Goed voorbereid op de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed voorbereid op de"

Transcriptie

1 Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008

2

3

4 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte en energiediensten af. Essent (en haar rechtsvoorgangers) beschikt over meer dan 90 jaar ervaring in productie, handel, transport en levering van elektriciteit. Als gasleverancier zijn we zelfs al 150 jaar actief. Als producent van duurzame energie is Essent koploper in Nederland. 2,6 miljoen klanten 27% van alle duurzame energieproductie in Nederland medewerkers (fte s) 23% van de totale energieproductie in Nederland Nederland is onze thuismarkt. Daarnaast groeien we in Duitsland en België en nemen onze handelsactiviteiten in en vanuit Zwitserland, Scandinavië, Spanje, Italië, Oost-Europa, Zuid- Amerika en Azië toe. Essent zoekt naar de optimale manier om de beschikbare energie te benutten. Betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam. En Essent blijft zoeken naar betere oplossingen voor mens, milieu en maatschappij. Op weg naar een duurzame energietoekomst. Totale capaciteit van centrales en windparken Essent mw 2 Essent in 2008

5 Marktleider in compostering en productie van biobrandstoffen Productie in Nederland, België en Duitsland Koploper met groene energie in de Benelux Resultaat toe te rekenen aan de aandeelhouders van Essent N.V mln Omzet ,0 mrd Organogram Essent n.v. Energiewaardeketen: Business Development Projects Productie Trading Service & Verkoop Toegevoegde Waarde Diensten New Energy swb AG Essent Milieu Essent Netwerk Deutsche Essent Stafdiensten / Essent Support Groep Hoofdkantoor 3 Essent in 2008

6 Pagina 42 De energie van morgen Essent werkt aan energie voor morgen door te investeren in efficiëntere elektriciteitsopwekking en vermindering van CO 2 uitstoot. 42 Projectcase De energie van morgen 40 Projectcase Decentrale opwekking 18 Essent goed voorbereid op de toekomst 14 Bericht van de voorzitter 2008, keerpunt en keuzes Pagina , keerpunt en keuzes 2008 is het jaar van keerpunt en keuzes, waarbij visie in concrete groei wordt vertaald. 17 Missie, visie, kernwaarden en bedrijfscode Pagina 18 Goed voorbereid op de toekomst Essent heeft zich goed voorbereid op de toekomst. In lijn met de gekozen strategie is een sterke partner gezocht in Noord-West Europa, het Duitse rwe. Investeren en innoveren vanuit een gezamenlijke kracht. 22 Onze medewerkers Pagina 17 Missie, visie, kernwaarden en bedrijfscode Essent hanteert een strikte bedrijfscode voor verantwoordelijkheid en handelswijze. Daarbij zijn onze missie en visie de leidraad. 4 Inhoudsopgave

7 34 Projectcase Hogere productie, lagere emissies 38 Projectcase Doorschakelen in elektrisch rijden Pagina 34 Hogere productie, lagere emissies Essent neemt actief deel aan de ontwikkeling van decentrale opwekking van energie. Pagina 38 Doorschakelen in elektrisch rijden Elektrisch rijden is schoon en zuinig; Essent heeft zich voorgenomen op termijn een substantieel deel van haar wagenpark op elektriciteit te laten rijden. Inhoudsopgave Voorbereid op de toekomst Pagina 6 Hoofdstuk 1 Pagina 8 Kerncijfers Hoofdstuk 2 Pagina 14 Bericht van de voorzitter Hoofdstuk 3 Pagina 17 Missie, visie, kernwaarden en bedrijfscode Hoofdstuk 4 Pagina 20 Bericht van de Raad van Commissarissen Hoofdstuk 5 Pagina 22 Onze medewerkers Verslag Raad van Bestuur Pagina 24 Hoofdstuk 6 Pagina 26 Financiële gang van zaken Hoofdstuk 7 Pagina 30 Energiewaardeketen Business Development Projects Productie Trading Service & Verkoop Toegevoegde Waarde Diensten New Energy Deutsche Essent Project cases Pagina 34 Hogere productie, lagere emissies Doorschakelen in elektrisch rijden Decentrale opwekking De energie van morgen Hoofdstuk 8 Pagina 45 Essent Netwerk Hoofdstuk 9 Pagina 46 swb AG Hoofdstuk 10 Pagina 47 Essent Milieu Hoofdstuk 11 Pagina 48 Enterprise Risk Management Hoofdstuk 12 Pagina 51 Corporate Governance Hoofdstuk 13 Pagina 55 Vooruitzichten Verkorte Jaarrekening Pagina 56 Inleiding Geconsolideerde winsten verliesrekening Geconsolideerde balans Geconsolideerd kasstroomoverzicht Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen Segmentinformatie Overige toelichtingen Overige gegevens Pagina 73 Personalia RvB Personalia RvC Accountantsverklaring Winstbestemming Aandeelhoudersinformatie Colofon Pagina 78

8 6 Voorbereid op de toekomst

9 Voorbereid op de toekomst Pagina 8 Hoofdstuk 1 Kerncijfers Pagina 14 Hoofdstuk 2 Bericht van de voorzitter Pagina 17 Hoofdstuk 3 Missie, visie, kernwaarden en bedrijfscode Pagina 20 Hoofdstuk 4 Bericht van de Raad van Commissarissen Pagina 22 Hoofdstuk 5 Onze medewerkers

10 Hoofdstuk 1 Kerncijfers Meerjarenoverzicht Bedragen in miljoenen euro s ,2 Resultaat Netto-omzet Kosten van inkoop energie en grond- en hulpstoffen Brutomarge Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten excl. afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen Bedrijfsresultaat EBITDA EBIT Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Essent n.v.: Doorlopende bedrijfsactiviteiten Beëindigde bedrijfsactiviteiten Personeelsleden ultimo jaar (aantal) FTe ultimo jaar (aantal) Ratio s resultaat Ontwikkeling netto-omzet in % t.o.v. vorig jaar 22,5 14,5 9,4-0,9-16,6 Bedrijfsresultaat in % van de netto-omzet 11,8 12,7 13,9 12,0 12,5 Netto-omzet per gemiddeld aantal FTe (duizenden euro s) roic (%) 14,0 13,4 14,8 12,6 12,5 roe (%) 17,8 64,3 24,1 18,5 17,4 1 De berekening van de ratio s is gebaseerd op de cijfers zoals gepresenteerd in de balans en winst- en verliesrekening waarbij in de winst- en verliesrekening de Essent Kabelcomactiviteiten als beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn geclassificeerd. Voor 2006 zijn in de balans de activa en verplichtingen van Essent Kabelcom als activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop gepresenteerd. Een dergelijke balanspresentatie heeft voor 2005 niet plaatsgevonden. Het jaar 2004 is niet aangepast 2 Exclusief ias 32 en 39 3 Aangepast voor inkoopwaarde optimalisatiecontracten. Zonder aanpassing is dit bedrag eur miljoen 4 Aangepast voor inkoopwaarde optimalisatiecontracten. Zonder aanpassing is dit bedrag eur miljoen 5 Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden 8 Kerncijfers

11 Meerjarenoverzicht Bedragen in miljoenen euro s ,2 Balans Netto werkkapitaal Vaste activa Geïnvesteerd vermogen Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Essent n.v Totaal eigen vermogen Langlopende rentedragende verplichtingen Kortlopende rentedragende verplichtingen Totaal rentedragende verplichtingen Totaal financiering Investeringen in vaste activa Ratio s balans Eigen vermogen in % van totaal financiering 67,1 63,1 52,1 52,2 43,0 Solvabiliteit (%) 40,4 37,5 30,4 29,3 32,8 Kasstroom Kasstroom uit operationele activiteiten: Doorlopende bedrijfsactiviteiten Beëindigde bedrijfsactiviteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten: Doorlopende bedrijfsactiviteiten Beëindigde bedrijfsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten: Doorlopende bedrijfsactiviteiten Beëindigde bedrijfsactiviteiten Totale kasstroom De berekening van de ratio s is gebaseerd op de cijfers zoals gepresenteerd in de balans en winst- en verliesrekening waarbij in de winst- en verliesrekening de Essent Kabelcomactiviteiten als beëindigde bedrijfs activiteiten zijn geclassificeerd. Voor 2006 zijn in de balans de activa en verplichtingen van Essent Kabelcom als activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop gepresenteerd. Een dergelijke balanspresentatie heeft voor 2005 niet plaatsgevonden. Het jaar 2004 is niet aangepast 2 Exclusief ias 32 en 39 3 Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden 9 Kerncijfers

12 Meerjarenoverzicht Bedragen in miljoenen euro s Streefwaarde ,2 Financiële ratio s Leverage (totale schuldbasis in %) < 50% 18,4 12,3 32,2 43,2 48,3 EBITDA/Totaal rentedragende verplichtingen in % > 35% 130,2 207,0 92,7 51,9 60,2 Rentedekking > 7,5x 12,6x 42,5x 18,0x 18,6x 11,6x Langlopende rentedragende verplichtingen in % van totaal rentedragende verplichtingen > 75% 57,9 91,7 33,0 68,8 78,4 Informatie per aandeel Resultaat per aandeel toe te rekenen aan aandeelhouders van Essent n.v. (in euro s per aandeel): Doorlopende activiteiten 5,93 5,34 3,62 3,51 2,78 Beëindigde bedrijfsactiviteiten 11,99 1,46 Totaal resultaat per aandeel 5,93 17,33 5,08 3,51 2,78 Dividend 3 (in euro s per aandeel) 2,96 8,67 2,54 1,76 1,14 Pay-out ratio (%) 50,0 50,0 50,0 50,0 41,0 1 De berekening van de ratio s is gebaseerd op de cijfers zoals gepresenteerd in de balans en winst- en verliesrekening waarbij in de winst- en verliesrekening de Essent Kabelcomactiviteiten als beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn geclassificeerd. Voor 2006 zijn in de balans de activa en verplichtingen van Essent Kabelcom als activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop gepresenteerd. Een dergelijke balanspresentatie heeft voor 2005 niet plaatsgevonden. Het jaar 2004 is niet aangepast 2 Exclusief ias 32 en : voorgesteld dividend Berekeningswijze financiële ratio s en gebruikte afkortingen ebit Bedrijfsresultaat plus resultaat joint ventures en geassocieerde deelnemingen. ebitda ebit plus afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Leverage (totale schuld basis) Totaal rentedragende verplichtingen 100% gedeeld door het totaal rentedragende verplichtingen plus het totaal eigen vermogen. Geïnvesteerd vermogen Som van de vaste activa, het netto werkkapitaal en activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop. Netto rentedragende verplichtingen Totaal rentedragende verplichtingen minus liquide middelen. Netto interestlasten Interestopbrengsten minus financiële lasten. Netto werkkapitaal Totaal vlottende activa minus liquide middelen en minus kortlopende niet-rentedragende verplichtingen. Rentedekking ebitda gedeeld door netto interestlasten. Return on invested capital (roic) ebit gedeeld door gemiddeld geïnvesteerd vermogen. Return on equity (roe) Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Essent n.v. gedeeld door het gemiddeld eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Essent n.v. Solvabiliteit Eigen vermogen 100% gedeeld door het balans totaal. Totaal financiering Eigen vermogen plus voorzieningen plus totaal rentedragend vreemd vermogen plus overige langlopende verplichtingen minus liquide middelen. 10 Kerncijfers

13 Netto omzet per segment doorlopende activiteiten In miljoenen euro s Totaal: 9.037,5 Energiewaardeketen: 6.532,2 Energiedistributie: 1.342,0 Milieu: 366,5 swb AG: 1.136,5 Eliminatie: - 339,7 Totaal: 7.377,5 Energiewaardeketen: 5.671,8 Energiedistributie: 1.216,8 Milieu: 378,0 swb AG: 1.001,6 Eliminatie: - 890,7 Totaal: 6.441,6 Energiewaardeketen: 4.588,4 Energiedistributie: 1.241,6 Milieu: 380,2 swb AG: 1.055,6 Eliminatie: - 824, Bedrijfsresultaat per segment doorlopende activiteiten In miljoenen euro s Totaal: 1.068,5 Energiewaardeketen: 455,9 Energiedistributie: 375,1 Milieu: 85,2 swb AG: 81,9 Niet-gealloceerde kosten: 70,4 Totaal: 934,5 Energiewaardeketen: 660,7 Energiedistributie: 163,5 Milieu: 83,6 swb AG: 63,8 Niet-gealloceerde kosten: - 37,1 Totaal: 895,6 Energiewaardeketen: 621,6 Energiedistributie: 166,9 Milieu: 86,0 swb AG: 101,8 Niet-gealloceerde kosten: - 80, Kerncijfers

14 Resultaat per aandeel Brutomarge Bedrijfskosten ROIC In euro s per aandeel *Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Essent.. In miljoenen euro s In miljoenen euro s In procenten Kasstromen In miljoenen euro s *Kasstroom uit operationele activiteiten, **Kasstroom uit investeringsactiviteiten, ***Kasstroom uit financieringsactiviteiten Totale kasstroom: - 424,0 Doorlopende bedrijfsactiviteiten: 616,0* Beëindigde bedrijfsactiviteiten: 0,0* Doorlopende bedrijfsactiviteiten: - 796,0** Beëindigde bedrijfsactiviteiten: 0,0** Doorlopende bedrijfsactiviteiten: - 244,0*** Beëindigde bedrijfsactiviteiten: 0,0*** Totale kasstroom: 729,0 Doorlopende bedrijfsactiviteiten: 1.003,0* Beëindigde bedrijfsactiviteiten: 14,0* Doorlopende bedrijfsactiviteiten: - 876,0** Beëindigde bedrijfsactiviteiten: 2.552,0** Doorlopende bedrijfsactiviteiten: ,0*** Beëindigde bedrijfsactiviteiten: 0,0*** Totale kasstroom: - 168,0 Doorlopende bedrijfsactiviteiten: 881,0* Beëindigde bedrijfsactiviteiten: 145,0* Doorlopende bedrijfsactiviteiten: -254,0** Beëindigde bedrijfsactiviteiten: -136,0** Doorlopende bedrijfsactiviteiten: -779,0*** Beëindigde bedrijfsactiviteiten: -25,0*** Totaal: 5,93 Doorlopende bedrijfsactiviteiten: 5,93 * Beëindigde bedrijfsactiviteiten: * Totaal: 17,33 Doorlopende bedrijfsactiviteiten: 5,34 * Beëindigde bedrijfsactiviteiten: 11,99 * Totaal: 5,08 Doorlopende bedrijfsactiviteiten: 3,62 * Beëindigde bedrijfsactiviteiten: 1,46 * 3.164, , , , , ,9 14,0 13,4 14, Kerncijfers

