Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland"

Transcriptie

1 Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

2 Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC)

3 OPENING 3

4 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update Q Vaststelling jaarrekening Décharge van Directie en Raad van Commissarissen Machtiging Directie tot inkoop eigen aandelen Benoeming Accountant boekjaar 2008 Rondvraag Sluiting 4

5 Wim Deblauwe (CEO)

6 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Belangrijke gebeurtenissen Strategie Financiële doelstellingen Financieringsstrategie Risicobeheersing Corporate governance Vergoedingen leden Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen Marktevoluties Bespreking van de resultaten

7 BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN Februari: Juli: Punch International verwerft controle over Punch Graphix Plc Marktintroductie Xeikon 4000 en 5000plus Punch Graphix Plc wordt middels een publieke transactie ondergebracht in Punch Technix nv, Punch Technix wordt Punch Graphix (70,1 mio kapitaalsverhoging aan 6,26 per aandeel, 11,2 mio nieuwe aandelen) 9,6 mio kapitaalsverhoging in contanten door uitoefening voorkeurrechten (aan 6,26 per aandeel, 1,5 mio nieuwe aandelen) Juni / Augustus: Punch Graphix verleent een wereldwijde licentie op zijn melkrobottechnologie aan WestfaliaSurge Het directe verkoop- en servicenetwerk van de divisie Robot Milking Solutions werd overgedragen aan Westfalia December: Kapitaalsverhoging 62,6 mio (11,4 mio nieuwe aandelen aan 5,5 ) Punch Technix Equipment Manufacturing sro wordt verkocht aan Punch International 7

8 STRATEGIE Door markt- en klantgerichte innovatie wil Punch Graphix een marktleider blijven Dankzij continue technologische verbetering kunnen zowel Punch Graphix als zijn klanten hun concurrentievoordeel behouden. Doelgerichte vernieuwing en voortdurende verbetering zijn de motor voor duurzame groei. De krachtlijnen van Punch Graphix langetermijnstrategie zijn de volgende: Wereldwijde aanwezigheid en top 3-speler in de gekozen nichemarkten Recurrente inkomsten en groei Waardecreatie voor aandeelhouders en alle andere betrokkenen 8

9 FINANCIELE DOELSTELLINGEN langetermijnrendement op eigen vermogen van 15%; een omzetgroei die minstens in de lijn ligt van de groei van de markten waarin Punch Graphix actief is; een sterke verhouding operationele kasstroom (EBITDA) / gerealiseerde omzet van minimaal 20%; de handhaving van een gezonde balansstructuur en een solvabiliteitsratio van 30 à 35%; een gezonde rentedekking (EBITDA / Interest) van meer dan 5. Gelet op de recente wijzigingen in de kapitaal- en financieringsstructuur zal de eerste doelstelling in het lopende kalenderjaar naar alle waarschijnlijkheid niet worden gerealiseerd. 9

10 FINANCIERINGSSTRATEGIE De financieringsstrategie van Punch Graphix is gericht op het benutten en/of optimaliseren van: de verhouding tussen risico en rendement van de diverse bedrijfsactiviteiten; een gezonde spreiding van de financieringscomponenten bij verschillende partijen om afhankelijkheid te beperken; de looptijd en fasering van de verschillende financieringscomponenten; de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen op korte termijn/vreemd vermogen op lange termijn; het gebruik van de openbare en onderhandse kapitaalmarkt. 10

11 RISICOBEHEERSING Het risicobeheersingsbeleid van Punch Graphix is gericht op duurzame sturing van de bedrijfsactiviteiten en op het beperken of, waar mogelijk, zinvol indekken van de risico s om ervoor te zorgen dat de onderneming duurzame andeelhouderswaarde blijft creëren. Hoofdstuk 9 van het jaarverslag werd integraal gewijd aan de uitwerking van dit beleid, het behandelt ondermeer volgende onderwerpen: Operationeel risicobeheer Financieel risciobeheer Interne systemen Beoordeling door de Raad van Bestuur van risicobeheer en interne controle 11

12 CORPORATE GOVERNANCE Overeenkomstig het Besluit inzake artikel 10 Overnamerichtlijn wordt in hoofdstuk 8 van het jaarverslag meer uitleg en toelichting gegeven bij de kapitaalsstructuur van de vennootschap, het bestaan van de verschillende soorten aandelen en de daaraan verbonden rechten en plichten en het percentage van het geplaatst kapitaal dat door elke soort wordt vertegenwoordigd. Tevens wordt uitleg gegeven over het stemrecht, de voorschriften betreffende benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen en wijziging van de statuten, en bevoegdheden van het bestuur, in het bijzonder tot de uitgifte van aandelen van Punch Graphix en de verkrijging van eigen aandelen. Ten slotte wordt meer uitleg gegeven over bijzondere zeggenschapsrechten verbonden aan aandelen, over deelnemingen en over overeenkomsten waarbij een change of control speelt. De onderwerpen in het Besluit, waarover informatieverschaffing verplicht is gesteld, en die niet behandeld worden in dit jaarverslag, zijn niet van toepassing op Punch Graphix. 12

13 VERGOEDINGEN LEDEN RvB EN RvC 13

14 MARKTEVOLUTIES DIGITAL PRINTING 14

15 MARKTEVOLUTIES PREPRESS EQUIPMENT 15

16 MARKTEVOLUTIES PREPRESS PLATES 16

17 BESPREKING VAN DE RESULTATEN 2007 Kerncijfers Omzet Operationele kasstroom (EBITDA) Bedrijfsresultaat (EBIT) Balans Kasstroomtabel Dividend 17

18 KERNCIJFERS 18

19 OMZET (proforma geconsolideerd volledig jaar) 19

20 OPERATIONELE KASSTROOM (EBITDA) - (proforma geconsolideerd volledig jaar) Eenmalige elementen: Eenmalige elementen Loonlasten reorganisatie Kost verdediging tegen overnamebod Punch International en overige reorganisatiekosten Totaal Bedrag in mio 2,8 1,7 4,5 20

21 BEDRIJFSRESULTAAT (EBIT) - (proforma geconsolideerd volledig jaar) Eenmalige elementen: Eenmalige elementen Loonlasten reorganisatie Kost verdediging tegen overnamebod Punch International en overige reorganisatiekosten Afschrijving developmentkost UV-curable Waardevermindering goodwill Linomedia Totaal Bedrag in mio 2,8 1,7 1,1 1,5 7,1 21

22 BALANS 22

23 KASSTROOMTABEL 23

24 DIVIDEND 24

25 Peter Tytgadt (CFO)

26 BESPREKING JAARREKENING 2007 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Winst- & verliesrekening Balans Kasstroomtabel Mutatie eigen vermogen Proforma geconsolideerde Winst- & verliesrekening Goodwill & investeringen in Immateriële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa Actieve belastingslatenties Voorzieningen Financiële schulden 26

27 WINST- & VERLIESREKENING 27

28 BALANS 28

29 KASSTROOMTABEL 29

30 MUTATIE EIGEN VERMOGEN 30

31 PROFORMA GECONSOLIDEERDE WINST- & VERLIESREKENING 31

32 GOODWILL & INVESTERINGEN IN IMMATERIELE VASTE ACTIVA 32

33 INVESTERINGEN IN MATERIELE VASTE ACTIVA 33

34 ACTIEVE BELASTINGSLATENTIES 34

35 VOORZIENINGEN 35

36 FINANCIELE SCHULDEN 36

37 BESPREKING JAARREKENING 2007 VENNOOTSCHAPPELIJKE JAARREKENING Winst- & verliesrekening Balans 37

38 WINST & VERLIESREKENING 38

39 BALANS 39

40 Wim Deblauwe (CEO) Trading update Q1-2008

41 TRADING UPDATE Q Omzet 1e kwartaal Geconsolideerd Europa Amerika (1) Azië (2) in 000 euro s (*) (*) (*) (*) Digital Printing Solutions Prepress Solutions (CtP) Totaal % verandering -13% -13% -12% -21% Omzet 1e kwartaal Geconsolideerd in 000 euro s (*) % Machineverkoop ,0 Consumables ,5 Service ,2 Totaal ,0 (1): Noord- en Zuid-Amerika (2): inclusief Australië en Nieuw-Zeeland (*): 2007: pro forma geconsolideerd, exclusief stopgezette activiteiten (RMS & EMS) Drupa komt eraan, omzetdaling was verwacht Visibiliteit op heden te beperkt voor concrete outlook Ontslag Ieper (Belgie): 39 arbeidsplaatsen Inkoop eigen aandelen gestart ( aandelen aan een gemiddelde prijs van 4,58 ingekocht per einde april) 41

42 Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC)

43 VASTSTELLING JAARREKENING Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2007 Goedkeuring voorstel tot toevoeging van het resultaat over het boekjaar 2007 aan de reserves 43

44 DECHARGE VAN DE DIRECTIE EN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 44

45 MACHTIGING VAN DE DIRECTIE TOT INKOOP EIGEN AANDELEN 45

46 BENOEMING ACCOUNTANT VOOR HET BOEKJAAR

47 RONDVRAAG 47

48 SLUITING 48

49 Thank you

Inhoud. 4. Informatie voor de aandeelhouder. 2. Strategie en financiële doelstellingen. 1. Profiel van de onderneming. 3. Markante gebeurtenissen

Inhoud. 4. Informatie voor de aandeelhouder. 2. Strategie en financiële doelstellingen. 1. Profiel van de onderneming. 3. Markante gebeurtenissen Jaarverslag 2 Voorwoord 1. Profiel van de onderneming 2. Strategie en financiële doelstellingen 3. Markante gebeurtenissen 4. Informatie voor de aandeelhouder JAARVERSLAG Inhoud 5. Verslag van de Raad

Nadere informatie

Xeikon rapporteert 2013 cijfers

Xeikon rapporteert 2013 cijfers PERSBERICHT Xeikon rapporteert 2013 cijfers Delisting goedgekeurd, beurs exit 19 maart 2014. Digital Printing Solutions op schema ondanks moeilijke Europese markt. Eede, Nederland 26 februari 2014 08:00u

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag 2007 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2007 Gevestigd te Amsterdam Profiel Heineken Holding

Nadere informatie

MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013

MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013 MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te Tilburg. Ingeschreven in het Handelsregister te Tilburg onder nr. 12016134. Inhoud Pagina 1.Verslag van de Raad van Bestuur... 4 2. Verslag van

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

Voorzitter van de vergadering is de heer Olde Bolhaar, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap.

Voorzitter van de vergadering is de heer Olde Bolhaar, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap. BESLUITENLIJST van de bijzondere vergadering van aandeelhouders van de te Vijfhuizen gevestigde vennootschap Punch Technix N.V., gehouden op woensdag 27 juni 2007 om 11.00 uur in Beursplein 5 te Amsterdam.

Nadere informatie

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam.

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Kort Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Voorzitter: Secretaris: Drs. A. Baan Mr. M.C. Thompson

Nadere informatie

Jaar. Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. JAAROVERZICHT 2013

Jaar. Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. JAAROVERZICHT 2013 013 Jaar Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. JAAROVERZICHT 2013 013 Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. JAAROVERZICHT 2013 PROFIEL Heineken Holding N.V., houdster van 50,005 procent van

Nadere informatie

a) toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen (ter stemming) b) beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen (ter stemming)

a) toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen (ter stemming) b) beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen (ter stemming) De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fugro N.V. wordt gehouden op dinsdag 6 mei 2014 om 14.00 uur in het Crowne Plaza Den Haag Promenade hotel in Den Haag AGENDA 1 Opening en mededelingen

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Stembeleid Juni 2015

Stembeleid Juni 2015 Stembeleid Juni 2015 Stembeleid ASR Nederland N.V. juni 2015 1. Inleiding 2. Algemene uitgangspunten 3. Socially Responsible Investments Policy (SRI) 4. Bestuur en RvC - (Her)benoeming - Décharge - Vrijwaring

Nadere informatie

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen jaarverslag 2013 Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms 5000 4869 4500 4282 4362 4000 3890 3500 3483 3168 3000 2860 2643 2500 2067 2000 1952 1670 1500 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Value8 N.V.

Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Value8 N.V. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Value8 N.V. Concept. Datum Woensdag 20 juni 2012, 10.00 Plaats Beursplein 5, Amsterdam Raad van Bestuur drs. P.P.F. de Vries (voorzitter) en drs. G.P.

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag Financieel verslag Inhoud Managementbespreking en Analyse van de Financiële Toestand en van de Bedrijfsresultaten Belangrijke transacties van 1998 tot en met 2000 55 Impact van vreemde munten 56 Belangrijke

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7 AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2010 2 Inhoud Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4 Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Agenda 2015. 8. Bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen. 1. Opening

Agenda 2015. 8. Bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen. 1. Opening AGENDA 2015 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN CORBION NV DATUM 22 mei 2015 TIJD 10.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 2 CORBION AGENDA 2015

Nadere informatie

Q U R I U S J A A R V E R S L A G

Q U R I U S J A A R V E R S L A G 0 0 6 Q U R I U S J A A R V E R S L A G > > Inhoud Voorwoord 4 Meerjarenoverzicht 7 Profiel 8 Verslag van de Raad van Commissarissen 9 Verslag van de Raad van Bestuur Belangrijke ontwikkelingen in 2006

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 In lijn met de Belgische Vennootschapswetgeving en de Statuten van de Onderneming vindt

Nadere informatie

Inhoud. J a a r v e r s l a g 2 0 0 7

Inhoud. J a a r v e r s l a g 2 0 0 7 Jaarverslag 2007 In dit jaarverslag wordt regelmatig gesproken over BinckBank. Hiermee wordt bedoeld BinckBank N.V. Wanneer wordt gesproken over Alex, dan wordt bedoeld Alex Beleggersbank, voormalig onderdeel

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Agenda 1. Opening 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 (ter informatie) 3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter

Nadere informatie

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00.

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00. Notulen Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 6 augustus 2015 Concept Plaats en datum bespreking Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10 in Amsterdam 12 mei 2015 Betreft Jaarlijkse

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

Op koers Jaarverslag 2010

Op koers Jaarverslag 2010 Op koers Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Wat we doen Hoe we besturen Profiel 5 Bestuur 11 Activiteiten 6 Corporate governance 15 Positie in de keten Vestigingslanden 7 8 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Inhoud Woord van de Voorzitter... 2

Inhoud Woord van de Voorzitter... 2 Jaarverslag 2014 Fagron - Jaarverslag 2014 Inhoud Woord van de Voorzitter... 2 Woord van de CEO... 3 Fagron in vogelvlucht... 4 Strategie... 8 Fagron Groep... 11 Fagron... 12 HL Technology... 18 Informatie

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Financieel verslag 2013-2014

Financieel verslag 2013-2014 Financieel verslag 2013-2014 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 19 september 2014 INHOUDSOPGAVE GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR...... 1 CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie