de varkenshouderij geconfronteerd wordt met enorme mestafzetkosten. Continuïteit Dit betekent dat er nieuwe perspectieven en ontwikkelingen op het gebied van mestver- en -bewerking moeten komen om zowel de financiële als de fysieke druk op de mestmarkt te verlichten en hiermee de bedrijfscontinuïteit van de varkensbedrijven te waarborgen. Voortzetting van de huidige situatie is voor de varkenshouderij niet te betalen en dus onacceptabel. Initiatieven Vanuit het verleden zijn er al diverse initiatieven van zowel individuele als van groepen varkenshouders geweest om mest te gaan ver- en bewerken. Velen zijn inmiddels gestopt maar enkelen hebben volhard en zijn hiermee doorgegaan. Inmiddels zijn er weer nieuwe initiatieven ontstaan om serieus mestver- en -bewerking, al dan niet op bedrijfsniveau, te onderzoeken. Lagere milieubelasting De NVV staat in contact met vele van deze initiatieven en uit deze contacten komen diverse knelpunten naar boven die deze duurzame en gewenste ontwikkeling belemmeren. Een recente studie in 2006 door een student Agrotechnologie van de Wageningen Universiteit (J.W. de Vries) heeft ook duidelijk uitgewezen dat geconcludeerd kan worden dat door mestverwerking op bijna alle gebied een lagere milieubelasting wordt gerealiseerd dan met de huidige mestketen(s). Knelpunten De hoofdknelpunten in het kort beschreven: 1. onduidelijkheid bij zowel ondernemers als de vergunningverleners over de erkenning van systemen of procedés; 2. onduidelijkheid en geen uniformiteit waar het gaat over vergunningen voor het lozen van schoon water dat uit de mestverwerker komt op het oppervlaktewater danwel het riool; 3. onduidelijkheid over de erkenningen en de status van producten uit mestverwerkinginstallaties en de mogelijke afzet hiervan; 4. beperking dat maar tot ton wordt aangemerkt als agrarische activiteit. Daarboven krijgt men het stempel industrieel; 5. geen experimenteerruimte. Nationale rapportcijferbenadering Om een oplossing te bieden voor deze knelpunten stelt de NVV voor om hiervoor een nationale rapportcijferbenadering te kiezen. Het zou namelijk mogelijk moeten worden om een systeem of een procedé in zijn totaliteit, aan de hand van bepaalde parameters, op alle duurzaamheidsfactoren te beoordelen. Waarbij het systeem gemiddeld een voldoende scoort maar best op één of twee parameters naar boven of beneden kan afwijken. Gemiddeld geeft dit dan toch een goed rapport waarbij het bijvoorbeeld zo zou kunnen zijn dat een systeem iets meer emissie geeft qua NH3 maar juist veel beter scoort op de beperking van de CO2-uitstoot. Bij een schoolrapport betekent één onvoldoende ook niet dat je blijft zitten. Eigen stoep schoonvegen Dat zou dus betekenen dat voor de erkenning van dergelijke systemen niet meer wordt beoordeeld door de locale overheden en instanties, maar dat een bredere afweging zou moeten plaatsvinden. Het kan dus zo zijn dat er lokaal een iets grotere milieubelasting moet worden geaccepteerd om een totale verduurzaming van de mestketen te bewerkstelligen. Op dit moment veegt elke lokale instantie zijn eigen stoepje schoon en belemmert dit de voortgang van innovatie op dit terrein. Deze instanties kijken op dit moment niet verder dan hun eigen koninkrijkje en men houdt geen rekening met de totaal te behalen milieuwinst. Centraal loket Verder zou er een soort faciliteit moeten komen vergelijkbaar met het VCM (Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking, in België dat een soort loketfunctie vervult tussen het bedrijfsleven en de overheden. Ook zou een dergelijke organisatie een rol kunnen spelen zowel in de ontwikkeling van systemen als bij het dynamisch houden van de wet- en regelgeving rondom innovatieve ontwikkelingen op dit dossier. Hiervoor dient dan uiteraard wel de wettelijke ruimte te zijn of te komen. Duurzaamheid De inbreng van de NVV op deze Rondetafelbijeenkomst was slechts een eerste aanzet vanuit de NVV om duidelijk te maken dat wij vinden dat mestver- en -bewerking in Nederland absoluut van de grond moeten komen en dat dit met de huidige door ons genoemde knelpunten niet gaat lukken. In het huidige regeerakkoord wordt gewezen op de noodzakelijke verduurzaming van onze samenleving. De NVV is van mening dat op het dossier mest hier ook grote slagen te maken zijn mits men kiest voor een meer totale duurzaamheidsbeoordeling en deze uiteraard haalbaar en betaalbaar zijn om de continuïteit van de bedrijven te waarborgen. 5

6 trog :25 Pagina 6 Marktnieuws Vleesvarkens We komen uit een periode waar vraag en aanbod redelijk in evenwicht waren. Er heerste een positief gevoel en het zag er eind februari naar uit dat de varkensprijzen aan de jaarlijkse opmars zouden beginnen. Zowel de termijnmarkt als Teleporc gaven dit voor week 9 ook aan. Wat valt het dan tegen als juist het tegenovergestelde plaatsvindt! De vraag rees of de marktmacht van de Nederlandse slachterijen niet te groot aan het worden is. In andere Europese landen werd levend acht tot negen eurocent meer betaald. In een week tijd vond de omslag plaats van een goed vertrouwen in de markt naar het tegenovergestelde. Met de effectieve markt had dit niets te maken, de gewone varkens met de normale gewichten liepen goed door. We zagen week 10 nog stabiel blijven, maar in week 11 bleek het aanbod varkens voor dat moment aan de ruime kant en toen viel de klap: Duitsland verlaagde 6 eurocent en Nederland volgde. Opvallend is dat deze prijsdaling niet in de normale cyclus past. Normaal begint het rond de Pasen, om en nabij week 16, wat stroever te lopen. In ieder geval kwam deze extra verlaging wel erg slecht uit, kijkend naar de toch al lage varkensprijzen, het slechte weer, de hogere voerprijzen en de hoge mestafzetkosten. Vorig jaar om deze tijd bracht een kilo varken 20 eurocent meer op, omgerekend komt dit uit op een verschil van 18,= per varken. Inmiddels is de markt weer wat tot rust gekomen. Vraag en aanbod zijn stabiel, het evenwicht lijkt hervonden. We bevinden ons op een bedenkelijk laag prijsniveau, echter bij het schrijven van dit stuk geeft de termijnmarkt aan dat de varkensprijs richting mei weer ca. 10 eurocent omhoog kan. Uit het NVV Varkensprijzenonderzoek In onderstaande tabel wordt de NVV Productenten Referentieprijs weergegeven met de gemiddeld door de deelnemers behaalde resultaten Week NVV Prod. Ref. Prijs 1,23 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,19 1,19 NVV VPO kg Prijs 1,23 1,24 1,25 1,25 1,25 n.v.t.* n.v.t.* n.v.t.* * ingevoerd aantal koppels nog niet toereikend voor een betrouwbare weergave NVV Producenten Referentieprijs = Wekelijks op vrijdag bekendgemaakte verwachtingsprijs voor een standaardvarken van 90 kg, 56% vlees type A, incl. toeslagen, min alle kosten. NVV VPO kg prijs = gemiddeld door de VPO deelnemers behaalde prijs per kg voor een standaard varken van 90 kg, 56% vlees, type A. Marktnieuws biggen Vraag en aanbod is in Nederland redelijk in evenwicht en met name de export richting Spanje loopt in aantallen biggen goed door. Dit heeft te maken met het feit dat Spanje een tekort aan biggen heeft door het warme weer van de afgelopen zomer. Rondom week 10 werden er daar prijzen betaald van 46,50 tot 48,00 per big. Week Weser DPP Zuid Vion Vleuten NVV NVV BPO 2007 Ems Biggenprijs Standaard Biggenprijs 3 44,63 33,90 37,40 33,40 45,00 45, ,58 36,90 40,40 36,40 47,00 48, ,64 38,90 42,90 39,40 49,00 50, ,70 38,90 43,40 39,40 50,00 50, ,70 38,90 43,40 39,40 50,00 50, ,70 38,90 43,40 39,40 50,00 n.v.t. * 9 47,70 38,90 43,40 39,40 50,00 n.v.t. * 10 47,70 38,90 43,40 39,40 50,00 n.v.t. * Handelaren die Nederlandse biggen naar Oost-Europa willen exporteren komen daar Deense en Litouwse biggen tegen. In de binnenlandse afzet vinden we weerstand bij vleesvarkenshouders door de hoge biggenprijs. Vorig jaar om deze tijd van het jaar brachten biggen in Nederland 8,00 meer op. De verlaging in de biggenprijzen voor week 12 kan worden gezien als correctie die op de prijs moest plaatsvinden om de biggenstroom soepel door te laten lopen. Uit het NVV Biggenprijzenonderzoek Ter vergelijking worden in onderstaande tabel een aantal noteringen weergegeven, alle omgerekend naar een standaard NVV big (25 kg, inclusief BTW). NVV Biggenprijs = toeslagonafhankelijke verwachtingsprijs voor een big van 25 kg incl. BTW. Wordt wekelijks op vrijdag bekend gemaakt. NVV BPO Prijs = gemiddeld door de BPO deelnemers behaalde prijs per big (inclusief BTW, big van 25 kg). 6 Afspraken op de NVV Biggenprijs Steeds meer vermeerderaars baseren hun jaarafspraken op de NVV Biggenprijs. In deze notering is de toeslag immers al verwerkt. Op deze wijze wordt voorkomen dat continu de bewegingen en veranderingen van de toeslagen in de markt gevolgd moeten worden.

7 trog :25 Pagina 7 Verslag NVV Varkensprijzenonderzoek 2006; bestel het nu! Het VPO verslag 2006 is afgerond en aan de actieve VPO-deelnemers verzonden. Alle overige geïnteresseerden kunnen het verslag tegen betaling van 7,50 bestellen. Kijk voor de bestelinstructie op bij Artikelen Bestellen of bel met De Groene Belangenbehartiger: Laatste nieuws van de Groene Belangenbehartiger BV Beurs Gorinchem Van 6 tot en met 9 maart 2007 hebben de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij plaatsgevonden in de Evenementenhal in Gorinchem. Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor het bezoek dat hij of zij aan onze stand heeft gebracht. Verloting Restaurantbon Onder de bezoekers aan onze stand die de moeite hebben genomen een korte enquête in te vullen over onze producten, heeft DGB een restaurantbon ter waarde van 75,= verloot. De gelukkige winnaar van deze restaurantbon is de Familie Van Gurp uit Achtmaal geworden. Zij hebben de bon inmiddels ontvangen. Wij wensen hen dan ook een smakelijk diner toe! Energie DGB richt zich op klanten in en rondom de agrarische sector. Bent u ook op zoek naar een energieleverancier bij wie dienstverlening en service hoog in het vaandel staan en die ook nog scherpe tarieven voor elektra en gas aanbiedt? Neem dan contact op met DGB en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden met DGB Energie. Zo ontvangt u bij DGB Energie extra korting bij afname van elektra en gas samen. Wilt u een wijziging laten doorvoeren zoals bijvoorbeeld het aanpassen van het maandelijkse voorschotbedrag, dan is dit eenvoudig met een telefoontje te regelen. SMS Service Varkensprijzen De SMS Service Varkensprijzen is sinds begin dit jaar in een nieuw jasje gestoken! Behalve de SMS Service tegen een verlaagd tarief ontvangen de abonnees vanaf heden iedere vrijdag het DGB Marktbericht GRATIS bij het SMS Abonnement. Dit Marktnieuws staat wekelijks vol met allerlei informatie omtrent de varkensen biggenmarkt! Meer informatie over de SMS Service Varkensprijzen is hieronder te lezen. Bronwateronderzoek Geen voorrijkosten, geen monsternamekosten, geen administratiekosten maar gewoon één scherpe prijs voor alle (combinaties van) pakketten van 67,= per onderzoek. Dat is wat DGB u aanbiedt. DGB laat uw bronwater onderzoeken op de geschiktheid als drinkwater voor uw dieren (varkens, rundvee, pluimvee). Ook is het mogelijk het bronwater te laten onderzoeken op de eisen van het spoelen en reinigen van de melktanks, waaronder voor het Qarant Systeem van Friesland Foods en OCM (voorheen KKM). De monstername wordt uitgevoerd door deskundige medewerkers en het onderzoek door een geaccrediteerd laboratorium. Zo bent u verzekerd van een bronwateronderzoek dat aan alle eisen voldoet! Zie de achterzijde van de Trog voor onze adresgegevens. SMS Service Varkensprijzen Snelle informatievoorziening = betere onderhandelingspositie = verhoging van uw rendement! Wilt u altijd en overal verzekerd zijn van de meest actuele informatie en noteringen voor biggen, varkens en slachtzeugen dan biedt de SMS Service Varkensprijzen van De Groene Belangenbehartiger uitkomst! Voor een goede onderhandelingspositie is snelle en adequate prijsinformatie op het juiste moment zeer belangrijk. Met de SMS Service Varkensprijzen van DGBbv ontvangt u vijf keer per week de belangrijkste binnen- en buitenlandse noteringen op uw mobiele telefoon. Om enkele noteringen te noemen: Weser Ems, Tönnies, Teleporc, Vion, Hilckman, Van Rooi Meat, Compaxo, Italië (Milaan), Frankrijk (Bretagne), DDP Zuid, ISN, Danis, Vleuten, Haarle, VBP, Biggen Richtprijs en natuurlijk de NVV Producenten Referentieprijs en de NVV Biggenprijs. Ook extra informatie als markttendensen, extra noteringen, bijzondere ontwikkelingen op de varkensmarkt en bijzonderheden die blijken uit het varkensprijzenonderzoek wordt via de SMS service bekendgemaakt. Bovendien ontvangt u bij het SMS abonnement GRATIS per het wekelijkse marktnieuws met nuttige informatie! Prijzen 2007: Voor de kosten hoeft u het niet te laten: 70,= per nummer per jaar. Elk volgende nummer kost slechts 50,= per jaar. Zo betaalt u dus met twee nummers slechts 60,= per nummer. (Niet-NVV-leden en/of sponsoren betalen 30,= per nummer extra). Oftewel: voor minder dan 6,= per maand bent u te allen tijde op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de varkensmarkt! Versterk uw onderhandelingspositie en meld u direct aan op voor de SMS Service Varkensprijzen. Wilt u meer informatie? Stuur een mail naar Beschikt u niet over internet, neem dan gerust telefonisch contact met ons op: Zie achterzijde van de Trog voor onze adresgegevens. 7

8 trog :25 Pagina 8 NVV-informatie Secretariaat NVV: Postbus 591, 3770 AN Barneveld TEL FAX NVV-website: INFOLIJN varkensprijzen: ( 0,45/min). De trog verschijnt maandelijks. ISSN Let op in uw gemeente! Houd goed in de gaten of uw gemeente een aparte verordening maakt met afwijkende geurnormen. De overheid heeft gemeentes deze kans geboden. Het kan in het voordeel zijn van de varkenshouderij. Maar zeer zeker óók in het nadeel. De gemeenteraad moet de verordening in het openbaar aannemen. Begin dit jaar is de geurwet ingevoerd. Deze geurwet geeft de gemeenteraad de bevoegdheid af te wijken van de in de wet vastgelegde normen (mits dit past in de gebiedsvisie van de desbetreffende gemeente). In het ene deel van de gemeente kunnen de normen dus worden verruimd en in een ander deel verscherpt. Met enige creativiteit kunnen zo woningen worden gebouwd en veehouderijen zich verder ontwikkelen. 8 Contactpersonen in de regio: regio Noord-Nederland: Nico Vierhoven, Beilen TEL/FAX / regio Salland: Theo Duteweerd, Mariënheem TEL regio Twente: Wilma Timmerhuis, Bornerbroek TEL/FAX / regio Achterhoek: Michel Schoneveld, Kring van Dorth TEL/FAX / regio Veluwe: Gerard de Graaf, Nijkerk TEL/FAX / regio West-Nederland: Co van Ekeren, Zeist TEL/FAX /idem regio Rivierengebied: Erjan Valk, Geldermalsen TEL/FAX / regio Veghel/Oss: Jos van Gerwe, Erp TEL/FAX / regio Midden-Brabant: Johan van Balkom, Biezenmortel TEL/FAX / regio De Kempen: Hans Coppens, Eersel TEL/FAX / regio Zuidoost-Brabant: Johnny Bouwmans, Bakel TEL/FAX /idem regio Maaskant: Theo Reintjes, St. Hubert TEL/FAX / regio West-Brabant: contactadres: Raymond van de Looi Oud Gastel TEL/FAX / regio Noord-Limburg: contactadres: Frank Reijnders, Horst TEL/FAX / regio Midden- en Zuid-Limburg: contactadres: Edward Moonen, Nederweert TEL/FAX /idem. De Groene Belangenbehartiger bv Kantoor: tel: fax: DGBbv-website: Ontvang ik een eerlijke prijs voor mijn varkens? Als varkenshouder kunt u er gemakkelijk zelf achter komen of u een eerlijke prijs ontvangt voor uw varkens. Dit kan o.a. door mee te doen met het NVV Varkensprijzenonderzoek (VPO). Hoe werkt dat? U vult de varkensfactuur online in op internet. Dit is echt simpel en vraagt niet meer dan ongeveer 15 seconden. Bij afwijkende uitbetaling wordt uw factuur opgevraagd. Wat kunt u verwachten? 1) Een anonieme prijsvergelijking Nieuwe mestverwerker tussen varkenshouders onderling. 2) U kunt uw prijzen zelf vergelijken met noteringen van varkensprijzen in binnen- en buitenland. 3) U kunt vergelijken met het NVV Varkensprijzenonderzoek (VPO) gemiddelde. 4) U kunt hierdoor o.a. bepalen of u voldoende toeslag beurt! Kosten? 300,= exclusief BTW, NVV-leden gratis. De ervaring is dat veel deelnemers meer zijn gaan ontvangen voor hun varkens. Opgave? en dan doorklikken naar NVV Varkensprijzenonderzoek. De Groene Verwerker bv heeft samen met Josab Nederland bv op een vleesvarkensbedrijf een nieuw mestverwerkingsysteem ontwikkeld. De komende maanden zal deze verwerker onder normale bedrijfsomstandigheden mest gaan verwerken. Er zal binnenkort een nieuwe versie gebouwd worden met een verwerkingscapaciteit van 10 m3 per dag. Met de huidige kennis van zaken zal de verwerkingsprijs van deze verwerker circa 10,= per kuub all-inn gaan bedragen. De verwerking bestaat uit mestscheiding door middel van centrifuge met daarna zowel een anaerobe als aerobe filtering van de dunne mest waarna er nog een filtering van de overige mineralen plaatsvindt. Tot slot wordt er ook nog omgekeerde osmose toegepast. De restproducten uit deze mestverwerker zijn naast schoon water (circa 65%) en een concentraat (circa 10%) ook nog een dikke fractie (circa 10%). Het overige deel (15%) van de verwerkte mest wordt door bacteriën omgezet in stikstofgas. Meer technische uitleg over de precieze werking van dit systeem vindt u op De huidige werkende proefopstelling van deze installatie is voor bedrijven die serieus belangstelling hebben om in een dergelijk mestverwerkingsysteem te investeren, op afspraak te bezichtigen. Voor meer informatie kunt u een sturen aan: NVV service Wilt u via de NVV op de hoogte worden gehouden van interessante en vaak actuele informatie over de varkenshouderij? U kunt zich daarvoor kosteloos abonneren. Op de NVV-site (www.nvv.nl) kunt u zich opgeven.

Reconstructie Brabant

Reconstructie Brabant trog 144 18-04-2007 16:03 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 144, april 2007 Reconstructie Brabant NVV dwingt individuele toetsing af en haalt dus de kern van de reconstructie

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007 Megabedrijven In de media wordt momenteel veel aandacht besteed aan de vergunningaanvragen van een aantal bedrijven in voornamelijk

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 Minister Donner moet onderzoek doen naar gang van zaken bij PVV Zoals in de vorige Trog al gemeld heeft de huidige voorzitter

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007 De consument is nu aan zet! De NVV heeft op 29 november jl. de Verklaring van Noordwijk mede ondertekend. In deze Verklaring

Nadere informatie

Database dier- geneesmidde- lenverbruik

Database dier- geneesmidde- lenverbruik trog 145 21-05-2007 15:33 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 145, mei 2007 Database dier- geneesmidde- lenverbruik In de april vergadering van het Landelijk Bestuur (LB) van de

Nadere informatie

NVV laat het er niet bij zitten

NVV laat het er niet bij zitten Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 137, september 2006 NVV laat het er niet bij zitten In het Landelijke Bestuur (LB) van 31 augustus heeft de NVV zich beraden op de uitkomst van het kort

Nadere informatie

Dioxineverontreiniging voer roept vragen op

Dioxineverontreiniging voer roept vragen op Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 178 - mei 2010 DeTrog ALV NVV Op 14 juni a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van de NVV plaats. Leden van de NVV hebben reeds een uitnodiging ontvangen.

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en wetgeving

Mest, mestverwerking en wetgeving Mest, mestverwerking en wetgeving Harm Smit Beleidsmedewerker Economische Zaken, DG AGRO Inhoud Feiten en cijfers. Huidig instrumentarium. Visie op mestverwerking en hoogwaardige meststoffen Toekomstig

Nadere informatie

Weer stap dichter bij stoppen vaccineren Ziekte van Aujeszky

Weer stap dichter bij stoppen vaccineren Ziekte van Aujeszky Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 133, april 2006 Weer stap dichter bij stoppen vaccineren Ziekte van Aujeszky In het PVV-bestuur van 12 april is met overgrote meerderheid besloten om

Nadere informatie

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst z Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst Richard Soons Secretaris Werkgroep Varkens Taskforce Antibioticaresistentie Presentatie 1. Introductie POV 2. Aanleiding/afspraken antibiotica aanpak

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 158, augustus 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 158, augustus 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 158, augustus 2008 Aujeszky gelden De afgelopen maanden heeft het College van Deskundigen Ziekte van Aujeszky gelden (CvD ZvA) het bewijsmateriaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 553 Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel) Nr. 18 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 december

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Datum 31 maart 2015 Betreft Beantwoording vragen over private kwaliteitssystemen in varkens- en kalversector

Datum 31 maart 2015 Betreft Beantwoording vragen over private kwaliteitssystemen in varkens- en kalversector > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 1 juli 2013 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige verdeling

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 6 januari 2014 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige

Nadere informatie

Be- en verwerken van mest: een zegen voor water en milieu?

Be- en verwerken van mest: een zegen voor water en milieu? Kennisdag emissies, vergroening en verduurzaming in de landbouw Be- en verwerken van mest: een zegen voor water en milieu? Mark Heijmans 2 december 2014 Het speelveld: schaken op meerdere borden Opzet

Nadere informatie

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 Ons kenmerk RO/2009015319 Behandeld door de heer B. Klijs (0592) 36 56 64 Onderwerp: Vergunning artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 BESLUIT

Nadere informatie

Schriftelijke vraag (art. 27 RvO commissie)

Schriftelijke vraag (art. 27 RvO commissie) Schriftelijke vraag (art. 27 RvO commissie) Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl Nummer (in te vullen door griffie) 13.56311 Datum ontvangst raadsgriffie

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 153, februari 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 153, februari 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 153, februari 2008 Advies aan Hoge Raad; fosfaatheffingen MINAS onrechtmatig Eind december heeft Advocaat Generaal (AG) mr. Nielen een advies

Nadere informatie

Eindelijk duidelijkheid op mestdossier

Eindelijk duidelijkheid op mestdossier Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 193 - oktober 2011 - extra editie ZvA-procedure Zeugenopkoopplan World Pork Conference Eindelijk duidelijkheid op mestdossier Bron: PVV Woensdag 28 september

Nadere informatie

Eindelijk gerechtigheid in Minas-procedure

Eindelijk gerechtigheid in Minas-procedure Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 132, maart 2006 Eindelijk gerechtigheid in Minas-procedure Het Hof in Den Bosch heeft afgelopen 23 februari in haar vonnis de grondslag voor de Minas-heffingen

Nadere informatie

Mijn varken. algemene ontwikkelingen en de meerwaarde

Mijn varken. algemene ontwikkelingen en de meerwaarde Mijn varken. algemene ontwikkelingen en de meerwaarde het varken centraal 29 oktober 2014, Geert van der Peet Inhoud Mogelijkheden RFID, maar geen doorbraak - Algemene ontwikkelingen en onderzoek Kansen

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 142, februari 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 142, februari 2007 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 142, februari 2007 Reconstructie mislukt De positie van de varkenshouder en zijn gezin moet worden hersteld in het reconstructieproces. Dit heeft de

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 146, juni 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 146, juni 2007 trog 146 20-06-2007 10:04 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 146, juni 2007 Nieuw NVV-logo Op de Algemene Ledenvergadering van de NVV is op 11 juni jl. het nieuwe NVV-logo gepresenteerd.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hem

Nadere informatie

Invulling verplichte mestverwerking

Invulling verplichte mestverwerking Invulling verplichte mestverwerking Ondernemersdag intensief Ben Rooyackers (Mestac), Jos van Gastel (ZLTO) Wat gaan we doen? Korte inleiding Behoefte aanvullende export fosfaat Inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008 NVV ondertekent Convenant Schoon en Zuinig niet! De NVV heeft recent kennis genomen van een conceptversie van het Convenant Schoon

Nadere informatie

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra 1 Inkoop van energie Achtergronden De prijzen van aardgas en elektriciteit zijn zeer afhankelijk van de termijnmarkt en daarmee van de wereldeconomie. De aardgasprijzen zijn gekoppeld aan die van de olie.

