Algemene INFO Versie 4.05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene INFO Versie 4.05"

Transcriptie

1 Algemene INFO Versie 4.05 Quasydoc wat staat voor QUALITY SYSTEM DOCUMENTATION is een internetsoftware voor het beheer van kwaliteitssystemen type ISO9001, ISO17025, HACCP, BRC, IFS, ISO22000, Autocontrole (ACS), VCA,.... Via internet wordt op huurbasis een universeel bruikbare software aangeboden die de belangrijkste procedures van dergelijke kwaliteitssystemen automatiseert. Quasydoc is vanuit de praktijk ontstaan en biedt dan ook een zeer goede ondersteuning bij het beheer van een kwaliteitssysteem met een aanzienlijke tijdswinst tot gevolg. Bovendien wordt het ook zeer goed onthaald door auditors. Quasydoc groeit mee met zijn klanten. Concreet betekent dit dat universeel bruikbare ideeën zonder meerkost geprogrammeerd worden en voor alle klanten beschikbaar worden gemaakt. Vermits Quasydoc niet gebonden is aan een specifieke software moet er geen enkele licentiekost aan derden worden betaald. Hierdoor kan het zeer goedkoop aan bedrijven worden aangeboden. Het vraagt van een bedrijf geen enkele investering, noch qua software, noch qua hardware, noch qua systeembeheer. Zelfs de backups worden voor u genomen. Naast een basismodule met het beheer van klanten (basis CRM), leveranciers, producten, productstructuren (recepten), organigram,... zijn er momenteel zestien modules klaar, nl. de module kwaliteitsborging met de onderdelen klantenklachten, leveranciersklachten, niet conforme producten, leveranciersbeoordeling, de module kwaliteitsmanagement met kwaliteitsindicatoren, kwaliteitsdoelstellingen, corrigerende en preventieve maatregelen en periodieke acties, een productiemodule met enerzijds de mogelijkheid tot registratie van procesgegevens (vb. metaaldetector, temperaturen,...) en anderzijds een eenvoudige planningstool voor productiebedrijven en al het nodige om traceerbaarheid te implementeren, een module kwaliteitshandboek voor het documentbeheer, een module kwaliteitscontrole met interne en externe analyseresultaten, analysecertificaten, communicatie met labo's, een zesde module technisch onderhoud (preventief & curatief), een module stockbeheer (basis WMS) met scanning, geïntegreerd met de productiemodule, een aankoopmodule voor de bestellingen van inkomende goederen, een module custom workflow waarin de gebruiker zijn eigen workflows kan definiëren voor specifieke eigen toepassingen zoals bv. productontwikkeling, leveranciersselectie, goedkeuring klantencontracten, een opleidingsmodule (e-learning) waarbij opleidingen in powerpointformaat via het systeem aan uw medewerkers kunnen worden aangeboden, een module specificatiebeheer voor het beheer van product- & processpecificaties, een module risico-analyse voor de risico inventarisatie en evaluatie van risico s op de werkplek, een vergadermodule voor planning en verslaggeving van kwaliteitsmeetings, toolboxmmeetings en allerhande andere types vergaderingen, een personeelsmodule voor beheer van functieomschrijvingen en de kwalificatie van het personeel en de module Q-map, waarmee grondplannen kunnen worden opgeladen en voorzien van aanvullende info die dan kan gekoppeld worden aan andere elementen van uw managementsysteem. Met Fieldcheck hebben we ook een mobiele toepassing, waarmee checklists kunnen worden afgewerkt in the field en vaststellingen in Quasydoc verder verwerkt kunnen worden tot acties. Quasydoc kan eenvoudig gekoppeld worden aan de draadloze temperatuursensoren van Rmoni (www.rmoni.com) voor de temperatuursbewaking van gekoelde ruimten en ook voor de bewaking van CCP's zoals kook- en warmhoudtemperaturen. Nieuwe modules HACCP, interne audits, management review,... zijn aansluitend gepland.

2 Overzicht Versie 4.04 Basismodule - Beheer van klanten- en leveranciersgegevens, producten,... - Organigram. Module kwaliteitshandboek Module kwaliteitsborging Module kwaliteitsmanagement Module production (ERP light) Module logistiek (WMS) Module kwaliteitscontrole Module specificatiebeheer Module technisch onderhoud Module opleiding Module custom workflow Module risico inventarisatie en evaluatie (RIE) Module vergaderingen. Module personeel - Documentbeheer. - Klantenklachten & Leveranciersklachten. - Niet conforme producten. - Leveranciersbeoordeling. - Kwaliteitsindicatoren & -doelstellingen. - Corrigerende en preventieve acties. - Periodieke acties. - Productieplanning en - rapportering - Traceerbaarheid. - Ontvangst van goederen, stockbeheer - Opstellen en afhandelen van bestellingen bij leveranciers. - Afhandeling van klantenbestellingen, facturatie inbegrepen - Analyseresultaten van interne en externe labo s. - Beoordeling van die resultaten t.o.v. de specificatienormen. - Beheer van product- en processpecificaties. - Preventief en curatief technisch onderhoud. - Beheer & opvolging onderhoudscontracten - E-learning opleiding aanbieden via Quasydoc - Planning & registratie van opleidingen. - Door de klant zelf te definiëren workflows. - Inventarisatie en evaluatie van risico s op de werkplek. - Link naar documentbeheer en periodieke acties - Planning & verslagen van vergaderingen met link naar acties - Kwalificatie van het personeel - Functieomschrijvingen Module Q-map Module Fieldcheck - Opladen grondplannen en voorzien van aanvullende info - Vaststellingen met tablet, smartphone, registreren en doorsturen naar Quasydoc. - Checklists opstellen en mobiel afwerken. Link met andere modules, b.v. technisch onderhoud, corrigerende acties, GEPLAND Module HACCP Module interne audits Module directiebeoordeling - HACCP-studie, risicoanalyse - Hygiënecontrole - Organisatie en opvolging van interne audits. - Geautomatiseerde directiebeoordelingen

3 KWALITEITSHANDBOEK Versie 1.01 Met het Kwaliteitshandboek van Quasydoc beschikt u over een volledig papierloos documenten-beheerssysteem (opstellen, goedkeuren, verdelen en wijzigingsaanvragen). U bepaalt zelf de indeling van uw handboek : proces- of afdelingsniveau. Overzichtsview: Het beginscherm van het kwaliteitshandboek geeft een overzicht weer van alle documenten aanwezig in uw kwaliteitssysteem. De diverse sorteer- en zoekmogelijkheden maken het de gebruiker gemakkelijk om een eigen indeling te maken of een document snel terug te vinden. Bezit u verschillende kwaliteitscertificaten dan kan u een indeling maken per norm die standaard in Quasydoc aanwezig is. Op detailniveau zijn volgende tabbladen voorzien met bijhorende informatie: Algemeen: De basisinformatie voor ieder document: tot welk proces of afdeling het behoort, de naam, het documenttype, de identificatie van het document en eventueel een omschrijving. Normen: U kan een document klasseren onder een hoofdstuk van één of meerdere kwaliteitsnormen die uw bedrijf naleeft. Afhankelijk van de audit die u heeft kan u een andere indeling in uw kwaliteitshandboek maken. Versiebeheer: Documenten worden in dit scherm opgeladen, goedgekeurd, gewijzigd, geraadpleegd, De versie en de status (nieuw draft goedgekeurd vervallen) van een document is steeds duidelijk weergegeven. Opent u een niet goedgekeurd document dan wordt u duidelijk verwittigd!! Vervallen documenten kan u desgewenst steeds blijven raadplegen. U kan ook steeds zien wie en wanneer een document geraadpleegd heeft. Rechten: Rechten worden per document toegekend aan opstellers, goedkeurders (één of meerdere) en een verdeellijst. Via een icoontje kan u zien wie in het bezit is van een officiële papieren versie. Wijzigingsaanvragen: Iedere gebruiker van een document kan hier op een formele manier, met registratie van afhandeling, een wijziging van een document aanvragen. Ouders en boomstructuur: Via de opbouw van een boomstructuur op het niveau van documenttype, kan u documenten aan elkaar linken. U verkrijgt hierdoor een overzicht met welke andere documenten een link bestaat. Deze documenten kan u dan raadplegen via een rechtstreekse link. Creëer voor klanten: Dit geeft consultants de mogelijkheid om documenten beschikbaar te stellen aan hun klanten. Door de online-werking van Quasydoc is het mogelijk dat consultants het kwaliteitshandboek van meerdere klanten op afstand opvolgen, beheren en bijsturen.

4 KWALITEITSBORGING Versie 1.01 De module Kwaliteitsborging van Quasydoc combineert en automatiseert alle facetten van uw kwaliteitssysteem die met kwaliteitsborging te maken hebben. We denken hierbij aan behandeling van klantenklachten, leveranciersklachten, leveranciersbeoordelingen, corrigerende en preventieve acties,. Klantenklachten: Klantenklachten automatiseert de afhandeling van een klacht van ontvangst, via een behandelaar, de Q-manager, tot aan de uiteindelijke commerciële afhandeling. Op ieder moment heeft u de mogelijkheid om bijlagen toe toevoegen waardoor een volledig papierloos systeem ontstaat. Klachten kunnen niet onbehandeld blijven door een herinneringsysteem per mail. In geval van frequent terugkerende problemen zal Quasydoc u waarschuwen en een corrigerende actie vragen. Leveranciersklachten: De workflow voor afhandeling van leveranciersklachten biedt u een vergelijkbaar systeem aan als bij klantenklachten. De klachten worden op een systematische transparante manier behandeld. Het proces wordt gestuurd door zelf gedefinieerde probleemcodes. De behandelaar hangt af van het type probleem en de kwaliteitsmanager valideert de afhandeling. Alle genomen acties worden weergegeven in een overzichtelijke tabel. Een systeem van strafpunten per leverancier vormt de basis van de leveranciersbeoordeling. Wanneer een bepaalde leverancier te veel strafpunten heeft, eist Quasydoc een gepaste corrigerende actie t.o.v. de leverancier in kwestie. Non-conformiteiten: Door de registratie van uw interne non-conformiteiten bent u zeker van een gecoördineerde afhandeling, en ontdekt u sneller structurele problemen. (H)erkennen en behandelen van interne fouten leidt niet alleen tot een grotere klantentevredenheid (minder klachten) maar zal u op termijn ook geld besparen. Corrigerende en preventieve acties: Stapsgewijze afhandeling van uw corrigerende of preventieve acties is gebaseerd op de eisen uit de ISO9001-norm. Corrigerende acties kunnen manueel worden ingegeven, maar ook geïnitieerd worden vanuit de andere modules zoals vb. De klachten -database. De afhandeling gebeurt volledig papierloos in drie stappen, met een coördinator, één of meerdere behandelaar(s) en ten slotte de verificatie. Leverancierbeoordelingen: Elke leverancier die nieuw in Quasydoc wordt ingegeven wordt automatisch na drie maanden ter evaluatie aangeboden. De leveranciersbeoordeling gebeurt onafhankelijk door twee verschillende personen, de key-user en de aankoper. Quasydoc genereert automatisch een mail wanneer u een beoordeling van een leverancier dient uit te voeren. De frequentie van beoordeling hangt af van het resultaat van de vorige beoordeling. De criteria waarvoor u uw leverancier beoordeelt zijn door uzelf te bepalen, bovendien is er een link naar de leveranciersklachtendatabase die een overzicht geeft van alle klachten m.b.t. de te beoordelen leverancier.

5 KWALITEITSMANAGEMENT Versie 1.01 In de module Kwaliteitsmanagement van Quasydoc komen de beheersmatige aspecten van het kwaliteitssysteem aan bod. Elementen zoals opstellen en opvolging van kwalititeitsindicatoren, kwaliteitsdoelstellingen en periodieke acties om zowel uw systeem, als de kwaliteit van uw producten continu te verbeteren. Kwaliteitsindicatoren: Op basis van de door Quasydoc gegenereerde databases klantenklachten, leveranciersklachten, non-conformiteiten, interventies technisch onderhoud, kan u op eenvoudige wijze kwaliteitsindicatoren aanmaken die u de mogelijkheid geven enkele specifieke elementen van uw kwaliteit in detail op te volgen. De indicatoren worden voorgesteld in de vorm van grafieken voor bv. managementvergaderingen, of voor de opvolging van verbeteracties. De staafdiagrammen geven overzichtelijk o.a. uw klantenklachten per maand weer of per klant, per product, probleemcode,. Indicatoren die niet uit deze databases komen maar die u toch wenst op te volgen kunnen worden ingeven als een manuele indicator. Kwaliteitsdoelstellingen: Op basis van de in de gedefinieerde kwaliteitsindicatoren kan u een set van meetbare doelstellingen opstellen. Quasydoc bewaakt of u uw doelstellingen gaat halen. Een tabel en een staafdiagram geven u de mogelijkheid dit op te volgen en tonen u of u op de goede weg bent. Indien een doelstelling niet bereikt dreigt te worden verwittigt Quasydoc u zodat u tijdig een gepaste corrigerende actie kan nemen! Periodieke acties: Elk kwaliteitssysteem is een evenwicht tussen procedures en andere elementen van documentatie die gevolgd moeten worden en het kwalificeren van mensen voor het uitvoeren van bepaalde taken. Dit onderdeel laat u toe deze taken te plannen. In deze database plant u alle mogelijke actie die met een zekere periodiciteit uitgevoerd dienen te worden. Dagelijks lanceert Quasydoc de uit te voeren acties in de database te doen. De uitvoerder wordt op het juiste moment per mail op de hoogte gebracht en kan de uitgevoerde taak bevestigen met toevoeging van de nodige bewijsstukken.

6 PRODUCTIE Versie 1.00 De productiemodule van Quasydoc is het best te omschrijven als een online mini-erp pakket. Alles is voorzien om op een vlotte manier uw productie te plannen en achteraf te rapporteren met volledige traceerbaarheid. Stap 1 Klantenbestellingen kunnen zowel manueel in Quasydoc worden ingegeven als gedownload worden uit een andere software zoals bij voorbeeld een boekhoudpakket. Speciaal voor de zorgsector kan het ook gelinkt worden aan de maaltijdenregistratiemodule of een ander pakket met die functionaliteit. Stap 2 Op basis van bestellingen en minimum stock genereert Quasydoc automatisch een voorstel van productieplanning. Bereidingen worden ingepland op hun voorkeur productielijn, of bereidingsunit. De gebruiker kan dan de volgorde van bereiding wijzigen, hoeveelheden aanpassen, producten aan andere productielijnen/bereidingsunits toewijzen. Indien gewenst kan er rekening worden gehouden met geplande stilstanden en preventief onderhoud. Stap 3 De definitieve productieplanning wordt gelanceerd. Hier kunnen dan selectief rapporten productieplanning en materiaalbehoefte worden afgedrukt voor de werkvloer. Stap 4 De productie start en grondstoffen en hulpmaterialen worden ofwel manueel of automatisch aan productieorders toegewezen. Dit kan rechtstreeks in Quasydoc gebeuren al dan niet met behulp van een scanner. De toegewezen grondstoffen en hulpmaterialen worden automatisch uit stock geboekt (zie logistieke module). Eindproducten worden gerapporteerd en krijgen een eigen lotnummer. De nodige labels worden vanuit Quasydoc aangemaakt en de stock wordt verhoogd. Naast geproduceerde en verbruikte hoeveelheden is er ook de mogelijkheid om productietijden te registreren zodat er overzichtelijke rendementsrapporten kunnen worden afgedrukt. Stap 5 Al het nodige is voorzien om producten te traceren, zowel voorwaarts als achterwaarts (tracking & tracing).

7 Logistiek Stockbeheer Versie 2.01 De module stockbeheer is een WMS-module (Warehouse Management System) waarmee bedrijven hun stockbeheer kunnen organiseren. Voedingsbedrijven kunnen zich hiermee bovendien op een vrij goedkope wijze in regel stellen met de wettelijke eisen van traceerbaarheid. Bovendien laat het pakket toe om met één druk op de knop de kosten van de verbruikte goederen over een bepaalde periode op dag-, week-, maand- of jaarbasis op te volgen. Ontvangst van goederen: Goederen kunnen zowel manueel als tegen een bestelling (zie bestelmodule) ontvangen worden. Bij ontvangst krijgen de goederen automatisch een uniek intern lotnummer. Aan de hand van het intern lotnummer zijn de leveringsdatum, de hoeveelheid geleverd product en de leverancier snel en eenvoudig te traceren. Tijdens de ontvangst van een levering, kunnen er barcode-etiketten geprint worden. Op de etiketten staat naast een barcode, die het intern lotnummer vertegenwoordigt, het intern lotnummer, de naam van het product, het referentienummer, de vervaldatum en de stocklocatie vermeld. Overzicht stock: Nadat de producten van een etiket voorzien zijn, worden ze op de juiste stocklocatie geplaatst. Binnen dit overzicht kunnen alle mogelijke stockbewegingen en stockcorrecties geregistreerd worden. Dit kan zowel manueel als met behulp van een barcodescanner. Zo kunnen stockverplaatsingen en picking van goederen online via WIFI ofwel via synchronisatie met een basisstation automatisch in Quasydoc worden opgeslagen. Stockblokkeringen: Producten met kwaliteitsafwijkingen kunnen eenvoudig geblokkeerd worden. Zo kunnen ze niet per ongeluk gepickt worden. Er is een overzicht van de geblokkeerde producten en men kan op een eenvoudige wijze blokkades gedocumenteerd afhandelen. Historiek stock: Van elk product dat ontvangen werd kan op elk moment een historiek worden opgevraagd. Zo kan men zien hoeveel er van de oorspronkelijk geleverde hoeveelheid nog in de stock aanwezig is, hoeveel er verbruikt is, hoeveel geblokkeerd,. Kortom een volledige traceerbaarheid van alle stockbewegingen in de tijd. Inventaris stock: Men kan te allen tijde een actuele stock opvragen, zowel naar hoeveelheid als naar waarde. Op het tabblad inventaris stock kunnen er verschillende selecties gemaakt worden, nl. op productgroep, op leverancier en op stocklocatie. Bovendien kunnen er vanuit dit scherm eenvoudige lijsten voor stocktellingen worden afgedrukt. Kosten verbruik: Hier kan men per productgroep de waarde van de verbruikte producten gedurende een bepaalde periode bepalen. Dit kan per dag, week, maand of jaar weergegeven wordt. Ook begin- en einddatum kunnen vastgelegd worden. Al deze gegevens kunnen naar Excel getransporteerd worden om er verdere bewerkingen op uit te voeren. Interne logistiek: Voor organisaties die met afdelingsmagazijnen werken kan de volledige interne logistiek in Quasydoc worden beheerd. Afdelingsmagazijnen kunnen interne bestellingen plaatsen in een centraal magazijn. Deze bestellingen kunnen worden gepickt, op transport gezet en ontvangen.

8 Logistiek Aankoop / Verkoop Versie 3.00 Quasydoc voorziet een module voor het beheer van uw aan te kopen producten enerzijds en ook voor het uitleveren van klantenbestellingen anderzijds. In combinatie met de module Magazijnbeheer en Productie kan op die manier de hele logistieke keten worden beheerd en volledige traceerbaarheid worden gegarandeerd. Ook afhandeling van aankoopfacturen en uitgaande facturatie Zijn voorzien. De ingaande logistieke stroom wordt gestuurd op basis van minimumstocks voor uw aan te kopen producten. Op basis van de logistieke gegevens wordt een Bestelvoorstel gegenereerd. Bestelvoorstellen kunnen op hun beurt worden omgezet in Aankooporders. Er kan voor gekozen worden om deze orders in PDF-formaat uit te printen en manueel te verzenden, handiger is om ze volautomatisch per mail of in overleg met uw leverancier per EDI door te sturen. Aan de uitgaande zijde kunnen klantenorders worden geregistreerd. Deze beïnvloeden de productieplanning in de productiemodule. Deze uitgaande orders genereren pickinglijsten zodat de orders kunnen worden klaargezet en uitgeleverd. Informatie op leveranciersniveau : Op leveranciersniveau verzamelt u informatie m.b.t. voorkeursleverancier, leveringsdagen, leveringstermijnen, adres voor doorgeven van aankooporders, minimum besteleenheden (op productniveau), taal van bestellen, Minimumstock aankoopproduct: U bepaalt de minimumstock die u nodig heeft van ieder aankoopproduct, rekeninghoudend met de levertermijn. Van hier uit worden dan de bestelvoorstellen genereerd. Bestelvoorstel: Hierin vindt u alles voorstellen tot aankopen terug met betrekking tot producten die onder de minimumstock zitten. U heeft hier de mogelijkheid om de aankoop te annuleren of bestelhoeveelheden aan te passen. Aankooporders: Hier worden de definitieve aankooporders bevestigd, eventueel nadat u leveringsdata heeft toegekend, artikels heeft toegevoegd, prijzen heeft aangepast, en de wijze van verzending heeft geselecteerd. Binnen de module voorraadbeheer kan de goederenontvangst, bij gebruik van de aankoopmodule, tegen de bestelling gebeuren. Klantenorders: Ingave klantorders met mogelijkheid tot controle kredietlimiet. Pickingopdrachten: Aanmaak pickingopdrachten en verzendlijsten Facturatie: Aanmaak uitgaande facturen en opvolging van de inkomende facturen Koppeling met uw boekhoudpakket: Naar keuze op niveau van grootboekrekening of facturen.

9 KWALITEITSCONTROLE Versie 2.00 Via de module Kwaliteitscontrole maakt u een analyse en controleplan en communiceert u papierloos met uw intern of extern labo. U geeft online door welke analyses moeten gebeuren, en u ontvangt in automatisch gegenereerde rapporten de resultaten van het labo. De validatie door zowel het labo (verplichting van ISO 17025) als door de aanvrager voorkomt dat ieder verslag nog moet afgetekend worden. Klasseren behoort definitief tot het verleden, en u zal gemakkelijker analyses terugvinden en kunnen vergelijken. In combinatie met de specificatiemodule worden de analyseresultaten zelfs automatisch door Quasydoc beoordeeld, zodat u enkel moet tussenkomen bij afwijkende resultaten. Analyse- en controleplan: Hier kan zowel een planning in de tijd als een planning gekoppeld aan logistieke events (leveringen, productieorders, ) worden opgesteld. Ingave stalen (voor de aanvrager): De software laat u toe een productcontrole te organiseren per ontvangen of geproduceerd lot. U kan per lotnummer meerdere stalen aanmaken voor verschillende interne of externe labo s. Dit kan manueel, rechtstreeks in Quasydoc gebeuren of ook via import uit een excel-bestand. Per staal kunnen meerdere analyses of analysegroepen worden aangevraagd uitgaande van de lijst van analyses die u met het labo in kwestie heeft afgesproken. Er kunnen dus geen analyses worden aangevraagd die het labo niet uitvoert of die niet op voorhand onderling waren vastgelegd. Aangevraagde stalen (voor de aanvrager): Dit scherm geeft u een globaal overzicht van alle aangevraagde stalen ongeacht het labo en de status van uitvoering. De stalen kunnen hier geselecteerd worden per labo, per product, per lot,. Vanaf dit scherm worden nieuwe aanvragen naar de labo s verzonden maar ook de door het labo verstuurde resultaten zullen hierin ontvangen en gevalideerd worden. Aangevraagde analyses (voor de aanvrager): Hierin vind je een overzicht van alle analyses die werden aangevraagd. Via de selectieboxen kan je gemakkelijk trends opvolgen op product- of analyseniveau. Ontvangen stalen (voor het labo): Aan labozijde geeft dit scherm de aangevraagde stalen weer van de klanten. Het labo kent een labo-lotnummer toe en bevestigt in dit scherm de ontvangst van de stalen. Na analyse van het staal, zal via deze view het verslag gevalideerd en naar de klant gestuurd worden. Uit te voeren analyses (voor het labo): Het duidelijke overzichtscherm geeft alle analyse weer die nog uitgevoerd dienen te worden. De manier van sorteren wordt door het labo zelf bepaald, zodat de ingave van de resultaten het makkelijkste kan gebeuren. De wijze waarop het resultaat wordt weergegeven is volledig parametriseerbaar en staat zelf toe berekeningen uit te voeren op verschillende analyseresultaten tot een nieuw eindresultaat (vb. energie-inhoud van voedingsstoffen). De bekomen resultaten worden rechtstreeks in verslagvorm geplaatst met alle informatie betreffende de analyse zoals methode geaccrediteerd - officiële referentiemethode,....

10 SPECIFICATIEBEHEER Versie 2.00 Quasydoc geeft u de mogelijkheid om product- of processpecificaties op te stellen en die in een lay-out naar keuze weer te geven. Leveranciers beheren de specificaties van hun producten in uw lay-out, met een controle dat uw minimale eisen gegarandeerd worden. Een link tussen de module specificatiebeheer en kwaliteitscontrole maakt dat de analyseresultaten automatisch tegen de specificaties kunnen worden gecheckt. Eindproductspecificaties worden berekend op basis van de grondstofgegevens. Lay-out specificaties: Bepaal de lay-out van uw generieke specificatie op basis van : - bestaande velden in Quasydoc uit andere databases (leveranciers, klanten, producten) - specifieke informatieve velden die uzelf creëert, o.a. in de vorm van keuzelijstjes. - Parameters, zijn meetbare eigenschappen met toleranties die in uw controleplan kunnen worden opgenomen en die als norm kunnen dienen voor de verificatie van bv. de analyseresultaten in de module kwaliteitscontrole - tekeningen, foto s,. Interne product- of processpecificaties: Op het niveau van producten en/of productgroepen kan u uw minimale criteria ingegeven en in de vorm van een interne specificatie afdrukken. - Gegevens beschikbaar in de verschillende andere modules van Quasydoc (leveranciers, klanten, producten, ) worden automatisch ingevuld; - De informatieve velden en parameters kunnen op product of productgroepniveau worden ingegeven. Externe specificaties: Eenmaal de interne specificatie klaar is, wordt ze in elektronische vorm naar uw goedgekeurde leveranciers verzonden met de vraag de fiches in te vullen. De leveranciers krijgen hiertoe een beperkte toegang tot het systeem en kunnen hun eigen productgegevens invullen zonder zicht te hebben op uw minimale interne normen. Goedkeurcyclus en automatisch versiebeheer: Wanneer de leverancier zijn specificatie terug stuurt start een goedkeurcyclus. Quasydoc vergelijkt de leveranciersgegevens met uw minimale interne criteria en maakt een overzichtsrapport. U kan de leveranciersspecificatie maar goedkeuren wanneer aan al de interne eisen voldaan is. Doorrekenen van grondstofspecificaties naar eindproductspecificaties: nutritionele waarden, allergenen, ingrediëntendeclaraties van eindproducten worden door het systeem berekend op basis van de info uit de grondstofspecificaties en zijn zo steeds up-to-date. Voordelen - Al uw gelijkaardige specificaties hebben dezelfde lay-out. Wanneer u de lay-out wijzigt moeten niet alle gegevens opnieuw worden ingegeven. - Er kunnen meerdere lay-outs per product worden gebruikt. - Leveranciers beheren hun gegevens in uw systeem, en u bent steeds up to date. - Er wordt automatisch een mail verstuurd naar een leverancier om op gezette tijdstippen te controleren of een specificatie nog up to date is. - U kunt klanten (beperkte) toegang geven tot uw systeem om specificaties te raadplegen van producten die ze bij u afnemen. - Meetresultaten (analyseresultaten, temperaturen, ) worden automatisch geverifieerd t.o.v. ingestelde parameters. U krijgt dus de melding van een non-conformiteit voordat u een verslag heeft.

11 TECHNISCH ONDERHOUD Versie 1.00 De module Technisch onderhoud laat toe uw preventief onderhoud te plannen, en al het uitgevoerde onderhoud (preventief & curatief t.g.v. storingen) te registreren. Door de link met de module Productie worden statistieken zoals MTTR (Mean time to repair) en MTBF (Mean time between failure) op machinebasis berekend. U krijgt daardoor een beeld van de storingsgevoeligheid van een machine. U kan dan concluderen om het preventief onderhoud te verhogen, verandering aan de machine aan te brengen of de machine misschien zelfs te vervangen. Machines en onderdelen: Via de schermen Machines en Onderdelen beheert u de basisgegevens van de machines enerzijds en de onderdelen anderzijds. Deze gegevens bepalen de structuur van uw machinepark en vormen de basis voor het plannen van uw preventief onderhoud. Onderhoudsplan: U plant éénmalig het recurrente preventief onderhoud van een machine of onderdeel., inbegrepen de onderhoudsfrequentie, wie het onderhoud moet uitvoeren, al dan niet reinigen en/of ontsmetten, vrijgave van de lijn nodig,. Dankzij een link met het kwaliteitshandboek kunnen de werkinstructies rechtstreeks gekoppeld worden aan het onderhoudsplan. Interventies: Ieder preventief onderhoud, gegenereerd vanuit het onderhoudsplan, resulteert in een interventie in de database Interventies. De uitvoerder wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht. Het systeem geeft u de mogelijkheid de prioriteit en volgorde van de interventies vast te stellen. Aansluitend worden werkbonnen gegenereerd. De werkbon verschaft alle informatie m.b.t. het uit te voeren onderhoud, en dient als registratieformulier voor de herstellingtijd, opmerkingen en daadwerkelijke uitvoering (handtekening) voor handelingen zoals : reinigen, ontsmetten, vrijgave Deze gegevens samen met de eventuele kost van een herstelling worden ingegeven in Quasydoc om de nodige statistieken te berekenen. Herstellingen t.g.v. een storing (curatief onderhoud) kunnen rechtstreeks als een interventie worden toegevoegd en op die manier in rekening worden gebracht bij de berekening van de indicatoren en statistieken.

12 OPLEIDING Versie 2.00 Is het geven en registreren van opleidingen binnen uw bedrijf ook zo een tijdrovende bezigheid? Quasydoc biedt u een zeer handige tool nl. E-learning. Deze module staat toe dat uw personeel via elektronische weg een opleiding volgt. De opleiding wordt door uzelf of door een externe consultant samengesteld in de vorm van een PowerPoint presentatie. Uw personeel volgt de opleiding op eigen tempo, op een locatie naar uw of hun keuze (via internet). Quasydoc registreert voor u wie welke opleiding gevolgd en voltooid heeft. U beschikt over de mogelijkheid om een opleiding af te sluiten met een vragenlijst. De effectiviteit van een opleiding kan dus onmiddellijk worden gemeten. Ook als consultant of opleidingsbureau kan u handig gebruik maken van deze tool. Van op afstand heeft u de mogelijkheid om uw klanten van opleidingen te voorzien en een volledige opvolging te doen. Opladen van een opleiding: U maakt zelf uw opleiding(en) via PowerPoint. Is de kennis m.b.t. een bepaald onderwerp niet aanwezig binnen het bedrijf dan kan u deze eventueel aten maken door een externe consultant, de fabrikant van een machine,... Wie?: U bepaalt via paswoorden zelf wie toegang heeft tot welke opleiding. Waar en wanner?: Het internet is steeds en voor iedereen toegankelijk. Tijd en plaats kunnen geen probleem meer geven. Bovendien moet niet iedereen gelijktijdig gesensibiliseerd worden om een opleiding te volgen. De planning zal een stuk vlotter verlopen, stilstaande productielijnen t.g.v. een opleiding kunnen drastisch verminderd worden. Registratie: Quasydoc registreert wie en wanneer op welke opleiding inlogt, en of deze al dan niet werd voltooid. Manuele registraties behoren dus tot het verleden! Opvolging van opleiding: Door middel van een vragenlijst kan u een test afnemen. U merkt dus onmiddellijk of de opleiding voldoet aan uw verwachtingen. Bovendien kan u langs deze weg ook polsen naar de tevredenheid van de werknemer over de opleiding. Opfrissing van opleidingen: Bepaalde opleiding moeten periodiek herhaald. De tool Periodieke acties helpt u daaraan herinneren. Een bestaande PowerPoint-presentatie kan dan gemakkelijk aangepast worden met nieuwe items. U heeft snel een nieuwe opleiding die blijft boeien. Bladert een werknemer te snel door een herhalingsopleiding dan kan een test op het einde dit uitwijzen. Beheer van opleidingskosten: ter voorbereiding van de gegevens nodig voor de sociale balans. Kwalificatiematrix: U heeft steeds een actueel overzicht van de actuele status van opleidingen en kwalificaties van al uw werknemers

13 Custom WORKFLOW Versie 1.02 Custom Workflows zijn procesflows die volledig klantgerelateerd zijn. U hebt zelf de mogelijkheid om specifieke procedures uit uw kwaliteitssysteem in stappen uit te schrijven en het verloop ervan te bepalen. Denk maar eens aan leveranciersselectie, productontwikkeling,. Projecttypes: In het scherm Projecttypes maakt u de volledige opbouw van uw procesflow : - U bepaalt de acties en stappen binnen uw procesflow; - U definieert de velden die u nodig heeft : numerieke of alfanumerieke velden, eigen keuzelijsten, Opmerking -veld, velden vanuit databases in Quasydoc, datumvelden, of velden om bijlagen toe te voegen; - U schrijft de helpteksten op het niveau van de workflow en indien nodig zelfs per tabblad; - U creëert de gewenste tabbladen; - U bepaalt het verloop van uw proces - U schrijft de mededelingen die verschijnen bij de s - U geeft rechten met betrekking tot de velden zoals verplicht veld, enkel leesbaar, - U kent rechten toe aan de gebruikers van deze procesflow Projecten: Eenmaal de workflow gedefinieerd is het project op status actief wordt gezet verschijnt er een extra menu-item in de module projecten. Vergewis u ervan dat iedereen op de hoogte is, en enkele hekele procedures vanuit kwaliteitssysteem kennen dezelfde structurele opvolging als de flows onder de andere modules in Quasydoc. Voordelen: - Continue opvolging van uw proces - Gegarandeerde afhandeling van uw procedures - Een papierloos systeem, alles kan in bijlage worden toegevoegd - Mogelijkheid om indicatoren te bepalen, op basis van uw eigen flows Mogelijke toepassingen: De workflowmodule van Quasydoc biedt oneindig veel mogelijkheden. Hieronder een greep uit de toepassingen waar Quasydoc-klanten deze module al voor gebruiken. - Leveranciersselectie - Productontwikkeling - Melding van risico s, accidents & incidents - Ideeënbus - Validatie nieuwe installaties - Verslagen van vergaderingen (vb. Toolbox meetings, kwaliteitsvergaderingen, ) - Allerhande registraties (vb. visuele controles, valregistratie in ziekenhuis, )

14 RISICOANALYSE Versie 1.00 De module Risicoanalyse laat toe met behulp van de methode Risico Inventarisatie en Evaluatie (R.I.E.) op een gestructureerde manier een preventiebeleid uit te bouwen. Een risicoanalyse is noodzakelijk om te weten wat er in uw onderneming gaande is op het vlak van welzijn op het werk, om te weten aan welke risico s de werknemers blootgesteld worden, en welke preventiemaatregelen kunnen helpen om deze risico s uit te schakelen, te verminderen of zich ertegen te beschermen. Risicoanalyse: U maakt een risicoanalyse naar eigen behoefte en indeling : per afdeling, per machine,.. Verschillende afdelingen maar toch regelmatig dezelfde machines? Gebruik de knop Kopieer risicoanalyse en doe enkel de nodige aanpassingen. Waarden risico s: U bepaalt zelf de mogelijke waardes voor de waarschijnlijkheid, blootstelling, ernst of effect en documenteert uw analyse. Als basis kan u bv. de methode van Kinney gebruiken. Limieten: Bepaal de limietgrenzen voor u risico s! Op basis van kleurcodes geven ze een duidelijk overzicht van de ernst van uw risico in uw overzichttabel. Activiteit / gevaar: Bepaal de gevaren eigen aan uw proces. Selecteer een waarde voor waarschijnlijkheid, blootstelling en effect, Quasydoc berekent zelf het risico! Via kleurcodes krijgt u een duidelijk overzicht van de ernst van het risico Maatregel: koppel aan ieder gevaar een maatregel waaruit blijkt dat om het risico daalt (W, B en E!). Voeg links toe naar documenten en genereer eventueel Periodieke acties ter controle van de genomen maatregel. Pictogrammen: Verhoog de herkenbaarheid van uw gevaren door het toevoegen van pictogrammen aan uw gevaren en maatregelen. Documenten: Voor iedere maatregel heeft u de mogelijkheid om één of meerdere links te leggen naar het kwaliteitshandboek. Periodieke acties: Niet enkel het nemen van een maatregel is van belang, de opvolging is zo mogelijk nog belangrijker. Vergen bepaalde maatregelen een periodieke actie of controle dan kan u een link leggen naar de module Kwaliteitsborging. U genereert een periodieke actie die u ten gepaste tijde verwittigt van de nemen actie. Zo kan u eenvoudig aantonen dat alle noodzakelijke acties tijdig werden uitgevoerd.

15 VERGADERINGEN Versie 1.00 De module Vergaderingen laat toe op een gestructureerde manier vergaderingen te plannen, gestandaardiseerde verslagen te maken met link naar de todo s in de periodieke acties en naar corrigerende en preventieve maatregelen. Op die manier kan de opvolging van afgesproken acties conform andere acties gebeuren. Definitie van een type vergadering: Per vergadertype kan een naam, de deelnemers (te selecteren uit de users), de notulist en voorzitter te kiezen uit de geselecteerde deelnemers, vaste rubrieken in het verslag, welke Quasydoc users het verslag mogen lezen, vooraf worden gedefiniëerd. Planning vergaderingen: Vergaderingen kunnen met een bepaalde periodiciteit automatisch gepland worden. De deelnemers krijgen x dagen voordien een reminder met de vraag om agendapunten voor te stellen. Op basis van deze voorstellen wordt een definitieve agenda opgesteld door de voorzitter van de vergadering. Verslaggeving: Van elke vergadering kan een online verslag worden gemaakt. Aanwezigen worden geregistreerd (aanwezig, afwezig, verontschuldigd), losse leden kunnen worden toegevoegd, per rubriek kunnen de relevante items genotuleerd worden. Standaard wordt de mogelijkheid voorzien om het verslag van een vergadering op te bouwen uitgaande van dat van een vorige vergadering al dan niet in combinatie met de agendepunten. Individuele items in het verslag kunnen worden gekoppeld aan een todo of een corrigerende of preventieve maatregel. De streefdatum van de todo of corrigerende of preventieve maatregel wordt zichtbaar in het verslag. Als deze acties uitgevoerd zijn, wordt dat ook automatisch zichtbaar in het verslag. Eenmaal het verslag klaar is kan het niet meer gewijzigd worden zonder de versie aan te passen. Het verslag wordt steeds ook in pdf-formaat beschikbaar gesteld zodat het kan worden afgedrukt.

16 Field-Check Versie 1.00 Met de module Fieldcheck kan u, met behulp van een mobiel device zoals tablet of smartphone, zowel offline als online vaststellingen in het bedrijf registreren en die naar Quasydoc doorsturen voor verdere afhandeling in één van de andere modules zoals leveranciersklachten, corrigerende- en preventieve acties, technisch onderhoud,. Dit kan zowel voor losse vaststellingen als voor meer gestructureerde controles op basis van af te werken checklisten. We denken hier bij aan glascontrolelijsten, veiligheids- en hygiënerondgangen,. Checklistsjablonen: In Quasydoc kan u checklisten opstellen waar u ter verduidelijking foto s kan aan toevoegen. Checklist: Op basis van deze sjablonen kan u, zo vaak als nodig, een checklist genereren en die toewijzen aan een gebruiker die de checklist moet uitvoeren. Mobiel device: Met de mobiele applicatie kan, éénmaal de checklist gesynchroniseerd, deze lijst offline worden afgewerkd. Vaststellingen kunnen worden geregistreerd bij checklistitems. Losse vaststellingen: Los van de checklists kunnen ook losse vaststellingen geregistreerd worden. U merkt een bepaald issue op, neemt een foto en maakt er een vaststelling van. Nog voor u terug op uw plaats bent is de vaststelling al terug te vinden in Quasydoc. Vaststellingen verwerken: De gemaakte vaststellingen kunnen dan met één druk op de knop, zeer eenvoudig worden omgevormd tot een element van één van de andere Quasydoc modules. We denken hierbij o.a. aan leveranciersklachten, interventies van de technische dienst of corrigerende en preventieve maatregelen.

17 Q-Map Versie 1.00 De module Q-Map laat toe om grondplannen op te laden in Quasydoc en die, in verschillende lagen, te voorzien van extra informatie. Op die manier kunnen bijvoorbeeld milieuaspecten, elementen van uw preventieplan, hygiënezones, looproutes, eenvoudig visueel worden voorgesteld en gekoppeld aan de andere elementen van uw kwaliteitssysteem. Plattegrond toevoegen: U kan zo veel plattegronden toevoegen als u maar wil. Eénmaal opgeladen, kan u zeer eenvoudig in en uitzoomen om desgewenst meer in detail te gaan. De belangrijlste grafische formaten worden ondersteund. Lagen: Per plattegrond kan u dan verschillende lagen definiëren. Dit kan op dit moment hierarchisch op 2 niveau s. Met behulp van deze lagen kan bepaalde info al dan niet gegroepeerd aan een plattegrond worden toegevoegd en laag per laag worden getoond. Markers: in Quasydoc is een hele lijst van iconen en pictogrammen opgenomen die als tags aan een bepaalde coördinaat van het grondplan kunnen worden toegevoegd. Aan elke marker kunnen nog extra infovelden en eventueel een foto worden gekoppeld. Lijnen: Lijnen en pijlen van verschillende diktes en kleuren kunnen worden toegevoegd. Vlakken: Vlakken in de vorm van polygonen in verschillende randdiktes en kleuren kunnen worden toegevoegd. Kleuren: Hier kan voor de lijnen en de vlakken met behulp van een kleurcode een legende worden uitgewerkt die ook op de map zichtbaar wordt gemaakt.

Kwaliteitsmanagement, logistiek en productie via internet. www.quasydoc.eu

Kwaliteitsmanagement, logistiek en productie via internet. www.quasydoc.eu Kwaliteitsmanagement, logistiek en productie via internet www.quasydoc.eu VDC Consulting bvba Bezoekadres: Herkenrodesingel 4 bus 2 Maatsch. Zetel: Prinsenstraat 1 B 3500 Hasselt België info@quasydoc.eu

Nadere informatie

De kosten van de verbruikte goederen kunnen zowel per dag, per maand of per jaar worden opgeroepen.

De kosten van de verbruikte goederen kunnen zowel per dag, per maand of per jaar worden opgeroepen. Internetmodule LOGISTIEK voor stockbeheer, traceerbaarheid en berekening food cost op maat van collectiviteitenkeukens. Lancering met een reeks gratis lezingen op 25, 26 en 27 september 2007. De expertisecel

Nadere informatie

Klachtenbeheer (Intranet)

Klachtenbeheer (Intranet) Klachtenbeheer (Intranet) Versie:1 1/17 1 INLEIDING...3 2 NAVIGATIE VAN DE APPLICATIE...3 3 FRONT-END (OP DE WEBSITE)...4 3.1 Het online melden van klachten... 4 3.2 Mijn meldingen... 5 4 BACK-END...6

Nadere informatie

Handleiding. Gebruik van het

Handleiding. Gebruik van het Handleiding Gebruik van het UDlite Materialenbeheersysteem DEEL 1 1 Inhoudstafel: A Opstarten:.pag. 3 B. Inleiding:..pag. 4 C. Module: Productenlijst:..pag. 7 D. Module: Bestellen:...pag. 11 E. Module:

Nadere informatie

Make your service work

Make your service work Make your service work Mobiele interactie met je externe medewerkers Werkbonnen opstellen voor interventies en onderhoud Paperless mobiele administratie Aangepast aan uw sector PlenionMobile De mobiele

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Briljant Serienummers

Briljant Serienummers Briljant Serienummers Inhoud 1. Serienummers 1 Werken met serienummers 1 De instellingen voor de serienummers 2 Serienummers ingeven bij de levering 3 Serienummers ingeven bij de aflevering 5 De historiek

Nadere informatie

Workflow Inkoopfacturen

Workflow Inkoopfacturen Workflow Inkoopfacturen Met de Add-on Workflow Inkoopfacturen is het mogelijk om vanuit Microsoft Dynamics AX de inkomende inkoopfacturen te scannen. Vervolgens kunnen de gescande inkoopfacturen (elektronische

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING

SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING Omschrijving "Software algemene voeding" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een groothandel. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN Omschrijving "Software voor fietszaken" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een fietszaak. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat Logistiek Voorschotten WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat VOORSCHOTTEN INLEIDING 1.1. Wings Voorschotten 3 Algemeen Specifiek INSTELLINGEN 2.1. Wings Voorschotten Instellingen Voorschot (1)

Nadere informatie

GO! FixIT voor scholengroepen en TAC

GO! FixIT voor scholengroepen en TAC GO! FixIT voor scholengroepen en TAC 1. Introductie 3 2. Inloggen in het GO! FixIT webportaal 4 3. Een melding aanmaken 4 3.1. Een aard selecteren 5 3.2. Een locatie selecteren 6 4. Meldingen bekijken

Nadere informatie

Handleiding testgebruiker v.0.1

Handleiding testgebruiker v.0.1 Handleiding testgebruiker v.0.1 Handleiding testgebruiker v.0.1 Brands & Stories - 21.10.2014-1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Een probleem rapporteren 3 2 Registreren 4 2.1

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Proforma werking Logistiek

Proforma werking Logistiek Proforma werking Logistiek WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS PRO FORMA INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1.1. Doelstelling 3 SPECIFIEK 2.1. Wings voorzieningen 4 2.2. Wings instellingen 5 WINGS

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

CRM - Salesplanner - NL

CRM - Salesplanner - NL Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

Beheer receptuurwegingen in een gevalideerde omgeving

Beheer receptuurwegingen in een gevalideerde omgeving Beheer receptuurwegingen in een gevalideerde omgeving Mettler-Toledo B.V. Peter Kieboom Inhoud Inleiding Systeembeschrijving Validatie FormWeigh.Net Samenvatting Inleiding METTLER TOLEDO creëerde een receptuursysteem

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

BBC: stérke inzet op decentraal werken

BBC: stérke inzet op decentraal werken 11 de Cevi Klantendag 1 BBC: stérke inzet op decentraal werken Gaute Vannuten en Liesbeth Janssens BBC is geen zaak meer van boekhouden alleen De Cyclus van Beleid en Beheer heeft impact op uw volledige

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

Briljant Garagebeheer

Briljant Garagebeheer Briljant Garagebeheer Inhoud 1. Garagebeheer... 1 Werken met garagebeheer... 1 Opbouw van een volledig beheerssysteem... 1 De instellingen voor garagebeheer... 2 Aan- en verkopen... 3 Een voertuig ingeven...

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4.

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4. Belangrijkste wijzigingen IFS Versie 5 tov versie 4 IFS Versie 5 03/01/2008 1/9 1. Algemene wijzigingen 1.1 Auditfrequentie 1.2 Audit scope 1.3 Niveau van de vereisten 1.4 KO 2. Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy UBL-import topaccount www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy 1 Nuttige informatie Handleiding Service Center, professionals @ your service 1-2-3 Support U kan 24/24, uw vraag of

Nadere informatie

HANDLEIDING TE-BESTELLEN PRODUCTEN

HANDLEIDING TE-BESTELLEN PRODUCTEN HANDLEIDING TE-BESTELLEN PRODUCTEN Algemeen Het programma Wings Logistiek biedt onder meer een bestelbeheer leveranciers aan. Binnen de verrichtingen vinden we de menuoptie Te bestellen producten. Deze

Nadere informatie

Opstarten van de module Voorraadbeheer

Opstarten van de module Voorraadbeheer Opstarten van de module Voorraadbeheer 1 Welkom in de module Voorraadbeheer van WinBooks on Web De Voorraad module van WinBooks on Web zou ook de Inventaris module kunnen genoemd worden. Deze module is

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 02) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Voorwoord. We beginnen bij het begin. Wat is EDI?

Voorwoord. We beginnen bij het begin. Wat is EDI? SSCC GIDS 2014 Voorwoord Deze gids is bedoeld om u op weg te helpen bij het aanmaken en begrijpen van enerzijds het Logistiek etiket (SSCC) en anderzijds de Elektronische verzendnota (DESADV). We beginnen

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Accountancy WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat ACCOUNTANCY CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Accountancy algemeen 3 PRESTATIES 2.1. Wings CRM Accountancy login 4 2.1.1. Het inloggen

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen

Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen Behecam 1 Doel Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen - Beheer van Klanten en Leveranciers - Beheer van Artikelen - Aankoop

Nadere informatie

stappenplannen iregistratie

stappenplannen iregistratie g e b r u i k e r s sept 2014 Beste beheerder, Beste gebruiker, In dit document vindt u enkele handige stappenplannen en links naar instructiefilmpjes rond iregistratie. Stappenplannen Registraties corrigeren

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen)

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat 1 Algemeen De bedoeling van deze aanvulling is enkele voorbeelden te geven van vrije velden op verrichtingen. Hiermee

Nadere informatie

SwingOffice in een notendop

SwingOffice in een notendop SwingOffice in een notendop doelstelling: opvolging en bijsturing van berichten (per e-mail). 1. Inloggen in de Swing-omgeving Surf (gebruik Microsoft Internet Explorer) naar : http://swinglinecomputer/servico/default.aspx

Nadere informatie

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0»

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» «Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» Voor het gebruik van de end-users Sage BOB 50 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE VERSIE 3.0 VAN SAGE BOB 50 Het nieuwe beheer van het boekhoudplan Met de versie Sage BOB 50 3.0, innoveert

Nadere informatie

Voorraadbeheer met. behulp van WMS (magazijnbeheer) Edwin Nicolai. Erik van Westerveld

Voorraadbeheer met. behulp van WMS (magazijnbeheer) Edwin Nicolai. Erik van Westerveld met Edwin Nicolai Erik van Westerveld behulp van WMS (magazijnbeheer) Ontwikkelingen in de markt Warehousing steeds meer een commodity; Snelheid wordt belangrijker: van warehouse cross-dock; Product life

Nadere informatie

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad HANDLEIDING 2actions Online-beheer van uw voorraad U heeft 2 manieren om in te loggen op onze website : via de klantenruimte op www.services2actions.com of rechtstreeks via de link www.2actions.com De

Nadere informatie

Glenn Vanthournout 2 glenn@veel-voudig.be

Glenn Vanthournout 2 glenn@veel-voudig.be VV-Facturen Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1 Twee luiken... 3 1.2 Voordelen... 3 2. Registreren... 4 3. Uw gegevens ingeven... 5 4. Klanten... 6 5. Leveranciers... 7 6. Inkomsten... 8 6.1 Offertes...

Nadere informatie

Handleiding Online Webwinkel/Service Center.

Handleiding Online Webwinkel/Service Center. Handleiding Online Webwinkel/Service Center Inhoud 1 Logon http://b2b.fashionclub70.be info@fashionclub70.be 1.1 Aanmelden 1.2 Eerste maal aanmelden 2 Hoofdmenu 3 Webwinkel 3.1 Collecties 3.2 Lijst met

Nadere informatie

Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium. Euro-Twice N.V. Handleiding: Registratie. van defecte toestellen. www.eurotwice.be ... Versie 1.

Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium. Euro-Twice N.V. Handleiding: Registratie. van defecte toestellen. www.eurotwice.be ... Versie 1. . Euro-Twice N.V. Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium Handleiding: Registratie van defecte toestellen op www.eurotwice.be Versie 1.03............................ 0. Inhoud: 1. Inleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

1.1 Maak een Vooraanmelding Ga naar rol Truck, kies Vooraanmeldingen.

1.1 Maak een Vooraanmelding Ga naar rol Truck, kies Vooraanmeldingen. eportal Tams In deze handleiding geven we een beknopt overzicht hoe een vooraanmelding en een bezoek aan te maken om een TAR code aan te maken 1. TAMS 1.1 Maak een Vooraanmelding Ga naar rol Truck, kies

Nadere informatie

Update PlusPort Academy januari 2013

Update PlusPort Academy januari 2013 Update PlusPort Academy januari 2013 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 14 februari 2013 Inhoud 1. 5 workshops... 3 2. Events... 4 2.1. Event toevoegen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen...

Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen... Datum: 02-11-2010 1 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Management Systeem

Welkom bij de demonstratie van het Management Systeem Welkom bij de demonstratie van het Management Systeem Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Document- en informatiebeheer/ procesmanagement ManageMent Systeem De organisatie,

Nadere informatie

Overzicht PLOP. Orderopvolging en planning voor koude en warme planten. Versie: 2007.12.26

Overzicht PLOP. Orderopvolging en planning voor koude en warme planten. Versie: 2007.12.26 Versie: 2007.12.26 1. PLOP PLOP is een ERP-softwarepakket dat speciaal ontwikkeld is voor plantgoedbedrijven (zowel warme als koude), rekeninghoudend met de zeer specifieke kenmerken van deze sector. Het

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem HANDLEIDING Emjee ICT diensten Ticketsysteem Inhoud Snel aan de slag... 3 Wachtwoord opvragen... 3 Inloggen... 4 Ticket aanmaken... 4 Schermopbouw... 4 Inleiding... 5 Ticket maken of bellen?... 5 Inloggen...

Nadere informatie

Het gebruik van deze tool is relatief eenvoudig en vergt weinig tijd bij zowel de projectuitvoerders als de leden van de gebruikersgroep.

Het gebruik van deze tool is relatief eenvoudig en vergt weinig tijd bij zowel de projectuitvoerders als de leden van de gebruikersgroep. Deze nieuwe online tool heeft enerzijds tot doel feedback van de bedrijven/organisaties uit de gebruikersgroep te verzamelen (niet van de onderzoekspartners dus) en anderzijds de aanwezigheden bij de vergaderingen

Nadere informatie

HANDLEIDING GERESERVEERDE STOCK

HANDLEIDING GERESERVEERDE STOCK HANDLEIDING GERESERVEERDE STOCK WINGS Software Snelheid & zekerheid WINGS GERESERVEERDE STOCK INLEIDING 1.1. Algemeen 4 1.2. Concept 5 1.3. Manieren van reserveren 5 BASISBESTANDEN 2.1. Basis producten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 1.4. WerkBonPdf. Registratie van uren, onderdelen en kilometers

Gebruikershandleiding 1.4. WerkBonPdf. Registratie van uren, onderdelen en kilometers Registratie van uren, onderdelen en kilometers 1. Inleiding Een belangrijk aspect van het werk van de buitendienst is, na het uitvoeren van een opdracht, een werkbon op te stellen met daarop de verrichte

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s:

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: HANDLEIDING DMS Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: Gebruiker Coördinator Administrator end2end solutions pagina 1 Op het DMS van Ieper

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Handleiding ego4: anaxis.be. Webformulieren en Loket - Workflow INFO@ANAXIS.BE ONDERNEMINGSNR. BE 0472 699 311

Handleiding ego4: anaxis.be. Webformulieren en Loket - Workflow INFO@ANAXIS.BE ONDERNEMINGSNR. BE 0472 699 311 Handleiding ego4: Webformulieren en Loket - Workflow 1 Inhoud 2 Inleiding...3 3 Webformulieren...3 3.1 Toevoegen...3 3.2 Workflow beheren...3 3.2.1 Nieuwe stap toevoegen...4 3.2.2 Opvolging...4 3.2.3 Acties...5

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo.

Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo. Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo. flyer_eshop.indd 3 27-09-2007 11:08:11 Cebeo e-shop, ook open buiten de kantooruren! De Cebeo e-shop is zeer gebruiksvriendelijk en omvat onder meer volgende

Nadere informatie

Handleiding. KMO-beheer CRM

Handleiding. KMO-beheer CRM Handleiding KMO-beheer CRM G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be 1. I N H O U D 1. Inhoud... 1 2. Doel van document...

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

ExpressPack Quality Visie: Kwaliteit, any place, any time

ExpressPack Quality Visie: Kwaliteit, any place, any time ExpressPack Quality Visie: Kwaliteit, any place, any time Een aantal factoren komen vandaag samen die voor een omwenteling zorgen in kwaliteitsbeheer. Er is een explosie aan nieuwe types en grotere hoeveelheden

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van een overzicht van alle

Nadere informatie

Handleiding FVP-webapplicatie Bijlage 3 FVP levering bij een Andere skeletkartering of een Ander karteringsproject Uitgewerkt voorbeeld of bij een Ander Karteringsproject Pagina 1 van 13 Inhoudstafel Andere

Nadere informatie

Activiteitenrapport in BRIO4YOU

Activiteitenrapport in BRIO4YOU Quick User Guide Activiteitenrapport in BRIO4YOU Inleiding Met het activiteitenrapport in BRIO4YOU kunt u meldingen die aan minstens één gebruiker gekoppeld zijn bewaren en beheren. Bijvoorbeeld: taken,

Nadere informatie

Feature checklist NeMO 5 Android

Feature checklist NeMO 5 Android Feature checklist NeMO 5 Android PCA Mobile 2014 Feature Omschrijving Opmerkingen Algemene kenmerken Mobile Only NeMO5 voor Android is een Native Android Applicatie (app) Cloud Vereist geen lokale of gehoste

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Handleiding. Zoeken naar en bestellen van producten op ERIKS.be en TradCom.be

Handleiding. Zoeken naar en bestellen van producten op ERIKS.be en TradCom.be Handleiding Zoeken naar en bestellen van producten op ERIKS.be en TradCom.be DOCUMENTATIENUMMER VAN DEZE PUBLICATIE 059116 v5 ERIKS +BAUDOIN l Boombekelaan 3 l B 2660 Hoboken l T (03) 829 27 34 l info@eriks.be

Nadere informatie

IDEP / GN8 (via OneGate) Quickstart

IDEP / GN8 (via OneGate) Quickstart IDEP / GN8 (via OneGate) Quickstart VANAF VERSIE 2015 GENEREERT IDEP AANGIFTEN IN XML-FORMAAT DIE U KAN OPLADEN IN ONEGATE. DAT OPLADEN KAN MANUEEL OF AUTOMATISCH GEBEUREN. 1. INSTALLATIE EN UPGRADE Op

Nadere informatie

PROCURE... stap voor stap...

PROCURE... stap voor stap... PROCURE... stap voor stap... INLEIDING Waarom Procure? Om een up-to-date overzicht te hebben van je financiën op elk moment van de dag. In deze software zitten zowel je bestellingen, als leveringen, als

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/13 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 06) Inhoudstafel 1. Toegang tot de webapplicatie... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 3 3. Wijziging labogegevens... 6 4. Inschrijven voor een ringtest / technische

Nadere informatie

ChainWise Inkoop en voorraad modules

ChainWise Inkoop en voorraad modules ChainWise Inkoop en voorraad modules Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 25-4-2017 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

AFO 495 - Beheer rekeningen

AFO 495 - Beheer rekeningen AFO 495 - Beheer rekeningen 495.1 Inleiding 495.1.1 Algemeen Het aanmaken en versturen van rekeningen is een relatief complex proces dat verloopt in meerdere stappen en waarbij diverse AFO s betrokken

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Copyright BMW GROUP Belux / Revisie 0 BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Provincie Gelderland Handleiding Voortgangsrapportage, eindrapportage en verzoek vaststelling

Provincie Gelderland Handleiding Voortgangsrapportage, eindrapportage en verzoek vaststelling Provincie Gelderland Handleiding Voortgangsrapportage, eindrapportage en verzoek vaststelling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Overzicht rapportages bij een subsidie... 1 3 Instellingen... 2 4 Rapporteren

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Inleiding...2. 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3. 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4

Inleiding...2. 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3. 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4 Manual MyBTN Inhoud Inleiding...2 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4 2.1 De standaard inbox openen...4 2.2 De inbox...5 2.3 Labels

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS Rechten GEBRUIKSVOORWAARDEN De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ 09/01/2009 DE TOETSEN : Dient om een programmatie of rapport af te sluiten door 3 maal op te drukken Om een foutieve getal ingave te annuleren Om

Nadere informatie

Handleiding. Algemeen. Agendabeheer

Handleiding. Algemeen. Agendabeheer Handleiding Algemeen Agendabeheer G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be 1. I N H O U D 1. Inhoud... 1 2. Doel

Nadere informatie