PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014"

Transcriptie

1 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015

2 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht Geconsolideerd overzicht totaalresultaat Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen. 12 Beter Bed Holding N.V. jaarcijfers

3 1. Persbericht Beter Bed realiseert hogere omzet en winst in 2014 Netto-omzet stijging van 1,8% naar 364,0 miljoen. Like-for-like orderintake stijgt met 4,8%. Gemiddeld aantal winkels neemt af met 4,1%. Brutomarge stijgt naar 57,3%. Stijging bedrijfsresultaat naar 23,0 miljoen (2013: 12,3 miljoen). Nettowinst 16,9 miljoen (2013: 8,2 miljoen). Dividendvoorstel: 0,65 per aandeel, pay-out ratio 85%. Slotdividendvoorstel: 0,37 per aandeel. Kengetallen jaarcijfers (in miljoen tenzij anders vermeld) Mutatie Omzet 364,0 357,4 1,8% Brutomarge (%) 57,3 56,9 EBIT 23,0 12,3 87,6% Nettowinst 16,9 8,2 105,7% Winst per aandeel (in ) 0,77 0,38 102,6% Dividend voorstel (in ) 0,65 0,27 Pay-out ratio (in %) Operationele kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) 25,1 18,2 38,0% Solvabiliteit (%) 58,6 56,6 Ton Anbeek, Directievoorzitter: 2014 is een jaar met twee gezichten geworden. Na een moeizame start zagen we vanaf het tweede kwartaal in vrijwel alle landen van de groep een positieve ontwikkeling van de orderintake en omzet. Mede dankzij een herstellende woningmarkt alsook een succesvolle herlancering van de Beter Bed formule was de tweede helft van het jaar in Nederland zeer succesvol. In Duitsland steeg de omzet substantieel door een toenemende koopbereidheid en consumentenvertrouwen alsook succesvolle marketingcampagnes. Ook Spanje en Oostenrijk lieten een zeer positieve ontwikkeling zien door succesvolle marketingcampagnes en een start van de herlancering van de formule El Gigante del Colchón. Naast de formuleherlanceringen, die de komende jaren in alle landen worden doorgevoerd, wordt hard gewerkt aan de internationale uitrol van de klanttevredenheidsmeting, Net Promotor Score, en de internationale executie van een omni-channel strategie. Beter Bed Holding N.V. jaarcijfers

4 Kengetallen vierde kwartaalcijfers (in miljoen tenzij anders vermeld) 2014 Q Q4 Mutatie Omzet 99,6 90,8 9,7% Brutomarge (%) 58,8 58,3 EBIT 10,5 0,5 Nettowinst 7,5 0,0 Vierde kwartaal 2014 In het vierde kwartaal stijgt de omzet in vergelijkbare winkels zowel in Duitsland (met 11,5%) als in Nederland (met 14,3%) op basis van orderintake. Ook in vrijwel alle andere landen binnen de groep is er sprake van een like-for-like stijging. In totaal neemt de omzet in vergelijkbare winkels in deze periode toe met 11,8%. In het vierde kwartaal stijgt de totale omzet met 9,7% naar 99,6 miljoen. Met 58,8% is de brutomarge in deze periode hoger dan in het vierde kwartaal van De stijging is onder andere het resultaat van verbeterde inkoopcondities, wijzigingen in de verkoopmix en de sluiting van Slaapgenoten en Matrassen Concord Nederland en België die in 2013 een drukkend effect heeft op de brutomarge. In het vierde kwartaal is er sprake van een kostendaling van 8,4% naar 48,0 miljoen. Deze daling van 4,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de sluiting van Slaapgenoten en Matrassen Concord Nederland en België, waarvoor in 2013 eenmalige lasten ad 6,4 miljoen zijn verantwoord. Exclusief deze eenmalige lasten is er sprake van een kostenstijging van circa 2,0 miljoen (4,4%). Deze stijging is voornamelijk veroorzaakt door hogere marketinguitgaven en personeelskosten. Het bedrijfsresultaat (EBIT) stijgt in het vierde kwartaal naar 10,5 miljoen. De nettowinst over het vierde kwartaal 2014 komt uit op 7,5 miljoen positief (vierde kwartaal 2013: 0,0 miljoen) De omzet over 2014 stijgt met 1,8% naar 364,0 miljoen. In de vergelijkbare winkels neemt de omzet over 2014 toe met 4,8%. De ontwikkeling van de omzet over 2014 per land is als volgt: Nederland -5,0% Duitsland 6,0% Oostenrijk 13,3% Zwitserland -3,8% Spanje -17,8% België 28,9% De lagere omzet in Nederland vindt mede haar oorzaak in de gefaseerde sluiting in 2014 van de formules Slaapgenoten en Matrassen Concord Nederland. Exclusief deze formules blijft de omzet in Nederland in 2014 stabiel. Beter Bed Holding N.V. jaarcijfers

5 De daling in Spanje komt geheel voor rekening van de sluiting van 32 winkels van El Gigante del Colchón in De na de afslanking overgebleven Spaanse filialen laten een omzetstijging in vergelijkbare winkels zien van 15,7%. De brutomarge als percentage van de omzet bedraagt in ,3% en is daarmee hoger dan in dezelfde periode vorig jaar (2013: 56,9%). De stijging is onder andere gerealiseerd door verbeterde inkoopcondities, eindejaarsbonussen, de afbouw van bovengenoemde activiteiten en waar mogelijk en verantwoord prijsverhogingen. De totale kosten dalen van 190,9 miljoen naar 185,6 miljoen. Deze daling van 2,8% wordt grotendeels veroorzaakt door de in 2013 verantwoorde eenmalige lasten van 7,4 miljoen, die het gevolg zijn van de sluiting van Slaapgenoten en Matrassen Concord Nederland en België plus de herstructureringskosten van de Spaanse activiteiten en het hoofdkantoor in Nederland. Exclusief deze eenmalige lasten is er sprake van een kostenstijging met 1,1% (circa 2,1 miljoen). Deze stijging wordt met name veroorzaakt door hogere marketing- en personeelskosten. Het gemiddeld aantal filialen is gedaald met 4,1%. Daardoor en door de hogere marketing- en personeelskosten stijgen de gemiddelde kosten per winkel met 5,3%. Ook is door de sluiting van Slaapgenoten en Matrassen Concord Nederland en België en de herstructurering van El Gigante del Colchón het aantal filialen met een relatief hogere kostenbasis gestegen. Het bedrijfsresultaat stijgt in deze periode met 87,6% naar 23 miljoen. Als percentage van de omzet neemt het bedrijfsresultaat toe van 3,4% naar 6,3%. De nettowinst over 2014 stijgt met 105,7% van 8,2 miljoen naar 16,9 miljoen. De winst per aandeel over 2014 bedraagt 0,77 (2013: 0,38). Investeringen en kasstroom De investeringen in 2014 bedragen 13,2 miljoen (2013: 5,4 miljoen). De investeringen in winkels bedragen in ,8 miljoen (2013: 3,7 miljoen). Het resterende bedrag is voornamelijk geïnvesteerd in IT en in mindere mate in overige bedrijfsmiddelen. Het investeringsniveau van de groep ligt daarmee op het niveau van vóór de crisis. De operationele kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) stijgt met 38% van 18,2 miljoen in 2013 naar 25,1 miljoen in Financiering De solvabiliteit bedraagt op 31 december ,6%. Deze was op 31 december ,6%. Operationeel In 2014 zijn 63 winkels geopend en 111 winkels gesloten. De daling in het aantal filialen wordt met name veroorzaakt door de sluiting van de formules Slaapgenoten en Matrassen Concord Nederland en België gefaseerd te sluiten. Eind 2014 heeft de groep in totaal winkels. Aantal winkels Gesloten Geopend Matratzen Concord Beter Bed El Gigante del Colchón Beddenreus Slaapgenoten Schalfberater.com Totaal Beter Bed Holding N.V. jaarcijfers

6 Matratzen Concord Aantal winkels Gesloten Geopend Duitsland Nederland Oostenrijk Zwitserland België Totaal Matratzen Concord De omzet van de cash & carry-formule Matratzen Concord komt over 2014 uit op 249,1 miljoen (68,5% van de totale concernomzet). Dit is een stijging van 4,5% ten opzichte van In de vergelijkbare winkels neemt de omzet toe met 5,1%. Van de omzet van deze formule wordt 85,5% gerealiseerd in Duitsland en 13,8% in Oostenrijk en Zwitserland. Beter Bed Deze formule is actief in Nederland en België. Het aantal Beter Bed-winkels is met twee toegenomen. De omzet neemt in 2014 toe van 89,5 miljoen naar 91,3 miljoen, een stijging van 2,1%. De omzet in vergelijkbare winkels neemt in 2014 toe met 5,3%. Beter Bed draagt voor 25,1% bij aan de totale concernomzet. Overige formules De omzet van de overige formules bedraagt over ,5 miljoen en draagt hiermee voor 6,4% bij aan de totale concernomzet. Dit betreft de omzetten van de winkelformules Beddenreus (Nederland), Slaapgenoten (Nederland), El Gigante del Colchón (Spanje) en de groothandel DBC. Verwachtingen 2015 De economische vooruitzichten blijven gematigd positief evenals de verwachte particuliere consumptie. De focus blijft onverminderd op de (like-for-like) omzetgroei en daarmee op formule- /productinnovatie, omni-channel e-commerce en klanttevredenheid. Naast voltooiing van de verbouwing van de Beter Bed-winkels zal ook bij de andere formules, na succesvolle afronding van reeds lopende tests, een start worden gemaakt met het uitrollen van vernieuwde winkelconcepten bij de diverse formules. Uiteraard zullen margeverbetering, een stringente kostenbeheersing en een verlaging van het nettowerkkapitaal onze volle aandacht houden. Voor 2015 verwacht de onderneming hiermee dat de positieve omzettrend van 2014 zich voort zal zetten, waarbij dit in Nederland mede afhankelijk zal zijn van de snelheid van het herstel van de woningmarkt. Dividend Het dividendbeleid van Beter Bed Holding N.V. is gericht op maximalisatie van het aandeelhoudersrendement met behoud van een gezonde vermogenspositie. Doelstelling van de onderneming is om ten minste 50% van de nettowinst uit te keren aan de aandeelhouders als de solvabiliteit van de onderneming niet lager is dan 30% en de ratio netto-rentedragendeschuld/ebitda niet groter is dan twee. In november 2014 is een interim-dividend in contanten uitgekeerd van 0,28 per aandeel. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 19 mei 2015, zal worden voorgesteld om een contant slotdividend uit te keren van 0,37. Hiermee komt het dividend over 2014 uit op 0,65 per aandeel (2013: 0,27 per aandeel) en wordt 85% van de nettowinst aan de aandeelhouders uitgekeerd. Beter Bed Holding N.V. jaarcijfers

7 Controleverklaring De financiële gegevens in de bijlagen zijn ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening van Beter Bed Holding N.V. die op 19 mei 2015 ter vaststelling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden aangeboden en waarbij een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant is afgegeven. Profiel Beter Bed Holding N.V. is actief in de Europese markt voor slaapcomfort. De activiteiten omvatten detailhandel met in totaal winkels per eind 2014, via de ketens Beter Bed (Nederland en België), Matratzen Concord (Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk), El Gigante del Colchón (Spanje), en Beddenreus (Nederland). Verder is Beter Bed Holding via haar dochter DBC International actief in de ontwikkeling en groothandel van merkartikelen in de slaapkamerbranche in Nederland, Duitsland, België, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland. Beter Bed Holding N.V. behaalde in 2014 een netto-omzet van 364,0 miljoen. 70% van de netto-omzet van de groep wordt buiten Nederland gerealiseerd. Het aandeel Beter Bed Holding is sinds december 1996 genoteerd aan Euronext Amsterdam en is opgenomen in de Amsterdam Small cap Index. Voor meer informatie: Ton Anbeek Bart Koops Directievoorzitter Financieel Directeur +31 (0) (0) (0) (0) Beter Bed Holding N.V. jaarcijfers

8 2. Geconsolideerde balans (* EUR 1.000) Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Geldmiddelen en kasequivalenten TOTAAL ACTIVA Eigen vermogen toe te rekenen aan de moedermaatschappij Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende bankschuld Overige kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA Beter Bed Holding N.V. jaarcijfers

9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening (* EUR 1.000) Vierde kwartaal Cumulatief Netto-omzet (41.041) (37.858) Inkoopwaarde ( ) ( ) Brutomarge ,8% 58,3% 57,3% 56,9% Personeelskosten Afschrijvingen en afwaarderingen vaste activa Overige bedrijfskosten (47.976) (52.348) Som der bedrijfslasten ( ) ( ) -48,2% -57,7% -51,0% -53,4% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,6% 0,6% 6,3% 3,4% (75) (313) Financiële baten en lasten (299) (716) Resultaat voor belastingen (2.932) (261) Belastingen (5.883) (3.370) (25) Nettowinst ,6% 0,0% 4,6% 2,3% 0,34 - Winst per aandeel in 0,77 0,38 0,34 - Verwaterde winst per aandeel in 0,77 0,38 Beter Bed Holding N.V. jaarcijfers

10 4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht (* EUR 1.000) Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat voor belastingen Betaalde winstbelasting (7.143) (8.722) Afschrijvingen en waardeverminderingen Kosten personeelsopties (439) (101) Mutaties in: Voorraden Vorderingen (347) Kortlopende schulden (1.497) Voorzieningen (1.427) Investeringscrediteuren (1.701) - Overige Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen (im)materiële vaste activa (13.211) (5.439) Investeringscrediteuren Desinvesteringen (im)materiële vaste activa Mutatie langlopende vorderingen (10.500) (4.382) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing lening (1.000) (2.000) (Her)uitgifte aandelen Dividenduitkering (7.659) (6.954) (6.808) (8.108) Mutatie nettogeldmiddelen en kasequivalenten Geldmiddelen en kasequivalenten einde verslagperiode Kortlopende bankschuld niet zijnde aflossingsverplichtingen einde verslagperiode - (3.975) Netto geldmiddelen en kasequivalenten einde verslagperiode Geldmiddelen en kasequivalenten begin verslagperiode Kortlopende bankschuld niet zijnde aflossingsverplichtingen begin verslagperiode (3.975) (9.327) (4.103) Mutatie nettogeldmiddelen en kasequivalenten Beter Bed Holding N.V. jaarcijfers

11 5. Geconsolideerd overzicht totaalresultaat (* EUR 1.000) Vierde kwartaal Cumulatief Nettowinst Niet-recyclebaar: Mutatie reserve omrekeningsverschillen Totaalresultaat Beter Bed Holding N.V. jaarcijfers

12 6. Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen (* EUR 1.000) Reserve omreke- Herwaar- Onver- Geplaatst Agio- nings- derings- Overige deelde Totaal kapitaal reserve verschillen reserve reserve winst Stand 1 januari Nettowinst Overige componenten totaalresultaat Resultaatbestemming 2012 (2.608) (14.418) Interim-dividend 2013 (4.346) (4.346) - Heruitgifte aandelen Kosten personeelsopties (101) (101) - Stand 31 december Stand 1 januari Nettowinst Overige componenten totaalresultaat Resultaatbestemming 2013 (1.526) (8.198) Interim-dividend 2014 (6.133) (6.133) - (Her)uitgifte aandelen Kosten personeelsopties (439) (439) - Stand 31 december Beter Bed Holding N.V. jaarcijfers

BBED LISTED NYSE EURONEXT. Profiel

BBED LISTED NYSE EURONEXT. Profiel Jaarverslag 2012 Profiel Beter Bed Holding N.V. is actief in de Europese markt voor slaapcomfort. De activiteiten omvatten detailhandel met in totaal 1.219 winkels per eind 2012, via de ketens Beter Bed

Nadere informatie

BETER BED HOLDING JAARVERSLAG

BETER BED HOLDING JAARVERSLAG 2013 BETER BED HOLDING JAARVERSLAG Profiel Beter Bed Holding N.V. is actief in de Europese markt voor slaapcomfort. De activiteiten omvatten detailhandel met in totaal 1.175 winkels per eind 2013, via

Nadere informatie

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Persbericht 14 januari 2015 SnowWorld verkoopt 2,8% meer pistetickets Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Kernpunten 2013/2014: - Verkrijging van een notering aan NYSE Euronext Amsterdam

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 10 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen KONINKLIJKE TEN CATE Persbericht investor relations Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen Dividend 0,60 per aandeel (60% pay-out) Highlights 2009 Omzet: 842 miljoen

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60% persbericht Jaarresultaten 2003 United Services Group N.V. 2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 9 P E R S B E R I C H T s-hertogenbosch, 8 maart 2007 Ctac realiseert forse groei omzet en winst in 2006 SAP- dienstverlener Ctac N.V. ( Ctac) m aakt vandaag de jaarcijfers bekend

Nadere informatie

PERSBERICHT. Nettowinst Accell Group neemt toe met 37% in 2014

PERSBERICHT. Nettowinst Accell Group neemt toe met 37% in 2014 PERSBERICHT Aantal pagina s: 12 Nettowinst Accell Group neemt toe met 37% in 2014 Heerenveen, 6 maart 2015 Accell Group N.V. heeft in 2014 een stijging van de nettowinst gerealiseerd van 37% tot 26,1 miljoen

Nadere informatie

Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill. Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012

Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill. Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012 Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012 Omzet 29.3 27,5 27,5 EBITDA 4,5 4,2 4,2 Winst voor belastingen 3,3 3,1 3,1 Winst na belastingen uit voortgezette

Nadere informatie

PERSBERICHT 14 maart 2013. Stern Groep behoudt positief operationeel resultaat en grijpt fors in bij moeilijke automarkt

PERSBERICHT 14 maart 2013. Stern Groep behoudt positief operationeel resultaat en grijpt fors in bij moeilijke automarkt PERSBERICHT 14 maart 2013 Stern Groep behoudt positief operationeel resultaat en grijpt fors in bij moeilijke automarkt Stern Groep N.V., beursgenoteerde automotive groep, maakt de volgende resultaten

Nadere informatie

PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015. Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers

PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015. Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015 Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers Lichte daling omzet Positief, maar lager bedrijfsresultaat (EBIT) voor het eerste halfjaar 2015 Kaspositie en solvabiliteit

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2014 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2014 2013 Opbrengsten 4,8 4,3 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 18 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2008. Bedrijfsresultaat gedaald. Afwaardering belang. Winstverwachting bijgesteld

Halfjaarbericht 2008. Bedrijfsresultaat gedaald. Afwaardering belang. Winstverwachting bijgesteld Halfjaarbericht 2008 Bedrijfsresultaat gedaald Afwaardering belang ProSiebenSat.1 Winstverwachting bijgesteld Telegraaf Media Groep N.V. bezoekadres Basisweg 30, Amsterdam telefoon 020-585 9111 postadres

Nadere informatie

Bezettingsgraad (in %) 89,6 91,3 90,9

Bezettingsgraad (in %) 89,6 91,3 90,9 persbericht Nieuwe Steen Investments N.V. Kerncijfers 30-06-2010 30-06-2009 2009 Resultaten (x 1.000) Brutohuuropbrengsten 52.311 52.440 103.794 Nettohuuropbrengsten 44.746 45.026 89.559 Direct beleggingsresultaat

Nadere informatie

ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ

ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ Hoofdpunten resultaten 1 e halfjaar (t.o.v. 1 e halfjaar ) Bedrijfsresultaat sterk verbeterd (+46%) Belangrijk eenmalig belastingvoordeel Voortgaande groei van

Nadere informatie

Persbericht Koninklijke Reesink N.V.

Persbericht Koninklijke Reesink N.V. Persbericht Koninklijke Reesink N.V. Duidelijke autonome omzetgroei en aanzienlijke verhoging bedrijfsresultaat 2011 Kernpunten 2011 Commercieel/operationeel - Uitvoering geven aan joint venture THR B.V.

Nadere informatie

Meer omzet en hoger resultaat Accell Group in eerste halfjaar

Meer omzet en hoger resultaat Accell Group in eerste halfjaar Aantal pagina s: 13 PERSBERICHT Meer omzet en hoger resultaat Accell Group in eerste halfjaar Heerenveen, 26 juli 2013 - Accell Group N.V. heeft in het eerste halfjaar van 2013 een omzetgroei van 13% gerealiseerd

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Halfjaarbericht SLIGRO FOOD GROUP 2014. Kerncijfers. Koen Slippens, directievoorzitter: Nettowinst Sligro Food Group 27 miljoen

Halfjaarbericht SLIGRO FOOD GROUP 2014. Kerncijfers. Koen Slippens, directievoorzitter: Nettowinst Sligro Food Group 27 miljoen Halfjaarbericht SLIGRO FOOD GROUP 2014 Nettowinst Sligro Food Group 27 miljoen De nettowinst over het eerste halfjaar bedroeg bijna 27 miljoen, een toename van 2,3% ten opzichte van de vergelijkbare periode

Nadere informatie

persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd

persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd Almere, 19 maart 2003. United Services Group deelt mede dat zij, de economische tegenwind in aanmerking

Nadere informatie

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER Bedrijfsresultaat na belastingen stijgt van 46,4 miljoen naar 51,2 miljoen (+10,1%) Winst per gewoon aandeel (exclusief buitengewone baten)

Nadere informatie

Jaarcijfers 2011 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2011 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2011 AND International Publishers NV Kostenbesparing in combinatie met nieuwe strategie heeft weg vrijgemaakt voor toekomstige winstgevendheid in miljoenen euro s (behalve bedragen

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Ontex FY 2014: Een baanbrekend jaar

Ontex FY 2014: Een baanbrekend jaar GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ontex FY : Een baanbrekend jaar Aalst-Erembodegem, 5 maart 2015 - Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX; Ontex, de Groep of de onderneming ) kondigt vandaag haar niet-geauditeerde

Nadere informatie

UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010

UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010 Sliedrecht, 23 februari 2010 UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010 UNIT4 heeft vandaag de jaarresultaten

Nadere informatie

Stern Groep sluit bewogen jaar positief af

Stern Groep sluit bewogen jaar positief af Persbericht 11 maart 2015 Stern Groep sluit bewogen jaar positief af Stern Groep N.V., Nederlandse marktleider in automotive retail en services, maakt de resultaten bekend over 2014: Operationeel bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015 Periode 6, eindigend per 14 juni 2015 Ballast Nedam N.V.

Halfjaarverslag 2015 Periode 6, eindigend per 14 juni 2015 Ballast Nedam N.V. verslag Periode 6, eindigend per 14 juni Ballast Nedam N.V. 21 juli 1 van 31 Voorwoord Kerncijfers * Omzet 420 515 1 166 EBIT ( 10) ( 45) ( 65) Marge (2,4%) (8,7%) (5,6%) Resultaat voor belasting ( 15)

Nadere informatie