Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007"

Transcriptie

1 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007 De consument is nu aan zet! De NVV heeft op 29 november jl. de Verklaring van Noordwijk mede ondertekend. In deze Verklaring worden tussen organisaties van varkenshouders, slachterijen en de supermarkten afspraken gemaakt over hoe er in Nederland inhoud en een eerste aanzet wordt gegeven aan de wens van sommige supermarkten en/of bij vleesverwerkers om vanaf 1 januari 2009 alleen nog maar vers vlees van verdoofd gecastreerde varkens te gaan verkopen. Dit had het CBL al geruime tijd geleden aangekondigd. Hierbij is er dus sprake van een nieuw marktsegment. Door deze Verklaring probeert de varkenssector dit proces in goede banen te leiden. Varkenshouders blijven zelf de keus houden of ze hieraan wel of niet gaan deelnemen. EU-verbod castratie Het uiteindelijke doel van de NVV blijft uiteraard het volledig in EU-verband stoppen met castratie. In de Verklaring is daarom deze inzet nogmaals nadrukkelijk met de deelnemende partijen afgesproken. Ook hebben de ondertekenaars toegezegd zich hiervoor te blijven inzetten. Ook de Nederlandse overheid moet dit op de Europese agenda houden. Niet eenvoudig In de uitwerking van deze Verklaring is er door inbreng van de NVV voor gekozen om het al dan niet verdoofd castreren vanuit de markt te benaderen. Als slachterijen en/of de supermarkten een extra (bovenwettelijke) voorwaarde aan de varkens stellen waarvan ze het vlees willen verkopen, dan kan dit. Men zal dan natuurlijk wel afspraken moeten maken over de meerkosten. Een varkenshouder heeft dan de keus om hieraan wel of niet mee te doen. Dit klinkt natuurlijk makkelijker dan het in de praktijk is. In de uitwerking zullen er dan ook nog de nodige hobbels moeten worden genomen, want het is de vleesvarkenshouder die dergelijke slachtdieren verkoopt en niet de vermeerderaar die de meerkosten maakt. Niet geheel Nederland In tegenstelling tot wat er in de media wordt gepubliceerd is er geen sprake van een verplichting voor het verdoofd castreren van alle Nederlandse biggen. Maar ook is het niet zo dat deze Verklaring uitsluitend geldt voor de gehele binnenlandse afzetmarkt van vlees. Want net zo goed als de supermarkten kunnen kiezen, hebben ook de slachterijen en vleesverwerkers een keuze, afhankelijk van welke markt (binnen- of buitenland) ze beleveren. Borging Verder is het zowel voor de varkenshouders als de consumenten van belang dat de supermarkten die aangeven dat ze een verdovingseis stellen, ook inderdaad geen ander vlees in de schappen leggen. Dat betekent dat er op de winkelvloer sprake moet zijn van een goede en transparante borging van de vleesstromen. Ook dit maakt onderdeel uit van de Verklaring en zal door het CBL nader dienen te worden uitgewerkt. Hierbij kunnen zowel maatschappelijke als consumentenorganisaties een belangrijke rol spelen. Kans Wat in de media verder onderbelicht is in de uitwerking van de Verklaring, is het feit dat een aanzienlijk deel van het in Nederland verkochte verse varkensvlees afkomstig is uit het buitenland. Dat betekent dat òf de supermarkten meer in Nederland zullen moeten gaan inkopen òf de buitenlandse leveranciers aan dezelfde (verdoving)eisen zullen moeten voldoen. Hiermee zetten we dus vanuit Nederland ook druk op onze buitenlandse collega s om aan dezelfde eisen te voldoen als men aan dit marktsegment wil leveren. Dus indirect heeft deze Verklaring gelijk een bredere, Europese doorwerking. Verdovingstechniek Een ander essentieel onderdeel van de Verklaring is, naast het betalen van de extra kosten, het feit dat de varkenshouder zelf de verdoving moet kunnen toepassen op zijn bedrijf. Het is gewoon praktisch en logistiek onuitvoerbaar om de dierenartsen dit te laten doen. Ook de dierenartsen zelf geven dit aan. Aangezien we op dit moment nog niet een techniek en/of methode hebben die in de ogen van NVV aan de gestelde eisen voldoet, moet deze nog praktijkrijp worden gemaakt. Daarom is er inmiddels in de Commissie Varkenshouderij van het PVV besloten om hiervoor extra geld beschikbaar te stellen. Hiermee betaalt de sector dus zelf het ontwikkelingstraject van een acceptabele verdovingsmethode of -techniek. Dat betekent dat we als varkenshouderij in Nederland collectief geld uitgeven om dit marktsegment mogelijk te maken. Onderzoek Het onderzoek naar een praktijkrijpe methode/techniek wordt uitgevoerd door de ASG en wordt mede door de NVV begeleid. Hierbij haken we aan bij het recent afgesloten onderzoek dat in opdracht van LNV is gebeurd naar verdoofd castreren. Dat betekent dat we niet vanaf nul beginnen maar de al beschikbare kennis en ervaringen van dat onderzoek gebruiken om een methode/techniek verder uit te werken. Hierbij is op dit moment de volledige narcose met CO2 de meest voor de hand liggende. Afgelopen weken zijn er al diverse bijeenkomsten met ASG geweest. Ook zal er nogmaals worden rondgekeken in andere Europese landen naar verdovingsmethoden en technieken. Inzet NVV Op dit moment wordt er volop gewerkt om inhoud te geven aan de in de Verklaring uitgesproken voornemens. Hierbij gaat het om onderzoek naar een acceptabele methode/techniek voor castratie, uitwerking van de transparante borging, het maken van een rekenmodel voor de gemaakte extra kosten etc. Hierbij is de NVV nadrukkelijk betrokken. Afgesproken is dat er op 1 juli 2008 verantwoording wordt afgelegd over hoe ver we op dat moment zijn gekomen met onze inspanningen. Door afspraken te maken over een dergelijk marktsegment, wordt voorkomen dat marktpartijen dit individueel zouden moeten gaan organiseren. Nu kan de consument laten zien dat men bewust kiest en extra betaalt voor deze extra voorwaarde die men aan het varkensvlees stelt. En hiermee kan de markt haar werk doen en is een extra eis of generieke verplichting tot verdoving vanuit de overheid niet meer aan de orde. Men kan immers kiezen. 1

2 Voornemen VION 2 Recent zijn we in Spanje geweest voor prijsoverleg met diverse Europese landen. Hierbij werd aan ons, als Nederlanders, gevraagd hoe het toch kwam dat het prijsniveau per 100 kg varkensvlees in Nederland al geruime tijd één van de laagste is in Europa. Alleen Spanje doet het op dit moment slechter, maar daar was het afgelopen zomer top. Hoe is het nu mogelijk, werd ons gevraagd, dat zo n belangrijk varkensland met een grote speler als VION, die in zowel Nederland als Duitsland actief is, qua prijs zo onderaan bungelt? Was het niet Daan van Doorn die riep dat VION groot moest zijn om marktmacht te hebben om met andere grote marktpartijen aan de retail kant te kunnen onderhandelen? En ook qua kostenbeperking en efficiëntie zou schaalgrootte een voordeel zijn. Dat klonk voor mij destijds logisch. Maar dan vind ik het nu onderhand toch wel eens tijd dat we na een paar jaar van opbouw en aankopen van allerlei andere slachterijen en vleesverwerkers de resultaten hiervan gaan zien. En natuurlijk ook gaan voelen in de portemonnee van de leveranciers, de varkenshouders. Maar eerlijk gezegd kan ik ook uit ons Varkensprijzenonderzoek niet afleiden dat leveranciers aan VION nu direct meer voordeel hebben dan een ander. Natuurlijk gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de andere Nederlandse slachterijen maar rustig achteroverleunen als het gaat om de prijszetting. Maar blijkbaar kunnen ze er toch goed van leven. Als VION inderdaad de ideale maat heeft om in het groot zaken te doen, dan mag dat onderhand wel eens in de prijs of een prijsverschil tot uitdrukking komen. Dus wij hebben de andere landen de gevraagde opheldering niet kunnen geven. Mij lijkt dit een mooi voornemen voor VION voor het komende jaar: laat nu eens zien dat jullie marktmacht zich ook doorbetaalt naar het boerenerf en niet alleen naar jullie eigen rendementcijfers met dubbele getallen. De voorzitter Wyno Zwanenburg Inkoop- en verkoopvoorwaarden; zin of onzin? Afgelopen week heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden voor regiobestuur en werkgroepleden van de NVV. Op deze avond gaven twee sprekers tekst en uitleg over de zin en onzin van inkoop-, verkoop- en leveringsvoorwaarden. Ook is er die avond uitgebreid stilgestaan bij en gediscussieerd over welke risico s primaire varkensbedrijven werkelijk lopen bij een voercalamiteit. Biedt een goede verzekering soelaas of is dit voor de bühne als er werkelijk iets gebeurt? Want een voerleverancier kan wel verzekerd zijn, maar wat heb je daar aan als je ze niet aansprakelijk kunt stellen? En waarvoor kan een afnemer van de varkens/biggen de leverancier aansprakelijk stellen? En hoe snel heeft een Ziekte van Aujeszky procedure Met de benoeming van een nieuwe (derde) deskundige door het Hof Den Haag voor het bepalen van de geleden schade door de varkenshouders is er recent eindelijk weer schot gekomen in de financiële afwikkeling van de procedure die de NVV na de einduitspraak al op 18 februari 2005 heeft gewonnen. Het Hof moet zich nog steeds uitspreken over de formulering waardoor de Wij wensen u zowel persoonlijk als zakelijk in alle opzichten fijne kerstdagen en een goed nieuwjaar! Bestuur en medewerkers NVV Zij steunen de vakbond Talloze bedrijven sponsoren de NVV, onder andere: varkenshouder duidelijkheid over de afwikkeling van de schade? Standpuntbepaling In de komende maand zal het Landelijk Bestuur zich nadrukkelijk met de op deze avond besproken thema s en vragen gaan bezighouden. Hierbij zal ook na uitvoerige discussies in de diverse regio s besloten worden op welke thema s of punten precies de NVV nadere actie moet ondernemen. Want ondanks het feit dat er de afgelopen jaren veel is veranderd in de voerwereld, is deze avond maar al te duidelijk uit de discussie gebleken dat er nog een paar onacceptabele open einden zijn voor de varkenshouders. Zoals de aansprakelijkstelling van de leverancier, het zelf als varkenshouder onbeperkt aansprakelijk gesteld kunnen worden en de snelheid van financiële afwikkeling bij een calamiteit. financiële afwikkeling inhoud zal krijgen. Hiervoor wil het Hof een deskundigenbericht gebruiken waarbij drie deskundigen zich buigen over de vraag hoe groot nu precies de door de varkenshouders geleden schade is door de ten onrechte betaalde verplichte tarieven voor de entingen tegen de Ziekte van Aujeszky tussen 1993 en Eigenlijk zou het Hof in maart jl. hierover al een uitspraak doen. De NVV gaat er vanuit dat we komend jaar nu eindelijk eens tot de definitieve afwikkeling van deze procedure komen. Het is natuurlijk ronduit belachelijk dat deze zaak 3 jaar na een positief eindvonnis nog niet is afgewerkt. Dopharma te Raamsdonksveer Fransen Mengvoeders BV te Erp Isidorus Mengvoeders BV te Weert Nysingh advocaten - notarissen te Apeldoorn Veevoederhandel Van der Steijn Deurne BV te Deurne

3 Evaluatie mestwetgeving De NVV heeft recent bij de evaluatie van de mestwetgeving in de Tweede Kamer nadrukkelijk onderstaande zaken onder de aandacht van de Kamerleden gebracht. Monitoring Nitraatrichtlijn De NVV is en blijft van mening dat er serieus moet worden gekeken naar de mogelijkheden om het verplichte monitoren van de Nitraatrichtlijn in Nederland anders in te richten. Hierbij zou het ook mogelijk moeten zijn om zowel qua diepte (verticale component) als qua afstand (horizontale component) een andere methode te hanteren. Verder is het de NVV een doorn in het oog dat de focus steeds wel heel erg op de Nederlandse landbouw wordt gelegd en dat andere bronnen zoals overstorten en industrie stelselmatig buiten beeld blijven. Dat betekent dat men er ten onrechte vanuit gaat dat dergelijke bronnen, maar ook de belasting van het grondwater vanuit het buitenland, statisch zijn en qua belasting niet toenemen. Vanuit het oogpunt van de autonome ontwikkelingen zoals de afname van landbouwproductie en toename van industrie en verkeersbelasting, is dit niet terecht. Draagvlak In een brief van 3 december (DL.2007/3314) van de Minister van LNV wordt terecht geconstateerd dat er draagvlak is bij ondernemers voor mestbeleid om de doelstellingen met betrekking tot schoon grond- en oppervlaktewater te halen. Wat vergeten wordt te vermelden is dat er bij de varkenshouders geen draagvlak is voor de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot dierlijke mest. Playing Field doordat mest van hokdieren niet in wet- en regelgeving in een apart hokje wordt geplaatst en daardoor wordt benadeeld. Druk op de mestmarkt Ook wordt in deze zelfde brief volledig voorbij gegaan aan het aspect van marktmacht van de intermediairs doordat zij alleen de mest van hokdieren mogen en kunnen vervoeren en dus ook verhandelen. Dit heeft inmiddels geleid tot het exorbitant oplopen van de mestprijzen. Alle mest is afgelopen jaar geplaatst (dus er is geen mest blijven zitten!) alleen heeft dit de varkenshouders een vermogen gekost. Dit is de prijs die de varkenshouders via deze wetgeving betalen. Men is overgeleverd aan een andere marktpartij met een duidelijk eigen belang. De druk op de mestmarkt heeft dus niets te maken met wel/geen overschot maar met distributiemacht!! Stikstofgat In een recent gesprek met de Commissie van Deskundigen Mestwetgeving (CDM) is aan de NVV bevestigd dat de meerderheid van de varkenshouders haar mestboekhouding, de zogenaamde stalbalansen, over 2006 niet sluitend heeft gekregen. Volgens de CDM zou het met betrekking tot stikstof gaan om maar liefst 59% van de vleesvarkenshouders en 37% van de zeugenhouders! Hiermee wordt bevestigd wat de NVV al vanaf het begin van deze wetgeving heeft aangegeven en ook in recent HAS-onderzoek in opdracht van de NVV is aangetoond: varkenshouders kunnen met de huidige mestwet niet uit de voeten. Op korte termijn zal de CDM met een nieuwe stikstof correctienorm komen om dit gat te repareren. Dit betekent dus dat net als bij de diverse correcties in de MINAS-wetgeving wederom vanachter een bureau achteraf een papieren oplossing wordt gezocht en theoretisch berekend om de werkelijkheid van de praktijk te benaderen. deze mineralen produceert. Ook in het licht van het eventueel opheffen van het melkquotum in 2015 en het kunnen garanderen naar Brussel van het productieplafond van 2002 lijkt dit volkomen logisch. Verder is de NVV van mening dat, indien een bedrijf al zijn mineralen op een verantwoorde manier verwerkt en afzet buiten de landbouw, er geen enkele argument meer is om van een dergelijk bedrijf te verlangen dat deze over dier- of productierechten moet beschikken. Fosfaatproductie Wat door iedereen schijnbaar wordt vergeten is het feit dat met de komst van biogas- en vergistingsinstallaties de fosfaatproductie vanuit de landbouw toeneemt. Immers, producten en stromen die eerst niet in de landbouwbelasting meetelden vallen, nadat ze worden gemengd met dierlijke mest, ook onder de mestwetgeving. Hierdoor vergroten dergelijke installaties het mestvolume, terwijl er hier feitelijk sprake is van emissie van mineralen die oorspronkelijk niet uit de landbouw afkomstig zijn en dus ook niet onder de Nitraatrichtlijn vallen. De NVV is er daarom voorstander van dat biogasinstallaties na de vergisting hun digistaat, afkomstig uit de mestvergisting, verder verwerken en afzetten buiten de landbouw. Cross compliance De varkenshouderij heeft bij de afzet van dierlijke mest en de acceptatie ervan ook veel last van het cross compliance effect. Onder andere doordat een akkerbouwer sancties met betrekking tot zijn toeslagrechten kan verwachten indien hij te veel mest aanvoert, is de afgelopen twee jaar de plaatsingsruimte in Nederland voor dierlijke mest niet geheel benut. Men laat gewoon minder dierlijke mest komen om niet het risico te lopen van tegenvallende (hoge) analyse-uitslagen waardoor men in de (papieren) problemen komt. Terwijl er geen sprake is van feitelijke belasting, maar van een theoretische. Vervolgens vult de akkerbouwer zijn bemestingsruimte wel op met kunstmest. Verfijnd forfaitair systeem Er wordt immers nog steeds, ten onrechte, vanuit gegaan dat het systeem van wegen, bemonsteren en analyseren van mest voldoende nauwkeu- Dierrechten Als het gaat over het stelsel van dierrechten, is het frappant dat er zorg is righeid biedt om de mestafzet te verantwoorden. In de praktijk weten we over een toename van de landelijke wel beter. Daarom pleit de NVV al stikstofproductie als er uitwisseling tussen de diverse dierrechten mogelijk zou Mestverwerking jaren voor een systeem van een verfijnde forfaitaire wetgeving, dat zeker zo nauwkeurig is en dat veel bureaucratische zijn. De NVV is voorstander van mineralenrechten voor alle dierlijke secto- Varkensvleesketen is de NVV actief Middels de Innovatieagenda rompslomp, negatieve markt(macht)- ren en vindt het vreemd dat dit nog trekker van het dossier mest. Hierbij effecten en acceptatiegraadproblemen steeds niet bespreekbaar is. Het is het zet de varkenshouderijsector sterk in voorkomt. Verder is er bij een dergelijk meest eerlijke systeem waarbij mineralen mineralen zijn, ongeacht wie of wat op het van de grond krijgen en ondersysteem meer sprake van een fair Level Vervolg op pag. 4 3

4 Vervolg van pag. 3 steunen van mestver- en -bewerkingsinitiatieven. De NVV is zelf ook al direct betrokken bij een paar van deze initiatieven waarbij de kans van slagen vrijwel direct samenhangt met de bestemming en de eisen die men stelt aan de producten die uit dergelijke installaties komen. Daarom is de NVV er ook voorstander van om sterk in te zetten op het als kunstmestvervanger erkend krijgen van producten uit dergelijke installaties. Nationaal erkenningstraject kunstmestvervangers Bij het traject van de erkenning van de kunstmestvervangers is de NVV inmiddels ook al actief betrokken. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat niet onderschat moet worden dat dit EUerkenningstraject lang kan duren. Daarom heeft de NVV ervoor gepleit om desnoods maar een nationaal erkenningstraject op te starten om toch voortgang te behouden. Inmiddels zijn hierover al de eerste vervolgafspraken AID heeft eigen verantwoordelijkheid met initiatieven en overheid gemaakt. Belonen mestver- en -bewerken Ook zouden producten uit deze installaties een andere aanwendings- of gebruiksnorm moeten kunnen krijgen waardoor gebruik hiervan wordt gestimuleerd en ondersteund. Daarnaast moet er duidelijke en eenduidige regelgeving komen met betrekking tot het lozen van schoon behandeld water uit deze installaties op het oppervlaktewater en/of riool. Uiteraard op een gecontroleerde en verantwoorde wijze. Het is niet uit te leggen dat we op dit moment met tankauto s met mest van 90% water vele kilometers afleggen naar een ander gebied terwijl we met indikken, scheiden, verwerken en bewerken van mest ervoor kunnen zorgen dat we vanaf het boerenerf alleen dikke fractie afvoeren. Ook dergelijke initiatieven moeten beter worden ondersteund en gehonoreerd door wet-, regelgeving en erkenning. Mineralen buiten de landbouw Op termijn zal de landbouw in Nederland, met het oog op het steeds teruglopende landbouwareaal en de aangescherpte normen, zich meer onafhankelijk moeten maken van de grond. Dat kan als onze waardevolle mineralen elders een meerwaarde kunnen betekenen. Dit kan bijvoorbeeld door export van dikke fractie en verdringing van kunstmest. Maar ook verbranding van mest kan hiervoor een oplossing zijn. Via de eerder genoemde Innovatieagenda is het de bedoeling van de NVV om ook serieus op innovatieve wijze te onderzoeken of het kraken van mest en het hergebruiken van mineralen en andere stoffen uit de dierlijke mest in andere sectoren/industrie een mogelijke oplossing bieden. Maar ook dit traject zal aanzienlijke tijd vergen en zal vanuit de overheid een soort van rugdekking moeten krijgen om dit op termijn ook wettelijk mogelijk te maken. De AID heeft aangekondigd dat men in de toekomst op een andere manier wil gaan controleren. Hiervoor start men in de regio Land van Cuijk een soort proefproject. De AID heeft de NVV op de hoogte gesteld van dit project en gevraagd dit te ondersteunen. De NVV heeft aangegeven dat de AID haar eigen verantwoordelijkheid heeft en dat het niet zo kan zijn dat een belangenbehartiger zich actief gaat bemoeien met overheidscontroles op de wet- en regelgeving. Hierin heeft de AID een eigen rol. Er zijn genoeg regeltjes en wetten waar de NVV het totaal niet mee eens is, laat staan dat we ons met de controle ervan gaan bemoeien. Bedrijven gezocht voor het project Groepshuisvesting zeugen in de vroege dracht Het Productschap Vee en Vlees (PVV) en het Ministerie van LNV laten de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR onderzoek doen naar groepshuisvesting van zeugen vanaf vier dagen na inseminatie. Dit onderzoek moet de succesfactoren voor groepshuisvesting in de vroege dracht inzichtelijk gaan maken. Voor het onderzoek zijn 100 bedrijven nodig die de zeugen in groepen houden vanaf vier dagen na inseminatie. Deze bedrijven worden bezocht door medewerkers van ASG. Tijdens dit bedrijfsbezoek worden vragen gesteld met betrekking tot de bedrijfsuitrusting en bedrijfsvoering op het bedrijf. Daarnaast worden spekdiktemetingen, klauwconditiescores en huidbeschadigingsscores uitgevoerd bij een aantal dieren. De resultaten van deze metingen worden teruggekoppeld met het bedrijf. Ongeveer 70 bedrijven zijn bezocht of worden de komende weken bezocht. Hiertussen zitten veel bedrijven die 300 zeugen of minder hebben en die de zeugen huisvesten in groepshuisvesting met voerstation. Gezocht ASG is echter nog op zoek naar 30 bedrijven. Dit moeten bij voorkeur bedrijven zijn die meer dan 300 zeugen hebben èn die de zeugen huisvesten in voerligboxen met uitloop of de zeugen voeren via vloervoedering of een trog. Aanmelden kan via: 4 INFOLIJN VARKENS- PRIJZEN: ( 0,45/min.) Driemaal per week hoort u op de infolijn de actuele informatie over: - de ISW-notering voor vleesvarkens van de afgelopen en de komende week; - de Duitse biggenprijs; - de gemiddelde en hoogst uitbetaalde prijzen van de voorgaande week van de deelnemers aan het NVV-varkensprijzenonderzoek; - NVV producenten referentieprijs voor de komende week (vanaf vrijdagmiddag uur); - de Vleutense noteringen voor de komende week; - algemene marktinformatie. Voor het beluisteren van deze gegevens belt u ( 0,45/min). Wilt u meedoen aan het varkensprijzenonderzoek, bel dan met de Groene Belangenbehartiger bv, telefoonnummer Aanmelden kan ook via de website

5 Belastende papierstroom De NVV streeft er steeds naar dat een varkenshouder zich zo min mogelijk moet bezighouden met administratieve verplichtingen. Soms slagen we daar te goed in, want weet u welke diverse verplichte gegevens via IKB naar de slachterijen gaan? VOEDSELKETENINFORMATIE (VKI) Vanaf 1 januari 2008 is er een Europese Verordening die zegt dat bij de slachterij informatie over de te slachten dieren en over het bedrijf van herkomst beschikbaar dient te zijn. De informatie heeft betrekking op: de diergezondheidsstatus van het bedrijf of de regio van herkomst van de dieren (bijv. Aujeszky-status bij varkens); de gezondheidsstatus van de dieren; de toegediende geneesmiddelen of andere behandelingen die de dieren binnen een relevante periode hebben ondergaan; de aanwezigheid van ziekten die de veiligheid van het vlees in het gedrang kunnen brengen; de resultaten van laboratoriumonderzoeken die relevant zijn voor de bescherming van de volksgezondheid (bijv. onderzoeken naar kiemen die aanleiding kunnen geven tot ziekte bij de mens zoals Salmonella); de resultaten van de keuringen op het slachthuis die werden uitgevoerd bij dieren die afkomstig waren van hetzelfde bedrijf; de productiegegevens, wanneer deze ziekten aan het licht kunnen brengen; de naam en het adres van de dierenarts en de voerleverancier die op het varkensbedrijf komen. Inzet NVV Recent is ons gebleken dat VWA blijkbaar de doorgeleverde IKB-gegevens in de varkenshouderij niet voldoende vindt en daarom in overleg met de slachterijen een aanvullend formulier heeft gemaakt. Dit past niet bij het streven van de NVV om administratieve verplichtingen van varkenshouders zoveel mogelijk te automatiseren. De NVV heeft daarom recent met spoed een bijeenkomst belegd met VWA om duidelijkheid te krijgen. DATABANK NVV en LTO zijn met elkaar overeengekomen om het databankbeheer van de PVV-verordeningen Salmonella, SVD en ZvA onder te brengen bij IKB Nederland, voorheen IKB 2004, en IKB Varken. Salmonella zal naar verwachting begin 2008 operationeel zijn en de rest in de loop van Het laten uitvoeren van dit beheer door IKB Nederland en IKB Varken biedt de varkenshouder diverse voordelen. Zelf online inzage Zo wordt het mogelijk om zelf als varkenshouder online op één plek inzage te krijgen in de geregistreerde gegevens, welke verplichte bloedonderzoeken voor Salmonella, SVD, ZvA en eventueel KVP er nog moeten gebeuren en welke actuele Salmonellastatus je eigen varkensbedrijf heeft. De nieuwe databank zal ook varkenshouders (uiteraard alleen als zij dit zelf wensen) de mogelijkheid geven hun dierenarts of handelaar deze gegevens te laten bewaken. De NVV heeft De Groene Belangenbehartiger BV (DGBbv) gevraagd haar kennis van databanken hiervoor beschikbaar te stellen. DGBbv heeft immers al veel ervaring op het gebied van databankbeheer. Op dit moment heeft DGBbv al een paar databanken zelf in beheer, zoals VarkensPrijzen en BiggenPrijzen Onderzoek van de NVV, elektra, gas, telefonie en een databank voor bronwateronderzoek. Inzet NVV De inzet van de NVV heeft de laatste jaren geresulteerd in verlaging van het aantal verplichte bloedmonsters, verlenging van de erkenningsperiode van één maand naar vier maanden en afschaffing van de groene (RBD) stikkers. Tevens streven we ernaar dat exportcertificering mogelijk wordt met een uitdraai uit dit zelfde systeem. De NVV streeft er verder naar het databankbeheer voor varkenshoudend Nederland efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken en tegelijkertijd daarmee de kosten fors terug te brengen. SMS Service Varkensprijzen Snelle informatievoorziening = betere onderhandelingspositie = verhoging van uw rendement! Wilt u altijd en overal verzekerd zijn van de meest actuele informatie en noteringen voor biggen, varkens en slachtzeugen dan biedt de SMS Service Varkensprijzen van De Groene Belangenbehartiger uitkomst! Voor een goede onderhandelingspositie is snelle en adequate prijsinformatie op het juiste moment zeer belangrijk. Met de SMS Service Varkensprijzen van DGBbv ontvangt u vijf keer per week de belangrijkste binnen- en buitenlandse noteringen op uw mobiele telefoon. Om enkele noteringen te noemen: Weser Ems, Tönnies, Teleporc, Vion, Hilckman, Van Rooi Meat, Compaxo, Italië (Milaan), Frankrijk (Bretagne), DDP Zuid, ISN, Danis, Vleuten, Haarle, VBP, Biggen Richtprijs en natuurlijk de NVV Producenten Referentieprijs en de NVV Biggenprijs. Ook extra informatie als markttendensen, extra noteringen, bijzondere ontwikkelingen op de varkensmarkt en bijzonderheden die blijken uit het varkensprijzenonderzoek wordt via de SMS service bekendgemaakt. Bovendien ontvangt u bij het SMS abonnement GRATIS per het wekelijkse marktnieuws met nuttige informatie! Prijzen 2007: Voor de kosten hoeft u het niet te laten: 70,= per nummer per jaar. Elk volgende nummer kost slechts 50,= per jaar. Zo betaalt u dus met twee nummers slechts 60,= per nummer. (Niet-NVV-leden en/of sponsoren betalen 30,= per nummer extra). Oftewel: voor minder dan 6,= per maand bent u te allen tijde op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de varkensmarkt! Versterk uw onderhandelingspositie en meld u direct aan op voor de SMS Service Varkensprijzen. Wilt u meer informatie? Stuur een mail naar Beschikt u niet over internet, neem dan gerust telefonisch contact met ons op: Zie achterzijde van de Trog voor onze adresgegevens. 5

6 Marktnieuws Vleesvarkens Vleesvarkenprijzen Half november is duidelijk dat de Particuliere Opslag (PO)-regeling vertrouwen geeft in de markt. Ondanks het grote aanbod van 101% gaat de prijs niet omlaag. In PO zit ton ingetekend vlees en 90% daarvan komt over vijf maanden weer op de markt. De varkens worden goed opgenomen door de slachterijen. Er is dus best wel vraag. Dit komt ook door de zogenaamde kerstinkopen. Dit vertaalt zich in het feit dat de duurdere onderdelen van het varken voor een hogere prijs worden verkocht. Al met al heeft men eigenlijk wel vertrouwen in een hogere prijs en dat zien we terug op de termijnmarkt. De plus 1 die wordt gegeven in Duitsland is niet zozeer richtingbepalend, als wel het vertalen van een gevoel, omdat de handelaren heel hard roepen dat de prijs omhoog moet. De plus 3 die was verwacht had duidelijk een betere afspiegeling gegeven van de vraag- en aanbodsituatie, maar deze bleef voor ons onthutsend uit. Vanuit Duitsland wordt er gemeld dat de Duitse noteringen vaststaan tot de 2de week van januari. Marktspecialisten vanuit Nederland geloven niet dat deze afspraak zal standhouden. Kartelvorming komt dan om de hoek kijken, maar zij verwachten ook dat rond Oud en Nieuw de prijzen alsnog worden verlaagd. Afwachten dus. Ook in Nederland zien we dat de prijs stabiliseert. In de POregeling is eind november nu ongeveer ton ingeschreven. Voor begin december is het aanbod bij de vleesvarkens ruim. Toch bevinden we ons in een vraagmarkt. Na de feestdagen gaan we een aantal moeilijke weken krijgen om de prijs in stand te houden. De PO is afgesloten. Wel is er deze week een exportrestitutie ingesteld voor de export van varkensvlees buiten de EU. Verwacht wordt dat deze vooral benut gaat worden door de Noord- en Midden-Europese landen. Het zuiden van Europa zet het vlees in het toeristenseizoen in eigen land af. De afgelopen weken hebben de slachterijen veel varkens opgenomen. Zoals voorspeld was dit ook voor de kerstinkoop. We schatten dat dit ongeveer 108% is van de normale hoeveelheid slachtingen in een week. Een enkele handelaar meldt dat de geslachtgewichten wel omlaag gaan. Dit betekent dat varkenshouders de varkens iets naar voren halen. De afgekondigde restitutie van de EU geeft momenteel nog niet het verhoogde effect. Duidelijk is dat de markt van vlees, varkens en grondstoffen een wereldgebeuren is. De afspraak die Duitse slachterijen onderling hebben gemaakt om niet meer te verhogen voor de vleesvarkens heeft tot nu toe naar onze inschatting 7 cent gekost. In een normale situatie was de vleesvarkensprijs voor de komende week (na 9 december) met enkele centen omhoog gegaan. Wat we dan ook zien is dat de handelaren hun ding niet kunnen doen, namelijk handelen. Er heerst een angst dat de prijs voor de middellange termijn toch wel omlaag zal gaan. Kijkend naar de termijnmarkt wordt dit ook bevestigd. NVV stelde haar adviesprijs wat een vleesvarkenshouder netto moet beuren voor zijn varkens de komende week vast op 1,25. Komende weken wordt een stabiele prijs verwacht. Uit het NVV Varkensprijzenonderzoek In deze tabel wordt de NVV Producenten Referentieprijs weergegeven naast het gemiddelde van de door deelnemers behaalde resultaten NVV Prod. NVV VPO Week Ref. prijs Prijs 38 1,37 1, ,37 1, ,36 1, ,32 1,33 NVV Producenten Referentieprijs = verwachtingsprijs voor een standaardvarken van 90 kg, 56% vlees type A, incl. toeslagen, min alle kosten. NVV VPO kg prijs = gemiddeld door de VPO deelnemers behaalde prijs (o.b.v. handelsafspraken, per kg, standaard varken 90 kg, 56% vlees, type A). 6 Marktnieuws biggen Biggenprijzen Half november kwamen we vanuit een overschotmarkt aan biggen terecht in een biggenmarkt waarbij vraag en aanbod in evenwicht lagen. De iets betere vraag uit Spanje tegen de nogal wat hogere prijzen ontlastten de markt. De Spaanse beurs maakte op donderavond bekend dat men voor de komende week 27 euro voor een big in t hok in Spanje betaalt. Dit betekent dat men hier in Nederland ongeveer 23 à 24 euro gaat ontvangen. Op de termijnmarkt van de biggen voltrekt zich een raar verschijnsel. Je kunt daar nu de biggen verkopen voor maart t/m oktober voor 50 euro of meer. Dit is nog nooit voorgekomen. Vorig jaar is alleen van week 5 t/m 11 een prijs betaald boven de 50 euro. Dit was maar een periode van 6 weken, terwijl het nu ruim een half jaar boven de 50 euro komt. Dit terwijl deze normaal omlaag gaat. We hebben dan ook melding gemaakt op het bandje dat wanneer je vermeerderaar bent, het nu een goed moment is om je risico s af te dekken voor komend jaar. De eerste weken van december komen er door de grote aantallen slachtingen ook veel plaatsen vrij voor de opleg van biggen. Ook de export van biggen naar Spanje, Italië en Polen loopt zowel in prijs als in aantallen een stuk beter. De biggenmarkt zien we langzaam omslaan in een vraagmarkt. Dit wil nog niet direct zeggen dat de markt meteen omslaat, maar de stemming is een stuk beter. Ook zien we op dit moment (eind november) dat handelaren weer op zoek gaan naar fokkers om aan de vraag voor hun klanten te kunnen voldoen. Nu ook Hongarije bezig is om de Artikel 10 status aan te vragen voor Aujeszky, wordt het probleem voor Nederland steeds groter. De kosten voor het feit dat Nederland nog geen Artikel 10 status heeft, zijn ongeveer 1,5 miljoen euro per week. Op dit moment (9 december) zien we dat er veel vleesvarkens zijn afgeleverd. Mede daardoor worden de biggen goed opgenomen. Gelukkig is ook het opleggewicht gezakt en zijn de vermeerderaars wel aan met het biggen leveren. Rond Kerst en Oud en Nieuw valt er gemiddeld één week aan slachtcapaciteit weg. De biggenplanning wordt daarom in deze weken ook moeilijk. Richting Kerst komt de goede vraag naar biggen niet alleen uit Spanje, maar ook uit Duitsland. De verhouding tussen vermeerderaars en vleesvarkenshouders is positief omgeslagen voor de biggenproducenten. Al met al kijken we nu tegen een geheel ander niveau aan dan een aantal weken geleden. NVV heeft haar biggenprijs dan ook wederom met 2 euro verhoogd tot 33 euro.

7 Uit het NVV Biggenprijzenonderzoek Ter vergelijking worden in onderstaande tabel een tweetal prijzen weergegeven voor NVV standaard biggen van 25 kg, inclusief BTW NVV NVV Week Biggenprijs BPO prijs 38 29,00 29, ,50 28, ,50 27, ,50 27,64 NVV Biggenprijs = notering: verwachtingsprijs voor een big van 25 kg incl. BTW. Wordt wekelijks op vrijdag bekend gemaakt. Toeslagen en kosten zijn in notering verwerkt. NVV BPO Prijs = gemiddeld door de BPO deelnemers behaalde prijs per big (inclusief BTW, big van 25 kg) gemiddelde koppelgrootte is 180 biggen per week. NVV service Wilt u via de NVV op de hoogte worden gehouden van interessante en vaak actuele informatie over de varkenshouderij? U kunt zich daarvoor kosteloos abonneren. Op de NVV-site ( kunt u zich opgeven. Laatste nieuws van De Groene Belangenbehartiger BV DGB is verhuisd! Sinds maandag 3 december is DGB actief vanuit een nieuw pand. Dit werd nodig, omdat DGB simpelweg uit haar jasje is gegroeid op de oude locatie aan de Coevorderweg in Slagharen. De nieuwe locatie aan het Oosteinde 21 in het centrum van Hardenberg biedt volop mogelijkheden om verder te groeien, wat ook voor u van belang is! Een nieuwe locatie biedt onder andere namelijk ook de ruimte om nieuwe producten aan te bieden. Een goed voorbeeld hiervan is onze nieuwe Juridische Dienstverlening, waarover u hieronder meer kunt lezen. Het telefoon- en faxnummer van DGB zijn overigens hetzelfde gebleven, waardoor u ons net zo makkelijk kunt bereiken als altijd! Juridische Dienstverlening DGB is gestart met een eigen juridische dienstverlening specifiek gericht op de agrarische sector. Dit pakket is een combinatie van een rechtsbijstandsverzekering met aanvullend een stuk extra juridische ondersteuning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beoordelen en advies geven op het gebied van overeenkomsten, vergunningen etc. Dit alles zal zoveel mogelijk in eigen huis en met eigen juristen gebeuren. Daarnaast heeft DGB met meerdere gerenommeerde advocatenbureaus afspraken gemaakt om specifieke juridische kwesties op te kunnen pakken. U bent hierdoor altijd verzekerd van één aanspreekpunt voor al uw juridische kwesties en vragen! Nieuwsgierig? Neem contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvende offerte! Beurs De Landbouwdagen Intensieve Veehouderij in Hardenberg liggen inmiddels weer achter ons. Ook dit keer hebben we een restaurantbon van 75,= verloot onder de bezoekers van onze stand die een korte enquête hebben ingevuld. De gelukkige winnaar van de verloting van deze restaurantbon is de familie Westerhof uit Westerbork geworden! Zij hebben de bon inmiddels ontvangen en wij wensen hen hierbij dan ook smakelijk eten! Ook alle overige bezoekers van onze stand willen we langs deze weg bedanken voor hun bezoek en interesse in DGB! Zie achterzijde Trog voor onze nieuwe adresgegevens. Benut de mogelijkheid om Klassieke Varkenspest met de PCR-test uit te sluiten!! Uit een overzicht van LNV blijkt dat in 2007 maar 28 bloedjes bij CIDC hiervoor (PCR-sneltest) zijn aangeboden. LNV heeft ons gemeld dit zeer teleurstellend te vinden. Het KVP-virus kan altijd onverwachts de kop opsteken. Het snel signaleren en vaststellen van de ziekte is van het grootste belang. Dat is ook vastgelegd in de ministeriële regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten. De varkenshouder ziet als eerste dat de varkens ziek zijn en heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om actie te ondernemen. De regeling verplicht de varkenshouder om bloed bij zieke dieren te laten afnemen voor onderzoek op de aanwezigheid van een besmettelijke dierziekte indien hij/zij zieke varkens behandelt of laat behandelen. Hiervoor hoeft de varkenhouder en/of de dierenarts geen melding te doen. Het bedrijf wordt niet geblokkeerd. Na het insturen van zes bloedmonsters van zieke varkens is de uitslag binnen enkele werkdagen bekend. De kosten voor het laboratoriumonderzoek worden door de sector en de overheid gedragen. De NVV beschouwt de PCR-test als een belangrijk instrument om de insleep van het KVP-virus zo snel mogelijk te ontdekken. Maak gebruik van de mogelijkheid om snel KVP uit te sluiten als varkens worden behandeld. Varkenshouder èn de bedrijfsdierenarts spelen een sleutelrol in de bewaking en het opsporen van de insleep van het KVP-virus. De varkenssector weet hoe verraderlijk KVP is. Dat bleek weer eens bij de uitbraak in Duitsland. De besmette varkens vertoonden nauwelijks ziekteverschijnselen. Toen behandelingen niet het gewenste resultaat opleverden is nader onderzoek gedaan. Dit nam veel tijd in beslag waardoor de ziekte zich kon verspreiden. Uiteindelijk bleek uit nader onderzoek dat KVP de boosdoener was. 7

8 8 NVV-informatie Secretariaat NVV: Postbus 591, 3770 AN Barneveld TEL FAX NVV-website: INFOLIJN varkensprijzen: ( 0,45/min). De trog verschijnt maandelijks. ISSN Contactpersonen in de regio: regio Noord-Nederland: Nico Vierhoven, Beilen TEL/FAX / regio Salland: Theo Duteweerd, Mariënheem TEL regio Twente: contactadres: Anton Heijmerink TEL/FAX / regio Achterhoek: Michel Schoneveld, Kring van Dorth TEL/FAX / regio Veluwe: Gerard de Graaf, Nijkerk TEL/FAX / regio West-Nederland: Co van Ekeren, Zeist TEL/FAX /idem regio Rivierengebied: Erjan Valk, Geldermalsen TEL/FAX / regio Veghel/Oss: Jos van Gerwe, Erp TEL/FAX / regio Midden-Brabant: Jan Mathijssen, Sprang Capelle TEL/FAX regio De Kempen: contactadres: Henri Rijkers, Vessem TEL/FAX / regio Zuidoost-Brabant: Johnny Bouwmans, Bakel TEL/FAX /idem regio Maaskant: Theo Reintjes, St. Hubert TEL/FAX / regio West-Brabant: Frank van de Burg, Alphen (NB) TEL/FAX / regio Noord-Limburg: contactadres: Frank Reijnders, Horst TEL/FAX / De Groene Belangenbehartiger bv Kantoor: Oosteinde 21, 7772 CA Hardenberg tel: fax: DGBbv-website: Inning ledengeld De penningmeester start in januari met de inning van de contributie voor Deze zal conform het besluit van de Algemene Ledenvergadering worden verhoogd, wat inhoudt dat de inflatiecorrectie wordt toegepast. De nieuwe contributietarieven 2008 staan in onderstaand overzicht vermeld. De NVV streeft ernaar al haar werkzaamheden in een jaar zoveel mogelijk te bekostigen uit de contributiegelden van datzelfde jaar. Dat betekent dat dit geld ook in het eerste kwartaal binnen moet zijn. Kijk bij ontvangst van de nota of de automatische afschrijving even of u in de juiste groep bent ingedeeld. Is dit niet het geval, meld dit dan bij het secretariaat. Indien u ons nog niet heeft gemachtigd voor een automatisch incasso dan doet u ons een groot plezier om dit alsnog te doen. Zend deze toestemming per fax ( ) of per post. De administratieve verwerking wordt hierdoor aanzienlijk vereenvoudigd. Mark Logtenberg Penningmeester Groep Tarief in Omschrijving 1 125,= Bedrijf met: minder dan 100 fokzeugen minder dan 1000 vleesvarkens minder dan 100 eenheden zeugen en vleesvarkens*) ,= Bedrijf met: tussen de 100 en 250 fokzeugen tussen de 1000 en 2500 vleesvarkens tussen de 100 en 250 eenheden zeugen en vleesvarkens*) ,= Bedrijf met: tussen de 250 en 400 fokzeugen tussen de 2500 en 4000 vleesvarkens tussen de 250 en 400 eenheden zeugen en vleesvarkens*) ,= Bedrijf met: meer dan 400 fokzeugen meer dan 4000 vleesvarkens meer dan 400 eenheden zeugen en vleesvarkens*) 41 44,= 2e lidmaatschap *) Omrekenen in zeugeneenheden: 10 vleesvarkens in één zeugeneenheid. Bij betaling via automatisch incasso ontvangt u een korting van 5,=. Het minimale contributietarief voor donateurs bedraagt 50,=. NVV AGENDA 31 januari 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren 12 t/m 14 februari 2008, Landbouwdagen Intensieve Veehouderij, Evenementenhal te Gorinchem 28 februari 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren 27 maart 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren 24 april 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren 29 mei 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren 16 juni 2008, Algemene Ledenvergadering, Edda Huzid te Voorthuizen

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007 Megabedrijven In de media wordt momenteel veel aandacht besteed aan de vergunningaanvragen van een aantal bedrijven in voornamelijk

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 Minister Donner moet onderzoek doen naar gang van zaken bij PVV Zoals in de vorige Trog al gemeld heeft de huidige voorzitter

Nadere informatie

Reconstructie Brabant

Reconstructie Brabant trog 144 18-04-2007 16:03 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 144, april 2007 Reconstructie Brabant NVV dwingt individuele toetsing af en haalt dus de kern van de reconstructie

Nadere informatie

Eindelijk duidelijkheid op mestdossier

Eindelijk duidelijkheid op mestdossier Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 193 - oktober 2011 - extra editie ZvA-procedure Zeugenopkoopplan World Pork Conference Eindelijk duidelijkheid op mestdossier Bron: PVV Woensdag 28 september

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 158, augustus 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 158, augustus 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 158, augustus 2008 Aujeszky gelden De afgelopen maanden heeft het College van Deskundigen Ziekte van Aujeszky gelden (CvD ZvA) het bewijsmateriaal

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 153, februari 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 153, februari 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 153, februari 2008 Advies aan Hoge Raad; fosfaatheffingen MINAS onrechtmatig Eind december heeft Advocaat Generaal (AG) mr. Nielen een advies

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 146, juni 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 146, juni 2007 trog 146 20-06-2007 10:04 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 146, juni 2007 Nieuw NVV-logo Op de Algemene Ledenvergadering van de NVV is op 11 juni jl. het nieuwe NVV-logo gepresenteerd.

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 1 juli 2013 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige verdeling

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 6 januari 2014 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige

Nadere informatie

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf De markt voor de varkenshouderij in Nederland Structuur In Nederland worden op ongeveer 1. bedrijven varkens gehouden. Het aantal bedrijven met varkens is de afgelopen jaren duidelijk afgenomen (figuur

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008 NVV ondertekent Convenant Schoon en Zuinig niet! De NVV heeft recent kennis genomen van een conceptversie van het Convenant Schoon

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en wetgeving

Mest, mestverwerking en wetgeving Mest, mestverwerking en wetgeving Harm Smit Beleidsmedewerker Economische Zaken, DG AGRO Inhoud Feiten en cijfers. Huidig instrumentarium. Visie op mestverwerking en hoogwaardige meststoffen Toekomstig

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 157, juni 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 157, juni 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 157, juni 2008 Wyno Zwanenburg herkozen tot voorzitter NVV Tijdens de drukbezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVV op 16 juni jl.

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 160, oktober 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 160, oktober 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 160, oktober 2008 Cursussen verdoofd castreren van start Vanaf begin oktober is begonnen met het geven van de cursussen verdoofd castreren. Deze

Nadere informatie

Behoud varkensrechten voor NVV onacceptabel

Behoud varkensrechten voor NVV onacceptabel Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 218 - januari 2014 Bennie van Til treedt af Tarieven Rendac Bijeenkomsten mestverwerking Foto: ASG Behoud varkensrechten voor NVV onacceptabel In december

Nadere informatie

Database dier- geneesmidde- lenverbruik

Database dier- geneesmidde- lenverbruik trog 145 21-05-2007 15:33 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 145, mei 2007 Database dier- geneesmidde- lenverbruik In de april vergadering van het Landelijk Bestuur (LB) van de

Nadere informatie

van wedloop naar kringloop

van wedloop naar kringloop Trajecten Mineralen: van wedloop naar kringloop Uitwerking stelsel verantwoorde mestafzet en verplichte mestverwerking & Invulling 5 e AP Nitraatrichtlijn LTO April 2012 Mark Heijmans Concept Opzet Aftrap

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden trog 143 21-03-2007 10:25 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden Woensdag 14 maart jl.

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? De Rabobank verwacht een moeizaam derde kwartaal voor de Nederlandse varkenssector. Aan het einde

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009 MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar Op vrijdag 3 april jl. heeft de Hoge Raad in Den

Nadere informatie

Producenten Organisatie Varkenshouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij Producenten Organisatie Varkenshouderij Producenten organisaties onder de loep 31 Mei 2016 Beleidsplan Recept voor Duurzaam Varkensvlees Wij bepalen zelf onze toekomst! Van reactief naar proactief (Business

Nadere informatie

Inspiratie voor een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel

Inspiratie voor een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel Inspiratie voor een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel Voorbeelden van onderwerpen en projecten Introductie Een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel is een inspirerende ervaring. Op

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Dioxineverontreiniging voer roept vragen op

Dioxineverontreiniging voer roept vragen op Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 178 - mei 2010 DeTrog ALV NVV Op 14 juni a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van de NVV plaats. Leden van de NVV hebben reeds een uitnodiging ontvangen.

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 149, oktober 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 149, oktober 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 149, oktober 2007 Mineralenquotum opnieuw op de agenda? De NVV heeft in een brief aan Minister Verburg opheldering gevraagd over hoe zij in de

Nadere informatie

Marktsituatie en biggenstromen vanuit Nederland

Marktsituatie en biggenstromen vanuit Nederland Marktsituatie en biggenstromen vanuit Nederland Benny ten Thije Select Porc B.V. -> Va-handel Dijk Biggenbemiddeling in binnen- en buitenland Varkensproductie Varkensproductie wereldwijd - 1,3 miljard

Nadere informatie

Be- en verwerken van mest: een zegen voor water en milieu?

Be- en verwerken van mest: een zegen voor water en milieu? Kennisdag emissies, vergroening en verduurzaming in de landbouw Be- en verwerken van mest: een zegen voor water en milieu? Mark Heijmans 2 december 2014 Het speelveld: schaken op meerdere borden Opzet

Nadere informatie

Mestmarkt en mestverwerking

Mestmarkt en mestverwerking Mestmarkt en mestverwerking Jaap Uenk DOFCO BV, Twello VAB, 22 september 2015 Inhoud Introductie Stand van zaken mestverwerking (Technieken, producten, markten en capaciteit) (8) Waarom is verwerking nog

Nadere informatie

Mestbeleid 2014 begint nu

Mestbeleid 2014 begint nu Mestbeleid 2014 begint nu Kees van Ham DLV Intensief Advies BV 06 26 54 80 10 k.van.ham@dlv.nl Mestbeleid 2014 Programma: Nieuwe beleid Productie Nederland Gebruiksnormen fosfaat en stikstof Verwerkingsplicht

Nadere informatie

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mestbeleid Stelsel van verplichte mestverwerking 13 januari 2014 Joke Noordsij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 Inhoud Wat hebben we nu aan mestbeleid Wat gaat er veranderen Stelsel verplichte

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 159, september 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 159, september 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 159, september 2008 EU-studie margeverdeling Op initiatief van de Nederlandse CDA EU-parlementariër Esther de Lange heeft het Europese Parlement

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 142, februari 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 142, februari 2007 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 142, februari 2007 Reconstructie mislukt De positie van de varkenshouder en zijn gezin moet worden hersteld in het reconstructieproces. Dit heeft de

Nadere informatie

Mijn varken. algemene ontwikkelingen en de meerwaarde

Mijn varken. algemene ontwikkelingen en de meerwaarde Mijn varken. algemene ontwikkelingen en de meerwaarde het varken centraal 29 oktober 2014, Geert van der Peet Inhoud Mogelijkheden RFID, maar geen doorbraak - Algemene ontwikkelingen en onderzoek Kansen

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en mestwetgeving

Mest, mestverwerking en mestwetgeving Mest, mestverwerking en mestwetgeving Frits Vink Ketenmanager grondgebonden veehouderij Ministerie van Economische Zaken Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets) Mestbeleid: koers

Nadere informatie

Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC

Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC LEI Wageningen UR: Co Daatselaar Aanleiding en doelstellingen onderzoek Veel mest elders af te zetten tegen hoge kosten, druk verlichten

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 2 januari 2012 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige

Nadere informatie

Varkens produceren in Argentinië: lage kosten en daglicht in overvloed

Varkens produceren in Argentinië: lage kosten en daglicht in overvloed Varkens produceren in Argentinië: lage kosten en daglicht in overvloed Argentinië, het land van Maxima en pampa s, maar ook een wereldspeler in de dop als het gaat om varkens! Auteurs: M.A. de Winter P.

Nadere informatie

Maatschappelijke issues in de veehouderij. 20 november 2013 Anne-Corine Vlaardingerbroek

Maatschappelijke issues in de veehouderij. 20 november 2013 Anne-Corine Vlaardingerbroek Maatschappelijke issues in de veehouderij 20 november 2013 Anne-Corine Vlaardingerbroek Inhoudsopgave Jumbo Maatschappelijke thema s veehouderij Jumbo en duurzaamheid Waarom GlobalGAP? 2 30 november 2013

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 4 juli 2011 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige verdeling

Nadere informatie

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst z Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst Richard Soons Secretaris Werkgroep Varkens Taskforce Antibioticaresistentie Presentatie 1. Introductie POV 2. Aanleiding/afspraken antibiotica aanpak

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt Na een teleurstellend vierde kwartaal in het vorige jaar, start

Nadere informatie

Voortgang overleg nationale werkgroep varkensketen

Voortgang overleg nationale werkgroep varkensketen Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 187 - maart 2011 DeTrog Mestafzetprijzen NVV notering Toezicht antibioticumgebruik Voortgang overleg nationale werkgroep varkensketen Na de laatste actie

Nadere informatie

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2012 en HET PRODUCTIEGETAL 2013 VLEESVARKENSHOUDERIJ

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2012 en HET PRODUCTIEGETAL 2013 VLEESVARKENSHOUDERIJ NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2012 en HET PRODUCTIEGETAL 2013 VLEESVARKENSHOUDERIJ Wageningen UR Livestock Research berekent jaarlijks de waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex

Nadere informatie

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking Mestbeleid Verplichte mestverwerking Eind december 2013 zijn de details van de verplichte mestverwerking bekend geworden. Dit betekent onder andere dat de verwerkingspercentages en de definitie van verwerken

Nadere informatie

NVV laat het er niet bij zitten

NVV laat het er niet bij zitten Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 137, september 2006 NVV laat het er niet bij zitten In het Landelijke Bestuur (LB) van 31 augustus heeft de NVV zich beraden op de uitkomst van het kort

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5289 6 april 2010 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 maart 2010, nr. 115877, houdende

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Druk op varkensvleesmarkt blijft De vooruitzichten voor de Nederlandse varkenshouderij voor het tweede kwartaal 2015 blijven mager. Ondanks de seizoensmatige

Nadere informatie

Weer stap dichter bij stoppen vaccineren Ziekte van Aujeszky

Weer stap dichter bij stoppen vaccineren Ziekte van Aujeszky Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 133, april 2006 Weer stap dichter bij stoppen vaccineren Ziekte van Aujeszky In het PVV-bestuur van 12 april is met overgrote meerderheid besloten om

Nadere informatie

Eindelijk gerechtigheid in Minas-procedure

Eindelijk gerechtigheid in Minas-procedure Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 132, maart 2006 Eindelijk gerechtigheid in Minas-procedure Het Hof in Den Bosch heeft afgelopen 23 februari in haar vonnis de grondslag voor de Minas-heffingen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk / Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode 2 juni 2017

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk / Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode 2 juni 2017 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296

Nadere informatie

Foto: Fotografie Jeanette

Foto: Fotografie Jeanette Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 211 - mei 2013 De Gouden Krul Concurrentiepositie Nederland aangetast Bloeduitslagen van belang bij export Foto: Fotografie Jeanette Boer aan het roer!

Nadere informatie

Daan van Doorn vertrekt na nieuwe mislukking. ZvA-dagvaarding. Heffingen Productschap. Symposium Duurzame ontwikkeling

Daan van Doorn vertrekt na nieuwe mislukking. ZvA-dagvaarding. Heffingen Productschap. Symposium Duurzame ontwikkeling Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 216 - november 2013 ZvA-dagvaarding Heffingen Productschap op nul Symposium Duurzame ontwikkeling Daan van Doorn vertrekt na nieuwe mislukking Daan van

Nadere informatie

Diervriendelijke keuzes door consumenten

Diervriendelijke keuzes door consumenten Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Diervriendelijke keuzes door consumenten Monitor Duurzame Dierlijke Producten 2009 Deze brochure is een uitgave van: Rijksoverheid Postbus 00000 2500

Nadere informatie

Invulling verplichte mestverwerking

Invulling verplichte mestverwerking Invulling verplichte mestverwerking Ondernemersdag intensief Ben Rooyackers (Mestac), Jos van Gastel (ZLTO) Wat gaan we doen? Korte inleiding Behoefte aanvullende export fosfaat Inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit

Nadere informatie

Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek

Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek Bezoekadres: Postadres: Anthony Fokkerweg 57 Postbus 59027 3088 GE Rotterdam 3008 PA Rotterdam Kantoor: Alarmcentrale: Telefoon 010-428 23 11 Telefoon 010-429

Nadere informatie

Epidemiologische en economische aspecten van de bestrijding zonder routinevaccinatie. Bestrijdingsscenario s voor de ziekte van Aujeszky:

Epidemiologische en economische aspecten van de bestrijding zonder routinevaccinatie. Bestrijdingsscenario s voor de ziekte van Aujeszky: EIEREN VLEES VEE Epidemiologische en economische aspecten van de bestrijding zonder routinevaccinatie. Bestrijdingsscenario s voor de ziekte van Aujeszky: Aline de Koeijer (ASG/WUR), Don Klinkenberg (FD/UvU),

Nadere informatie

STARTSTART START. vertel maar hoe u het hebben wilt De nieuwe abonnementen voor ondernemers

STARTSTART START. vertel maar hoe u het hebben wilt De nieuwe abonnementen voor ondernemers vertel maar hoe u het hebben wilt De nieuwe abonnementen voor ondernemers Met T-Mobile heeft u altijd het abonnement dat het beste op uw behoefte is afgestemd. Stuurt u alleen af en toe een e-mail of geeft

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer OVEREENKOMST Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 zijn de volgende afspraken van kracht tussen: - De Nederlandse Zuivelorganisatie,

Nadere informatie

Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd

Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd Page 1 of 5 Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd 11-5-2016 / 02:00 In 2015 exporteerde Nederland een recordhoeveelheid van 944 miljoen kilo varkensvlees, 6 procent meer dan in 2014. Door de lage prijzen

Nadere informatie

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2008 en HET PRODUCTIEGETAL 2009 VLEESVARKENSHOUDERIJ

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2008 en HET PRODUCTIEGETAL 2009 VLEESVARKENSHOUDERIJ NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2008 en HET PRODUCTIEGETAL 2009 VLEESVARKENSHOUDERIJ De Animal Sciences Group berekent jaarlijks de waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex

Nadere informatie

Nedap Varkens Prestatie Test

Nedap Varkens Prestatie Test Complete oplossingen voor varkenshouderij Nedap biedt middels elektronische individuele dieridentificatie efficiënte en slimme oplossingen voor dierverzorging in de gehele varkenshouderij. Nedap Varkens

Nadere informatie

Van harte welkom op studieavond vleesvarkenshouderij.

Van harte welkom op studieavond vleesvarkenshouderij. Van harte welkom op studieavond vleesvarkenshouderij. Neem een kijkje in onze innovatieve keuken Boeren richting de toekomst Agenda: 19.45 uur Ontvangst 20.00 uur Opening Marcel van Zeeland, Coppens Diervoeding

Nadere informatie

Consumenteneuro in konijnenvleeskolom

Consumenteneuro in konijnenvleeskolom Consumenteneuro in konijnenvleeskolom Izak Vermeij. Aanleiding en doelstelling Er is een groot prijsverschil tussen de prijs die een konijnenhouder voor zijn dieren ontvangt en de prijs die consumenten

Nadere informatie

Duidelijke voorwaarden

Duidelijke voorwaarden Mobiel abonnement Duidelijke voorwaarden Werkt in je voordeel Introductie Klant worden Bij Telfort vinden we het belangrijk dat al onze klanten weten waar ze aan toe zijn. Daarom vind je in dit boekje

Nadere informatie

Innovatieagenda Melkveehouderij

Innovatieagenda Melkveehouderij Innovatieagenda Melkveehouderij stappen naar een nieuwe melkweg samen met ketenpartijen in de melkveehouderij INLEIDING NL 20 Waarom een innovatieagenda? Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor de

Nadere informatie

Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over nieuwe gevallen van Q-koorts besmettingen bij mensen in Brabant

Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over nieuwe gevallen van Q-koorts besmettingen bij mensen in Brabant 08-05-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over nieuwe gevallen van Q-koorts besmettingen bij mensen in Brabant Vragen van het lid Thieme aan de ministers van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Nadere informatie

HELDER HET ZAKELIJKE ABONNEMENT WAARBIJ Ú DE TOUWTJES IN HANDEN HEEFT

HELDER HET ZAKELIJKE ABONNEMENT WAARBIJ Ú DE TOUWTJES IN HANDEN HEEFT HELDER HET ZAKELIJKE ABONNEMENT WAARBIJ Ú DE TOUWTJES IN HANDEN HEEFT U weet als ondernemer zelf wat het beste is voor uw bedrijf. Daarom geven we u met ons nieuwe zakelijke abonnement Helder graag de

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Afwikkeling Ziekte van Aujeszky procedure nadert ontknoping

Afwikkeling Ziekte van Aujeszky procedure nadert ontknoping Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 196 - februari 2012 Varkensbeoordeling Voortgang mineralendossier Rendac tarieven Afwikkeling Ziekte van Aujeszky procedure nadert ontknoping Met de uiteindelijke

Nadere informatie

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Jaap Uenk DOFCO Beheer BV, Ruurlo, 27 februari 2014, Barneveld j.uenk@dofco.nl INHOUD Introductie Mest- en mineralensituatie

Nadere informatie

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland Terminologie Onderwerpen Achtergronden mestverwerkingsplicht Achtergronden Melkveewet AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij

Nadere informatie

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen?

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Algemeen 1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Zodra u een MVO heeft ingestuurd kunt u deze niet meer corrigeren.

Nadere informatie

Duurzaam verdienmodel noodzakelijk

Duurzaam verdienmodel noodzakelijk Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 198 - april 2012 Landenoverleg Diermeel Groepshuisvesting Bron: ASG Duurzaam verdienmodel noodzakelijk De Werkgroep Varkensketen is begin 2011 door de staatssecretaris

Nadere informatie

DeTrog. Ongehoorde actie. BIG Challenge Oproep NMa en prijsvorming Algemene Ledenvergadering Rendac-tarieven

DeTrog. Ongehoorde actie. BIG Challenge Oproep NMa en prijsvorming Algemene Ledenvergadering Rendac-tarieven Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 190 - juli 2011 DeTrog BIG Challenge Oproep NMa en prijsvorming Algemene Ledenvergadering Rendac-tarieven Ongehoorde actie Bron: ASG Afgelopen maand werden

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Wyno Zwanenburg nieuwe NVV-voorzitter

Wyno Zwanenburg nieuwe NVV-voorzitter Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 135, juni 2006 Wyno Zwanenburg nieuwe NVV-voorzitter Maandag 12 juni jl. werd Wyno Zwanenburg bij acclamatie en dus unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Oplossing mestafzet voor de veehouderij in De Liemers

Oplossing mestafzet voor de veehouderij in De Liemers Oplossing mestafzet voor de veehouderij in De Liemers Presentatie Ing. Jaap Uenk MAB LTO Noord afdeling De Liemers, 3 november 2010 Inhoud presentatie Ontwikkeling mestsituatie in Nederland Ontwikkeling

Nadere informatie

Workshop. Mestverwerking: een bron van emissies of een kans voor emissie reductie? Ellen van Voorthuizen Wim van der Hulst Gerard Rijs

Workshop. Mestverwerking: een bron van emissies of een kans voor emissie reductie? Ellen van Voorthuizen Wim van der Hulst Gerard Rijs Workshop Mestverwerking: een bron van emissies of een kans voor emissie reductie? Ellen van Voorthuizen Wim van der Hulst Gerard Rijs Programma Welkom en opening Introductie mestverwerking MVI s Achtergronddocument:

Nadere informatie

Alarmering: een veilig gevoel

Alarmering: een veilig gevoel Alarmering: een veilig gevoel U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Maar misschien vraagt u zich wel eens af: wie helpt mij als mij onverwacht iets overkomt? Alarmering biedt u hiervoor een

Nadere informatie

Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten (Tussensegmenten) 2009 t/m 2011

Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten (Tussensegmenten) 2009 t/m 2011 Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten (Tussensegmenten) 2009 t/m 2011 s-gravenhage, 19 mei 2009 Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten (Tussensegmenten) 2009

Nadere informatie

Even het Medisch acceptatieproces bij de Overlijdensrisicoverzekering.

Even het Medisch acceptatieproces bij de Overlijdensrisicoverzekering. Even het Medisch acceptatieproces bij de Overlijdensrisicoverzekering. Uitleg en inzicht . In deze digitale folder leest u wat u kunt verwachten bij ons medisch acceptatieproces. Hoe zorgt u ervoor dat

Nadere informatie

Afzetmogelijkheden van intacte beren voor varkenshouder en slachthuis PVL, 18 en 19 november 2014 Luc Verspreet, CEO GROEP COVALIS Jan Coenegrachts,

Afzetmogelijkheden van intacte beren voor varkenshouder en slachthuis PVL, 18 en 19 november 2014 Luc Verspreet, CEO GROEP COVALIS Jan Coenegrachts, Afzetmogelijkheden van intacte beren voor varkenshouder en slachthuis PVL, 18 en 19 november 2014 Luc Verspreet, CEO GROEP COVALIS Jan Coenegrachts, bedrijfsleider COVAVEE - COVALIS Agenda GROEP COVALIS

Nadere informatie

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 1 Aanleiding en samenvatting In 2015 heeft toenmalig staatssecretaris Dijksma van EZ fosfaatrechten voor de melkveehouderij

Nadere informatie

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen 31 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Totale resultaten... 4 1.1 Elektriciteitsverbruik... 4 1.2 Gasverbruik... 4 1.3 Warmteverbruik... 4 1.4 Totaalverbruik

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV 2014 DIENSTENWIJZER BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening. Om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering Handleiding

Rechtsbijstandverzekering Handleiding Rechtsbijstandverzekering Handleiding Handleiding Rechtsbijstand U hebt een rechtsbijstandverzekering afgesloten bij de SOM. Dit is tot stand gekomen met de hulp en het advies van uw onderlinge. De uitvoering

Nadere informatie

ZLTO tilt Wakker Dier onnodig op het schild

ZLTO tilt Wakker Dier onnodig op het schild Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 183 - november 2010 DeTrog foto: ASG Mineralendossier Reflectiedag EU Swill ZLTO tilt Wakker Dier onnodig op het schild De NVV kan niet anders dan op basis

Nadere informatie

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten Arjan Dogterom Head of IT Partner Logistics is altijd bereikbaar en bespaart op telefoonkosten met Intercity Zakelijk Partner Logistics is een bedrijf

Nadere informatie

Mestverwerkingscapaciteit 2015

Mestverwerkingscapaciteit 2015 Landelijke inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit 2015 Open innovatiedagen VIC Sterksel 19 juni 2015 Jos van Gastel Presentatie Waarom, wie, hoe Resultaten enquête Ontbrekende informatie Voorlopig beeld

Nadere informatie

Chronologie belangrijkste feiten MPA-affaire

Chronologie belangrijkste feiten MPA-affaire Chronologie belangrijkste feiten MPA-affaire 20 mei!" Vruchtbaarheidsproblemen geconstateerd bij varkens op 3 boerderijen in Noord-Brabant. 26 mei!" Sectie verricht op vier varkens door de faculteit Diergeneeskunde

Nadere informatie

ResPig Wijzer. Samen in de goede richting

ResPig Wijzer. Samen in de goede richting ResPig Wijzer Samen in de goede richting Wat is ResPig? Wat is ResPig? ResPig is het diagnostisch- en monitoringssysteem van MSD Animal Health voor de structurele aanpak van ademhalingsziekten bij varkens

Nadere informatie

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Inleiding Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Nadere informatie

Project Antibiotica Registratie. Belpork vzw

Project Antibiotica Registratie. Belpork vzw Project Antibiotica Registratie Belpork vzw Sharon Lagast Geel, 18 maart 2014 Presentatie studiedag Varkens gezond houden Belpork vzw - Certus Certus lastenboek = IKB-kwaliteitslabel voor Belgisch varkensvlees

Nadere informatie

Harry Roetert, Stimuland / Provincie. Themadag bio-energie 27 februari 2013

Harry Roetert, Stimuland / Provincie. Themadag bio-energie 27 februari 2013 Harry Roetert, Stimuland / Provincie Themadag bio-energie 27 februari 2013 Bio-energieconsulenten: - Sinds 2006, in opdracht van de Provincie Overijssel - Voorlichting, loket voor boeren, bedrijven en

Nadere informatie

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2011 en HET PRODUCTIEGETAL 2012 ZEUGENHOUDERIJ

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2011 en HET PRODUCTIEGETAL 2012 ZEUGENHOUDERIJ NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2011 en HET PRODUCTIEGETAL 2012 ZEUGENHOUDERIJ Wageningen UR Livestock Research berekent jaarlijks de waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex

Nadere informatie