Nadere informatie

Mestbeleid 2014 begint nu

Mestbeleid 2014 begint nu Mestbeleid 2014 begint nu Kees van Ham DLV Intensief Advies BV 06 26 54 80 10 k.van.ham@dlv.nl Mestbeleid 2014 Programma: Nieuwe beleid Productie Nederland Gebruiksnormen fosfaat en stikstof Verwerkingsplicht

Nadere informatie

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf De markt voor de varkenshouderij in Nederland Structuur In Nederland worden op ongeveer 1. bedrijven varkens gehouden. Het aantal bedrijven met varkens is de afgelopen jaren duidelijk afgenomen (figuur

Nadere informatie

Datum 10-07-2012 Betreft Beantwoording Kamervragen over de financiële problemen bij dierenasielen en opvangcentra.

Datum 10-07-2012 Betreft Beantwoording Kamervragen over de financiële problemen bij dierenasielen en opvangcentra. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Agroketens en Prins Clauslaan 5 2595 AJ DEN HAAG Postbus 20401 2500

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 1.1. Het project 3 2. Beschrijving huidige en

Nadere informatie

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen?

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Algemeen 1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Zodra u een MVO heeft ingestuurd kunt u deze niet meer corrigeren.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

FlexMobile Veelgestelde vragen door klanten

FlexMobile Veelgestelde vragen door klanten FlexMobile Veelgestelde vragen door klanten Wat is FlexMobile? Met de dienst FlexMobile van gntel bel je voordelig naar het buitenland en in het buitenland met je smart Phone. Op welke besturingssystemen

Nadere informatie

Wyno Zwanenburg nieuwe NVV-voorzitter

Wyno Zwanenburg nieuwe NVV-voorzitter Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 135, juni 2006 Wyno Zwanenburg nieuwe NVV-voorzitter Maandag 12 juni jl. werd Wyno Zwanenburg bij acclamatie en dus unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter

Nadere informatie

32627 (Glas)tuinbouw. 27858 Gewasbeschermingsbeleid. Nr. 19 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

32627 (Glas)tuinbouw. 27858 Gewasbeschermingsbeleid. Nr. 19 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 32627 (Glas)tuinbouw 27858 Gewasbeschermingsbeleid Nr. 19 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Mede

Nadere informatie

Behoud varkensrechten voor NVV onacceptabel

Behoud varkensrechten voor NVV onacceptabel Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 218 - januari 2014 Bennie van Til treedt af Tarieven Rendac Bijeenkomsten mestverwerking Foto: ASG Behoud varkensrechten voor NVV onacceptabel In december

Nadere informatie

Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC

Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC LEI Wageningen UR: Co Daatselaar Aanleiding en doelstellingen onderzoek Veel mest elders af te zetten tegen hoge kosten, druk verlichten

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

JR Sportshoes, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37062803.

JR Sportshoes, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37062803. JR Sportshoes, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37062803. JR Sportshoes verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze voorwaarden,

Nadere informatie

Mestmarkt en mestverwerking

Mestmarkt en mestverwerking Mestmarkt en mestverwerking Jaap Uenk DOFCO BV, Twello VAB, 22 september 2015 Inhoud Introductie Stand van zaken mestverwerking (Technieken, producten, markten en capaciteit) (8) Waarom is verwerking nog

Nadere informatie

Wat moet u doen om te kunnen deelnemen aan het electronisch aanvragen van uitvoercertificaten?

Wat moet u doen om te kunnen deelnemen aan het electronisch aanvragen van uitvoercertificaten? CIRCULAIRE EIEREN VLEES VEE nummer : 88/2005 datum : 27 december 2005 onderwerp : Electronisch aanvragen van uitvoercertificaten Electronisch aanvragen van uitvoercertificaten Op dit moment is het alleen

Nadere informatie

Statenmededeling. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Actuele ontwikkelingen rondom mestbeleid in Noord-Brabant

Statenmededeling. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Actuele ontwikkelingen rondom mestbeleid in Noord-Brabant Statenmededeling Onderwerp Mestbewerking in Noord-Brabant Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Actuele ontwikkelingen rondom mestbeleid in Noord-Brabant Aanleiding In maart 2014 hebben

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009 MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar Op vrijdag 3 april jl. heeft de Hoge Raad in Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer OVEREENKOMST Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 zijn de volgende afspraken van kracht tussen: - De Nederlandse Zuivelorganisatie,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 294 Interpellatie van het lid Kant inzake de eigen bijdrage AWBZ Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan

Nadere informatie

Koen Nieuwenhuis. Advies-specialist voor het Buitengebied

Koen Nieuwenhuis. Advies-specialist voor het Buitengebied Koen Nieuwenhuis Advies-specialist voor het Buitengebied Kort voorstellen Problematiek asbestdaken Wetgeving Tijdig voorsorteren 2024 Subsidiemogelijkheden Zonnepanelen ja of nee? De Asbesttrein 1-1-2016

Nadere informatie

En als we de crisis nu eens gewoon negeren? Word FUN-COMPANY en WERK mee aan een positief België!

En als we de crisis nu eens gewoon negeren? Word FUN-COMPANY en WERK mee aan een positief België! En als we de crisis nu eens gewoon negeren? Word FUN-COMPANY en WERK mee aan een positief België! Omdat we het waard zijn Dankzij de Belgische bedrijven en hun werknemers bestaat onze economie. Dankzij

Nadere informatie

Inspiratie voor een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel

Inspiratie voor een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel Inspiratie voor een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel Voorbeelden van onderwerpen en projecten Introductie Een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel is een inspirerende ervaring. Op

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 - Voorjaar 2003

Nieuwsbrief 1 - Voorjaar 2003 Nieuwsbrief 1 - Voorjaar 2003 Voorwoord Beste, Voor u ligt onze eerste nieuwsbrief Mestverwerking. Het is de bedoeling om u via deze weg op regelmatige basis te informeren over nieuwe realisaties en evoluties

Nadere informatie

BIJLAGE HOOFDLIJNEN NIEUWE AMMONIAKWETGEVING

BIJLAGE HOOFDLIJNEN NIEUWE AMMONIAKWETGEVING BIJLAGE HOOFDLIJNEN NIEUWE AMMONIAKWETGEVING Hoofdlijnen Wet ammoniak en veehouderij 1. Werkingssfeer De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is een lex specialis ten opzichte van de Wet milieubeheer (Wm).

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van 2 juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200.

BESLUIT. Besluit van 2 juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102551_2 / 10.BT1290 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_2-3 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

Wmo-raad Valkenswaard Dhr. T van de Loo Schutterwei PA Valkenswaard. Geachte heer van der Loo,

Wmo-raad Valkenswaard Dhr. T van de Loo Schutterwei PA Valkenswaard. Geachte heer van der Loo, de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Wmo-raad Valkenswaard Dhr. T van de Loo Schutterwei 2 5551 PA Valkenswaard

Nadere informatie

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel).

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel). Page 1 of 10 submit Ongewenste reclame Mag een bedrijf of instelling mij ongevraagd reclame sturen? Ja, dat mag. Maar het bedrijf of de instelling (hierna organisatie genoemd) moet hierbij wel aan een

Nadere informatie

Zoetermeer, 29 juni betreft: elektronische I&R schapen en geiten

Zoetermeer, 29 juni betreft: elektronische I&R schapen en geiten Zoetermeer, 29 juni 2009 betreft: elektronische I&R schapen en geiten Aan de Vaste Commissie van de Tweede Kamer voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Geachte Kamerleden,

Nadere informatie

Stand van zaken eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen

Stand van zaken eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

A In artikel 5.5 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste lid.

A In artikel 5.5 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste lid. Grondslag Gelet op de artikelen 2.2, tiende lid, onderdelen d, e, f, g, i, j, l, onder 1 en 4º, m, n, p, 2.8, vierde lid, onderdelen a en b, 7.1, 7.2, tweede lid, 7.8, eerste lid, van de Wet dieren; Artikelen

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 159, september 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 159, september 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 159, september 2008 EU-studie margeverdeling Op initiatief van de Nederlandse CDA EU-parlementariër Esther de Lange heeft het Europese Parlement

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Pensioenverlaging (korting) in Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen. Rapport

Pensioenverlaging (korting) in Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen. Rapport Pensioenverlaging (korting) in 2013 Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen Rapport Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten.

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-160 d.d. 22 mei 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.L.Hendrikse en mr. E.M. Dil-Stork, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie Welkom Voorlichting Verplichte mestverwerking Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie 1 Inhoud Bibob toetsing op registratie intermediair Verwerkingsplicht: basis uitzonderingen overeenkomsten praktijksituaties

Nadere informatie

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in.

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in. Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen over de door de staatsecretaris van Justitie gevolgde intrekkingsprocedure van de aan hen verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd. Met name klagen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en mestwetgeving

Mest, mestverwerking en mestwetgeving Mest, mestverwerking en mestwetgeving Frits Vink Ketenmanager grondgebonden veehouderij Ministerie van Economische Zaken Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets) Mestbeleid: koers

Nadere informatie

Bestaande klant. H an dt e k en in g. Nieuwe klant

Bestaande klant. H an dt e k en in g. Nieuwe klant Ik/Wij (vermeld naam) met klantnummer ga/gaan akkoord met de overdracht van mijn contract bij Vodafone onder mobiel nummer(s) Bestaande klant Datum H an dt e k en in g Nieuwe klant Datum H an dt e k en

Nadere informatie

Prijslijst voor abonnees

Prijslijst voor abonnees Prijslijst voor abonnees De genoemde tarieven op deze prijslijst zijn exclusief kortingen. Wil je de tarieven inclusief korting inzien? Kijk dan op www.ben.nl/tarievenoverzicht Sim only abonnement 24 maanden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Aanvraagformulier Tender 2013 Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/tender2013. Uiteraard kunt u ook telefonisch

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J.M. de Vries.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J.M. de Vries. VW Regeling meldingen Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Regeling houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot gegevens, die bij een melding van voorgenomen agrarische activiteiten

Nadere informatie

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep):

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): 1. haar in 2007 per e-mailbericht onjuiste informatie heeft verstrekt over haar rechten met betrekking tot de OV-Studentenkaart;

Nadere informatie

Mestverwerkingscapaciteit 2015

Mestverwerkingscapaciteit 2015 Landelijke inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit 2015 Open innovatiedagen VIC Sterksel 19 juni 2015 Jos van Gastel Presentatie Waarom, wie, hoe Resultaten enquête Ontbrekende informatie Voorlopig beeld

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

66,95 van de aanvraag 18 jaar of ouder is

66,95 van de aanvraag 18 jaar of ouder is Raadsvoorstel Inleiding De vaststelling van de tarieven vindt normaliter gelijktijdig plaats met de vaststelling van de begroting. Voor wat betreft de legesverordening 2015 was dit niet mogelijk omdat

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 24 oktober 2017

VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 24 oktober 2017 Van: VNG Aan: Stadhuis Onderwerp: Lbr. 17/060 - Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Datum: dinsdag 24 oktober 2017 15:17:29 Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser B VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) AB VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 20 januari 2017 De leden

Nadere informatie

De Stichting Oostflank Sint Pieter (hierna: SOS) tekent bij deze bezwaar aan tegen de omgevingsvergunning met kenmerk 14-1694WB d.d. 16-01-2015.

De Stichting Oostflank Sint Pieter (hierna: SOS) tekent bij deze bezwaar aan tegen de omgevingsvergunning met kenmerk 14-1694WB d.d. 16-01-2015. Aantekenen Burgermeester en wethouders van de gemeente Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht, Stichting Oostflank Sint Pieter Ursulinenweg 3 6212 NC Maastricht Maastricht, 10 maart 2015. Geachte

Nadere informatie

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Nierpatiënten Perspectief online is een internetpanel voor mensen met een nierziekte*, naasten van nierpatiënten en nierdonoren. Zij kunnen via

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012 Nr 3, juni 2012 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012 Inhoud Voorwoord Inkoop 2013 5 jaar Festival Forensische Zorg Algemeen Overleg TBS Bijeenkomst Ifzo voor Forensische Zorgaanbieders Herschikking

Nadere informatie

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007 Rapport Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen Datum: 22 januari 2013 Rapportnummer: 2013/007 2 De klacht en de achtergronden De Nationale ombudsman ontving in het voorjaar van 2012

Nadere informatie

Workshop. Mestverwerking: een bron van emissies of een kans voor emissie reductie? Ellen van Voorthuizen Wim van der Hulst Gerard Rijs

Workshop. Mestverwerking: een bron van emissies of een kans voor emissie reductie? Ellen van Voorthuizen Wim van der Hulst Gerard Rijs Workshop Mestverwerking: een bron van emissies of een kans voor emissie reductie? Ellen van Voorthuizen Wim van der Hulst Gerard Rijs Programma Welkom en opening Introductie mestverwerking MVI s Achtergronddocument:

Nadere informatie

Inzicht in uw administratie

Inzicht in uw administratie Resultaat groeit Inzicht in uw administratie Resultaat groeit... AgroVision levert gespecialiseerde softwarepakketten voor de gehele agrarische sector. Duizenden collega s gebruiken de pakketten van AgroVision

Nadere informatie

Beantwoording vragen en aanvullende vragen omtrent het Beleid van de gemeente Sittard-Geleen t.a.v Eigen Bijdrage Wmo ondersteuning

Beantwoording vragen en aanvullende vragen omtrent het Beleid van de gemeente Sittard-Geleen t.a.v Eigen Bijdrage Wmo ondersteuning 1. Hoeveel Wmo-cliënten (procentueel en absoluut) in de gemeente Sittard-Geleen krijgen vanaf 01 januari 2016 te maken met een hogere eigen bijdrage voor Wmo ondersteuning? Niet bekend en is voor gemeenten

Nadere informatie

Aanpakken bij de bron! Netwerk stof tot nadenken

Aanpakken bij de bron! Netwerk stof tot nadenken Aanpakken bij de bron! Netwerk stof tot nadenken Excursie endotoxinen 21-10-10 Mart Smolders Bedrijfsleider VPB Sterksel Deelnemer netwerk stof tot nadenken Netwerk Stof tot nadenken Initiatief van en

Nadere informatie

Rapport. 2014/109 de Nationale ombudsman 1/5

Rapport. 2014/109 de Nationale ombudsman 1/5 Rapport 6 Onmacht of onwil: een onderzoek naar een klacht over het UWV, dat een transgender niet als "mevrouw" heeft aangeschreven in (geautomatiseerde) correspondentie Oordeel Op basis van het onderzoek

Nadere informatie

TE KOOP. Unieke kans en mogelijkheden!

TE KOOP. Unieke kans en mogelijkheden! TE KOOP Plaats: Milheeze Adres: Wildeman Vraag- Op aanvraag prijs: Nog slechts 1 te koop Unieke kans en mogelijkheden! NOG SLECHTS 1 TE KOOP! Op een aantrekkelijke locatie in het buitengebied van Milheeze

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen en kennisgeving. Oktober 2012. Kernen Ankum, Hoonhorst en Oudleusen

Nota van Zienswijzen en kennisgeving. Oktober 2012. Kernen Ankum, Hoonhorst en Oudleusen Nota van Zienswijzen en kennisgeving Oktober 2012 Inhoudsopgave Zienswijzen 3 1. Algemeen... 3 2. Zienswijzen... 3 Indiener 1 (binnengekomen 29 augustus 2012, kenmerk 4802, met aanvulling van 1 oktober

Nadere informatie

Tijd voor een nieuwe mestwetgeving

Tijd voor een nieuwe mestwetgeving Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 105, okt. 2003 Tijd voor een nieuwe mestwetgeving Door de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie is niet alleen het doodvonnis van MINAS

Nadere informatie