15 Dividend per aandeel Investeringen per segment In euro s per aandeel In miljoenen euro s Netto-omzet per gemiddeld aantal FTe s Netto-omzet aan derden per land doorlopende activiteiten In duizenden euro s *Exclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten In miljoenen euro s 875,0 736,0 629,0 Totaal: 9.037,5 Nederland: 6.282,2 Duitsland: 1.619,8 Zwitserland: 752,6 Overig: 382,9 Totaal: 7.372,7 Nederland: 5.826,5 Duitsland: 1.190,5 Zwitserland: 100,1 Overig: 255,6 Totaal: 6.431,4 Nederland: 4.954,8 Duitsland: 1.316,5 Zwitserland: Overig: 160,1 2,96 8,67 2,54 Totaal: 1.130,8 Energiewaardeketen: 605,4 Energiedistributie: 268,0 Milieu: 91,7 swb AG: 165,7 Totaal: 797,1 Energiewaardeketen: 517,3 Energiedistributie: 49,3 Milieu: 109,0 swb AG: 121,5 Totaal: 590,4 Energiewaardeketen: 420,2 Energiedistributie: 54,4 Milieu: 21,3 swb AG: 94, * 2006* Kerncijfers

16 14 Bericht van de voorzitter

17 Hoofdstuk 2 Bericht van de voorzitter 2008, keerpunt en keuzes Visie vertaald in concrete groei Voor Essent is 2008 een jaar geworden waarin we invulling hebben gegeven aan onze langlopende ambitie om een vooraanstaande rol te spelen op de consoliderende Noordwest- Europese energiemarkt. Door de beoogde samenwerking met een solide en zeer gerespecteerde buitenlandse partner bieden we onze klanten, ons bedrijf en onze medewerkers tal van nieuwe mogelijkheden. Hiermee creëren we een uitstekende positie om duurzame en betaalbare energie in Nederland beschikbaar te maken en te houden. Energiewinning en -voorziening is een zaak van wereldpolitiek geworden. De vraag naar energie groeit ieder jaar explosief. De voorraden fossiele brandstoffen houden hierbij geen gelijke tred waardoor deze op termijn niet meer kunnen voorzien in de stijgende vraag naar energie. Duurzaamheid is geen modewoord, maar een adequaat antwoord op deze stijgende vraag. Duurzame energieopwekking vraagt om innovaties en investeringen. Innovatieve oplossingen en langetermijninvesteringen vereisen een bepaalde omvang van de onderneming. Om de continuïteit van de onderneming te waarborgen en ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst onze maatschappelijke verplichtingen ten aanzien van het leveren van duurzame, betaalbare en betrouwbare energieoplossingen kunnen waarmaken, is het bereiken van voldoende schaalgrootte noodzakelijk. Als gevolg van de afsplitsing van de netwerkactiviteiten wordt het moeilijker om onze concurrentiepositie te handhaven en om daarbij tegen aantrekkelijke voorwaarden en concurrerende tarieven onze klanten van elektriciteit en gas te voorzien. Ook de bouw van nieuwe centrales en het veiligstellen van vaste activa onder gunstige condities wordt hierdoor lastiger. Schaalgrootte is dan ook van essentieel belang om onze langlopende ambitie groei en consolidatie in Noord-West Europa veilig te stellen. Na de onmogelijkheid om in Nederland een fusie tussen twee grote nationale energiebedrijven te realiseren, is de aansluiting bij een vooraanstaande partij op de Europese energiemarkt een logische vervolgstap. In nauwe samenwerking met onze aandeelhouders zijn we pro-actief en zorgvuldig op zoek gegaan naar een passende partner. Daarbij hebben we aan de hand van een brede set van criteria gekeken of de visie van de beoogde partner paste bij de doelstelling van onze onderneming, onze kijk op duurzaamheid, de positie van onze medewerkers en de mate van onafhankelijkheid en zichtbaarheid van Essent in de nieuwe onderneming. Onze keuze voor aansluiting bij rwe is dan ook het resultaat van een zorgvuldig proces en een weloverwogen keuze. Wij zijn blij met deze beoogde partner en trots op de bundeling van krachten die we nu kunnen benutten. Met deze strategische stap gaan we een toekomst tegemoet die tal van nieuwe kansen biedt. Zo zorgen we voor de energie van morgen. Dat betekent voorzieningszekerheid en concurrerende prijzen voor onze klanten, betrouwbare levering van energie aan onze zakelijke partners, waardecreatie voor aandeelhouders en inkoopvoordelen op de internationale energiemarkt door grotere omzetvolumes. En misschien wel het belangrijkste schaalgrootte vormt de basis voor innovatie en slimme energieoplossingen, van nieuwe technologieën tot verfijnde toepassingen van bestaande technieken. Deze uitdagingen vragen om grote stappen voorwaarts. Samen met rwe staan we klaar om deze handschoen op te pakken. Op 12 januari 2009 konden we de voorgenomen aansluiting bij rwe bekendmaken. Met rwe is overeenstemming bereikt over een bindend bod op de commerciële energieactiviteiten van Essent n.v. ter waarde van eur 9,3 miljard in contanten aan de aandeelhouders van Essent. rwe verwerft daarmee alle uitgegeven en uitstaande aandelen in Essent n.v. De netwerk- en afvalverwerkingsactiviteiten zijn geen onderdeel van de beoogde transactie. De aandelen van het netwerkbedrijf inmiddels per 1 januari 2009 herdoopt in Enexis worden uitgekeerd aan de huidige aandeelhouders. De verkoop van de activiteiten van Essent Milieu is inmiddels in gang gezet. Essent wordt een zelfstandig opererende werkmaatschappij van rwe in Nederland en België. Essent blijft Essent: een sterk merk met een prima reputatie. Resultaten omhoog Terwijl we op Europees niveau de groeistrategie uitvoerden, waren onze medewerkers bezig met het verhogen van de efficiency en het verder stroomlijnen van de interne processen. Hierdoor kon Essent in 2008 goede resultaten behalen. De netto-omzet nam in 2008 toe met 22,5% van eur 7,4 miljard naar eur 9,0 miljard. De brutomarge inclusief overige bedrijfsopbrengsten steeg met 3,1% naar eur 3,2 miljard; het bedrijfsresultaat groeide naar eur 1,1 miljard, een stijging van 14,3%. Het resultaat uit doorlopende activiteiten toonde een gunstige ontwikkeling en steeg van eur 832 miljoen naar eur 915 miljoen. Over het algemeen heeft Essent in het verslagjaar weer beter gepresteerd dan het jaar ervoor. Elders in dit verslag is een overzicht opgenomen van de doelstellingen en resultaten 15 Bericht van de voorzitter

18 van Essent op de gebieden van klanttevredenheid, veiligheid, duurzaamheid en financiële prestaties. Vrijwel alle doelstellingen zijn gehaald of overtroffen. Zo zijn we in een onderzoek door de Energiekamer van de NMa naar klachtenafhandeling in 2008 op het gebied van klanttevredenheid als beste energieleverancier uit de bus gekomen. De positieve gang van zaken in 2008 bevestigt dat de aanpassingen die wij in de organisatiestructuur en de bedrijfsvoering hebben doorgevoerd, hun vruchten afwerpen. Hogere efficiency, lagere kosten, vereenvoudigde structuren en een efficiëntere manier van werken. Dit alles droeg bij aan het succes van Ontvlechting succesvol Een betrouwbare, betaalbare èn duurzame energievoorziening; wij hebben de ambitie om dát te garanderen. Onze keuze voor rwe is weloverwogen. Zó zorgen we voor energie voor de toekomst. Op gebied van klanttevredenheid kwam Essent als beste energieleverancier uit de bus, volgens een onderzoek van de NMa naar klachtenafhandeling. Ook op andere fronten heeft Essent in 2008 ingrijpende stappen gezet. Als gevolg van de Wet Onafhankelijk Netbeheer waarbij de energiebedrijven hun netwerkactiviteiten moeten afsplitsen van hun handels-, productieen leveringsactiviteiten is een splitsingsplan opgesteld dat de operationele splitsing van de onderneming vorm geeft. Het splitsingsplan is voorgelegd aan de Energiekamer van de NMa. Intussen is voortvarend gewerkt aan de ontvlechting van de activiteiten en bedrijfsprocessen. Op 1 januari 2009 was de organisatie operationeel gesplitst in een productie- en leveringsbedrijf (Essent) en een netwerkbedrijf (Enexis). De eigendomssplitsing volgt naar verwachting in de loop van 2009, in ieder geval voordat de beoogde transactie met rwe wordt geëffectueerd. Investeren in energie voor morgen Ook ten aanzien van productie en nieuwe technologieën hebben we flinke vooruitgang geboekt. Bij de centrale Moerdijk laten wij een tweede ultramoderne ccgt-gaseenheid (Combined Cycle Gas Turbine) bouwen met een vermogen van 430 mw. De uitbreiding zal naar verwachting in 2011 gereed zijn. Daarmee is een ruime verdubbeling van de capaciteit gerealiseerd. Ook wordt de Clauscentrale gemoderniseerd en uitgebreid van naar mw. Beide inspanningen, met een investeringswaarde van circa eur 1,0 miljard, de grootste in de geschiedenis van Essent, zorgen voor een efficiencyverbetering van zo n 50%. Ook hebben we geïnvesteerd in de voorbereidingen van lngterminals op de Maasvlakte en in Groningen en zijn voorbereidingen getroffen voor nieuwe windparken op land en op zee. Omdat aardgas en wind niet voldoende zijn als basis voor de toekomstige elektriciteitsvoorziening, zijn wij in samenwerking met Shell gestart met een haalbaarheidsstudie naar geïntegreerde kolenvergassing in combinatie met de afvang en opslag van CO 2. Ook blijven wij meer grootschalige bijstook van biomassa onderzoeken, testen en toepassen. Het is onze ambitie om een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening te kunnen blijven garanderen. Daarom gaan we de komende jaren verder met investeringen in grootschalige gasgestookte eenheden en windprojecten. Innovatie is speerpunt Essent werkt op vele manieren aan de energie van morgen. In de loop van 2008 zijn verschillende innovatieve projecten gestart rond de energiewinning uit algen, getijden en zoet/ zout-water, micro-warmtekrachtkoppeling voor in huis, systemen voor de opwekking en ondergrondse opslag van energie, en elektrisch rijden. Onze activiteiten op het gebied van innovatie zijn in 2008 in de nieuwe business unit New Energy ondergebracht. Daar wordt met gerichte investeringen in mensen en middelen aan een duurzame energietoekomst gewerkt. Deze en andere projecten laten zien dat Essent werk maakt van innovatie en duurzaamheid, twee wezenlijke elementen voor elke organisatie die maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus neemt. Partnership voor Essent Milieu Essent richt haar strategie op het bereiken van schaalgrootte en daarmee een leidende positie op de Noordwest-Europese energiemarkt. De gewenste aansluiting bij rwe past dan ook geheel in de strategische plannen. De focus ligt daarbij op de kernactiviteiten van de energiewaardeketen. Essent Milieu behoort hier niet toe. Vandaar het besluit van de Raad van Bestuur om begin februari 2009 het verkoopproces te starten. Essent Milieu heeft vanwege haar specifieke werkterrein altijd een bijzondere positie binnen de Essent-onderneming gehad. De beste optie is aansluiting vinden bij een partner die Essent Milieu een solide en kansrijke toekomst biedt. Samen naar een nieuwe toekomst Het doorzettingsvermogen en de veerkracht van de medewerkers van Essent zijn de afgelopen periode opnieuw gebleken. De medewerkers hebben met ingrijpende ontwikkelingen te maken gekregen die een fors beslag hebben gelegd op tijd en middelen. De Raad van Bestuur heeft gedurende dit jaar van keerpunt en keuzes veel contact gehad met de medewerkers om iedere fase van het proces zoveel mogelijk toe te lichten. Door middel van roadshows en intensief gebruik van onze digitale middelen werden de medewerkers betrokken bij onze voorbereidingen voor de toekomst. Ook met de Centrale Ondernemingsraad werd voortdurend constructief overlegd. Alle onzekerheid en onvoorspelbaarheid in 2008 hebben ons er niet van weerhouden de prestaties weer te verbeteren. De beoogde aansluiting bij rwe is een logische stap in een langer lopend strategieproces en zal voor de medewerkers tal van nieuwe mogelijkheden en kansen bieden. De integratie van de activiteiten zal met de grootst mogelijke zorg plaatsvinden. Mede namens mijn collega Rinse de Jong wil ik alle medewerkers van Essent hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet gedurende het afgelopen jaar. Onze huidige en toekomstige klanten kunnen op Essent blijven rekenen. Essent staat nu én morgen voor levering van betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Arnhem, 4 maart 2009 M.A.M. Boersma, voorzitter Raad van Bestuur 16 Bericht van de voorzitter

19 Hoofdstuk 3 Missie, visie, kernwaarden en bedrijfscode Samenwerken De energie van Essent is meer dan alleen de optelsom van kennis en talent. Met respect voor ieders kracht maken de medewerkers de beloften van Essent waar. Samen genereren ze steeds weer nieuwe energie waardoor ze in staat zijn om meer te bereiken. Medewerkers van Essent zijn experts op hun eigen gebied en zorgen met elkaar voor de energie van morgen. Waarmaken Essent vindt beloftes alleen relevant als ze worden nagekomen. Wie A zegt, moet ook A doen. Goede ideeën moeten worden omgezet in concrete acties. Medewerkers van Essent spreken elkaar aan op de uitvoering van die acties. Zij hebben de daadkracht en het doorzettingsvermogen om af te maken waar ze aan beginnen. Onze bedrijfscode Missie en visie Essent is een onderneming die maatschappelijk verantwoordelijk handelt en voortdurend zoekt naar oplossingen voor energievraagstukken. Voor vandaag en zeker voor later. Daarbij houden we rekening met de betaalbaarheid, beschikbaarheid én duurzaamheid van energie. Onze focus is gericht op groei. Dat vertaalt zich in onze visie en missie. Onze visie geeft richting aan de ontwikkeling van ons bedrijf, terwijl we met onze missie antwoord geven op de vraag waarom we doen wat we doen. Onze missie Essent leidt haar stakeholders naar een duurzame energietoekomst. Onze visie Essent moet zich ontwikkelen tot een leidend duurzaam energiebedrijf. Ofwel: Wij zorgen voor de energie van morgen. Kernwaarden De manier waarop we onze missie vervullen verwoorden we in onze vier kernwaarden: pro-actief, verantwoordelijk, samenwerken en waarmaken. Pro-actief Essent loopt voorop op het gebied van energie. De medewerkers van Essent nemen keer op keer het initiatief en werken aan innovatieve oplossingen. Zij zijn niet bang om te experimenteren en laten hun mening horen op een constructieve manier. Juist hierdoor is Essent de energie-expert van nu en de toekomst. Verantwoordelijk Essent vindt het noodzakelijk dat energie in de toekomst beschikbaar en betaalbaar blijft. Daarvoor maakt zij gebruik van duurzame oplossingen en inspireert zij haar klanten en medewerkers om te handelen in het belang van een leefbare wereld. Medewerkers van Essent gaan dan ook respectvol met elkaar om en leggen verantwoording af over hun activiteiten. Essent zorgt ervoor dat zij die verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk op zich kunnen nemen en stelt hen daarmee in staat een voorbeeldrol te spelen. Voor Essent betekent integriteit: het voldoen aan regels die we onszelf, onze medewerkers en onze zakelijke partners opleggen. De wet- en regelgeving vormt daarbij vanzelfsprekend een kader. Essent legt zichzelf ook richtlijnen op die boven dit kader uitstijgen. De bedrijfscode maakt duidelijk waar we voor staan, het is de leidraad in ons handelen. Het vertelt hoe we met elkaar kunnen en willen samenwerken. De strategie, de missie en de visie van Essent vormen de basis waarop de bedrijfscode is gegrond. In negen duidelijke uitspraken vatten we samen welke verantwoordelijkheden we hebben ten aanzien van klanten en stakeholders en welke kenmerken ons handelen typeren. Onze verantwoordelijkheden Onze klanten kunnen altijd op ons vertrouwen; Wij bieden onze aandeelhouders een optimale waardeontwikkeling; Onze medewerkers mogen rekenen op respect en vertrouwen; Wij tonen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze handelswijze Wij handelen integer; Wij zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving; Wij dragen zorg voor een zorgvuldig ondernemingsbestuur; Wij staan voor vrij ondernemerschap en eerlijke concurrentie; Wij stellen aan onze toeleveranciers en (onder) aannemers dezelfde eisen als aan onszelf. 17 Missie, visie, kernwaarden en bedrijfscode

20 Essent goed voorbereid op de toekomst Essent maakt zich op voor de toekomst Geheel in lijn met onze strategie hebben we een sterke partner gezocht in Noord-West Europa om een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening veilig te stellen. Onze klanten, medewerkers en aandeelhouders kunnen zo rekenen op duurzame energieoplossingen, continuïteit in betrouwbare dienstverlening en een aantrekkelijke tariefstelling. Ook dragen we zo bij aan waardecreatie. De keuze voor rwe is een logische stap op een consequent afgelegde weg naar schaalgrootte. Zo werken we aan de groei van de onderneming Zo werken we aan duurzame antwoorden voor krimpende energiebronnen 18 Essent goed voorbereid op de toekomst

2008 uitstekend jaar voor Essent

2008 uitstekend jaar voor Essent PERSBERICHT Arnhem, 05 maart 2009 2008 uitstekend jaar voor Essent Partnership met RWE sterke basis voor duurzame en solide toekomst Essent Essent heeft haar financiële en strategische beleid op alle fronten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS PERSBERICHT ARNHEM augustus 006 HALFJAARRESULTAAT 006: ESSENT OP KOERS Alle bedrijfsonderdelen laten een resultaatstijging zien De kabelactiviteiten zijn niet langer onderdeel van de doorlopende bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 22 mei 2006 Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

13 augustus Presentatie Resultaten tweede kwartaal 2007

13 augustus Presentatie Resultaten tweede kwartaal 2007 13 augustus 2007 Presentatie Resultaten tweede kwartaal 2007 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - verwachtingen

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 23 april 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 23 april 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 23 april 2015 01. Opening en mededelingen 23 april 2015 Accell Group N.V. - Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 02. Behandeling jaarverslag 2014 1. Accell

Nadere informatie

3 november Presentatie Resultaten derde kwartaal 2008

3 november Presentatie Resultaten derde kwartaal 2008 3 november 2008 Presentatie Resultaten derde kwartaal 2008 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen -zonder beperking- verwachtingen bevatten

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Essent sluit zich aan bij RWE en gaat een nieuwe toekomst tegemoet

Essent sluit zich aan bij RWE en gaat een nieuwe toekomst tegemoet PERSBERICHT Essent sluit zich aan bij RWE en gaat een nieuwe toekomst tegemoet Arnhem, 12 januari 2009 Essent kondigt vandaag aan zich te willen aansluiten bij RWE. Essent zal dan deel uitmaken van de

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS ontwikkeling aantal passagiers 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling werkgelegenheid 2011 1.013 396 2010 941 372 2009 882

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Persbericht. Toename van de omzet door koud voorjaar en hogere gereguleerde transporttarieven

Persbericht. Toename van de omzet door koud voorjaar en hogere gereguleerde transporttarieven Persbericht Corporate Communicatie & Public Affairs Datum: 6-08-2013 Aantal pagina's: 8 Eneco Groep op koers Toename omzet en nettoresultaat in eerste helft 2013 Nettoresultaat stijgt met vijf procent

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Amsterdam, 24 april 2013 1 Agenda 1. Opening en mededelingen. 2. Verantwoording over het boekjaar 2012. 3. Vaststelling van het dividend. 4. Verlening

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 20 april 2011

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 20 april 2011 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 20 april 2011 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2010 4. Strategie 5. Honoreringsbeleid 6. Benoemingen 2.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Essent N.V. Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent.

Jaarverslag 2007 Essent N.V. Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent. Jaarverslag 2007 Essent N.V. Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent. Groningen gezien vanaf de Martinitoren fotografie Taco Anema Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent. Essent

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 Uden, 26 augustus 2011 Inhoudsopgave 1. Halfjaarbericht 3 2. Geconsolideerde balans. 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 8 4. Geconsolideerd

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Presentatie resultaten eerste halfjaar 2009

Presentatie resultaten eerste halfjaar 2009 Presentatie resultaten eerste halfjaar 2009 28 september 2009 www.alliander.com Disclaimer Indien in deze presentatie wordt gesproken over wij, 'Alliander', 'de onderneming', 'de Alliander-groep' of vergelijkbare

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

26 februari Presentatie Resultaten 2006

26 februari Presentatie Resultaten 2006 26 februari 2007 Presentatie Resultaten 2006 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten met betrekking

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008 Persbericht Hilversum, 23 december 2008 Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep Highlights eerste halfjaar 2008 Netto omzet eerste helft 2008 bedroeg 1,8 miljoen* Nettoresultaat over het eerste

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1 Woensdag 30 mei 9.00 12.00 uur

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1 Woensdag 30 mei 9.00 12.00 uur Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Boekje met informatie Tijdvak 1 Woensdag 30 mei 9.00 12.00 uur 20 01 100016 28A Begin Formuleblad Te gebruiken formules

Nadere informatie

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003 Halfjaarcijfers 2003 21 augustus, 2003 Agenda Opening en terugblik - Henny Hilgerdenaar Toelichting halfjaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

TMG legt focus op kernbedrijf

TMG legt focus op kernbedrijf PERSBERICHT TMG legt focus op kernbedrijf In het transitiejaar 2012 bleef de omzet met 577,2 miljoen gelijk aan 2011 door acquisities en groei van digitale activiteiten. Genormaliseerd EBITDA-resultaat

Nadere informatie

4 augustus Presentatie Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2008

4 augustus Presentatie Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2008 4 augustus 2008 Presentatie Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2008 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen -zonder beperking-

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Eneco, oog voor de toekomst

Eneco, oog voor de toekomst Eneco, oog voor de toekomst Jaarverslag 2014 Eneco Holding N.V. Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Alle bedragen zijn in miljoenen euro tenzij anders vermeld. 3. Opbrengst energielevering,

Nadere informatie