Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007"

Transcriptie

1 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007 Megabedrijven In de media wordt momenteel veel aandacht besteed aan de vergunningaanvragen van een aantal bedrijven in voornamelijk de provincie Overijssel. Ook overheden en politiek mengen zich op dit moment in deze discussie. Als gevolg daarvan is ook de (nieuw)vestiging van bedrijven in andere gebieden ter discussie gesteld. NVV-visie In augustus jl. heeft de NVV al haar visie op bedrijfsomvang getiteld De NVV is en blijft voor gezinsbedrijven vastgesteld en openbaar gemaakt. De NVV geeft daarin aan dat we een absolute voorkeur hebben voor gezinsbedrijven en dat er geen beperkingen aan bedrijfsomvang mogen worden gesteld. Elke vooruitgang (milieu, welzijn) moet worden gerespecteerd en de lat moet op een acceptabel niveau worden gelegd. Tevens zijn wij van mening dat de overheid haar inspanningen moet richten op het voor bestaande bedrijven mogelijk maken zich verder te ontwikkelen en zodoende de concurrentiepositie te verbeteren. De NVV is op dit moment samen met LTO bezig om, op basis van de innovatieagenda, een varkensstal en -houderij te ontwikkelen die qua ontwerp iedere wethouder graag in zijn/haar gemeente wil hebben. Zorg Een onderbelicht onderdeel in deze discussie is dat het houden van varkens eigenlijk een vorm van zorg is. Dat betekent dat er eigenlijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week toezicht op het boerenerf nodig is. Daarom vindt de NVV ook dat er bij een varkensbedrijf een woning dient te staan. De bewoners houden toezicht op het bedrijf. Dit toezicht kan voor een deel overgenomen worden door automatisering, maar het rond de klok persoonlijk in de buurt van het bedrijf aanwezig zijn is een belangrijk gegeven. Mede vanwege deze reden, naast de negatieve afstandelijke beeldvorming, is de NVV tegen het plaatsen van varkensbedrijven op aparte bedrijventerreinen. Groter niet slechter De varkenshouder houdt tegenwoordig door de verdergaande automatisering meer tijd over voor de feitelijke controle van zijn dieren. Vroeger had een varkenshouder minder dieren maar was hij meer tijd kwijt met vaak zware fysieke arbeid. Dus groter betekent absoluut niet minder aandacht voor de dieren. Sociaal Verder zie je dat opschalen ook een belangrijke sociale component heeft. Het met meerdere mensen werkzaam zijn op één locatie vergroot over het algemeen de arbeidsvreugde. Ook het gezinsleven, door inschakeling van meerdere medewerkers, kan erop vooruitgaan omdat men minder gebonden is aan het bedrijf. Dat betekent dat vrije weekenden en vakanties ook voor de varkenshouders meer vanzelfsprekend worden. Communiceren met de omgeving De NVV wordt ook regelmatig geconfronteerd met bedrijven die willen uitbreiden en die dan vastlopen bij de vergunningverlening. Het blijkt dat tijdens de vergunningverlening de omgeving niet altijd zuiver rationele argumenten aanvoert en onvoldoende geïnformeerd wordt. Dáárom handelen mensen in een dergelijke situatie op basis van emotie en niet die op basis van ratio. Ook voelt men zich in meer of mindere mate overvallen door uitbreidingsplannen. De NVV denkt dat als de varkenshouder duidelijk en in een vroeg stadium aan zijn omgeving bekend maakt wat hij van plan is, er lokaal draagvlak kan worden gecreëerd. NVV neemt deel aan internationaal varkens- en biggenprijzenoverleg Op 22 november vindt er in Spanje overleg plaats tussen diverse Europese varkensproducentenorganisaties die zelf een eigen prijsnotering uitgeven. Hieraan nemen de ZMP uit Duitsland, de MPD uit Frankrijk, de beurs Leirida uit Spanje, de beurs Modena uit Italië en de NVV uit Nederland deel. Doel van deze bijeenkomst is om elkaar te informeren over hoe bovenstaande organisaties tot prijsvorming komen. Verder zal besproken worden hoe iedere organisatie tegen de toekomst aankijkt voor wat betreft prijsvorming en prijsnotering. Slachterij- en handelsnoteringen Inmiddels is zowel de NVV vleesvarkens- als biggenprijs in Europa een ingeburgerde en erkende notering. Voor de NVV is het van essentieel belang dat we een echte producentennotering hebben en niet alleen een handelaren- en/of slachterijennotering. Dergelijke noteringen worden met een andere achtergrond en belang vastgesteld. De ene vanuit een handelsbelang (met marge) en de andere vanuit een inkoopbelang. Waarbij het ook nog eens zo is dat deze inkoopblokken steeds groter worden. Inzet NVV De NVV is van mening dat de producenten zelf moeten aangeven wat zij voor hun dieren willen ontvangen in een komende periode. Een betere afstemming tussen de genoemde organisaties over prijsniveaus en/of prijsverloop in Europa, waardoor de grip van de producenten op de prijsvorming toeneemt, zou de NVV wel wenselijk vinden. 1

2 2 Kan CBL belofte waarmaken? Het CBL, de belangenorganisatie van retailers, heeft geruime tijd geleden in de media geroepen dat men vanaf 1 januari 2009 geen vers varkensvlees meer in haar winkels zal leggen van onverdoofd gecastreerde varkens. Dat klinkt mooi, maar hiermee trekt men wel een grote broek aan. Want de vraag is of men tegen die tijd wel aan vlees kan komen waarvoor men dergelijke garanties aan de consument kan afgeven? Zover ik geïnformeerd ben komt op dit moment circa de helft van het verse varkensvlees dat in de Nederlandse winkels wordt verkocht uit Duitsland. Dat maakt dit statement nog interessanter. Want hoe gaat men dit dan in de toekomst organiseren? Of gaat men dan elders inkopen? Hier ligt natuurlijk ook een kans, want het betekent ook dat er een segment moet komen dat deze zekerheid vanaf het boerenerf tot en met de winkelvloer kan bieden. Op dit moment lopen er gesprekken van de varkenssector, waaronder ook de NVV, met het CBL en de slachterijen om te kijken of er een soort van convenant mogelijk is waarbij de varkenshouders die voor een dergelijk segment willen kiezen, afspraken kunnen maken met de retailers. Daarbij gaat het natuurlijk ook over het vergoeden van de extra kosten die op het boerenerf hiervoor worden gemaakt. Als de consument hiervoor werkelijk wil betalen moet het doorberekenen hiervan natuurlijk geen enkel probleem zijn! En er zullen ook afspraken moeten worden gemaakt over de borging op zowel boerenerf (zijn de biggen wel echt verdoofd gecastreerd?) als in de winkel (ligt er geen ander vlees in schappen met een andere herkomst?). Prima dus als partijen dit vanuit de markt oppikken. Echter, op dit moment constateer ik dat onder druk van allerlei groeperingen vleesverwerkende bedrijven en merknamen die iets met varkensvlees doen zich haasten om aan te geven dat men ook vanaf 1 januari 2009 deze verdovingsgarantie gaat bieden. Hiermee wordt het voor de consument straks niet meer mogelijk om te kiezen. Immers er ligt dan bijna nergens meer vers varkensvlees van onverdoofd gecastreerde varkens. Dat betekent dat in een dergelijk convenant klip en klaar duidelijk moet staan hoe deze extra kosten van de varkenshouder worden berekend en gegarandeerd. Anders is dit het zoveelste voorbeeld waarbij we in Nederland op kosten worden gejaagd door de wensen van de burger terwijl de consument er niet extra voor wil betalen. We kunnen als varkenshouders natuurlijk ook nog altijd gewoon niets doen en kijken hoe het CBL straks haar belofte waar gaat maken. De voorzitter Wyno Zwanenburg Deense varkenshoudersorganisatie gaat NVV Biggenprijs hanteren De Danske Svineproducenter (DSP) heeft aangekondigd dat men in de toekomst mede de NVV biggenprijsnotering gaat gebruiken als basis voor de biggenprijsbepaling in Denemarken. Er zal alleen nog een correctie op basis van gewicht (NVV=25 kg, Denen=30 kg) en koppelgrootte (NVV = 140 stuks, Denen = 300 stuks) plaatsvinden. Goede weerspiegeling van de markt De reden dat de DSP voor de NVV Biggenprijsnotering kiest is dat men vindt dat dit een goede en betrouwbare verwachtingsprijs is. Voorheen gebruikte de DSP Duitse biggennoteringen, maar deze blijken geen representatief beeld van de werkelijk betaalde biggenprijzen te geven. De DSP heeft het afgelopen jaar de NVV Biggenprijs gevolgd en geanalyseerd en men is tot de conclusie gekomen dat de correlatie tussen de werkelijk ontvangen biggenprijzen (ook in Denemarken), de marktbewegingen en de NVV Biggenprijsnotering 94-96% Extra oplage Trog in verband met beurs Hardenberg Oproep Werkgroepleden Zij steunen de vakbond Talloze bedrijven sponsoren de NVV, onder andere: De Heus Voeders BV te Ede J. Bruins en Zn. BV te Hardenberg Nysingh advocaten - notarissen te Apeldoorn is. Ofwel in 94 tot 96% van de gevallen was de notering en/of de fluctuatie ervan gelijk aan de werkelijk ontvangen prijs. Hiermee is nogmaals, het LEI constateerde dit vorig jaar ook al, bevestigd dat de NVV Biggenprijsnotering een goede, reële weerspiegeling is van het werkelijke prijsniveau in de biggenmarkt. Complimenten aan DGBbv Hiermee bevestigen de Denen dat de Groene Belangenbehartiger bv, die in opdracht van de NVV de biggenprijsnotering vaststelt en publiceert, er goed in is geslaagd om inhoud geven aan het doel dat de NVV voor ogen had met de NVV Biggenprijsnotering. Namelijk transparantie creëren in het mistige landschap van allerlei noteringen met hun variëteit aan wisselende toeslagen, en te voorspellen wat de biggen volgende week werkelijk zullen opbrengen. Hierbij is ook de actuele input via internet vanuit de deelnemers van het Biggen Prijzen Onderzoek, waaruit blijkt welke biggenprijs men recent werkelijk heeft ontvangen, onmisbaar. Deze editie van de Trog wordt evenals de vorige beursuitgave niet alleen verzonden naar onze leden, sponsoren en donateurs, maar ook naar alle andere varkenshouders boven de grote rivieren (uitgezonderd West-Nederland). Hiermee willen wij deze ondernemers beter laten kennismaken met de structuur, de standpunten en de werkwijze van de NVV. Op onze stand op de beurs in Hardenberg is iedereen, zowel leden als niet-leden, welkom met vragen en/of opmerkingen over de NVV en haar beleid. Uiteraard hopen wij de varkenshouders die (nog) geen lid zijn te overtuigen van het belang van de NVV voor de sector. Vele regio's zoeken leden die willen meedenken en -praten over het in de toekomst te bepalen beleid voor de varkenshouderij in Nederland en de te volgen koers van de NVV. Doen we het goed, fout, vergeten we iets of hebben we de prioriteiten niet goed in beeld? Het is voor de NVV als platte organisatie belangrijk dat we weten wat de leden in de regio vinden. Daarom zijn de regio's op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor de vakbond en eigenlijk dus ook voor de toekomst van hun eigen bedrijf. Deze leden krijgen maandelijks de bestuursstukken van de Landelijke Bestuursvergadering toegestuurd. Deze stukken worden voorafgaande aan deze vergadering in de regio besproken. Hiermee kan de regio goed voorbereid haar standpunt bepalen en discussies voeren over diverse thema's. Een voordeel voor deze werkgroepleden zelf is dat zij kennis kunnen nemen van allerlei extra informatie en dat het over onderwerpen gaat die hen direct op het eigen bedrijf aangaan. Kortom, het is een win-win verhaal: de NVV blijft op koers en u bent goed geïnformeerd. Als u interesse heeft kunt u voor uw eigen regio contact opnemen met de regiovoorzitter zoals achterop deze Trog staat vermeld. Niet uitstellen, gewoon doen! Dopharma te Raamsdonksveer ForFarmers te Lochem Sondag Voeders BV te Veghel Nooyen Roosters te Deurne Schippers Bladel BV te Bladel

