2. VERSLAG VERGADERING 11 JUNI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. VERSLAG VERGADERING 11 JUNI"

Transcriptie

1 VERGADERING agenda verslag: Lokaal Overleg Kinderopvang 22 oktober 2013 voorzitter: Luc Geeraerds verslaggever: Kris Van Dijck aanwezig: Luc Geeraerds, voorzitter LOK Ton Coenen - t Zonnetje + bestuur LOK Daan De Veuster - schepen Hilde Nooyens - zelfstandige onthaalmoeder Mich Meulders - De Kleine Wereld Karin Mees + Bianca Gillard - Bibi's Tutterkids Agnes Sips + Els Breugelmans - Kukeluku Brigitte Butaeye - dienst landelijke kinderopvang Ione Van Hooydonck + Veronique De Vos - Huisje Beestenboel Bert Schepens - jeugddienst Brecht Hilde Schoenmakers + Ellen Gysels - Het Berenbos Astrid Van Gool + Kelly Goyvaerts + Lief Wils - Klim-op Sandra Balemans t Pagaderke Stef Lambrechts GBS Brecht Lea Van Hasselt, dienst landelijke kinderopvang Kris Van Dijck - secretaris afwezig met kennisgeving: Ann Van Damme landelijke kinderopvang Ilse Peeters Maria Middelares Griet Rossau De Brug Francine Nooyens - basisschool In 't Groen Karin Smout + Nancy Scheyvaerts - Stekelbees Denise Goossenaerts De Zevensprong Overbroek Hilde Buelens kinderdagverblijf Merlijntje 1. VERWELKOMING 2. VERSLAG VERGADERING 11 JUNI Verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. Sandra Balemans had het verslag niet ontvangen, als ook de agenda niet voor de vergadering van 11 juni. Excuses van dienst welzijn. Wordt rechtgezet. 3. DECREET KIND EN GEZIN We starten de vergadering met een vraag van Ellen Geysels (Het Berenbos). N.a.v. de wijziging inzake de kostenforfait voor zelfstandigen in de kinderopvang, vreest Ellen voor het wegvallen van een groot deel van haar loon. Daarnaast werkt ze, samen met haar partner, beide op zelfstandige basis, wat volgens de fiscus gaat over schijnzelfstandige.

2 Luc vraagt de aanwezige initiatieven hun plannen en toekomst n.a.v. het decreet. Klim-op vreest effectief voor het bestaan van hun kinderdagverblijf, wegens de uitvoering van het decreet. Zij zullen niet verder kunnen werken als vennootschap, conform het decreet. Mogelijks overstappen naar de Landelijke Kinderopvang. Graag wensen ze actie te ondernemen om de uitvoering van het decreet tegen te gaan. Er is niet meteen enthousiasme vanuit de groep, aangezien de meeste zich afwachtend opstellen. Miche (De Kleine Wereld) gaat de financiën nog eens grondig bekijken en op dit moment afwachten hoe de uitvoering van het decreet zal evalueren. Sandra ( t Pagaderke) bekijkt samen met haar echtgenoot eveneens de financiën, onderzoekt de mogelijkheid om iemand extra in dienst aan te nemen of zal genoodzaakt zijn om het aantal kinderen te verlagen. Huisje Beestenboel en de dienst Landelijke Kinderopvang stellen zich ook afwachtend op wat het nieuwe decreet gaat geven. Bibi s Tutterkids is IKG kinderdagverblijf en wacht ook in spanning het vervolg van het decreet af. Algemeen: het decreet vraagt veel administratief werk, waardoor 1 persoon binnen de kinderopvang mogelijks wegvalt. Daarnaast dient elk initiatief vanaf 2016 een pedagogisch beleid te voeren en in een pedagogische ondersteuning voorzien. Binnen het LOK is er een grote bezorgdheid hoe het decreet uitgevoerd gaat worden en wat de gevolgen zullen zijn. Men vraagt naar een duidelijke toelichting over het decreet in verstaanbare taal. Voor de zelfstandige kinderopvanginitiatieven organiseert Kind en Gezin op zaterdag 16 november een infomoment over het nieuwe decreet. Enkele leden van het LOK zijn reeds ingeschreven. 4. NODEN KINDEROPVANG IN BRECHT Het bestuur van het LOK wenst de noden aan kinderopvang te onderzoeken en dit n.a.v. een vraag om een nieuw zelfstandig kinderopvanginitiatief te openen en de steeds terugkerende vraag naar vakantieopvang in Sint Lenaarts (door Stekelbees). Men antwoordt dat het aantal vrije plaatsen afhankelijk is van de periode. Het bestuur van het LOK bekijkt verder de studie naar de noden en legt de vraag neer bij het gemeentebestuur. 5. OPLEIDINGEN EN VORMINGEN a. evaluatie kinderen in het verkeer (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) zeer interessant uiteenzetting o.a. over hoe kinderen zelf het verkeer beleven concreet over knelpunten binnen gemeente aan kinderopvanginiatieven interactieve training wegens weinig deelnemers (positief), veel tijd voor vragen en concrete praktijkvoorbeelden b. evaluatie potjestraining (VCOK) te medisch weinig toegespitst op kleuters psycho-emotionele aspect van potjestraining kwam niet aan bod, eerder voor psycholoog of uroloog voor herhaling vatbaar, als er met bovenstaande rekening wordt gehouden 2

3 c. reanimatie bij baby s en kinderen (Hifset) 12 november (start is voorzien om uur, locatie GC Jan vander Noot). initiatief naam # Kukkeluku Agnes Sips 1 Els Breughelmans 2 Bibbi's Tutterkids Bianca Gillard 3 Karin Mees 4 Lacey Van Der Velde 5 Jasmien Van Dyck 6 kleuterschool De Schakel Mariska Van Ginneken 7 Sint Lenaarts An Driessens 8 Leen Christianen 9 Christel Castryk 10 Linda Janssen 11 Het Berenbos Ellen Geysels 12 Hilde Schoenmaeckers 13 Huisje Beestenboel Edith Brughmans 14 Iridee Van Hooydonck 15 Tijdens de vergadering wordt beslist om op dinsdag 4 maart 2014 een tweede opleiding levensreddend handelen te organiseren, deze sessie wordt georganiseerd door Falcke (Wijnegem). Ook deze sessie is reeds volzet (zie tabel). initiatief naam # Klim-op Astrid Van Gool 1 Tina Hackethou 2 Dana Bruynickx 3 Noamie Lardennois 4 Lief Wils 5 Kelly Gooyvaerts 6 KDV 't Zonnetje Rayza Kneut 7 Sint Lenaarts Evy Van Doren 8 Kathleen Philip 9 Sofie Raes 10 Natasha Bovell 11 Huisje Beestenboel Ione Van Hooydonck 12 Veronique 13 onthaalmoeder Hilde Nooyens 14 Christel Sterckens 15 3

4 Mogelijks wordt een tweede sessie georganiseerd op dinsdag 11 maart. Gelieve voor 31 december de namen door te geven van diegene die interesse hebben in de sessie van 11 maart. Het bestuur van het LOK beslist dit ten laatste 6 januari. d. aanbod opleiding gemachtigd opzichter > Kris informeert bij politie via Luc Aerts - opleiding brandweer voor gevorderden - cursus EHBO (naast reanimatie bij baby s en kinderen) - opleiding hooggevoeligheid via ZorgSaam (zie aanbod voorjaar 2014 in bijlage) 6. FINANCIËN LOK = nieuw, vast agendapunt. Zie bijlage. Schepen Daan De Veuster bevestigt daling van werkingssubsidie voor het LOK (t.g.v. besparingen binnen het gemeentebestuur en de hoge bedragen op spaarrekeningen geld dit vanaf 2014 ook voor de andere adviesraden) vanaf 2014, t.g.v. besparingen binnen het gemeentebestuur enerzijds en zeer hoge bedragen op spaarrekeningen van andere adviesraden anderzijds. 7. VARIA a. Stef Lambrechts: het oudercomité van De Schakel in Sint Lenaarts maakt zich zorgen over het inschrijvingssysteem van Stekelbees, wordt niet correct ingevuld door ouders, men kan ten alle tijden annuleren, met gevolg dat andere kinderen niet kunnen inschrijven. Daan bevestigt dat er hierover reeds een gesprek is gepland met de dienst Landelijke Kinderopvang. b. Lea Van Hasselt vraagt achter de stand van zaken van de vooropvang op maandag voor enkele leerlingen van Clare Fey. Daan krijgt weinig reactie van de school. Daarnaast is het aan de school zelf om te schooluren te beslissen. c. Vanaf 2015 zal De Kleine Wereld geopend zijn tot uur (i.p.v. 22 uur) d. Ione van Huisje Beestenboel vraagt of er tijdens de sneeuwperiode extra gestrooid kan worden in de Oudaenstraat, wegens spekglad tijdens de vriesperiode. Daan antwoordt dat vooral gestrooid wordt op de grote toegangswegen. Aangezien het station en de op- en afrit E19, bestaat de mogelijkheid dat ook de toegang naar Huisje Beestenboel verbeterd wordt. Kris geeft door aan technische dienst. e. Nieuwe middelen voor uitbreiding van het aanbod bij erkende kinderopvang en zelfstandige kinderopvang met IKG > De Vlaamse Regering besliste om in de begroting miljoen euro vrij te maken voor de verdere uitbreiding van het aanbod kinderopvang van baby's en peuters waar ouders betalen naar hun inkomen. Deze middelen zijn beschikbaar vanaf 2014, onder voorbehoud van een definitieve goedkeuring door het Vlaams Parlement. Deze uitbreiding komt er zowel in de erkende kinderopvang als in de zelfstandige kinderopvang met IKG. In een eerste fase wordt omschakeling van bestaande zelfstandige opvangvoorzieningen naar het IKG-systeem mogelijk. In een tweede fase volgt uitbreiding met nieuwe plaatsen bij erkende kinderopvang en IKG-opvang. Vandaag lanceren we de oproep voor de omschakeling naar IKG. De oproep voor uitbreiding mag binnen enkele weken worden verwacht. 4

5 Beslissingen van Kind en Gezin kunnen pas genomen worden indien het Vlaams Parlement later dit najaar het voorstel van begroting van de Vlaamse Regering goedkeurt. f. Kris vraagt of de subsidieaanvragen uiterlijk 15 november aan dienst welzijn afgeleverd kunnen worden. Ze dienen nog op het college geagendeerd te worden alvorens het bestuur de betalingen voor 15 december kan uitvoeren. 8. VOLGENDE VERGADERING Dinsdag 28 januari uur GC Jan vander Noot 5

Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.10 Fax: 052/45.98.18 Website: www.zele.be

Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.10 Fax: 052/45.98.18 Website: www.zele.be Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.10 Fax: 052/45.98.18 Website: www.zele.be Jeugddienst Zele Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.25 Website: www.jeugdinzele.be J e u g d b e l e i d s p l a n 2 0 1 1-2013

Nadere informatie

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 17 juni 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 17 juni 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 17 juni 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Verslag van de vergadering van de GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR PLAATS: raadzaal gemeentehuis, Chr. Pallemansstraat

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

nr.969 van LIONELBAJART datum: 26maart 2015 aan BEN WEYTS Fietsvaardigheid bij kinderen en jongeren - Initiatieven

nr.969 van LIONELBAJART datum: 26maart 2015 aan BEN WEYTS Fietsvaardigheid bij kinderen en jongeren - Initiatieven SCHRIFTELIJKE VRAAG nr.969 van LIONELBAJART datum: 26maart 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Fietsvaardigheid bij kinderen en jongeren

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2014-2015 Ondernemingsproject 1

Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2014-2015 Ondernemingsproject 1 Ondernemingsproject Doelstelling Met het ondernemingsproject leveren de studenten het bewijs dat zij in staat zijn om, zelfstandig of in teamverband, een concreet probleem of onderwerp dat zich binnen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Kinderopvang gemeente Boom Huishoudelijk reglement Inlichtingen en afspraken t Beukennootje & t Kersenpitje Beste ouders Alle medewerkers van de Buitenschoolse Kinderopvang heten u van harte welkom! Wij

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest Eva Vande Gaer Caroline Gijselinckx Georges Hedebouw Rapport 12 November 2013 Steunpunt

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee UITNODIGING Voor de zakelijk ouderavond vergadering op dinsdag 12 oktober 2010 Inloop vanaf 19:30uur. Aanvang 20.00 uur Plaats: gymlokaal, OBS de Meent, Glimmen. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007 Kortemark, 8 december 2007 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Adelheid Beuselinck Chiro

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid SEPTEMBER-OKTOBER 2011 BS De Zonnebloem Kunstenweekend Kalkenkermis Veilig naar school Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester Ignace De Baerdemaeker

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Kinderopvang en Bedrijven Een handleiding voor bedrijven

Kinderopvang en Bedrijven Een handleiding voor bedrijven Kinderopvang en Bedrijven Een handleiding voor bedrijven 1 Oriëntatie op kinderopvang voor de werknemers 2 HANDLEIDING BEDRIJVEN: KINDEROPVANG EN BEDRIJVEN Met deze brochure over KinderOpvang & BEdrijven

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

1 INLEIDING... 5 2 ORGANOGRAM VZW OPBOUWWERK HAVILAND - OPBOUWWERK HAVILAND- W EN OPBOUWWERK HAVILAND-K... 6

1 INLEIDING... 5 2 ORGANOGRAM VZW OPBOUWWERK HAVILAND - OPBOUWWERK HAVILAND- W EN OPBOUWWERK HAVILAND-K... 6 2010 JAARVERSLAG Inhoud 1 INLEIDING... 5 2 ORGANOGRAM VZW OPBOUWWERK HAVILAND - OPBOUWWERK HAVILAND- W EN OPBOUWWERK HAVILAND-K... 6 3 REGIONALE COÖRDINATIE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG... 8 4 THUISOPVANG

Nadere informatie

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Sint-Petrusschool Rupelmondestraat 42 9150 Bazel Vestigingsplaats 2: Pastoor Pungsstraat 4 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

Nadere informatie

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Vrijwilligerswer k wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Colofon Deze handleiding is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Editor Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

Beslissingen. Gemeenteraad Zitting van 17 maart 2015 Notule

Beslissingen. Gemeenteraad Zitting van 17 maart 2015 Notule Gemeenteraad Zitting van 17 maart 2015 Notule Aanwezig: Dirk Debaere: voorzitter; Kurt Windels: burgemeester; Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt: schepenen;

Nadere informatie

Gemeentelijke basisscholen Lubbeek

Gemeentelijke basisscholen Lubbeek Gemeentelijke basisscholen Lubbeek Aanwezig: Gilberte Muls (Schepen van onderwijs) Marijke Sué (gecoöpteerd lid) Karin Bunckens (directie Linden-Binkom) Marina Tuyls (leerkracht Binkom) Els Pauwels (leerkracht

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent. Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be

Jaarverslag 2011. vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent. Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Jaarverslag 2011 vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1 Situering van de

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

1. Financieel verslag + overstap naar Argenta

1. Financieel verslag + overstap naar Argenta Aanwezig: Inge, Marijke, juf Greet, Dir. Veronique, meester Frederic, Peggy, Carine, Brita, Christian, Els, Katrien, Marie Paule, Dierderik, Isabel, An, Ghislaine, Marina, juf Sandra en Fabienne. Verontschuldigd:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester, Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Jacques Debode, Georges Lambrecht,

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014 2015 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Verslag Algemene Vergadering Adviesraad voor Lokale Economie en Handel Merelbeke dd. 15/03/2012 om 20.30 uur

Verslag Algemene Vergadering Adviesraad voor Lokale Economie en Handel Merelbeke dd. 15/03/2012 om 20.30 uur 1 Verslag Algemene Vergadering Adviesraad voor Lokale Economie en Handel Merelbeke dd. 15/03/2012 om 20.30 uur Aanwezigheden: Aanwezigheidslijst - Schepen inzake lokale economie en handel Pascal Rousseaux

Nadere informatie

Verslag Algemene Vergadering 18 oktober 2011 in Raadzaal Ertvelde

Verslag Algemene Vergadering 18 oktober 2011 in Raadzaal Ertvelde Algemene Vergadering 18 oktober 2011 in Raadzaal Ertvelde Aanwezigen Verontschuldigingen De afgevaardigden van de aangesloten verenigingen, de gecoöpteerden, Schepen Martine Willems, Karel Van Poucke en

Nadere informatie