WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD"

Transcriptie

1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 JANUARI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Ward Baeten, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Annabel Van Poucke, Frederic Hesters, schepenen Michaël Devriendt, Christophe Menu, Geraldine Van den Weghe, Hendrik De Waele, Henk Heyerick, Herman De Vos, Lieven Lippens, Luc Millecamps, Marc Devlieger, Monique De Smet, Philippe Van Steenberghe, Sally Cosijns, Stijn Van de Wiele, Tania Verpraet, Tony Boeckaert, Nathalie Colpaert, gemeenteraadsleden Linda Detailleur, OCMW-voorzitter Sylvie Bohez, secretaris Pieter Verhalle, Ugo Den Tandt, gemeenteraadsleden WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD Bevoegdheid: Artikel 40 van het gemeentedecreet op grond waarvan de gemeenteraad een huishoudelijk reglement dient vast te stellen bij de aanvang van de zittingsperiode waarin een aantal aanvullende maatregelen worden opgenomen i.v.m. de werking van de raad en waarin een aantal minimale bepalingen dienen opgenomen te worden. Wetten en reglementen: Feiten: Artikel 40 van het gemeentedecreet. Het besluit van de gemeenteraad d.d. 29 januari 2013 houdende vaststelling van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Op 1 januari 2016 neemt raadslid Ward Baeten het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad op. Op basis van een evaluatie van de werking van het huishoudelijk reglement worden twee wijzigingen voorgesteld nl.: op vandaag : Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van besluit, vergezeld van een toelichtende nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad. voorgestelde wijziging :"Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van besluit, vergezeld van een toelichtende nota aan de gemeentesecretaris en de voorzitter. op vandaag : "Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeenteraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord. voorgestelde wijziging : "Vóór de vergadering geopend wordt, informeert de voorzitter of er mondelinge vragen zijn over gemeenteraad staan. Elk raadslid heeft het recht om één of

2 meerdere vragen te stellen. De vragen worden genoteerd en behandeld op het einde van de zitting. De burgemeester / bevoegde schepen beslist dan of hij meteen antwoordt of ten laatste tijdens de volgende zitting." Motivatie: De wijzigingen worden voorgesteld op basis van volgende argumenten: Aangezien het indienen van bijkomende vragen haast uitsluitend per gebeurt, is het vrij eenvoudig om beide personen op de hoogte te brengen. De voorzitter is zo in staat om meteen te reageren als er opmerkingen zijn op vlak van vorm of inhoud. Met deze wijziging willen we de inbreng van de raadsleden vergroten door de voorzitter expliciet de vraag te laten stellen of iemand een opmerking of een vraag heeft. Zo hoeven de raadsleden ook niet met hun vraag te blijven zitten tot helemaal op het einde van de vergadering. De vraagstelling verloopt zo ook meer gestructureerd. Het gebeurt al eens dat vragen, rechtstreeks of onrechtstreeks, aansluiten bij een punt dat op de gemeenteraad geagendeerd staat. De bevoegde schepen kan zijn antwoord dan in beraad houden tot het desbetreffende punt op de agenda behandeld wordt of bij het toelichten van een agendapunt de toelichting uitbreiden zodat deze ook een antwoord vormt op een mondelinge vraag. Bespreking: Burgemeester Simon Lagrange licht het agendapunt ter zitting toe. Raadslid Henk Heyerick stelt zich vragen bij de wettelijkheid van de bepaling dat de bijkomende agendapunten aan de gemeentesecretaris en aan de voorzitter dienen bezorgd te worden. Artikel 22 van het gemeentedecreet stelt dat de bijkomende punten bezorgd worden aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het agendapunt wordt onder dit voorbehoud goedgekeurd. De gemeentesecretaris gaat de wettelijkheid van de aanpassing na. Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Beslissing: Artikel 1: Het aangepast huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt goedgekeurd en als bijlage bij dit besluit geviseerd. Artikel 2: Dit reglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet. Artikel 3: Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2013 wordt opgeheven zodra het nieuw huishoudelijk reglement in werking treedt.

3 Artikel 4: Dit besluit wordt ter kennis gebracht van provinciegouverneur door de lijst overeenkomstig artikel gemeentedecreet. Voor eensluidend uittreksel: Sylvie Bohez secretaris Ward Baeten voorzitter

4 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 JANUARI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Ward Baeten, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Annabel Van Poucke, Frederic Hesters, schepenen Michaël Devriendt, Christophe Menu, Geraldine Van den Weghe, Hendrik De Waele, Henk Heyerick, Herman De Vos, Lieven Lippens, Luc Millecamps, Marc Devlieger, Monique De Smet, Philippe Van Steenberghe, Sally Cosijns, Stijn Van de Wiele, Tania Verpraet, Tony Boeckaert, Nathalie Colpaert, gemeenteraadsleden Linda Detailleur, OCMW-voorzitter Sylvie Bohez, secretaris Pieter Verhalle, Ugo Den Tandt, gemeenteraadsleden WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD Bevoegdheid: Artikel 40 van het gemeentedecreet op grond waarvan de gemeenteraad een huishoudelijk reglement dient vast te stellen bij de aanvang van de zittingsperiode waarin een aantal aanvullende maatregelen worden opgenomen i.v.m. de werking van de raad en waarin een aantal minimale bepalingen dienen opgenomen te worden. Wetten en reglementen: Feiten: Artikel 40 van het gemeentedecreet. Het besluit van de gemeenteraad d.d. 29 januari 2013 houdende vaststelling van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Op 1 januari 2016 neemt raadslid Ward Baeten het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad op. Op basis van een evaluatie van de werking van het huishoudelijk reglement worden twee wijzigingen voorgesteld nl.: op vandaag : Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van besluit, vergezeld van een toelichtende nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad. voorgestelde wijziging :"Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van besluit, vergezeld van een toelichtende nota aan de gemeentesecretaris en de voorzitter. op vandaag : "Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeenteraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord. voorgestelde wijziging : "Vóór de vergadering geopend wordt, informeert de voorzitter of er mondelinge vragen zijn over gemeenteraad staan. Elk raadslid heeft het recht om één of

5 meerdere vragen te stellen. De vragen worden genoteerd en behandeld op het einde van de zitting. De burgemeester / bevoegde schepen beslist dan of hij meteen antwoordt of ten laatste tijdens de volgende zitting." Motivatie: De wijzigingen worden voorgesteld op basis van volgende argumenten: Aangezien het indienen van bijkomende vragen haast uitsluitend per gebeurt, is het vrij eenvoudig om beide personen op de hoogte te brengen. De voorzitter is zo in staat om meteen te reageren als er opmerkingen zijn op vlak van vorm of inhoud. Met deze wijziging willen we de inbreng van de raadsleden vergroten door de voorzitter expliciet de vraag te laten stellen of iemand een opmerking of een vraag heeft. Zo hoeven de raadsleden ook niet met hun vraag te blijven zitten tot helemaal op het einde van de vergadering. De vraagstelling verloopt zo ook meer gestructureerd. Het gebeurt al eens dat vragen, rechtstreeks of onrechtstreeks, aansluiten bij een punt dat op de gemeenteraad geagendeerd staat. De bevoegde schepen kan zijn antwoord dan in beraad houden tot het desbetreffende punt op de agenda behandeld wordt of bij het toelichten van een agendapunt de toelichting uitbreiden zodat deze ook een antwoord vormt op een mondelinge vraag. Bespreking: Burgemeester Simon Lagrange licht het agendapunt ter zitting toe. Raadslid Henk Heyerick stelt zich vragen bij de wettelijkheid van de bepaling dat de bijkomende agendapunten aan de gemeentesecretaris en aan de voorzitter dienen bezorgd te worden. Artikel 22 van het gemeentedecreet stelt dat de bijkomende punten bezorgd worden aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het agendapunt wordt onder dit voorbehoud goedgekeurd. De gemeentesecretaris gaat de wettelijkheid van de aanpassing na. Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Beslissing: Artikel 1: Het aangepast huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt goedgekeurd en als bijlage bij dit besluit geviseerd. Artikel 2: Dit reglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet. Artikel 3: Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2013 wordt opgeheven zodra het nieuw huishoudelijk reglement in werking treedt.

6 Artikel 4: Dit besluit wordt ter kennis gebracht van provinciegouverneur door de lijst overeenkomstig artikel gemeentedecreet. Voor eensluidend uittreksel: Sylvie Bohez secretaris Ward Baeten voorzitter

7 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 JANUARI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Ward Baeten, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Annabel Van Poucke, Frederic Hesters, schepenen Michaël Devriendt, Christophe Menu, Geraldine Van den Weghe, Hendrik De Waele, Henk Heyerick, Herman De Vos, Lieven Lippens, Luc Millecamps, Marc Devlieger, Monique De Smet, Philippe Van Steenberghe, Sally Cosijns, Stijn Van de Wiele, Tania Verpraet, Tony Boeckaert, Nathalie Colpaert, gemeenteraadsleden Linda Detailleur, OCMW-voorzitter Sylvie Bohez, secretaris Pieter Verhalle, Ugo Den Tandt, gemeenteraadsleden WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD Bevoegdheid: Artikel 40 van het gemeentedecreet op grond waarvan de gemeenteraad een huishoudelijk reglement dient vast te stellen bij de aanvang van de zittingsperiode waarin een aantal aanvullende maatregelen worden opgenomen i.v.m. de werking van de raad en waarin een aantal minimale bepalingen dienen opgenomen te worden. Wetten en reglementen: Feiten: Artikel 40 van het gemeentedecreet. Het besluit van de gemeenteraad d.d. 29 januari 2013 houdende vaststelling van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Op 1 januari 2016 neemt raadslid Ward Baeten het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad op. Op basis van een evaluatie van de werking van het huishoudelijk reglement worden twee wijzigingen voorgesteld nl.: op vandaag : Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van besluit, vergezeld van een toelichtende nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad. voorgestelde wijziging :"Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van besluit, vergezeld van een toelichtende nota aan de gemeentesecretaris en de voorzitter. op vandaag : "Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeenteraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord. voorgestelde wijziging : "Vóór de vergadering geopend wordt, informeert de voorzitter of er mondelinge vragen zijn over gemeenteraad staan. Elk raadslid heeft het recht om één of

8 meerdere vragen te stellen. De vragen worden genoteerd en behandeld op het einde van de zitting. De burgemeester / bevoegde schepen beslist dan of hij meteen antwoordt of ten laatste tijdens de volgende zitting." Motivatie: De wijzigingen worden voorgesteld op basis van volgende argumenten: Aangezien het indienen van bijkomende vragen haast uitsluitend per gebeurt, is het vrij eenvoudig om beide personen op de hoogte te brengen. De voorzitter is zo in staat om meteen te reageren als er opmerkingen zijn op vlak van vorm of inhoud. Met deze wijziging willen we de inbreng van de raadsleden vergroten door de voorzitter expliciet de vraag te laten stellen of iemand een opmerking of een vraag heeft. Zo hoeven de raadsleden ook niet met hun vraag te blijven zitten tot helemaal op het einde van de vergadering. De vraagstelling verloopt zo ook meer gestructureerd. Het gebeurt al eens dat vragen, rechtstreeks of onrechtstreeks, aansluiten bij een punt dat op de gemeenteraad geagendeerd staat. De bevoegde schepen kan zijn antwoord dan in beraad houden tot het desbetreffende punt op de agenda behandeld wordt of bij het toelichten van een agendapunt de toelichting uitbreiden zodat deze ook een antwoord vormt op een mondelinge vraag. Bespreking: Burgemeester Simon Lagrange licht het agendapunt ter zitting toe. Raadslid Henk Heyerick stelt zich vragen bij de wettelijkheid van de bepaling dat de bijkomende agendapunten aan de gemeentesecretaris en aan de voorzitter dienen bezorgd te worden. Artikel 22 van het gemeentedecreet stelt dat de bijkomende punten bezorgd worden aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het agendapunt wordt onder dit voorbehoud goedgekeurd. De gemeentesecretaris gaat de wettelijkheid van de aanpassing na. Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Beslissing: Artikel 1: Het aangepast huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt goedgekeurd en als bijlage bij dit besluit geviseerd. Artikel 2: Dit reglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet. Artikel 3: Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2013 wordt opgeheven zodra het nieuw huishoudelijk reglement in werking treedt.

9 Artikel 4: Dit besluit wordt ter kennis gebracht van provinciegouverneur door de lijst overeenkomstig artikel gemeentedecreet. Voor eensluidend uittreksel: Sylvie Bohez secretaris Ward Baeten voorzitter

VASTSTELLEN VAN DE BIJDRAGE VOOR DEELNAME AAN CURSUS 'HOOGSENSITIEVE KINDEREN, ONTDEK HUN KRACHT!' IN DE BIBLIOTHEEK

VASTSTELLEN VAN DE BIJDRAGE VOOR DEELNAME AAN CURSUS 'HOOGSENSITIEVE KINDEREN, ONTDEK HUN KRACHT!' IN DE BIBLIOTHEEK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Ward Baeten, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël

Nadere informatie

Marc Devlieger, gemeenteraadslid TOEKENNEN VAN TOELAGEN VOOR SOCIALE TEGEMOETKOMING AAN GROTE GEZINNEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP

Marc Devlieger, gemeenteraadslid TOEKENNEN VAN TOELAGEN VOOR SOCIALE TEGEMOETKOMING AAN GROTE GEZINNEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Philippe Van Steenberghe, gemeenteraadslid Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic

Nadere informatie

Marc Devlieger, gemeenteraadslid

Marc Devlieger, gemeenteraadslid UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Philippe Van Steenberghe, gemeenteraadslid Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier

Nadere informatie

Agendapunt nr. 2: WIJZIGING VAN HET POLITIE- EN GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET CONTAINERPARK EN DE AFVALOPHALINGEN DE GEMEENTERAAD

Agendapunt nr. 2: WIJZIGING VAN HET POLITIE- EN GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET CONTAINERPARK EN DE AFVALOPHALINGEN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 MAART 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters

Nadere informatie

Agendapunt nr.6: GOEDKEUREN VAN HET GECOORDINEERD AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE DE LEIHOEKSTRAAT DE GEMEENTERAAD

Agendapunt nr.6: GOEDKEUREN VAN HET GECOORDINEERD AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE DE LEIHOEKSTRAAT DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic

Nadere informatie

Marc Devlieger, gemeenteraadslid RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET AANBRENGEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET CONTAINERPARK TIJDENS OPENINGSUREN VAN PARTICULIEREN

Marc Devlieger, gemeenteraadslid RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET AANBRENGEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET CONTAINERPARK TIJDENS OPENINGSUREN VAN PARTICULIEREN UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Philippe Van Steenberghe, gemeenteraadslid Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier

Nadere informatie

PRINCIEPSBESLISSING PETER/METERSCHAP BENEFIET HERAANLEG KASSEIEN MACHELENSTRAAT

PRINCIEPSBESLISSING PETER/METERSCHAP BENEFIET HERAANLEG KASSEIEN MACHELENSTRAAT GEMEENTERAAD ZITTING VAN 10 JULI 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters en Linda Detailleur, schepenen,

Nadere informatie

GOEDKEUREN AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET INVOEREN VAN SNELHEIDSBEPERKINGEN OP HET GRONDGEBIED ZULTE

GOEDKEUREN AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET INVOEREN VAN SNELHEIDSBEPERKINGEN OP HET GRONDGEBIED ZULTE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Ward Baeten, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël

Nadere informatie

Agendapunt nr. 1: GOEDKEUREN VERSLAG VERGADERING VAN 20 DECEMBER 2012 EN 2 JANUARI 2013.

Agendapunt nr. 1: GOEDKEUREN VERSLAG VERGADERING VAN 20 DECEMBER 2012 EN 2 JANUARI 2013. GEMEENTERAAD ZITTING VAN 29 JANUARI 2013 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters en Linda Detailleur, schepenen,

Nadere informatie

TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE 160E FIRTELSTOET TE ZULTE OP ZONDAG 1 OKTOBER 2017

TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE 160E FIRTELSTOET TE ZULTE OP ZONDAG 1 OKTOBER 2017 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING VAN 21 SEPTEMBER 2017 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Filip

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2015

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2015 NORMAAL ALGEMEEN BELEID GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Annabel Van Poucke, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester-voorzitter, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt,

Nadere informatie

Agendapunt nr.1: GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI EN 10 JULI 2014.

Agendapunt nr.1: GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI EN 10 JULI 2014. GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 AUGUSTUS 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters en Linda Detailleur, schepenen,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 MEI 2015

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 MEI 2015 NORMAAL ALGEMEEN BELEID GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 MEI 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Annabel Van Poucke, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël

Nadere informatie

Agendapunt nr.4: AANPASSEN BELASTINGSREGLEMENT OP LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONIN- GEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN PERIODE

Agendapunt nr.4: AANPASSEN BELASTINGSREGLEMENT OP LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONIN- GEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN PERIODE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 JUNI 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters

Nadere informatie

Agendapunt nr. 21: BELASTINGSREGLEMENT OP LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN PERIODE DE GEMEENTERAAD

Agendapunt nr. 21: BELASTINGSREGLEMENT OP LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN PERIODE DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic

Nadere informatie

--------------------------------------- Agendapunt nr.1: GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 FEBRUARI 2014.

--------------------------------------- Agendapunt nr.1: GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 FEBRUARI 2014. GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 MAART 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters en Linda Detailleur, schepenen,

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Raadsleden Marc Devlieger en Tony Boeckaert zijn verontschuldigd, raadslid Ward Baeten is afwezig

Raadsleden Marc Devlieger en Tony Boeckaert zijn verontschuldigd, raadslid Ward Baeten is afwezig GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters en Linda Detailleur, schepenen,

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD

DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 27 MEI 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters en Linda Detailleur, schepenen,

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE Gemeenteraad van 27 maart 2007 Aanwezig Afwezig: Stany De Rechter, Burgemeester; Nicole Van Duyse, Frans Windhey, Johan Koppen,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 1. Aktename en bekrachtiging van de politiereglementen getroffen door het schepencollege

OPENBARE ZITTING. 1. Aktename en bekrachtiging van de politiereglementen getroffen door het schepencollege Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 mei 2014 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) OPENBARE ZITTING 1. Aktename en bekrachtiging

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen Zitting van 2 mei 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Leo Verelst, voorzitter; mevrouw Annemie De Winter, raadslid; mevrouw Annemie Vervoort, raadslid; mevrouw

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

5 schepen J. Vanhooren

5 schepen J. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen J. Vanhooren Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 10 Onderwerp Personeel. Her vaststelling van het arbeidsreglement:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

3 schepen D. Vermoortel

3 schepen D. Vermoortel DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 3 schepen D. Vermoortel Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 16 Onderwerp Sociale zaken. Toekenning van gratis huisvuilzakken

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 juni 2009 Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur (B.S. 15 september 2006);

Gelet op het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur (B.S. 15 september 2006); GR20170126 Punt 20. Onderwijs nieuwbouwproject Stedelijke Basisschool Appelterre-Dorp 48 DBFM-programma wijziging digitale borden finaal voorstel en wijzigingscontract - goedkeuring (publicatiedatum 27/02/2017)

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 50 Onderwerp Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de Gemeenteraad Zitting van 19 december 2006

Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de Gemeenteraad Zitting van 19 december 2006 S T A D Z O T T E G E M Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Aalst Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de Gemeenteraad Zitting van 19 december 2006 Aanwezig:Herman De Loor, burgemeester-voorzitter,

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 27 februari 2003 Overzichtslijst overgemaakt op dinsdag 4 maart 2003 Aanwezig : Afwezig : Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

--------------------------------------- DE GEMEENTERAAD

--------------------------------------- DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 JUNI 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters en Linda Detailleur, schepenen,

Nadere informatie

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE OPENBARE ZITTING VAN 11 MEI 2009 Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd : Maria VANDER MEIREN, Voorzitter Dirk CARDOEN, Burgemeester-Voorzitter Franky BRYON,

Nadere informatie

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Stad Scherpenheuvel-Zichem Zitting van 24 april 2014 Goedkeuring van de statuten van de seniorenraad. Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: Geert

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

--------------------------------------- DE GEMEENTERAAD

--------------------------------------- DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 MAART 2013 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters en Linda Detailleur, schepenen,

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 20/09/2016

NOTULEN RAAD 20/09/2016 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias

Nadere informatie

OPENBAAR 1. GOEDKEUREN VAN NOTULEN VAN GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015

OPENBAAR 1. GOEDKEUREN VAN NOTULEN VAN GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015 NORMAAL ALGEMEEN BELEID GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 AUGUSTUS 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Annabel Van Poucke, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël

Nadere informatie

raadslid Stan Scholiers vervoegt de vergadering vanaf punt 3. raadslid Andrea Adriaensens verlaat de vergadering vanaf punt 8.

raadslid Stan Scholiers vervoegt de vergadering vanaf punt 3. raadslid Andrea Adriaensens verlaat de vergadering vanaf punt 8. VERSLAG Gemeenteraad DONDERDAG 29 JANUARI 2015 aanwezig Rob Mennes, voorzitter (burgemeester) Geert Rottiers, Vera Goris, Gilbert Van de Vreken, schepenen Aline Ams, Staf Van Frausem, Leo Haucourt, Stan

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 3 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Milieu - Organisatie logowedstrijd MiNaraad. Vaststelling

Nadere informatie

Burgemeester W. Vanhooren

Burgemeester W. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst Burgemeester W. Vanhooren secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie

Nadere informatie

UITTREKSEL Gemeenteraad

UITTREKSEL Gemeenteraad UITTREKSEL Gemeenteraad DONDERDAG 07 FEBRUARI 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

5 schepen J. Vanhooren

5 schepen J. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen J. Vanhooren Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 9 Onderwerp Personeelsdienst. Openverklaring van de betrekking

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge.

Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge. Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge. Tussen de hierna vermelde oprichtende schoolraden: 1 schoolraad van de basisschool

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT VERGADERING VAN 02 SEPTEMBER 2010 ARRONDISSEMENT LEUVEN GEMEENTE BIERBEEK AANWEZIG: M. CARDOEN...VOORZITTER; J. VANHULST, C. CUYPERS,

Nadere informatie

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09)

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09) Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 17 APRIL 2014 Aanwezig : de heer L. De Meyere -gemeenteraadslid,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 26 juni 2013-18:45 uur Locatie AZ Jan Palfijn - Restaurant Site 2 - Fabiolalaan 57-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst sociale dienst Volgnummer dossier 27 Onderwerp Algemeen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het reglement

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst verkeer Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk wagenpark. Opdracht van levering van vier tweedehands

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

Raadslid Geraldine Van Den Weghe is verontschuldigd, raadslid Luc Millecamps is afwezig. ---------------------------------------

Raadslid Geraldine Van Den Weghe is verontschuldigd, raadslid Luc Millecamps is afwezig. --------------------------------------- GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters en Linda Detailleur, schepenen,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 27 OKTOBER 2016

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 27 OKTOBER 2016 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 27 OKTOBER 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Els Robeyns, burgemeester-voorzitter Johan Cabergs, Kristien Treunen en Benny Maes, schepenen Chris Ramaekers, Sandra Jans, Marc

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier 32 Onderwerp Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Nadere informatie

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. Volgnummer dossier 17

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. Volgnummer dossier 17 DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst 1 schepen J. Deroo secretariaat Volgnummer dossier 17 Onderwerp OCMW. Service Flats Invest nv- Serviceflats Breeweg OCMW

Nadere informatie

oz,,ls Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt, Zitting van : 28 april2014 UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEMEENTERAAD AANWEZIG :

oz,,ls Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt, Zitting van : 28 april2014 UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEMEENTERAAD AANWEZIG : oz,,ls CENTRUMSTAD UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van : 28 april2014 AANWEZIG : Odette VAN HAMME, voorzitter van de gemeenteraad; Koen LOETE, burgemeester; Freddy DEPUYDT, Christophe

Nadere informatie

ZITTING VAN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE VAN DONDERDAG 21 OKTOBER 2013 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis

ZITTING VAN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE VAN DONDERDAG 21 OKTOBER 2013 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis 1. 21.10.2013 ZITTING VAN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE VAN DONDERDAG 21 OKTOBER 2013 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis De gemeenteraadscommissie van Zedelgem, regelmatig bijeengeroepen, is op

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD WERVIK UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 21/12/2007 Aanwezig : Afwezig : Johnny Goos, Burgemeester-Voorzitter; Rik Braem,

Nadere informatie

oz4a Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt. Gewijzigd retributiereglement ophaling grof vuil op afroep

oz4a Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt. Gewijzigd retributiereglement ophaling grof vuil op afroep oz4a uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 18 septembe 2017 Gewijzigd retributiereglement ophaling grof vuil op afroep aanwezig Odette VAN HAMME, voozitter van de gemeenteraad;

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 6 december 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst bibliotheek Volgnummer dossier 38 Onderwerp Beheersorgaan bibliotheek. Aanduiding leden Zitting 24/06/2013

Nadere informatie

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG BADSTAD GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG Blankenberge, 19 maart 2013 Aan de gouverneur van West-Vlaanderen De heer Carl Decaluwé Burg 3 8000 Brugge Betreft: Klacht wegens het niet correct

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst beleidsondersteuning Volgnummer dossier 14 Onderwerp Financiën. Vaststellen van een geactualiseerde

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur (B.S. 15 september 2006);

Gelet op het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur (B.S. 15 september 2006); GR20161020 Punt 28. Onderwijs - nieuwbouwproject Stedelijke Basisschool Appelterre-Dorp 48 - DBFM-programma - wijziging netwerkbekabeling en voorzien van netwerkbekabeling voor wifi-punten - finaal voorstel

Nadere informatie

Raadslid Herman De Vos is verontschuldigd, raadslid Henk Heyerick is afwezig. ---------------------------------------

Raadslid Herman De Vos is verontschuldigd, raadslid Henk Heyerick is afwezig. --------------------------------------- GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 SEPTEMBER 2013 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters en Linda Detailleur, schepenen,

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Aanpassing van het lokaal pensioenreglement.

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. technische dienst. Volgnummer dossier

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. technische dienst. Volgnummer dossier DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst 1 schepen J. Deroo technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Openbare werken. Aanpassen wegenis Blauwe Sluis. Goedkeuring

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Overwegende dat bovenvermeld decreet en besluit in werking getreden zijn op 11 augustus 2013;

DE GEMEENTERAAD. Overwegende dat bovenvermeld decreet en besluit in werking getreden zijn op 11 augustus 2013; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Aanwezig: Simn Lagrange, burgemeester, Sphie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebrecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 1 juli 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

--------------------------------------- Agendapunt nr.1: GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 OKTOBER 2013.

--------------------------------------- Agendapunt nr.1: GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 OKTOBER 2013. GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2013 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters en Linda Detailleur, schepenen,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

Raadsleden Olivier Peirs en Monique De Smet zijn verontschuldigd, raadslid Ward Baeten is afwezig. ---------------------------------------

Raadsleden Olivier Peirs en Monique De Smet zijn verontschuldigd, raadslid Ward Baeten is afwezig. --------------------------------------- GEMEENTERAAD ZITTING VAN 31 MAART 2015 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters en Linda Detailleur, schepenen, Philippe Van

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

AFSCHRIFT UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

AFSCHRIFT UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD AFSCHRIFT UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Afwezig: Sonja De Pooter - voorzitter Lode Hofmans - burgemeester Tine Muyshondt, Jef Verhaegen, Fernand Bossaerts, Roel

Nadere informatie

WERKING AMC: NU Artikel 6 : De chauffeur ontvangt van de gebruiker een vergoeding van 0,34 euro per km, te rekenen vanaf zijn eigen woonplaats.

WERKING AMC: NU Artikel 6 : De chauffeur ontvangt van de gebruiker een vergoeding van 0,34 euro per km, te rekenen vanaf zijn eigen woonplaats. Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt Zitting van 14 december 2015 Aanwezig Verontschuldigd Dames en Heren: Laenen Michel, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester;

Nadere informatie

---------------------------------------

--------------------------------------- GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 OKTOBER 2013 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters en Linda Detailleur, schepenen,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DA VINCI COLLEGE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DA VINCI COLLEGE HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DA VINCI COLLEGE vestiging Kagerstraat 7 - Leiden DEFINITIES Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement verstaat onder: wet de Wet medezeggenschap onderwijs (Stb. 1992, 663);

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017.

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Elke Allard, Rik Lassaut, Chris Jamar, Roland Strouven, schepenen Benny

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Prvincie Ost-Vlaanderen Gemeentebestuur WICHELEN DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van wensdag 26 augustus 2015 Aanwezig: Afwezig: Verntschuldigd:

Nadere informatie