3 Bewaartermijn kadavers De NVV zet zich in voor het toestaan van een langere bewaarduur van kadavers op varkensbedrijven. LNV had in een overleg met NVV aangegeven dat het bedrijfsleven zelf met een voorstel moest komen. De 150ste Trog Geschiedenis Op 11 november 1993 meldden de NVV-pioniers op een persconferentie dat de geboorte van een nieuwe vakbond voor varkenshouders aanstaande was. In maart 1994 verscheen het eerste toen nog naamloze ledenblad. Op 21 april 1994 was het dan zover, de geboorte van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) was een feit. In mei 1994 verscheen het tweede ledenblad, nu met de naam de Trog. Het duurde tot september 1996 alvorens de Trog verscheen met de overbekende NVV-krul. De eerste 25 edities werden afgedrukt op lichtgeel papier. Vanaf de 26ste editie kreeg de Trog zijn huidige felgele kleur. Of dit fellere ook in de artikelen naar voren kwam, moet de trouwe lezer zelf maar beoordelen. Afgelopen juni werd de Trog voorzien van het nieuwe NVV-logo. Puzzel De NVV heeft gemeend de uitgave van de 150ste Trog toch een beetje te moeten vieren. Daarom vind u hiernaast een puzzel. Wanneer u deze puzzel juist heeft ingevuld, is in de kolom tussen de pijlen van boven naar beneden de oplossing te lezen. Degene die het antwoord op de meest originele manier aan de NVV doorgeeft, wint een vleespakket. De jury wordt gevormd door de dames op het NVV-kantoor en een delegatie van het Dagelijks Bestuur van de NVV. Onderzoek De NVV heeft toen in PVE-verband gevraagd om een onderzoek. Dit onderzoek is door de Animal Sciences Group uitgevoerd. In het onderzoek is bij diverse bewaartemperaturen (-5 C tot +10 C) en bewaartermijnen (2 tot 16 weken) de geurontwikkeling en tevens de consistentie van de kadavers vastgesteld. Daarnaast had het onderzoek tot doel om het effect van ontdooien van ingevroren kadavers op de geurontwikkeling te bepalen. Het onderzoek is uitgevoerd met kadavers van vleesvarkens, biggen en pluimvee (vleeskuikens en ééndagskuikens). Resultaten De resultaten van de geurmeting tonen aan dat kadavers bij lagere bewaartemperaturen gedurende meerdere weken bewaard kunnen worden zonder dat de geurconcentratie toeneemt. De bewaartijden waarin geen noemenswaardige toename van de geurconcentratie wordt gemeten en er geen risico op geuroverlast bestaat, verschillen per diersoort. Kadavers die enkele dagen ingevroren zijn geweest, veroorzaken na twee dagen ontdooien bij omgevingstemperatuur geen geuroverlast. 1. Grootste onafhankelijke belangenbehartiger in de varkenshouderij. 2. Op welk onderwerp geeft de NVV haar visie in de notitie De NVV is en blijft voor gezinsbedrijven? 3. Dit produceert een vleesvarkenshouderij. 4. Wat verkoopt de Groene Belangenbehartiger BV o.a.? 5. Achternaam van de voorzitter van de NVV. 6. Hiervoor pleit de NVV om zo een door een voercalamiteit getroffen varkenshouder meer kans op continuïteit te bieden. 7. De NVV behartigt uw Welke belangenorganisatie heeft de consument m.i.v vlees van verdoofd gecastreerde varkens beloofd? Voorstellen vanuit varkenssector aan LNV 1) Ongekoeld bewaren: huidige regelgeving handhaven. 2) Koelen: biggen en vleesvarkens maximaal twee weken bewaren. 3) Invriezen: biggen en vleesvarkens maximaal zes weken bewaren. Verder wordt voorgesteld om de bewaartermijnen onderdeel te laten uitmaken van de IKB-voorschriften, waarbij controle plaatsvindt bij de IKBinspectie. Bewaartemperatuur Bewaartijd zonder risico van geuroverlast (weken) ( C) Biggen Vleesvarkens Pluimvee De NVV is verder van mening dat niet- IKB bedrijven op dit onderdeel door de AID moeten worden gecontroleerd. 9. Naar welke status streeft de NVV m.b.t. Ziekte van Aujeszky? 10.Door middel waarvan is de varkenshouderij gequoteerd? 11.Wat is de afkorting van de controleen opsporingsdienst van LNV? 12.Wat is de naam van het ledenblad van de NVV? 13.Wie moet een recept voor medicijnen uitschrijven? 14.In welk land vindt in november het internationaal varkens- en biggenprijzenoverleg plaats? 15.Dit is op dit moment veel te hoog. 16.De NVV is een Oplossingen kunnen vóór 1 januari 2008 gestuurd worden naar: NVV, Postbus 591, 3770 AN Barneveld

4 4 PVV-heffing Het is de NVV gelukt de PVV-heffingsverhoging voor volgend jaar op maximaal 3 eurocent (25 eurocent per varken*) te beperken. Het PVV wilde eerst zijn heffing met 9 eurocent verhogen. Uiteraard is dit niet zonder slag of stoot gegaan maar we zijn als NVV blij met de wijze waarop de LTO op een constructieve manier heeft meegedacht en meegewerkt aan het beperken van de heffingsverhoging. Na uitspraken van de LTO in de pers na de PVV-vergadering van juli jl. dat deze verhoging van 9 eurocent van de PVVheffing onontkoombaar zou zijn, omdat de varkenssector de afgelopen jaren flink had ingeteerd op de reserves, heeft de NVV nieuwe voorstellen aangedragen om dat te voorkomen. Inmiddels zijn deze verwerkt en zal de verhoging beperkt blijven tot 3 eurocent. NVV belegt thema-avond voor regiobestuurders en werkgroepleden In december wordt een thema-avond voor NVV-regiobestuurders en -werkgroepleden over productaansprakelijkheid en leveringsvoorwaarden georganiseerd. Op deze avond zal door diverse specialisten worden stilgestaan bij het nut en de noodzaak van het hebben van leveringsvoorwaarden en bij de risico s die we als varkenshouders lopen bij productaansprakelijkheid. Naar aanleiding van deze avond zal de NVV in de komende maanden bepalen of er nadere acties van de NVV op deze onderwerpen gewenst of noodzakelijk zijn. De belangrijkste vraag hierbij is of er in Nederland voldoende mogelijk is middels de bestaande wettelijke aansprakelijkheid en of we dan nog extra contracten en/of verzekeringen nodig hebben. Praktijkvoorbeelden Wat inmiddels wel steeds duidelijker Heffingsopbrengsten Als basis voor de heffingsopbrengsten is uitgegaan van minder slachtingen en meer levende export. De uitgaven nemen toe met circa 0,2 miljoen tot een niveau van 8 miljoen. Dit is onder meer het gevolg van uitgaven voor de VVL-regeling en de uitgave in het kader van het bestrijdingsplan Ziekte van Aujeszky (ZvA). Voor preventieve gezondheidszorg wordt minder uitgetrokken, onder andere door het vervallen van het onderdeel GDveekijker. Ook de uitgaven voor het secretariaat PVV dalen. Voor afzetbevordering daalt het budget eveneens door het beëindigen van het Vleesinformatiepunt. De verhoging van per saldo 3 eurocent heeft enerzijds betrekking op verlaging van 2 eurocent voor apparaatskosten en 2 eurocent voor afzetbevordering. Daartegenover staat een verhoging van 3 eurocent voor bestrijdingsplan ZvA en 4 eurocent voor preventieve gezondheidszorg omdat niet meer verder zou kunnen worden ingeteerd op de reserve. Hieronder de kostendekkende tarieven en het tarief voor Reserves niet gebruiken Het blijft jammer om te constateren dat de heffing nu is verhoogd ondanks dat in het verleden de oude reserves ( 3,4 miljoen) vanuit de varkenshouderij in de gemeenschappelijke pot van het weerstandsvermogen van het PVV is gevloeid. Hiertegen heeft de NVV nog een bezwarenprocedure lopen. Verder is er enkele jaren geleden 1 miljoen door het PVV-bestuur gebruikt om de eigen vermogenspositie van de GD te verbeteren. De NVV stelde toen nog voor om er dan maar een lening van te maken zodat de GD dit later zou kunnen terugbetalen. Helaas zijn we, ondanks het feit dat de GD volop winst maakt, dit geld gewoon kwijt. Activiteit kostendekkend tarief tarief 2008 Apparaatskosten en diensten derden 0,10 0,09 *) Afzetbevordering 0,04 0,04 *) Gezondheidszorg 0,05 0,05 VVL 0,02 0,02 ZvA 0,03 0,03 Kwaliteits-/praktijkonderzoek 0,07 0,04 Crisisfaciliteit GD 0,02 - Diverse uitgaven veeziektenfonds 0,03 - Totaal 0,36 0,27 *) Een deel van de heffing mag niet door de slachterij aan de varkenshouder worden doorberekend. Voor de apparaatskosten is dat 1 eurocent en voor afzetbevordering eveneens 1 eurocent. Van het tarief van 27 eurocent betaalt de varkenshouder dus 25 eurocent. wordt is dat de theorie en de praktijk rondom aansprakelijkheid en verzekeringen ver uit elkaar liggen. Waar voerbedrijven beweren prachtige verzekeringen te hebben, blijkt het in de praktijk zo te zijn dat men via juridische procedures de zaak alleen al jaren kan rekken alvorens men het desbetreffende voerbedrijf werkelijk aansprakelijk kan stellen. In de praktijk is het vaak zo dat een varkensbedrijf dat bedrijfsschade heeft opgelopen eerst enkele maanden op zoek gaat naar de oorzaak van de problemen. Deze problemen kunnen immers ook een andere oorzaak hebben. Als men vervolgens tot de conclusie komt dat het aan het voer heeft gelegen en men er na maanden niet in onderling overleg met de voerleverancier uitkomt, begint het juridische traject. En alleen het traject van het aansprakelijk stellen kan in de praktijk al anderhalf jaar duren. Dan is de kwestie voor de rechter dus nog niet eens inhoudelijk behandeld! Dus ruim twee jaar na de schade moet de inhoudelijke behandeling nog beginnen. Zie als varkenshouder dergelijke procedures maar eens voor te financieren en te overbruggen! Waarborgfonds Bovengenoemde voorbeelden komen heden ten dage gewoon voor. En ook in de andere voercalamiteitenkwesties heeft de NVV slechte ervaringen gehad met betrekking tot het feit hoe men in eerste instantie met de getroffen varkenshouders omging. Men gaf de getroffen bedrijven pas na verloop van tijd duidelijkheid over de uiteindelijke afwikkeling. Tot die tijd bleven dergelijke getroffen varkensbedrijven als het ware bungelen tussen hoop en vrees. Dat heeft de NVV er destijds toe gebracht om voor een soort voorziening c.q. waarborgfonds te pleiten waardoor de continuïteit van de getroffen varkensbedrijven in een dergelijke situatie in ieder geval snel duidelijk wordt en gewaarborgd is. Als de voerfabrikanten hun verzekering zo goed voor elkaar hebben, moet een snellere juridische behandeling of een vlottere afwikkeling toch geen probleem zijn?

5 Laatste nieuws van De Groene Belangenbehartiger BV Beurs De beurs in Den Bosch ligt net weer achter ons en de volgende beurs dient zich al weer aan. Natuurlijk zal DGB net als voorgaande jaren weer aanwezig zijn op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij. Deze zal plaatsvinden op 20, 21 en 22 november 2007 in de Evenementenhal in Hardenberg. Wij nodigen iedereen dan ook van harte uit om een bezoek te brengen aan onze stand! U vindt ons in Hal 3, standnummer 321 tegenover de NVV. Nieuw! DGB Collectieve Juridische Dienstverlening In de bijgevoegde flyer bij deze Trog leest u alles over ons nieuwste product DGB Collectieve Juridische Dienstverlening. Deze gaat verder waar de normale rechtsbijstandsverzekering ophoudt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde flyer. Of bezoek ons op de beurs voor een persoonlijke uitleg. Beursactie energie: Eén cent onder Essent! Tijdens de beurs hebben we een unieke actie: één cent onder Essent! Ongeacht bij wie u op dit moment elektriciteit afneemt garanderen wij tijdens de beursdagen een hoogtarief (dagtarief) dat één cent onder dat van Essent ligt! Het voordeel kan afhankelijk van het verbruik tot een paar honderd euro oplopen. Deze aanbieding geldt dus alléén voor elektra-contracten die op de beurs worden afgesloten! Neem hiervoor een kopie mee van de meest recente jaarrekening van uw huidige energieleverancier. Bovendien ontvangt u na afloop van de beurs een leuke attentie voor het afgesloten contract. Gasprijzen 2008 DGB Energie verwacht tijdens de beurs in Hardenberg haar nieuwe gasprijs voor 2008 bekend te kunnen maken. Dus kom naar de beurs en informeer naar onze tarieven! Klanten die reeds gas afnemen van DGB Energie ontvangen deze tarieven ook thuis per post, zodra deze bekend zijn. Neemt u nog geen gas af van DGB Energie, maar bent u wel geïnteresseerd? Bezoek ons dan op de beurs of neem contact met ons op. U kunt ook een sturen naar Zie achterzijde Trog voor onze adresgegevens. Marktnieuws vleesvarkens Vleesvarkenprijzen In de eerste week van oktober berichtten we over het feit dat de prijsverlaging die was ingezet wel eens het begin kon zijn van een reeks prijsverlagingen. Het aanbod was op dat moment enorm. In Duitsland viel er deze week door een feestdag één slachtdag uit. De slachtrijpe varkens die deze week aangeboden werden, vormden dan ook een overschot. Het aanbod was dermate groot dat er al varkens doorgeschoven moesten worden naar de week erna. De ISN-notering deed 4 en de NVV Producenten Referentieprijs werd voor de betreffende week vastgesteld op 1,32, ofwel -4. Evenals de week ervoor was het aanbod ook in de tweede week enorm, terwijl de consumptie van vlees door het warme weer nog niet meeviel. Slachterijen slachtten 100% en toch werden er varkens doorgeschoven. De slachterijen wilden weinig vlees op voorraad. Op een Belgische website konden we lezen dat de Denen de markt overspoelden met goedkoop vlees. De ISN-notering deed wederom -4 evenals de NVV Producenten Referentieprijs, die uitkwam op 1,28. In week drie van oktober is ton vlees in particuliere opslag (PO) aangevraagd. In december 2003 is ook een even grote hoeveelheid in particuliere opslag gegaan. Dit is toen een korte tijd marktondersteunend geweest. Als deze PO niet gekoppeld zou worden aan een exportrestitutie, dit betekent buiten Europa afzetten, zou de PO tot gevolg hebben dat we een langere periode met een lagere prijs zouden hebben. Iedereen kan inschrijven voor PO-vlees. Je krijgt het verschil in prijs tussen vers- en diepvrieskwaliteit vergoed, maar ook de tijd dat het vlees in vrieshuizen ligt en de rente over de periode dat het zich in de vriescel bevindt. Het vlees komt hoogstwaarschijnlijk in februari weer op de Europese markt. Daarom is de NVV tegen PO-regelingen. Slachterijen slachtten 100 tot 102% van hun capaciteit. Handelaren die vaste afspraken hebben gemaakt met slachterijen konden die varkens gewoon leveren, maar hadden zij meer varkens dan werd het moeilijk. De ISN deed in de derde week -5 en de NVV Producenten Referentieprijs ook. Deze kwam op 1,23. In de laatste week van oktober gaven we aan dat de PO die is afgekondigd voor een miljoen varkens in de Eu-27 een doekje voor het bloeden is. Wij denken dat slachterijen op het dieptepunt van de prijs voor dit jaar, wat naar schatting over ongeveer vier weken zal zijn, daarvan gebruik gaan maken. Dit vlees komt dan weer in februari/maart op de markt. Men gaat er dan vanuit dat de prijs weer hoger is. In de 3e week zaten we in een gestabiliseerde markt, maar er was geen enkel vertrouwen in de markt. Op zichzelf bijzonder, omdat in Duitsland een dag minder (1 november) werd geslacht. Een enkele slachterij knoopte hier ook vrijdag 2 november als extra zondag aan vast. Dat de markt stabiel was in de week voorafgaande hieraan was dan toch een opsteker. De ISN bleef gelijk en noteerde 1,31. De NVV Producenten Referentieprijs noteerde 1,23. Ook dit was onveranderd. Komende weken wordt een stabiele prijs verwacht. Uit het NVV Varkensprijzenonderzoek In deze tabel wordt de NVV Producenten Referentieprijs weergegeven naast het gemiddelde van de door deelnemers behaalde resultaten NVV Prod. NVV VPO Week Ref. prijs Prijs 34 1,36 1, ,39 1, ,41 1, ,41 1,43 NVV Producenten Referentieprijs = verwachtingsprijs voor een standaardvarken van 90 kg, 56% vlees type A, incl. toeslagen, min alle kosten. NVV VPO kg prijs = gemiddeld door de VPO-deelnemers behaalde prijs (o.b.v. handelsafspraken, per kg, standaard varken 90 kg, 56% vlees, type A) 5

6 NVV-informatie Secretariaat NVV: Postbus 591, 3770 AN Barneveld TEL FAX NVV-website: INFOLIJN varkensprijzen: ( 0,45/min). De trog verschijnt maandelijks. ISSN Contactpersonen in de regio: regio Noord-Nederland: Nico Vierhoven, Beilen TEL/FAX / regio Salland: Theo Duteweerd, Mariënheem TEL regio Achterhoek: Michel Schoneveld, Kring van Dorth TEL/FAX / regio Veluwe: Gerard de Graaf, Nijkerk TEL/FAX / regio West-Nederland: Co van Ekeren, Zeist TEL/FAX /idem regio Rivierengebied: Erjan Valk, Geldermalsen TEL/FAX / regio Veghel/Oss: Jos van Gerwe, Erp TEL/FAX / regio Midden-Brabant: Jan Mathijssen, Sprang Capelle TEL/FAX regio De Kempen: contactadres: Henri Rijkers, Vessem TEL/FAX / regio Zuidoost-Brabant: Johnny Bouwmans, Bakel TEL/FAX /idem regio Maaskant: Theo Reintjes, St. Hubert TEL/FAX / regio West-Brabant: Frank van de Burg, Alphen (NB) TEL/FAX / regio Noord-Limburg: contactadres: Frank Reijnders, Horst TEL/FAX / Marktnieuws biggen Biggenprijzen In de eerste week van oktober waren de biggen moeilijk te plaatsen door het grote aanbod. Dat er nog wel veel plekken van vleesvarkens vrijkwamen was dan nog wel een meevaller. We hoopten dat de dalingen van de afgelopen periode tot een stop zouden komen. Spanje en België hielden de noteringen gelijk en ook in Nederland bleef de biggenprijs onveranderd. De NVV Biggenprijs werd deze week vastgesteld op 26,50. In de tweede week van oktober werd het grote aanbod van biggen redelijk opgenomen door de markt. De roep van de vermeerderaars om de biggen op dit niveau te houden was enorm sterk. De export richting Spanje deed 16,= tot 18,=. Om een verlichting in de Nederlandse markt te geven moeten er naar schatting biggen per week extra worden geëxporteerd. Dit zou alleen kunnen als Nederland per 1 januari 2008 Artikel 10 zou worden voor de Ziekte van Aujeszky. Vanaf dat moment zullen er meer biggen naar Duitsland gaan en zal stapje voor stapje elke week een deel van de Deense biggen op de Duitse markt veroverd moeten worden. In Duitsland werd in deze week nog 34,= tot 38,= per big betaald. De NVV Biggenprijs werd deze week vastgesteld op 26,50. Dat was onveranderd. In week drie van oktober duurde de schrijnende situatie op de biggenmarkt voort. Door de vele slachtingen kwamen er wel meer plaatsen vrij voor de biggen. De handel richting Duitsland met gelijkblijvende toeslagen verliep echter stroef. In de voorgaande weken hebben er een recordaantal zeugenslachtingen plaatsgevonden. Dit zou ertoe kunnen leiden dat in de eerste maanden van het volgende jaar een opleving in de biggenprijs zal plaatsvinden. De NVV Biggenprijs voor deze week werd vastgesteld op 25,=, een ongekend dieptepunt. In de vierde week van oktober leek het erop dat de biggen iets vlotter wegliepen in de Nederlandse markt. Voor de grotere vermeerderaars die op Duitsland zitten waren er wel problemen om de Weser Ems notering te handhaven met de in het voorjaar afgesproken toeslag. Een opsteker was dat de NVV biggennotering vanaf dat moment ook in Denemarken als basis voor de totale uitbetalingprijs biggen is gaan gelden. Tot dat moment gebruikte men de Duitse biggennotering. Deze bleek echter een te lage waarheidsgetrouwe notering te zijn ten opzichte van de werkelijk uitbetaalde notering. Uit eigen analyses heeft Denemarken geconcludeerd dat de NVV biggennotering 94% tot 96% gelijk is aan de werkelijkheid. De NVV Biggenprijs werd deze week vastgesteld op 25,=. Dat was onveranderd. Uit het NVV Biggenprijzenonderzoek Ter vergelijking worden in onderstaande tabel een tweetal prijzen weergegeven voor NVV standaard biggen van 25 kg, inclusief BTW NVV NVV Week Biggenprijs BPO prijs 34 30,00 31, ,00 31, ,00 31, ,00 30,90 NVV Biggenprijs = notering: verwachtingsprijs voor een big van 25 kg incl. BTW. Wordt wekelijks op vrijdag bekend gemaakt. Toeslagen en kosten zijn in notering verwerkt. NVV BPO Prijs = gemiddeld door de BPO-deelnemers behaalde prijs per big (inclusief BTW, big van 25 kg), gemiddelde koppelgrootte is 180 biggen per week. NVV service Wilt u via de NVV op de hoogte worden gehouden van interessante en vaak actuele informatie over de varkenshouderij? U kunt zich daarvoor kosteloos abonneren. Op de NVV-site ( kunt u zich opgeven. 6 De Groene Belangenbehartiger bv Kantoor: tel: fax: DGBbv-website: NVV AGENDA 20 t/m 22 november 2007, Landbouwdagen Intensieve Veehouderij, Evenementenhal te Hardenberg 27 november 2007, uur, Ledenverg. Regio Maaskant, t Wapen van Wanroij te Wanroij 28 november 2007, uur, Ledenverg. Regio Achterhoek, t Witte Paard te Zelhem 29 november 2007, vergadering Landelijk Bestuur in Zaal De Bongerd te Heteren 3 december 2007, uur, Ledenverg. Regio West-Brabant, Bellevue te Chaam 10 december 2007, uur, Ledenverg.Regio West-Nederland, het Wapen van Waarder te Waarder 13 december 2007, vergadering Landelijk Bestuur in Zaal De Bongerd te Heteren

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf De markt voor de varkenshouderij in Nederland Structuur In Nederland worden op ongeveer 1. bedrijven varkens gehouden. Het aantal bedrijven met varkens is de afgelopen jaren duidelijk afgenomen (figuur

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 158, augustus 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 158, augustus 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 158, augustus 2008 Aujeszky gelden De afgelopen maanden heeft het College van Deskundigen Ziekte van Aujeszky gelden (CvD ZvA) het bewijsmateriaal

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 Minister Donner moet onderzoek doen naar gang van zaken bij PVV Zoals in de vorige Trog al gemeld heeft de huidige voorzitter

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 1 juli 2013 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige verdeling

Nadere informatie

Eindelijk duidelijkheid op mestdossier

Eindelijk duidelijkheid op mestdossier Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 193 - oktober 2011 - extra editie ZvA-procedure Zeugenopkoopplan World Pork Conference Eindelijk duidelijkheid op mestdossier Bron: PVV Woensdag 28 september

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 6 januari 2014 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige

Nadere informatie

Marktsituatie en biggenstromen vanuit Nederland

Marktsituatie en biggenstromen vanuit Nederland Marktsituatie en biggenstromen vanuit Nederland Benny ten Thije Select Porc B.V. -> Va-handel Dijk Biggenbemiddeling in binnen- en buitenland Varkensproductie Varkensproductie wereldwijd - 1,3 miljard

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007 De consument is nu aan zet! De NVV heeft op 29 november jl. de Verklaring van Noordwijk mede ondertekend. In deze Verklaring

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 153, februari 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 153, februari 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 153, februari 2008 Advies aan Hoge Raad; fosfaatheffingen MINAS onrechtmatig Eind december heeft Advocaat Generaal (AG) mr. Nielen een advies

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 159, september 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 159, september 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 159, september 2008 EU-studie margeverdeling Op initiatief van de Nederlandse CDA EU-parlementariër Esther de Lange heeft het Europese Parlement

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? De Rabobank verwacht een moeizaam derde kwartaal voor de Nederlandse varkenssector. Aan het einde

Nadere informatie

Producenten Organisatie Varkenshouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij Producenten Organisatie Varkenshouderij Producenten organisaties onder de loep 31 Mei 2016 Beleidsplan Recept voor Duurzaam Varkensvlees Wij bepalen zelf onze toekomst! Van reactief naar proactief (Business

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008 NVV ondertekent Convenant Schoon en Zuinig niet! De NVV heeft recent kennis genomen van een conceptversie van het Convenant Schoon

Nadere informatie

Reconstructie Brabant

Reconstructie Brabant trog 144 18-04-2007 16:03 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 144, april 2007 Reconstructie Brabant NVV dwingt individuele toetsing af en haalt dus de kern van de reconstructie

Nadere informatie

Dioxineverontreiniging voer roept vragen op

Dioxineverontreiniging voer roept vragen op Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 178 - mei 2010 DeTrog ALV NVV Op 14 juni a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van de NVV plaats. Leden van de NVV hebben reeds een uitnodiging ontvangen.

Nadere informatie

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2012 en HET PRODUCTIEGETAL 2013 VLEESVARKENSHOUDERIJ

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2012 en HET PRODUCTIEGETAL 2013 VLEESVARKENSHOUDERIJ NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2012 en HET PRODUCTIEGETAL 2013 VLEESVARKENSHOUDERIJ Wageningen UR Livestock Research berekent jaarlijks de waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex

Nadere informatie

Consumenteneuro in konijnenvleeskolom

Consumenteneuro in konijnenvleeskolom Consumenteneuro in konijnenvleeskolom Izak Vermeij. Aanleiding en doelstelling Er is een groot prijsverschil tussen de prijs die een konijnenhouder voor zijn dieren ontvangt en de prijs die consumenten

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 2 januari 2012 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 4 juli 2011 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige verdeling

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 q v = 200 1,25 + 450 = 200 q a

Nadere informatie

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra 1 Inkoop van energie Achtergronden De prijzen van aardgas en elektriciteit zijn zeer afhankelijk van de termijnmarkt en daarmee van de wereldeconomie. De aardgasprijzen zijn gekoppeld aan die van de olie.

Nadere informatie

NVV laat het er niet bij zitten

NVV laat het er niet bij zitten Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 137, september 2006 NVV laat het er niet bij zitten In het Landelijke Bestuur (LB) van 31 augustus heeft de NVV zich beraden op de uitkomst van het kort

Nadere informatie

Database dier- geneesmidde- lenverbruik

Database dier- geneesmidde- lenverbruik trog 145 21-05-2007 15:33 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 145, mei 2007 Database dier- geneesmidde- lenverbruik In de april vergadering van het Landelijk Bestuur (LB) van de

Nadere informatie

Daan van Doorn vertrekt na nieuwe mislukking. ZvA-dagvaarding. Heffingen Productschap. Symposium Duurzame ontwikkeling

Daan van Doorn vertrekt na nieuwe mislukking. ZvA-dagvaarding. Heffingen Productschap. Symposium Duurzame ontwikkeling Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 216 - november 2013 ZvA-dagvaarding Heffingen Productschap op nul Symposium Duurzame ontwikkeling Daan van Doorn vertrekt na nieuwe mislukking Daan van

Nadere informatie

Foto: Fotografie Jeanette

Foto: Fotografie Jeanette Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 211 - mei 2013 De Gouden Krul Concurrentiepositie Nederland aangetast Bloeduitslagen van belang bij export Foto: Fotografie Jeanette Boer aan het roer!

Nadere informatie

Voortgang overleg nationale werkgroep varkensketen

Voortgang overleg nationale werkgroep varkensketen Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 187 - maart 2011 DeTrog Mestafzetprijzen NVV notering Toezicht antibioticumgebruik Voortgang overleg nationale werkgroep varkensketen Na de laatste actie

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Druk op varkensvleesmarkt blijft De vooruitzichten voor de Nederlandse varkenshouderij voor het tweede kwartaal 2015 blijven mager. Ondanks de seizoensmatige

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Behoud varkensrechten voor NVV onacceptabel

Behoud varkensrechten voor NVV onacceptabel Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 218 - januari 2014 Bennie van Til treedt af Tarieven Rendac Bijeenkomsten mestverwerking Foto: ASG Behoud varkensrechten voor NVV onacceptabel In december

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt Na een teleurstellend vierde kwartaal in het vorige jaar, start

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 142, februari 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 142, februari 2007 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 142, februari 2007 Reconstructie mislukt De positie van de varkenshouder en zijn gezin moet worden hersteld in het reconstructieproces. Dit heeft de

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven

Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2007-2008 Periode oktober 2007-september 2008 Robert Hoste Nota 09-047 September 2009 Projectcode 31521 LEI Wageningen UR, Den Haag LEI Wageningen UR kent

Nadere informatie

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2008 en HET PRODUCTIEGETAL 2009 VLEESVARKENSHOUDERIJ

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2008 en HET PRODUCTIEGETAL 2009 VLEESVARKENSHOUDERIJ NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2008 en HET PRODUCTIEGETAL 2009 VLEESVARKENSHOUDERIJ De Animal Sciences Group berekent jaarlijks de waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex

Nadere informatie

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Een belangrijke taak van UWV is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Rabobank Cijfers & Trends Een visie op branches in het Nederlandse bedrijfsleven. 39e jaargang editie 2014/2015 Perspectief Aanbod groter dan vraag in 2015 Het aanbod van biggen en vleesvarkens zal de

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan De Brauw Blackstone Westbroek N.V. T.a.v. de heer mr. J.K. de Pree Postbus 75084 1070 AB Amsterdam per post per fax Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 6455_1

Nadere informatie

Producentendebat 10 mei 2011 Samenvatting, mondelinge presentatie op aanvraag: www.farmfocus.nl

Producentendebat 10 mei 2011 Samenvatting, mondelinge presentatie op aanvraag: www.farmfocus.nl Producentendebat 10 mei 2011 Samenvatting, mondelinge presentatie op aanvraag: www.farmfocus.nl Organisatie: FarmFocus Voorbereiding i.s.m. NVV, LTO en producenten Plaats: Varkensshowroom te Dalfsen Doel:

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 146, juni 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 146, juni 2007 trog 146 20-06-2007 10:04 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 146, juni 2007 Nieuw NVV-logo Op de Algemene Ledenvergadering van de NVV is op 11 juni jl. het nieuwe NVV-logo gepresenteerd.

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8.

In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. Opgave 5 In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. Kees en Anja Middelkoop zijn eigenaar van de biologische veehouderij Blaarkop.

Nadere informatie

Kobespa Energie Collectief Energieprijzen schommelen. Wij niet.

Kobespa Energie Collectief Energieprijzen schommelen. Wij niet. Energie Collectief Energieprijzen schommelen. Wij niet. Energie is schaars, duur en zal nog duurder worden. Voor de continuïteit van uw organisatie dus alle reden om niet meer te betalen dan strikt noodzakelijk

Nadere informatie

Eindelijk gerechtigheid in Minas-procedure

Eindelijk gerechtigheid in Minas-procedure Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 132, maart 2006 Eindelijk gerechtigheid in Minas-procedure Het Hof in Den Bosch heeft afgelopen 23 februari in haar vonnis de grondslag voor de Minas-heffingen

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009 MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar Op vrijdag 3 april jl. heeft de Hoge Raad in Den

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 149, oktober 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 149, oktober 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 149, oktober 2007 Mineralenquotum opnieuw op de agenda? De NVV heeft in een brief aan Minister Verburg opheldering gevraagd over hoe zij in de

Nadere informatie

FAQ facturatie ARAGLS Voorbeeldfactuur / declaratiemethode Voorbeeld opdrachtbevestiging met clausule ARAGLS facturatie

FAQ facturatie ARAGLS Voorbeeldfactuur / declaratiemethode Voorbeeld opdrachtbevestiging met clausule ARAGLS facturatie Verzonden per mail Naarden, 19 februari 2015 Geachte contactpersoon, Tussen ARAG Legal Services (hierna: ARAGLS) en Omnius is afgesproken dat vanaf 1 augustus 2014 de factuur in een ongedekte betalende

Nadere informatie

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf,

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 160, oktober 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 160, oktober 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 160, oktober 2008 Cursussen verdoofd castreren van start Vanaf begin oktober is begonnen met het geven van de cursussen verdoofd castreren. Deze

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling versie november 2016 Wijziging zorgovereenkomst met een Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een schriftelijk vast. Bijvoorbeeld: een wijziging van het aantal uren, verandering

Nadere informatie

Diervriendelijke keuzes door consumenten

Diervriendelijke keuzes door consumenten Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Diervriendelijke keuzes door consumenten Monitor Duurzame Dierlijke Producten 2009 Deze brochure is een uitgave van: Rijksoverheid Postbus 00000 2500

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling versie februari 2017 Wijziging zorgovereenkomst met een Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een schriftelijk vast. Bijvoorbeeld: een wijziging van het aantal uren, verandering

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden trog 143 21-03-2007 10:25 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden Woensdag 14 maart jl.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Algemeen 1. Zijn er voorwaarden aan verbonden als ik klant wil worden van energie:direct? Ja, u dient: - uw eigen aansluiting te hebben

Nadere informatie

DeTrog. Ongehoorde actie. BIG Challenge Oproep NMa en prijsvorming Algemene Ledenvergadering Rendac-tarieven

DeTrog. Ongehoorde actie. BIG Challenge Oproep NMa en prijsvorming Algemene Ledenvergadering Rendac-tarieven Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 190 - juli 2011 DeTrog BIG Challenge Oproep NMa en prijsvorming Algemene Ledenvergadering Rendac-tarieven Ongehoorde actie Bron: ASG Afgelopen maand werden

Nadere informatie

Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink

Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink Dit is de mailwisseling die wij hadden met Hans Baaij (Varkens in Nood) en Wim van den Brink (Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie) naar aanleiding van

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling versie november 2017 Wijziging zorgovereenkomst met een Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een schriftelijk vast. Gebruik per zorgovereenkomst een apart wijzigingsformulier

Nadere informatie

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding Bijlage 1 Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten Inleiding Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Chronologie belangrijkste feiten MPA-affaire

Chronologie belangrijkste feiten MPA-affaire Chronologie belangrijkste feiten MPA-affaire 20 mei!" Vruchtbaarheidsproblemen geconstateerd bij varkens op 3 boerderijen in Noord-Brabant. 26 mei!" Sectie verricht op vier varkens door de faculteit Diergeneeskunde

Nadere informatie

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk? Waarom wordt de Warmtewet ingevoerd? Waarom komt de informatie zo laat? Wie is mijn warmteleverancier?

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk? Waarom wordt de Warmtewet ingevoerd? Waarom komt de informatie zo laat? Wie is mijn warmteleverancier? Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet heeft voor iedereen die geen eigen cv-installatie heeft gevolgen in de afrekening van de servicekosten. De invoering van de Warmtewet is veel

Nadere informatie

ING Zakelijk. Effecten grondstoffenmarkt en varkenshouderij. Iets over ING. Marktontwikkelingen varkenshouderij figuren en grafieken

ING Zakelijk. Effecten grondstoffenmarkt en varkenshouderij. Iets over ING. Marktontwikkelingen varkenshouderij figuren en grafieken ING Zakelijk Effecten grondstoffenmarkt en varkenshouderij Iets over ING Marktontwikkelingen varkenshouderij figuren en grafieken Cor Bruns Sectormanager landbouw 25 september 2012 ING Agrarisch Agrarisch,12

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2011 en HET PRODUCTIEGETAL 2012 VLEESVARKENSHOUDERIJ

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2011 en HET PRODUCTIEGETAL 2012 VLEESVARKENSHOUDERIJ NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2011 en HET PRODUCTIEGETAL 2012 VLEESVARKENSHOUDERIJ Wageningen UR Livestock Research berekent jaarlijks de waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex

Nadere informatie

Na dit hoofdstuk kan je: De opbrengsten van een varkensbedrijf berekenen De voerkosten van een varkensbedrijf berekenen

Na dit hoofdstuk kan je: De opbrengsten van een varkensbedrijf berekenen De voerkosten van een varkensbedrijf berekenen 9 Varkenshouderij Na dit hoofdstuk kan je: De opbrengsten van een varkensbedrijf berekenen De voerkosten van een varkensbedrijf berekenen 9.1 Opbrengsten varkenshouderij Bij de varkenshouderij gaan we

Nadere informatie

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Dit zijn wij En dit is wat we beloven Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Onze klanten Ruim 700.000 consumenten in heel Nederland Ons adres Willemsplein 4, 5211 AK Den Bosch

Nadere informatie

Nedap Sorteren Vleesvarkens. Complete oplossingen voor varkenshouderij

Nedap Sorteren Vleesvarkens. Complete oplossingen voor varkenshouderij Complete oplossingen voor varkenshouderij Nedap biedt middels elektronische individuele dieridentificatie efficiënte en slimme oplossingen voor dierverzorging in de gehele varkenshouderij. Nedap Sorteren

Nadere informatie

Factsheet Dioxine 14 januari 2011

Factsheet Dioxine 14 januari 2011 Factsheet Dioxine 14 januari 2011 De informatie in deze factsheet is gebaseerd op de tot op heden bekend gemaakte, officiële informatie die is verkregen van de Duitse autoriteiten, de VWA of de EU. Via

Nadere informatie

Weer stap dichter bij stoppen vaccineren Ziekte van Aujeszky

Weer stap dichter bij stoppen vaccineren Ziekte van Aujeszky Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 133, april 2006 Weer stap dichter bij stoppen vaccineren Ziekte van Aujeszky In het PVV-bestuur van 12 april is met overgrote meerderheid besloten om

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

JR Sportshoes, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37062803.

JR Sportshoes, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37062803. JR Sportshoes, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37062803. JR Sportshoes verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze voorwaarden,

Nadere informatie

Modelcontract V.23.3.0

Modelcontract V.23.3.0 Modelcontract Modelcontract MAIN Energie Modelcontract Hieronder vindt u het MAIN Energie Modelcontract. Het format van het Modelcontract is vastgelegd bij wet- en regelgeving. We doen u graag een aanbod

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2007

Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2007 Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2007 Robert Hoste Nota 09-046 September 2009 Projectcode 31521 LEI Wageningen UR, Den Haag LEI Wageningen UR kent de werkvelden: Internationaal beleid Ontwikkelingsvraagstukken

Nadere informatie

Op 10 november jl. heeft uw raad een motie aangenomen om te overleggen met ondernemers en stakeholders over de zondagsopenstelling in Gouda.

Op 10 november jl. heeft uw raad een motie aangenomen om te overleggen met ondernemers en stakeholders over de zondagsopenstelling in Gouda. Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum Gemeenteraad Resultaten consultatie koopzondagen 1 Burgemeester en wethouders 0182-588121 4 maart 2013 Memo Op 10 november jl. heeft uw raad een

Nadere informatie

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst z Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst Richard Soons Secretaris Werkgroep Varkens Taskforce Antibioticaresistentie Presentatie 1. Introductie POV 2. Aanleiding/afspraken antibiotica aanpak

Nadere informatie

Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd

Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd Page 1 of 5 Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd 11-5-2016 / 02:00 In 2015 exporteerde Nederland een recordhoeveelheid van 944 miljoen kilo varkensvlees, 6 procent meer dan in 2014. Door de lage prijzen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Inspiratie voor een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel

Inspiratie voor een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel Inspiratie voor een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel Voorbeelden van onderwerpen en projecten Introductie Een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel is een inspirerende ervaring. Op

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV 2014 DIENSTENWIJZER BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening. Om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Een betere opbrengstprijs door Europese productiebeheersing!

Een betere opbrengstprijs door Europese productiebeheersing! Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 188 - mei 2011 DeTrog Landentreffen Cruciaal jaar mestdossier Stoppen met castreren Een betere opbrengstprijs door Europese productiebeheersing! Doordat

Nadere informatie

Nuon Groen uit Nederland Vast

Nuon Groen uit Nederland Vast Nuon Groen uit Nederland Vast 1 Nuon Groen uit Nederland Vast De stroom van Nuon Groen uit Nederland Vast wordt opgewekt met windmolens en waterkrachtcentrales in Nederland. De verhouding tussen de bronnen

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

Tijd voor een nieuwe mestwetgeving

Tijd voor een nieuwe mestwetgeving Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 105, okt. 2003 Tijd voor een nieuwe mestwetgeving Door de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie is niet alleen het doodvonnis van MINAS

Nadere informatie

Lees deze brochure zorgvuldig door. Samen sterker

Lees deze brochure zorgvuldig door. Samen sterker Uw hypotheekadvies bij de Rabobank Lees deze brochure zorgvuldig door. Samen sterker Uw hypotheekadvies bij Rabobank U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u vraagt zich

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting.

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting. [CONCEPT] Jaarrekening 2013 en begroting 2014 Aan: Leden van het Netwerk Land & Water Van: Rob Ruijtenberg (penningmeester) Datum: 14 april 2014 Betreft: Toelichting op de jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Varkens produceren in Argentinië: lage kosten en daglicht in overvloed

Varkens produceren in Argentinië: lage kosten en daglicht in overvloed Varkens produceren in Argentinië: lage kosten en daglicht in overvloed Argentinië, het land van Maxima en pampa s, maar ook een wereldspeler in de dop als het gaat om varkens! Auteurs: M.A. de Winter P.

Nadere informatie

Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening

Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening Verschillende overheidsregelingen eisen van ondernemingen financiële bijdragen voor de kosten van het opruimen van producten of productiefaciliteiten van die

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Schardauwstraat VAN AT5300000000 5451501235 SINT-ELOOIS- Timmerman T.a.v. TOMME Christine WINKEL

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo I

Eindexamen economie vwo I Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave maximumscore 2 Door de vermindering van

Nadere informatie

USD / 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11

USD / 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11 Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse Marktprijzen Macro-economie Markten in mineur Afgelopen week De angst voor een wereldwijde economische vertraging is weer toegenomen na een slechte

Nadere informatie

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - februari 2013

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - februari 2013 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - februari 2013 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

IB.ZA.03.01 juli 2014. Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Zuid-Afrika Separatorvlees van gevogelte.

IB.ZA.03.01 juli 2014. Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Zuid-Afrika Separatorvlees van gevogelte. I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Separatorvlees van gevogelte 02 07 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.ZA.03.01 Titel van het certificaat Veterinair

Nadere informatie

Maatschappelijke issues in de veehouderij. 20 november 2013 Anne-Corine Vlaardingerbroek

Maatschappelijke issues in de veehouderij. 20 november 2013 Anne-Corine Vlaardingerbroek Maatschappelijke issues in de veehouderij 20 november 2013 Anne-Corine Vlaardingerbroek Inhoudsopgave Jumbo Maatschappelijke thema s veehouderij Jumbo en duurzaamheid Waarom GlobalGAP? 2 30 november 2013

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Juli 2016

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Juli 2016 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Juli 2016 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie