Jaarverslag 2007 Essent N.V. Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2007 Essent N.V. Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2007 Essent N.V. Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent.

2

3 Groningen gezien vanaf de Martinitoren fotografie Taco Anema

4

5

6 Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent. Essent is met ruim 2,7 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten het grootste Nederlandse energiebedrijf. We zijn de grootste producent van duurzame energie in Nederland. Essent beschikt over 90 jaar ervaring in productie, handel, transport en levering van elektriciteit. In gas zijn we zelfs al 150 jaar actief. Essent heeft alle kennis in huis om optimaal gebruik te maken van de energie die op aarde aanwezig is. Want energie is er altijd en overal. In wind, in zonlicht, in biomassa, in alles. Essent weet als geen ander hoe we de beschikbare energie zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen benutten. Daar stoppen we al onze energie in. Hierdoor bent u ook in de toekomst verzekerd van betaalbare energie. Daar kunt u op vertrouwen.

7 > Jaarverslag 2007 Essent N.V.

8 > Inhoud Kerncijfers Profiel Bericht van de voorzitter Bericht van de Raad van Commissarissen 18 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 04 Financiële gang van zaken Splitsing Investeren in de toekomst Nieuw marktmodel Stroomopwaarts Onze medewerkers Gezondheid, veiligheid en milieuzorg 42 GANG VAN ZAKEN BUSINESS UNITS Energiewaardeketen 46 Essent Service & Verkoop 47 Toegevoegde Waarde Diensten 49 Essent Trading 50 Essent Productie 53 Business Development 54 Projects 55 Deutsche Essent Essent Netwerk Stadtwerke Bremen (swb AG) Essent Milieu Vooruitzichten Risicomanagement Interne controle Corporate governance 78

9 VERKORTE JAARREKENING 2007 Inleiding 89 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 91 Geconsolideerde balans 92 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 93 Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen 94 OVERIGE GEGEVENS Personalia 114 Accountantsverklaring bij verkorte jaarrekening 118 Winstbestemming 119 Aandeelhoudersinformatie 120 Segmentinformatie 96 Overige toelichtingen 100

10 > Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s IFRS NL GAAP [1] 2005 [1] 2004 [1,2] 2004 [1] 2003 [1] Resultaat Netto-omzet [3] Kosten van inkoop energie en grond- en hulpstoffen [4] Brutomarge Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten excl. afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen Bedrijfsresultaat EBITDA EBIT Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Essent N.V Personeelsleden ultimo jaar (aantal) [5] FTe ultimo jaar (aantal) [5] Ratio s resultaat Ontwikkeling netto-omzet in % t.o.v. vorig jaar 14,5 9,4 0,9 16,6 4,0 7,7 Bedrijfsresultaat in % van de netto-omzet 12,7 13,9 12,0 12,5 9,8 9,5 Netto-omzet per gemiddeld aantal FTe (duizenden euro s) [5] ROIC (%) 13,4 14,8 12,6 12,5 12,0 10,1 ROE (%) 64,3 24,1 18,5 17,4 15,7 16,1 1 De berekening van de ratio s is gebaseerd op de cijfers zoals gepresenteerd in de balans en winst- en verliesrekening waarbij in de winst- en verliesrekening de Essent Kabelcom-activiteiten als beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn geclassificeerd. Voor 2006 zijn in de balans de activa en verplichtingen van Essent Kabelcom als activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop gepresenteerd. Een dergelijke balanspresentatie heeft voor 2005 niet plaatsgevonden. De jaren 2003 tot en met 2004 zijn niet aangepast 2 Exclusief IAS 32 en 39 3 Aangepast voor inkoopwaarde optimalisatiecontracten. Zonder aanpassing is dit bedrag EUR miljoen 4 Aangepast voor inkoopwaarde optimalisatiecontracten. Zonder aanpassing is dit bedrag EUR miljoen 5 Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden 4 Essent N.V. Jaarverslag 2007

11 IFRS NL GAAP [1] 2005 [1] 2004 [1,2] 2004 [1] 2003 [1] Balans Netto werkkapitaal Vaste activa Geïnvesteerd vermogen Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Essent N.V Totaal eigen vermogen Langlopende rentedragende verplichtingen Kortlopende rentedragende verplichtingen Totaal rentedragende verplichtingen Totaal financiering Investeringen in vaste activa Ratio s balans Totaal eigen vermogen in % van totaal financiering 63,1 52,1 52,2 43,0 47,9 40,2 Solvabiliteit (%) 37,5 30,4 29,3 32,8 36,8 32,0 Kasstroom Kasstroom uit operationele activiteiten doorlopende bedrijfsactiviteiten [3] beëindigde bedrijfsactiviteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten doorlopende bedrijfsactiviteiten [3] beëindigde bedrijfsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten doorlopende bedrijfsactiviteiten beëindigde bedrijfsactiviteiten Totale kasstroom De berekening van de ratio s is gebaseerd op de cijfers zoals gepresenteerd in de balans en winst- en verliesrekening waarbij in de winst- en verliesrekening de Essent Kabelcom-activiteiten als beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn geclassificeerd. Voor 2006 zijn in de balans de activa en verplichtingen van Essent Kabelcom als activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop gepresenteerd. Een dergelijke balanspresentatie heeft voor 2005 niet plaatsgevonden. De jaren 2003 tot en met 2004 zijn niet aangepast 2 Exclusief IAS 32 en 39 3 Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden 5 Essent N.V. Jaarverslag 2007 Kerncijfers

12 1 De berekening van de ratio s is gebaseerd op de cijfers zoals gepresenteerd in de balans en winst- en verliesrekening waarbij in de winst- en verliesrekening de Essent Kabelcom-activiteiten als beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn geclassificeerd. Voor 2006 zijn in de balans de activa en verplichtingen van Essent Kabelcom als activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop gepresenteerd. Een dergelijke balanspresentatie heeft voor 2005 niet plaatsgevonden. De jaren 2002 tot en met 2004 zijn niet aangepast 2 Exclusief IAS 32 en : voorgesteld dividend, inclusief het reeds in 2007 betaalde interimdividend Streefwaarden IFRS NL GAAP 2007 [1] 2006 [1] 2005 [1] 2004 [1,2] 2004 [1] 2003 [1] Financiële ratio s Leverage (totale schuldbasis in %) <50% 12,3 32,2 43,2 48,3 44,7 51,6 EBITDA/Totaal rentedragende verplichtingen in % >35% 207,0 92,7 51,9 60,2 59,2 49,5 Rentedekking >5,0x 42,5x 18,0x 18,6x 11,6x 11,5x 10,9x Langlopende rentedragende verplichtingen in % van totaal rentedragende verplichtingen >75% 91,7 33,0 68,8 78,4 78,2 77,3 Informatie per aandeel Resultaat per aandeel toe te rekenen aan aandeelhouders van Essent N.V. (in euro s per aandeel) doorlopende activiteiten 5,34 3,62 3,51 2,78 2,85 2,60 beëindigde bedrijfsactiviteiten 11,99 1,46 Totaal resultaat per aandeel 17,33 5,08 3,51 2,78 2,85 2,60 Dividend (in euro s per aandeel) [3] 8,67 2,54 1,76 1,14 1,14 1,04 Pay-out ratio (%) 50,0 50,0 50,0 41,0 40,0 40,0 6 Essent N.V. Jaarverslag 2007

13 Netto-omzet per segment - doorlopende activiteiten , , ,8 378, ,6 890, , , ,6 380, ,6 824, , , ,2 362,4 993,0 285,8 Netto-omzet aan derden per land - doorlopende activiteiten , , ,5 355, , , ,5 160, , , ,0 121,2 7 Essent N.V. Jaarverslag 2007 Kerncijfers

14 Brutomarge , , ,4 Bedrijfsresultaat per segment - doorlopende activiteiten , ,7 163,5 83,6 63,8 37,1 895,6 621,6 166,9 86,0 101,8 80,7 704,2 389,0 266,9 59,7 73,8 85,2 8 Essent N.V. Jaarverslag 2007

15 Resultaat per aandeel ,33 5,34 11,99 5,08 3,62 1,46 3,51 3,51 Netto-omzet per gemiddeld aantal FTe s 2007 * 2006 * ROIC ,4 14,8 12,6 9 Essent N.V. Jaarverslag 2007 Kerncijfers

16 Kasstromen Essent N.V. Jaarverslag

17 Berekeningswijze financiële ratio s en gebruikte afkortingen EBIT EBITDA Leverage (totale schuldbasis) Geïnvesteerd vermogen Netto financiële baten en lasten Netto werkkapitaal Rentedekking Return on invested capital (ROIC) Return on equity (ROE) Solvabiliteit Totaal financiering Bedrijfsresultaat plus resultaat joint ventures en geassocieerde deelnemingen. EBIT plus afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Totaal rentedragende verplichtingen x 100% gedeeld door het totaal rentedragende verplichtingen plus het totaal eigen vermogen. Som van de vaste activa, het netto werkkapitaal en activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop. Financiële baten minus financiële lasten. Totaal vlottende activa minus liquide middelen en minus kortlopende niet-rentedragende verplichtingen. EBITDA gedeeld door netto financiële baten en lasten. EBIT gedeeld door gemiddeld geïnvesteerd vermogen. Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Essent N.V. gedeeld door het gemiddeld eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Essent N.V. Eigen vermogen x 100% gedeeld door het balanstotaal. Eigen vermogen plus voorzieningen plus totaal rentedragende verplichtingen plus overige langlopende verplichtingen minus liquide middelen. Gebruikte afkortingen V volt, eenheid van elektrische spanning J joule, eenheid van elektrische arbeid A ampère, eenheid van elektrische stroom VA volt x ampère, eenheid van elektrisch schijnbaar vermogen W watt, eenheid van vermogen Wh wattuur, geleverde eenheid van 1 watt gedurende 1 uur k kilo = (kv = kilovolt, kwh = kilowattuur, kw = kilowatt) M mega = kilo G giga = mega FTe fulltime equivalents, aantal medewerkers omgerekend naar een volledige werkweek 11 Essent N.V. Jaarverslag 2007 Kerncijfers

18 1Profiel Essent is een Nederlands energiebedrijf dat elektriciteit, gas en warmte levert aan huishoudelijke en zakelijke klanten. Wij beschouwen Nederland als onze thuismarkt en zijn ook in toenemende mate actief in Duitsland en België. Energieketen productie handel infrastructuur verkoop elektriciteit gas 12 Essent N.V. Jaarverslag 2007

19 Essent is aanwezig in de hele energieketen, van de productie van energie uitgezonderd exploratie en winning tot en met de levering aan eindverbruikers: grootzakelijk, kleinzakelijk en consumenten. Daarnaast leveren wij diverse verwante producten en diensten, zoals het onderhoud van apparatuur, energieadviesdiensten, warmte, de exploitatie van duurzame energievoorzieningen en micro warmtekrachtkoppeling. Tevens verrichten wij een drietal milieuactiviteiten: de verbranding en compostering van afval en het beheer van stortplaatsen. Essent Kabelcom, leverancier van kabel- en telecomproducten, maakt per 1 februari 2007 geen deel meer uit van de onderneming. De gegevens over 2007 laten zien dat Essent in Nederland: marktleider is met een netto-omzet van EUR 7,4 miljard; in duurzame energie koploper is, als producent en leverancier; met Energie:Direct eigenaar is van een van de snelst groeiende energie-startups; toonaangevend is met haar milieubedrijf, waar elk jaar zo n 2,9 miljoen ton afval wordt verwerkt. Essent is een niet-beursgenoteerde N.V., opgericht in 1999, met hoofdkantoor in Arnhem. Haar aandeelhouders zijn Nederlandse provincies en gemeenten. De onderneming heeft tien business units. Zeven daarvan vormen de Energiewaardeketen voor Nederland, Duitsland en België. De overige activiteiten in Duitsland vinden plaats bij swb. Het Netwerkbedrijf is financieel, organisatorisch en juridisch afgescheiden van de overige activiteiten. Ultimo 2007 werkten bij Essent ruim mensen. Organogram Essent N.V. 13 Essent N.V. Jaarverslag 2007 Profiel

20 2Bericht van de voorzitter Solide gang van zaken De bedrijfsresultaten over 2007 laten zien dat Essent waarde weet te scheppen voor haar aandeelhouders. De netto-omzet groeide met 15% van EUR 6,4 miljard naar EUR 7,4 miljard; het totaal van de brutomarge inclusief overige bedrijfsopbrengsten steeg licht en kwam uit op ruim EUR 3 miljard; het bedrijfsresultaat nam met 4% toe tot EUR 935 miljoen. Het resultaat na belastingen uit doorlopende activiteiten, waarbij de verkoop van Kabelcom buiten beschouwing wordt gelaten, toonde een sterk opgaande lijn: van EUR 589 miljoen over 2006 naar EUR 832 miljoen over 2007, een stijging van 41%. 14 Essent N.V. Jaarverslag 2007

21 Wij zijn erin geslaagd onze positie als marktleider in Nederland verder te verstevigen. In België werd een nieuwe centrale in gebruik genomen en verdubbelde het aantal klanten en ook in Duitsland konden weer stappen worden gezet. Een mijlpaal was de opening van onze nieuwe handelsvestiging in Genève. Met deze stap kunnen wij een zeer concurrerende arbeidsomgeving aanbieden, waardoor de gewenste versterking van Essent Trading vorm kan krijgen. Tevens is een begin gemaakt met de bouw van een internationaal netwerk van inkoop- en verkoopkantoren met de opening van een vestiging in Rome. Met deze en andere prestaties heeft Essent getoond over veerkracht en doorzettingsvermogen te beschikken. Fusie en splitsing Die eigenschappen hebben in 2007 ook vanuit ander perspectief hun waarde bewezen. Een groot deel van het jaar is veel energie gestoken in een fusie met Nuon. Dat proces werd in september 2007 stopgezet. De eerder overeengekomen waardebepaling van de twee ondernemingen bleek een niet te nemen horde. Ook heeft het Nederlandse Parlement besloten de eigendomssplitsing tussen de geïntegreerde energiebedrijven in gereguleerde netwerkactiviteiten enerzijds en commerciële energieactiviteiten anderzijds door te zetten. Uiterlijk 1 januari 2011 moet deze splitsing zijn doorgevoerd. Krachtens de Wet onafhankelijk netbeheer zal er een ontvlechting moeten komen van de operaties en gezamenlijke ondersteunende diensten tussen het hoofdkantoor van Essent en het netwerkbedrijf. Hierdoor zullen zo n collega s overgaan naar het nieuwe bedrijf en zal Essent afscheid van hen moeten nemen. Bovendien zal een deel van het resultaat vóór rente en belastingen moeten worden afgestoten. Essent verwacht dat de eigendomssplitsing in de komende jaren tot aanzienlijke kosten zal leiden en heeft voor de betreffende ontvlechting een eerste voorziening getroffen van EUR 21 miljoen. Het beheer van het zogenaamde hoogspanningsnet is 15 Essent N.V. Jaarverslag 2007 Bericht van de voorzitter

22 met ingang van 1 januari 2008 over gedragen aan TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningnet. Tot het moment van splitsing zal de netbeheerder verder op afstand moeten worden gezet. Dat heeft consequenties voor de naam, de governance, de aansturing en de financiering. Begin 2007 zag het er nog naar uit dat de voorgeschreven eigendomssplitsing, die volgens ons slecht is voor onze klanten, werknemers en aandeelhouders, afhankelijk zou zijn van de vervulling van een aantal voorwaarden zoals een Europese richtlijn, de dekking van de risico s onder de bestaande Cross-Border Leasecontracten en een verstoring van evenwichtige markt verhoudingen of het in gevaar brengen van een onafhankelijk netbeheer. Helaas moet ik constateren dat de eigendomssplitsing doorgaat zonder dat aan een van de voorwaarden is voldaan. Nederland In Nederland is Essent marktleider in de energiemarkt, toonaangevend met haar milieubedrijf en de grootste producent van Groene Stroom met de meeste Groene Stroom-klanten. We produceren zo n 30% van de in Nederland opgewekte duurzame stroom via onze windparken en door de bijstook van biomassa. Europa In het Europese consolidatieproces, dat naar verwachting in een stroomversnelling zal raken, wil Essent een goede uitgangspositie creëren om optimaal waarde te kunnen blijven scheppen voor haar aandeelhouders, klanten en medewerkers. Zowel voor gas als elektriciteit zien wij een aantal mogelijkheden voor verdere expansie, onder meer door de koppeling van handelsmarkten, de groeiende zogeheten interconnectiecapaciteit en de internationale emissiehandel. Een gestroomlijnde organisatie Vanzelfsprekend is het van groot belang door te blijven werken aan programma s en maatregelen die van Essent een zo efficiënt mogelijke en klantgerichte organisatie maken. Met de verkoop van Kabelcom is de portfolio verder aangescherpt. Ons Operational Excellence programma Stroomlijnen, gestart in 2004, heeft duidelijk resultaat opgeleverd. Processen zijn gestroomlijnd, de klanttevredenheid is terug op het niveau van vóór de liberalisering, de klachtafhandeling is aanzienlijk verbeterd en we scoren uitstekend op alle elementen van de DTe scorekaart. Een nieuw programma voor een structurele kostenbesparing in de komende twee jaar is in gang gezet. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Ons separaat gepubliceerde verslag over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in 2007 geeft een breed beeld van de inspanningen die wij op het gebied van duurzaamheid verrichtten en de dilemma s die zich daarbij voordeden. De keuzes rondom de energie van morgen, de duurzaamheid van onze biobrandstoffen, de diversiteit binnen onze onderneming en onze regionale betrokkenheid staan hier centraal. Ook hebben wij 2007 gebruikt om ons MVO-beleid verder te versterken. Belangrijke resultaten waren het borgen van MVO in onze reguliere processen door duidelijke doelstellingen en verduurzaming van onze eigen kantoorhuishouding. Een succesvol MVO-beleid wordt uiteindelijk uitgedragen door onze medewerkers. Hiervoor richten wij ons in 2008 tot onze medewerkers met een interne campagne onder het motto How on Earth. Om ons beleid ook extern uit te dragen, is Essent in 2007 als eerste energiebedrijf van Nederland lid geworden van het UN Global Compact. In die organisatie bundelen bedrijven, overheden en non-gouvernementele organisaties hun krachten 16 Essent N.V. Jaarverslag 2007

23 om verbeteringen rond onder meer milieu en duurzaamheid tot stand te brengen. Overigens heeft Essent volgens de Transparantiebenchmark van het ministerie van Econo mische Zaken een positie in de top 10 van transparant rapporterende bedrijven in Nederland verworven, voornamelijk als gevolg van de publicatie van ons MVO-verslag. Voorbereiden op de toekomst Essent richt haar vizier op de toekomst, in een krachtenveld waarin diverse ontwikkelingen een nadrukkelijke rol spelen. Verdergaande liberalisering vereenvoudigt de toetreding van buitenlandse energieondernemingen op de Nederlandse markt. Dat leidt tot scherpere concurrentie. Buitenlandse energiebedrijven die zich ook richten op de Nederlandse markt zijn veel groter dan Essent en hebben als voordeel dat zij niet gedwongen worden te splitsen. Tegelijk richten de nationale toezichthouders zich steeds meer op transparantie en concurrentie, met als doel prijsreductie voor de consument. Daarnaast zien we door de fysieke integratie een duidelijke consolidatie in regionale markten, waar Noordwest-Europa er een van is. Bovendien zijn in het belang van klimaatbescherming ambitieuze doelen geformuleerd die moeten leiden tot een reductie van CO 2 -emissies en een toename van het aandeel duurzaam opgewekte energie. Dat vergt ook weer nieuwe investeringen. In de context van alle genoemde ontwikkelingen is Essent zich aan het voorbereiden op een nieuwe situatie, strategisch, organisatorisch en financieel. Wij kunnen daar vanuit een solide basis aan werken, met productie in Nederland, België en Duitsland, een omvangrijke gas portfolio en een vanuit Genève opererende internationale handelsorganisatie. Sinds 2007 is Essent de energieleverancier met het grootste aantal klanten in Nederland. Met het realiseren van doelgerichte investeringen willen wij onze marktposities waar mogelijk verder versterken. Op het gebied van duurzaamheid streven wij ernaar onze leidende positie verder uit te breiden. Inmiddels is een derde deel van onze geplande investeringen in elektriciteit gericht op het realiseren van duurzame energieproductie. Essent zal zich in de komende periode voornamelijk richten op operational excellence en waardecreatie. Waar mogelijk zal Essent op termijn aansluiting zoeken bij ondernemingen of allianties vormen met partners binnen en buiten Nederland die de identiteit en kernwaarden van Essent respecteren en die Essent verder kunnen brengen in de verwezenlijking van haar doelstellingen. Om duidelijkheid te verschaffen over de toekomstige kwaliteiten van Essent, bevat dit jaarverslag pro forma informatie over het productie/leveringbedrijf zoals dat zich zou hebben ontwikkeld indien de splitsing reeds in 2005 was doorgevoerd. Dit startjaar is gekozen omdat dit samenvalt met de eerste volledige toepassing van IFRS. Deze informatie laat onder meer zien dat de gang van zaken bij het productie/leveringsbedrijf sterk is verbeterd. Zo steeg het resultaat van EUR 474 miljoen over 2006 naar EUR 478 miljoen over Het bedrijfsresultaat van het netwerkbedrijf daalde licht van EUR 502 miljoen naar EUR 494 miljoen. Inzet Het moge duidelijk zijn dat 2007 een tumultueus en geen eenvoudig jaar was. Zakelijk ging het Essent goed, waarvoor ik onze klanten en medewerkers van harte wil bedanken. De omstandigheden waaronder wij de toekomst in wilden gaan, zijn in de loop van 2007 ingrijpend veranderd. Onze operationele activiteiten en de genomen maatregelen hebben echter duidelijk vruchten afgeworpen. Wij zullen dan ook met grote energie en inzet aan de toekomst blijven werken. Arnhem, 27 februari 2008 M.A.M. Boersma 17 Essent N.V. Jaarverslag 2007 Bericht van de voorzitter

24 3Bericht van de Raad van Commissarissen Hierbij leggen wij aan u voor het door de Raad van Bestuur opgestelde jaarverslag van Essent N.V. met daarin opgenomen de jaarrekening over het boekjaar Essent N.V. Jaarverslag 2007

25 De jaarrekening is gecontroleerd door Ernst & Young Accountants en van een goedkeurende verklaring voorzien. De verkorte jaarrekening is opgenomen op pagina 87 tot en met 110 van dit jaarverslag. De volledige jaarrekening is, met het oog op de omvang, separaat gepubliceerd op de website van Essent (www.essent.eu). Wij hebben de jaarrekening uitvoerig met de Raad van Bestuur besproken in aanwezigheid van de accountant. De door de Raad van Bestuur voorgestelde winstverdeling heeft onze instemming. Wij stellen u voor de jaarrekening en het daarin opgenomen voorstel tot winstverdeling in de op 16 april 2008 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders vast te stellen. Tevens stellen wij u voor om in deze vergadering voor het jaar 2007 decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht. Invulling van het toezicht De Raad van Commissarissen heeft in 2007 volgens een vooraf vastgesteld schema negen keer vergaderd met de Raad van Bestuur. Daarnaast hebben beide Raden samen nog zeven keer extra vergaderd. De Raad van Commissarissen was in deze vergaderingen steeds vrijwel voltallig aanwezig. In het overleg met de Raad van Bestuur is onder meer gesproken over: fusieproces Essent / Nuon en de beëindiging daarvan; herijking van de strategie; operationele- en eigendomssplitsing van het Netwerkbedrijf; 19 Essent N.V. Jaarverslag 2007 Bericht van de Raad van Commissarissen

26 investeringen in het productiepark en gasopslag; korte en lange termijn-vooruitzichten van de onderneming; toereikendheid van de risicobeheersings- en controlesystemen. De beoogde fusie met Nuon, waaraan in totaal twee jaar intensief is gewerkt, heeft geen doorgang kunnen vinden. In de zomer van 2007 kwam het fusieproces in een kritieke fase. Over de in de principeovereenkomst overeengekomen ruilverhouding van 55% (Essent) en 45% (Nuon) is tussen de betrokkenen een verschil van inzicht ontstaan. In deze fase is intensief getracht door zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen het fusieproces vlot te trekken. Ook heeft de Aandeelhouderscommissie van Essent voorstellen gedaan aan de aandeelhouders van Nuon om de impasse te doorbreken. Deze werden helaas niet overgenomen. Voordat de NMa en de Centrale Ondernemingsraden tot een definitief oordeel konden komen, kwamen de Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen van Nuon en Essent tot het definitieve oordeel dat er door het verschil van inzicht onvoldoende basis was om het fusieproces succesvol af te ronden. Op 7 september 2007 werd daarom het fusieproces gestaakt. De Raad van Commissarissen betreurt dat het Nederlandse Parlement de afsplitsing van de netwerken bij de geïntegreerde energiebedrijven heeft goedgekeurd. Essent beschouwt de inhoudelijke argumentatie om te splitsen als ondeugdelijk. Nu ook de Europese Commissie het derde pakket maatregelen heeft gepubliceerd rondom de liberalisering van de Europese energiemarkt, met daarin een duidelijke keuze om in ieder geval geen voorstellen te doen over de eigendomssplitsing van distributienetten, blijkt nogmaals hoezeer Nederland met dit besluit voor de muziek uit loopt en mogelijk met zijn rug naar Europa komt te staan. Deze beslissing tot splitsing zal naar verwachting een aantal onwenselijke consequenties hebben, waaronder een ernstige ondermijning van de Nederlandse energiepolitiek en verlies van zeggenschap. Zo denken wij dat afsplitsing van de netwerken niet in het voordeel van de klant zal zijn aangezien dit uiteindelijk tot hogere energielasten zal leiden. Essent heeft besloten, met goedkeuring van haar aandeelhouders, om de schade voortvloeiend uit het splitsingsbesluit desnoods met behulp van de rechter te ver halen op de Staat der Nederlanden. Essent is zich niettemin aan het voorbereiden op het neer zetten van twee goed toegeruste bedrijven: het netwerkbedrijf en het productie/leveringsbedrijf. De Raad van Commissarissen hecht grote waarde aan een transparant ondernemingsbestuur waarin de belangen van alle stakeholders op geëigende wijze worden meegewogen. Op de (vrijwillige) naleving van de Nederlandse corporate governance code door Essent wordt door de Raad van Commissarissen nauwlettend toegezien. De Raad van Commissarissen heeft voorts aandacht besteed aan de samenstelling en het functioneren van de eigen Raad en het functioneren van de Raad van Bestuur. De Raad heeft daarover buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur gesproken op een drietal momenten verspreid over het jaar. De Raad van Commissarissen heeft voorts overleg gepleegd met de externe accountant over diens bevindingen naar aanleiding van uitgevoerde controles en financiële rapportages. Periodiek hebben leden van de Raad van Commissarissen vergaderingen bezocht van de Centrale Ondernemingsraad. Auditcommissie De auditcommissie vergaderde vijfmaal, telkens in aanwezigheid van de externe accountant. De commissie onderwerpt de financiële rapportages van de onderneming aan een uitgebreide beoordeling alvorens ze worden behandeld in de voltallige Raad. Andere taken van de commissie zijn het houden van toezicht op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, op de continuïteit en de kwaliteit van de financiële organisatie, op het activiteitenprogramma en het functioneren van de interne accountants en op de relatie met 20 Essent N.V. Jaarverslag 2007

27 de externe accountant. Onderwerpen waaraan de commissie in 2007 voorts aandacht heeft besteed zijn de kwaliteit van de financiële en administratieve organisatie en het risicobeheer van Essent in het algemeen en met het oog op de verhuizing van een deel van die activiteiten naar Genève die van de handelsactiviteiten in het bijzonder, de voorbereidingen van de besluitvorming ten aanzien van investeringen, de financiële gevolgen van de eigendomssplitsing van het bedrijf en de externe financiële verslaggeving. Remuneratie- en selectiecommissie De remuneratie- en selectiecommissie van de Raad van Commissarissen heeft in 2007 drie keer vergaderd. De commissie heeft zich gebogen over het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur en een zorgvuldige invulling daarvan. Voorts heeft de commissie zich bezig gehouden met de voorbereiding van de herbenoeming van de leden van de Raad van Commissarissen. In de samenstelling van de Raad van Commissarissen hebben zich in 2007 geen wijzigingen voorgedaan. Volgens rooster zijn in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 april 2007 afgetreden de heren Bosscher, Bronckers en Pennings. Zij zijn voor een periode van vier jaar herbenoemd. Met betrekking tot de heer Bronckers heeft de Aandeelhouderscommissie gebruik gemaakt van haar versterkt aanbevelingsrecht om hem te herbenoemen. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2008 zal de heer Hendrikx volgens rooster aftreden. Hij is voor herbenoeming beschikbaar. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Essent Netwerk B.V. zal worden voorgesteld de heer Bosscher te benoemen tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Essent Netwerk B.V., de beoogde moedermaatschappij van het nieuwe netwerkbedrijf van Essent. Daarom zal de heer Bosscher als lid van de Raad van Commissarissen van Essent N.V. op 16 april 2008 aftreden. Namens de Raad dank ik hem voor zijn toewijding en het vele werk dat hij de afgelopen jaren als lid van de Raad en van de Auditcommissie heeft verricht. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Essent zal op 16 april 2008 worden voorgesteld als opvolger van de heer Bosscher, tot lid van de Raad van Commissrissen van Essent te benoemen de heer H.J.P. Krul. De heer Krul is sinds 2007 lid van de Board of Directors van Essent Trading International S.A. Genève. Die zetel zal hij voorafgaand aan de Algemene Vergadering ter beschikking te stellen. Meer informatie over de samenstelling van de Raad van Commissarissen is opgenomen op pagina 114 en verder van dit jaarverslag. De heer M.M. van t Noordende, lid Raad van Bestuur van Essent N.V. zal per 1 april 2008 terugtreden. Vooruitlopend op afsplitsing van het netwerkbedrijf zal de functie die vacant komt, niet worden opgevuld. Per 1 april 2008 zal de Raad van Bestuur van Essent N.V. bestaan uit M.A.M. Boersma (voorzitter en CEO) en R. de Jong (CFO). De heer Van t Noordende is sinds 2002 lid van de Raad van Bestuur van Essent N.V. De Raad van Commissarissen is hem zeer erkentelijk voor de succesvolle wijze waarop hij in de afgelopen 6 jaar mede leiding heeft gegeven aan de onderneming en met name aan de aansturing en effectiviteit van de energiewaardeketen. Wij wensen hem veel succes toe in het verder verloop van zijn carrière. Essent heeft 2007 afgesloten met een goed financieel resultaat, terwijl ook wat de organisatorische slagvaardigheid, efficiëntie en klantgerichtheid betreft flinke vorderingen zijn gemaakt. De teleurstellende ontwikkelingen ten aanzien van de splitsingswet en het fusieproces hebben niet verhinderd dat Essent goed gepresteerd heeft. De Raad van Commissarissen wil daarvoor haar waardering uitspreken en dankt de Raad van Bestuur en alle medewerkers voor de forse inspanningen die in 2007 zijn geleverd. Arnhem, 27 februari 2008 J.V.H. Pennings, voorzitter 21 Essent N.V. Jaarverslag 2007 Bericht van de Raad van Commissarissen

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS PERSBERICHT ARNHEM augustus 006 HALFJAARRESULTAAT 006: ESSENT OP KOERS Alle bedrijfsonderdelen laten een resultaatstijging zien De kabelactiviteiten zijn niet langer onderdeel van de doorlopende bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

2008 uitstekend jaar voor Essent

2008 uitstekend jaar voor Essent PERSBERICHT Arnhem, 05 maart 2009 2008 uitstekend jaar voor Essent Partnership met RWE sterke basis voor duurzame en solide toekomst Essent Essent heeft haar financiële en strategische beleid op alle fronten

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 22 mei 2006 Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Presentatie resultaten eerste halfjaar 2009

Presentatie resultaten eerste halfjaar 2009 Presentatie resultaten eerste halfjaar 2009 28 september 2009 www.alliander.com Disclaimer Indien in deze presentatie wordt gesproken over wij, 'Alliander', 'de onderneming', 'de Alliander-groep' of vergelijkbare

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

3 november Presentatie Resultaten derde kwartaal 2008

3 november Presentatie Resultaten derde kwartaal 2008 3 november 2008 Presentatie Resultaten derde kwartaal 2008 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen -zonder beperking- verwachtingen bevatten

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

13 augustus Presentatie Resultaten tweede kwartaal 2007

13 augustus Presentatie Resultaten tweede kwartaal 2007 13 augustus 2007 Presentatie Resultaten tweede kwartaal 2007 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - verwachtingen

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Gesegmenteerde jaarrekening 2013 DELTA Netwerkbedrijf B.V.

Gesegmenteerde jaarrekening 2013 DELTA Netwerkbedrijf B.V. Gesegmenteerde jaarrekening 2013 DELTA Netwerkbedrijf B.V. Profiel DELTA Netwerkbedrijf B.V. (DNWB) is de regionale netbeheerder voor elektriciteit en gas in de provincie Zeeland en is gehuisvest in Goes.

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008 Persbericht Hilversum, 23 december 2008 Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep Highlights eerste halfjaar 2008 Netto omzet eerste helft 2008 bedroeg 1,8 miljoen* Nettoresultaat over het eerste

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Persbericht. Toename van de omzet door koud voorjaar en hogere gereguleerde transporttarieven

Persbericht. Toename van de omzet door koud voorjaar en hogere gereguleerde transporttarieven Persbericht Corporate Communicatie & Public Affairs Datum: 6-08-2013 Aantal pagina's: 8 Eneco Groep op koers Toename omzet en nettoresultaat in eerste helft 2013 Nettoresultaat stijgt met vijf procent

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

4 augustus Presentatie Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2008

4 augustus Presentatie Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2008 4 augustus 2008 Presentatie Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2008 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen -zonder beperking-

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

DELTA Zakelijk. Meeting with DACT 27 oktober 2011. Als energie een substantiële kostenfactor is, is energie al snel van strategisch belang

DELTA Zakelijk. Meeting with DACT 27 oktober 2011. Als energie een substantiële kostenfactor is, is energie al snel van strategisch belang DELTA Zakelijk Meeting with DACT 27 oktober 2011 Als energie een substantiële kostenfactor is, is energie al snel van strategisch belang Agenda Bedrijfspresentatie DELTA NV DELTA: Uw strategische gesprekspartner

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november Hoofdpunten negen maanden Omzetstijging van 5,6% tot 737 mln Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%) Operationele nettowinst

Nadere informatie

2007: conform verwachting

2007: conform verwachting Algemene Vergadering van Aandeelhouders 7 mei 2008 2007: conform verwachting EBIT 2007 conform verwachting 42 miljoen (gelijk ) Hoger dividend 1,38 (+3% ) Sterk gestegen orderportefeuille 1,4 miljard (+32%)

Nadere informatie

26 februari Presentatie Resultaten 2006

26 februari Presentatie Resultaten 2006 26 februari 2007 Presentatie Resultaten 2006 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten met betrekking

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Jaarcijfers maart 2008

Jaarcijfers maart 2008 Jaarcijfers 2007 14 maart 2008 2007: conform verwachting EBIT 2007 conform verwachting 42 miljoen (gelijk ) Hoger dividend 1,38 (+3% ) Sterk gestegen orderportefeuille 1,4 miljard (+32%) Prognose EBIT

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2012. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2012. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2012 artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Financieel verslag op basis van gereguleerde cijfers N.V.

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 Uden, 26 augustus 2011 Inhoudsopgave 1. Halfjaarbericht 3 2. Geconsolideerde balans. 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 8 4. Geconsolideerd

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Amsterdam, 24 april 2013 1 Agenda 1. Opening en mededelingen. 2. Verantwoording over het boekjaar 2012. 3. Vaststelling van het dividend. 4. Verlening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

GEREGULEERDE JAARREKENING 2011

GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 KERNCIJFERS Ratio s besluit financieel beheer netbeheerder *1 (Artikel 2, lid 1a tot en met lid 1d) Norm Eenheid 2011 2010 EBIT x mln. 236,8

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 23 april 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 23 april 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 23 april 2015 01. Opening en mededelingen 23 april 2015 Accell Group N.V. - Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 02. Behandeling jaarverslag 2014 1. Accell

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

12 november Presentatie Resultaten derde kwartaal 2007

12 november Presentatie Resultaten derde kwartaal 2007 12 november 2007 Presentatie Resultaten derde kwartaal 2007 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - verwachtingen

Nadere informatie

TMG legt focus op kernbedrijf

TMG legt focus op kernbedrijf PERSBERICHT TMG legt focus op kernbedrijf In het transitiejaar 2012 bleef de omzet met 577,2 miljoen gelijk aan 2011 door acquisities en groei van digitale activiteiten. Genormaliseerd EBITDA-resultaat

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie